Page 1

Leses av 40 000 ledere

Nr. 01

januar 2012

23. årgang

Kr. 48,–

www.NE.no

www.NEnyheter.no

Nr. 01 januar 2012

Eiendomstoppenes eiendomsquiz

23. årgang

MATHALLEN MED STORE AMBISJONER

Kr. 48,–

TEMA: JUSS

www.NE.no • www.NEnyheter.no

Norges mest lojale leietaker OLJEBRANSJENS AREALBEHOV TIL HIMMELS

Jan-Erik Warbo

EVENTYRER OG EIENDOMSMANN FINN LEDIGE LOKALER I BLADET

Les mer om eiendommene på NE.no ved hjelp av QR-koder


EN VERDEN AV IDENTITETER

Developed by Vitra in Switzerland Design: Antonio Citterio

www.vitra.com/id

Vitra Scandinavia, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo, 23 11 58 70


Gårdeier:

& 23 12 23 12

Braathen Eiendom flytter til Haakon VII’s gate 2. – velkommen

Ny eiendomsportefølje – ny kontoradresse www.braatheneiendom.no


4

Leietaker: 50 år i samme bygg s16

Innhold Januar Nyheter

0112

6 Nytt fra NEnyheter Debatt om søkemeglerne 10 25 matbutikker til Mathallen Den gamle produksjonshallen på Vulkan ved Grünerløkka blir snart en matkatedral. 22 Utleiernes nye drømmebransje Olje- og oljeserviceselskapene er full av optimisme etter nye oljefunn. 32 Arkitekt for de store endringer LPO liker å forme nye byrom og gamle industristrøk, som Papirbredden i Drammen og Vulkan i Oslo. 54 Prisvekst på toppen Leietakerne må om ett år ut med 4000 kroner for å leie de beste kontorlokalene i Oslo. 56 Quiz Eiendomstopper om fremtidsutsiktene for 2012. 58 Bymisjonen går for energieffektivitet Bymisjonen reduserer energibruken for å spare penger. 60 Sliter med manglende miljøjuss Investeringer som kan redusere energibruken i næringsbygg gjøres ikke. 64 – Kontantstrømmen er viktigst Det viktigste ved inngåelse av en leiekontrakt er å sikre kontantstrømmen. 68 Kjempesmell når leverandørene svikter Store erstatningsutbetalinger for gårdeier.

Faste sider

Portrettet: Jan-Erik Warbo s80

Materiellfrist: 02. februar Neste utg.: 14. feb. tlf. 23 11 56 00

86 Kandidatene til Cityprisen Onda på Aker Brygge, Vulkan og NVE-bygget, kan vinne Cityprisen 2012.

8 NE-kommentaren: Vanskelige roller 42 Leiepriser og yield i Oslo 50 Handel Snart begynner forvandlingen av Aker Brygge. 74 Interiør Umulige lokaler ble Thons prestisjelokaler. 90 Inside Rekordår for Thon Gruppen.

ING. RYBERGSGT. 114, DRAMMEN. 2. ETG. MED HEIS

til leie

• 150-680 kvm, kan deles. • Lyse moderne kontorlokaler sentralt beliggende på Åssiden i Drammen. • Resepsjon / cellekontorer / møterom / spiserom / garderober /datarom /printerrom og stort møterom. • Egen heis og felles ventilasjon med annen leietaker. Ferdig kablet data og telefon nettverk. • Alarm er også installert i lokalene. • Ca 25 kontorplasser. • 30 p-plasser. • Ledig umiddelbart. Kontakt: Tlf.: E-post:

Næringsmegler Paul-André Lefranc 32 23 49 10 / 957 87 201 paul-andrelefranc@bnm.no


Foto: cf-wesenberg@kolonihaven.no og Eiendomsspar

Rosenkrantzgate 20 er finansiert av BN Bank og eies av Eiffel Eiendom AS. Kundeansvarlig er Sven Løitegaard.

Velg en spesialist på finansiering av næringseiendom Utvikling og forvaltning av næringseiendom er en krevende bransje. Oppgaver innenfor byggteknikk, jus og salg er bare eksempler på utfordringer i hverdagen. Man er ofte avhengig av å samarbeide med spesialister på ulike felt for å lykkes. Finansiering av næringseiendom er et fagområde det kan være fornuftig å knytte til seg en kompetent samarbeidspartner på. Riktig finansieringsløsning er for mange eiendomsselskaper vesentlig for bedriftens utvikling og lønnsomhet. BN Bank er en betydelig aktør i markedet for finansiering av næringseiendom. Vi har et bredt spekter av fornøyde kunder med finansieringsløsninger tilpasset deres behov. Kundefordeler i BN Bank er blant annet rask og målrettet saksbehandling, profesjonell og erfaringsbasert rådgivning, skreddersøm, konkurransedyktige betingelser. Vi inviterer gjerne til en uforpliktende prat om deres selskaps behov for finansiering av eiendom. Ta kontakt med en av våre kundekonsulenter på telefon 73 89 20 00 eller 22 82 56 00.

BN Bank Oslo | Tordenskiolds gate 8 - 10 | Postboks 282 Sentrum, 0103 Oslo | Telefon: +47 22 82 56 00 BN Bank Trondheim | Søndre gate 10b | 7011 Trondheim | Telefon: +47 73 89 20 00 | Fax: +47 73 89 20 36


Nytt fra NEnyheter

6

- Feil at utleier betaler

QR-kode

Bransjeforeningen Norsk Eiendom ønsker søkemeglerne velkommen, men er kritisk til at utleier må dekke honorarene deres. Noen av søkemeglerne har utviklet en forretningspraksis som Norsk Eiendom hevder ikke fremmer et godt samarbeid. Les mer på www.nenyheter/38629

QR-kode (Quick response-kode) er en av de mest populære todimensjonale strekkodene. NæringsEiendom begynner nå med QR-koder på eiendoms­annonser som også er på vår markedsplass på nett. Slik gjør du for å få mer informa­sjon om eiendommene som annonseres i NæringsEiendom:

Ber bransjen rydde opp

• L  aster ned en QR-leser (applikasjon) på smarttelefonen • Scanner QR-koden med QR-applikasjonen • Får mer utfyllende informasjon om eiendommen på NæringsEiendoms webside ne.no på din smarttelefon

Adm. direktør Olav Line i Norwegian Property ber meglerbransjen ha en felles holdning til betaling for søkemegling. - Vår holdning er at søkermeglerne må ta betalt av dem som mottar deres tjenester. Dagens praksis er betenkelig, både hva gjelder generelt ansvarsforhold mellom bestiller, tjenesteyter og betaler, og rent etisk mellom bestiller og betaler. Les mer med QR-koden eller http://www.nenyheter.no/38677

- Praksis at utleier betaler Jacob A. L´Orsa i Forum for Næringsmeglere redegjør i et leserinnlegg for foreningens syn på saken. Jeg viser til artikkel på NEnyheter mandag. På vegne av Forum for Næringsmeglere ønsker jeg å komme med noen kommentarer om denne saken, som forhåpentlig kan kaste litt lys over de forholdene som er tatt opp fra Norsk Eiendom. Les mer på http://www.nenyheter.no/38676

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

- Riktig at leietaker betaler DNB Næringsmegling mener det er helt riktig at leietakeren betaler ved bruk av søkemeglere. – Vi vil derfor gjerne presisere at vi synes det er riktig at leietaker betaler for sine leietakerrådgivere, som for de fleste andre rådgivere som en leietaker benytter seg av, fortsetter Hilsen. Les mer på http://www.nenyheter.no/38666

Hvordan lese QR-koder? Hvis du ikke allerede har en QR-leser på din smarttelefon, kan du gå inn i Apple AppStore, Android Market eller Nokia Ovistore for å laste ned leser-app’en. For iPhone 4 anbefaler vi QR-leseren i-nigma. Bruken av QR-leseren avhenger av kvaliteten på ditt fotoapparat, og dersom du ikke får lest QR-kodene, kan det skyldes gammel versjon på programvare på telefonen din eller en dårlig kamera­oppløsning. Når programmet er oppe, fører du kameraet over QR-koden, som leses og sender deg til websiden.


SERVICESERVICEAVTALE AVTALE

Vi tar vare på tekniske anlegg og infrastruktur eiendommer og sørger for at de lever og funge mål av oss til å informere våre kunder om inno og nyheter. Hva som kan endres og forbedres, investeringer som vil være direkte lønnsomme som kan gjøres for å spare kostnader på lengre

www.bravida.no

hever eiendommens verdi. hever eiendommens verdi.

Vi i Bravida tar vare på tekniske anlegg og infrastruktur i eiendommer, og sørger for at de lever og fungerer. En serviceavtale gir sikkerhet for at eiendommen vedlikeholdes, og viser at eieren tar ansvar. Dokumentasjon av kontinuerlig vedlikehold bidrar til å øke Vi tar vare på tekniske anlegg og infrastruktur eiendommens verdi.

i eiendommer og sørger for at de lever og fungerer. Vi tar Vi håper avisen degtil inspirasjon og ideer, ideer du ønsker målkan avgioss å informere våre kunder omåinnovasjoner drøfte videre med våre fagfolk. og nyheter. Hva som kan endres og forbedres, hvilke som vil væreeller direkte og hva Avisen kan duinvesteringer laste ned fra www.bravida.no, du kanlønnsomme få et eller flere eksemplarer ved å sende epostkostnader til info@bravida.no somtilsendt kan gjøres for åen spare på lengre sikt.

www.bravida.no Hovedkontor Bravida Norge

Postboks 103 Økern 0509 Oslo, Norge Telefon: +47 2404 80 00 Servicetelefon: 02407 Telefon: +47 2404 80

Bravida Sverige

Mikrofonvägen 28 126 81 Stockholm Telefon: +46 8 695 20 00

Bravida Danmark

Park Allé 373 2605 Brøndby, Danmark Telefon: +45 4322 11 00


Leder Av Dag-Jørgen Saltnes

8

Vanskelige roller

NæringsEiendoms nettavis nenyheter.no har den seneste tiden satt fokus på rådgivere som driver med søkemegling (se side 6). Bakgrunnen er at bransjeforeningen Norsk Eiendom mener noen av søkemeglerne driver med en uheldig praksis når de ber om at deres honorar skal finansieres av gårdeier. I praksis innebærer det at gårdeier betaler ut honoraret umiddelbart til søkemegleren, men får tilbake pengene fra leietaker gjennom en noe høyere husleie. Det kan være flere grunner til at gårdeierne ikke liker denne praksisen. En ting er at de i realiteten stiller et rentefritt lån til leietaker for å finansiere en tredjepart (rådgiveren). En annen er at de reelle kostnadene til rådgiveren blir ”skjult” ved at de dyttes inn i husleien. Det er ikke sikkert leietaker er like bevisst på kostnadene ved bruk av en søkemegler og rådgiver når det i stedet for en faktura på 450 000 kroner, kommer info om at husleien er 2000 kroner meteren (markedsleie) pluss 160 kroner meteren for gårdeiers finansiering av oppussing og søkemegler. Det tredje ankepunktet mot at gårdeier skal finansiere søkemegleren, er at det sjeldent blir kostnadseffektive prosesser når det gis en blankofullmakt for dekning av kostnadene. Da har ikke søkemegler og rådgiver de samme incitamentene til å gjennomføre raske og effektive søkeprosesser. Leietakere bør også spørre seg selv om det er ønskelig at det er deres motpart i et leieforhold som finansierer deres honorar, selv om leietakeren tar regningen i form av høyere husleie.

Eksemplene over er generelle innvendinger som kan anføres i ryddige prosesser hvor ingen tar snarveier. Verre er det når noen fristes til å ta snarveier og utnytter dobbeltroller som for eksempel å være både megler og rådgiver og plasserer rådgivningskunden i et bygg hvor man har megleroppdraget. Alarmbjellene må ringe hos en leietaker dersom rådgiveren kommer med flere alternativ, hvor rådgiverens meglerselskap har utleieoppdrag. Det kan være naturlige forklaringer, men man bør alltid gå noen ekstra runder med rådgiveren for å avklare situasjonen. Noen næringsmeglere velger å unngå hele problemstillingen ved å ikke gi slik rådgivning i det hele tatt (Akershus Eiendom). Andre gjør det klart at leietaker som er oppdragsgiver betaler regningen i sin helhet selv (DNB Næringsmegling og Eiendomshuset Malling), mens noen søkemeglere profilerer seg som rådgivere som ikke har næringsmegling selv (DTZ Realkapital), men som ber gårdeier finansiere. Her er det mange varianter ute og går. I et uoversiktlig leiemarked er nyttig å hente inn hjelp fra profesjonelle rådgivere. En daglig leder eller økonomisjef har som regel ikke veldig stor kompetanse på søket etter eiendom, og vil alltid være underlegen i forhandlinger med en gårdeier som har dette som sin virksomhet. Søkemeglere er derfor ofte med på å gjøre forhandlingene mer jevnbyrdige. Men alle bør ha et mer bevisst forhold til søkemeglerne. Hva er kostnadene og hvilke eventuelle dobbeltroller må unngås?

Ansvarlig redaktør: Dag-Jørgen Saltnes E-mail: dag@ne.no Journalister: Ivar Sekne, Jan Revfem Forsidefoto: Kolonihaven/Martin Tosterud Økonomi: Wenche Kleppe Torkelsen Opplag/distribusjon: 21 000 Bladet sender adressert til næringsdrivende (kontorer og handlende) i Oslo, Asker, Bærum, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Rælingen, Fet, Enebakk, Aurskog-Høland, Slemmestad, Lier, Nedre Buskerud, Drammen, Ski, Oppegård, Vestby, Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, Nes, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Kongsberg.

Bladet sendes også til ca. 4000 beslutningstakere i privat, kommunal og statlig virksomhet. Annonseavdeling: Tlf.: 23 11 56 00 Faks: 23 11 56 01 Kontaktpersoner: Mette Nordtvedt, Heidi Ringlund og John Håkon Balstad Årsab.: kr 550,– Årsabn. i Norden: kr 700,– Utgiver: NæringsEiendom AS Besøksadresse: Arbinsgate 11 Postadresse: Postboks 2374 Solli, 0201 Oslo Tlf.: 23 11 56 00 Faks: 23 11 56 01 E-mail: redaksjon@ne.no www.NE.no – www.NEnyheter.no Sats/repro: Trykk:

NæringsEiendom AS AllerTrykk / MerkurTrykk

Copyright: NæringsEiendom AS ISSN: 0805-9837 Honorar for artikler i bladet NæringsEiendom dekker også elektronisk publisering. Alle rettigheter til formidling av NæringsEiendoms artikler tilhører NæringsEiendom AS. Kopier av artikler i NæringsEiendom fås ved henvendelse på faks: 23 11 56 01. Neste utgave: Bekreftet opplag:

14. februar 2012 23 523

kombinasjonslokaler.no

684


Næringseiendom AS

100 %

100 % eiet av DNB Livsforsikring ASA

DNB

DNB Næringseiendom AS har to oppdragsgivere. DNB Livsforsikring ASA og DNB Scandinavian Property Fund

39,7 mrd

Forvalter eiendomsverdier på totalt 39,7 mrd

2,5 mrd

DNB Næringseiendom AS forvalter ca. 1,5 mill kvm og er med dette en av norges største private eiendomsforvaltere. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen, Trondheim og i Stockholm. Vi har en attraktiv eiendomsmasse og noen av våre største leietagere inkluderer blant annet Statoil, H&M og Aker Solutions. Vi eier også Oslo City og 8 andre kjøpesentre. Vår hotellportefølje består av 20 hotell med mer enn 4000 rom, blant annet Royal Christiania Hotel i Oslo.

På jakt etter lokaler? Kontakt oss på leiekontor@DNB.no

Totale leieinntekter utgjør 2,5 mrd

Servicesenter eiendom 815 44 100

1,5 mill

Bendik Strand Skaslien 920 24 602

Totalt forvaltet areal utgjør 1,5 mill kvm

100

Antall ansatte: 100

WWW www.DNB.no

Kenneth Blaaflat 918 07 149 DNB Sentralbord 03000


Nyheter

10

Nå gjenstår det å fylle Mathallen med butikker, restauranter og events (foto: Finn Ståle Felberg/Aspelin Ramm).

Vulkan-utbrudd pågår:

25 matbutikker til Mathallen NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Den gamle produksjonshallen på Vulkan ved Grünerløkka blir snart en matkatedral. Ti leietakere er allerede på plass, og planen er 25 matbutikker. Alt skal stå ferdig i september. Prosjektleder Frode Malmo utvikler mathallkonseptet, finner leietagere og får dem inn i systemet. I syv år har Aspelin Ramm og Anthon B. Nielsen Eiendom jobbet med Mathallen. Her blir det restauranter, barer, butikker, ulike arrangementer, messer, TVprogrammer og Kokke-NM. – Før nyttår la vi inn ventilasjon. I februar skal hallen brukes som event og festarena i en måned, blant annet for snowboard-VM. Deltakerne

skal bo på Scandic hotell rett over veien. Og i månedsskiftet februar/ mars blir det en stor matfestival her. Arkitektkontoret LPO, som vant arkitektkonkurransen om Vulkan, utvikler Mathallen sammen med Aspelin Ramm. Første mars begynner installering og innredning av butikker i den 2250 kvadratmeter store første etasjen i hallen. Da går det slag i slag uten pauser. I underetasjen blir det fellesarealer av typen varelagre, fryserom og tekniske rom for butik-

kene. Totalt blir det 4.400 kvadratmeter, en kontinental sone med mat- og drikkekultur. Ti butikker er allerede leid ut. Det står interesserte i kø nå, sier Malmo, som i starten måtte drive en mer aktiv og direkte markedsføring. – Selv om vi har mange aktører på plass, er vi fortsatt på jakt etter flere. Gjerne unike konsepter eller råvarer som man ikke finner i Oslo for øvrig. Jeg vil ha stor bredde i tilbudet. Dette skal bli et marked for


Etter å ha tråkket opp løyper i snart femti år, setter vi fremdeles nye spor etter oss

I 1964 startet Peter T. Malling og Henrik B. Tschudi en helt ny næring i Norge – profesjonell megling og forvaltning av næringseiendom. I dag setter Malling & Co stadig nye standarder for næringen, og er en ledende aktør innen forvaltning, kjøps- og salgsrådgivning, utleie, leietakerrådgivning og analyse.

Historien forplikter


Nyheter

12

Mathallen • Aspelin Ramm og Anthon B. Nilsen utvikler det gamle industriområdet Vulkan ved nedre Grünerløkka • Totalt har selskapet investert 1,3 milliarder kroner • De fleste bygningene er nå tatt i bruk: Kulturbygget Fabrikken, Scandic Hotell, Bellona, Dansens Hus, Klatresenteret, Torso Vulkan og BAR Vulkan, Westerdahls School of Communications, Nye Brobygget (aktivitetshuset) SATS Vulkan, Helseforum for kvinner, Centrum Tigers, Kolsås Klatrevegg og Einar Granums Kunstfagskole.

Det har vært hektisk byggeaktivitet i Mathallen i høst (Foto: Finn Ståle Felberg/ Aspelin Ramm)

hele familien. Her skal barna få se fersk fisk, dyreskrotter og hvor kjøttet kommer fra. Cocktailbar og restauranter I underetasjen tråkker vi over varmekabler og kommer inn i et 52 meter langt og 5,5 meter bredt rom, her blir det en slags gigantisk vinkjeller der den ene langveggen har den opprinnelige steinmuren, mens veggen rett ovenfor skal pusses og støvbindes, opplyser Malmo. – Her kommer Oslo beste cocktailbar og andre typer spise- og drikke­ steder, på rekke og rad, og med et helhetlig preg. Akerselva renner rett

utenfor vinduene. Det morsomme er at en gang i året, når elva går høyt, blir det vått på gulvet her. Det skjedde for ikke lenge siden, da sto vannet utenfor opp til vinduet. I den perioden er rommet stengt, om det da ikke det blir en slags Underwater Pub og folk kan fiske fisken sin selv, ler Malmo og peker på en ubåtlignende dør, som stopper vannet. Glass hele veien Oppe i messaninen i Mathallen på 1200 kvadratmeter kommer det kurslokaler og restaurant. Det blir som et åpent galleri, med glassvegger. Her

kan man sitte og ha oversikt over hele Mathallen. Ti av dem kommer til å servere mat: blant annet fisk- og sjømatbutikken, pølsemakerbutikken og bakeren, lover Malmo. De fleste får leiekontrakter på fra tre til ti år, og noen tilbys boder med dagsleie, slik som aktører på Bondens Marked, eller de som skal selge jordbær eller fisk, opplyser Malmo, som ikke kan si hva leien kan ligge på, men dette skal være lønnsomt for alle. Butikkene får fra 10 til 100 kvadratmeter hver. – Alle får tilgang til et matfaglig miljø og det de måtte trenge av

Utleie av næringseiendom • Søkeoppdrag • Eiendomsutvikling • Salg av næringseiendom • Markedsvurdering • Eiendomsrådgivning

SE VÅR HOVEDANNONSE PÅ BAKSIDEN

Tlf: 21 02 55 55 – Epost: naring@eiendomsmegler1.no – www.em1naring.no Besøksadresse: Storgata 33 A, 8. etg. Postadresse: Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo En del av Sparebank 1 Alliansen – Nasjonal styrke – lokal kunnskap


til leie KARIHAUGEN NÆR E6 – KONTORLOKALER

773 KVM

TRYGVE NILSENSVEI 8 Vi har for utleie 2 kontorseksjoner i Trygve Nilsens vei 8 nær Karihaugen. Lokalene ligger i 2. etasje og er på hhv. 468 kvm og 305 kvm, totalt 773 kvm. Seksjonene kan leies hver for seg eller samlet. Det er også mulig å vurdere andre hensiktsmessige delinger av arealene. Seksjonene er innredet med cellekontorer av forskjellig størrelse og noe åpent landskap. God og kvalitetsmessig bra standard, balansert ventilasjon etc. Lokalene er lyse og trivelige med utsikt mot grøntarealer og Groruddalen. Rikelig med parkeringsplasser kan leies i tilknytning til arealene. NE nummer: 37076. Finnkode:29628225

Kontakt Harald Lahn 22 85 09 70 / 915 34 463 / lahn@fortuna.no

OMRÅDE – –TYPE TORSHOV RIMELIG LOKALE KONTORLOKALER

32 - 219000 KVM m²

GATEADRESSE 8–10 BENTSEBRUGATA 13 F Eiendommen ligger tilbaketrukket fra Bentsebrugata med innkjøring fra Xxx Bentsebrua og grenser til Akerselva i hyggelige grønne omgivelser. Vi har for utleie 2 kontorseksjoner, en på 32 kvm i kontorfellesskap og en seksjon på 219 kvm. Lokalene ligger i hhv. 2. og 3. etasje. Arealene har god standard med malte veggflater og nedsenket himling med integrert hovedbelysning. Gulvene er belagt med tarkett. Ventilasjon med balansert luft. Det minste lokalet består av et rom med tilgang til felles kjøkken og gang. Det største lokalet er inndelt med cellekontorer og dels åpne landskap, samt kjøkken, møterom og teknisk rom. Det er avsatt 4 parkeringsplasser til leie i tilknytning til seksjonene. Lokalene er ledig pr. d.d. NE nr: 38626 Finnkode: 32160710

Kontakt Harald Lahn 22 85 09 70 / 915 34 463 / lahn@fortuna.no Fortuna Megling AS er en uavhengig næringsmegler som representerer lang erfaring med utleie, kjøp, salg, drift og forvaltning av næringseiendommer. I tillegg utgjør utvikling, verdiskapning og rådgivning i forbindelse med dette en stor del av vår virksomhet. Oscarsgate 30 • P.B. 2580 Solli • 0203 Oslo • tlf.: 22 85 09 70 • faks: 22 85 09 71 • www.fortunamegling.no


Nyheter

14

Slik vil Mathallen ligge på Vulkan.

service. Her skal både grossister, produsenter og opplysningskontorer vise seg frem. Dette skal bli Matens Hus med betong, teglstensvegger og åpen bæring, det skal gi en rå, autentisk følelse. Fra råvarer til ferdig produkt, det blir ett av slagordene. Alle vegger som må bygges, skal bygges med glass. De som gjør i stand maten på kjøkkenet, står på en slags scene, som på et teater og gjør et show. Jeg tror vi styrker kokkerekrutteringen ved å dyrke kokkene litt mer, få dem fram i lyset og vise hvor flinke de er. – De blir ikke nervøse da? – Kanskje det, men de kokkene som ikke tør å møte gjestene sine, trenger hjelp til å gjøre det. De må vite om folk liker maten de lager. Mathallen — et springbrett Malmo er eiendomsmegler og BI-økonom med en helt spesiell

Les NæringsEiendom på iPad. Last ned i AppStore nå!

interesse for mat og drikke. Han kan diskutere med de proffe matfolkene og produsentene. – De trenger noen som kan butikk. En bonde er god på å dyrke tomater, men kanskje ikke så flink til å selge dem. For de små aktørene kan Mathallen bli et springbrett. De som skal inn her må passe inn i vår filosofi, gjerne ha en gründerinnstilling, en idé eller råvarer og en lyst til å jobbe med mat og drikke. De må brenne litt for dette, ja, som en vulkan! Vi tenker langsiktig og forutsetter at alle som driver her skal tjene penger. Rene showrom for grossister er vi ikke interessert i. Men vi kan ikke regne med å tjene

Prosjektleder Frode Malmo: Mathallen skal gi Oslo et pust av storby og matkultur, fra råvarer til ferdige produkter presentert på 4.400 kvadrat­meter.

penger på Mathallen de første årene. Vi må se helhetlig på hva Vulkanutbyggingene kan kaste av seg. – Hvor lenge vil Aspelin Ramm være på Vulkan? – Vi er langsiktige og kommer til å jobbe med Vulkan så lenge vi har noe å tilføre markedet her, og så lenge det er nødvendig for å sørge for at Vulkan-bygningene blir lønnsomme. Vi har planer om å flytte hovedkontoret vårt hit neste år.

Tekst Ivar Sekne • e-post redaksjon@ne.no


30 minutter fra OslO 30 OslO av verden – 5 minutter fra resten 30 30 minutter minutter fra fra OslO OslO – 5 minutter fra resten av verden –– 55 minutter minutter fra fra resten resten av av verden verden

fremtidige arealer fOr din virksOmhet fremtidige arealer fOr din virksOmhet fremtidige arealer fOr din virksOmhet Bergmoen er en sentral aktør i en av landets største næringsparker, med Oslo Lufthavn og E-6 som nærmeste naboer. Vi kontrollerer et tomteareal på nesten 1 000 dekar, hvor vi skal integrere rundt 800.000 kvadratmeter næringsbygg i store opparbeidede grøntarealer. Næringsparken vil fåmed kvaliteter ut over det vanlige vi har plass Bergmoen er en sentral aktør i en av landets største næringsparker, Oslo Lufthavn og E-6 somog nærmeste til et bredt spekter av ulike typer næringer i alle størrelser. naboer. Vi kontrollerer et tomteareal på nesten 1 000 dekar, hvor vi skal integrere rundt 800.000 kvadratmeter Bergmoen Bergmoener eren ensentral sentralaktør aktøriien enav avlandets landetsstørste størstenæringsparker, næringsparker,med medOslo OsloLufthavn Lufthavnog ogE-6 E-6som somnærmeste nærmeste næringsbygg i store opparbeidede grøntarealer. Næringsparken vil få kvaliteter ut over det vanlige og vi har plass naboer. naboer. Vi Vikontrollerer kontrollerer et ettomteareal tomteareal pånesten nesten 11000 000988 dekar, dekar, hvor viskal skalintegrere integrererundt rundt800.000 800.000kvadratmeter kvadratmeter For mer informasjon kontakt Jo Haaken på Rønning, telefon 13hvor 688,vi e-post jo.haaken.ronning@bergmoen.no, til et bredt spekter av ulike typer næringer i alle størrelser. bergmoen.no våropparbeidede rådgiver/megler: næringsbygg næringsbyggeller iistore store opparbeidedegrøntarealer. grøntarealer.Næringsparken Næringsparkenvil vilfå fåkvaliteter kvaliteterut utover overdet detvanlige vanligeog ogvi vihar harplass plass

til tilet et bredt bredt spekter spekterav avulike ulikeJo typer typer næringer næringer iialle alle størrelser. størrelser. For mer informasjon kontakt Haaken Rønning, telefon 988 13 688, e-post jo.haaken.ronning@bergmoen.no, bergmoen.no eller vår rådgiver/megler: NAItelefon FirstPartners | www.nai.no For Former merinformasjon informasjonkontakt kontaktJo JoHaaken HaakenRønning, Rønning, telefon 988 98813 13 688, 688,e-post e-postjo.haaken.ronning@bergmoen.no, jo.haaken.ronning@bergmoen.no, bergmoen.no bergmoen.noeller ellervår vårrådgiver/megler: rådgiver/megler: Tor Bergan, tb@nai.no, mobil 907 80 452 Bent Roar Ekse, bre@nai.no, mobil 934 92 055 NAI FirstPartners | www.nai.no Tor Bergan, tb@nai.no, mobil 907 80 452 NAI NAI FirstPartners FirstPartners | | www.nai.no www.nai.no NAI FirstPartners | www.nai.no Bent Roar Ekse, bre@nai.no, mobil 934 92 055 Tor Tor Bergan, Bergan, tb@nai.no, tb@nai.no, mobil mobil 907 907907 80 80 452 452 Tor Bergan, tb@nai.no, mobil 80 452 Bent Bent Roar Roar Ekse, Ekse, bre@nai.no, bre@nai.no, mobil mobil 934 934 92 055 055 Bent Roar Ekse, bre@nai.no, mobil 92 934 92 055


Nyheter

16

58 år i samme bygg!

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Advokat Thorleif Steenbuch har vært leietaker i utrolige 58 år i samme bygg. Men ved nyttår var det et vemodig farvel for den oppegående 83-åringen. Grensen 3 har vært Steenbuchs arbeidsplass siden begynnelsen av 50-tallet. Denne gården er faktisk det eldste funkisbygget i Oslo og står på Gul liste til Byantikvaren. Grensen 3 er på om lag 10 000 kvadratmeter og var opprinnelig eid av Aker Sparebank, men er senere tatt over av Tryg Vesta, i dag kjent som Tryg. NæringsEiendom treffer den nedtrappende advokaten i det han er i ferd med å rydde kontoret. De nakne veggene var fylt av bokhyller frem

Etter 58 år i Grensen 3 pakket advokat Thorleif Steenbuch sammen på kontoret ved årsskiftet.

til dagen før NæringsEiendoms besøk lille julaften. Thorleif Steenbuch er lettere beskjemmet over mappene og papirene som flyter omkring og håper de ikke kommer med på bildene. – Har du noen gang vurdert å flytte herfra? – Aldri, kommer det kontant. – Dette er Oslos mest sentrale og praktfulle utleiebygg. Aker Brygge er også et praktfullt sted, men her kan jeg ta T-banen ut til Bærum.

Lokalene har vært etter eget ønske, og jeg har aldri hatt annet enn gode naboer, sier Steenbuch overbevisende. Fremragende sekretærer Thorleif Steenbuch begynte som advokatfullmektig i 1952-53 hos høyesterettsadvokatene Siggerud og Vinding, som blant annet hadde spesialisert seg på strafferett. Egen advokatvirksomhet har han hatt siden 1954, der praksisen har bestått


Lokaler til leie Carl Berner Næringspark Hasleveien 28/38 og Sinsenveien 11 Ca. 335 m2 kombinasjonslokale. • Praktisk inndelt med ca. halvparten innredet som kontor/salgsdel og resterende åpent lager/produksjon. • Beliggende i 2. etg. med atkomst til rampe med 2 store vareheiser. Ca. 130 m2 kontorlokale. • Innredet pr. dd med 2 store kontor rom, møterom, show/resepsjon. • Beliggende i 4. etg. Ca. 65 m2 kombinasjonslokale • Beliggende i 4. etasje. • Adkomst både med personheis og vareheis. Ca. 30–40 m2 kontorseksjoner • Lyse arealer, oppgraderes til tidsmessig standard.

Mulighet for parkering.

• Forvaltning • Utleie • Eiendomsmegling • Rådgivning m.m. Besøksadr.: Tullins gate 2, Holbergs plass Postadr.: Pb. 6917, St. Olavs Plass, 0130 Oslo Tlf: 22 98 99 40 Fax: 22 98 99 59 Web: www.advtt.no


Nyheter

18

Advokat Thorleif Steenbuch har aldri vurdert å flytte fra Grensen 3. av boligformidling og fast eiendom, men også ekteskapssaker og skiftesaker, samt at skattesaker har utgjort en stor del av praksisen. Han har kun hatt to sekretærer i de mange-og-femti årene han har holdt på for seg selv. Den nåværende sekretæren har vært der i 33 år, den forrige i 37 år. I en periode på 15-20 år overlappet de to sekretærene hverandre. – De er fremragende mennesker begge to, det er ikke mulig å få tak i bedre, skryter han om innsatsen til de to. – Min første sekretær dukker fortsatt opp hvert år før jul med selvlaget kransekake og en julekake på 2-3 kilo, sier han. Lunsjen inntas hver dag på sekretær Turids nabokontor, den består av brødskiver fra egen matboks. Noen felles kantine eksisterer ikke i bygget, som har Amnesty International som største leietaker.

Det er også sekretærene som har ivaretatt den teknologiske utviklingen på vegne av Thorleif Steenbuch. Det har aldri vært en pc på det private skrivebordet av mahogny på advokatkontoret. Steenbuch bruker fortsatt det en må kalle for en utdatert diktafon, og noen mobiltelefon har 83-åringen ikke tid til. – Det har vært perioder i livet da jeg fikk en telefonsamtale minst hvert 15. minutt, reflekterer han. Uhyggelige minner I mesteparten av disse årene har Steenbuch hatt kontorer ut mot Grensen, litt nedenfor Nedre Slottsgate på motsatt side, for de lokalkjente. – Jeg hadde først lokaler ut mot Grubbegata, så hjørnet mot Stortorget, og deretter ut mot Grensen, forteller han. Grensen 3 er hjørnegården mot Grubbegata, 200-250 meter fra der

Siste sjanse!

Toppetasje med panoramautsikt i Bjørvika

www.klpeiendom.no

bomben i Regjeringskvartalet gikk av 22. juli. Steenbuch var på jobb denne ettermiddagen og fikk oppleve eksplosjonen på skremmende nært hold, det kunne ha vært på fatalt hold. – Jeg sa til sekretæren min Turid, at la posten ligge, jeg går til postkontoret opp Grubbegata. Halvveis ut i Grensen smeller det. Hadde jeg gått 30 sekunder tidligere... Bilen min stod parkert i Grubbegata på vei opp mot regjeringskvartalet, og den fikk store skader. Jeg har fått hilsener der det stod at jeg hadde englevakt, sier en preget Steenbuch, når han tenker tilbake på den uhyggelige dagen. Han forsto med en gang at det var en bombe som hadde gått av. Den voldsomme eksplosjonen vekket frem tragiske minner fra andre verdenskrig for Thorleif Steenbuch, som er vokst opp på Vallø utenfor


Til leie Kontor – Lilleaker Lilleakerveien 2C – D • • • • • • • • • • • • •

7.500 kvm rehabiliterte kontorlokaler sentralt på Lysaker Umiddelbar nærhet til Lysaker Stasjon Direkte adkomst fra E18 og Ring 3 Gangavstand til Lysaker Brygge, Lysaker Torg og CC-Vest Velutviklet nettverk av sykkelstier til området Passer både enbruker og flerbruker Tilpasses etter leietakers ønsker Kantine, møteromssenter og auditorium Dusj- og garderobefasiliterer Mulighet for felles resepsjon Parkering i garasje eller utendørs Mulighet for el-bilparkering Sykkelparkering i garasje eller utendørs

Kontakt: Henrik Holm Mobil: 947 89 192 E-post: holm@fcas.no

Kontor – Oslo sentrum

Grensen 3, areal fra 357 og 617 kvm • Attraktiv eiendom ved Stortorget i krysset ved Grubbegata/ Grensen. Inngang fra Grensen • Sentralt mot offentlig kommunikasjon med umiddelbar nærhet til trikk og buss, lett gangavstad til Oslo S. • Flere parkeringshus i nærområdet. • Representativt inngangsparti fra Grensen med dobbelt heis og marmor-trapper til alle etasjer. • Egen inngang via atriumsområde. • 357 kvm i 4. etg. med 11 kontorceller + tekjøkken, møterom og takterrasse. • 617 kvm i 7. etg. med 21 kontorceller + tekjøkken og møterom. • Lokalene egner seg også godt til kontorlandskap og tilpasses kundens ønske. • Lokalene tilpasses leietaker. Kontakt Næringsmegler Bjørn Oscar Njerve Mobil: 902 63 369 E-post: njerve@fcas.no

Kontor/forretning – Oslo sentrum

Slottspassagen – Øvre/Nedre Slottsgate 8–9 • Sentralt beliggende vis a vis Steen & Strøm, kun 50 meter fra Karl Johan og Stortinget T-banestasjon. • 320 + 150 kvm kontor i 6. etg. • 64 + 34 kvm forretning i passasjen. • Spennende lokaler tilpasses ny leietaker. • Heis, ventilasjon og kjøling. • Umiddelbar nærhet til trikk og buss, gangavstand til Oslo S. • Flere parkeringsanlegg i området.

Kontakt: Henrik Holm Mobil: 947 89 192 E-post: holm@fcas.no

Næringsmegler Bjørn Oscar Njerve Mobil: 902 63 369 E-post: njerve@fcas.no

ForvaltningsCompagniet AS med datterselskapene MeglerCompagniet AS, UtviklingsCompagniet AS, DriftsCompagniet AS og Marius Management AS driver en omfattende virksomhet innen utvikling, forvaltning, kjøp og salg av næringseiendommer. Selskapene forvalter og utvikler ca. 1million kvm næringsarealer.

Sjølyst plass • Flotte moderne kontorlokaler. • 429 kvm som i dag består av 10 celler av varierende størrelser og åpent kontorlandskap. • 32 kvm med 2 kontorceller. • Felles tekjøkken og toaletter. • Nær meget god offentlige kommunikasjon. • Parkering.

Kontakt: Næringsmegler Bjørn Oscar Njerve Mobil: 902 63 369 E-post: njerve@fcas.no

MeglerCompagniet AS MeglerCompagniet er datterselskap Billingstadsletta 18, Postboks av ForvaltningsCompagniet AS.15 Gruppen driver en omfattende 1375 Billingstad virksomhet innen815 kjøp, Telefon 55salg 100og utleie avTelefax næringseiendommer. 6698 4201 Selskapetwww.fcas.no forvalter og utvikler ca. 1.200.000 kvm næringsarealer. MeglerCompagniet AS Billingstadsletta 18, Postboks 15 1375 Billingstad Telefon 815 55 100 Telefax 6698 4201 www.fcas.no


Nyheter

20

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Tønsberg. Her lå det et oljeraffineri som tyskerne brukte, og som var målet for et alliert bombetokt helt mot slutten av krigen. Dessverre gikk det fryktelig galt. – 24. april, 14 dager før freden kom, ble 52 av mine nærmeste drept av en britisk bombe utenfor mitt hjemsted, sier han med vemod. Den daværende 17-åringen slapp fysisk uskadd unna og dukket til alles forbauselse opp i klasserommet kort tid etter. Følelsesmenneske Og nå ved nyttår var det altså ugjenkallelig slutt i bygget han har stortrivdes gjennom 58 år. Avskjeden med kontoret er vemodig for følelsesmennesket Thorleif Steenbuch. – Jeg har bare hatt med gode mennesker å gjøre i hele mitt liv og hatt et så godt leieforhold som det kan få blitt, sier han. Steenbuch har hatt veldig mye å gjøre med skifte opp gjennom årene, både privat og offentlig. Derimot har han ikke drevet med strafferett. Han har ført kun én straffesak, som han riktig nok vant. – Skiftesaker er jo ofte tragiske saker, men i alle rettssakene jeg har vært oppe i, har jeg hatt et ønske om at motpartens advokat ikke bare skal være dyktig, men også redelig. Jeg har prøvd å etterleve det løftet vi avga ved juridikum: Å bestrebe seg i advokatyrket på å oppnå enighet mellom to parter. Den største opplevelsen gjennom alle disse årene er at jeg har lykkes med det i nesten alle tilfellene. Det har spart klientene for titusener i advokathonorarer, oppsummerer han, ikke uten en viss stolthet. Aktive Steenbuch har også i 24 år vært medlem av Bærum formannskap. I egenskap av dette vervet var han så heldig, som han uttrykker det, å bli forespurt om å sitte i Bærum ligningsnemnd.

– Ja, jeg var formann der i 20 år, men jeg har aldri vurdert en politikerkarriere. Familiemann I 58 år har Thorleif Steenbuch gledet seg til å gå på jobb. Savnet etter jobben blir stort, på den andre siden føles det også som en lettelse til endelig å kunne prioritere familielivet. – Jeg vil savne de mange gode klientene jeg har hatt. Men nå gleder jeg meg til hjemmet, og det å få tid til å være en livsledsager. Jeg har aldri hatt tanke på å gi meg, men i en periode på 40-50 år har jeg ikke hatt fri på lørdagene, og det har gått ut over familien,

sier en ettertenksom Thorleif Steenbuch. Han har to voksne barn, fire barnebarn og er nettopp blitt oldefar. – Og så har vi en perle av en hytte nede på Hvasser, der vi kan se tvers over hele Oslofjorden. Men de seneste tre-fire årene har jeg kun vært to dager i året. Thorleif Steenbuch oppsummerer sin jobb og sitt advokatvirke alle disse årene på følgende måte: – Når folk spør hva jeg driver med, svarer jeg ”sjelesørger”. Så du er prest? spør folk. Njaa, litt av det, svarer jeg. Psykiater? Litt av det også. Så forteller jeg hva jeg driver med. Jeg har vært privilegert.

Meget hyggelig Eiendomssjef Bjørn Oscar Njerve i ForvaltningsCompagniet, som har driftet bygget de seneste 18 årene, kan underskrive på at det er en eksemplarisk leietaker som nå blir borte. - Absolutt, Steenbuch har vært et meget hyggelig bekjentskap, sier han. En blomsterbukett i avskjedsgave er et synlig bevis på det gode samarbeids­ forholdet. - Hva skal skje med lokalene nå? - De skal rehabiliteres, svarer Njerve. Mange av vinduene ble skadet 22. juli, og alle vinduene mot Grubbegata skal skiftes Det er for øvrig advokatfirmaet Furuholmen, som allerede er i bygget, som tar over hele etasjen som Thorleif Steenbuch og sekretæren har vært en del av Njerve sier de har litt ledighet på toppen i bygget. Så skal DNB, som er i første etasje, ut i løpet av 2012-2013 og bort til Karl Johans gate i forbindelse med samlokaliseringen til storbanken.

Tekst Jan Revfem • e-post jan@ne.no • Foto: Martine R. Holmsen


Lokaler til leie 334 kvm

Munkedamsveien 53B

LYSE OG TRIVELIGE KONTORER I VIKA ved aker brygge • Klassisk og pent oppusset kontoreiendom. • 2. et. – kombinasjon av cellekontor og åpne løsninger BTA 334 kvm. • Sentral beliggenhet ved siden av Vika Atrium og Aker Brygge. • Kort vei til offentlig kommunikasjon og god parkeringsdekning for besøkende. • 5 min gange til Nationaltheatret stasjon.

Kontakt: Christopher W. Felix Telefon: 930 56 181 christopher.felix@aberdeen-asset.com

850  kvm

Munkedamsveien 35

Skreddersydde kontorlokaler sentralt i Vika • De ledige lokalene utgjør: 2. etg. – 850 kvm BTA. • Utsikt over Aker Brygge og Rådhusbrygga. • Gangavstand til alle kommunikasjonsmidler. • Parkeringsmuligheter i nærliggende P-hus. • Lokalene rehabiliteres til topp moderne kontorstandard. • Planløsning og materialvalg skreddersys av utleiers arkitekt etter leietakers behov.

Kontakt: Jan Sigurd Johansen Telefon: 917 61 571 jansigurd.johansen@aberdeen-asset.com

Aberdeen Asset Management Henrik Ibsens gate 100 Postboks 2882 Vika 0230 OSLO

Telefon: +47 22 01 27 00 Telefaks: +47 22 01 27 01 e-post: post.no@aberdeen-asset.com www.aberdeen-asset.no

Aberdeen Asset Management Region Nord – Trondheim Beddingen 8 7014 Trondheim

Aberdeen Asset Management Region Vest – Bergen Statsminister Michelsens veg 38 5231 Paradis


Nyheter

22 De mange oljefunnene på norsk sokkel bidrar til stor optimisme i oljenæringen. Også på Østlandet trenger virksomhetene større kontorareal. (Foto: Anette Westgaard/Statoil)

Utleiernes nye DRØMMEBRANSJE

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Olje- og oljeserviceselskapene er full av optimisme etter nye oljefunn. Nå planlegger selskapene for vekst, som forutsetter større arealer å boltre seg på. Til sammen kan det økte arealbehovet de nærmeste to årene utgjøre langt over 100 000 kvadratmeter, hvis vi forutsetter 20 kvadratmeter per ansatt og minimum 5000 nye sysselsatte i ”kontorbygg”. Bare Aker Solutions vil alene i 2012 leie inn 1200 personer, selv om ikke alle disse trenger en kontorplass. Et annet av selskapene som har store vekstplaner, er Aibel AS. Selskapet er et serviceselskap innenfor olje, gass og fornybar energi. Rundt 4000 medarbeidere arbeider i Norge og internasjonalt. Kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Aibel forteller at de i 2012 regner med å ansette nærmere 1000 medarbeidere i hele konsernet, det vil si Norge og internasjonalt. Aibel flytter denne vinte-

ren til nye lokaler i Kraglund kontorpark utenfor Asker sentrum, der 750 medarbeidere får plass på 15 000 kvadratmeter. I Bergens-regionen er det langsiktige økte arealbehovet hele 15 000–20 000 kvadratmeter. – Vi flytter inn i nye bygg i Asker og Haugesund i februar 2012, og vi trenger mer kontorplass i Bergen, Stavanger og Stjørdal, oppsummerer Sandal arealbehovet. – Hvilke krav setter dere generelt til lokalene dere skal inn i, med hensyn til standard og beliggenhet? – Vi skal være nær kundene våre. Nærhet til offentlige kommunikasjonsmidler er viktig, og det er gjennomgående høy standard i alle lokalene våre, som er på åtte steder i Norge, svarer Bjørg Sandal.

Tilleggslokaler Seismikkselskapet Petroleum GeoServices (PGS) flytter i begynnelsen av 2013 inn i nye lokaler i Lilleakerveien 4 på Lysaker. Flyttingen er ”intern”, dagens lokaler er i Strandveien 4, 200–300 meter unna. Kommunikasjonsdirektør Tore Langballe i PGS sier de ikke regner med å øke antallet ansatte i Oslo i 2012. – Men ser dere for dere et langsiktig behov for mer lokaler? – Vi planlegger og tar høyde for fremtidig vekst. Det dekker vi gjennom opsjon på tilleggslokaler i løpet av leieperioden, svarer Langballe. Om de nye lokalene, sier han: – Disse lokalene er mer hensiktsmessige, moderne og arealeffektive. Vi får en økt andel av fellesarealer,


23

Sandstuveien 70 KONTORER, HØYTLAGER, FORRETNINGSLOKALE M/LAGER EIENDOMMEN: - Sentral beliggenhet på Ryen med direkte av- og påkjøring til Ring 3/E6 - Kort avstand til offentlig kommunikasjon – buss og T-bane - Felles kantine - Store utvendige parkeringsområder og sykkelparkering m/garderobe LOKALENE: - Nye kontorlokaler: 250 m2, 800 m2 + 1 590 m2 - Kontorer med enkel standard fra 50 m2 – 470 m2 - Forretningslokale – 600 m2 - Høytlager m/6 meters takhøyde og felles rampeområde – 980 m2 – kortidsleie - Lagerarealer: 195 m2, 270 m2 + 720 m2

For informasjon eller visning ta kontakt med Linstow AS – 23 11 96 00, utleie@linstow.no

M for Muligheter DNB Næringseiendom AS søker:

DNB Næringseiendom AS søker:

Markedssjef utleie kontor, Oslo

Markedssjef Les mer om stillingen og send søknad på www.dnb.no/jobb utleie Oslo Søknadsfrist:kontor, 31.01.2012 Har du ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval v/Ane Nysveen Hellum, tlf. 975 59 095 DNB Næringseiendom v/Bendik S. Skaslien, tlf. 920 24 602 Les mer om stillingen og send søknad på www.dnb.no/jobb Søknadsfrist: 31.01.2012 Har du ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval v/Ane Nysveen Hellum, tlf. 975 59 095 DNB Næringseiendom v/Bendik S. Skaslien, tlf. 920 24 602


KONTOR OSLO S 509 m2

KONTOR KONTOR VIKA FORNEBU Inntil 1460 m2 Inntil 1100 m2

STRANDGATA 19. HAR FANTASTISK UTSIKT MOT JERNBANETORGET OG OPRAEN

CORT ADeLERS GATE 19. STRATEGISK BELIGGEN­ HET MIDT MELLOM AKER BRYGGE OG SOLLI PLASS

ROLVSBUKTVEIEN 4. FLOTTE KONTOR­ LOKALER I PORTALBYGGET

Eiendommen ligger i et område som gjennomgår

I en velholdt eiendom sentralt i Vika kan deres

Sentralt plassert i kunnskapsmiljøet på Fornebu.

omfattende fornyelse. Fra kontorlokalene i

bedrift leie kontorlokaler av god standard. Det

Lokalet har meget høy standard når det gjelder

6. etg. er det uhindret utsikt mot Operaen

er ledig kontorarealer på 487 kvm i 2.,3., og

eksteriør, interiør og tekniske innretninger.

og Østbanehallen. Sistnevnte gjennomgår

4. etasje. Lokalene er gjennomgående med

Fleksible løsninger. Mulighet for leie av

omfattende rehabilitering. Medio 2012 vil et nytt,

meget gode lysforhold. Det er gangavstand

p-plasser. Felles kantine og møterom i bygget.

spennende hotell åpne sine dører. Strandgata 19

til hele Oslo og umiddelbar nærhet til alt av

Offentlig kommunikasjon i nærheten.

fremstår som representativ og har meget

off. kommunikasjon. Lokalene kan tilpasses

gode eksponeringsmuligheter. Direkte utgang

leietaker.

adkomst til p-hus.

The full service property house


RING OSS +47 23003100 newsec.no

kontor solli plass 840 m2

KONTOR BJØRVIKA Inntil 1500 m2

SOMMEROGATEN 13-15. LYSE, MODERNE OG EFFEKTIVE LOKALER

Langkaia 1. REHABILITERTE KONTOR­LOKALER I BJØRVIKA

Herskapelig kontoreiendom oppført på 1890-tallet. Flott loungeområde og

Kontorlokaler i Langkaia 1 med flott beliggenhet og utsikt over Bjørvika.

to store, felles møterom i tilknytning til inngangsparti og felles kantine.

Entra Eiendom skal totalrenovere lokalene til meget god standard, og

Lokalene er ”rålokaler”, ligger i 4. etg. og kan skreddersys ny leietaker.

tilpasses ny leietaker. Egnet for team-arbeidsplasser. Gode lysforhold.

Offentlig kommunikasjon i umiddelbar nærhet. Populære kafeer og

Eiendommen er utstyrt med bl.a. resepsjon, kantine, trimrom, frisør,

restauranter, postkontor, bank og dagligvare ligger vis a vis bygget.

Narvesen kiosk, kaffebar, takterrasse m.m. Ledig lokaler fra ca 500 m2.


Nyheter

26

møterom og sosiale soner, som vil sørge for bedre samarbeide på tvers av enheter, og ikke minst bedre trivsel på arbeidsplassen. Dette er viktig for PGS med tanke på å ta godt vare på våre ansatte, og for å tiltrekke nye, kloke hoder. Tore Langballe sier de nye lokalene vil ha en mulighet for en viss fortetning, men PGS har altså først og fremst sikret seg opsjon på tilleggsarealer i direkte tilknytning til de nye kontorene, for å dekke fremtidig vekst. Kommunikasjonsdirektøren sier det har vært en rekke krav som har vært viktige for PGS i valget av lokaler. – Viktige stikkord er beliggenhet nær et kollektivt knutepunkt, gode parkeringsmuligheter, en god utleier, fleksible og moderne lokaler, gode muligheter for sykkelparkering og trimrom og ikke minst at det er et miljøeffektivt bygg, oppsummerer Langballe.

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Aibel vokser og flytter inn i Ferd Eiendoms Kraglund Kontorpark.

100 i året HR-direktør Hanne Cappelen i Technip, sier de regner med å ansette om lag 100 mennesker i 2012, turnover inkludert. Hun sier at Technip i Norge ser for seg en langsiktig vekst de nærmeste årene omtrent på samme nivå som for 2012. Technip Norge holder på Østlandet til i Kjørboveien 14-16 i Sandvika, i tillegg til å ha virksomheter på Vestlandet og i Orkdal. 318 ansatte arbeider i Sandvika, 480 i hele Norge. – Vi vil trenge større lokaler. En utvidet kapasitet i Sandvika/Osloområdet er planlagt til ca. 50-60 nye plasser, forteller Cappelen. – Hvor mye av veksten kan tas gjennom arealfortetning i de eksisterende lokalene? – En svært liten andel. – Hvilke krav setter dere generelt til lokalene dere skal inn i? – De må ha sentral beliggenhet til sentrum og til offentlig kommunika-

sjon. Standarden bør være fra middels til høy, svarer Hanne Cappelen. Kommunikasjonsdirektør Tom Bratlie i DNO International sier de er midt inne i en fusjonsprosess, med RAK Petroleum, men samtidig har oljeselskapet annonsert at de er på jakt etter nye lokaler. Ettersom begge prosessene pågår, lokalene ikke er på plass og de konkrete detaljene ennå ikke er kjent for medarbeidere, vil han ikke svare for konkret. Men: Styrker fagmiljøet – Vi har planer om å styrke fagmiljøet i Oslo. Det er imidlertid for tidlig å si noe presist om antall mennesker. Lokalene som vi nå leier på Aker Brygge (Stranden 1, red.anm.) skal pusses opp. Vi har derfor satt i gang en prosess for å vurdere alternative kortsiktige og langsiktige løsninger, og det arbeidet pågår, sier Bratlie. Tekst Jan Revfem E-post jan@ne.no


Økernveien 94

Sentralt beliggende i et område det satses på. Totalareal på 18488 m2 • 930 arbeidsplasser totalt • Totalareal på 18488 kvm • 250 Parkeringsplasser

• Kantine • Trimrom • Servicesenter

ETASJE TYPE AREAL AREAL BTA

U2. etg. Lager 453,4 m2 U1. etg. Lager 467,6 m2 U1. etg. Kontorer 1032,9 m2 1. etg. Kontorer 2546 m2 2. etg. Kontorer 2610,9 m2 3. etg. Kontorer 2610,9 m2 4. etg. Kontorer 2610,9 m2 5. etg. Kontorer 1345,6 m2

Totalt kontorer 13678.2 m2 Utleid: 2684 m2 Restareal: 10 994,2 m2

K89

Karihaugveien 89

Behov for bare et kontor eller kanskje flere? Areal fra 21 m2 til 1.000 m2 • Kantine • Aircondition / Ventilasjon • Fellesresepsjon

• Kjøreport • Bredbåndstilknytning • Heis / Vareheis

• Alarm • Utendørs parkering

• Trimrom • Møterom

Kontor: fra 20,7 m2 til 1.000 m2 på ett plan Total ledighet kontor ca. 1.000 m2 Ledig lager: opp til 500 m2 - 2 kjøreporter etc.

RS15

Robsrudskogen 15

Flotte lokaler i sentralt beliggende kombinasjonsbygg på Lørenskog med gode profileringsmuligheter • • • •

Høytlager Lavtlager Aircondition / Ventilasjon Alarm

• • • •

Kjøreport Garasje / P-plass Heis Bredbånd

Kontorlokaler: fra 648 m2 til 3.888 m2, 3388 m2 inkl fellesareal Delbart høytlager m/kjøreporter: Totalt 3.740 m2, 2980 m2 inkl fellesareal. Delbart lager: fra 20 m2 til 1.388 m2, 1345 m2 inkl fellesareal.

Kontakt: First Newsec Asset Management AS v/Jonas Myhre • jonas.myhre@first.no Tlf: 24 06 16 80 • Mobil: 99 86 99 00


Nyheter

28

OBOS ruster opp senter Den eldste delen av Lambertseter kjøpesenter skal rustes opp. Tomme lokaler skal fylles, blant annet med et treningssenter. Eiendomssjef i OBOS Forretningsbygg, Synnøve Sterri, har planene klare. Etter at det nye senteret åpnet i oktober 2010, ble de fleste lokalene ut mot den gamle Glassgangen gradvis tømt. Nå skal det blåses nytt liv i lokalene, som i dag er gammeldags og teknisk delvis utdaterte. Men Byantikvaren er kritisk. Hun vil at Glassgangen skal føres tilbake til 1958 og begrunner det med at senteret har stor symbolverdi som landets første drabantbysenter. Men hun kan ikke kreve det, bare komme med råd. OBOS Forretningsbygg planlegger ny virksomhet her. Et treningssenter med en kafé vil fylle 2500 kvadratmeter og dermed bli den dominerende leietakeren. De to fløyene knyttes sammen med et dekke i glassgård som vil danne en 2. etasje i deler av

handlegaten. De to torgene på begge sider av Glassgangen skal også rustes opp. Her er det i dag både butikker, bank, postkontor, kro, OBOS-meglerkontor, lege, tannlege og renseri. – Fasadene skal forskjønnes, og alle tekniske anlegg skal fornyes, opplyser Sterri, som også lover et mer energieffektivt bygg. Så snart rammetillatelsen fra Plan- og bygningsetaten er klar, vil ombygningsarbeidene begynne. De ventes å ta ett til halvannet år og er beregnet å koste ca 70 millioner kroner. Større omsetning siste år De fleste butikkene ut mot de to torgene har hatt omsetningsvekst etter at det nye senteret åpnet. De vil holde åpent i hele byggetida. Det

Tekst Ivar Sekne • e-post redaksjon@ne.no

GLASSVEGGER KONTORSKILLEVEGGER HIMLINGER

Se våre produktnyheter på www.modulvegger.no Tlf.: 23 24 22 00

samme gjelder Lambertseter Kro, som har holdt til i senteret siden starten i 1958. For kafeen Oliven i andre enden av bygningen ser det mørkere ut. – Det nye senteret har klart å stoppe den store handelslekkasjen fra Nordstrand. Lambertseter senter har nå større omsetning enn både Bryn og Manglerud senter. I juni lå Lambertseter Senter på 48 plass på listen over Norges 60 største kjøpesentra. Symra går svært bra, opplyser senterleder Christine Dahl. Kinoen har lykkes med sine barneforestillinger, og kan melde om fulle hus. Symra har utvidet tilbudet med babykino til to ganger i uken på grunn av stor pågang og tilbyr også seniorkino.


29

”Ingen parkerIngsanlegg er for store for oss - og Ingen er så små at vI Ikke tar dem på alvor” prosjektavdelIngen I europark

prosjektutvIklIng vi drifter alle typer parkeringsanlegg - uansett størrelse, og kan tilby > lønnsomhetsvurderinger > parkeringsfaglig kompetanse > prosjektering og rådgivning > parkeringstekniske løsninger > skiltplan > kjøremønster > energiøkonomiske p-anlegg ta kontakt med oss for en uforpliktende prat på telefon 22 05 75 00 eller send en e-post til prosjekt@europark.no. vi ser frem til å høre fra deg!

ÅPNE TOMTER

PARKERINGSHUS

KJØPESENTER

ARRANGEMENT

HAVNER

HOTELL

KONTROLL

LUFTHAVN

Ledige kontorlokaler i Brynsengveien 2

3. et.: 480 kvm. 4. et.: 647 kvm. God off.komm. og gode parkeringsmuligheter Se informasjon på www.bryneiendom.no eller ta kontakt på 23 37 98 00

SYKEHUS


Lokaler til leie

Bryn – kontorer: Unik toppetasje 767 kvm Østensjøveien 39-41

• Flotte, åpne arealer med masse lys. • Lokalene innredes etter leiers ønske. • Lokalene kan deles ned til 280 kvm. • Takterrasse. • Representativt bygg med parkering ute og inne. www.ne.no/34046

Bryn – praktiske kontorlokaler 499 og 525 kvm Lager og kontor fra bakkeplan 494 kvm Brynsveien 16–18

• Pent kontorbygg. • Kantine. • Garderobe og dusj. • Størrelser kan tilpasses bruker. • Div. mindre lagerenheter på bakkeplan. www.ne.no/

Bryn – moderne kontorseksjoner 178 og 370 kvm Lager og kontor sammen, 282 kvmBrynsveien 5 • Kontorlokaler på 178 og 370 kvm. • Kontor/lager 282 kvm. • Representativt bygg. • Ved Brynseng T-bane og Bryn togstasjon. • Trimrom. • Kantine. • Lokalene tilpasses leietaker. www.ne.no/

Bryn – flotte kontorer – åpen løsning 551 kvm Østensjøveien 36

• Representativt bygg. • Lyse, effektive stort sett åpne med noe møterom og stillerom. • Kantine, trimrom. • Møterom og auditorium med plass inntil 40 personer kan leies. • Meget god parkerings dekning inne/ute. • Meget god off. kommunikasjon tog/t-bane/ www.ne.no/37439 buss.

Bryn – kontorer fra 48 til 288 kvm. Lager kan leies i tillegg! Tvetenveien 32

• 4. etg: 909 kvm kontorer. • 3. etg: 65–93 kvm kontor. • 3. etg: 188 kvm kontor. • 3. etg: 48 kvm kontor.

• 2. etg: 288 kvm kontor. • Kombinasjonlokaler, rett fra rampe: 270 kvm. • Arealene tilpasses leietaker. • Lager kan leies sammen med kontorene. www.ne.no/27502

Besøksadresse: Brynsalleén 4, Oslo. Postadresse: Postboks 6289 Etterstad, 0603 Oslo. Tlf.: 23 03 95 20 - Fax: 23 03 95 30 E-post: sandia@sandia.no - www.sandia.no


Bryn – rehabiliterte kontorer fra 87 til 147 kvm Brynsveien 2-4

• Fine kontorenheter for mindre firma: 87, 120 og 147 kvm. • Bygget oppgraderes med nye vinduer, fasader males, oppgang renoveres. • Ny ventilasjon med kjøling. • Kontorene kan tilpasses leietaker. • Vareheis fra rampe til etasjene. www.ne.no/34928

Bryn – lager fra rampe 1150 kvm Kontorer 450 kvm Rimelig leie – korte avtaler Østensjøveien 44

• Fleksible avtaler. • 1150 kvm lager med noe kontor, rampe. • 4 meter takhøyde. • Pene kontorer 450 kvm. • Sentralt ved T-bane og tog. • Parkering. www.ne.no/32272

Alna – enkeltkontorer – rimelige løsninger, fleksibilitet Ole Deviks vei 16 a

• Praktiske enkle cellekontorer. • Enkle eller doble. • Vareheis opp til etasjen. • Parkering.

www.ne.no

Vollen/Bjerkås – Asker – næringsseksjoner til salgs eller leie Høymyrveien 2

• Store lyse lokaler med flott profilering til Slemmestadveien. • Til forretning, kontor, lager, lettproduksjon. • 343 kvm brutto, 1 stort rom og 1 mindre rom, lite kjøkken og 3 toalettrom. • Bra standard med flislagte gulv. • God parkeringsdekning. www.ne.no/32129

Sentralt Bryn: Kontorlokaler tilpasses leietaker – fra 600 til 1250 kvm Brynsveien 11–13

• Moderne bygg. • Lokalene tilpasses ny leietaker. • Kantine, dusjer med garderobe. • Parkering ute og inne.

• Kort vei til Brynseng T-banestasjon og Bryn jernbanestasjon. www.no.no/36792

Eiendomsmegler Gjert Skjelbred: Mob: 916 63 207 E-post: skjelbred@sandia.no Besøksadresse: Brynsalleén 4, Oslo. Postadresse: Postboks 6289 Etterstad, 0603 Oslo. Tlf.: 23 03 95 20 - Fax: 23 03 95 30 E-post: sandia@sandia.no - www.sandia.no


Nyheter

32

Papirbredden er et stjerneeksempel på hvordan LPO tenker bytransformasjon. (foto: LPO)

ARKITEKT for de store endringer

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Nye byrom, gjerne gamle industristrøk med bygninger som kan brukes på ny, det liker arkitektene i LPO å forme. Som Papirbredden i Drammen og Vulkan i Oslo I 1983, midt i jappetida, startet arkitektene Lars Haukeland, Pål Henry Engh og Ola Aasness sitt eget arkitektkontor. De kalte seg LPO (Lars, Pål, Ola), og noe av det første de gjorde, var å vinne arkitektkonkurransen om fornyelse av Grønland/Vaterland i Oslo. Ut av dette kom først og fremst Oslo Spektrum, men også det utskjelte Bussterminalen/Galleri Oslo. I dag smiler både Lars Haukeland og daglig leder og partner Lisbeth Halseth skjevt ved tanken på Galleri Oslo. Men konkurransen om Grønland/Vaterland la grunnlaget for LPO.

Galleri Oslo — preget av sin tid – Galleri Oslo var et bygg preget av sin tid, en del av en rasjonalistisk byplanpstrategi med stor tro på omfattende byreparasjoner, sier Haukeland. – Det var et bygg vi arkitektstudenter la merke til, supplererer Halseth, som tok sin diplom i 1988, like før nedturen i bransjen begynte. – Forutsetningen for vår løsning var at bygget skulle fortsette i retning Grønland og at det skulle binde sammen øst og vest i Oslo. På en måte en horisontal skyskraper.

I ettertid ser vi at den store skalaen blir problematisk, sier Haukeland. LPO hadde større suksess med Oslo Spektrum. Det store flerbruksrommet ble lansert som en idé i LPOs vinnerprosjekt og var en helt ny funksjon i Oslo. Her brukte LPO tegl i fasaden på en nyskapende måte, ved å mikse farger i et fasadespill. De store volumene ble på denne måten tatt ned og menneskeliggjort, nærmest som et integrert kunstprosjekt innenfor den nye byplanen. – Uten tegl ville Oslo Spektrum ha blitt en mastodont. For LPO er


Lokaler til leie

Kolbotn/Mastemyr Trollåsveien 4 • • • • •

2. etg. Fra 236 kvm til 477 kvm med kontorlokale. 3. etg. 855 kvm kontorlokale. 4. etg. Fra 20 kvm til 215 kvm kontor­lokale. Ledige lokaler kan tilpasses leietakers ønsker og behov. Gode parkeringsforhold på eiendommen.

Billingstad Olav Brunborgsvei 4–6 1. etg. 317 kvm kontorlokale. 1. etg. 120 kvm kontorlokale. 3. etg. 252 kvm kontorlokale. Lokalene fremstår som lyse og tiltalende. Arealene inneholder åpent kontorlandskap, cellekontorer, møterom m.m. • Kan tilpasses leietakers ønsker og behov. • • • • •

Sinsen Trondheimsveien 184 • 1. etg. 345 kvm butikklokale/ • • • •

For utleie eller visning kontakt: Thomas Madsen, mob.: 926 59 113, e-mail: tm@auris.as Frode Waaler, mob.: 406 03 907, e-mail: fgw@auris.as

showroom med unik beliggenhet og gode profileringsmuligheter. 2. etg. 600 kvm kontor/undervisningsrom. 5. etg. 430 kvm kontorlokale. Kort vei til Ring 3, buss, trikk og T-bane. Parkeringsmuligheter i kjelleren.

www.auris.as


Nyheter

34

Slik blir LPOs andre kvartal på Sørenga. (Ill-: Voice reklame/ eve-images)

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

det å jobbe med tegl et varemerke, kanskje det nærmeste vi kommer et fingeravtrykk. Vår arkitektur er bestemt av de kravene stedet, oppgaven og funksjonene setter, sier Haukeland. Unngikk å gå på skjær Kontorene i Rosenborggata, nær Bislett, rommer i dag et pulserende arkitektkontor med 50 ansatte. De flyttet inn her i 2008 etter en stadig trangere tilværelse i Fredensborgveien på Hammersborg. LPO har manøvrert på et urolig arkitekthav uten å gå på skjær. I nedgangstidene tidlig på 1990-tallet klarte de å holde hodet over vannet, men måtte si opp en del medarbeidere. Dette ble gjort såpass ryddig at de kom tilbake til LPO da ordrebøkene begynte å fylles, sier Haukeland. – Derfor har vi den samme kompetansen som før krisen, og den samme gjengen. Pluss mange nye, som har tilført oss ny kunnskap, nye ideer og kreativitet. Hadde det ikke

vært for dem, ville gjennomsnittsalderen ha økt med ett år hvert år. Ny teknologi preger arkitekturen – Arkitektyrket er preget av at det kommer ny kunnskap, ny teknologi og nye ideer hele tiden, legger Halseth til. Nye visualiseringsteknikker, som 3D og andre dataprogrammer, er blitt en del av hverdagen og påvirker også byggherrens forventninger om å levere løsninger kjapt. Arkitekturen tar form av dette, sier Halseth. – Ny teknologi kan påvirke arkitekturen på flere måter. For det første kan nye tanker lettere gjennomføres i tråd med byggherrens ønsker, og det er lettere å skape noe som kan fremstå som fantastisk. Veien fra idé til prosjektering er raskere. Det så vi da vi tegnet ut Papirbredden i Drammen, en omfattende bytransformasjon. – Den nye datateknologien illustrerer en større profesjonalitet i hele bransjen, legger Haukeland til.

Veiskille Da Drammen kommune og Entra Eiendom bestemte seg for å utvikle Papirbredden Kunnskapspark og gi nytt liv til elvebredden i Drammen sentrum, fikk LPO sin store sjanse. Både for LPO og Drammen var dette prosjektet et veiskille. Arkitektkonkurransen ble gjennomført i høyt tempo, og en sentral forutsetning var at prosjektet skulle utvikles raskt. Nytt og gammelt skulle føyes sammen i en helhet. Halvannet år etter at LPO begynte å tegne, sto Papirbredden klar! – Grunnen til at det gikk såpass på skinner var at det var et smidig samspill mellom alle aktørene, som var løsningsorientert. At verden omkring oss synes det er blitt flott, er en bonus, smiler Haukeland. - Det er slike oppgaver og prosesser som gir mening til yrket. – Papirbredden uttrykker mye av det vi står for, sier Halseth, - vår oppgave var å etablere et nytt byrom med kvalitet, gjennomdetaljert. Dette


til leie

735 – 845 m²

hvamsvingen 24

Moderne lokaler med kjøreport. Effektiv planløsning med få søyler.

Tlf: 2213 3232 e-mail: info@totalplan.no www.totalplan.no

Kontor-, lager- og forretningsbygg i Oslo og Romerike. Gode bygg med fleksible arealløsninger.

lager med kontor på HVam

• 735 kvm lager: Lager, kundemottak/kontor og WC. 1 stk. kjøreport. Takhøyde ca. 4 meter. • 110 kvm lager: Ligger i underetasje. Tilkomst via vareheis.

Beliggenhet: Hvam Industriområde langs E6 v/ Olavsgård.

til leie

Høytlager i gran næringspark

700 – 5100 m²

molinna 2

Høytlager ifra 700–5.100 kvm, samt inngjerdet utelager på 1.250 kvm til leie i bygningsmasse tilpasset industriell virksomhet. Både lasteramper og kjøreporter. Ca. 70 km fra Oslo. Gunstige leiebetingelser. • 700 kvm høytlager. • 1.860 kvm høytlager. • 2.300 kvm høytlager. • 1.250 kvm utelager: Stort asfaltert og inngjerdet uteområde før utelagring. • Takhøyde lager ca. 6 meter.

Beliggenhet Gran Næringspark ligger ca. 6 km ifra Gran sentrum. RV 4 til Gran sentrum, ta av mot Søsterkirkene.

For mer inFormasjon kontakt: Knut Martin Storegjerde, Mobil: 900 24 448, E-post: kms@totalplan.no www.totalplan.no Tlf: 2213 3232

Morten Bryn, Mobil: 920 35 930, E-post: mob@totalplan.no


til leie

verkseier Furulunds vei 9B

• Lager og kontor, totalt 475 kvm: Lager på 195 kvm, takhøyde ca. 2,4 m. Tilhørende kontor på 280 kvm på mesanin. • Moderne kontor, totalt 570 kvm: 2 etasje. Lyse areal med mye vindu, både cellekontorer og åpent.

Beliggenhet: Direkte adkomst ifra Verkseier Furulunds vei. Ligger vis-a-vis Sentrum Bygg. Innenfor bomringen.

til leie

kombinasjonslokaler og lager - skytta V/gjelleråsen

920 – 5710 m²

industriveien 14

Kombinasjonslokaler og lager i flere størrelser. Moderne eiendom beliggende i Skytta Næringspark, ved Gjelleråsen/RV-4. Kort avstand til E6. • 920 kvm lager: Lager med lasterampe og port. Takhøyde 4 meter. • 1.640 kvm lager: Lager med lasterampe og port. Takhøyde 4 meter. Lagerkontor og garderober med WC og dusj.

• 2.560 kvm lager: Lager med lasterampe, løftebrygge og 2 stk. porter. Takhøyde 4 meter. • 300 - 620 kvm kontor: Lyse kontor med mye vindu. Cellekontor, åpent og div. møterom/arkiv. Lokalene kan leies samlet eller delt. Gode manøvrerings- og adkomstforhold for store kjøretøy til samtlige av lokalene, stort uteareal.

For mer inFormasjon kontakt: Knut Martin Storegjerde, Mobil: 900 24 448, E-post: kms@totalplan.no www.totalplan.no Tlf: 2213 3232

Morten Bryn, Mobil: 920 35 930, E-post: mob@totalplan.no

Tlf: 2213 3232 e-mail: info@totalplan.no www.totalplan.no

475 – 570 m²

Kontor-, lager- og forretningsbygg i Oslo og Romerike. Gode bygg med fleksible arealløsninger.

kontor og lager - sentralt alnabru


E6

Gardermoen

til leie

1.115–1.715 m²

Kombinasjonslokaler med god takhøyde langs E6

Tlf: 2213 3232 e-mail: info@totalplan.no www.totalplan.no

Kontor-, lager- og forretningsbygg i Oslo og Romerike. Gode bygg med fleksible arealløsninger.

kombinasjonslokaler/høytlager på Skedsmokorset

• 1.115 - 1.370 kvm BTA høytlager: Takhøyde ca. 5,5 meter, laste­ ramper. God planløsning med få søyler. Ventilasjon. • 345 kvm BTA kontordel: 2 stk. cellekontor og samt åpent areal. Flere større rom som kan passe til møterom/showroom. Lokalene kan leies samlet eller delt. God adkomst for store kjøretøy. Gode parkeringsforhold.

Industriveien 20A og B

For mer informasjon kontakt: Knut Martin Storegjerde, Mobil: 900 24 448, E-post: kms@totalplan.no Morten Bryn, Mobil: 920 35 930, E-post: mob@totalplan.no

RV120 E6

til leie

Moderne lager og kombinasjons­ lokaler, sentralt karihaugen RV22

Flere størrelser, god takhøyde. Lasterampe og kjøreport. • 955 - 1.380 kvm kombinasjonslokaler/lager: Takhøyde ca. 4,6 m. Kjøreport med takoverbygg og innendørs laste­ område. Separat kontordel på ca. 145 kvm vegg-i-vegg. • 555 - 1.135 kvm kombinasjonslokaler/lager: Takhøyde ca. 2,7 - 5,5 m. Lasteramper med variabel høyde samt løftebrett. Lokalet kan inndeles i flere størrelser.

E6

555–1.380 m²

For mer informasjon kontakt: Knut Martin Storegjerde, Mobil: 900 24 448, E-post: kms@totalplan.no Morten Bryn, Mobil: 920 35 930, E-post: mob@totalplan.no

RV159

Beliggenhet: Sentralt beliggende på Karihaugen, i nærheten av Jula, Elkjøp Megastore og Staples.

PER KROHGS VEI 4

Oslo

E6

www.totalplan.no Tlf: 2213 3232


Nyheter

38

Daglig leder Lisbeth Halseth og styreleder og gründer Lars Haukeland i LPO foran en kopi av teglfasaden på Oslo Spektrum.

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

er vår form for urbansime. Vi måtte føye nye bygg inn i et område med vernet bebyggelse. Det ga oss motstand: Hva skal vi bruke de gamle byggene til, hvordan tilpasse dem til nye krav? Vi kom med våre råd, for eksempel å ha biblioteket i et av de verneverdige byggene. Gamle, brukbare bygg på Vulkan Rena leir, Møllebyen i Moss og Vulkan i Oslo er også eksempler på hvordan LPO utvikler nye byrom og former bydeler. – På Vulkan er vi med på å verne mer enn det Byantikvaren hadde tenkt. Bygningene er brukbare og en utrolig ressurs for oss. Det er ofte billigere å ta vare på det gamle enn å bygge nytt, sier Halseth, som understreker betydningen av å programmere riktig. – Det var vi som foreslo å legge Dansens Hus inn i en av de gamle bygningene.

Boliger i Rena leir, signert LPO. (Foto: LPO)

Haukeland legger ikke skjul på at de er stolte av hva LPO har fått til på Vulkan. Selv om de ikke har tegnet alle byggene, har de laget masterplanen. – Det er ikke nok å bygge noe som føyer seg til resten av bygningsmassen. Det må også skapes et mangfold av ulike bygninger i en bydel med møteplasser. Livet der skal pulsere slik at det blir et nytt lite hjerte i Oslo. Sørenga og Filipstad avslutter Fjordbyen LPO vant også arkitektkonkurransen om Sørenga, den gamle containerhavna i Bjørvika. Ideen er å samle bygninger rundt en kjerne der hvert boligkvartal skal kunne tegnes av ulike arkitekter og åpne for mye samspill. Selv har LPO tegnet to kvartaler som tilfredsstiller byggherrens krav om mangfold innenfor en helhet.

– Det er først og fremst byggematerialene som skaper helheten, sier Halseth. – Vi skal skape et tydelig byrom som profileres med en sjøside og en landside slik at folk kan føle at ”her er det”. – Bør vi vente med å bygge ut Filipstad? – Nei, hele byen vil tjene på at utviklingen av Fjordbyen går på full gass, det vil gjøre investorene mer aktive. Filipstad bør komme så fort planene er forsvarlig behandlet. Det er ingen grunn til å legge planene på vent, sier Haukeland, som mener Filipstad vil gi Fjordbyen ny drivkraft og drahjelp. – Fjordbyen er NÅ. Hvis man ikke satser nå, kommer utviklingen andre steder. Hele Fjordbyen bør kunne stå ferdig innen 2025. Konkurrerer seg til nye oppdrag LPO får mange oppdrag ved å vinne arkitektkonkurranser, og bransjen


39

WWW.BASALE.NO

REGNBUEVEIEN 9 – LANGHUS/SKI 10 379 KVM MODERNE LOGISTIKKBYGG TIL LEIE

Eiendommen er beliggende på det godt etablerte, og meget attraktive, Regnbuen Industriområde kun 20 minutter fra Oslo Sentrum og med gode kommunikasjonsmuligheter via E6. Store asfalterte uteområder til parkering, lagring og håndteringsplass - tomten er på totalt 26.800 kvm, og det er mulig å kjøre rundt bygget. Totalt 14 stk overbygde porter/ramper sørger for god efektivitet og logistikk, samt 11,5 meter takhøyde Megler: Alf Martin Brasøygård Dir. tlf. 22 86 83 15 E-post: amb@basale.no

www.fcas.no

Totalforvalter av næringseiendom

ForvaltningsCompagniet AS er et av landets største uavhengige miljøer for eiendomsforvaltning og driver omfattende virksomhet innen totalforvaltning, drift, utvikling, rådgivning, kjøp, salg og utleie av næringseiendom

Våre tverrfaglige team av spesialister opptrer på eiers/utleiers vegne for å sikre optimal totalforvaltning av bygningsmassen og samtidig øke verdi og avkastning på investeringen

ForvaltningsCompagniet er stolt bransjesponsor for Citykonferansen 2012 Vi ser frem til å treffe alle heldige konferansedeltagere på vår stand


Nyheter

40

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

På Sørenga i Bjørvika jobbes det på spreng med boliger og næringslokaler. LPO laget masterplanen og har tegnet et av kvartalene (foto: LPO)

er på mange måter preget av denne kulturen. For å vinne må man yte sitt beste. Det hjelper også at LPO er ansett for å være en god arbeidsplass med en ordnet økonomi. – Noe av grunnen til at vi startet et firma med et litt anonymt navn var å signalisere at dette er et Firma, et aksjeselskap med ordnede arbeidsforhold. Det har vi hele tiden fokus på, sier Haukeland. – LPO skal være et redskap for et all right arkitektliv, smiler Halseth, som sverger til ”medarbeiderkapitalisme”. – Det er viktig å videreføre tanken om at alle kan være aksjonærer. Alle ansatte får tilbud om det, og alle eier en like stor andel. Vi mener vi har en profesjonell organisasjon med en tydelig ledelse med en daglig leder, som er meg, og en arbeidende styreleder, som er Lars.

– Skal vi vinne, må vi dele kunnskap og kreativitet for å bli bedre, sier styrelederen. – Hvor langt fremover ser dere? – Ikke særlig mer enn tre måneder. Utover det må vi gjette, men det går veldig bra for oss. 2011 ble bedre enn 2010. Vi er optimister, har mange bein å stå på og flinke folk. Oppdragsgiverne er både små og store, offentlige og private. Det viktigste er at de er profesjonelle, sier Halseth. – Vi liker oppdragsgivere som har et nærvær i prosjektet og som vi kan bryne oss på og utvikle noe sammen med. Derfor handler ikke denne virksomheten bare om å tjene penger. Oppdragsgiverne skal helst få noe de ikke trodde de kunne få!

Honorarer og priskonkurranser Joda, honorarene er tilstrekkelige til å drive firmaet offensivt. Tidligere kunne arkitektkontorene lene seg på Honorarnormen, men den ble opphevet sent på 80-tallet, samtidig med at oppdragsmengden falt. – Alle vet hva det koster å bruke en god arkitekt. Vi klarer å tilpasse oss markedet. Priskonkurranse skaper et press, men vi er ikke villige til å prise oss helt ned i bånn. Prisene finner sitt leie, og vi ønsker å ha en åpenhet mot byggherrene våre. Det skaper tillit. Vi må vise hva vi må ha for at LPO skal levere god kvalitet. Vi selger ikke ferdigvare, men kreativ service, slår Lars Haukeland fast.

Tekst Ivar Sekne  •  e-post redaksjon@ne.no  •  Foto Ivar Sekne og LPO


41

Skedsmo/Hvam, Lahaugmoveien 58 (Bygg 37)

Et selskap i Anthon B Nielsen Eiendom

Ca. 360 –2 200 kvm verksted og lager – Lahaugmoen næringspark – til leie

• Enkel adkomst fra E6! • God standard. • Arealeffektive verksted/lagerlokale med kontorer til leie – bygg 37. • Egner seg til verksted/produksjon/lager. • Adkomst fra bakkeplan i begge etasjer via store kjøreporter. • Takhøyde på ca. 6 m.

• God plass foran portene til lastesone/snuplass. • Kontorer med fin utsikt i øvre etasje, flere kontorer kan etableres i bygget etter leietakers ønske. • Tilgang på vann, sluk og oljeutskiller i lokalet. • Kontakt: Knut Erik Olderkjær, tlf. 67 91 76 54, mail: knut@real.no • Oppdragsnr.: 09065

www.real.no

SENTRALT BELIGGENDE KONTORLOKALER til fornuftig pris – Skøyen Hoffsborg 1 i Engebrets vei 3 på Hoff/Skøyen er et attraktiv kontorbygg med effektiv og fleksibel planløsning. Bygget har god parkerings dekning, både utendørs og inne i parkeringsanlegg med egen vaskehall. Det er mulig å leie opp til ca. 1 500 m2 hvorav hver etasje utgjør 614 m2 pr etasjeplan. En etasje på 614 m2 kan deles opp i ulike utleieobjekter, med størrelse fra 242 m2 til 614 pr etasje.

Rolf Th. Holm Telefon 22 51 12 80 / 92 22 25 43 mail: rth@holmeiendom.no www.holmeiendom.no

4 min gange fra Skøyen tog stasjon. Kort avstand til all øvrig offentlig kommuniksjaon som trikk og buss. Nabo til Møllhausen Torg: et hyggelig nærsenter med dagligvare, apotek, frisør, blomster og Cafe. Bygget har god ventilasjon, kjøling og solavskjerming.


Leiepriser

42

Massiv flukt fra Helsfyr Enda en stor leietaker forsvinner fra Helsfyr, det kan bli mye lokaler som må erstattes de kommende årene. NEnyheter har de senere dagene omtalt hvordan store leieforhold på Helsfyr kan opphøre. Klima- og forurensningsdirektoratet vil i utgangspunktet bort fra Strømsveien 96, hvis Entra ikke lykkes i å forlenge , og Nexans Norway er på vei bort fra Innspurten 9 (Helsfyr Panorama. Nå forsvinner også Bymiljøetaten, som i dag holder til i Strømsveien 102 (bildet). Bymiljøetaten ble opprettet 1. mai i år og har ansvaret for oppgavene som Samferdselsetaten, Trafikketaten, Friluftsetaten og Idrettsetaten tidligere utførte. Etaten består i dag av om lag 700 ansatte, hvorav rundt 400 av disse skal samlokaliseres. Powerhouse Derfor har Bymiljøetaten vært i leiemarkedet. Etaten ba i sitt søk

fra i høst om lokaler på mellom 8000 og 12 000 kvadratmeter, der det er rom for å etablere et kundesenter. Avgjørelsen er nå tatt. - Vi har bestemt oss for å utvikle et Powerhouse i Sundt-Kvartalet, vis-a-vis Plan- og bygningsetaten. I dag er det en delt regulering av kvartalet, med 30 000 kvadratmeter med næringsarealer, samt drøyt 10 000 kvadratmeter med bolig. Jeg regner med at vi må igjennom en ny reguleringsprosess, bekrefter direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten overfor NEnyheter. Samme modell Edvardsen sier at Powerhouse-bygget til Bymiljøetaten blir etter en modell som Entra Eiendom, Skanska, Snø-

hetta arkitekter, miljøorganisasjonen ZERO Hydro har utviklet. Søket var altså på inntil 12 000 kvadratmeter, Edvardsen sier han regner de trenger mellom 8000 og 10 000 kvadratmeter. Rundt 400 ansatte flytter inn. - Vi regner med å flytte inn om 2,5 år. Det varierer når de eksisterende leiekontraktene går ut, de første begynner å gå ut fra 2013, sier han. Rundt 40 000 m2 Bymiljøetaten legger i dag beslag på hele 16 000 kvadratmeter i Strømsveien 102. Forsvinner alle de tre store leietakerne fra Helsfyr, må det de nærmeste årene finnes nye leietakere til over 30 000 kvadratmeter i området.

Tekst NEnyheter.no

Leiepris på kontor i Oslo 4000 4000 3500 3500 3000 3000 2500 2500

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

2000 2000 1500 1500 1000 1000 500 500 00

1kv01 3kv01 1kv02 3kv02 1kv03 3kv03 1kv04 3kv04 1kv05 3kv05 1kv06 3kv06 1kv07 3kv07 1kv08 3kv08 1kv09 3kv09 1kv10 3kv10 1kv11 3kv11 1kv12 3kv12 Kilde: DnB NOR Næringsmegling

Oslo S, Bjørvika, Regjeringskv.

Asker - Bærum

Nydalen

Aker Brygge, Vika, Tjuvholmen

Ytre Sentrum

Skøyen

Helsfyr/Bryn

Indre Sentrum

Lysaker


UTLEIE SALG VERDIVURDERINGER RÅDGIVNING Kirkeveien 64

Bygdøy Allé 8

Bryggetorget 1

Rosenborggata 19

Dronning Eufemies gate 16

Her er noen av våre eiendommer i Oslo og Bærum: Dronningens gate 6 Øvre Slottsgate 15 Kronprinsensgate 1 Rosenborggata 19 Pilestredet 75 D Haslevollen 3 Ramstadsletta 15

Kontakt: Ole Jørgen Moen, telefon: 93 24 70 42, e-post: ole.jorgen@norskmegling.no www.norskmegling.no

Pilestredet 75 D

Lysaker torg 12 Bygdøy Allé 8 Kirkeveien 64 Dronning Eufemies gate 16 Hildertunet 2 Bryggetorget 1


Leiepriser

44

Leienivå 5000 4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000

Søylene viser øvre og nedre prisleie for de ulike områdene. Punktet over søylene viser den høyeste prisen som er oppnådd i området.

Kilde: DnB NOR Næringsmegling

Lysaker

Skøyen

CBD

Indre sentrum

Ytre sentrum

Nydalen

Helsfyr-Bryn

Høy God Høy God Høy God Høy God Høy God Høy God Høy God Lav 1700 1300 1850 1350 2250 1750 1700 1250 1500 1100 1500 1250 1500 1200 Høy 1950 1700 2150 1700 2950 2250 2200 1700 1900 1500 1850 1500 1875 1500 Range 250 400 300 350 700 500 500 450 400 400 350 250 375 300 Topp 2200 2300 3900 2600 2200 2085 1950

200 000

0

0

688 000

708 000

751 000

765 000

735 000

647 026

677 000

730 000

6000

4000

453 000

200000

412 000

400 000

446 000

400000

755 000

600 000

8000 806 000

800 000

570 000

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

600000

1000

1 000 000

868 000

800000

Ledighet 926 000

1000000

2000

1kv 2004 3kv 2004 1kv 2005 3kv 2005 1kv 2006 3kv 2006 1kv 2007 3kv 2007 1kv 2008 3kv 2008 1kv 2009 3kv 2009 1kv 2010 3kv2010 1kv 2011 3kv2011 Kilde: DnB NOR Næringsmegling

3 kv. 2002 1 kv. 2003 3 kv. 2003 1 kv. 2004 3 kv. 2004 1 kv. 2005 3 kv. 2005 1 kv. 2006 3 kv. 2006 1 kv. 2007 3. kv. 20071. kv. 20083. kv. 2008 1 kv. 2009 3 kv. 2009

Ledigheten omfatter arealer som er ledige p.t. samt lokaler som vil være klar for ny leietaker i løpet av de nærmeste 12 måneder.

0


45

NE byrås medarbeidere har kompetanse innen research og analyse, kommunikasjonsstrategi, konsept- og identitetsutvikling, design og utvikling for trykte og digitale medier. I tillegg har vi gode samarbeidspartnere innen illustrasjon, fotografi og 3D, noe som gjør at vi alltid kan skreddersy et team og en løsning som dekker dine ønsker og behov. NE byrå er en del av NæringsEiendom, som i over 20 år har hjulpet eiendomsaktører med markedsføring av sine eiendommer og selskaper. www.naringseiendom.no

Risto Eiendom / Kampanje

Marcus Thranesgate 2, 2. etg. 100 til 880 kvm

Myrens Verksted Moderne kontorlokaler i flotte omgivelser • Enkel adkomst langs ring 2. • Sentralt beliggende nær offentlig kommunikasjon. • Meget god teknisk standard. • Flotte utearealer og turmuligheter langs Akerselva. • God parkeringsdekning. • Fast pris 1400,-/kvm leie eks. mva. + à konto felleskostnader og strøm.

MYREN EIENDOM AS, Sandakervn. 24C, Bygg B, P.B. 4218 Nydalen, 0401 OSLO, Tlf: 2287 1900, Fax: 2287 1905

www.myreneiendom.no


Leiepriser

46

Leiepriser for kontor i Oslo Leiepris/NOK/m2

Nydalen Oslo ytre vest

Oslo ytre øst Sinsen Storo Kjelsås Grefsen

Ullevål

Alna-Ulven

Generelt Top standard/ høy standard nybygg

2900

3600

2200

2800

1900

2600

1600

2300

1400

1800

1000

1400

Økern Indre Oslo nord

Majorstua

Indre Oslo vest

CBD

Skøyen

Helsfyr-Bryn

Indre Oslo øst

Lysaker

Ryen

Kartet viser leiepriser på kontorer over 500 m2 i forskjellige deler av Oslo (september 2011).

Oslo ytre sør

CBD: Sentrale business distrikt

Fornebu

Kilde: Akershus Eiendom

Ledighet for kontor i Oslo Leiepris/NOK/m2 Nydalen Oslo ytre vest

Oslo ytre øst Sinsen Storo Kjelsås Grefsen

Ullevål

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Alna-Ulven Økern Indre Oslo nord

Majorstua

Indre Oslo vest Skøyen

Lysaker

Helsfyr-Bryn

CBD

Ledighet kontor i Oslo

Indre Oslo øst

> 20 %

< 20 %

< 17,5 %

< 15 %

< 12,5 %

< 10 %

< 7,5 %

<5%

< 2,5 %

Ryen

Kartet viser kontorledigheten i forskjellige deler av Oslo (juli 2011). Oslo ytre sør Fornebu

CBD: Sentrale business distrikt Kilde: Akershus Eiendom


eiendomsforvaltning består av mange små og store fagfelt

Vi holder i trådene

Colliers Property Management ARS AS har som fremste oppgave å sikre og videreutvikle kundenes verdier innen næringseiendom. Gjennom systematisk arbeid, forvalter og utvikler vi i dag ca. 270 000 kvm næringseiendom med total brutto leie på ca NOK 230 millioner over hele Norge. Våre kunder er norske og utenlandske eiendomsinvestorer med alt fra en eiendom til børsnoterte fond. Eiendomsforvaltning er delt inn i tre fagområder; administrativ, teknisk og økonomisk. Våre ansatte er høyt kvalifiserte innen disse fagområdene, og håndterer alle former for forvaltning og regnskapsføring av bolig og næringseiendom. Colliers International AS. Hegdehaugsveien 31, N-0352 Oslo. Tel: + 47 2206 6280. Fax: + 47 2206 6290. www.colliers.no


Leiepriser

48

Eiendomsverdi’s inflasjonsjusterte snittpriser for kontorer i Oslo

Leiepris for prestisjelokaler i CBD fra Q1 1998 tom Q4 2011

1700

Oslo totalt, nominelle kroner

1600 1500 1400

5000

1300

4500

1200

4000 3500

1100

3000

1000 2500

900

2000

20 10

07 20

20

20

1000

04

01

19 98

20 11

20 10

20 09

20 08

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

20 01

1500

20 02

20 00

800

500

Kilde: Union Norsk Næringsmegling

Kilde: Union Norsk Næringsmegling

0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Topp standard

1900

2200

2500

2600

2800

2800

2100

1950

1950

2100

2700

3900

3750

2700

2850

2011 3100

Høy standard CBD

1600

1850

1900

1900

2200

2100

1800

1500

1550

1700

1900

2300

2300

2200

2350

2450

Nybygg CBD

1300

1500

1700

1800

1900

2100

1900

1750

1700

1900

2000

2600

2600

2500

2550

2550

God standard

1250

1400

1500

1550

1700

1650

1450

1300

1250

1300

1400

1900

1900

1850

1900

2200

Høy standard vest

1400

1550

1700

1700

1850

1750

1450

1300

1300

1400

1750

2200

2200

1900

1850

1900

Høy standard øst

1150

1300

1400

1400

1450

1450

1250

1200

1100

1150

1300

1550

1650

1550

1650

1650

500

650

700

700

800

800

600

500

500

600

800

950

950

900

900

800

Eldre lokaler

Kilde: Akershus Eiendom

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Leiepriser i nye kontrakter over 500 m² målt i kr. per kvm. per år ekskl. mva. og felleskostnader

Topp standard og beliggenheter per Q4 2011

Gjennomsnitt (snittlokalet for sonen)

Vika, Aker Brygge & Tjuvholmen

3 900

2 600

Svak vekst

Øvrige sentrum inkl. Bjørvika

2 850

1 700

Svak vekst

Leiepristendens

Oslo Vest inkl. Majorstua

2 250

1 650

Flat

Indre Nord inkl. Ullevaal stadion

1 800

1 300

Flat

Indre øst inkl. Kværnerbyen

1 700

1 100

Flat

Skøyen

2 450

1 800

Marginal vekst

Lysaker

2 000

1 600

Flat

Fornebu

1 900

1 450

Flat

Nydalen

2 000

1 500

Flat

Bryn / Helsfyr

1 800

1 400

Flat Kilde: Union Norsk Næringsmegling


House of Business / Identitet

NE byrås medarbeidere har kompetanse innen research og analyse, kommunikasjonsstrategi, konsept- og identitets-utvikling, design og utvikling for trykte og digitale medier. I tillegg har vi gode samarbeidspartnere innen illustrasjon, fotografi og 3D, noe som gjør at vi alltid kan skreddersy et team og en løsning som dekker dine ønsker og behov. NE byrå er en del av NæringsEiendom, som i over 20 år har hjulpet eiendomsaktører med markedsføring av sine eiendommer og selskaper. www.naringseiendom.no


Handel

50

Snart begynner forvandlingen

NE0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Til våren starter forvandlingen av Aker Brygge. Et til dels utilgjengelig og lukket kjøpesenter skal åpnes opp, der én sentral handlegate blir ett av de store trekkplastrene. Verkstedhallene på Aker Brygge, i den nordøstre delen av området ut mot Støperigata, er den første av de tre store shoppingbyggene som skal ”til pers”. I april/mai begynner ombyggingen. Store deler av dette bygget stenges fra våren, som betyr at leietakerne må forflyttes til andre deler av ”Brygga”. – Noen flytter ut midlertidig, andre permanent, men de fleste fortsetter andre steder. Det hyggelige for oss er at mange har lyst til å være med videre, de har tro på fremtidens Aker Brygge, sier senterdirektør Tomas Oberg til NæringsEiendom. Oberg forventer at den første ombyggingen vil vare i omtrent tolv måneder. Fremdeles er det ikke helt avgjort hvilket bygg som så står for tur etter Verkstedhallene Ny bydel Tomas Oberg sier grunnideen med ombyggingen (se også undersak) er å etablere Aker Brygge som en ny bydel og forsterke det de er dårlige på. – I dag er vi ikke så gode på hus og hjem og heller ikke på sport, og ikke minst må vi gjøre shoppingen

Norwegian Propertys Tomas Oberg er opptatt av å få en riktig miks blant leietakerne innenfor handel. (Foto: Norwegian Property)

Aker Brygge, med én inngang i hver ende, mot i dag hele 13-14 innganger. De tre shoppingbyggene på Aker Brygge vil alle få fasader ut mot sidegatene, som ikke er tilfelle nå. – Det skjer i dag veldig lite i sidegatene, med lukkede fasader. Bryggetorget fungerer heller ikke som et treffsted, erkjenner Oberg. Senterdirektøren vil ikke nå begynne å spekulere i hva som er en realistisk omsetning etter ombyggingen. – Jeg er mer opptatt av at vi får til en riktig miks blant leietakerne. Og så er det 12 millioner mennesker i året som besøker oss, det er viktigere å få inn de riktige konseptene, slik at disse menneskene beveger seg inn i shoppingdelen.

mye mer synlig. Vi må både forsterke det vi er gode på, samtidig som vi må få inn unike konsepter, fordi Aker Brygge blir ikke store nok til å konkurrere som et tradisjonelt kjøpesenter, poengterer Tomas Oberg. Etter ombyggingen vil det være én gjennomgående shoppinggate på

Bra for sentrum – Frykter dere konkurransen fra Bjørvika fremover? –Nei, egentlig ikke. Jeg tror at det som skjer i Bjørvika vil forsterke sentrum og kampen mot de store sentrene som ligger langs Ring 3. Det blir mye daghandel og kontorer i Bjørvika, og dessuten har vi mye


51

EFFEKTIVE KONTORLOKALER INNTIL 5400 M2 Drammensveien 147 3. etg.: 2.172 m2 | 4. etg.: 2.172 m2 | 4. etg.: 1.060 m2 • Etasjene kan leies enkeltvis eller samlet. Kan deles. • Lokalet ledigstilles pr april 2012 etter Norske Shell. • Felles kantine, samt konferanseavdeling med auditorium og møterom. • Flytoget, trikk og bussknutepunkt vis a vis eiendommen. • Parkeringsplasser i bygget, samt egen gjesteparkering. • Fra 100- 300 arbeidsplasser, meget arealeffektive lokaler. • Lokalene kan tilpasses ny leietaker. • ne.no/36871 • Henvendelser: Axel Eide, mob. 90 82 82 25 e-post: eide@epn.no Morten Buøen, mob. 90 05 97 20 e-post: morten.buoen@dnb.no

bedre tilgjengelighet fra innfartsårer og flere parkeringsplasser, svarer Oberg. – Og når blir Aker Brygge ferdig? – Målet er at alt skal stå klart i løpet av 2014, slik at nye Aker Brygge er hundre prosent ferdig fra 1. januar 2015, forteller Oberg. De 65 butikkene og 35 serveringsstedene på Aker Brygge oppnådde i fjor 2,7 prosent i omsetningsvekst fra 2010, 3,3 prosent vekst på sammenliknbart grunnlag. Gjennom 2011 ble det fortløpende lagt ned tolv virksomheter. Den totale fjorårsomsetningen endte på 1226 millioner. – Vi har hatt en god vekst innenfor de fleste bransjene gjennom hele året. I 2010 hadde vi et dårlig første halvår, men et veldig godt andre halvår. 2011 var derimot et generelt godt år hele veien, sier senterdirektøren. Tomas Oberg sier at serveringsstedene hadde en omsetningsvekst på 4,4 prosent fra 2010 til 2011, der nykommeren Onda by Pal&Ness (fra 1. oktober) på Tingvalla-utstikkeren har gjort det veldig godt. – Servering hadde 1 prosent vekst etter åtte måneder, men vi har hatt en bedre julebordsesong enn i 2010, samt tilveksten med Onda. Butikkene hadde 2,3 prosent omsetningsvekst i 2011, til tross for elleve færre butikker, forteller Oberg. Det er først og fremst klær og sko og faghandel som ikke kan vise til den samme veksten, men det er blitt syv færre butikker innenfor dette segmentet. En av disse syv har lagt ned virksomheten, mens leiekontraktene gikk ut for de seks andre. At klær og sko ikke går like bra, mener

KONTORER, SHOWROOM OG LAGER VED E18 Nesbruveien 75 Fra ca. 500 m² til ca. 5.400 m² kontorer og showroom/lager. • Sentral beliggenhet i et av Askers mest aktive kontor- og næringsområder. • God eksponering mot både E18 og Billingstadsletta. • God offentlig kommunikasjon og kort vei til av- og påkjørsel E18. • Det er b.l.a. 3 kontoretasjer i én bygningskropp ledig. Kan leies som “eget bygg”. • Store, åpne showroom- og lagerlokaler, med direkte innkjøring. • Eiendommen har rikelig med parkeringsplasser. • Lokalene kan overtas snarlig, eller etter avtale. • ne.no/38421 • Henvendelser: Axel Eide, mob. 90 82 82 25 e-post: eide@epn.no

Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf. 22 12 98 30 - Fax 22 12 98 38 E-post: firmapost@epn.no - www.epn.no


Handel

52

Oberg er en trend mange steder, blant annet som følge av det milde været. Mildt vær ødelegger – Noen av butikkene kan ha bommet litt på kolleksjonen. Klær og sko hadde en bra vekst frem til november, men fikk ikke med seg vintersesongen. I desember så jeg flere ytterjakker som rundt omkring i byen ble solgt til halv pris, sier Oberg. – Men våre spesialbutikker har gjort det veldig bra. Aspeli (herreklær, red.anm) hadde i desember tidenes beste omsetningsmåned med 1,6 millioner kroner, og Zenon (dame-

Aker Brygges butikker har en snitthandel på 228 kroner per handlende. (Ill.: Space Group Arkitekter og Ghilardi Hellsten Arkitekter)

og herreklær) har gjort det veldig bra. Generelt har unike konsepter gått bra, mens de som selger rimelige klær ikke har den samme utviklingen, selv om det er varierende også her, fortsetter han. For 2012 venter Tomas Oberg en totalomsetning på 1,1 milliarder. – Denne nedgangen i forhold til 2011 kommer som følge av ombyggingene og at noen flytter ut, understreker han. For utenforstående kan det virker veldig stille på Aker Brygge om formiddagen, med langt mellom de handlende. Oberg parerer med at den generelle trenden om at færre men-

nesker besøker sentrene, har snudd for deres vedkommende. – Vi har ikke hatt nedgang i antall kassaslag, og vi er blitt mer aktive på markedsføring og doblet budsjettet her. Så har vi lansert aktiviteter som ølfestival, vinfestival og St. Hansfeiring. Fra å være ganske usynlig, har vi gått til å bli blant de to mest synlige. Og så har vi lagt om markedsføringen fra ren profil til å nå mer ut til den jevne handlende, sier han. Nattsuksess I tillegg har Aker Brygge begynt med nattåpent tre ganger i året. Det løfter


53

De 65 butikkene og 35 serveringsstedene på Aker Brygge oppnådde i fjor 2,7 prosent i omsetningsvekst fra 2010. (Ill.: Space Group Arkitekter og Ghilardi Hellsten Arkitekter)

omsetningen i butikkene på en hverdag fra ca. 2 millioner kroner til 4,5-5 millioner. Tomas Oberg sier det er flere som kommer for å handle ”om natten” på Aker Brygge sammenliknet med mange sentre i sentrum. – Vi har hatt suksess med nattåpent, og så har vi tatt tilbake noe

der vi har vært svakest, nemlig på helgehandel. Det er hovedsakelig i helgene vi har tapt tidligere, men det er på fredager og lørdager vi øker mest, sier han. Snitthandelen på 228 kroner per handlende gjennom året er også høyt sammenliknet med andre sentre.

– Hva har etableringen av Tjuvholmen betydd for Aker Brygge? – Det har medført større gjennomgangstrafikk og flere mennesker vil til området. Hele Vika har forbedret seg ytterligere, strøket har løftet seg og blitt mer attraktivt for handel.

Tekst Jan Revfem  •  e-post jan@ne.no

Nye Aker Brygge Norwegian Property eier 60 prosent av bygningsarealene på Aker Brygge. Adm. direktør Olav Line i Norwegian Property var i juni ifjor svært åpen om hva som var problemet med kjøpesenteret på ”Brygga”, som aldri har lykkes helt. – Det er noe introvert ved kjøpesenteret som har gjort at de fantastiske intensjonene man hadde for Aker Brygge har bleknet. Vi må skape et skarpere skille mellom kontor og handel, med egne inn-ganger for kontorene. Handel må foregå utover mot gaten. Vi har ikke fylt gatene med nok innhold. Målet er en levende handlegate, hvor det skjer noe hele

tiden, sa Line da han for syv måneder siden presenterte de store ombyggingsplanene for Aker Brygge. Et viktig virkemiddel er at all handel flyttes ned til første etasje. Samtidig skal handelen vris utover mot gatene. Fasadene skal åpnes opp. Handelssentrum Fra å være et introvert kjøpesenter, er planene at Aker Brygge skal bli et levende handelssentrum med butikker med store glassfasader over to etasjer - beliggende utelukkende på gateplan. Det skal etableres en helt ny handlegate diagonalt fra hovedinn-

gangen gjennom de ulike byggene og opp til torget, med fasader over dobbel takhøyde. Utendørs, i Holmens gate, skal det skapes en travel, langsgående handlegate med butikker og serveringssteder på begge sider. Disse gatene vil forbinde Rådhuset og Vika med Tjuvholmen og Filipstad. Totalt skal Norwegian Property de nærmeste årene investere inntil 1,5 milliarder kroner i ”nye” Aker Brygge. Denne summen omfatter både kontor og handel og utearealer. Tekst Jan Revfem E-post jan@ne.no


Nyheter

54 Eiendomstoppenes spådommer om eiendomsmarkedet i Oslo varierer stort. (iStockphoto)

Prisvekst på toppen

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Leietakerne må om ett år ut med 4000 kroner for å leie de beste kontorlokalene i Oslo. Det tror flere ledende eiendomsaktører som NæringsEiendom har snakket med. Vi har spurt seks eksperter hva de tror om 2012 (se neste side), blant annet om leiepriser i det øverste kontorsegmentet. Christian Ringnes er en av dem som tror de typiske leieprisene i dette segmentet (prime rent) vil stige til 4000 kroner kvadratmeteren i løpet av 2012. Direkteavkastningskravet for de samme eiendommene (prime yield) vil ligge på 5,5 prosent, 5,25 prosent for de aller, aller beste eiendommene. Eiendomsspar-sjefen spår 40 milliarder i transaksjonsvolumer i år, i så fall en økning på drøyt 5 milliarder fra 2011. Om den forventede utviklingen i arealledigheten sier Ringnes: – Den vil ligge på 6,5–7 prosent hvis man måler det som faktisk står ledig og ikke inkluderer uferdige nybygg og heller ikke fraflyttede eksisterende lokaler, selv om disse markedsføres. I snitt spår Christian Ringnes at det både blir vanskeligere og dyrere å få finansiering enn i 2011. – Men ikke vesentlig vanskeligere og dyrere enn det var ved årsskiftet 2011/2012, tilføyer han. Opp mot 4200 kr Adm. direktør Olav Line i Norwegian Property tror det kan bli helt opp mot 4200 kroner kvadratmeteren i toppleier ved utgangen av 2012. Prime yield og ledighetsnivåer blir

omtrent som i dag, respektive 5,25 prosent og 7 prosent, litt avhengig av hvordan man teller sistnevnte. Olav Line er noe mer optimistisk til finansieringsmulighetene fremover enn Christian Ringnes. – Jeg antar disse blir som i 2011, men lettere for bankkunder med langsiktige relasjoner. Man er avhengig av at situasjonen i eurosonen ikke forverres ytterligere, sier han. Direktør for eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, Tron Harald Bjerke, er den av ekspertene som skiller seg ut ved å spå ”lave” 3300 kroner per kvadratmeteren i prime rent mot slutten av 2012. Bjerke viser her til anslag fra eiendomsrådgiveren CB Richard Ellis. Dette nivået viser nok også at ”prime” defineres noe ulikt. Thon-direktøren vil ikke gjette på de totale transaksjonsvolumene, men spår 4,5 milliarder i omsetning av kontoreiendommer i Oslo. Markedsdirektør Sverre Landmark i Aspelin Ramm Eiendom er her den store pessimisten, med lave 20 milliarder i anslag for de totale volumene. Adm. direktør Kyrre Olaf Johansen i Entra Eiendom legger vekt på den store usikkerheten i makrobildet, som gjør det vanskelig å forutse utviklingen i markedet fremover. – Vi tror imidlertid leienivået vil være relativt stabilt for attraktive

bygg, og vi tror bildet er relativt stabilt med et stort sett flatt marked, sier han om direkteavkastningen. 7 prosent Ifølge den seneste konsensusrapporten til Entra var kontorledigheten i Oslo og Bærum ved utgangen av 2011 på ca 7 prosent. – Prognosene for arbeidsmarkedet tilsier at etterspørselen etter kontorarbeidsplasser vil vokse i takt med økt tilbud av lokaler. Entra regner derfor med at kontorledigheten vil være relativt uendret gjennom året, sier Johansen. Han venter at transaksjonsvolumet i 2012 vil øke, men at veksten kan bli lavere enn tidligere antatt. – Entras konsensusrapport fra oktober antyder 35 milliarder kroner i transaksjonsvolum i 2011 og en økning til ca 40 milliarder kroner i 2012. Vi tror at et anslag på 35 til 40 milliarder kroner for 2012 kan vise seg å bli et godt anslag. Dette må betraktes som et trendmessig anslag, da enkeltsalg kan påvirke volumet betydelig, sier Entra-sjefen. – Blir det vanskeligere og dyrere å få lån i løpet av 2012? – Finansieringsmarkedet er usikkert, men Entra Eiendom har en meget god kredittkvalitet og venter fortsatt å kunne oppnå finansiering til relativt sett gode betingelser, svarer Kyrre Olaf Johansen.

Tekst Jan Revfem  •  e-post jan@ne.no  •


Ta styringen i verdikjeden for byggenæringen Fleksibel videreutdanning for praktikere: • Eiendomsutviklerstudiet • Byggherrestudiet • Eiendomsforvalterstudiet • Lederutviklingsprogram

www.eiendomsfag.no


Nyheter

56

Hva tror du prime rent for kontorlokaler i Oslo er ved utgangen av 2012? Hva tror du prime yield er for de samme eiendommene? Hva ligger kontorledigheten i Oslo-regionen på ved utgangen av 2012? Hva tror du de totale transaksjonsvolumene i 2012 havner på? Blir det vanskeligere og dyrere å få lån i løpet av 2012?

CHRISTIAN RIGNES, Eiendomsspar

1. 4000 kr/m2 2. 5,25-5,5 % 3. 6.5-7% 4. 40 mrd 5. I snitt blir vanskeligere/dyrere

OLAV LINE, Norwegian Property

NE0112 www.ne.no www.nenyheter.no

1. 4000-4200 kr/m² 2. 5,25 % -5,3% 3. Ca. 7 % 4. Ca 35 mrd. 5. Som i år

TRON H. BJERKE, Olav Thon Gruppen

1. Kr 3300 pr kvm 2. 5,75% 3. 6,5% 4 kr 4,5 mrd (kontoreiendommer i Oslo) 5 Vanskeligere og dyrere.


57

CARL E. KREFTING, Søylen Eiendom

1. 4000 kr/m2 2. 5,25–5,5 % 3. 7–8% 4. 35 mrd 5. Ikke vanskeligere, men kanskje litt dyrere

KYRRE O. JOHANSEN, Entra Eiendom

1. Relativt stabilt 2. Relativt stabilt 3. 7 % 4. 35–40 mrd 5. Gode betingelser for god kredittkvalitet

SVERRE LANDMARK , Aspelin Ramm

1. 4000 kr/m2 2. 5,25 % 3. 7 % 4. 20 mrd 5. Er vel allerede blitt betydelig vanskeligere


Miljø

58

Kirkens Bymisjon sparer penger på lavere energibruk, slik at de kan bruke mer på sin kjernevirksomhet, som er å hjelpe folk og spre budskapet sitt. (Scanpix)

Bymisjonen går for energieffektivitet

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Bymisjonen har redusert energiforbruket med mellom 11 og 12 prosent og spart mellom halvannen og 2 millioner kroner. Det var i 2009 at eiendomsavdelingen i Bymisjonen gikk sammen med Aspelin Ramm for å gjøre Bymisjonens eiendommer mer energieffektive. Aspelin Ramm ble en av Kirkens Bymisjons samarbeidspartnere, hvor de i tillegg til økonomisk støtte bidrar til opplæring og kompetanseutvikling innenfor energieffektivisering. Eiendomsutvikleren gir interne konsulenttimer, og resultatet har vært en betydelig reduksjon av energiforbruket i Bymisjonen. Halvveis til målet – I løpet av ett år reduserer vi energiforbruket med 11-12 prosent. Dette utgjør 1,5 til 2 millioner kroner i året, sier Einar Bertel Røstgård i Kirkens Bymisjon.

Men Aspelin Ramm og Bymisjonen er ennå ikke i mål med energieffektiviseringen. Prosjektet, som har fått navnet Prosjekt 24, har ambisjoner om å redusere energibruken med 24 prosent. Bymisjonen og Aspelin Ramm meldte nylig at samarbeidet fortsetter i 2012. Eiendomsavdelingen i Bymisjonen øker samtidig ambisjonsnivået etter hvert som virksomhetene og driftsledere får økt kunnskap og blir mer bevisst på sparepotensialet. – Vi får tilført mye ny kunnskap, og dette har gjort mye med holdningene våre i tilnærmingen til driften. Mange har nå tatt initiativ til å prøve ut rutiner og praksis for å se om det gir utslag på energibruken, og det gjør det. Prosjekt 24

øker eierskapsfølelsen, og det er veldig spennende å følge effekten av tiltak vi initierer, forteller Røstgård. Enkle grep Ofte er det relativt enkle grep og rutiner som gir forbedringer. – Etter at vi endret resirkuleringsrutinene i Tollbugata, har vi også opplevd gode resultater på dette området. Samarbeidet med Aspelin har også gjort det lettere å dokumentere energi og avfallsbiten i forhold til Miljøtårnsertifiseringen. Tekst Dag-Jørgen Saltnes E-post dag@ne.no Foto Scanpix


59

Fagbok: Eiendomsutvikling i tidlig fase Erverv, stiftelse og utnyttelse av eiendom til bygging og byutvikling FORORD AV CHRISTIAN JOYS

Send bestilling pr. faks 23 11 56 01, eller på mail til akn@eiendomsfag.no Senter for eiendomsfag Postboks 2435 Solli 0201 Oslo

Pris 499 + 79 por ,togebyr 226 side r

FORB

DRE

Nå kan du få støtte til å forbedre energikarakteren

Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Det er eier av bygget som har ansvaret for å gjennomføre energimerkingen. Energimerket viser bygningens energistandard og er uavhengig av hvordan bygningen brukes. Investeringer i god energistandard gjør bygningen mer attraktiv fordi energikostnadene reduseres. Hos Enova kan du i søke om støtte til å forbedre energikarakteren. www.enova.no Les mer på www.energimerking.no


Juss/Miljø

60

Roy Frivoll i Avantor forteller at det er vanskelig å forhandle med hver enkelt leietaker om miljøinvesteringer.

Sliter med manglende

MILJØJUSS

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Både Husleieloven og standard leiekontrakter har store mangler når det gjelder investeringer som kan redusere energibruken i næringsbygg. Etter hvert som eiendomsselskapene har økt sin kompetanse innenfor ENØK og fokusert på strømforbruk, styringssystemet og liknende, er det blitt tatt store reduksjoner i energiforbruket. – Nå har eiendomsbransjen tatt ut ca halvparten av potensialet. Men vi kan ikke hente ut særlig mer uten å foreta investeringer, sier forvaltningsdirektør Roy Frivoll i Avantor til NæringsEiendom. Han erkjenner at eiendomsbransjen ikke har klart å gjøre nok, men mener årsaken handler om dårlige incitamenter for gårdeierne. – Alle våre bygg burde være optimale når det gjelder energieffektivitet. Men det er de ikke, og man kan spørre seg hvorfor. Det krever investeringer å få redusert

energibruken, og det er gårdeier som må stå for investeringene. Men de reduserte energikostnadene kommer leietakeren til gode. Vi har ingen incitament til å gjøre investeringene, sier Frivoll. En måte å løse utfordringene med manglende incitament kunne vært å bruke tredjeparter som tegner såkalte Energy performance-kontrakter med leietaker og gårdeier. Her vil tredjeparten ta investeringen og tar et mellomlegg på innsparingen på energibruken. – Dette har ikke vært noen stor suksess. Det er blant annet dårlig konkurranse på sånne kontrakter. I tillegg er det andre grunner som gjør det vanskelig, blant annet den praktiske organiseringen og at gårdeier mister kontrollen, sier Frivoll.

Umulig med forhandlinger I dag må Avantor forhandle med hver enkelt leietaker for å få gjennom miljøinvesteringer. Det går bra hvis man sitter med én stor leietaker i et bygg (særlig hvis denne er miljøbevisst). – Men mange bygg har flere leietakere, som har forskjellig utløp av leiekontrakten og ulik miljøinteresse. Da er det ofte vanskelig å bli enige om en investering som gir effekt på energibruken, sier Frivoll. Han mener bedrifter med kort tid igjen på leiekontrakten har helt andre interesser enn dem som har lange leiekontrakter. Dermed er det som regel ikke mulig å få gjennomført de investeringene som er nødvendige for å få ned energiforbruket. Roy Frivoll forteller at Avantor


Se mulighetene i leiekontrakter – nytt fagmagasin ute nå! Betydningen av gode leiekontrakter er ofte undervurdert. En riktig leiekontrakt er en sentral byggestein i utviklingen av en eiendom og er en viktig verdiskaper for et eiendomsselskap. Vi har bistått ved mange leiekontraksforhandlinger og ved tvister i forbindelse med leiekontrakter. Vi vet hva som skiller en god kontrakt fra en dårlig. I vårt siste fagmagasin Update har vi tatt en grundig gjennomgang av viktige sider ved leiekontrakter. Gå inn på wr.no og last ned siste utgave eller bestill et gratis trykket eksemplar for levering i postkassen. Det kan gi lønnsomme tips til kontraktsforhandlingene i året som kommer. Kontakt Oslo Line Ravlo-Losvik, partner Tel 22 82 76 22 LRA@wr.no

Bergen Bjørn Frode Skaar, partner Tel 55 21 52 52 BFS@wr.no

www.wr.no

Wikborg Rein er et av Norges største og mest internasjonale forretningsadvokatfirmaer. Ved våre kontorer i Oslo, Bergen, London, Singapore, Shanghai og Kobe, bistår og rådgir vi nasjonale og internasjonale virksomheter, både i det offentlige og i privat næringsliv. Vår ekspertise og erfaring bygges gjennom kontinuerlig utvikling av våre advokater, nære samarbeidsrelasjoner mellom våre kontorer samt et utstrakt nettverk i inn– og utland.


Juss/Miljø

62

Eiendomsbransjen sliter med å få til store miljøinvesteringer. (Foto: Shutterstock)

har en del tanker om hvordan disse utfordringene kan løses. – Vi har diskutert dette med dem vi samarbeider med og bransjeforeningen Norsk Eiendom. Vi skulle gjerne hatt inn i standard leiekontrakt at gårdeier har rett til å foreta investeringer hvor leietaker får redusert energikostnadene med en tilbakebetaling på

investeringen på for eksempel fem år. Dette kan finansieres gjennom felleskostnadene. Norsk Eiendom jobber med grønne leiekontrakter og ser på om man får slike ting inn i standardkontrakten, men det tar litt tid å implementere. Nå vurderer vi å innføre klausuler om dette i våre leiekontrakter, sier Frivoll, som mener at det aller beste hadde

Tekst Dag-Jørgen Saltnes  •  e-post dag@ne.no

Les NæringsEiendom på iPad. Last ned i AppStore nå!

vært hvis myndighetene fikk slike klausuler inn i Husleieloven. Roy Frivoll presiserer at Avantor og eiendomsselskapene ikke vil tjene noe på dette. – Det er ikke noe vi gjør for egen vinning, ut over at vi er opptatt av miljøet og tror dette er viktig og riktig, sier Roy Frivoll.


svennerreklame.no

ER BYGGET DITT ENERGIMERKET? For et drøyt år siden ble energimerking av yrkesbygg lovpålagt. Mange av de som har fulgt loven, kan nå nyte godt av reduserte energikostnader og mer attraktive salgs- og utleieobjekter. Det er ikke uvanlig at de som følger våre råd får 30 – 50% lavere strømregninger. Sett av tid til et lønnsomt møte.

KONTAKT OSS OM ENERGIMERKING AV YRKESBYGG NÅ! Tlf: 33 47 43 30 E-post: post@termoenergi.no www.termoenergi.no Vi har bl.a. energimerket bygg for:

ENERGIATTEST • ENERGIVURDERING AV TEKNISKE ANLEGG • ENERGIRÅDGIVNING • TERMOGRAFI • TRYKKTEST


Juss

64

Gøran Mjelde Aarvik, Wikborg Rein.

– Kontantstrømmen er viktigst

NE0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Det viktigste ved inngåelse av en leiekontrakt er å sikre kontantstrømmen. Advokat Gøran Mjelde Aarvik i advokatfirmaet Wikborg Rein er ikke i tvil om svaret på spørsmålet om hva som er viktigst når man inngår en leiekontrakt. I henhold til husleieloven § 3-1 skal leien fastsettes til et bestemt beløp. – Felleskostnader kan derfor ikke uten særskilt grunnlag avkreves leietaker. Det må avtales særskilt at felleskostnader skal dekkes i tillegg til leien, sier Mjelde Aarvik til NæringsEiendom. – Det er derfor helt sentralt i en leiekontrakt å spesifisere alle ytelser i tillegg til selve leiesummen. Hvis det står i kontrakten at den månedlige leien skal utgjøre 20 000 kroner, er dette betalingsforpliktelsen til leietaker. Kommer utleier i etterkant og i tillegg krever 2000 kroner i månedlige felleskostnader, kan leietaker kreve dette beløpet fratrukket husleien, fortsetter han. Både vedlikeholdskostnader og felleskostnader må spesifiseres i kontrakten.

Utleiers ansvar Normalt faller det svært lite vedlikeholdskostnader på leietaker i henhold til § 5-3 i Husleieloven. Leietakers vedlikeholdsplikt gjelder kun bestemte, opplistede komponenter, samt inventar som ”ikke er en del av eiendommen”. Utleier har derfor en stor del av vedlikeholdsansvaret, med mindre noe annet er bestemt i leiekontrakten. – For en utleier er det ut fra et verdsettelsessynspunkt viktig å få skjøvet over så mange kostnader som mulig fra å være eierkostnader til å være felleskostnader, altså kostnader som leietakerne i fellesskap må dekke inn, sier eksperten. Utleier kan også ha interesse av å skyve kostnader og plikter over på leietaker, som må dekke dette utenom selve leien. Leiekontrakten må spesifisere i hvilken grad leietaker skal ha vedlikeholdsplikt utover det som følger av loven. Her er det klare økonomiske interesser ute og går for utleier ved et senere salg av eiendommen.

– Samtidig vil en utleier ønske å holde felleskostnadene lavest mulig, ettersom lave felleskostnader vil gjøre bygget mer attraktivt for leietakerne. Men for lave felleskostnader er en advarsel om at utleier har lite rom for driftsmessige investeringer, som igjen kan gå ut over vedlikeholdet, med de følger at standarden i bygget forvitres gradvis. Kostbare tilpasninger Et viktig område ved inngåelse av leiekontrakter er leietakertilpasninger. Som regel må utleier gjøre visse


65

Vedlikeholdskostnader og felleskostnader må spesifiseres i en leiekontrakt. (Shutterstock)

leietakertilpasninger i forbindelse med nye leietakere. Tilpasningene kan variere mye og ifølge advokaten koste fra 1000 kroner til 10 000 kroner per kvadratmeter. Det er i kontraktsforhandlingene viktig å vite hvordan man skal dekke inn disse kostnadene, og fordelingen mellom utleier og leietaker. – Skal utleier dekke inn en del av kostnadene, og dette skal gjøres som en leierabatt, vil det normalt være en fordel å yte rabatten så tidlig som mulig. Løper rabatten i hele kontraktens løpetid, vil rabatten kunne bli

kalkulert inn i kontantstrømmen ved senere verdsettelse, sier Gøran Mjelde Aarvik. Hvis utleier forskutterer kostnadene, men senere tar dem inn, må dette gjøres ved at han krever inn et beløp utover leiebeløpet som spesifiseres i avtalen, og ikke ved at man bare legger dette inn som en del av leien. Utleier må nøye vurdere situasjonen der leiekontrakten er i ferd med å løpe ut: Hvilke tilpasninger må gjøres ved nye leietakere, og hvilke tilpasninger må gjøres ved å forlenge

det eksisterende leieforholdet. Prisen for å få en leietaker som betaler høyere leie, vil ofte være kostnader knyttet til leietakertilpasninger og taper inntekter fra lokaler som kan stå ledig i flere måneder. Krever mer – Eksisterende leietakere er kanskje bare opptatt av en mindre oppgradering uten de store endringene. En ny leietaker ønsker gjerne i tillegg å tilpasse lokalene for å dekke egne behov. Det kreves normalt betydelig mer leietakertilpasninger ved et


Juss

66

nytt leieforhold, sier Gøran Mjelde Aarvik. Et skifte av leietaker kan også skyldes et ønske fra utleier om å oppnå det han mener er markedsleie, og som ligger over den eksisterende leien. Da må utleier også være bevisst på at lokalene han leier ut oppfattes som markedsmessige lokaler. Eksempelvis kan en leietaker kreve omfattende oppgraderinger av lokalene, som nye vinduer og nytt air condition-anlegg. Ved betydelige tilpasninger går det gjerne flere år før utleier får igjen for disse investeringene, og utleier bør da ta sikte på å inngå en lang leiekontrakt. – Men i bunn og grunn er dette et spørsmål om forhandlingsstyrken til partene. Utleier kan selvfølgelig si ”take it or leave it” hvis situasjonen gir anledning til det, utdyper Mjelde Aarvik. Utleier må også ta hensyn til leietakersammensetningen, særlig i bygg med ulike butikker, som et kjøpesenter.

– En ny leietaker som isolert sett gir mindre leie eller medfører dyrere tilpasninger, kan gi gevinst dersom man ser bygget under ett, sier Gøran Mjelde Aarvik. Et stridsområde ved justering av husleie har vært hva som skal betraktes som ”gjengs leie”. Leienivået i lokalene har typisk hengt etter markedsutviklingen i en oppgangsperiode, og utleier vil nå ha betalt markedsleie for å fornye kontrakten. Stikkordet er altså det ikke alltid like presise begrepet ”gjengs leie”. Ikke markedsleie – Husleielovens § 4-3 har her en bestemmelse som ved visse mellomrom gir partene, altså både leietaker og utleier, rett til å kreve tilpasning til ”gjengs leie”. Det er imidlertid vanlig at utleier krever å fravike denne bestemmelsen, sier Mjelde Aarvik. – Årsaken til dette er at ”gjengs leie” ikke betyr det samme som markedsleie, men et gjennomsnitt

av alle løpende leiekontrakter for tilsvarende lokaler på det angjeldende tidspunkt. Gamle kontrakter inngått på lave nivåer vil derfor trekke ”gjengs leie” ned, forklarer han. For lange leiekontrakter eller kontrakter der leietaker har opsjon på forlengelse, bør utleier derfor ta inn en tilleggsklausul: At leienivået ved forlengelse eller etter et visst antall år skal oppjusteres til vurdert markedsleie når kontrakten skal forlenges. Og så en nyttig påminnelse til slutt: Når er en leiekontrakt faktisk inngått? – En høyesterettsdom fra i fjor holdt leietaker ansvarlig under en leiekontrakt, selv om denne ikke var signert. Man må alltid ta forbehold om at en leiekontrakt først er bindende inngått når den er signert av signaturberettiget. Dette forbeholdet må man skrive ettertrykkelig i korrespondansen eller ta inn i det første utkastet til kontrakt som partene forhandler på, råder Gøran Mjelde Aarvik.

Tekst Jan Revfem  •  e-post jan@ne.no  •  Foto Shutterstock

NE0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Bør reverseres Leietakers egne oppgraderinger og tilpasninger representerer ikke alltid en positiv verdi for utleier på tilbakeleveringstidspunktet. – Utleier bør sikre seg retten til å kreve at tilpasninger reverseres før tilbakelevering. På den andre siden kan han forhandle om å beholde de tilpasninger som han ønsker, anbefaler Gøran Mjelde Aarvik.

Utgangspunktet etter Husleieloven er at lokalene skal tilbakeleveres ”ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen”. Til fradrag kommer forringelse av lokalene som skyldes ”alminnelig slit og elde”, etter Husleielovens § 10-2, 2. ledd. Mjelde Aarvik sier tilbakeleveringsklausulen må sees i sammenheng med vedlikeholdsplikten.

– Fradraget for alminnelig slit og elde innebærer ikke at det stilles krav om at lokalene skal tilbakeleveres i tipp topp stand. Utleier skal imidlertid kunne kreve at lokalene tilbakeleveres i en fungerende stand. Tekst Jan Revfem E-post jan@ne.no


Foto: Erik Burås/Studio B13

Vi er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor Eiendom og Handel Vi har fokus på å yte kommersiell, målrettet og verdiskapende rådgivning i tett samarbeid med kunden. Innenfor næringseiendom har vi særlig fokus på tilrettelegging og gjennomføring av transaksjoner, fremforhandling av entreprisekontrakter og prosjektoppfølgning av disse, eiendomsutvikling, fremforhandling av husleiekontrakter, plan- og bygningsjuss og strukturering og oppfølgning av boligprosjekter.

Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS Henrik Ibsens gate 100 | Postboks 2884 Solli | 0230 Oslo +47 23 13 33 00 | +47 23 13 33 01 www.tt-co.no


Juss

68

Kjempesmell når leverandørene SVIKTER Dersom underleverandører gjør for dårlig jobb ved prosjektering og oppføring av nybygg, risikerer gårdeier store erstatningsutbetalinger når lokalene ikke kan brukes som forutsatt.

Geir Dalene

NE0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Christian Müller

Det fikk Reitan smertelig erfare i en dom som har gått flere runder i rettssystemet (se info om saken i egen ramme). Reitans eiendomsselskap AS Nordre 11 tapte mot leietakeren News AS (drev utestedet Rick’s) og måtte betale en erstatning på nesten 40 millioner pluss saksomkostninger etter at manglende lydisolering gjorde det umulig å drive utestedet. Ansvaret for lokalene – Både gårdeier og leietaker var enige om at de nyoppførte lokalene ikke var godt nok lydislolert for den virksomheten som ble drevet der. Men spørsmålet er hvem som har ansvaret når lokalene ikke er som forutsatt? Dommen slår fast at det i denne saken er utleier som har ansvar for å levere de avtalte rålokalene i tråd med leieavtalen, selv om leietaker skulle stå for innredningen, sier Müller.

– Det går konkret på den manglende støyisoleringen, hvor retten kom frem til at det var utleiers ansvar å sørge for at rålokalene hadde tilstrekkelig støyisolering, sier advokat Geir Dalene i Thommessen. Han og advokat Erlend Haaskjold prosederte saken for News AS. Både AS Nordre 11 og dem som var hyret inn for å jobbe med rålokalene burde visst at Rick’s skulle bygges opp igjen som før. Ifølge retten burde de ha lydisolert lokalene for å verne naboene fra nattklubbstøyen. De burde også ha sørget for at leilighetene som ble bygget i nabobygget, som ble knyttet sammen med Rick’s-bygget, var bedre lydisolert. – Utleierens rådgivere har gjort for dårlig jobb. Retten slår fast at det var en grunnleggende svikt hos utleiers entreprenør. og rådgivere.Utleier ble identifisert med deres feil, når den er så grov, sier Dalene. Ansvarsbegrensninger Utleier mente de hadde sikret seg ved en bestemmelse i leiekontrakten som sa at utleier etter avtalebrudd bare var erstatningspliktig for direkte tap ved en vesentlig mangel, og at ansvaret var begrenset til et kvartals husleie.

– Retten fastslår at når det er gjort en så stor feil som medførte ubalanse i kontrakten, kunne ikke gårdeier påberope seg ansvarsbegrensningen i en standard leiekontrakt. Retten skar igjennom og sa at ansvarsbegrensningen ikke gjelder, sier Dalene. Det betyr at en utleier i så grove tilfeller ikke kan gjemme seg bak en standard leiekontraktformulering som begrenser ansvaret. Retten gjorde en tilsvarende vurdering knyttet til husleieloven §2-15 , om rett til å holde husleiebetalinger tilbake. Dette fravikes rutinemessig i så å si alle leiekontrakter, så også her. – Retten slår fast at manglene var så store at leietaker likevel kunne holde tilbake husleien, sier Christian Müller. Christian Müller mener dommen viser at gårdeiere må være veldig tydelig på ansvarsfordeling mellom leietaker og gårdeier, og at det ikke går å gjemme seg bak formuleringer om ansvarsbegrensninger i standard leiekontrakter. – Utleier hefter også for feil fra underleverandører og medkontrahenter. Det bør man ta høyde for i kontrakten med leverandører, sier Müller. Tekst Dag-Jørgen Saltnes E-post dag@ne.no Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven


69

Dette er saken Rick’s Restauranthus i Trondheim åpnet i 1997, med diskotek i kjelleren og musikkcafé i første etasje, hvor det var scene for levende musikk og underholdning. Året etter åpnet News Restauranthus i nabolokalene i den samme bygningen, med musikkbar i kjelleren, med gjennomgang til diskoteket i Rick’s Restauranthus. I første etasje var det musikkcafé med matservering, i andre etasje var det restaurant og diskotek med artistscene. I desember 2002 brant imidlertid eiendommen (Nordre gate 11) og nabobygget Dronningens gate 14 ned til grunnen. Ved brannen hadde

eieren av Rick’s Café (News AS) en leieavtale med AS Nordre 11 (Reitankontrollert) frem til juni 2007 og rett til 12 års forlengelse. I 2005 inngikk de to partene en ny leieavtale med en leietid på 20 år og adgang til forlengelse i inntil 26 år, en avtale som ble erstattet med en ny avtale i 2007 med samme løpetid og rett til forlengelse. Det ble gjennomført en felles prosjektering og gjenoppbygging for Nordre gate 11 og Dronningens gate 14, hvor begge eiendommene ble regulert til bolig/forretning/kontor. I Dronningens gate 14 ble det bygget boliger i tredje og fjerde etasje

over forretninger, noe det ikke var tidligere. Da Rick’s Café gjenåpnet i 2007 tok det ikke lang tid før det strømmet på med naboklager som følge av støy. Støymålinger konkluderte med at lydisoleringen ikke var tilfredsstillende i forhold til den virksomheten som ble drevet, og et halvt år etter gjenåpningen ga kommunen Rick’s pålegg om å dempe lydnivået. News AS strittet imot, da det pålagte maksnivået på lyd ikke var forenelig med lønnsom drift for en nattklubb. Senere fastsatte kommunen en tvangsmulkt på 25 000 kroner dagen. I februar 2008 slo Fylkesmannen fast

www.pwc.no

Fisjon, fusjon eller salg av eiendom - tenk MVA og skatt

Har du gjort påkostning på fast eiendom eller kjøpt varige driftsmidler og må dokumentere latente justeringsforpliktelser eller rettigheter? Dette må håndteres i forbindelse med omorganiseringen. Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS hjelper deg med nødvendig dokumentasjon og justeringsavtaler ved omorganiseringen samt håndtering av skatt. I tillegg til MVA-rådgivning, formidler vi CS Justeringsmodul – et verktøy som hjelper deg med det løpende dokumentasjonsbehovet. For mer informasjon kontakt: Trond Ingebrigtsen, Tlf: 952 60 810

© 2012 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer “PwC” seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.


Juss

70

NE0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Driften av en nattklubb går straks mye dårligere når man må begrense lydnivået. (Foto: Shutterstock)

at News AS ble pålagt å montere en desibelsperre, og da det ble gjort ble dagbøtene stanset. Da var regningen kommet opp i nesten 2,5 millioner kroner. Siden desibelsperren ble innført, falt omsetningen kraftig i News AS. I 2007 var omsetningen 29 millioner, mens det i 2008 bare ble omsatt for 17 millioner. I 2009 falt tallene videre til 13,5 millioner. I 2008 og 2009 var underskuddet henholdsvis 8,2 og 6,1 millioner kroner. News AS holdt tilbake husleien og AS Nordre 11 hevet leiekontrakten i desember 2008 og begjærte tvangsfravikelse av lokalene. I januar 2009 tok News AS ut stevning mot gårdeieren. News AS krevde erstatning og hevdet utleier har misligholdt leiekontrakten som følge av at lokalene var mangelfulle og ikke isolerte nok for støyen. Saksøkeren mener at den manglende støyisoleringen innebærer at lokalene ikke kan brukes til den forutsatte virksomheten, som er utested med høyt lydnivå. ”Muligheten for å spille musikk med høyt volum er essensiell for å kunne drive et utested på en vel-

lykket måte”, hevder de som driver Rick’s Café. News AS krevde i Tingretten en erstatning for tap som følge av manglende lydisolering, begrenset oppad til 97,8 millioner kroner og rett til å fremleie lokaler omfattet av leiekontrakten. Samtidig gikk AS Nordre 11 til motsøksmål hvor de krever at de frikjennes i erstatningssøksmålet og at News AS dømmes til å betale eiendomsselskapet utestående husleie og felleskostnader, samt at det gjennomføres fravikelse av lokalene. Retten kom frem til at lokalene er mangelfulle som følge av manglende støyisolering, og at utleier er ansvarlig for ”den uforsvarlige prosjekteringen ut fra kontraktsrettslig identifikasjon”. Vel vitende om at Rick’s skulle videreføres som nattklubb og at det skulle bygges boliger i nabobygget, burde AS Nordre 11 ha sørget for bedre lydisolering, slik at leietakeren kunne opprettholde sin virksomhet med høy lyd, samtidig som man ikke plaget naboene. Retten måtte også ta stilling til om det er en årsakssammenheng mellom mangelfull støyisolering og

det økonomiske tapet som følge av redusert omsetning. Tingretten og Lagmannsretten fant at det er en åpenbar årsakssammenheng mellom mangelen og et omsetningstap. Det neste spørsmålet er hvilke tap som skal erstattes. I leieavtalens punkt 11.1 vedrørende utleiers avtalebrudd, står det at leietaker bare kan kreve erstatning for direkte tap dersom mangelen er vesentlig. Indirekte tap dekkes ikke. News AS mener bestemmelsen ikke kan påberopes i dette tilfellet. Retten slår fast at ansvarsfraskrivelsesklausulen ikke kan gis anvendelse. ”Manglene ved lokalene er av en slik art at lokalene ikke kan benyttes til de formål de er tiltenkt”, skriver Tingretten i dommen, og stiller spørsmål om mangelen i det hele tatt lar seg rette. Dermed må retten også foreta en skjønnsmessig vurdering av hvor stort tap leietakeren hadde som følge av at lokalene ikke var lydisolert. Retten slo fast at det tapet som ble lidt var forskjellen mellom det selskapet faktisk tjente og det som de ville ha tjent ved lokaler uten mangler. Retten tok utgangspunkt i en årlig omsetning på 40 millioner kroner og en driftsmargin på 10 prosent. Det gir en erstatning i perioden 2007 til 2009 på 27 millioner kroner. I tillegg kommer fremtidig tap, som retten anslår en nåverdi på 18 millioner over 17 år. ”Omsetningstapet – lidt og fremtidig – settes etter dette skjønnsmessig til 45 millioner kroner”, skriver retten i dommen. I tillegg får News AS 2 475 000 kroner erstattet for å dekke den påløpte tvangsmulkten. Retten slår også fast at leietaker hadde rett til å holde tilbake husleie og fellesutgifter, samt at News AS ikke har rett til å fremleie lokalene. Dommen ble anket og Frostating lagmannsrett opprettholder i det vesentlige dommen, men erstatningen blir nå 39 475 000 kroner. Deretter forsøkte AS Nordre 11 å anke videre til Høyesterett, men den ble avvist. Tekst Dag-Jørgen Saltnes E-post dag@ne.no


71

Leverandøroversikt

Vi leverer til eiendoms- og byggebransjen Siv. ing. Stener Sørensen AS Rådgivende ingeniører i bygge- og anleggsteknikk Langes gate 1, Drammen Postadr.: Pb 2125, Strømsø, 3003 Drammen Tlf.: 32 26 44 70 E-mail: firmapost@ssas.no www.ssas.no Vi tilbyr prosjektering, prosjekt- og byggeledelse innenfor bygg og anlegg.

G.F Aasen varmeteknikk Åsvegen 61 2034 Holter Tlf.: 467 69 224 E-mail: post@gfaasen.no Vi leverer varmepumper fra Mitsubishi Electric til konkurransedyktige betingelser. Kontakt 467 69 224 i dag for en uforpliktende prat.

Haga & Berg Entreprenør AS Dælenengt. 24 Postadr.: Pb 6503 Rodeløkka, 0501 Oslo

TBB Driftstjenester AS Industriveien 8B 1473 Lørenskog

Tlf.: 22 71 77 61 E-mail: firmapost@hagaberg.no www.hagaberg.no

Tlf.: 67 97 13 00 E-mail: post@tbb.no

Ta kontakt på 22 71 77 61 for en hyggelig eiendomsprat eller se www.hagaberg.no

Tilsyn - Drift - Vedlikehold

AS Selvaagbygg Kontakt: Stig Brandtzæg Prosjektsjef Tlf.: 918 37 439 E-post: stbra@selvaag.no www.selvaag.no Prosjekterings- og byggtjenester til offentlige og private byggherrer. Vi bygger boliger, nærings- og lagerbygg, eller hoppbakker om du vil. Utførende entreprenør og prosjekterende i samme hus – til din fordel. Ta kontakt i dag for å høre hva vi kan tilby.


Citykonferansen 2012 Torsdag 9. februar | Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Årskonferansen til Norsk Eiendom er en sentral nettverksarena som samler bransjens ledere og beslutningstakere til konferanse, befaring, middag samt utdeling av den gjeve Cityprisen.

Foredragsholdere:

Program: En fremtidsrettet eiendomsbransje 25 år med bransjeutvikling – hva har vi vært gjennom og hva kan vi vente oss? Styreleder Stein Olaf Onarheim, Norsk Eiendom Globale trender som vil påvirke det norske eiendomsmarkedet Trendanalytiker Dr. Thierry Dupont

Med forbehold om endringer i programmet.

Investeringer i et internasjonalt eien­ domsmarked utvikling i viktige interna­ sjonale byer sammenligning med våre byer utenlandske eiendoms­investeringer i Norge – attraktivitet og krav Direktør Chris Staveley, Jones Lang LaSalle Miljøsertfisering ved BREEAM NOR – ny verdifaktor! ett felles miljøklassi­ fiseringssystem for eiendomsbransjen Styremedlem Stig Bech, Norwegian Green Building Council Bransjeutfordring 2012: Samtale om samspillet i verdikjeden Kyrre Olaf Johansen fra Entra Eiendom, Terje Venold fra Veidekke, Egil Skavang fra Arkitektbedriftene, Thore Liverød jr fra Alfa Eiendom og filosof Einar Øverenget

Mørk blå: 100% cyan - 30% magenta - 10% sort Lys blå: 30% cyan - 7% magenta Skygge: 100% sort

Om å tro på egne prosjekter – gjennomføringsvilje og -evne Petter Stordalen, Nordic Choice Hotels

Petter Stordalen

Christian Ringnes

Terje Venold

Stig L. Bech

Nicolai F. Riise

Egil Skavang

Kyrre Olaf Johansen

Stein Olaf Onarheim

Thore Liverød jr.

Og slik blir 2012… Adm. direktør Christian Ringnes, Eiendomsspar Jubileumskavalkade – tidligere pris­ vinnere Presentasjon av nominerte til Cityprisen 2012 Samtale med juryformann Nicolai Riise fra MAD Arkitekter Befaring – Fornebu og Statoils nye regionkontor Kontormiljøer i endring – innblikk i internasjonale trender Festmiddag Samtale med fjorårets prisvinner Offentliggjøring og utdeling av Cityprisen 2012 Kunstnerisk innslag / underholding

Deltakeravgift: Deltakeravgift på konferansen er kr 3900,- eks. mva. per deltaker – meld på fire betal for tre. Deltakeravgift på festmiddagen er kr 1500,- per deltaker. For program og påmelding, se www.citykonferansen.no


NE kunnskap fordypningskurs våren 2012

14. - 15. feb. Praktisk husleie­rett for næringseiendom

27. - 28. mars Strategi i planog byggesaker

17. - 18. apr. Praktisk bruk av utbyggingsavtaler

9. - 10. mai Finansiering ved kjøp av nærings- og utviklingseiendom

12. - 13. juni Grunnerverv og tomtekjøpsavtaler

NE kunnskap utvider satsingen på praktiske fordypningskurs NE kunnskap utvider sitt kunnskapstilbud ved å legge til rette for ytterligere fordypningskurs, med flere emner av stor forretningsmessig verdi for aktørene i eiendomsbransjen.

For å oppnå en kompetansegivende kunnskapsformidling på et høyt faglig nivå, er antall deltakere pr fordypningskurs begrenset til 35 personer.

Vårens kursprogram vil blant annet romme kurs i forhandlingsmetode, praktisk husleierett, strategisk plan- og byggesaksbehandling, bruk av utbyggingsavtaler, finansiering av nærings- og utviklingseiendom samt grunnerverv og tomtekjøps­avtaler.

Resultatet er et mer personlig undervisningsmiljø, med tettere kontakt med lærekreftene, hvor det føles mer naturlig for deltakerne å bidra med faglige erfaringer og spørsmål.

Fordypningskursene består av undervisningssamlinger over to dager, hvor deltakerne får gå langt mer i dybden av faglige problemstillinger enn hva tilfellet ofte er ved andre typer kurs og konferanser. Faglig dybde og substans suppleres med bruk av gruppeoppgaver, hvor deltakerne fordyper seg i konkrete problemstillinger med basis i praktikernes utfordringer.

Vår målsetning med serien av fordypningskurs er å tilby en reell kunnskapstjeneste som gir deltakerne en faglig og anvendbar kompetanse i eiendomsbransjen. Fordypningskursene supplerer vår eksisterende satsing på temakonferanser, som gir et oppdatert øyeblikksbilde for et utvalgt kunnskapssegment, med gode muligheter for relevant nettverksbygging.

Mer informasjon og påmelding www.nekunnskap.no NE kunnskap | Arbinsgate 11, postboks 2374 Solli, 0201 Oslo | Tlf. 23 11 56 00 | Faks 23 11 56 01 | post@ne.no


Interiør

74

NE0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Umulige lokaler ble Thons

prestisjelokaler Ett av Thon Eiendoms mest vanskelige kontorlokaler er blitt eiendomsselskapets prestisjelokaler. Netlife Research var den rette leietakeren som sĂĽ muligheter i Stenersgata 8.


75

Det er Olav Thon som eier lokalene Netlife Research eier i Stenersgata 8 i Oslo Sentrum. – Det er blitt kjempefine lokaler. Men det var veldig utfordrende lokaler. Stenersgata 8 går over i Storgata 22, et bygg hvor vi hadde mange små leietakere. Etter at vi frigjorde lokalene, har vi leid ut hele etasjer, men tredje etasje, som Netlife Research flytter inn i, er ikke gjennomgående. Det stopper to tredjedeler inn i bygget og hadde en del utfordringer med søyler og lys. Vi har ventet til vi fikk de rette leietakerne som kunne se mulighetene for lokalene, sier eiendomssjef Håvard Staff Brenno i Thon Eiendom.

Han forteller at de gikk flere runder med Netlife Research før de ble enige om en leiekontrakt. – De er et innovativt og fremoverlent firma som raskt så at det var spennende muligheter i lokalene. De kan vokse videre og kan nå kjøre kundesamlinger og møter i egne lokaler. I god gammel Olav Thon-ånd lovte vi å bygge nøktern og god standard, men jeg er glad for at vi har gjort litt mer ut av lokalene. Jeg er veldig imponert over arkitekten som har angrepet lokalene. Det er blitt gjort noen grep som har gitt et prestisjelokale som vi kan ta med andre mulige leietakere til for å vise hva man kan få til, sier Staff Brenno.

Han fikk tegnet en ti års leieavtale med Netlife Research. – Vi har lagt en del ressurser i lokalene, så det var en forutsetning at avtalen skulle være på ti år. Netlife har også lagt betydelige midler i lokalene, sier eiendomssjefen. Kundebasert arbeid Netlife Research er rådgivere innenfor brukeropplevelse for webløsninger. De hyret inn Eriksen Skajaa Arkitekter til å innrede lokalene. – Netlife Research ville at vi skulle legge til rette for ulike rom for kreativitet. Det skulle imidlertid også være et skille mellom de offentlige arealene hvor kundene blir tatt imot,


Interiør

76

NE0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Interiørarkitekten fikk gjort mye ut av lokaler med stor dybde og lav takhøyde.

der hvor det kundebaserte arbeidet skulle skje og kontorlandskapet hvor ikke kundene skulle ha adgang. De ville mest av alt ha lokaler som skulle være representative, men samtidig legge til rette for mange ulike rom og bruk, sier Arild Eriksen. Midt i lokalene er det et ”hus i huset” som skiller seg skarpt ut. Det har fått navnet ”klosteret”. – Klosteret er et stillerom hvor man kan ta små møter og telefonsamtaler. Da Netlife Research valgte å utforme kontorene som et åpent kontorlandskap, var dette nødvendig. Restene av flere teglstensvegger, som lagde naturlige små rom og kroker,

fikk oss til å tenke på middelalderens klostre og byrom. Det fikk oss til å tenke over disse tre stillerommene som et lite kloster i midten av kontorlandskapet, og da var det naturlig å velge romanske buer med bjerkefiner som kontrast til det litt tunge uttrykket, sier Eriksen. Netlife Research ønsket seg også kreative rom. Da kom Eriksen Skajaa Arkitekter opp med ideen om ulike kreative hager. – Vi tilrettela for plantenisjer i en ”klosterhage”, i tillegg til en skoglysning og en kjøkkenhage. I ”skoglysningen” er det satt opp 100 stokker med ti innfelte neonlys.

Det er meningen at dette skal danne et lite rom med en sofa i midten og lage et skyllespill på gulvet og i taket. De nye lokalene til Netlife Research er dype og har lav takhøyde og liten dybde, noe som gjorde at Eriksen Skajaa Arkitekter ønsket å holde lokalene så lyse som mulig. Likevel har de lagd en fullstendig sort gang innerst i lokalene. – Vi følte at vi trengte den sorte gangen med arkivskap og dører med skjult karm for å gi glassboksene litt mer dybde og kontrast. De grønne fargene som dukker opp innimellom er Netlife Researchs profilfarger. Vi mente de kunne


77

Det var viktig for Netlife Research at de kunne ta med kunder til lokalene.

Modulvegger – din innredningsleverandør fra A til Å

GlassveGGer

KontorsKilleveGGer

Se alle våre produkter på www.modulvegger.no annonse190x127.indd 1

HimlinGer

Modulvegger Tlf: 23 24 22 00

11/27/11 7:13 PM


Interiør

78

NE0112 www.ne.no www.nenyheter.no

passe fint inn utvalgte steder, sier Arild Eriksen. Kunder i kreativt miljø Daglig leder Martin Vikesland i Netlife Reearch er svært godt fornøyd med lokalene de flyttet til i fjor høst. – Vi ville legge til rette for kreative prosesser med kundene. Trekke dem ut av sitt daglige virke. Det har vært viktig å få flere soner å jobbe kreativt i, det var vanskelig å legge til rette for det i de gamle lokalene. Der hadde vi for lite fleksibilitet både for oss selv og for arbeide med kundene, sier Vikesland. Lokalet Netlife Research flyttet til var et rålokale, som de fikk Eriksen Skajaa Arkitekter til å gjennomsyre med detaljer – Vi har blant annet fått mange vegger i og utenfor møterom malt med IdeaPaint, som gjør at vi kan tegne på dem, sier Vikesland. Vi bruker de i arbeidsmøter og i konseptutvikling for å skape attraktive og effektive nettløsninger. – Klosterhagen er våre stillerom, som er plassert i vår private arbeidssone. Der er det seks små stillerom, hvor man kan sitte og konsentrere seg eller man kan trekke seg bort for ikke å forstyrre andre kolleger, sier Vikesland. – Hvordan har lokalene forbedret deres arbeidssituasjon? – Vi har fått mer armslag og det har blitt mye bedre å ha kunder på besøk. Kundene blir nå en del av vårt kreative miljø, og de får et bedre inntrykk av hvem vi er. Lokalene gir oss også fleksibilitet til å gi oss muligheten til å arrangere frokostseminarer og sosiale sammenkomster, sier Vikesland. Han forteller videre at de ansatte er fornøyd med de noe lokalene. – Det føles fresht å komme på jobb hver dag. Det har vært veldig positivt - en vitamininnsprøytning, sier Netlife Research-sjefen. Tekst Dag-Jørgen Saltnes E-post dag@ne.no Foto Eriksen Skajaa Arkitekter


Kontorlokaler/showroom med særpreg på Skøyen

Drammensveien 120 – NAVET

• Meget sentralt på Skøyen, alt av offentlig kommunikasjon. • Eiendommen har særpreg, sjel og spennende arkitektur. • Ca. 1 000 m² kontorer i 1. etg. • Kontor/ showroom fra ca 40 m2 til 260 m2 i etablert interiør- og designsenter. • Moderne og lyse kontorer hoved­sakelig i åpent landskap. • Lokalene kan tilpasses leietakers ønsker og behov. • Lokalene egner seg godt til både kontorer, showroom og designstudio. NAVET interiør- og designsenter. • Ventilasjon m/kjøling. • Parkeringsplasser. • Flytoget, butikksenter, trenings­studio, postkontor, banker, restauranter og øvrige servicetilbud i umiddelbar nærhet.

Kontakt Eiendomssjef Gro Wøien - Tlf: 900 99 889. gro.woien@sparebank1.no

Kapitalforvaltning – Eiendom


Portrettet

80

Jan-Erik Warbo, eiendomsinvestor og livskunstner

Ekstrem, leken og lønnsom Jan-Erik Warbo vil leke. Arkitekt. Polfarer. Tindebestiger. Jordomseiler. Han leker seriøst, tar sjanser og betaler det hvite ut av skjorta. Med et digert smil. Because he can.

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Tekst Ivar Sekne • e-post redaksjon@ne.no • Foto Kolonihaven/Martin Tosterud

Penger har han nok av. De høster han fra sine eiendommer. Her leker han ikke. Her er han ordentlig, langsiktig og nesten litt forsiktig med alle millionene sine. I et leilighetskompleks ytterst på Nesøya, nær stranden og med utsikt mot sjøen, Nesodden og Vardåsen, har han sitt hjem, akkurat passe stort. Vi sitter i stuen hans og kommenterer himlingens ulike vinkler. De gir en følelse av intimitet. – Hvorfor skulle jeg ha et stort hus med hage? Jeg er jo enten på jobb, på hytta i helgene, eller et annet sted. Dette er stort nok for meg og kona. Gjesterom har vi også. Og garasjeplasser. Og trimrom. Det har akkurat så mye utstyr som en treningsnarkoman trenger. 59-åringen har trolig kropp og kondis som en 25-åring. Det får man når man trener en times tid hver dag. – Det er en livsstil, og jeg liker det. Litt vill og gal I et portrettintervju for snart ti år siden sto Warbo frem som en litt vill, gal og leken gutt. Han hadde slått seg opp

med næringseiendommer i Asker og var godt på vei videre oppover. I 2005 solgte han det meste av porteføljen til Kenmore Investments for 750 millioner kroner, den gang visstnok den største eiendomshandel gjort mot utlandet. Han begynte på runde nr. 2. Farten ble litt lavere, men gleden minst like stor, sier han. I løpet av de siste årene har Warbo kjøpt og solgt mellomstore eiendommer og tjent godt. Selskapet hans, Warbo-gruppen, eid av ham og barna, har ingen ansatte. Warbo driver det hele og er styreleder i alle eiendomsselskapene. – Selskapet ditt gikk bra i 2010, hva med 2011? – Omrent det samme. Det meste av det vi tjener nå, går med til å nedbetale gjeld. Vi har en slakk investeringsprofil. Eiendommene gir oss rundt 25 millioner i overskudd og en kontantstrøm på noe over 32 millioner. – Ingen dårlige vibrasjoner fra eurosonen? – Alle kommer nok til å merke eurokrisen i 2012, men ikke dramatisk. Jeg har et barometer, et bygg på Hvalstad med 40 mindre leietakere. Nå har jeg et par ledige kontorer. Det er første gang på mange år. Det er


81

- Vi kan ikke ha et samfunn og et liv der det eneste parameter for ü lykkes er økonomi.


Portrettet

82

- Bedre å være litt rik i lang tid enn svært rik over kort tid

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

tyngre å få inn leietakere. Strammer firmaene inn, vil vi som leier ut lokaler merke det. Jeg har 100 ledige kvadratmeter av 3500 i nevnte bygg. Det er 150 000 tapte kroner i året. Når jeg kjøper, er hensikten å sitte med eiendommene lenge. Og de skal helst ligge i kjøreavstand fra Asker. Vi må kunne dra ut og se på dem. Satser på lager- og logistikkbygg Han synes det er bedre å være litt rik i lang tid enn svært rik over kort tid. Da han solgte porteføljen, beholdt han litt på Kongsberg og på Vakås. Etterpå solgte han det han hadde på Kongsberg med god fortjeneste. – Jeg har i stedet satset på enkle lager- og logistikkbygg med lange kontrakter, 15 år og oppover. Leieinntekt­ ene er stabile, og innen kontraktene går ut, er belåningen nedbetalt. – Lagerbygg er vel de kjedeligste blant næringsbyggene? – Ja, de har ingen utfordringer på arkitektur. Det handler om hvor mange paller man kan få inn og hvor effektivt truckene kan bevege seg og slike ting. Disse byggene forvalter jeg delvis selv. I forrige uke kjøpte jeg et nytt og ganske stort industribygg med 13 års leiekontrakt sammen med Industrifinans, fordi jeg ikke vil bli låst i å forvalte eiendom. Industrifinans forvalter

bygget, mens jeg er styreformann, samtidig som vi har fått med en del aksjonærer i tillegg. – I 2002 fortalte du at 90 prosent av driftskostnadene var renter. I dag? – Jeg antar det også er rundt 90 prosent. Og hvorfor? Jo, fordi vi har lave driftskostnader, det er stort sett forsikring og revisor, og da blir rentene en stor del. Jeg gjør alt selv. Men nå er jeg kommet til et tak. Jeg blir 60 år til sommeren, og nå i sommer giftet jeg meg! Giftet seg på Færder Han bryter ut i et stort smil, går bort til mac-en sin, og finner frem et bilde hvor han kysser sin brud på Færder fyr, der bryllupet sto, med prest og det hele. – Min nye kone har tre barn, og når den yngste på 14 begynner å nærme seg 16-17 år, skal vi frigjøre oss ytterligere. I sommer seilte vi tur-retur Lofoten i seks uker. Om tre-fire år kan det hende at den turen blir to eller fire måneder i stedet. Han har både internett og telefon om bord, så han kan jobbe likevel. – Jeg vil ikke binde meg til en kontorpult og en PC. Det er fryktelig morsomt å drive butikk og drive med emisjoner og oppkjøp og forhandle og deale, jeg elsker det! Men setter jeg det opp mot en skitur på Hardanger-


83

Eiendomsinvestor Jan-Erik Warbo gjør mer enn å drive selskapet sitt. Han bestiger tinder, går over polene og seiler jorden rundt. (Foto: privat)

vidda, er det ikke sikkert jeg vil sitte ved det skrivebordet hele tiden. – Hva er det som motiverer deg til å gjøre den jobben du gjør? – Det er gleden ved å skape, at eiendommene utvikler seg, redusere gjelden på dem, se at inntektene går bra og at maskineriet fungerer. Også er jeg så gammeldags at jeg synes det er hyggelig å overlate noe til neste generasjon. Direkte og brå Warbo kan være ganske direkte og brå, men han står for det han sier, påstår han. – Tja er ikke et ord for meg. Det er enten ja eller nei, da blir det ingen overflødige møter. Jeg vil heller bruke den tiden til å gå på ski eller seile. – Eller hvile? – Hun jeg bor sammen med sier at kroppen min trenger å hvile en dag i uken. Men vi mennesker er ikke skapt for å sitte så mye som vi gjør. Vi er skapt for bevegelse. En time om dagen holder. Jeg kan huske at vi hogde ved, og mange nordmenn fisket eller var bønder. Om et par hundre år er kanskje kroppen laget for å sitte. Seiler langt og klatrer høyt Nå i januar seiler han i Vest-India.

– Da jeg var 23 år, jobbet jeg hardt for å skaffe meg en gammel båt sammen med noen kamerater. I 1977 seilte vi ut. Han har vært overalt. På Haiti holdt han på å bli skutt, fordi han kom uanmeldt inn i havna og ble mistenkt for å være spion. Det var på 70-tallet. Det kunne også gått galt da han i 2007 skulle bestige Aconcagua i Argentina, verdens høyeste fjell utenfor Himalaya, ca. 7000 meter høyt. – Vi hadde nydelig vær og stabilt høytrykk hele tiden. Men vi visste det ville komme uvær fra Stillehavet, og vi kunne ikke gå til toppen fordi vi måtte akklimatisere oss. Da vi hadde nådd 5000 meter, våknet vi av at teltet holdt på å blåse i filler, det var nesten en meter sne, ikke Prøysen-sne, men ishagl. Vi ble liggende værfaste. Det var den eneste gangen jeg måtte gi opp en topp. Men jeg må ikke lenger på den toppen. Jeg skal ikke beseire fjell, jeg skal kose meg der. Warbo er redd for klodens fremtid. Klimaendringene skremmer ham. – Jeg synes motstanden mot å akseptere at vi gjør noe mot kloden vår, er merkelig. For 25 år siden kunne man nesten stille klokken etter solgangsbrisen. I dag blåser det fra høyre og venstre og alle kanter, det er ikke noe system mer. Det er tørrere, våtere, sterkere vind og mer flom. Dette har vi mennesker vært med på å påvirke, og


84

jeg tror vi ligger i et grenseland for hva verden tåler. Bør eneste målet være å bli så rik, hvis vi skaper en jordklode som ikke lenger er trivelig? Hvilken pris betaler vi for å fly og kjøre svære biler og øke forbruket hele tiden? Grilling og kapitalisme – Kapitalismen krever vekst? – Men vi vokser inn i noe vi ødelegger. Kanskje vi til og med må lære oss å leve i en verden som stagnerer eller er i nedgang. Japans befolkning er synkende, kanskje det er måten å regulere på, er vi for mange? Vi må muligens ha en økonomisk struktur som gjør at vi kan redusere omsetningen og BNP rundt omkring. – Og det sier en forretningsmann? – Vi kan ikke ha et samfunn og et liv der det eneste parameter for å lykkes er økonomi. Jeg etterlyser modeller som tar hensyn til andre verdier. Hva skal man med et palass av et hus når ungene har forlatt redet? Han er i flyt nå, og filosoferer om hva vi mennesker liker best å gjøre når vi skal hygge oss. Styrtrike John Fredriksen koser seg på stranda når han er på hytta, avslører Warbo. – Han har hytte like nedenfor meg, og jeg ser ham stå på stranda og grille. Kongen, rett nedenfor på Mågerø, griller selv. Også den fattigste i slummen i Brasil står på stranda og griller. Hva skal John Fredriksen med sine 60

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

- Man hviler seg ikke til lykke

milliarder hvis han ikke kan få gå ut og grille en sommerdag i frisk luft, men må stå der med munnbind? – For nesten ti år siden fikk du beskjed om at du kunne glemme å gå på ski, på grunn av artrose i amene? – Jeg hadde betente armer, blant annet tennisalbue. Jeg gikk på ski til Nordpolen med betente armer. Nå har jeg hatt trykkbølgebehandling i 4-5 uker, det dunker og slår, og det har tatt knekken på betennelsen. Den kommer og går. Jeg har en del belastningsskader, det er verre å ha et dårlig hjerte og dårlig blodomløp. Man hviler seg ikke til lykke.

Warbo Gruppen Warbo Gruppen er en familieeid selskapsgruppe med 15 hel- og deleide eiendoms- og investeringsselskaper. Gruppen hadde i 2010 investert i 50.403 kvm næringsarealer, hvorav 16.716 kvm gjennom 40 % eide Askeladden Eiendom AS. Medaksjonær i dette selskapet er AVA Eiendomspartner. Askeladden Eiendom står bak næringsbyggene Nye Vakås vei 56, 64, 78 og 80 på Hvalstad. Sammen med Vakåsveien 9 utgjør disse Holmen næringspark.


Annonser dine eiendommer i

NæringsEiendom ■■ Du treffer 24 200 ledere som du

■■ D  u treffer 15 400 ledere som du

ikke treffer i Finansavisen.

ikke treffer i Dagens Næringsliv.

Du risikerer ikke at din annonse endte opp i en avis som ble tatt med på toalettet av den første som kom på jobben.

I stedet vil din annonse i NæringsEiendom bli adressert til ledere som har ansvaret for leiekontrakten.

2311 5600 | www.naringseiendom.no


Nyheter

86 Onda markerer ifølge juryen for Cityprisen 2012 en velkommen revitalisering av Aker Brygge. (Ill..:Alliance Arkitekter)

Restaurantbygg kan vinne Cityprisen

NE0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Den nyåpnede restauranten Onda på Aker Brygge er en av tre kandidater til Cityprisen for 2012. Juryen skriver i sin begrunnelse for nomineringen, at Onda viser hvordan et vakkert enkeltbygg plassert på rett sted kan gi en hel bydel et nytt perspektiv. Bygget oser i likhet med restauranten den huser av “gjennomgående kvalitet, dempet eleganse og et gjennomført kvalitetskrav til materialer og råvarer”, skal vi tro juryen. Juryen skriver videre at skjønnheten og bærekraften i bygget forenes på en måte som bør bli skoledannende for lignende bygg. “Gjennom sin plassering på Tingvalla-utstikkeren aksentuerer også Onda et offentlig rom nesten ute i selve Oslofjorden, med fornem sjøutsikt på den ene siden, og panoramautsikt mot hovedstaden på den

andre”, begrunner juryen hvorfor Onda kan stikke av med seieren. Stor ombygging Onda markerer også starten på det juryen mener er en “velkommen revitalisering” av Aker Brygge. Onda er eid av Norwegian Property (NPRO), og nyskapningen er en del av de store investeringene NPRO gjør i området. Selskapet skal investere inntil 1,5 milliarder kroner på “Brygga”, hvorav om lag 50 millioner kroner er investert i den nye Tingvallautstikkeren. Cityprisen ble etablert av Huseiernes Landsforbund i 1998 og skal ifølge statuttene gå til et prosjekt

som er en god strategisk investering. Prosjektet må ha løftet området og tilført det positive ringvirkninger. Videre skal prosjektet være et miljø- og klimaeffektivt prosjekt, der fremtidsrettede tekniske og arkitektoniske konsepter et tatt i bruk. Prosjektet skal ikke være et rent boligprosjekt, men det kan godt omfatte boliger. De aktuelle prosjektene må være bygget eller planlagt i løpet av de siste årene, eller de må i dag fremstå som et særdeles godt prosjekt for eier og bruker. I 2011 vant Entra Eiendoms Rockheim i Trondheim Cityprisen, mens i 2010 stakk Storebrand Eiendom av med seieren for Lysaker Park.

Tekst NEnyheter.no • e-post redaksjon@ne.no


87

Vulkan til topps? Vulkan på Grünerløkka er nominert som en av tre kandidater til Cityprisen for 2012.

Den andre av årets tre nominerte til Cityprisen er Vulkan på Grünerløkka, nederst i Maridalsveien for de lokalkjente. Det er Aspelin Ramm og Anthon B. Nilsen Eiendom som står bak Vulkan-prosjektet. Juryen skriver i sin begrunnelse at Vulkan representerer den siste etappen i transformasjonen av gammel industri til kreativ næringsstruktur langs Akerselva i Oslo. Med et omfang på hele 60 000 kvadratmeter snakker vi ifølge juryen om en helt ny bydel med hoteller, bolig og kulturinstitusjoner. “En avsondret og utilgjengelig tomt har blitt født på ny gjennom et robust helhetsgrep, gode enkeltbygg og riktige brukere. Vulkan blir slik et naturlig bindeledd mellom St. Hans-

haugen og Grünerløkka, vest og øst”, lovpriser juryen i sin begrunnelse. Vulkan får videre ros for å være et prosjekt som juryen mener med all tydelighet viser gevinstene man får når en eiendomsutvikler tør å satse på det uprøvde. Verdiskapning forenes med samfunnsansvar, der Oslo får en etterlengtet tilvekst mange ikke visste de savnet. Aspelin Ramm skriver på sine hjemmesider at Vulkan ofte kalles ”den lille byen i byen”. Drømmen til eiendomsutvikleren er, og har alltid vært å bygge broer, og da ikke bokstavelig talt, men gjennom å bygge broer mellom fortid og fremtid.

Bygge bro Aspelin Ramm ønsker også å bygge broer mellom ulike kulturer og aldersgrupper, kultur og næringsliv og ikke minst mellom øst og vest, og på denne måten igjen bidra til å gjøre byen litt ”mindre”. Vulkan skal altså realisere disse drømmene. Vulkan-prosjektet er et miljøprosjekt, med blant annet det nye Bellona-huset og Norges så langt mest energivennlige hotell, Scandic Vulkan. Vinneren av Cityprisen for 2012 offentliggjøres på Citykonferansen, som avholdes 9. februar på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Tekst NEnyheter.no • e-post redaksjon@ne.no

Vulkan skal ifølge utbyggerne gjøre Oslo ”litt mindre”. (Foto: Finn Ståle Felberg)


Nyheter

88

Entra Eiendom er nok en gang nominert til Cityprisen, denne gangen med NVEbygget.

Entra kan ta ”the double” NE0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Entra Eiendom har den tredje finalekandidaten til årets Citypris og kan vinne to år på rad. Årets jury for Cityprisen mener at det såkalte NVE-huset i Middelthuns gate 29 (bildet) på Majorstua er den tredje kandidaten som forsvarer en plass i finaleheatet. Juryen skriver i sin begrunnelse at prosjektet er en totalrehabilitering av et sentralt kulturminne i norsk etterkrigstid. Ifølge juryen er NVE-bygget, som altså er eid av Entra Eiendom, et ”utmerket eksempel på hvordan antikvariske hensyn, dagens energikrav og moderne kontorløsninger er forent på en forbilledlig måte”. ”Gammel” bygning blir ny For brukeren er det utviklet funksjonelle og fleksible arbeidsplasser, der

ny arkitektur spiller sammen med byggets opprinnelige karakter. Videre mener juryen at gjennom prosjektet har eier og bruker klart å knytte sammen fremtid og fortid. De har vist hvordan en ”gammel” bygning kan bli ny uten å miste sin identitet, som både er til glede for brukeren og byen for øvrig. NVE-bygget er på ca. 21 600 kvadratmeter og huser Norges Vassdrags- og energidirektorat. Bygget ble ført opp i 1964, men er oppgradert til et bygg i energiklasse A, etter omfattende rehabiliteringer i 2011. NVE flyttet tilbake til bygget i fjor

etter midlertidig å ha leid lokaler av Egil Stenshagen på Maritim, mellom Skøyen og Vækerø. Entra skryter selv på hjemmesidene om NVE-bygget, at ”her forenes utviklingen av attraktive og fleksible kontorlokaler med fredningsbestemmelser, miljøkrav og universell utforming”. I fjor vant det helstatlige eiendomsselskapet Cityprisen med Rockheim i Trondheim. Vinneren av Cityprisen for 2012 offentliggjøres på Citykonferansen, som avholdes 9. februar på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo.

Tekst NEnyheter.no • e-post redaksjon@ne.no


Annonser dine eiendommer i

NæringsEiendom ■■ Du treffer 24 200 ledere som du

■■ D  u treffer 15 400 ledere som du

ikke treffer i Finansavisen.

ikke treffer i Dagens Næringsliv.

Du konkurrerer ikke med frokosten til den som er ansvarlig for leie av lokaler.

I stedet vil din annonse i NæringsEiendom bli adressert til ledere som har ansvaret for leiekontrakten.

2311 5600 | www.naringseiendom.no


INSIDE

90

Rekordår

for Thon Gruppen

NE 0112 www.ne.no www.nenyheter.no

Olav Thon Gruppen har nylig lagt et rekordår bak seg. Usikkerheten er noe større for 2012, men det ser langt fra helsvart ut. – 2011 ser ut til å bli gruppens beste år noensinne og det var resultatfremgang i de fleste av virksomhetene. Svenskehandelen hadde ingen god start på året, men andre halvår var veldig bra, oppsummerer direktør for eiendomsdivisjonen, Tron Harald Bjerke i Olav Thon Gruppen, når NæringsEiendom stikker innom i hovedkontoret i Stenersgata en travel førjulsmorgen. Bjerke sier også hotellene har gått litt bedre enn i 2010, med litt høyere belegg og litt bedre rompriser. – Men vi har ikke de beste hotellbeleggene i bransjen. Gruppen har mange hoteller i distriktene, og der er det ikke de beste beleggene, da er det bedre i byene. Vi har imidlertid bestemt oss for at vi skal være til stede i Nord-Norge. Selve driften av hotellene går imidlertid greit, sier Bjerke. Prispress på logistikk Olav Thon Gruppen har noen eiendommer innenfor lager og logistikk, og i dette segmentet forteller Tron Harald Bjerke om en negativ prisutvikling på Gardermoen. – Det har vært et større tilbud enn etterspørsel, så prisene har vært synkende og pressede. Andre har

kunnet tilby billigere leie enn oss, og vi skjønner ikke helt regnestykkene. Bjerke sier de på kontorsiden reforhandler til noe økende priser. Olav Thon Gruppen opplever i likhet med andre en lett stigende etterspørsel etter lokaler, men den varierer i de ulike segmentene. – Ledigheten i kontorporteføljen har gått ned til i underkant av 5 prosent, det har vært en hyggelig utvikling i tråd med hva andre har sagt. Vi ferdigstilte ikke veldig mye i fjor. I leiemarkedet stoppet det litt opp etter sommeren og stilnet av i midten av september, men så tok det seg opp mot jul. Vi fikk på plass åtte-ti leiekontrakter de seneste 14 dagene, der noen av lokalene hadde stått ledig lenge. I Vika Atrium er det nå helt fullt, forteller Bjerke. Kjøpesentrene utgjør hovedvirksomheten for både Olav Thon Gruppen og børsnoterte Olav Thon Eiendomsselskap. – Mesteparten av investeringene våre er knyttet til dette segmentet, og her ligger det an til en vekst i omsetningen i år på 2-3 prosent. Investeringene vi har gjort har vært tilfredsstillende ut fra leieinntektene, og det har vært en tilfredsstillende leieprisutvikling, sier Bjerke.

Trenger ikke låne Det var gjennom høsten 2011 til dels betydelige økte marginer i lånemarkedet. Selv ikke solide Olav Thon Gruppen var helt uberørt, men de økte kredittmarginene gjelder i størst grad for nye banklån. Gruppen har kredittrammer på mellom 4 og 5 milliarder kroner, som ble etablert noen år tilbake i tid. – Flere av disse kredittrammene har fortsatt god, gammel margin. I tillegg har gruppen de senere årene økt finansieringen i kapitalmarkedet til priser omtrent på NIBOR (pengemarkedsrentene, red.anm.) og i overkant. Og så betaler vi heller ned gjeld, forteller Bjerke. Det kan se ut som om avkastningskravet i markedet – yielden – er noe på vei oppover. – Ja, finansieringskostnadene er økende, så yielden tenderer noe opp. Vi er ikke interessert i å kjøpe til lavere yieldnivåer enn tidligere, kommenterer Thondirektøren. Fremfor å bygge nye kjøpesentre de seneste årene, har Olav Thon Gruppen konsentrert seg om å utvikle og utbygge eksisterende sentre. Bjerke sier de ikke har kjøpt spesielt mange sentrumseiendommer de


91

Bjerke sier de nettopp har gjort seg ferdig med budsjettene for 2012, og det ligger ingen spesiell dramatikk i det de forventer. – Vi er ikke bekymret for innenlandske forhold, men internasjonal usikkerhet kan ramme turisttrafikken. På kontorsiden ferdigstilles det mer, men bombingen av regjeringskvartalet demper noe av tilbudet. Vi tror vi vil se økt ledighet fra 2013, og det er signaler fra utlandet til norske datterselskaper om å finne mindre og billigere lokaler og å komme seg ut av eksisterende leiekontrakter, sier han.

Tron Harald Bjerke og Olav Thon Gruppen synes det er for dyrt å kjøpe eiendom nå.

seneste årene, det har vært en bevisst strategi. – Vi er litt skeptiske til utviklingen her og kjøper ikke eiendommer til lav yield som er fullt ut utviklet og ikke har ytterligere potensial. Nei, vi er ikke ”på kjøper´n” her. Eiendommer skal ha potensial og kunne utvikles Olav Thon Gruppen er tungt investert i eiendommer rundt Storgata og Torggata, selv holder de til i Stenersgata 2, tvers overfor kjøpesenteret Oslo City. Spennende med Torggata – Vi har mange eiendommer i Torggata i den delen som har gågate og har brukt mye penger her. Det er

morsomt med byutvikling, og vi ser potensial for videreutvikling. I tillegg rustes resten av Torggata opp i 2012, og det hadde vært spennende å gjøre Torggata til gågate helt bort til Hausmanns gate, litt som Strøget i København. Det viste seg imidlertid å være uforenlig med planene om en utvidet sykkeltrasé i Torggata, og bilens betydning for handel er ganske stor, forteller Tron Harald Bjerke. Brugata er en ”god gate” for Olav Thon Gruppen her eier de nesten alt. – Dette er spennende eiendommer, men du må se fra eiendom til eiendom hva som er bra, det er lettere når du eier alle eiendommene.

Ikke negativ – Hvor optimistisk er du til 2012? – Den internasjonale usikkerheten vil ligge der, som demper investeringene, men i det korte løpet er det vanskelig å være spesielt negativ. Både handelssegmentet og kontorsegmentet ser greit ut. Vi tror veksten til kjøpesentrene vil være høyere enn inflasjonen. Men det bygges mye kontorer, og byggeprisene er på vei opp, vi får ikke tatt igjen dette ved høyere kontor- og lagerleier, svarer Tron Harald Bjerke. For kjøpesentrene er det ikke lett å finne mange negative punkter, med både lav arbeidsledighet, økte lønninger, og utsikter til fortsatt lave boliglånsrenter. - Nei, vi klarer i grunn ikke å se skyer som gir grunn til bekymringer. I gode år kjøper folk mer investeringsvarer, mens i dårlige år bruker man mer på hverdagslige ting. Olav Thon Gruppen har både håp og tro om høyere leiepriser, men på den andre siden er leietakerne på kontorsiden mye mer kravstore i dag. - Ja, det er ikke billig å fornye. Leietakerne kommer med omfattende kravspesifikasjoner, så det blir dyre ombygginger.

Tekst Jan Revfem • e-post redaksjon@ne.no


Inside

92

Under normalen

Investeringene i Olav Thon Gruppen har falt det seneste året, men Gruppen kan lett investere mer.

NE 0811 www.ne.no www.nenyheter.no

– De usikre tidene har gjort at Olav Thon Gruppen har vært mer beskjedne med investeringer, men vi investerte mye i årene 2006-2008. Det tar to-tre år fra tillatelse er gitt til bygget står ferdig, og tillatelser går litt i rykk og napp, sier Tron Harald Bjerke. I 2007 investerte Olav Thon Gruppen for 5 milliarder kroner. – Det utgjorde en topp og var unormalt, sier Bjerke. – I 2008 investerte vi for 3,5 milliarder, i 2009 for 2,5 milliarder og i 2010 utgjorde investeringene 2,6 milliarder. Det er et nivå vi er komfortable med. Løpende kontantstrøm fra driften er 1,5 milliarder kroner, så å investere for 1 milliard kroner mer enn det, er uproblematisk for oss, fortsetter han. Olav Thon Gruppen har i 2011 trolig investert for pluss/minus 1,5 milliarder kroner og nedbetalte noen hundre millioner i gjeld. Fullfinansiert – I realiteten fullfinansierte vi egne bygg, og vi skal nok heller øke investeringene fremover og utnytte spennende forretningsmuligheter som finnes i markedet. På den andre siden har vi 85 kjøpesentre og ikke behov for å ha flere sentre. Å utvikle de eksisterende sentrene er den beste investeringen vi gjør, sier eiendomsdirektøren. Blant store pågående prosjekter er utvidelsen av Strømmen storsenter med 30 000 kvadratmeter, her utgjør investeringene 500 millioner kroner over tre år. Thon Gruppen eier 50 prosent av Sørlandssenteret, og dette senteret skal rustes opp for 570 millioner kroner og få over 100 000

Olav Thon har redusert investeringene i forhold til toppårene 2007 og 2008. (Foto: Ida Børsand/ Kolonihaven)

kvadratmeter med handelsarealer når det nye senteret står ferdig i år. Vestkanten kjøpesenter, utenfor Bergen sentrum, utvides med 10 00011 00 kvadratmeter med butikklokaler, mens shoppingmekkaet Nordby nedenfor Svinesund utvides med 10 000 kvadratmeter, Charlottenberg med 6000 kvadratmeter. I Oslo sentrum rehabiliteres Karl Johans gate 6B, samt Dronningens gate 32 og Skippergata 25. – Dessuten river vi Dronningens gate 34, der vi har fått rammetillatelse. Fasadene mot Karl Johan beholdes. Foruten forretninger i to plan, blir det boliger for leie i resten av bygningen når det står ferdig. Dette er et spennende byutviklingsprosjekt, sier Tron Harald Bjerke.

Olav Thon Gruppen Olav Thon Gruppen er samle­ betegnelsen for alle virksomheter og selskaper hvor Olav Thon er majoritetseier. Totale årlige leie­ inntekter i Olav Thon Gruppen ligger nå på 3,8 milliarder kroner, og 62 prosent av disse inntekt­ ene kommer fra kjøpesentre. Kontorer og hoteller står hver for 15 prosent av totalen, øvrig virksomhet for 8 prosent. 60 prosent av inntektene kommer fra eiendommer i Oslo-området.

Tekst Jan Revfem • e-post redaksjon@ne.no


Annonser dine eiendommer i

NæringsEiendom ■■ Du treffer 24 200 ledere som du

■■ D  u treffer 15 400 ledere som du

ikke treffer i Finansavisen.

ikke treffer i Dagens Næringsliv.

Du risikerer ikke at din annonse i et avisbilag kastes fordi de som tar inn avisen forveksler det med et reklamebilag.

I stedet vil din annonse i NæringsEiendom bli adressert til ledere som har ansvaret for leiekontrakten.

2311 5600 | www.naringseiendom.no


Detaljer møter dynamikk

AUDIOVISUELL AUDIOVISUELL

UNDERHOLDNING UNDERHOLDNING

SOM SOM

OPPFYLLER OPPFYLLER

DINE DINE

ØNSKER. ØNSKER.

VSX-919AH VSX-919AH

SYV SYV

KANALS KANALS

AV-RECEIVER LEVERER LEVERER EN EN LYDLYD- OG OG BILDEKVALITET BILDEKVALITET SOM SOM LAR LAR DEG DEG OPPDAGE OPPDAGE HJEMMEKINO HJEMMEKINO PÅ PÅ NYTT. NYTT. AV-RECEIVER INNEBYGGET 1080P 1080P VIDEO, VIDEO, HD-LYD HD-LYD OG OG MCACC MCACC KALIBRERING KALIBRERING BRINGER BRINGER DEG DEG ENDA ENDA NÆRMERE NÆRMERE VIRKELIGVIRKELIGINNEBYGGET HETEN. HETEN. PLUGG PLUGG INN INN DIN DIN IPOD IPOD OG OG NYT NYT DINE DINE FAVORITTER FAVORITTER II DIREKTE DIREKTE DIGITAL DIGITAL KVALITET. KVALITET. SOM SOM PARTNER PARTNER FORESLÅR FORESLÅR VI VI BLU-RAY BLU-RAY SPILLEREN SPILLEREN BDP-320. BDP-320. BD BD LIVE, LIVE, 48 48 BIT BIT DEEP DEEP COLOUR COLOUR OG OG PIONEERS PIONEERS UNIKE UNIKE PQLS PQLS TEKNOLOGI GIR GIR DEG DEG HD HD LYD LYD OG OG BILDE BILDE II PERFEKT PERFEKT SYNK. SYNK. NÅR NÅR VIL VIL DINE DINE ØNSKER ØNSKER GÅ GÅ II OPPFYLLELSE? OPPFYLLELSE? TEKNOLOGI

For ytterligere ytterligere informasjon: informasjon: For Besøk pioneer.no Besøk pioneer.no eller eller din din lokale lokale forhandler forhandler Oppsettet i annonsen er kun for markedsføring. Kontakt din forhandler for gode råd om et oppsett som passer deg. Oppsettet i annonsen er kun for markedsføring. Kontakt din forhandler for gode råd om et oppsett som passer deg.

Untitled-2 1 1-1_Ads_racer_VSX-919-BDB-320.indd 1 Untitled-2 1 1-1_Ads_racer_VSX-919-BDB-320.indd 1

17-08-09 15:18:50 25.06.09 12:11 17-08-09 15:18:50 25.06.09 12:11


N æ r iN g se

ie N d o m m

er fr a r ea l ei eN d o m

Skedsmo/Laha

sm eg li N g

a s. u tg av e 1 – Ja N u a r 2012

ugmoen, San

Ta k o n ta k t på re a ln y tt @ re a l. n o – og vi ov e rs e n d e r v e d e rl a g s fr it t R e a l- N y tt

itetsveien 1 kløfta – dyr

skuevegen 20

Høystandar

d kontorlo kaler – i et ablert nær rv. 4 – til le næringsområde ie

e6 og • Sentralt be liggende i Lah aug næringspark ved gjelleråse moen • kort vei til n. e6 og riksvei 4. • nytt bygg fra 2009 me d meget god standard. • Plan 1 (inng. i plan 2): inn kontorlokaler, til som kan deles 1 000 kvm • Bygget inn ehar fasiliteter fra ca. 300 kvm. som div.

Lager/prod uksjonsloka le på 1 564 Kort

møterom/ku rsro pauseområde m, kantine, fellesareal/ , treningsrom resepsjon/lobby og . • god plass rundt bygget for parkering varelevering og . • Kontakt: Knut tlf: 67 91 76 Olderkjær, • oppdragsnr 54, mail: knut@real.n .: 10015 o Skedsmo/H

vam, Lahaug

moveien 58

kvm avstand til • Sentralt bel E6 – til leie iggende i eta blert industri-o • kort avstan mråde. d til oslo – garde transportstrekning mellom • gode adkomst- og p-muligheter kjøretøy. • 1 564 kvm rmoen. for større inn • Honning Ce lager/lasteson delt med butikk/lager, ntralen aL og norges Birøkt lag er andre • 7 kjøreporte e og høytlager. leietakere. err og 1 port me • Lei es • mulighet for d rampe/last ehus. • Ko ut samlet til 1 leietaker. leie av kontor ntakt: gunh , møterom og garderobe. tlf: 67 91 76 ild smestad, • oppdragsnr 52, mail: gunhild@rea l.no .: 12001

(Bygg 37)

Skedsmo, Lei

raveien 13 B

Et selskap i

Anthon B Nielsen

Eiendom

900 –2 200 kvm verkst ed/lager lahaugm mellom e6 til leie på og rv. 4

oen, • enkel adkom st fra e6! • god stand ard • arealeffektiv . e ver kontorer til leie ksted/lagerlokale med – bygg 37. • egner seg til verksted/pr oduksjon/la • adkomst fra ger. bakkeplan i begge etasje via store kjø r reporter. • takhøyde på ca. 6 m.

• god plass fora n • kontorer me portene til lastesone/snu plass. dfi flere kontorer n utsikt i øvre etasje, kan etableres leietakers øn i bygget etter ske. • tilgang på vann, sluk og oljeutskiller i • Kontakt: lokalet. Knut tlf. 67 91 76 erik Olderkjær, • oppdragsnr 54, mail: knut@real.n o .: 09065

Flott termin albygg/høy tlager med sentral belig • Stor tomt me genhet – til d stort parker leie og ing

sar handling-son e for lastebiler eal • Beliggende . i eta i Lillestrøm vis blert næringsområde • 1. etasje, ca. a vis tnt norge aS. 10 964 kvm terminalbyg høytlager. g/ takhøyde ca. 6,5 meter og 15 kjøreporte totalt r.

ullensaker, ene

rgiveien 16

• 2. etasje, ca. 90 • tilgang til res 0 kvm kontordel. epsjon og kan tine i 1. etasje . • Kontakt: Knut tlf: 67 91 76 erik Olderkjær, 54 Kontakt: eiv , mail: knut@real.n o ind aursøy, tlf: 67 91 76 • oppdragsnr 55, mail: eivind@rea l.no .: 11133

Lørenskog, Skå

rersletta 55

Moderne ko ntor og lage r m/k

jøreport – • Sentralt be til leie liggende i pro filert næringsb på Jessheim ygg • kort industrifelt! vei til buss. • 1. etasje, ca. 100 kvm lag • øvrige leietak er med god takhøyde og ere i bygget kjøreport. er bl.a. naF, Würth og Yit • 2. etasje, ca. . 98 kvm kon • tilgang til kjø tor. kken/spisero • Ko ntakt: gunh • Lokalene leie m ild s ikke ut til bilv og wc. sm estad, tlf: 67 91 76 bilverksted. ask-/ • oppdragsnr 52, mail: gunhild@rea l.no .: 11112

2 Kontorlo kaler à 450 sentra kvm

lt i lørensko • Lyse kontor g – til leie lokaler med representati inngangsomr vt åde. • nabobygget • Lokale 1, ca. inneholder Po 450 kvm: cel rema 10 sten, nav og lekontor, mø rom og kjøkke te- • P-plas 00. n. • Lokale 2, ca. ser kan leies 450 kvm: cell etter nærmere • gratis kun ekontor og mø • Felles takter avtale. deparkering terom. • ko rasse og he i op ptil rt vei til buss. is til etasjen. 1,5 time. • andre leie takere • Kontakt: Cee energitek i bygget er apokjeden Knut og nikk. tlf: 67 91 76 erik Olderkjær, • oppdragsnr 54, mail: knut@real.n .: 11108 o

Solheimveien

112, P.b 322 1471 Lørensko g Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 76 E-mail: firmap 51 ost@real.no www.real.no

Når det gjelder næringseiendom på Romerike og i Oslo nord – kontakt oss! real eiendomsmegling as er et statsautorisert eiendomsmeglerforetak, som holder til sentralt på Skårer i Lørenskog. Vi er markedsleder i vårt distrikt og har til enhver tid en rekke næringseiendommer inne for både salg og utleie. Real Eiendomsmegling AS har siden 1987 vært en betydelig aktør i området Oslo nord – Romerike når det gjelder megling av næringseiendom.

Solheimveien 112, P.b 322 - 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no


96

ISY Eiendom = lønnsomhet og oversikt

Mer enn 10.000 brukere innen bygg & anlegg

Løsningen er moduloppbygd og støtter alle oppgaver innen eiendomsforvaltning. Les mer på www.isy.no - eller kontakt kai.petter.westerheim@norconsult.com, tel 454 04 671.

Ledige lokaler i bladet NæringsEiendom Adresse

Kvm Side

Salg Oslo øst KONTORLOKALER Tvetenveien 152 LAGERLOKALER Tvetenveien 152

ca 570

102

ca 60

102

OSLO SØR PARKERING Lamberseter

Kvm Side

Adresse

2200 1060 100-880 100 880

51 51 45 45 45

BUTIKK/FORRETNINGSLOKALER Sandstuveien 70

fra ca 40-260 ca 40 260

79 79 79

SHOWROOM Drammensveien 120 Drammensveien 120 Drammensveien 120

OSLO ØST 150 P-plasser

102

ASKER OG BÆRUM KONTORLOKALER Høymyrveien 2

343

31

LAGERLOKALER Høymyrveien 2

343

31

BUTIKK/FORRETNINGSLOKALER Høymyrveien 2

343

31

INDUSTRI/PRODUKSJONSLOKALER Høymyrveien 2 343

31

Leie OSLO SENTRUM KONTORLOKALER Grensen 3 fra 357-617 Grensen 3 357 Grensen 3 617 Slottspassagen-Øvre/Nedre Slottsgate 8-9 320 Slottspassagen-Øvre/Nedre Slottsgate 8-9 150 Strandgata 19 509 Cort Adelers Gate 19 inntil 1950 Cort Adelers Gate 19 487 Sommerogaten 13-15 840 Langkaia 1 innntil 1500 Langkaia 1 fra ca 500 Kongensgate 15 140 Kongensgate 15 90

19 19 19 19 19 24 24 24 25 25 25 102 102

BUTIKK/FORRETNINGSLOKALER Slottspassagen-Øvre/Nedre Slottsgate 8-9 Slottspassagen-Øvre/Nedre Slottsgate 8-9 Kongensgate 15 Kongensgate 15

19 19 102 102

64 34 69 35

OSLO VEST KONTORLOKALER Lilleakerveien 2C-D Sjølyst plass Sjølyst plass Engebrets vei 3 Engebrets vei 3 Engebrets vei 3 Engebrets vei 3 Drammensveien 120 Drammensveien 120 Drammensveien 120 Drammensveien 120 Bentsebrugata 13F Bentsebrugata 13F Bentsebrugata 13F Drammensveien 147

Adresse Drammensveien 147 Drammensveien 147 Sandakerveien 24-MT 2 Sandakerveien 24-MT 2 Sandakerveien 24-MT 2

7500 429 32 ca 1500 614 fra 242-614 242 ca 1000 fra ca 40-260 ca 40 260 32-219 32 219 opptil 5500

19 19 19 41 41 41 41 79 79 79 79 13 13 33 51

KONTORLOKALER Økernveien 94 Økernveien 94 Økernveien 94 Økernveien 94 Økernveien 94 Østensjøveien 39-41 Østensjøveien 39-41 Brynsveien 5 Brynsveien 5 Østensjøveien 36 Brynsveien 16-18 Brynsveien 16-18 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Brynsveien 2-4 Brynsveien 2-4 Brynsveien 2-4 Brynsveien 2-4 Østensjøveien 44 Brynsveien 11-13 Brynsveien 11-13 Brynsveien 11-13 Verkseier Furulunds vei 9B Brynsengveien 2 Brynsengveien 2

13678,2 1032,9 2546 2610,9 1345,6 767 280 178 370 551 499 525 909 65-93 65 93 188 48 288 fra 48-288 87-147 87 120 147 450 fra 600-1250 600 1250 570 480 647

27 27 27 27 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 31 36 29 29

LAGERLOKALER Økernveien 94 Økernveien 94 Østensjøveien 44

453,4 467,6 fra 1150

27 27 31

KOMBINASJONSLOKALER Brynsveien 5 Brynsveien 16-18 Tvetenveien 32 Verkseier Furulunds vei 9B Verkseier Furulunds vei 9B

282 494 270 475-570 475

30 30 30 36 36

OSLO SØR KONTORLOKALER Sandstuveien 70 Sandstuveien 70 Sandstuveien 70 Sandstuveien 70 Sandstuveien 70 Sandstuveien 70 LAGERLOKALER Sandstuveien 70 Sandstuveien 70 Sandstuveien 70 Sandstuveien 70

GLASSVEGGER KONTORSKILLEVEGGER HIMLINGER

Kvm Side

600

23

OSLO NORD KONTORLOKALER Karihaugveien 89 Karihaugveien 89 Karihaugveien 89 Carl Berner Næringspark Carl Berner Næringspark Trondsheimveien 184 Trondsheimveien 184 Trygve Nilsensvei 8 Trygve Nilsensvei 8 Trygve Nilsensvei 8 LAGERLOKALER Karihaugveien 89 Karihaugen Karihaugen Karihaugen Karihaugen Karihaugen Karihaugen Karihaugen Karihaugen

fra 20,7 til 1000 20,7 1000 ca 130 ca 30-40 600 430 773 468 305

27 27 27 17 17 33 33 13 13 13

opp til 500 27 955-1380 37 955 37 1380 37 1100 37 1230 37 555-1135 37 555 37 1135 37

KOMBINASJONSLOKALER Carl Berner Næringspark Carl Berner Næringspark Karihaugen Karihaugen Karihaugen Karihaugen Karihaugen Karihaugen Karihaugen Karihaugen Karihaugen

ca 335 17 ca 65 17 555-1380 37 955-1380 37 955 37 1380 37 1100 37 1230 37 555-1135 37 555 37 1135 37

BUTIKK/FORRETNINGSLOKALER Trondsheimveien 184

345

33

SHOWROOM Trondsheimveien 184

345

33

KONTORLOKALER Rolvsbuktveien 4 Høymyrveien 2 Olav Brunsborgsvei 4-6 Olav Brunsborgsvei 4-6 Olav Brunsborgsvei 4-6 Nesbruveien 75 Nesbruveien 75 Nesbruveien 75

inntil 1100 343 317 120 252 fra ca 500-5400 ca 500 5400

24 31 33 33 33 51 51 51

LAGERLOKALER Høymyrveien 2 Nesbruveien 75 Nesbruveien 75 Nesbruveien 75

343 ca 500 fra ca 500-5400 5400

31 51 51 51

ASKER OG BÆRUM

250 800 1590 fra 50-470 50 470

23 23 23 23 23 23

BUTIKK/FORRETNINGSLOKALER Høymyrveien 2

980 195 270 720

23 23 23 23

343

31

INDUSTRI/PRODUKSJONSLOKALER Høymyrveien 2 343

31

SHOWROOM Nesbruveien 75 Nesbruveien 75 Nesbruveien 75

51 51 51

Se våre produktnyheter på www.modulvegger.no Tlf.: 23 24 22 00

fra ca 500-5400 ca 500 5400

Adresse

Kvm Side

NEDRE ROMERIKE KONTORLOKALER Robsrudskogen 15 Robsrudskogen 15 Robsrudskogen 15 Industriveien 14 Industriveien 14 Industriveien 14 Industriveien 20A og B

fra 648-3388 648 3388 300-620 300 620 345

27 27 27 36 36 36 37

LAGERLOKALER Robsrudskogen 15 Robsrudskogen 15 Robsrudskogen 15 Robsrudskogen 15 Hvamsvingen 24 Hvamsvingen 24 Hvamsvingen 24 Hvamsvingen 24 Industriveien 14 Industriveien 14 Industriveien 14 Industriveien 20A og B Industriveien 20A og B Industriveien 20A og B Lahaugmoveien 58 (Bygg 37) Lahaugmoveien 58 (Bygg 37) Lahaugmoveien 58 (Bygg 37)

2980 fra 20-1345 20 1345 735-845 735 845 110 920 1640 2560 1115-1370 1115 1370 ca 360-2200 ca 360 2200

27 27 27 27 35 35 35 35 36 36 36 37 37 37 41 41 41

KOMBINASJONSLOKALER Industriveien 14 Industriveien 20A og B

920-5710 1115-1715

36 37

VERKSTED Lahaugmoveien 58 (Bygg 37) Lahaugmoveien 58 (Bygg 37) Lahaugmoveien 58 (Bygg 37)

ca 360-2200 ca 360 2200

41 41 41

fra 236-477 236 477 855 fra 20-215 20 215

33 33 33 33 33 33 33

10379

47

150-680 150 680

4 4 4

700-5100 700 5100 1860 2300 1250

35 35 35 35 35 35

FOLLO KONTORLOKALER Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 LAGERLOKALER Regnvueveien 9

DRAMMEN/EIKER KONTORLOKALER Ing. Rybergsgt. 114 Ing. Rybergsgt. 114 Ing. Rybergsgt. 114

OPPLAND LAGERLOKALER Molinna 2 Molinna 2 Molinna 2 Molinna 2 Molinna 2 Molinna 2


97

BREEAM SERTIFISERING • Vi har BREEAM-revisorer med erfaring fra store BREEAM-prosjekter. • Vi sertifiserer alle aktuelle bygg, og kan være rådgivere underveis i prosessen. www.hjellnesconsult.no

Referanser: Schweigaardsgate 21-23 i Oslo, Hagaløkkveien 28 i Asker, Toneheim folkehøyskole i Hamar.

Tast inn ne nr. i fritekst søkeboksen på www.ne.no

Ledige lokaler fra www.ne.no Adresse

Kvm ne nr.

Fra www.ne.no Leie OSLO SENTRUM KONTOR Brugata 1 Karl Johans gate 37-41 Akergata 11 Akergata 11 Karl Johans gate 5 Brugata 1 Storgata 32 Biskop Gunnerusgate 2 Bjørvika Grev Wedels plass 5 Brugata 1 Wergelandsveien 1-3 Fjordalléen 16 Fjordalléen 16 Tjuvholmen Alle 3 Akersgaten 65 Universitetsgaten 8 Universitetsgaten 8 Lille Grensen 3 Fjordalléen 16 Fjordalléen 16 Fjordalléen 16 Youngstorget 1 Youngstorget 1 Torggata 5 Kongens gate 24 Universitetsgaten 8 Tjuvholmen Allé 19 Tjuvholmen Allé 19 Øvre Slottsgt. 15 b Stortorvet 10 Grensen 3 Arbeidersamfunnets plass 1 Arbeidersamfunnets plass 1 Karl Johans gate 5 Dronningens gate 3 Møllergata 24 Fred Olsensgate 11 Fred Olsensgate 11 Fred Olsensgate 11 Fred Olsensgate 11 Fred Olsensgate 11 Fred Olsensgate 11 Fred Olsensgate 11 Akersgata 35/39 Filipstad Brygge 1 Akersgata 35 Klingenberggaten 5 Hieronymus Heyerdahls gate 1 Stortingsgata 8 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 St. Olavsgate 25 Grensen 18 Jernbanetorget 2 Strandgata 19

30-30 2724 360-4500 27760 158-158 37981 158-158 37981 157-157 29029 13-30 30653 169-169 31954 336-336 29913 812-812 25651 470-470 32111 202-202 32332 629-629 32649 2521 32673 700 32673 10-500 32870 413-413 32989 657-657 32648 657-657 32648 260-260 33403 525 32673 1225 32673 1667 32673 48 34987 537 34987 150-150 35439 490-490 35623 176-492 32648 504-504 33614 696-696 33614 156-320 36677 531-531 28410 400-400 36174 95-95 36214 1527-1527 36215 21-35 36468 668-668 36500 338-338 36694 227 36698 665 36698 920 36698 920 36698 920 36698 920 36698 375 36698 422-422 36708 700-12000 36717 12-12 36722 400-500 36976 590-843 36996 339-339 37041 2740 37303 2450 37303 2452 37303 2362 37303 2165 37303 1072 37303 349 37328 1518 37328 1253 37328 830 37335 300-600 37466 450-990 37469 480-480 37619

Adresse Kirkegata 32 Kirkegata 32 Klingenberggaten 7 Støperigata 2 Øvre Slottsgate 15 B Dronningensgate 6 Dronningensgate 6 Kronprinsesse Märthas plass 1 Møllergata 6 Kirkegata 17 Storgata 17 Torggata 17b Rosenkrantzgate 22 Stortingsgata 8 Dronningensgate 8 Akergata 11 Akergata 11 Akergata 11 Karl Johans gate 25 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Hausmannsgate 19 Karl Johans gate 16 B Karl Johans gate 6 Tordenskiolds gate 8/10 Pilestredet 15B Pilestredet 15B Pilestredet 15B Pilestredet 17 Pilestredet 17 Munchs gate 5B Karl Johans gate 7 Dronning Eufemias gate 16 Universitetsgata 12 Haakon VII’s gate 6 Støperigata 2 Ruseløkkveien 14/16 Fridtjof Nansens pl 5 Kirkegaten 15 Kirkegaten 15 Kirkegaten 15 Kirkegaten 15 Kirkegaten 15 Øvre Slottsgate 15 B Akersgaten 20 Pilestredet Park 7 Pilestredet Park 7 Fridtjof Nansens Plass 2 Stortingsgaten 30 Stortingsgaten 4 Pilestredet Park 7 Øvre Slottsgate 8 Øvre Slottsgate 8 Grev Wedels Plass 9 Grev Wedels Plass 9 Grev Wedels Plass 9 Kongensgate 15 Kongensgate 15 Langkaia 1 Maridalsveien 13 Akersgata 43 Storgata 32 Sandakerveien 24 C Sandakerveien 24 C Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegaten 21/Kongensgate 18

Kvm ne nr. 520-520 520-520 688-688 2618 160-182 340-340 340-340 181-656 200-1120 500-4200 460-950 215-215 852-852 565-1259 250-350 365-365 365-365 337-337 463-463 503 500 1253 262 232-538 165-165 156-156 331-1119 155-155 300-300 130-130 80-80 313-313 479-1147 216-216 1-1000 374-374 117-117 164-164 500-1200 141 1896 1894 1845 1369 1360 156-320 296-296 260-260 136-136 120-120 237-237 280-545 344-344 150-150 320-320 1548 1031 241 90-90 140-140 1363 450-450 245-245 166-909 950 970 2740 2450 2452 2362 2165

37517 37517 37525 37602 37649 37650 37650 38223 37842 37845 37865 37884 37915 37943 37975 37981 37981 37981 37985 37328 37328 37328 37328 38074 38077 38078 38081 38161 38161 38161 38162 38162 38179 38188 38206 38247 38257 38410 38432 38443 38460 38460 38460 38460 38460 37649 38481 38543 38543 38554 38592 38594 38543 38747 38747 38752 38752 38752 37268 37268 38833 38853 38873 38887 38912 38912 38944 38944 38944 38944 38944

Adresse

Kvm ne nr.

Adresse

Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Schweigaardsgate 10-14 Stortingsgaten 22

1072 262 125 1253 500 1253 458-458

38944 38970 38970 38970 38970 38970 38992

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Wergelandsveien 1-3 Fred Olsens gate 3b Møllergata 39 Møllergata 24 Pilestredet 29 Kongensgate 15 Kongens gate 22 Storgata 26 Rosenkrantz gate 20 Rosenkrantz gate 20 Øvre Slottsgate 8 Kongensgate 15 Maridalsveien 17 Maridalsveien 13 Roald Amundsens gate 6 Pilestredet 8

720-720 420-420 180-180 522-522 737-737 35-35 500-1093 858-858 418-418 364-364 34-34 69-69 10-50 450-450 38-147 63-135

32649 36327 36475 36709 36449 37268 38246 38595 38654 38654 38747 37268 38852 38854 38974 38978

KOMBINASJONSLOKALER Kongens gate 9 Kongens gate 12 Kristian Augusts gate 10,

164-2462 97-1323 190-831

38164 38165 38166

Hieronymus Heyerdahls gate 1 Ryensvingen 5-7 Vitaminveien 11A Ryensvingen 5-7 Professor Birkelands vei 26 B Kongensgate 1 Kongensgate 1 Kongensgate 1 Mariboesgate 6-8 Mariboesgate 6-8 Mariboesgate 6-8 Mariboesgate 6-8 Mariboesgate 6-8 Mariboesgate 6-8 Professor Birkelands vei 26 B Haslevangen 45 Vitaminveien 1 Ryensvingen 5-7 Sandakerveien 114 Østre Aker Vei 95 Østre Aker Vei 95 Østre Aker Vei 95 Alf Bjerckesvei 30 Haslevangen 16 Østre Aker vei 24 Økernveien 99

1-3

32648

PARKERING/GARASJE Universitetsgaten 8

OSLO NORD KONTOR Jerikoveien 20 Persveien 20 Haavard Martinsensvei 19 Breivollveien 31 Maridalsveien 300 Strømsveien 323 A Strømsveien 323 A Strømsveien 323 A Strømsveien 323 A Strømsveien 323 A Tevlingveien 15 Tevlingveien 15 Tevlingveien 15 Alfaset 1. Industrivei 4 Trygve Nilsens vei 8 Ole Deviks vei 44 Bogstadveien 11 Brobekkveien 80 Brobekkveien 80 Brobekkveien 80 Fridtjof Nansens vei 17 Fyrstikkalléen 3 Lørenveien 57 Ryensvingen 5-7 Ryensvingen 5-7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Grensesvingen 7 Ryensvingen 5-7

Velg en spesialist på finansiering av næringseiendom Ta kontakt med en av våre kundekonsulenter på telefon 73 89 20 00 eller 22 82 56 00.

Se vår hovedannonse på side 5.

100-2500 350-3000 642-1842 250-2500 90-275 220 740 175 731 563 519 518 696 412-412 305-1400 338-338 540-540 1400 1400 1400 339-339 750-750 831-4839 450-2144 450-1143 1078 1305 2300 2175 2175 2175 2171 2171 1709 673

3077 29976 30162 31402 34275 34782 34782 34782 34782 34782 36078 36078 36078 36945 37076 37165 37472 37510 37510 37510 37705 37836 37844 38014 38014 38015 38015 38015 38015 38015 38015 38015 38015 38015 38014

Kvm ne nr. 384-384 450-1143 75-75 673 192-192 567-567 943-943 978-978 1303-1303 656-656 1136-1136 1136-1136 613-613 837-837 312-312 370-1070 420-8500 673 457-787 1961-1961 1486-1486 4893-4893 2200-2200 2000-16000 510 567-567

37547 38014 38189 38014 38249 37478 37478 37478 38337 38337 38337 38337 38337 38337 38249 38494 38509 38014 38691 38710 38710 38710 38841 38862 38911 38922

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Utmarksveien 1 285-391 Sandakerveien 59 150-150 Rosenbergveien 15 829

37467 38404 38808

KOMBINASJONSLOKALER Frysjaveien 40 Enebakkveien 117 Peter Møllersvei 15 Stålfjæra 15 Professor Birkelands vei 26 B Lørenfaret 1B

2521-2521 450-950 1000-7689 660-660 754-754 999-999

35198 35843 37778 38376 38249 38593

PARKERING/GARASJE Mariboesgate 6-8

1268-1268

38337

70 1300 160-160

34782 37510 38337

350-7500 25-150 77-257 800 247-247 158 1560-1560

32577 36483 38334 38411 38413 38745 38942

57-57 52-52

37554 38205

200-1293 400-950

38330 38331

220-220 290-290 220-220

27472 31048 27472

ANNET Strømsveien 323 A Brobekkveien 80 Mariboesgate 6-8

OSLO SYD KONTOR Ryenstubben 10 Holmlia Senter vei 2 Vårveien 51 Sandstuveien 70 F/G Sandstuveien 70 F/G Sandstuveien 70 F/G Sandstuveien 70 F/G FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Stallerudvn 97 - 117 Holmlia Senter vei 12 KOMBINASJONSLOKALER Oluf Onsums vei 9 Enebakkveien 117

OSLO VEST KONTOR Vitaminveien 11B Gullhaug Torg 1 Vitaminveien 11B


98

Ledige lokaler fra www.ne.no Adresse

Kvm ne nr.

Drammensveien 264 3800 33840 Drammensveien 264 5800 33840 Drammensveien 264 5800 33840 Drammensveien 264 6800 33840 Drammensveien 264 4800 33840 Bislettgata 4 376-376 38647 Drammensveien 264 4800 36054 Drammensveien 264 6800 36054 Drammensveien 264 5800 36054 Drammensveien 264 5800 36054 Drammensveien 264 3800 36054 Lilleakerveien 2 A 1900-1900 36173 Aslakveien 20 110-1139 36495 Hegdehaugsveien 31 173-420 36651 Gullhaugveien 7 360-360 33839 Nydalsveien 36 322-322 27704 Drammensveien 147 2172-2172 36817 Drammensveien 147 2172-2172 36817 Vitaminveien 11A 20-48 36844 Silurveien 3000-4051 36920 Silurveien 3423 36920 Silurveien 3423 36920 Silurveien 3423 36920 Silurveien 1138 36920 Silurveien 1138 36920 Arbinsgate 2 150-352 36929 Vitaminveien 6 16-550 36955 Cort Adelersgate 16 460-1840 36981 Akersbakken 27 2500-8200 36995 Wergelandsveien 21 920-2390 37105 Sommerrogaten 13-15 840-840 37187 Dronning Mauds gate 10/11 630-4700 37643 Engebretsvei 5 841 37716 Engebretsvei 5 699 37716 Engebretsvei 5 711 37716 Engebretsvei 5 711 37716 Engebretsvei 5 711 37716 Hoffsveien 70 C 298-3563 37745 Kjelsåsveien 174 212-212 37751 Kjelsåsveien 174 20-100 37751 Inkognitogt 34-36 291-677 37747 Sandakerveien 118 1036-1036 37976 Gjerdrums Vei 12 415-415 717 Gjerdrums Vei 12 278-278 717 Gjerdrums Vei 12 289-289 717 Gjerdrums Vei 12 358-358 717 Gjerdrums Vei 12 308-308 717 Gjerdrums Vei 12 185-185 717 Nydalsveien 36 581-581 27704 Drammensveien 147 - Skøyen Atrium 2200 38007 Drammensveien 147 - Skøyen Atrium 2200 38007 Aslakveien 14 975-975 38151 Industrigaten 36 237-237 38183 Industrigaten 36 306-306 38183 Industrigaten 36 306-306 38183 Industrigaten 36 301-301 38183 Majorstuveien 13 A 145-145 38184 Pilestredet 75 D 440-440 38259 Rosenborggata 19 330-330 38260 Drammensveien 288 1203-1203 38396 Wergelandsveien 21 492-492 38464 Karenslyst Allé 20 4500-9602 38551 Karenslyst allé 16 255-1711 38590 Henrik Ibsens gate 20 536-536 38707 Holtegaten 26 375-1125 38732 Gullhaugveien 1-3 500-1100 38734 Sjølyst plass 1-3 429-429 38746 Drammensveien 264 4800 38778 Drammensveien 264 6800 38778 Drammensveien 264 5800 38778 Drammensveien 264 5800 38778 Drammensveien 264 3800 38778 Drammensveien 123 41 38834 Drammensveien 123 280 38834 Prinsessealleèn 46 480-480 38835 Bygdøy Alle 17 134-134 38861 Drammensveien 147 - Skøyen Atrium 1060 38007 Vitaminveien 11B 220-220 27472 Parkveien 55 24-108 38965 Drammensveien 167 287-4230 38969 Sognsveien 75 133-611 38976 Riddervolds gate 7 140-140 38981 Hoffveien 21-23 350-500 38983 Drammensveien 171 544-1640 38986 Engebrets vei 3 242-1500 38990 FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Waldemar Thranesgate 25 130-180 Industrigaten 36 330-330

37468 38183

KOMBINASJONSLOKALER Kjelsåsveien 168

38332

PARKERING/GARASJE Silurveien

1459-1459

1104 36920

Adresse

Kvm ne nr.

OSLO ØST KONTOR Trondheimsveien 184 Tvetenveien 32 Tvetenveien 32 Freserveien 1 Brynsveien 16 Mølleparken 2 Brynsveien 16 Turbinveien 2 Brynsveien 16 Østensjøveien 39/41 Økernveien 99 Oluf Onsums vei 9 Tvetenveien 40 Grenseveien 107 Brynsveien 2-4 Professor Birkelandsvei 36 Trondheimsveien 184 Trondheimsveien 184 Ole Deviks vei 16 A Hasleveien 15 b Kværnerhallen Brynsveien 11 - 13 Brynsveien 11 - 13 Brynsveien 11 - 13 Lakkegata 3 Tvetenveien 152 Østensjøveien 36 Tvetenveien 6 Thorvald Meyers gate 2 Brenneriveien 5 Ekebergveien 1 Ole Deviks vei 6 Ole Deviks vei 6 Ole Deviks vei 6 Ole Deviks vei 6 Ole Deviks vei 6 Haslevollen 3 Haslevollen 3 Brynsveien 16 Mølleparken 4 Konowsgt 67b Bentsebrugata 13 Økernveien 9 Grenseveien 97 Innspurten 15 Innspurten 15 Innspurten 15 Fyrstikkbakken 2-4 Fyrstikkbakken 2-4 Fyrstikkbakken 2-4 Breivollveien 31 Brynsveien 2-4 Brynsveien 2-4

312 25827 288 27502 909 27502 4000-50000 29295 499-499 2454 250-4700 31739 525-525 2454 800-1600 32369 19-361 2454 767-767 34046 567-567 34362 200-1293 34363 500-500 34397 1350 34859 146-146 34928 1200 36131 204 25827 430 25827 10 36489 1280-1280 36653 1300-15000 36692 1246 37114 230-600 37114 595-742 37114 10-30 37267 174 37411 551 37439 305 37447 575-575 37542 500-2500 37899 1288-1288 37962 2085-2085 38245 2937-2937 38245 3162-3162 38245 408-408 38245 1290-1290 38245 335-335 37541 311-311 37541 361-361 2454 300-3387 38394 24-24 38621 32-219 38626 427-3129 38660 175-450 38731 547 38779 1591 38779 1591 38779 820-820 38924 189-189 38924 820-820 38924 300-2115 38925 87-87 34928 120-120 34928

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Trondheimsveien 184 343 Trondheimsveien 184 345 Markveien 35 106-176 Smeltedigelen 1 100-450 Hans Nilsen Haugesgate 39 159-589

25827 25827 34330 37456 37736

KOMBINASJONSLOKALER Tvetenveien 32 Årvollveien 72 Hjalmar Brantingsvei 8 Haslevollen 3

65 500-5225 241-1868 652-652

27502 34300 38073 37541

1150

38392

ANNET Østensjøveien 44

ASKER OG BÆRUM KONTOR Industriveien 33 Nye Snarøyvei Olav Brunborgsvei 4-6 Olav Brunborgsvei 4-6 Olav Brunborgsvei 4-6 Olav Brunborgsvei 4-6 Kirkeveien 59 Kirkeveien 59 Vollsveien 2 A-B Ankerveien 209 Jongsåsveien 4 Kirkeveien 59 Kirkeveien 59 Lysaker Torg 5 Lysaker Torg 15 Lysaker Torg 25 Professor Kohts vei 9 Vøyenengtunet 14 Hagaløkkveien 13 Widerøeveien 5

23-279 1600-36000 278 314 268 444 21 46 60-180 290-1759 336-554 180 45 2343-2343 1974-1974 2484-2484 1800-1800 89-89 164-2154 823-3324

2754 23836 29067 29067 29067 29067 30828 30828 34542 35030 35279 30828 30828 36710 36711 36713 36714 36778 37231 37470

Adresse Hildertunet 2 Vollsveien 6 Vollsveien 6 Ramstadsletta 15 Ramstadsletta 15 Grini Næringspark 8 Strandveien 15 Industriveien 3 Malmskriverveien 4 Eyvind Lyches vei 21 Fornebuveien 5 Slependveien 48 Slependveien 48 Slependveien 48 Neslia 48 Hildertunet 2 Hamang Terrasse 55 Hamang Terrasse 55 Oksenøyveien 80 Løkketangen 12B Øvre Måsan 10 Fekjan 13 Fekjan 13 Fekjan 13 Fornebuveien 37 Bærumsveien 375 Baker Østbys vei 15-21 Fornebuveien 42-44 Fornebuveien 42-44 Nye Vakåsvei 28 Slependveien 48 Vollsveien 13 D Vollsveien 9-21 Lysaker Brygge 26 Strandveien 18 Leif Tronstads plass 6

Kvm ne nr. 20-200 460 270 462-462 200-1250 249-249 480-1400 270-270 500-4000 500-500 288-288 420-420 308-308 225-225 180-180 500-500 234-234 736-736 1000-7450 167-167 294-767 893-893 86-86 250-250 223-223 506-155 696-696 900-900 350-350 300-300 140-140 398-2010 200-2000 90-190 658-658 367-367

37579 37590 37590 37753 37753 37210 37821 37979 37998 38152 38172 38190 38190 38190 38258 37579 38364 38364 38444 38465 38476 38655 38655 38656 38711 38748 38825 38914 38914 38937 38190 38968 38977 38979 38984 38991

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Knud Askers vei 26 241-241 Baker Østbys vei 14 872-872 Løxa 5 462-462 Leif Tronstads plass 7 163-163

37232 37965 38386 38987

KOMBINASJONSLOKALER Bergerveien 12 Nesbruveien 75

15000-15000 500-5000

33930 38421

343

32149

ANNET Høymyrveien 2

FOLLO KONTOR Industriveien 3A Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Jernbaneveien 5-7 Anolitvegen 4 Anolitvegen 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Trollåsveien 4 Anolitvegen 1-3 Delitoppen 3 Rosenholmveien 25

100-850 20-36 201-201 215-215 472-472 800-800 18-18 855-855 236-236 291-291 477-477 119-119 200-200 540-540 100-7000

33039 23866 23866 23866 34297 30404 30404 23866 23866 23866 23866 23866 38013 38103 38849

FORRETNINGSLOKALE/BUTIKK Brekkeveien 7 - Nylundkvartalet 1500 Valhallaveien 70 362-362

38187 38709

KOMBINASJONSLOKALER Ski Logistikkpark Anolitvegen 4 Kongeveien 49 Dynamitvegen 14 c Glynitvegen 21 Sønsterudveien 26 Berghagan 3

1000-15000 300-600 123-2154 600-600 1560-1560 362-362 1000-5500

27893 30404 36942 36998 37806 38713 38848

200-200

38013

215 300 292 189 450-900 600 1212 588 552

31437 31437 31437 31437 34473 34780 35748 35748 36034

ANNET Anolitvegen 1-3

ROMERIKE KONTOR Strømsveien 48/50 Strømsveien 48/50 Strømsveien 48/50 Strømsveien 48/50 Skårersletta 55 Hvamsvingen 7 Luhrtoppen 2 Luhrtoppen 2 Masteveien 10

Adresse

Kvm ne nr.

Masteveien 10 Vestvollveien 32-34 Haraldsvei 6 Strømsveien 66 b Strømsveien 66 b Gunnar Randersvei 24 Edvard Griegsvei 1 Hvamsvingen 5 Sanitetsveien 1 Bølervegen 38 Industriveien 1 Haga Næringspark Gneisveien 8 Gneisveien 8 Gneisveien 8 Sanitetsveien 1 Lahaugmoveien 1 - bygg 36 Lahaugmoveien 1 - bygg 36 Trondheimsveien 82 Rolf Olsens vei 30/32 Nygata 2 Dampsagveien 2 - 4 Lindebergvegen 3 Lindebergvegen 3 Fjellhamarveien 52

250 590-590 100 250 50 150 837-837 743 300 392 159 120 795 641 603 700 94 72 193 165 201 93-93 52 165 1110

36034 36130 38608 36742 36742 35926 37061 37065 37244 37255 36527 37603 37730 37730 37730 37244 37895 37895 37905 37914 37956 38733 37718 37718 38094

300-300 32-32 515 2677 40-40 64-64 2677

23742 32648 36698 37303 37517 38747 38944

164-2462 97-1323 190-831

38164 38165 38166

LAGER/PRODUKSJON Jerikoveien 20 Strømsveien 323 A Strømsveien 323 A Tevlingveien 15 Østre Akervei 215 Strømsveien 344 Brobekkveien 80 Professor Birkelands vei 26 B Professor Birkelands vei 26 B Rosenbergveien 15 Alf Bjerckesvei 30 Alf Bjerckesvei 30 Alf Bjerckesvei 30 Alf Bjerckesvei 30

20-1200 1257 1204 39 535-535 1875-1875 2500 184-184 90-90 829 5060-5060 4700-4700 4700-4700 4400-4400

3077 34782 34782 36078 34716 36994 37510 38249 38249 38809 38841 38841 38841 38841

KOMBINASJONSLOKALER Frysjaveien 40 Enebakkveien 117 Peter Møllersvei 15 Stålfjæra 15 Professor Birkelands vei 26 B Lørenfaret 1B

2521-2521 450-950 1000-7689 660-660 754-754 999-999

35198 35843 37778 38376 38249 38593

LAGER/PRODUKSJON Sandstuveien 70 A Enebakkveien 69 Enebakkveien 69 AS

723-723 639-639 1128-1128

38514 38708 38712

KOMBINASJONSLOKALER Oluf Onsums vei 9 Enebakkveien 117

200-1293 400-950

38330 38331

7500 7500 171 218-218 7500

33840 36054 37716 38151 38778

1459-1459

38332

Leie OSLO SENTRUM LAGER/PRODUKSJON Pilestredet 56 Universitetsgaten 8 Fred Olsensgate 11 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 Kirkegata 32 Øvre Slottsgate 8 Kirkegaten 21/Kongensgate 18 KOMBINASJONSLOKALER Kongens gate 9 Kongens gate 12 Kristian Augusts gate 10,

OSLO NORD

OSLO SYD

OSLO VEST LAGER/PRODUKSJON Drammensveien 264 Drammensveien 264 Engebretsvei 5 Aslakveien 14 Drammensveien 264 KOMBINASJONSLOKALER Kjelsåsveien 168


99 Tast inn ne nr. i fritekst søkeboksen på www.ne.no Adresse

Kvm ne nr.

OSLO ØST LAGER/PRODUKSJON Brynsveien 16 Johan H Andresens vei 5 Haslevollen 3 Konowsgt 67b Fyrstikkbakken 2-4

104-538 9000-9000 330-330 44-44 820-820

2454 36992 37541 38621 38924

65 500-5225 241-1868 652-652

27502 34300 38073 37541

396 308 136 1000-2537 200-624 4600-4600 20-50 139-139 800-800

29067 29067 37590 37634 37210 38152 37579 38825 38985

15000-15000 500-5000

33930 38421

2000-100000 10379-10379 750-750

32695 35486 38013

1000-15000 300-600 123-2154 600-600 1560-1560 362-362 1000-5500

27893 30404 36942 36998 37806 38713 38848

KOMBINASJONSLOKALER Tvetenveien 32 Årvollveien 72 Hjalmar Brantingsvei 8 Haslevollen 3

ASKER OG BÆRUM LAGER/PRODUKSJON Olav Brunborgsvei 4-6 Olav Brunborgsvei 4-6 Vollsveien 6 Fossumveien 70 Grini Næringspark 8 Eyvind Lyches vei 21 Hildertunet 2 Baker Østbys vei 15-21 Vollsveien 13 D KOMBINASJONSLOKALER Bergerveien 12 Nesbruveien 75

FOLLO LAGER/PRODUKSJON Ferd logistikkpark Regnbueveien 9 Anolitvegen 1-3 KOMBINASJONSLOKALER Ski Logistikkpark Anolitvegen 4 Kongeveien 49 Dynamitvegen 14 c Glynitvegen 21 Sønsterudveien 26 Berghagan 3

ROMERIKE LAGER/PRODUKSJON Strømsveien 48/50 Hvamsvingen 7 Luhrtoppen 2 Masteveien 10 Bølervegen 38 Masteveien 10 Myhrervegen Myhrervegen Myhrervegen Folmovegen Edvard Griegsvei 1 Hvamsvingen 5 Hvamsvingen 5 Hvamsvingen 5 Hvamsvingen 5 Hvamsvingen 5 Masteveien 10 Lahaugmoveien 30

229 31437 383 34780 2269 35748 626 36034 3098 37255 320 36034 577 36467 973 36467 139 36467 6000 36915 462-462 37061 40 37065 136 37065 105 37065 1406 37065 593 37065 320 36034 3000-5000 37479

Adresse

Kvm ne nr.

Industriveien 1 Haga Næringspark Lindebergvegen 3 Lindebergvegen 3 Gneisveien 8 Gneisveien 8 Rolf Olsens vei 30/32 Energiveien 16 Lindebergveien 1 Hvamsvingen 22 Hvamsvingen 5 Rovenveien 125 Leiraveien 13 B Gneisveien 18 Lahaugmoveien 1 (bygg 37) Lahaugmoveien 1 (bygg 37) Dyrskuevegen 20 Svennerudvegen 32

390 1380 130 200 2130 360 2085 100 75 1041 22 746 10964 200-20000 1100 900 1564 277

36527 37603 37718 37718 37730 37730 37914 38232 38314 38409 37065 38453 38646 38805 38906 38906 38964 38989

KOMBINASJONSLOKALER Stamveien 1 Strømsveien 48/50 Brånås Næringspark 2 Edvard Griegsvei 1 Lindebergveien 1 Balder Allé 2

3200-3200 261 2100-7500 0 2816 191-191

27744 31437 34394 37061 38314 38923

LAGER/PRODUKSJON Kjellstadveien 5 Kobbervikdalen 75 Kobbervikdalen 75 - Lager Kobbervikdalen 75

50 600-600 686-686 1100-1100

34470 37462 37465 37508

KOMBINASJONSLOKALER Ing. Rybergsgt. 20 Engene 12 Ing. Rybergsgate 44 Strandveien Bragerhagen 16 Kjellstadveien 5

1600-4500 25975 500-500 37162 367-367 37229 2232-2232 37902 900-900 38635 175 38832

DRAMMEN/LIER

VESTFOLD LAGER/PRODUKSJON Kirkeveien 213 Langmyra 3 Narverødveien 40 Narverødveien 40 Narverødveien 40 Narverødveien 40 Parkveien 41 Kalvetangveien 86 b Parkveien 41 Åshaugveien 62 Øvre Langgate 63 Stensarmen 4 Åshaugveien 39 Gamle Ramnesvei 36 Gamle Ramnesvei 36 Gamle Ramnesvei 36 Trælleborgodden 10 Broen 5 c Broen 5 c

Les NæringsEiendom på iPad. Last ned i AppStore nå!

200 600 250 250 650 650 1075 90 1075 600-2000 100 229-229 306-306 100-100 100-100 100-100 400 1200 1200

31564 32314 37072 37074 37072 37074 37624 37437 37623 37823 38108 38192 38295 38341 38341 38341 38775 39001 39002

Adresse

Kvm ne nr.

Adresse

Kvm ne nr.


Vi gratulerer PS: hotell med ny hjemmeside!

Et unikt hotell fortjener en unik hjemmeside www.pshotell.no

NæringsEiendom har et eget reklamebyrå som leverer et bredt spekter av reklame, design og markedsføringsprodukter for eiendomsbransjen. Vi foretar konsept- og identitetsutvikling, vi designer og produserer for trykte og digitale medier, og har kompetanse innen research, analyse og kommunikasjonsstrategi. Vi kan eiendom og foreslår markedsføring basert på din eiendoms spesielle beliggenhet, identitet og behov. NE byrå har i tillegg gode samarbeidspartnere innen illustrasjon, tekst, fotografi og 3D, noe som gjør at vi alltid kan skreddersy et team og en løsning som dekker dine ønsker og behov. www.nebyra.no


NÆRINGS EIENDOM - en del av SpareBank 1

til SALGS

Attraktive næringsseksjoner tilsalgs

til leie

butikk – og kontorlokaler

Tvetenveien 152 – Tveita Bedriftsområde

Kvadraturen – Kongensgate 15

• Overdragelse av AS. • Eiendommen har en meget sentral og fordelaktig beliggehet på Tveita. • Ca. 570 kvm kontorlokaler i 1.etg. med egen direkte inngang • Ca. 60 kvm lagerlokaler i u.etg. • Det er heis og ventilasjon i bygget. • Byggeår 1983. • Andel selveiertomt på ca. 7.704 kvm. • 6 parkeringsplasser medfølger, for øvrig god parkering. • Estimerte potensielle leieinntekter kr 625.000,• Prisant. Kr. 7,5 mill + omk. (eiendomsverdi). • Finn kode : 32493337

• • • • •

Knut Holter - Tlf: 95 27 25 22 - kh@eiendomsmegler1.no

Knut Holter - Tlf: 95 27 25 22 - kh@eiendomsmegler1.no

til salgs

Butikk: 69 kvm og 35 kvm. Kan leies samlet. Store utstillingsvinduer mot Nedre Slottsgate. Kontor: 140 kvm i 7. etg og 90 kvm i 5. etg. Heis. Eiendommen ligger sentralt i Oslo sentrums beste butikk- og kontorområde. • Nær off. kom. og alle servicetilbud. • Fasaden er pent oppusset og gir et bra inntrykk. • Finnkode: 22772865

Lambertseter – Garasjeanlegg/ Parkeringsanlegg – 115 P-plasser

For Peab Eiendomsutvikling AS har vi for salg samtlige aksjer i Bergkrystallen Parkering AS, hovedaktivum næringsseksjon • Eiendommen er organisert i et sameie – 1 Næringsseksjon – 1 Samleseksjon bolig. • Garasjeanlegget/parkeringsanlegget ligger på Bergkrystallen, Lambertseter og ble ferdigstilt i 2008. • Anlegget består av: - 45 P-plasser på terreng. - 40 P-plasser i overflate garasje. - 30 P-plasser i underjordisk garasjeanlegg. • Leieinntekter – 2011 – kr 545.606,- + MVA. • Årlig felleskostnad til sameiet – 2011 - 129 589 kr. • Forretningsfører OBOS • Adresse: Mellombølgen 143b, 1187 Oslo • Prisantydning: Kr 7.200.000,- + omk. – vurdert ut ifra substansverdi.

Nochve Wåler - Tlf: 930 69 397 - nw@eiendomsmegler1.no

Utleie av næringseiendom • Søkeoppdrag • Eiendomsutvikling • Salg av næringseiendom • Markedsvurdering • Eiendomsrådgivning Tlf: 21 02 55 55 – Epost: naring@eiendomsmegler 1.no – www.em1naring.no Besøksadresse: Storgata 33 A, 8. etg. Postadresse: Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Oslo – Trondheim – Stavanger


Bilag januar 2012


Næringseiendommer fra Real Eiendomsmegling AS. utgave 1 – JANUAR 2012

Skedsmo/Lahaugmoen, Sanitetsveien 1

Høystandard kontorlokaler – i etablert næringsområde nær e6 og rv. 4 – til leie • Sentralt beliggende i Lahaugmoen næringspark ved gjelleråsen. • kort vei til e6 og riksvei 4. • nytt bygg fra 2009 med meget god standard. • Plan 1 (inng. i plan 2): inntil 1 000 kvm kontorlokaler, som kan deles fra ca. 300 kvm. • Bygget innehar fasiliteter som div.

møterom/kursrom, kantine, fellesareal/ pauseområde, resepsjon/lobby og treningsrom. • god plass rundt bygget for parkering og varelevering. • Kontakt: Knut Olderkjær, tlf: 67 91 76 54, mail: knut@real.no • oppdragsnr.: 10015

kløfta – dyrskuevegen 20

Lager/produksjonslokale på 1 564 kvm Kort avstand til E6 – til leie • Sentralt beliggende i etablert industri-område. • kort avstand til transportstrekning mellom oslo – gardermoen. • 1 564 kvm inndelt med butikk/lager, lager/lastesone og høytlager. • 7 kjøreporter og 1 port med rampe/lastehus. • mulighet for leie av kontor, møterom og garderobe.

• gode adkomst- og p-muligheter for større kjøretøy. • Honning Centralen aL og norges Birøkterlag er andre leietakere. • Leies ut samlet til 1 leietaker. • Kontakt: gunhild smestad, tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no • oppdragsnr.: 12001

Skedsmo/Hvam, Lahaugmoveien 58 (Bygg 37)

Skedsmo, Leiraveien 13 B

Et selskap i Anthon B Nielsen Eiendom

900 –2 200 kvm verksted/lager til leie på lahaugmoen, mellom e6 og rv. 4 • enkel adkomst fra e6! • god standard. • arealeffektive verksted/lagerlokale med kontorer til leie – bygg 37. • egner seg til verksted/produksjon/lager. • adkomst fra bakkeplan i begge etasjer via store kjøreporter. • takhøyde på ca. 6 m.

• god plass foran portene til lastesone/snuplass. • kontorer med fin utsikt i øvre etasje, flere kontorer kan etableres i bygget etter leietakers ønske. • tilgang på vann, sluk og oljeutskiller i lokalet. • Kontakt: Knut erik Olderkjær, tlf. 67 91 76 54, mail: knut@real.no • oppdragsnr.: 09065

Flott terminalbygg/høytlager med sentral beliggenhet – til leie • Stor tomt med stort parkeringsareal og handling-sone for lastebiler. • Beliggende i etablert næringsområde i Lillestrøm vis a vis tnt norge aS. • 1. etasje, ca. 10 964 kvm terminalbygg/ høytlager. takhøyde ca. 6,5 meter og totalt 15 kjøreporter.

• 2. etasje, ca. 900 kvm kontordel. • tilgang til resepsjon og kantine i 1. etasje. • Kontakt: Knut erik Olderkjær, tlf: 67 91 76 54, mail: knut@real.no Kontakt: eivind aursøy, tlf: 67 91 76 55, mail: eivind@real.no • oppdragsnr.: 11133

ullensaker, energiveien 16

Moderne kontor og lager m/kjøreport – til leie • Sentralt beliggende i profilert næringsbygg på Jessheim industrifelt! • 1. etasje, ca. 100 kvm lager med god takhøyde og kjøreport. • 2. etasje, ca. 98 kvm kontor. • tilgang til kjøkken/spiserom og wc. • Lokalene leies ikke ut til bilvask-/ bilverksted.

• kort vei til buss. • øvrige leietakere i bygget er bl.a. naF, Würth og Yit. • Kontakt: gunhild smestad, tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no • oppdragsnr.: 11112

Lørenskog, Skårersletta 55

2 Kontorlokaler à 450 kvm sentralt i lørenskog – til leie • Lyse kontorlokaler med representativt inngangsområde. • Lokale 1, ca. 450 kvm: cellekontor, møterom og kjøkken. • Lokale 2, ca. 450 kvm: cellekontor og møterom. • Felles takterrasse og heis til etasjen. • andre leietakere i bygget er apokjeden og Cee energiteknikk.

• nabobygget inneholder Posten, nav og rema 1000. • P-plasser kan leies etter nærmere avtale. • gratis kundeparkering i opptil 1,5 time. • kort vei til buss. • Kontakt: Knut erik Olderkjær, tlf: 67 91 76 54, mail: knut@real.no • oppdragsnr.: 11108

Solheimveien 112, P.b 322 - 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no


oslo/Lindeberg, tevlingveien 15

Moderne kontorlokaler med god profilering mot E6 – til leie • moderne og representative kontorlokaler med fleksible planløsninger. • 2. etg ca. 696 kvm, 518 kvm er nettopp utleid. • 4. etg ca. 519 kvm. • Lokalene kan deles i mindre enheter. • Betjent kantine og felles møteromsfasiliteter. • godt utviklet sikkerhetssystem i bygget. • meget god eksponering mot hovedfartsåre (e6). • kort vei til buss og t-bane. • godt med parkering. • Kontakt: gunhild smestad, tlf: 67 91 76 52 / 908 76 367, mail: gunhild@real.no • oppdragsnr.: 11017 • Finn-kode: 26917924 kongsvinger, kongevegen 5

Lørenskog/Fjellhamar, Fjellhamarveien 52

attraktive kontorlokaler i icopals administrasjonsbygg – til leie • Ca. 1 110 kvm representative lokaler inndelt med cellekontorer, møterom, atrium og minikjøkken. • tilgang til felles bemannet kantine, treningsrom, badstu og garderober. • rikelig med umerkede p-plasser som er inkl. i felleskostnadene. • mulighet for leie av inntil 10 stk oppmerkede p-plasser. • Lokalene vil bli tilpasset leietaker etter nærmere avtale. • kort vei til buss og tog. • Lokalene er ledige fra 01.01.2012. • Kontakt: eivind aursøy, tlf: 67 91 76 55, mail: eivind@real.no • oppdragsnr.: 11101

Frogner/Berger, Svennerudvegen 32

Kombinasjonseiendom med store utearealer sentralt på Kongsvinger – til salgs

Kombinasjonsbygg med stor uteplass nær e6 – til leie

• kombinasjonseiendom på 1 750 kvm med tilhørende eiet tomt på 8 340 kvm. • tidligere benyttet som bil- og karosseriverksted med kontorer og lager. • eiendommen deler innkjøring med Statens vegvesen Biltilsynet. • meget gode adkomst-, transport og parkeringsforhold. • Stort sett asfaltert tomt, med rikelig plass for utelagring. • eiendommen er fraflyttet, og kan overtas etter avtale. • antatt gode utbyggingsmuligheter. • Prisantydning: kr 6 000 000,– + off. omk. • Kontakt: gunhild smestad, tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no • oppdragsnr.: 11078

• Ca. 300 kvm verksted/garderobe, samt 5–7 kontorer. • Stor og avlåst uteplass på totalt ca. 7 300 kvm som i sin helhet er asfaltert. • meget fleksible og brukervennlige lokaler med enkel adkomst. • Ledig for leie omgående, eller etter avtale. • Beliggenhet like ved e6, rett nord for Skedsmokorset (Berger). • gode parkeringsmuligheter. • Passer perfekt for bedrifter med stort behov for lagring, innendørs og utendørs. • Kontakt: Knut erik Olderkjær, tlf: 67 91 76 54, mail: knut@real.no • oppdragsnr.: 10109


oslo, Strømsveien 323 a

Moderne kontor- og lagerlokaler sentralt på Furuset – til leie • Sentralt beliggende i etablert næringsområde på Furuset i umiddelbar nærhet til ikea. • utleier tilbyr redusert leie de første 3 årene fra 2012. • arealene fordeler seg som følger: 2. etasje ca. 563 kvm kontor. 2. etasje ca. 175 kvm squash hall med tilhørende garderober, wc, dusj og badstue. 2. etasje ca. 731 kvm kontor/lager. 4. etasje ca. 960 kvm kontor. • mulighet for leie av lager i u. etg sammen med kontor. • moderne kantine med utgang til stor takterrasse. • det medfølger flere p-plasser til leieforholdet. • kun få minutters gange til buss og t-bane. • etasjene kan leies hver for seg. • Kontakt: rune eide, tlf: 67 91 76 56, rune@real.no • oppdragsnr.: 10120

Skjetten, Hvamsvingen 22

representativ kombinasjonseiendom ved Olavsgaard hotel på Hvam – til leie • kombinasjonseiendom nær e6 med høy standard. • total bygningsmasse på ca. 2 053 kvm med tilhørende tomt på ca. 5 300 kvm. • eiendommen består av kontor, lager- og verksted/servicearealer. • 4 kjøreporter tilknyttet lager-/verksteddelen. • egner seg ikke til bilverksted-/bilvask. • godt med p-plasser, både med og uten motorvarmere. • Leies fortrinnsvis ut til 1 leietaker. • Lokalene er ledige fra 01.04.2012. • Kontakt: eivind aursøy, tlf: 67 91 76 55, mail: eivind@real.no • oppdragsnr.: 11116 • ne nr.: 38409

ullensaker, energiveien 14

ullensaker, energiveien 16

Kontorer og forretningslokale sentralt på industrifeltet på Jessheim – til leie Energiveien 14: • Lyse og pene kontorlokaler. • Lokale 1: ca. 84 kvm Bta, egen inngang. • Lokale 2: ca. 22 kvm Bta, inngang fra byggets hovedinngang. • oppdragsnr.: 11140

Energiveien 14 og 16: • kort vei til buss og transportstrekning e6. • gode profileringsmuligheter mot vei og handelsområde. • andre leietakere i bygget/ nærheten er naF, Wurth, Yit, rema 1000 m.fl. • alle lokalene står ledige. • Kontakt: gunhild smestad, tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no

Energiveien 16: • Ca. 337 kvm moderne forretningslokale i bygg fra 2006/2007. • gjennomgående lokale med inngang fra 2 sider. • Lokalet er inndelt med stort forretningslokale, 2 cellekontorer, 1 møterom, lager, wc og bad m/dusj. • vannbåren varme i alle gulv. • oppdragsnr.: 11139

Solheimveien 112, P.b 322 - 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no


eidsvoll, industrivegen 5–7

Andre ledige lokaler fra REAL EIENDOMSMEGLING AS

www.real.no Til salgs

Moderne komb.eiendom i veletabl. industriom. på Dal/råholt – til salgs • Sentral plassering i forhold til e6, og oslo lufthavn gardermoen. • 1 280 kvm bygningsmasse og tomt på ca. 4 315 kvm. • kontor- og adm.bygg på 547 kvm Bta, og lagerbygg med eksp. kontor på 733 kvm Bta. • direkte innkjøring til høytlager via 4 stk kjøreporter på sider. • dagens eier er bruker av eiendommen, bortsett fra en liten del som er utleid. • Hele bygningsmassen kan bli fristillet ved overtakelse hvis ønskelig. • Bygningen har en fleksibel bruks- og planløsning som lett kan tilpasses annen bruker. • verditakst: 8 200 000,– • Kontakt: gunhild smestad, tlf: 67 91 76 52, mail: gunhild@real.no • oppdragsnr.: 11087

Kvm

Pris

1 934 6 600 242

35 000 000,15 000 000,2 400 000,-/ 2 500 000,-

1 280

8 200 000,-

Kongsvinger kommune: Digerudvegen 2

991

7 200 000,–

Aurskog/Høland kommune: Serviceveien 8

554

5 600 000,(verditakst)

3 092

27 000 000,-

Nes kommune: Herbergåsen Industriområde (tomt)

opptil 30 000

180,- pr. kvm

Sørum kommune: Kindebergveien 1

10 – 150 000

1 800,- pr. kvm

Skedsmo Kommune: Strømsveien 62 Sophie Radichsvei 15 – Tomt Bjørnssonsgate 32 – 2 stk kontorseksjoner Eidsvoll kommune: Industrivegen 57

Nittedal kommune: Industriveien 15

Skedsmo/Hvam, Hvamsvingen 7

Til utleie

KVM

Sørum kommune Lindebergvegen 3

547

Strømsveien 70

934

Haga Næringspark

1 500

Hvamsvingen 7

983

Lindebergvegen 1

3 416

Gunnar Randersvei 24

Rovenveien 125

746

Fjellhamarveien 52

1 110

Stillverksveien 1– 9

2 200

Rolf Olsens vei 30/32

2 250

Hvamstubben 20 – Tomt til utelagring

3 000

Sanitetsveien 1

1 486

Masteveien 10

Trondheimsveien 82

193

Gardermoveien 1

163

Dyrskuevegen 20

1 564

Folmovegen

6 000

Eidsvoll kommune 166 4 529

Hvamsvingen 5

5 434

Bølervegen 38

3 490

Myhrervegen

300

• Kontakt: eivind aursøy, tlf: 67 91 76 55, mail: eivind@real.no • oppdragsnr.: 09077

Avs: NæringsEiendom AS PB. 2374 Solli, 0201 Oslo post@ne.no

2 068

1 000

Gneisveien 8

Strømsveien 66 b

Strømsveien 48/50

Nes kommune 201

Skedsmo Kommune Lahaugmoveien 1 – bygg 36

3 568

Ullensaker kommune

Skedsmo Kommune

Nygata 2

378

Storgata 6

Nittedal kommune

Lørenskog kommune

• 1. etg: Lager /verksted på samlet ca. 383 kvm med takhøyde ca. 4,5 meter. 1 stk kjøreport. • 2. etg: kontorlokaler på ca. 600 kvm. • Lager-/verkstedlokalet leies kun ut sammen med lokaler i 2. etg. • utleier tilpasser lokalene etter leietakers ønske. • Lokalene kan ikke benyttes til bilvask/bilpleie. • kort vei til buss, og av-/påkjøring e6. god profilering mot hovedvei. • godt med parkering.

KVM

Skedsmo Kommune

Fet kommune

showroom/kontor/lager med god beliggenhet og fleksibel bruk på Hvam

Til utleie

Solheimveien 112, P.b 322 - 1471 Lørenskog Tlf: 6791 7650 - Fax: 6791 7651 E-mail: firmapost@real.no - www.real.no

3 490

NæringsEiendom januar 2012  

Arkitektur, by, eiendom, eiendomsprofiler, leie, leiepriser, salg, utvikling