KTIRIO & HOTELS I OCTOBER 2022

Page 1

ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 9 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 10,00 € "CASA COOK SAMOS" ΣΑΝ ΜΙΚΡΟ, ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ "ONCE IN MYKONOS" ΣΤΟΝ ΟΡΝΟ ΜΙΚΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΒΡΑΧΩΔΕΣ ΚΡΗΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ "ISLA BROWN CORINTHIA" ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΥΛΙΚΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

σελίδες

68 "Once in Mykonos"

Πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στον Ορνό Φοίβος Σταυρίδης, Μηνάς Μπουγιούρης

76 "S Hotel" στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Ξενοδοχείο επάνω από αρχαιολογική ανασκαφή Νίκος Σγουρός & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες

86 "Askianos"

μικρό ξενοδοχείο σε βραχώδες κρητικό τοπίο Kokosalaki Architecture

96 "Isla Brown Corinthia"

Ανακαίνιση ξενοδοχείου με την αίσθηση της κίνησης και της ρευστότητας | Elastic Architects Τεχνικές σελίδες

105 Περιβαλλοντική πιστοποίηση των ξενοδοχείων Ένα πολυκριτηριακό ζήτημα που απαιτεί

114 Δάπεδα ξενοδοχείων Η χρήση και οι απαιτήσεις των χώρων καθορίζουν την επιλογή των κατάλληλων υλικών για ποιότητα και αισθητική.

122 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία Σχεδιασμός ενεργειακής διαχείρισης για μείωση του λειτουργικού κόστους & του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

129 Σχεδιάζοντας τον κόσμο των παιδιών Η αρχιτεκτονική του χώρου των παιδιών, μια νέα

Εργοτάξιο

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Εξώφυλλο: Φοίβος Σταυρίδης, Μηνάς Μπουγιούρης, "Once in Mykonos", πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στον Ορνό Φωτογραφία: Βαγγέλης Πατεράκης Απαγορεύεται η αναδημοσίευση κειμένων & φωτογραφιών, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. Το περιεχόμενο των άρθρων εκφράζει τον συντάκτη και όχι απαραίτητα τη διεύθυνση του περιοδικού. Πρώτες
34 "Tilia Resort" Μικρή τουριστική μονάδα στο Πήλιο | Ρέα Γεωργίου, Γιάννης Βλάχος, Κώστας Κίτσος, Ειρήνη Καραθάνου 38 Κελάρι κρασιών με μυσταγωγική ατμόσφαιρα | Georgina Andrei Αρχιτεκτονική 48 "Casa Cook", ξενοδοχείο 5* στη Σαμο, με βασικά υλικά την πέτρα και το ξύλο | Block722 58 Μετατροπή ιστορικού μνημείου σε boutique ξενοδοχείο με απόλυτο σεβασμό προς την ιστορία και την αξία του DS - Architects
συνυπολογισμό του οικονομικού, περιβαλλοντικού αλλά και του κοινωνικού οφέλους.
διάσταση στο πεδίο της σύνθεσης.
138 Αποκατάσταση και συνένωση όμορων πετρόκτιστων κατοικιών στην Παλαιά Πόλη Ρεθύμνου Νικόλαος και Εμμανουήλ Κρεβατσούλης Οι εργασίες για την αποκατάσταση, τη λειτουργική συνένωση των δύο κτιρίων και τη μετατροπή τους σε τουριστική κατοικία έγιναν με σεβασμό στην αρχική μορφή τους. Το βήμα των εταιρειών 143 Ειδήσεις - Απόψεις - Σύγχρονες τεχνολογίεςΥλικά και εφαρμογές τους 34 138 48 122

& CONSTRUCTION MANAGEMENT

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στις κατασκευές

και αναμορφώσεις ξενοδοχείων, προωθώντας ΙΔΕΕΣ

αρχιτεκτονικής, ΙΔΕΕΣ τεχνολογίας κατασκευών και χρήσιμα ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ για την υλοποίησή τους. Οι επενδύσεις ξένων και εγχώριων επενδυτών τα τελευ

ταία χρόνια σε ξενοδοχεία, εξοχικές ή αστικές κατοι κίες και σε επαγγελματικά κτίρια, έχουν ενεργοποιήσει το σύνολο των ενεργών μηχανικών της χώρας, ενώ οι επιχειρήσεις του κλάδου συνεχίζουν να αναζη τούν εξειδικευμένους μηχανικούς. Οι μηχανικοί της χώρας μας σήμερα διαθέτουν την αναγνώριση που τους αξίζει στον χώρο των κατα σκευών, ενώ ο κλάδος με τη συμμετοχή τους τα τελευ ταία 30 χρόνια εκσυγχρονίστηκε και αναπτύχθηκε αλματωδώς, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυ ξης από κάθε άλλο επαγγελματικό κλάδο. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αυτού του κλάδου, όπως και την είσοδο των μηχανικών στις κατασκευές, υποστήριζε συνεχώς με πάθος το περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ από τα πρώτα τεύχη του, που πρω τοκυκλοφόρησαν

τις απαι τούν και παραμένει σταθερά σε τροχιά ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτής της ανάπτυξης και παρά τις οικο νομικές κρίσεις που βιώσαμε, ιδρύθηκαν νέες επιχει ρήσεις, νέα εργοστάσια παραγωγής δομικών υλικών, τεχνικά γραφεία μελετών και σύγχρονες τεχνικές

εταιρείες και δημιουργήθηκαν για τους μηχανικούς χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα! Η εποχή όμως των μεμονωμένων επαγγελματιών και του "one man show" έχει πλέον ξεπεραστεί και στις επιχειρήσεις, στα τεχνικά γραφεία και στις τεχνικές εταιρείες του κλάδου, δημιουργούνται μεγαλύτερες ομάδες, μεγαλύτερα τμήματα, υπεύθυνοι και διευθυ ντές. Τώρα για την επαγγελματική επιτυχία χρειάζονται και νέες δεξιότητες, πέραν των γνώσεων τεχνολογίας και τεχνογνωσίας των κατασκευών. Η εξέλιξη σε μια επαγγελματική ομάδα απαιτεί και τη δεξιότητα της ΗΓΕΣΙΑΣ και του CONSTRUCTION MANAGEMENT, ιδιαίτερα στον χώρο των εργοταξίων! Αυτές όμως οι δεξιότητες απαιτούν και άλλα χαρακτηριστικά, που σήμερα δεν διδάσκονται συστηματικά στα Πολυτε χνεία μας. Όπως το 1986, που η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ των κατασκευών που διδάσκονταν ήταν ελλιπής. Το ΚΤΙΡΙΟ ως πρωτοπόρος εταιρεία, με χρήσιμες εκδό σεις και με βαθιά γνώση του χώρου των κατασκευών, θα προσπαθήσει σταδιακά να προσφέρει στους συν δρομητές του, τις βασικές γνώσεις και κυρίως την κατάλληλη νοοτροπία γι’ αυτές τις αναγκαίες δεξιό τητες. Ιδιαίτερα η ΗΓΕΣΙΑ και το CONSTRUCTION MANAGEMENT απαιτούν κυρίως να διαθέτει κάποιος την ικανότητα δημιουργίας επιτυχημένων ιδεών, οι οποίες για να είναι επιτυχημένες χρειάζονται πολλές γνώσεις τεχνολογίας και τεχνογνωσίας των κατα σκευών, που ήδη προσφέρει το ΚΤΙΡΙΟ με τις εκδό

Παπαϊωάννου

- Πολιτικός μηχανικός

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΗΓΕΣΙΑ
ΕΚΔΟΤΙΚΟ Πέτρος
Εκδότης
το 1986 σε ένα υποτιμημένο περι βάλλον για τους μηχανικούς! Με το ΚΤΙΡΙΟ επάνω στα γραφεία πολλών επαγγελ ματιών του κλάδου να "εκπέμπει" τον εκσυγχρονισμό, την τεχνολογία κατασκευών και την ποιότητα στα κτί ρια και με τη συμμετοχή ενημερωμένων μηχανικών στο γίγνεσθαι των κατασκευών, ο κλάδος σήμερα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε όσους
σεις του.

κτήμα

αρχοντικό, που λειτουργεί σήμερα ως χώρος εστιατορίου, και το παράσπιτο, που λειτουργεί ως μπαρ. Το 2006 προστέθηκαν εννέα διώροφες ανεξάρτητες κατοικίες, προσφέ ροντας 10 υπερπολυτελείς σουίτες στο σύνολο. Σ' αυτήν τη δεύτερη φάση προστέθηκε μια εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα 150 m² με πλήρη εξοπλισμό υδροθεραπείας, όπως και ένα υπαίθριο μπαρ 80 m² περίπου. Όλα τα κτίσματα ακολουθούν τα αρχιτεκτονικά πρότυπα της πηλιορίτικης αρχιτεκτονικής, σεβό μενα απολύτως την παράδοση και χρησιμοποιώντας

αποκλειστικά

την περιοχή. Κυρίαρχα

στοιχεία είναι η πέτρα Ξουριχτίου

βεραντών, τα ξύλινα κουφώματα και οι πλάκες από το Πρόπαν για το "λέπι" των στεγών. Τα μονοπάτια στον εξωτερικό χώρο έχουν εναρ μονιστεί πλήρως με τα υπόλοιπα μονοπάτια του Μουρεσίου, κτισμένα με τον παραδοσιακό τρόπο του καλντεριμιού. Το 2020, ξεκίνησε η ανακαίνιση των εγκαταστά σεων υγειονομικού χαρακτήρα και η μετατροπή των κατοικιών σε τουριστικό κατάλυμα. Οι παρεμ βάσεις έγιναν με κάθε σεβασμό στην πηλιορίτικη αισθητική και στην ιστορικότητα των κτιρίων που προϋπήρχαν. Η οργανική φόρμα του συγκροτήματος αφομοι ώνεται πλήρως στο καταπράσινο περιβάλλον και στο γαλάζιο της θάλασσας.

Αρχιτεκτονική

Ρέα

Κώστας

Επίβλεψη: Τάσος Ταχιάος H/M μελέτη: Αντώνιος Αιμίλιος Ταχιάος Μελέτη εσωτερικού χώρου

φωτισμού: Θώμη Τζιάφη

Συνεργάτες: Πρόδρομος Ιτζίδης

Άλλοι μελετητές: Μανώλης Καρράς

Iδιοκτήτης: Antacore I.K.E.

Tοποθεσία: Μούρεσι Πηλίου

Συνολικό

34 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΤΕΧΝΙΚΑ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
μελέτη:
Γεωργίου, Γιάννης Βλάχος,
Κίτσος, Ειρήνη Καραθάνου
και
εμβαδό: 2.100 m² Χρόνος μελέτης: 2003, 2006, 2020 Χρόνος κατασκευής: 2005 - 2008 και 2020 - 2022 Φωτογραφίες: Νικόλας Χρυσός, Γιώργος Γουτζούλιας, The Lightbox 1 Σκαρφαλωμένο σ' ένα μαγευτικό ελληνικό τοπίο στο Μούρεσι Πηλίου, το συγκρότημα αναπτύσσεται προσανατολισμένο προς μια συναρπαστική θέα στη θάλασσα και στο απέναντι όρος Άθως. Το έργο ξεκίνησε το 2003 με την πλήρη ανακατα σκευή δυο παλαιών κτιρίων, που χρονολογούνταν από το 1701 και βρίσκονταν μέσα σε ένα
26 περίπου στρεμμάτων: το
υλικά από
δομικά
χτισμένη σε ξερολιθιά, η καστανιά στις εμφανείς εσωτερικά στέγες των κατοικιών και στα εξωτερικά στέγα στρα των
"Tilia Resort" Μικρή τουριστική μονάδα στο Πήλιο ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: ALMECO ΕΝΘΕΤΟ ISOMAT ΣΕΛ. 2 - FOLDER ΚΑΥΚΑΣ ΣΕΛ. 56 - 57

επιφάνειες της πρόσο ψης. Με περισσότερες από 200 ετικέτες κρασιών, αρνείται να κάνει συμβιβασμούς με την αισθητική και καταφέρνει όχι μόνο να προστατεύει, αλλά και

να αναδεικνύει λειτουργικά τη συλλογή. Ο χώρος των 30 m² πριν από την ανακατασκευή του στέγαζε δυο διοικητικά γραφεία του ξενοδο χείου, χωρισμένα με γυψοσανίδα και συμβατικά ανοίγματα στην πρόσοψη. Η ολοκληρωτική ανακατασκευή του κρίθηκε απαραίτητη, όχι μόνο χωρικά αλλά και μηχανολογικά λόγω των ιδιαίτε ρων απαιτήσεων υγρασίας και θερμομόνωσης της νέας χρήσης. Έτσι, πέραν του κατάλληλου ψυχρού χώρου για την κάβα κρασιών, προστέθηκε το δωμάτιο οινογευσίας, το οποίο, αν και χωρίζεται με γυαλί από τον υπόλοιπο χώρο λόγω θερμοκρασίας, διατηρεί άμεση οπτική επαφή. Η μορφολογία του μπουκαλιού και το σχήμα

του αρχικού χώρου έδωσε την έμπνευση

κυκλική τοποθέτηση των κρασιών στην κάβα, που περικλείει τον επισκέπτη με τη ζεστασιά του

κίνηση ολοκληρώνεται

ΤΕΧΝΙΚΑ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη: Georgina Andrei H/M μελέτη: Τομές Ακίνητα Α.Ε. Μελέτη εσωτερικού χώρου και φωτισμού: Georgina Andrei Wine director: Aimilios Andrei Τεχνική εταιρεία κατασκευής: Τομές Ακίνητα Α.Ε. Τοποθεσία: Πλατανιάς, Χανιά Κρήτης Εμβαδό: 30 m² Χρόνος κατασκευής: 2021 Παρουσίαση: Georgina Andrei Φωτογραφίες: Γιώργος Αναστασάκης / South space for Photography 1 Κελάρι κρασιών με μυσταγωγική ατμόσφαιρα Ενταγμένη αρμονικά και διακριτικά στο ισόγειο του κλασικού πολυτελούς ξενοδοχείου "Minoa Palace", η κάβα σε προσκαλεί να την ανακαλύψεις, κρατώντας εξωτερικά λιτές γραμμές, ενώ σκιώδεις φιγούρες διαγράφονται μέσα από τις σκούρα χρωματισμένες γυάλινες σκαλιστή οροφή από δρυ, τοποθετημένη έκκεντρα με ενσωματωμένο φωτισμό, που θυμίζει κάτι από το απόκοσμο φως στο Πάνθεον της Ρώμης. Η μυσταγωγική ατμόσφαιρα ενισχύεται με τα ζεστά γήινα χρώματα, τα φυσικά υλικά, τη διαφορετική υφή και τον χαμηλό κρυφό φωτισμό, που τοποθετεί στο προσκήνιο το προϊόν και την ίδια τη διαδικασία της επιλογής. Ο χώρος οινογευσίας, με έναν πιο λιτό και σύγ χρονο χαρακτήρα αποτελεί τη μετάβαση από το εξωτερικό περιβάλλον στον πυρήνα του κελαριού, διατηρώντας όμως τις ίδιες σχεδιαστικές γραμμές. Ο χώρος αναπτύσσεται και εδώ γύρω από ένα τρα πέζι - εστία, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά την προ έκταση ενός εκ των ραφιών. Τα γραμμικά φωτιστικά δίνουν τον ρυθμό, οι γυάλινες προθήκες υπονοούν την αξία και το κρασί είναι ο πρωταγωνιστής.

για μία
ξύλου και δίνει την ώθηση για μια περιπλάνηση με εσωτερικότητα και κέντρο το στρογγυλό τραπέζι. Αυτή η σχεδιαστική
με τη
ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ: ΚΑΥΚΑΣ ΣΕΛ. 56 - 57 LG ELECTRONICS ΣΕΛ. 37 38 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

έργου:

Branding strategy & positioning: Vision alphabet Τέχνη: Αναστασία Σαχταρίδου

Art direction: Tobias Gaertner, Vision alphabet

Styling & μοντέλο: Priszcilla Varga

Creative direction: Block722

FF&E: Block722, Bασίλης Νίκος, Ballian Techniki

απεικόνιση: Βlock722, Fat Tony Studio Εμβαδό συγκροτήματος: 5.300 m²

μελέτης και ολοκλήρωσης: 2021 - 2022 Φωτογραφίες: Ana Santl

48 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Master planning & αρχιτεκτονική μελέτη: Block722 Ομάδα μελέτης: Σωτήρης Τσέργας, Κάτια Μαργαρίτογλου, Βασιλική Μουσταφαντζή, Πατρίτσια Φακιολάκη, Νικολέτα Παπαλυμπέρη, Σοφία Στεφανοπούλου, Απόστολος Καρασταμάτης, Εύα Δημουλά, Δήμητρα Πουλοκεφάλου, Γεωργία Δαβέτα, Χριστίνα Κόντου, Σοφία Δαμιανίδου, Αγνή Στασινοπούλου, Μαρία Δαμιανίδου, Γεράσιμος Γιαννόπουλος, Δανάη Λαζαρίδη Μελέτη εσωτερικού χώρου: Block722, Bασίλης Νίκος Πολιτικός μηχανικός & μηχανολόγος: PCK Pagonis - Polychronopoulos - Kinatos Co, PG Kamarinos Consulting Engineers Μελέτη φωτισμού: Skia lighting Μελέτη σκληρών επιφανειών τοπίου: Block722, Outside landscape architecture / Eύα Παπαδημητρίου Μελέτη διαμόρφωσης μαλακών επιφανειών & φύτευσης: Archetopo Landscape Architecture Διεύθυνση έργου: Ballian Techniki Κατασκευή & επίβλεψη: Ballian Techniki Ιδιοκτήτης: Velos Tourism SA Ανάθεση
FTC Hotels
Τρισδιάστατη
Χρόνος
CASA COOK, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* ΣΤΗ ΣΑΜΟ με βασικά υλικά την πέτρα και το ξύλο
58 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Αρχιτεκτονική μελέτη: DS - ARCHITECTS Υπεύθυνος μελέτης: Δημήτρης Σαγώνας Συνεργάτης αρχιτέκτων: Σταύρος Καραγιαννίδης Στατική μελέτη: Στάθης Σταματάκης Η/Μ μελέτη: Πέτρος Κοντός Επίβλεψη: Δημήτρης Σαγώνας, Σταύρος Καραγιαννίδης Τεχνική εταιρεία κατασκευής: JUST FOR FUND A.E. Τοποθεσία: Διδότου & Δελφών, Αθήνα Εμβαδό χώρων μελέτης: 380 m² Συνολικό εμβαδό κτιρίου: 1039,23 m² Χρόνος μελέτης: 2018 - 2021 Χρόνος κατασκευής: 2021 - 2022 Παρουσίαση: Δημήτρης Σαγώνας Φωτογραφίες: Κατερίνα Αυγερινού ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΕ BOUTIQUE ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ με απόλυτο σεβασμό προς την ιστορία και την αξία του
68 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Αρχιτεκτονική μελέτη: Φοίβος Σταυρίδης, Μηνάς Μπουγιούρης Επίβλεψη: Φοίβος Σταυρίδης Στατική και H/M μελέτη: ΚΙΩΝ Μελετητική Μελέτη φωτισμού: Φοίβος Σταυρίδης, PGS Lighting Μελέτη εσωτερικού χώρου: Φοίβος Σταυρίδης Συνεργάτες: Σάκης Χαριστόπουλος, Χρήστος Στασινός Μελέτη τοπίου: Αντώνης Πονηράκης Μελέτη εγκαταστάσεων ήχου: Future box Τεχνική εταιρεία κατασκευής: Evertech Κατασκευαστική Τοποθεσία: Ορνός, Μύκονος Παρουσίαση: Φοίβος Σταυρίδης Φωτογραφίες: Βαγγέλης Πατεράκης "ONCE IN MYKONOS" Πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα στον Ορνό
69 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

μηχ.

Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου: 3sk Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες

Συνεργάτες: Νίκος Σγουρός & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες

76 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη: Νίκος Σγουρός & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες Συνεργάτες: 3sk Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες Στατική μελέτη: CONCEPT Σύμβουλοι μηχανικοί Η/Μ μελέτη: Κωνσταντίνος Γκότσης, μηχανολόγος μηχ. Η/Μ μελέτη εφαρμογής - επίβλεψη: Νίκος Μαχαιράς, ηλεκτρολόγος
Κατασκευή: ΕΚΑΤΕΡ Α.Ε. Έτος αποπεράτωσης: 2021 Εμβαδό: 1.200 m² Παρουσίαση: Νίκος Σγουρός & Συνεργάτες Αρχιτέκτονες, 3sk Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες Φωτογραφίες: Giorgos Zondi Photographer "S HOTEL" ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ξενοδοχείο επάνω από αρχαιολογική ανασκαφή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
77 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
86 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 "ASKIANOS" μικρό ξενοδοχείο σε βραχώδες κρητικό τοπίο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Αρχιτεκτονική και βιοκλιματική μελέτη: Kokosalaki | Architecture Ομάδα μελέτης (αρχιτέκτονες): Ναταλία Κοκοσαλάκη, Jason Βαγιανός, Χριστίνα Καραβασίλη Στατική μελέτη: Άγγελος Μελέκος Σύμβουλος μηχανολογικών: Μάνος Αγαπάκης Εσωτερική διακόσμηση: Kokosalaki | Architecture / Χριστίνα Γκούμα Σχεδιασμός ειδικών πλακιδίων: Melina Xenaki Διαχείριση έργου και επίβλεψη: Νίκος Πολάκης, Κίτσα Χατζηδάκη Μελέτη φωτισμού: ΙFI lighting solutions Εμβαδό: 310 m² Χρόνος κατασκευής: 2020 - 2021 Τρισδιάστατες απεικονίσεις: Jason Βαγιανός, Χριστίνα Καραβασίλη Φωτογραφίες: Γιώργος Μεσσαριτάκης
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 87 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
96 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Αρχιτεκτονική μελέτη - επίβλεψη: Elastic Architects Στατική μελέτη: Κωνσταντίνος Σπυράκος H/M μελέτη: Jepa Μελέτη φωτισμού: Archtube Μελέτη εσωτερικού χώρου: Elastic Architects Αρχιτεκτονική τοπίου: Greenways Project management: Hill International Σήμανση: Brattis Sign Σύμβουλος οπτικοακουστικών: Aku Ακουστική μελέτη: Timagenis Acoustics Τοπογραφική μελέτη: Διονύσιος Νιώτης Κατασκευή: DBD Athens Ιδιοκτήτης: WH Europe / Brown Hotels Τοποθεσία: Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας Συνολικό εμβαδό κτιρίου: 9.875 m² Χρόνος μελέτης: 2020 - 2021 Χρόνος κατασκευής: 2021 - 2022 Παρουσίαση κτιρίου: Elastic Architects Φωτογραφίες: Πυγμαλίων Καρατζάς, Δημήτρης Σπύρου "ISLA BROWN CORINTHIA" Ανακαίνιση ξενοδοχείου με την αίσθηση της κίνησης και της ρευστότητας
97 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
105 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Ο τουρισμός είναι αναμφισβήτητα μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε ευρωπαϊκό, με σημαντικά οφέλη στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην κοινωνική ευημερία. Αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. Ωστόσο, ο τουριστικός τομέας αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων με μεγαλύτερη την πιο πρόσφατη, αυτήν της πανδημίας. Αν συνυπολογιστεί σ’ αυτό το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη, στο γενικότερο παγκόσμιο πλαίσιο, αντιμετωπίζει προκλήσεις στον ενεργειακό και οικονομικό τομέα και πως όλο αυτό το ευμετάβλητο οικονομικό κλίμα έχει προκαλέσει έντονη πηγή διαταραχών και τροχοπέδη στη βιώσιμη ανάπτυξη αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, ειδικά νοτίων, τότε είναι ξεκάθαρο πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει σοβαρές και ουσιαστικές προκλήσεις. Μέσα σ’ αυτό το ασταθές οικονομικoπολιτικό κλίμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια έχει θεσπίσει μια σειρά από στόχους για την ενέργεια Άρθρο της: ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑΜΑ, δρ. μηχανολόγου μηχ., MSc, μέλους του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στο Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ "Hotel Marcel", Becker & Becker. © Seamus Payne.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 107 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 2. Στο ξενοδοχείο "Kandalama" της Σρι Λάνκα το 100% του νερού που χρησιμοποιείται προέρχεται από πόρους επί τόπου. Το νερό επεξεργάζεται, ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται. Το ξενοδοχείο είναι πιστοποιημένο με LEED. © Kandalama Hotel. περιστατικών. Είναι η εξασφάλιση εφεδρικών πόρων και ενέργειας. Σ’ αυτήν την περίπτωση εξετάζονται τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, εφεδρικοί πόροι, θέματα αποθήκευσης και εξοικονόμησης πόρων. Είναι φανερό πως η ανθεκτικότητα των κτιρίων και κατ’ επέκταση των ξενοδοχείων είναι ένα πολυκριτηριακό ζήτημα, που απαιτεί συνυπολογισμό του οικονομικού, περιβαλλοντικού αλλά και του κοινωνικού κριτηρίου για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση βοηθούν οι περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα παραπάνω κριτήρια και προετοιμάζουν το υπό πιστοποίηση κτίριο να λειτουργεί υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης, καθώς ορισμένα από αυτά τα πιστοποιητικά στα πρότυπα τους περιλαμβάνουν και τη σύσταση σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Τέτοια πρότυπα πιστοποίησης είναι το ISO 14001, το οποίο είναι περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης, το EMAS το αντίστοιχο ευρωπαϊκό με ISO 14001, καθώς και το ISO 50001, το οποίο είναι το ενεργειακό σύστημα διαχείρισης. Περιβαλλοντική πιστοποίηση στο τουριστικό προϊόν Η έννοια του τουριστικού προϊόντος πέρα από το κτίριο και τις λειτουργίες του είναι κατά βάση μία επιχείρηση, ένα 2 23,20 % 2,90 % 33,30 % 40,60 % 2 αστέρων 3 αστέρων 4 αστέρων 5 αστέρων Κατηγορίες ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα.
114 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Χώρος υποδοχής και αναμονής του ξενοδοχείου "Solaz los cabos" στο Μεξικό. © Rafael Gamo.

επιλογής δαπέδων

O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων φιλοξενίας και η εσωτερική αρχιτεκτονική των χώρων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εταιρικής ταυτότητας ενός ξενοδοχείου. Ο σχεδιασμός αποτελεί τη βάση για την παροχή υπηρεσιών των ξενοδοχείων και συμβάλλει στην απόδοση μιας σύγχρονης εικόνας με απώτερο στόχο την άρτια εξυπηρέτηση των αναγκών των θαμώνων και την αύξηση των πωλήσεων. Σημειώνεται ότι τα ξενοδοχεία ανήκουν σε έναν κλάδο της παγκόσμιας οικονομικής αγοράς, στην οποία τα δεδομένα προτάσσουν συχνές αναπροσαρμογές ως προς τη στρατηγική των πωλήσεων και την ανανέωση της εικόνας των εγκαταστάσεων. Επίσης η καθημερινή χρήση δημιουργεί καταπονήσεις

των χώρων με βάση τη χρήση τους.

Δωμάτια και μπάνιο

γενική

χωρικό σύνολο του δωματίου με το μπάνιο είναι ο βασικός

διανυκτέρευσης των θαμώνων. Συνιστά τη βάση για

115 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Παρουσίαση: ΜΑΡΤΣΕΛΑ ΤΖΙΟΥΛΙΑΝΑ ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, αρχιτέκτονας μηχ., μηχανικός πολεοδομίας, χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης ΔΑΠΕΔΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ Κριτήρια την προσφορά των βασικών υπηρεσιών διαμονής. Ο χώρος οφείλει να παρέχει οικειότητα, αρμονία και άνεση. Το δάπεδο του μπάνιου πρέπει να είναι αντιολισθητικό για λόγους ασφαλείας. Τόσο το δάπεδο του κυρίως χώρου, όσο και το δάπεδο του μπάνιου πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι εμφανές και στον πελάτη. Χώροι υποδοχής και αναμονής Συγκροτούν τον "καθρέπτη" των ξενοδοχείων ως η πρώτη εικόνα και εντύπωση των θαμώνων. Στους χώρους υποδοχής και εξυπηρέτησης (reception) και στο χώρο αναμονής (lobby) μεταφράζεται χωρικά η προώθηση της εταιρικής ταυτότητας, γεγονός που συνεπάγεται την επιλογή εντυπωσιακών δαπέδων με αισθητικούς όρους. Κοινόχρηστοι διάδρομοι Οι κοινόχρηστοι διάδρομοι συνθέτουν τη δεύτερη εικόνα του ξενοδοχείου, ως χώροι μεταβατικοί, που οδηγούν τον πελάτη από τον χώρο υποδοχής στο δωμάτιο διαμονής. Τα δάπεδα σ’ αυτούς τους χώρους πρέπει να είναι αντιολισθητικά και ηχομονωτικά και παράλληλα να διευκολύνουν τη μεταφορά των αποσκευών. Χώροι πρωινού και εστιατόρια Οι χώροι εστίασης εντός των ξενοδοχείων απευθύνονται τόσο σε πελάτες που διαμένουν εντός, όσο και σε εξωτερικούς πελάτες. Ως χώροι προβολής, τείνουν, ομοίως με τους χώρους υποδοχής, να είναι τοπόσημα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στην επιλογή του δαπέδου. Τα δάπεδα δεν είναι απαραίτητο

και φθορά στις υποδομές, στην επίπλωση και στον εξοπλισμό. Τα ως άνω δεδομένα μεταφράζονται σε συχνές ανακαινίσεις, ριζικές ή μερικές ανά διαστήματα 5 - 10 ετών. Συνεπώς, η επιλογή των υλικών πραγματοποιείται και με τον όρο της βραχυπρόθεσμης κατά μέσο όρο εφαρμογής. Χρήση και απαιτήσεις των χώρων Τα ξενοδοχεία μπορούν να παρομοιαστούν με μικρούς οικισμούς, καθώς περιλαμβάνουν χώρους με διαφορετική χρήση και απαιτήσεις. Στις επόμενες παραγράφους παρατίθεται
διάκριση
Το
χώρος
122 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Τα φυτεμένα δώματα αποτελούν τη σύγχρονη τάση ενεργειακής και αισθητικής αναβάθμισης των ξενοδοχείων. Ξενοδοχείο "Amanzoe" στο Πόρτο Χέλι. Aρχιτεκτονική μελέτη τοπίου: Doxiadis+, Υπατία Μηταράκη. © Konstantinos Kontos.

τις πιο ενεργοβόρες δραστηριότητες του κτιριακού τομέα που δεν προορίζονται για κατοίκηση, καθώς οι απαιτήσεις σε ενέργεια μπορεί να ξεπεράσουν τις 400 κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας, σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων της ευρωπαϊκής Μεσογείου. Ανάγοντας αυτές τις υψηλές καταναλώσεις σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται ότι η μέση ετήσια παραγωγή σε CO2 ανέρχεται σε 160 - 200 kg ανά τετραγωνικό μέτρο ωφέλιμης επιφάνειας, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα κατά 10 Μt ετησίως, σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Το πρόβλημα των

είναι η θέρμανση ή η ψύξη των χώρων, η οποία συνηγορεί στο 50% περίπου της συνολικής κατανάλωσης. Ακολουθεί η παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.), η οποία συμμετέχει κατά 15% έως 25% στις εκροές ενέργειας και ο φωτισμός, ο οποίος επιβαρύνει το ενεργειακό φορτίο του ξενοδοχείου με κυμαινόμενο ποσοστό συμμετοχής από 8% έως 15%. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις εγκατεστημένου φωτισμού παλαιάς τεχνολογίας (π.χ. λάμπες πυρακτώσεως) η κατανάλωση ενέργειας λόγω φωτισμού εκτινάσσεται σε πολύ μεγάλα ποσοστά που αγγίζουν το 40% της συνολικής κατανάλωσης. Έπονται οι λοιπές χρήσεις (π.χ. παρασκευή γευμάτων, καθαριότητα, λειτουργία χώρων γραφείου) με μικρότερο ποσοστό συμμετοχής. Σε περίπτωση ύπαρξης πισίνας

της

αξιολόγηση

με τη χρήση και την πληρότητα του κάθε χώρου (π.χ. δωματίων διαμονής, χώρου κουζίνας, χώρου πισίνας κτλ.), τον τύπο ενέργειας που χρησιμοποιείται (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, ορυκτά καύσιμα, ηλιακή ενέργεια κ.ά.) και τις εξωτερικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία, ανεμοπίεση, ηλιοφάνεια). Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού προτείνεται η εγκατάσταση ενός συστήματος καταγραφής της ενέργειας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση και ανάλυση των διαγραμμάτων

123 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Παρουσίαση: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΗ, διπλ. πολιτικός μηχανικός MSc ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ Εκτιμάται ότι ο ξενοδοχειακός τομέας αποτελεί μία από
υψηλών ενεργειακών καταναλώσεων διογκώνεται, αν ληφθεί υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδοχείων είναι εγκατεστημένο σε παραθαλάσσιες περιοχές ή νησιά, όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε ενέργεια κατά τους θερινούς μήνες και ταυτόχρονα η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι δυσχερής και συγκριτικά υψηλού κόστους, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές. Εύλογα προκύπτει η ανάγκη υιοθέτησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία θα συμβάλουν στην ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία των ξενοδοχείων, προσφέροντας παράλληλα υψηλότερης ποιότητας παροχές και υπηρεσίες στους χρήστες. Ενεργειακή διαχείριση Οι λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα σε μία ξενοδοχειακή μονάδα και σχετίζονται με την κατά σειρά μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας
ή χώρου σπα οι ενεργειακές καταναλώσεις αυξάνονται σημαντικά λόγω αναγκαιότητας θέρμανσης του νερού χρήσης και λειτουργίας των αντλιών ανακυκλοφορίας και καθαρισμού του νερού. Πρωτεύον βήμα στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού
ενεργειακής αναβάθμισης ενός ξενοδοχείου αποτελεί η
των υφιστάμενων καταναλώσεων σε σχέση
Η βιωματική εμπειρία του χώρου O χώρος δεν αποτελεί το αμετάβλητο πλαίσιο της ανθρώπινης δραστη ριότητας. Αντιθέτως, είναι ένα θεμελιώδες πεδίο αλληλεπίδρασης, στο οποίο αναπτύσσονται όλες οι δραστηριότητες ανταλλαγής και αλληλο προσδιορισμού ανάμεσα στο άτομο και στο κοινωνικό του περιβάλλον. Άλλωστε "το περιβάλλον ορίζεται ως ο κόσμος γύρω μας", όπως ανα φέρει και ο Jacob von Uexkull. Η έννοια, λοιπόν, του βιωματικού χώρου απεικονίζει και ενισχύει την ισχυρή αλληλεξάρτηση ανάμεσα στο άτομο και στο περιβάλλον του. Στην προκειμένη περίπτωση του παιδιού με το περιβάλλον γύρω του. Το παιδί ορίζει και κατανοεί τον χώρο με αφετη ρία το ίδιο του το σώμα. Το σώμα του, δηλαδή, γίνεται μέτρο σύγκρι σης ως προς το περιβάλλον. Βιώνει τον χώρο ως μια ενεργή φυσική παρουσία, ως εκ τούτου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ο πλούτος, η πολυ πλοκότητα των ερεθισμάτων, καθώς και οι πολλαπλές δυνατότητες, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων που προσφέρονται στο παιδί. Σημαντικό για την ψυχαγωγική και παιδαγωγική υπόσταση του χώρου ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Άρθρο της: ΠΟΛΥΑΝΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, αρχιτέκτονα μηχανικού Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ "Cocoon" στο Costa Navarino. ©Γιώργος Σφακιανάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 129 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

του κτιρίου. Ο σχεδιασμός, από τη βασική χάραξη μέχρι και τις λεπτομέρειες και τα υλικά, συντελούν στην εκφρα στικότερη απόδοση της κεντρικής ιδέας. Η οργάνωση του κτιρίου πραγματοποιείται με τη σπειροειδή ανάπτυξη μιας ενιαίας διαδρομής, η οποία καταλήγει στον βασικό κεντρικό όγκο. Ράμπες διοχετεύουν τις ομαλές κινήσεις και προσβάσεις σε όλα τα επίπεδα.

133 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
Η κίνηση προκύπτει ανε μπόδιστα ως ένα "ξεφλούδισμα" του εδάφους, απελευθε ρώνοντας μία ανοιχτή πλατεία συνάθροισης στην "καρδιά" του συγκροτήματος, που λειτουργεί και ως θεατρική σκηνή. Μικρές ξύλινες μονάδες διαφοροποιούνται από τον ενιαίο όγκο, σηματοδοτώντας τους χώρους φιλοξενίας. Η κλίμακα σχεδιασμού, η ροϊκότητα των χώρων, η εναλλαγή στάσης και κίνησης, η συνδιαλλαγή μεταξύ ανοιχτού και κλειστού συνθέτουν συνολικά ένα τοπίο ανήσυχο. Το στοιχείο της έκπληξης, η θεατρικότητα, το απρόοπτο αποτελούν χωρι κές ποιότητες που ενθαρρύνουν τη δημιουργική έκφραση και τη συλλογική ζωή των παιδιών. Στο εσωτερικό, ένας κεντρικός διάδρομος λειτουργεί ως ο βασικός άξονας συλλογής των διαφόρων δραστηριο τήτων, ο οποίος κατανέμει την κίνηση προς τα ιδιαίτερα τμήματα ανάπαυσης, ενώ ταυτοχρόνως επιτρέπει την επι τήρηση των παιδιών από τους παιδαγωγούς, διευκολύνο ντας τη διαχείριση της μονάδας. Μικρές ξύλινες κλίμακες εξυπηρετούν επί μέρους κινήσεις προσφέροντας το στοι χείο της έκπληξης και συμμετέχοντας στο παιχνίδι των 6 Η οργάνωση του κτιρίου με τη σπειροειδή ανάπτυξη. "Sand Castle" στο Costa Navarino Μεσσηνίας.
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 138 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Αποκατάσταση και συνένωση όμορων πετρόκτιστων κατοικιών ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Το κτίριο βρίσκεται στην Παλαιά Πόλη του Ρεθύμνου, επί των οδών Μίνωος 13 και Τσίχλη 9, δίπλα στα μνημεία των δημόσιων τούρκικων χαμάμ. Αρχικά δεν αποτελούσε ενι αίο κτίριο αλλά δύο διακριτές οικίες, διαχωρισμένες με τοίχο περίφραξης. Μέρος της διαδικασίας αποκατά στασης ήταν η αρμονική συνένωση των δύο όμορων διώροφων κτιρίων με ένα άνοιγμα στην αυλή των δύο ιδιοκτησιών και ενοποίηση των δύο μικρών ακάλυπτων χώρων. Το κτίριο χρονολογείται από την ενετική κατοχή της Κρήτης τον 16ο αιώνα και γι’ αυτό φέρει την ιδιάζου σα βενετσιάνικη αρχιτεκτονική της Παλαιάς Πόλης του Ρεθύμνου. Οι εργασίες ήταν σε άμεση συμφω νία με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Αρχαιολογίας, ώστε να διατηρηθεί ο παραδοσιακός αρχοντικός χα ρακτήρας του οικήματος. Η εξωτε ρική αυθεντική πρόσοψη από πο ζολανικό επισκευαστικό επίχρισμα με υδράβεστο, χωρίς τσιμέντο, σε γήινη απόχρωση και τα εξωτερικά ενεργειακά ξύλινα κουφώματα από ιρόκο σε εκρού χρώμα δημιουργούν μια σύγχρονη συνέχεια στην ιστορία. Στα κτίρια έχουν πραγματοποιηθεί ολοκληρωτικές εργασίες συντήρησης, Η συνένωση των κτιρίων έγινε μέσω των ακαλύπτων, στους οποίους δημιουργήθηκε ένα νέο στοιχείο νερού. Οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση, τη λειτουργική συνένωση, την αναβάθμιση των δύο κτιρίων και τη μετατροπή τους σε σύγχρονη τουριστική κατοικία ήταν εκτεταμένες και έγιναν με σεβασμό στην αρχική μορφή τους.

εκλεπτυσμένης απλότητας. Η μεταγενέστερη ξύλινη στέγη με επι κάλυψη κυματοειδών φύλλων τσιμέ ντου ("ελλενίτ") των δύο δωματίων του ορόφου αποξηλώθηκε και δημιουρ γήθηκε νέα, επίπεδη, από οπλισμένο σκυρόδεμα, λαμβάνοντας

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 139 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 αποκατάστασης και εσωτερικής διαρ ρύθμισης, που ακολουθούν αυστηρά τις προδιαγραφές του οικισμού της Παλαιάς Πόλης. Ταυτοχρόνως, έγιναν παρεμβάσεις, ώστε η οικία να προ σφέρει όλες τις σύγχρονες παροχές για μια άνετη και πολυτελή διαμονή. Στο κτίριο επί της οδού Μίνωος η είσοδος κοσμείται από ένα τοξωτό λί θινο θύρωμα, ενώ στο εσωτερικό του κτιρίου υπάρχει άνοιγμα, το οποίο δι αμορφώνεται με μεγάλο οξυκόρυφο τόξο. Το θύρωμα αποκαταστάθηκε, καθώς η παλαιά μπαλκονόπορτα έγινε παράθυρο. Εκεί τοποθετήθηκε παρα δοσιακό κάγκελο και όχι εξώστης, δείχνοντας σεβασμό στην αρχική μορφή που είχε το κτίριο. Εσωτερικά, το λευκό πατητό τσιμεντοκονίαμα με σμυριδόπετρα στο δάπεδο, οι πε τρόχτιστες τοξωτές καμάρες και οι ξύλινες δοκοί προσδίδουν ιδιαίτερη αισθητική αξία και αποκαλύπτουν ένα μεγαλειώδες σκηνικό
υπόψη ότι έτσι ήταν η κατοικία όταν πρωτοχτί στηκε τον 16ο αιώνα. Παράλληλα, κατά τη μερική αντικατάστασηεπισκευή της ξύλινης στέγης έγινε αντικατάσταση των ζευκτών με νέα ίδιου τύπου και στις ίδιες θέσεις. Επίσης έγινε αποξήλωση και απο κατάσταση των κεραμιδιών της στέγης με άλλα όμοια, αφού πρώτα πραγματοποιήθηκε υγρομόνωση με ασφαλτόπανο και τοποθετήθηκε θερμομόνωση 5 cm επάνω σε ξύλι νο πέτσωμα. Στο ξύλινο δάπεδο του ορόφου, που επίσης είχε γίνει με τα χρόνια σαθρό, τοποθετήθηκαν νέα δοκάρια και σανίδια. Η πρόσβαση στον όροφο πραγ Οι όψεις επενδύθηκαν με επίχρισμα κουρασάνι σε γήινη απόχρωση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΑΥΛΗ ΠΙΣΙΝΑ Α' Α Β Β' ΚΤΙΡΙΟ 1 ΚΤΙΡΙΟ 2 ΧΑΜΑΜ ματοποιείται από εσωτερική σκάλα, κατασκευασμένη από ξύλο δρυός και γυαλί. Εκεί υπάρχει ένα τοξωτό τζάκι και παραδοσιακός φούρνος, ενώ στα ανατολικά του νότιου τοί χου ένα χαμηλό θύρωμα οδηγεί σε λίθινο βαθμιδωτό πρόβολο. Αυτός ο πρόβολος, που ήταν κατασκευα σμένος από σκυρόδεμα, κατεδαφί στηκε και στη θέση του μπήκε μια ελαφριά μαύρη μεταλλική κατασκευή με δάπεδο από γυαλί για την είσο δο στα υπνοδωμάτια του ορόφου. Στα υπνοδωμάτια του άνω ορόφου έγινε ένας καλύτερος διαχωρισμός. Κατασκευάστηκαν επιπλέον δύο
143 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Προφίλ πλαγιοκάλυψης τοίχων STYLE DOORS Θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου με μίνιμαλ σχεδιασμό ALUMIL Α.Ε. Δάπεδα laminate ALFA WOOD GROUP Διακοσμητικό δάπεδο ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. ΕΙΔΗΣΕΙΣ // ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ // ΥΛΙΚΑ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΧΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Η τεχνο λογία INTEGRALIS® συνδυάζει την απολυμαντική αποτελεσματικότητα με τη φωτιστική απόδοση και την ομορφιά του design. Δημιουργεί το φωτισμό της επόμενης γενιάς, ενσωματώνεται σε κάθε περιβάλλον και στιγμή της ζωής, ακολουθώντας τους ρυθμούς

145 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΒΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INTEGRALIS® Light On - Bacteria Οff Μια καινοτομία στον φωτισμό ARTEMIDE HELLAS A.E. 1, 3, 4. Το INTEGRALIS® μπορεί να εφαρμοστεί, τόσο σε επαγγελματικούς όσο και σε ιδιωτικούς χώρους (μοντέλο Discovery). 2. Πρόταση εφαρμογής του INTEGRALIS® σε χώρο ξενοδοχείου (μοντέλο Α24 Circular). www.artemide.gr • T: 2103646770 1 Η πρωτοποριακή τεχνολογία φωτός INTEGRALIS® γεννήθηκε από την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα που διεξάγει συστηματικά η Artemide και αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας, αλλά και το κοινωνικό της όραμα.
και ερμηνεύοντας τις ανάγκες του ανθρώπου. Το INTEGRALIS® αποτελεί μια καινοτόμο, βιώσιμη και ευέλικτη πλατ φόρμα, που βοηθά στην προστασία της υγείας και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας σε διαφορετικές πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Συνδυάζει την ορατή και αόρατη φασματική περιοχή σε μια καινοτόμο φόρμουλα, ικανή να απολυμάνει το χώρο με: • επιλεγμένες συχνότητες ορατού φωτός (day mode) που αναστέλλουν την ανάπτυξη βακτηρίων, μυκήτων και μούχλας όταν οι χώροι είναι κατειλημμένοι και • υπεριώδη ακτινοβολία (night mode) που έχει αντιμικροβιακή δράση ενάντια σε παθογόνους μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ιών όταν οι χώροι είναι άδειοι. To INTEGRALIS® αποτελεί μια επαναστατική λύση που εφαρμόζεται σε πολλαπλά πεδία: ξενοδοχεία, εστιατόρια, χώρους εργασίας, δημό σιους χώρους, καταστήματα, σχολεία, εγκαταστάσεις υγείας, χώρους γυμναστικής, ευεξίας κ.ά. Είναι ικανό να προσαρμόζει την ένταση της δράσης απολύμανσης σύμφωνα με τον ρυθμό παρουσίας και απου σίας των ανθρώπων στον χώρο, τον τύπο του περιβάλλοντος και τον στόχο της παρέμβασης. Το INTEGRALIS® είναι ενσωματωμένο σε πολλά προϊόντα των συλλογών Artemide και πατώντας τον διακό πτη του φωτιστικού ο χώρος φωτίζεται και απολυμαίνεται με απόλυτη ασφάλεια. 2 3 4

δημιουργεί μοναδικά υλικά, η επιστήμη

τεχνολογία ενός παγκόσμιου κολοσσού τα εξελίσσει σε λύσεις διακό σμησης μοναδικής ομορφιάς και εξαιρετικής αντοχής. Οι ακρυλικές επιφάνειες Hanex® και οι χαλαζιακές επιφάνειες Hanstone® παρά γονται από την Hyundai L&C με μεθόδους απόλυτα εναρμονισμένες με το φυσικό περιβάλλον, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες εφαρμογών. Ξενοδοχεία και resorts στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο τα έχουν επιλέξει, δημιουργώντας χώρους ξεχωριστού design αλλά και με υψηλά κριτήρια υγιεινής. Οι ιδιότητες των ακρυλικών επιφανειών Hanex® παρέχουν πληθώρα δυνατοτήτων στους σχεδιαστές, ώστε να δημιουργήσουν επιφάνειες σε όποιο σχήμα επιθυμούν, με εξαιρετική ανθεκτικότητα στη χρήση αλλά και με περισσότερες από 100 επιλογές χρωμάτων. Μπορούν να κοπούν, να διαμορφωθούν, να καλουπωθούν και να θερμομορφοποιηθούν σε τρισδιάστατα σχήματα. Αποτελούνται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, είναι μη πορώδεις και είναι πιστοποιημένες με τα παγκόσμια πρότυπα (ISO 14001, ISO 9001, GREENGUARD, NSF, HPD ETA). Το αποτέλεσμα είναι ενιαίες επιφάνειες

147 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΒΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επιφάνειες με έμπνευση από τη φύση ΜΑΡΜΟΥΡΗΣ Α.Ε. 1. Πάγκος bar & επένδυση τοίχου με χαλαζιακές επιφά νειες Hanstone® 2. Reception με ακρυλικές επιφάνειες Hanex® 3. Μπανιέρα και επένδυση τοίχου με ακρυλικές επιφάνειες Hanex® www.marmouris.gr • T: 2394052410 1 2 3 Όταν η φύση
και η
χωρίς ορατές ενώσεις, με αισθητική που συνδυάζει υψηλή αντοχή και μοναδικό design. Οι εφαρ μογές τους στο χώρο της εστίασης, ιατρικής περίθαλψης και αισθητι κής, επιβεβαιώνουν τις αντιμικροβιακές τους ιδιότητες. Οι χώροι του bar και των εστιατορίων, του μπάνιου, της reception, του spa, της τρα πεζαρίας ακόμη και η εσωτερική τοιχοποιία μπορούν να μεταμορφω θούν σε οποιαδήποτε μορφή. Για μοναδική πολυτέλεια και κορυφαία αντοχή οι χαλαζιακές επιφά νειες είναι πραγματικά ασυναγώνιστες. Στις επιφάνειες Hanstone® Quartz συνδυάζεται ο φυσικός χαλαζίας, ένα από τα πιο σκληρά υλικά της φύσης, με υψηλής ποιότητας πολυμερή ρητίνη και χρωστική ουσία με την τεχνολογία Breton. Με αποδεδειγμένα μεγαλύτερη ανθεκτικό τητα από το γρανίτη και το μάρμαρο, οι χαλαζιακές επιφάνειες είναι κορυφαία επιλογή για χώρους με έντονη χρήση. Οι σχεδιαστές της Huyndai L&C δημιουργούν συνεχώς νέες προτάσεις που μας ταξιδεύ ουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, με τη φύση να αποτελεί αστείρευτη πηγή έμπνευσης. Παράλληλα, οι επιφάνειες Hanstone & Hanex είναι ανακυκλώσιμα υλικά, διαθέτουν τις πιο αυστηρές πιστοποιήσεις και συνοδεύονται από 10 χρόνια εγγύηση. H εταιρεία Μαρμούρης Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των επιφανειών Hanex & Hanstone σε Ελλάδα και Κύπρο.

EKΔOTHΣ

ΔIEYΘYNTHΣ

Χάρης

https://www.instagram.com/ktirio_editions/

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Πέτρος

Παπαϊωάννου πολιτικός

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Δήμητρα Tσιώρα

δρ. ηλεκτρολόγος μηχ., αναπλ. καθ. Εργ. Ηλεκτρικών Μηχανών Α.Π.Θ. Μαρία Στεφανίδου γεωλόγος, δρ. πολιτικός μηχ., αναπλ. καθ. Εργ. Δομικών Υλικών Α.Π.Θ. Γεώργιος Ι. Μαντάνης επιστήμων ξύλου, καθ. Εργ. Επιστήμης & Τεχνολογίας Ξύλου, Παν. Θεσσαλίας

Χρήστος Παπαϊωάννου mechanical engineer, MSc Λευτέρης Παχής μηχανολόγος μηχ., Α.Π.Θ. Αριάν Αναστούλη Νίκος Τσάμης

δρ. αρχιτέκτονας μηχ., ομότ. καθ. Aρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Α.Π.Θ. Άγις Μ. Παπαδόπουλος

δρ. μηχανολόγος μηχ., καθ. Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Α.Π.Θ. Κλειώ Αξαρλή

δρ. αρχιτέκτονας μηχ., ομότ. καθ. Εργ. Αρχιτεκτονικής & Τεχνολογίας Α.Π.Θ. Γεώργιος Πενέλης δρ. πολιτικός μηχ., ομότ. καθ. Εργ. Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας Α.Π.Θ. Δημήτρης Μπίκας δρ. αρχιτέκτονας μηχ., ομότ. καθ. Εργ. Οικοδομικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ. Νικόλαος Μουσιόπουλος δρ. μηχανολόγος μηχ., καθ. Εργ. Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τέτη Λάλου τεχνολόγος μηχ. Ιωάννα Καραμιχαηλίδου αρχιτέκτονας μηχ., MSc Πωλίνα Ροῒδη μηχανολόγος μηχ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Απόστολος Κ. Μιχόπουλος δρ. μηχανολόγος μηχ. Ελευθερία Τιτόνη αρχιτέκτονας μηχ., MSc Μαρτσέλα Ανθρακοπούλου αρχιτέκτονας μηχ., μηχανικός πολεοδομίας, χωροταξίας & περιφερειακής ανάπτυξης Αθανασία Χάρη

πολιτικός μηχ., MSc

Αγγέλα Παϊπάη αρχιτέκτονας μηχ., MSc Θεόδωρος Δ. Κοντορήγας μελετητής αρχιτεκτονικού φωτισμού MBA, MSc, PLDA, SLL

DESIGN Κυριακή Παυλίδου ΦΩTOΓPAΦIEΣ M. Παππούς - K. Eυαγγελίδης O.E. Ιωάννα Νικολαρεῒζη

TMHMA EΞYΠHPETHΣHΣ ΣYNΔPOMHTΩN Iωάννης Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Χάιδας Έλμα Πιστοφίδου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Νίκος Παπαϊωάννου πολιτικός μηχ. Αντώνης Χατζόγλου Ιάκωβος

KTIΡΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Κ.E. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τ.Θ. 8136, Ι. Κρανιδιώτη 2, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Έκδοση - Σύνταξη: τηλ.: 2310 480356, e-mail: ktirio@ktirio.gr Πωλήσεις - Συνδρομές: τηλ.: 2310 480340, e-mail: sales@ktirio.gr, φαξ: 2311 826819 Διαφήμιση: τηλ.: 2310 480540, e-mail: adv@ktirio.gr AΘΗΝΑ: Λεωφ. Κηφισίας 125 - 127, Cosmos Center Τ.Κ. 115 24, τηλ.: 210 7234591 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ

ΜΗΝΙΑΙO TEXNIKO ΠEPIOΔIKO Νο 338 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ '22 Κωδικός ΕΛ.ΤΑ.: 2554
Μαζαράκης EKTYΠΩΣH - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ThessPrint A.E. ΔIANOMΗ ΑΡΓΟΣ Α.Ε. GRAPHIC
Τηλεφωνήστε στο: 2310 480340 ή μέσω διαδικτύου: www.ktirio.gr EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ Για αλλαγές διευθύνσεων, παραγγελίες προηγούμενων τευχών και λοιπών εκδόσεων, προβλήματα στην παραλαβή των τευχών κτλ., τηλεφωνήστε στο: 2310 480340 ή στείλτε e-mail στο: sales@ktirio.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δημήτρης Αραβαντινός δρ. πολιτικός μηχ., καθ. Εργ. Οικοδομικής & Φυσικής των Κτιρίων Α.Π.Θ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Αναστάσιος Κωτσιόπουλος
Α.Π.Θ.
-
X.
μηχ.
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
- Παπαϊωάννου αρχιτέκτονας μηχ. https://www.facebook.com/ktirio.gr/ https://linkedin.com/company/-κτιριο-εκδοσεις-ktirio-editions-?trk=biz-companies-cym
https://www.youtube.com/user/KTIRIOeditions + 1 ΤΕΥΧΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ + 1 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ + 1 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ + 1 ΤΕΥΧΟΣ BARS & RESTAURANTS + 1 ΤΕΥΧΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ + 1 ΤΕΥΧΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4 ΤΕΥΧΗ ΚΤΙΡΙΟ Η ετήσια συνδρομή 2022 περιλαμβάνει: • 10 τεύχη & ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας σε περισσότερα από • 800 τεχνικά άρθρα & εκπτώσεις στα • τεχνικά και αρχιτεκτονικά βιβλία ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ! ONLINE: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: www.ktirio.gr 2310 480 340 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΓΙΑ ΔΙΑΡΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δημουλιάς

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.