Page 1

KRISTIANSUNDS SEILFORENING

SeilUT ÅRBOKA 2018 33. årgang - kristiansundseilforening.klubb.nif.no

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

1


Notater

2

Ă…RBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Styret og komiteèr i Seilforeningen Styret

Formann Nestformann Styremedlem Sekretær Kasserer Redaktør

Navn Kjell Visnes Sverre Pettersen May Kristin Sildnes Randi Loe Anders Aage Lyder Rune Djuvsland

Mobilnr. E-post 924 80 260 kjell.visnes@advio.no 482 02 976 sverre.pettersen@neasonline.no 913 77 584 mayk.sildnes@gmail.com 928 19 711 rloe@neasonline.no 957 01 025 al@wesubsea.no 926 05 800 rune.djuvsland@adcom.no

Trening og instruksjonskomite Leder Medlem Medlem Tekn.ansv. Jolleanlegg

Wojciech Ulatowski Anders Lyder Heidi V. Sandvig Per Arne Karlsvik Alf Kvalvåg

988 26 015 957 01 025 450 20 305 474 70 535 909 14 042

Regattakomite Leder Medlem Medlem LYS-måling

Yngve Lystad 908 58 092 Snorre Visnes 957 44 425 Heidi V. Sandvig 450 20 305 Johan Chr Loennechen 932 00 788

Huskomite - Seilkroa Leder Medlem

Karen Jensen Turid Pettersen

Tur & Trivelskomite

wojtek.ulatowski@gmail.com al@wesubsea.no hvsandvig@gmail.com nergt.18@hotmail.no alfmk51@gmail.com

yngve.lystad@pharmaq.no sno-visn@online.no hvsandvig@gmail.com JCLdy@netcom.no

900 87 306 916 37 505

karen.jensen@neasonline.no sverre.pettersen@neasonline.no

916 37 505 900 87 306

sverre.pettersen@neasonline.no karen.jensen@neasonline.no

Leder Medlem

Turid Pettersen Karen Jensen

Leder Medlem

Svein Uran Lyder Jensen

971 94 909 951 08 686

sveigur@online.no lyder.jensen@neasonline.no

Sverre Pettersen

482 02 976

sverre.pettersen@neasonline.no

Hyttekomite - Oldenborg

Båtopptak Kontakt

Valgkomite

Poul Anker Mortensen 975 08 013 Olav Loe 452 13 571 John Erlend Golmen 976 77 994

vision42@hotmail.no olav.loe@neasonline.no karilipe@hotmail.com

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

3


Innholdsfortegnelse Styre & Stell

Styret og komiteer Formannens side Seilkroa KS på Facebook / internett Vil du lære å seile? Lov for KS Medlemsregister Båtregister Kontingenter Styrets forslag til femårsplan

Regatta

Signaler ved regatta Seilingsbestemmelser KS Dommere og trenere

Seilskolen Informasjon Snipeseiling, info

4

side 3 side 5 side 8 side 9 side 10 side 12 side 21 side 24 side 35 side 54

side 27 side 30 side 33

side 32 side 40

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening

Tur

SeilUT 2018 SeilUT Kartet 208 Oldenborg (orientering 2017)

Artikler

Profilen - May Kristin Sildnes Båtopptak

Nyttige oppslag

side 33 side 34 side 41

side 73 side 26

Egne Notater side 7 Distansetabell - Lokalt side 36 Distansetabell - Norskekysten side 45 Tidevannstabell - Kristiansund side 46 Stormvarslet side 49 Knoptabell side 50 Internasjonale tallangivelser side 50 Det Fonetiske alfabet side 51 Beuforts Vindskala side 51 Kalender side 6


Året 2018 Foreningen fylte i 2017 100 år og markerte dette med stor aktivitet knyttet bl.a. til Nordenfjeldske seileruke. Dette ble en stor suksess som igjen viste hvor utrolig stor dugnadsånden i foreningen er. Jubileet ble også markert bl.a. med en flott jubileumsfest i småbåtlagets lokaler på Goma. Her ble noen få enkeltpersoner hedret for sitt særlig store bidrag til foreningen. På årsmøtet i foreningen ble det nylig med stort flertall vedtatt en retningsgivende langtidsplan for foreningens organisering og aktiviteter. Håpet er at denne vil bidra ytterligere til at medlemmene trekker lasset enda mere sammen i samme retning i 2018. Foreningen har også i 2018 registrert at noen av medlemmene har meldt seg ut fordi «skoen ikke passer» mens nye har meldt seg inn. Kjønnsfordelingen i foreningen er bedret i 2018 ved at årsmøtet besluttet å utvide styret og to kvinner ble valgt inn. Årsmøtet ga videre entydige føringer for at kommunens planer om gang og sykkel-

sti i Oldenborg måtte endres vesentlig. Av foreningens øvrige aktiviteter vil jeg få fremheve ny ordning med SeilUt samt innkjøp av ny symaskin for kalesje -reparasjoner. Også foreningens nye tilbud med oppløft av båter er i ferd med å ta seg skikkelig opp. Ny peis etableres i gapahuken i Oldenborg. Videre arbeides det med et større opplegg i forhold til Seilsportens dag 16. juni i Kristiansund. Det er nye “koster” i regattakomiteen som viser stor vilje til å få opp aktiviteten på dette området. Enn videre må jeg nevne at seilskolen ser ut til å ta seg opp i forbindelse med øket aktivitet blant de yngste i Oldenborg. Avslutningsvis vil jeg få takke alle som bidrar og gjør det mulig for foreningen å ha det ambisiøse aktivitetsnivået som vi har. Jeg ser fram til fortsatt positivt samarbeide. Kristiansund, 17.04.2018

Kjell - Styreformann

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

5


6

Ă…RBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Notater

Kristiansunds Seilforening - Ă…RBOK 2018

7


SEILKROA Foreningens klubbhus ligger midt i havnemiljøet i Vågen. Nærmeste nabo er Mellomverftet som er et levende museum for gammel kystkultur. Klubblokalet er et trivelig lokale med god utsikt utover Vågen og fritidsflåten. Utenom seilsesongen holdes lokalet åpent som seilkafé enkelte lørdager kl. 12:00- 15:00. Det serveres kaffe og vafler samt brus til barna til hyggelige priser. Alle er hjertelig velkommen. Vertskapet går på omgang mellom båteierne etter oppsatte lister. I seilsesongen er seilkroa åpen før og etter regatta på onsdager, samt ved spesielle anledninger.

8

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening

Halvparten av huset er kaldlager og verksted. Her er det mulig å reparere mindre utstyr, male etc. Det er også mulig å lagre utstyr for medlemmene etter avtale med husansvarlig. I denne forbindelse henstilles det til at utstyr som ikke brukes mer skal fjernes! Det er etablert nye lagerhyller til utleie. Disse leies på åremål. Nytt av året er at vi stiller en kraftig Symaskin til disposisjon. Med denne kan du reparere kalesjer og annet.


Møt oss på Facebook og internett Du finner oss lett ved å søke på Kristiansunds Seilforening. Ved bruk av sosiale medier er det lettere å legge ut informasjon om våre kurs, møter og andre arrangement. Vi kan også lett utveksle ideer, bilder og video. Er du ikke medlem så vil vi anbefale deg å logge deg inn på Facebook. For tiden er det 334 personer som ”liker” eller følger oss på FB. https://www.facebook.com/KristiansundsSeilforening WEB: kristiansundseilforening.klubb.nif.no

Medlemmer eller andre som ønsker å delta på regatta kan melde sin interesse ved å gå inn på vår Facebook – side. Du kan også møte opp ved Seilkroa i Vågen senest 1 time før regattastart. Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

9


Liker du seiling og båtliv? Vil du lære å seile? Da kan Kristiansunds Seilforening være noe for deg! Du trenger ikke egen båt for å bli medlem. De fleste båter trenger ekstra mannskap til regatta, og dette er en unik sjanse til å lære seilbåten å kjenne og bli kjent med likesinnede i foreningen. Vi har følgende aktiviteter: • Seilskole for barn.

Vi jobber med et opplegg for seilskole med base i Jonassenskjærva på Innlandet. Her har vi naust og flytebrygge.

• Seilkurs for voksne arrangeres på forespørsel

• Kristiansund seilforening har 12 optimistjoller, 2 sniper, 2 lasere og 1 yngling - og 4 RS Feva joller til utlån blant medlemmene • Medlemsmøter holdes 1. mandag i hver måned utenom

seilsesongen (november-april). Møtene holdes i Seilkroa i Vågen.

• Seilkroa har åpen seilkafé kl 12.00-15.00 enkelte lørdager utenom sesongen. • Felles turseilaser 2-3 ganger i løpet av sesongen. • SeilUT - er aktivitetsopplegg for Turseiling - ligner ”StikkUT” / se link på Websiden vår. Her kan du finne våre turmål og registrere årets turer. Premiering skjer ved sesongslutt.

10

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


• Jevnlig ulike regattaer. Se eget program for sesongen. Har du lyst til å prøve en tur? Før hver onsdagsregatta samles seilerne for briefing i Seilkroa i Vågen kl 17.30. Ofte er det noen som trenger en ekstra hånd. • Seilerhytta Oldenborg ligger naturskjønt til i Møstavågen på Frei. Her er det fine flytebrygger med god plass til båtene. Det er også tilrettelagte uteplasser med grill og badeplass. Hytta brukes ofte til dagsturer eller overnatting og er et populært sted blant seilerne i foreningen. For eksempel St. Hans og høsttakkefest samler opptil 30 båter! I seilforeningen vil du oppleve et meget godt sosialt miljø hvor det er lett å bli kjent med andre som liker seiling. Er du nybegynner kan du få gode råd fra andre som er litt mer erfarne. Er du allerede godt kjent med seilsporten og trives på sjøen; hva nøler du med? Hvis dette er noe for deg, ta kontakt med oss via nettsiden:

kristiansundseilforening.klubb.nif.no

Vel møtt på sjøen!!

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

11


LOV FOR KRISTIANSUNDS SEILFORENING Lov for Kristiansunds Seilforening, stiftet 13. august 1917, med senere endringer, senest av 3. mars 2014 godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets den 4.3.2014. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER § 1 Formål (1) Kristiansund Seilforenings formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). (2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. (3) Foreningens merkestander er rød vimpel med gul stripe merket ”KS” i blå farge. § 2 Organisasjon (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. (2) Idrettslaget er medlem av Norges Seilforbund. (3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Møre og Romsdal idrettskrets, hører hjemme i Kristiansund kommune, og er medlem av Kristiansund idrettsråd. (4) Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. § 3 Medlemmer (1) Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak kan bli tatt opp som medlem. En søker kan ikke tas opp som medlem uten å ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. (2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Idrettskretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt. (3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. (4) Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og idrettslagets regelverk og vedtak. (5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. (6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke 12

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. (7) Idrettslaget skal føre medlemslister. (8) Idrettslaget plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. (9) Æresmedlemmer, hvis antall ikke må overstige 3 (tre), kan utnevnes av styret. Vedtaket må være enstemmig. § 4 Medlemskontingent og avgifter Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud. II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE § 5 Kjønnsfordeling (1)Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn. (2)Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer. Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. (3)Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen. § 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v. (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. (2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. (3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. (4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. (5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. (6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

13


i idrettslaget. (7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet. § 7 Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker (1) En arbeidstaker i idrettslaget er ikke valgbar til verv i laget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får ansettelse i idrettslaget plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når ansettelsesforholdet opphører. (2) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Første og andre ledd gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i idrettslaget. (4) Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som i omfang kan sammenlignes med et ansettelsesforhold med idrettslaget. (5) Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke et eller flere medlemmer blant de ansatte til idrettslagets styre. (6) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (7) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. § 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget (1) En person som har en avtale med idrettslaget som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av idrettslaget er ikke valgbar til verv innen idrettslaget eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person med økonomiske interesse i driften av idrettslaget. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og gjeninntrer når forholdet opphører. (2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. (3) Idrettskretsen kan når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon. (4) Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon. § 9 Inhabilitet (1)En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken 14

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


b)når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part d)når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken. (2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part. (3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget. (4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete. (5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. (6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. (7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse. (8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget. § 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll (1) Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. (2) Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre. (3) Det skal føres protokoll fra styremøter. § 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter og tapt arbeidsfortjeneste. Godtgjørelse Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

15


Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Refusjon for tapt arbeidsfortjeneste og godtgjørelse skal fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. Styrehonorar skal fremkomme av årsberetningen. III. ØKONOMI § 12 Regnskap, revisjon, budsjett mv. (1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig. (2) Idrettslag med en årlig omsetning på under kr 5 millioner skal følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Øvrige idrettslag skal følge regnskapsbestemmelsene i regnskapsloven og revisjonsbestemmelsene i revisorloven, og skal engasjere revisor og velge kontrollkomité. Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12. (3) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. (4) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene, og skal følge oppsettet i Norsk Standard kontoplan. (5) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. (6) Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret. (7) Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmaktsreglement knyttet til slike disposisjoner. IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. § 13 Årsmøtet (1) Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utløpet av mars måned. (2)Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 16

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. (4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/ eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. (5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. § 14 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. § 15 Årsmøtets oppgaver (1) Årsmøtet skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 10. Foreta følgende valg: a) Leder, nestleder, sekretær og kasserer for to år vekselsvis slik at to velges hvert år. b) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. c) 2 revisorer d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett. e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. (2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. (3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

17


§ 16 Stemmegivning på årsmøtet (1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. (2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. (5) For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til §§ 5 til 8. § 17 Ekstraordinært årsmøte (1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak av årsmøtet i idrettslaget. b) Vedtak av styret i idrettslaget. c) Vedtak av styret i overordnet organisasjonsledd. d) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets stemmeberettigete medlemmer. (2) Ekstraordinært årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte. (3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. idrettslagets lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. (4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. § 18 Idrettslagets styre (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

18

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


(2) Styret skal: a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring. c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse. d) Representere idrettslaget utad. e) Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. (3) Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. § 19 Grupper/avdelinger/komiteer (1) Valgkomiteen skal legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet, med unntak av valgkomité. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. (2) Idrettslaget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Idrettslagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 15 (1) pkt. 9. (3) For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele idrettslaget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse jf. § 18. V. ØVRIGE BESTEMMELSER § 20 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. § 21 Lovendring (1) Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. (2) Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter. (3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk. Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

19


(4) Endringer i §§ 21 og 22 kan ikke vedtas av idrettslaget selv. § 22 Oppløsning - Sammenslutning - Konkurs (1) Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. (2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 21. (3) Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte til behandling av saken. (4) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst når konkurs er avsluttet og det mister således sitt medlemskap i NIF.

20

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Medlemsregister Kristiansunds Seilforening (* se under) Fornavn Finn Morten Bernt Inge Karstein Lillian Hedvig Per Øyvind Joar Bjørnar Ole Vidar Rune Eliabeth Jan Petter Aksel Ivar Anne Mari Arild Ida Lill Lone Lukas Aasgaard Mia Aasgaard Ola Ola Rune Kristian Kyrre Linda Ole Johnny Hans Arnfinn Øyvind Ola Arild Arnt Eivind John Erlend Erlend Rasmussen Olaf Kristen Ole Erik Terje Hilde Trond Kvernes Lars Emil Odd Hallgeir Kristine Marie

Etternavn Backer Bergø Bjerkestrand Bjerkestrand Bjerkestrand Bjørshol Brakstad Brattøy Brattøy Djuvsland Eide Engvig Fjerstad Fjerstad Fjerstad Fjerstad Fjerstad Fjerstad Fjerstad Fjerstad Fjerstad Fladvad Flaten Flatval Flatval Furseth Furseth Gikling Giske Gjellan Gjerde Gjerde Golmen Grande Grimsmo Gussiås Hals Halvorsen Hatlen Haug Heggelund Heggemsnes Hestetun

E-post finn@backer.com morten.bergo@gmail.com bernt.bjerkestrand@gmail.com bjerkestrand@live.no bjerkestrand@live.no per73@online.no joarbrakstad@yahoo.no bjornar@panoramiq.com ole-vb@online.no rune.djuvsland@adcom.no kenethroren72@gmail.com jan.petter.engvig@gmail.com aksel.fjerstad@gmail.com annefjerstad@gmail.com arildfjerstad@yahoo.no;arild.fjerstad@kystverket.no lill.fjerstad@gmail.com lill.fjerstad@gmail.com lill.fjerstad@gmail.com arildfjerstad@yahoo.no arildfjerstad@yahoo.no ola.fjerstad@hotmail.com fladlando@hotmail.com ruflaten@online.no kflatval@neasonline.no kflatval@neasonline.no bolgalinda@hotmail.com ole@tigmek.no hans.gikling@nessetpost.no oyvind@kvernberget.no mikal.gjellan@helse-mr.no arild@agjerdeflis.no arntgjerde@hotmail.no golmenj@hotmail.com erlend.rasmussen@gmail.com ogrimsmo@online.no ole.erik.gussias@jurister.org Terje.Hals@helse-mr.no hildenergaardhalvorsen@gmail.com oivind@heggset.no;randi.hatlen@gmail.com lars.haug@norseagroup.com emil.heggelund@kystverket.no lykkensprove@live.no kristinemariehestetun@hotmail.no

Tlf. mobil 40222111 90655243 95158556 92689050 90130970 91543100 41310085 90851164 90148818 92605800 40484089 95995867 95818445 93243874 91871039 92854829 92854829

92416175 98640677 90574006 95294053 93460768 91608271 90866810 92618096 92686005 92246995 97677994 93090228 90858451 45269890 90914063 97608819 47451633 91376769 90953981 91763463 92664475

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

21


Geir Holsbrekken Per Ivar Hyldbakk Per Arne Jakobsen Karen Jensen Lyder Kristian Jensen Tor Jan Johansen Bjørn Erik Johnsen Trond Aksel Jonassen Stein Inge Jørgensen Per Arne Karlsvik Solveig Kvernen Karlsvik Merethe Kjellnes Tore Kjørsvik Ole Anton Kosmo Steinar Kosmo Ove Lauritz Kristiansen Sindre Stabell Kulø Alf Magne Kvalvåg Stein Runar Kaald Kjell Laugtug Claus Ulrik Lied Anna Maria Lindén Olav Loe Randi Oddveig Loe Johan Christian Loennechen Lorentz Andreas Lossius Anders Magnus Waksvik Lyder Anders Aage Lyder Thomas Alexander Waksvik Lyder Yngve Lystad Lilja Marlene Mejer Ole Marius Fladvad Mollan Erling Arvid Mork Terje Mork Poul Anker Mortensen Halvor Naustdal Asgeir Ohr Anna Owczarz Lasse Hungnes Pedersen Sverre Vegar Pettersen Turid Pettersen Haakon Ravnum Erik Rognskaug Ragnhild Rødset

22

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening

gholsbrekken@gmail.com;gholsbrekken@slb.com perihy@gmail.com jakobsenperarne@gmail.com karen.jensen@neasonline.no lyder.jensen@neasonline.no tjjohsen@online.no bjorn.erik@reksund.no trjonas@online.no stein_inge@hotmail.com nergt.18@hotmail.no nergt.18@hotmail.no zikk@zakk.no tk@moremaritime.com oleanton@oakosmo.net astriogsteinar@gmail.com ove.kristiansen@nktv.no sindrus@gmail.com alfmk51@gmail.com stein.kaald@gmail.com kjell.laugtug@nktv.no claus.lied@embla.net linden_maria@hotmail.com olav.loe@neasonline.no rloe@neasonline.no jcloennechen@gmail.com a.lossius@online.no anders.lyder@nktv.no al@wesubsea.no;anders.lyder@nktv.no al@wesubsea.no ylystad@hotmail.com liljamarlene@gmail.com olemarius.mollan@gmail.com erlingmork2000@yahoo.no termork@gmail.com vision42@hotmail.no lillihus@online.no asgeir.ohr@gmail.com anna.owczarz@helse-mr.no lhp@odin-utleie.no sverre.pettersen@neasonline.no sverre.pettersen@neasonline.no ravnum@yahoo.no erik.rognskaug@vinmonopolet.no ragnhild02@hotmail.com

97187727 99164575 90087306 95108686 95143918 91177693 91343049 97545885 91182209 91513154 90914106 41696936 94805332 91339258 95826068 90914042 90795646 99229614 95728217 40386160 45213571 93200788 48101788 94894311 95701025 98027259 90858092 91397478 98203593 95247420 90072401 97508013 90822169 90687868 46412468 92081698 48202976 48202976 98804001 92240508 97649673


Heidi Vihovde Knut Iver May Kristin Terje Odd Julia Inge Gjøran Knut Andreas Aage Wenche Marit Elisabeth Erik Glærum Wojciech Pawel Svein Egil Ingar Morten Håkon Kjell Hermod Snorre Randi Arne Jan Gunnar Svein Knudtzon Jan Erik Inger Gunn Kristiansen Ivar Nina

Sandvig Schrøen Sildnes Sildnes Skjærseth Smigiel Sponås Stai Storvik Sørbye Telstø Tollefsen Ulatowski Uran Viktil Visnes Visnes Visnes Waksvik Wikdahl Williams Waagbø Øksenvåg Aarsund Aarsund Aasgaard

hvsandvig@gmail.com knutschroen@gmail.com mayk.sildnes@gmail.com terje@auto8-8.no oskjarse@me.com kataryna161@op.pl;juliaasmigiel@icloud.com ingegjoran@gmail.com aage@aastor.no wenche.sorbye@gmail.com marit.e.telsto@gmail.com erik.tollefsen@ngn.no wojtek.ulatowski@gmail.com;ulatowski@onet.eu svegiur@online.no ingerogingar@hotmail.com hakonvis@gmail.com kjell.visnes@advio.no sno-visn@online.no al@wesubsea.no arne.wikdahl@mrfylke.no jan.gunnar.williams@nktv.no skw@moremaritime.com erioekse@online.no inger.aarsund@neasonline.no ivar.aarsund@gmail.com arildfjerstad@yahoo.no

45020305 98889837 91377584 91125880 90685426 46344264 99296300 95267654 92607984 93265217 97135998 97553479 98826015 97194909 98088573 90080230 92480260 95744425 41641939 97670517 92232750 91636025 92831905 91871039

OBS! - Finner du deg ikke på listen, og ønsker å være medlem Registrere deg på nett: https://minidrett.nif.no/ (dette er Norges idrettsforbunds portal for registrering)

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

23


Båtregister - sortert på eiers navn Etternavn Aarsund Antonsen Backer Bjerkestrand Bjerkestrand Bjørnnes Bjørshol Bratlie Brattøy Bye Djuvsland Fjeldberg Fjerstad, Aksel Fjerstad, Arild Fjerstad, Ola Fladvad Flaten Flatval Furseth Gaarden Gikling Gjerde Gjerde / Aandahl Golmen Grande / Sandvig Gussiås Gussiås Gustad Hals / Kvalvåg Hammervold Haug Haug Heggem Heggemsnes Iversen Jensen Johansen Johnsen, Bjørn E. Jonassen Kaplanski Karlsholm Rise Karlsvik Kjørsvik Kleven Kosmo Kristiansen Kulø Kvalvåg Laugtug Lied Loe Loennechen Lyder Lyder Lystad Mollan Mollan

24

Båtnavn Flirt S/Y Unni Kali Monsunen Margrethe Amelie Gadus Frøya Cavatina Soto Ringhorne SeaCecilia Balder Felicitas Venilia Ute Farr Well Luna Fresia Akea Frimann Bris Lakrisbåten Oego Aruba Adelia Concubine No Limit Double Dutch Ikaros Lykkens Prøve Dreamcatcher Athene Dominique S/Y Hildring Bris Amok Silrin Falcon Calyria Happy Second Moon Axinja II Dagenboldt Adelia Sofie Medvind Pauline Ti-punch Ram RAM III Amelia Ole Jr. Ole Viking

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening

Båttype 11:metre One Design Hunter 36 (2008 mod.) 9-Meter Bavaria 38 Cruiser Granada 27 Hanse 315 Hanse 44 Bostrøm B31 MK1 - 1977 Halco 29 First 35 Beneteau Oceanis 423 Dufour 3800 Bavaria 39 Cruiser Beneteau Oceanis 50 Hanse 430e Hunter 33 Jenneau Sun Kiss 47 Mamba 29 Farr 31 Bavaria 32 Cruiser Bavaria 37 Cruiser Conqubine 38 Seilkutter - 58 fot Bavaria 37 Mani 32 First 30E MH Nacra Inter 18 Bavaria Vision 44 Sun Odyssey 36.2 Vindö 30 Bavaria 50 Vision Polo 86 Alo 28 Bavaria 33 Cruiser First 35 Bavaria 37 Bavaria Vision 42 Bavaria 38 Seilkutter Becker 27 Malø 40 Jeanneau Sun Odyssey 40DS Bavaria 42 Cruiser Happy 27 Scanmar 33 Jeanneau Rush 97 Fisher 30 Sun Odyssey 36.2 Fjord 28 CS Beneteau Oceanis 423 Mørebas 33 X-99 Beneteau Oceanis 361 RS Feva XL Moody 45 DS Skippi 650 Race Pacer 310

Seil-Nr. NOR168

Reg.nr.

MMSI

G-14 N-4441

TBB 637

N-446 N - 4190

N-4214 NOR 14583

LK8224

257676870

UAQ 482

257676890

NOR 15646 TAQ 565 N-7470 NOR 11128 NOR 13345 LK9290 N-4049

257849680

NOR 15770 N-4029 N-9772 N-7785 N-3490

TAQ 094 LK8699

257570660

AAH 155

257000450

LAK 143 TBA 301

257948380

N 919 N-3019 N-6183 N-9772

N-343 N-10023 NOR 15663 LG 6083 NOR 16041 NOR 15367

258094350


Mork Mortensen / Furseth Nerland Olsen Pettersen Ravnum Schrøen Sildnes Storvik Uran Viktil Visnes, Kjell Visnes, Snorre Waagbø

Twilight Fortuna Andora Amira Helikon Braveheart S/B Oma Ylajali Cobra II S/Y Viento Veloca Isogaiza

Mamba 311M Bavaria Vision 42 Bohem 630 She 31 Bavaria Cruiser 42 Contrast 36 First 28 MH Beneteau Oceanis 58 Blekingekrysser 29 Fot. Bavaria 42 Cruiser Jeanneau Sun Odyssey 32,2 Beneteau Oceanis 46 Jeanneau Sun Fast 35 Bavaria 50 Vision

N-7207 NOR 14940 N-8015 NOR 13676 LE4579 N-4397 BK 55 N-9325

257617390

TAG 686 TBB 884 TAX 330

NOR 11353 LJ9288

257502080 257753980

Tlf. 71 52 30 54

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

25


BÅTOPPTAK Båtopptak er nå tilgjengelig for større Seilbåter i Kristiansund På Bentneset, Goma (fiskeribasen) er det mulig å gjøre eget vedlikehold på båten. Pris for opptak av båter på 39’ og mindre kr 3.500,For 40’ og større kr 4.500,- // Opptak av båt for ”ikke medlemmer” er kr 4.500,-, noe som inkluderer medlemsskap - for det første opptaket. Kontaktpersoner for bestilling og ytterligere informasjon, er: Sverre Pettersen 482 02 976 sverre.pettersen@neasonline.no Lyder Jensen

951 08 686

lyder.jensen@neasonline.no

Det benyttes Container-truck fra Kristiansund Fryseterminal. I løpet av sesongen håper vi på å kunne ta opp inntil 4 båter samtidig på brygga. Skrevet (løftet) er sertifisert i.h.t reglement og eies av Kristiansunds Seilforening. Båteier må ha egen ordinær forsikring på båten. 26

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Signaler ved regatta - FRA ARRANGØREN VED START-

AP

Signal for utsettelse

D E F Klasseflaggene D til G representerer 1. til 4. startende klasse. Klasseflagget heises ved 5-minutter. Klasseflagget fires på starten for klassen.

G

P

Klarsignal heises ved 4-minutter og fires ved 1-minutter.

X

Individuell tilbakekalling (sammen med ett lydsignal) Tjuvstart - FRA DOMMERBÅTEN UNDERVEIS

C

Forandring av løp under kappseilasen (neste merke endret)

S

Signal for avkortet løp (sammen med to lydsignaler) - FRA DELTAKENDE BÅTER

B

Protestsignal

Se for øvrig ISAFs kappseilingsregler og gjeldende seilingsbestemmelser. Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

27


Seilingsbestemmelser for regattaer i regi av Kristiansunds Seilforening 1.0 Regler 1.1 Regattaene vil være underlagt reglene slik de er definert i gjeldende utgave av Kappseilingsreglene (utgitt av ISAF). 1.2 Deltagende båter skal være i samsvar med sin klassens bestemmelser for båt, utstyr og besetning. For båter som deltar i NOR-rating skal godkjent målebrev vises til med siste endring senest 96 timer før start. 2.0 Beskjeder til deltagere Program for regattaen annonseres på foreningens hjemmeside og FB side. Programmet deles ut til påmeldte båter ved annonsert sted for registrering og briefingen. Tidspunkt for briefing annonseres i kunngjøringen. Offisiell oppslagstavle for regattaene i Kristiansunds Seilforening er i infotavle på ytterveggen av seilforeningens klubbhus i Vågen. Det anbefales at deltagende båter har VHF-radio, men den skal ikke brukes på måte som gir enkelt båter konkurransefordeler. Regattakanal er L1. Andre kanaler vil evt. bli oppgitt i egen seilingsbestemmelse. Kommunikasjonskanal til de som ikke har VHF avtales før regattastart. 3.0 Endringer i seilingsbestemmelsene Eventuelle endringer i seilingsbestemmelsene vil bli kunngjort på briefingen. 4.0 Signaler fra båt/land Signaler fra båt/land vil bli annonsert på briefing dersom annen informasjon ikke er kunngjort. 5.0 Tidsprogram for seilasene Datoer for sesongens regattaprogram finnes i egen tabell i årets medlemshefte og i infotavle på yttervegg utenfor foreningens lokale i vågen og Jolleanlegget på Jonasenskjerva. 6.0 Klasseflagg NOR-rating: Klasseflagg D

RS-Feva : Klasseflagg E

Snipe : Klasseflagg F TUR : Klasseflagg G 7.0 Baneområdet Baneområdet vil for onsdagsregattaene være i nærområdene til Kristiansund. For øvrige regattaer vil baneområdene publiseres i egen kunngjøring og seilingsbestemmelse 8.0 Løpet Publiseres i seilingsbestemmelse ved registrering/briefingen. Det seiles i hovedsak på kystverkets faste merker og foreningens egene fluoriserende flytemerker.

28

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


10.0 Starten Kappseilasene startes ved å bruke regel 26 ved varselsignalet 5 minutter før startsignalet. 10.1 Start fra Land Overrett linje på land angitt ved to stenger er startlinja. Ytre begrensning av startlinja opplyses om ved registrering/briefingen. 10.2 Start fra båt 11.0 Endring av neste legg Endring av løp etter start kan kun gjøres ved bruk av dommerbåt.

Dommerbåt fører signalflagg ”C” 12.0 Mållinje / målplassering Det samme gjelder som beskrevet for startlinje under punkt 10. Den gjeldende mållinjen angis i løpsbeskrivelsen. Ved målpassering bør storseilet hales midtskips slik at seilnummeret vises. 13.0 Straffesystem Straff vil følge Kappseilingsreglene sine hovedregler, -og vil blant annet innebære følgende: - omstartsstraff ved tjuvstart, jf. regel 30.1 - entørnssstraff for å ha berørt et merke jf. regel 31.2 - totørnsstraff ved brudd på vikepliktsregler ift. andre båter, jf. regel 44.2 - diskvalifikasjon hvis båten forårsaket personskade eller alvorlig skade, eller hvis den vant en betydelig fordel i kappseilasen eller serien ved sitt regelbrudd, jf. regel 44.1 14.0 Maksimaltider På onsdagsseilasene brukes maksimaltid basert på gjennomsnittsfart på 2,5 knop hvor ikke annet er angitt i løpsbeskrivelsen. På distanseseilaser i helgene bestemmer regattaansvarlig om maksimaltid skal benyttes. Denne skal ikke baseres på en gjennomsnittsfart raskere enn 2 knop. Hvis første båt er i mål før maksimaltiden utløper, blir regattaen å regne som tellende for alle båter som deltar. 14.1 Avkortning av løp

14.1.1 Avkortning ved bruk av dommerbåt benyttes signalflagg ”S” Man seiler frem til neste merket i løpet og har målpassering der rundingsmerket skal ha dommerbåten på den siden som det rundes i følge løpsbeskrivelsen. Mållinjen blir mellom flagget på dommerbåten og rundingsmerket. 14.1.2 Avkortning uten dommerbåt: Løpet kan avkortes etter på forhånd oppgitte steds og tidsangivelser i programmet for regattaen.

14.1.3 Kriterier for avkorting:

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

29


a) Maksimaltiden vil ikke bli overholdt for løpets ledende båt. b) Været tilsier at regattaen avsluttes.

15.0 Protester og søknader om godtgjørelse

15.1 Protest

Signalflagg ”B”

skal vises umiddelbart etter den episoden det protesteres mot.

Det føres i akterstaget inntil båten har passert mål, eller til man har observert at båten man protesterer mot har tatt sin straff. Protester som ikke blir avgjort på regattabanen ved straffetørner må, hvis man ønsker å opprettholde dem, følges opp med skriftlig protest når man kommer til land. Skriftlig protest føres på NSF`s protestskjema, og skal leveres regattakomitéen innen 30 timer etter målpassering.

15.2. Protestkomité Denne oppnevnes av regattakomitéen. Protestkomitéen skal bestå av nøytrale personer i forhold til den episoden det protesteres på. Protester behandles så snart det er praktisk gjennomførbart.

16.0 Poengberegning Lavpoengsystemet benyttes for å regne sammenlagtresultater for flere regattaer. Ikke fullført seilas eller diskvalifikasjon etter start medfører ett poeng mer enn antall startende båter i regattaen. Ikke startende båter og båter som blir diskvalifisert før start får to poeng mer enn antall startende båter i regattaen.

17.0 Sikkerhetsbestemmelser Båter som bryter løpet må melde fra til representant for regattaledelsen så snart som mulig.


Vindstyrke over 18 sekundmeter i mer enn 20 minutter sammenhengende vil føre til annullering. Kristiansund flufthavns vindinfo er gjeldende.

18.0 Bytte av besetning eller utstyr Dette er tillatt fra regatta til regatta, så lenge man ikke kommer i strid med gjeldende klasses regelverk. 19.0 Utstyr- og målekontroller Båt og utstyr kan bli kontrollert for overensstemmelse med Klasseregler og Seilingsbestemmelser. 20.0 Stevnereklame Båter skal vise stevnereklame levert av den organiserende myndighet på hver i bauen side av deltagerbåt dersom det blir påkrevd. 21.0 Komitebåter Komitebåter vil være merket med Foreningens LOGO (KS) 22.0 Radiokommunikasjon Radiokommunikasjon (deriblant mobiltelefonsamtaler) som kan gi fordel i konkurransen, og som ikke er tilgjengelig for alle deltagende båter, er ikke tillatt. 21.0 Premier Det vil bli premiering og utdeling av vandrepokaler for diverse sammenlagtresultater gjennom sesongen. Se egen tabell i årets medlemshefte for oversikt over dette. 22.0 Ansvarsfraskrivelse Deltagere i regattaene deltar ene og alene på eget ansvar (Se Kappseilingsreglenes regel 4, Avgjørelse om å kappseile). Den organiserende myndighet vil ikke akseptere noe ansvar for skade på materiell eller person eller dødsfall inntruffet i forbindelse med, før, under eller etter regattaen. 23.0 Forsikring Deltagende båter skal være forsikret med gyldig ansvarsforsikring

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

31


SEILSKOLEN Det arrangeres treninger ved Seilforeningens Jolleanlegg på Innlandet - i tiden fra april mnd. og varighet frem til skolens høstferie.

Kontaktpersoner: (påmelding etc.) Wojciech Ulatowski wojtek.ulatowski@gmail.com | 988 26 015

32

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


SeilUT 2018 Etter inspirasjon fra Molde seilforening, lanserer Kristansunds Seilforening SeilUt 2018. Seil ut konseptet er ikke ulikt turorientering, men ”postene” er utvalgte havner i nære og ikke fullt så nære farvann. Håpet er å skape engasjement (med et lite konkurranse aspekt) rundt turseilingen i foreningen. Aksel Fjerstad har utarbeidet en liste over gjesthavner som vi definerer som SeilUt-poster. Havnene består av en blanding av gjestehavner og uthavner/naturhavner. Premiering Den båten som har flest forskjellige registreringer i løpet av sesongen tildeles Seil Ut-pokalen på høstfesten i Oldenborg. Hvis to eller flere båter registrerer samme antall forskjellige havner vil den båten med størst totalantall besøk bli premiert. Regler for deltagelse For å være med i konkurransen må deltaker være medlem i Kristiansunds Seilforening. Det er ingen påmeldingsavgift. Det er antallet registreringer pr. båt som gjelder. Poengene tilfaller båten hvis noen er skipper på flere båter (Anskaffes ny båt i løpet av sesongen, må vi kontaktes dersom båtnavn er endret). Sesongen varer til og med 6. oktober. Siste frist for registrering av turer er 6. oktober (før premieutdeling) Besøk som varer ett døgn eller mer, sammenhengende, registreres som ett besøk. For at et besøk skal være gjeldene, må det være landkjenning eller svai. Det er ingen krav til dokumentasjon på at man har vært i en SeilUt-havn, men det appelleres til ære og samvittighet og at det rapporteres inn snarest etter hvert besøk. ”Selfie” fra havnen kan gjerne publiseres på facebook. Innrapportering skjer ved at man registrerer besøket ved å legge inn båtnavn, skippers navn, havn og dato ved å gå inn på lenke på Facebook eller via tilsvarende lenke på Kristiansunds Seilforenings hjemmesider.

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

33


34

Ă…RBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


KONTINGENTER Totalmedlem - alle rettigheter Familiemedlem - alle rettigheter Medlem under 18 år - alle rettigheter Seilskole, kursavgift Dagsmedlem inkl. leie av Jolle / Snipe

Regattakontigent Jolle: inkl. jolleanlegg & seilskole Tur og hav: inkl strøm & havneavgift Oldenborg Hylleleie i Seilkroa

kr 1500,kr 400,kr 100,kr 1000,kr 200,-

kr 0,kr 0,kr 0,kr 400,- pr. hylle / år

kr 60,kr 30,kr 80,kr 20,kr 200,kr 170,-

Her registrerer du ditt medlemsskap: https://minidrett.nif.no/ Effekter (henvendelse til kasserer) Luemerke Nål Blazermerke Selvklebende vimpel Båtvimpel Kappseilingsregler

Foreningens kontonummer: 3930 20 45791 VIPPS #89689

Her kan du betale med Vipps Vipps-nummer

89689

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

35


Distansetabell Måløy

Måløy

Buholmen, Stad

15

Buholmen, Stad

Haugsholmen

26

11

Haugsholmen

Volda

47

32

21

Volda

Ørsta

48

33

22

13

Fosnavåg

35

20

14

24

1

23

1

Ulsteinvik

40

25

18

21

1

21

1

Hareid

50

2

35

2

28

19

17

16

14

Ålesund

51

2

36

2a

29

25

23

16

14

8

Sykkylven

62

2

47

2

38

29

27

30

28

16

13

Stranda

78

2

63

2

54

45

43

46

44

32

30

3

20

Geiranger

99

2

84

2

75

66

64

67

65

53

51

3

41

Lepsøyrevet

58

43

37

2

33

31

24

22

15

8

22

3

38

3

59

3

Brattvåg

65

50

44

2

40

38

31

29

22

15

29

3

45

3

66

3

7

Vestnes

84

69

63

2

59

57

50

48

41

34

48

3

64

3

85

3

27

22

Molde

84

69

63

2

59

57

50

48

41

34

48

3

64

3

85

3

27

22

8

100

85

79

2

75

73

66

64

57

50

64

3

80

3

101

3

42

37

28

22

86

71

65

2

61

59

52

50

43

36

50

3

66

3

87

3

28

25

19

17

Vevang

100

85

79

2

75

73

66

64

57

50

64

3

80

3

101

3

42

40

34

15

4

Kristiansund

112

97

91

2

87

85

78

76

69

62

76

3

92

3

113

3

54

51

49

47

65

28

4

16

Tingvoll

130

115

109

2

105

103

96

94

87

80

94

3

110

3

131

3

72

69

67

65

83

46

4

29

Sunndalsøra

147

132

126

2

122

120

113

111

104

97

111

3

127

3

148

3

89

86

83

81

99

62

4

46

Straumen (Smøla)

129

114

108

2

104

102

95

93

86

79

93

3

109

3

130

3

71

69

64

62

80

45

4

14

Aure

136

121

115

2

111

109

102

100

93

86

100

3

116

3

137

3

78

76

73

71

89

52

4

39

Kyrksæterøra

166

151

145

2

141

139

132

130

123

116

130

3

146

3

167

3

108

106

103

101

119

82

4

69

Fillan (Hitra)

168

153

147

2

143

141

134

132

125

118

132

3

148

3

169

3

110

108

105

103

121

84

4

71

Sistranda 6

166

151

145

2

141

139

132

130

123

116

130

3

146

3

167

3

108

106

103

101

119

82

4

69

Mausundvær 6

169

154

148

2

144

142

135

133

126

119

133

3

149

3

170

3

111

109

106

104

122

85

4

72

Brekstad

175

160

154

2

150

148

141

139

132

125

139

3

155

3

176

3

117

115

112

110

128

91

4

78

Orkanger

198

183

177

2

173

171

164

162

155

148

162

3

178

3

199

3

140

138

135

133

151

116

4

101

Trondheim

199

184

178

2

174

172

165

163

156

149

163

3

179

3

200

3

141

139

136

134

152

117

4

102

Hommelvik

210

195

189

2

185

183

176

174

167

160

174

3

190

3

211

3

152

150

147

145

163

126

4

113

Levanger

228

213

207

2

203

201

194

192

185

178

192

3

208

3

229

3

170

168

165

163

181

144

4

131

Verdalsøra

231

216

210

2

206

204

197

195

188

181

195

3

211

3

232

3

173

171

168

166

184

147

4

134

Steinkjer

242

227

221

2

217

215

208

206

199

192

206

3

222

3

243

3

184

182

179

177

195

158

4

145

Stokksund

199

184

178

2

174

172

165

163

156

149

163

3

179

3

200

3

141

139

136

134

152

115

4

102

Bessaker

215

200

194

2

190

188

181

179

172

165

179

3

195

3

216

3

157

155

152

150

168

131

4

118

Buholmråsa

224

209

203

2

199

197

190

188

181

174

188

3

204

3

225

3

166

164

161

159

177

140

4

127

Lauvsnes

240

225

219

2

215

213

206

204

197

190

204

3

220

3

241

3

182

180

177

175

193

156

4

143

Namsos

264

249

243

2

239

237

230

228

221

214

228

3

244

3

265

3

206

207

201

199

217

180

4

167

Abelvær

254

239

233

2

229

227

220

218

211

204

218

3

234

3

255

3

196

194

191

189

207

170

4

157

Kolvereid

270

255

249

2

245

243

236

234

227

220

234

3

250

3

271

3

212

210

207

205

223

186

4

173

Rørvik

259

244

238

2

234

232

225

223

216

209

223

3

239

3

260

3

201

199

196

194

212

175

4

162

Brønnøysund

305

290

284

2

280

278

271

269

262

255

269

3

285

3

306

3

247

245

242

240

258

221

4

208

Åndalsnes Bud

1 a 4

36

2a

Ørsta Fosnavåg 8

Ulsteinsvik Hareid Ålesund Sykkylven Stranda 21

Geiranger

Dragsund og S av Bergsøya 2 Flåvær, Søre og Nordre Vaulen (via Røyrasundet + 3 nm) Buholmen (Stad) - Ålesund 47 nm og Haugsholmen - Ålesund 36 nm via Rovde- og Vandalsfjorden Stople- og Svartoksleia 5 Torset- og Dromnessundet 6 Via Ramsøyfjorden fra S 7 Raudsundet

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening

3

Lepsøyrevet Brattvåg

Vegsundet Gyltefjorden

8

Vestnes Molde

4

32

Åndalsnes 35 4

50

Bud 4

Vevang


Kristiansund 22

Tingvoll

39

20

Sunndalsøra

19

38

55

Straumen (Smøla)

26

42

59

19

Aure

56

73

90

42

38

5

58

75

92

44

43

5

26

Fillan (Hitra)

56

73

90

41

42

5

35

10

Sistranda

59

76

93

44

45

5

46

21

11

Mausundvær

65

82

99

51

48

5

32

21

30

36

Brekstad

88

105

122

74

71

5

55

44

53

59

26

Orkanger

89

106

123

75

72

5

56

45

54

60

27

19

Trondheim

100

117

134

86

83

5

67

56

65

71

38

30

12

118

135

152

104

101

5

85

74

83

89

56

49

34

36

121

138

155

107

104

5

88

77

86

92

59

52

37

39

5

132

149

166

118

115

5

99

88

97

103

70

63

48

50

26

27

Steinkjer

89

106

123

75

72

5

56

41

38

40

37

60

61

72

90

93

104

Stokksund

105

122

139

91

88

5

72

57

51

53

53

76

77

88

106

109

120

16

Bessaker

114

131

148

100

97

5

81

66

60

62

62

85

86

97

115

118

129

25

10

Buholmråsa

130

147

164

116

113

5

97

82

76

78

78

101

102

113

131

134

145

41

26

16

154

171

188

140

137

5

78

106

100

102

102

125

126

137

155

158

169

65

50

40

27

Namsos

144

161

178

130

127

5

111

96

90

92

92

115

116

127

145

148

159

55

40

30

18

24

7

160

177

194

146

143

5

127

155

149

151

108

131

132

143

161

164

175

71

56

46

35

32

7

19 Kolvereid

149

166

183

135

132

5

116

144

138

140

97

120

121

132

150

153

163

60

45

35

27

33

7

11

30

Rørvik

195

212

229

181

178

5

162

190

184

186

143

166

167

178

196

199

209

106

91

81

73

79

7

57

76

46

Kyrksæterøra

Hommelvik Levanger Verdalsøra

Lauvsnes

Abelvær

Brønnøysund

Distansene kan variere litt med distansene i bind 1, hvor hovedleia er grunnlaget for avstandene. Her er korteste seilbare distanse for mellomstore båter målt.

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

37


38

Ă…RBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


NORGES BESTE 7-SETER!

FORD S-MAX S-MAX er den ultimate bilen til aktivitet med plass til hele familien! Nå får du den med firehjulstrekk fra kun 499.500,-. Sjekk også ut den tøffe nyheten S-MAX ST-Line.

• Adaptiv Cruisekontroll • Oppvarmet frontrute. • 8’’ berøringsskjerm med SYNC 3

Fullspekket med standardutstyr: • 7-seter • 17’’ aluminiumsfelger • Nøkkelfritt system

Spar inntil

25.600,-

2.990,-

Månedsleie med 1,99% rente

Fra

• Parkeringssensorer foran og bak • Filskifteassistanse og filskiftevarsler • Anti-kollisjonsystem med fotgjengeroppdagelse

Prisen er inkludert frakt og levering. Årsavgift kommer i tillegg. CO 2 -utslipp fra 129 – 180 g/km (2.0 TDCi 120Hk – 2.0 EcoBoost 240HK). Blandet drivstofforbruk fra 0,50 – 0,79 l/mil (2,0 TDCi 120Hk – 2.0 EcoBoost 240Hk) tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter. Startleie/etabl.gebyr.: kr 75.688,-. Månedsleie: kr 2.990,-. Totalpris: kr 183.328,- vil variere med rentenivået. Avtaletid: 3 års bindingstid. Total kjørelengde: 45 000 km. Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Credit. Forbehold om prisendringer og trykkfeil, bilen på bildet kan avvike fra annonsert tilbud.

Auto 8-8 Haukebø & Rødseth AS Auto 8-8 Sildnes & Halaas Auto 8-8 Sildnes Halaas AS Enenvegen 1a, 6416 Molde Vika& 6, 6490 Eide

Tel. 71 57 28 00,www.auto8-8.no www.ford.auto8-8.no/

Auto 8-8 Vestlandske 70 10 46tlf. 0071 13 tlf. 71 20 37 00 29 -99 99Åpningstider: Man-fre 8-17, KRISTIANSUND 6517, Tlf: Verkstedveien Lerstadveien 534, 6018 Ålesund vestlandske-auto.no tors 8-19, lør 10-14

39

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018


SNIPESEILING Snipen er en morsom og utfordrende tomannsjolle. Når en ser utenom rene juniorklasser, er den Norges største entypeklasse. Det arrangeres NM i snipe hvert år. I tillegg har dame NM i seiling de siste årene vært arrangert i snipe. Båten egner for ungdom eller voksne; om det er venner, ektefeller, søsken eller foreldre og barn. Snipen har to seil, et storseil og en fokk, som kan spris på lens. Når det blåser gir den nære kontakten med vannet, en actionsfølelse som bare joller (og seilbrett) har. Boathandlingen er ikke for krevende, noe som gjør den passende for nye seilere. En høy bom sikrer god oversikt over vannet. Båtene taper minimalt på slag og går ganske likt på kryss. I regattasammenheng er derfor snipen en taktisk båt. Båtene holder seg godt og eldre båter kan være vel så konkurransedyktige. Derfor er det mulig å få en brukbar båt på bruktmarkedet til en rimelig pris. Det er fire private båter i Kristiansund. I tillegg har Kristiansunds seilforening to klubbåter som en kan låne. Sesongen er fra mars til oktober. Fra april/mai vil vi seile fast på mandager fra kl 17:3020:00 med oppmøte på jolleanlegget på Innlandet. Vi har ingen trener, men mer erfarne snipeseilere vil seile og være til stede mandagene og kan veilede nye snipeseilere. • • • • • • • • • • • • • • •

Hvem egner seg for å seile snipe? Både kvinner og menn fra 13 – 80 år? Du som både liker taktisk spill og action Du som vil seile egen båt, men ikke ønsker å måtte investere i en dyr båt Du som vil seile regatta, men synes det er vanskelig å organisere et større lag Du som liker å seile, men ikke orker å ta båtpussen hver vår Du som har vært mannskap på større båter, men ønsker en mer sentral rolle i seilingen Du som er forelder til en på seilskolen og som likevel er der hver mandag. Hvorfor ikke benytte anledning til å seile? Dere som er jenter og har lyst til å vise frem Kristiansunds seilforening i Dame NM Du som ønsker å gjøre en aktivitet med ektefellen eller barnet ditt Du som seilte jolle som barn og har glemt hvor gøy det er

Du som ikke kan seile, men ønsker å lære. Joller er det beste utgangspunktet for å lære seg prinsippene i seiling.

Er du interessert? Ta kontakt med Heidi Sandvig (tlf. 450 20 305 eller epost: hvsandvig@gmail.com) Du finner også mer informasjon på www.snipe.no eller på facebooksidene «snipeseiling» og «snipeflåten Kristiansund»


Oldenborg

2017 ble mye av arbeidet på oldenborg delvis slutført i store trekk. Spesielt bryggeanlegget kan nå sies å være oppgradert for å imøtekomme medlemmenes tonnasje økning. I løpet av de 5 siste årene har størrelsen på seilbåtene økt betraktelig samt at oldenborg har stadig blitt mere populært som rekreasjonsområde for voksne og barn. Denne positive utviklingen medførte at det anlegget som var tillaget ville bli for lite og ikke tilstrekkelig oppankret for forsvarlig fortøyning av seilbåtene. Det har vært mange forslag for løsninger, alt fra lapping på det gamle ved å skøyte på en brygge her og der, og innkjøp av utslitte brygger fra småbåtlaget. Dette lå fort an til å bli mange kokker mye søl uten en reel forbedring av havneanlegget. Det ble derfor fra komiteen kartlagt bunnforhold, utmålt terreng og areal i forhold til dagens og framtidens plassbehov. Ut ifra det ble det tegnet en ny havneplan, hvor de beste bryggene ble brukt der det krevdes mest styrke, samt at plan for nybygg av 50 meter brygge ble lagt inn. Bryggene ble planlagt oppankret med solid kjetting for å gjøre tilgjengelig bryggene fra begge sider(kontra stag som tidligere stengte av indre havn), samt at dette ville forskjønne området med å få vekk alle overflatetau og fester, som hadde bygd på seg etter hvert. Sporty gjeng kom på dugnad for flytting av brygger, som var så hemmelig at de ikke viste om det selv :-D

Ola, Odd og Paul var ofte nedi vågen å skrudde brygger. Nybryggene på plass i Oldenborg, nice. Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

41


Før endring av havnen fikk vi uvurderlig hjelp fra we-subsea med Kjell Storvik i spissen, som stilte med egen dugnadsinnsats og dyrt utstyr flere dager for å klargjøre området for den nye havnen. Vi er helt avhengig av ekstern hjelp som dette og da var det kjekt at den eneste betalingen han skulle ha var å få komme å besøke oss på oldenborg av og til. Fra Lerøy fikk vi organisert og hentet kjetting fra deres anlegg på rensvikholmen og delvis fra anlegget i møstavågen, dette fikk vi også helt gratis med hjelp til transport mm. Når dette var på plass kunne organiseringen av anlegget starte, og det ble mye arbeid med flytting og oppankring samt opprydding under vann. Når eksisterende brygger var ankret opp ble det påbegynt bygging av nye brygger hvor Alf Kvalvåg bidro med uvurderlig hjelp med å skaffe fat og alt annet utstyr som trengtes til konstruksjonen. Innkjøp av material ble brukt fra Gjensidigetilskuddet som ble tildelt oldenborg på grunn av barneaktiviteten som har etablert seg der. (Med det i baktanke er det viktig at vi også i fortsettelsen kan la stedet være en arena der barn og ungdom kan leke uten stoppeklokke og mas.)

Gammel Havn

Ny Havn

42

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


I og med at det var seilforeningens tur ĂĽ arrangere nordenfjeldske var mange resurser opptatt pĂĽ den kanten, men det viste seg at det er mange andre som ikke gjør sĂĽ mye av seg som bidro pĂĽ en helt fantastisk mĂĽte. Og bryggene kom pĂĽ plass slik at anlegget nĂĽ er dimensjonert til ĂĽ ta imot alle foreningens medlemmer i hopetall đ&#x;˜Šđ&#x;˜Š. NĂĽr det gjelder strømanlegget et det kommet pĂĽ plass med nye søyler og kabler, slik at vi slipper spagetti nĂĽr vi er mange pĂĽ kaiene. Her er det bare ĂĽ ta av seg støvet for Ola, Geir og Elmarin, for dette ble veldig.

I tillegg til havnen, har huset og veranda fütt seg en forbedring og er sü si ferdig. Grovarbeidet med utvidelse og ny bÌring pü veranda og nytt verandatak, ble gjort i 2013, men avslutningen har ventet pü seg pga trengende behov for havneutvidelsen. I ü ble det rom for ü fü pü plass det siste arbeidet med fjøler i taket, slik at det ser lit mere ok ut innvendig. Nede ved havnen har gapahuken fütt selskap av en liten bod for seil og joller, slik at barnekroken med basseng og akvariet har fütt enda et tilbud til de minste.

Barnekroken med basseng akvariet og seilbod

Pü oldenborg har det i tillegg til lang tradisjon med høsttakkefest vokst fram andre happeninger i løpet av üret som har blitt populÌre . spesielt santhans feiringen med aksels skatejakt har blitt superpopulÌrt for barna og er egentlig et fint tegn pü at oldenborg er blitt mere og mere for barn og ungdom. Hyggelig er det ogsü at pinseturene für en god start i oldenborg.

Kristiansunds Seilforening - Ă…RBOK 2018

43


Aksel og Ola i gang med barne kroken. (Det finnes vel ikke et eneste prosjekt der Aksel ikke har bidratt i tillegg til den jevne innsatsen for å holde området nyklipt og ship shape.)

En del snåle bemerkninger og mye neserynkning måtte man tåle når man kjøpte en traktorklipper. Tror nok de fleste nå skjønner poenget, når vi her ser 36 unger på seiltur storkoser seg på skattejakt i seilforeningens paradis.

Arnt og Frimann som på en av sine mange frakt turer til Oldenborg. Det har vært mang en plank på dekket der. Totalt sett kan man med og margin si at det går bare godt i vårt oldenborg i 2017 Arild Fjerstad Leder Oldenborg komitee 44

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

45

Distansetabell for den norske kyst

Oslo Kristiansand Stavanger Haugesund Bergen Florø Måløy Ålesund Åndalsnes Molde Kristiansund Hestvika Trondheim Verdalsøra Steinkjer Namsos Rørvik Brønnøysund Sandnessjøen Bodø Tromsø

Oslo 155 Kristiansand 290 136 Stavanger 306 153 31 Haugesund 374 221 99 68 Bergen 457 304 172 151 87 Florø 484 331 199 178 119 29 Måløy 538 385 253 232 166 82 54 Ålesund 588 435 303 285 216 132 104 50 Åndalsnes 572 419 287 266 200 116 88 34 22 Molde 600 447 315 294 228 144 116 62 66 48 Kristiansund 650 497 365 344 278 194 166 112 113 94 48 Hestvika 688 535 403 382 316 232 204 150 152 134 89 40 Trondheim 707 553 421 400 334 250 222 168 170 151 105 58 36 Verdalsøra 718 564 432 411 345 261 233 179 181 162 116 69 48 27 Steinkjer 748 597 477 445 374 299 271 218 221 203 159 99 130 164 176 Namsos 743 592 472 440 369 294 266 213 216 198 154 94 125 159 173 33 Rørvik 789 638 518 486 415 340 312 259 262 244 200 140 171 205 219 79 46 Brønnøysund 825 674 554 522 451 376 348 295 298 280 236 176 207 241 255 115 82 36 Sandnessjøen 918 767 647 615 544 469 441 388 391 373 329 269 300 334 348 208 175 129 93 Bodø 1111 960 840 808 737 662 634 581 584 566 522 462 493 527 541 401 368 322 287 194 Tromsø

Distansene er anført i nautiske mil etter en vanligste korteste seillei.


KRISTIANSUND 2018 Tidspunkt og høyder for høy- og lavvann Januar

Februar

Tid 1 0405 Ma 1013 1633 2237 2 0454 Ti 1100 1723 2329 3 0542 On 1146 1814

cm 51 237 46 240 46 247 35 244 44 253 29

Tid 16 0446 Ti 1055 1716 2317 17 0519 On 1127 1749 2351 18 0551 To 1158 1821

4 0019 To 0630 1233 1905 5 0109 Fr 0717 1321 1957 6 0200 Lø 0806 1410 2051 7 0251 Sø 0857 1502 2147 8 0345 Ma 0953 1558 2245 9 0444 Ti 1056 1701 2347 10 0549 On 1207 1811

243 47 254 29 237 54 250 35 227 63 241 46 214 75 229 59 201 85 215 72 190 94 202 83 184 99 193

212 19 0024 0623 65 Fr

20 Lø

21 Sø

22 Ma

23 Ti

24 On

25 To

0052 89 26 11 0700 183 To

12 Fr

13 Lø

14 Sø

15 Ma

1320 1923 0154 0805 1426 2027 0248 0859 1519 2119 0333 0943 1604 2203 0411 1020 1642 2242

98 189 90 188 93 190 87 196 85 194 82 205 77 199 77 213 70 204

Fr

1230 1854 0057 0656 1303 1928 0131 0731 1338 2005 0208 0808 1416 2045 0249 0851 1459 2131 0336 0941 1549 2225 0433 1044 1650 2330 0541 1159 1802

cm 72 219 64 208 68 224 59 211 66 227 56

228 56 212 66 227 57 209 69 224 60 205 73 218 65 199 80 212 71 193 86 204 76 188 92 197 80 186 93 194

cm 42 250 21

Tid 16 0532 Fr 1138 1800

2 0008 Fr 0616 1220 1851 3 0053 Lø 0659 1304 1937 4 0137 Sø 0742 1348 2023 5 0221 Ma 0826 1433 2109 6 0305 Ti 0913 1521 2158 7 0354 On 1007 1614 2252 8 0451 To 1113 1718 2355 9 0601 Fr 1232 1836

237 41 254 21 234 44 251 27 225 51 242 39 214 60 228 53 201 72 212 69 189 84 195 83 179 93 181 92 173 98 173

212 17 0003 0604 52

28 Sø

29 Ma

30 Ti

31 On

1318 1921 0155 0808 1429 2034 0259 0909 1531 2137 0354 1001 1625 2231 0445 1049 1716 2321

87 197 74 199 74 206 65 214 57 218 56 228 41 228 47 242 28 236

18 Sø

19 Ma

20 Ti

21 On

22 To

23 Fr

24 Lø

96 25 10 0106 0720 174 Lø

11 Sø

80 12 27 0042 0657 189 Lø

Mars

Tid 1 0531 To 1135 1804

Ma

13 Ti

14 On

15 To

1350 1955 0213 0829 1454 2058 0307 0920 1542 2146 0350 1000 1622 2225 0427 1035 1656 2259 0501 1107 1729 2331

95 172 93 181 87 178 86 191 77 186 78 201 67 194 69 210 58 202 62 218 50 208

26 Ma

27 Ti

28 On

63°07' N 7°44' E

April

Tid 1 0434 To 1037 1704 2310 2 0517 Fr 1120 1749 2352 3 0558 Lø 1202 1831

cm 45 234 21 226 37 243 15 229 33 247 16

Tid 16 0436 Fr 1041 1701 2306 17 0509 Lø 1112 1733 2337 18 0541 Sø 1144 1805

4 0031 Sø 0637 1242 1911 5 0109 Ma 0716 1322 1950 6 0147 Ti 0755 1403 2029 7 0226 On 0836 1445 2110 8 0308 To 0924 1533 2156 9 0357 Fr 1024 1631 2255 0015 80 10 0501 0626 180 Lø 1141 1300 79 1747 1907 184 0138 77 11 0010 0750 188 Sø 0625 1419 67 1305 2029 193 1917 0249 68 12 0130 0856 203 Ma 0748 1523 50 1418 2132 206 2029 0345 56 13 0234 0950 220 Ti 0848 1617 34 1511 2224 218 2120 0323 14 0932 On 1553 2200 15 0402 To 1008 1628 2234

227 34 243 23 221 39 234 35 212 48 221 49 200 59 204 64 188 72 186 79 176 83 171 90 166 91 160

216 19 0008 0613 36

96 163 91 158 95 168 84 165 87 178 73 176 76 189 62 187 65 200 51 197

80 11 26 0001 0607 174

1209 1832 0034 0636 1241 1904 0107 0709 1315 1938 0141 0745 1352 2016 0220 0825 1433 2058 0303 0912 1521 2150 0356 1013 1620 2255 0503 1131 1737

cm 56 224 45

228 42 214 50 229 42 214 51 227 44 211 55 223 49 205 62 215 57 197 70 204 67 188 78 193 76 181 83 184

Ma

20 Ti

21 On

22 To

23 Fr

24 Lø

25 Sø

Ma

27 Ti

28 On

29 To

30 Fr

31 Lø

1217 1837 0041 0647 1252 1912 0116 0724 1330 1951 0155 0806 1413 2034 0239 0856 1504 2127 0332 1000 1607 2235 0440 1122 1729

1251 1905 0128 0735 1410 2025 0238 0842 1512 2124 0333 0935 1603 2211 0419 1020 1647 2252 0500 1101 1728 2329

cm 55 210 41 206 46 219 34 212 40 225 29

228 28 217 35 227 31 214 39 221 37 208 45 212 48 199 55 199 61 187 64 184 73 178 70 174

67 174 77 182 56 184 67 196 41 196 54 211 28 208 42 223 19 216 33 231 16 219

Tid 1 0538 Sø 1140 1805

2 Ma

3 Ti

4 On

5 To

6 Fr

7 Lø

8 Sø

9 Ma

cm 28 233 18

Tid

cm

31 16 0514 1116 220 Ma

1735 2341 0005 219 17 0550 0614 28 Ti 1152 1218 229 1811 1841 24 0040 215 18 0016 0651 32 On 0627 1256 220 1231 1915 35 1849 0115 208 19 0054 0728 39 To 0709 1334 208 1314 1950 47 1931 0151 198 20 0136 0807 49 Fr 0755 1415 193 1402 2027 60 2019 0230 187 21 0223 0851 61 Lø 0851 1459 178 1457 2109 73 2116 0314 175 22 0319 0946 72 Sø 0959 1552 164 1605 2203 84 2227 0411 165 23 0429 1054 80 Ma 1119 1703 153 1728 2315 92 2350 0527 158 24 0553 1214 83 Ti 1241 1830 151 1858

20 216 25 224 19 218 23 223 22 216 26 217 31 210 32 206 43 200 41 192 57 188 50 178 70 178 56 169 76 175 54 169

93 25 0112 73 10 0038 0653 159 0716 180 Ti

On

12 To

13 Fr

14 Lø

15 Sø

1329 1948 0151 0802 1428 2044 0245 0852 1514 2126 0328 0932 1552 2202 0405 1007 1627 2235 0440 1041 1701 2307

78 157 86 167 68 168 75 178 56 180 62 190 45 192 50 202 34 202 40 212 25 211

On

26 To

27 Fr

28 Lø

29 Sø

30 Ma

1355 2011 0220 0822 1454 2106 0314 0915 1543 2150 0359 0959 1626 2229 0440 1040 1703 2305 0517 1118 1738 2339

46 177 64 190 36 188 52 201 28 197 42 210 24 204 34 214 22 209 29 215 25 210

Månefasene er vist med følgende symboler: fullmåne , nymåne , voksende halvmåne , og avtagende halvmåne . Tidspunktene er gitt i norsk normaltid (UTC + 1 time). Sommertid fra siste søndag i mars til siste søndag i oktober. Da må tidene økes med 1 time. Høyder er gitt i cm over sjøkartnull.

46

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening

55


KRISTIANSUND 2018 Tidspunkt og høyder for høy- og lavvann Mai Tid 1 0553 Ti 1156 1812

cm 28 211 30

Tid 16 0528 On 1131 1749 2354 208 17 0611 2 0013 0629 30 On To 1215 1233 204 1832 1844 37 3 0048 203 18 0036 To 0706 36 Fr 0658 1310 195 1303 1918 46 1919 196 19 0122 4 0123 Fr 0744 43 Lø 0751 1350 184 1356 1954 56 2011 187 20 0213 5 0200 Lø 0827 52 Sø 0850 1433 172 1455 2034 67 2109 177 21 0311 6 0242 Sø 0916 61 Ma 0957 1523 161 1602 2124 77 2217 0332 168 0418 7 1015 69 22 1109 Ma Ti 1624 153 1718 2227 84 2332 160 23 0534 8 0436 Ti 1124 72 On 1223 1738 150 1836 2342 87 9 0552 158 24 0047 On 1234 71 To 0650 1854 153 1331 1945 0057 83 25 0154 10 0705 162 0756 To Fr 1337 64 1430 1956 162 2040 74 26 0250 11 0158 Fr 0802 171 Lø 0851 1428 54 1519 2043 174 2126 62 27 0338 12 0247 Lø 0849 183 Sø 0937 1511 42 1601 2124 186 2205 50 28 0420 13 0329 Sø 0930 195 Ma 1019 1551 32 1639 2201 198 2242 38 29 0459 14 0409 Ma 1009 206 Ti 1059 1629 23 1713 2237 208 2317 28 30 0536 15 0448 Ti 1049 214 On 1136 1708 18 1747 2315 215 2351 31 0612 To 1214 1820

Juni cm 20 219 16 219 16 219 20 218 17 213 29 213 21 202 41 204 29 189 53 194 37 177 64 185 43 169 70 180 45 168 69 181 43 172 63 185 40 180 55 191 37 187 46 195 35 194 39 197 34 199 35 198 35 202 33 196 38 203 33 192 42

Tid 0025 0648 1251 1854 0100 0726 1330 1929 0137 0806 1410 2008 0216 0850 1455 2053 0301 0940 1547 2146 0354 1037 1647 2249 0455 1139 1754 2358 0602 1241 1858

cm 201 36 187 47 196 41 180 54 190 46 173 61 183 53 166 69 176 59 159 75 169 63 155 80 165 64 156 80 165 61 161

9 0104 Lø 0706 1338 1955 10 0202 Sø 0802 1429 2043 11 0252 Ma 0853 1516 2127 12 0339 Ti 0940 1601 2210 13 0425 On 1028 1646 2253 14 0511 To 1116 1732 2337 15 0600 Fr 1205 1819

74 170 54 170 65 179 45 182 54 190 36 194 41 201 27 206 29 210 22 215 18 216 20 221 12 217 22

1 Fr

2 Lø

3 Sø

4 Ma

5 Ti

6 On

7 To

8 Fr

16 Lø

17 Sø

18 Ma

19 Ti

20 On

21 To

Juli Tid 0023 0651 1256 1909 0112 0745 1350 2001 0203 0843 1447 2057 0259 0945 1548 2158 0400 1049 1653 2304 0507 1155 1801

cm 223 10 213 28 220 13 205 38 214 19 194 48 205 28 183 58 195 38 173 66 187 45 168

Tid 0041 0707 1310 1908 0116 0743 1347 1945 0152 0822 1427 2024 0232 0905 1510 2109 0316 0952 1559 2202 0407 1046 1656 2303 0507 1146 1759

cm 201 39 185 52 198 43 181 56 194 47 176 62 188 52 171 68 182 57 166 73 177 61 164 77 173 62 165

8 0011 Sø 0612 1249 1905 0118 9 0719 Ma 1350 2005 10 0220 0822 Ti 1446 2059 11 0316 On 0919 1540 2149 12 0408 To 1013 1630 2237 13 0459 Fr 1105 1719 2324 14 0550 Lø 1156 1807

76 173 60 170 70 178 54 180 60 187 46 192 46 198 37 206 32 209 30 218 19 217 26 227 9 221 25

1 Sø

2 Ma

3 Ti

4 On

5 To

6 Fr

68 22 0014 0617 181 Fr

23 Lø

24 Sø

25 Ma

26 Ti

27 On

28 To

29 Fr

1259 1909 0122 0725 1359 2008 0224 0825 1452 2059 0317 0917 1537 2143 0403 1002 1616 2222 0444 1043 1652 2258 0521 1121 1727 2333 0557 1158 1800

50 169 67 179 52 173 62 180 51 180 55 182 50 187 48 185 48 194 43 187 46 198 40 188 46 201 38 188 47

7 Lø

16 Ma

17 Ti

18 On

19 To

20 Fr

21 Lø

August Tid 0059 0733 1337 1944 0148 0826 1428 2035 0239 0921 1521 2129 0333 1018 1616 2228 0433 1117 1717 2335 0539 1220 1824

cm 233 8 213 35 228 15 203 44 218 27 191 55 205 41 180 65 192 54 171 72 180 64 168

75 22 0047 0650 173 Sø

23 Ma

24 Ti

25 On

26 To

27 Fr

28 Lø

29 Sø

1323 1933 0156 0800 1422 2033 0257 0859 1513 2122 0346 0948 1556 2204 0428 1030 1634 2241 0505 1107 1708 2315 0539 1141 1741 2348 0612 1215 1813

69 170 72 171 69 176 66 174 66 185 59 179 62 193 52 184 57 200 46 189 53 205 42 193 51 209 39 195 50

202 15 0011 232 30 0020 210 30 0007 0631 38 0641 5 0644 39 Lø

63°07' N 7°44' E

1234 187 1834 49

1247 219 1855 28

Ma

1248 1846 31 0052 Ti 0717 1321 1920

196 50 210 40 194 53

Tid 0126 0752 1356 1955 0202 0829 1434 2035 0242 0911 1516 2121 0327 0959 1607 2217 0422 1058 1708 2326 0529 1206 1820

cm 208 44 191 57 203 49 186 63 197 55 181 70 190 62 176 76 183 67 173 80 178 69 174

7 0043 Ti 0646 1319 1933 8 0157 On 0802 1427 2038 9 0301 To 0908 1525 2133 10 0357 1005 Fr 1618 2223 11 0449 Lø 1056 1706 2310 12 0538 Sø 1144 1752 2355 13 0626 Ma 1231 1837

77 179 67 181 67 186 60 194 52 198 50 210 35 212 41 225 20 222 33 237 9 228 29 245 6 229 30

1 On

2 To

3 Fr

4 Lø

5 Sø

6 Ma

Tid

cm

228 16 0212 0848 35 To

1446 2055 17 0301 0938 Fr 1534 2149 18 0355 Lø 1032 1629 2254 19 0457 Sø 1133 1735

201 55 212 52 189 68 195 68 178 78 179 80 171

85 20 0009 0613 169 Ma

21 Ti

22 On

23 To

24 Fr

25 Lø

26 Sø

27 Ma

28 Ti

1242 1853 0127 0734 1351 2005 0235 0842 1449 2101 0327 0932 1535 2144 0408 1012 1613 2221 0443 1047 1647 2253 0515 1120 1719 2325 0546 1150 1750 2355 0617 1221 1821

87 170 84 167 87 176 78 172 82 186 69 180 74 195 60 188 67 204 52 196 60 212 46 203 55 218 42 208 51 222 39 210 50

245 29 0026 223 14 0041 0713 10 0648 40 Ti

1316 1921 15 0126 On 0801 1400 2007

223 35 239 20 213 44

On

1252 1853 30 0058 To 0720 1325 1927 31 0133 Fr 0755 1400 2005

210 51 222 43 208 54 218 49 204 61

Månefasene er vist med følgende symboler: fullmåne , nymåne , voksende halvmåne , og avtagende halvmåne . Tidspunktene er gitt i norsk normaltid (UTC + 1 time). Sommertid fra siste søndag i mars til siste søndag i oktober. Da må tidene økes med 1 time. Høyder er gitt i cm over sjøkartnull.

56

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

47


KRISTIANSUND 2018 Tidspunkt og høyder for høy- og lavvann September Tid 0211 0834 1440 2049 0256 0920 1528 2144 0350 1020 1629 2257 0501 1135 1746

cm 211 56 197 69 201 66 189 77 191 76 182 83 182 83 180

Tid 16 0317 Sø 0941 1541 2213 17 0417 Ma 1040 1645 2329 18 0534 Ti 1154 1807

5 0024 On 0629 1300 1912 6 0145 To 0756 1415 2023 0251 7 0903 Fr 1515 2120 8 0347 Lø 0957 1605 2209 9 0436 Sø 1044 1651 2253 10 0522 Ma 1127 1733 2336 11 0605 Ti 1208 1814

82 180 82 186 72 189 74 200 55 203 62 218 37 218 50 234 23 229 40 247 15 236 35 253 13 236 34

20

1 Lø

2 Sø

3 Ma

4 Ti

Tid 1 0234 Ma 0853 1501 2127 2 0332 0956 Ti 1603 2245 3 0450 On 1119 1726

cm 209 73 202 78 196 86 192 85 186 95 188

Tid 16 0339 Ti 0948 1557 2245 17 0452 On 1101 1714

94 19 0052 0703 166

4 0015 To 0625 1249 1856 5 0136 Fr 0751 1404 2009 6 0240 Lø 0854 1502 2105 7 0333 Sø 0943 1550 2152 8 0419 Ma 1026 1633 2235 9 0502 Ti 1106 1713 2316 10 0541 On 1143 1752 2355 11 0619 To 1220 1830

84 185 94 194 73 194 85 208 57 209 72 225 42 222 59 239 32 233 49 250 27 239 42 254 28 240 41 251 35 237 45

19

On

To

21 Fr

22 Lø

23 Sø

24 Ma

25 Ti

26 On

253 27 12 0018 0647 19 On

1248 1855 13 0100 To 0729 1328 1936 14 0143 Fr 0810 1408 2020 15 0228 Lø 0853 1451 2111

232 38 245 31 223 47 232 47 212 59 215 64 199 72

Oktober cm 196 81 187 85 179 95 177 93 168 103 173

To

1313 1929 0204 0817 1419 2031 0258 0908 1508 2116 0340 0948 1547 2153 0415 1021 1622 2226 0446 1052 1653 2257 0517 1122 1724 2327 0547 1152 1755 2358 0618 1222 1828

102 178 88 173 96 187 79 184 86 198 68 195 76 209 59 205 67 218 51 214 59 226 45 220 53 232 42 224 50 235 41 226 50

234 28 0031 0650 44 Fr

1255 1902 29 0107 Lø 0725 1331 1941 30 0147 Sø 0805 1412 2027

224 53 229 51 219 60 221 61 211 69

November cm 182 103 186 98 172 112 179

101 18 0005 0620 169 To

Fr

20 Lø

21 Sø

22 Ma

23 Ti

24 On

25 To

26 Fr

1224 1840 0120 0738 1338 1949 0218 0833 1432 2039 0302 0914 1515 2118 0339 0949 1551 2153 0413 1021 1624 2226 0444 1051 1657 2258 0516 1122 1730 2332 0549 1155 1805

113 180 96 176 107 188 87 187 96 199 77 199 85 210 67 210 74 221 57 220 65 230 50 228 57 237 46 234 52 241 45 237 50

1256 1909 0115 13 0732 Lø 1334 1951 14 0157 Sø 0810 1413 2038 15 0244 Ma 0853 1459 2135

230 52 230 60 220 63 214 75 209 76 197 90 197 88

28 Sø

29 Ma

30 Ti

31 On

1230 1843 0048 0703 1309 1927 0132 0747 1353 2018 0224 0839 1445 2122 0327 0945 1550 2240

236 52 236 55 232 57 227 66 223 66 214 79 213 75 201 93 203 81

Desember

Tid 1 0447 To 1108 1712

cm 191 101 198

Tid 16 0523 Fr 1124 1736

cm 174 116 184

Tid 1 0556 Lø 1208 1811

cm 195 99 208

2 0004 Fr 0618 1233 1838 3 0121 Lø 0738 1347 1949 4 0224 Sø 0837 1444 2045 5 0316 Ma 0925 1532 2133 6 0400 Ti 1006 1615 2216 7 0440 On 1043 1654 2256 8 0517 To 1119 1732 2335 9 0552 Fr 1154 1810

80 191 100 203 72 199 91 213 61 210 79 226 52 222 67 236 45 230 58 243 43 236 52 244 45 238 50 241 51 237 53

99 17 0022 0641 177

2 0058 Sø 0711 1321 1923 3 0201 Ma 0813 1422 2023 4 0254 Ti 0903 1514 2114 5 0340 On 0945 1559 2159 6 0420 To 1023 1640 2240 0457 7 1100 Fr 1719 2320 8 0531 Lø 1135 1757 2358 9 0605 Sø 1210 1834

73 198 94 212 69 205 85 218 64 214 76 224 62 222 68 227 60 228 62 228 61 232 59 227 64 233 58 223 68 232 61

18 Sø

19 Ma

20 Ti

21 On

22 To

23 Fr

24 Lø

234 25 10 0014 0627 59 Lø

11 Sø

243 27 0008 240 12 12 0035 0656 46 0624 48 Fr

63°07' N 7°44' E

Ma

13 Ti

14 On

15 To

1230 1848 0053 0701 1306 1928 0133 0737 1344 2012 0217 0817 1426 2102 0307 0905 1516 2201 0409 1008 1620 2311

233 58 224 70 226 66 212 81 217 76 199 92 206 87 188 103 196 95 178 112 188 100

1241 1850 0125 0744 1344 1949 0216 0832 1434 2036 0259 0911 1516 2116 0336 0947 1553 2153 0412 1021 1630 2231 0449 1056 1708 2310 0526 1133 1748 2351 0606 1212 1832

113 188 93 186 105 196 84 197 94 206 74 209 82 217 65 220 71 227 56 230 61 235 51 238 54 240 48 243 49 242 50 244 48

27 Ti

28 On

29 To

30 Fr

1255 1920 0125 0737 1342 2015 0221 0832 1436 2119 0324 0936 1539 2231 0437 1050 1653 2346

241 51 230 67 234 57 219 79 225 65 207 90 216 71 198 98 209 74

cm

1739 189

94 17 0022 0639 182 Ma

18 Ti

19 On

20 To

21 Fr

22 Lø

23 Sø

24 Ma

1243 1846 0121 0739 1345 1945 0213 0829 1437 2036 0300 0913 1523 2123 0343 0954 1608 2209 0426 1034 1652 2254 0509 1116 1737 2341 0554 1159 1825

108 192 89 190 100 198 81 201 89 208 72 213 77 218 63 225 64 228 55 235 53 236 51 243 44 240 50 248 39

217 25 0030 239 10 0036 0638 73 0640 53 Ma

238 11 26 0036 0649 57 Ma

Tid

179 16 0531 1133 111

Ti

12 On

13 To

14 Fr

15 Lø

1245 1911 0115 0713 1322 1950 0155 0750 1400 2033 0238 0832 1443 2120 0327 0922 1532 2216 0424 1022 1632 2318

228 66 210 80 222 72 202 88 214 79 194 96 206 87 186 103 198 93 181 109 192 95

Ti

26 On

27 To

28 Fr

29 Lø

30 Sø

1245 1915 0120 0729 1333 2010 0214 0821 1426 2108 0311 0918 1523 2211 0413 1022 1627 2317 0521 1133 1737

248 38 234 60 244 43 224 69 237 51 213 80 227 60 202 89 217 69 194 94 208

75 31 0025 0633 191 Ma

1247 95 1850 204

Månefasene er vist med følgende symboler: fullmåne , nymåne , voksende halvmåne , og avtagende halvmåne . Tidspunktene er gitt i norsk normaltid (UTC + 1 time). Sommertid fra siste søndag i mars til siste søndag i oktober. Da må tidene økes med 1 time. Høyder er gitt i cm over sjøkartnull.

48

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening

57


se mer om været på våre nettsider ... du finner værlinker under Nyheter: www.krsund-seil.com

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

49


Knoptabell Knop 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

km/t 1,852 3,704 5,556 7,408 9,260 11,12 12,96 14,18 18,52 22,22 25,93 29,63 33,33 37,04 40,74 44,45 48,15 51,86 55,56

m/sek 0,51 1,03 1,54 2,06 2,57 3,09 3,60 4,12 5,14 6,17 7,20 8,23 9,26 10,29 11,32 2,35 13,38 14,40 15,43

Tid min 60 30 20 15 12 10 8 7 6 5 4 3 3 3 2 2 2 2 2

sek 0 0 0 0 0 0 34 30 0 0 17 45 20 0 44 30 18 8 0

Tiden du bruker ved forskjellige hastigheter ved å tilbakelegge 1 nautisk sjømil. En grei tabell som sparer en god del hodearbeid. Internasjonale tallangivelser Tall kan også bli misforstått – blant annet betyr nine (engelsk ni) nei på tysk. Derfor er det bygget opp et system for internasjonal angivelse av tall også: 0- zero 1- one 2- two 3- tree 4- fower 5- fife 6- six 7- seven 8- eight 9- niner

50

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Det fonetiske alfabet A - Alfa (AL FAH)

K - Kilo (KEY LOH)

U - Uniform (YOU NEE FORM)

B - Bravo (BRAH VOH)

L - Lima (LEE MAH)

V - Victor (VIK TAH)

C - Charlie (CHAR LEE)

M - Mike (MIKE)

W - Whiskey (WISS KEY)

D - Delta (DELL TAH)

N - November (NO VEM BER)

X - X-ray (ECKS RAY)

E - Echo (ECK OH)

O - Oscar (OSS CAH)

Y - Yankee (YANG KEY)

F- Foxtrot (FOKS TROT)

P Papa (PAH PAH)

Z - Zulu (ZOO LOO)

G - Golf (GOLF)

Q - Quebec (KEH BECK)

Æ - Ægir / Ærlig

H - Hotel (HOH TELL)

R - Romeo (ROW ME OH)

Ø - Ørnulf / Østen

I - India (IN DEE AH)

S - Sierra (SEE AIR RAH)

Å - Ågot / Åse

J - Juliett (JEW LEE ETT)

T - Tango (TANG GO)

Beuforts Vindskala Internasjonale tallangivelser Styrke Beskrivelse/navn Hastighet (m/s) Virkning Tall kan også bli misforstått - blant annet betyr nine (engelsk ni) nei på tysk. Derfor er det bygget opp 0 Stille 0,0-0,2 Røyk stiger rett til værs, havblikk. et system for internasjonal angivelse av tall også: 1 Flau vind 0,3-1,5 Røyk bøyer av i vindens retning. 0- zero 1- one 2- vind two 3- tree 4- fower 5- fife 6- six 7seven 8- eight 9- ninerblad blafrer. 2 Svak 1,6-3,3 Vind føles mot huden, 3

Lett bris

3,4-5,4

Blad og kvister strekker seg, flagg strekkes.

4

Laber bris

5,5-7,9

Støv og løst papir blåser i luften, små greiner beveger seg. Noen skumskavler.

5

Frisk bris

8,0-10,7

Små løvtrær begynner å svaie.

6

Liten kuling

10,8-13,8

Store greiner beveger seg, vanskelig å bruke paraply.

7

Stiv kuling

13,9-17,1

Store trær svaier, vanskelig å gå.

8

Sterk kuling

17,2-20,7

Kvister brekker av trærne, vanskelig å gå.

9

Liten storm

20,8-24,4

Mindre materielle skader, takstein blåser ned.

10

Full storm

24,5-28,4

Trær rykkes opp med roten, betydelige materielle skader.

11

Sterk storm

28,5-32,6

Omfattende ødeleggelser.

12

Orkan

32,6

Hele områder raseres.

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

51


52

Ă…RBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Kristiansunds Seilforening - Ă…RBOK 2018

53


LANGTIDSPLAN FOR KRISTIANSUNDS SEILFORENING VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 28. FEBRUAR 2018.

I. INNLEDNING Kristiansunds seilforening ( KS ) er tilsluttet seilforbundet og er registrert som et idrettslag. Seilsporten / regattaseilingen har på landsbasis de senere år hatt en markert tilbakegang. Dette har sikkert flere årsaker, men en av årsakene må antas å være det forhold at seilbåtene har vokst mye i størrelse i perioden. Mange er i dag så store at de har blitt mindre egnet til bruk i forbindelse med regattaseiling. Det sentrale spørsmål i så måte er om dette er en utvikling man ønsker å gjøre noe med og i så fall hva man kan og bør gjøre i så måte. Dette planutkast tar som utgangspunkt at foreningen både kan og bør gjøre det som er mulig for å snu trenden og bidra til å øke interessen for seiling generelt og spesielt for regattaseiling i vårt område. Da undertegnede ble valgt som formann i KS for tre år siden så virket foreningen svært fraksjonert. Det var utpreget vilje til å argumentere for sitt eget interesseområde og tilsvarende lite vilje til å anerkjenne andres synspunkter. Positiv holdning til og forståelse av verdien i samarbeide var i stor grad fraværende. I løpet av disse tre år synes dette å ha kommet i endring. Dette ble klart synlig i forbindelse med arrangementet Nordenfjeldske seileruke i Kristiansund i 2017. Her dro medlemmer lasset sammen på en fortreffelig måte på tvers av tradisjonelle interesseområder. Det ble nedlagt en massiv dugnadsinnsats. På tross av dette er det noen få av medlemmene som har opprettet en konkurrerende forening fordi disse ikke føler seg hjemme i foreningen - « fordi skoen ikke passer «. KS må ta det til retteretning men dette vil neppe skape nevneverdige problemer for KS sine planer fremover. Denne langtidsplan er vedtatt på styremøte 16.01.2018 som styrets forslag til neste årsmøte som retningsgivende for foreningens virksomhet de neste fem år. Målet er å samle foreningens medlemmer om felles mål.

54

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


2

II. UTFORDRINGENE VIDERE - ÅRSAKSFORHOLD Hva er så årsaken til tilbakegangen for seilsporten. Jeg antar at det i alle fall er to hovedpunkter i så måte: 1. Lav publikumsinteresse 2. Dårlig rekrutering. Publikumsinteresse Det er helt avgjørende for enhver type sport at den vekker publikums interesse. Om ikke så vil sporten være og kanskje forbli en aktivitet og fornøyelse for de som alt er involvert. Jeg ser i denne sammenheng tre sentrale tema: a. Synlighet / nærhet. I Kristiansund har det i siste år skjedd at fotballinteressen har øket enormt i og med at KBK er i elitedivisjonen. Folk strømmer til stadion i hjemmekampene - selv folk som aldri har engasjert seg i selve fotballsporten tidligere. Hvorfor det ? Det som i alle fall kjennetegner et besøk på stadion er at den som er på tribunen har en umiddelbar nærhet og en umiddelbar synlighet i forhold til det som skjer. Man får som publikummer se på nært hold kampen på en direkte måte. Om man sammenligner årets regattaer i NFSU på Bremsnesfjorden så var det kun to tilskuere – undertegnede og Alf Kvalvåg. Det manglet totalt synlighet og nærhet for publikum – unntatt til og fra seiling i havneområdet. b. Konkurranseelementet / nærhet I f.eks en fotballkamp er konkurranse-elementet svært synlig og nært for publikum og er egnet til å skape direkte konkret engasjement i det som skjer. Om jeg igjen skal benytte regatta på Bremsnesfjorden som sammenligning så er det ganske klart at publikum ikke har noen nær og synlig mulighet til å følge med i hvordan den løpende konkurransen går. Det er et visst antall hvite seil som er så langt unna at det ikke var mulig å kjenne igjen den enkelte båt eller hvor banen går eller hvordan den enkelte båt ligger an i løpet. Konkurranseelementet er så fraværende i seilsporten at det ikke skapes publikumsinteresse. c. Festelementet Alle suksessfulle sportsbegivenheter med stor publikumsinteresse har som fellesnevner at publikum føler at dette er noe spesielt, spennende og ikke minst sosialt. Fellesskapsfølelsen er stor og viktig. Følelsen av festlig lag er sterkt.

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

55


3

I seilsporten synes festeelementet forbeholdt de som seiler. Det synes liten vilje / forståelse til å skape publikumsinteresse. Det som prioriteres er egen fornøyelse og viljen til å ofre noe av denne for å øke publikumsinteressen virker beskjeden og lite bevisst. Rekrutering KS har egen seilskole for de yngste i eget flott anlegg på Innlandet. Tidligere var det arrangert seiling hver onsdag i sesongen. De to siste sesongene har det ikke vært noen barn eller unge som har vært aktive i selskoleregi. Dette gjelder både optimistjolle og RS Feva. Anlegget på Innlandet har i stedet vært benyttet til Snipeseiling av voksne, og det er gjort en betydelig og flott innsats for å utvikle dette. Pr i dag ser dette ut til å kunne bli et miljø som kan utvikles videre. KS har egen RIB som benyttes av en krets med personer som har bistått med start mv. Snipeseilingen representerer et verdifullt bidrag til rekrutering og øket interesse for regattaseiling generelt. Når det gjelder større kjølbåter har regattaseiling på det området fortsatt et beskjedent omfang. Ventelig pga utvikling med stadig større båter som i stadig større grad ikke egner seg til annet enn distanseseilaser. Det må antas at problemene med rekrutering henger sammen med / har noe av de samme årsakene som er relevant i forhold til manglende publikumsinteresse og som er redegjort for i det ovenstående. Her både kan og bør mye gjøres. III. HOVEDLINJER / MÅL FOR KS NESTE FEM ÅR Seilskolen På grunn av at det ikke finnes interesse av barn på anlegget på Innlandet så deles seilskolens aktivitet opp i to deler; Seilskolen junior og seilskolen senior. Seilskolen junior overføres som en forsøksordning til Oldenborg hvor det hver eneste helg og ofte på ukedager i størstedelen av året er barn i rett alder for Optimistseiling. Disse er til overmål sammen med sine egne voksne og foresatte og er potensielt interesserte i seiling. På den årlige pinseturen var det i 2017 til sammen 19 barn som deltok. I Oldenborg er det stort kaianlegg, gapahuk, plaskebasseng, badestrand og akvarium som er hyppig brukt av barn. Det synes åpenbart klokt å utnytte dette for å øke interessen for jolleseiling hos barna. Seilskole senior forblir på anlegget på Innlandet og det tas sikte på å få snipemiljøet til å ivareta seilskole senior med bruk av RS Feva sammen med snipene. Seilskole senior tenkes som en fortsettelse av seilskole junior i Oldenborg når barna blir litt eldre. Våren 2018 arrangeres tre helger med seilskole i Oldenborg. Instruktører og lagringsplass for utstyr er i ferd med å komme på plass.

56

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


4

Regattaseiling KS satser på å utvikle regattaseiling med en-type-båter med utgangspunkt i anlegget på Innlandet. Videre satses det på å utvikle og øke aktiviteten med distanseseilaser for kjølbåter. I den forbindelse bør foreningen etablere et Stikk Ut prosjekt tilsvarende det som Molde seilforening har hatt suksess med i det siste. Det legges vesentlig vekt i det videre arbeidet på disse to områdene på rekrutering og å gjøre seiling konkret mere publikumsvennlig etter linjer trukket i det ovenstående. KS anskaffer bedre båt til bruk i regattasammenheng enn den RIB KS har i dag, Denne bør ha overbygg og også kunne benyttes til transport til og fra Oldenborg både av personer og varer. Oldenborg Anlegget i Oldenborg skaffes fullverdig vannforsyning. Anlegget benyttes av seilskolen junior samt til kursing av barn og voksne innen seilrelaterte aktiviteter. Det startes planlegging og utbedring av klubbhuset slik at dette kan benyttes i undervisningssammenheng og gi bedre muligheter for overnatting for barn som ikke har andre alternativer for overnatting ved kurs mv. Det søkes tippemidler til utvikling av seilskolen både junior og senior. Tilgjengeligheten til anlegget bør økes ved at KS anskaffer en overbygget båt, jfr i det ovenstående under avsnitt regattaseiling. Seilkroa anlegg i Vågen KS bør utvikle seilkroa videre bygningsmessig med etablering av seilloft og anlegg for tørk av seil. Seilloftet bør utformes slik at nylig innkjøpt profesjonell symaskin kan benyttes på en praktisk god måte. Tidligere ordning med faste medlemskvelder bør gjeninnføres. Det er gjort undersøkelser i byens nærområder etter brukbare alternativer til anlegget i Vågen uten at dette har gitt resultat pr i dag. Kranaskjæret KS har sammen med Havnefogd Honstad tatt initiativ til å få gjort noe med Kranaskjæret og gjestehavnen i byen. Det ble lagt ned mye arbeide i planlegging og organisering av prosjektet – herunder med plan om at kommunen gikk inn med grunneiendommen som tingsinnskudd i et AS Kranaskjæret hvor KS, KNH , kommunen og Småbåtlaget skulle være aksjonærer. Ved brev av 13.12.16 varslet Småbåtlaget at de ikke ville ha noe samarbeide med KS og ville gå ut av prosjektet om KS skulle være med videre.

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

57


5

Etter dette fremmet KNH sak for formannskapet med forslag i samsvar med tidligere utarbeidet skisse og hvor KS var med som prosjekteier. I formannskapet kom det et benkeforslag om justering i forslaget til vedtak som i realiteten innebar at KS var ute av prosjektet. KS er lovet av KNH gratis bruk av de nye lokalene på Kranaskjæret en dag og kveld pr måned når bygget er ferdig. Videre er det lovet fri bruk av nordenden av Kranaskjærets til bruk for Jolleseiling om KS skulle ønske det. Det blir videre lagt opp til å få en mastebukk i tre på nordenden som bl.a. kan benyttes av seilbåter. Kranaskjærprosjektets kostnader er betydelige og det er påpekt overfor KNH at KS er et idrettslag som kan ha tilgang til tippemidler og at dette kan være av interesse i finansieringen av prosjektet om KS får en sentral rolle i prosjektet. Det er videre påpekt at KS er interessert i å kjøpe C og D bryggene av Småbåtlaget dersom de skulle få vansker med å realisere det prosjektet de i desember 2016 bestemt de ville ha uten KS. IV BRUKEN AV DENNE PLANEN Denne planen ble fremmet som styrets forslag på årsmøtet i 2018 som retningsgivende for KS sine organer og medlemmer for videre arbeide. Den er ambisiøs og forutsetter et godt samarbeide og betydelig bidrag fra alle miljøer i foreningen. Den ble med en justering vedtatt med stort flertall. Denne planen både kan og bør brukes opp mot Seilforbund, kommune, KNH, Småbåtlaget, sponsorer og andre for å søke støtte for arbeidet i KS de neste fem år. Kristiansund 28.02.2018 Kjell H Visnes Styreformann KS

58

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Med hjerte for gode råvarer, god service og god kvalitet på alle produkter

KORTREIST MAT Fra vårt pølsemakeri og kjøkken kan vi tilby menyer for ulike typer catering. Vi leverer julebord, bryllup, konfirmasjoner, barnedåp, bursdagsfeiringer, grillselskap, styremiddager, klubbkvelder, overtidsmat m.m. Industriveien 11B, 6517 Kristiansund N Telefon 71 58 06 50 angus@gaupset.no www.gaupset.no

EGNE OPPSKRIFTER

LOKALE RÅVARER

I tillegg til all produksjon av kjøttvarer og ulike sorter påleggsvarer, produserer vi fiskemat med råvarer fra havet utenfor Kristiansund.

For vår del er det viktig å hente å hente de beste råvarene i markedet. Vi kjøper vi bare prima kvalitetsråvarer.

Våre åpningstider: Mandag–fredag 09.00–18.00 Lørdag 09.00–16.00

Besøk oss på Facebook og Instagram

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

59


moh. og herfra ser en storeINDUSTRIVEIEN deler av Trollheimen. på toppen, 4 B, Etter 6517pause KRISTIANSUND TLF.til71 57 25 10 ,www. bademiljo.no følger vi høydedraget videre Slanglifjellet langs grensa mellom Sunndal og Surnadal. Her, i skaret mellom Grinaren av: og Slanglifjellet, kan vi finne Leverandør eldgamle spor etter fangst; flere tusen år gamle buestillinger kan observeres • Varme- og sanitæranlegg i steinura. Herfra får vi også etter hvert fin utsikt innover mot Tovatna. Vi går • Varmepumper tilbake til Storfjellet via Slanglifjellslåa og Grinarhøgdin, og på hele ruta har • Bademiljøbutikk vi et flott skue ned mot øvre og nedre Grinarvatna. Fra Storfjellet går vi ned den bratte lia vi kom opp. Dette er en forholdsvis lang tur, ca 10–12 timer, der det forventes at deltagerne er i rimelig god form.

sk n ed

BYGGMESTER EIRIK ScHALdE Bedriftsveien 7C, 6517 Kristiansund N. Tlf. 71 67 89 00 – Mobiltlf. 45 24 09 00 www.triohus.no

17

60

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


A LT I N N E N F O R SI K R I N G Ditt lokale forsikringskontor i Kristiansund og Nordmøre

Folkets Hus 6509 Kristiansund N. Tlf. 71 56 61 70 www.engdahlassuranse.no

Kristiansunds Seilforening - Ă…RBOK 2018

61


de

(1318 moh), Her er det en unik utsikt med kombinasjonen fjord og fjell. Vi beregner å bruke 6–7 timer på hele turen.

n elig

Store eller små oppussings-/byggeprosjekter, vi har det meste innen byggevarer! Tlf. 715 80 800 www.maxbo.no

29

www.krimek.no

62

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


• Dører • Garasjeporter • Vinduer • Trapper • Garderober • Ovner og peiser

Verkstedveien 13, 6517 Kristiansund N. Telefon 71 52 86 35 www.romuld.com

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

63


Solnedgang Freikollen. (Foto: Roar Halten)

Nordmøre Revisjon AS Storgt. 34, 6508 Kristiansund Telefon: 715 715 00 www.nordmore-revisjon.no AURE, Gamle brannstasjonen ..tlf. 976 62 143 KRISTIANSUND N., Storgt. 34 tlf. 715 715 00 SUNNDAL, Sunndalsvn. 6 ....... tlf. 916 65 558 SURNADAL, Skeivegen 26 ...... tlf. 716 58 585 TINGVOLL ............................... tlf. 916 65 558

45

Tlf.: 71 56 65 00 Fax 71 56 65 20 Aut. Elektroentreprenør - Teleinstallatør Industriveien 7, 6517 KRISTIANSUND E-Mail: firmapost@west-elektro.no 64

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


besøksadresse postadresse telefon telefax e-post foretaksreg.

Vågeveien 7 Postboks 65, 6501 Kristiansund N. 71 57 31 00 71 57 31 01 post@bedriftspartner.net NO 938 251 878 MVA

REGNSKAP & SKATT RÅDGIVNING NYETABLERINGER

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

65


66

Ă…RBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Nye Volvo XC40

Kristiansunds Seilforening - Ă…RBOK 2018

67


68

Ă…RBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


eggedosis.no

Mekaniske tjenester for alle typer industri

www.tigmek.no

Ă˜rnhaugen 1 - 6520 Frei Tlf. 71 52 34 22 post@skjetne.as Kristiansunds Seilforening - Ă…RBOK 2018

69


70

Ã…RBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening

HAUKVIKENGA 4, 6517 KRISTIANSUND www.tp-engros.no

TP Engros AS


Vi skal være et fyrtårn i vår bransje – for våre kunder

Skipsinstallasjon Totalleverandør av elektrotekniske tjenester Elmarin er en totalleverandør av elektrotekniske tjenester i det maritime markedet. Med hovedkontor på kaikanten i Kristiansund er vi sentralt plassert på kysten. På vår referanseliste står en rekke verft og redere. Kundetilpasning og høy kvalitet Vi har en stab med høyt kvalifiserte fagfolk med lang erfaring. Elmarin har sterke tradisjoner for skreddersøm og tilpasninger etter våre kunders ønsker og krav. Vi er en ledende totalleverandør av produkter og tjenester for den maritime flåten i Midt-Norge. Vi er i front på utvikling av nye produkter og tjenester. Elmarin leverer komplette installasjoner av skipselektro, automasjon og maritim elektronikk. Referanser: Brønnbåter, Frysebåter, Lastebåter, Fiskebåter, Trålere og Seismic.

Kontakt oss på 715 66 715. Sjekk vår referanseliste på www.elmarin.no

elmarin.no


La Erling Haug AS ta vare på din sikkerhet Løfteutstyr og fallsikringsutstyr er av myndighetene underlagt krav om kontroll, minimum hver 12.mnd. Kontrollen skal utføres av en sakkyndig person som er godkjent av sakkyndig virksomhet. Erling Haug AS er godkjent Sakkyndig virksomhet og kan tilby sine kunder en profesjonell og fagmessig kontroll av løfte- og fallsikringsutstyr. Vi har godt utdannede servicepersonell. En Erling Haug servicebil er utrustet med verktøy og reservedeler slik at kontroll og service kan utføres direkte på din arbeidsplass. Utstyret kan også bringes til et av våre verksteder for kontroll og reparasjon. Kontrollen omfatter særlig de deler av arbeidsutstyret som har betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet. Etter hver kontroll fyller kontrolløren ut testrapport som vil være din (kundens) dokumentasjon ovenfor tilsynsmyndigheter.

Kristiansund (salgskontor og lager) Verkstedveien 10 6517 Kristiansund Telefon: 71 58 88 20 Vakttelefon (24 timer): 915 90345

En serviceavtale med Erling Haug AS vil være en sikkerhet for fagmessig kontroll, reparasjon og oppfølging av ditt løfte- og fallsikringsutstyr, noe som også gir den beste totaløkonomien. Kontroll og service av: • Kjetting- fiber- og ståltauredskaper • Løftekomponenter • Kranwire • Slepewire • Manuelle taljer • Containere • Løfteåk, spredebommer etc. • Fallsikringsutstyr • Redningsflåter I tillegg utfører vi en rekke tjenester: • Støping/reterminering av sockets på kran- og slepewire, on-/offshore • Spoling av ståltau, opptil 120 tonn tromler, m/backtension • Testing av løfteredskap og tauverk, 150 tonn testbenk • Spleising av drillines • Spleising av trosser/ fibertau


Profilen

Navn: May Kristin Sildnes Styremedlem Alder: 49 Medlem siden: 2015 Drømmebåten?

Beneteau Oceanis 58 “Braveheart” (den vi har i dag)

Beste regattaminne?

Har foreløpig regattadeltakelse tilgode

Beste turminne?

Det har vært mange fine turer sammen med seilere i Kristiansunds Seilforening. Vi ble veldig godt tatt i mot når vi meldte oss inn i foreningen i 2015 - helt fantstisk. Turene til Bøfjorden, Mjosundet og ikke minst vakre Oldenborg har gitt mange fine opplevelser. I tillegg må jeg nevne den første turen med “Braveheart”, det ble en fantastisk sommerferie langs kysten med flere mannskaps skifter underveis.

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

73


ØIVIND LYSTAD AS Industrivn. 4b -tlf. 71 57 25 10

firmapost@olystad.no

74

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Det hjelper ikke at båten din flyter hvis forsikringen ikke holder vann Båtforsikring hos oss gir deg trygghet enten båten din er til sjøs eller på land. Vi kan hjelpe deg med alt fra redning og kaskoskader til tyveri og rettshjelp. Besøk oss i Molde, Kristiansund eller Aure , ring oss på 03100 eller gå inn på gjensidige-nr.no for mer informasjon.

Gjensidige Nordmøre og Romsdal Gjensidige-nr.no


Vi leverer tidsbesparende IT-løsninger som åpner for at våre kunder kan fokusere på sin kjernevirksomhet.

Skytjenester

Forretningssystemer

Maskin- og programvare

Sikkerhet

Konsulenter

IT-drift

Support

Webdesign

Adcom - Gir deg tid!

Adcom Kristiansund Telefon / 71 67 84 90 Mail / kristiansund@adcom.no Adresse / Dalegata 137, 6518 Kristiansund

www.adcom.no

76

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Havn/basedrift • Eiendomsforvaltning • Bulk/bunkers • Tungløft og prosjekt • Terminal • Prosjekt/rigg • Næringspark

Omagt. 110C - 6517 Kristiansund Tlf. 71 57 22 00 Fax 71 57 22 10 www.vestbase.com

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

77


Timebestilling: 71 67 06 77 | 922 81 186 www.cleohudpleie.no | cleohudpleie@gmail.com Kirsten A. Djuvsland - off.godkjent hud- og kroppsterapeut Cidesco Diplomkosmetolog | Medisinsk Aromaterapeut

Forankret i fortida – på nett med framtida tlf. 07166 78

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Kristiansunds Seilforening - Ă…RBOK 2018

79


Vår fagkompetanse – innsikt gir utsikt Balkonginnglassing Vinterhager Solskjerming, inne og ute Interiør, glassvegger og dører Glasservice Rammeverksted

80

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening

Glassmester Solbjør AS ble etablert i 1955 og er en Mesterbedrift innen glassfaget. Kompetanse og erfaring sammen med et innovativt miljø, gjør oss til en glassmester som blir foretrukket både i planleggingsfasen, leveransen og utførelsen.Rett valg av produkter til de forskjellige områdene på et prosjekt er avgjørende for at sluttbruker blir fornøyd med leveransen. Vi leverer både til bedrifts- og privatmarkedet. I 2010 flyttet vi til nye og moderne lokaler sentralt på Løkkemyra Industriområde i Kristiansund. Vårt rammeverksted og butikk finner du fortsatt i Hauggt. 21.

Glassmester Solbjør AS Bedriftsveien 7 C, 6517 Kristiansund N. Telefon: 71 56 67 60 • Vakttlf: 993 23 300 Telefaks: 71 56 67 70 • post@solbjor.no www.solbjor.no

M Kristiansund

Vinduer, dører og fasader


Aspøya Båtservice AS Telefon:71 53 33 22 6670 Øydegard 71 53 33 22 Mobil: 952 58 130

Digitalprint

Barn- og unges hovedsponsor:

Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

81


82

Ă…RBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Kristiansunds Seilforening - ÅRBOK 2018

83

Løkkemyra, Verkstedveien 1C, 6517 Kristiansund N. Tlf.: 71 58 46 64 • Fax: 71 58 46 61 E-post: post@ksukaross.no kaross@eunet.no • www.ksukaross.no

Ditt naturlige valg ved BILSKADE


Bilder fra banketten ved Nordenfjeldske Seileruke, Milnbrygga - 15. juli 2017

84

Ă…RBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening


Kristiansunds Seilforening - Ă…RBOK 2018

85


Gammel og nytt i skjønn forening - foto Merethe Kjellnes, Kyststevnet 2017

Ă…RBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening

86


e . no i e l t u n i d o w w w. 5 18 tlf. 4 0 0 0 6 Kristiansunds Seilforening - Ă…RBOK 2018

87


En tjeneste som gjør det lekende lett å samle inn penger for å få store ting til å skje Les mer på spleis.no

88

ÅRBOK 2018 - Kristiansunds Seilforening

Layout: Rune Djuvsland [ 926 05 800 ] • print: Lasertrykk

Årbok 2018 - Kristiansunds Seilforening  

Publikasjonen er laget til glede for gamle og nye medlemmer i KS. © Rune Djuvsland

Årbok 2018 - Kristiansunds Seilforening  

Publikasjonen er laget til glede for gamle og nye medlemmer i KS. © Rune Djuvsland

Advertisement