a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Høring | K17K18 Busplan | Vejen Bybus 16; Torvegade - Søndre Ringvej - Torvegade - Baungårdsvej - Torvegade

Sydtrafik


Sydtrafik, 10. udbud

16

Vejen Bybus

Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12 og 31/12 Turnumre 10350 10351 10352 10353 10354 10355 10356 10357 10358 10359 10360 Torvegade (Vejen) af 6.00 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 11.00 11.30 Ahorngade v Fuglsangsallé (Vejen) 6.01 6.31 7.01 7.31 8.01 8.31 9.01 9.31 10.01 11.01 11.31 Vamdrupvej v Askevej (Vejen) 6.02 6.32 | 7.32 | 8.32 | 9.32 | | 11.32 Vamdrupvej busvendeplads (Vejen) 6.03 6.33 | 7.33 | 8.33 | 9.33 | | 11.33 Vamdrupvej v Vedbendvej (Vejen) 6.03 6.33 | 7.33 | 8.33 | 9.33 | | 11.33 Vamdrupvej v Vorupvænget (Vejen) 6.04 6.34 | 7.34 | 8.34 | 9.34 | | 11.34 Fuglesangsallé v Nygårdsvej (Vejen) 6.05 6.35 7.03 7.35 8.03 8.35 9.03 9.35 10.03 11.03 11.35 Vejen, Søndre Ringvej v stitunnellen 6.08 6.38 7.06 7.38 8.06 8.38 9.06 9.38 10.06 11.06 11.38 Søndre Ringvej v Dalgårdsvej (Vejen) 6.08 6.38 7.06 7.38 8.06 8.38 9.06 9.38 10.06 11.06 11.38 Boulevarden v Kongehøj (Vejen) | | 7.08 | 8.08 | 9.08 | 10.08 11.08 | Askov, Vejenvej | | 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 11.11 | Vejenvej v Boulevarden | | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 11.12 | Boulevarden v Vejen Idrætscenter 6.10 6.40 7.13 7.40 8.13 8.40 9.13 9.40 10.13 11.13 11.40 6.12 6.42 | 7.42 | 8.42 | 9.42 | | 11.42 Jyllandsgade (Vejen) 6.13 6.43 | 7.43 | 8.43 | 9.43 | | 11.43 Torvegade (Vejen) 6.15 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | | 11.45 Skovvej v Solvang 6.15 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | | 11.45 Skovvej v Kærdalen (Vejen) 6.15 6.45 | 7.45 | 8.45 | 9.45 | | 11.45 Vejen, Skovvej v Skrænten 6.16 6.46 | 7.46 | 8.46 | 9.46 | | 11.46 Vejen, Boulevarden v Baungårdsvej 6.17 6.47 7.15 7.47 8.15 8.47 9.15 9.47 10.15 11.15 11.47 Vejen, Industrivej Vest 20 6.17 6.47 7.15 7.47 8.15 8.47 9.15 9.47 10.15 11.15 11.47 Vejen, Industrivej Vest 40 6.19 6.49 7.17 7.49 8.17 8.49 9.17 9.49 10.17 11.17 11.49 Vejen, Boulevarden v Baungårdsvej 6.23 6.53 7.21 7.53 8.21 8.53 9.21 9.53 10.21 11.21 11.53 Baungårdsvej (Vejen) 6.24 6.54 7.22 7.54 8.22 8.54 9.22 9.54 10.22 11.22 11.54 Vejen, Baungårdsvej v Nørregade 6.24 6.54 7.22 7.54 8.22 8.54 9.22 9.54 10.22 11.22 11.54 6.26 6.56 7.24 7.56 8.24 8.56 9.24 9.56 10.24 11.24 11.56 Østergade v Øster Allé (Vejen) 6.27 6.57 7.25 7.57 8.25 8.57 9.25 9.57 10.25 11.25 11.57 Torvegade (Vejen) 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 11.30 12.00

Hverdage undt. lørdage, ikke 24/12 og 31/12 Turnumre 10361 10362 10363 10364 10365 10366 10367 10368 10369 10370 10371 Torvegade (Vejen) af 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 Ahorngade v Fuglsangsallé (Vejen) 12.01 12.31 13.01 13.31 14.01 14.31 15.01 15.31 16.01 16.31 17.01 Vamdrupvej v Askevej (Vejen) | 12.32 | 13.32 | 14.32 | 15.32 | 16.32 | Vamdrupvej busvendeplads (Vejen) | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 | Vamdrupvej v Vedbendvej (Vejen) | 12.33 | 13.33 | 14.33 | 15.33 | 16.33 | Vamdrupvej v Vorupvænget (Vejen) | 12.34 | 13.34 | 14.34 | 15.34 | 16.34 | Fuglesangsallé v Nygårdsvej (Vejen) 12.03 12.35 13.03 13.35 14.03 14.35 15.03 15.35 16.03 16.35 17.03 Vejen, Søndre Ringvej v stitunnellen 12.06 12.38 13.06 13.38 14.06 14.38 15.06 15.38 16.06 16.38 17.06 Søndre Ringvej v Dalgårdsvej (Vejen) 12.06 12.38 13.06 13.38 14.06 14.38 15.06 15.38 16.06 16.38 17.06 Boulevarden v Kongehøj (Vejen) 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 Askov, Vejenvej 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 Vejenvej v Boulevarden 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 Boulevarden v Vejen Idrætscenter 12.13 12.40 13.13 13.40 14.13 14.40 15.13 15.40 16.13 16.40 17.13 | 12.42 | 13.42 | 14.42 | 15.42 | 16.42 | Jyllandsgade (Vejen) | 12.43 | 13.43 | 14.43 | 15.43 | 16.43 | Torvegade (Vejen) | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | Skovvej v Solvang | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | Skovvej v Kærdalen (Vejen) | 12.45 | 13.45 | 14.45 | 15.45 | 16.45 | Vejen, Skovvej v Skrænten | 12.46 | 13.46 | 14.46 | 15.46 | 16.46 | Vejen, Boulevarden v Baungårdsvej 12.15 12.47 13.15 13.47 14.15 14.47 15.15 15.47 16.15 16.47 17.15 Vejen, Industrivej Vest 20 12.15 12.47 13.15 13.47 14.15 14.47 15.15 15.47 16.15 16.47 17.15 Vejen, Industrivej Vest 40 12.17 12.49 13.17 13.49 14.17 14.49 15.17 15.49 16.17 16.49 17.17 Vejen, Boulevarden v Baungårdsvej 12.21 12.53 13.21 13.53 14.21 14.53 15.21 15.53 16.21 16.53 17.21 Baungårdsvej (Vejen) 12.22 12.54 13.22 13.54 14.22 14.54 15.22 15.54 16.22 16.54 17.22 Vejen, Baungårdsvej v Nørregade 12.22 12.54 13.22 13.54 14.22 14.54 15.22 15.54 16.22 16.54 17.22 12.24 12.56 13.24 13.56 14.24 14.56 15.24 15.56 16.24 16.56 17.24 Østergade v Øster Allé (Vejen) 12.25 12.57 13.25 13.57 14.25 14.57 15.25 15.57 16.25 16.57 17.25 Torvegade (Vejen) 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30

Ver. 26.10.2016

Pakke 1014 - side 68


Sydtrafik, 10. udbud

16

Vejen Bybus

Lørdage samt 31/12 Turnumre 10342 10343 10344 10345 10346 10347 10348 10349 Torvegade (Vejen) af 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 Ahorngade v Fuglsangsallé (Vejen) 9.31 10.01 10.31 11.01 11.31 12.01 12.31 13.01 Vamdrupvej v Askevej (Vejen) 9.32 10.02 10.32 11.02 11.32 12.02 12.32 13.02 Vamdrupvej busvendeplads (Vejen) 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 Vamdrupvej v Vedbendvej (Vejen) 9.33 10.03 10.33 11.03 11.33 12.03 12.33 13.03 Vamdrupvej v Vorupvænget (Vejen) 9.34 10.04 10.34 11.04 11.34 12.04 12.34 13.04 Fuglesangsallé v Nygårdsvej (Vejen) 9.35 10.05 10.35 11.05 11.35 12.05 12.35 13.05 Vejen, Søndre Ringvej v stitunnellen 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 Søndre Ringvej v Dalgårdsvej (Vejen) 9.38 10.08 10.38 11.08 11.38 12.08 12.38 13.08 Boulevarden v Kongehøj (Vejen) 9.40 10.10 10.40 11.10 11.40 12.10 12.40 13.10 Askov, Vejenvej 9.43 10.13 10.43 11.13 11.43 12.13 12.43 13.13 Vejenvej v Boulevarden 9.44 10.14 10.44 11.14 11.44 12.14 12.44 13.14 Boulevarden v Vejen Idrætscenter 9.45 10.15 10.45 11.15 11.45 12.15 12.45 13.15 9.47 10.17 10.47 11.17 11.47 12.17 12.47 13.17 Jyllandsgade (Vejen) 9.48 10.18 10.48 11.18 11.48 12.18 12.48 13.18 Torvegade (Vejen) 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 Skovvej v Solvang 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 Skovvej v Kærdalen (Vejen) 9.50 10.20 10.50 11.20 11.50 12.20 12.50 13.20 Vejen, Skovvej v Skrænten 9.51 10.21 10.51 11.21 11.51 12.21 12.51 13.21 Baungårdsvej (Vejen) 9.53 10.23 10.53 11.23 11.53 12.23 12.53 13.23 Vejen, Baungårdsvej v Nørregade 9.53 10.23 10.53 11.23 11.53 12.23 12.53 13.23 9.55 10.25 10.55 11.25 11.55 12.25 12.55 13.25 Østergade v Øster Allé (Vejen) 9.56 10.26 10.56 11.26 11.56 12.26 12.56 13.26 Torvegade (Vejen) 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30

Ver. 26.10.2016

Pakke 1014 - side 69


Sydtrafik, 10. udbud

Rute 1816

Ver. 26.10.2016

Pakke 1014 - side 89

Profile for KTplan2020DK2

Høring | Busplan | Vejen Bybus | K17K18 | SYDTRAFIK  

Høring | Busplan | Vejen Bybus | K17K18 | SYDTRAFIK

Høring | Busplan | Vejen Bybus | K17K18 | SYDTRAFIK  

Høring | Busplan | Vejen Bybus | K17K18 | SYDTRAFIK

Advertisement