De Kruiskop nr 2 mei 2012

Page 1

de kr a nt va n, voor en door de b ewoners van de Amersf oortse wij ken Kruiska mp en Koppel:

3

Voetbalhater of niet: er is altijd nog een rommelroute

Mei 2012 ~ n umme r 2 ~

Van de redactie Voor u ligt een rijk gevulde Kruiskop met verse en wat minder verse nieuwtjes en verhalen uit de wijken Kruiskamp en Koppel. Nieuwe en oude bewoners, de kinderen uit de wijk, aanstaande veranderingen en zomerse evenementen: ze krijgen allemaal aandacht in deze krant. Wij wensen u alvast een prachtige zomer toe. Misschien wel in een ver tropisch land, of anders misschien gewoon op uw balkon of in uw tuin, in Kruiskamp of Koppel. Houdt u van schrijven en/of fotograferen? Bent u betrokken bij de wijk of wilt u dat worden? U bent welkom om de redactie te komen versterken: redactiekruiskop@ gmail.com.

4 5

6

Eindelijk een mooie bestemming voor de oude PABO?

Madelief says: Kruiskamp wants you!!

7

Als je er zó lang woont wil je nooit meer weg

8

…ontelbare rijen dwalende zielen in staal verpakt… Hoe fijn kan een massage zijn!

9 10

Zoveel manieren om elkaar te ontmoeten De kinderredactie: alles over de dierenambulance

12

Ha, hutten bouwen! Alle kinderen doen mee

Hoog bezoek in de Kruiskamp Op vrijdag 2 maart brachten de Tweede Kamerleden Ahmed Marcouch en Jacques Monasch een bezoek aan de Kruiskamp. De subsidies voor allerlei projecten in de wijk dreigen te worden afgeschaft door het huidig kabinet. De PvdA-ers probeerden deze dag een goed beeld te krijgen van de activiteiten die in de Kruiskamp plaatsvinden. Zij namen deel aan een gesprek met ondernemers in café Tippel Inn op het Neptunusplein, een wandeling en een kringgesprek in de Vlindervallei.

door Hannie Heuer en Eefke Veldhuis

O

m 11.00 uur is het gezellig druk in café Tippel Inn op het Neptunusplein. In de hoek zitten Monasch en Marcouch. In het midden wijkagente Jeanet en naast haar Gert Weterings. Hij is Kruiskampbewoner van het eerste uur en als eigenaar van de sigarenwinkel voorzitter van de winkeliersvereniging. Maar ook een afvaardiging van woningbouwverenigingen de Alliantie en Portaal en betrokken buurtbewoners hebben zich verzameld in het kleine café. PvdA-fractievoorzitter Rob van Muilekom opent om 11.00 uur het gesprek.

Contact met de jeugd

Marcouch stelt vragen aan de wijkagente, die al acht jaar actief is in de Kruiskamp. Sinds vier jaar zijn er twee surveillanten die haar helpen. ‘Het belangrijkst’, zegt Jeanet, ‘is kennis van elkaar. Ik fiets regelmatig door de wijk en ben daardoor makkelijk aanspreekbaar.’ Ze noemt het belang van het contact met jeugd. ‘De jongens van achttien met wie ik nu goed contact heb, ken ik nog van toen ze een jaar of elf waren.’ Op deze manier wordt voorkomen dat ze wegglijden in de anonimiteit. Naast de wijkagent zijn er acht veiligheidsambassadeurs actief in de wijk. Zij zijn alert op onveilige situaties en geven dat door aan de gemeente. Spirit

Marcouch krijgt uitleg over wijkvernieuwing

Marcouch, woordvoerder voor de PvdA in de Tweede Kamer op het gebied van veiligheid, voelt zich erg betrokken bij wijken zoals de Kruiskamp. Zelf is hij stadsdeelhouder in Amsterdam geweest en kent de lees verder op pag 2


Sa men komen we eruit

2

Onno Hoekstra noemt, net als Marcouch, de continuïteit het belangrijkste aspect. Enthousiast betoogt hij: ‘Er is zoveel positiefs gaande, zoals deze school: de Vlindervallei, een parel in de wijk. De verandering is voelbaar. Dat moeten we vasthouden!’ Debat wijkaanpak

Een rondje door de wijk vervolg van pag 1

problematiek dus van dichtbij. Hij is onder de indruk van wat hier gebeurt: ‘Ook al is er weinig of geen geld te besteden, de morele steun moeten we zeker niet intrekken. Laten we in ieder geval de spirit vasthouden.’ De Kruiskamp is op tijd begonnen, vindt hij, dus het moet niet te vroeg ophouden. Er gebeuren hier heel goede dingen. Tijdens de wandeling naar de Vlindervallei wordt een bezoek gebracht aan de portiekflats aan de Liendertseweg, waar woningcorporatie Portaal de portieken heeft gerenoveerd met prachtige mozaïeken. Bewoners hebben zelf inspraak gehad in de inrichting. Terwijl Monasch en Marcouch de portiek staan te bewonderen, komt de eigenaar van de Surinaamse winkel op de hoek enthousiast naar buiten gerend. ‘Meneer Marcouch, wat leuk dat u er bent! Mag ik u een hand geven?’ Parel

In de Vlindervallei schuiven nog meer mensen aan. Vrijwilliger Willem van het mobiel terras, wethouder Boeve, ouders van de oudervereniging van de Vlindervallei en een delegatie van het Koerhaus, de groep die zich bezighoudt met een nieuwe bestemming voor de Professor Groenschool. Directeur van de Vlindervallei

Ideeën uitwisselen in de Vlindervallei

Op 6 maart was het debat over de wijkaanpak in de Tweede Kamer. Monasch en Marcouch namen hun ervaringen uit de Kruiskamp mee. Monasch voerde het woord en pleitte er bij minister Spies voor om vooral de wijken te blijven steunen, ook in tijden waarin er minder geld beschikbaar is. Hij benadrukte nog eens dat alleen bij voldoende samenwerking en borging van het begonnen werk de projecten kunnen slagen en terugval wordt voorkomen. Hij constateerde dat tien jaar geleden is afgesproken deze wijken te volgen. Speciale aandacht is er voor huisjesmelkers, die maken dat er veel tijdelijke bewoning is en dus gebrek aan binding met en invloed op de wijk. Monasch noemde de Kruiskamp als voorbeeld van een succeswijk, juist omdat verschillende partijen – bewoners, woningbouwverenigingen, gemeentes en ook de minister – goed samenwerken. In de toekomst zullen bewoners steeds meer greep moeten krijgen op hun eigen wijk. Hij noemde hierbij als voorbeeld de Vlindervallei en het initiatief van de Koerhaus-groep. In een motie verzocht Monasch tenslotte de minister de wijken te blijven steunen en de kamer hierover jaarlijks te rapporteren. De minister zegde toe de wijken te blijven volgen en de kamer hiervan op de hoogte te stellen. Hoewel er door het huidige kabinet aan alle kanten wordt bezuinigd en voor volgend jaar onder andere de sluiting van de bibliotheek en het wijkcentrum op de agenda staan, was op deze dag vooral het enthousiasme voelbaar. En dat enthousiasme werkt aanstekelijk. Mocht u zelf suggesties of vragen hebben, dan is hier het mailadres van de lokale PvdA-fractie: fractie. pvda@raad-amersfoort.nl

Jacques Monasch in gesprek met wethouder Boeve


3 K ru is k a m p/Kop p e l me t v lag e n wimpel

Oranje Boven

Afgelopen EK’s en WK’s voetbal was mijn buurjongen Alje -alias d.j. Stamper- de held van onze straat. Hij was een paar avonden in de weer om over de hele straat vlaggetjes te hangen. Honderden meters oranje vlaggetjes. Hij zette zijn trap tegen de gevel, klauterde naar boven en bevestigde de vlaggenlijn hoog genoeg zodat ze niet meegesleurd zouden worden door vrachtwagens. Dan klom hij weer naar beneden en begon hij aan de andere kant van de straat met hetzelfde ritueel. En terwijl Alje op het trappetje stond bemoeide de hele buurt zich ermee, want zo gaat dat in de Kruiskamp. Maar wie het dit jaar doet of gedaan heeft, ik heb geen idee, want Alje is verhuisd. Het had trouwens wel iets, die zee van oranje vlaggetjes. Het gaf letterlijk kleur aan onze straat. Aan de andere kant ergerde ik me er ook wel eens aan, want ik heb namelijk niets met voetbal. Of het nu om de wekelijkse bekerwedstrijden gaat of de finale van het Wereldkampioenschap, het laat me koud. Al zitten alle buurtbewoners buiten en staan er televisie-schermen opgesteld; mij zul je er niet zien. Maar ik kan wel genieten van de saamhorigheid in de straat. Geen Ajax-supporters tegenover Feyenoord-fans, maar samen als één man achter het Nederlandse elftal. Gaan we winnen… of niet? Ben benieuwd hoe lang de vlaggetjes na dit kampioenschap blijven hangen.

Kris Koppel

9 juni 2012

Rommelroute Kruiskamp Wijkbewoners en bezoekers uit andere delen van Amersfoort wandelen of fietsen door de Kruiskamp op zoek naar leuke koopjes en gezelligheid!

Ook dit jaar wordt de Rommelroute Kruiskamp gehouden. Bewoners uit de hele wijk verkopen in hun voortuin spullen, die zij zelf niet meer gebruiken maar waarmee anderen weer heel blij zijn. Het is niet de bedoeling om handelswaar te verkopen. Speeltuinvereniging Kruiskampkwartier in de Pullstraat organiseert deze dag een kleedjesmarkt voor kinderen. Dit is een dag waarop bewoners elkaar ont-

moeten. Aan het eind van de middag wordt vaak spontaan nog lang op straat nagepraat met een drankje of een hapje. Het buurtbudget wordt ingezet voor onkosten zoals postermateriaal, routekaarten en vlaggetjes.

Een plattegrond van de rommelroute is verspreid door de wijk en is ook verkrijgbaar bij Wijkcentrum de Roef op het Neptunusplein 66K. Daarnaast kunt u ook de plattegrond digitaal aanvragen via het mailadres rommelroutekruiskamp@gmail.com.

Wij zien u graag in de wijk op zaterdag 9 juni a.s.

Evenementenkalender juni – augustus 2012 Wanneer

Wat

Meer info?

9 juni

Rommelroute Kruiskamp

Emily Koot 06 138 06 653

9 juni

Straatfeest Koppel

Anne-Mieke Priester 033 47 65 318

17 juni

Struinen in de tuinen

www.struinenindetuinen.nl

6 – 9 augustus Huttenbouwdorp

Helen Wolters 06 303 46 904

Oproep:

Organiseert u zelf een evenement in de wijk? Laat het ons weten via redactiekruiskop@gmail.com.

BON

Twee jaar geleden hebben ze er een paar weken gehangen; de oranje vlaggetjes in onze straat. Je kon er niet omheen, ze waren duidelijk aanwezig. Vier jaar geleden hingen ze er ook. Maar hoe zit het dit jaar? Is er ook dit jaar weer een bewoner die het initiatief heeft genomen of niet? Je kunt er achter komen door even door de straat Kruiskamp te fietsen of te wandelen en naar boven te kijken.

BON TER WAARDE VAN ÉÉN ORANJEPAKKET Oranje vlaggetjes willen we zien in de volgende uitgave van de Kruiskop. En daarom dagen we jullie uit om je huis, tuin of straat te versieren met oranje vlaggen of andere versieringen. Haal op 5, 6 of 7 juni bij De Roef een gratis oranjepakket op met deze bon en fleur de wijk op. Maak daar een foto van en stuur die op naar redactiekruiskop@gmail.com. Wie weet vind je je eigen foto terug in de volgende Kruiskop!


H et heef t zij n tij d nodig

4

De nieuwe Kruiskamper Vanaf mijn portiekflat uit 1953 is het maar een paar minuten lopen naar de nieuwbouwwoning van Mathilde, Erik en hun dochter Madelief in de Binckesstraat. Pal achter het spoor en naast de volkstuinen gelegen is hun huis een goed voorbeeld van de beoogde ‘melange’ in de Kruiskamp. Veel oude huurflats hebben plaats­ gemaakt voor moderne koop­ woningen, om zo de wijk naar een hoger plan te tillen. De meeste woningen staan er inmiddels al weer enige jaren. Is er echt iets ten goede veranderd in de wijk? Door Ton Nieuwdorp

Erik, Mathilde en hun dochter Madelief

Soesterkwartier

“Wij zijn hier vorig jaar juni komen wonen”, vertelt Mathilde. “Hiervoor woonden we in het Soesterkwartier. Echt gemotiveerd om daar weg te gaan waren we niet. Het Soesterkwartier heeft geen goede naam en deels is dat ook wel terecht. Ik werk in de jeugdzorg, en in de Bloemenbuurt waar ik aanvankelijk woonde had ik soms het gevoel dat mijn werk gewoon doorging als ik thuiskwam. Maar het is wel een veelzijdige wijk, waar veel kunstenaars en creatieve mensen wonen. Je ervaart daar een bepaalde verbondenheid met elkaar, en er is voldoende sociale controle”. Uit evenwicht

“De Kruiskamp lijkt een wijk die niet goed in evenwicht is”, vervolgt Mathilde. “Er is weinig contact tussen de oude en nieuwe bewoners, autochtoon en allochtoon, mensen met weinig geld en zij die wat meer te besteden hebben. Een echt “Kruiskampgevoel” hebben wij dan ook niet. Wat voorzieningen betreft zijn wij dan ook meer op de binnenstad gericht, die is natuurlijk vlakbij. En eerlijk gezegd vind ik het

Neptunus­plein ook niet echt een uitnodigende plek. Je zou dus kunnen zeggen dat we niet bewust naar de Kruiskamp verhuisd zijn, maar naar dit huis”. Elpees

Bij dit laatste kan ik me wel iets voorstellen. Ik mag even rondkijken, en de kamers zijn ruim, licht en mooi afgewerkt. Erik laat zijn muziekkamer zien met daarin een zeer indrukwekkende hoeveelheid L.P.’s. “Doordat dit een hoekhuis is en deze kamer niet grenst aan het huis van de buren, hoef ik niet bezorgd te zijn over geluidsoverlast.” De vlizotrap is vervangen door een vast exemplaar waardoor de zolder nu ook goed benut kan worden. Alleen de tuin is nog niet naar wens. “Doordat die sterk naar de aangrenzende vijver afloopt spoelt de aarde weg. Mede daarom laten we morgen een soort damwand plaatsen”, legt Mathilde uit. Moestuin

Toch zijn er ook positieve dingen over de wijk zelf te melden. “We wonen hier rustig en de huizen staan ook veel minder dicht op elkaar dan in het Soesterkwartier. Er zijn een aantal leuke speeltuinen hier, vooral de grote is prachtig. Dat is fijn voor Madelief, ook al is ze pas anderhalf. En we hebben een leuk uitzicht, onder meer op de volkstuinen. We willen daar zelf ook graag een moestuintje. Helaas zullen we daar nog een jaar of drie op moeten wachten. Maar als het zo ver is, kunnen we zo vanuit ons huis alles zien groeien. Ik verwacht ook nog wel dat als het straks lekker weer wordt, het hier nog wat gezelliger wordt. Dan pakt iedereen nog even een uurtje zon aan de straatkant.”

Na afloop van het interview loop ik terug naar huis. Met de nieuwbouw aan de Binckesstraat is de Kruiskamp er zeker niet lelijker op geworden. Maar of er ooit een echte sociale melange zal ontstaan in de wijk? De tijd zal het leren.


Mensen en hun verh aal

5

Koppel/Kruiskamp vertelt… K Voor deze rubriek interviewen

we wijkgenoten die een lange

geschiedenis met de Koppel of Kruiskamp hebben. We luisteren graag naar hun verhalen over hoe het er vroeger aan toe ging. Dit keer belden we aan bij Siep Peters in de straat Kruiskamp. Door Else Rietveld

omende zomer zou ze 50 jaar getrouwd zijn geweest, als haar man niet enkele jaren geleden zou zijn overleden. En zo lang woont Siep Peters ook al in haar huisje aan de Kruiskamp, het huis waar haar man is geboren. Toen ze 50 jaar geleden trouwde, ging ze inwonen in het huis waar ook haar schoonvader woonde, en een schoonzus met haar kind. “Ja, zo ging dat in die tijd”, zegt Siep, “er was zo’n grote woningnood! Je moest 15 tot 20 jaar ingeschreven staan voordat je een huis kreeg. En het ging wel hoor. Mijn schoonzus kreeg na 2 jaar een huis, mijn schoonvader heb ik hier 5 jaar verzorgd. Dit huis wordt inmiddels al zo’n 80 jaar door de familie Peters bewoond.”

56 gulden

“Zelfgemaakt”, zegt Siep bescheiden.

In de straat Kruiskamp staan van oudsher aan de ene kant huur- en aan de overkant koopwoningen. De familie Peters heeft hun huisje altijd gehuurd. In de jaren ’70 kostte dat zo’n 56 tot 60 gulden per maand. Vanwege de lage huur woonden aan die kant vroeger wat asocialere mensen. “Toen ik hier kwam wonen was er nog geen douche, geen warm water en geen ‘trek-wc’, een wc met een doorspoelsysteem; we spoelden altijd door met een emmertje water. In 1962 kon je goederen krijgen van de woningstichting voor een doortrektoilet en douche die we er zelf in moesten zetten. Na de renovatie werden de huren hoger en kwam er een ander soort mensen in de straat wonen. Kruiskamp is een veel socialere straat geworden. Vroeger was ik niet trots op mijn straat, nu wel! De mensen gaan goed met elkaar om en staan altijd voor elkaar klaar. De jongeren vragen me om op te passen op hun kinderen als dat

nodig is. Ik heb met veel mensen hier in de straat contact, hoewel er ook zijn die op zichzelf zijn. Dat kan allemaal.” Veranderingen

In al die jaren is er in de straat veel veranderd. Siep vertelt verder: “Er waren hier in de straat veel winkeltjes en bedrijven. Er zat een stukadoor, een melkboer, een kolenboer, een groenteboer, een sigarenwinkel, een kapper, een winkeltje dat vanalles-en-nog-wat verkocht, een drogist, een schoenmaker, een textielzaak, een smederij, nog een melkboer, een bakker… en dan kwam de melkboer ook gewoon langs aan de deur, net als de groenteman die iedere donderdag langs kwam. De huizen hier aan de overkant zijn heel diep, dus in de voorkamer was dan de winkel en de mensen woonden in de ruimte achter de winkel. Toen de supermarkten kwamen, zijn de winkels hier een voor een verdwenen. De eigenaars gingen met pensioen, of het bedrijf werd ergens anders voortgezet. De winkels zijn toen verbouwd en verkocht als gewone woonhuizen.” Goede herinneringen heeft Siep ook aan de speeltuin in Kruiskamp. Met een twinkeling in haar ogen vertelt ze: “In de jaren ’60 hadden we daar ’s zomers altijd een feestweek, met een braderie en allerlei spelletjes zoals ballen gooien en schieten. En aan het eind van die week was er ’s avonds een soort muziekconcours met showbands en corpsen. Voor zo’n week waren er altijd veel vrijwilligers uit de wijk in de weer. Het is jarenlang een erg leuke traditie geweest.” Schilderijen

Met zoveel herinneringen leeft Siep Peters echter niet in het verleden. Haar huiskamer oogt open, licht en gezellig en aan de muur hangen enkele opvallende schilderijen. “Zelfgemaakt”, zegt Siep bescheiden. “Ik maak ook sieraden en ik handwerk graag. Ik ga iedere week naar het Open Atelier in De Drietand. Iedereen is daar met z’n eigen werkstukken bezig. Jammer dat dat moet sluiten door de bezuinigingen. En ik verkoop ook wel eens wat van wat ik maak. Bijvoorbeeld op de Kunstmarkt tijdens de Keistadfeesten op het Lieve Vrouwekerkhof in de stad.” Bij het afscheid mag ik een zelfgemaakt sieraad uitkiezen. Een bijzondere herinnering aan ‘zomaar’ een ontmoeting met een wijkgenoot. Als je écht naar elkaar luistert, hoor je zoveel meer!


Een keerp unt ?

6

Daklozenopvang aan de Keerkring?

H

et is 1 maart en de gemeente Amersfoort organiseert een informatiebijeenkomst over mogelijke opvang van (alcoholverslaafde) daklozen aan de Keerkring in de Koppel. In een zaaltje zijn een dertigtal wijkbewoners bij elkaar gekomen om met gemeenteambtenaren, een onderzoeksbureau en wethouder Boeve hierover door te praten. En daarbij lopen de emoties af en toe hoog op. Het is duidelijk dat de wijkbewoners een opvang helemaal niet zien zitten. De wijkkrant zet voor iedereen de feiten op een rij. door Else Rietveld Waar gaat het om?

Zoals in alle grote steden kom je ook in het Amersfoortse straatbeeld dak- en thuislozen en alcoholverslaafden tegen. De gemeente wil aan de ene kant deze mensen opvangen en hen een kans geven om in de samenleving te re-integreren en aan de andere kant de leefbaarheid en veiligheid in de stad vergroten. De verschillende opvangvoorzieningen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gerealiseerd zijn succesvol, zo meldt de website van de gemeente Amersfoort: door goede opvang leven cliënten gezonder, stromen ze sneller door en veroorzaken ze minder overlast. Op dit moment worden deze mensen op verschillende plekken in de stad opgevangen (Hogewegzone, Kleine Haag, Smalle Pad). Door bezuinigingen moet de opvang voor verslaafden en daklozen

versoberd worden. Dat betekent concreet dat de opvang van deze mensen naar één locatie moet. De gemeente is op zoek naar een nieuwe geschikte locatie hiervoor. Het gaat dan om dagopvang voor maximaal 45 daklozen, dagopvang voor maximaal 24 alcoholverslaafden en een nachtopvang met maximaal 14 slaapplekken.

Wat is er al gebeurd?

Alle Amersfoorters konden vorig jaar adressen opgeven van mogelijk geschikte locaties voor de opvang. Dit leverde 28 plekken op. Op basis van een aantal criteria (waaronder veiligheid, bereikbaarheid, financiële haalbaarheid) heeft de gemeente deze 28 plekken beoordeeld. De meeste locaties zijn daardoor afgevallen. Nu staan er nog vijf locaties op het lijstje van de gemeente, waaronder dus het oude Pabogebouw aan de Keerkring 5. Al deze vijf locaties worden door een extern bureau onderzocht op o.a. de beheersbaarheid van de openbare orde en veiligheid. Informatieavond

Op de informatieavond van 1 maart wilde het bureau dat onderzoek doet naar de veiligheid informatie verkrijgen van de wijkbewoners over aandachtspunten in de wijk. De wijkbewoners weten immers als geen ander welke plekken in de wijk ’s avonds slecht verlicht zijn, waar de hangplekken zijn, enz. De aanwezige wijkbewoners hebben gewezen op de kwetsbaarheid van de wijk, die zich nu juist de goede kant op ontwikkelt. Het plaatsen van een

Het pand aan de Keerkring 5 ligt er al jaren verwaarloosd bij, half verscholen achter wat bomen. In lang vervlogen tijden werden in dit schoolgebouw leerkrachten opgeleid, en

opvang in de Koppel kan negatieve gevolgen hebben voor de wijk en voor de verkoopbaarheid van woningen. Een jaar of acht geleden is er op dezelfde plek aan de Keerkring een dagopvang geweest. De toenmalige wethouder heeft destijds beloofd dat deze opvang voor één jaar zou zijn, en bovendien eenmalig. Deze belofte is door de wijkbewoners bij de gemeente in herinnering gebracht. Mocht de opvang op de Keerkring gevestigd worden, dan is de kans groot dat er op deze plek een nieuw gebouw zal worden neergezet. Het huidige complex verkeert in zo’n slechte staat dat renovatie waarschijnlijk niet haalbaar is. Er zal ook overleg met wijkbewoners worden opgestart, om ervoor te zorgen dat de opvang geen overlast voor de wijk tot gevolg zal hebben.

En nu?

Alle aandachtspunten zijn door de gemeente genoteerd. En de veiligheidsrapportage van het onderzoeksbureau is inmiddels klaar. De gemeente Amersfoort wil er bij het ter perse gaan van deze wijkkrant echter nog niets over kwijt. Eerst moet de totaalrapportage met voorstellen afgerond worden en in het college van Burgemeester en Wethouders worden besproken. In mei / juni kan het rapport openbaar worden gemaakt. Daarna volgt een bespreking in de Gemeenteraad inclusief besluitvorming. Het streven van de gemeente is om dit nog vóór de zomervakantie af te ronden.

later ook creatief therapeuten en maatschappelijk werkers. Nu wordt het antikraak bewoond en heeft de Kledingbank er tijdelijk een plek gevonden. Het gebouw is eigendom van woningcorporatie Portaal. Wat wil Portaal eigenlijk met dit gebouw en deze plek in de wijk? We vroegen het aan Vincent van Oordt, directeur van Portaal Eemland. “Portaal heeft Keerkring 5 in 2002 gekocht van de Hogeschool Utrecht”, zo vertelt hij, “in samenwerking met ontwikkelaar Vastbouw uit Bunschoten, met het oog op een nieuw woningbouwprogramma. Portaal is de eigenaar van de locatie. Vastbouw heeft het economisch ontwikkelrecht en -risico. Vastbouw moet dus met de plannen komen voor de ontwikkeling van de locatie.” Inmiddels is het 2012, het schoolgebouw staat er nog steeds en is er niet mooier op geworden. Waarom duurt het zo lang voordat er iets met de locatie gebeurt? Van Oordt reageert: “Het was de bedoeling dat er op deze plek koopwoningen zouden komen. Er is echter een aantal beperkingen. Omdat het direct langs de spoorlijn ligt, moet nieuwe bebouwing goed geluidwerend worden gemaakt. Verder worden er extra eisen gesteld aan de fundering, omdat deze – ook weer vanwege


Wat zeg j e dat mooi

7

Dichter bij de Wijk

Herinnering aan Kruiskamp

Als er één wijk in Amersfoort is die leeft en bruist dan is het Kruiskamp-Koppel wel. Een wijk als deze roept er dus om dat er over haar gedicht wordt. We zijn op zoek naar gedichten die gaan over de wijk, die zich afspelen in de wijk, of die op één of andere manier aan de wijk gerelateerd zijn. We zijn op zoek naar gedichten vol hoop of wanhoop, liefde of teleurstelling, schoonheid of lelijkheid.

Denkend aan Kruiskamp

Stuur je gedicht op naar de redactie! Uit de inzendingen wordt het indrukwekkendste gedicht gekozen en de dichter(es) van dit gedicht wordt ‘Dichter bij de Wijk’ voor de volgende editie van de Kruiskop. Daarom: laat je inspireren, keer tot jezelf, of juist daarbuiten, en sla aan het dichten! Mail naar: redactiekruiskop@gmail.com of schrijf naar: Wijkcentrum de Roef, t.a.v. Jolande Koelewijn, Neptunusplein 66K, 3814 BR Amersfoort. De winnaar van deze editie is Chriet Caster met het gedicht “Herinnering aan Kruiskamp”. Misschien komt het u enigszins bekend voor: het is geïnspireerd door het beroemde gedicht “Herinnering aan Holland” van Hendrik Marsman.

zie ik talloze schotels haaks op verweesde portiekflats staan, ontelbare rijen dwalende zielen in staal verpakt door de straten gaan; en in de krimpende ruimte verliezen de bomen hun stervende land, stoplichten, hekken, tralies en muren een eiland van gras verwaait in ’t zand. De plafonds zijn er laag en de stilte wordt steeds weer door stampen en schreeuwen en dreunen verstoord, en in alle straten worden de Hollandse luchten door torens van donkere stenen gesmoord.

de treinen – trillingsvrij moet zijn. Dat maakt het moeilijker om een haalbaar plan te maken. En de economische crisis en de gevolgen daarvan voor de huizenmarkt maken dat er nog steeds geen concreet uitvoeringsplan is.” Stel dat de gemeente ervoor kiest om de daklozenopvang aan de Keerkring te huisvesten. Wat gebeurt er dan? Van Oordt: “Dan gaat de gemeente met ons in gesprek over het beheer van de locatie. Dat moet goed geregeld worden zonder overlast voor de wijk. Ik heb er vertrouwen in dat een dergelijke maatschappelijke voorziening mogelijk is in een woonwijk. Het stelt wel hoge eisen aan de begeleiding en daar zullen we dan veel aandacht voor vragen. Een aantal jaar geleden werden aan de Keerkring alcohol- en drugsverslaafden opgevangen. Achteraf bleek, dat wijkbewoners tevreden waren over het proces en dat er geen sprake was van overlast. En helemaal afgezien van de Kledingbank en de daklozenopvang: het gebouw in de huidige staat is geen aanwinst voor de wijk. Het mag niet lang meer duren dat het gebouw er nog staat.” En met dat laatste kunnen we het moeilijk oneens zijn. Wordt vervolgd!


Echt contact m ak en

8

BIJZONDERNEMER Er wonen enthousiaste mensen in Kruiskamp / Koppel. Mensen die zich inzetten voor de wijk, die er met veel plezier wonen of werken. Er zijn heel wat bijzondere ondernemers in onze wijk en in de Kruiskop willen we elke keer zo’n bijzondere ondernemer eruit lichten. Deze keer ging Nienke Gorter op bezoek bij massage­ therapeut Gea van der Vaart-Maas

ONTSPAN! “Okay, rustig ademhalen en ontspannen”, denk ik bij mezelf wanneer ik na een drukke werkdag bij Gea van der Vaart-Maas op de massagetafel lig. Ze masseert vanuit een holistische visie. Dat klinkt me wat zweverig in de oren maar het maakt me ook nieuwsgierig en daarom heb ik besloten een behandeling te ondergaan. Nadat ik aangebeld had werd ik hartelijk verwelkomd door Gea. Bij binnenkomst vroeg ze me mijn schoenen uit te doen en kreeg ik pantoffels aan. Vervolgens liepen we naar boven. En daar lig ik dan, in een kleine kamer op een massagetafel met mijn ogen dicht. Voor de massage begon hebben we een kort intake-gesprek gehad en nu lig ik onder warme handdoeken een poging te doen om te ontspannen. Massage

aan de Pullstraat. door Nienke Gorter

Gea legt eerst haar handen op mijn rug. Dat voelt niet onprettig. Ik ben me bewust van mijn eigen ademhaling, die is wat gejaagd nog. Ik hoor de klok hard tikken. Buiten zingt een merel en even later hoor ik de bel van de ijscowagen. Naarmate de behandeling vordert lukt het me steeds beter om me over te geven. Hoewel… echt ontspannen kan ik niet omdat mijn hoofd vol zit met de vragen die ik Gea wil stellen. Ik vraag haar of ze ook moe wordt van het masseren. “Nee hoor, het kost me niet veel energie. Het is namelijk niet zo dat ik alleen iets geef, ik voel dat ik ook iets terug krijg. Ik spiegel mezelf aan de cliënt die op de bank ligt. Reageer op zijn of haar opmerkingen en denk daar over na.” Ze laat mijn rug golven onder haar handen, tenminste zo voelt het en even later val ik bijna in slaap. Daar is het dan eindelijk toch: ontspanning. Roer om

Gea is bijna twintig jaar werkzaam geweest in het

speciaal onderwijs in Groningen en dat ze uit het noorden komt kun je nog horen aan haar uitspraak. Ze deed daar spelbegeleiding en was klassenassistent. Vier jaar geleden verhuisde ze naar Amersfoort en besloot het roer om te gooien: ze volgde een opleiding tot massage-therapeut op de Holosacademie. “Zij hebben de visie dat je één geheel bent. Je lichaam bestaat uit honderden cellen, spieren en zenuwbanen. Daarnaast heb je ook je gedachten, gevoelens en emoties. Holistische massages zorgen dat lichaam en geest samenkomen.”

Opening

Kortgeleden heeft Gea haar massagepraktijk “De Handreiking” officieel geopend. “Ik heb bij al mijn buren aangebeld om te vertellen dat ik mijn praktijk ging openen. Dat was eigenlijk heel leuk, want zo leerde ik eindelijk mijn buren beter kennen. Een deel van die buren was ook bij de opening aanwezig. Ik ben bewust in deze multiculturele wijk komen wonen en realiseer me dat buurtbewoners misschien een drempel over moeten om zich echt door me te laten masseren. Nu komen er vooral mensen die me al kennen en enkele mensen van de kerk ‘De Bron’ waar ik bij aangesloten ben”. We naderen het eind van de behandeling. Gea laat me even alleen in het kamertje terwijl zij haar handen wast. Wanneer ze terugkomt vertelt ze me dat ze deels intuïtief, deels volgens een bekend patroon masseert. Mij had ze een energetische massage gegeven, maar ze is momenteel ook druk bezig om de fijne kneepjes van voetreflexzonemassage te leren. Terwijl ik me weer aankleed schenkt Gea een glas water in. Toekomst

“Weet je wat ik enorm leuk zou vinden? Om echt oudere buurtbewoners te mogen masseren. Bij de opening was een buurvrouw op leeftijd ook naar me toe gekomen en ze vertelde me dat ze nog nooit was gemasseerd. ‘Dat kent onze generatie niet’, had die buurvrouw gezegd. En juist het plezier van aanraken, die handreiking, wil Gea aan haar cliënten meegeven. »» »» »» »»

Massagepraktijk de Handreiking Gea van der Vaart-Maas Pullstraat 34, 033-7539709 www.massagepraktijkdehandreiking.nl

“Ik spiegel mezelf aan de cliënt die op de bank ligt.”


Wat geb eurt er veel in de wijk

9 In het gebouw van de oude Professor Groenschool op de hoek van de Evertsenstraat en de Kortenaerstraat zal ruimte worden gecreëerd voor een oriëntaalse theetuin.

ORIËNTAALSE THEETUIN IN ’T KOERHUYS? Dat is in ieder geval één van de wensen van de initiatiefgroep die al maanden bezig is met de voorbereidingen om van de school een levendige plek te maken met tal van activiteiten voor en door wijkbewoners. Onlangs werd de naam van de school bij meerderheid van stemmen omgedoopt in ’t Koerhuys. Het streven van de initiatiefgroep is de school in beheer te krijgen van de gemeente om verschillende initiatieven te ontplooien. De bedoeling is dat ZZP-ers en kunstenaars er terecht kunnen, dat er cursussen en clubs of huiswerkbegeleiding worden georganiseerd en ook een thee-

Buurthuiskamer Achter het complex aan de Orion wordt een garagebox ingericht als buurthuiskamer. Bewoners van de Koppel: mannen, vrouwen, jongeren, kinderen, van elke culturele achtergrond, kunnen de ruimte gebruiken voor ontmoeting en activiteiten voor en door de buurt. De ruimte wordt door de Alliantie beschikbaar gesteld aan de bewoners. Bewoners die gebruik willen maken van de buurthuis­kamer sluiten met de Alliantie een beheerovereenkomst af. Iedere groep die gebruik maakt van de buurthuiskamer levert als “betaling” een tegenprestatie.

Multicultureel straatfeest in de Koppel Bewoners van de Koppel organise­ ren samen met studenten Toerisme en Recreatie van het ROC op 9 juni van 10.00 tot 15.00 uur een multicultureel straatfeest voor de hoogbouw in de Koppel. Bewoners en studenten worden hierin ondersteund door het SWA.

tuin als ontmoetingsplek behoort tot dus de mogelijkheden. Heeft u belangstelling om deel te nemen, mee te denken of iets op te zetten, meldt u

zich dan bij Ines Versteeg van de initiatief­ groep ’t Koerhuys, e-mailadres: ines.versteeg@xs4all.nl.

Nieuws van ABC Kruiskamp-Koppel  ABC-school de Vlindervallei is begonnen met het organiseren van themabijeenkomsten voor alle ouders uit de wijk. Zo was er in april een bijeenkomst voor ouders van kinderen in groep 8 over de overgang naar de middelbare school. Op 30 mei werd het opvoedspel gespeeld met ouders van kleuters en op 14 juni kunt u horen wat er allemaal in de wijk te doen is voor uw kinderen. Dan zullen ook activiteiten voor de zomervakantie worden besproken. Regelmatig worden er leuke naschoolse activiteiten en cursussen georganiseerd. Ook deze activiteiten staan open voor alle kinderen uit de wijk! Meldt u aan!

Mocht u geïnteresseerd zijn, meldt u zich dan aan! Kijk voor meer informatie op: http://www.abcschoolkruiskampkoppel.nl

Amersfoort fotostad  In Amersfoort worden dit jaar vier of vijf internationale fototentoonstellingen gehouden (GRID). Daarnaast vinden 10 tot 15 lokale projecten plaats in de stad. De tentoonstellingen zijn verdeeld over twee routes: de route langs het spoor en de route door de wijken. Onderdeel van de route door de wijken is deelproject ‘Amersfoort, Spiegel van Nederland’. Op verschillende plekken, zowel binnen als buiten, worden de thema’s wonen, werken, leven, spelen en leren in Amersfoort anno 2012 in beeld gebracht.

De Koppel ‘in the picture’

In dat deelproject ‘Amersfoort, Spiegel van Nederland’ doen verschillende wijken mee. Stichting ArteGanza en de Alliantie hebben ervoor gekozen om een fotosessie in de wijk De Koppel te maken. De foto’s gaan over ogen, want de ogen zijn de spiegels van de ziel. Hiermee wil stichting ArteGanza de diversiteit van de Koppel zichtbaar maken. De foto’s worden van half mei tot half juli willekeurig geplaatst op de balkons van de flats aan de Voerman en de Meridiaan. Hierdoor ontstaat een spel: “wie is wie en wie woont waar”. Voor meer informatie over Amersfoort fotostad, zie www.033fotostad.com.


De dieren­ ambulance

Weetjes over de dierenambulance

Op 21 maart interviewden kinderen van het Kinderpers­ bureau vrijwilligsters van de dierenambulance. Liesbeth en Willy kwamen langs om de vragen van de kinderen te beantwoorden. Het was een heel interessant gesprek. In de lente komen er veel dieren in de dierenambulance, vanwege die lente dan worden veel babytjes geboren. Om bij de dierenambulance te werken moet je miniaal 18 jaar zijn. Meestal worden dieren geholpen door de dierenarts. De Dierenambulance helpt dieren die geen lucht krijgen en die wonden hebben door een verband en dekentje erom heen leggen. Daardoor helpen de mensen van de dierenambulance de dieren. De dierenambulance mag geen dieren helpen om hun beter te maken, alleen de dierenarts kan de dieren helpen. Daarvoor wordt de dierenarts gebruikt. Dieren worden apart gebracht naar een dierenverblijf. Vogels gaan naar een vogelverblijf, egels naar de egelopvang en honden en katten gaan naar het asiel. Zo gaat het steeds maar door en door. De dierenambulance doet natuurlijk wel eerste hulp, zoals het verbinden van wonden. De dieren worden daar goed verzorgd en pas later, als ze weer helemaal fit zijn, kunnen ze weer weg vliegen naar hun plekje of worden ze losgelaten in de natuur. Dus ze worden niet naar de dierenwinkel gebracht of ergens anders. Als je bij de dierenAmbulance wilt werken moet je wel een contract tekenen. Dus als je een dier ziet die heel erg ziek is of die heel erg verwond is bel dan 144 of 06-54337407

De dierenambulance... Een auto die je soms voorbij ziet rijden. Maar weet je er eigenlijk wel iets van af? Weet je eigenlijk wel wat daar binnen gebeurt? Waarschijnlijk is het antwoord nee, maar daar komt verandering in als je dit interview met twee medewerkers van de dierenambulance hebt gelezen.

Karima

Wij zijn Naomi, Karima, Assia en Nada van het kinderpersbureau. En we hebben jullie uitgenodigd om meer helderheid te wekken over de dierenambulance.

Hoe heten jullie eigenlijk? Wij zijn Liesbeth en Willy van de dierenambulance. Hoe oud moet je zijn om bij de dierenambulance te werken? 18 jaar. Als je je opgeeft moet je een soort van opleiding doen, dat gaat als volgt: je loopt eerst met iemand mee die er al langer werkt en die leert je hoe alles moet doen. Daarna kan je zelf iemand helpen. Wat is de drukste periode? De lente, want dan komen er allemaal nieuwe dieren bij. En sommige pasgeboren vogeltjes vallen dan uit hun nest. De minst drukke periode is de winter. De meeste dieren doen dan hun winterslaap. Wat is het ergste dat jullie hebben gezien? Dat was een zielige kat. Hij was aangereden. Hij was helemaal plat. Hij heeft het helaas niet overleefd. Maar elk dier dat bijna dood is, is erg hartverscheurend om te zien. Wat is nou het gekste dier dat jullie hebben gezien? Nou, hier waren we niet bij, maar er is ooit een varken ontsnapt en dat zie je niet zo vaak! In principe doen wij geen vee. Daar zijn weer andere mensen voor maar we helpen natuurlijk graag.

Tekening van Naomi

Naomi Het Kinderpersbureau Koppel Kruiskamp bestaat uit kinderen uit deze wijken of kinderen die op de scholen in deze wijken zitten. Het Kinderpersbureau is een initiatief van ABC Scholen Koppel Kruiskamp. De redactie maakt nieuws en foto’s over onderwerpen die zij zelf leuk vinden. Eén keer per twee weken komen zij bij elkaar in de Oude Roef, en worden begeleid door het Kinderwerk van de SWA en door Jan Kees Helms. Lees ons verse nieuws op onze blog: http://kpbkoppelkruiskamp.blogspot.com Of volg ons op Twitter: www.twitter.com/kpbamersfoort


We hebben een interview gedaan met Kasthury. Er is een nieuwe schoolbieb op de Vlindervallei. Hij is de eerste in de hele regio. Er komt er ook één op de Professor Groen school. Meneer Niko is de baas over het budget en meneer Dick en mevrouw Maria helpen met de ideeën. De andere openbare bieb op het Neptunusplein gaat dicht omdat er geen geld meer voor is. Ze vinden het belangrijk dat kinderen ook op school veel gaan lezen. Ze leren daar ook veel van en het is leuk. Na schooltijd is de bieb niet open. Ze denken eraan om dat over een jaar te doen, maar dat is nog niet zo helder. Er zijn boeken tot de leeftijd van 12 jaar. Er zijn voor kleine kinderen heel veel boeken op de Vlindervallei. Ze willen ook een commissie voor kinderen oprichten om de twee weken. En ze willen ook graag dat ouders in de bieb komen helpen met dingen die gemaakt moeten worden of gedaan, zoals boeken rechtzetten, kaften, verlengen en ga zo maar door. Er zijn dus meer scholen die dit gaan doen, maar wat vinden de kinderen er van? De ene vindt het leuk en de ander niet zo leuk. Want ze kunnen niet meer met hun vrienden op pad naar de bieb en op de PC daar. Dus het is helder: het is niet leuk maar soms wel. Door Assia, Wassima en Nada.

DeaDia uit de kunst, in de kunst

I

n de eerste week van maart heeft Vrouw en Kind Centrum DeaDia meegedaan aan een project met Scholen in de Kunst. Onder leiding van Erwin van Zijl, docent bij Scholen in de Kunst, werd door 100 vrouwen een groot schilderij vervaardigd. Gedurende vier ochtenden kwamen vier groepen van circa 25 vrouwen naar het gebouw aan de Coninckstraat. Het eindresultaat van alle inspanningen is tijdens het lustrumfeest van DeaDia op 8 maart onthuld door de echtgenote van de burgemeester van Amersfoort, mevrouw Bakker. Het doek is een verbindend eindresultaat, en heeft een vaste plek gekregen in de grote zaal van het Vrouw en Kind Centrum. Kom gerust eens een kijkje nemen! DeaDia en Scholen in de Kunst willen in 2012 een vervolg geven aan deze samenwerking met korte kunstcursussen. Hopelijk kunnen we u daarover in het najaar informeren.

Een wijkbrunch in De Roef  Op zaterdag 14 april werd er door een flink aantal mensen die vanuit verschillende achtergronden actief zijn in Kruiskamp en Koppel, samen gebruncht in De Roef. Dat was gezellig! En natuurlijk ook een prachtige gelegenheid om ideeën uit te wisselen, want die zijn er meer dan genoeg. Denk maar aan de omtovering van Prof. Groenschool tot ‘t Koerhuys, Struinen in de Tuinen, samen je eigen straat schoonmaken, deze krant... Bezuinigingen of niet, de betrokkenheid bij de wijk is groot. Eet smakelijk!

Senioren PC-wijzer

D

e tijd staat niet stil! Veel mensen weten vaak niet hoe ze elektronische apparatuur, die dit nieuwe tijdperk met zich meebrengt, moeten bedienen.

Daarom bent u iedere maandagmorgen van 10:00 uur tot 13:00 uur welkom om met uw laptop of mobiele telefoon langs te komen op Wijkcentrum de Roef (winkel-

centrum Neptunusplein naast de Jumbo) zodat ik u eens rustig dingen uit kan leggen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld internet of e-mail. Op woensdagmorgen tussen 10:00 uur en 13:00 uur kom ik dan eventueel bij u thuis langs om iets voor te doen of uit te leggen. Wilt u voor uw komst eerst bellen naar 06 50 900 804 of een mailtje sturen naar: senioren.pc.wijzer@gmail.com. Willem J.

Foto: Henry Krul

Een nieuwe schoolbieb

Sa men is m eer

11


Voor oud en jong: het wordt weer leuk

12

Huttenbouwdorp in de zomer gaat door! Beste huttenbouwers, we hebben goed nieuws! Ondanks alle bezuinigingen en de economische crisis gaat het huttenbouwdorp deze zomer wel door! Zoals gewoonlijk in de een na laatste week van de zomervakantie; dus onthoud het vast: van 6 tot en met 9 augustus 2012. Het wordt weer leuk

Marian en ik gaan al weer druk aan de slag met alle voorbereidingen. Omdat het vorig jaar weer zo’n succes was willen wij in ieder geval Jerry met zijn streetdance-les en Hakim met zijn djembé weer uitnodigen. Misschien hebben jullie ook wel leuke ideeën? Laat het ons dan weten op onderstaand telefoonnummer. Mochten papa, mama, opa, oma, de buren of misschien jij zelf gaan opruimen, vanaf heden heeft Gaib, onze beheerder van de speeltuin, weer een plek vrijgemaakt waar weer van alles verzameld kan worden. Denk bijvoorbeeld aan: gordijnen, stof, vitrage, spijkers, gereedschap, hout, vloerbedekking etc. Alles is welkom! Wie helpt ons een handje?

Tevens zijn wij weer op zoek naar vrijwilligers, al is het maar voor een halve dag. Zonder hulp in welke vorm dan ook kunnen wij dit niet organiseren. Heeft u zin om te helpen? Laat het ons dan weten op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Wij hebben er in ieder geval weer

zin in en hopen dat we er samen weer net zo’n geslaagde week van kunnen maken als vorig jaar! »» Helen Wolters 06-303 46 904 email: h.wolters@sovee.nl »» Marian Ben Shalom 06-47862285 email: columbusweg@hotmail.com

Buitenkast

Tussen de complexen aan de Meridiaan en de Voerman wordt weer een Buitenkast ingericht. Daar kunnen kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar spelmateriaal lenen, waarmee ze in de directe omgeving van de Buitenkast kunnen spelen. Het is de bedoeling dat deze buitenkast vóór de zomer in gebruik kan worden genomen.

Spreekuur wijkverpleegkundigen  Hebt u vragen op het gebied van gezondheid, zorg, wonen of welzijn? Dan kunt u terecht bij Annette Lobbrecht en Maartje Kloosterboer, wijkverpleegkundigen Kruiskamp en Koppel.

Colofon Deze krant is mede mogelijk gemaakt door het buurtbudget met ondersteuning van SWA Redactie: Nienke Gorter, Hannie Heuer, Jolande Koelewijn, Ton Nieuwdorp, Else Rietveld, Eefke Veldhuis

Koppel:

»» Elke woensdagochtend 09.30–11.00 u. »» Activeringscentrum de Koppeling »» Dierenriem 11 (Op het schoolplein van het Triascollege, rechtdoor lopen)

Eindredactie: Daniël Drost, Ton Nieuwdorp, Eefke Veldhuis. Vormgeving en opmaak: Jaap.Wolters@EenSterkVerhaal.nl

Kruiskamp:

»» Elke donderdagmiddag 13.00–14.00 u. »» Wijkcentrum de Roef »» Neptunusplein 66-K (Bij binnenkomst de ruimte links naast de bar)

Oplage: 3500 stuks. »» Telefoon: 06 43 262 962 »» E-mail: zichtbareschakel@beweging3.nl »» Internet: www.beweging3.nl/​zichtbareschakel

Verspreiding: huis-aan-huis in de wijken Kruiskamp en Koppel. Bezorgd door Aime en Benoit. Opmerkingen, vragen of nieuws? Mail ons: redactiekruiskop@gmail.com. Druk: Drukkerij Stampij


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.