Kultur i skolan

Page 1

En utvärdering av PM Lotta Metsärinne Svenska kulturfonden 2017


1 KULTUR I SKOLAN-BIDRAGET

3

1.1 Utredningen

3

1.2 Kriterier för beviljandet

3

2 FINNS DET BEHOV AV UTVECKLING?

5

3 VEM ANSÖKER OM OCH BEVILJAS BIDRAG?

7

3.1 Vilka skolor ansöker om bidragen?

7

3.2 Hur många kulturpaket ansöker skolorna om?

8

3.3 Konst- och kulturformer

8

4 SYNPUNKTER FRÅN SKOLOR OCH KULTURARBETARE

11

4.1 Skolor

11

4.2 Kulturarbetare

13

4.3 Samarbetet mellan skolor och kulturarbetare

14

4.4 Fungerande praxis

15

5 TACK TILL SVENSKA KULTURFONDEN

16

2


3


Figur 1 Ansökta och beviljade medel i euro/år

4


5


6


Antal beviljade bidrag/region 225

Österbotten

200

Huvudstadsregionen

175

Västra Nyland

150

Egentliga Finland

125

Östra Nyland

100 75

Åland

50

Södra Österbotten

25

Mellersta Österbotten

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Figur 2 Antal beviljade bidrag/region (alla år)

7


8


Kulturpaket enligt konst- och kulturform

hantverk 5% foto & film 5%

rörelse natur 4% 1%

teater, drama & scenkonst 22 %

kultur, övrigt 6%

teknik 6%

dans & musik 16 %

formgivning 8%

språk 11 %

bildkonst 16 %

9


Konst- och kulturformer 2005 & 2006 och 2015 & 2016 30% 20% 10% 0%

2005&2006

10

2015&2016


Fördelningen av svaren från skolor Österbotten Huvudstadsregionen

Östra Nyland Västra Nyland Mellersta Österbotten

Egentliga Finland Södra Österbotten Åland

Övrig 0%

10%

20%

30%

40%

50%

11


    

12


13


    

14


15


16


17


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.