NæringsEiendom 08 2016

Page 48

48

NE 08 2016

ØSTFOLD/FOLLO

Mange vil til Østfold Mange ­bedrifter ­etablerer seg i ­Østfold, og i ­byene kan leie­ prisene for nye ­kontorbygg ­komme opp mot 2000 kroner per kvadratmeter. Østfold- og Follo-spesialisten innenfor megling og rådgivning av nærings­ eiendom, Metra Næringsmegling, opplever et bra trykk i Østfold-markedet. Næringsmegler og rådgiver Roy Hugo Øren forteller til NæringsEiendom at E6, E18 og kort vei til Oslo gir Østfold et løft. Innenfor lager- og logistikkmarkedet er Østfold blitt et attraktivt område, blant annet som følge av nærheten til E18 og E6 som går til Sverige. – Det er helt klart at kjedene ser på Østfold som et interessant område. Vi merker at det er stor interesse fra private investorer for å etablere seg i fylket. Moss

Næringspark er et stort tomteområde på 220 mål som ligger øst for Mosseporten Senter. Vi i Metra Næringsmegling fikk i oppdrag å selge det til større aktører. Vi trodde vi skulle jobbe med dette ­prosjektet i en tiårs-periode. Oppdraget fikk vi på slutten av fjoråret og det er nå løst. ­Europris valgte å flytte fra havna i ­Fredrikstad til Moss Næringspark for å bygge et stort lager her. Det gir noen ­signaler som er positivt for regionen. Asko ligger som kjent i Vestby, rett ved Østfold, med ett av Norges største lager for distribusjon av dagligvare, sier Øren.

Leieprisene Metra-rådgiveren forteller om et marked med store variasjoner i leieprisene. – Vi ser en positiv utvikling på leie­ nivået i de områdene der myndigheter legger ressurser for infrastruktur og s­ tørre utbygginger som for eksempel sykehuset på Kaldnes i Sarpsborg, sier Øren. Han forteller om leiepriser opp mot 2000 kroner per kvadratmeter i nye ­kontorbygg i byene og trekker frem som eksempel «Værste» i Fredrikstad, og ­bygget til Infotjenester i Sarpsborg.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.