Page 1

Citi Credit Card - ghid de utilizare

© 2010 Citigroup Inc. Citibank, Citi cu Arc Design și Citi never sleeps sunt mărci înregistrate ale Citigroup


Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Rom책nia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Citi Card - ghid de utilizare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Activare Citi Credit Card Codurile de siguran]` PIN [i T-PIN Serviciul CitiPhone: suport [i consiliere non-stop la dispozi]ia ta Meniul CitiPhone Citibank Online Utilizare Recompense cu Citi Value Card Tranzac]ii pe internet Rambursare credit [i perioad` de gra]ie Planul de Rate Egale (PRE) Bani prin telefon (BPT) Bani Instant CitiAlert: informare continu` despre tranzac]iile tale Siguran]` [i control Asigurare de c`l`torie Asigurarea creditului utilizat Asigurare pentru garan]ia extins` - Citi Value Card Pachetul “Safety� Reduceri prin programul Citi Partener Intr`ri gratuite la muzee Privilegii speciale cu Citi Card Gold Plat` facturi utilit`]i Carduri suplimentare Valabilitate, expirare [i \nlocuire

4 5 7 9 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25 26 26 27 28 29 30 31 32 1


Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Rom책nia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Stimate client, Î]i mul]umim c` ai ales Citi Credit Card [i î]i ur`m bun venit al`turi de cei peste 100 de milioane de posesori de Citi Credit Card din întreaga lume. Am gândit pentru tine un instrument care s` î]i asigure accesul instant [i facil la o sum` de bani, pe care o po]i folosi pentru cheltuieli curente sau neprev`zute. Am dezvoltat pentru tine o serie de servicii [i op]iuni care s` î]i aduc` un plus de confort [i flexibilitate, precum [i programe prin intermediul c`rora utilizarea cardului la cump`r`turile tale zilnice s` î]i aduc` economii consistente.   Am f`cut tot posibilul ca, utilizând Citi Credit Card, banii t`i s` valoreze mai mult.    Te rug`m s` cite[ti cu aten]ie paginile urm`toare pentru a afla cât mai bine ce înseamn` Citi Credit Card [i pentru a îl putea utiliza la întregul s`u poten]ial. Cu stim`,

Adrian Vlase, Director departament carduri de credit 3


Activare Citi Credit Card Tocmai ai primit Citi Credit Card-ul t`u [i vrei s` te bucuri de el c창t mai repede. Te rug`m s` suni la CitiPhone [i s` urmezi pa[ii indica]i pentru activare. |n cadrul aceluia[i apel \]i vei configura codurile PIN [i T-PIN*. Dup` parcurgerea acestui pas simplu te po]i folosi imediat de cardul t`u. Dup` apelarea serviciului CitiPhone, apas` tasta 1 pentru a accesa meniul carduri de credit, apoi apas` tasta 2 pentru activare. P`streaz` cardul t`u la \ndem창n` [i urmeaz` instruc]iunile.

*Codul T-PIN poate fi setat, modificat [i folosit doar de c`tre de]in`torul de card PRINCIPAL Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Rom책nia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Codurile de siguran]` PIN [i T-PIN Utilizarea Citi Credit Card \n condi]ii de siguran]` presupune existen]a a dou` coduri numerice formate din 4 cifre: PIN [i T-PIN*. Codul PIN este solicitat \n momentul efectu`rii tranzac]iilor la comercian]i [i ATM-uri, iar codul T-PIN este necesar pentru identificarea \n cazul utiliz`rii serviciului telefonic CitiPhone.

Dup` ce ai primit cardul, trebuie s` apelezi CitiPhone pentru a-l activa. |n procesul de activare \]i vei alege codul PIN [i T-PIN. Alegerea codului PIN [i T-PIN \]i ofer` maximum de siguran]`, fiind un proces complet automatizat. Schimbarea ulterioar` a codului PIN sau T-PIN se face \n acela[i mod, prin intermediul CitiPhone.

Po]i s` \]i schimbi cele 2 coduri, de c창te ori dore[ti, aceasta fiind o opera]iune gratuit`.

*Codul T-PIN poate fi setat, modificat [i folosit doar de c`tre de]in`torul de card PRINCIPAL

5


Pentru a evita eventuale nepl`ceri legate de utilizarea neautorizat` a cardului t`u, urmeaz` c창teva reguli simple: Memoreaz` codurile PIN [i T-PIN. Nu nota codurile PIN/T-PIN pe o h창rtie pe care o p`strezi \mpreun` cu cardul. Nu comunica nim`nui codurile tale PIN [i T-PIN. Nu r`spunde niciunui tip de mesaj care aparent vine din partea Citibank [i \]i solicit` codurile PIN [i/sau T-PIN. Citibank sau reprezentan]ii s`i nu \]i vor solicita \n nicio situa]ie divulgarea codului PIN/T-PIN. Te rug`m s` informezi banca imediat, \n cazul \n care ai primit o astfel de solicitare, indiferent de modul \n care a fost transmis` (e-mail, SMS, telefon, website, scrisoare etc.). |n cazul \n care ai vreo suspiciune privind divulgarea c`tre persoane neautorizate a codului PIN/T-PIN, solicit` imediat, prin intermediul CitiPhone, modificarea acestuia.

Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Rom책nia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Serviciul CitiPhone: suport [i consiliere non-stop la dispozi]ia ta Prin serviciul CitiPhone ai \n permanen]` acces la urm`toarele opera]iuni:

– disponibile exclusiv pentru de]in`torul de card principal solicitare de informa]ii despre tranzac]iile efectuate, suma pe care o ai de pl`tit, data scaden]ei de plat`, dobânzi [i comisioane (necesit` utilizare T-PIN); activarea serviciilor ,,Planul de Rate Egale (PRE)” [i/sau „Bani prin telefon (BPT)” (necesit` utilizare T-PIN); modific`ri ale codurilor PIN [i/sau T-PIN; solicitarea emiterii de carduri suplimentare; notificarea modific`rilor referitoare la datele personale de identificare [i contact (adres` de coresponden]`, telefon etc.) sau la schimbarea locului de munc`; ob]inerea oric`ror informa]ii cu privire la Citi Credit Card; solicitarea anul`rii cardului.

– disponibile pentru de]in`torul de card principal sau secundar activarea Citi Credit Card; anun]area pierderii/furtului cardului [i/sau solicitarea bloc`rii acestuia; plata facturilor din limita de credit aflat` la dispozi]ia ta pe Citi Credit Card (necesit` utilizare T-PIN); modific`ri ale codurilor PIN. 7


Ce trebuie s` [tiu legat de CitiPhone?

Po]i avea acces la informa]iile [i serviciile disponibile prin CitiPhone \n urma unei verific`ri, pe baza datelor tale personale [i a unui cod T-PIN de 4 cifre. Consultan]ii CitiPhone [i operatorul telefonic automat sunt disponibili 24h/zi, 7 zile pe s`pt`mån`. Pentru anun]area pierderii/furtului cardului [i solicitarea bloc`rii acestuia serviciul este disponibil \n limba român` 24h/zi, 7 zile pe s`pt`mân`. Pentru a utiliza serviciul CitiPhone, apeleaz` numerele de mai jos: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Romånia) +40372124842 (pentru apeluri interna]ionale)

Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Romånia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


tasta * - informa]ii curente card tasta 0

Meniu CitiPhone

operator CitiPhone

tasta 1 - informa]ii ultimele 5 tranzac]ii tasta 1

Serviciul Clien]i (pentru clien]i existen]i)

num`r card + T-PIN

informa]ii curente card

tasta 2 - informa]ii ultima plat` efectuat` tasta 3 - informa]ii extras de cont tasta 4 - modificare T-PIN tasta 5 - modificare PIN

Apeleaz` CitiPhone

Pentru meniul Carduri de credit apas` tasta 1 tasta 2

Cuno[ti codul T-PIN (re-emitere card expirat, furat, pierdut etc.) Activare Citi Credit Card

activare prin intermediul robotului telefonic

num`r card Nu cuno[ti codul T-PIN (card nou sau ai uitat codul TPIN)

operator CitiPhone

tasta 3

tasta 4 tasta 5

blocare card

operator CitiPhone

Informa]ii generale despre Citi Credit Card

operator CitiPhone

Meniu \n limba englez`

operator CitiPhone

9


Citibank Online Acum, cu Citibank Online ai acces la urm`toarele opera]iuni: izualizezi soldul contului de card; V Vezi \n detaliu tranzac]iile efectuate cu cardul de credit (Principal [i Secundare ata[ate) \n ultimele 90 de zile; Descarci [i salvezi un fi[ier cu activitatea contului de card din ultimele 90 de zile Setarea serviciului CitiAlert Serviciul Citibank Online se acceseaz` de pe pagina de internet www.citibank.ro ap`sând butonul “Citibank Online Login”.

Prima accesare Definire utilizator Citibank Online: Pentru crearea unui cont de utilizator pentru Citibank Online ai nevoie de cardul de credit activ [i de codul PIN.

Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Romånia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Definirea contului de utilizator pentru Citibank Online se face \n 4 pa[i simpli: ape[i butonul “Crea]i Utilizator”; introduci num`rul cardului de credit, de la tastatura calculatorului, [i PIN-ul, utilizând tastatura virtual`; alegi numele de utilizator, parola, 5 \ntreb`ri de securitate [i r`spunsurile la acestea; confirmi \nregistarea ap`sând butonul “Continuare”.

Acces`rile ulterioare Utilizare Citibank Online Autentificarea ulterioar` se face utilizând: numele de utilizator parola r`spunsul la una din \ntreb`rile de securitate alese la definirea ini]ial` a contului. Pentru a afla mai multe detalii privind serviciul Citibank Online te rug`m s` apelezi serviciul CitiPhone la num`rul de telefon 0800 80 10 40 (apel gratuit), sau s` consul]i versiunea demo a serviciului pe www.citibank.ro.

11


Utilizare Po]i utiliza Citi Credit Card-ul t`u pentru a face pl`]i la comercian]i cu 0% comision, pentru a retrage numerar de la bancomate (ATM-uri) [i pentru a face pl`]i pe Internet. Acum ai un card de credit care \]i ofer` mobilitate interna]ional`. Ai la dispozi]ie o re]ea format` din milioane de ATM-uri [i comercian]i care accept` carduri Visa, \n peste 170 de ]`ri din \ntreaga lume.

|n plus, de[i este un card emis \n lei, po]i folosi Citi Credit Card \n str`in`tate, conversia valutar` f`c창ndu-se automat.

|n Rom창nia, po]i utiliza Citi Credit Card la zeci de mii de comercian]i [i bancomate (ATM-uri). |n plus, ai reduceri considerabile c책nd pl`te[ti cu Citi Credit Card la partenerii no[tri din re]eaua Citi Partener.

Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Rom책nia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Recompense cu Citi Value Card Prime[ti înapoi pân` la 5%* din banii cheltui]i la urm`toarele categorii de comercian]i din România: Hypermarket-uri [i supermarket-uri Benzin`rii

Magazine de \mbr`c`minte [i \nc`l]`minte

Restaurante [i baruri

Cinematografe

*|n primele 3 luni de la emiterea cardului. |ncepånd cu luna a 4-a, procentul din sumele cheltuite (la categoriile men]ionate de comercian]i) pe care Citibank \l returneaz` clien]ilor este 2%. Procentele de 5%, respectiv 2% determin` sumele brute, din care Citibank va re]ine 16%, reprezentånd impozit pe venit. Suma brut` maxim` pe care Citibank o poate returna unui client pe parcursul unei luni este de 300 lei. Sumele reprezentånd procente din sumele achitate cu Citi Value Card la cele 5 categorii de comercian]i men]ionate \n acest material (a[a cum sunt ele definite [i \nregistrate conform regulamentului opera]ional Visa) vor fi creditate \n contul de card al clientului \n conformitate cu dispozi]iile contractului de card. Regulamentul de func]ionare al programului Value se afl` pe www.citibank.ro.

13


Tranzac]ii pe internet Po]i utiliza Citi Credit Card [i pentru a face tranzac]ii pe internet. Cu cardul t`u po]i acum s` cumperi de pe internet bilete la concerte, c`r]i, electrocasnice, cosmetice, abonamente la ziare etc. |nainte de a folosi cardul t`u \n mediul online, cite[te informa]iile [i sfaturile de mai jos:

Asigur`-te c` \n contul t`u de card este disponibil` suma de bani pe care vrei s` o cheltuie[ti. |]i recomand`m s` folose[ti Citi Credit Card doar pe site-uri securizate. Po]i recunoa[te un site securizat dup` simbolul . |n cazul unei tranzac]ii pe internet, ]i se vor solicita urm`toarele date: Num`rul cardului (este num`rul format din 16 cifre care apar pe fa]a cardului) Data de expirare a cardului (apare pe fa]a cardului \n formatul LL/AA) Codul CVV2 (reprezint` ultimele 3 cifre din num`rul \nscris pe spatele cardului) Tipul cardului (\n cazul Citi Credit Card, selecteaz` Visa) Titular card (Numele [i prenumele t`u, exact cum apare \nscris pe card)

Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Rom책nia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Rambursare credit [i perioad` de gra]ie |]i oferim modalit`]i flexibile [i simple de plat` a sumei datorate. Alege op]iunea de rambursare cea mai convenabil` pentru tine: – Prin depunere de numerar la oricare dintre agen]iile Citibank pentru persoane fizice – Prin depunere de numerar la oricare dintre automatele Citibank pentru \ncasare de numerar – Prin depunere de numerar la oricare oficiu informatizat al Po[tei Romåne – Prin transfer bancar din contul t`u curent de la Citibank, folosind serviciile Citibank Online sau CitiPhone – Prin transfer bancar din orice cont \n lei (indiferent de banc`) c`tre contul t`u de card. Suma minim` pe care trebuie s` o rambursezi lunar este de 3,5% din suma utilizat` din limita de credit, la care se adaug` dobânzi, comisioane [i ratele din PRE [i BPT. Extrasul t`u de cont va con]ine toate detaliile legate de suma pe care o ai de plat`. Po]i folosi limita de credit acordat` de banc` f`r` s` pl`te[ti dobând`. Citi Credit Card \]i acord` o perioad` de gra]ie de pân` la 54 zile calendaristice, pentru care nu ]i se percepe nicio dobând`. Tot ce trebuie s` faci este s` rambursezi \ntreaga sum` datorat` pân` la finalul perioadei de gra]ie. 15


Rambursare credit [i perioada de gra]ie Cum func]ioneaz` exact? De exemplu, \n prima zi de la emiterea unui extras de cont, folose[ti par]ial sau integral limita ta de credit. Peste 30 de zile se va emite extrasul de cont, care va reflecta suma utilizat` din limita de credit. De la data emiterii extrasului, ai la dispozi]ie \nc` 24 de zile, pentru a achita \ntreaga sum` datorat`. Dac` achi]i integral, nu ]i se va percepe dobând` pentru sumele utilizate \n perioada acoperit` de ultimul extras de cont. Po]i alege s` achi]i suma minim` de plat` (3,5% + dobânzi [i comisioane + rate PRE [i BPT).

Perioada de gra]ie de pân` la 54 de zile cu 0% dobând` 30 de zile pentru cump`r`turi Perioad` de referin]`.

Data de emitere a extrasului de cont

24 de zile pentru rambursare

Data de emitere a extrasului de cont urm`tor

Perioada de gra]ie se aplic` [i pentru plata utilit`]ilor prin CitiPhone. Perioada de gra]ie nu se aplic` pen­tru retragerile de numerar, Planul de Rate Egale [i Bani prin telefon.

Data scaden]ei de plat`

Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Romånia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Planul de Rate Egale (PRE) Ai f`cut sau inten]ionezi s` faci cump`r`turi de peste 500 de Lei [i vrei s` le rambursezi \n condi]ii mai avantajoase? Sun` la CitiPhone [i activeaz` serviciul ,,Planul de Rate Egale (PRE)�. Suma utilizat` din Limita de Credit va putea fi rambursat` \n rate lunare egale pe o perioad` de 6, 12, 18, 24, 30 sau 36 luni, la alegerea ta. |n acest mod, suma pe care va trebui s` o achi]i lunar scade considerabil. Din suma disponibil` din Limita de Credit a cardului t`u se va sc`dea suma inclus` \n PRE. Pe m`sur` ce achi]i ratele, Limita de Credit disponibil` se va re\ntregi. Valoarea fiec`rei rate lunare va fi eviden]iat` \n extrasul lunar de cont. Po]i solicita activarea serviciului PRE pentru o sum` de minim 500 Lei, cu condi]ia ca aceast` solicitare s` nu survin` cu mai pu]in de dou` zile \naintea scaden]ei de plat`.

17


Cum func]ioneaz` Planul de Rate Egale (PRE) De exemplu, pentru suma de 510 Lei, solicitarea prin intermediul serviciului Planul de Rate Egale, ai la dispozi]ie urm`toarele op]iuni de rambursare:

90

47 33 26

6 rate

12 rate

18 rate

24 rate

22

30 rate

19

36 rate

Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Rom책nia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Bani Prin Telefon (BPT) Ai nevoie de o sum` mai mare de 500 de Lei, pe care s` o rambursezi \n condi]ii mai avantajoase dec창t dac` ai retrage numerar de pe Citi Credit Card? CitiPhone \]i d` posibilitatea s` ob]ii suma necesar` printr-un simplu apel telefonic. Sun` la CitiPhone [i activeaz` serviciul Bani Prin Telefon. Alege suma pe care dore[ti s` o transferi (minim: 500 Lei, maxim: limita de retragere numerar din Limita de Credit disponibil`) [i perioada \n care dore[ti s` o rambursezi (6, 12, 18, 24, 30 sau 36 rate lunare egale). De asemenea, men]ioneaz` contul bancar (deschis la orice banc` din Rom창nia) \n care dore[ti s` \]i fie transferat` suma solicitat`. Mai trebuie doar s` sco]i banii din cont [i s` te bucuri de ei. Din limita de retragere numerar disponibil` pe cardul t`u se va sc`dea suma solicitat` prin BPT. Pe m`sur` ce achi]i ratele, limita de credit disponibil` se va re\ntregi. Valoarea fiec`rei rate lunare va ap`rea \n extrasul t`u de cont. Dac` ai \mprumutat suma de 1000 RON, prin intermediul op]iunii Bani prin Telefon, vei rambursa \ntreaga sum` conform tabelului de mai jos: Luna Valoare rat` (RON)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

19


Bani Instant Nevoie urgent` de bani? Serviciul Bani Instant \]i d` acum posibilitatea s` transferi bani de pe cardul de credit direct \n contul t`u curent deschis la orice banc` din Romånia, doar sunånd la CitiPhone. F`r` costuri suplimentare* Transferul de bani este efectuat f`r` niciun fel de taxe sau comisioane (spre deosebire de retragerea de bani de la bancomat, care implic` aplicarea unor costuri suplimentare). Suma minim` ce poate fi transferat` utilizånd serviciul Bani Instant este de 500 lei/tranzac]ie. Tranzac]iile incluse \n Serviciul Bani Instant se \nregistreaz` ca tranzac]ii de retragere de numerar; prin urmare, Banca va calcula [i percepe dobånda lunar` stabilit` prin Lista de Dobånzi [i Comisioane \ncepånd cu data decont`rii Tranzac]iei. Convenien]a Procesul este foarte simplu, prin telefon [i f`r` a fi nevoie s` completezi vreun document. Nu este nevoie s` te deplasezi la banc`, po]i rezolva totul comod de acas`. Siguran]a Mai mult` siguran]` decåt la retragerea de numerar. Nu ai grija banilor numerar asupra ta, banii ajung direct \n contul indicat de tine. Flexibilitate |]i stabile[ti singur modalitatea de rambursare, avånd flexibilitate total`. Po]i achita oricånd dore[ti, f`r` a pl`ti tax`/comision pentru rambursare. Rapiditate Banii ajung \n contul indicat de tine \n maxim 2 zile [i \i vei putea utiliza \n orice scop dore[ti. *Detalii complete pe www.citibank.ro Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Romånia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


CitiAlert: informare continu` despre tranzac]iile tale

Prin serviciul CitiAlert, Banca te informeaz` prin SMS sau e-mail despre fiecare tranzac]ie efectuat` cu cardul t`u, fie c` este vorba de cump`r`turi, retragere de numerar sau alte opera]iuni. Este un serviciu contra-cost, disponibil la cerere, care asigur` o protec]ie sporit` \mpotriva fraudelor, inform창ndu-te \n permanen]` [i \n timp real despre tot ce se \nt창mpl` cu cardul t`u.

Dac` nu ai solicitat activarea serviciului CitiAlert prin Cererea de Emitere a Cardului o po]i face ulterior, prin intermediul CitiPhone sau Citibank Online.

Dezactivarea serviciului CitiAlert poate fi solicitat` oric창nd, prin intermediul CitiPhone sau Citibank Online.

21


Siguran]` [i control

Sistemul Avansat de Avertizare Rapid` privind Fraudele este o metod` revolu]ionar` [i proactiv` de prevenire a utiliz`rii cardului t`u de c`tre persoane neautorizate. Cum func]ioneaz`? Sistemul monitorizeaz` comportamentul t`u de utilizare a cardului (locurile din care \]i faci de obicei cump`r`turile, sumele utilizate \n mod frecvent) [i pe baza acestuia stabile[te un model.

Orice tranzac]ie care nu se \ncadreaz` \n acest model de comportament este verificat` prin contactarea ta direct` [i imediat`. }i se vor comunica detaliile tranzac]iei [i, \n cazul unei suspiciuni de fraud`, cardul poate fi blocat la solicitarea ta.

Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Rom책nia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Asigurare de c`l`torie* Fie c` e[ti \ntr-un binemeritat concediu sau \ntr-o c`l`torie de afaceri, cardul t`u de credit nu lipse[te din portofelul t`u. Dincolo de comoditatea [i siguran]a tranzac]iilor, acum Citi Credit Card este [i un partener care te poate ajuta s` treci mai u[or peste eventualele evenimente nedorite care pot ap`rea \n timpul c`l`toriei tale \n str`in`tate. Pentru c`, \n calitate de de]in`tor Citi Credit Card, po]i beneficia de o asigurare \mpotriva acestor evenimente. Beneficiezi de asigurare dac` \]i activezi cardul [i asigurarea prin intermediul CitiPhone (vezi capitolul ,,Activare Citi Credit Card� din aceast` bro[ur`). Asigurarea de c`l`torie este gratuit` pentru de]in`torii Citi Card Gold [i Citi Card Clasic [i op]ional` [i contra cost pentru de]in`torii Citi Value Card. Pentru a solicita o desp`gubire, \n cazul producerii unui eveniment asigurat, apeleaz` num`rul de telefon: +4021-201.90.30. *Oferit` de c`tre Astra Asigur`ri S.A. (Unele dintre serviciile [i produsele men]ionate În acest material publicitar nu sunt Înc` disponibile.)

IMPORTANT: Nu uita s` memorezi acest num`r pe telefonul t`u!

23


Evenimente asigurate de asigurarea de c`l`torie Asisten]` medical` |nt책rzierea zborului Pierderea sau \nt책rzierea bagajelor Pierderea/furtul cardului, actelor, cheilor Pierderea sau utilizarea frauduloas` a telefonului mobil Tratament stomatologic de urgen]` Spitalizare [i cheltuieli medicale de urgen]` Invaliditate permanent` din accident Deces din accident

Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Rom책nia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Asigurarea creditului utilizat* Citi Credit Card \]i ofer` un produs op]ional de asigurare de via]` \mpotriva anumitor evenimente care afecteaz` capacitatea de rambursare a sumei utilizate din Limita de Credit.

Evenimentele acoperite prin asigurarea de via]` sunt: pierderea involuntar` a locului de munc` din motive care nu \]i sunt imputabile; invaliditate total` permanent`, \n urma unui accident sau a unei boli; invaliditate total` temporar`, \n urma unui accident sau a unei boli; deces. Este un serviciu op]ional care poate fi activat/dezactivat oric창nd, \n perioada de utilizare a cardului. Poate fi solicitat doar de c`tre De]in`torul de Card Principal dar acoper` inclusiv tranzac]iile efectuate cu cardurile suplimentare.

*Oferit` de Alico Asigur`ri Rom책nia S.A. 25


Asigurare pentru garan]ia extins` - Citi Value Card Produsele electronice [i electrocasnice pe care le cumperi cu Citi Value Card beneficiaz` gratuit de o asigurare* ce ofer` un an de garan]ie în plus fa]` de cei 2 ani oferi]i de produc`tor.

Pachetul “Safety” Pachetul “Safety” reprezint` o asigurare complex` care \]i ofer` urm`toarele tipuri de protec]ie: protec]ie a pre]ului - \n cazul \n care ai cump`rat un produs cu Citi Credit Card [i, \n urm`toarele 15 zile, g`se[ti la alt comerciant acela[i produs la un pre] mai mic, ]i se ramburseaz` diferen]a de pre] (dac` aceasta dep`[este 215 Lei) protec]ie a cump`r`turilor - \]i ofer` protec]ie pentru cump`r`turile efectuate cu Citi Credit Card, dac` produsul a fost avariat [i nu este protejat de alte asigur`ri/garan]ii ale produc`torului protec]ie \mpotriva utiliz`rii frauduloase - \n cazul pierderii sau furtului cardului, vei fi desp`gubit pentru sumele utilizate \n mod fraudulos Pachetul “Safety” este disponbibil la cerere [i contra cost tuturor de]in`torilor Cit Credit Card. *Oferit` de Cardif-Assurances Risques Divers S.A. Paris Bucharest Branch. Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Romånia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Reduceri prin programul Citi Partener Ai reduceri considerabile c책nd pl`te[ti cu Citi Credit Card la partenerii no[tri (magazine, restaurante, hoteluri etc.) Iat` c책teva exemple de sume pe care le po]i economisi, pl`tind cu Citi Credit Card la c책]iva dintre partenerii no[tri: Partener

Valoare cump`r`turi f`r` reducere

Mango

500 Lei

450 Lei

50 Lei

Domo

1.000 Lei

950 Lei

50 Lei

40 Lei

37,2 Lei

2,8 Lei

KFC

Valoare cump`r`turi cu reducere Suma economisit`

Total reducere

102,8 Lei

*Exemplele de mai sus sunt valabile la plata cu Citi Card Gold

Pentru lista complet` a partenerilor la care po]i beneficia de reduceri, consult` bro[ura Citi Partener, pe care ai primit-o \mpreun` cu cardul t`u sau acceseaz` www.citibank.ro

27


Intr`ri gratuite la muzee Cu Citi Credit Card beneficiezi de posibilitatea de a vizita gratuit cele mai importante muzee din Romånia. O premier` pe pia]a de produse [i servicii bancare din Romånia, acest beneficiu are la baz` parteneriatul dintre Citibank Romånia [i Ministerul Culturii [i Patrimoniului Na]ional. Cu Citi Credit Card, te po]i bucura de acest beneficiu oricånd, num`rul de intr`ri fiind nelimitat. Mai mult, la fiecare vizit` la muzeu, po]i fi \nso]it de \nc` dou` persoane dac` e[ti de]in`tor de Citi Value Card sau Citi Card Gold, respectiv de \nc` o persoan`, dac` de]ii un Citi Card Clasic. Lista complet` a muzeelor este disponibil` pe www.citibank.ro.

Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Romånia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Privilegii speciale cu Citi Card Gold Cu Citi Card Gold, poti beneficia de: acces gratuit pentru tine [i \nc` o persoan` \n salonul de business al Aeroportului Interna]ional Henri Coand` transport gratuit* cu o limuzin` de lux la/de la aeroporturile din Bucure[ti (Henri Coand`, Aurel Vlaicu), Timi[oara [i Constan]a

*Ofert` supus` unor condi]ii speciale. Detalii complete pe www.citibank.ro sau la CitiPhone

29


Plat` facturi utilit`]i Evit` drumurile lungi [i aglomera]ia [i pl`te[te-]i facturile (gaz, ap`, electricitate, telefonie, internet, cablu TV, taxe de [colarizare etc.) printr-un simplu telefon. E foarte simplu: Apelezi serviciul CitiPhone; Te identifici conform instruc]iunilor operatorului telefonic; Men]ionezi operatorului: numele companiei de utilit`]i, num`rul facturii, num`rul/codul de client, suma pe care o ai de pl`tit [i/sau orice alte informa]ii solicitate de operatorul telefonic. Nu dureaz` cu mult mai mult dec창t citirea acestor informa]ii! {i factura ta este achitat`!

|n plus, serviciul CitiPhone este 100% gratuit [i beneficiezi de perioada de gra]ie la dob창nda pentru suma debitat` din contul t`u de card pentru achitarea facturilor.

Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Rom책nia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Carduri suplimentare At창t membrii familiei tale, c창t [i prietenii t`i se pot bucura acum de beneficiile Citi Credit Card. |n calitate de De]in`tor de Card Principal, po]i solicita emiterea a cel mult 6 carduri suplimentare pentru persoanele dragi. Pot fi copiii t`i (cu v창rsta de peste 14 ani), al]i membri ai familiei sau prieteni.

Oricine ar fi, cu siguran]` vor aprecia un cadou at창t de important.

Po]i s` stabile[ti o limit` diferit` pentru fiecare card de credit suplimentar, iar sumele aferente tranzac]iilor efectuate cu acestea vor fi debitate din contul de card al De]in`torului de Card Principal.

Sun` la CitiPhone pentru a afla care sunt condi]iile necesare pentru a solicita emiterea de carduri suplimentare.

31


Valabilitate, expirare [i \nlocuire Cardul t`u este valabil timp de 3 ani de la data emiterii sale. Pe fa]a cardului sunt tip`rite luna [i anul expir`rii. De exemplu, dac` pe cardul t`u data expir`rii este 06/11, \nseamn` c` po]i s` \l folose[ti p창n` \n ultima zi din luna iunie a anului 2011. La expirarea duratei de valabilitate, un nou card este emis pe numele t`u [i \]i este trimis. Dac` nu dore[ti reemiterea cardului te rug`m s` ne anun]i \n scris sau prin intermediul CitiPhone cu cel pu]in 60 de zile \nainte de data expir`rii vechiului card. Pentru a \l putea folosi, te rug`m s` repe]i procedura de activare. |n cazul furtului, pierderii sau deterior`rii cardului, apeleaz` de urgen]` CitiPhone, pentru a solicita blocarea cardului [i emiterea unui card nou.

Serviciul CitiPhone: 0800 80 10 40 (apelabil GRATUIT din toate re]elele de telefonie din Rom책nia)/+40 372 124 842 (tarif de apel c`tre re]ea de telefonie mobil`; num`r apelabil [i din str`in`tate)


Citibank Europe plc. este o institu]ie de credit autorizat` [i supravegheat` de c`tre Central Bank of Ireland [i \[i desf`[oar` activitatea \n Romånia printr-o sucursal` – Citibank Europe plc., Dublin – sucursala Romånia (\n continuare „Citibank Romånia”) – avånd sediul \n Calea Victoriei, nr. 145, Sectorul 1, Bucure[ti, \nregistrat` la Oficiul Registrului Comer]ului de pe lång` Tribunalul Bucure[ti cu nr. J40/21058/17.12.2008, Cod Unic de |nregistrare: 24882493; Cod de |nregistrare Fiscal`: RO24882493, \nregistrat` \n Registrul Institu]iilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-065/22.12.2008 [i \n Registrul CNVM sub nr. PJM01SICM/400004, num`r prelucrare date cu caracter personal 4736. INFORMA}II IMPORTANTE Acesta este un material publicitar cu caracter general, nu este o ofert` sau o cerere de ofert` \n vederea \ncheierii unui contract cu privire la produsele sau serviciile furnizate de c`tre Citibank Romånia [i con]inutul s`u poate fi schimbat oricånd [i f`r` vreo notificare. Citibank Europe plc., Dublin - sucursala Romånia este \nregistrat` ca intermediar de asigur`ri \n conformitate cu Regulamentele Comunit`]ilor Europene (Intermedierea \n asigur`ri) 2005 (a[a cum au fost acestea modificate) \n Registrul intermediarilor \n asigur`ri [i reasigur`ri ]inut de Central Bank of Ireland, cu num`rul de \nregistrare C26553. Verificarea poate fi efectuat` pe pagina de internet a Financial Regulator: http://registers.financialregulator.ie/. Citibank Europe plc, Dublin – sucursala România este înregistrat` ca intermediar în asigur`ri \n Romånia - agent de asigurare subordonat, avånd Cod Unic de Înregistrare în Registrul Intermediarilor în asigur`ri RAJ- 290268. Verificarea \nscrierii agentului de asigurare subordonat \n Registrul intermediarilor \n asigur`ri se poate efectua pe pagina oficial` de internet a Comisiei de Supraveghere a Asigur`rilor, accesånd urm`torul link: http://www.csa-isc.ro/ri/.

Bro[ura Citi Card vers0311

33


Citibank Europe plc, Dublin - sucursala Rom창nia Calea Victoriei, nr. 145, Sector 1, Bucure[ti Westgate, Cl`direa H1 Bd. Preciziei, nr. 24, 062204, Sector 6, Bucure[ti Telefon: 0800 80 10 40 www.citibank.ro

Brosura Citicard - Ghid de utilizare  
Brosura Citicard - Ghid de utilizare  

Ghid de utilizare

Advertisement