Page 1

VI

2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny

PROJEKT:

Hiszpański staż -3-

WYWIAD:

Inwestycja w młodzież

PORADY:

-4-

Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda walka o wejście na trudny rynek pracy… - dylemat absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. -12-

Oferty pracy

E-biznes... dla ludzi z pasją

Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę

-14-

Praca za granicą -10-

5

Dla migrujących... -8-

TEMAT NUMERU:

PROJEKT:

NUMER

-15-


-2- AKTUALNOŚCI FELIETON:

PANOPTIKUM:

„Taka będzie Nysa jakie jej młodzieży chowanie” W XVII wieku do Nysy na nauki przyjeżdżała młodzież z całego Śląska i Rzeczypospolitej. Wśród pobierających nauki byli między innymi: Michał Korybut Wiśniowiecki (przyszły król Polski), Jakub Sobieski (syn króla Jana III Sobieskiego) oraz rodzina rządzącej Polską dynastii Wazów. Z tego też powodu Nysa wkrótce otrzymała miano Śląskich Aten (dopiero nieco później nazwana została także Śląskim Rzymem). To wtedy rozpoczęto prace związane z uruchomieniem w Nysie uniwersytetu.

Było San Francisco jest klepisko Kto z nas nie pamięta ciągników tatra, które ciągnęły na lawetach elementy wieżowców wiezione z fabryki domów. Do tego kamazy, ziły i steyery obsługujące budowę osiedli: Południa, Podzamcza i Rodziewiczówny. Wszystkie ciężarówki stacjonowały w bazie Transbudu, która mieściła się w Nysie przy ulicy Mickiewicza. Dziś, od ponad 10 lat, baza jest opuszczona i zaczyna przypominać opuszczone miasta widma, gdzie przyroda upomina się o swoje. W Internecie można odszukać wizualizacje galerii handlowej umiejscowionej na bazie, jednak na chwilę obecną teren nie ma poważnego inwestora, który podjąłby się inwestycji. Z miejskich plotek dochodzą słuchy, że na byłą bazę Transbudu ma się w przyszłości przenieść „Galeria Grodkowska” z ulicy Racławickiej…

Tyle historia… Jak jest teraz z edukacją w powiecie nyskim? Zamykane lub w najlepszym razie łączone szkoły, protesty uczniów i nauczycieli, ogólny rozgardiasz i nieprzewidywalność. Jedynym wyznacznikiem jakości wychowania i nauczania jest tajemniczy i złowrogi niż demograficzny, który niczym mityczny stwór sieje postrach i panikę. Zapewne niedługo okaże się, że najwłaściwszy jest system, w którym w ogóle nie ma szkół, a nauczyciele dojeżdżają do pojedynczych uczniów wprost do ich domostw. W końcu dla kilku uczniów nikt rozsądny nie będzie utrzymywał całej szkoły…Niestety taki trend przetacza się przez cała Polskę. Corocznie zamykanych jest kilkaset szkół w naszym kraju. I nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta mogła ulec zmianie.

Od pasji do pracy

Jak może być? Kilka lat temu powstała w powiecie nyskim strategia rozwoju oświaty. Strategia, nad którą zgodnie pracowali ludzie z ugrupowań rządzących i opozycji. Powstał świetny materiał, na którym wzorują się inne samorządy z całej niemal Polski. Instytucją, która jako jedna z niewielu dźwiga na barkach gospodarkę Nysy jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która dzięki świetnemu zarządzaniu przez uczelniane władze i rozsądnemu wsparciu władz samorządowych skutecznie opiera się problemom z rekrutacją nowych studentów. Pójdźmy więc dalej. Z naszej słabości uczyńmy oręż i siłę. Zamiast zamykać szkoły i rujnować lokalne społeczności wykorzystajmy fakt, że cała Polska je zamyka – my je zatem otwierajmy. Wykorzystajmy potencjał tkwiący w setkach młodych nyskich nauczycieli tułających się na umowach śmieciowych w marketach. Ściągnijmy do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych profesorów z Wrocławia i Krakowa. Zaprośmy polskich nauczycieli z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi czy Litwy – dajmy im mieszkania i zapewnijmy pracę w naszych szkołach. Wprowadźmy systemy stypendialne dla najzdolniejszych uczniów. Spełnijmy też marzenia nysan sprzed 400 lat – walczmy o rangę uniwersytetu dla naszego PWSZ. Jakością i różnorodnością nauczania ściągajmy i edukujmy elity Rzeczypospolitej… Nie musimy być polskimi Atenami, wystarczy, że staniemy się polskim Cambridge, którego potencjał społeczny jest przecież porównywalny do Nysy. Utopia? Nigdy się tego nie dowiemy jeśli nie spróbujemy…. red.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, które w ramach osobistych pasji, hobby odkryły w sobie talent w takich dziedzinach jak obróbka drewna, metalu, ceramiki, tkanin lub też potrafią ładnie malować, rysować, haftować, rzeźbić itp. Projekt pod nazwą „od pasji do pracy” oferuje możliwość bezpłatnego skorzystania z takich form pomocy jak: - szkolenia połączone z praktyką (pogłębiające wiedzę i rozwijające już posiadane umiejętności i talenty), - staże zawodowe (w trakcie stażu urząd pracy wypłaca stypendium), - dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, - wejście do inkubatora rękodzieła artystycznego, - wejście do spółdzielni socjalnej. Ponadto twórczość wszystkich osób, które zostaną objęte projektem będzie promowana między innymi poprzez zaprezentowanie na wystawie w nyskim muzeum oraz za pośred-

Miesięcznik: Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Redakcja: Zespół pracowników PUP Nysa Kolportaż: Własny Zasięg: Powiat Nyski

red.

PROJEKT:

Urząd pracy chce promować talenty i pasje osób bezrobotnych. Dzięki temu utalentowani bezrobotni będą mogli skorzystać z szansy na połączenie swoich zdolności z zarabianiem pieniędzy.

Wydawca: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska 19 48-300 Nysa tel. 77 448 99 11 fax 77 448 99 17 redakcja@pup.nysa.pl www.pup.nysa.pl

Realizuj swoją pasję w takich dziedzinach jak obróbka drewna, metalu, ceramiki, tkanin, malowania, rysowania, haftowania i rzeźbienia itp. nictwem strony internetowej urzędu pracy i starostwa powiatowego. Jak wziąć udział w projekcie? Aby wziąć udział w projekcie wystarczy przesłać na adres urzędu pracy dokumentację z próbek własnej twórczości (wystarczą dobrej jako-

Projekt, skład, druk: VEKTOR Studio ul. Prudnicka 3 48-304 Nysa tel. 77 433 07 65 biuro@vektor.com.pl www.vektor.com.pl

ści zdjęcia) – koperta z dopiskiem: „od pasji do pracy”. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie zorganizowane spotkanie, na którym omówione zostaną dalsze wspólne działania. red.

> KONTAKT:

Teresa Rymarz Kierownik Wydziału Rynku Pracy

II piętro, pok. 23 Projekt obejmuje 77 448 99 24 ginące zawody, t.rymarz@pup.nysa.pl np. snycerstwo


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

AKTUALNOŚCI

TEMAT NUMERU:

-3-

PROJEKT:

Ważne są marzenia

Rozkręć e-biznes Masz pomysł na serwis internetowy lub aplikację mobilną i chcesz stworzyć własny e-biznes? Brakuje Ci doświadczenia i nie wiesz od czego zacząć?

Rozmowa z Małgorzatą Leśniewską - dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie

Nie masz zespołu albo brakuje Ci w nim osoby technicznej lub takiej, która zajęłaby się marketingiem lub promocją? Masz wolne weekendy i nie boisz się ciężkiej pracy? Chcesz uczyć się od najlepszych? Jeśli programujesz, interesujesz się marketingiem lub zarządzaniem projektami, zgłoś się na Startup School - szkoły e-biznesu, dzięki której stworzysz podstawy własnego biznesu i poznasz wielu ludzi, którzy podzielą się z Tobą swoim doświadczeniem. Najbliższa edycja zaczyna się 3 sierpnia i potrwa do

końca września. Spotkania odbywają się w każdy weekend w Warszawie. Organizatorzy zapewniają: - pomoc w skompletowaniu zespołu, - opiekę projektową praktyków z wieloletnim doświadczeniem, - nocleg, wyżywienie i zwrot kosztów podróży, - finansowanie pomysłu lub pomoc w pozyskaniu finansowania. Po 8 weekendach w Warszawie oraz 8 tygodniach ciężkiej pracy, Twoje plany mogą się zrealizować. red.

Formularz zgłoszeniowy: http://www.startupschool.pl/rekrutacja/

Małgorzata Leśniewska - mgr inż. matematyki (Politechnika Wrocławska), studia podyplomowe: informatyka, zarządzanie. Od prawie 30 lat nauczyciel matematyki i informatyki. Ponad 20 lat związana z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie, aktualnie: dyrektor Zespołu.

Jakie są obecnie oczekiwania młodych ludzi? Ostrożne. Realistyczne. Uważnie patrzą, czy stąpają po twardym gruncie. Widać to nie tylko wtedy, gdy rozmawiamy o ich planach życiowych w perspektywie 10 – 15 lat, ale i planach najbliższych – wyboru kierunku studiów czy miejsca pracy. Raczej mierzą „zamiar według sił” niż „siły po zamiarach”. Młodzi ludzie biorą pod uwagę przewidywane wyniki egzaminów, możliwości finansowe rodziny, trudności osobnego życia. Oczywiście, jest pewna (niemała!) grupa młodzieży o jasno określonych planach życiowych i ściśle sprecyzowanej ścieżce rozwoju. Wiedzą, co chcą robić w życiu i mają pomysły na to, jak swoje marzenia zrealizować. Jakie kwalifikacje i umiejętności powinien dziś posiadać młody człowiek, aby być w miarę spokojnym o swój byt? Będę banalna, ale uważam, że kanon wiedzy ogólnej plus dobra znajomość wybranych dziedzin – to podstawa. Rozumienie wyuczonych faktów, związków przyczynowo – skutkowych, postrzeganie zjawisk holistycznie, umiejętność łączenia wiedzy z różnych dziedzin, analizy i syntezy, myślenia abstrakcyjnego, jasnego formułowania myśli… Wiedza i umiejętności „szkolne” to jednak za mało. Szanse na rynku pracy zwięk-

szają umiejętności, które nazwałabym społecznymi, przede wszystkim – umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność. Ważne jest też poczucie własnej wartości. Obserwując losy uczniów, a później absolwentów zauważam, że lepiej radzą sobie ci, którzy już w szkole średniej pracowali nad projektami, mieli okazje realizować swoje pomysły. Nie jest przy tym najważniejsza skala projektu, istotne, by wspólnie zrobić coś interesującego. Po drodze są problemy, różnice zdań, ktoś zawalił terminy, inny – zmienił koncepcję, ale ostatecznie – jest rezultat. Te doświadczenia później procentują. Jaką zatem drogę powinien wybrać młody człowiek? Nie ma oczywistych rozwiązań. Ważne jest, aby znał swoje mocne strony, ośmielił się marzyć i nie zrażał trudnościami. Czym różni się praca nauczyciela teraz od tej sprzed 10 -15 lat? Rozumiem, że nie jest to pytanie o całą tę otoczkę biurokratyczną, którą obrosła praca pedagoga. Zmieniła się technologia, a zatem narzędzia pracy. Umiejętność jej stosowania jest ważna choćby po to, by nie być „cyfrowym imigrantem”. Oczekiwania wobec nauczycieli są bardzo wysokie. Mamy przygotować młodzież do życia w świecie, kształtu którego nikt

Wiedza i umiejętności „szkolne” to jednak za mało. Szanse na rynku pracy zwiększają umiejętności, które nazwałabym społecznymi, przede wszystkim – umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność. Ważne jest też poczucie własnej wartości. Obserwując losy uczniów, a później absolwentów zauważam, że lepiej radzą sobie ci, którzy już w szkole średniej pracowali nad projektami, mieli okazje realizować swoje pomysły.

dziś nie jest w stanie przewidzieć. Autorytet nie jest dany instytucjonalnie, nie przynależy do zawodu. Na pewno nie zmieniło się jedno- niezmiennie ważna pozostała osobowość nauczyciela. Cieszę się, że tacy nauczyciele są w naszym gronie – zarażają młodzież swoją pasją, wspierają, gdy pojawiają się problemy, motywują do pracy. W XVII wieku, z uwagi na ogromny potencjał i jakość nauki Nysa nazywana była „śląskimi Atenami”. Na naukę do nas przyjeżdżali najzacniejsi ludzie z całej Polski. Może szansą na rozwój Nysy jest (wbrew krajowym tendencjom) inwestowanie w edukację i przyciąganie do nas młodzieży z całej Polski? Nysa – „śląskimi Atenami”? To ciekawa koncepcja, na pewno byłaby szansą dla naszego miasta. Atrakcyjne kierunki kształcenia to nie wszystko. Oferta edukacyjna musi być powiązana z praktyką. Myślę, że należy szukać różnych rozwiązań: inkubatory przedsiębiorczości, praktyka na stanowisku pracy, praca wakacyjna, wirtualne przedsiębiorstwa. Wymaga to współpracy różnych podmiotów, a ponadto mechanizmów wsparcia. red.

PROJEKT:

Hiszpański staż W maju rozstrzygnięto konkurs na realizację staży międzynarodowych w ramach programu Leonardo da Vinci. Wśród zwycięzców kontu nyskiego. Uczestnicząc w kursu znalazł się Powiatowy projekcie stażysta ma zagwaUrząd Pracy w Nysie. PUP w rantowane kieszonkowe, przeNysie jako jedyny z urzędów jazd, ubezpieczenie oraz wypracy na Opolszczyźnie bężywienie i zakwaterowanie. dzie realizował w tym roku Dodatkowo w ramach przymiędzynarodowe staże. gotowania kulturowego stażyProjekt „Hotel na Plus”, ści skorzystają z wycieczki kraktórego autorem jest PUP w joznawczej. Rekrutacja chętNysie adresowany jest do osób nych rozpoczyna się w lipcu, pragnących podnieść swojednak osoby chętne już dziś je kwalifikacje w zakresie sekmogą zgłaszać swoje zainteretora turystycznego. Kelnerzy, sowanie. kucharze, barmani, recepcjored. niści mogą wyjechać za pośrednictwem PUP na 4-tygo> KONTAKT: dniowe staże do hiszpańskiej Granady. W hotelach z wysoDorota kim standardem obsługi goHutyra ści, będą poszerzali swoje hoSpecjalista ds. programów ryzonty zawodowe. „Hotel na Plus” adresowany jest do osób bezrobot- II piętro, pok. 22 nych, biernych zawodowo lub 77 448 99 28 zatrudnionych w sektorze tu d.hutyra@pup.nysa.pl rystycznym na terenie powia-


-4- AKTUALNOŚCI WYWIAD:

Inwestycja w młodzież - Jesteśmy dumni, że możemy pomóc młodym ludziom - mówi Ryszard Maczuga współwłaściciel firmy Ka-Ma sp. j.

Czym zajmuje się Pana firma i kiedy powstała? Przedsiębiorstwo powstało w maju 1992 roku. Zajmujemy się dystrybucją artykułów spożywczych zakupionych bezpośrednio z zakładów produkcyjnych a następnie dostarczamy je do sklepów detalicznych na terenie województwa opolskiego oraz województwa dolnośląskiego. Cały czas poszerzamy swoje rynki zbytu, dzięki czemu możemy poszczycić się przybywającą nam rzeszą zadowolonych klientów. Ilu pracowników zatrudnia firma i ilu z tych pracowników zostało zatrudnionych bezpośrednio po szkole? Zatrudniamy 18 osób na podstawie umów o pracę oraz współpracujemy z wieloma osobami prowadzącymi swoją działalność gospodarczą. Najczęściej są to młodzi ludzie, którzy u nas rozpoczynali swoją pierwszą pracę, poznawali trudności i nabywali pierwsze doświadczenia zawodowe. Od kilku lat prowadzimy bieżącą współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych w Nysie w ramach podpisanych umów na realizację praktyk zawodowych. Często zdarza się tak, że po zakończeniu edukacji studenci lub uczniowie, którzy odbywali u nas praktyki zawodowe chcą podjąć pierwszą pracę. Idąc naprzeciw ich oczekiwaniom, staramy się tak organizować pracę, by nie ograniczać im możliwości dalszej nauki w nabywaniu nowych kwalifikacji, uprawnień, kompetencji, umiejętności podczas szkoleń, kursów. Zdarza się, że ambitni młodzi ludzie podejmują dalszą edukację na studiach zaocznych lub podyplomowych. Jesteśmy dumni z tego, że możemy pomóc młodym ludziom w stawianiu ich pierwszych kroków zawodowych i czerpaniu satysfakcji z pracy, tym bardziej, że często są to młode osoby pełne zaangażowania, determinacji, posiadające ogromny potencjał, który sprawdza się i przynosi pozytywne efekty bezpośrednio w pracy zawodowej. Czy warto inwestować czas i pieniądze w przeszkolenie osób młodych do wykonywania pracy? Tak, oczywiście. Inwestycja w młodzież jest bardzo potrzebna. Podnoszenie kwalifikacji i szkolenia zwiększają wydajność młodego pracownika, co ma ogromny wpływ na roz-

wój i sukces firmy. Czas i pieniądze, które są na to przeznaczone zawsze się zwracają. Zmienia się również polska szkoła, która ku mojemu zadowoleniu zaczyna uczyć samodzielności i przedsiębiorczości, a nie jak dotychczas wyłącznie naśladownictwa. Celem edukacji jest teraz lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, a także uwzględnienie jego potrzeb na etapie kształcenia. Coraz częściej wykładowcy i nauczyciele przygotowują młodzież do dorosłego życia, a przede wszystkim do brania odpowiedzialności za efekty swojej postawy i zaangażowania w pracy. Jakim pracownikiem jest osoba młoda? Do każdej osoby należy podejść indywidualnie. Nie można osób młodych, bez doświadczenia zawodowego traktować jako nieprzydatnych dla rynku pracy. Nasza firma nie wymaga od młodych ludzi doświadczenia zawodowego. Uważam, że jeżeli młody człowiek posiada wiedzę teoretyczną i osobiste zaangażowanie, to doświadczenie zawodowe, nabędzie bardzo szybko w czasie codziennej pracy. Przedsiębiorca powinien stworzyć tylko takie warunki, aby młody pracownik mógł jak najszybciej zapoznać się i wykonywać swoją pracę samodzielnie. Wymaganym elementem jest również umiejętność pracy zespołowej. Wyłącznie odpowiednie przygotowanie młodego pracownika, codzienna praca, motywacja mają wpływ na szybkość nabywania doświadczenia zawodowego. Okres adaptacji dla młodych pracowników jest różny. Są osoby, które bardzo szybko chłoną wiedzę i robią postępy, by po kilku miesiącach móc konkurować z doświadczonymi współpracownikami. Są też pracownicy, dla których okres adaptacji i zdobycie wymaganych kwalifikacji trwa nieporównywalnie dłużej. Ci młodzi ludzie potrzebują więcej czasu na przyswojenie i opanowanie procedur oraz umiejętności niezbędnych na danym stanowisku pracy. Bywają także osoby, u których młodość góruje nad pożądanym rozsądkiem. Taki pracownik najczęściej , nie jest zainteresowany utrzymaniem pracy na dłużej, nie wspominając już o zaangażowaniu w nabyciu doświadczenia zawodowego. Proces adaptacyjny tych młodych osób trwa najdłużej, a jego szanse na zawodowy sukces są znikome. Ponadto, taki człowiek trudniej odnajduje się na rynku pracy. Wszystko zależy od podejścia osoby młodej do pracy, a

- Polska młodzież ma bardzo duży potencjał intelektualny – to trzeba wykorzystać. Nie możemy tego zmarnować - mówi Ryszard Maczuga współwłaściciel firmy Ka-Ma sp. j..

Nie można osób młodych, bez doświadczenia zawodowego zakwalifikować jako nieprzydatnych dla rynku pracy. Uważam, że jeżeli młody człowiek posiada wiedzę teoretyczną i chęci do pracy, to doświadczenie zawodowe jest na drugim planie, które (...)zdobędzie przy wykonywaniu pracy.

także stanowiska pracy. Młody człowiek zazwyczaj, po raz pierwszy w pracy zawodowej, spotyka się z surową rzeczywistością, dyscypliną pracy, obowiązkiem pracy zespołowej i za to wszystko musi wziąć pełna odpowiedzialność. Czy istnieją zagrożenia związane z zatrudnieniem absolwentów? Dla nas absolwent nie jest żadnym zagrożeniem. Jesteśmy przygotowani, że tej młodzieży trzeba służyć pomocą. Jeżeli tylko jest potrzeba zatrudnienia i czas niezbędny na przeszkolenie - zawsze wybieramy absolwenta. W ostatnich latach mamy do czynienia z dużą migracją zarobkową osób młodych. Czy warto i ewentualnie w jaki sposób przekonać ich do pozostania w kraju? Większość młodzieży dąży do wyjazdu za granicę. Mieszkamy na terenie, gdzie takich migracji jest stosunkowo dużo. Sam przeżyłem taką sytuację. Pewnego dnia przyszło do mnie trzech młodych pracowników mówiąc, że mają już wykupione bilety lotnicze i następnego dnia

wylatują do Irlandii. Oczywiście wcześniej poczyniłem spore inwestycje, miesiącami szkoląc i przygotowując ich do nowych obowiązków, a okazało się, że w ciągu jednego dnia straciłem trzech doświadczonych pracowników, ponosząc jednocześnie ogromne koszty ich decyzji. Zaznaczyć trzeba, iż są to sytuacje sporadyczne, jednak nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć, powstrzymać. Sam nie wiem, jak bym postąpił, gdybym dzisiaj miał 20 lat. Pieniądz jest pokusą ludzi młodych, ludzi na dorobku, stąd coraz częstsze wyjazdy za granicę w celu szybkiego zarobku i realizacji marzeń. Mimo wszystko, trochę się w ostatnich czasach zmieniło, obserwuję trend na pracę dorywczą. Młode osoby proszą o urlop bezpłatny i jadą dorobić do pensji. Wyjeżdżają na kilka tygodni lub miesięcy by ponownie wrócić do zakładu pracy. Czy jest to trend globalny - trudno mi powiedzieć, opieram się na własnych doświadczeniach. Z całą pewnością osoby młode nie mają łatwego startu na

rynku pracy. Co z perspektywy pracodawcy doradziłby Pan absolwentom poszukującym zatrudnienia, na co powinni zwrócić uwagę, jak się zaprezentować, by mimo braku doświadczenia mieli szanse na podjęcie pracy? Zachęcam młodzież do otwierania działalności gospodarczej. Gdy rozmawiam z młodzieżą i słyszę głosy narzekania staram się ich zachęcić, by brali sprawy we własne ręce. Wystarczy odrobina wyobraźni, determinacji – jest jeszcze tyle do zrobienia. Rynek pracy zmienił się na rynek usług, dzisiaj świat z pracy fizycznej przeszedł na intelekt tzn. elektronikę, obsługę komputerów, systemów. Z tego co wiem powiatowe urzędy pracy dysponują środkami finansowymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Polska młodzież ma bardzo duży potencjał intelektualny – musimy to wykorzystać. Nie zmarnujmy tej szansy. red.


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

DLA PRACODAWCÓW:

PROGRAMY

-5-

PORADY:

Szanowni Państwo Od wielu lat zarządzamy największą bazą kompetencji w regionie. Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju, specjalistów ds. programów wspierających pracodawców na rynku pracy. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie selekcji oraz przygotowania do pracy osób aktywnych zawodowo. Opieramy swoje działania na wieloletnim doświadczeniu wynikającym ze współpracy z wieloma wiodącymi firmami w Polsce. W codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesne narzędzia i systemy informatyczne, m.in. dedykowany specjalnie dla urzędów pracy program służący do szybkiej i dokładnej selekcji kandydatów. Organizujemy spotkania rekrutacyjne i szkoleniowe w przystosowanych do tego celu salach. We współpracy z naszymi partnerami dokładamy wszelkich starań, by mieć stały kontakt i reagować na bieżąco na ich potrzeby kadrowe. W trosce o jakość naszych usług, stale rozwijamy nasze kompetencje, obserwujemy otoczenie i reagujemy na zmieniające się uwarunkowania rynku pracy. Pragniemy stać się również Państwa partnerem w zakresie polityki kadrowej. Wspólnie z Państwem opracujemy model kompetencyjny dla każdego stanowiska. Zapewnimy pełną obsługę procesu rekrutacyjnego. We własnym zakresie przeprowadzimy szczegółową analizę dokumentów aplikacyjnych potencjalnych kandydatów, uwzględniając Państwa wymagania dotyczące: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, oczekiwań wobec kandydata. Tylko wybrani kandydaci, spełniający wszystkie oczekiwania, będą Państwu przedstawieni. Na każdym etapie naszych działań gwarantujemy bezpieczeństwo, profesjonalizm oraz wysoką jakość świadczonych usług. Jesteśmy jednostką publiczną i za świadczone usługi nie pobieramy opłaty, podczas gdy średnia wartość usługi świadczonej przez komercyjne agencje zatrudnienia to koszt od 3 do 5 tys. zł/osobę. Warto w tym miejscu podkreślić, że nasza oferta dodatkowo wzbogacona jest o programy runku pracy wspierające zatrudnienie tj.: zwrot części kosztów dojazdów do pracy lub zakwaterowania, szkolenie pod gwarancję zatrudnienia i inne. Jeżeli wyrażają Państwo chęć współpracy, bądź chcieliby Państwo zapoznać się szczegółowo ze specyfiką naszych działań, prosimy o kontakt w celu umówienia spotkania z naszym ekspertem ds. rynku pracy w dogodnym dla Państwa miejscu i terminie. Zapraszamy do współpracy! Kontakt: e-mail: posrednictwo@pup.nysa.pl tel.: 77 448 99 33

Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną, posiadającą szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów społecznych.

Jak tworzyć dobre projekty? Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza na bezpłatne warsztaty z planowania i realizacji projektów społecznych i partnerstw. Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie planowania i realizacji projektów oraz umiejętności przygotowywania wniosków o dotacje oraz prowadzenia współpracy w ramach partnerstw. Kto może wziąć udział w warsztatach? Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli początkujących organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych osób działających na rzecz swojej społeczności we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców. Do udziału w warsztatach zapraszamy tylko i wyłącznie dwu-osobowe zespoły z tej samej organizacji lub grupy nieformalnej. Kto poprowadzi warsztat? Warsztat prowadzony będzie przez psycholożkę społeczną, posiadającą szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów społecznych. Czego można będzie się nauczyć? Naszym celem jest podzielenie się z uczestnikami praktyczną wiedzą pomocną przy planowaniu i realizacji projektów.

Zdobądź praktyczną wiedzę pomocną przy planowaniu i realizacji projektów. Program warsztatów zawiera podstawowe informacje niezbędne organizacji społecznej do skutecznego poszukiwania środków i efektywnego działania. Program warsztatów zawiera podstawowe informacje niezbędne każdej początkującej organizacji społecznej do rozpoczęcia skutecznego poszukiwania środków i efektywnego działania. Przedstawimy wszystkie elementy procesu „od pomysłu do projektu”: - czym jest projekt, program, wniosek o dotację/grant?

- definiowanie problemu i grupy odbiorców naszych działań, - określanie celów, sposobu zarządzania, zadań do wykonania i spodziewanych efektów projektu, - analiza ekonomiczno-społeczna przedsięwzięcia (określenie zasobów, partnerzy lokalni - jak zdobywać sojuszników, źródła finansowania działalności), - dobór optymalnych metod działania, - tworzenie harmonogramu prac i jego kontrola, podział ról, - tworzenie budżetu projektu, - narzędzia bieżącej i końcowej oceny działań i efektów projektu. Ponadto w programie: Czym kierują się organizacje przyznające fundusze? Jakie są podstawowe oczekiwania sponsorów/donatorów i jak je spełnić? Gdzie i jak szukać potencjalnych partnerów? Jaką formę partnerstwa wybrać? Jak prowadzić spotkania w partnerstwach? Jak definiować i rozwiązywać problemy przez i w partnerstwach? Gdzie i w jakich terminach będą odbywać się warsztaty?

Warsztaty odbywać się będą w Łowiczu w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Data warsztatu: 06-09 września 2012 r. Termin zamknięcia naboru: 31 lipca 2012 r. W pierwszym dniu warsztatu, zajęcia rozpoczynają się około godz. 13.00, a ostatniego dnia kończą ok. godz. 13.00. Fundacja Wspomagania Wsi pokrywa koszty udziału w warsztatach takie jak: noclegi, posiłki i materiały dydaktyczne. Fundacja nie pokrywa kosztów podróży. Jak wziąć udział w warsztatach? Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztatach, prosimy o szczegółowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przysłanie go e-mailem na adres mslotwinska@f ww.org.pl Zapraszamy!

Kontakt: Monika Słotwińska-Łychota Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, lok. 1; 01-022 Warszawa mslotwinska@fww.org.pl, (+22) 636 25-70 do 75


-6- EDUKACJA WYWIAD:

Nie bój się utraty pracy Rozmowa z Henrykiem Mamalą - dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego, które ma na celu uporządkowanie i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych. Henryk Mamala związany jest z kształceniem zawodowym od 21 lat. Od 12 lat pracuje w Centrum Kształcenia Praktycznego w Nysie. Od 1 września 2012 roku zostanie dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie łączącego  Zespół Szkół Mechanicznych i Centrum Kształcenia Praktycznego.

Od 1 września w miejsce połączonego Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Mechanicznych powstaje Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Czym się będzie zajmowała nowa placówka? Powołanie CKZiU ma na celu uporządkowanie i zapewnienie wysokiej jakości kształcenia zawodowego zarówno w formach szkolnych jak i pozaszkolnych. Zadaniem takiego centrum będzie miedzy innymi prowadzenie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych oraz realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych, podejmowanie działań z zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej a także współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców w celu uzupełnienia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Człowiek w swoim życiu powinien kilkukrotnie zmienić zawód aby dostosowywać się do wymogów rynku pracy. Jak obecnie wygląda w powiecie nyskim problem kształcenia ustawicznego dorosłych? Chcemy się przekwalifikowywać? Wszystko zależy na jakim poziomie osoba dorosła zakończyła edukację. Największy problem z uzupełnieniem wykształcenia i podniesieniem kwalifikacji zawodowych mają osoby, które zakończyły edukację na poziomie szkoły zasadniczej oraz gimnazjum. Praktycznie zamarły technika uzu-

pełniające i zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych zarówno w systemie zaocznym jak i dziennym. Istnieją one tylko na papierze. Szkoły przedstawiają swoją ofertę w tym zakresie, jednak z powodu bardzo niskiego naboru nigdy nie udaję się utworzyć pełnego oddziału. Ponadto od 1 września 2012 roku tego typu szkoły ulegną likwidacji. Tym osobom pozostają tylko kursy kwalifikacyjne przyuczające do pracy na danym stanowisku. Prawdopodobną przyczyną braku zainteresowania tą formą kształcenia jest zbyt długi okres kształcenia. W troszkę lepszej sytuacji są osoby kończące liceum lub technikum, ale które nie zdały matury gdyż mają one do dyspozycji szkołę policealną, w której okres kształcenia trwa od 1 do 2,5 roku. Po jej ukończeniu uzyskują nowy zawód. Jednak oferta kształcenia szkół policealnych w naszym regionie jest bardzo uboga, a podaż kwalifikacji zawodowych całkowicie rozmija się z popytem na rynku pracy. Osoby, które ukończyły gimnazjum lub szkołę średnią będą mogły od 1 września br. korzystać z kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Czy chcemy się przekwalifikowywać? Wszystko zależy od sytuacji w jakiej się znajdujemy w danej chwili. Osoby które mają pracę są często zbyt zajęte i nie pozostaje czasu na nic innego. Najczęściej o przekwalifikowaniu myślimy w momencie zagrożenia utraty pracy, lub gdy nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego zaję-

Największy problem z uzupełnieniem wykształcenia i podniesieniem kwalifikacji zawodowych mają osoby, które zakończyły edukację na poziomie szkoły zasadniczej oraz gimnazjum. Praktycznie zamarły technika uzupełniające i zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych zarówno w systemie zaocznym jak i dziennym. Istnieją one tylko na papierze. Jedynymi kryteriami naboru na kursy kwalifikacyjne jest ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej i ukończone 18 lat oraz chęć podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych. Rekrutacja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy!

cia. Wtedy wybieramy kwalifikacje zawodowe, które cieszą się popytem na rynku pracy np. spawacz TIG, operator obrabiarek CNC i takie kierunki Centrum między innymi oferuje. Co nowe Centrum może zaproponować mieszkańcom powiatu? Przede wszystkim dwie formy kształcenia: szkolną i pozaszkolną. W formie szkolnej oferujemy kształcenie w następujących zawodach: - mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, ślusarz, stolarz, operator obrabiarek skrawających (dawny tokarz - frezer), technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik technologii drewna. Natomiast w formie pozaszkolnej dla osób dorosłych oprócz kursów umiejętności zawodowych oferujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe które kończą się egzaminem państwowym. Od 1 września wchodzi nowa podstawa programowa w kształceniu zawodowym. W każdym zawodzie wyodrębniono od jednej do trzech kwalifikacji zawodowych. Dla przykładu w zawodzie elektryk wyodrębniono dwie kwalifikacje: - montaż i konserwacja instalacji elektrycznych, - montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych. Obie kwalifikacje w trakcie nauki szkolnej (3 letniej) kolejno potwierdzane są egzaminem zewnętrznym państwowym. W przypadku pojawienia się na rynku pracy zapotrzebowania na montera instalacji elektrycznych możliwe będzie zorganizowanie kształ-

cenia dla osób dorosłych na kursie kwalifikacyjnym, którego okres kształcenia jest krótszy - bo trwa niecały rok - gdyż uczy się tam tylko treści zawodowe, a kształcenia może odbywać się popołudniami nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Mam nadzieję, że ta forma kształcenia zyska akceptację osób dorosłych, które planują zmianę swoich kwalifikacji zawodowych. Poza tym Centrum może zaoferować bardzo dobrze wyposażono bazę dydaktyczną w zawodach mechanicznych, elektrycznych, mechatronicznych, stolarskich co jest bardzo istotne w dobrym przygotowaniu do wykonywania zawodu, a wcześniej do zdania egzaminu na tytuł zawodowy. Obecnie kończy się rozbudowa o nowe skrzydło, w którym znajdzie się profesjonalny warsztat (pracownia) naprawy pojazdów samochodowych, pracownie stolarskie, krawieckie, mechatroniczne, pracownie pomiarów warsztatowych, do których zapraszamy absolwentów gimnazjum. Warto tutaj nadmienić, że kwalifikacyjne kursy zawodowe są inną formą spełnienia obowiązku szkolnego. Inną formą działalności Centrum, którą mogą być zainteresowani nasi pracodawcy jest organizacja dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych. Jestem pracującą osobą dorosłą i po godzinach pracy chciałbym nauczyć się fachu kowala artystycznego. Czy Centrum mi pomoże i ile będę musiał za taki kurs zapłacić? W przypadku zawodu kowala - ale nie artysty - wyodrębniono jedną kwalifikację zawodową o nazwie „Wyko-

nywanie i naprawa wyrobów kowalskich” gdzie minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego wynosi 1.100, z czego 60 % przeznaczone jest na zajęcia praktyczne. Taki kurs jesteśmy w stanie zorganizować w ciągu jednego roku. Absolwent takiego kursu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - wykonywanie i naprawianie wyrobów kowalskich metodą kucia swobodnego, - wykonywanie wyrobów kowalskich metodą kucia maszynowego. Metodą kucia swobodnego możemy wykonywać ozdobne bramy, kraty, ogrodzenia i przy odrobinie talentu i wyobraźni możemy stać się i artystą w tym fachu. Jak widać, kurs kwalifikacyjny jest o wiele krótszą i bardziej efektywną formą. Dzieje się tak dlatego, że nie powiela się materiału z przedmiotów ogólnych ( matematyki, polskiego, itp.). Jedynymi kryteriami naboru na kursy kwalifikacyjne jest ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej i ukończone 18 lat oraz chęć podniesienia własnych kwalifikacji zawodowych. Rekrutacja na poszczególne kursy na dany rok pokrywa się z rekrutacją do szkół średnich i musi się zakończyć do końca sierpnia. Dla uczestników kursów są one oczywiście bezpłatne. red.

Kontakt: Henryk Mamala Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Orkana 6; 48-300 Nysa dyrektor@ckp.nysa.pl, (+77) 433 40 38


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

KONKURS:

-7-

PORADY:

Zmień świat Goi Peace Foundation i UNESCO zapraszają młodych ludzi z całego świata do wzięcia udziału w międzynarodowym konkursie na esej. Celem konkursu jest zainspirowanie społeczeństw do szukania sposobów na zmianę świata „w umysłach” młodych ludzi. Tematyka konkursu „Nasza przyszłość zależy od naszego działania”. Przyszłość zaczyna się od wizji przyszłości, jaką mamy tu i teraz. Jak wyglądałaby przyszłość stworzona przez Ciebie – dla Ciebie i całego świata? Podziel się swoimi marzeniami i pomysłami, niech mają szansę się urzeczywistnić. Eseje mogą nadsyłać młodzi ludzie w wieku do 25 lat, w następujących kategoriach wiekowych: dzieci (do 14 lat), młodzież (15-25 lat). Prace powinny liczyć nie więcej niż 800 słów, być napisane w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim lub francuskim, wydrukowane lub napisane na maszynie. Każdy esej powinien mieć stronę tytułową zawierającą następujące informacje: kategoria (dzieci lub młodzież), tytuł, imię i nazwisko autora, jego obecny adres, telefon, e-mail, narodowość, wiek (według stanu na 30 czerwca 2012 r.), płeć, nazwa szkoły i klasa, liczba słów. Nauczyciele i osoby pracujące z młodzieżą mogą nadsyłać eseje napisane przez swoich uczniów. W takim wypad-

EURODESK

ku należy załączyć listę autorów wraz z kontaktem do nauczyciela/opiekuna młodzieży. Zgłoszenia można nadsyłać pocztą lub on-line poprzez witrynę http://www.goipeace-essaycontest.org/ Prace powinny być oryginalne i nigdzie niepublikowane a każda z nich może mieć jedynie jednego autora. Prawa autorskie nadesłanych esejów przechodzą na sponsora. Nagrody: - I nagroda: certyfikat i nagroda pieniężna w wysokości 100 000 jenów (ok. 1300 dolarów) - zdobywca I nagrody zostanie zaproszony do Tokio na ceremonię wręczenia nagród, w listopadzie 2012 r. Koszty podróży pokrywa sponsor. - II nagroda (x2): certyfikat i nagroda pieniężna w wysokości 50 000 jenów (ok. 650 dolarów). - III nagroda (x5): certyfikat i prezent. - Wyróżnienie (x25): certyfikat i prezent. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 czerwca 2012 roku. red.

Więcej informacji: http://www.goipeace-essaycontest.org/

Praktyki ENISA Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), z siedzibą na greckiej Krecie, oferuje staże na okres do pięciu miesięcy. Program stażowy pozwala praktykantom zdobyć doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji. Cele przyświecające stażom to zapoznanie stażystów z celami i działaniami agencji ENISA, umożliwienie stażystom zdobycia praktycznego doświadczenia i wiedzy o codziennej pracy departamentów i jednostek ENISA oraz pozwolenie stażystom na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobytej podczas studiów lub wcześniejszej pracy. Program staży w ENISA adresowany jest głównie do młodych absolwentów szkół wyższych. Nie wyłącza on jednak tych kandydatów, którzy – w ramach kształcenia ustawicznego – dopiero niedawno uzyskali dyplom uniwersytecki i są na początku swojej nowej kariery zawodowej. Praktykanci wybierani są spomiędzy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących. Kandydaci muszą mieć ukończony pierwszy cykl studiów (najlepiej informatyka, matematyka, fizyka), poparty odpowiednim dyplomem przed upływem terminu zgłoszeń. W przypadku, gdy kandydat kontynuuje studia, do aplikacji dołączyć należy odpowiednie zaświadczenie wystawione

W zamian za odbywanie stażu uczestnicy otrzymają miesięczny grant w wysokości 700 EURO, przy czym uczestnik musi sam ubezpieczyć się w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i od następstw nieszczęśliwych wypadków. przez uczelnię. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego oraz co najmniej jeszcze jednego oficjalnego języka Wspólnoty. W zamian za odbywanie stażu uczestnicy otrzymują miesięczny grant w wysokości 700 EUR, przy czym uczestnik musi sam ubez-

Praktyki w ENISA są w wielu przypadkach przepustką do pracy w strukturach Komisji Europejskiej bądź w międzynarodowych korporacjach

pieczyć się w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i od nieszczęśliwych wypadków. Ponadto stażyści otrzymają zwrot kosztów podróży na początku i na końcu stażu. Osoby zainteresowane muszą przekazać swoją aplikację poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie agencji - http:// www.enisa.europa.eu/recruitment/application-pro-

cedure. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2012 roku o 13:00 (czas grecki, GMT+2). Pierwsza rekrutacja kandydatów odbędzie się nie wcześniej niż miesiąc po opublikowaniu ogłoszenia o naborze (sierpień 2012). Dalsze rekrutacje będą przeprowadzane w miarę potrzeb. red.

Więcej informacji: http://www.enisa.europa.eu/

PROJEKT:

Innowacja jest kobietą Czwarta, polska edycja konkursu Darboven Idee Grant Konkurs Darboven Idee Grant, wspierający biznesowe innowacyjne idee przedsiębiorczych kobiet trwa, wpływają wnioski, a wszystkie Panie, które chciałyby uczynić pierwsze kroki na drodze do ekonomicznej samodzielności zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Urzeczywistnieniem hasła naszego konkursu: „Ponieważ innowacja jest kobietą!” niech będzie historia powstania wynalazku, który zrewolucjonizował kulturę picia

kawy w Europie, a mianowicie papierowego filtra do kawy. Oddzielenie kawowych fusów od pysznego, mocnego napoju było problemem spędzającym sen z powiek wielu wynalazców, ale udało się go rozwiązać dopiero kobiecie, w 1908 roku. Melitta Bentz, 38-letnia wówczas gospodyni domowa i matka, eksperymentowała przy pomocy bibuły z zeszytu swojego syna, którą włożyła do miedzianego garnka, przedziurawiwszy uprzednio jego dno za pomocą igły. Wy-

Więcej informacji: www.darbovenideegrant.pl

nalazek zyskał grono zwolenników w kręgach przyjaciół i znajomych, pani Bentz zdecydowała się więc wprowadzić go na rynek. 20 czerwca 1908 roku uzyskała patent chroniący filtr, a w grudniu tego samego roku zarejestrowała firmę o kapitale początkowym wynoszącym 73 pfennigi. Rodzinna firma, mająca początkowo swoją siedzibę w czteropokojowym mieszkaniu, rozwijała się bardzo szybko, a dzisiaj jest międzynarodową grupą zatrudniającą

3.300 pracowników, prowadzoną przez wnuków pomysłodawczyni filtra do kawy. Wnioski mogą składać wszystkie panie, które mają innowacyjny pomysł na własny biznes albo już wprowadziły go w życie, a ich firma nie działa na rynku dłużej, niż 3 lata. Nazwisko laureatki zostanie podane do wiadomości podczas uroczystej gali w dniu 9 listopada 2012. Nagrodą jest 100.000 złotych! red.

20 czerwca 1908 Melitta Bentz uzyskała patent chroniący filtr do kawy, a w grudniu zarejestrowała firmę o kapitale początkowym wynoszącym 73 pfennigi


-8- PRACA ZA GRANICĄ PORADY:

Dla migrujących za pracą Co roku z terenu naszego powiatu migruje za pracą blisko 1.000 osób. Większość z nich wyjeżdża za pracą za granice naszego kraju. Często wyjazdy kończą się problemami. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych rad dotyczących zorganizowania udanego wyjazdu. Jak przygotować się do wyjazdu do pracy, aby być bezpiecznym i uniknąć zagrożeń? W każdym państwie obowiązują krajowe przepisy regulujące kwestie dostępu do rynku pracy. Aby podjąć tam pracę trzeba spełnić konkretne wymagania dotyczące legalizacji pobytu i pracy. Nielegalne wykonywanie pracy traktowane jest jak łamanie prawa, grozi konsekwencjami prawnymi takimi jak zatrzymanie, deportacja, itp. Polacy mogą podjąć legalną pracę we wszystkich państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – tworzą go kraje Unii Europejskiej oraz Liechtenstein, Islandia, Norwegia, a także w Szwajcarii, bez wcześniejszego ubiegania się o zgodę na pracę wydawaną przez stosowne urzędy. Podejmując legalną pracę mają takie same prawa i obowiązki jak pracownicy miejscowi, a jakakolwiek dyskryminacja ze względu na obywatelstwo jest zakazana. W niektórych państwach wymagane może być zgłoszenie pobytu na terytorium danego państwa lub rejestracja pobytu przez okres przekraczający 3 miesiące. Polacy wybierający kraj spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą pamiętać o tym, że w każdym z tych krajów mogą obowiązywać inne przepisy w zakresie podejmowania legalnej pracy przez cudzoziemców. Informacje na temat wiz, zezwoleń na pracę oraz innych niezbędnych przy wyjeździe dokumentów, można uzyskać m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także w konsulacie kraju, do którego planowany jest wyjazd. Przed wyjazdem: Wybierając kraj, do którego zamierzasz wyjechać w celach zarobkowych, upewnij się, że wiesz jak legalnie podjąć w nim pracę. Sprawdź czy musisz posiadać wizę i jakiego rodzaju wiza będzie upoważniała cię do podjęcia pracy, sprawdź czy musisz mieć pozwolenie na pracę i jak takie pozwolenie uzyskać, dowiedz się jakie inne dokumenty musisz ze sobą zabrać by przedstawić je odpowiednim służbom.

Wybierając kraj, do którego zamierzasz wyjechać w celach zarobkowych upewnij się, że wiesz jak legalnie podjąć w nim pracę. Sprawdź czy musisz posiadać wizę i jakiego rodzaju wiza będzie upoważniała cię do podjęcia pracy, sprawdź czy musisz mieć pozwolenie na pracę i jak takie pozwolenie uzyskać, dowiedz się jakie inne dokumenty musisz ze sobą zabrać by przedstawić je odpowiednim służbom. Upewnij się też, że znasz obowiązujący język urzędowy lub inny używany w tym kraju, który pozwoli ci w miarę swobodne się porozumiewać. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl. Zapoznaj się też z przygotowanym przez polskie MSZ opracowaniem „Polak za granicą” na stronie: poradnik.poland.gov.pl. Zapoznaj się też z naj-

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało broszurę “Gdy planujesz wyjazd z kraju w celach zarobkowych”. Można ją pobrać ze strony internetowej www.psz.praca.gov.pl

ważniejszymi informacjami na temat sytuacji gospodarczo-ekonomicznej, w tym sytuacji na rynku pracy. Upewnij się też, że znasz obowiązujący język urzędowy lub inny używany w tym kraju, który pozwoli ci w miarę swobodne się porozumiewać. Informacje na ten temat znajdziesz na stronie internetowej: Europejskich Służb Zatrudnienia EURES – http://ec.europa.eu/eures, polska strona EURES – http://www.eures.praca.gov. pl. Poradnika „Polak za granicą” – http://www.poradnik.poland.gov.pl. Poszukiwanie pracy Przed wyjazdem za granicę powinieneś wiedzieć jak najwięcej o pracy, którą tam będziesz wykonywać, pozwoli ci to zmniejszyć stres związany z samym wyjazdem. Nie ryzykuj wyjazdu w nieznane i najlepiej poszukaj pracy jeszcze przed opuszczeniem Polski. Możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą powołanych do tego instytucji: publicznych służb zatrudnienia lub agencji zatrudnienia. Poszukując pracy samodzielnie pamiętaj o kilku zasadach: - unikaj ofert pracy po-

chodzących z niesprawdzonego źródła, - unikaj ofert pracy proponowanych przez dopiero co poznane osoby, - unikaj ofert pracy, w których do kontaktu podany jest jedynie adres mailowy lub numer telefonu. Taka przezorność może uchronić cię od niebezpieczeństwa stania się ofiarą handlu ludźmi – współczesnym niewolnikiem, wykorzystywanym fizycznie i psychicznie do pracy przymusowej czy prostytucji. Korzystaj z usług publicznych służb zatrudnienia W krajach EOG lub Szwajcarii możesz korzystać z ofert pracy zamieszczanych na stronie internetowej sieci EURES. Pamiętaj, że jeżeli oferta została opublikowana w ramach sieci EURES możesz dokonać sprawdzenia pracodawcy zagranicznego lub zagranicznej agencji zatrudnienia, działającej w kraju, do którego się wybierasz, kontaktując się z doradcą EURES w Polsce: http://www.eures.praca.gov. pl/index.php?option=com_ doradcy&akcja=lista lub z kraju pochodzenia oferty: http://ec.europa.eu/eures/ main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=pl.

przypadku niewywiązania Poszukiwanie się pracodawcy zagraniczpracy z pomocą nego z warunków umowy, agencji zatrudnienia a także tryb dochodzenia Korzystając z usług agenzwiązanych z tym roszczeń; cji zatrudnienia sprawdź czy - kwoty należne agendziała ona legalnie. Mocji zatrudnienia z tytułu fakżesz to sprawdzić za pośredtycznie poniesionych kosznictwem Krajowego Rejetów związanych ze skierostru Agencji Zatrudnienia waniem do pracy za granicą, (KRAZ). tj.: dojazdu do pracodawcy i Na stronie internetowej powrotu do kraju, wydania KRAZ dowiesz się, czy wywizy, badań lekarskich, tłubrana agencja ma prawo do maczenia dokumentów; prowadzenia pośrednictwa - informację o trybie i pracy za granicą oraz kiewarunkach dopuszczania dy marszałek województwa cudzoziemców do rynku wydał jej stosowny, uprawpracy w państwie wykonyniający do tego certyfikat: wania pracy. www.kraz.gov.pl. Agencja zatrudnienia nie Agencja zatrudnienia ma prawa pobierać opłat za kierująca do pracy za granipośrednictwo pracy od osób cą jest zobowiązana zawrzeć poszukujących zatrudnienia. z tobą umowę pisemną, któPrzygotowując się do ra powinna zawierać: rozmowy o pracę, doko- nazwę pracodawcy zanaj rzetelnej analizy swoich granicznego; kwalifikacji i umiejętności, - okres zatrudnienia, w tym językowych, aby mieć warunki pracy i wynagropewność, że są one wystardzenia; czające na stanowisku, które - warunki ubezpieczecię interesuje. nia społecznego oraz od nared. stępstw nieszczęśliwych wypadków; > KONTAKT: - obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do Doris pracy oraz agencji zatrudGaweł nienia; Pośrednik pracy - zakres odpowiedzialI stopnia ności jaka spoczywa na agencji w przypadku nie- II piętro, pok. 24 wykonania lub nienależyte 77 448 99 33 go wykonania umowy przez d.gawel@pup.nysa.pl agencję zatrudnienia lub w


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

LUDZIE

-9-

Z REGIONU:

Młodzi artyści z naszego powiatu nie będą musieli wyjedżać do Wrocławia i Opola by rozwijać swoje pasje

Dla młodych artystów W Nysie powstaną dwie nowe placówki oświatowe dla uzdolnionej plastycznie młodzieży

> KONTAKT:

Maciej Krzysik

Specjalista ds. programów

II piętro, pok. 22 77 448 99 28 m.krzysik@pup.nysa.pl

USŁUGI:

Jak założyć własny biznes? Aby założyć swoją firmę, nie trzeba już biegać 3 tygodnie po różnych urzędach. Można to zrobić praktycznie nie wychodząc z domu Założenie własnej działalności gospodarczej (od strony technicznej) zaczynamy od wejścia na stronę internetową: www.firma.gov.pl, gdzie będziemy mieli możliwość wypełnienia wniosku o wpis do CEiDG. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEiDG) jest spisem przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działającymi na terenie Polski. Spis jest prowadzony od 1 lipca 2011 roku w systemie teleinformatycznym, po zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Istnieją trzy możliwości zarejestrowania firmy: 1) dla osób ceniących wygodę i rozwiązania informa-

tyczne, polecam wypełnienie i wysłanie wniosku przez Internet. Możemy tego dokonać po rejestracji konta i zalogowaniu jako użytkownik, potwierdzając tożsamość podpisem elektronicznym. Następnie wysyłamy wypełniony wniosek podpisany elektronicznie przez Internet. Wpis jest dokonywany w momencie przyjęcia wniosku, co skutkuje tym, że od razu możemy prowadzić działalność gospodarczą. 2) dla osób nie posiadających podpisu elektronicznego, ale ceniących rozwiązania informatyczne istnieje możliwość wypełnienia wniosku przez Internet jako osoba anonimowa. Po jego wypełnie-

niu i wysłaniu drogą internetową – nasz wniosek otrzyma kod weryfikacyjny, dzięki któremu odszukamy prowadzony anonimowo formularz naszego wniosku. Należy formularz wydrukować lub zapisać numer kodu weryfikacyjnego. Do 7 dni udajemy się do najbliższego urzędu gminy, gdzie pracownik tego urzędu, po okazaniu kodu weryfikacyjnego dopełni resztę formalności. Należy odręcznie wniosek podpisać. 3) istnieje również sposób w pełni tradycyjny, czyli pobieramy wniosek CEiDG-1 w urzędzie gminy, wypełniamy go odręcznie i składamy u właściwego pra-

cownika tego urzędu. Rejestracja w CEiDG jest wolna od opłat. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS (REGON) oraz naczelnika Urzędu Skarbowego (NIP). Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. W terminie jednak do 7 dni należy zgłosić się do oddziału ZUS w celu wyboru formy ubezpieczenia (złożyć ZUS ZUA/ZZA). W każdym urzędzie gminy znajduje się wydział lub zostało wyodrębnione samodzielne stanowisko do spraw związanych z wpisem do CEiDG. red.

Szkoła Sztuk Pięknych, która zakłada sześcioletnią naukę /3 lata gimnazjum i 3 lata liceum/ oraz Liceum Plastyczne, w którym nauka trwać będzie cztery lata. Edukacja w liceum zakończona będzie uzyskaniem dyplomu plastyka i maturą. Takich artystycznych szkół jest w Polsce około 30. Szkoły w Nysie powstaną na bazie nyskiego Ogniska Artystycznego. Odżyła w Nysie dawna idea – opowiada dyrektor Ogniska Artystycznego Mirosław Żurawski – kiedy to, twórca Ogniska Plastycznego Józef Kamiński miał plany utworzenia w Nysie Instytutu Sztuki. Baza jaka istnieje w Nysie, osobowości takie jak: Monika Kamińska, Edward Syty, Ewelina Kwiatkowska-Molenda, Tomasz Chmielewski, Teresa Szkwyra, Ryszard Szymończuk i wielu innych wybitnych artystów oraz pedagogów, pozwala nam dziś na powołanie do życia szkół dla wrażliwej i utalentowanej młodzieży. Dyrektor Ogniska Artystycznego zdradza, że planowane jest zatrudnienie wybitnych specjalistów i pedagogów z dużym doświadczeniem. Młodzież będzie mogła kształcić się m.in. w zakresie ceramiki, artystycznej grafiki komputerowej, technikach malarskich, konserwatorskich, reklamowych. Zaletą nowych propozycji oświatowych jest to, że dają one młodzieży konkretny zawód. Po ich ukończeniu będą już specjalistami, to umożliwi im pracę w określonej specjalizacji lub oczywiście kontynuację nauki na studiach, do cze go szczególnie zachęca dy-

Dzięki utworzeniu przez powiat nyski dwóch nowych placówek: Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego powstanie 20 nowych miejsc pracy. rektor Mirosław Żurawski. Powstanie nowych szkół to też nowe miejsca pracy dla kadry pedagogicznej i obsługi placówki. Zatrudnienie znajdzie około dwudziestu osób. Obecnie przygotowywane są miejsca noclegowe dla młodzieży dojeżdżającej z odległych miejsc. Jednym z nich jest bursa przy Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Nysie. Do 11 czerwca br. będzie trwał nabór dla kandydatów do Liceum Plastycznego, a 28 maja br. zakończono już rekrutację do Szkoły Sztuk Pięknych. red. > KONTAKT:

Edyta Bednarska -Kolbiarz

Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Nysie

Starostwo Powiatowe 77 408 50 50 rzecznik@powiat.nysa.pl


-10- PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PROJEKT:

E-biznes – szansa dla ludzi z pasją! Zainteresowanie nauką języków obcych, szczególnie angielskim, wciąż rośnie. Żyjemy w czasach, w których trudno jest znaleźć dobrą pracę bez znajomości języka obcego. Wielu naszych rodaków, którzy pracowali lub pracują za granicą przekonało się, że jego znajomość jest podstawą komunikacji. PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA NA LATA 2007-2013 (PO IG 2007-2013) DZIAŁANIE 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Celem działania jest stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej. Wsparcie uzyskają projekty polegające na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu co najmniej jednej e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do jej świadczenia np. oprogramowanie. Cel oraz typy projektów: Pod pojęciem e-usługi rozumiane są usługi świadczone w sposób całkowicie automatyczny poprzez technologię informatyczną. W procesie świadczenia e-usługi nie bierze udziału człowiek.

Tomasz Szymkiewicz – pomysłodawca i menager projektu pt. „Stworzenie automatycznej internetowej platformy do nauki języków obcych”

O każdej porze i w każdym miejscu Działające na naszym rynku szkoły proponują coraz to nowsze metody nauczania. Niestety, nie każdy może sobie pozwolić na tradycyjny kurs językowy. Odpowiedzią na taki stan rzeczy jest samodzielna nauka języka. Często jednak z powodu braku motywacji lub odpowiedniego podejścia wiele osób szybko rezygnuje. I tutaj z pomocą przychodzi Internet, dzięki któremu nauka jest znacznie tańsza, a w lekcjach uczestniczyć można o każdej porze i w każdym miejscu, w którym posiadamy dostęp do sieci – mówi Tomasz Szymkiewicz. Realizować swoje marzenia - Od stycznia 2000 roku prowadzę szkołę języków obcych Expert. Podczas kilkunastu lat pracy doszedłem do wniosku, że stworzenie automatycznej internetowej platformy do nauki języków obcych byłoby idealnym uzupełnieniem ofer-

ty mojej szkoły, świetnym pomysłem, dzięki pieniądzom pochodzącym z Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” mogę zrealizować swoje marzenie. Od dłuższego czasu szukałem partnera, który posiadałby odpowiedni potencjał informatyczny do realizacji tego typu przedsięwzięcia, zdecydowałem się na współpracę z firmą iLANG.PL – dodaje. 600 tys. zł dotacji Tomasz Szymkiewicz jest menagerem projektu na realizację, którego nyska firma iLANG.PL parę dni temu otrzymała prawie 600 tys. zł dotacji, co stanowi 80% wartości całego przedsięwzięcia. Zaprojektowana dzięki dotacji unijnej e-usługa ma zostać w całości wdrożona w ciągu 2 lat, ale Pan Tomasz liczy, że domeny i-lang.pl oraz i-lang.es zaczną działać już w przyszłym roku.

Bez udziału lektora Platforma skierowana jest nie tylko do polskich użytkowników, ale również ze względu na podobny charakter odbiorców także na rynek hiszpański. Dzięki temu, że Internet jest globalną siecią będą mogli z niej korzystać nasi rodacy przebywający również za granicą. Platforma będzie w pełni automatyczna, nauka języka będzie odbywała się bez udziału lektora dzięki kilku innowacyjnym funkcjom, których nie posiada żadna z dostępnych na rynku domen do nauki języków obcych. Użytkownicy aplikacji będą mogli korzystać m.in. z inteligentnego syntezatora mowy, automatycznej korekty prac pisemnych, systemu photo/picture describing oraz wielu innych. red.

Budżet Działania 8.1 Programu Innowacyjna Gospodarka wynosi ponad 385 mln euro. Do tej pory skorzystało z dotacji prawie trzydzieści opolskich firm. Niestety, nie było żadnej z terenu naszego powia> KONTAKT: tu, chociaż każPiotr dego roku mury Chomyn Inspektor PWSZ w Nysie Lokalny Punkt opuszczają dzie- Informacyjny III piętro, pok. 37 siątki absolwen- 77 448 25 86 tów informatyki lpi@pup.nysa.pl

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 2 lata licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej. Poziom i wysokość wsparcia: Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przydatne adresy: lub małego przedsiębiorcy będącego osoW przypadku mikroprzedsiębiorcy Regionalna Instytucja bą fizyczną, który w roku złożeniaFinansująca wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więRozwoju Śląska cej niżFundacja 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.Lokalnych Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno i Wspierania Inicjatyw w Opolu być spełnione przez każdego wspólnika spółkitel.: cywilnej. Wartość ul. Słowackiego 10, 45-364 Opole, 77 454 25 97,wydatków 77 423 28 kwalifikujących się do objęcia nie może być niższa niż 20 tysięcy 80, fax: 77 454 56 10,wsparciem e-mail: frssek@fundacja.opole.pl, www. złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych. fundacja.opole.pl Terminy naborów: Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Wnioski o dofinansowanie w ramachGospodarki Działania 8.2 składamy do RegioOpolskie Centrum Rozwoju nalnych Finansujących z Polską Roz- 77 ul. Instytucji Spychalskiego 1 a, współpracujących 45-716 Opole, tel.: 77 Agencją 40 33  616, woju Przedsiębiorczości. 40 33 648, fax: 77 40 33 609, e-mail:eksport@ocrg.opolskie.pl, W 2012 roku przewidziane są jeszcze 2 rundy naboru wniosków: www.ocrg.opolskie.pl II.runda - 23.07-17.08.2012 r. III.runda - 19.11-14.12.2012 r. Informatorium Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości

Dodatkowe informacje: Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do www.poig.gov.pl

16:00 pod numerami poig.parp.gov.pl

telefonów: 022 432 89 91 do 93 oraz 0 801 33 22 02, e-mail:info@parp.gov.pl, www.parp.gov.pl Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ul. Słowiańska nr 19, 48-300 Nysa, tel.: 77 44 82 586, fax 77 44 82 586, e-mail:lpi@pup.nysa.pl, www.pup.nysa.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

WARTO WIEDZIEĆ

PROJEKT:

Czy jesteś przedsiębiorcą? Test składa się z pytań i stwierdzeń. Przy pytaniach i stwierdzeniach z którymi się zgadzasz napisz T (dla TAK) i N (dla NIE) Postaraj się odpowiadać spontanicznie i zaznaczaj te odpowiedzi, które przychodzą Ci jako pierwsze na myśl po przeczytaniu pytania. Nie zastanawiaj się długo - tu nie ma dobrych lub złych odpowiedzi. 1. Ważniejsze jest życie w spokoju od ciągłego poszukiwania i podążania do nowych celów. 2. Odpowiadałaby mi sytuacja, gdybym był(a) sam(a) dla siebie szefem. 3. Jestem osobą, która szybko się irytuje. 4. Zawsze traktuję osobę będącą moim przełożonym lub mającą nade mną władzę z ostrożnością i respektem. 5. Gdy rozmawiam z osobami z władz lub moimi przełożonymi, czuję się rozluźniony(a) i pewny(a). 6. Często martwię się drobnymi sprawami. 7. Wolę pracować z osobą trudną i dobrze znającą się na zagadnieniu, niż zgodną, ale niezbyt kompetentną. 8. Czy masz tendencję do bycia pesymistą i zbyt ostrożną osobą w sytuacjach trudnych? 9. Czy dobrze się czujesz w towarzystwie, gdzie wszyscy sobie żartują i robią nawzajem kawały? 10. Czy miał(a)byś coś przeciwko, aby wyjechać do mało atrakcyjnej części kraju, gdyby to była forma promocji, awansu? 11. Czy potrafisz wykonywać pracę monotonną i powtarzającą się bez uczucia znudzenia? 12. Czy mógł(a)byś osiągnąć więcej, gdyby bardziej doceniano Twoje wysiłki? 13. Czy denerwuje Cię marnotrawstwo (włączone niepotrzebnie światło, wyrzucona żywność)? 14. Czy potrafisz czuć się zupełnie zrelaksowana(y) wyjeżdżając na wakacje? 15. Za dużo jest praw i zasad w dzisiejszych czasach. 16. Starałem(łam) się pracować ciężko, aby być wśród najlepszych w Twojej dziedzinie. 17. Denerwuję się kiedy mój zegarek idzie niewłaściwie. 18. Toleruję całkowicie odmienne od moich poglądy i szanuję opinie innych osób. 19. Ograniczam swoje życie towarzyskie lub rekreację, aby pracować bardziej efektywnie. 20. Masz opory przed traktowaniem nazbyt uprzejmie osób, które kiedyś mogą się przydać w mojej karierze. 21. Jest ważne, aby osiągać większy sukces, niż osoby płci przeciwnej. 22. Jestem zła(y), gdy ludzie są niepunktualni. 23. Ważniejsze jest dla mnie bycie sobą, niż poprawianie - ulepszanie siebie. 24. Lubię się wprawiać alkoholem w dobry humor. 25. Czuję się źle i niespokojnie, gdy czuję, że marnuję mój czas. 26. Lubię gry hazardowe (toto-lotek, zakłady piłkarskie, ruletkę, losy) 27. Lubię wprowadzać zmiany i ulepszenia w organizacji i sposobie działania. 28. Z trudem zapominam o pracy, gdy kończą się godziny pracy. 29. Czy brak wydajności denerwuje Cię? 30. Czy denerwuje Cię, gdy przełożony mówi Ci co masz robić? 31. Czy lubisz sobie żartować z innych? 32. Czy cierpisz na bezsenność? 33. Czy denerwuje Cię, kiedy Twój zwierzchnik mówi Ci, jak lepiej wykonywać Twoją pracę? 34. Potrafię wybaczyć koleżance, koledze ich brak wiedzy lub umiejętności tak długo, jak długo są dla mnie mili. 35. Ktoś kto wstępuje w związek małżeński głównie z powodów finansowych lub wpływów jest głupi. 36. Po wykonaniu dobrej pracy często mam uczucie, że mogłabym to zrobić jeszcze lepiej. ODPOWIEDZI: Za odpowiedź TAK na pytania nr 2, 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36 - zapisz sobie po 1 punkcie. Za odpowiedź NIE na pytania nr 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 23, 24, 26, 28, 34, 35 zapisz sobie po 1 punkcie.

ZSUMUJ WYNIKI I SPRAWDŻ JAKIM TYPEM PRZEDSIĘBIORCY JESTEŚ 0 - 10 punktów 11 - 19 punktów 20 - 24 punktów 25 - 30 punktów 31 - 36 punktów

TYPOWI PODWŁADNI RZETELNI BANKIERZY KIEROWNICY Z CECHAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDSIĘBIORCY Z SILNYMI TENDENCJAMI DO PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCY NEUROTYCZNI

TYPOWI PODWŁADNI

Osoby, u których brak jakichkolwiek cech do prowadzenia działalności na własny rachunek.

RZETELNI BANKIERZY

Nie lubisz podejmować ryzyka. Masz naturę osoby rozważnej i dokładnej. Wolisz obserwować działania innych osób, niż być przywódcą. Nie musisz mieć stałego kontaktu z ludźmi. Odpowiada Ci spokojna praca i ograniczona odpowiedzialność. Wolisz wypełniać polecenia, niż je wydawać. Sprawdzasz się w tych działaniach, gdzie potrzebne jest myślenie analityczne i precyzja. Można ci powierzać pieniądze bez obawy, że zrobisz z nimi coś ryzykownego. Sprawdzisz się w księgowości, dziale kontroli jakości oraz we wszelkich działaniach wymagających dokładności.

1. TAK 2. TAK 3. TAK 4. TAK 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. TAK 9. TAK 10. TAK 11. TAK 12. TAK 13. TAK 14. TAK 15. TAK 16. TAK 17. TAK 18. TAK 19. TAK 20. TAK 21. TAK 22. TAK 23. TAK 24. TAK 25. TAK 26. TAK 27. TAK 28. TAK 29. TAK 30. TAK 31. TAK 32. TAK 33. TAK 34. TAK 35. TAK 36. TAK

DLA BEZROBOTNYCH Skorzystanie z możliwości zwrotu kosztów dojazdu do pracy, kosztów zakwaterowania czy też kosztów opieki nad dzieckiem wymaga złożenia odpowiedniego wniosku – skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły. Zwrot kosztów dojazdu do pracy

Jeżeli: - miesięczny dochód nie będzie przekraczał 3.000 zł brutto /200% minimalnego wynagrodzenia za pracę/, - miesięczny koszt dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy wyniesie co najmniej 120 zł. To zwrot kosztów dojazdu do pracy przysługuje aż do 12 miesięcy. O zwrot możesz starać się, jeśli dojeżdżałeś do pracy publicznym środkiem transportu, tj. PKS, PKP lub z przewoźnikiem prywatnym. Po przedstawieniu zakupionych biletów jednorazowych, biletu miesięcznego lub faktury wystawionej przez przewoźnika, dokonywana jest refundacja w wysokości 100% poniesionych kosztów. Jeśli dojeżdżałeś do pracy prywatnym środkiem transportu, otrzymasz czę-

SUMA

KIEROWNICY Z CECHAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Lubisz przebywać z ludźmi, organizować im pracę, planować nieduże przedsięwzięcia i kontrolować bieżące działania. Podejmowanie ryzyka w Twoim przypadku ma dużo wspólnego z chłodną kalkulacją. Nadmiar fantazji i zbytnie ryzyko w działaniach u innych ludzi drażni Cię. Współpraca z innymi nie stanowi dla Ciebie żadnego problemu, umiesz się dostosować do grupy. Obowiązki wypełniasz zgodnie z poleceniami. Lubisz wiedzieć, co konkretnego wynika z Twoich działań. Poszukujesz rozwiązań pewnych, sprawdzonych i już wcześniej wykorzystanych. Sprawdzisz się jako przedsiębiorca niedużego przedsiębiorstwa, kierownik grupy ludzi uporządkowanych.

PRZEDSIĘBIORCY Z SILNYMI TENDENCJAMI DO PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI

Lubisz podejmować ryzyko, lubisz niepewne sytuacje i dreszcz emocji, gdy oczekujesz na rezultat swojej decyzji. Masz umiejętność oddawania spraw własnemu biegowi wydarzeń, gdy jest to konieczne. Uporządkowanie i rutyna Cię męczą. Przełamywanie barier i łamanie zasad sprawia Ci przyjemność. Skupiasz się na tym, co w danej chwili Cię interesuje. Nie masz zwyczaju kontrolowania innych osób, wolisz pobudzać ich do myślenia i działania. Sprawdzisz się jako prawdziwy przedsiębiorca lub kreatywny kierownik aktywnego zespołu ludzi.

PRZEDSIĘBIORCY NEUROTYCZNI

USŁUGI

Korzystając z możliwości zwrotu kosztów dojazdu do pracy możesz zarabiać więcej.

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

Twoja chęć podejmowania ryzyka jest bardzo duża. Masz wyjątkowe skłonności do hazardu i chęć ciągłego wygrywania. Przeżywasz, gdy coś Ci się nie powiedzie. Nie umiesz przegrywać. Współpraca z Tobą może być fascynująca, ale równocześnie bardzo uciążliwa. Lubisz działania spontaniczne i silne emocje. Nie chcesz robić planów, ani zastanawiać się, co może stać się, gdy podejmiesz niewłaściwą decyzję. Współpraca z innymi jest możliwa tylko wtedy, gdy poddadzą się Twojej woli. Kontrola działań innych ludzi Cię nudzi. Sprawdzisz się w wolnych zawodach lub na niezależnym i samodzielnym stanowisku.

-11-

ściowy zwrot kosztów pod warunkiem, że posiadasz prawo jazdy oraz środek transportu własny lub użyczony od najbliższych członków rodziny. Zwrot kosztów zakwaterowania Jeśli mógłbyś znaleźć pracę daleko od domu to skorzystaj z możliwości zwrotu kosztów zakwaterowania w miejscu pracy. Jakie warunki należy spełnić: - miesięczny dochód nie może przekroczyć 3.000 zł brutto (200% minimalnego wynagrodzenia za pracę), - czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania musi wynosić łącznie ponad 3 godziny dziennie. Zwrot kosztów zakwaterowania dokonywany jest przez okres do 12 miesięcy. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 Jeśli jesteś samotną matką / ojcem i znajdziesz pracę, to nie musisz się martwić o to, że nie masz pieniędzy aby zapłacić za opiekę nad dzieckiem. Urząd pracy ci pomoże.

Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu, Jakie warunki należy zakwaterowaspełnić: nia lub opieki - miesięczny dochód nie nad dzieckiem może przekroczyć 1.500 zł brutto (100% minimalnego jest otrzymanie wynagrodzenia za pracę). z PUP skieroZwrot kosztów dokonywawania do pracy. ny jest po każdym przepraDlatego przed cowanym miesiącu, przez podjęciem pracy okres do 6 miesięcy. skontaktuj się > KONTAKT: z nami. SkorzyMarcin Kardela stanie z powyżSpecjalista ds. programów szych możliwości wymaga zło- II piętro, pok. 20 żenia odpowied- 77 448 99 05 m.kardela@pup.nysa.pl niego wniosku.


-12- STATYSTYKA TEMAT NUMERU:

Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda walka o wejście na trudny rynek pracy… - dylemat absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Stopa bezrobocia w naszym powiecie przekracza próg 20%. Znacznie przewyższa stopę krajową i wojewódzką. Na koniec kwietnia zarejestrowanych było ponad 9 tys. osób bezrobotnych, czekających na swoją szansę na rynku pracy. Wśród nich niespełna 20% to absolwenci – młodzież, która z założenia powinna mieć marzenia, plany zawodowe i zapał…, młodzież, której należy zapewnić szanse rozwoju, pozyskiwania doświadczenia i realizacji tych marzeń. Wykorzystanie potencjału tych młodych osób, ich kapitału intelektualnego, nowego, świeżego spojrzenia na gospodarkę jest również w interesie całego regionu, czy w szerszym znaczeniu, całego kraju. Niestety, realia są inne. Rynek jest brutalny, a sytuacja gospodarcza daleka od ideału… Na jedno wolne miejsce pracy jest ponad 25 osób bezrobotnych. Wiedza o dużej ilości osób bezrobotnych przy znikomej liczbie ofert pracy nie nastraja optymistycznie. Świadomość, że, mają często doświadczenie, kwalifikacje, wykształcenie i mimo to brak perspektyw, sprawia, że młodzi ludzie już w trakcie edukacji tracą nadzieję i zapał… Mają świa-

domość, że rynek rządzi się własnymi prawami… Nawet ilość staży zawodowych, które stwarzają jakieś szanse na pozyskanie doświadczenia zawodowego, jest ograniczona. Złudną nadzieją wydają się być pracodawcy poszukujący „tanich pracowników” – młodych, bez doświadczenia. Złudną, ponieważ mającą negatywny wpływ na samoocenę, świadomość własnej wartości i wiarę we własne siły. Zatrudnienie takie daje możliwość pozyskania doświadczenia, ale nie zapewnia godziwej egzystencji. Biorąc pod uwagę tę niesprzyjającą sytuację, postanowiliśmy zapytać uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu, którzy za chwilę opuszczą szkolne mury, jak widzą swoją przyszłość, plany edukacyjne i zawodowe. Wyniki okazały się zatrważające: - edukację zamierza kontynuować 66,2% uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, - tylko 8,3% respondentów zamierza podjąć pracę w zakładzie, firmie w Polsce, aż 21,2% badanych zamierza opuścić kraj zaraz po zakończeniu obecnej edukacji. Plany edukacyjne: - wśród uczniów liceów

oraz techników, deklarujących kontynuację nauki, najpopularniejsze kierunki studiów to ekonomiczne, społeczne i pedagogiczne, - uczniowie naszych szkół wykazują wysoką mobilność edukacyjną, tylko 14% badanych zamierza podjąć studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, 16,2% poza powiatem nyskim, lecz na terenie województwa opolskiego i aż 69,8% poza województwem opolskim.

- uczniowie planujący pozostanie w kraju i podjęcie pracy, zamierzają szukać zatrudnienia zgodnego z wykształceniem. - interesującym jest fakt de-

Plany zawodowe i migracyjne:

Plany edukacyjne absolwentów, czyli gdzie się chce uczyć nasza młodzież?

Plany zawodowe i migracyjne absolwentów czyli gdzie chce pracować nasza młodzież?

klaracji wysokiej migracji zewnętrznej, niskiej z kolei migracji wewnętrznej. - łącznie 45% badanych, którzy zadeklarowali podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej, zamierza poszukiwać pracy tylko na terenie powiatu nyskiego, jednak wobec niemożności jej znalezienia, największy odsetek absolwentów zdecydowałby się na pracę za granicą. Cały raport „Plany zawodowe i oczekiwania uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nyskiego” dostępny jest na stronie internetowej: www.pup.nysa.pl red.

Tylko 10% badanych twierdzi, że posiada wiedzę i umiejętności do aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy. Respondenci podkreślali najczęściej, że nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat rynku pracy, specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach oraz umiejętności zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej - niezmiernie istotne wydaje się być wzmożenie działań w zakresie doradztwa edukacyjnego i zawodowego…


LUDZIE

www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

-13-

PORADY:

Trzeba tylko chcieć Rozmowa z Justyną Woźniak, młodą, przedsiębiorczą kobietą, która zdecydowała się na wzięcie losu we własne ręce i rozpoczęcie działalności gospodarczej. - Wszystko da się zrobić tylko trzeba chcieć. Jeżeli ktoś mówi, że nie da rady to znaczy, że tak naprawdę nie chce tego zrobić, albo się za szybko poddał – mówi Justyna Woźniak Czym się Pani zajmuje? Od 6 lat prowadzę zakład kosmetyczny. Na początku był to tylko zakład świadczący usługi w zakresie stylizacji paznokci, na dzień dzisiejszy rozbudował się na pełną kosmetykę. Wykonujemy zabiegi na twarz i ciało m.in. mikrodermabrazję, mezoterapię, przedłużanie rzęs, czyszczenie twarzy. Jak to się stało, że rozpoczęła Pani własną działalność gospodarczą? Praktycznie jednego dnia straciliśmy z mężem pracę, oboje pracowaliśmy w sklepie monopolowym. Z dnia na dzień zadzwonił do nas szef i oświadczył, że zamykają sklep… I tak straciliśmy źródło utrzymania. To nas zmobilizowało, żeby zacząć myśleć o naszej przyszłości. Wiadomo, że jak się ma pracę, to się nie myśli o tym, żeby robić coś innego tylko wykonuje się pracę tak, aby szefowie byli zadowoleni. W tym przypadku zaczęliśmy myśleć o tym, żeby zrobić coś ze swoją przyszłością. Zbliżała się nasza rocznica ślubu, mąż stwierdził, że nie będzie mi kupował prezentu „od tak” bo może mi się on nie spodobać i zaproponował żebym sobie sama wybrała prezent. Zapytałam go, czy byłby w stanie sfinansować mi szkolenie „przedłużania paznokci” i od tego zaczęła się moja przygoda z kosmetyką. Zrobiłam to szkolenie we własnym zakresie we Wrocławiu. Spodobało mi się bardzo. Później, po zarejestrowaniu się w PUP w Nysie

Praktycznie jednego dnia straciliśmy z mężem pracę, oboje pracowaliśmy w sklepie monopolowym. Z dnia na dzień zadzwonił do nas szef i oświadczył, że zamykają sklep…i tak straciliśmy źródło utrzymania. To nas zmobilizowało, żeby zacząć myśleć o naszej przyszłości. Wiadomo, że jak się ma pracę, to się nie myśli o tym, żeby robić coś innego tylko wykonuje się pracę tak, aby szefowie byli zadowoleni. dostałam się na szkolenie organizowane właśnie przez urząd pracy o tematyce kosmetycznej, które bardzo mnie zainteresowało i zainspirowało. W trakcie kursu podjęłam decyzję o dalszej edukacji. Kurs skończył

Widzę, że ma Pani pracownicę. W którym momencie pojawiła się potrzeba przyjęcia pracownika? Potrzeba ujawniła się w momencie, gdy kupiłam lokal na ul. Ligonia. Chciałam otworzyć pełną kosmetykę. Wcześniej jak pracowałam na ul. Piłsudskiego, to miałam wynajmowany lokal i pracowałam tam sama. Wiadomo, że trzeba troszkę popracować samemu, aby móc zatrudnić kogoś do pomocy. Gdy przeprowadziłam się na Ligonia, postanowiłam poszerzyć usługi. Pani Ania była u mnie na stażu finansowanym z PUP. Sprawdziła się i dostała u mnie etat.

- Moje motto życiowe i firmy brzmi: Jedna zadowolona klientka przyprowadzi 10-ciu następnych, zaś jedna niezadowolona odeśle od nas 20-tu - mówi Justyna Woźniak - właścicielka salonu Prestige.

się w momencie kiedy zaczął się rok szkolny i wtedy zaczęłam uczęszczać do szkoły policealnej kształcącej w zawodzie kosmetyczki. Otrzymała Pani dotację na otwarcie firmy. Czy bez niej nie dałaby Pani rady? Nie twierdzę, że nie udałoby się, ale bez dotacji byłoby na pewno o wiele gorzej. Cały sprzęt, który był mi potrzebny na „dzień dobry” na otworzenie firmy, został sfinansowany ze środków unijnych, także naprawdę było to dużą pomocą dla mnie.

Wykorzystałam to w dobry sposób z tego względu, że rozwinęłam zakład. Na początku były to podstawowe zabiegi kosmetyczne typu henna, regulacja brwi, depilacja, manicure. Otrzymanie dotacji poprzedził kurs z zakresu przedsiębiorczości – przydał się? Oczywiście był to kurs również organizowany i finansowany z urzędu pracy. Świetne szkolenie, na którym dużo się dowiedziałam i poznałam osoby, z którymi do tej pory jestem w kontak-

cie. Na tym szkoleniu uczyliśmy się jak tworzyć biznesplan, jak prowadzić i rozliczać działalność. Jak wyglądało pozyskanie klientów? Jakie bariery napotykała Pani na początku jako młody przedsiębiorca? Zawsze stawiałam i stawiam na jakość wykonania usługi, na klimat w jakim klientka jest obsługiwana, żeby przychodząc tu czuła się przyjemnie, żeby czuła się doceniona, tak by w pełni była zadowolona z usługi.

Co radziłaby Pani innym kobietom, które nie wiedzą co mają robić w życiu? Po pierwsze: nie bać się, nasz organizm jest tak skonstruowany, że człowiek jest jak komputer, jak się nastawimy na pracę, to będziemy mieć tę pracę, przetrzemy wszystkie szlaki i góry pokonamy. Wszystko da się zrobić tylko trzeba chcieć. Jeżeli ktoś mówi, że nie da rady to znaczy, że tak naprawdę nie chce tego zrobić, albo się za szybko poddał. A jakie są Pani marzenia? Moje marzenia…. Mieć większy salon, bo teraz mam malutki, jest mój, ale malutki. To jest moim celem i marzeniem, do którego dążę. Wszystko to, co trzeba mieć w kosmetyce już mamy. Nie ma rzeczy, której byśmy nie miały. Przeszkolone jesteśmy na wszelkie sposoby, na wszystkie nowości, teraz tylko chodzi o to, żeby mieć większy lokal. red.

Warto wiedzieć Nowe możliwości

Wprowadziliśmy system umożliwiający załatwianie większości spraw bez konieczności osobistych wizyt w urzędzie. Jeśli korzystasz z Internetu i dodatkowo podasz nam aktualny numer telefonu, adres e-mail, to wiele spraw możesz załatwić na odległość. Dodatkowo pozostawiony numer konta bankowego sprawi, że należne Ci świadczenia będą do Ciebie szybko trafiać. O wszystkich naszych usługach możesz dowiedzieć się korzystając z bezpłatnej infolinii 800 800 277.

Newsletter

Wystarczy zapisać się do naszego newslettera aby otrzymywać na skrzynkę pocztową powiadomienia o nowych ofertach pracy. Prócz ofert otrzymasz także informacje o giełdach i targach pracy, konkursach i innych wydarzeniach na rynku pracy.

Serwis internetowy

Oprócz newslettera serwis oferuje wiele funkcjonalności, które sprawiają, że możesz korzystać z naszych usług poza godzinami pracy urzędu. Serwis umożliwia: rejestrację on-line, przeglądarkę ofert pracy, generowa-

nie CV, zakładanie profilu zawodowego, informowanie o ofertach pracy za pomocą sms, otrzymywanie newslettera, dostęp do statystyki rynku pracy, korzystanie z publikacji (w tym archiwalnych), możliwość przesłania e-zapytania, zgłoszenie akcesu do programu „gwarancja pracy”.

Serwis sms

Skorzystaj z okazji, a na Twój telefon będą przychodziły sms-y z powiadomieniami o interesujących Cię ofertach pracy. Wystarczy, że zarejestrujesz numer na www.pup.nysa.pl

Samoobsługowa Strefa Pracy

Strefa Pracy to wyodrębnione i dyskretne miejsce w Centrum Aktywizacji Zawodowej, w którym możesz skorzystać z dostępu do: bezpłatnej prasy z ofertami pracy, komputera z Internetem i drukarką, bezpłatnego telefonu, infokiosku z ofertami pracy niemal z całej Europy, tablic ogłoszeniowych (szukam pracy / szukam pracownika).

Rejestracja on-line

W ramach serwisu www.pup.nysa.pl umożliwiliśmy rejestrację on-line. Dzięki temu nie musisz już stać w kolejce do rejestracji w urzędzie.

E-formularze

Korzystając z Internetu załatwisz m.in.: zgłoszenie podjęcia pracy, zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej, złożenie oświadczenia o dochodach, złożenie wniosku o wydanie dowolnych zaświadczeń.

Profil zawodowy

Dlatego daj się znaleźć pracodawcy. Odwiedź nasz serwis www. pup.nysa.pl i załóż swój profil zawody. Tworząc profil zawodowy możesz dodawać, aktualizować swoje c.v., które jest udostępnione tylko zweryfikowanym przez PUP Nysa pracodawcom. Założenie profilu z pewnością zwiększy Twoją szansę na podjęcie pracy.

Bezpłatna infolinia

Chcesz wiedzieć więcej na temat zasad usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie? Zadzwoń do nas pod bezpłatny numer infolinii. Nasi specjaliści udzielą wyczerpujących informacji na nurtujące Cię pytania, poinformują o Twoich prawach i obowiązkach, wskażą praktyczne rozwiązania. Bezpłatna infolinia: 800 800 277.

red.


-14- PRACA

Oferty pracy Więcej ofert pracy na stronie www.pup.nysa.pl

Szwaczka - wykształcenie b/z, wymagane doświadczenie w zawodzie, miejsce pracy Głuchołazy, tel. 77 448 99 02 Manager ośrodka - wykształcenie min. średnie, wymagane doświadczenie w branży hotelarskiej, miejsce pracy Pokrzywna, tel. 77 448 99 02 Kelner - wykształcenie b/z, mile widziane doświadczenie, dyspozycyjność, miejsce pracy Głębinów, tel. 77 448 99 02 Sprzątaczka hotelowa - wykształcenie b/z, mile widziane doświadczenie na ww. stanowisku, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 02 Sprzedawca w branży budowlanej - wykształcenie średnie, mile widziane doświadczenie w branży budowlanej, znajomość programu Subiekt, miejsce pracy Paczków, tel 77 448 99 02 Kelner - wykształcenie b/z, wymagane doswiadczenie na ww. stanowisku, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 02 Monter mebli - wykształcenie b/z, staż pracy mile widziany, umiejętności manualne, miejsce pracy Nysa, tel 77 448 99 09

Kelner - wykształcenie b/z, staż pracy min. 1 rok, znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, miejsce pracy Skorochów, tel. 77 448 99 09 Kucharz - wykształcenie zawodowe kierunkowe, mile widziane doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 09 Cukiernik - wykształcenie kierunkowe, umiejętność wyrobu prodkutów cukierniczych, doświadczenie min. 1 rok na stanowisku cukiernika, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 09 Piekarz - wykształcenie b/z, doświadczenie zawodowe min. 2 lata, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 09 Doradca finansowy - wykształcenie średnie, staż pracy mile widziany, otwartość, komunikatywność, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 09 Mechanik samochodów ciężarowych - wykształcenie zawodowe, wymagane doświadczenie w zawodzie, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 09 Lakiernik samochodowy wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagane doświad-

czenie w zawodzie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 09 Sprzedawca - wykształcenie średnie, wymagane doświadczenie w zawodzie, obsługa komputera, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 09 Sprzątaczka biurowa - wykształcenie b/z, mile widziane doświadczenie, wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 42 Dekarz - wykształcenie b/z, min. roczny staż pracy na ww. stanowisku, mile widziane prawo jazdy kat.B, miejsce pracy Konradów, tel. 77 448 99 42 Kierowca C - wykształcenie b/z, staż pracy mile widziany, karta kierowcy, świadectwo kwalifikacji, tel. 77 448 99 42 Sprzątaczka - wykształcenie b/z, mile widziane doświadczenie, miejsce pracy Pokrzywna, tel. 77 448 99 42 Pracownik obsługi parku linowego - wykształcenie b/z, mile widziane doświadczenie, dobra sprawność fizyczna, miejsce pracy Pokrzywna, tel. 77 448 99 42 Kelner - wykształcenie b/z, wymagane doświadczenie min. 1 rok, miejsce pracy Pokrzywna, tel. 77 448 99 42 Kucharz - wykształcenie b/z, wymagane doświadczenie w zawodzie, miejsce pracy Pokrzywna, tel. 77 448 99 42 Cieśla szalunkowy - wykształcenie b/z, min. 2 letnie doświadczenie zawodowe, miejsce pracy Konin, tel 77 448 99 42 Rzeźnik - wykształcenie b/z, min. 2 letni staż pracy na stanowisku, wymagana książeczka sanitarno-epidemiologiczna, miejsce pracy Strobice, tel. 77 448 99 42 Mechanik pojazdów samochodowych - wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagane doświadczenie przy naprawie samochodów, miejsce pracy Gryżów, tel. 77 448 999 42

Sprzedawca - wykształcenie b/z, staż pracy mile widziany, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, miejsce pracy Nysa, tel 77 448 99 13 Kosmetyczka - wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagane doświadczenie na ww. stanowisku, miejsce pracy Głuchołazy, tel. 77 448 99 13 Referent w dziale księgowości - wykształcenie średnie, znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym, staż pracy mile widziany, miejsce pracy Tułowice, tel. 77 448 99 13 Wytapiacz metali - wykształcenie zawodowe, doświadczenie zawodowe preferowane kierunkowe lub w branży budowlanej, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 41 Kierowca C+E - prawo jazdy kat. C+E, mile widziane doświadczenie na ww. stanowisku, tel. 77 448 99 41 Ślusarz remontowy - wykształcenie zawodowe, wymagana obsługa wózków widłowych, obsługa pras hydraulicznych, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 41

Ślusarz - wykształcenie zawodowe, mile widziane doświadczenie w zawodzie, miejsce pracy Wyszków Śląski, tel. 77 448 99 41 Kierowca C+E - wykształcenie b/z, prawo jazdy kat. C+E, tel. 77 448 99 41 Lektor języka angielskiego - wykształcenie wyższe, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym, miejsce pracy Nysa, te. 77 448 99 02

Piekarz - wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagany min. 2 letni staż pracy, miejsce pracy Korfantów, tel. 77 448 99 41

Mechanik motocyklowy wykształcenie zawodowe, min. roczne doświadczenie na stanowisku mechanika motocyklowego, wymagane prawo jazdy kat.B, miejsce pracy Głuchołazy, tel. 77 448 99 38

Operator koparko ładowarki wykształcenie b/z, uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 41

Pomocnik lakiernika - wykształcenie zawodowe, doświadczenie na ww. stanowisku min. 3 lata, miejsce pracy Wierzbięcice, tel. 77 448 99 38

Mechanik maszyn i ciągników rolniczych - wykształcenie b/z, wymagane doświadczenie zawodowe na ww. stanowisku, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 38 Fryzjer - wykształcenie zawodowe kierunkowe, wymagany staż pracy w zawodzie, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 38 Kucharz - wykształcenie kierunkowe, doświadczenie w zawodzie min. 3 lata, miejsce pracy Pokrzywna, tel. 77 448 99 38 Szwaczka - wykształcenie b/z, doświadczenie zawodowe min. 5 lat, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 38 Stolarz meblowy - wykształcenie b/z, staż pracy w zawodzie min. 3 lata, umiejętność obsługi maszyn stolarskich, prawo jazdy kat.B, miejsce pracy Nysa, tel. 77 448 99 38


www.pup.nysa.pl Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie

PRACA

-15-

Praca za granicą Więcej ofert pracy na stronie www.eures.praca.gov.pl lub www.eures.europa.eu

Przepalacz - kraj: Wielka Brytania, wykształcenie: techniczne, wymagania: doświadczenie na podobnej pozycji przy konstrukcjach metalowych, sprawna obsługa palnika, dokładność, umiejętność organizacji pracy, bardzo dobra znajomość j. angielskiego, wynagrodzenie: 7,20 funta/h, wymagane dokumenty: CV w języku angielskim przesyłać na adres: WUP w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45- 315 Opole lub elektronicznie na adres: eures@wup. opole.pl, oferta ważna do odwołania Animator - kraj: Hiszpania, wykształcenie: pedagogiczne, wymagania: doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych lub tanecznych będzie dodatkowym atutem, biegła znajomość j. angielskiego oraz komunikatywna znajomość j. hiszpańskiego lub niemieckiego, pracodawca poszukuje osób komunikatywnych, łatwo nawiązujących kontakty, dynamicznych, kreatywnych, wynagrodzenie: 1.375-1.400 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV ze zdjęciem + list motywacyjny w j. angielskim przesyłać na adres: WUP w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45- 315 Opole lub elektronicznie na adres: eures@wup. opole.pl, oferta ważna do odwołania Kierowca kat. C+E- kraj: Wielka Brytania, wykształcenie: b/z, wymagania: co najmniej 2- letnie doświadczenie jako kierowca, doświadczenie w przewozie międzynarodowym mile widziane, kandydat powinien udokumentować swoją historię zatrudnienia z ostatnich 5 lat, preferowane doświadczenie w ruchu lewostronnym (w Wielkiej Brytanii lub Irlandii), dobra znajomość j. angielskiego, wynagrodzenie: 8 funta/h, wymagane dokumenty: kandydatów prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w j. angielskim na adres e-mail: rekrutacja@trrt.co.uk, tel. +48 795238503, oferta ważna do 22.08.2012 Opiekun osób starszych kraj: Wielka Brytania, wykształcenie: średnie, wymagania: doświadczenie zawodowe mile widziane na podobnym stanowisku- 6 m-cy- studenci co najmniej trzeciego roku medycyny, pielęgniarstwa, opieki socjalnej, fizjoterapii lub pokrewnych kierunków, dobra znajo-

mość j. angielskiego, opiekuńczość, cierpliwość, wynagrodzenie: 6,08 funta/h, wymagane dokumenty: CV w j. angielskim należy przesyłać na adres: inanevic@jark.co.uk lub m.lewandowski@wup.lodz.pl, tel. 42 665 02 70, oferta ważna do 09.08.2012 Pracownik do obróbki tworzyw sztucznych - kraj: Niemcy, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, wymagania: doświadczenie, podstawowa znajomość j. niemieckiego, gotowość do pracy zmianowej, umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, wynagrodzenie: 9 euro/h, wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające uprawnienia lub wykształcenie, referencje w j. niemieckim przesyłać na adres: andy.gottschalk@de.randstadt. com lub a.bajon@wup.zgora.pl, tel. 68 456 77 07, oferta ważna do 09.08.2012 Pracownik restauracji - kraj: Niemcy, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, wymagania: mile widziane doświadczenie zawodowe, dobra znajomość j. niemieckiego, wymagane prawo jazdy i własny samochód, samodzielność elastyczność, zorientowanie na gościa, wynagrodzenie: 1.200 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające uprawnienia lub wykształcenie lub referencje w j. niemieckim przesyłać na adres: a.bajon@wup. zgora.pl tel. 68 456 77 07, oferta ważna do 09.08.2012 Polerowacz/ opryskiwacz kraj: Wielka Brytania, wykształcenie: b/z, wymagania: kandydat powinien posiadać wcześniejsze doświadczenie na stanowisku przy pracy z meblami o wysokim standardzie wykonania, wymagane wcześniejsze doświadczenie z urządzeniami do spreyowania, mokrymi i suchymi lakierami, wymagana znajomość technik polerowania, wynagrodzenie: 6,50 funta/h, wymagane dokumenty: CV w j. polskim przesyłać na adres: zbigniew.kowalski@ euroforceltd.com lub m.sadowska@wup.lublin.pl, oferta ważna do 20.07.2012 Dekarz - kraj: Austria, wykształcenie zasadnicze zawodowe, wymagania: doświadczenie zawodowe, dobra znajomość j. niemieckiego, umiejętność pracy na różnych dachach

(dachy ze spadem, dachy płaskie, dachy okrągłe i dachy wieżowe), konstrukcje dachowe z łupka, cegły, płyt włókno-cementowych lub betonowych dachówek, uszczelnianie dachów, konserwacja i naprawa, umiejętność pracy samodzielnej i pracy w grupach, punktualność i niezawodność, wynagrodzenie: 10 euro/h, wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie świadectw pracy, certyfikatów, dyplomów, referencji w j. niemieckim należy wysyłać na adres: Judyta.ragiel@dwup.pl, oferta ważna do 06.06.2012 Lutowacz - kraj: Niemcy, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, wymagania: doświadczenie w lutowaniu, dobra znajomość j. niemieckiego, elastyczność, gotowość do pracy zmianowej, odpowiedzialność, dokładność, zaangażowanie, wynagrodzenie: 9 euro/h, wymagane dokumenty: CV, dokumenty potwierdzające uprawnienia lub wykształcenie, referencje w j. niemieckim należy wysyłać na adres: thomas.olberts@de.randstadt.com lub a.bajon@wup.zgora.pl, tel. 68 456 77 07, oferta ważna do 09.08.2012 Stolarz-cieśla- kraj: Niemcy, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, wymagania: dobra znajomość j. niemieckiego, prawo jazdy kat. C+E, zaświadczenie o niekaralności, dobra kondycja fizyczna, wynagrodzenie: 1.800 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV + list motywacyjny w j. niemieckim przesyłać na adres: s.kot@ wup.kielce.pl, tel. 41 3641611, oferta ważna do 26.07.2012 Fryzjer (alternatywnie kosmetyczka)- kraj: Niemcy, wykształcenie: zasadnicze zawodowe, wymagania: doświadczenie b/z, dobra znajomość j. niemieckiego, prawo jazdy kat. B, umiejętność wykonywania i pielęgnacji peruk, umiejętność doboru i wykonania strzyżenia, farbowania i modelowania fryzur, kreatywność, odpowiedzialność, przyjemny i schludny wygląd, profesjonalna orientacja w obsłudze klienta, umiejętność współpracy w zespole, wynagrodzenie: 1.400 euro/m-c, wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny w j. niemieckim przesyłać na adres: bewerbung@svenson.de, tel. +49 3973202210

PORADY:

Czym jest EURES? EURES to największy i najlepszy system międzynarodowej wymiany ofert pracy. Jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli krajów Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, a także Szwajcarii oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych, działających w obszarze zatrudnienia, takich jak: związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne. Sieć EURES obejmuje 31 państw. Na czym polegają usługi EURES? Usługi EURES polegają na: - udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej, - udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, - inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i

Platerowanie stali - kraj: Wielka Brytania, wykształcenie: b/z, kandydat powinien posiadać wcześniejsze doświadczenie na stanowisku w inżynierii ciężkiej oraz stali konstrukcyjnej, znajomość rysunku technicznego, dobra znajomość j. angielskiego, wynagrodzenie: 12 funta/h, wymagane dokumenty: CV w j. angielskim przesyłać na adres: zbigniew. kowalski@euroforceltd.com lub m.sadlowska@wup.lublin.pl, oferta ważna do 17.07.2012 Produkcja drewnianych ram/ stelaży meblowych - kraj: Wielka Brytania, wykształcenie: b/z, kandydat powinien posiadać wcześniejsze doświadczenie na stanowisku, umiejętność obsługi pistoletów na zszywki oraz innych niezbędnych do tej pracy narzędzi, wynagrodzenie: 7 funta/h, wymagane dokumenty: CV w j. polskim przesyłać na adres: zbigniew.kowalski@euroforceltd.com lub m.sadlowska@ wup.lublin.pl, oferta ważna do 17.07.2012

poszukujących pracy z pracodawcami, - informowaniu o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych, - przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności zatrudnienia, - informowaniu pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES, - inicjowaniu projektów o zasięgu międzynarodowym i zarządzaniu nimi.

związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy. Portal daje osobom poszukującym pracy możliwość znalezienia zatrudnienia, a pracodawcom pozwala na rekrutację pracowników. Wchodząc na portal sieci EURES, możesz przejrzeć między innymi: - bazę ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy, - bazę CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą, - bazę informacyjną zawierającą opis warunków życia i pracy w krajach członkowskich. red.

Skąd czerpać informacje na temat usług > KONTAKT: oferowanych przez EURES? Doris Został stworzony specjalGaweł ny portal internetowy KomiPośrednik pracy I stopnia sji Europejskiej http://www. eures.europa.eu/, aby ułatwić dostęp do informacji na temat II piętro, pok. 24 usług oferowanych przez EU 77 448 99 33 RES. Zawiera on wszelkie in d.gawel@pup.nysa.pl formacje na temat zagadnień


AUTOPROMOCJA

Kontakty

Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia 1. Zasiłek dla bezrobotnych: Podstawowy (100%) - w okresie pierwszych 3 miesięcy - 794,20 - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 623,60 Obniżony - w okresie pierwszych 3 miesięcy - 635,40 - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 498,90 Podwyższony - w okresie pierwszych 3 miesięcy - 953,10 - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku - 748,40 Zasiłki przyznawane są na okres 6 miesięcy. Osoby w wieku powyżej 50 lat i z co najmniej 20-letnim stażem pracy, zasiłki mają przyznane na 12 miesięcy. 2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania: - szkolenia – 120% zasiłku - przygotowania zawodowego dorosłych – 120% zasiłku - stażu – 120% zasiłku - kontynuowania nauki – 100% zasiłku - studiów podyplomowych – 20% zasiłku - premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych za każdy pełny miesiąc programu

- 953,10 - 953,10 - 953,10 - 794,20 - 158,90 - 461,80

3. Dodatek aktywizacyjny – 50% zasiłku (dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową)

- 397,10

4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – do 50% zasiłku (dla osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia – w przypadku podjęcia pracy, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych)

- 397,10

5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych

- 7,70 zł/h

6. Wynagrodzenia i stawki: - minimalne wynagrodzenie - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kw. 2011 - składka na Fundusz Pracy - składka na FGŚP - składka na ubezpieczenie zdrowotne

- 1.500,00 - 3.646,09 - 2,45% - 0,10% - 9%

Nyski Rynek Pracy  

Biuletyn wydawany przez PUP w Nysie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you