Page 1

KATALOG WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH 2012

Ciągłe Doskonalenie! Zobacz. Naucz się. Zastosuj. BestPractice... zobacz na żywo

Nasi BestPractice Partnerzy

w w w . s t a u f e n . p l


Zobacz. Naucz sie. , Zastosuj. Rozwój podstawowych umiejętności. Ciągłe doskonalenie jest kluczem do skutecznego konkurowania na rynku. Poprawa jest procesem ciągłym, możliwym do realizowania dzięki wykwalifikowanym pracownikom. Nasza oferta ma na uwadze rozwój kompetencji Państwa kadry. Szczególny nacisk w warsztatach kładziemy na zaangażowanie uczestników poprzez liczne gry symulacyjne, ćwiczenia praktyczne oraz pracę w zespołach. Program warsztatów został opracowany z wykorzystaniem wiedzy i wieloletniego doświadczenia Grupy Staufen. Priorytetem naszej działalności szkoleniowej są zawsze wymierne i trwałe korzyści naszych zadowolonych klientów. Ich uznanie stanowi dla nas motywację do dalszego, intensywnego działania na polu wdrażania Lean. Metodyka nauczania w trakcie naszych warsztatów obejmuje: >

wykład

>

warsztat

>

case study

>

filmy, zdjęcia

>

gry symulacyjne

>

dyskusja

>

ćwiczenia

>

praca w grupach

>

prezentacje uczestników

Nasza oferta szkoleniowa. Naszym celem jest coraz doskonalsza oferta szkoleniowa, która dostarcza Państwu nie tylko wiedzy, ale również uczy zastosowania jej w Państwa przedsiębiorstwach. Dlatego też nasza propozycja obejmuje między innymi kilkudniowe warsztaty adresowane do konkretnej grupy docelowej przedsiębiorstwa, warsztaty otwarte z wykładami, dyskusjami i wizytami w fabrykach BestPractice, które pokazują, jak wydajnie wdrożyć narzędzia i metody Lean Manufacturing oraz warsztaty zamknięte, dedykowane konkretnym potrzebom Państwa firmy. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych warsztatach. Forma katalogu jest analogiczna do podziału formalnego naszych warsztatów: w a r szt a t y ot w ar t e organizowane w siedzibie naszych partnerów BestPractice, firmie Autoliv Poland Sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach oraz w firmie MAN Trucks Sp. z o.o. w Niepołomicach. w a r szt a t y adr es ow ane do konkretnej grupy docelowej przedsiębiorstwa. w a r szt a t y z am kni ę t e dedykowane Państwa firmie. Istnieje możliwość organizacji warsztatów w siedzibie firmy Autoliv Poland Sp. z o.o. oraz MAN Trucks Sp. z o.o.

Indywidualna droga kwalifikacji oraz rozwoju. Warsztaty z naszej oferty mogą odbywać się na Państwa indywidualne zamówienie w wybranym przez Państwa terminie u naszego partnera BestPractice lub w siedzibie Państwa firmy. Nasi doradcy przygotowują warsztaty dopasowane dokładnie do Państwa potrzeb. Treść, metody, czas trwania, termin, miejsce, grupy uczestników określane są wspólnie z Państwem!

Międzynarodowa droga kwalifikacji oraz rozwoju. Staufen Polska oferuje swój program szkoleniowy dotyczący Lean Managament oraz optymalizacji procesów także w oddziałach w Niemczech, Chinach, Szwajcarii i we Włoszech. Specjaliści i kadra zarządzająca mają możliwość uczestniczenia w warsztatach organizowanych w języku danego kraju, bezpośrednio w siedzibach naszych partnerów BestPractice. W celu zapoznania się ze szczegółami zapraszamy na stronę www.staufen.pl

Kontakt Dorota Prędka Academy and Operational Processes Management Tel.: +48 071 356 12 70 Fax: +48 071 356 12 75 Kom.: +48 697 407 507 d.predka@staufen.pl

. 2


Spis warsztatów

.4

Wprowadzenie

.5

Certyfikowny program szkoleniowy

.6

Nasi Partnerzy BestPractice wa rsz ta ty o twa rte

.7

BestPractice Live wa rsz ta ty a d re so wa n e

.8

Warsztaty dla Operatorów - podstawy Lean

.9

Warsztaty dla Przedstawicieli średniego szczebla zarządzania

. 10

Warsztaty dla Przedstawicieli najwyższego szczebla zarządzania wa rsz ta ty z a mk n i ę te

. 11

The World Class Manufacturing System - podstawy

. 12

TPM (Total Productive Maintenance) - podstawy

. 13

Poka-Yoke - zapobieganie błędom

. 14

Standaryzacja pracy

. 15

Organizacja miejsca pracy - System 5S

. 16

Zarządzanie wizualne - Visual Management

. 17

Kanban - podstawy

. 18

SMED - redukcja czasu przezbrajania

. 19

Szczupły magazyn

. 20

Shopfloor Management - zarządzanie w kulturze Lean

. 21

One-piece-flow - organizacja gniazd i linii o ciągłym przepływie

. 22

Mapowanie Strumienia Wartości - analiza przepływu materiałów i informacji

. 23

Policy Deployment - rozwinięcie strategii

. 24

Six Sigma Green Belt

. 25

Statystyczne Sterowanie Procesami (ang. SPC - Statistical Process Control)

. 26

Wprowadzenie do Projektowania Eksperymentów – DOE (ang. Design of Experiments)

. 27

PDCA - metodyka rozwiązywania problemów

. 28

Kaizen

. 29

Cardboard Engineering

. 30

Techniki rozwiązywania problemów - narzędzia

Zarządza

. 3


Partner na drodze do Najlepszych Wyników. Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych środków i wyjątkowego doradztwa. Jesteśmy międzynarodową firmą odnoszącą sukcesy w doradzaniu przedsiębiorstwom. Konsekwentne stosowanie zarządzania Lean w całym łańcuchu tworzenia wartości dodanej, przyczynia się do wzrostu elastyczności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Doradcy Staufen znają nie tylko kluczowe czynniki decydujące o sukcesie, ale również wiedzą, jak szybko i skutecznie zastosować je w firmie – w sposób odczuwalny, mierzalny i zrozumiały dla wszystkich. Nasza centrala znajduje się w Köngen koło Stuttgartu. Staufen ma również oddziały w Szwajcarii, Chinach i Włoszech. 100 doradców posiadających doświadczenie kierownicze zdobyte w przedsiębiorstwach stosujących Najlepsze Praktyki, gotowych jest do przejęcia odpowiedzialności i opieki nad klientami z każdej branży i z każdej części świata. Jesteśmy ukierunkowani na skuteczne i praktyczne rozwiązania a także przywiązujemy dużą wagę do szybkich i długotrwałych sukcesów wdrożeniowych naszych projektów. Odnosimy sukcesy dzięki kompetencjom metodycznym, wiedzy specjalistycznej i umiejętności przekonywania ludzi w drodze do ich doskonalenia. Wymiernie. Odniesiecie wymierny sukces! Pragmatycznie. Dostaniecie inteligentne i proste rozwiązania! Konsekwentnie. Poznacie wytrwałość w dążeniu do najwyższej jakości! Przekonująco. Korzyści dla wszystkich dzięki systemowi: Zobacz. Naucz się. Zastosuj!

Drodzy Państwo, Staufen otrzymał tytuł najlepszej firmy doradczej w obszarze „Supply chain management” (zarządzanie łańcuchem dostaw). Nagroda przyznana została w wyniku najnowszych badań przeprowadzonych przez niemiecki Tygodnik Gospodarczy Wirtschaftswoche wspólnie z Naukowym Towarzystwem Zarządzania i Doradztwa WGMB. Obok wyróżnienia Top-Consultant 2010 oraz nagrody ASCO 2010, to kolejny wyraz uznania dla naszych doradców. Jest nam niezmiernie miło, że nasza praca zwieńczona została sukcesem. Jednak do sukcesu projektu przyczynia się również otwarty na zmiany i zaangażowany Klient. Korzystając więc z okazji chcielibyśmy podziękować Naszym Klientom, którzy dzięki pozytywnym ocenom naszych usług wpłynęli na wyniki badań.

. 4


Szkolenie dla Trenerów i Ekspertów Lean Mamy przyjemność zapowiedzieć, że w 2012 roku Staufen Polska uruchomi certyfikowany program szkoleniowy. Oferta obejmie przystąpienie do 3-etapowego programu szkoleniowego, przygotowującego do pełnienia roli Trenera i Eksperta Lean w organizacji. Osoby, które ukończą szkolenie będą posiadały umiejętności techniczne (dotyczące konkretnych narzędzi i technik lean) oraz miękkie (prezentacja, moderowanie spotkań, rozwiązywanie konfliktów). W zależności od profilu firmy będą mogli Państwo wybrać moduły specjalistyczne dostosowane do Państwa potrzeb – Lean Production, Lean Assembly, Lean Administration.

ETAP I

ETAP II

ETAP III

Lean Manufacturing – Metody i narzędzia szczupłego zarządzania produkcją Szkolenie podstawowe na Eksperta Lean

Lean Assembly – Metody i narzędzia szczupłego zarządzania montażem

Szkolenie uzupełniające na Trenera Lean

Lean Administration – Metody szczupłego zarządzania procesami wspierającymi

Szkolenie na Eksperta Lean Szkolenie na Trenera Lean

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Państwa korzyści. Dobrze wykształceni Eksperci Lean oraz Trenerzy Lean są niezbędni do długofalowego wykorzystania potencjałów do poprawy. Im lepiej wykształceni są agenci zmian, tym skuteczniej działają oni w organizacji. Szkolenia dla trenerów przyczyniają się do poprawy ich skuteczności i efektywności. Przekazywany przez nas Know-How z zakresu Lean oraz możliwość ćwiczenia moderowania spotkań i wystąpień publicznych w trakcie kompleksowych warsztatów i scenek sytuacyjnych pozwalają uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego kierowania procesem ulepszeń w firmie.

Szkolenie jest trzyetapowe: ETAP I

Wprowadzenie do Lean, poprawa umiejętności moderowania spotkań i prezentowania treści Przyszli eksperci Lean nauczą się podstaw zarządzania Lean i szczupłych procesów oraz poprawią umiejętności moderowania spotkań i prezentowania treści.

ETAP II

Zgłębienie wiedzy specjalistycznej z wybranego zakresu tematycznego Lean Management Przyszli eksperci Lean wybierają warsztaty specjalistyczne i zgłębiają wiedzę z zakresu metod i narzędzi Lean.

ETAP III

Poprawa umiejętności organizacyjnych i trenerskich Przyszli eksperci Lean rozwijają umiejętności organizacyjne i trenerskie. Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności w przekazywaniu wiedzy na temat szczupłej produkcji i szczupłych procesów.

. 5


BestPractice Partner - Autoliv Poland Sp. z o. o.

Wybrane warsztaty z niniejszego katalogu będą organizowane na terenie fabryki Autoliv Jelcz-Laskowice, który jest Partnerem BestPractice Staufen Polska w zakresie wdrożenia zasad i narzędzi Lean Manufacturing. Autoliv INC. jest światowym liderem w projektowaniu i produkcji samochodowych systemów bezpieczeństwa. Koncern posiada 80 własnych, podległych jednostek oraz spółek w 29 krajach. Autoliv jest właścicielem 10 centrów technicznych oraz 21 linii testowych (crash test tracks). Odbiorcami produktów firmy są najwięksi producenci aut na świecie, między innymi: GM, Land Rover, Daimler, VW, BMW, Renault, Volvo, Fiat, Toyota, Skoda. Autoliv Poland Restraint System w Jelczu-Laskowicach zajmuje się produkcją pasów bezpieczeństwa - typ R27 oraz poduszek powietrznych i zatrudnia ponad 600 osób w fabryce o powierzchni – 13000 m2. Firma posiada swój własny System Produkcyjny Autoliv (APS), którego celem jest utrzymanie pozycji lidera na rynku, spełnianie oczekiwań klientów i pracowników oraz wytwarzanie produktów najwyższej jakości przy jak najniższym koszcie. W związku z tym Autoliv koncentruje swoje wysiłki na ciągłym doskonaleniu wszystkich procesów a także na szkoleniu i rozwoju swoich pracowników. Zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych u naszego Partnera Autoliv JelczLaskowice. Aktualne terminy warsztatów planowanych na terenie fabryki dostępne są na stronie www.staufen.pl w dziale Akademii Staufen Polska.

BestPractice Partner - MAN Trucks Sp. z o. o.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą warsztatów organizowanych na terenie fabryki MAN Trucks Sp. z o. o. Grupa MAN Truck & Bus AG z siedzibą w Monachium jest największym przedsiębiorstwem Grupy MAN SE i jednym z czołowych, międzynarodowych producentów pojazdów użytkowych i rozwiązań w dziedzinie transportu. Firma produkuje pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 7,5 do 44 ton, ciężkie pojazdy specjalne o całkowitej masie zestawu drogowego wynoszącej nawet 250 ton, autobusy liniowe, międzymiastowe i dalekobieżne (kompletne autobusy i podwozia) oraz silniki Diesla, a także silniki na gaz ziemny. Przedsiębiorstwo posiada w Niemczech cztery zakłady produkcyjne, dwa w Austrii, po jednym w Turcji i Meksyku, dwa w Afryce Południowej, oraz trzy w Polsce (w tym w podkrakowskich Niepołomicach). Grupa opracowała oparty na filozofii Lean Manufacturing własny system produkcyjny, funkcjonujący pod nazwą MAN Nutzfahrzeuge Production System (MNPS). MNPS stawia przede wszystkim na takie wartości jak: bezpieczeństwo, zdrowie i rozwój pracowników, dostosowanie mocy produkcyjnych do zapotrzebowania Klienta, zorientowanie na jakość, zwiększanie efektywności, redukcję kosztów własnych poprzez eliminację marnotrawstwa w procesach i optymalizację łańcucha dostaw, oraz przede wszystkim ciągłe doskonalenie każdego aspektu codziennej działalności.

Partner na drodze do Najlepszych Wyników. Staufen, to doradcy z doświadczeniem kierowniczym zdobytym w przedsiębiorstwach BestPractice. Praktycy, którzy gotowi są przejąć odpowiedzialność - także na obszarze zarządzania oraz w międzynarodowym wymiarze. Kompetencje, wiedza ekspercka doradców Staufen oraz ich umiejętności pozwolą skutecznie zaszczepić filozofię Lean w Państwa przedsiębiorstwie.

. 6


BestPractice Live – Najlepsze praktyki zarządzania i organizacji produkcji

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Podczas tego jednodniowego spotkania BestPractice Live poznają Państwo zasady na jakich budowane są najlepsze systemy produkcyjne. Podczas zwiedzania hali produkcyjnej firmy Autoliv Sp.z o.o. lub MAN Trucks Sp.z o.o. przekonają się Państwo, jak działają one w praktyce.

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Od doświadczonych ekspertów dowiedzą się Państwo: jak wygląda efektywne wdrożenie Lean Manufacturing, w jaki sposób sprawić, by wszyscy w firmie działali według takich samych zasad, na czym polega rola zarządzających w szczupłym przedsiębiorstwie. Na hali produkcyjnej zobaczą Państwo przykłady najlepszych praktyk Lean: 5S, wizualizację, system kanban, gniazda o ciągłym przepływie, dostawy sekwencyjne (JIS), dostawy Just-in-time (JIT).

Program warsztatów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Powitanie i wprowadzenie. Prezentacja firmy Autoliv lub MAN Trucks. Zasady i narzędzia Lean Manufacturing. Prezentacja systemu produkcyjnego Autoliv lub MAN Trucks. Wizyta na hali produkcyjnej – prezentacja najlepszych praktyk. Podsumowanie wizyty na hali i dyskusja. Rola kadry zarządzającej i czynniki sukcesu przy wdrażaniu Lean Manufacturing. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania Warsztaty w firmie:

. 7


Warsztaty dla Operatorów – podstawy Lean

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: pracowników bezpośrednio produkcyjnych, osób zajmujących się realizacją procesów usługowych.

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Potrzeba doskonalenia jest jednym z podstawowych czynników warunkujących osiągnięcie sukcesów w implementacji Lean Manufacturing. Ponieważ doskonalenie jest udziałem wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, szczególnej wagi nabiera znaczenie świadomości każdego członka załogi co do zasad, celu, metod i korzyści wynikających ze stosowania narzędzi Lean Manufacturing w firmie. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty dedykowane pracownikom szczebla operacyjnego, nie posiadającym wiedzy z zakresu doskonalenia procesów zgodnie z koncepcją Lean.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest budowa podstawowego poziomu świadomości Lean niezbędnego do wdrożenia narzędzi stabilizujących i doskonalących procesy.

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

W trakcie warsztatów uczestnicy: zdobędą podstawowe informacje na temat Lean Manufacturing, zrozumieją ideę szczupłego wytwarzania, zdobędą podstawy wiedzy i umiejętności związane ze stabilizowaniem procesów produkcyjnych, zdobędą niezbędną wiedzę by eliminować marnotrawstwo w obszarach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych fabryki.

Program warsztatów 1. 2. 3. 4. 5.

Wprowadzenie do warsztatów. Historia Lean Manufacturing. Filozofia i struktura systemów ciągłego doskonalenia. Rola świadomości pracowników w doskonaleniu organizacji. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

.. 88


Warsztaty dla Przedstawicieli średniego szczebla zarządzania – podstawy Lean

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Potrzeba doskonalenia jest jednym z podstawowych czynników warunkujących osiągnięcie sukcesów w implementacji Lean Manufacturing. Ponieważ doskonalenie jest udziałem wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, szczególnej wagi nabiera znaczenie świadomości każdego członka załogi co do zasad, celu, metod i korzyści wynikających ze stosowania narzędzi Lean Manufacturing w firmie. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty dedykowane Przedstawicielom średniego szczebla zarządzania, pozwalające na zgłębienie wiedzy podstawowej z zakresu doskonalenia zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing.

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: pracowników szczebla operacyjnego pracujących na stanowiskach produkcyjnych oraz w działach wspomagających przedsiębiorstw.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest budowa podstawowego poziomu świadomości Lean niezbędnej do implementacji narzędzi stabilizujących i doskonalących procesy. W trakcie warsztatów uczestnicy: zdobędą podstawową wiedzę z zakresu Lean Manufacturing, zrozumieją ideę szczupłego wytwarzania, zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności związaną ze stabilizowaniem procesów produkcyjnych, zdobędą niezbędną wiedzę, by eliminować marnotrawstwo w obszarach produkcyjnych i okołoprodukcyjnych fabryki, zdobędą wiedzę i podstawowe umiejętności potrzebne do kierowania organizacją Lean w duchu ciągłego doskonalenia.

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Program warsztatów 1. 2. 3. 4. 5.

Wprowadzenie do warsztatów. Historia Lean Manufacturing. Filozofia i struktura systemów ciągłego doskonalenia. Rola świadomości pracowników w doskonaleniu organizacji. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

. 9


Warsztaty dla Przedstawicieli najwyższego szczebla zarządzania – Lean Manufacturing

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: przedstawicieli najwyższego szczebla zarządzania, członków zarządu, rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Przedstawiciele najwyższych szczebli zarządzania to najczęściej ludzie obdarzeni wiedzą multidyscyplinarną. Dla lepszego zrozumienia punktu widzenia pracowników średniego szczebla oraz zajmujących stanowiska operacyjne przydatna jest znajomość narzędziowa zagadnień występujących w obszarze operacyjnym. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty dedykowane Przedstawicielom najwyższego szczebla zarządzania pozwalające na zgłębienie wiedzy dotyczącej zasad i metodologii doskonalenia procesów zgodnie z koncepcją Lean Manufacturing.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest przekazanie przedstawicielom najwyższego szczebla zarządzania wiedzy z zakresu metodologii Lean Manufacturing.

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

W trakcie warsztatów uczestnicy: zdobędą podstawową wiedzę z zakresu metodologii Lean Manufacturing, zdobędą wiedzę i podstawowe umiejętności potrzebne do kierowania organizacją Lean w duchu ciągłego doskonalenia, zdobędą wiedzę o możliwościach narzędzi Lean oraz kompetencjach związanych z ich efektywną implementacją.

Program warsztatów 1. 2. 3. 4. 5.

Wprowadzenie do warsztatów. Metodologia Lean Manufacturing. Korzyści implementacji narzędzi Lean Manufacturing. Filozofia i struktura systemów ciągłego doskonalenia. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

.. 10 10


The World Class Manufacturing System - podstawy

Dlaczego warto wybrać warsztaty? The World Class Manufacturing System - podstawy są warsztatami wprowadzającym dla osób, które wcześniej nie miały okazji zapoznać się z koncepcją zarządzania Lean Manufacturing. Podczas warsztatów zostaną zaprezentowane główne filary koncepcji Lean Manufacturing. Uczestnicy m.in. poznają czym jest wartość, marnotrawstwo oraz z jakich narzędzi należy skorzystać, aby organizacja była bardziej konkurencyjna. Zaletą warsztatów jest to, że w ramach jednego dnia uczestnicy zostaną zapoznani z koncepcją Lean Manufacturing oraz będą mogli poznać jej wpływ na system produkcyjny podczas gry symulacyjnej Just-in-time.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest: przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu Lean Manufacturing przekonanie uczestników do konieczności wprowadzania w organizacji zmian opartych na Lean Manufacturing. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak: identyfikować główne typy marnotrawstwa, definiować podstawowe założenia dla Lean Manufacturing, wymienić narzędzia stosowane w tej koncepcji zarządzania.

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > zarządzanie jakością, > zakupy i zamówienia, > procesy planowania, > utrzymanie ruchu, > zarządzanie grupą pracowników, > realizację procesów administracyjnych, finansowych, > pozostałe obszary wspierające, przedstawicieli średniego szczebla zarządzania, właścicieli strumieni wartości, pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Czas trwania 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Program warsztatów 1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Wprowadzenie do Lean Manufacturing. 3. Filary Lean Manufacturing: > wartość, > przepływ, > Pull System, > doskonalenie. 4. Gra Just-in-time: > runda 1 + podsumowanie wyników, > runda 2 + podsumowanie wyników, > runda 3 + podsumowanie wyników, > opracowanie i wdrożenie ulepszeń, > runda 4 + podsumowanie wyników. 5. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

. 11


TPM (Total Productive Maintenance) - podstawy

Adresaci

Dlaczego warto wybrać warsztaty?

Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > zarządzanie jakością, > proces ciągłego doskonalenia, > utrzymanie ruchu, przedstawicieli średniego szczebla zarządzania, właścicieli strumieni wartości.

TPM (ang. Total Productive Maintenance - Kompleksowe Produktywne Utrzymanie Ruchu) to podejście zmierzające do identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa. To zbiór technik zapewniających, że każda maszyna w procesie produkcyjnym będzie zawsze zdolna do wykonywania wymaganych zadań. TPM wymaga totalnego zaangażowania wszystkich zatrudnionych (nie tylko personelu utrzymania ruchu), ale także menedżerów liniowych, inżynierów, ekspertów od jakości i operatorów. Poszukuje totalnej produktywności wyposażenia w okresach wyłączania, przezbrajania, krótkich przestojach, stratach szybkości, brakach i przeróbkach. Zajmuje się też całkowitym cyklem życia wyposażenia w celu poprawy praktyk utrzymywania, działania i udoskonalania przy uwzględnieniu tego, w jakim okresie życia znajduje się dana maszyna. TPM, w odróżnieniu do tradycyjnego utrzymania prewencyjnego, angażuje operatorów do rutynowego utrzymania projektów doskonalących i prostych napraw. Podczas warsztatów przedstawiona zostanie idea, podstawy metodyki oraz narzędzia TPM. Przekazane zostaną również praktyczne uwagi dotyczące wdrożenia TPM.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat TPM, jak również praktycznych uwag dotyczących wdrażania.

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają podstawy TPM. Zapoznają się też z metodyką i narzędziami TPM oraz poznają korzyści wynikające z jego wdrożenia. Zidentyfikowują i określą źródła marnotrawstwa. Dowiedzą się też, jakie warunki muszą być zapewnione, aby w organizacji mogło rozpocząć się wdrożenie TPM oraz by było one kontynuowane we właściwy sposób.

Program warsztatów

Warsztaty w firmie:

1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Przedstawienie podstawowej wiedzy na temat wartości dodanej i marnotrawstwa oraz celu i potrzeb wdrożenia TPM. 3. Zapoznanie z podstawami wiedzy teoretycznej dotyczącej TPM, celem i potrzebami wdrażania TPM. 4. Czynniki sukcesu - co jest niezbędne, aby odnieść sukces z TPM? 5. Wdrożenie TPM - 5 poziomów modelowego wdrożenia. 6. Utrzymanie i rozwój systemu - czynniki decydujące o trwałości wdrożenia. 7. Plany działań uczestników. Podsumowanie zdobytej wiedzy oraz wspólne ustalenie osobistych planów działań. 8. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

.. 12 12


Poka Yoke - zapobieganie błędom

Dlaczego warto wybrać warsztaty?

Adresaci

Poka Yoke to wszelkiego rodzaju metody pomagające operatorom unikać pomyłek podczas wykonywania pracy, spowodowanych np. wyborem nieodpowiednich części, ich pominięciem lub odwrotnym zainstalowaniem. Bardzo często zapobieganie błędom określane jest również jako mistake-proofing (w dosłownym tłumaczeniu: zapobieganiem pomyłkom), baka-yoke (w dosłownym tłumaczeniu: zapobieganie głupocie) i oczywiście wspomnane już poka-yoke (w dosłownym tłumaczeniu: zapobieganie błędom). Powszechnymi przykładami zapobiegania błędom są: 1. Zapobieganie błędom już w fazie projektowania wyrobu. 2. Rozwiązania pozwalające na zapobieganie powstawania błędów podczas wykonywania poszczególnych operacji np. montażu. 3. Zapewnienie wykonania operacji przy użyciu właściwych komponentów, we właściwej kolejności. Poka-Yoke jest coraz szerzej stosowane w przemyśle jako element strategii „zero błędów”, czyli wbudowywania jakości w proces, zamiast kontrolowania jej na końcu procesu. Procesy zapewniające stabilność i jakość rozpoczynają się na długo przed uruchomieniem produkcji. Proste urządzenia poka-yoke mogą zatem być wykorzystane dla zagwarantowania jakości już na etapie konstrukcji i planowania.

Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > zarządzanie jakością, > proces ciągłego doskonalenia, przedstawicieli średniego szczebla zarządzania, właścicieli strumieni wartości.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów

Czas trwania

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z: 1. Koncepcją poka-yoke i przykładami jej zastosowania. 2. Narzędziami i metodami systematycznego zapobiegania błędom. 3. Identyfikacją źródeł problemów. 4. Praktycznymi zastosowaniami poka-yoke (np. metody kontaktowe, metody stałej pozycji).

1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają zasady podstawy strategii „Zero Błędów”, metodykę analizowania błędów jakościowych oraz sposoby i przykłady zastosowania rozwiązań poka-yoke.

Program warsztatów 1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Wprowadzenie do koncepcji „Zero Błędów” i „Zero Quality Control”. 3. Podstawowe elementy systemu zapobiegania błędom. 4. Podejścia do kontroli jakości. 5. Identyfikacja źródła błędów. 6. Kształtowanie stabilnych procesów oraz zapobieganie błędom. 7. Rola kadry zarządzającej oraz pracowników podczas wdrożenia. 8. Rozwój Poka Yoke – skuteczne wdrożenie i doskonalenie rozwiązań. 9. Praktyczne przykłady zastosowań. 10.Podsumowanie warsztatów.

Warsztaty w firmie:

Metodyka nauczania

. 13


Standaryzacja Pracy

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > proces ciągłego doskonalenia, > procesy planowania, > zarządzanie grupą pracowników, właścicieli strumieni wartości.

Dlaczego warto wybrać warsztaty? „Standaryzacja dziś… jest niezbędnym fundamentem, na którym oparte będą usprawnienia jutro. Jeżeli pomyślisz o standaryzacji jako o czymś, co potrafisz robić najlepiej dzisiaj, ale wymaga to usprawnienia jutro - na pewno coś osiągniesz. Ale jeśli będziesz postrzegał standardy jako ograniczenia, wtedy postęp zostanie zatrzymany.” Henry Ford, Dziś i jutro, ProdPress.com, Wrocław, 2007 Standaryzacja pracy to przeprowadzanie każdego z procesów w identyczny sposób przez wszystkich pracowników. Praca standaryzowana to najlepsza znana metoda wykonywania operacji. Proces standaryzacji polega na tworzeniu, utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu standardów.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest poznanie i przećwiczenie przez uczestników metod i technik standaryzacji pracy. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli rozumieć istotę i znaczenie standardów i standaryzacji oraz metody wprowadzania standaryzacji i procesu standardowej pracy w przedsiębiorstwie.

Program warsztatów Czas trwania 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Warsztaty w firmie:

1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Istota standaryzacji pracy: > standard, > standaryzacja, > standardowa praca. 3. Standaryzacja: > tworzenie standardów, > utrzymywanie standardów, > doskonalenie standardów. 4. Standardowa praca: > czas taktu i cyklu, > sekwencja pracy, > standardowe zapasy produkcji w toku, > tabele i arkusze pracy standardowej. 5. Zastosowanie standaryzacji i standardowej pracy. Wykorzystanie standardów: > szkolenie, > doskonalenie, > zarządzanie. 6. Warsztaty. Analiza procesu i stworzenie formularzy pracy standardowej. 7. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

.. 14 14


Organizacja miejsca pracy - System 5S

Dlaczego warto wybrać warsztaty?

Adresaci

Nazwa 5S pochodzi od nazw pięciu podstawowych elementów całego systemu (metody) – Selekcji (ang. sort, jap. seiri), Systematyki (ang. set in order, jap. seiton), Sprzątania (ang. shine, jap. seiso), Standaryzacji (ang. standardize, jap. seiketsu) i Samodyscypliny (ang. sustain, jap. shitsuke). Te pięć działań to pięć filarów wydajnego miejsca pracy. 5S jest proste i uniwersalne, sprawdza się na całym świecie, zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych. Obszary zastosowań 5S to m.in. hala produkcyjna, biura, magazyn. Działania 5S są niezbędnym wsparciem we wdrażaniu innych udoskonaleń takich jak skracanie czasów przezbrojeń (SMED), systemy just-in-time, kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), czy totalne produktywne utrzymanie maszyn (TPM).

Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > zarządzanie jakością, > proces ciągłego doskonalenia, > zakupy i zamówienia, > procesy planowania, > utrzymanie ruchu, > pozostałe obszary wspierające, przedstawicieli średniego szczebla zarządzania, właścicieli strumieni wartości, pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat metody 5S w stopniu takim, aby można było wypracować i wdrożyć czystsze i bezpieczniejsze miejsce pracy redukując istniejące marnotrawstwo. Szczególny nacisk położony jest także na utrzymanie wypracowanych osiagnięć w zakresie implementacji 5S na stanowiskach pracy. Stanowi to gwarancję trwałych korzyści z zastosowania 5S. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak wypracować i wdrożyć na swoim stanowisku zasadę, w której jest „miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu”. Zrozumieją istotę Systemu 5S i jego rolę w budowaniu świadomości Lean w całej organizacji, a szczególnie podczas wdrażanych w niej zmian.

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Program warsztatów 1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. System 5S: > 1S- Selekcja, > 2S- Systematyka, > 3S- Sprzątanie, > 4S- Standaryzacja, > 5S- Samodyscyplina. 3. Warsztaty. 4. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

. 15


Zarządzanie wizualne - Visual Management

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > zarządzanie jakością, > proces ciągłego doskonalenia, przedstawicieli średniego szczebla zarządzania, właścicieli strumieni wartości.

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Zarządzanie wizualne (ang. Visual Management) to jedna z podstawowych metod szczupłego zarządzania. Ostatecznym celem wdrożenia zarządzania wizualnego jest „Visual factory”, czyli taka wizualizacja procesów i działań, że już po pierwszej wizycie np. na hali produkcyjnej możliwa jest ocena działania fabryki, nawet przez osobę z zewnątrz. Warsztaty przybliżą uczestnikom zasady zarządzania wizualnego oraz wyposażą ich w wiedzę niezbędną do rozpoczęcia działań wdrożeniowych.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do wdrożenia zasad zarządzania wizualnego. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak: podać przykłady różnych narzędzi zarządzania wizualnego, opisać znaczenie zarządzania wizualnego dla liderów, zaprojektować podstawową tablicę wizualną dla swojego obszaru działania, określić podstawowe obszary zarządzania wizualnego.

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Program warsztatów 1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Lean Manufacturing a zarządzanie wizualne. 3. Elementy zarządzania wizualnego. 4. Zarządzanie wizualne i zarządzanie odchyleniami. 5. Narzędzia zarządzania wizualnego. 6. System Andon. 7. Tablice informacyjne i ich wykorzystanie. 8. Wizualizacja w rozwiązywaniu problemów. 9. Zarządzanie wizualne a motywacja. 10. Praca standardowa dla kierownictwa. 11. Praktyczne wskazówki wdrożeniowe - „tips and tricks”. 12. Warsztaty - projektowanie tablicy informacyjnej. 13. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

.. 16 16


Kanban - podstawy

Dlaczego warto wybrać warsztaty?

Adresaci

Kanban jest podstawowym elementem Systemu Produkcyjnego Toyoty. W systemach produkcyjnych kanban posiada dwie funkcje: informuje proces, aby wyprodukował części oraz informuje pracownika transportu, aby je przemieścił. Pierwszą z tych funkcji pełni kanban produkcyjny, a drugą – kanban transportowy. Kanbany te muszą ze sobą współdziałać, tworząc System Pull. Podczas warsztatów przekazana zostanie wiedza teoretyczna oraz praktyczne wskazówki, niezbędne do wdrożenia i utrzymania dobrych praktyk.

Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > proces ciągłego doskonalenia, > zakupy i zamówienia, przedstawicieli średniego szczebla zarządzania, właścicieli strumieni wartości.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest: przekazanie wiedzy na temat Systemu Produkcyjnego Toyoty oraz jego elementu jakim jest kanban, udowodnienie, że to proste rozwiązanie niesie za sobą szereg wymiernych dla przedsiębiorstwa efektów: produkcja i dostawa zgodna z zamówieniem, połączenie przepływu informacji z przepływem materiału, standardowa praca, natychmiastowa identyfikacja odchyleń, podzielenie się praktycznymi uwagami na temat opracowania i wdrożenia kanban, omówienie potencjalnych obszarów do wdrożenia kanban w organizacjach uczestników.

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak: zastosować podstawową wiedzę na temat systemu kanban, zidentyfikować obszary, w których można wdrażać system, zdefiniować i określić podstawowe wartości niezbędne do określenia np. ilości kart kanban, poznać niezbędne działania zmierzające do utrzymania i rozwijania systemu.

Program warsztatów 1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Co to jest kanban? 3. Jakie są cele wprowadzania kanban? 4. Jakie są korzyści z wprowadzenia kanban? 5. O czym należy pamiętać podczas wdrożenia? 6. Powiązanie kanban z innymi elementami systemu JIT. 7. Podsumowanie warsztatów.

Warsztaty w firmie:

Metodyka nauczania

. 17


SMED - redukcja czasu przezbrajania

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > proces ciągłego doskonalenia, > utrzymanie ruchu, właścicieli strumieni wartości, pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Redukcja czasu przezbrajania jest stałym i decydującym elementem działań prowadzących do wydajnej produkcji w przepływie. W przedsiębiorstwie, którego produkcja dostosowana jest do potrzeb klienta, działania takie jak przetwarzanie w dużych partiach czy optymalizacja kolejności realizacji zleceń należą już do przeszłości. To rynek decyduje o tym co, kiedy i jak jest produkowane. Zredukowane do minimum czasy przezbrajania pozwalają obniżyć zapasy oraz wielkości partii. Pozwalają również zmaksymalizować elastyczność oraz zredukować koszty, ale pod warunkiem, że problem zostanie potraktowany kompleksowo przy uwzględnieniu aspektu trwałości wprowadzanych zmian. Redukcja czasu przezbrojenia zaczyna się nie na etapie produkcji lecz, już na etapie konstrukcji i planowania. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają drogę postępowania przy redukcji oraz standaryzacji procesów przezbrajania. Będą mieli również możliwość dyskusji i wspólnego opracowania narzędzi dla procesów wdrożenia. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną proste organizacyjnie oraz niewymagające dużych nakładów narzędzia i koncepcje przydatne na drodze do „produkcji w przepływie“.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest poznanie uczestników z metodą skracania czasu przezbrojeń - SMED.

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Uczestnicy zdobędą umiejętność samodzielnej identyfikacji marnotrawstwa w procesie przezbrajania, jego wizualizacji oraz optymalizacji procesu. Dowiedzą się również, jak rozpocząć proces długotrwałego doskonalenia przezbrajania i jak z sukcesem doprowadzić go do końca.

Program warsztatów

Warsztaty w firmie:

1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Podstawowe etapy w procesie przezbrajania. 3. Analiza operacji przezbrajania. 4. Identyfikacja operacji „zewnętrznych” i „wewnętrznych”. 5. Plan wdrażania usprawnień. 6. Przykłady przezbrojeń po zastosowaniu metodyki SMED. 7. Standaryzacja przezbrojeń. 8. Akcentowanie sukcesów zespołu oraz motywowanie do dalszego doskonalenia. 9. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

.. 18 18


Szczupły magazyn

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Magazyn to dla każdego przedsiębiorstwa specyficzne miejsce. Uwidaczniane są tam problemy jakościowe, problemy we współpracy z klientami czy dostawcami. Efektywna praca magazynu, optymalnie rozmieszczone towary, efektywne wykorzystanie zasobów (pracownicy, miejsce, środki transportu) wpływają nie tylko na efektywność pracy samego magazynu, ale również mają wpływ na naszych Klientów, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > proces ciągłego doskonalenia, > zakupy i zamówienia.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest przedstawienie zasad zorganizowania pracy magazynu w taki sposób, aby efektywnie wykorzystać zasoby przy założeniu idealnego poziomu obsługi klientów magazynu w procesach zaopatrzenia. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak: poznać rolę magazynu w szczupłym przedsiębiorstwie, zidentyfikować marnotrawstwo występujące w pracy magazynu, poznać podstawowe wytyczne do projektowania lay-outu oraz rozmieszczenia materiałów w nowym magazynie, poznać zasady optymalnego wykorzystania magazynów już pracujących.

Program warsztatów

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

1. 2. 3. 4. 5.

Wprowadzenie do warsztatów. Wartość dodana i marnotrawstwo w pracy magazynu. Jak zaprojektować magazyn? Jak właściwie zorganizować pracę magazynu? Narzędzia identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa: > stałe lokalizacje, > standardowa praca i dobre praktyki, > wizualizacja. 6. Prezentacja case study. 7. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

Warsztaty w firmie:

. 19


Shopfloor Management - Zarządzanie w Kulturze Lean

Adresaci

Dlaczego warto wybrać warsztaty?

Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > zarządzanie jakością, > proces ciągłego doskonalenia, przedstawicieli najwyższego szczebla zarządzania organizacją, przedstawicieli średniego szczebla zarządzania, właścicieli strumieni wartości.

Shopfloor Management (SFM) to styl zarządzania ukierunkowany na wspieranie procesu dodawania wartości bezpośrednio na Gemba (hali produkcyjnej). Podstawowe komponenty SFM to: wizualizacja – takie projektowanie procesów, aby eliminować bariery dla przepływu materiałów i informacji, a status był widoczny w każdej chwili na pierwszy rzut oka, Genchi Genbutsu – wyrobienie nawyku chodzenia na halę w celu sprawdzenia statusu i problemów, uczenie ludzi widzenia marnotrawstwa i problemów, rozwiązywanie problemów oraz usuwanie barier uniemożliwiających innym rozwiązywanie problemów, wizja - rozwój wizji stanu docelowego oraz jego wizualizacja dla innych. Tworzenie wartości dodanej to podstawowy cel funkcjonowania przedsiębiorstw. Wartość jest rezultatem procesu (strumieni wartości). Rolą osób zarządzających organizacją jest więc doskonalenie strumieni wartości, dzięki zrozumieniu zasad Lean Thinking. Kluczem do sukcesu jest efektywne zarządzanie, które polega na: wspieraniu działań dodających wartość, postępowanie zgodnie z ustalonymi i zaakceptowanymi standardami, podejmowanie decyzji na podstawie wiarygodnych i aktualnych wskaźników.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Czas trwania 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Warsztaty w firmie:

Celem warsztatów jest przedstawienie idei, założeń oraz narzędzi Shopfloor Management. Poprzez przedstawienie przykładów z wiodących przedsiębiorstw produkcyjnych, w trakcie warsztatów, uczestnicy poznają cel i korzyści płynące z wdrożenia tych narzędzi Shopfloor Management m.in.: 1. Planowanie zasobów ludzkich. 2. Monitoring statusu produkcji. 3. Kluczowe mierniki. 4. Rozwiązywanie problemów i FTT (First Time Through). 5. System T- Card. Uczestnicy zapoznani zostaną również z ryzykiem i zagrożeniami, które mogą mieć miejsce podczas wdrożenia, które zostaną omówione na podstawie doświadczenia z projektów wdrożeniowych Shopfloor Management.

Program warsztatów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wprowadzenie do warsztatów. Identyfikacja procesu wiodącego i procesów wspierających. Wstęp do Shopfloor Management. Narzędzia Shopfloor Management. Symulacja wdrożenia Shopfloor Management. Praktyczne uwagi. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

.. 20 20


One-piece-flow - organizacja gniazd i linii o ciągłym przepływie

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące projektowania efektywnych gniazd lub linii produkcyjnych w oparciu o zasadę ciągłego przepływu, który jest podstawą systemu Just-in-time. Ciągły przepływ, czyli przetwarzanie i przekazywanie wyrobów w niewielkiej, stałej ilości, docelowo równej jeden, jest metodą na doskonalenie jakości, skrócenie czasu realizacji zleceń oraz obniżenie kosztów funkcjonowania. Korzyści osiągane dzięki wdrożeniu ciągłego przepływu to: krótkie czasy realizacji zleceń, natychmiastowa identyfikacja problemów jakościowych, usprawniona komunikacja pomiędzy operacjami, wyższa produktywność.

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > proces ciągłego doskonalenia, > zakupy i zamówienia, > procesy planowania.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest zaprezentowanie koncepcji ciągłego przepływu oraz przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do skutecznego zaprojektowania przepływu materiałów w oparciu o ciągły przepływ. W trakcie warsztatów, poprzez przykłady, zdjęcia, case study i zajęcia praktyczne uczestnicy szkolenia nauczą się jak: identyfikować i mierzyć elementy pracy, dystrybuować te elementy pomiędzy pracowników w odniesieniu do czasu taktu, balansować pracę operatorów, aranżować przestrzenny układ linii i gniazd, reagować na zmiany popytu, utrzymywać zmiany poprzez regularne audyty.

Czas trwania 2 dni (16 godzin lekcyjnych)

Program warsztatów 1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Zasady Just-in-time. 3. Co to jest ciągły przepływ produkcji? 4. Identyfikacja i wybór rodzin wyrobów. 5. Czas taktu, czas cyklu, czas przejścia. 6. Analiza procesu - praca ręczna. 7. Analiza procesu - maszyny. 8. Layout dla ciągłego przepływu. 9. Sposoby podziału pracy. 10. Harmonogramowanie i dostosowywanie się do popytu. 11. Audytowanie. 12. Warsztaty - projektowanie gniazda o ciągłym przepływie. 13. Podsumowanie warsztatów.

Warsztaty w firmie:

Metodyka nauczania

. 21


Mapowanie Strumienia Wartości - analiza przepływu materiałów i informacji

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > proces ciągłego doskonalenia, > zakupy i zamówienia, > procesy planowania.

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Koncepcja Lean Manufacturing (LM) koncentruje się na eliminacji marnotrawstwa istniejącego w procesach (produkcyjnych i pozaprodukcyjnych) w celu dostarczenia klientowi oczekiwanej wartości o najwyższej jakości, w najkrótszym czasie i przy najmniejszych kosztach. Jeżeli przedsiębiorstwo rozpoczyna dopiero swoją reorganizację zgodnie z koncepcją LM, konieczne jest dokładne przeanalizowanie systemu w zakresie przepływu materiałów i informacji oraz identyfikacji źródeł marnotrawstwa i ograniczeń. Narzędziem wykorzystywanym do tego celu jest Mapowanie Strumienia Wartości (MSW). Pozwala ono dostrzec problematyczne obszary, nie tracąc jednocześnie z pola widzenia potrzeb całej firmy oraz zależności w niej istniejących. MSW pozwala na identyfikację tego, co najważniejsze - oczekiwania klienta. Mapowanie Strumienia Wartości pomoże Państwu osiągnąć sukces na drodze do doskonałych procesów w duchu Lean. Wzrost produktywności, terminowości dostaw, wydajności oraz elastyczności przy jednoczesnej redukcji zapasów oraz czasów przebiegu.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodą Mapowania Strumienia Wartości.

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) – warsztaty otwarte. 2 dni (16 godzin lekcyjnych) – warsztaty zamknięte.

W trakcie warsztatów uczestnicy nauczą się identyfikować marnotrawstwo przez systematyczną analizę strumienia wartości. Poznają również wszystkie narzędzia proste w zastosowaniu oraz natychmiastowe do wdrożenia. Dzięki warsztatom uczestnicy zdobędą doświadczenie w zastosowaniu oraz we wdrożeniu metody, przydatnej podczas jej zastosowania w przedsiębiorstwie.

Program warsztatów 1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Omówienie podstawowych zasad Lean Manufacturing. Mapowanie Strumienia Wartości jako efektywna metoda kształtowania procesów. 3. Budowa mapy stanu obecnego na podstawie case study. 4. Optymalizacja urządzeń i przepływu - redukcja czasów przezbrojenia jako motyw przewodni optymalizacji procesów. 5. Kształtowanie zespolonych w łańcuchy przebiegów procesu na obszarze produkcji i montażu. 6. Schemat rybiej ości jako ideał produkcji synchronicznej: takt klienta, równoważenie oraz produkcja ciągniona. 7. Model supermarketu: od systemu PUSH do systemu PULL. 8. Budowa mapy stanu przyszłego na podstawie case study. 9. Analiza wybranego strumienia wartości i stworzenie wraz z uczestnikami szkolenia map stanu obecnego i przyszłego strumienia wartości. 10.Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

.. 22 22


Policy Deployment - rozwinięcie strategii

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Policy Deployment (jap. Hoshin Kanri) to jedna z kluczowych koncepcji wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. Umiejętne powiązanie celów biznesowych i strategicznych przedsiębiorstwa lub korporacji z celami taktycznymi i operacyjnymi każdej jednostki organizacyjnej to klucz do zintegrowania całej firmy wokół wspólnego celu. Hoshin Kanri to narzędzie planistyczne i zarządcze stosowane na dwóch poziomach: poziom planowania strategicznego - systematyczne planowanie długoterminowych wskaźników, poziom zarządzania operacyjnego - codzienny monitoring kluczowych wskaźników operacyjnych, reagowanie na pojawiające się problemy i ciągłe doskonalenie.

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: przedstawicieli średniego szczebla zarządzania, przedstawicieli wyższego szczebla zarządzania.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest prezentacja kluczowej dla osiągnięcia doskonałości koncepcji planowania i zarządzania w szczupłym przedsiębiorstwie. W trakcie warsztatów uczestnicy zrozumieją: dlaczego Policy Deployment jest kluczowym elementem lean, jak wygląda proces PDCA na każdym poziomie zarządzania, w jaki sposób osiągać konsensus dzięki podejściu „catchball”, jak w długim okresie zapewnić utrzymanie zmian.

Program warsztatów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Wprowadzenie do warsztatów. Historia Hoshin Kanri (HK). Filozofia i struktura systemu HK. Problemy z konwencjonalnym planowaniem. Zastosowanie podejścia „catchball” do osiągnięcia konsensusu. Wymagane działania wspierające dla HK. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

. 23


Six Sigma Green Belt

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: inżynierów procesu, inżynierów jakości, technologów i liderów. menedżerów (szczególnie średniego szczebla), którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o metodologii six sigma.

Czas trwania 6 dni (dwie trzy-dniowe sesje)

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Szkolenie Green Belt przedstawia podstawowe koncepcje i metody, na których opiera się filozofia six sigma. Integralną częścią szkolenia są projekty prowadzone przez każdego z uczestników które pozwalają na bieżąco stosować poznaną wiedzę w praktyce. Szkolenie składa się zarówno z wykładów teoretycznych jak i wielu ćwiczeń praktycznych. Ponadto każda koncepcja ilustrowana jest za pomocą licznych przykładów z życia wziętych.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, w jaki sposób zbierać i analizować dane o procesach, aby na podstawie wyciągniętych w ten sposób wniosków, podejmować właściwe decyzje. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak: planować zbieranie danych (plany próbkowania), analizować zebrane dane w sposób praktyczny, graficzny i ilościowy, używać kart kontrolnych zarówno w sposób pasywny (monitorowanie procesu) jak i aktywny (rozwiązywanie problemów w procesie), zbadać system pomiarowy, zaplanować i przeprowadzić eksperyment, przeanalizować eksperyment: praktycznie, graficznie i ilościowo, oraz na tej podstawie wyciągnąć praktyczne wnioski, wykonać potrzebne analizy za pomocą programu Minitab.

Program warsztatów Sesja A: Przykłady projektów i wprowadzenie do tematyki six sigma. Krytyczne Myślenie i Mapa Myśli. Wprowadzenie do zmienności i Quincunx: ćwiczenie praktyczne, pokazujące dlaczego ważne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalną. Mapowanie Procesu i Tabela Źródeł Zmienności. Próbkowanie: Drzewa Próbkowania, Wykresy Pudełkowe, Karty Średniej i Rozstępu. Próbkowanie: ćwiczenie praktyczne - jak często próbkować? Jak jest optymalna wielkość próbki? Ocena Sytemu Pomiarowego. Omówienie tematów projektów wybranych przez uczestników . Sesja B: Karty Wartości Indywidualnych i Ruchomego Rozstępu. Badanie Składników Zmienności: zbieranie danych i analiza (praktyczna, graficzna i ilościowa). Próbkowanie z procesu wytwarzania. Wprowadzenie do eksperymentowania : porównanie różnych metod eksperymentowania. Eksperyment pełnoczynnikowy: planowanie i analiza. Eksperyment ułamkowy: planowanie i analiza. Analiza danych za pomocą programu Minitab. Przegląd projektów wybranych przez uczestników, następne kroki.

Metodyka nauczania

.. 24 24


Statystyczne Sterowanie Procesami (ang. SPC - Statistical Process Control)

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Zbiór technik i narzędzi, zwanych powszechnie Statystyczną Kontrolą Procesu (z ang. Statistical Process Control, SPC), jest używany od ponad 70 lat. Jednakże od samego początku aż po dzień dzisiejszy istnieje wiele wątpliwości co do natury i głównego celu stosowania SPC. Większość kursów dotyczących SPC skupia się głównie na narzędziach statystycznych, uproszczając tym samym zastosowanie Statystycznej Kontroli Procesu do kontroli i monitorowania wyników naszych procesów. Chociaż SPC może być stosowana w tych obszarach, to kryje się za nią o wiele więcej. Bardzo łatwo jest się skupić na narzędziach SPC, łatwo jest się tych narzędzi nauczyć, ale trzeba pamiętać, że są one tylko tłem. Cała sztuka polega na umiejętnym i efektywnym (nie efektownym) ich stosowaniu. Tylko w ten sposób wejdziemy na drogę ciągłego doskonalenia i bez wielkich inwestycji nauczymy się, jak poprawić jakość i podnieść produktywność naszych procesów.

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: inżynierów procesu, inżynierów jakości, technologów, liderów. menedżerów (szczególnie średniego szczebla), którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o SPC.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy, w jaki sposób zbierać i analizować dane o procesach, aby na podstawie wyciągniętych w ten sposób wniosków, podejmować właściwe decyzje. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak: planować zbieranie danych, w taki sposób, aby odpowiadały one na konkretne pytania, które odnoszą się do naszych procesów (plany próbkowania), analizować zebrane dane w sposób praktyczny (wykresy pudełkowe), graficzny (karty kontrolne), i ilościowy (badanie składników zmienności), używać kart kontrolnych zarówno w sposób pasywny (monitorowanie procesu) jak i aktywny (rozwiązywanie problemów w procesie), zbadać system pomiarowy, przeprowadzić wszystkie analizy za pomocą programu Minitab.

Czas trwania 3 dni (24 godzin lekcyjnych)

Program warsztatów 1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Krytyczne Myślenie i Mapa Myśli. 3. Mapowanie Procesu, Tabela Źródeł Zmienności. 4. Wprowadzenie do zmienności i Quincunx: ćwiczenie praktyczne, pokazujące dlaczego ważne jest rozróżnienie pomiędzy zmiennością naturalną a specjalną. 5. Próbkowanie: drzewa próbkowania, wykresy pudełkowe, karty średniej i rozstępu. 6. Próbkowanie: ćwiczenie praktyczne - jak często próbkować? Jak jest optymalna wielkość próbki? 7. Analiza danych (dwu-, trzy- i czteropoziomowe drzewa próbkowania). Analiza praktyczna (wykresy pudełkowe), graficzna (karty kontrolne XśrR, ImR), ilościowa (określanie % wpływu poszczególnych składników zmienności na wyniki procesu). 8. Użycie kart typu ImR (wartości indywidualnych i ruchomych rozstępów) do monitorowania wyników procesu. 9. Badanie systemów pomiarowych przy użyciu kart kontrolnych. 10. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

. 25


Wprowadzenie do Projektowania Eksperymentów – DOE (ang. Design of Experiments)

Adresaci

Dlaczego warto wybrać warsztaty?

Warsztaty adresowane są w szczególności do: inżynierów procesu, inżynierów jakości, technologów, liderów menedżerów (szczególnie średniego szczebla), którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej o DOE

Wiedza jest kluczem do sukcesu w każdej dziedzinie. Tylko dzięki niej możemy być innowacyjni, konkurencyjni i osiągać zamierzone cele biznesowe. Jednak zdobywanie wiedzy może być procesem skomplikowanym, czasochłonnym i kosztownym. Może, ale nie musi. Umiejętność uczenia się jest podstawą usprawniania już istniejących procesów i produktów, jak również projektowania nowych, doskonalszych, spełniających nowe wymagania. Projektowanie Eksperymentów pozwala w prosty sposób, nie tylko przyśpieszyć, ale także zoptymalizować proces zdobywania wiedzy, przy równoczesnej minimalizacji kosztów uczenia się.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy w jaki sposób planować, przeprowadzać i analizować eksperymenty, tak aby wiedza w ten sposób zdobyta pozwalała na ciągłe doskonalenie naszych procesów i produktów.

Czas trwania 3 dni (24 godziny lekcyjne)

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak: planować eksperyment (wybór czynników ich poziomów oraz odpowiedniej do sytuacji strategii eksperymentu), przeprowadzić eksperyment, przeanalizować eksperyment (praktycznie, graficznie i ilościowo) oraz na tej podstawie wyciągnąć praktyczne wnioski, przeprowadzić wszystkie analizy za pomocą programu Minitab.

Program warsztatów 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.

Wprowadzenie do warsztatów. Porównanie różnych podejść do eksperymentowania (OFAT, ALLFAT, Trial & Error vs. DOE Planowanie eksperymentu: wybór czynników i ich poziomów. Eksperyment pełnoczynnikowy: konstrukcja i analiza (praktyczna, graficzna i ilościowa). Wady i zalety związane z eksperymentami pełnoczynnikowymi. Eksperyment ułamkowy: konstrukcja i analiza eksperymentu. Ryzyko i zalety stosowania eksperymentów ułamkowych. Wybór strategii eksperymentowania w zależności od poziomu posiadanej aktualnie wiedzy o procesie. Co wpływa na to, że wyciągnięte na podstawie eksperymentu wnioski sprawdzą się lub nie w praktyce produkcyjnej? Czynniki determinujące skuteczność eksperumentu w praktyce produkcyjnej. Ćwiczenie praktyczne, podczas którego uczestnicy samodzielnie planują, przeprowadzają i analizują serię następujących po sobie eksperymentów, dzięki czemu, będą mogli ugruntować zdobytą na szkoleniu wiedzę. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

.. 26 26


PDCA - Metodyka rozwiązywania problemów

Dlaczego warto wybrać warsztaty? PDCA nie jest tylko metodą rozwiązywania problemów, ale wpisuje się w kulturę przedsiębiorstwa działającego zgodnie ze współczesnymi zasadami prowadzenia działań produkcyjnych, czy usługowych. PDCA jest elementem wykonawczym zarządzania przez jakość. Bez zrozumienia i wprowadzenia metodyki podejścia do rozwiązywania problemów, przedsiębiorstwa nie mogą mówić o wprowadzeniu filozofii podejścia jakościowego w swojej działalności. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają czym, jest i jak powinien być stosowany cykl PDCA. Dokładnie zrozumieją istotę każdego z etapów. Przedstawione zostaną również podstawowe narzędzia do analizy danych oraz dokument A3.

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > zarządzanie jakością, > proces ciągłego doskonalenia, > utrzymanie ruchu, przedstawiciele średniego szczebla zarządzania, właścicieli strumieni wartości.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest: przekazanie wiedzy o cyklu PDCA, zrozumienie kluczowych elementów cyklu, zrozumienie roli i miejsca PDCA w organizacji, przypomnienie podstawowych narzędzi matematycznych i statystycznych w analizie danych, poznanie dokumentu „A3”.

Program warsztatów

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wprowadzenie do warsztatów. PDCA (wstęp historyczny). Rola ciągłego doskonalenia w firmie (TOYOTA WAY). Krótki opis etapów PDCA. Proporcje etapów. Etapy PDCA: PLAN (tło & cel, analiza (TOOL BOX), środki zaradcze i metody ich oceny, plan, nemawashi). DO (nadzór nad planem, PDCA & Kaizen). CHECK: B&A. ACT (standaryzacja & Yokoten). 7. Podsumowanie etapów. 8. Rola PDCA w zarządzaniu jakością. 9. Standaryzacja dokumentacji PDCA („A3”). 10. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

. 27


Kaizen

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > zarządzanie jakością, > proces ciągłego doskonalenia, > pozostałe obszary wspierające, przedstawicieli najwyższego szczebla zarządzania, przedstawicieli średniego szczebla zarządzania.

Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Kaizen jest japońskim terminem określającym ciągłe doskonalenie, które jest kluczowym elementem koncepcji Lean Management decydującym o powodzeniu podejmowanych działań wdrożeniowych. Wdrożenie Lean Manufacturing to przedsięwzięcie, które wymaga czasu i konsekwencji w działaniu. Firmy, które odniosły sukces na tej drodze zrozumiały, że Lean Manufacturing to coś więcej niż narzędzia – to zupełne przedefiniowanie sposobu działania poprzez ciągłe doskonalenie – Kaizen.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z: narzędziami i metodami stosowanymi do identyfikacji i rozwiązywania problemów, zasadami organizacji systemu sugestii pracowniczych (zdefiniowania ról i obowiązków), systemem motywowania pracowników, narzędziami prawidłowej komunikacji, narzędziami i metodami stosowanymi w procesie wdrażania zmian i ich utrzymywania (m.in. PDCA, Raport A3). W trakcie warsztatów uczestnicy zrozumieją ideę Kaizen i nabędą umiejętności opracowania założeń do budowy systemu Kaizen na dwóch poziomach: poziomie przepływu (doskonalenia na poziomie strumienia wartości), poziomie procesu (doskonalenie poszczególnych stanowisk, pracowników).

Program warsztatów 1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Kaizen strumienia wartości, Kaizen procesu. 3. Planowanie zmian: > organizacja i definicja zasobów, > budowa harmonogramu, > definicja sposobów monitorowania postępu prac. 4. Wdrażanie: > wdrażanie drobnych udoskonaleń na poziomie stanowisk pracy, > Kaizen Workshops – zespołowe działania Kaizen. Wdrażanie zmian na poziomie procesu, > wdrażanie projektów interdyscyplinarnych, międzywydziałowych. Wdrażanie zmian na poziomie strumienia wartości. 5. Budowa systemu sugestii pracowniczych. > motywowanie, > formalna struktura systemu. 6. Utrzymanie zmian > organizacja auditów, > biuro promocji szczupłego wytwarzania - organizacja zespołu wspierającego zmiany w kierunku szczupłej produkcji. 7. Ćwiczenia praktyczne. 8. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

.. 28 28


Cardboard Engineering

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Cardboard Engineering jest narzędziem wspierającym organizację innowacyjnych procesów pracy. Przy pomocy profesjonalnych analiz procesów oraz wdrażanych usprawnień w procesie dodawania wartości, uczestnicy opracują i przetestują system pracy o zredukowanym do minimum marnotrawstwie. Stosowanie tej metody pozwala na redukcję do minimum kosztów koniecznych do poniesienia przy wdrożeniu zmian.

Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > zarządzanie produkcją, > zarządzanie grupą pracowników, > proces ciągłego doskonalenia.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z metodyką doskonalenia procesów, opanowanie praktycznych technik Lean oraz usprawnienie wybranego procesu firmy. Podczas 3 dniowych warsztatów na podstawie praktycznych przykładów poznają Państwo metody postępowania oraz jak inteligentnie i zgodnie z najnowszymi wytycznymi analizować i przekształcać istniejące systemy w bardziej wydajne i elastyczne. Podczas pracy w grupie będą Państwo mieli okazję pracować nad konkretnym systemem montażu, zidentyfikować potencjał do doskonalenia, zdefiniować plany działań, oszacować wydajność oraz opanować innowacyjne rozwiązania, które następnie zostaną przez Państwa wdrożone w procesie Cardboard Engineering. Prowadzący warsztaty o bogatym doświadczeniu wprowadzą Państwa w tajniki narzędzi takich jak: analiza video, Cardboard Engineering, audyt procesów. Narzędzia będą wsparciem w przyszłych działaniach identyfikujących oraz eliminujących marnotrawstwo. Dowiedzą się Państwo również, jak kształtować optymalne procesy dodające wartość, jak optymalizować przepływ materiału oraz jak długotrwale standaryzować procesy.

Czas trwania 3 dni (24 godziny lekcyjne)

Program warsztatów 1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Wstęp teoretyczny – prezentacja metod doskonalenia, sposobu działania i objaśnienie wykorzystywanych formularzy. 3. Zdefiniowanie oraz rozdzielenie pracy nad projektem. 4. Analiza wideo przebiegu montażu. 5. Zdefiniowanie oraz wizualizacja istniejącego potencjału do doskonalenia. 6. Praca w zespole i rozwój nowych wariantów organizacji procesu. 7. Budowa tekturowych modeli wybranych udoskonalonych procesów. 8. Ocena oraz omówienie wyników. 9. Podsumowanie warsztatów.

Warsztaty w firmie:

Metodyka nauczania

. 29


Techniki rozwiązywania problemów – narzędzia

Dlaczego warto wybrać warsztaty? Adresaci Warsztaty adresowane są w szczególności do: osób odpowiedzialnych za: > proces ciągłego doskonalenia, > przedstawicieli średniego jak i najwyższego szczebla zarządzania.

Techniki rozwiązywania problemów i umiejętność posługiwania się w codziennym życiu firmy liczbami i faktami stała się normą i koniecznością dla współczesnych przedsiębiorstw. Nabranie swobody w operowaniu danymi liczbowymi, kumulowanie faktów i umiejętność podejmowania decyzji w oparciu o nie stała się faktem. Warsztaty przybliżą uczestnikom zasady gromadzenia i analizy danych produkcyjnych oraz wyposażą ich w wiedzę niezbędną do rozpoczęcia precyzyjnych działań korekcyjnych i optymalizacyjnych.

Cel i oczekiwane rezultaty warsztatów Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do swobodnego zbierania i przetwarzania danych produkcyjnych. W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak: przygotować metodę i narzędzie do zbierania danych z produkcji, przeanalizować dane i określić przyczyny źródłowe problemu, uporządkować i przedstawić dane i ich analizę w sposób czytelny i zrozumiały dla innych.

Program warsztatów Czas trwania 1 dzień (8 godzin lekcyjnych)

1. Wprowadzenie do warsztatów. 2. Diagram powinowactwa. 3. Schemat drzewa. 4. Mind-Map. 5. Diagram przyczynowo-skutkowy Ishikawy. 6. Zbiorcza lista błędów. 7. Analiza czasu awarii (karta maszyny). 8. Schemat przepływu, schemat procesu. 9. Metoda 5 x Dlaczego. 10. Wykres Pareto. 11. Karta regulacji procesu w formie histogramu. 12. Schemat korelacji - dyfraktogram. 13. Schemat przebiegu procesu. 14. Podsumowanie warsztatów.

Metodyka nauczania

.. 30 30


Formularz zgłoszeniowy Staufen Polska

BestPractice Live

Shopfloor Management - zarządzanie w kulturze Lean

Warsztaty dla Operatorów - podstawy Lean

One-piece-flow - organizacja gniazd i linii o ciągłym

Warsztaty dla Przedstawicieli średniego szczebla

przepływie

Zarządzania

Mapowanie Strumienia Wartości - analiza przepływu

Warsztaty dla Przedstawicieli najwyższego szczebla

materiałów i informacji

Zarządzania

Policy Deployment - rozwinięcie strategii

The World Class Manufacturing System - podstawy

Six Sigma Green Belt

TPM (Total Productive Maintenance) - podstawy

Statystyczne Sterowanie Procesami

Poka-Yoke - zapobieganie błędom

(ang. SPC - Statistical Process Control)

Standaryzacja Pracy

Wprowadzenie do Projektowania Eksperymentów – DOE

Organizacja miejsca pracy - System 5S

(ang. Design of Experiments)

Zarządzanie wizualne - Visual Management

PDCA - metodyka rozwiązywania problemów

Kanban - podstawy

Kaizen

SMED - redukcja czasu przezbrajania

Cardboard Engineering

Szczupły magazyn

Techniki rozwiązywania problemów - narzędzia

ZG ŁOSZENIA ONLINE:

www.staufen.pl

Warunki rezygnacji: W przypadku rezygnacji mogą Państwo zgłosić osobę zastępującą. Przy rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach do 10 dni przed terminem szkolenia ponoszą Państwo koszty rezygnacji w wysokości 300 PLN. Przy późniejszej rezygnacji ponoszą Państwo całkowite koszty uczestnictwa w szkoleniu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizacji warsztatów.

ZG ŁOSZENIA FAX:

+48 071 356 12 75

Zamawiam: Szkolenie otwarte Szkolenie zamknięte

Imię, Nazwisko Firma

STAUFEN.POLSKA Doradztwo.Akademia.Inwestycje Sp. z o.o ul. Św. Mikołaja 7 PL-50-125 Wrocław +48 71 3 561 270 +48 71 3 561 275 www.staufen.pl d.predka@staufen.pl

Stanowisko Ulica Kod, Miasto Telefon Fax E-Mail

Nasze oddziały:

Data, Podpis

. 31


Wymiernie. Odniesiecie wymierny sukces!

Pragmatycznie. Dostaniecie inteligentne i proste rozwiazania! ,

Konsekwentnie. ,,

.

.

,

, Poznacie wytrwałosc w dazeniu do najwyzszej jakosci!

Przekonująco. ,

Korzysci dla wszystkich dzieki systemowi Zobacz. Naucz sie. , Zastosuj! ,

Partner na drodze do Najlepszych Wyników. STAUFEN.AG Beratung.Akademie.Beteiligung

STAUFEN.AG Beratung.Akademie.Beteiligung

Blumenstraße 5 D-73257 Köngen

Birchstrasse 2 CH-8472 Seuzach

+49 7024 8056-0 +49 7024 8056-111

+41 52 316 3759 +41 52 316 3768

www.staufen.ag kontakt@staufen.ag

www.staufen.ag kontakt.ch@staufen.ag

STAUFEN.POLSKA Doradztwo.Akademia.Inwestycje Sp. z o.o

STAUFEN.ITALIA srl Consulenza.Formazione.Investimenti

STAUFEN.SHANGHAI Consulting.Academy.Investment

ul. Św. Mikołaja 7 PL-50-125 Wrocław

largo Richini 6 I-20161 Milano

22 H, Cross Region Plaza No. 899 Ling Ling Road Shanghai, 200030 P.R. China

+48 71 3 561 274 +48 71 3 561 275 www.staufen.pl kontakt@staufen.pl

+39 02 58 215 346 +39 02 58 215 400 www.staufen.it contatti@staufen.it

+86 21 64 41 706 +86 21 64 41 71 05 www.staufen.cn shanghai@staufen.cn

Staufen | Katalog  
Staufen | Katalog  

Katalog firmy zajmujcej si szkoleniami w zakadach produkcyjnych

Advertisement