Page 1

:: 1 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

Lysaker Torg 35 :: Solid modernitet sentralt p책 Lysaker


:: 2 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

Solid modernitet Lysaker Torg 35 - sentralt pü Lysaker :: Kommunikasjonsknutepunkt :: Parkering :: Møteromssenter :: Auditorium :: Høy arealeffektivitet :: Meget god ventilasjon :: Eget kundesenter :: 2.000 - 14.833 m2


:: 3 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

:: Beliggenhet Kort vei til det meste (4) :: Omgivelser Lysakers brede tilbud (6) :: Det viktige førsteinntrykket (9) :: Analyse av lokalene (12) :: Plantegning: 1 etg. Velkomst & møteromsfasiliteter (17) :: Plantegninger: Ă˜vrige etasjer (18) :: Plantegning: U1 Kunnskapsutveksling & samspill (27) :: Auditoriet Kunnskaps- og innovasjonsformidling (29) :: Kantine Lunsj med gode kollegaer og forbindelser (30) :: Fakta & fasiliteter (34) :: Kundesenter Ulike henvendelser - ett kontaktpunkt (35)


:: 4 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

CC Vest

Lysa kere lven

Volls veien

Trikk

Ring 3

Vollsveien

Taxi

E18

eien

ensv

m Dram Taxi

P

E18

LYSAKER TORG 35

o

ss

i Ve E18

Kort vei til det meste Den sentrale beliggenheten på Lysaker gir både medarbeidere og besøkende fra inn- og utland en rask og enkel adkomst. Flytog, lokaltog, InterCity-tog, buss og drosje ligger under 150 meter fra eiendommen.

S en vei nd tra

ofe Pr

ts oh K r

en vei nd ra

St

ien

ve

s en

m

am Dr

Ring 3

ker

sa Ly e gg

bry

Buss

Tog

Båt

Det er direkte avkjøring med bil fra E18 og garasjen har 220 parkeringsplasser. Innen 5 minutters gange er det båtforbindelse til Nesodden, Slemmestad/Asker og Aker Brygge. Området har også et svært velutbygd nett av sykkelstier som går helt frem til døren.


:: 5 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::


:: 6 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

Lysakers brede tilbud Lysaker er et av Norges mest sentrale næringsområder med et spennende spekter av ulike bransjer og virksomheter representert. I umiddelbar nærhet finnes Lysakerelven, Lysaker Brygge, store friområder og et tilnærmet komplett tilbud innen både servicetjenester, servering og shopping på bl.a. CC Vest. Lysaker Brygge er et av områdets nyere tilskudd og ligger innen 5 min. gange. Her finnes bl.a. gode og hyggelig restauranter med uteservering som sommerstid er både solfylt og folkerikt. Området har svært gode rekreasjonsmuligheter.


:: 7 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

Taxi

LYSAKER STASJON Gang- og sykkelsti til Lysaker Brygge

Vollsve ien

Heis til Lysaker stasjon E18

LYSAKER TORG 35 E18 Taxi

P

ang

inng d e v o

P-kjeller H for ansatte

s Vei t h Ko r sso e f o Pr

P

an S tr

Gjesteparkering i p-kjeller

dv

ei en

20 m


:: Lysaker Torg 35 ::

Hit & dit Aker Brygge - 6 min (buss) Nationaltheateret - 7 min (tog) Nesoddtangen - 9 min (ferge) Forskningsparken - 9 min (T-bane/tog) Smestad - 9 min (buss) Oslo S - 10 min (tog) Pilestredet - 12 min (buss) Billingstad - 14 min (tog) Marienlyst - 16 min (buss) Drammen - 26 min (tog)

5 min

Gardermoen - 35 min (Flytoget)

0 min

NPRO

LYSAKER TORG 35

:: 8 ::


:: 9 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

Det viktige førsteinntrykket Ofte er kontoret det første fysiske møtet kunder og samarbeidspartnere har med virksomheten. På Lysaker Torg 35 er det viktige førsteinntrykket godt gjennomtenkt og vel ivaretatt. Den solide bygningen i glass og granitt har et moderne arkitektonisk uttrykk med et tydelig funksjonelt preg. Eiendommen har pent opparbeidede grøntområder og ligger sentralt, men tilbaketrukket fra E18. De besøkende ønskes velkommen i den flotte og romslige lobbyen som har dobbel takhøyde og flere sittegrupper. Det er direkte adkomst fra lobbyen til både møteromsfasiliteter og det store auditoriet. På Lysaker Torg 35 imøtekommes forventninger til både funksjonalitet og rasjonalitet, modernitet og innovasjon. Førsteinntrykket ivaretas gjennom en solid og vennlig velkomst.


:: 10 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::


:: 11 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::


:: 12 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

Analyse av lokalene Arealet utgjør fra ca. 2.000 - 14.833 m² BTA inklusiv andel av byggets fellesareal og tekniske rom. :: Antall arbeidsplasser: 100 - 800 :: Auditorium :: Møteromssenter i tilknytning til lobby :: Kantine :: Kaffebar :: Treningsrom :: Takterrasse

I dag benyttes en kombinasjon av 90 % åpent landskap og 10 % cellekontorer i bygget. Arealene tilpasses kundens ønsker og behov.


:: 13 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::


:: 14 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::


:: 15 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

LAGER

talerstol

talerstol

Oversikt soner Små møterom (4-6)

Arealoversikt etasjer

3

Mellom møterom(8-12) 18 MØTEROM

TEKN.R.

MØTEROM

Møterom i lysgård

3

Auditorium

78pl

Kopi/print

1

Garderobe

1

Sosial sone/sitteplasser 36

U6-U2 Div lagerarealer

270 m² BTA

SJAKT

210pl

Kantine

EL KOPIROM SJAKT

GARDEROBE

U1004

BA

R

U1-U2 Felles trimrom, møteromsenter og kantine KA

FF

EB

AR

Kantine

U1

Møterom til leie

SJAKT

SOSIALSONE 25-30 PERS

256 m² BTA

Peis PEIS

SJAKT

SJAKT

MØTEROM

MØTEROM

MØTEROM

KOLDTKJØKKEN SJAKT EL

Serveringstorg

KONTOR

WC

1. etg. Kontor

1.701 m² BTA

HC WC

SKRUBB

ROTUNDE

LAGER HERRER

OPPVASK

SJAKT

GARDEROBE H. HEIS

HEIS

HEIS

3. etg. Kontor

2.613 m² BTA

4. etg. Kontor

2.613 m² BTA

5. etg. Kontor

2.482 m² BTA

6. etg. Kontor

2.050 m² BTA

6. etg. 5. etg. 4. etg. 3. etg. 2. etg. 1. etg. 1.u. etg. 2.u etg.

KJØLEROM

WC KJØL

KJØL

KJØL

FRYS WC

WC

WC

2.230 m² BTA

SJAKT

DAMER

WC

GARDEROBE HERRER

2. etg. Kontor

OPPVASK

WC

WC

WC

GARDEROBE D.

BK KORRIDOR

SLUSE

BK

KJØLT AVFALL

GARDEROBE DAMER

SLUSE

Underetasje, kantine/møtesenter Mål A=1:200

:: 1.u. etg ::

TØRR

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon 25.01.11 METROPOLIS


:: Lysaker Torg 35 ::

Oversikt soner

Oversikt soner 8 BRANNSKAP

Mellom møterom(8-12) 6

Små møterom (4-6)

9

Mellom møterom(8-12)

7

Mellom møterom(8-12)

4

Cellekontor

38

Kopi/print

3

Cellekontor

Cb 1

Cb 1

Garderobe

POST

EL

TELE

1041

Stillerom

14

Stillerom

9

Landskapsplass

143

Landskapsplass

98

Kaffebar

SOSIALSONE Bro i 2.etg

Resepsjon

MØTEROM

A

Lysgård

Lysgård 1058

Utstilling

1105

B

RESEPSJON B

POST

1103

WC

BACKOFFICE 1101

Videokonferanse

Kaffebar

WC

KJØKKEN

KJØKKEN

MØTEROM

WC

Tele/data

Tele/data

A

BRANNSKAP

BRANNSKAP

HC WC

1131

Kopi/ print

Sosial sone

Sosial sone

SOSIALSONE

ÅP EN T NE D

2

VINDFANG

1039

Kopi/print

WC

STILLEROM WC

MØTEROM

WC

MØTEROM

WC

BRANNSKAP

Sosial sone

Kaffebar

Kopi/ print

BRANNSKAP

3

Print/ kopi

Cb 1

Cb 1

2

Stillerom

KJØKKEN

Cb 1

B

A

Garderobe

BK

28

Kopi/print

4

BRANNSKAP

Kaffebar

Cb 1

Cellekontor

Oversikt soner

Små møterom (4-6)

Garderobe

Små møterom (4-6)

NS KA P

Post/materiell

1109

Kaffebar

Kaffebar 1107

Print/ 1135 kopi Cb 1

Cb 1

Cb 1

1084

1082

1111

Scanning

Kopi/ print

Cb 1 Cb 1

A

Kopi/ print

B

Kopi/ print

1086 A B

Garderobe

Garderobe

A B

Plan 2 Mål A=1:200

:: 1. etg ::

Oversikt soner

Oversikt soner Små møterom (4-6)

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon 31.01.11 METROPOLIS

:: 2. etg ::

Totalt: 143 arb.plasser 100% åpne arbeidsplasser

4

Plan 3 Mål A=1:200 Alternativ 1, Totalt: 136 arb.plasser 30% cellkontor 70% åpne arbeidsplasser

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon 25.01.11 METROPOLIS

:: 3. etg ::

Oversikt soner

Små møterom (4-6)

4

Små møterom (4-6)

4

Mellom møterom(8-12)

8

Terrasse

Stillerom Landskapsplass

WC

Cellekontor Kopi/print Stillerom

18 172

Kaffebar

3 16

Landskapsplass

Terrasse

SJAKT

Stillerom Landskapsplass

Sosial sone

Kaffebar

3 11

TELE

Kopi/ print

EL

104

Sosial sone

HEIS

HEIS

Sosial sone

Cellekontor Kopi/print

EL

TELE

156

Kopi/ print

Garderobe

Kopi/ print

WC

Kaffebar

3

WC

Kopi/print

5000

HEIS

Cellekontor

7 Garderobe

Mellom møterom(8-12)

7

BK

Mellom møterom(8-12)

WC

BRANNSKAP

Garderobe

Lysgård

Lysgård

Lysgård Tele/data

Tele/data

TELE/DATA

WC

WC EL

WC

WC

SJAKT

Kaffebar

Kaffebar

Kopi/ print

Kopi/ print

Kopi/ print

Totalt: 172 arb.plasser 100% åpne arbeidsplasser

:: 4. etg ::

Kopi/ print

Kopi/ print Garderobe

Garderobe

Plan 4 Mål A=1:200

Kaffebar

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon 31.01.11 METROPOLIS

Plan 5 Mål A=1:200 Totalt: 156 arb.plasser 100% åpne arbeidsplasser

:: 5. etg ::

Kopi/ print Garderobe

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon 31.01.11 METROPOLIS

Plan 6 Mål A=1:200 Totalt: 104 arb.plasser 100% åpne arbeidsplasser

:: 6. etg ::

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon 31.01.11 METROPOLIS

Plantegninger er utarbeidet av Metropolis arkitektur & design as

WC

Tele/data

WC TELE

WC

NPRO

BR AN

:: 16 ::


:: 17 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

Oversikt soner Små møterom (4-6)

8 BRANNSKAP

Kaffebar

BK

Mellom møterom(8-12) 6 28

Cellekontor

Cb 1

2

Stillerom

3

B

A

Print/ kopi

Cb 1

Cb 1

Kopi/print

KJØKKEN

Cb 1

Cb 1

Cb 1

Garderobe

POST

EL

TELE

WC

STILLEROM WC

1039

1041

EN TN ED

SOSIALSONE

VINDFANG

MØTEROM

WC

MØTEROM

WC

BRANNSKAP

Sosial sone

SOSIALSONE

ÅP

Bro i 2.etg

Inngang

Resepsjon

MØTEROM

A

1058

Utstilling

1105

B

RESEPSJON B

A

POST

1103

Videokonferanse

WC

KJØKKEN

NS AN

Kaffebar Post/materiell

1109

BR

KJØKKEN

KA

P

WC

WC

BACKOFFICE 1101

MØTEROM

1131

BRANNSKAP

HC WC

P

1107

Print/ kopi

Cb 1

Cb 1

1084

1082

1111

1135

Scanning

Cb 1

Cb 1 Cb 1

A

B 1086 A B

A

Plantegninger er utarbeidet av Metropolis arkitektur & design as

B

1. etg: Vennlig velkomst og gode møteromsfasiliteter I tilknytning til den romslige lobbyen skisseres en løsning med flere møterom av ulik størrelse. Dette legger til rette for en vennlig velkomst, gode ventesoner og god infrastruktur med tanke på møtevirksomhet.


:: Lysaker Torg 35 ::

Oversikt soner Små møterom (4-6)

7 8

Cellekontor Kopi/print

2

Stillerom

8

Landskapsplass

92

Kaffebar

TELE

Kopi/ print

Garderobe

Mellom møterom(8-12)

BK

BRANNSKAP

EL

WC

WC

WC

WC

BRANNSKAP

MØTEROM

ÅP EN T

NE D

VINDFANG

Sosial sone

Inngang

Resepsjon

Utstilling

Kaffebar

WC

AN

NS

KA

P

WC

BRANNSKAP

HC WC

BR

Print/ kopi

1. etg: Kontor Plan 1 Mål A=1:200

Alternativ 2

Totalt: 92 arb.plasser 100% åpne arbeidsplasser

P

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon 31.01.11 METROPOLIS

Plantegninger er utarbeidet av Metropolis arkitektur & design as

NPRO

WC

:: 18 ::


:: 19 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::


:: Lysaker Torg 35 ::

Oversikt soner

Små møterom (4-6)

4

Mellom møterom(8-12)

7

Cellekontor Kopi/print

2

Stillerom

14

Landskapsplass

143

Kaffebar

Kopi/ print

Sosial sone

Lysgård Tele/data

Kaffebar

Kopi/ print

Garderobe

2. etg: Kontor Plan 2 Mål A=1:200 Totalt: 143 arb.plasser

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon

Plantegninger er utarbeidet av Metropolis arkitektur & design as

NPRO

Garderobe

:: 20 ::


:: 21 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

3 alternativer 3. etg. er brukt som eksempel pü arealenes fleksibilitet. Der er her tegnet ut 3 forskjellige alternativer med ulike egenskaper. Alle etasjer kan tegnes ut etter kundens ønsker og behov.


:: Lysaker Torg 35 ::

3. etg: Alternativ 1 - Fordypning & kunnskapsdeling Oversikt soner Små møterom (4-6)

9 BRANNSKAP

Mellom møterom(8-12)

4

Cellekontor

38

Kopi/print

3

Stillerom

9

Landskapsplass

98

Kaffebar

Kopi/ print

BRANNSKAP

Sosial sone

Lysgård Tele/data

Kaffebar

Kopi/ print

Kopi/ print Garderobe

Plan 3 Mål A=1:200 Alternativ 1, Totalt: 136 arb.plasser 30% cellkontor 70% åpne arbeidsplasser

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon 25.01.11 METROPOLIS

Plantegninger er utarbeidet av Metropolis arkitektur & design as

Med en fordeling av cellekontorer og åpent landskap får arealene en fin kombinasjon av god internkommunikasjon, arealeffektivitet og mulighet for individuell konsentrasjon og fordypning.

BRANNSKAP

NPRO

Garderobe

:: 22 ::


:: 23 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

3. etg: Alternativ 2 - Dynamikk & kreativitet Oversikt soner Små møterom (4-6)

4

Mellom møterom(8-12)

7

BRANNSKAP

Kopi/print

3

Stillerom

18

Landskapsplass

Kaffebar

Kopi/ print

BRANNSKAP

Cellekontor

Garderobe

En løsning med åpent landskap er svært arealeffektivt. Denne organiseringen skaper en inkluderende arbeidsform som gir næring til samspill, innovasjon, kunnskapsutveksling og kreativ utfoldelse.

172

Sosial sone

Lysgård

BRANNSKAP

Tele/data

Plantegninger er utarbeidet av Metropolis arkitektur & design as

Kaffebar

Kopi/ print

Kopi/ print Garderobe

Plan 3 Mål A=1:200 Totalt: 172 arb.plasser

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon


:: Lysaker Torg 35 ::

3. etg: Alternativ 3 - Fordypning & konsentrasjon Oversikt soner Små møterom (4-6)

13

Mellom møterom(8-12)

6

Cellekontor

77

Kopi/print

3

BRANNSKAP

Kaffebar

Kopi/ print

BRANNSKAP

Stillerom Landskapsplass

12

Sosial sone

Lysgård Tele/data

Kaffebar

Kopi/ print

Kopi/ print Garderobe

Plan 3 Mål A=1:200 Alternativ 3, Totalt: 89 arb.plasser

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon

Plantegninger er utarbeidet av Metropolis arkitektur & design as

Med cellekontorer kan individuelt arbeid som krever fordypning eller stor grad av selvstendighet foregå effektivt og uten forstyrrelser.

BRANNSKAP

NPRO

Garderobe

:: 24 ::


:: 25 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::


:: Lysaker Torg 35 ::

Oversikt soner Små møterom (4-6)

4

Mellom møterom(8-12)

7

Cellekontor Kopi/print

3

Stillerom

18

Landskapsplass

Kaffebar

Kopi/ print

172

Sosial sone

Lysgård Tele/data

Kaffebar

Kopi/ print

Kopi/ print Garderobe

4. etg: Kontor Plan 4 Mål A=1:200 Totalt: 172 arb.plasser 100% åpne arbeidsplasser

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon 31.01.11 METROPOLIS

Plantegninger er utarbeidet av Metropolis arkitektur & design as

NPRO

Garderobe

:: 26 ::


:: 27 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

Oversikt soner Små møterom (4-6)

4

Mellom møterom(8-12)

7

Kopi/print

3

Stillerom

16

Terrasse

WC

EL

TELE

156

SJAKT

HEIS

Landskapsplass

Kaffebar

Kopi/ print

WC

Cellekontor

WC

BK

5000

Garderobe

WC

BRANNSKAP

HEIS

HEIS

Sosial sone

Lysgård

TELE

WC

WC

WC

WC

TELE/DATA Tele/data

EL

WC

WC

WC

SJAKT

Kaffebar

Plantegninger er utarbeidet av Metropolis arkitektur & design as

Kopi/ print

Kopi/ print Garderobe

5. etg: Kontor Plan 5 Mål A=1:200 Totalt: 156 arb.plasser 100% åpne arbeidsplasser

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon 31.01.11 METROPOLIS


NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

Oversikt soner Små møterom (4-6)

4

Mellom møterom(8-12)

8

Terrasse

Cellekontor Kopi/print

3

Stillerom

11

Landskapsplass

Kaffebar

TELE

Kopi/ print

Garderobe

EL

104

Sosial sone

Lysgård

Tele/data

Kaffebar

Kopi/ print

Kopi/ print Garderobe

6. etg: Kontor Plan 6 Mål A=1:200 Totalt: 104 arb.plasser 100% åpne arbeidsplasser

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon 31.01.11 METROPOLIS

Plantegninger er utarbeidet av Metropolis arkitektur & design as

:: 28 ::


:: 29 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

U1: Møteplassen for kunnskapsutveksling & samspill I det store auditoriet og møteromssenteret er alt lagt godt til rette for kunnskapsdeling, både mellom kollegaer og besøkende. Kaffebaren fungerer som en sentral møteplass om morgenen, mens kantinen overtar ved lunsjtid.

LAGER

talerstol

talerstol

Oversikt soner Små møterom (4-6)

3

Mellom møterom(8-12) 18 MØTEROM

TEKN.R.

MØTEROM

Møterom i lysgård

3

Auditorium

78pl

Kopi/print

1

Garderobe

1

Sosial sone/sitteplasser 36

Eksklusive møterom

SJAKT

210pl

Kantine

EL KOPIROM SJAKT

GARDEROBE

BA

R

U1004

Plantegninger er utarbeidet av Metropolis arkitektur & design as

KA FF EB AR

Kantine

SJAKT

SOSIALSONE 25-30 PERS

PEIS Peis

SJAKT

SJAKT

MØTEROM

MØTEROM

MØTEROM

KOLDTKJØKKEN SJAKT EL

Serveringstorg

KONTOR

WC HC WC

OPPVASK

WC

SKRUBB

ROTUNDE

LAGER HERRER

OPPVASK

SJAKT

GARDEROBE H. HEIS

HEIS

SJAKT

DAMER

HEIS

KJØLEROM

WC KJØL

KJØL

FRYS WC

WC

WC

GARDEROBE HERRER WC

WC

WC

GARDEROBE D.

BK KORRIDOR

SLUSE

BK

KJØLT AVFALL

GARDEROBE DAMER

SLUSE

Underetasje, kantine/møtesenter Mål A=1:200

KJØL

TØRR

NPRO Lysaker torg 35 Skisse for diskusjon 25.01.11 METROPOLIS


NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

U1: Dagens situasjon LAGER

talerstol

talerstol

TRAPPEROM

U1034

Oversikt soner

MØTEROM

Store møterom (16-18) 3 U1010

AUDITORIE

Mellom møterom(8-12) 5 177pl

Auditorium

TEKN.R. TO

PP

MØTEROM

EN

U1008

ÅP

Sosial sone

U1035

UTLEIE SJAKT

U1012

KOPIROM

Utleie

U1007

SJAKT

U1002

230pl

Kantine

U1033 EL

MØTEROM

Garderobe

U1006

U1004

U1013

U1032

U1005

TO

PP

MØTEROM

U1014

EN

U1038 MØTEROM

MØTEROM

KORRIDOR

TRAPPEROM

U1037

U1031

U1015

MØTEROM

KANTINE

U1016

KAFFEBAR

SJAKT

25-30 PERS

gass peis

U1030

SJAKT

U1059

U1050

SJAKT

KOLDTKJØKKEN SJAKT EL

SERVERINGSTORG

U1001

WC

U1017

HC WC

WC

ROTUNDE

U1051 KONTOR

SKJERMVEGG MED VEGGHENGT VASK

U1063

U1018

U1060

U1062

HERRER

SKRUBB

U1058

HEIS

HEIS

U1019

WC

WC

GARDEROBE HERRER WC

SJAKT

DAMER

HEIS

WC

WC

U1052

U1056

OPPVASK

SJAKT

LAGER

U1057

GARDEROBE H.

U1053

KJØLEROM

U1061

KJØL

BK KORRIDOR

KJØL

KJØL

U1055

SLUSE

GARDEROBE DAMER

BK

Lysakertorg 35 Underetg - as is 12.05.11 Mål 1: 200

KJØLT AVFALL

U1020

SLUSE

WC

FRYS GARDEROBE D.

WC FREMTIDIGE HEISER BYGG E

U1054

SLUSE

TØRR TRAPPEROM

LØFTEBORD?

Plantegninger er utarbeidet av Metropolis arkitektur & design as

U1003

ÅP

:: 30 ::


:: 31 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::


:: 32 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::


:: 33 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::


:: 34 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

Fakta & Fasiliteter :: Areal :: 2.000 - 14.833 m² BTA

:: Auditorium :: Med egen lounge og kaffebar

:: Oppført :: 2001

:: Møteromssenter :: Tilknyttet auditorium og lobby

:: Arbeidsplasser :: 100 - 800

:: Resepsjon :: Stor lobby m/adkomst til møteromssenter

:: Ventilasjon/kjøling :: Meget god

:: Trening :: Eget trimrom m/garderobe og dusj

:: Kommunikasjon :: 150 m til Flytog, tog, buss og drosje.

:: Bespisning :: Stor og moderne kantine

:: Sykkel :: Meget velutbygd nett av sykkelstier

:: Service :: NPRO Kundesenter

:: Parkering :: 220 plasser til leie i p-kjeller

:: Fasadeprofilering :: Gode muligheter

:: Uteområder :: Takterrasse med utsikt og gode solforhold

:: Ledig fra :: Q2 2013

Megler

Ole Christian Iversen Tel +47 920 46 033 :: oci@akershus-eiendom.no www.akershus-eiendom.no

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i beskrivelsen. Utleier har rett til å justere leveransen dersom tilsiktet kvalitet og standard ikke reduseres. Det gjøres samtidig oppmerksom på at tegninger og bilder kun er ment som illustrasjoner.


:: 35 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

NPRO Kundesenter

tel ::

480 50 300 ::

kundesenter@npro.no

Ulike henvendelser - ett kontaktpunkt Kundesenteret gjør deres hverdag enklere gjennom å være ett felles kontaktpunkt for alle henvendelser vedrørende leieforholdet. Det være seg spørsmål om bygget du leier, faktura du har fått, om leiekontrakten, bestilling av nye adgangskort eller behov for hjelp fra vaktmester. Ingen henvendelse er for liten, ingen ei heller for stor. Vårt mål er ganske enkelt å bidra til at dere får en fin dag på kontoret. Gode vedlikeholdsrutiner for oppfølging av bygninger, tekniske anlegg og infrastruktur kombinert med en god dialog med våre kunder, sikrer at vi i de aller fleste tilfeller løser problemene før de oppstår. Ved behov for assistanse er vår service alltid lett tilgjengelig, rask og pålitelig.


:: 36 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

Sjenerøs med estetikken. Gjerrig på energiforbruket. GLOCAL er Norwegian Propertys satsning på lokale tiltak som vil gi en positiv, global effekt. GLOCAL er de forpliktelser vi har påtatt oss overfor miljøet vi har rundt oss og samfunnet vi er en del av og skal være en bidragsyter i. Våre definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner bredt. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljøbesparende tiltak, så vel som høye krav til estetisk utforming av bygg og uteområder i lokalmiljøet. Vi stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. For våre kunder skal vi være en god tilrettelegger. Grunnlaget for GLOCAL er den internasjonale BREEAM-standarden, NVEs energimerking og Norwegian Propertys egne, selvpålagte tiltak og målsettinger. Dette er noen av dem: :: :: :: ::

Energiklasse A-bygg, hvis mulig. Minimum B-bygg Bygging med miljøvennlige materialer Kildesortering av avfall Tiltakt for redusert vannforbruk

:: :: :: ::

Bruk av materialer og tekniske løsninger som reduserer energiforbruket Drive stedsutvikling som skaper økt verdi for samfunnet Skape god tilgjengelighet til offentlige kommunikasjonsmidler Utstrakt bruk av sjøvannspumper reduserer energiforbruk, Co2-utslippet og kostnader.

GLO C A L GLOBAL THIN KIN G LOCAL ACTION

G


:: 37 ::

NPRO

:: Lysaker Torg 35 ::

Engasjerende møteplasser og relasjoner Den perfekte beliggenheten. Spennende bygninger som med sine vakre linjer forskjønner omgivelsene og setter nye standarder for innovasjon og utforming. Materialer som tilfredsstiller høye krav til både funksjonalitet, estetikk, bærekraft og bestandighet. Men viktigst av alt er menneskene. De som hver dag skal gå gjennom inngangspartiet og kjenne en følelse av stolthet og tilhørighet. Mennesker som skal motiveres til å produsere resultater og innovasjon gjennom samspill og kunnskapsdeling med sine kollegaer. Kunder og forbindelser som skal føle seg godt ivaretatt. Forventninger som skal møtes, og gjerne overgås. Vår filosofi er at eiendomsfaget først og fremst handler om å skape engasjerende møteplasser som gir grobunn for utviklende relasjoner mellom mennesker og med omgivelsene. Denne filosofien preger hele vår eiendomsvirksomhet som omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av våre 48 sentralt beliggende eiendommer i Oslo og Stavanger. Dette har bidratt til å gi Norwegian Property en unik posisjon som et av Norges aller største eiendomsselskap.

Lysaker Torg 35  

Lysaker Torg 35 gir et solid og moderne inntrykk.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you