Page 1

OFERTA WYDAWNICtwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2012


Nasze publikacje możesz zamówić na www.sbp.pl oraz: Biuro ZG SBP Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa tel. 22 825 50 24, 22 608 28 26 email: sprzedaz@sbp.pl

Wydawnictwo SBP Ul. Konopczyńskiego 5/7 00-335 Warszawa tel. 22 827 52 96 email: wydawnictwo@sbp.pl

Szanowny Czytelniku! Oferta Wydawnictwa SBP na 2012 r. obfituje w nowości i bestsellery. Spośród tytułów, które już trafiły do sprzedaży gorąco polecamy Prawo autorskie w pracy bibliotekarza autorstwa Bolesława Howorki, książkę prof. Bogumiły Staniów Biblioteka szkolna dzisiaj oraz Podręczny słownik bibliotekarza. Wszystkie pozycje dostępne są w ramach serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, która w najbliższym czasie wzbogaci się o 8 tytułów, w tym podręcznik Nowe bibliotekarstwo pod redakcją Anny Tokarskiej. W dobrym tempie rozwija się seria „Biblioteki - Dzieci - Młodzież”. Do dwóch znakomicie przyjętych książek wydanych w ubiegłym roku dołączy 6 kolejnych. Pierwszą z nich jest publikacja pod redakcją Anny Krajewskiej – Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież w bibliotece. Także pozostałe serie poszerzą się o interesujące tytuły. W cyklu „Propozycje i Materiały” wydamy komentarz Jana Ciechorskiego do Ustawy o bibliotekach. FO-KA zyska nowy kształt – skoroszytów z wymiennymi kartami, a w „Biblioteczce Poradnika Bibliotekarza” zagościły Audiobooki w bibliotece autorstwa Aldony Żukowskiej oraz nowe wydanie Ściągi dla bibliotekarzy. Poza seriami ukazał się natomiast zbiór fascynujących felietonów Jacka Wojciechowskiego O bibliotekach po mojemu. Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą, zapraszając przy okazji do naszego sklepu online (www.sbp.pl/sklep) oraz do cyfrowego archiwum w portalu SBP (www.sbp.pl/archiwumcyfrowe), w którym zamieściliśmy archiwalne czasopisma oraz książki. Życzymy przyjemnej lektury!

Zespół Wydawnictwa SBP


Prawo autorskie w pracy bibliotekarza Bolesław Howorka | 62 zł

Kompendium wiedzy o prawie autorskim. Książka w przystępny sposób przybliża artykuły prawa autorskiego, zwracając szczególną uwagę na kwestie ważne dla bibliotekarzy. Technologia cyfrowa i Internet zrewolucjonizowały sposób korzystania z dóbr intelektualnych. Prawo stara się nadążyć za tymi zmianami, a prawnicy wypracowują nowe podejścia do eksploatacji utworów i ochrony praw autorskich w zdigitalizowanej rzeczywistości. Jak się w tym odnaleźć? Obrazowe uwagi i eksperckie komentarze autora opatrzone są informacjami o orzeczeniach sądowych oraz wyjaśnieniami ministerstw.

1


Nauka - Dydaktyka - Praktyka Ważkie tematy, kwestie kluczowe w pracy bibliotekarzy i zarządzaniu bibliotekami różnego typu. Ponad 130 wydanych tytułów, wśród nich bestsellery rozchwytywane przez środowisko. W ramach serii proponujemy prace o książce, informacji i technologiach autorstwa wybitnych specjalistów, najważniejszych przedstawicieli nauki, znakomitych praktyków.

Dzieje książki w Polsce 1944-1989. Wybór źródeł Dariusz Jarosz | 52 zł Unikatowa próba zebrania, opracowania i skomentowania najważniejszych źródeł, które pokazują różnorodność uwikłań – głównie, choć nie tylko – politycznych, jakim poddana była książka w Polsce po II wojnie światowej. Autor przedstawia czytelnikom dokumenty mało lub w ogóle nieznane, odnalezione w dotychczas niezbadanych przez historyków i bibliologów zespołach archiwalnych, w tym archiwalia wytworzone przez odpowiednie wydziały Komitetu Centralnego PZPR dopiero od niedawna udostępniane badaczom.

Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-1950) Agnieszka Łakomy | 40 zł Milion – tylu przedstawicieli narodowości polskiej przebywało tuż po wojnie na terenie Niemiec Zachodnich. Autorka pokazuje jak realizowano trudne zadanie zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych tak dużej grupy. Agnieszka Łakomy w fascynujący sposób omawia charakter literatury tworzonej z myślą o polskich czytelnikach, pokazuje działalność ruchu wydawniczego, a także pracę księgarń i bibliotek w tej niezwykłej sytuacji.

2


Edukacja informacyjna w polskiej szkole Renata Piotrowska | 39 zł Bestseller! Obowiązkowa literatura dla nauczycieli i bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą. Renata Piotrowska pokazuje w jakim stopniu polski system oświaty dostosowuje się do światowych tendencji kształcenia idealnych użytkowników informacji. Autorka sięga do standardów o zasięgu międzynarodowym i narodowym przygotowywanych z myślą o młodych odbiorcach, by na tym tle pokazać stan kształcenia kompetencji informacyjnych w polskich szkołach. Badaczka zwraca również uwagę na miejsce jakie w procesie edukacji informacyjnej przypada bibliotekarzowi i bibliotece szkolnej.

Prawo autorskie w pracy bibliotekarza Szczegóły na stronie 1

Nowość

Podręczny słownik bibliotekarza Szczegóły na stronie 4 Bestseller

Biblioteka szkolna dzisiaj Szczegóły na stronie 5 Bestseller

3


Podręczny słownik bliotekarza red. G. Czapnik, Zb. Gruszka, przy współpracy H. Tadeusiewicz | 92 zł

Blisko 5700 haseł i odsyłaczy! 5-języczny • •

Terminy polskie oraz ich odpowiedniki w językach obcych: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim Indeksy dla każdego z języków obcych

Słownik przygotowany przez pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego pod eksperckim okiem prof. Hanny Tadeusiewicz. Zespół badaczy, teoretyków i praktyków odświeżył i opracował definicje nowych terminów oraz zjawisk z kilkudziesięciu dyscyplin powiązanych z książką, czytelnictwem, gromadzeniem i opracowaniem zbiorów. Ważne dla siebie zagadnienia odnajdą tu m.in. bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej, ludzie książki, dziennikarze, specjaliści ds. komunikacji. Publikacja swoim tytułem nawiązuje do słownika przygotowanego przed półwieczem przez Helenę Więckowską i Hannę Pliszczyńską, z którego korzystały trzy pokolenia bibliotekarzy, księgarzy i miłośników książki.


Biblioteka szkolna dzisiaj dr hab. Bogumiła Staniów | 52 zł

Dr hab. Bogumiła Staniów prof. Uniwersytetu Wrocławskiego poszukuje dla biblioteki szkolnej nowego miejsca w strukturze szkoły i otoczeniu innych instytucji edukacyjnych. Autorka pokazuje jak biblioteka może stać się dla uczniów i nauczycieli miejscem atrakcyjnym, konkurencyjnym, przyciągającym.

W książce kompleksowo omówione zostały także kwestie związane z podstawami prawnymi i standaryzacją, profesją nauczyciela bibliotekarza, jak również współpracą biblioteki szkolnej ze środowiskiem.

5


Bibliologia Polityczna

pr. zbior pod red. Dariusza Kuźminy 59 zł Co czytali Hitler i Stalin? Jak w latach 50. ubiegłego wieku przemycano treści propagandowe w książeczkach dla dzieci? 40 tekstów zebranych w Bibliologii politycznej w błyskotliwy sposób pokazuje – zwykle niejawny dla czytelnika – wpływ ideologii i polityki na treść, wygląd, recepcję i dzieje książki. Wciągające artykuły o tym, jak na przestrzeni wieków i w czasach najnowszych propaganda, walka polityczna oraz cenzura oddziaływały na treści, z którymi obcują czytelnicy.

Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym

Jarosław Pacek | 45 zł Bibliografia jako dyscyplina naukowa i działalność praktyczna w chwili przełomu. Pierwsze naukowe rozpoznanie procesu dostosowania bibliografii do potrzeb środowiska cyfrowego. Wszechstronna i dociekliwa, oparta na rzetelnej erudycji autora charakterystyka tego procesu oraz jego konsekwencji dla kierunku, w którym badania bibliograficzne będą zmierzały w najbliższych latach.

Organizowanie środowiska informacji i wiedzy red. Katarzyna Materska | 40 zł

Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie Małgorzata Góralska | 25 zł

Zapowiedzi: Społeczeństwo i sieć informacyjna

Indeksowanie treści

Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej

Biblioteki cyfrowe

Barbara Sosińska-Kalata

Elżbieta Barbara Zybert

Książki pierwsze. książki ostatnie? Grzegorz Leszczyński

6

Piotr Malak

Maria Próchnicka

Nowe bibliotekarstwo. Podręcznik Anna Tokarska

Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/ndp


Słownik pracowników książki polskiej. Suplement III

red. Hanna Tadeusiewicz | 49 zł Jedyna na rynku wydawniczym publikacja, która obejmuje biogramy przedstawicieli bodaj wszystkich zawodów w różnoraki sposób powiązanych z książką polską – od czasów najdawniejszych po współczesność.

Biblioteka w komunikacji publicznej Jacek Wojciechowski | 40 zł

Omówienie rozmaitych typów komunikacji i ich roli w działalności bibliotek stanowi punkt wyjścia do rozważań o procesach mediacyjnych. Autor szeroko opisuje biblioteczne procesy mediacyjne w komunikacji publicznej: od tworzenia kolekcji po udostępnianie zbiorów, od informowania, przez edukację informacyjną, po promocję. Profesor Jacek Wojciechowski przygląda się roli bibliotek w społeczeństwie i poszukuje odpowiedzi na pytania, jak rozwinie się praktyka komunikacji publicznej w przyszłości oraz w jaki sposób dostosować do niej bibliotekarstwo. Książka otrzymała Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2010.

7


Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą. Podręcznik

Alicja Ungeheuer-Gołąb | 32 zł Współczesna psychologia rozwojowa mówi, że istotne znaczenie dla dalszych etapów życia dziecka ma okres wczesnego rozwoju. Jak – już na tym etapie – zaprosić dziecko do podróży przez życie z książką? Alicja Ungeheuer-Gołąb przybliża perspektywę dziecka i poddaje pomysły na inicjowanie kontaktów z literaturą, czy zabawy inspirowane utworami literackimi. Autorka fachowo i jednocześnie bardzo ciepło nakreśla rolę środowiska oraz rodziców w kolejnych krokach dziecka do świata literatury, radząc dorosłym jak stać się mądrymi przewodnikami.

Biblioteki - Dzieci - Młodzież Seria pod patronatem prof. Joanny Papuzińskiej-Beksiak inspiruje bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców do stymulowania rozwoju i rozbudzenia – poprzez kontakt z książką – kreatywności młodego pokolenia. Autorzy, wybitni specjaliści, dostarczają fachowej wiedzy dotyczącej pracy z młodym czytelnikiem, rzetelnie radzą i proponują praktyczne rozwiązania. Dzieci stanowią znaczny procent wszystkich użytkowników bibliotek. Jak praktycznie przygotować się do pracy z nimi? Nasza seria daje odpowiedzi.

Zapowiedzi Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież w bibliotece

Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą (4-6)

Anna Krajewska (red.)

Alicja Ungenheuer-Gołąb

Metody i techniki pracy bibliotecznej z najmłodszymi czytelnikami

Czy to odpowiednie dla dzieci?

Dorota Grabowska

Książki dla przedszkolaka. Poradnik Grażyna Lewandowicz-Nosal

8

Michał Zając

Poczyta mi mama

Joanna Papuzińska Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/bdm


Książki dla najmłodszych. Od zera do trzech. Poradnik

Grażyna Lewandowicz-Nosal | 32 zł Poradnik pisany z dwóch perspektyw – osoby zawodowo zajmującej się książką dla dziecka i rodzica. Autorka omawia repertuar literacki adresowany do najmłodszych odbiorców: pierwsze utwory (np.: kołysanki), klasyka literatury dziecięcej, wydawnictwa seryjne. Na szczególną uwagę zasługuje rozdział poświęcony problemom małych dzieci (np. oswajanie z przedszkolem, lęk przed ciemnością, wizyty u dentysty). Całość uzupełnia „kącik dla rodziców” oraz listy lektur dla najmłodszych.


Propozycje i materiały Jeśli nie dotarłeś na ciekawą konferencję albo przegapiłeś interesujące seminarium – nic straconego! W książkach z serii „Propozycje i Materiały” zbieramy teksty, prezentacje i rozważania z najważniejszych wydarzeń branżowych. Gromadzimy porady, informacje i teorie poświęcone tym zagadnieniom, którymi dziś żyje bibliotekarski świat.

E-learning – nowe aspekty

red. Bożena Boryczka | 28 zł Materiały z drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”. Teksty zostały zebrane w trzech grupach odpowiadających konferencyjnym blokom tematycznym: E-learning – teoria, dydaktyka, metodyka, Metody, techniki i narzędzia e-learningu oraz E-learning – przykłady dobrej praktyki. Książka pokazuje różne podejścia do problemu e-learningu: bibliotekarskie, informatyczne, akademickie, a prezentowane artykuły obfitują w praktyczne przykłady i rozważania teoretyczne.

Regionalne sieci współpracy: strategie, narzędzia, realizacje XI konferencja z cyklu: „Automatyzacja bibliotek publicznyc h”

Regionalne sieci współpracy: strategie, narzędzia, realizacje

red. Katarzyna Materska | 39 zł Sieci, systemy, digitalizacja – jakie miejsce zajmuje bibliotekarz w tym automatyzowanym środowisku? Jak elektroniczna metamorfoza bibliotek i warsztatu bibliotekarza wpływa na relacje z użytkownikami? Jak się szybko uczyć oraz współpracować i działać skutecznie? Książka prezentuje dorobek XI konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek publicznych”.

Folksonomie, czyli społecznościowe opisywanie treści. Poradnik dla blogerów i bibliotekarzy

Kamil Stępień | 22 zł Książka jest próbą wieloaspektowego i wnikliwego opisania folksonomii (tagowania), czyli praktyki kategoryzacji treści z wykorzystaniem dowolnie dobranych słów kluczowych. Autor przedstawia folksonomię jako zjawisko nowe, aktywizujące społeczności sieciowe, wskazuje źródła jego powstania, proces tworzenia oraz wady i zalety tagowania. Książka ma charakter poradnika przybliżającego zjawisko przeciętnemu internaucie, a bibliotekarzom sugestie wykorzystywania wiedzy użytkowników Web 2.0. w opracowywaniu zbiorów.

10


Ustawa o bibliotekach – komentarz Nowość

Jan Ciechorski

Jak kształt Ustawy o bibliotekach wpływa na pracę bibliotek? Co dla codziennej pracy bibliotekarzy oznaczają poszczególne zapisy?

W swoim komentarzu Jan Ciechorski naświetla potencjalne zagrożenia, sygnalizuje kwestie wymagające szczególnej uwagi, pokazuje wpływ paragrafów na funkcjonowanie bibliotek różnego typu. Autor jest mecenasem, konsultantem prawnym zespołu ds. ustawy o bibliotekach powołanego w ramach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do opracowania nowego tekstu ustawy. Jan Ciechorski współpracuje z redakcją „Bibliotekarza”, doradza bibliotekom publicznym, współtworzy ekspercką rubrykę w portalu SBP: www.sbp.pl/zadajpytanie

Z serii „Propozycje i Materiały” są dostępne tytuły wydane w latach wcześniejszych, w tym tomy poświęcone automatyzacji bibliotek (m.in. Nowe technologie w bibliotekach publicznych pod redakcją Elżbiety Górskiej), czy zarządzaniu (m.in. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece autorstwa Pawła Pioterka). Pełna oferta dostępna w sklepie online na www.sbp.pl/sklep/pim

11


FO-KA Seria wydawnicza powstała we współpracy z Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (www.nukat.edu.pl). Cykl szczególnie cenny dla działów gromadzenia i automatyzacji bibliotek, osób katalogujących książki oraz wszystkich bibliotekarzy, dla których znajomość formatów jest niezbędna. W tym roku zmienia się charakter publikacji – kolejne numery będą wydawane jako skoroszyty z możliwością wymiany kart.

Katalogowanie przedmiotowe w języku KABA. Opracowanie piśmiennictwa z zakresu teologii i religioznawstwa

Grażyna M. Wilczyńska | 34 zł Publikacja omawia zasady katalogowania przedmiotowego piśmiennictwa z dziedziny teologii i religioznawstwa z uwzględnieniem prawa wyznaniowego i kanonicznego oraz kaznodziejstwa. Autorka skupiła się na praktyce katalogowania przedmiotowego z wykorzystaniem już istniejącego słownictwa JHP KABA. Opracowanie zawiera również indeks wyrażeń słownika JHP KABA i haseł przedmiotowych (wzorcowych i rozwiniętych), sformułowanych w procesie katalogowania przedmiotowego.

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego Grażyna Dudzicka, Dorota Gazicka-Wojtowicz, Irena Grzybowska | 37 zł

Katalogowanie przedmiotowe w języku KABA, Cz. 3. Opis przedmiotowy dokumentów z zakresu językoznawstwa red. Barbara Majchrowska | 15 zł

Niebawem, w serii FO-KA ukażą się także 2 książki:

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki Format MARC 21 dla dokumentu ciągłego Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/foka

12


Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki Nowość To już trzecie, poprawione i zmienione wydanie podręcznika dla bibliotekarzy katalogujących druki zwarte. Poprzednie wydania opracowały Maria Lenartowicz i Anna Paluszkiewicz (1977, 2007). Niniejsza publikacja jest podstawowym opracowaniem dla bibliotek współtworzących katalog centralny NUKAT, ale może również posłużyć wszystkim katalogującym książki z wykorzystaniem formatu MARC 21. Instrukcja zawiera zasady stosowania formatu zgodne z wytycznymi polskiej normy i międzynarodowymi przepisami katalogowania oraz regułami opracowywania druków obowiązującymi w katalogu NUKAT.

Nowe opracowanie obok zmiany w tytule i zaktualizowanej treści niesie też ze sobą zmianę formy wydawniczej. Wydawnictwo skoroszytowe, wymiennokartkowe pozwoli na sprawniejszą aktualizację instrukcji. Kolejne iteracje będą zawierały najnowsze zapisy struktury formatu MARC 21 wraz z zasadami katalogowania i będą zastępowały starsze wersje.

13


Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza Seria przydatna do bezpośredniej pracy bibliotekarza z dziećmi i młodzieżą. W większości autorami są bibliotekarze-praktycy.

Ściąga dla bibliotekarzy.

Wydanie II, Poprawione i uzupełnione NOWOŚĆ Grażyna Bilska | 15 zł Tej ściągi nie musisz ukrywać w rękawie. Połóż na biurku i korzystaj w codziennej pracy z blisko 250 przydatnych adresów internetowych. W informatorze znajdziesz linki oraz syntetyczne opisy poszczególnych stron i być może odkryjesz dzięki nim nowe miejsca w Internecie. Czytaj blogi swoich koleżanek i kolegów po fachu, śledź nowości na stronach instytucji kultury, zaglądaj do serwisów organizacji pozarządowych, trop nowości w programach wspierających działalność bibliotek, przeglądaj branżowe serwisy informacyjne. Drugie, poprawione i uzupełnione wydanie Ściągi dla bibliotekarzy zostało wzbogacone o 59 nowych adresów, nieaktualizowane serwisy zostały usunięte.

Cały nakład pierwszej edycji rozszedł się jak ciepłe bułeczki, dlatego nie czekaj – kup swój egzemplarz już dziś.

14


Audiobooki w bibliotece nowość Aldona Żukowska | 25 zł Kompleksowe spojrzenie na książkę dźwiękową. Autorka interesująco pisze o zaletach audiobooków i o tym jak służą odbiorcom z dysfunkcjami wzroku, dysleksją, problemami z czytaniem tekstów. Dzięki pasji i wnikliwości badaczki, czytelnik zobaczy audiobooki w szerokim kontekście: ich rozwoju, produkcji wydawniczej, dystrybucji. Interesująca pozycja dla bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i wszystkich miłośników audiobooków.

Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży. Od teorii do praktyki. Poradnik

pr. zbior. pod red. G. Lewandowicz-Nosal 25 zł Sieć bez tajemnic. Autorami tekstów zebranych w tym zajmującym tomie są naukowcy i bibliotekarze. Na kolejnych stronach autorzy piszą o: • Internecie i możliwościach wykorzystania go w bibliotece do pracy z dziećmi, • zagrożeniach, • tym czy Internet to wróg książki, czy mimowolny sprzymierzeniec, • śmieciach w Internecie.

Retoryka na co dzień

Małgorzata Pietrzak | 25 zł

Poetki polskie. Scenariusz wystaw Celina Markowiak-Luty, Monika Luty | 24 zł

Zapowiedzi Biblioteka dla seniorów

Mirosława Dobrowolska

Asertywny bibliotekarz Lidia Bit

Otwarta biblioteka vs. zamknięta biblioteka Ewa G. Rozkosz, Urszula Cimoch

Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/bpb

15


Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych Seria wydawana we współpracy z Komisją Historyczną Zarządu Okręgu Stołecznego SBP. Jej celem jest przybliżenie środowisku postaci naszej branży oraz ich dorobku zawodowego, intelektualnego i organizacyjnego.

Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa Nowość red. nacz. Maria Lenartowicz | 25 zł Biogramy 26 wybitnych osób, które poświęciły życie pracy z książką. Kim byli? Pracownikami bibliotek różnych typów, akademikami, pasjonatami i silnymi osobowościami angażującymi się zawodowo oraz społecznie. O tych niezwykłych ludziach piszą ich współpracownicy i przyjaciele. Piszą, oddając atmosferę minionych lat, przywołując barwne wspomnienia oraz ukazując ich dorobek naukowy i zawodowy.

Bibliotekarze warszawscy, t. 11 pod red. Marii Lenartowicz 30 zł

Zobacz całą serię: www.sbp.pl/sklep/bibliotekarzepolscy

Oferujemy także w niższej cenie – 3 zł:

Bibliotekarze bibliotek specjalnych, t. 10

Kustosze zbiorów specjalnych, t. 8

Zasłużeni dla SBP, t. 9

Znawcy rękopisów, t. 7

16


Książki poza seriami wydawniczymi

O bibliotekach po mojemu Nowość

Jacek Wojciechowski | 41 zł Co by było, gdyby bibliotekarska profesja w Polsce awansowała do poziomu, jaki dziś jest standardem w Skandynawii? Autor czasami w lekki, innym razem dosadny, albo przekorny sposób nakłania do oderwania się od codziennych wydarzeń i na odmienne, rozleglejsze spojrzenie na pracę bibliotekarzy oraz biblioteki... Czy aby cokolwiek zmienić wystarczy robić mało, niewiele, trochę? Jak bardzo rzeczywistość jest kreowana przez samych bibliotekarzy? Zbiór fascynujących felietonów został podzielony na trzy grupy: teksty o tym co nas w bibliotekarstwie otacza, pogłębione refleksje na temat bibliotekarskiej rzeczywistości oraz omówienia kilku publikacji zagranicznych, sygnalizujących, nad czym łamią sobie głowy inni.

Chrońmy dziedzictwo fonograficzne. Materiały z ogólnopolskich konferencji

Radom – 14-15 listopada 2008 r., Gdańsk – 5 listopada 2009 r. pod red. K. Janczewskiej-Sołomko, M. Kozłowskiej | 52 zł Co można znaleźć w polskich i europejskich archiwach etnomuzycznych? Jak przechowywać i konserwować dawne nośniki dźwięku oraz jak je odsłuchiwać? Jak korzystać z muzykaliów w źródłach elektronicznych? Co powinniśmy wiedzieć o prawie autorskim i ochronie dziedzictwa fonograficznego? Jak przebiegała Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego w Polsce i jakie są jej owoce? Jakie nagrania gromadzi Muzeum Polskie w Chicago? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdą Czytelnicy w publikacji, prezentującej bogaty i niezwykle interesujący materiał dwóch konferencji fonograficznych.

Zapowiedź Wspomnienia z teraźniejszości Jan Wołosz

Zobacz całość: www.sbp.pl/sklep/inne

17


ukazuje się od

Poradnik Bibliotekarza

1949

miesięcznik instruktażowo-metodyczny Redaktor naczelna: Jadwiga Chruścińska

roku

Co w środku:

Dla kogo:

• artykuły praktyków, • przykłady ciekawych projektów, • pomysły na promocję biblioteki i jej działań, • wiedza niezbędna współczesnemu bibliotekarzowi, • popularne i przystępnie podane treści.

• pracowników bibliotek publicznych, • nauczycieli bibliotekarzy, • bibliotekarzy z bibliotek pedagogicznych, • animatorów kultury.

Bonus: Kilka razy w roku razem z Poradnikiem Bibliotekarza ukazują się praktyczne dodatki metodyczne (np.: wytyczne IFLA, kalendaria, słowniczki, bibliografie.)

www.poradnikbibliotekarza.pl 18


ukazuje się od

Bibliotekarz

1929

miesięcznik fachowy Redaktor naczelna: Elżbieta Stefańczyk

roku

Co w środku:

Dla kogo:

• teoria i praktyka w tekstach ekspertów, • artykuły poświęcone organizacji i funkcjonowaniu warsztatu biblioteczno-informacyjnego, • specjalistyczne omówienia problemów polskiego i światowego bibliotekarstwa, • fachowe komentarze.

• bibliotekarzy bibliotek różnych typów, • pracowników bibliotek publicznych i naukowych.

Starsze numery naszych czasopism dostępne są w Archiwum Cyfrowym SBP: www.sbp.pl/archiwumcyfrowe

Zapraszamy do prenumeraty naszych czasopism drukowanych: www.sbp.pl/prenumerata 19


Przegląd Biblioteczny kwartalnik Redaktor naczelna: prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata

ukazuje się od

1927 roku

Autorytet: • najstarsze polskie czasopismo bibliotekarskie o charakterze naukowym, • jeden z najlepszych europejskich periodyków z dziedziny bibliotekoznawstwa, • na ministerialnej liście czasopism punktowanych o najwyższej punktacji (8 pkt.). Wiedza: • wszystkie podstawowe nurty polskiego bibliotekoznawstwa, księgoznawstwa, bibliografii i informacji naukowej, • zawartość „Przeglądu” jest regularnie cytowana m.in. w „Library and Information Science abstracts”.

Redakcją kieruje prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata. Rada Redakcyjna „Przeglądu Bibliotecznego” liczy 20 osób – w tym 11 profesorów – specjalistów bibliologii, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Pozostali członkowie Rady to bibliotekarze – praktycy i dyrektorzy największych bibliotek. Taki zestaw współpracowników zapewnia wysoki poziom merytoryczny.

20


Zagadnienia Informacji Naukowej półrocznik Redaktor naczelna: prof. dr hab. Bożenna Bojar

ukazuje się od

1962 roku

Na czasie: • • • •

zajmuje się aktualnymi problemami teorii i praktyki informacji naukowej, omawia najnowsze prace z tej dziedziny, recenzuje fachowe książki, prezentuje najświeższe rozprawy naukowe i prace magisterskie.

Unikatowy: • jedyny periodyk naukowy z tej tematyki w Polsce, • decyzją ministra ZIN jest wśród wysoko punktowanych (6 pkt.) czasopism naukowych, • jego zawartość jest dokumentowana m.in. w „Library and Information Science abstracts” oraz „Knowledge Organization”.

Redakcją od 20 lat kieruje prof. dr hab. Bożenna Bojar wybitna specjalistka z zakresu językoznawstwa lingwistyki. W składzie 13 osobowej Rady Redakcyjnej znajduje się 8 profesorów, ekspertów z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

21


Archiwalne czasopisma Kompletne wydania książek Dostępne na jedno kliknięcie

Archiwum Cyfrowe Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich to wyjątkowy projekt digitalizacji fachowych czasopism i książek. Online można przeszukiwać i czytać archiwalne wydania czasopism ukazujących się od 1908!

Zupełnie za darmo! Dostęp do zasobów archiwum jest bezpłatny. Archiwum cyfrowe SBP znajduje się pod adresem www.sbp.pl/archiwumcyfrowe

Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej”. Można też skorzystać z dostępu do kilkudziesięciu książek z serii „Nauka Dydaktyka - Praktyka” wydanych w latach 1993-2007.

” 22

Kilkadziesiąt książek wydanych przez SBP w bezpłatnym dostępie! I to nie jakieś tam szpeje o zastosowaniu maszyn liczących w bibliotekarstwie tylko same nowe i wartościowe rzeczy. Brawo! Bożena Jaskowska na www.jaskowska.blogspot.com


Ogólnopolski portal bibliotekarski

Dla kogo? • członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, • bibliotekarzy, bibliotekoznawców, pracowników informacji naukowej, • studentów kierunków branżowych, użytkowników bibliotek, • wydawców, księgarzy, pracowników instytucji kultury.

Co to jest? • źródło informacji, • narzędzie promocji bibliotek i bibliotekarzy, • nowoczesna platforma komunikacji.

Jakie mamy cele? • wspieranie i promowanie działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, • dostarczanie rzetelnych informacji o branży bibliotekarskiej, • promowanie polskich i zagranicznych inicjatyw z kręgu bibliotek, • integracja i wzmocnienie komunikacji w środowisku bibliotekarskim, • wspomaganie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z redakcją redakcja.portal@sbp.pl 22 608 28 25

23


Reklama W Wydawnictwach SBP Korzyści: • regularne dotarcie do tysięcy odbiorców, • różnorodni czytelnicy: pracownicy bibliotek różnych typów bibliotek, nauczyciele bibliotekarze, animatorzy kultury, • czasopisma fachowe dostępne wyłącznie w prenumeracie – cały nakład dociera do konkretnego adresata!, • możliwość prowadzenia kampanii w kilku tytułach jednocześnie, • spektrum dostępnych form reklamy: graficzne, kolorowe, okładkowe, artykuły sponsorowane, inserty, • opcja przygotowania reklamy przez Wydawcę według wytycznych Klienta. Ponad 60 tysięcy egzemplarzy rocznie!

PORADNIK BIBLIOTEKARZA miesięcznik, nakład 3600 egz., format B-5 BIBLIOTEKARZ miesięcznik, nakład 1600 egz., format B-5 PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY kwartalnik, nakład 600 egz., format B-5 ZAGADNIENIA INFORMACJI NAUKOWEJ półrocznik, nakład 350 egz., format B-5

Rabaty dla reklamodawców

nawet 20%

Dbamy o Twój budżet! Kolorowe reklamy już od 1000 zł netto Reklama na okładce nawet za 3000 zł netto Artykuły sponsorowane od 1500 zł netto

KONTAKT

22 827 52 96 Beata Pudełko, b.pudelko@sbp.pl Elżbieta Matusiak, e.matusiak@sbp.pl WYDAWNICTWO Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ul. Konopczyńskiego 5/7 00-335 WARSZAWA wydawnictwo@sbp.pl

Specjalne oferty cenowe przy: wykupieniu pakietu reklam, zleceniu ogłoszenia cyklicznego, stałej współpracy


Reklama w portalu SBP.pl www.sbp.pl – ogólnopolski portal bibliotekarski to potężne narzędzie dotarcia do liderów sektora kultury i książki w całej Polsce. Wiadomości aktualizujemy codziennie, promujemy portal na konferencjach, targach, organizujemy konkursy, cały czas się rozwijamy. Dzięki temu po roku funkcjonowania możemy się pochwalić statystyką: • • • •

12 000 unikalnych użytkowników miesięcznie, 100 000 odsłon miesięcznie, 7000 zarejestrowanych użytkowników, 1000 odbiorców newslettera.

Zamieszczanie reklamy na portalu gwarantuje dotarcie z informacją o Państwa produktach oraz usługach do określonej grupy docelowej – bibliotek i innych instytucji kultury.

Specjalne pakiety

dla wydawców! Jesteśmy otwarci na indywidualne formy reklamy i współpracy. Szczegóły dostępne pod adresem: www.sbp.pl/reklama

Kontakt

Małgorzata Szmigielska m.szmigielska@sbp.pl tel. 22 608 28 25

ZNIŻKI Do

30%

Korekta: Elżbieta Matusiak, projekt graficzny i łamanie: Konrad Stepanajtys, opracowanie tekstu: Agata Szczotka-Sarna


Nowości, bestsellery

Poradnik o tym jak i co czytać z najmłodszym?

Tej ściągi nie musisz ukrywać w rękawie!

Blisko 5700 haseł i odsyłaczy

Kompendium wiedzy o prawie autorskim

Kompleksowe spojrzenie na książkę dźwiękową

Partner Strategiczny

Biblioteka szkolna jako miejsce atrakcyjne, konkurencyjne, przyciągające

Partnerzy Wspierający

Wszystkie książki dostępne są w naszym e-sklepie: www.sbp.pl/sklep

Oferta Wydawnictwa SBP - 2012  

Oferta zawiera informacje na temat nowości i bestsellerów książkowych, czasopismach oraz portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.