Liimide juhend EE

Page 1

LIIMIDE JUHEND


Mis on liimimine? Liim on vedel või poolvedel aine, millega on võimalik tugevalt ja püsivalt ühendada kahte materjali. Liimi põhikomponent on liimaine, mis võib olla looduslik, kunstlik või sünteetilne, lisaks on koostises näiteks lahustit, täiteaineid, plastifikaatorieid või stabilisaatoreid. Esimene tähelepanek liimi teadlikust kasutamisest pärineb 200 000 aasta tagusest ajast, mil avastati kasetõrva abil odale kinnitatud kivikild. 1690. aastal avati Hollandis esimene tööstuslik liimitehas, kus toormena kasutati loomanahkasid. 1908.a tulid kasutusele sünteetilised liimid. Tänapäevast maailma ei ole enam võimalik ette kujutada ilma liimideta. Neid kasutatakse nii ehituses, autotööstuses, pakendite valmistamisel, rõivaste ja jalanõude tootmisel, elektroonikatööstuses ning kodumajapidamistes. Liimimine on sageli ainsaks materjalide ühendamise viisiks. Liimliite eeliseks on selle väga väike kaal, ühtlane pingete jaotus, vastupidavus löökidele ja vibratsioonile ning hermeetilisus. Liimliide võib olla elastne ja liikuv, kuid ka väga jäik, mis tähendab, et see ei veni ega väsi ning erinevalt kruviliitest on liimliite pealispind sile ja vigastusteta. Põrandaküttega põrandal parketi paigaldus liimiga iseloomustab elastset ja liikuvat ning vigastamata pealispinnaga liimliidet, kipsikarkassi põranda külge liimimine on näide jäigast liimühendusest. Peegli, tööpinna või erinevate liistude liimiga kinnitamine on esteetilisem alternatiiv kruvikinnitusele.

Liimimise meelespea: »» Liim peab olema piisavalt vedel, et tekiks märgumine ja adhesioon; »» Lahustipõhiste- ja akrüülliimide tardumisel peavad lahusti või vesi saama liimivuugist eralduda; »» Hübriidliimide tardumisel peab reaktsooniks olema tagatud õhuniiskuse juurdepääs; »» Kindlustamaks adhesiooni ja hoidmaks liimitavaid pindu koos, kuni kõvenenud liim ise seda ülesannet täita suudab, tuleb liimitavad pinnad toestada. »» Oluline on katsetada liimi nakkumisvõimet pinnaga ja määrata kindlaks toote sobivus kasutuskohta. »» Välistingimustes kanna liim pinnale vertikaalselt või punktidena, et vesi saaks liimivuugist välja voolata.


Liimliite tugevus Liimliite tugevus sõltub adhesioonist ja kohesoonist. Materjalid püsivad koos adhesiooni tõttu. Adhesioon ehk külgetõmbumine on nähtus, mis lubab liimil kanda koormust liimitavalt materjalilt liimliitele. See saab toimida ainult liimi ja liimitava materjali vahelise piirpinna tõttu, mille kaudu pinge kandub üle ja tekib ühtse kogumina funktsioneeriv liimliide. Adhesiivseks purunemiseks nimetatakse sideme katkemist liimi ja liimitava materjali vahel. Kohesioon on liimi enda tugevus ehk teisisõnu molekulaarjõudude põhjustatud seos ühe ja sama aine molekulide vahel. Kohesiivseks purunemiseks nimetatakse purunemist, mis toimub liimkiles või liimitavas materjalis.

Adhesiivne purunemine

Kohesiivne purunemine

Liimi valimine Hea liimliite eelduseks on korralikult ettevalmistatud aluspinnad, sobiv liim ning liimimistehnika. Oluline on valida liim, mis on omadustelt sarnane liimitava materjaliga. Näiteks kahe väga erineva materjali ühendamisel tuleks kasutada elastset liimi, mis suudab vastu panna materjalide liikumisele (joonpaisumine ehk keha mõõtmete muutus temperatuuri kõikumisel). Kahe jäiga materjali ühendamisel võiks kasutada jäika liimi.

Liimi valikul tuleb hinnata:

»» Liimitava materjali omadusi – poorsust, jäikust, materjali mõõtmeid ja kuju. »» Liimi omadusi – sobivust erinevate materjalidega, elastsust, liimi töötlemisaega, kõvenemiskiirust ja viskoossust. »» Liimliite kasutuskohta ja nõudeid liimvuugi vastupidavusele – nt sise- või välistingimused, niiskuskindlus, temperatuuritaluvus.

Piirangud Antud juhendis kirjeldatud liime ei ole soovitav kasutada veealustel töödel ega piirkondades, mis on pidevas kokkupuutes veega. Ei sobi PE (polüetüleen), PP (polüpropüleen), PTFE (Teflon®) ning silikoon- ja bituumenpindade ühendamiseks. »» Liim peab olema ettenähtud kasutustemperatuuril ega tohi külmuda. »» Hübriidliimid ei ole kohased looduskivi vuukides. »» Mõned lahusti baasil liimid ei sobi kasutamiseks vahtpolüstüreeni ja teatud tüüpi plastikutega, seega tasub eelnevalt lugeda tooteinfot pakendilt või tehniliselt kaardilt. »» Pihustatav lahustipõhine liim ei sobi polüstüreeni ning PVC või PVC-ga kaetud materjalide liimimiseks. »» Tardunud liimvaht on UV- ja päikesevalguse suhtes tundlik ning vajab katmist sobiva läbipaistmatu materjaliga.


Sobiva liimi leidmine kasutuskoha järgi Hübriidliim

Akrüülliim

Lahustipõhine liim

Liimvaht

Vaipkatete liim

Parketiliim

Soojustus

• •

EPS-soojustuse paigaldamine XPS-soojustuse paigaldamine Vaheseinad Mittekandvate siseseinte ladumine Klaasplokkidest vaheseinte paigaldamine Aluspõrandad ja konstruktsioonid Vineerist aluspõranda sammumüra vähendamine Aluspõranda sammumüra vähendamine Trepikarkassi ehitus Seinakonstruktsioonid Karkassi paigaldamine konstruktsiooni külge

• • • •

• • • •

• • •

Puidust seinaelementide ühenduskohtade tihendamine Auru- ja tuuletõke Uksevuugi tuule- ja veetõkke paigaldamine Uksevuugi aurutõkke paigaldamine

• • • •

• •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • •

• • •

• • •

• •

• • • • • •

Aurutõkkemembraanide ühenduste tihendamine

Kipsplaatide paigaldamine Puitlaastplaatide paigaldamine Vineerplaatide paigaldamine Tsementkiudplaatide paigaldamine Tsementlaastplaatide paigaldamine Liistud, lävepakud, aknalauad Põrandaliistude paigaldamine Laeliistude paigaldamine Lõpu- ja nurgaliistude paigaldamine Trepiliistude paigaldamine Ukseliistude paigaldamine Lävepaku paigaldamine Aknalaua paigaldamine Dekoratiivelemendid ja dekoratiivpaneelid Dekoratiivelementide paigaldamine Dekoratiivsete PVC-paneelide paigaldamine Dekoratiivsete MDF-paneelide paigaldamine Dekoratiivsete ABS-paneelide paigaldamine Keraamiliste plaatide paigaldamine (parandustööd) Tehiskiviplaatide paigaldamine Looduskivi paigaldamine

• •

• •

Hüdroisolatsioonikile ülekatete tihendamine

Ehitusplaatide paigaldamine

• •


Sobiva liimi leidmine kasutuskoha järgi

Hübriidliim Sanitaartehnika ja köök Peeglite paigaldamine Kraanikausi paigaldamine WC-poti paigaldamine Köögitasapinna paigaldamine Nagi paigaldamine

• • • • •

Akrüülliim

• •

Lahustipõhine liim

Liimvaht

• • • • • •

Vaipkatete paigaldamine Korkkatete paigaldamine PVC-katete paigaldamine Linoleoumkatete paigaldamine Astmete rullkatete paigaldamine Plaatvaipkatete paigaldamine Parkett

• •

Parketi paigaldamine Astmete puitkatete paigaldamine Sandwich-paneelid Sandwich-paneelide katteplekkide paigadamine Metall- ja plekk-katete paigaldamine

• •

Katus

Katusekivide paigaldamine ja fikseerimine Akustika ja heliisolatsioon

• •

Heliisolatsiooniplaatide paigaldamine Akustikaplaatide paigaldamine Teenindusluugid, kaabliteed Teenindusluukide paigaldamine Kaabliteede, pistikute ja karbikute paigaldamine Ventilatsioon Ventilatsioonitorude tihendamine

Parketiliim

• • • • •

Pehmed põrandakatted

Erinevate sandwich-paneelide ühenduskohtade tihendamine

Vaipkatete liim

• • •

• •

• •


Erinevate materjalide liimimine Liimitavate pindade ettevalmistus Tavaliste tööstuslike materjalide pind ei pruugi alati olla sobiv hea adhesiooni saamiseks. Liimitavate pindade korralik eeltöötlemine, näiteks karestamine või kruntimine tagab parema adhesiooni. Nii toimides on võimalik saavutada tugev ja vastupidav liimliide.

Liimitavate pindade eeltöötlemise viisid: »» Pinnad puhastatakse mustusest, õlist ja lahtistest osakestest lahusti või muu aktiivse ainega, mis ei kahjusta aluspindu.

»» Mehaaniline töötlemine – pinnad karestatakse abrasiivmaterjaliga. »» Keemiline töötlemine – pinnad krunditakse või oksüdeeritakse.

Poorsete pindade liimimine Poorsetele pindadelele nagu puit, betoon, erinevad müüritised jne sobib enamik üldehitusliime, sest poorsus tagab vee/lahusti arustumise ja hübriidliimide puhul niiskuse juurdepääsu.

Mittepoorsete pindade liimimine Mittepoorsete pindade nagu erinevad plastikud, metallid, klaas jne liimimiseks on parimad hübriid- või epoksüliimid, kuid nõuandeid järgides on võimalik kasutada suuremat valikut liime. Kahe mittepoorse materjali puhul on oluline tagada pindade vahel sobiv vahekaugus (nt tiku abil), et õhuniiskus pääseks ligi või lahusti välja. Liimimuster peaks olema peenike, et pindu kokku surudes ei ületaks liimiriba laius 3-4 mm. Mittepoorsete pindade ühendamisel lahusti baasil liimiga on vaja kasutada kontaktliimimist.


Liimimustrid

Hübriidliimi puhul saab kasutada punkt-siksak tehnikat, mis aitab vähendada liimikulu ning vältida liimi väljapressimist vuugist.

Kõrge viskoossusega akrüül- ja hübriidliimide korral on soovitav kasutada V-kujulist liimiotsakut. Lõigake otsik kolmnurka ca 8-10 mm laiuselt ja 10-12 mm sügavuselt. See tagab liimi ühtlasema jaotuse ja parema esmase nakke. Selline liimi pealekandmise viis on sobiv suuremate ja raskemate detailide kinnitamiseks ning süvendiga põranda- või laeliistude puhul.

Nii akrüül- kui hübriidliime saab pinnale kanda ka punktide ja siksakina.

Padruniliimi avamine:

1

2

Vältimaks terviseriske, pööra tähelepanu alljärgnevale: 1. Kanna kindaid, et vältida liimi kokkupuudet nahaga; 2. Kanna prille, et kaitsta silmi; 3. Ventileeri ruum korralikult; 4. Vajadusel kanna maski, et vältida liimiaurude sissehingamist; 5. Tutvu toote ohutuskaardiga!


Akrüülliimid Akrüülpolümeeridel baseeruvaid liime tunti juba 1930ndatel, kuid laialdasemalt hakati neid kasutama 1960ndatel aastatel. Akrüülliimid on lahustivabad, keskkonnasõbralikud ja ohutud. Nad ei lõhna ebameeldivalt ning nakkuvad väga erinevate materjalidega. Vee eraldumisel liimi vuugist tekib väga tugev ja jäik liimühendus. Akrüülliimid on hästi modifitseeritavad ja valikust võib leida isegi jäiga PVC liimimiseks sobivaid liime. Akrüülliimid on mõeldud kasutamiseks peamiselt sisetingimustes.

Kasutusalad Kasutatakse ehitusel puitkonstruktsiooni elementide, erinevate ehitusplaatide ja dekoratiivpaneelide paigaldamisel. Võib tarvitusele võtta kruvikinnituste tugevdamiseks ja kruvide arvu vähendamiseks, ukse- ja põrandaliistude kinnitamiseks, kipsdekoratsioonide ja seinatahvlite liimimiseks.

Nakkepinnad

Kuidas kasutada?

Üks nakkepindadest peab olema poorne, et vesi saaks migreeruda!

Kanda liim liimitavale pinnale ja ühendada pinnad koheselt. Liimitavad pinnad tuleb korralikult fikseerida: kergemad detailid toestada 2–3 tunniks, raskemad ja rippuvad detailid kuni liimi lõpliku tardumiseni. Liimikihti peab kaitsma niiskuse eest ja tagada tuleb piisav õhuvahetus. Pärast lõplikku tardumist on liim värvitav akrüülvärviga.

»» »» »» »» »» »» »»

puit tellised betoon kipsplaat keraamika polüstüreen MDF

Puhastamine Kuivamata liimi puhastamiseks kasutada vett või spetsiaalseid puhastuslappe. Tardunud liim eemaldada mehaaniliselt.


PVA ehk polüvinüülatsetaat liimid PVA ehk polüvinüülatsetaat liimid on hea adhesiooniga, kiire kõvenemise ja väikese mahukahanemisega. Need ei lõhna ebameeldivalt ning nakkuvad väga erinevate materjalidega. Vee eraldumisel liimi vuugist tekib väga tugev liimühendus. PVA-dispersiooni baasil liimid on hästi modifitseeritavad ja seega võib valikust leida erineva viskoossuse ja tardumiskiirusega liime erinevatesse kasutuskohtadesse. Mõeldud nii sise- kui väliskasutuseks.

Kasutusalad Kasutatakse puitdetailide ühendamiseks kohtades, kus on nõutav liimliite niiskuskindlus: köögi-, vannitoa- ja aiamööbel, akna- ja ukseraamid, dekoratiivelemendid, liimpuit. Sobib ka paberi, paberetikettide, kartongi ja lainepapi ning kõvakaaneliste raamatute selja liimimiseks. Lisaks portselanist, nahast või riidest esemete, katteplaatide, kanga, soojustatud alusega linoleumi ning laminaat- ja laudparketi paigaldamiseks. Parima tulemuse saamiseks on soovituslik kasutustemperatuur +15-25 ˚C. Puidu liimimisel jaguneb PVA klassidesse vastavalt normile DIN EN 204/205. D1– sisetingimustes kasutamiseks, kus puidu niiskus ei ületa 15%. D2 – sisetingimustes kasutamiseks, kus puidu niiskus ei ületa 15%. Talub lühiajalist niiskust. Lubatud põgus kokkupuude jooksva vee või kondensaadiga. D3 – sisetingimustes kasutamiseks, lubatud põgus kokkupuude jooksva vee või kondensaadiga. Talub lühiajalist kõrget niiskust. Väliskasutuses peab liimivuuk olema kaitstud ilmastikutingimuste eest. D4 – sisetingimustes kasutatav, lubatud pidev ja pikaajaline kokkupuude vee ja kondensaadiga. Välitingimustes võib olla avatud ilmastikutingimustele, kuid peaks olema kaetud sobiva kattematerjaliga..

Nakkepinnad

Kuidas kasutada?

»» puit »» lainepapp »» nahk »» betoon »» müüritised »» metallpinnad

Liim hoolikalt segada, kanda õhukese kihina ühele liimitavale pinnale ja jätta seisma. Hiljemalt 10 minuti pärast suruda ühendatavad pinnad kokku ja panna pressi alla 10 kuni 30 minutiks. Kõvemat liiki puidupindade ja lehtpuidu, näiteks tamme ja kase puhul on soovitatav kanda liimi mõlemale poolele ja hoida surve all kuni 50 minutit.

Puhastamine Tardumata liim puhastada vee ja lapiga. Tardunud liim eemaldada mehaaniliselt.


Hübriidliimid ja liimhermeetikud Hübriidtehnoloogial baseeruvad liimid on lahustivabad, keskkonnasõbralikud ja ohutud. Nad ei lõhna ebameeldivalt ning nakkuvad väga erinevate materjalidega. Reaktsioonil õhuniiskusega tekib väga tugev ja elastne liimühendus ning hübriidliimiga on võimalik ühendada ka mittepoorseid pindu. Sellist tüüpi liimid on hästi modifitseeritavad ja seega võib valikust leida nii kõrge viskoossuse ja väga hea esmase nakkega liime kui ka elastseid ja väga suure liikuvusega liimhermeetikuid. Kuigi liimhermeetikud ühendavad endas nii liimivaid kui hermetiseerivaid omadusi, on soovitav vuugitöödeks kasutada siiski spetsiaalseid vuugihermeetikuid. Hübriidliimid on mõeldud kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.

Kasutusalad Hübriidliimid Kasutatakse metalli, kivi ja puidu liimimiseks ning on mõeldud ülitugevaks ühendamiseks ehituses, metallitööstuses, masinaehituses jm tootmisharudes. Sobib plaatide liimimiseks kaubikutes, veokites, karavanides ja haagissuvilates. Hübriidliimidel ja liimhermeetikutel on head vibratsiooni ja müra summutavad omadused. Värvilised liimhermeetikud Kasutatakse vuukimis- ja liimimistöödeks. Eelkõige liistude, profiilide, isoleermaterjali ja dekoratiivsete plaatide kinnitamiseks. Elastse liimina sobib püsiühenduste loomiseks ja tihendamiseks pindadel, mis keskkonna mõjul paisuvad ja kahanevad. Hermeetikuna on asjakohane ühenduste tihendamiseks ja hermetiseerimiseks, sealhulgas ka pindadel, kus happelise silikooni või vähem elastsete hermeetikute kasutamine ei ole võimalik. Lisaks tihendamiseks ja mürasummutuseks ventilatsiooni-, kanalisatsiooni- ja autoehitusevaldkonnas ning audioseadmetes. Samuti põranda- ja paneelivuukide silumiseks ja tihendamiseks ning kruvikinnituste tugevdamiseks. Läbipaistvad liimhermeetikud Kasutatakse liimimis- ja hermetiseerimistöödeks. Eelkõige liistude, peeglite, klaasi, lae- ja seinakaunistuste liimimiseks, samuti elektritöödel karbikute ja harukarpide kinnitamiseks ning ehitusel pragude ja tühimike täiteks. Vastupidav lahjadele kemikaalidele, nagu alifaatsed lahustid, mineraalsed õlid, rasvad, lahjendatud anorgaanilised happed ja leelised.

Nakkepinnad

Kuidas kasutada?

Hübriidliimid ja värvilised liimhermeetikud

Katta ühendatavad pinnad hübriidliimiga ja suruda omavahel kokku. Rasked ja vastutusrikkad liited vajavad mehaanilist toestust vähemalt 2 tunni jooksul, soovitavalt liimi täieliku tardumiseni. Hübriidhermeetiku puhul paigaldada mass vuuki, surudes korduvalt ja ühtlaselt püstoli päästikule ning vedades pidevalt otsikut piki vuuki. Peale liimhermeetiku pealekandmist siluda see kummist silikoonlabidaga ja eemaldada üleliigne mass.

»» »» »» »» »» »»

puit tellised betoon erinevad müüritised klaas erinevad metallid

Läbipaistvad liimhermeetikud »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

puit tellised betoon erinevad metallid krohv puitlaastplaat kork klaas keraamika erinevad plastikud

Puhastamine Kuivamata liimi puhastamiseks kasutada orgaanilisi lahusteid nagu lakibensiin või atsetoon. Tardunud liim eemaldada mehaaniliselt.


Parketi- ja põrandakatete liimid Hübriidliim parketile Hübriidtehnoloogial baseeruvad parketiliimid on lahustivabad, keskkonnasõbralikud ja ohutud, ei lõhna ebameeldivalt ning nakkuvad väga erinevate materjalidega. Reaktsioonil õhuniiskusega tekib tugev ja elastne liimühendus. Hübriidi baasil põrandaliimid on hästi modifitseeritavad ja seega võib valikust leida nii kõrgema viskoossuse ja hea esmase nakkega kui ka madalama viskoossusega ja lihtsamini töödeltavat liimi.

Kasutusalad Kasutatakse massiiv-, mosaiik-, liist-, kahe- ja kolmekihilise parketi (DIN/EN 13489), tööstusliku parketi ja puitlaudise liimimiseks erinevatele aluspindadele. Parketiliim sobib ka põrandaküttega põrandatele.

Nakkepinnad

Kuidas kasutada?

»» »» »» »» »» »»

Eeltööd: aluspind peab olema paigaldusvalmis, st kandevõimeline, puhas, kuiv, õli-, tolmu- ja rasvavaba. Kasutustingimusi tuleb kontrollida vastavalt kehtivatele ehitusnõuetele ja standardile DIN 18356 (parketitööd). Tsement-, isetasanduvadja anhüdriitpõrandad ning ebatasased ja vanemad aluspinnad tuleb lihvida, et tekiks tugev nakkuv pind. Peale lihvimist puhastada põrand põhjalikult tolmust. > 800 mm parketielementide korral peab olema tagatud standardile DIN 18202 vastav tasasustolerants ≤ 2 mm.

erinevad parketitüübid tsement isetasanduvad segud kipsplaat betoon puitkiudplaat

Aluspõranda lubatav niiskus: Põrandaküte Puudub

Olemas

Tsementpõrand

< 2.5%

< 1.8%

Anhüdriitpõrand

< 0.5%

< 0.3%

Magnesiitpõrand

< 3-12%

< 3-12%

Liimimine: liim ja parkett peavad olema ruumitemperatuuril. Pigistada liim pakendist välja või ämbrist otse põrandale. Jaotada liimikammiga ühtlaselt aluspinnale sellises ulatuses, mis on reaalne ettenähtud paigaldusaja jooksul parketiga katta. Parketielemendid vajutada liimi sisse, nihutada õigesse asendisse ning ühendada paigaldushaamri abil, järgides parketitootja paigaldusjuhiseid. Parketielementide vahele ei tohi liimi sattuda. Kui nii on juhtunud, tuleb liim koheselt eemaldada. Kasutada parketi toestamiseks raskuseid – umbes 15-20 kg/m² kohta.


Liimi kulu on 1–1,7 kg/m² olenevalt liimikammist, aluspõrandast ja põrandakattest. Oluline on kasutada parketi liimimiseks vähemalt 1 kg liimi 1 m² kohta. Vajadusel kasutada suuremat liimikammi. Parima tulemuse saavutamiseks on oluline teha prooviliimimine. Pärast töö lõppu sulgeda liimikoti nurk klambriga ja ämbri kaas hermeetiliselt, et tagada liimi säilimine. Järeltöötlemine ja koormamine: parketti tohib järeltöödelda, nt lihvida 24 tunni möödudes. Kuni selle ajani tuleb tagada, et parkettpõrandale ei langeks koormust ning et paigaldusaegsed ruumikliima tingimused säiliksid.

3,6 5 4 Et saavutada kulunorm 1kg/m² tuleb kasutada liimikammi.

Piirangud Puidu liimimisel ei tohi õhuniiskus ületada 65%. Ei sobi kasutamiseks plastifikaatoreid sisaldavatel aluspindadel ega asfaltpõrandatel. Kemikaalidega töödeldud ja suure õlisisaldusega puidu korral tuleb kontrollida naket ja taluvust. Mitte kasutada niiskel, isoleerimata aluspinnal. Liim ei asenda niiskustõket ega kaitse puitmaterjali niiskuse eest.

Puhastamine Kuivamata liimi puhastamiseks kasutada orgaanilisi lahusteid nagu näiteks lakibensiin või atsetoon. Parketi pinnale sattunud liimi eemaldamisel lähtuda kattematerjalist. Universaalne puhastusvahend erinevatelt puitpindadelt värske liimi eemaldamiseks on denatureeritud piiritus. Tardunud liim eemaldada mehaaniliselt.

Põranda- ja seinakatete akrüülliim Akrüülpolümeeridel baseeruvad põranda- ja seinakatete liimid on keskkonnasõbralikud ja ohutud, ei lõhna ebameeldivalt ning nakkuvad väga erinevate materjalidega. Vee eraldumisel tekib väga tugev ja elastne liimühendus. Akrüülliimid on hästi modifitseeritavad ja seega on valikut erinevate põrandakatete jaoks.

Kasutusalad Kasutamiseks erinevate põranda- ja seinakatete liimimiseks imavatele ja mitteimavatele aluspindadele. Sobib põrandaküttega põrandatele.

Nakkepinnad

Kuidas kasutada?

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

Enne liimimist peavad liim ja liimitav materjal olema samaväärsed põranda temperatuuriga – +18 °C kuni +25 °C. Suhteline niiskus aluspõrandal peab olema sõltuvalt materjalist maksimaalselt 85-90% RH. Vajadusel isoleerida niiskuse eest. Betoonist ja tasandussegudest aluspõrandad on soovitav eelnevalt kruntida nakkedispersiooniga, lahjendatuna 1:5 veega. Põranda- või seinakattematerjalide paigaldamisel tuleks alati järgida müüja poolt ette antud tingimusi. Põrandakütte puhul tuleb järgida ettevaatusabinõusid vastavalt põrandakattematerjali müüja nõuetele.

vinüül kork linoleum PVC vilt erinevad vaipkatted tsement isetasanduvad segud kipsplaat betoon puitkiudplaat


Eeltööd: aluspind peab olema paigaldusvalmis, st kandevõimeline, puhas, kuiv, õli-, tolmu- ja rasvavaba. Kasutustingimusi tuleb kontrollida vastavalt kehtivatele ehitusnõuetele ja standardile DIN 18356. Tsement-, isetasanduvad- ja anhüdriitpõrandad ning ebatasased ja vanemad aluspinnad tuleb lihvida, et tekiks tugev nakkuv pind. Peale lihvimist puhastada põrand põhjalikult tolmust.

Pealekandmine: liim tuleb hoolikalt läbi segada ja seejärel liimkammi abil aluspinnale kanda. Ärge kasutage rohkem liimi, kui järk-järgult põrandakatet paigaldades kulub. Paigaldage põrandakate kohe või tehnilisel infokaardil sätestatud aja jooksul. Siluge pinnakate hoolikalt, et eemaldada liigne õhk ja veenduge, et liimi saab hea kontakti põrandakattega. Parima tulemuse annab spetsiaalse rulli kasutamine.

Märgliimimine: kandke liim pinnale liimikammiga. Asetage liimitav materjal märjale liimile kohe või hiljemalt 20 minutit pärast liimi kandmist pinnale. Liimitav pind hõõruge surverulliga tugevalt kinni.

Kahepoolne liimimine: kandke liim pinnale liimikammiga. Asetage põranda- või seinakattematerjal märjale liimile, eemaldage pinnad teineteisest ja laske liimil kuivada 5–10 minutit, enne kui liimitavad pinnad uuesti kokku surute. Kahepoolset kontaktliimimist kasutades on eriti oluline, et kate surutaks tugevalt vastu pinda. Märgades ruumides liimimise korral tuleb veekindlalt sulgeda kõik põrandakatte ühenduskohad.

Põrandakattematerjal

Kulu

Kasutusmeetod Imavad pinnad

Mitteimavad pinnad

Vinüül, ühtlane

4–5 m²/l

Märgliimimine

Kahepoolne liimimine

Alusvahuga vinüülkatted

4–5 m²/l

Märgliimimine

Märgliimimine

Alusvõrguga vinüülkatted

4–5 m²/l

Märgliimimine

Märgliimimine

Vinüülplaadid

4–5 m²/l

Märgliimimine

Kahepoolne liimimine

4 m²/l

Märgliimimine

Märgliimimine

Viltpõrandakatted

Kork PVC-ga

2–3 m²/l

Märgliimimine

Märgliimimine

Vaipkatted

4–5 m²/l

Märgliimimine

Märgliimimine

Kookosvaibad

2–3 m²/l

Märgliimimine

Märgliimimine

Piirangud Suhteline õhuniiskus ruumis ei tohi ületada 65%.

Puhastamine Kuivamata liimi puhastamiseks kasutada spetsiaalseid puhastuslappe või puhastada veega. Tardunud liimi saab eemaldada alkoholiga.


Lahustipõhised liimid Sünteetilisel kummil baseeruvad liimid sisaldavad lahustit, mis tänu oma väga agressiivsele aurumisele muudab liimid kiiresti tarduvaks. Lahusti eraldumisel tekib väga tugev liimühendus, mis võib sõltuvalt liimi koostisest olla jäik või elastne. Lahustipõhised liimid nakkuvad väga erinevate materjalidega ja on hästi modifitseeritavad. Seega võib valikust leida nii kõrgema kui väga madala viskoosusega elastseid liime. Kontaktliimimise abil on võimalik ühendada ka mittepoorseid pindu. Mõeldud kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.

Kasutusalad Lahustipõhised liimid tagavad väga tugeva liimühenduse, seega on mõeldud kasutamiseks lävepakkude, uksepostide, profiilide ja paneelide ning liistude kinnitamiseks erinevatele aluspindadele. Ei sobi liikuvate ühenduste liimimiseks.

Nakkepinnad

Kuidas kasutada?

Üks nakkepindadest peab olema poorne, et lahusti saaks migreeruda!

Ühepoolne kontakt: kanda liim liimitavale pinnale ning suruda pinnad koheselt tugevalt kokku, et saavutada maksimaalne tulemus. Mehaanilist toestust tuleks hoida minimaalselt 24 tundi, soovitavalt kuni liimi täieliku kuivamiseni. Vältida termilist, mehaanilist ja keemilist mõju enne lõplikku tardumist.

»» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »»

puit PVC ABS-plastik tellised puitlaastplaat puitkiudplaat vineer alumiinium tsingitud raud teras betoonpinnad kipsist pinnad keraamika peeglid

Kahepoolne kontakt: soovides kohest naket, on mõistlik kasutada kontaktliimimist. Kanda liim ühele liimitavale pinnale, vajutada pinnad tugevalt kokku ning seejärel eraldada need olenevalt ruumi tingimustest 3–5 minutiks. Seejärel suruda lõplikult tugevalt kokku ja toestada. Mehaanilist toestust tuleks hoida minimaalselt 24 tundi, soovitavalt kuni liimi täieliku kuivamiseni. Vältida termilist, mehaanilist ja keemilist mõju enne lõplikku tardumist.

Puhastamine Kuivamata liimi puhastamiseks kasutada orgaanilisi lahusteid nagu lakibensiin või atsetoon. Tardunud liim eemaldada mehaaniliselt.


Lahustipõhine pihustatav liim/ aluskrunt Sünteetilise kummi baasil pihustatav universaalne liim on kasutatav erinevates rakendustes ja erinevatel materjalidel. Näiteks mööblitööstuses, autoremondis ja kodumajapidamises. Kontaktliimina sobib nii poorsete kui ka mittepoorsete pindade kinnitamiseks.

Nakkepinnad »» puit »» plastikud »» metallid »» kangad »» papp »» paber

Pihustatav liim aluskrundina on mõeldud eelkõige auru- ja tuuletõkkelintide paigaldamiseks. See aitab saavutada auru- ja tuuletõkkelintide liimiribade püsiva ja kohese nakkumise poorsete ja mittepoorsete pindadega. Kruntimisvajadus võib esineda betoonpindadel, erinevatel müüritistel ja puidust aluspindadel.

Nakkepinnad

Kuidas kasutada?

»» betoon »» gaasbetoon »» silikaat »» krohv »» müüritised »» metall »» puitlaastplaat »» puit »» kõva mineraalvill »» klaas

Liimimistööd: enne kasutamist loksutada ballooni vähemalt 30 korda. Pihustada liim õhukese kihina aluspinnale 5-10 cm kauguselt. Peale pindade liimiga katmist oodata 15-60 sekundit ning seejärel suruda pinnad kokku. Sõltuvalt aluspinnast võtab liimi täielik kuivamine kuni 20 minutit. 500 ml balloonist jätkub umbes 2 m² materjali liimimiseks. Kontaktliimimiseks pihustada liimi mõlemale liimitavale pinnale. Peale liimiga katmist oodata 15-60 sekundit ning seejärel suruda pinnad kokku. Kruntimine: enne kasutamist loksutada ballooni vähemalt 30 korda. Pihustada krunt õhukese kihina aluspinnale 5-10 cm kauguselt. Peale kruntimist oodata 15-60 sekundit ning seejärel liimida auru- või tuuletõkkelint pinnale. Parima liimühenduse saamiseks kasutada surverulli. Sõltuvalt aluspinnast võtab krundi täielik kuivamine kuni 20 minutit.

Puhastamine Krundi jäägid eemaldada koheselt, kasutades selleks White Spirit lahustit. Juhul kui toodet ei kasutata järgneva 24 h jooksul, tuleb aerosoolballoon keerata tagurpidi ja vajutada paar korda aplikaatorile, et puhastada see jääkidest.


Epoksüliimid Epoksüvaikudel baseeruvad liimid ja pinnakatted on lahustivabad, keskkonnasõbralikud ja ohutud, ei lõhna ebameeldivalt ning nakkuvad väga erinevate materjalidega. Baasaine ja kõvendi reaktsioonil tekib väga tugev liimühendus. Epoksüliimid on hästi modifitseeritavad ja seega võib valikust leida erineva kasutusala, tugevuse ja tardumiskiirusega liime.

Kasutusalad Kahekomponentne epoksüliim on kasutav nii poorsetel kui ka mittepoorsetel pindadel. Sobib pindade pahteldamiseks, kaitsekihiks või täitemassiks. Pragude sildamiseks võib kasutada kihiti koos klaasriidega, et taastada parandatava pinna tugevus. Tardudes moodustuvat jäika ja tugevat liimühendust saab lihvida, puurida, viilida ja värvida. Tardunud epoksüliim on vastupidav lahustitele, veele, leelistele ja nõrkadele hapetele, samuti õlidele ja bensiinile.

Nakkepinnad

Kuidas kasutada?

»» erinevad metallid »» klaas »» betoon »» keraamika »» puit »» jäigad plastikud

Paigaldamiseks parim aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur on vahemikus +15 ˚C kuni +25 ˚C. Temperatuuri muutumisel muutub ka liimi kõvenemiskiirus. Mittepoorseid pindu võib vajadusel karestada. Komponendid doseerida õiges vahekorras segamisalusele, kus segamispulga või spaatli abil hoolikalt omavahel ühendada. Liimi pinnale kandmiseks kasutada segamispulka, spaatlit, pintslit või rulli. Vale doseerimine või ebapiisav segamine halvendab liimühenduse kvaliteeti ning äärmuslikel juhtudel liim ei pruugigi tarduda. Liimseguga kaetud pinnad suruda kokku ning ülejääk eemaldada koheselt. Liimitavad detailid tuleb toestada liimi täieliku tardumiseni. Pragude parandamisel võib osutuda vajalikuks katmine mitmes kihis, suuremate pragude sildamiseks kasutada liimikihtide vahel ka klaasriiet. Tardumisel liimi maht ei muutu.

Puhastamine Liimijäägid eemaldada koheselt piirituse või ksüleeniga. Tardunud liimijäägid tuleb eemaldada mehaaniliselt.


Liimvahud Polüuretaan-liimvaht tardub õhuniiskuse toimel ja peale tardumist ei eraldu vuugist kahjulikke aineid. Liimvahul on suurepärased liimimis- ja soojusisolatsiooniomadused, madal paisumissurve ning madal järelpaisumine, mis võimaldab seda kasutada väga erinevateks töödeks. Mõeldud mitmesugusteks ehitustöödeks sise- ja välistingimustes.

Kasutusalad Liimvahtu kasutatakse isolatsiooniplaatide kinnitamiseks fassaadidele ja vundamentidele, siseviimistlusplaatide ning aknalaudade kinnitamiseks, ehitusplokkide liimimiseks mittekandvates vaheseintes.

Nakkepinnad

Kuidas kasutada?

»» polüstüreen »» kipsplaat »» puit »» betoon »» erinevad müüritised »» metall »» PVC

Optimaalne õhutemperatuur kasutamisel on -5 °C kuni +30 °C, parimad tulemused +20 °C juures. Ballooni temperatuur +5 °C kuni +25 °C, soovitavalt +20 °C. Külmal ajal on vajalik ballooni soojendada soojas ruumis või soojas vees kuni +30 °C-ni.

Soojustus- ja siseviimistlusplaatide kinnitamine Liimvaht kanda ühtlase joana soojustus- või viimistlusplaadi servadele, 3–4 cm äärest ning üks triip plaadi keskele paralleelselt pikema küljega (liimiribade vahe ~25 cm). Peale liimvahu paigaldamist tuleb oodata 2–3 min ja seejärel suruda plaat vastu seina. Kinnitatud plaatide pinna tasasust on võimalik korrigeerida kuni 5 min jooksul. Liimvaht on piisavalt tugev, et kinnitada isolatsiooniplaate. Kui soojustusplaat kaetakse fassaadikattematerjalidega, siis tuleb täiendava mehaanilise kinnituse vajaduse määramisel lähtuda ehitusprojektist ja -normidest, standarditest ja muudest asjakohastest juhendmaterjalidest. Kinnitustarvikute, nt kruvide ja tüüblite kasutamine on alati soovitatav. Aknalaudade kinnitamine Enne aknalaua kinnitamist veenduda, et aluspind on loodis. Aknalaua toestamiseks kasutada tugiklotse, vahtu võib kasutada üksnes liimina. Liimvaht kanda aluspinnale 3–4 cm kaugusele servast. Kuni liimvahu tardumiseni kasutada aknalaua fikseerimiseks raskuseid. Ehitusplokkide liimimine Liimvahu sobivuses erinevate kivipõhiste materjalidega ja teistes tehnilistes küsimustes konsulteerige müügiesindaja, edasimüüja või projekteerijaga. Esimene plokirida tuleb loodida kasutades mörti. Aluspindasid tuleb niisutada, kuna liimvaht tardub õhuniiskuse toimel. Temperatuuril alla +5 °C on soovitatav töödelda pinda vahuaktivaatoriga. Liimvaht moodustab õhukese liimikihi. Peale selle moodustumist pressida kivipinnad kohe kokku. Liim tuleb kanda nii vertikaalsetele kui ka horisontaalsetele pindadele.

Puhastamine Tardumata liimvahu puhastamiseks pindadelt ja tööriistadelt kasutada vahueemaldusvahendit. Tardunud liimvahtu saab eemaldada mehaaniliselt.


Wolf Group numbrites

Wolf Group ühendab endas Euroopa juhtiva ehituskeemiatoodete ja -süsteemide tootja Krimelte tootmisüksused ja müügiga tegelevad ettevõtted. Wolf Groupi peamised tootebrändid on Penosil ja Olivé. Wolf Groupi tootmisüksused asuvad Eestis, Hispaanias ja Venemaal. Grupi enda müügiettevõtted tegutsevad Eestis, Lätis, Leedus, Hispaanias, Prantsusmaal, Portugalis, Rumeenias, Ukrainas ja Ühendkuningriikides. Wolf Group on ülemaailmne ekspert polüuretaanvahtude, hermeetikute, liimide ja katete alal, kõik tooted on välja töötatud meie enda arendusmeeskonna poolt. Meie lahendused ja tooted on tunnustuse leidnud enam kui 70 riigis, pakkudes suurepärast kliendikogemust nii tööstusele, professionaalidele ja kodukasutajatele kui ka private label klientidele (lepinguline tootmine). 4 Tootmisüksust 10 Müügiettevõtet 3 Tootebrändi 70+ Eksporditurgu 400+ Töötajat


Loe lisaks wolfgroupweb.com

Betoon- ja klaasfassaadi vuukide hermetiseerimise juhend

ISEPAISUVATE TIHENDITE JUHEND

Sanitaarruumide vuukide tihendamiSe juhend


KRIMELTE OÜ Suur-Paala 10 13619 TALLINN, Eesti tel +372 605 9300 krimelte@krimelte.com

KRIMELTE IBERIA S.A.U. Av.Bertrán Güell 78 Apdo. de correos n033 08850 Gavà – BARCELONA, Hispaania tel +34 936 629 911 info.es@krimelte.com

Käesolevas dokumendis antud juhised põhinevad tootjapoolsetel testidel ja on esitatud heas usus. Tulenevalt tootja kontrollile mittealluvast materjalide, aluspindade ja kasutusvõimaluste rohkusest ei vastuta tootja saavutatud tulemuste eest.

05.2020

Dokumendis toodud teavet ei tohi paljundada ega levitada viiteta originaalallikale.

wolfgroupweb.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.