Page 1

Historien om Anthon B Nilsen Eiendom AS Anthon B Nilsen EIENDOM Dette er historien om Anthon B Nilsen Eiendom AS. Vi ønsker å gi deg et innblikk i hva vi har oppnådd og hvor vi vil videre!


199 Atle Brynestad hadde konsolidert etter vanskelige ür og var klar for ü erobre nye skanser. Eiendom var virkemiddelet, og eiendomsselskapet Bjørndalen Eiendom AS ble etablert.


993

Anthon B Nilsen EIENDOM Henning Sørlie (sentersjef Oslo City) ble ansatt som markedssjef, og Knut Halvor Hansen (direktør EiendomsConsult AS) ble daglig leder … og så var vi i gang!


GlasMagasinet 1993 – 1995 Det første prosjektet vårt var GlasMagasinet i Oslo. Et ærverdig varemagasin med lange tradisjoner, som hadde utviklet seg negativt. Vi overtok forvaltningsansvaret, utarbeidet en revitaliseringsplan og forhandlet frem en kjøpsopsjon. Revitaliseringen av magasinet medførte store ombygninger. Etter noen år var utviklingen positiv. KLP Forsikring eier nå varemagasinet, som fremstår som et veldrevet, moderne og attraktivt bygg.


Anthon B Nilsen EIENDOM GlasMagasinet Stortorvet 10, Oslo


Sjølyst, Karenslyst allé 1994 – 1997 Nebb industriområde på Skøyen var nedlagt, eiendomsmarkedet var elendig og DnB slet med prosjektet. Risikovillige investorer tok posisjoner, og vi var med. I godt samarbeid med Terje Wiggo Nielsen tok vi føringen i prosjektet og utviklet ”Tårnbygget” med utgangspunkt i to gamle industrihaller. Det ble et kombinert forretnings-, helse- og kontorbygg på cirka 6.000 m². I dag er «Tårnbygget» en del av Karenslyst allé i en levende bydel med et mangfold av aktiviteter og høy trivselsfaktor.


Anthon B Nilsen EIENDOM Sjølyst Karenslyst allé


Sykkelfabrikken 1997 – 1999 Hun lå som en stygg andunge i regnværet – den gamle sykkelfabrikken. Vanskjøttet og utstøtt. Likevel. Noe ved henne fikk oss til å stoppe opp.


En atmosfære. En fornemmelse ... Nysgjerrige gikk vi mot inngangsdøren. Inne i fabrikken var det stille. Tålmodig lot hun oss undersøke rom etter rom mens fascinasjonen steg. Så mye rom – og så mye lys! Den store tausheten fikk plutselig så mange ord. TANKER – MULIGHETER – VISJONER kom til oss, og beslutningen var enkel: Vi måtte ha henne! Siden fulgte hektiske dager og netter. Askepott skulle forberedes til ballet. Vi kledde av vår Askepott ... bit for bit. Vi arbeidet oss frem til den opprinnelige egenarten og skjønnheten. En dag stod hun der ferdig i morgensolen – den gamle sykkelfabrikken. Hun var endelig blitt en Askepott verdt en prins!

Anthon B Nilsen EIENDOM


Sykkelfabrikken

1997 – 1999 Etter at sykkelproduksjonen ble avviklet og Gresvig Sport besluttet å flytte i 1976, kom nedturen for eiendommen inntil Bjørndalen Eiendom AS en sommerdag i 1996 ervervet konkursboet og begynte konseptutviklingen. Vi gjennomførte en total rehabilitering av det 6.400 m² store historiske industribygget på Alnabru, som hadde betydd så mye for utvikling av Gresvigs sykler og sportsartikler. I 1998 flyttet logistikkselskapet DHL inn med sitt hovedkontor. Bygget fremsto teknisk, estetisk og bygningsmessig som et bygg med de aller beste kvaliteter. Kanskje til og med ”som en vakker prinsesse”?


Anthon B Nilsen EIENDOM


Hadeland Glassverk 1993 – 2002 Hjørnesteinsbedriften som utviklet seg mot alle odds og ble forvandlet fra en prestisjeløs industribedrift på vei mot stupet til en av Norges tydeligste merkevarer og en av landets best besøkte turistattraksjoner. For 20 år siden ble ungene på Jevnaker truet med at hvis de ikke var flinke på skolen kunne de ende på Glassverket. I dag fremstår glassblåseren som kunstner og forvalter av norsk glasshåndverk. Å være glassblåser på Hadeland har fått en fortjent status, og Hadeland glassverk er regionens stolthet. Bjørndalen Eiendom bidro aktivt i revitaliseringen av glassverket.


Anthon B Nilsen EIENDOM Hadeland Glassverk


I 1996-2002 gjennomførte Bjørndalen Eiendom følgende på Hadeland Glassverk: 1. Ombygging av lysstøperiet 2. Konseptutvikling og nybygg av Tinnstøperiet med salgs- og produksjonsarealer 3. Totalrehabilitering av det tidligere pottemakeriet til kunstgalleri og auditorium 4. Nytt, moderne fabrikkutsalg i teglstein 5. Totalrehabilitering og nyoppføring av den gamle spisesalen i tømmer, utviklet til utsalgssted for Porsgrunn Porselens produkter 6. Ombygging av Kokkestua, nytt kjøkken, serveringsområde m.m. 7. Rehabilitering og ombygging av ”Julehuset” 8. Ombygging av mengebuloftet til flerbrukshall 9. Full omprosjektering og gjennomføring av ny park og utearealer 10. Håndtering av kompliserte antikvariske problemstillinger og ny reguleringsplan for området. 11. Honninghuset

Anthon B Nilsen EIENDOM


Smart Club 1994 – 2005 Historien om en idé og et konsept som gjennom kunnskap, pågangsmot, stayerevne og kreativitet forvandlet et tapperi på Alnabru til et annerledes handelskonsept og vokste til Råde, Trondheim og Asker. Smart Club har sjokkert konkurrenter og begeistret kunder i over 10 år. Bjørndalen Eiendom AS har utviklet, regulert, bygget om og bygget samtlige Smart Club i Norge frem til 2003, og deltar også aktivt i Smart Clubs etablering i Asker. Konseptet har gitt oss verdifull innsikt i handelsreguleringsmessige problemstillinger.


Anthon B Nilsen EIENDOM


Smart Club, Alnabru

Smart Club, R책de

Smart Club, Trondheim

Smart Club, Asker


Anthon B Nilsen EIENDOM


Midtåsenhjemmet 2000 – 2004 Å ta lederposisjon i konkurranseutsetting av offentlig virksomhet (OPS) skjer ikke uten politiske sverdslag. Den delen av OPS må aksepteres av oss som er fanebærere for OPS-prosjekter. Vi er stolte av dette prosjektet og måten vi håndterte det på. Vi er også stolte av samarbeidet med Oslo kommune. Midtåsenhjemmet har blitt et kvalitetsprosjekt til konkurransedyktig pris, og vil glede Oslo kommune, beboere, ansatte og pårørende i mange år fremover.


Anthon B Nilsen EIENDOM Midt책senhjemmet Nordstrand


OPS-prosjektet Midtåsenhjemmet har gitt oss unik førstehåndskunnskap om håndtering av OPSprosjekter, hvilke krefter som rår, kulturforskjeller mellom forvaltning og næringsliv og det politiske spillet. Vår solide OPS-erfaring gjør oss til et av landets ledende selskap innen eiendommer som er OPS-prosjekter.


VISJON Beboere på Midtåsenhjemmet skal oppleve stolthet og trygghet i hjemlige omgivelser. Alle ansatte på Midtåsenhjemmet skal være stolte av sin arbeidsplass der trivsel, kommunikasjon og funksjonalitet er høyt prioritert. Besøkende skal få et førsteinntrykk som henrykker og gjenspeiler trygghet og godt bomiljø. Midtåsenhjemmet skal ivareta Oslo kommunes suksessmål.

Anthon B Nilsen EIENDOM

Glassdesign – Line H. Fielding

Sansehagen


Steninge Slott Steninge Slott ligger i Marsta utenfor Stockholm. Slottets fantastiske historie strekker seg helt tilbake til 1200-tallet. Etter gjennomføring av rehabilitering, ombygging av Stenladugården (låvebygningen) og oppussing av selve slottet har stedet nå blitt et populært turistmål. Den gamle låven har et glassblåseri med restaurant og fabrikkutsalg i 1. etasje. 2. etasje på hele 1700 m² er blitt et fantastisk galleri med utstillinger som skifter to ganger i året. Slottet benyttes til kurs, konferanser og selskapslokaler i tillegg til å være et turistmål med guidede turer i slottet. Prosjektet fikk Svenske Stats Kulturpris i 2000.

Steninge Slott 1998 – 1999 Lorem ipsum dolor...


Anthon B Nilsen EIENDOM Steninge Slott


200 I 2003 etablerte fire sentrale medarbeidere i selskapet et nytt eiendomsutviklingsselskap i samarbeid med Anthon B Nilsen og CG-Holding. Det var adm.dir. Knut Halvor Hansen, markedsdirektør Henning Sørlie, utviklingsdirektør Kristoffer Winther og prosjektsjef Yngve Iversen. Selskapet overtok navnet Bjørndalen Eiendom AS. Hovedfokus var på utvikling av næringseiendom for offentlig og privat virksomhet. Selskapet etablerte seg med nytt kontor i Øvre Vollgate 7 i Oslo sentrum.


003

Anthon B Nilsen EIENDOM *Anthon B Nilsen AS ble etablert 1879, og Reidar og Gunnar Holsts Legat eier 50%. Legatets hovedformål er å tilgodese allmennyttige formål som Norges Røde Kors, Redningsselskapet, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norsk fosterhjemsforening og diverse skoler. De øvrige 50% eies av brødrene Peder Chr. og Nicolai H. Løvenskiold. Selskapet har bygd seg opp på eksport av papir, tremasse og tømmer. Nå er selskapets strategiske satsing fokusert på eiendom, resirkulering (handel med returpapir) og utdanningsvirksomhet. Selskapet omsatte i 2007 for 1.2 milliarder. I 2004 ervervet Anthon B Nilsen Eiendom aksjeposten til CG-Holding og endret navn til Anthon B Nilsen Eiendom AS.


Vulkan 2003 – 2010 Høsten 2003 ervervet vi – sammen med Aspelin Ramm Eiendom AS – tradisjonsrike Vulkan industrieiendom ved Akerselva fra Statsbygg. Med dette åpnet det seg et nytt, unikt utviklingsprosjekt i vår historie. Vulkan representerer et av de siste jomfruelige områder langs «den kreative aksen» og har alle kvaliteter som skal til for å utvikle en berikelse for Oslo by.


Anthon B Nilsen EIENDOM


Annerledes tanker krever annerledes rom.

Miljøbildet Vulkan Mathall


Nye Vulkan

Anthon B Nilsen EIENDOM Dansens hus


Rosenkrantz´gate 19-21 2003 - 2005 Som en konsekvens av en alvorlig svindelsak og Nordlandsbankens beslutning om å avvikle Oslokontoret ble eiendommen fraflyttet og lagt ut for salg i 2003. Det ga oss muligheten til å erverve en av Oslos mest sentrale og særpregede eiendommer. Vår erfaring og høye kompetanse var verdifull i prosessen med oppgradering og utleie av eiendommen. I dag er Rosenkrantzgate 19-21 igjen full av liv og fremstår som et svært godt eiendomsprosjekt.


Anthon B Nilsen EIENDOM Rosenkrantz´ gate 19-21 Oslo


Industribygg Hvam 2005 På Hvam i Skedsmo kommune tok vi i bruk en tretrinnsmetode for å lande et spennende prosjekt: 1. Vi forhandet frem en opsjonsavtale om kjøp av tomten med grunneier. 2. Vi lette med lupe etter en adekvat leietaker – noe som førte oss til andre siden av jordkoden – og inngikk en langtidsavtale. 3. Vi fullbyrdet prosjektet med å iverksette og planlegge bygging av et skreddersydd kombinasjonsbygg/hentelager på 6.000 m² til en konkurransedyktig pris. Skreddersøm til konkurransedyktig pris.


Anthon B Nilsen EIENDOM Industribygg Hvam


Hurum 2004 – 2005 Med vidt utsyn utover Oslofjorden og beliggenhet i strandkanten en times kjøring fra Oslo finner vi Hurums vakreste tomt. ”Livskvalitet gjennom bokvalitet” blir vår visjon for en langsiktig boligutvikling av området. Forslag til reguleringsplan ble innlevert juli 2008.


Anthon B Nilsen EIENDOM Hurum


Lahaugmoen 2005 10. mai 2005 vant Anthon B Nilsen Eiendom AS budrunden som Skifte Eiendom AS arrangerte i forbindelse med salg av Lahaugmoen militærleir. Området er på 287,5 mål og består av 42 bygg på til sammen ca 31.500 m². Lahaugmoen var i Forsvarets eie fra slutten av 1700-tallet, og var først sjefsgård for kompanisjefen i det ”Skjedsmoiske infanterikompani”. Området ligger mellom Oslo og Gardermoen – cirka 2 km fra E6 og Hvamkrysset og 2,5 km fra E4. Eiendommen har et betydelig utviklingspotensial, og er en interessant utfordring sett i relasjon til Offentlig Privat Samarbeid (OPS) og privat næringsvirksomhet.


Anthon B Nilsen EIENDOM Lahaugmoen


Miljø gir muligheter Mars 2008. Godkjent regulering ble gitt av Skedsmo kommune: Utvikling av 139 000 m² næring, primært til lettindustri, offentlige allmennyttige formål og kontorvirksomhet. E6

HVORFOR LEIE PÅ LAHAUGMOEN NÆRINGSPARK 1. BELIGGENHET

• 15 MIN TIL OSLO • 20 MIN TIL GARDERMOEN • LETT ADKOMST FRA E6 OG Rv4 • LETT TILGANG TIL OFF.KOMMUNIKASJON: BUSS, TOG, FLY

2. SKREDDERSYDDE LØSNINGER - AREALEFFEKTIVE LOKALER

• FLEKSIBILITET • BRUKERVENNLIGHET • INNOVATIVE LØSNINGER

3. SYNERGI

• NÆRHET TIL KOMPLIMENTERENDE VIRKSOMHETER

4. STORE AREALER

20 min

• STOR TAKHØYDE - 21 METERS GESIMSHØYDE

5. MILJØFOKUS

• ENERGI • AVFALL • UTFORMING • MATERIALVALG • OPPLEVELSE

E6

6. TILRETTELAGTE MULIGHETER

• NY OG MODERNE INFRASTRUKTUR • YTRE MILJØ • HELHETLIG TANKEGANG

7. GOD TILGANG PÅ ARBEIDSKRAFT – NÆRHET TIL BOMILJØ

• KJELLER • SKEDSMOKORSET • OSLO NORD • GJELLERÅSEN • NITTEDAL • LILLESTRØM • SKJETTEN • STRØMMEN

10 min

8. UNIK NÆRINGSPARK

9. KONSEPTTILPASSET DRIFT

LILLESTRØM

• MIX MED NÆRING • ALLMENNYTTIG • FORRETNING • BARNEHAGER • HELHETLIG • MILJØFOKUS • PARKPREG • MARKAGRENSE • INGEN KONKURRENTER MED LIKT KONSEPT OG MULIGHETER

• PROFESJONELL SERVICE

10. NÆROMRÅDE I UTVIKLING

www.lahaugmoen.no

15 min

E6


Anthon B Nilsen EIENDOM


Øvre Vollgate 9 Mai 2006. Som et ledd i vår strategi om å utvikle ABN Kvartalet ble eiendommen ervervet i mai 2006. Den skal nå implementeres og utvikles sammen med Rådhusgaten 27 og Øvre Vollgate 7. Målet er å tilby leietakere i Rådhusgaten mulighet for store, arealeffektive etasjeplan.


Anthon B Nilsen EIENDOM


Regnbuen Syd April 2006. I 1801 var navnet Tussedahlen, og husmann Ole Jensen med familie bodde på gården. I 1865 er Jens Hanssen husmann på Dalen, som plassen nå heter. Ganske mange år senere, (nærmere bestemt 6. april 2006) kjøper Anthon B Nilsen Eiendom AS Dalen Gård for å utvikle den til næring. Eiendommen er på 114 mål, hvorav 53 mål er regulert til næring. Prosjektets navn blir Regnbuen Syd.


Anthon B Nilsen EIENDOM 234000

Rosenkrantz´ gate 19-21 Oslo

EVT. PARKERING

EVT. PARKERING

Garderober/ teknisk 445m2

126

16000 125 Høytlager/ reoler. 3300m2

124 Plukk etc. 3345m2

123

122 Varehåndtering 1900m2

Varer ut

Varer inn port

port

121

40 p-plasser

120

119

118

justert plassering av vei

veibane i hht bebyggelsesplan

SANDBÆKS ARKITEKTER AS

REGNBUEN SYD, SKISSEFORSLAG FOR HOLTUNG AS

DATO 21.01.2008

SITUASJONSPLAN

SKALA -A3/1:1000


Løvenskioldsgate 1 Oktober 2006 For å imøtekomme ønsket til styret i Anthon B Nilsen Eiendom AS (at konsernets datterselskaper skal være leietakere i eiendommer som eies av konsernets egne selskaper) ble Løvenskiolds gate 1 på Frogner i Oslo kjøpt. Eiendommen er en monumental bygning og står på Byantikvarens gule liste over verneverdig bebyggelse. Den er tegnet av arkitekt H. Welhaven, og ble oppført av Oslo kommune i 1898. Løvenskiolds gate 1 har i mange år vært disponert av Bjørknes Privatskole.


Anthon B Nilsen EIENDOM Bjørknes Privatskoles fagtilbud er populært, og skolen driver delvis undervisning i to skift. Dette medfører behov for flere klasserom og generelt bedre fasiliteter for elever, lærere og administrasjon. For å imøtekomme ønsket fra skolens ledelse om tilbygg til skolen på egen gårdsplass ble omreguleringssøknad sendt til Oslo kommune i starten av juli 2008.


Salgsoppgave Hans Burums vei 30 Bærum kommune

Hans Burums vei 30 November 2007 I overensstemmelse med konsernledelsen og styrets ønsker ble Hans Burums vei 30 på Bekkestua i Bærum kommune kjøpt. Eiendommen er fra 1985, og er nå leid ut til NKI (Norsk Kunnskaps Institutt AS) og NTG (Norges Toppidrettsgymnas).


Anthon B Nilsen EIENDOM Eiendommen disponeres nå av NKI med 45 % og NTG med 55 %. NTG har siden 2003 leid undervisnings- og kontorfasiliteter på eiendommen. De får stadig flere idretts- og konkurransemotiverte elever fra hele landet. For å imøtekomme ønskene til skolens ledelse og styre ble det våren 2008 levert en omreguleringssøknad til Bærum kommune. Søknaden imøtekommer NTGs behov: Nybygg for undervisning, kontorer, garderober og treningsrom, samt hybelbygg med plass til cirka 80 hybler.


Kombinasjonsbygg Lahaugmoen 2008 Våren 2008 inngikk vi leieavtale med Sandvik Tamrock AS om bygging av hovedkontor bestående av verksted, lager og kontor. Adm.dir. Hans Hanto kontaktet oss tidlig i deres prosess for å få hjelp til å løse fremtidige arealbehov. Først analyserte vi alternativene i markedet. Deretter besluttet Sandvik Tamrock å etablere seg i Lahaugmoen Næringspark. Prosjekteringen ble gjennomført i et samspill mellom oss som utleier, Sandvik Tamrock som leietaker, vår entreprenør og vårt prosjekteringsteam. Sommeren 2009 flytter Sandvik Tamrock inn i nytt bygg på 8.600 m², som bygger opp under Lahaugmoen Næringsparks visjon ”miljø gir muligheter”.


Modellbilde Hovedkontor Sandvik Tamrock.

Anthon B Nilsen EIENDOM

ABNE-historie  

Dette er historien om Anthon B Nilsen Eiendom AS. Vi ønsker å gi deg et innblikk i hva vi haroppnådd og hvor vi vil videre!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you