AB POD

Page 1

AMBITION KREATIVITET FLEXIBILITET JORDNÄRA


Tidslinje

Viktiga årtal i AB PODs historia 1945 Inregistrering av Firma Press och Dragdetaljer.

1946 Verksamheten börjar i en lada i

1947 Kristdala den 17 n­ ovember 1946. POD-kaminen börjar produceras och blir snabbt en ­internationell export.

Leksaker börjar att ­tillverkas. Jungner AB ­blir första legokund.

1955

POD-logotypen registreras. Flytt från lada till ny verkstadsbyggnad på 450 kvadratmeter.

1958

Utbyggnad med cirka 1 500 ­kvadratmeter. Årsomsättning 3,2 miljoner. 48 anställda. 90 procent export.

1978

1965

1997 Företaget certifieras enligt standarden ISO 9001.

2001 ­Thomas Svensson och Mikael Svensson tar över familjeföretaget.

2011 Den berömda POD-­kaminen slutar tillverkas.

AB POD registreras som aktiebolag.

Utbyggnad ny lagerlokal på 600 kvadratmeter.

1999 AB POD utses till Årets ­företagare i ­Oskarshamns kommun.

2010 Företaget certifieras enligt miljöstandarden ISO 14001.

2013 Ny automatpresslina

2014 på 300 ton installeras. Företaget certifieras enligt fordonsindustrins standard IATF 16949.

2021 Övergång till fossilfri uppvärmning.

2019 AB POD tilldelas Årets tillväxtpris i ­Oskarshamns kommun.

2023 Driftsättning av kollaborativ palleteringsrobot till automatpress.


Anrikt företag

med modern produktion

E

n pålitlig leverantör till såväl den svenska verkstadsindustrin som den internationella marknaden. AB POD erbjuder en helhetslösning för kunden och sköter allt från idé till färdig produkt. I vår produktion finns utrustning för att effektivt erbjuda våra kunder olika produkter och tjänster. Vi tillverkar och levererar allt från den enklaste lilla plåtbiten till mer avancerade och sammansatta produkter. HISTORIEN OM POD börjar i en lada i små-

ländska Kristdala 1946. Företaget hette då Press- och Dragdetaljer, Söderbäck & Co och producerade plåtleksaker och ­fotogenkaminer. Bland annat blev en ­leksaksbåt en riktig storsäljare – vi tillverkade närmare 300 000 stycken. I BÖRJAN av 1950-talet kom nästa stor­

säljare – fotogenkaminen. Bröderna Svensson, som grundade företaget, tillverkade sin kamin efter en engelsk förlaga och den såldes snart över hela världen.

VÅRT VARUMÄRKE POD är fortfarande

­ ssocierat med våra legendariska fotogena kaminer, men i dag är vi mer kända som en pålitlig underleverantör inom avancerad plåtbearbetning. Våra kunder finns främst inom den svenska verkstadsindustrin, och vår styrka ligger i vår förmåga att leverera skräddarsydda lösningar för olika branschers behov. AB POD bedriver och fortsätter den

­ tändiga utvecklingen av ­verksamheten s i traditionell familjeanda. Från de ­tidiga ­dagarna med Erik, Eskil och Valter ­Svensson, som tillsammans med Gösta Söderbäck startade företaget, till dagens ägare, har vårt fokus alltid varit på att ­erbjuda högkvalitativa lösningar och b ­ ygga långsiktiga relationer med våra kunder. Vi är stolta över vår historia och ser fram emot en ännu mer spännande framtid, med er som våra partners.

I DAG, efter snart 80 år, har vår verk­

samhet utvecklats och utvidgats, och vi går nu ­under namnet AB POD. Även om vi inte längre fokuserar på plåtleksaker och fotogenkaminer som vår huvudsakliga affärsverksamhet, har vi behållit och byggt vidare på den ovärderliga kunskap och expertis som vi samlat genom åren inom tillverkning och plåtformningsteknik.

VISION AB POD ska vara ­ branschled­ande inom plåtförädling med ett ­ minimalt klimatavtryck.

MIKAEL SVENSSON, VD


Effektiv process

med snillrika lösningar Inom tillverkningsindustrin utgör effektivitet och precision grund­stenarna för framgångsrik produktframställning. För att skapa produkter av hög kvalitet och uppfylla stränga krav på hållbarhet och funktionalitet är det avgörande att följa noggrant utarbetade processer och metoder. Nedanstående sex arbetsområden utgör ryggraden i vår produktion. Genom att samordna och optimera varje steg inom dessa arbetsområden uppnår vi hög prestanda och tillfredsställer kundernas krav.

Modern ­verktygsavdelning VERKTYGSAVDELNINGEN konstruerar

Konstruktion som löser problem MÅNGA GÅNGER frågar kunder oss

om tillverkning genom ett ritningseller modellunderlag. Utmaningen för oss är att på ett så sinnrikt och resurssnålt sätt tillverka produkten i serieproduktion. Vi gillar utmaningar! PROTOTYPER TILLVERKAS ibland

med hjälp av 3D-printing för att se produkters funktion och ­prestanda. Inte allt för sällan också för att snabba upp en mindre förserie­ produktion innan produktions­ verktyg är klara eller bara för att kunna ge kunden bästa möjliga offert­förslag. Konstruktion sker ofta i direkt samarbete med våra kunder. Vi ritar och konstruerar allt från pressverktyg till fixturer i modern CAD-miljö.

och tillverkar verktyg och fixturer för stansning, formning, bockning, montering och svetsning. Till vår hjälp har vi modern utrustning som gnist och styrda fräsmaskiner för att kunna hålla många verktygs­delar i produktion samtidigt.

Pressning med hög kapacitet I VÅR pressverkstad har vi flera

automat-, hydraul- och manuella excenterpressar. Tack vare denna maskinpark kan vi tillverka många olika typer av komponenter i de flesta förekommande metaller. PRESSKAPACITETEN I våra ­maskiner

är från 10 ton upp till 300 ton. Pressborden är upp till 2 200 mm vilket möjliggör automatpressning av mer komplicerade produkter och komponenter.


Montering med kvalitet VI ERBJUDER montering av

­komponenter till ­undergrupper eller färdiga ­produkter, som sedan kan paketeras och skickas direkt till slutanvändaren.

Stor kompetens inom svetsning SVETSAVDELNINGEN omfattar

Brett utbud av ­ytbehandlingar MÅNGA AV detaljerna som till­

verkas hos oss ska ha någon slags ­yt­behandling. Vi utför vibrationstrumling inklusive tvättning och torkning, rotationstrumling och alkalisk korgtvättning. Trumling kan ske med olika slags sten för ­önskat trumlingsresultat och för olika metaller. VI OMBESÖRJER även flertalet

­ emiska ytbehandlingar och värme­ k behandlingar via ett nätverk av externa leverantörer.

bland annat robotsvetsning (CMT), sömsvetsning, press-­svetsning, tig-svetsning och manuell trådsvetsning i rostfritt, varm- eller kallvalsat, aluminium och koppar. Även hårdlödning och mjuklödning utförs på de flesta förekommande materialen.


Steget före

med hållbarhet i fokus

M

er än bara fina ord. På AB POD omsätter vi vårt engagemang för hållbarhet och miljö till mätbara resultat. Med satsningar på såväl lokal som personal skapar vi konkret förändring utifrån en övertygelse att göra rätt. Här kan du läsa och inspireras av några viktiga steg vi tagit på vår resa mot kraftigt minskad klimatpåverkan. HÅLLBAR UTVECKLING är ett långsiktigt

åtagande som ska genomsyra allt vi gör på AB POD. Vårt löfte är att ligga steget före framtida efterfrågan för att kunna erbjuda så säker produktion med så lite miljöpåverkan som möjligt, samt öka vårt samhällsengagemang ytterligare.Målet är att bli klimatneutrala på riktigt och kompensera inte bara för dagens utsläpp, utan också för våra tidigare avtryck. Vi förstår att världen kräver en mer ­hållbar

syn på tillverkning, och det är därför vi är stolta över att säga att vi lever upp väl till detta krav. Vi är inte nybörjare, utan har sedan många år strävat efter att åstadkomma mycket med lite – av både energi och utsläpp. Inte heller kommer vi att nöja oss med det vi redan har gjort. Tvärtom ser vi en enorm fortsatt ­potential till att förändra och förbättra vårt och samhällets klimatavtryck. Vår företags­kultur är starkt förankrad i principerna om att arbeta smartare och mer hållbart. NÄR DU väljer AB POD som din partner, får

du inte bara förstklassiga produkter och tjänster – du väljer en partner med en djupt rotad miljöambition och inställning till att hålla en kostnadseffektiv drift av lokaler och produktionsverksamhet. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dig för att skapa en bättre och mer hållbar framtid.

Aktuella hållbarhetssatsningar i korthet GENOMFÖRDA 2020-2023

n 100% LED-belysning i verksamheten. n Tilläggsisolering av industritaken. n Växling från diesel till el för vår ­huvudtruck. n Byte till energifönster. n Bergkyla via ventilation till lokaler och serverrum.

n Utbyte till kraftigt överdimensionerade element i verksamheten för att minska framledningstemperaturer. n Laddning av eltruckar, kom­pressor, ventilation och annan elintensiv ­utrustning på schemalagd tid.

Historiska hållbarhetssatsningar i korthet GENOMFÖRDA 2010-2019

n Investering av styrsystem för ventilation, värme och kompressor. n Nytt anpassat kondensatorbatteri för att effektivt ta höga toppar. n Frekvensstyrda motorer och moderna styrsystem till huvudmaskiner. n Nedsäkring från 315A till 200A. n Ventilation med återvinning.

Lastning och lossning med eltruck.


Hållbarhetslöften Vi tar ansvar för att utveckla våra medarbetare

Vi tar ansvar för att skapa en mer ­jämställd arbetsplats

Vi tar ansvar för vår energianvändning

Vi är en ansvarsfull arbetsgivare

Vi är engagerade i samhället

Vi källsorterar vårt avfall

Några av våra prioriteringar

Delmål 7-2 Utforska ­möjligheter till ­elproduktion genom studie­besök, olika l­ everantörer, ­samarbeten med mera.

Delmål 12-6 Vi behöver ­kommunicera vårt arbete inom hållbar utveckling till alla våra intressenter för att vara en förebild för oss själva och andra samt driva utvecklingen inom branschen.

Delmål 13-3 Vi ska se till att vi använder så lite energi som möjligt i hela vår verksamhet, hushålla med våra resurser och bli självförsörjande i de fall vi kan för att öka våra möjligheter till investeringar på andra områden.


Välkommen att kontakta oss

Besöksadress AB POD Dalkroken 8, 572 73 Kristdala Växel +46 [0]491-76 30 50 E-post info@abpod.se

Låt oss bli din pålitliga partner för ­ etall­komponenter och skräddarsydda m lösningar. ­Kontakta oss i dag och uppnå dina mål med ­högkvalitativa produkter och en partner du kan lita på – AB POD i Kristdala.

AB POD @ab_pod

www.abpod.se

Fakta AB POD

Arbetsområden: ­Konstruktion, verktyg, automat­pressning, ­svetsning, montering, ­ytbehandling Materialtjocklekar: 0,10-8 mm Coibredder: Min 20 mm, max 700 mm Coilvikter: Max 6 000 kg Antal anställda: 20-25 Antal detaljer/år: Fler än 30 ­miljoner Energiåtgång: I dagsläget ungefär en normalstor villa per anställd i företaget Omsättning: 94 miljoner kronor (2023) Andel export: 6–8 procent Certifikat: IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001

www.krepart.se

Skanna QR-koden för att komma till vår hemsida


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.