__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Piotr Stachlewski Grafiki i obrazy


Odmiana przez osoby, 2008, linoryt, 51,7 x 72,7 cm ◄ okładka: Dwojaczki, 2010, olej na płótnie, 81 x 60 cm


linia rysunku / prosto podąża / niekiedy jednak / skręca / w tajemniczą przestrzeń / semiologii / lepiej się czuje / w tajemnicach / semiotyki

13. I. 2011

Konstruuje własne dziwne / perspektywy / Stosuje wyszukane laserunki / Gwałtownie narzuca impast / Wyciera malarską szmatą / zbędne terytoria / Rozciąga i skraca farbę / Drapie skrobie i dziurawi / Faktura malowidła / nadal jest martwa / Wreszcie przemawia obraz / Zostaw i dłużej nie męcz / Malarz do skrzynki składa rynsztunek / To już jest coś / Mówi

20. I. 2011

nasze głowy w chmurach / one mają kształt ameby / nasze myśli stadne / jak unistyczny obraz / po co komu myśl / o źródle napięcia / z którego wypływa / życiodajne znaczenie / niewielu jest zaniepokojonych 29. I. 2011

Piotrowi, Poszukiwaczowi formotwórczego ikonicznego znaku człowieka w rzece życia użyczam kilku swoich, ostatnich lapidarnych tekstów. Jeden spośród nich odnosi się do sztuki Władysława Strzemińskiego. Który to - proszę rozstrzygnąć. Jeśli kiedykolwiek przydarzyłoby mi się spotkać równie cierpliwego eksploratora na gruncie wieloznacznej i ezoterycznej, filozoficzno - wizualnej symboliki, wtedy owe moje krótkie teksty Jemu także, choćby na chwilę zostaną użyczone. Pragnąłbym sobie tę możliwość zarezerwować. Jakkolwiek by rozumieć istotę znaku, który niekiedy stać się może symbolem; czy to jako związek znaku językowego, literackiego z jego wizualnym obrazem, czy też jako swoisty signum temporis lub jako hipotetyczną zapowiedź przyszłych zdarzeń - w każdym z tych możliwych teoretycznych wcieleń, znaki w graficznej i malarskiej twórczości Piotra Stachlewskiego mają charakter antropomorficzny, są przemyślaną figurą złożoną z elementów biologicznych i geometrycznych; tworzą osobistą, systemową strukturę. 2. II. 2011

Prof. Andrzej Bartczak


Kilwater, 2009, linoryt, 112,5 x 78,9 cm


Gambit, 2010, linoryt, 85 x 59,9 cm


Epistasis II, 2010, akryl na płótnie naklejonym na płytę HDF, 30 x 20 cm


Nowy dzień, 2010, akryl na płótnie naklejonym na płytę HDF, 30 x 20 cm


Świadkowie, 2010, akryl na płótnie naklejonym na płytę HDF, 20 x 30 cm


Miejsce obecności, 2010, akryl na płótnie naklejonym na płytę HDF, 30 x 20 cm


Kąpielisko, 2010, olej na płótnie naklejonym na płytę HDF, 120 x 146 cm


Piotr Stachlewski 1964, Łódź

Wykształcenie artystyczne: Studia w PWSSP w Łodzi w latach 1983-1988. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni technik drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka i malarstwa prof. Ryszarda Hungera. Obecnie profesor nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa. Prowadzi także zajęcia z rysunku i malarstwa w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych we Włocławku oraz techniki rysunkowe w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego. Wziął udział w ponad 80 wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, grafika Wystawy indywidualne: 1988 - Piotr Stachlewski - laureat nagrody Muzeum Historii Miasta Łodzi w Konkursie im. Wł. Strzemińskiego, Malarstwo, Grafika, Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź. 1991 - Piotr Stachlewski, Zbigniew Purczyński. Wystawa Malarstwa, Horizons Grenoble International, Grenoble, Francja. 1996 - Piotr Stachlewski, Malarstwo, Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, Włocławek. - Piotr Stachlewski, Grafiki i obrazy, Absolwenci Pracowni Technik Drzeworytniczych. Pracownicy Dydaktyczni Uczelni, Mała Galeria Biblioteki PWSSP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Łódź. 1997 - Piotr Stachlewski. Malarstwo, BWA w Bydgoszczy, Bydgoszcz. 1998 - Piotr Stachlewski. Malarstwo, Galeria Willa, Łódź. - Piotr Stachlewski. Obrazy i Grafiki, Galeria Rentsch Polska, Łódź. 1999 - Piotr Stachlewski. Malarstwo, Galeria Domu Artysty Plastyka, Warszawa. 2002 - Piotr Stachlewski, Marek Sak, Dorota Sak. Malarstwo, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń. 2003 - Piotr Stachlewski, Rafał Sobiczewski. Malarstwo, Galeria ASP im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Łódź. - Piotr Stachlewski. Obrazy z cyklu „Replikacje”, Poleski Ośrodek Sztuki, Łódź. 2007 - „W ramach układu”, Galeria Nowa, Łódź. 2009 - „Odmiana przez osoby”, Galeria BLOK, ASP w Łodzi im. Wł. Strzemińskiego, Łódź. - „W ramach układu, obrazy z lat 2002-2007”, Galeria Wydziału Edukacji Wizualnej ASP im Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Łódź. 2010 - „Logoman w Cieszynie”, Piotr Stachlewski Malarstwo i Grafika, Galeria Instytutu Sztuki, Cieszyn. 2011 - „Znak człowieka”. Linoryty Piotra Stachlewskiego, Galeria Bałucka, Łódź. - Piotr Stachlewski. Grafiki i obrazy. BWA - Galeria „U Jaksy”, Miechów.

ISBN: 978-83-930220-8-3 JAKSY” W M I

WIE

GAL

HO

ER

I

„U

EC

A

O

ZN

YC H

BIU R

YS

C

W

Wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria „U Jaksy” w Miechowie Adres: Plac Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, tel/fax: 41 383 07 95 strona www: http://u-jaksy.miech.pl, e-mail: u.jaksy@gmail.com Opracowanie graficzne: Paweł Olchawa Druk: Drukarnia SKLENIARZ, ul. Lea 118, 30-133 Kraków

TA

W AR TY S

TY


Profile for Biuro Wystaw Artystycznych "U Jaksy"

Piotr Stachlewski  

Piotr Stachlewski  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded