Højskole i nutid

Page 1

Højskole i Nutid

TILLÆG TIL KRISTELIGT DAGBLAD LØRDAG 13. APRIL 2013

F OTO : C æ c i l i i e P h i l i ppa V i b e P e d e r s e n

Filosoffen Kierkegaard og højskolen

Følg drømmen på højskole

For 200 år siden fødtes Søren Kierkegaard. Den berømte danske filosof forbindes ikke så meget med højskolerne som Grundtvig, men spiller en stor rolle for dem.

Læs side 4

Mød forfatterne på højskolerne I gamle dage kunne borgerskabet møde forfattere, kunstnere og kulturpersonligheder i de litterære saloner. I dag er højskolerne ved at udvikle sig til vor tids svar på salonkulturen.

Læs side 6

Højskolernes bagland – mere broget Der står en gruppe kvinder og mænd bag enhver højskole. Engang var det foreninger og bevægelser, der udgjorde højskolens bagland. I dag er billedet mere broget.

Læs side 12

Bibelen med på højskole Mange højskoler udgår fra en kulturkristen tradition, men på fire danske højskoler er Bibelen og Jesus med hver eneste dag.

Læs side 14

Højskoleophold giver livsmod På Vrå Højskole får unge, der ikke er parat til at uddanne sig, tid til at prøve sig selv af og tænke sig om, inden de træffer næste uddannelsesvalg.

Læs side 16

Uddannelse skal hjælpe de uafklarede 0 21-årige Frida Roos er elev på en af Danmarks yngste højskoler, Performers House i Silkeborg. Her går hun på højskolelinjen nycirkus og træner luftakrobatik. Nycirkus er et af de højskolefag, som senest er kommet til, men det har

længe været en hovedopgave for højskoler at hjælpe den enkelte til at lykkes med planer og vilde drømme.

Læs side 10-11

2013

SOMMERKURSER 16.-22. JUNI 16.-29. JUNI 23.-29. JUNI 1.- 7. JUNI 21.-27. JULI 4.-10. AUGUST 4.-17. AUGUST 11.-17. AUGUST

Sønderjylland anno 2013 14 dage i det sønderjyske Kulturperler i grænselandet Familiekursus: Elementer i børnehøjde Familiekursus: Valhals verden Slotte og herregårde 14 dage med slotte og ø-hop Ø-hop nord og syd for grænsen

www.hojoster.dk

BESTIL BROCHUREN I DAG!

Flensborgvej 48-50 DK-6200 Aabenraa | 74 62 47 00

Eksperter mener, at højskolerne er velegnede til at indgå i den nye såkaldte fleksuddannelse, som skal hjælpe uafklarede unge.

Læs side 18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.