LUK'92

Page 1

ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ LUKOV PLAST LUK’92 DOBŘE MÍŘENÁ STŘELA 10 / 2022 Ekonomická situace firmy OFICIÁLNĚ Sleva na nákup NOVINKY Sklípek Šatov AKCE LIDÉ Zážitky z dražby SOUTĚŽ UVNITŘ

EKONOMICKÁ SITUACE FIRMY

Blíží se konec roku a na základě ekonomických ukazatelů, které máme k dispozici, jsme již v tuto chvíli schopni předpovědět, jak dopadne letošní hospodářský vý sledek.

Dali jsme si pro rok 2022 za cíl udr žet alespoň černou nulu a neskon čit v červených číslech. Především díky vyšším tržbám, úsporným opatřením v oblasti režijních ná kladů a úspěšnému plnění akčních plánů mohu v tuto chvíli potvrdit, že pokud se nevyskytnou do kon ce roku nějaké nepředvídatelné události, mělo by se nám podařit tento cíl splnit. Očekáváme, že by chom mohli dosáhnout zisku nad 10 mil. Kč.

V měsíci září jsme měli na součas né poměry velmi vysoké tržby, ale v říjnu už odvolávky zase klesají, protože se vlivem chybějících klí čových komponent od jiných do davatelů výroba aut opět snižuje. Ovšem největší problém, který na nás v současné době tvrdě dopa dá, je enormní nárůst cen elektric ké energie.

Máme pro letošní rok zafixováno za příznivou cenu pouze 30% spo

třeby a zbytek elektřiny dokupujeme on-line za spotové ceny na burze. Pro představu v roce 2021 jsme měli cenu elektřiny 2,20 Kč/kWh, pro rok 2022 jsme plánovali cenu 3,15 Kč/ kWh, ale skutečná cena se pohybo vala v 1. pololetí kolem 5 Kč/kWh, v srpnu vzrostla až téměř na 10 Kč/ kWh a v září mírně klesla na hodnotu cca 8 Kč/kWh. V minulosti jsme platili za elektřinu cca 1 mil. Kč měsíčně, ale nyní to bylo až přes 4 mil. Kč v měsíci srpnu. Ročně pro nás může předsta vovat nárůst cen energií zvýšení ná kladů o 20-30 mil. Kč. Je to problém, který musíme v zájmu budoucnosti firmy rychle řešit.

Jelikož patříme do kategorie „vel ká firma“, tak se na nás nevztahují státem zastropované ceny energií. Jedinou možností, jak můžeme ten to stav kompenzovat, je postavit si vlastní fotovoltaickou elektrárnu a vyrábět si co nejvíce elektrické energie pro vlastní potřebu sami ze sluníčka, protože na pomoc od státu nemůžeme spoléhat.

Začali jsme připravovat projekt na výstavbu velké fotovoltaické elek trárny v Českém Dubu o výkonu 2 MW, což je pro představu 20x větší výkon, než jaký mají naše součas

né FV elektrárny. Z toho 1 MW by měla být na střechách a další 1 MW na přilehlých pozemcích. Jedná se o  nvestici cca 30 mil. Kč. Proto jsme se ve vedení firmy rozhodli, že veš keré peníze, které se nám podaří letos vydělat, budeme investovat do výstavby těchto fotovoltaických elektráren, protože to vidíme jako klíčové pro prosperitu firmy v bu doucnosti. Na základě těchto úvah jsme se domluvili, že nebudeme v letošním roce vyplácet zvažovaný příspěvek na kompenzaci inflace, o kterém jsem se zmiňoval v červ novém čísle časopisu.

Uvědomujeme si, že vzhledem k nárůstu všech životních nákla dů většina zaměstnanců očekává zvýšení platů. Ale aby byla firma schopná v budoucnu zvyšovat pla ty, a přitom nehospodařila se ztrá tou, což je dlouhodobě neudržitel né, musí se nejprve adaptovat na měnící se podnikatelské prostředí a připravit si investicemi půdu pro to, aby i v nových podmínkách byla schopná fungovat efektivně.

Věříme, že toto rozhodnutí všichni zaměstnanci, kteří se vnímají jako součást rodiny LUKOV, pochopí.

2
OFICIÁLNĚ
LUK‘92 – informační časopis zaměstnanců LUKOV Plast spol. s r. o. Vydává: LUKOV Plast spol. s r. o. v počtu 300 tištěných kusů Kontakty: redakce@lukovplast.cz, www.lukovplast.cz, +420 488 881 169

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY – plnění plánu

CÍL KUMULACE ZÁŘÍ

OBRAT

MATERIÁL MZDY REŽIE PROVOZNÍ ZISK

ETICKÝ KODEX

Za měsíc říjen 2022 jsme od vás nedostali žádnou připomínku či podnět k dodržování nebo porušování etického kodexu naší společnosti.

Lucie Netušilová odborný asistent

Klára Lukešová ekonomický ředitel

PRACOVNÍ JUBILEA

Srdečně blahopřejeme všem zaměstnancům, kteří v říjnu 2022 oslavili pracovní jubileum.

Marcela Bártová, vedoucí výrobního týmu

Jiří Rampas, technolog montáží

Alena Třešňáková, obsluha

Jan Pokorný, seřizovač

Marcela Staňková, vedoucí výrobního týmu

Děkujeme vám za obětavou práci, věrnost a energii, kterou jste přispěli k rozvoji naší společnosti. Do dalších let přejeme hodně spokojenosti a pracovních úspěchů!

3 OFICIÁLNĚ
4 KORUS EU a s. / Hotline – 411 135 111, info@korus eu Objednávky – 411 135 135 , objednavky@korus eu www.KORUS-ESHOP.cz Hotline – 411 135 111 otline –Z UVEDENÝCH CEN na eshopu 10% 10% sleva se nevztahuje pro již zlevněné nebo výprodejové zboží SLEVA NA NÁKUP PLATNOST SLEVY DO: 31.03.2023 Pro získání slevy uveďte kód: lukov

ZÁŽITKY Z DRAŽBY

CO JE MALÝ, TO JE HEZKÝ, ALE TAKY PEKELNĚ RYCHLÝ

Každý si pod pojmem RC auto předsta ví obyčejný obyvákový speciál, který po smyku na plovoučce a střetu s nábytkem nezpůsobí žádnou škodu. To se nicméně netýká vozového parku, kterým dispo nuje Honza. Už jen rozměry jeho RC „au tíček“ naznačují, že se jedná o venkovní ligu.

Poprvé pro mě jako pro začátečníka zvo lil Honza teréňáka s pohonem 4x4. S ním jsem v lese nevyzkoušel jenom jeho te rénní vlastnosti, ale i svoje, protože mě lákalo jít až na samotnou hranici našich možností. Nevěřícně koukali hlavně pej skaři, jak nás mazlíčci poslouchají i bez vodítka.

PARKOVACÍ MÍSTO NA CELÝ MĚSÍC

V dražbě se mi povedlo vyhrát parkovací místo na celý měsíc. Parkovací místo do dražby vložil pan Pavel Johne. Jelikož jsem jako řidič úplný začátečník, bála jsem se, aby mi automobil nesjel dolů z kopce a nezastavil se až v domově dů chodců.  Každopádně bylo moc fajn parkovat se svým automobilem před hlavní budovou a nemuset chodit každý den do kopce na hlavní parkoviště.

Chtěla bych moc poděkovat panu Den tonovi a celému vedení firmy, že proběh la tato super akce na pomoc Ukrajině.

Pak jsem si už jako zkušenější závodník vy zkoušel dva závodní speciály na motokrosové dráze. Chtělo to pořádný výhled na trať a pe kelné soustředění, protože za každé přeceně ní schopností jsem byl odměněn hledáním auta ve vysoké trávě.

Po dvou jízdách naplno bych vám chtěl říct: „Tohle doma určitě nezkoušejte.“

Tetiana Sychova vedoucí logistického týmu

5
LIDÉ
Michal Třešňák vedoucí programátor PLC

BRAMBORÁKY

Postup:

Dýni Hokaido rozkrojíme na půl, vydlabeme ji, oloupeme a nastrouháme na hrubém struhadle.

Brambory oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle. K bramborám a dýni přidáme vajíčko a rozmačkaný česnek.

Okořeníme solí, kmínem a majoránkou. Do směsi dle potřeby a konzistence přidáme hladkou mouku. Na rozpáleném oleji opečeme malý bramborák – ochutnáme a popřípadě můžeme směs dokořenit. Po usmažení necháme bramboráky odkapat na papírové utěrce.

6 LIDÉ
• • • • • •
1.
4.
VYLUŠTI A VYHRAJ 6 4 7 9 4 9 1 1 2 3 4 4 1 9 8 3 9 7 4 3 8 2 7 5 2 1 4 7 6 8 7 7 3 9 8 PRVNÍCH 10 VYHRÁVÁ SPRÁVNÝCH SUDOKU
DÝŇOVÉ
Ingredience: •
350 g dýně Hokaido 350 g brambor hladká mouka 1 vejce majoránka mletý kmín sůl Veronika Patřičná personalista
2. 3.
5. 6. 7. Správné odpovědi odesílejte nejpozději do 24.11. na email: kristyna.vechtova@lukovplast.cz nebo odevzdejte na personálním oddělení u Romany Řeháčkové. Za správně vyluštěné sudoku vás čeká SLADKÁ ODMĚNA .

MĚLNICKÝ BĚH 10 KM

I letos byla možnost přihlásit se na Mělnický vinařský běh. Pro všechny účastníky byla, jak už nadpis napo vídá, připravena trasa o délce 10 km. Na startovací listině byl LUKOV Plast zastoupen v relativně hojném po čtu. V průběhu náročných příprav se však začaly objevovat úrazy, díky kterým se naše zastoupení v závo dě začalo zužovat. V den závodu tak stáli ve startovním koridoru, stejně jako v loňském roce, čtyři běžci: Karel Link, David Vítek, Vláďa Pashnin a já. Závod vyšel na sobotu 24. září. Přes tože na poslední týden příprav před závodem nám počasí nepřálo, v den závodu bylo jako na objednávku. Do 9:30 jsme si vyzvedli startovací balíč ky, pak už jen společná fotka a řaze ní do koridorů. V 10:00 padl výstřel a dav běžců vyběhl na závodní tra su. Tempo bylo již od začátku velmi rychlé, ale cíl byl jasný: doběhnout do cíle, samozřejmě s co nejlepším časem.

Ve startovacím koridoru bylo 152 mužů a 90 žen. První z nás době hl na krásném 46. místě Karel Link s časem 44:51, na 55. místě Vláďa Pashnin s časem 46:39, 104. místo David Vítek, který závod zaběhl za 52:36. Poslední z naší čtveřice, kdo protnul cílovou rovinku jsem byla já, v kategorii žen na 57. místě s časem 57:59. V dětském závodě nás poté reprezentovala Violka Vítková.

Závod byl náročný, ale sklenka vína v cíli byla zaslouženou odměnou. 

AKCE 7
Veronika Patřičná personalista

HALLOWEEN

V pátek 21. října jsme uskutečnili 1. ročník Halloweenu v LUKOVu. Pro gram byl od 16.00 hod plně nabitý – vydlabávání dýní, halloweenského tvoření až po soutěže pro děti.

První soutěž, která se konala, byla MUMIE. Omotávání toaletního pa píru rozesmála spoustu dětí, ale i rodiče. Pak přišlo vyhlášení nej lepší masky, vybrali jsme 3 nejlepší hallouweeny a závěrem přišla po slední soutěž, a to halloweenský golf. Zábava byla v plném proudu, někteří si nechali namalovat obličej, jiní si zahráli pyramidu anebo zavítali k tajemné krabici, kde na každého čekala odměna. Každý si určitě vy bral, co chtěl dělat a nenudil se! Když se konečně setmělo, šlo se na stra šidelnou stezku odvahy do parku. Myslím, že tam bylo dost statečných dětí, ale určitě i pár bojácných, kte rým ukápla slzička. 

Za nás jsme se shodly, že se akce vy vedla i přes nepříznivé počasí a už se těšíme opět na příští rok, až to bude me moct zopakovat. 

8 AKCE
Romana Řeháčková mzdová účetní

SKLÍPEK ŠATOV

14. října nás čekal další ročník víken dového sklípku. Už podruhé jsme zavítali do Šatova, tentokrát v úplně jiné sestavě. Letos nás bylo 34 účast níků. Opět jsme odjížděli autobusem v 9.00 hod ráno a cesta byla velmi, velmi zajímavá.  Bavil se celý auto bus – s hudbou, tanečkem a jídlem to uteklo tak rychle, že jsme se na jednou ocitli na Vranovské přehradě. Trocha procházky nám nikomu neu blížila, a tak jsme se vydali nadýchat čerstvého vzduchu a projít se k vod ní nádrži.

Do Šatova jsme dorazili kolem 17.00 hod, ubytovali jsme se a pak už zaví tali na večeři a čekali na Pavla (har monikáře a kytaristu). Večer probí hal standardně s vínkem, zpěvem, ochutnávkou ořechovicí, vínovicí, koňakem a zázvorovicí…  K Pav lovi se přidal i náš Karel z nástro járny na svůj mini saxík a bylo to opravdu perfektně sladěný… Večer utekl, ani nevíme jak a kdo byl, tak ví, kdo nebyl, tak si domyslí…. Kaž dopádně ranní vstávání druhý den bylo opět pro některé dost náročné! V 10:30 hod. jsme měli zajištěnou prohlídku Malovaného sklepa v Ša tově, ale bohužel vše nešlo, jak jsme si představovali. Nikdo ke sklepu ne dorazil a my se nemohli nikomu do volat, asi po hodině jsme se konečně s někým domluvili, kdo nás sklípkem provedl. Prohlídka byla zajímavá a trvala necelou hodinu.

Dále jsme se vydali v různých sku pinkách vlakem či autobusem do Znojma. Den strávený ve Znojmě, pak nazpět něco dospat a večer jsme se všichni sešli u druhé večeře. Po večeři jsme se přemístili do skle pa, kde už čekala cimbálovka, v nově

postavené stodole. Ochutnávka s 15 vzorky byla skvělá, nakonec jsme si i zatančili na cimbálovku! Po ukonče ní hudby cca v 1.00 hod ráno jsme šli ještě i na druhou ochutnávku s men ší skupinkou, která vydržela, kde jsme měli možnost ochutnat burčák a dozrávající vína. Nad ránem ještě zazněla hudba z breakdance a ně kteří odvážlivci to neskutečně rozjeli, ty jejich sestavy...to byste nevěřili! 

V neděli ráno už nás čekal odjezd a jeden speciální úkol, na který jsme se už všichni těšili. Dýně, dýně, dýně, které jsme si prostě museli odvést. Byla to legrace, zastavili jsme na hlavní silnici, vyskočili a rozbíhali se po poli a brali jednu dýni za dru hou. Neunikli jsme ani troubícím autům…  Vše jsme dělali jen pro dobrou věc, a to pro naše dětičky na Halloween. 

Sklípek byl za mě povedený, pro ně které asi náročný, ale snad byli všich ni spokojení. Příští rok se podíváme někam jinam. V plánu máme PÁLA VU, tak se máte na co těšit. 

AKCE 9
Romana Řeháčková mzdová účetní
10 AKCE LUKOVÁCKÝ BOWLING V LIBERCI VE STŘEDU 16.11.2022 OD 18:00 HOD. V LIBERCI U ARENY PŘIHLÁSIT LZE 6 TÝMŮ PO 5 HRÁČÍCH. Hrát se bude o zajímavé ceny, medaile a diplomy. Přihlásit se můžete do 8.11.2022 na emailu: romana.rehackova@lukovplast.cz; popř. tel. 734 201 668. Bližší informace zašleme přihlášeným týmům.
AKCE 11 MEZINÁRODNÍ DEN MUŽŮ 19.11.2022 Oslavte s námi MEZINÁRODNÍ DEN MUŽŮ Každý muž obdrží pozornost v úterý 15.11.2022
SVATOMARTINSKÁ HOSTINA 11.11.2022 V rámci této speciální akce lze výjimečně objednat POUZE 1 JÍDLO . Polévka: KALDOUN Hlavní chod: KYNUTÉ POVIDLOVÉ KNEDLÍKY SE STROUHANÝM PERNÍKEM, MÁSLEM, TVAROHEM A CUKREM FRANCOUZSKÁ KACHNÍ ROLÁDA S FÁŠÍ Z MASA, JATER A PROVENSÁLSKÝCH BYLINEK S BRUSINKOVOU OMÁČKOU A ČERVENÝM VÍNEM NA ZÁMECKÝCH BRAMBŮRKÁCH S ČERSTVOU PAŽITKOU PEČENÉ KACHNÍ STEHNO NA ČERVENÉM ZELÍ SE SUŠENÝMI ŠVESTKAMI, JABLKY A TROCHOU SKOŘICE, VARIACE ŠPEKOVÝCH A HOUSKOVÝCH KNEDLÍKŮ AKCE
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.