Page 1

MAGAZINE

V.V. HELLENDOORN Editie

02 De jeugd heeft de toekomst

Koesteren & doorgaan Voorzitter Lorenz Kok aan het woord

Hulde aan de grensrechter

7

r

t Ok

e ob

1 20


INHOUD 4

Voorwoord | Lorenz Kok

6

Larie van Arie

8

De jeugd heeft de toekomst

10

Spelers interview | Martijn Roeloffzen

12

Historie

14

Interview | Laurens Oude Breuil

17

Vrijwilligerscommissie

18

Vanaf de tribune

20

Kleedkamermonoloog

22

Vanaf de tribune

24

Speelschema’s heren 1 & dames 1

26

Spelers interview | Ankie Mollink

27

Lieve Erwin

28

Groeten uit | Nijverdal

30

Sponsor aan het woord

32

Waargebeurd

34

Blik op Blikkie

35

Hulde aan de grensrechter

36

Spelers interview | Joren Pots

37

Aangeschoten

40

Interview | Alfons Legtenberg

45

Commissies/bestuur

48

Agenda

8 DE JEUGD

10

20

14 INTERVIEW 40

12 HISTORIE 2 | VVH magazine

18 VANAF DE TRIBUNE


VOORWOORD We zijn (alweer) toe aan de tweede editie

Die rotvoetbal… t Gung per oongeluk heur,

van het VVH-magazine. Zelf dachten

doar op det voetbalveld.

we dat het niet beter zou kunnen, maar

zonder gemeen geweld.

het tegendeel is in de bladzijden hierna

‘Knak’ zea het onderbeen

Zie trappen beide deur

bewezen. Het kan toch beter! Eigenlijk ook

en ’t bot was middendeur,

wel de hoofdzaak van dit moment: het kan

en fluiten der nog veur,

beter!

de scheids zag het meteen

De ziekenauto kwam, maar Jan wus nans meer van.

Als we naar het eerste kijken, kan het beter. Want

Hij gung met ’n hoop tamtam

vermoedelijk gaan ze niet voor de dubbele degradatie.

noar Almelo op an.

Kijken we naar de overige zaterdagteams, dan kan het beter. Misschien alleen al in het aantal teams. Kijken we naar de kantine, dat kan beter. En daar wordt ook aan gewerkt. Kijken we naar onze zondagafdeling, dat kan

Maar toen zien baas het heurn, van ’t oongeluk op het veld, begun den weer te zeurn: die voetbal kost mie geld!

beter. Het is er aardig stil ondanks een flinke aanwas. Kijken we naar onze damesafdeling, dat wordt beter. Bijna beter dan de heren zelfs. Kijken we naar de jeugd. Dat mag beter, want die zijn er wekelijks om beter te

Acht wekke zonder knech, det kost mie een smak geld en met een bettie pech mut ‘t wark wörden uut e’steld.

worden. En kijken we als laatste naar ons sportpark, dat kan bijna niet beter. Maar ‘bijna niet’ is ook een beetje.

Hij gung niet op bezuuk,

Dus ook dat kan beter.

geen fruitbakkie of niks, hij reup wel met een vluuk:

Als we dan zelf even naar dit voorwoord kijken, dat had

vort met die voetbalkicks!

ook een stuk beter gekund. We gaan eraan werken!

De baas leu zich niet zien,

We voorspellen dat het nog wel eens een heel

den baaln der oarig van

mooi seizoen kan worden lieve clubgenoten. Van

voetballen mossen ze verbien;

kampioenschappen naar vernieuwde kantines, nieuwe

maar zie schupt dom verdan.

gezichten en gezelligheid. Een jaar waarin alles lukt, gezelligheid hoogtij viert en de kantine uitpuilt. Kan het nog beter?

Toen zag hij Jan zien kameroad, den nam hij eam apart en an hum vreug hij kwoad: wördt det met Jan nog wat? Maar toen was het genog, Toen waren ze uut e’proat. Umdat Jan niet voetballen moch, zea Jan zien besten moat: Jan giet eerst weer voetballen, want hij vuult zich weer heel stark en moch det goed bevallen… dán wil hij weer an ‘t wark! Herman Kampman.

VVH magazine | 3


KOESTEREN & DOORGAAN. Voorwoord van de voorzitter; Op het moment van het schrijven van dit voorwoord moet het voetbalseizoen nog beginnen. En toch is er al weer erg veel werk verzet. Een nieuw seizoen starten wordt door velen waarschijnlijk gezien als de normaalste zaak van de wereld, maar niets is minder waar. Heel veel vrijwilligers zijn al volop bezig tijdens onze vakanties. Denk aan het sorteren en klaarzetten van teamkleding, onderhouden opruimwerkzaamheden, het maken van wedstrijd- en trainingsschema’s, communicatie en informatievoorziening, etc. Wel iets om even bij stil te staan.

Door: Lorenz Kok

De zomerstop is een uitgelezen periode om nog eens terug te

Even achteromkijken

kijken op het afgelopen seizoen, ook bij mij was dat het geval.

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd en bereikt.

In mijn eerste maanden als voorzitter van v.v. Hellendoorn

Met de commissies hebben we naar de toekomst gekeken en

is er ook het afgelopen seizoen veel gebeurd. De tijd vliegt

focus aangebracht in de zaken die onze aandacht verdienen.

voorbij en ik realiseer me dat er veel goed gaat maar natuurlijk

Waardevolle bijeenkomsten die allen veel inzicht hebben

zijn er ook zaken die beter kunnen én moeten. Samen met

gegeven en de samenwerking hebben bevorderd.

alle commissies gaan we het komend jaar vasthouden dat

De “kunstgrasperikelen” hebben de gemoederen het afgelopen

wat goed gaat en tevens op zoek naar oplossingen voor de

seizoen flink beziggehouden. Het is als “leek” moeilijke materie.

vraagstukken die er zijn en komen. De wijze waarop we dat

Wie moet je geloven? Gelukkig wees aanvullende onderzoek

samen doen is er één op basis van onderling respect en

door RIVM wees uit dat het gezondheidsrisico verwaarloosbaar

saamhorigheid.

klein is. Er is ook hard gewerkt aan onze accommodatie en de parkeerplaats heeft na goed overleg met alle betrokkenen

Het lijkt erop alsof we in een periode leven waarin we

een nieuwe structuur gekregen, wat de veiligheid ten goede

ons niet meer verbazen over al het slechte nieuws dat we

moet komen. Ook afgelopen seizoen is het ons jeugdbestuur

dagelijks horen en zien. Het is daarnaast voor velen hard

en technische commissie wederom gelukt alle teams met

werken om gezinsleven en werk goed te combineren en

voldoende kader te bemannen, elk jaar weer een enorme klus.

het hoofd boven water te houden. Om maar te zwijgen over gezondheidsproblemen die we allemaal zelf of in onze

Binnen de jeugdafdeling hebben we wederom diverse

nabijheid meemaken. Kortom, vaak best pittig en is het voor

kampioenen kunnen huldigen. Die pure blijdschap en vreugde

sommigen echt “bikkelen”. Juist dan is er niets mooier een

bij de jeugd is waar je het als vrijwilliger echt voor doet.

gezamenlijke hobby en uitlaatklep te hebben die ons allen

Helaas is ons 1e elftal heren gedegradeerd. Oorzaken zijn

verbindt. Voor ons is dat de voetbal. Voetballen en ontspanning

heel duidelijk aanwezig maar daarmee draaien we de slechte

voor onszelf en onze kinderen bij v.v. Hellendoorn. Laten we

resultaten en de teleurstelling niet terug. Die teleurstelling

onze club en onze gezamenlijkheden koesteren en samen

geldt voor ons allen. We winnen samen én verliezen samen.

hard werken aan onderlinge relatie en mogelijke onderlinge

Uiteindelijk wil iedereen het beste resultaat zien. Het volgen

verschillen overbruggen.

van een duidelijke visie, leren van de gemaakte fouten en onze blik richten op de toekomst is het devies. Een pas op de plaats hoeft dan niet verkeerd uit te pakken.

4 | VVH magazine


Maar vorig seizoen was vooral ook een seizoen waarin we

sponsorcommissie die ons blijft verrassen met het aantrekken

het 10-jarig jubileum als vereniging hebben gevierd. V.V.

van nieuwe sponsoren. Kortom, ook het komende jaar staan

Hellendoorn, een jonge vereniging, ontstaan uit een fusie, met

er, naast alle bestaande activiteiten en taken, weer veel leuke

oog voor het verleden en toekomstgericht.

ontwikkelingen op het programma om aan te werken. V.V. Hellendoorn is volop in beweging en we kijken uit naar de

Een nieuw seizoen

resultaten die we daarin gezamenlijk gaan behalen.

We gaan wederom een enerverend seizoen tegemoet. Er gaat veel gebeuren. Onze kern van ons bestaan moeten we niet vergeten, we zijn en blijven een voetbalvereniging. De ontwikkeling op voetbaltechnisch gebied bij onze jeugd verdient de aandacht. De technische commissie zal het huidige beleidsplan tegen het licht houden en waar nodig bijstellen. Er wordt geïnvesteerd in het opleiden van eigen (jeugd) trainers. Het jeugdvoetbal gaat het komende seizoen de grootste verandering in jaren doormaken door een nieuwe

Als voetbalvereniging staan we middenin de samenleving en hebben we een maatschappelijke rol.

opzet van spelen en indelen. Erg benieuwd wat ons dat als vereniging en in het totale jeugdvoetbal gaat brengen. Ook de scheidsrechters vergeten we niet. Al jarenlang maken

Ik wens u veel leesplezier met het tweede magazine van

we gebruik van een geweldige groep vaste scheidsrechters,

vv Hellendoorn. Wederom is het een prachtige uitvoering

een groep die er ook niet jonger op wordt, maar nog steeds

geworden. Aan iedereen die hieraan onder de aanvoering van

enthousiast en trouw onze teams fluiten. Ook in hen en de

Johan Kampman heeft meegewerkt: heel hartelijk bedankt!

aanwas van nieuwe scheidsrechters zal geïnvesteerd worden. Tot slot: rest mij niets anders dan iedereen een sportief Als voetbalvereniging staan we middenin de samenleving en

succesvol, maar ook vooral een gezond nieuw seizoen toe te

hebben we een maatschappelijke rol. Zoals Ben Kattenbeld

wensen. Laten we koesteren wat we hebben bereikt en wat

vorig jaar al schreef, we kunnen niet alles op onze schouders

er is, en samen inspanningen leveren om verder te groeien

nemen, maar wel onze bijdrage leveren. De samenwerking

in onze wensen en ambitie. We hebben dan een mooie

met lokale instellingen en meedenken in vraagstukken staat

gezamenlijke toekomst voor ons.

ook het komende jaar op de agenda. Het jeugdbestuur gaat in het najaar een thema-avond

Met sportieve groet,

organiseren worden waarin door deskundigen de gevolgen van het gebruik van alcohol, drugs en het roken door jongeren

Lorenz Kok, Voorzitter

toegelicht worden. Er wordt geïnvesteerd in een nieuw kassasysteem en pinautomaat; en daarnaast zijn ook een aantal andere wensen om te investeren, denk aan de wens voor duurzame energie en een renovatie van de kleedkamers op termijn. Zaak om ons alvast daarop te oriënteren. Een projectteam gaat de mogelijkheden onderzoeken om door middel van (kleine) aanpassingen in de inrichting van de kantine meer sfeer en gezelligheid te creëren. De kantine moet voor alle gebruikers en gasten warm, huiselijk en veilig aanvoelen, waar sport en voetbal in het bijzonder terugkomt in de aankleding en uitstraling. Het huidige seizoen is, volgens planning, ook al weer het laatste seizoen van onze huidige kledinglijn. De kledingcommissie is op het moment van uitgifte van dit magazine al weer bij elkaar geweest om zich te oriënteren op alle mogelijkheden. Het komende jaar wordt er een nieuwe v.v. Hellendoorn site geïntroduceerd en zal er door de sponsorcommissie een LED bord in gebruik worden genomen langs het hoofdveld. De VVH magazine | 5


LARIE Van Arie

Door: Erwin Dekker & Koert Webbink

22-08-2017 Je ziet het, we vermelden de datum,

het internationale karakter wat duidelijker te maken,

het moment waarop de eerste krabbels voor deze

moeten we wat straattaal droppen. Moeten we het

nieuwe editie van Larie van Arie vereeuwigd zijn

hebben over die nieuwe dope pattas van Nike, all-

op papier vanachter een stoffige typmachine in

black (want blijkbaar zijn de oeroude volledig zwarte

een donker en duister hol. De as van sigaren op de toetsen, een muffig colbertje over de stoel en lege flessen cognac opgestapeld in een hoek. Een hol vergelijkbaar met de speelzolder van vroeger

voetbalschoenen weer helemaal in, wat overigens de enige trend is die in de onderste regionen moet zijn ontstaan. Want in die elftallen ga jij niet met schoenen anders dan zwart met hooguit een klein wit logootje rondlopen)

in de kantine van Vesos, waar we menig kikkertje, banaantje, zure bom en tot slot een lolly met

Je ziet trouwens dat andere platformen ook worstelen

kauwgombal hebben verorberd.

met het fenomeen meegaan met de tijd. Giel Beelen, om er maar eens eentje te noemen, meneer vond de

Deze datum noemen we omdat ons ter ore is

ochtendshow op de radio niet meer goed genoeg.

gekomen dat de Larie van Arie wellicht niet meer

Het moest online allemaal, pakt goed uit voor 3FM

van deze tijd is, waar de club is geëvolueerd, zou de

die weer op het niveau van LOH radio zit en Giel die

lievelingscolumn van weleer zijn blijven steken. Waar

met hangende pootjes in elk tv-programma komt

wij nog altijd een warm gevoel krijgen bij het trekken

opdraven om toch iets te verdienen.

van de analogieën naar de oude momenten van SOS

En ook onze John de Mol met z’n Champions League

en VESOS zou dit voor 95% van de lezers de reinste

voetbal bij Veronica. Dat is toch ook om te huilen. Wat

kolder zijn en gaat men er zeker geen Like’je, hartje,

moeten we nu als kijkers met de analyses van Victor

headbangend banaantje of duimpje aan wijden.

Reinier, Jack Spijkerman of Kasper van Kooten. En Peter R. de Vries schuift alleen maar aan zodat hij die

Wij, en met ons natuurlijk Arie, zijn er wel zeker van

avond een alibi heeft. Laten we Arie dan ook maar in

dat in ieder geval in de kelderklasse reikhalzend

de jury zetten van Hollands Next Top Model, want hij is

uitgekeken wordt naar dit periodiek schriftelijke

ook liefhebber.

hoogstandje. Echter zijn wij niet van steen en hebben wij toch nog eens nagedacht over de opzet

Dat vernieuwing niet altijd vooruitgang betekent,

van de Larie. We hebben gespard met diverse

blijkt ook wel uit de discussie over kunstgras. Arie

vooraanstaanden van de club en rondom de club. Hoe

had al lang door dat dit ten koste zou gaan van het

maken we de Larie sexy, moet het meer Engels om

echte spel en besloot zijn actieve voetbalcarrière op het hoogtepunt te beëindigen. Voetbal op echt gras.

6 | VVH magazine


Adem diep in, doe je ogen dicht en neem de ‘trip down

allure te hebben van de column van Cruijff in de

memory lane’. Voetbal was een contactsport, ruw doch

Telegraaf of de guilty pleasure van de Nico Dijkshoorn

sportief, de broeken waren te kort en de T-shirts te lang.

in de VI. Overigens hopen wij natuurlijk wel dezelfde

Alles stond in het teken van het resultaat van het elftal.

bekendheid te krijgen als Nico Dijkshoorn met het

Het draaide niet om die ene foto geschikt voor social

uitmelken van dezelfde grap: mogen we dat dat

media waarop jij wordt bejubeld na het scoren van

zeggen? Ja, dat mogen we zeggen.

een doelpunt. Alle mannen hadden nog het uiterlijk van Johan Derksen of Berry van Aerle, met een beetje geluk een combinatie van die twee. Voetbal op echt gras betekent tegenwoordig modder in je haarbandje en wekelijks bijgeknipte coiffure, getailleerde T-shirts van Italiaanse snit doordrenkt met drek en velden vol

Voetbal op echt gras betekent

metromannen die na het maken van één sliding een

tegenwoordig modder in

steriel kompres op hun schaafwondje willen. Het ligt voor de hand dit allemaal af te doen als een

je haarbandje en wekelijks bijgeknipte coiffure

nostalgisch verlangen naar de tijd dat de kantines nog vol zaten en speciaalbier een flesje Heineken was met een partyprikker erin. Tegelijkertijd zijn de tekenen ook

De Larie is prima te lezen als ingezonden brief bij de

daar. We kruipen langzaamaan weer richting de ons

Penny of Donald Duck. Sterker nog: wie las er vroeger

zo vertrouwde lagere klassen van het amateurvoetbal

nou niet het liefst de ingezonden verhalen van lezers

en bij het 1e elftal wordt weer vaker voor de speler met

van de Breakout over de perikelen van puberend

ervaring gekozen dan voor het talent dat is opgegroeid

Nederland? Laten we de Larie dan maar zien als iets

op de pannavelden. Even opnieuw beginnen, terug naar

wat je met plaatsvervangende schaamte leest, een

de basis. Gewoon voetballen omdat er geen mooiere

Big Mac, iets waar je bij gniffelt, een jeugdliefde, wat

sport is. Voetballen omdat het mooi is om als team te

je ook zo weer bent vergeten, maar wel iets waar je

presteren. Wie Arie als leider kent, is bekend met dit

je even gelukkig bij hebt gevoeld. De Larie is als een

gevoel en weet dat alleen het teambelang telt.

one-night-stand: op het moment zelf is de voldoening van korte duur, maar het verhaal achteraf kan in het

Conclusie, laten we de Larie maar lekker bij het oude

café nog jaren mee. Het heeft je even teruggebracht

houden. De Larie moet ook iets ouds zijn, iets van

naar onbezorgde tijden. Niets meer. Niets minder. Want

vroeger, iets voor de leden die niet zo in de spotlight

wees eerlijk, je hebt ook nu weer een paar minuten

staan maar wel dié leden die het meeste geld in het

gespendeerd aan een verhaal wat eigenlijk niets heeft

laadje brengen door steevast wekelijks de nodige

betekent, maar je hebt er toch van genoten. Dat doet

doekoe erin te gooien in ruil voor een Spa’tje geel met

de Larie van Arie met je. En dat is goed genoeg voor ons.

witte kraag. De Larie hoeft niet per se de centerfold te zijn van dit mooie magazine, het hoeft niet de

Tot de volgende.

VVH magazine | 7


De jeugd

heeft de toekomst Door: Rik Smienk

De jeugd heeft de toekomst. Dit is zeker ook bij v.v. Hellendoorn het geval. In het seizoen 2017-2018 telt onze vereniging 335 jeugdspelers. Stephan Schoot Uiterkamp is sinds vorig jaar voorzitter van het jeugdbestuur. We stelden hem een aantal vragen over het jeugdvoetbal bij v.v. Hellendoorn. Stephan, je bent sinds vorig jaar voorzitter van het jeugdbestuur. Wat is volgens jou de voornaamste rol van het jeugdbestuur? De voornaamste rol van het jeugdbestuur is zorgen voor een veilig voetbalklimaat voor de jeugdspelers, waarbij de kinderen met veel plezier kunnen voetballen op hun eigen niveau. Belangrijk is om een vertrouwde en veilige omgeving te creĂŤren. Wanneer een ouder weet dat dit het geval is, dan geeft dit de ouder rust.

Wat mogen ouders verwachten van v.v. Hellendoorn wanneer hun kind hier voetbalt? Dat hun kinderen in een veilige omgeving komen waarin oog is voor individu gekoppeld aan teamprestaties.

Wat wordt er gedaan om dit te bewerkstelligen? Binnen het jeugdbestuur is elk bestuurslid contactpersoon van een lichting. Wanneer bijvoorbeeld iemand uit JO-19 een vraag heeft, dan kan deze gesteld worden aan het bestuurslid die contactpersoon is voor deze lichting. Dit bestuurslid is voor vragen beschikbaar voor trainers, leiders, spelers en ouders. Kortom, voor iedereen die bij deze lichting betrokken is. Waar we veel waarde aan hechten is dat deze persoon niet alleen maar boven vergadert, maar ook aanwezig is op het veld om aan te voelen wat er leeft onder spelers of ouders door met ze in gesprek te gaan.

Wat zijn de doelstellingen van het jeugdbestuur/ jeugdvoetbal v.v. Hellendoorn? De afgelopen jaren zijn er steeds meer meisjes lid geworden bij v.v. Hellendoorn. Op dit moment is ongeveer 1/3 van de jeugdspelers een meisje, en dit zal door het succes van de Oranjeleeuwinnen de komende jaren alleen maar toenemen. We willen als jeugdbestuur dan ook het meisjesvoetbal beter ondersteunen en begeleiden. Zo staat binnen het jeugdbestuur 8 | VVH magazine


nog een vacature open voor een vrouw. Zij zal dan het meis-

bewaarnummer staat duidelijk aangegeven waar we nog zoe-

jesvoetbal binnen het jeugdbestuur beter moeten belichten.

kende zijn. Zou fijn zijn als we deze functies op korte termijn

Door hier te investeren hopen we dat we ook meer zicht krij-

kunnen invullen en elk team de juiste begeleiding krijgt.

gen in de belangen van het meisjesvoetbal en de juiste keuzes te maken.

Waar willen jullie nog meer in investeren? In goede jeugdtrainers en het opleiden hiervan. Het is wenselijk dat elk standaardteam een gediplomeerde trainer heeft. Uiteraard kijken we niet alleen naar het diploma, maar ook zeker naar de softe kant en competenties van de mogelijke trainer. Dit kan een trainer zijn die we zelf hebben opgeleid en zich als trainer ontwikkelt binnen de vereniging, maar als deze er niet is dan moet er een trainer van ‘buitenaf’ komen. Belangrijk in de keuze voor een trainer is dat hij/zij ook het verenigingsbelang behartigt en niet alleen de persoonlijke

Het wordt steeds moeilijker om de A en B jeugd te behouden voor de club. Wat doen jullie er aan om deze spelers betrokken te laten blijven bij de club? Zorgen voor goede begeleiding bij een team. Een goed voorbeeld hiervan zijn Jasper Huzen vorig seizoen met JO17-2 en Henk Hendriks met JO19-2. Zij staan dicht bij de groep en maken er een hecht team van, waardoor de jongens met plezier naar de trainingen gaan en de trainingsopkomst hoog is. Het is belangrijk om de jeugd op die leeftijd gemotiveerd te houden en te weten hoe je met ze om gaat. Hoe kun je ze als trainer en leider prikkelen?

belangen. Het verenigingsbelang gaat boven het individuele belang. We hopen dat deze trainers de jeugd helpen om stappen te maken in hun persoonlijke en teamontwikkeling. Door hier de basis te leggen hopen we om elk jaar 1 of 2 jeugdspelers af te leveren bij het eerste elftal. Daarnaast is de uitdaging om op den duur alle standaardteams in de 1e klasse te laten voetballen.

Wat is naast het sportieve aspect ook belangrijk? Naast het sportieve aspect vinden we het ook erg belangrijk dat we de ontwikkelingen buiten het voetbal om in de gaten te houden. Onze maatschappelijke rol in het dorp is erg belangrijk. Zo gaan we rondom de winterstop een aantal voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten worden spelers, ouders, trainers, leiders, kantine- en barpersoneel voorgelicht door deskundigen over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik. Het komende jaar gaan we ondersteuning vragen van organisaties die ons kunnen helpen op het gebied van alcohol- en drugsbeleid. Zo hebben we momenteel al contact met de Hartstichting.

Wat is de prognose voor de komende jaren betreft het aantal jeugdleden? De verwachting is dat de komende jaren iets minder jeugdleden zich aanmelden bij v.v. Hellendoorn. Dit voorspellen we op basis van de demografie in Hellendoorn en het aantal aanmeldingen op basisscholen. Wel is de verwachting dat er steeds meer meisjes zich aanmelden

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan bij het

bij de voetbal.

jeugdbestuur? Het is elk jaar weer een hele klus om genoeg kader te vinden. Dit is niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat

Tot slot: hoe staat het jeugdvoetbal binnen v.v. Hel-

het aantal vrijwilligers binnen de vereniging bijna 1 vrijwilliger

lendoorn er voor? Ons jeugdvoetbal staat heel goed op de

op 3 spelers is. Het vinden van kader bij de standaardteams

kaart binnen de gemeente. Regelmatig horen we van andere

is vaak geen probleem. Voor de teams die iets lager spelen

verenigingen hoe goed we het hier voor elkaar hebben. Zo

wordt dat al lastiger, maar ook bij de oudere jeugd is het

hebben we al ruim voor de zomerstop de teamindeling en het

moeilijk om voldoende begeleiding te krijgen. Bijna elk jaar

kader bekend. Dit is bij de meeste verenigingen geen vanzelf-

lukt het om alle posities in te vullen, maar het is elk jaar weer

sprekendheid. In januari zijn we al bezig met het volgende

touwtrekken om vrijwilligers bij de vereniging te betrekken.

seizoen. In de periode januari tot en met mei zitten we op 3

Ouders moeten realiseren dat de vereniging bestaat uit vrij-

momenten met trainers en leiders om tafel en bespreken we

willigers en niet kan bestaan uit allemaal betaalde krachten.

de individuele ontwikkelingen van spelers en speelsters. Ook

Gelukkig hebben we binnen v.v. Hellendoorn ook genoeg ou-

vragen wij dan al aan trainers en leiders of zij zich komend

ders die enthousiast zijn en vrijwilliger zijn, maar het kan altijd

seizoen beschikbaar stellen voor de vereniging. In januari heb-

nog beter. Zo zijn we momenteel op zoek naar een coĂśrdina-

ben we op deze manier al zichtbaar welk kader we nodig heb-

tor voor de jongste jeugd, maar ook hebben we nog enkele

ben en weten we het aantal teams voor het volgend seizoen.

posities niet ingevuld zoals trainers en leiders. In het verstrekte VVH magazine | 9


Het is tijd voor een man die we voornamelijk tijdens de Playbackshow zien schitteren. Een man die zonder die snor onder zijn neus en courgette in zijn broek bijna onherkenbaar is. Toch heeft Martijn Roeloffzen nog veel meer in zijn mars. We zien hem voornamelijk op zondag schitteren, maar we vragen ons af: “Wie is toch die man die tijdens de Playbackshow altijd Queen komt zingen?” Naam: Martijn Hermanus Franciscus Roeloffzen. Geboren en waar: Ja in Hellendoorn. Verliefd / verloofd / getrouwd / kinderen: Getrouwd met Inge. Kinderen: Aafke en Froukje. Waarom: Vind ik leuk. Woonachtig: Hellendoorn Hoe heet je

buurvrouw: Silvia (van de Blommerije). Werk: Hegeman Beton- en Industriebouw. Waar kunnen mensen je ook voor inzetten: Stratenmaken (opperen). Hoe laat is het: 18.32 uur. Waar kunnen we je ook van kennen: Van ene Freddy tijdens de Playbackshow Hoe lang ben je al actief bij VVH: Reeds 34 jaar bij SOS / VVH.

Heb je familieleden binnen de club: Broer Arthur (is rustend/actief speler bij VVH 2 zondag), 2 dochters en 2 neven spelen bij de jeugd Spelend in / Rugnummer /

Positie: VVH 2 zondag, rugnummer 6 op de nummer 10 positie als het even kan. Of in de spits. Andere bezigheden binnen de club: Leider JO9-2. Beste speler waar

je ooit mee hebt gespeeld en waarom: Robert Blikmans. Hij kon wel een aardig

Spelers

balletje trappen.

Gaat prima zo! Beste trainer die je ooit gehad hebt: Bert Roelofs. Beste kleedkamergrap die je ooit hebt meegemaakt: Tuïnk die na het douchen shampoo in z’n haar smeert in plaats van gel. Favoriete club: Ik heb geen favoriete club. Favoriete voetballer: Dennis Bergkamp. Welke muziek moeten we eens opzetten: Moderat – Milk.

Favoriete film / serie / tv-programma: De film Top Secret. Favoriete naam voor een geit:

Johan. Favoriete eten en wat neem je bij de snackbar: Biefstuk

(van Loetje) / Berehap pinda. Welk drankje / hapje mis je bij de (snack)bar in

de kantine: Cola Gait en droge worst. Favoriete dier / hoe heet je huisdier: Roofvogels / geen huisdeur (-vermoedelijk bedoelde Martijn hier huisdier, maar je weet maar nooit…) Hekel aan: Als je je fiets op slot zet en je dan tegen een spaak aan zit. En als je je wiel dan iets doordraait je nog een keer een spaak raakt. Wat is je favoriete moment

/ activiteit bij de club: Kampioenschap 2008/2009. Wat mis je bij de club of zou je anders doen / willen zien: Gaat prima zo! Wie zou jij in het volgende magazine graag uitgelicht zien op deze plek en waarom: Ik ben benieuwd wanneer hij op zondag gaat voetballen? 10 | VVH magazine

Thomas Claassen.


Kans op leuke Heracles prijzen

Bezoek van een 1e elftalspeler C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Heracles Soccer Camps certificaat

vv Hellendoorn • 27 oktober 2017 • van 9:00 tot 15:00 uur

35,Doe jij ook mee? Schrijf je snel in:

www.heracles.nl/soccercamps VVH magazine | 11


Historie SOS / VESOS

Door: Herman Kampman

Er ging geen zaterdag en geen zondag voorbij of we troffen onze vriend, wijlen Jo Broekhof wel ergens aan op ‘De Voordam’. Vaak floot hij ’s morgens een jeugdwedstrijd en liet ’s middags anderhalf uur lang aan de senioren zien wie er nou eigenlijk de baas was in het veld. Daartussendoor verzamelde hij in zijn vrije tijd ook nog fanatiek oud papier voor de Helderse Harmonie. Als het moest stouwde hij thuis een slaapkamer vol want het papier mocht niet nat worden; hij was bevlogen en trouw.

Jo diende dus beide Hellendoornse voetbalclubs,

PiksenWilmpie. Het zal geen flitsende vertoning

als elftalleider en vooral ook als gediplomeerd

zijn geweest, daarvoor was hij te lang en te

scheidsrechter. Hij was op enig moment zelfs één

lijzig. Maar Jo was een vrolijke Frans, hield van

van de oudste scheidsrechters in onze omgeving.

grappen en grollen en was eigenlijk altijd ‘goed

Als persoonlijk hoogtepunt noemde hij zelf

te passe’. Velen herinneren zich nog dat hij het

steevast de wedstrijd van oud-Luttenberg tegen

geklier van een aantal spelers zó poepzat was,

oud-Haarle. Ruim 2000 mensen zagen Jo toen

dat hij in het doelgebied van de ene ploeg een

aan het werk; hij floot dat het een lust was.

strafschop toekende en de bal op de penaltystip

Jo heeft zelf ook nog gevoetbald, maar daarover

aan de andere kant van het veld neerlegde. Een

liet hij nooit zoveel los. Zijn voetbalcarrière speelde

legendarische beslissing, waarover nog lang is

zich hoofdzakelijk af aan de Koetreeweg, bij

nagepraat.

12 | VVH magazine


Ooit riep hij voor de aanvang van de wedstrijd de

vond nergens enige empathie. Een heel elftal

aanvoerders van twee veteranenelftallen bij zich,

ginnegapte en had schik, alleen Tijhuis foeterde

om het eeuwige gedonder tussen de oudjes van

vanwege zijn geplette sigaartje.

VESOS en DES te voorkomen. Hij keek beide heren strak in de ogen en sprak dreigend: ‘Als één van

En dan die keer dat Jo uit de kantine kwam.

jullie spöllers de bek löstrekt… dan fluit ik alles

Hij had daar al een poosje gezeten en wist niet

kepot!’ Het potje voetbal verliep daarna prima.

precies meer hoe laat het was. Tot zijn verbazing

Maar ook kon hij vol leedvermaak mee schateren

zag hij dat op veld 1 nog een voetbalwedstrijd in

in pijnlijke zaken. Zoals die keer dat Jan Tijhuis

volle gang was. Hij bedacht zich niet, grabbelde

zijn onafscheidelijke sigaar brandend op bank

zijn fluitje onderuit de tas, blies drie keer flink

in de kleedkamer had laten liggen en de niets

op het ding en prompt stond iedereen op het

vermoedende Wim Stappenbeld er met z’n blote

veld stil. Verwarring alom, sommigen liepen weg,

billen bovenop ging zitten. Willem jammerde

anderen gaven elkaar een hand en Jo, hij boog zijn

en jodelde van de brandende pijn, maar

hoofd en slofte bedaard naar zijn fiets. Prachtkerel!

Boven vlnr: Jo Broekhof Gert Schoolkate Jan Schippers Jan (ZJ) Nekkers Hurkend: Dorus Brandwacht Henk Stappenbeld Johan Gottemaker Jan Boerrigter

Jo, hij boog zijn hoofd en slofte bedaard naar zijn fiets. Prachtkerel!

VVH magazine | 13


De nieuwe

trainer van vvh2

Door: Thomas Eilders

Laurens, welkom bij vv Hellendoorn! Laurens Oude Breuil uit Zenderen en het ‘Twidde’, hoe is dat tot stand gekomen? Ik was met een eerste elftal in gesprek, maar ik kreeg geen goed gevoel omdat het onduidelijk was of er spelers weggingen of bijkwamen. Daarop heb ik aangegeven dat ik verder ging zoeken. De volgende dag kwam ik Stephan Lamers tegen via mijn werk en kregen we het zoals wel vaker over voetbal en vv Hellendoorn. Zo is het balletje gaan rollen. Na twee gesprekken waren we eruit en heb ik het “Twidde” nog zien schitteren in Aalten.

Je volgt bij vv Hellendoorn de goed presterende Nico Eshuis op, dat mag gezien worden als een uitdaging. Toch? Als je nieuw bij een club komt is het altijd moeilijk om iemand op te volgen. Nico is, zoals ik hem heb meegemaakt, niet alleen een geweldige trainer maar ook een geweldig persoon buiten het veld. Dat hij nu bij een andere club in de keuken gaat kijken is jammer voor vv Hellendoorn, maar ik denk dat hij ooit een keer terugkeert met een berg aan nieuwe ervaring. Hier heeft de club dan weer profijt van. Ik heb sinds, en ook voor mijn aanstelling, veel wedstrijden van het ‘Twidde’ (en het eerste) gezien en ik heb daardoor een goed beeld gekregen van het team. Ook hebben we voor de vakantie vijf trainingen en een wedstrijd afgewerkt, zodat we elkaar leerden kennen. Na de vakantie heb ik een week de trainingen van het 1e en 2e geleid in verband met de afwezigheid van de Edwin Duim.

14 | VVH magazine


Je hebt zelf ook altijd gevoetbald.

Wat zijn je hobby’s naast trainer zijn?

Welk type speler was je?

Mijn grootste hobby is HERACLES. Daar ga ik al meer dan

Het niveau waarop ik gevoetbald heb was nooit hoog.

40 jaar naar toe. Mooi om te zien dat er bij vv Hellen-

Mijn roots liggen in Bornerbroek. Daar heb ik van mijn

doorn veel fans en fanatieke supporters van Heracles zijn.

18e tot mijn 32e in het 1e gespeeld als een klassieke

Hoef ik in ieder geval niet elke training alleen maar van

linksbuiten. We speelden in die tijd nog TVB. In de laatste

die rode shirtjes te zien. Ook hou ik van carnaval. In die

twee jaar promoveerden we twee keer. Op naar de 4e

periode ga je mij niet spotten in Hellendoorn. Afgelopen

klasse. De wedstrijd tegen Dolphia (te zien op YouTube)

jaar was ik Prins Carnaval in Zenderen. Samen met mijn

was voetballend mijn hoogtepunt, maar de randzaken

vrouw en kinderen heb ik er enorm van genoten.

meteen ook een dieptepunt. Nadat ik verhuisd ben naar Borne heb ik nog twee jaar bij NEO gevoetbald. Toen we naar Zenderen verhuisd zijn, ben ik daar gaan voetballen. Ik voetbal daar nog bij de veteranen. Gewoon 11 tegen 11 overigens.

Je bent nu een paar weken in dienst van de club, wat is je indruk? Ik kan alleen maar vol lof zijn over de club. We hebben een geweldige accommodatie, kader, bestuur, TC noem maar op. Tevens een grote plus is de fysiopraktijk van

Hoe ziet het privéleven eruit van de nieuwe

ZorgSaam als buurman. Als ik naar de jeugd kijk, dan

trainer van vv Hellendoorn 2?

zijn daar alle elftallen goed bezet. In de toekomst mag

Mijn gezin bestaat uit twee jongens (19 en 20), twee

het niveau van de oudste jeugdteams wel een klasse

pleegkinderen (10 & 16) en vier gezinshuiskinderen (14, 16,

hoger. Ik zie dit jaar daar een paar bekende trainers uit

16 en 18). De pleegkinderen zijn vanaf hun geboortejaar

mijn verleden en ik verwacht dat deze mensen hetzelf-

bij ons en in 2011 ben ik samen met mijn vrouw een Ge-

de doel hebben. Dit zie ik met vertrouwen tegemoet.

zinshuis begonnen genaamd ‘Het Ella Huis’ in Zenderen.

Dat het 1e elftal gedegradeerd is naar de 3e klasse, vind

Gezinshuiskinderen zijn kinderen die niet meer thuis

ik wel ontzettend jammer. Ik ben van mening dat deze

kunnen wonen, maar om ze de gewone dingen van het

club minimaal in de 2e klasse moet spelen. Nu ik er wat

leven mee te geven komen ze in een Gezinshuis zoals

dichter bij zit , heb ik er vertrouwen in dat Edwin Duim

dat van ons. De regels en wetgeving hierin zijn vrij streng.

en Erwin Looms er alles aan doen om zo gauw mogelijk

Afgelopen jaar hebben we dan ook een ISO keurmerk

weer terug te keren naar de 2e klasse.

gehaald. Ook is de jeugdinspectie op bezoek geweest. Kortom: samen met mijn vrouw heb ik het hier erg druk mee. Daarnaast werk ik al 17 jaar bij Herin Lichttechniek in Rijssen als lichtadviseur, maar ik heb ook nog tijd om trainer te zijn. Trainer zijn is voor mij puur genieten van het spelletje en van de jongens om je heen die zich in het zweet werken voor je en de andere keer met je zitten te dollen.

Trainer zijn is voor mij puur genieten van het spelletje en van de jongens om je heen die zich in het zweet werken voor je en de andere keer met je zitten te dollen.

VVH magazine | 15


Hoe ziet je carrièrelijst als trainer eruit?

De Oranje Leeuwinnen zijn dit jaar Europees

Mijn carrière begon bij Zenderen Vooruit 2. Na twee jaar

Kampioen geworden in eigen land. Een

ben ik naar het 1e van RKSV uit Rijssen gegaan. Hier ben

geweldige prestatie toch?

ik in januari aangesteld en 1,5 jaar trainer geweest. Daarna

Een geweldige prestatie en ik heb alles gekeken. En

heb ik twee jaar het 1e van Vasse getraind, een half jaar

ja, ik heb ook gejuicht en ja, ik vond het geweldig. Het

De Zweef A1 en was ik half jaar hoofdtrainer van RKSV

damesvoetbal zit flink in de lift, ook bij vv Hellendoorn.

Bornerbroek. Daarop een jaar de A1 van VCOW (Juventa

Dit juich ik alleen maar toe.

Wierden) en daarna drie jaar als hoofdtrainer bij DTC 07 (Lattrop-Tilligte). De afgelopen twee jaar was ik wederom hoofdtrainer bij RKSV Bornerbroek. Afgelopen december zijn we in goed overleg uit elkaar gegaan. Zodoende veel tijd aan ons Gezinshuis kunnen besteden en veel wedstrijden van v.v. Hellendoorn 2 bezocht.

‘Dat is precies waar ik voor sta. Prestatie voorop en gezelligheid na afloop.’

VVH 2 staat bekend als een echt team. Presteren als het moet, maar ook gezelligheid tijdens de ‘3de helft’. Hoe kijk jij hiernaar? Dat is precies waar ik voor sta. Prestatie voorop en gezelligheid na afloop. En zoals ik ze nu inschat hebben we daar de juiste jongens voor. Tijdens het typen van dit stukje staat mijn whatsapp van het ‘Twidde’ al op 26 berichten die nergens ander over gaan dan de scharen van Ynze, de onmogelijke ballen van Broeks en het gewicht van Rico. Maar tussendoor komen de serieuze berichten van aanvoerder Bram. Dus ja, ik denk dat het helemaal goed komt dit jaar!

Wat zou jij jezelf vragen als je de pen in de hand had? Ik denk dat de mensen wel een aardig beeld van mij hebben gekregen. Ik zou geen vraag meer kunnen bedenken. Misschien dat de jongens van het ‘Twidde’ wel een vraag hebben. Die zal dan wel over mijn vrouw gaan. Ik zal je het antwoord geven: ja ik heb een mooie en knappe vrouw en dankzij haar kan ik deze hobby uitvoeren. Tot slot wil ik graag iedereen een mooi en sportief jaar toewensen bij vv Hellendoorn, en het belangrijkste: veel gezondheid.

We hebben het een aantal spelers al horen zeggen: “Onze nieuwe trainer, Prins Carnaval”. Hoe mogen wij dit zien Laurens? Dat komt helemaal goed, maar de polonaise loop ik alleen nog als we een periode halen dit jaar en daar zullen we met z’n allen heel hard voor moeten werken.

De polonaise loop ik alleen nog als we een periode halen dit jaar en daar zullen we met z’n allen heel hard voor moeten werken.

16 | VVH magazine

VVH magazine | 16


VRIJWILLIGERS COMMISSIE

met die gedachten en ideeën gaan wij verder. Gelet op

VV Hellendoorn is een bruisende club waarbij inzet,

wordt de commissie daarom steeds belangrijker en gaat

sportiviteit en spelplezier centraal staan. Met ruim 900 leden zijn wij nog steeds een groeiende club waar altijd wel iets te doen is. Dit alles is niet mogelijk zonder de hulp van veel vrijwilligers. Gelukkig zijn er binnen onze club reeds veel mensen die zich inzetten, maar is er bij de inzet van de vele activiteiten en wedstrijden extra hulp welkom. Bovenstaande tekst is afkomstig uit de brief en enquête die in februari 2016 naar de ouders van 369 jeugdspelers is verstuurd. Tevens hebben 130 spelers uit de A, B & C jeugd deze ontvangen. In deze brief is gevraagd om een vragenlijst m.b.t. vrijwilligersbeleid en de inzet van een bijdrage vrijwilligerswerk binnen onze vereniging in te vullen. Deze actie is ondersteund middels flyers, posters en social media posts. De respons was overweldigend en de resultaten zijn verwerkt in een database. We (=de Vrijwilligers Commissie) zijn op dit moment druk bezig om de database bij te houden en bij te werken. Niet alle opgegeven ouders en spelers zijn afgelopen jaar benaderd voor een bijdrage (klus, activiteit of commissie) maar zij zullen zeker in het bestand blijven en komend jaar zullen wij gezamenlijk met de diverse besturen en commissies binnen de VV Hellendoorn een beroep willen doen op (een deel van) deze vrijwilligers. Wel goed om nogmaals te vermelden dat alle gegevens in de databank zijn beschermd en alleen inzichtelijk zijn voor de leden van de vrijwilligers Commissie en hoofdbestuur VV Hellendoorn. Afgelopen jaar zijn er reeds vele vrijwilligers ingezet vanuit de beschikbare databank voor o.a. onderhoud gebouwen, opruimdagen, jeugdactiviteiten, barpersoneel, vrijwilligers Helders Fees en Strong Men Run, kaderleden en tevens zijn er een aantal vacatures binnen commissie en besturen ingevuld. Onze dank daarvoor! De Vrijwilligers Commissie is ontstaan vanuit het jeugdbestuur, doordat het steeds moeilijker werd en wordt om alle posities binnen de jeugdafdeling in te vullen. Per seizoen moeten er binnen de jeugdafdeling ongeveer 120 functies worden ingevuld om alle jeugdspelers met plezier te kunnen laten voetballen. Na enkele gesprekken met diverse commissies en het hoofdbestuur bleek er binnen de vereniging grote behoefte te zijn aan een commissie die in de toekomst het vrijwilligersbeleid waarborgt en de beschikbare vrijwilligers in kaart brengt. Vanuit dat punt is er gestart met de oprichting en invulling van deze commissie. Uitgangspunt is ook de VV Hellendoorn Academy geweest die in 2012 is opgestart met als doel het vrijwilligersbeleid vorm te geven. De start is toen goed gelukt maar uiteindelijk niet van de grond gekomen en geparkeerd. De gedachten achter de Academy zijn er nog steeds en

de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de VVH het niet alleen om het in beeld brengen en houden van vrijwilligers, de database en vacatures. Wat wil en kan de vereniging op termijn meer verwachten? Hoe belangrijk is het om een vereniging draaiende te houden met de inzet van vrijwilligers? Hoe zit de maatschappij in elkaar en wat zijn de consequenties voor het beleid binnen de vereniging? Wat is de rol van de KNVB? We hebben inmiddels bijeenkomsten bezocht waarbij de KNVB helpt met het opzetten van een vrijwilligersbeleid en activiteiten geschikt maken voor de verschillende doelgroepen en leden binnen de vereniging. We kijken naar wat we eerder bedacht hadden om vrijwilligers te werven, binden en belonen. Wat hierbij naar voren kwam was een groot compliment hoe de zaken binnen onze vereniging geregeld zijn en waarbij onze vereniging als een voorbeeld gesteld wordt naar andere verenigingen. Wil niet zeggen dat we daarmee achterover kunnen leunen omdat er nog teveel vacatures ingevuld moeten worden en dit in de toekomst waarschijnlijk nog meer zal worden. Omdat het nieuw is binnen onze vereniging dat je hulp krijgt bij het zoeken bij vacatures binnen je commissie of bestuur is er een protocol gemaakt om aan iedereen duidelijk te maken hoe we samen een overzicht houden bij het zoeken en invullen van vrijwilligers. Dit protocol is bekend bij alle commissies, staat vermeld op de website en kan bij de VC worden opgevraagd. Plannen voor dit seizoen zijn o.a. de update van de databank, bijeenkomst en werven vrijwilligers vanuit de jeugdteams 15-19 jaar, inzichtelijk maken van alle huidige beschikbare vrijwilligers, werving binnen de seniorenteams, opzetten van een activiteitenkalender, uitbreiding commissie, ....... De vrijwilligers commissie bestaat op dit moment uit: • Rinie Raamsteeboers (contact ouders, leden en commissies) • Annet Meenhuis (contact ouders, leden en commissies) • Thale Roosien Sr (Algemeen en Advies) • Maarten Nieuwenhuis (Algemeen) • Ton Pijs (Algemeen) • Marcel Hannink (Algemeen) • Helma Dommerholt (Administratie en beheer databank) Voor alle vragen, opmerkingen en aanmeldingen zijn wij bereikbaar via mailadres: vrijwilligerscommissie@vvhellendoorn.nl Met sportieve groet, De Vrijwilligers Commissie VV Hellendoorn

VVH magazine | 17


Vanaf de tribune Column door: Herman Kampman

Als je vanaf de tribune een blik op het eerste veld van vvHellendoorn wilt werpen, zul je er toch eerst op moeten klimmen. Op die tribune bedoel ik. En dat valt nog niet mee. De ijzeren trap naar boven vormt geen enkel probleem. Ruim, flinke

Maar goed, we hadden het over het gevaar voor de wat ouder wordende mens. Ik zag hoogbejaarde dames wijdbeens op zo’n plastic stoeltje staan balanceren om bij een zitplaats in de buurt van hun man te kunnen komen. Hun bewegingen zouden een spontane ovulatie hebben opgewekt als ze niet op vergevorderde leeftijd zouden zijn geweest. Oudere mannen en ikzelf voorop zijn helemaal niet meer in staat ons wankele evenwicht te beheersen.

leuning en zo op het oog oer-solide. Vooraan

Denk er dan even aan dat je daarbij word je gadegeslagen

aan het gangpad neerploffen wil ook nog wel,

door allerlei ander tribunevolk die allemaal zeer opgelucht

maar je loopt kans bij een regenbuitje natte

zijn dat ze al zitten. Dat ik in doodsnood verkeer, deert hen niet. Het is domweg: ieder voor zich en Podt voor ons

broekspijpen op te lopen. Da’s dan weer minder.

allen, waardeloos. Iemand zou de noodtoestand moeten

Want bij een stokoude man uit Vroomshoop

uitroepen.

had dat eens tot gevolg dat men hem uit meelij incontinentiemateriaal toewierp.

De organisatie van de Strongmanrun heeft overwogen de tribune in haar parcours op te nemen, maar gevreesd werd voor te veel uitval. Bij ZorgSaam is inmiddels een actie in

Het grote probleem zit hem hogerop in de stoeltjes die

voorbereiding om kunstheupen in de clubkleuren met

laatstelijk bovenop de bankjes zijn aangebracht. De wijze

korting aan te bieden. Het beroerde is dat ik graag wat in

waarop doet vermoeden dat daar een terroristische

de rug heb en daarom klauter ik bij voorkeur helemaal

organisatie achter zit. Hoogst ongelukkig, van alle kanten

naar de bovenste rij stoeltjes. Schuifelend van houten

veel te krap en hoegenaamd onbereikbaar. Men heeft dit

bankje naar houten bankje, voetje voor voetje, plankje

euvel proberen te verhelpen door hier en daar weer een

voor plankje, tussen de plastic stoeltjes door, amechtig

stoeltje te verwijderen, waardoor een soort gangpaadje is

grijpend naar de zwiebelige leuninkjes aan weerszijden

ontstaan. Je stapt daardoor van bankje naar bankje, met

probeer ik dan mijn einddoel, die aanlokkelijke bovenste

daartussen gapend gat van grijs beton. Levensgevaarlijk.

ring, te bereiken. Daar heb je geen schoppende supporter

Ik heb ooit eens geprobeerd via het beton naar boven te

achter je en kun je achteroverleunend bijkomen van de

komen, maar dan moet je je benen zover uit elkaar slaan dat

gevaarlijke onderneming. Eenmaal duizelig en draaierig

het bij mij chronische winderigheid veroorzaakte. Een vrouw

aangekomen op mijn stekkie helemaal bovenin, blijf ik

uit Berkel Rodenrijs, een moeder van negen kinderen, die

daar gedurende twee a drie volle uren bivakkeren. Dat is

achter mij aankwam, heeft zich twee dagen later moeten

meestal naar schatting, want een verderop wapperende vlag

melden bij de huisartsenpost met……ach, laat maar.

belemmert het uitzicht op het prachtige scorebord. Van de

De enige steun die je onderweg van de beklimming kunt

uitslag en van enig tijdsbesef blijven wij daardoor meestal

vinden zijn de flinterdunne rugleuningen van de buigzame

verstoken. Overigens is het ook zeer aan te raden te blijven

plastic stoeltjes. Zet je je voet verkeerd dan lazer je met

zitten, want je zit finaal ingeklemd tussen je eigen stoeltje

je supportershoofd knalhard op de rode bankjes of in het

en die ervoor. Strak als een mol in een klem, als een baby

gunstigste geval met je onderlichaam op het beton en breek

in een baarmoeder, een boon in een blik. Bovendien is het

je enkel een heup. Moorddadig die tribune. Veel beter is

onmogelijk zonder enige vorm van opwinding anderen te

het van paal naar paal te zwengelen. Heb je zo’n gladde

passeren, je hebt het gevoel dat je bij een ieder op schoot

staander eenmaal omhelst dan heb je meteen even tijd om

neerploft of, als men is gaan staan, dat je weer schuifelend

uit te blazen en desgewenst over te geven. Ik weet ook wel

in een hijgerige disco bent beland. Nee, ook in de rust blijf ik

dat sommige jongelui gewoon naar boven rennen, maar

mooi waar ik ben, ik ben niet achterlijk.

gelukkig bestaat onze club niet alleen uit jonge leden. Trouwens ook onder hen tref je flinke oude wijven aan.

18 | VVH magazine


ZOMERACTIE

JUNIOR 50,SENIOR 55,-

VVHELLENDOORN.MUTAWEBSHOP.NL TEAMSPORTFABRIEK

Zeearend 10

7609 PT

Almelo 0546-656767

info@teamsportfabriek.nl VVH magazine | 19


Kleedkamer

monoloog oetbal, volkssport nummer één. Waarom is deze sport zo populair? Waarom staan elk weekend zoveel mensen op het veld met gevaar voor blessures ergernis en teleurstelling. Wat speelt er zich elk weekend af in en rondom de velden en wat maakt het de moeite waard? Hieronder een poging hier wat inzicht in te verschaffen.

De buitenspelregel. Vervloekt en beschimpt. Niemand snapt hem echt. Amateurclubs zouden gezamenlijk kunnen besluiten de regel vanaf morgen niet meer toe te passen. Grote kans dat de KNVB de andere kant op kijkt. Toch speelt de regel een belangrijke rol in het reguleren van de verhoudingen binnen de spelersgroep. De buitenspelregel heeft namelijk een bijzondere eigenschap. De regel zorgt ervoor dat je ook zonder enig balcontact of een stap te verzetten veel invloed kunt hebben tijdens een wedstrijd. Ook zonder talent of loopvermogen kun je namelijk 90 minuten lang buitenspel staan of het juist opheffen. Kijk eens in je eigen team. Bij wie herken je dit? Heb mededogen. Misschien wil hij of zij af en toe ook gewoon in het middelpunt staan. Dankzij buitenspel heeft iedereen een functie in het

Door: Erwin Dekker & Koert Webbink

Voetbal doet iets met sociale verhoudingen. De pikorde binnen een groep wordt bij voetbal anders bepaald dan daar buiten. Sociale status wordt bij voetbal bepaald door de hoeveelheid bier die je op de avond voor de wedstrijd en na de wedstrijd drinkt, de geslaagdheid van je grappen (practical jokes, droog en seksueel getint bij voorkeur) en hoe goed je kan voetballen. Wel nadrukkelijk in deze volgorde. Kijk eens in je eigen team. Bij wie herken je dit? De alfa in de groep bezit al deze kwaliteiten in hoge mate. Hij of zij kan op z’n minst redelijk voetballen, maar is in ieder geval luidruchtig en aanwezig.

20 | VVH magazine

veld. Als het gaat om de grappen. Met name in de kleedkamer gaat het er ordinair aan toe. Voor de meesten onder ons geldt helaas: elk jaar boven de 20 betekent ook een extra kilo lichaamsgewicht. Het is leuk om elkaars steeds corpulentere lichamen te bespotten. Ook in deze situaties is het de alfa die de toon zet. Het benadrukken van elkaars uiterlijke tekortkomingen gaat overigens de hele week nog rustig door op Facebook en is de opmaat voor wat in het weekend komen gaat.
aak wordt een grap van de alfa gevolgd

clubs. Want hoewel je kan afvragen waarom je elk

door een grap – die eigenlijk niet

weekend de kans wil lopen op een paar weken

grappig is - van iemand lager in de

Ziektewet, wegen deze zaken hier tegenop.

pikorde. Een plichtmatige lach volgt en gaat uit als een nachtkaars. Als jouw buik aan de beurt is om voor schut gezet te worden, lach je mee als een boer met kiespijn en je mompelt

Wat dat betreft een bescheiden oproep. Is het heel misschien in een verre toekomst denkbaar dat er iets wordt toegevoegd aan de naam V.V. Hellendoorn? Hoewel duidelijk, dekt ie natuurlijk niet de lading. V.V. Hellendoorn is veel meer dan

iets in de trant van: ‘joah, die drie week’n

alleen de voetbalvereniging van het dorp. Achja, dit

bouwvak hebben hun werk wel gedaan’. Die

beseft iedereen nu ook al en hoeven we eigenlijk

ene persoon in het team die door de jaren

aan niemand uit te leggen.

heen wel enigszins slank blijft loopt stilletjes, maar zichtbaar trots en genietend door de kleedkamer. Waar hij in het veld nog het mikpunt was van spot ontspringt hij in de kleedkamer de dans.

Voetbal doet iets met sociale verhoudingen. De pikorde binnen een groep wordt bij voetbal anders

Ook bij voetbal is het belangrijk om de hoofdvan de bijzaken te scheiden. Want waar is het

bepaald dan daar buiten.

nu allemaal om te doen? Na een teleurstellende uitslag is er gelukkig altijd nog de afdronk achteraf. Het resultaat hiervan (‘Mooi dikke op huus an’) heb je volledig zelf in de hand en zorgt voor anekdotes die langer meegaan dan de mislukte dubbele schaar bij de cornervlag op veld 36 tegen het twintigste elftal van Excelsior ‘31. Een wedstrijd die overigens net zo goed niet gespeeld had kunnen worden, want de kans dat het Nederlands Elftal zich alsnog plaatst voor het WK is groter dan dat je punten pakt uit bij Excelsior. Voor de lezers met een verleden of toekomst bij Excelsior ’31: ja, het is echt waar en ja, we hebben ons er inmiddels bij neergelegd. Een hoop bespiegelingen. Maar de vraag waarom zoveel mensen de keuze maken om elke zaterdag of zondag op te offeren is eigenlijk helemaal niet moeilijk. De naamgevers van de SOS en VESOS snapten het goed. Ze verwerkten de belangrijkste aspecten van het spel in de namen van beide

VVH magazine | 21


Vanaf de tribune Column door: Herman Kampman

iet alleen bij mij leeft nog

We hoeven wat mij betreft niet hoger, maar helemáál

steeds een kil onbehaaglijk

niet lager. Een ‘stabiele 2e-klasser’ was ons beloofd.

gevoel over die lamlendige degradatie van ‘ons’ eerste

me goed: voor een groot aantal van ons – de wat oudere supporter - is vv Hellendoorn het resultaat

elftal. Veel trouwe supporters lopen

van jarenlange inspanningen. De meesten van ons

nog met een flinke kater rond. Volstrekt

hebben zich seizoenenlang ingezet voor Sos en/of

onnodig! Had men slechts tien procent

Vesos. Vaak als voetballer, commissielid, bestuurder en vaak ook nog als lid van verdienste. We maakten

gebruikt van de inzet zoals die in de laatste

ons druk, sloofden ons uit en hebben het idee dat

competitiewedstrijd werd getoond, dan

we samen deze mooie club hebben opgebouwd. In

waren we gewoon in de klasse gebleven waarin vv Hellendoorn thuishoort.

22 | VVH magazine

Maar het was slap, onlogisch en slecht. Begrijp

dat beeld past geen degradatie met slap en lusteloos gehannes, dat frustreert. En dan houden we ons niet stil, dat lukt niet en dat mag ook niet.


Nogmaals: die degradatie, daar zijn we zo verbolgen over dat een enkeling zelfs riep: ‘ik goa nooit meer hen kieken’. Voor de aanvang van het nieuwe seizoen heb ik kortgeleden maar weer eens een (beker)

Maar het beroerde is dat je er als

wedstrijd van onze ‘hoofdmacht’ bezocht. Met

verontruste aanhanger nauwelijks

lichte tegenzin, dat wel, maar je kunt niet blijven

invloed op enig (voetbal)beleid hebt.

mokken. Voorafgaand aan die wedstrijd zagen we

Je mag alleen hopen dat er een

eerst het tweede elftal met 5-0 winnen. Goed spel, prima inzet en een opvallend goed spel van een jong

passende trainer wordt aangesteld.

Olthofje. Die kan zo mee naar het eerste, dacht ik

Verder niks. Ook het aanspreken

opgewekt.

van bestuursleden levert doorgaans

Eerlijk gezegd had ik in het eerste elftal wat minder fiducie. Gelukkig zag ik meteen wat nieuwe

weinig op. Dan rest het je alleen

gezichten, dat luchtte op. Mijn mede-supprters

nog wat te roepen vanaf de tribune,

spraken van een 4-4-2 systeem met een kommetje.

maar ook dat schiet niet op, je raakt

Daar begrijp ik niet zoveel van. Kommetje of

hoogstens iets van je eigen frustratie kwijt.…

soepbord, prima, als er maar een wasteil aan inzet wordt getoond. In de eerste helft werd het al gauw 4-0, enthousiast veerden we op; tjonge wat een weelde. Na de rust zakt de boel jammer genoeg toch weer in. Stilstaand

Nou ja, ik herinner me dat wij een keer heel erg

voetval, slap en druilerig, net als het weer.

chagrijnig en ontevreden waren over het spel onder

Als de wedstrijd is gedaan, wandelen we toch met

leiding van een nieuw aangestelde hoofdtrainer,

enige tevredenheid maar de uitgang. Een supporter

ene Eddy Zwijnenberg. Na een onvoorstelbaar

met een Rotterdamse tongval tempert de boel:

slechte wedstrijd, waarin alles mislukte, begrepen

‘één zwaluw maakt nog geen zomer, mensen’.

we er helemaal niets meer van. Ons cluppie werd

Maar een week later wordt een matig SVVN door

naar de kloten geholpen en daar wensen wij niet

vvHellendoorn 1 met 4-0 ingepakt. Zijn we op weg

aan mee te werken. Volledig ontgoocheld verlieten

terug? Wellicht, maar ook als supporters blijven we

wij de tribune. In mijn machteloosheid riep ik

scherp. We zijn zeer begaan met het lot van onze

luidkeels: ‘waar hebben ze deze trainer toch vandaan

club. Wij, een grote groep van critici, voetbalkenners,

gehaald?’ Iemand anders antwoordde: ’zeker

belangstellenden en notoire mopperkonten.

van marktplaats!’ Omdat een tribune een prima klankkast vormt, hoorde ook trainer Zwijnenberg onze cynische woorden. Dat liet hij niet op zich zitten. Hij begreep de situatie en koos voor de enig juiste aanpak. Wij werden uitgenodigd voor een gesprek. Een flinke groep van critici, voetbalkenners, belangstellenden en notoire mopperkonten schoof aan. Eddy was in vorm, hij was eveneens kritisch naar ons toe, maar ook kordaat. Hij trakteerde het gehoor op scherpe analyses en lichtte zijn werkwijze glashelder toe. Goed voorbereid zette hij zijn bedoelingen uiteen. Na een klein uurtje waren wij overtuigd van zijn vakbekwaamheid en juiste aanpak. Een jaar later promoveerde ons eerste, ook door onze steun, dachten wij.

VVH magazine | 23


SPEELSCHEMA HEREN 1 23 sept

achilles E. - Hellendoorn 14:30 uur

10 feb

Beker / Inhaal

30 sept

Hellendoorn - DES 15:00 uur

17 feb

Hellendoorn - RKSV 15:00 uur

14 okt

Hellendoorn - Juliana’31 15:00 uur

24 feb

Beker / Inhaal

21 okt

Hellendoorn - Wilhelminaschool 15:00 03 mrt

Juliana’32 - Hellendoorn 14:30 uur

28 okt

ASV’57 - Hellendoorn 14:30 uur

10 mrt

Marienberg - Hellendoorn 14:30 uur

04 nov

Hellendoorn - Marienberg 15:00 uur

17 mrt

Hellendoorn - ASV’57 15:00 uur

07 nov

beker: berkum - hellendoorn 20:00 uur

24 mrt

Wilhelminaschool - Hellendoorn 14:30 uur

11 nov

RKSV - Hellendoorn 14:30 uur

31 mrt

Hellendoorn - SVVN 15:00 uur

18 nov

SVVN - Hellendoorn 14:30 uur

07 apr

DES - Hellendoorn 14:30 uur

25 nov

Hellendoorn - Oranje Nassau 15:00 uur

14 apr

Bergentheim - Hellendoorn 14:30 uur

02 dec

Quick’20 - Hellendoorn 15:00 uur

21 apr

Hellendoorn - Quick’20 15:00 uur

09 dec

Hellendoorn - Drienerlo 15:00 uur

28 apr

Beker / Inhaal

16 dec

Kloosterhaar - Hellendoorn 15:00 uur

05 mei

Beker / Inhaal

27 jan

Hellendoorn - Bergentheim 15:00 uur

12 mei

Oranje Nassau - Hellendoorn 15:00 uur

03 feb

Hellendoorn - Achilles E. 15:00 uur

19 mei

Hellendoorn - Kloosterhaar 15:00 uur

26 mei

Drienerlo - Hellendoorn 15:00 uur

24 | VVH magazine


SPEELSCHEMA DAMES 1 23 sept

SVO VVZ - v.v. Hellendoorn 12:30 uur

03 mrt

DZSV - v.v. Hellendoorn 14:30 uur

30 sept

v.v. Hellendoorn - Den Ham 12:30 uur

10 mrt

v.v. Hellendoorn - Juliana ‘32 15:00 uur

07 okt

Be Quick’28 - v.v. Hellendoorn 15:00 17 mrt

SVZW - v.v. Hellendoorn 12:30 uur

14 okt

v.v. Hellendoorn - DZSV 15:00 uur

24 mrt

v.v. Hellendoorn - Oene 15:00 uur

21 okt

inhaal / beker

07 apr

Den Ham - v.v. Hellendoorn 14:30 uur

28 okt

v.v. Hellendoorn - SVZW 15:00 uur

14 apr

v.v. Hellendoorn - SVO VVZ 15:00 uur

04 nov

Juliana ‘32 - v.v. Hellendoorn 10:30

21 apr

FC RDC - v.v. Hellendoorn 12:30 uur

11 nov

Zelos - v.v. Hellendoorn 15:00 uur

28 apr

Beker / Inhaal

18 nov

v.v. Hellendoorn - FC RDC 15:00 uur

05 mei

Beker / Inhaal

25 nov

Oene - v.v. Hellendoorn 14:30 uur

12 mei

v.v. Hellendoorn - Zelos 15:00 uur

02 dec

v.v. Hellendoorn - Blauw Wit ‘66 15:00

19 mei

Blauw Wit’66 - v.v. Hellendoorn 10:45

09 dec

Epe - v.v. Hellendoorn 14:30 uur

26 mei

v.v. Hellendoorn - Epe 15:00 uur

17 feb

v.v. Hellendoorn - Be Quick’28 15:00 uur

24 feb

inhaal / beker

VVH magazine | 25


Het is tijd voor een jongedame genaamd Ankie Mollink. Al jaren in Dames 1 te bewonderen en ze kan beter voetballen dan haar vriend. Zoals hier onder te lezen is, weet ze ook nog snedige antwoorden te produceren. Iets wat toch niet voor elke Mollink is weggelegd. Toch Stefan? En waar ‘voetballen’ stond, moet ‘sinterklaassurprises maken’ staan. Naam: Ankie Mollink. Bijnaam: Met darts: The no-look-tornado, met tafeltennis: The Returnqueen, in de kantine: Drankie, de rest laten we maar achterwege. Geboren en waar: Ja in Hellendoorn. Verliefd / verloofd / getrouwd / kinderen: Verliefd Waarom: Daarom.

Wat vindt hij heel erg irritant aan je: Dat ik me zo druk maak om surprises maken met Sinterklaas Woonachtig: Momenteel aan de Drostenweg en Noord Esweg in Hellendoorn, vanaf oktober woonachtig in Zwolle Hoe heet je buurvrouw: Nanny Beumer. Werk/school: Vanaf september ga ik een psychologie traineeship volgen bij HSK in Zwolle. Waar ben je bang voor: Clown It en Karbonkel. Waar kunnen mensen je ook voor inzetten: Voor een potje duizenden of Kolonisten van Catan. Waar kunnen we je ook van kennen: Als het zusje van Kris Mollink

Spelers

en de dochter van Ben “Banks” Mollink. Hoe lang ben je al actief bij VVH: Vanaf mijn zesde jaar was ik lid bij SOS. Sindsdien, met een tussenpauze van één jaar, lid bij vv Hellendoorn. Heb je

familieleden binnen de club: Wederom vader Ben Mollink. Hij is keeperstrainer bij de dames en op verzoek vlijmscherp vlagger. Spelend in / Rugnummer / Positie: Dames 1, rugnummer 3, mid-mid Andere bezigheden binnen de club: Sinds kort lid van de VVVVH. Beste speler

waar je ooit mee hebt gespeeld en waarom: Tijdens het midwintertoernooi van 2012 zat ik bij Ard Schotman in het team. Wat die jongen met de bal kan, ongelooflijk! Beste trainer die

je ooit gehad hebt: Wim Mijnheer. Zowel als persoon, als stratenmaker en als filosoof. Wim kon met uitspraken als ‘Geluk moet je afdwingen’, ‘Voetbal is een denksport’ en ‘Je moet niet televisie kijken!’, het hele team bewust maken van waar we mee bezig waren en wat er moest gebeuren. Beste

kleedkamergrap die je ooit hebt meegemaakt: Bij vrouwen is er nooit ruimte voor humor toch? Favoriete club: Pinoké en in het buitenland: Chicago Bulls Favoriete voetballer: Dat was vroeger altijd Christiaan Chivu. Op dit moment Bryan Ruiz. Welke muziek moeten we eens

opzetten: Vangelis – Conquest of paradise. Favoriete film / serie / tv-programma: Inception / Series: Game of thrones, The Bridge, Homeland, Designated Survivor / TV: Wie is de mol, Expeditie robinson. Favoriete naam voor een geit: Hendrik. Favoriete eten en wat neem je bij de

snackbar:

Een horizontaaltje bij de FEBO.

Welk drankje / hapje mis je bij de (snack)bar

in de kantine: Coca Cola light / verschillende soorten belegde broodjes/wraps. Tip: https://www.ah.nl/ allerhande/recept/R-R431358/wraps-met-gerookte-kip-en-avocado. Favoriete dier / hoe heet je

huisdier:

Luiaard / Olli, onze pleegkat. Hekel aan: Mensen die erg traag voor je lopen zonder dat

je er langs kunt, zodat ik bijvoorbeeld de trein mis of ergens te laat kom. Erg frustrerend! En aan oorlog

Wat is je favoriete moment / activiteit bij de club: Kampioenschap met de dames van 2013/2014. Wat mis je bij de club of zou je anders doen / willen zien: Onkostenvergoeding voor het spelen in dames 1 ;) 26 | VVH magazine


Lieve Erwin, We kennen elkaar nu al een tijdje. Jij, goedlachse

gemerkt dat we buiten het veld meer punten haalden

man, die al heel wat jaartjes bij ons 1e elftal betrokken

dan binnen die beruchte lijnen. Weliswaar kregen we

is. Wij, goedbuiks elftal, die ons al heel wat jaartjes

de punten pas na het laatste fluitsignaal, maar deze

betrokken voelen bij datzelfde 1e elftal. Toch kruisen

ontstonden al bij het ontbijt van een week eerder, het

onze wegen elkaar maar zelden. Hier willen we graag

potje bowlen van een maand daarvoor of het nazitten

verandering in brengen middels een wekelijkse brief

na de training op vrijdag. Mét hapjes! Bij ons bleek dat

na onze belevenissen van de zondag, want op die dag

het team buiten het veld het team in het veld maakt.

betreden wij de groene velden. En stiekem denken we

Acceptatie, genot en bovenal plezier. Wellicht vind je

dat we nog veel aan elkaar kunnen en zullen hebben.

het leuk eens te komen kijken? Je zwager Niels komt binnenkort ook nog grensrechter spelen. Gezellig! Of

We hebben ook flink wat raakvlakken, Erwin. Zo

lekker op vrijdagavond als gasttrainer. Wellicht kom je

hebben we veel spelers in onze gelederen die jij al

zo tot nieuwe inzichten én succes.

eens in je team hebt gehad en soms leen je er zelfs nog één. Vaak is dit onze knappe keeper. Ook zijn

Inmiddels is de competitie begonnen en we vermoeden

er op zaterdagmiddag altijd wel een paar van ‘onze

dat we een gezamenlijk doel hebben. Er moet toch

jongens’ te vinden langs het veld. Het spel is vaak een

weer eens een kampioenschap gevierd gaan worden?

genot om naar te kijken, maar we twijfelen ook over

Misschien willen jullie ook eens tegen ons oefenen

een paar zaken. Zo valt het ons op dat, wanneer jullie

in de winter. We kunnen best wat! Zie het als een

vanuit de counter spelen, er geen enkele coaching is

vernieuwde ‘Fredriek bokaal’.

als er aanvallend wordt geschakeld in de verdedigende

Via www.facebook.com/VVHz2 zullen we je wekelijks

zone. Frappant! Ook zien wij na een wisselpass toch

schrijven na weer één van onze toch altijd enerverende

een klein gebrek aan voetbalgogme, want er lijkt

wedstrijden. We beleven van alles en we zitten soms

geen sprake van druk zetten op de vleugels versus het

met veel vragen. Voel je vrij eens te reageren en succes

bewaken van de laatste linie. Hier hebben jullie vast

in de race naar de titel dit jaar.

jullie redenen voor. Natuurlijk zijn er ook veel zaken waar we van leren en die nemen we dan ook meteen

Erwin, je hoort van ons!

mee naar het veld een dag later. Toch denken wij dat wij over enkele kwaliteiten beschikken waar jullie wat aan zouden kunnen hebben. Zo hebben we vorig jaar

Heel veel groetjes

VVH Zondag 2

VVH magazine | 27


Groeten uit Nijverdal Allereerst even wie ben je, leeftijd, geboren te, welke

Marcel: Natuurlijk speelde ik alleen maar tegen SOS en ik

clubs/teams heb je doorlopen, overige functies bij

kan me niet herinneren dat ik gescoord heb tegen ze. Ik

de Zweef.

stond altijd achterin, dus het zal wel niet.

Niek: Ik ben Niek Broeze, 39 jaar en samenwonend met Marije te Wechel. We hebben een zoon van vier en een dochter

Als je je eigen statistieken erbij pakt. Vaker winst of

van 7 maanden. Ik ben geboren in Hoogeveen en heb er ge-

verlies tegen vv Hellendoorn?

voetbald bij HZVV. Op m’n 15e ben ik verhuisd naar Nijverdal

Niek: Waarschijnlijk vaker winst. Van Johan Kampman

en ben ik bij De Zweef gaan spelen, omdat mijn klasgenoten

begreep ik dat Hellendoorn Zondag 2 daarom dit jaar flinke

daar voetbalden. Ik heb twee jaar in A2 gevoetbald en ben

versterking heeft aangetrokken. Logische stap natuurlijk!

daarna naar de senioren gegaan. Daar heb ik lange tijd in het derde gevoetbald tot we met vrienden samen gingen

Marcel: Als ik de statistieken er bij pak dan ging het vaak

spelen in het vijfde. Dat doen we nu al zo’n 15 jaar. Sinds die

op en neer, dan weer een winstpartij en dan weer verlies. Ik

tijd spelen we ook tegen SOS en later vv Hellendoorn.

vond het vaak harde wedstrijden, maar daar ben ik zelf ook

Ik heb verschillende dingen bij De Zweef gedaan, naast

niet vies van en ik mocht er altijd graag tegen spelen.

voetballen. In een ver verleden, toen je via een ‘old skool’ 28K8 modem het internet op moest, heb ik de eerste website voor De Zweef gebouwd. Toen meer als probeersel, maar hij is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke informatiebron binnen de club. Ook ben ik een paar jaar jeugdtrainer en -leider geweest en heb een paar jaar geleden plaatsgenomen in de ‘denktank’ van De Zweef, waar we een toekomstvisie hebben geschetst van de vereniging. Nu beperk ik mijn bijdrage tot af en toe een bardienstje draaien en een wedstrijdje fluiten bij de jeugd.

Wat valt over het algemeen op bij wedstrijden tegen Hellendoorn? Niek: Wat me vooral opvalt is dat toen ik als broekie m’n eerste wedstrijd tegen Hellendoorn voetbalde, ik speelde tegen de toen al veteraan Albert Ronhaar. Nu 15 jaar later is daar niets aan veranderd. Sterke mensen, die bakkers!

Hoe kijkt de gemiddelde ‘Zwever’ naar vv Hellendoorn volgens jou?

Marcel: Mijn naam is Marcel Siero, geboren op 29-5-1970 en

Niek: Volgens mij positief. Gezellige club. De onderlinge

ik speelde bij de zweef in het 2e, 3e, 4e, 10e en nu in het 6e.

verhouding is goed, dat merk je ook tijdens wedstrijden bij

Mijn functies bij de zweef zijn trainer bij de F-league en ik zit

bijvoorbeeld de 35+ competitie. Ik heb daarom ook niet voor

in de activiteitencommissie.

niets een paar jaar geleden Prins Nicky Narraina ondersteund, staand op een stoel in een volle Hellendoorn-kanti-

Heb je ooit gescoord tegen SOS, VESOS of vv Hellendoorn? En/of weet je nog een mooi moment uit één van de wedstrijden? Niek: Waarschijnlijk niet, want ik scoor bijna nooit, behalve op training. Mooie momenten? Ik zou zeggen mooie wedstrijden! Als we tegen elkaar spelen, doen beide teams net een stapje extra. Vooral de stevige duels met Wouter Nijenhuis waren altijd mooi. In de wedstrijd loop je elkaar te irriteren en na de wedstrijd drink je een biertje. Jammer dat hij niet meer speelt! Alhoewel hij bij het Helders Fees beloofde mee te doen tegen ons komend seizoen, maar dat weet hij waarschijnlijk niet meer ;) 28 | VVH magazine

ne, waar hij iedereen uitnodigde voor de carnavalsavond bij De Zweef. Marcel: Ik denk dat de meeste zwevers wel een klik hebben met VVH, maar je hebt altijd mensen die maar één club kennen.


Niek Broeze (39)

Marcel Siero (47)

Waar ben je jaloers op bij de VVH, wat doen ze

Vind je het lekker om op de Voordam te spelen en

goed?

voel je je er welkom?

Niek: Ik ben nergens jaloers op, maar de accommodatie

Niek: Ja hoor, altijd gezellig. Jammer dat we altijd op kunst-

ziet er top uit. Ik ben geen voorstander van wedstrijden op

gras spelen.

kunstgras, maar trainen op het halve kunstgrasveldje dat wij sinds een paar jaar hebben, bevalt goed. Gezien de groei van

Marcel: Ik voetbal zelf altijd graag in Hellendoorn. Hierbij

het aantal leden bij De Zweef, zouden we een heel kunst-

voel ik altijd wel een lekkere spanning en ik voel me altijd

grasveld goed kunnen gebruiken.

welkom.

Zou je ooit voor vv Hellendoorn willen spelen? Marcel: Ik ben niet jaloers op VVH. Als ik er kom en ik kijk

Niek: Ligt eraan wat ik ga verdienen ;) Nee, ik blijf lekker

om me heen dan denk ik hier hebben ze het ook goed voor

in De Zweef 5 spelen totdat we over moeten stappen op

elkaar, maar dat kan ook niet anders met jullie voorzitter.

Walking Voetbal. Dan stop ik. Twee keer per seizoen tegen

Daar zit nog wel een klein beetje blauw bloed in ;)

Hellendoorn spelen is voldoende.

Ik vind het wel mooi dat jullie meerdere kunstgras velden hebben. Dat mis ik dan wel weer bij ons, maar dat heeft

Marcel: Ik ga niet bij VVH voetballen omdat mijn hart bij de

weinig met jaloezie te maken.

zweef ligt (maar wonen misschien nog wel een keer).

Wat irriteert je aan vv Hellendoorn, bijvoorbeeld

Waar staat De Zweef ten opzichte van vv Hellen-

het publiek, de sfeer of bepaalde spelers?

doorn over 10 jaar?

Niek: Irritatie is er alleen af en toe tijdens wedstrijden. Over

Niek: Ik denk dat De Zweef één of twee extra zaterdagteams

en weer, denk ik. Buiten de wedstrijd om zeker niet. Ik her-

heeft in de senioren (dames en/of heren), dus misschien

inner me bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Hellendoorn van

zijn er meer wedstrijden tegen Hellendoorn op zaterdag in

afgelopen seizoen. Daar werd de winnende goal van Luciën

plaats van zondag. Volgens mij staan beide clubs er prima

Galgenbeld, in onze beleving volledig onterecht, afgekeurd.

voor. Een prima basis dus voor de komende 10 jaar.

Helaas bewezen de hawk-eye beelden achteraf het tegendeel.

Marcel: Ik durf niet te zeggen waar we over tien jaar staan. Ik hoop voor beide clubs dat ze het dan rond die tijd nog goed gaat.

Anders nog iets? Of heb je nog tips voor Hellendoorn? Niek: Ik heb een tip voor Hellendoorn Zondag 2. Pas de teamfoto op de website een keer aan. Op basis van de foto zou je denken dat het een jong team is. De praktijk is anders. Marcel: Ik vind het altijd wel mooi als vv Hellendoorn tegen De Zweef moet spelen en dat de supporters van Hellendoorn lekker irritant tegen ons doen (op een leuke manier). Dit zal andersom overigens niet minder zijn.

Marcel: Wat ik nog wil zeggen is dat de echte clubmensen van vv Hellendoorn en De Zweef elkaar de laatste jaren half staan als er een feestje of wat anders te doen is en dat kan ik erg waarderen. Verder veel succes in de competitie en ik kom er nog wel een keer eentje drinken bij jullie in de kantine. VVH magazine | 29


Sponsor aan het woord

Pascal, wat leuk dat u wilt meewerken met dit magazine! Kunt u onze lezers uitleggen met wie wij het genoegen hebben? Allereerst ook leuk dat jullie ons hebben benaderd voor een interview. Ik ben Pascal Wispels, 44 jaar, geboren in Hellendoorn en ook woonachtig in Hellendoorn. Mijn man is Anne-Wim Klein Kranenbarg en wij hebben 2 kinderen Youp 12 jaar en Tara 10 jaar.

Jullie hebben een prachtige onderneming in hartje Hellendoorn! voor de mensen die het nog niet weten, wat doen jullie voornamelijk? Ons kantoor bestaat al ruim 75 jaar. Mijn Opa Marinus Wispels is de oprichter van het kantoor. Hij had zijn kantoortje achter zijn huis aan de Smidsstraat 18 in Hellendoorn. Mijn vader Jan Wispels is begin jaren 70 in zijn voetsporen getreden. Vervolgens is mijn moeder Mariet Wispels in het bedrijf gekomen om de toen nog NMS Spaarbank te vertegenwoordigen. In 1976 is het kantoor verhuisd naar de Smidsstraat 20. Later in 1990 is het kantoor verhuisd naar de Woertheweg 1 in Hellendoorn. In 1998 ben ik bij mijn ouders in dienst gekomen en heb alle facetten binnen het bedrijf doorlopen. Inmiddels heb ik het bedrijf overgenomen van mijn ouders en ben dus de derde generatie binnen het familiebedrijf. Wij bieden een brede dienstverlening aan op het gebied van verzekeringen voor particulieren en bedrijven, hypotheken, vermogensadvies en de RegioBank waarvan wij zelfstandig adviseur zijn. Ons team bestaat uit 8 mensen waarvan 2 financieel adviseurs, adviseur schadeverzekeringen, schadebehandelaar, administratie en een adviseur voor de RegioBank. Voor ons zijn de belangrijkste kenmerken betrokkenheid, persoonlijk, vertrouwen en een goede dienstverlening. Dit is waar wij voor staan.

30 | VVH magazine


Wispels verzekeringen is al sinds jaar en dag hoofd

Wilt u nog wat kwijt aan onze leden?

jeugd sponsor bij v.v. Hellendoorn, iets waar we erg

Wat ik erg goed van de club vind, is dat er zoveel vrijwillers

blij mee zijn. Waarom v.v. Hellendoorn?

zijn die meehelpen. Volgens mij kun je dit alleen bereiken

Ja de roots liggen al bij mijn vader en zijn broers. Mijn vader

door de verbondenheid/saamhorigheid die er onderling

heeft destijds bij SOS gevoetbald en had dus al een band

is maar ook door het noaberschap in het dorp. Dat vind ik

met de club. Ook zijn broers hebben bij de club gespeeld.

mooi om te zien. Onze klanten wil ik bedanken voor hun

Sommigen een tijd in het 1e. Thans is dit de voelbalclub

vertrouwen in ons kantoor en de RegioBank.

VV Hellendoorn. Mijn ouders zijn sinds jaren al sponsor van de jeugd. Waarom we nu nog steeds sponsor van de club

De jeugd wil ik van harte uitnodigen samen met de ouders

zijn is de verbondenheid die er bij deze club is.Het is een

bij ons op kantoor voor een uitleg van de Jongwijs rekening

fantastische mooie club die de afgelopen jaren enorm in

van de RegioBank. Een rekening speciaal voor jongeren

leden is gegroeid.

(0 - 18 jaar) met financiële tips die meegroeien met de leeftijd van het kind.

Hoe zou u graag omschreven willen worden met uw onderneming door klanten? Als een betrouwbare onderneming met een persoonlijke en goede dienstverlening en waar men alles onder ‘één dak’ kan regelen.

Is er naast de sponsoring nog meer affiniteit met v.v. Hellendoorn? Mijn zoon Youp Klein Kranenbarg is al vanaf zijn 4e jaar lid van VV Hellendoorn. Hij voetbalt nu in JO15-2 en heeft het erg naar zijn zin bij de club. Hij keek jaarlijks uit naar het voetbalkamp. Helaas was vorig jaar zijn laatste keer dat hij mee mocht. Respect voor alle vrijwilligers die dit altijd en nu nog zo mooi georganiseerd hebben. Mijn man Anne-Wim

Voor ons zijn de belangrijkste kenmerken betrokkenheid, persoonlijk, vertrouwen en een goede dienstverlening. Dit is waar wij voor staan.

Klein Kranenbarg is al een aantal jaren leider bij zijn team en doet dit met alle vrijwilligers die ook leider of trainer zijn met veel plezier.

VVH magazine | 31


Waargebeurd Over de secretaris en baby’s

ij werd gevraagd nog eens zo’n oude

verslagen haastig uit. Hij kuchte een keer, klapte zijn

anekdote uit de kast te halen en dat

blocnote open en begon onrustig met zijn pen te friemelen.

doe ik graag. Deze gebeurtenis heb ik al eerder verteld en de hoofdrolspelers

Afwachtend, alsof zíj te laat waren gekomen, keek hij de bestuursleden aan. “Ie hadden toch eam können bellen?”, probeerde voorzitter Wim het nog eens.

zijn inmiddels overleden, maar hij is zo mooi en laat zien hoe je je met humor uit benarde situaties kunt redden.

Secretaris Gerrit boog zijn rode hoofd, hij legde zijn pen neer en keek de voltallige vergadering een tijdje mistroostig aan. “Mien zuster Gerrie hef vanoamd een kleanen e’kreeng”, begon hij plotseling schokkerig. “En toen dokter Dingeldein

Door: Herman Kampman

het kleane kind op ’n kop heul, um heur een keer op de billen te tikken, zodat het zol goan huuln… hef hij de baby

Het jeugdbestuur van VESOS was keurig op het afgesproken

loaten vallen…!”

tijdstip aanwezig voor de wekelijkse vergadering. Voorzitter Wim knikte een ieder vriendelijk toe en gezamenlijk

Er viel een ijskoude stilte die meer dan een minuut duurde,

schoof men het veel te kleine hok binnen dat destijds als

het leek wel een kwartier. Die donderse Dingeldein had ook

vergaderruimte dienst deed. Als er niet werd vergaderd

altijd wat. Dat hij Marietje Hekkert met een jachtgeweer

diende het kamertje als massagehok of werden er

na schoot was nog wel te pruimen, maar dat hij nu ook al

wedstrijdbesprekingen gehouden.

pasgeboren baby’s uit zijn medicinale handen liet vallen

“We zullen nog even moeten wachten op onze secretaris”,

deed de deur toch wel dicht.

sprak de voorzitter formeel, “die zal zo wel komen.” De jeugdvoorzitter trommelde echter opgefokt met zijn vingers

Zij zwegen, dat jeugdbestuur daar in dat benauwde hokje,

op de tafel.

zij piekerden en tobden. Eén brandende vraag wierp zich op. Eén angstig vermoeden borrelde door de troebele

Er werden nog wat papieren doorgelezen, men praatte wat

gedachten omhoog en het was tenslotte jeugdvoorzitter

of slurpte de slappe koffie weg. Maar het wachten duurde

Wim die de prangende vraag durfde te stellen. Hij was

lang, erg lang en de voorzitter besloot met een soort van

zich bewust van zijn verantwoordelijkheden. Dit team

rondvraag te beginnen, dan hadden ze dat alvast gehad.

van beleidsmakers, zijn jongens, die hij met de neuzen

Meer dan drie kwartier te laat kwam secretaris Gerrit

dezelfde kant op wilde krijgen, met wie hij een organisatie

het vergaderhok binnen struinen. Blazend keek hij

wilde neerzetten, dat trouwhartige stel, had recht op

even onwennig rond in het felle tl-licht en ontwaarde

duidelijkheid. “Sorry Gait”, begon hij zachtjes, “det wusse wie

oogknipperend een zestal gezichten dat zuur in zijn

niet.” Daarna duurde het nog een eeuwigheid voordat hij

richting staarde. Haastig hing hij zijn jas aan de kapstok

die ene, die zo wezenlijke vraag, stelde: “Enne… Gait…sorry

en schuifelde achter de voorzitter langs naar zijn vaste

heur…maar is de baby overleden?” Gerrit hief zijn rode hoofd

plekje. Hij rommelde wat in zijn tas toen de voorzitter ijzig

omhoog, tartend keek hij iedereen aan en verzuchtte: “Nee,

vaststelde: “Ie bint knap laate Gait. Wie hebt meer dan

gelukkig niet… het had der alleene een paar taande uut en

drie kwarteer op oe zitten wachen, umda-w gin notulen

’n bril kepot!”

hadden.” Gerrit knikte alleen en deelde de gevraagde

32 | VVH magazine


VVH magazine | 33


Blik op Blikkie Markante mensen maken het leven minder saai. Robert Blikmans –A.K.A. Blikkie- is zo’n mens. Ik ben van de generatie Hellendoorners die deze roodharige middenvelder nog in levende lijve heeft mogen aanschouwen. Ik kan u verzekeren: dat was genieten. Elke week weer. Met een schare voetbalvriendjes bezochten we trouw elke zondag de wedstrijden van SOS. Zondag 6e (!) klasse. De kelder van het amateurvoetbal. Dieper kon je als club niet zinken. Inmiddels is de klasse opgeheven.

Door: Thomas Claassen

Toentertijd beseften we niet hoe dramatisch het

hij tegen zijn band en deed de motorkap omhoog.

niveau was. Wij genoten van de wedstrijden. En

Een nietsvermoedende cafebezoeker die hem

van de soms onnavolgbare acties van de stylist uit

probeerde te helpen bleef verbouwereerd achter

de Herman Kampmanstraat. Hij stak met kop en

toen Blikke instapte en doodgewoon de auto startte

schouders boven de anderen uit. Vergeleken met

en wegreed.

Blikkie waren zijn medespelers en tegenstanders hulpeloze en beperkte werkpaarden. Nietszeggende

Of die keer dat hij - net voordat de scheidsrechter op

figuranten in de one-man show die hij wekelijks

zijn fluit wilde blazen om de wedstrijd te beginnen-

opvoerde in Hellendoorn. Of uit bij Ulu Spor, Dieze

intervenieerde en doodleuk zijn veters ging strikken.

West, Eilermark, Manderveen en La Premiere.

Blikkie had streken. Kon met dedain op zijn tegenstanders neerkijken omdat hij wist dat hij een

Wat maakte Blikkie bijzonder? Vooropgesteld: hij

surplus aan kwaliteit had. Kon zuigen. Irriteren. Kon

kon geweldig voetballen. Hij had een zeer verfijnde

trainers het bloed onder de nagels vandaan halen.

techniek, kon uitermate goed koppen, had oog voor

En toch, hij kwam er altijd mee weg.

de ruimte en bezat een karakteristiek handelsmerk: het kappen en draaien. Ik heb Blikkie altijd als de

Af en toe –maar veel te sporadisch- zien we Blikkie

Hellendoornse Dennis Bergkamp beschouwd.

nog lopen op sportpark de Voordam. Dezelfde frivoliteit en tred als tijdens zijn hoogtijdagen.

Blikkie had ook een eigenschap die hem weleens

Lachend naar en dollend met zijn vroegere pupillen.

in de weg zat tijdens wedstrijden. En overigens

Veelal noemt hij mensen bij zijn eigen bedachte

ook daarbuiten. Hij speelt namelijk een spel. Op

koosnaam.

het veld, maar ook buiten het veld. Blikkie is een komiek, een toneelspeler, hoofdrolspeler in zijn eigen

Tegenwoordig heeft hij een haat-liefde-verhouding

geregisseerde film. De voorbeelden daarvan zijn legio.

met de club. De club die in zijn hart zit. Dat weet hij.

Die keer dat hij op een mooie zomerdag pal voor

Maar dat zal hij nooit hardop zeggen. Burning love

café de Barbier –met vol terras- feinsde dat zijn auto

Blikkie, burning love.

panne had. Vol misgenoegen en dramatiek schopte

34 | VVH magazine


Hulde

aan de grensrechter

Door: Johan Kampman

De grensrechter, de laatste jaren ook wel liefkozend assistent scheidsrechter genoemd, is allereerst een persoon die nogal eens wat naar het hoofd geslingerd krijgt. Vermoedelijk krijgt deze persoon zelfs meer onaardige zaken te horen dan de gemiddelde Ajaxspeler in een bomvolle Kuip. Want de supporters aldaar schreeuwen Joël Veltman vast niet hun nieuwe lasagnerecept toe wanneer hij op het punt staat in te gaan gooien vlakbij de achterlijn.

Mensen denken de grensrechter vaak ook aan te

omdat hij bij dat gevalletje ‘op het randje’ zijn vlag

moeten spreken met “EY!”, “LAFAARD”, “LUL” en “AH

omhoog stak en daardoor drie punten in eigen huis

JOH, DOE NORMAAL MAN!”. Anderen stellen hem

hield.

nog retorische vragen als: “KAN TOCH NOOIT!?!”, “IS HET VLAGGETJESDAG!?!” en “HEB JE THUIS NIKS

Bovenal is het nooit goed. Bij twijfelachtige momenten

TE VERTELLEN OF ZO!?!” Vragen die eigenlijk best

mag de grensrechter niet twijfelen en moet er

makkelijk te beantwoorden zijn, maar er zijn leukere

een keuze gemaakt worden. Wanneer dit ook voor

vragen. Zoals u leest lijkt het dat je als grensrechter

voetballers zou gelden, zou er een enorme chaos

moet beschikken over een dikke huid. Maar misschien

ontstaan. Maar, lief voetballertje met je grote mond,

moet je juist beschikken over enorme liefde voor het

ga er zelf maar eens staan. Misschien krijg je dan

spelletje. Zonder grensrechter geen voetbalwedstrijd.

iets meer respect voor die persoon langs de lijnen.

De grensrechter draagt bij aan een zo eerlijk mogelijk

Doe dan! De grensrechter staat er niet voor zichzelf,

verloop van datzelfde spelletje en is een compagnon

maar wel voor jou, je team, je tegenstander en de

van de scheidsrechter die het vaak al zo moeilijk heeft.

scheidsrechter. Voor wie voetbal jij eigenlijk? Wees zuinig op de grensrechter. Een onderschatte pion in je

De grensrechter kan ook een scheldkanonnade van

team, een persoon die minder fouten mag maken dan

een tegenstander verwachten bij een twijfelachtige

jij en vooral een persoon waar je als team niet zonder

beslissingen, maar kan ditzelfde verwachten van

kan. Mocht je op dit moment denken: “Potdulleme,

zijn eigen team wanneer het volgens een matige

daar zit best wat in!”, bied je grensrechter dan de

verdediger met een iets te groot ego “wel degelijk

eerstvolgende ontmoeting eens zo’n lekker biertje aan.

buitenspel” was. Én de grensrechter kan de held zijn.

En een gehaktbal, want daar zijn ze dol op.En oh ja:

Of het nou is omdat hij een applausje krijgt van een

loop gewoon eens iets minder buitenspel, dan hoef je

tegenstander na een eerlijk moment van vlaggen of

ook niet te klagen achteraf.

VVH magazine | 35


In dit spelersinterview stellen we de vraagjes aan Joren Pots. Een graag geziene gast binnen onze club. Enthousiast, sexy en soms een beetje vreemd. Joren is bovendien onze clubkampioen darten! Een kleurrijk figuur, maar is hij dit ook in zijn antwoorden? Naam: Joren Johannes Henricus Pots Bijnaam: Potsie en sommige mensen noemen me Buzz Geboren: 10-12-1990, 12:50 uur te Almelo Verliefd / verloofd / getrouwd / kinderen: Ik ben niet verloofd of getrouwd, heb geen kinderen maar ben wel verliefd op Marloes. Wat vindt

zij irritant aan je: Zij vindt het erg irritant dat ik kippenvel van het woord Feyenoord krijg Woonachtig: Ik woon samen met eerdergenoemde in Hellendoorn Hoe heet je buurvrouw: Tineke. Werk / school: Ik ga al zo’n 10 jaar niet meer naar school. Momenteel werk ik als logistiek medewerker bij Ben & Jerry’s. Waar kunnen mensen je ook voor inzetten: Ik heb 2 linker handen dus heel handig ben ik niet, maar ik vind het inderdaad wel leuk om af en toe op kleine kindjes te passen. Waar ben je bang voor: Kakkerlakken. Waar kunnen we je ook van kennen: Ik loop veelal in Hellendoorn rond, dus misschien dat jullie mij daarvan kunnen kennen. Hoe lang ben je

al actief bij VVH: Ik ben bij VESOS in de F-jes aangesloten, in de C-jeugd zijn we Jeugd Combinatie Hellendoorn geworden en sinds 2006 word ik veelal met vv Hellendoorn geassocieerd. Heb je

familieleden binnen de club: Martin Schellevis, is geloof ik speler bij 35+ en jeugdleider. Spelend in / Rugnummer / Positie: Ik speel in vv Hellendoorn 5, heb geen vast rugnummer en ben veelal

Spelers

op het middenveld te vinden. .training, zaterdag in de kantine en op alle feestjes Andere bezigheden

binnen de club: Ik ben al jaren jeugdleider van de D-groep. Ga als leider mee op jeugdkamp en sta af en toe achter de bar om mensen te voorzien van een natje. Beste speler waar je ooit mee hebt

gespeeld en waarom: Lars Huzen, niet zozeer omdat hij de beste voetballer is, maar wel omdat hij het maximale uit zijn voetbalcarrière haalt.

Ik kijk graag in mijn vrije tijd naar Bassie en Adriaan Beste trainer die je ooit gehad hebt: Ab Nieuwenhuis. Beste kleedkamergrap die je ooit hebt meegemaakt: Er is ooit een keer tijgerbalsem bij iemand in de onderbroek gedaan, dit vond hij niet heel erg leuk. Favoriete club: Mijn favoriete club in Nederland is Ajax, in het buitenland ben ik wel fan van Barcelona en Liverpool. Favoriete voetballer: Ik vind het heel makkelijk om Lionel Messi of Cristiano Ronaldo te zeggen, dus ik ga voor Andres Iniesta Welke muziek moeten we eens

opzetten: Bob Marley doet het altijd goed. Favoriete film / serie / tv-programma: Ik kijk graag in mijn vrije tijd naar Bassie en Adriaan Favoriete naam voor een geit: Lars Wat bestel

je bij de snackbar: Berehap pinda. Welk drankje / hapje mis je bij de (snack)bar in de kantine: Ik mis het drankje Flugel en de snack goulashkroket. Favoriete dier:

M’n favoriete dier

is een hond, ik heb er alleen geen. Maar als ik er één had gehad, noemde ik hem Klaas. Hekel aan: Mensen die de boel bedriegen. Wat is je favoriete moment / activiteit bij de club: Ik vind alles wat georganiseerd word binnen de vereniging leuk Wat mis je bij de club of zou je anders

doen / willen zien: Ik mis zo gauw niks, mocht ik iets veranderd willen zien, horen jullie van me. 36 | VVH magazine


Door: Herman Kampman & Johan Kampman

Er werd (althans zo denken we) dermate positief gereageerd op ons vorige item ‘aangeschoten’, dat we besloten een combinatie van oud en nieuw te maken:

• Toen  de trainer werd gevraagd of hij tevreden was met de uitslag zei hij: acné • S inds het vrouwenvoetbal floreert zie je Henk Nijland • W illem van der Linde noemen ze ook wel het Helders Feesbees • D uitse voetballers moeten eten wat de mannschaft • M et kunstgras en vliegwerk is het nieuwe seizoen weer begonnen • G eef die Duim één vinger… • N adat hij weer een schop kreeg, werd het de blinde voetballer even helemaal zwart voor de ogen • E r zijn wel meer goeie voetballanden die het EK niet hebben gehaald, denk aan Argentinië en Brazilië • E én Ramon maakt nog geen Zomer • H et penaltyschieten voor mensen met één been werd gewonnen door de Afrikaan Kepmebeni • D e broodjes gezond gaan als warme broodjes over de toonbank • T och jammer dat we niet meer over de gehaktballen kunnen zeiken • B asketballers hebben vaak een hoge dunk van zichzelf • N a het zoveelste buitenspel van Ajax besloot de F-side een O voor hun naam te zetten • H alverwege de vorige competitie lag de degradatie er al Duimdik boven op • O ver de half-Libische half-Syrische voetballer was men Lyrisch • B ij de gymnastiek wordt regelmatig iemand op het matje geroepen • H et Helders Fees is weer prima verlopen, alleen bij de blaasmuziek werd een wanklank gehoord • V eel voetballers vinden golfen leuk, maar op een gegeven moment raak je wel uitgeput • Ik laat me niet met een kluitje in het Pekkeriet sturen • O ver de oorzaak van de stroomuitval op veld 3 tast men nog in het duister • W ie houdt die Looms eigenlijk onder de Duim? • R oy Willemsen & Sander Middelkamp zijn ook uitstekende barkeepers • D e man op de eerste rij van de tribune was altijd al een vooraanstaand persoon • S cheidsrechters die op het toernooi niet voldoen, kunnen fluiten naar de finale • O p hangpark de Tegendam speelde Hemeldoorn tegen Dalentheim, inslag: 4-1 • N iemand die een foto van mij wil maken, misschien heeft Ramon Sluiter tijd • D e digitale spelerspoespas is ingevoerd VVH magazine | 37


20% korting

op alle fietsen (2017 modellen), onderdelen & accessoires*

Ninaberlaan 76b - Hellendoorn

0548 - 65 66 00

www.kamphuis-fietsen.nl * Niet in combinatie met andere aanbiedingen en reparaties

38 | VVH magazine


VVH magazine | 39


Alfons Legtenberg Door: Thomas Eilders

Velen kennen jou natuurlijk, maar voor de

leider alleen jeugd t/m 18 jaar had getraind. Maar de dames

mensen die het niet weten. Wie is Alfons?

moesten ook aan mij wennen. Dus voor wie dat het lastigst

Alfons Legtenberg, 50 jaar, geboren in Hellendoorn en

was weet ik niet. Natuurlijk zijn er wel eens probleempjes,

samenwonend met Thecla. Twee kinderen: Lisan (19) en

maar waar is dat niet. Respect voor elkaar is de basis.

Daan (16). Zij voetballen bij v.v. Lemelerveld. Ik werk als uitvoerder (renovaties) bij Vastbouw Rijssen.

Hoe ziet je carrière in het voetbal eruit als speler?

Het seizoen 2017/2018. Hoe gaat dat er voor jullie uitzien? Ik hoop het maximale uit het team te halen, gepaard met

Ik ben op mijn tiende begonnen met voetballen bij SOS.

veel plezier. Ik verwacht een beter seizoen qua prestaties.

Ik heb daar alle jeugdteams doorlopen en van daaruit

Damesvoetbal is echter erg grillig qua bezetting. Ik doel

kwam ik terecht in het eerste. Door wat onenigheid

daarmee op andere verenigingen die het ene seizoen een

met de leiding van het eerste team heb ik hier niet zo

goed team hebben en het andere seizoen ver wegzakken.

lang gespeeld, en ben ik naar Hulzense Boys gegaan

De tijd dat dames bij de senioren spelen is over het

waar ik 6 jaar heb gevoetbald. We werden kampioen

algemeen toch korter dan bij de heren. Heb je veel aanwas

en promoveerden van de 4e naar de 3e klasse. Hierna

vanuit de jeugd dan kun je dat beter opvangen. Anders

verhuisde ik naar Lemelerveld en ben daar gaan

kom je al snel in de problemen met de bezetting en gaat

voetballen. Doordat ik in scheiding lag ben ik verhuist naar

ook je niveau wat meer schommelen.

Hellendoorn en heb ik mij weer aangemeld bij SOS. Daar belandde ik in een legendarisch team: SOS 4. Na de fusie werd dit v.v. Hellendoorn 3. Een gescheurde kruisband maakte helaas een einde aan mijn actieve carrière als voetballer bij v.v. Hellendoorn.

Waarom ben je trainer geworden? Doordat mijn actieve carrière als voetballer ten einde was heb ik mij een tijdje bezonnen over wat te gaan doen. Al snel werd ik benaderd voor het trainersschap van v.v. Hellendoorn 3. Samen met Roland Filart heb ik dit enkele jaren gedaan. Naast trainer bij v.v. Hellendoorn was ik in deze periode bij Lemelerveld betrokken bij het opnieuw in het leven brengen van het meisjesvoetbal. Dit omdat mijn dochter daar voetbalde. Ik ben hier trainer, leider en coördinator van het dames-en meisjesvoetbal geweest. Nadat ik aangegeven had te stoppen bij v.v. Hellendoorn 3 werd ik gevraagd om trainer te worden van Dames 1. Dit is mijn tweede seizoen als trainer van de Dames 1.

Hoe bevalt het om hoofdtrainer te zijn van Dames 1? Dit bevalt goed. Als trainer probeer je het team dingen te leren waardoor je beter wordt en gaat winnen. Winnen geeft iedereen een goed gevoel! Ik denk dat er nog meer in het team zit dan wat er nu uitkomt en daar proberen we aan te werken. Over de samenwerking ben ik dik tevreden. Ik moest wel even wennen aan een grote groep senioren dames, omdat ik tot op dat moment als trainer/ 40 | VVH magazine

Zie jij overeenkomsten tussen de voetballer Alfons Legtenberg en de trainer Alfons Legtenberg? Ik zie zeker overeenkomsten. Plezier, en dat heb ik nog steeds in wat ik doe, is en moet volgens mij de grootste drijfveer zijn in iets wat je doet. Inzet en acceptatie speelt ook een grote rol en bepaalt mede het spelplezier.


Mentaliteit vind ik zeer belangrijk. Je beoefent een teamsport

De dames van het Nederlands elftal hebben een goed

en dan moet je er met elkaar voor gaan. Niet alleen op

toernooi gedraaid in eigen land afgelopen zomer;

het veld, maar met alles wat erbij hoort. In het veld heb je

een reclame voor het damesvoetbal! Mogen we het

verschillende types en elk type moet haar/zijn kwaliteiten benutten. Ben je de lichtvoetige behendige speler dan moet je niet de fysieke duels gaan opzoeken. Is het duel een keer nodig dan moet je het ook niet uit de weg gaan maar meestal moet je van je eigen kracht uitgaan. De juiste diversiteit aan spelers in een team [ op elk niveau], bepaalt hoe goed het team presteert.

damesvoetbal vergelijken met herenvoetbal? Er is altijd, maar met name nu door de prestaties van het Nederlands damesteam, discussie over het niveau van damesvoetbal. Je kunt het dames- en herenvoetbal niet met elkaar vergelijken. Er is bijna geen sport waar je dat wel kunt. Zowel op technisch, fysiek en mentaal vlak is het verschillend. Wat de dames van het Nederlands team hebben laten zien, is dat het op sportief vlak en in het acceptatievermogen een

We zijn erg trots op onze damesafdeling, veel dames

topteam is. Dit is hopelijk voor veel speelsters, teams en clubs

kiezen er voor om bij vv Hellendoorn te komen

een voorbeeld. Plezier, inzet en presteren op je eigen niveau in

voetballen. Hoe kijk jij hier tegenaan?

teamverband is toch wat een ieder wil?

Dat is natuurlijk een goede ontwikkeling zowel voor het dames/meisjesvoetbal alsmede voor de club. Wat mij wel zorgen baart is het kader. Ouders en stoppende speelsters moeten daar meer voor gaan zorgen naar mijn mening. Er wordt nu te snel gezegd “dat kan ik niet” of “ik heb er geen verstand van” en “geen tijd voor”. De club kan en wil hier best in investeren. Zo is de accommodatie er goed op ingesteld (kleedkamers alleen voor de dames, verzorgsters in de medische staf), maar ook het materieel zoals de ballen is erop

Plezier, inzet en presteren op je eigen niveau in teamverband is toch wat een ieder wil?

aangepast. Ik hoop dat er snel aanvulling komt met betrekking tot kader in het damesvoetbal, om zo een mogelijke leegloop te voorkomen.

Naast het hoofdtrainerschap van de dames ben je een zeer actieve vrijwilliger binnen v.v. Hellendoorn. VVH magazine | 41


Naast het hoofdtrainerschap van de dames ben je een zeer actieve vrijwilliger binnen v.v. Hellendoorn. Je werd zelfs uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Waar is die passie vandaan gekomen? Als je ergens een onderdeel of lid van bent, dan heb je rechten en plichten. In dit geval is een plicht vrijwilligerswerk. Een club als vv Hellendoorn kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Tenzij je het onbetaalbaar maakt voor leden. De hoeveelheid tijd die men er insteekt kan natuurlijk verschillen. Echter op de vraag of men kan helpen wordt tegenwoordig te snel nee gezegd of zelfs helemaal niet op gereageerd. Een slechte ontwikkeling en het brengt anderen die wel klaarstaan om te helpen in een negatieve spiraal. Juist het spontane geeft een wij-gevoel en kan enorm veel plezier opleveren. Inderdaad het levert jezelf geen geld op, maar bedenk je eens dat ook jij als klein jochie of meissie leiders en trainers had en dat er kantinebezetting was. En dat alles door vrijwilligers onderhouden werd om jou je favoriete sport te kunnen laten beoefenen in een gezellige en veilige omgeving.

Hoe staat de vereniging er volgens jou op? Het is een mooie club met een supermooie accommodatie. Menigeen beseft zich dat te weinig volgens mij. De club moet je zien als een totaalplaatje. Niet alleen de velden, de kantine, de kleedkamers maar met name de samenwerking en werkzaamheden die daar bij horen zijn van veel groter belang. Rechten en plichten, rekening houden met en afspraken nakomen! Voldoe je hieraan dan heb je een superclub. Ondanks de vele vrijwilligers die de club heeft denk ik dat het toch nog wel beter kan. De prestaties kunnen volgens mij veel beter, maar ook daarvoor heb je de leden nodig.

Ik hoop het maximale uit het team te halen, gepaard met veel plezier.

42 | VVH magazine


VVH magazine | 43


44 | VVH magazine


Commissies/Bestuur Hoofdbestuur

Johan Nieuwenhuis

Leden:

Hans Stegeman

Lorenz Kok – Voorzitter

Albert Tromp

Martijn Hegeman – Vice-voorzitter

Ans Wermink

Herbert Haselhorst – Penningmeester Tim Golstein* – Commerciële zaken

Jeugd Activiteiten Commissie (JAC)

Dennis Pronk – Voetbalzaken

De jeugdactiviteitencommissie organiseert activiteiten

Rik Smienk – Marketing & PR

voor de jeugd. Zo organiseren zij het jeugdkamp, de

*(wordt aangedragen als bestuurslid tijdens de algemene

KidsFunrun, Sinterklaas en een activiteit voor de jeugd

ledenvergadering 2017

in de winterstop. Leden:

Jeugdbestuur

Amarins Piksen

Leden:

Annelie Dijkman

Stephan Schoot Uiterkamp –

Bas Mijnheer

Voorzitter & Contactpersoon JO19

Jeroen Broeks

Henk Jan Broekhuis -

Lars Huzen

Algemeen lid & Contactpersoon JO17/MO17

Lisa ten Have

Marcel Hannink -

Lonneke Rozenkamp

Algemeen lid & Contactpersoon JO15/MO15

Moniek Huzen

Hans Schutmaat -

Patrick Broeks

Algemeen lid & Contactpersoon JO13/MO13

Ton Filart

Ton Pijs Algemeen lid & Contactpersoon JO11/MO11

Kantine Commissie

Rik Jan Schuttevaar –

De kantinecommissie zorgt voor de inkoop van drank

Algemeen lid & Contactpersoon JO9/JO8

en eten, bezetting achter de bar, schoonmaak en

Vacant – Algemeen lid & Contactpersoon voor meisjes

hygiëne van de kantine en het verzorgen van de scheidsrechter, sponsoren en gasten.

Activiteiten Commissie (AC)

Leden:

Onder andere de barbecue tijdens het onderling

Jorie Aerts - Voorzitter

toernooi, de compostactie en het Rad van Avontuur

Raymond Overmars – Inkoop en schoonmaak

worden georganiseerd door de Activiteitencommissie.

Henk Reimink - Inkoop

De opbrengsten komen ten goede van de club.

Jos Filart - Personele zaken

Leden:

Bas Mijnheer -Personele zaken

John Albers

Herman Wermink - Algemeen lid

Peter Middelkamp Annemiek Bossink

Sponsor Commissie

Ans Wermink

De sponsorcommissie zorgt ervoor dat bedrijven

Rik Smienk

sponsor worden bij de vereniging en ook betrokken

Herman Wermink

blijven bij de vereniging. Zo organiseren zij jaarlijks een

Tineke Rattink

uitje voor de sponsoren en zijn de sponsoren bij elke thuiswedstrijd

Entree Commissie

welkom in de bestuurskamer voor een drankje.

De entreecommissie zorgt er bij thuiswedstrijden voor

Leden:

dat bezoekers entreegeld betalen en verkopen dan

Niels Alferink- Commercieel

ook loten bij de ingang.

Sander Blom- Commercieel

Leden:

Thale Roosien - Commercieel

Dinand Elkink

Thomas Eilders - Commercieel

Jos Filart

Andre IJmker - Financieel

Johan Hekkert

Geralda van Leusen- Financieel

Jan Miskotte

Diny Gottemaker – Kleding VVH magazine | 45


Supportersvereniging

Vrijwilligers Commissie

De verloting (iedere zaterdag), het Midwintertoernooi,

De vrijwilligerscommissie werft vrijwilligers en houdt een

het Beachsoccertoernooi en het Klaverjassen worden

database bij van vrijwilligers. Wanneer je ergens een vrijwilliger

georganiseerd door de Supportersvereniging. Daarnaast

voor nodig hebt, dan kun je aankloppen bij deze commissie.

ondersteunt de Supp een aantal losse activiteiten binnen

Leden:

de vereniging (bijv. het jeugdkamp), gepaard met de

Rini Raamsteeboers - contact ouders, leden en commissies

nodige financiele bijdragen aan de club.

Annet Meenhuis - contact ouders, leden en commissies

Leden:

Helma Dommerholt - Administratie en beheer databank

Wolter Scholten

Marcel Hannink

Paul te Wierik

Ton Pijs

Herbert Haselhorst Janneke Hendriks

Accomodatie Beheer Commissie

Wendy Olthof

De ABC heeft een adviserende en een uitvoerende taak voor

Alwin Rutgers

het beheer van de gebouwen van v.v. Hellendoorn (kantine,

Jelle Piksen

kelder, kleedkamers, tribune, opslagcontainer). Daarnaast geven

Bram Kappert

zij advies aan het hoofdbestuur over budgetten, onderhoud,

Laura Holtzer

wet- en regelgeving en voorschriften.

Arjen Veurink

Leden:

Erik Wemekamp

Johan Geuzendam

Lotte Eilders

Jan Golstein Gerard Hegeman

Technische Commissie

Gerard ter Horst

De TC geeft richting aan en brengt uitvoer aan het

Alfons Legtenberg

technisch beleid binnen de vereniging en zorgt dat het

Adviserend:

voetbalbeleidsplan vanaf de jeugd t/m de senioren wordt

Jan Schipper

nageleefd. Zij geven hierbij leiding aan de trainers en

Jan Tijhuis

coördinatoren van de jeugdafdeling en seniorenafdeling. Leden:

Medische commissie

Dennis Pronk – Coördinator Technische Commissie

De medische commissie zorgt voor het onderzoeken,

Vacant – Coördinator Technische Commissie

verzorgen en behandelen van spelers en speelsters op de

Secretariaat – Leonie Bakker

maandag, dinsdag en donderdagavond voor alle leden van

Edwin Brandwacht - Wedstrijdzaken en algemene zaken

v.v. Hellendoorn. Ook verzorgen zij de medische begeleiding

Vacant – Voetbalcoördinator 1,2,3 JO-19

tijdens wedstrijden van het 1e, 2e, A1 en Dames 1 en wordt er op

André Hopster - Voetbalcoördinator bovenbouw (JO17-15-14)

maandagavond hersteltraining gegeven en fysieke training bij

Vacant – Voetbalcoördinator onderbouw (JO11-9 en F-league)

DRW Moodstudio’s.

Ellen Wever – Voetbalcoördinator Dames 1,2, MO17

Leden:

Annemarije Heupink – Voetbalcoördinator meisjes MO15-13-11

Rob Alferink – Coordinator medische staf en hersteltrainer

Kim Dijkstra - Voetbalcoördinator meisjes MO15-13-11

Lars Dunnik – Verzorger

Rob Alferink - Medische zaken en fitheid

Koen Tijs - Verzorger

Jesse van den Berg – Medische zaken en fitheid

Ernand Scholten – Verzorger en inkoop medische materialen Jesse van den Berg – Algemeen lid en Fitheid

Vriendjes van de vv Hellendoorn (VVVVH) Organiseren activiteiten en feestjes op en rond de

Scheidsrechtercommissie

Voordam. Onder andere de Playbackshow, Helderse

De scheidsrechtercommissie is het aanspreekpunt voor de

Zommeroamd en Oktemberfest vallen hieronder.

scheidsrechters van v.v. Hellendoorn. Zij zorgen ervoor dat bij

Leden:

alle wedstrijden waarbij geen officiële KNVB scheidsrechter

Ankie Mollink

aanwezig is , er een scheidsrechter van v.v. Hellendoorn wordt

Christiaan Wassenaar

ingepland.

Herman Gerritsen

Leden:

Johan Kampman

Jan Schotman

Nardie Runneboom

Jan Verschuur

Niek Schotman

John Albers

Rutger ter Haar Sanne Greevink Tim Golstein 46 | VVH magazine


Wedstrijdsecretariaat Het wedstrijdsecretariaat neemt een centrale plaats binnen onze voetbalvereniging. Zij is verantwoordelijk voor het goed verlopen van het (competitie- en beker) programma van alle te spelen wedstrijden. Hierbij moet gedacht worden aan het inplannen van oefenwedstrijden, het verzetten van wedstrijden, wijzigingen worden doorgeven aan trainers en leiders

Jeugdbestuur

enz. Leden: Edwin Brandwacht Hoofd Wedstrijdzaken + VVH 1 en VVH 2 Ferdinand Huzen Coördinator Wedstrijdzaken + senioren zaterdag en dames Jos Filart – Senioren zondag René ten Hove – Jeugd onder 19 en Jeugd onder 17

Activiteiten Commissie

Annemiek Smal – Jeugd onder 15 en jeugd onder 13 Janneke Funk – Jeugd onder 11 en jeugd onder 9

Senioren Commissie Aanspreekpunt voor de lagere senioren voor onder andere teamindeling en communicatie richting leiders lagere senioren.

Jeugd Activiteiten Commissie

Leden: Gerard van den Berg Ferdinand Huzen Arjaan Veldhuis

Kantine Commissie

Hoofdbestuur Sponsor Commissie

Technische Commissie

Wedstrijdsecretariaat

Accomodatiebeheer

Vrijwilligers Commissie VVH magazine | 47


AGENDA 10 nov

algemene ledenvergadering

11 nov

oktemberfest

17 nov

vrijwilligersavond

24 nov

sinterklaasfeest

16 dec

ludieke kersttraining

06 jan

midwintertoernooi

27 jan

playbackshow

04 feb

Rooms potstoten

25 mei

Kidsfunrun (onder voorbehoud)

04 feb 23 jun

Onderling toernooi

29 juni t/m 1 juli

48 | VVH magazine

jeugdkamp


NATHALIE BRINK Frederik Hendrikstraat 10 7443 ZK Nijverdal 0548 - 85 12 44 | 06 - 518 244 29

Zelfstandig JEMAKO distributiepartner

www.nathalies.energetix.tv

www.nathalie-brink.nl

nathaliebrink76@gmail.com

nathaliebrink76@gmail.com

Dry needling

Fysiotherapie

(Sport) diĂŤtetiek (Sport) podotherapie

Shockwave

HĂŠt adres om ZorgSaam in Beweging te blijven.

Manueel therapie

Echografie

Sport fysiotherapie

(Sport) revalidatie Oedeem fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie

In onze vestiging in Hellendoorn:

De specialist in het aanmeten van hardloop- en wandelschoenen Godfried Bomansstraat 32, 7442 TH Nijverdal | Koemaste 2C, 7447 AV Hellendoorn | t. (0548) 615889 | www.zorgsaamnijverdal.nl | www.zorgsaamloperscompany.nl VVH magazine | 49


COLOFON Redactie Herman Kampman, Koert Webbink, Erwin Dekker, Thomas Claassen, Thomas Eilders, Rik Smienk Eindredactie: Johan Kampman

Fotografie Johannes Wassenaar, Herman Kampman & William Kemperman

Vormgeving Kris Mollink – Kris Ontwerpt Met dank aan de Supportersvereniging v.v. Hellendoorn

50 | VVH magazine


VVH magazine | 51


HOOFDSPONSOR

V.V. Hellendoorn magazine, editie 2  
V.V. Hellendoorn magazine, editie 2  

We zijn (alweer) toe aan de tweede editie van het VVH-magazine. Zelf dachten we dat het niet beter zou kunnen, maar het tegendeel is in de b...

Advertisement