Page 1

ISEPAISUVATE TIHENDITE JUHEND


Mis on isepaisuv tihend? Avatud pooridega ja impregneeritud sünteetilise vaiguga polüuretaanvaht. Vastavalt impregneerimisastmele võib isepaisuvat tihendit kasutada nii väli- kui ka sisetingimustes. Valikus on järgmised isepaisuvad tihendid: »» 600Pa UV- ja ilmastikukindel, mõeldud kasutamiseks välitingimustes; »» 300Pa mõeldud kasutamiseks nii väli- kui ka sisetingimustes. Välitingimustes peaks vuuk olema kaetud.

Kasutusalad 600Pa kasutatakse müüritise- ja betoonfassaadi paisumisvuukide, akna- ja uksevaheliste vuukide, katuseelementide tihendamiseks; puit- ja palkmajade tihendamiseks; helipidavuse tõstmiseks sise- ja vaheseinte vuukides; müra- ja vibratsiooniisolatsiooniks ventilatsiooni- ja õhuvahetusseadmetes. 300Pa kasutatakse kaetud fassaadivuukide, akna- ja ukseraamide vaheliste vuukide tihendamiseks; betoon- ja katuseelementide tihendamiseks, puit- ja palkmajade tihendamiseks; helipidavuse tõstmiseks sise- ja vaheseinte vuukides; müra- ja vibratsiooniisolatsiooniks ventilatsiooni- ja õhuvahetusseadmetes.

Kasutuspiirangud Toode ei sobi põrandavuukide, basseinide / mahutite / plaatide seinavuukide ega seismiliseks tihendamiseks. Toodet ei tohi kasutada tehniliste vedelike tihendina masinates ega seadmetes.


Sobilik kasutamiseks koos teiste materjalidega Sobilik kokkupuutes enamike ehitusmaterjalidega. Isepaisuv tihend ei põhjusta korrosiooni teras-, galvaniseeritud teras-, alumiinium- ja vaskpindadel. Samuti ei mõjuta see betooni, tellist, kahhelkivi, paekivi, PVC-d, klaasmaterjale ega puitu. Sobilik kasutada koos hermeetikutega: kahtluse korral on soovitatav võtta ühendust meie tehnilisetoega, et läbi viia võimalikud testid.

Kasutuspiirangud Isepaisuv tihend ei sobi kasutamiseks koos lahustitega. Siiski võib seda kasutada pindadel, mida on eelnevalt töödeldud lahusteid sisaldavate toodetega, kuid üksnes pärast lahustite täielikku aurustumist.

Sobiva isepaisuva tihendi valimine Valikukriteeriumid: »» sise- ja välitingimustes kasutamine; »» tihendi funktsioon; »» vuugi laius ja sügavus. Isepaisuva tihendi eelnev kokkusurutus peab olema väiksem, kui vuugi algne laius. Isepaisuva tihendi kasutamisel tuleb arvestada tihendi minimaalset ja maksimaalset lubatud vuugi mõõtu ning vuugi liikuvust.


Mõned olulised parameetrid, mida tuleb isepaisuva tihendi valimisel arvesse võtta: »» Isepaisuva tihendi paigaldamiseks ei ole vaja eritööriistu. »» Mõõtke ära vuugi laius ja kasutage õigete mõõtmete valimiseks valikujuhendit. »» Vertikaalsete vuukide juures paigaldage tihend alt poolt üles. »» Lõigake ära kinnitusriba ning tihendi esimesed ja viimased 1-3 sentimeetrit. »» Ärge laske vuugiavasse koguneda vett. »» Vältige tihendi pikenemist ja väändumist paigaldamise ajal. »» Tehke ühendused vastavalt paigaldamise juhendile. »» Ümbritseva õhu temperatuur peab paigaldamise ajal olema +5 kuni +30 °C. »» Külma ilma korral saab isepaisuva tihendi paisumist kiirendada kasutades kuumaõhupuhurit. »» Arvestada tuleb paisumise iseloomu ja mõõtmete varieerumist. »» Deformatsioonide vältimiseks ei tohi isepaisuva tihendi laius olla vähem kui 10 mm.

Isepaisuva tihendi rullide mõõtmed (soovi korral on saadaval ka teised suurused): 600Pa Vuugi laius

2-3 mm

3-5 mm

4-7 mm

6-10 mm

8-12 mm

10-15 mm

12-20 mm

Kogus rullis

12,5 m

10 m

8m

5,6 m

4,3 m

3,3 m

3,3 m

300Pa Vuugi laius

2-3 mm

3-5 mm

4-7 mm

6-10 mm

8-13 mm

10-16 mm

12-20 mm

Kogus rullis

12,5 m

10 m

8m

5,6 m

4,3 m

3,3 m

2,6 m


Paigaldamine Tagage, et vuugi pinnad oleksid puhtad, siledad, kuivad ja piisavalt tugevad. Vajadusel tuleb poorsed pinnad puhastada abrasiivse materjaliga ning eemaldada lahtised osakesed.

Paiknemine vuugis ÕIGE

VALE

Kontaktpind

Erinevad tööulatused

Lekkimise vältimiseks peab vuuk olema paralleelne (± 3°) ja puhastatud teistest materjalidest. Kui vuugil on trapetsikujuline osa (> 3°), on vajalik taastada paralleelsed kontaktpinnad.

Kui vuuk ületab 3°, on vajalik kasutada erineva tööulatusega isepaisuvaid tihendeid.


Otsapidi kokku ühendamine

Nurkade ühendamine seina vastas

Lõigake kaks ühendatavat otsa vertikaalselt kogu pikkuses, jätke 1 cm pikkune varu ja vajutage seejärel tihend alla.

Kõigepealt tuleb asetada horisontaalne tihendiriba, et teha kindlaks vertikaalse riba asend. Vertikaalsete ribade puhul varuge tihendit 1 cm võrra enam ettenähtud pikkusest. Ärge pöörake tihendit ümber nurkade.

Nurkade ühendamine vuugis

Ristühendused

Kõigepealt tuleb asetada horisontaalne tihendiriba, et teha kindlaks vertikaalse riba asend. Jätke mõeldud pikkusele ligikaudu 1 cm suurune varu.

Kõigepealt asetage püsiosad vertikaalsesse vuuki ning seejärel horisontaalsed osad. Otsad peavad olema lõigatud vertikaalselt, jätke 1 cm pikkune varu ja vajutage seejärel tihend alla.


Tihendatud fassaadivuukide hooldamine Vuukide kahjustused Fassaadivuukide seisukorda tuleb regulaarselt jälgida ja hinnata ning vajadusel tekkinud kahjustused kõrvaldada. Vuukide kiire parandamine võimaldab vähendada suuremaid kahjustusi tarindis. Halvas seisukorras ja vananenud vuugid võivad põhjustada hoones vee- ja niiskuskahjustusi, kahjustusi välis- või sisepindade viimistluses, soojapidavuse halvenemist ning muutusi hoone välisilmes.

Peamisteks kahjustuste põhjusteks on:

»» vead projekteerimisel või fassaadielementide paigaldamisel; »» vuugi jaoks valesti valitud isepaisuv tihend; »» pinnad ei ole korralikult puhastatud; »» halvasti läbiviidud paigaldus; »» isepaisuva tihendi vananemine.

Parandusmeetodid Vuukide parandustööd sõltuvad kahjustuste astmest ja ulatusest. Vuuke võib parandada kas osaliselt või kogu ehitise vuuke uuendades. Praktiline on kasutada parandamise juures sama tüüpi tihendit, mida algselt kasutati. Vana tihend tuleb eemaldada ja vuugid puhastada. Kogu fassaadi parandamine on praktiline juhul, kui suurem osa vuuke on kahjustatud või kahjustuste ulatus on nii suur, et osaline parandamine ei lahenda probleemi. Vuukide uuendamine on vajalik ka juhul, kui fassaadi pinnaviimistlus on uuendatud.


Penosil Eesti OÜ Suur-Paala 6 13619 TALLINN, Eesti tel: +372 605 9301 eesti@penosil.com

Penosil Eesti

penosil.com wolfgroupweb.com

02.2020

Dokumendis sisalduv teave on esitatud heas usus ning see põhineb meie teadmistel ja kogemustel ning on mõeldud kasutamiseks üldiste juhistena. Kuna kõikidel ehitusplatsidel võivad tingimused ja kasutatavad meetodid olla erinevad ning me ei saa neid kontrollida, ei asenda siintoodud teave kliendi katsetusi, et kasutatavad tooted ja meetodid on ohutud, efektiivsed ning ettenähtud kasutusotstarbeks täielikult sobivad. Dokumendis toodud teavet ei tohi paljundada ega levitada viiteta originaalallikale.

Profile for Wolf Group

Isepaisuvate tihendite juhend EE  

Isepaisuvate tihendite juhend EE  

Profile for krimelte

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded