Presentatie informatieavond Kruisvaartkade 9 oktober

Page 1

WOENSDAG 9 OKTOBER 2019

| BOUWRIJP MAKEN FASE 1 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


AGENDA 1. Voorstellen uitvoeringsteam 2. Wat is er al gedaan? 3. Wanneer gaan we wat doen? 4. Wat merkt u van de werkzaamheden? 5. Waar kunt u terecht met vragen? Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Gemeente Utrecht - Sandra van Mierlo, projectleider - Roy Francke, omgevingsmanager Kruiswissel BV (Samenwerking MRP Development en VORM Ontwikkeling) - Jeroen van Lier, ontwikkelingsmanager - Laurent Smits, jr. projectontwikkelaar Plegt-Vos Infra&Milieu (civiele aannemer) - Douwe Idema, directeur - Tim van Schaik, uitvoerder - Jeroen Neumann, omgevingsmanager Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


WAT IS ER AL GEDAAN?

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


GEREALISEERD VOLGENS PLAN • De Pomp: van vervallen tankstation tot hip restaurant

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


LOPEND VOLGENS PLAN • Co-creatie buitenruimte met buurtbewoners (2 v.d. 4 sessies voltooid)

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


GEREALISEERD VOLGENS PLAN • Kappen bomen fase 1

• Sloop t.b.v. warmteleiding • Verlegging warmteleiding

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


WAT GAAN WE NU DOEN?

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


FASEGEBIED 1 BOUWRIJP MAKEN

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


PLANNING BOUWRIJPMAKEN 1STE FASE Uitvoering medio oktober ‘19 tot zomer 2020 - Start werkzaamheden : maandag 21 oktober - Plaatsen hekwerk : in week 44 - Sloopwerk : vanaf week 44 - Sanering : vanaf week 46 - Damwanden : vanaf week 47 - Werkzaamheden nuts : vanaf januari 2020 - Overige werkzaamheden : vanaf januari 2020

-

Werktijden normaal tussen 07.00 – 16.00 van maandag – vrijdag. Uitvoeringsteam is aanwezig vanaf 06.30.

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


SLOOP BETONBAK

Sloop t.b.v. vanaf week 44 2019 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


AANBRENGEN DAMWAND

Damwand plaatsen vanaf week 47 2019 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


SANEREN, ONTGRAVEN

Sanering, ontgraven Vanaf week 46 2019 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


KABELS EN LEIDINGEN

Leggen kabels & leidingen Vanaf Q1 2020 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


TRACE STEDIN MIDDENSPANNING Combi aannemer v/d Heuvel Binnen en buiten werkterrein

TracĂŠ STEDIN middenspanning Vanaf Q1 2020 Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


PARKEERTERREIN

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


BEHOUDEN GROEN

Wandelroute

Snoeiwerk t.b.v. wandelroute Procesafspraak: toch overlast wat doen wij dan? Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


WAT MERKT U VAN DE WERKZAAMHEDEN?

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


MOGELIJKE OVERLASTSITUATIES • Bouwverkeer • Sloop betonbakken • Realisatie damwanden • Onbevoegden op het terrain • Agregaat tot week 2 van 2020 Voorbeeld houten damwand, geen rechten aan te ontlenen

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


MAATREGELEN OVERLASTSITUATIES • Bouwverkeer direct op de bouwplaats.

• Plaatsing van meetapparatuur. • Toepassing silent piling bij plaatsing damwand. • Goede verlichting zijde Jan van Foreeststraat en Dichtersbaan.

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


MAATREGELEN OVERLASTSITUATIES • Plaatsing hekken rondom terrain.

• BouWatch, camerabewaking en locatietoezicht • Bouwkundige opname en continu monitoring.

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


MAATREGELEN OVERLASTSITUATIES • Meldpuntvoorklachtenenvragen.

• E-mailadres klachten volgt via website www.kruisvaartkade.nl. • Omgevingsmanager 1e aanspreekpunt (06 47128863).

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


BEREIKBAARHEID | AANRIJDROUTES

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


BEREIKBAARHEID | BOUWVERKEER

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


COMMUNICATIEMIDDELEN • Wijkbericht: fysieke mailing huis-aan-huis • Inloopmomenten in directiekeet op de bouw • Persoonlijke gesprekken waar nodig • Mail en telefoon voor klachten en meldingen • website gemeente Utrecht • www.kruisvaartkade.nl Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


ONS KLACHTENMELDSYSTEEM •

Meld uw klacht bij de omgevingsmanager. Hij legt uw klacht vast in het online klachtendossier. Ons mailadres wordt binnenkort verspreid via het wijkbericht.

• •

De oplossing wordt besproken met de uitvoerder.

• •

Ten minste 80% van de klachten wordt binnen 3 werkdagen opgelost.

Klachten en oplossingen bespreken wij in de eerstvolgende bouwvergadering om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Onze reactie ontvangt u binnen 1 werkdag met daar waar mogelijk een verwachte oplostijd.

Na afhandeling van de klacht wordt de klacht afgemeld bij u en vastgelegd in het dossier.

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Verbindend! Ontdekkend!

Verrijkkend! Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


VRAGEN?

Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.