Livskvalitet 2024

Page 1

Livskvalitet 20 24

påAllsångtorget 17 juli

Hjärtvänligare

Tillgängligare hjärtstartare

Bluesjubilarer

Svängiga toner under 50 år

Närvarande genom livets alla skeenden

LYCKAD SATSNING PÅ LOKAL NÄRVARO SID 8

RAGGARBIL FICK KÄRLEK ATT SPIRA SID 12

EKONOMISK INSIKT

SPARTIPS SID 14

Kalender
MED

Hållbar livskvalitet genom hela livet

Livskvalitet. Ett ord som skänker mening och glädje oavsett var du är i livet. Vi på Häradssparbanken vill finnas där som en partner till våra kunder genom livets olika skeenden och göra det vi kan för att de ska få möjlighet att uppleva ekonomisk livskvalitet.

ATT VI värnar om framtiden för våra kunders skull, för vår omgivnings skull och för människorna som bor här är för oss att agera hållbart. Hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och vi tar nu ytterligare steg genom

att dokumentera och kommunicera vårt arbete. För fyra år sedan antog vi vår första hållbarhetspolicy och nyligen presenterade vi vår första hållbarhetsrapport. Den visar hur vi i vår dagliga verksamhet bidrar till FN:s globala mål i Agenda 2030.

SEDAN HÄRADSSPARBANKEN grundades 1910 har vi haft ett stort samhällsengagemang som bygger på att skapa hållbar och ekonomisk livskvalitet för både bygden och våra kunder. Ett engagemang som följer våra kunder från födseln och genom resten av livet.

MED TIDNINGEN som du just nu håller i din hand vill vi berätta mer om Häradssparbanken, våra samarbeten och hur vi jobbar för en hållbar utveckling genom att fokusera på just livskvalitet. Du kommer att få läsa om alltifrån våra långsiktiga projekt kring unga och ekonomi till konkreta satsningar med bidrag till bland annat spolplattor och tillgängliga hjärtstartare och mycket mer.

Trevlig läsning och väl mött!

Christel & Sara

Följ oss på Facebook för nyheter och information @Häradssparbanken

KUNDTJÄNST 0499-452 00 KUNDCENTER PRIVAT 0771-22 11 22 KUNDCENTER FÖRETAG 0771-33 44 33 ÖPPETTIDER Mån-Ons och Fre 10.00-15.00 Tors 10.00-18.00 Kontantkassa Mån 10.00-13.00 Tors 10.00-18.00 BESÖKSADRESS Storgatan 44, Mönsterås E-POST info@haradssparbanken.se WEBB www.haradssparbanken.se PRODUKTION KrePart AB, www.krepart.se REDAKTION Robert Schöttke, Christel Ödell och Mikael Bergkvist REDAKTÖR Mikael Bergkvist PROJEKTLEDARE Alexander Carlsson FOTO Curt-Robert Lindqvist där inget annat anges FORMGIVNING Jens Lindström och Kristin Persebo DISTRIBUTION Hushåll i Mönsterås och Oskarshamn, samt digitalt via Häradssparbankens hemsida TRYCK Risbergs 2024/05

Omslagsbilden

Livskvalitet 20 24

Närvarande genom livets alla skeenden

Ulf Kassel prövar fiskelyckan tillsammans med åttaåriga barnbarnet William. Läs mer på sidan 20.

2 SVANENMÄRKET Miljömärkt trycksak 3041 0589
Tillgängligare hjärtstartare Bluesjubilarer Svängiga toner under 50 år LYCKAD SATSNING PÅ LOKAL NÄRVARO SID 8 FICK KÄRLEK SID 12 INSIKT 14 Kalender påAllsångtorget 17juli
Hjärtvänligare

"Vi har ett stort samhällsengagemang som bygger på att skapa hållbar och ekonomisk livskvalitet för både bygden och våra kunder."

Sara Johansson Styrelseordförande
3
Christel Ödell Vd

Björn Jadeland, Niklas Waldenström, Stefan Jutterdal och Staffan Lindeborg från Hjärtuppropet tillsammans med Häradssparbankens vd Christel Ödell och en av de tolv hjärtstartare som ska placeras ut i Mönsterås och Oskarshamn.

Livräddande satsning för hjärtvänligare

Under en cykelsemester på Bornholm var Stefan Jutterdal en hårsmån från att mista livet av hjärtstopp. Som överlevare och ambassadör för Hjärtuppropet har han inspirerat Häradssparbanken till storsatsningen på tolv nya tillgängliga hjärtstartare.

Hjärtstopp kan drabba vem som helst, när som helst. Om den här satsningen på flera tillgängliga hjärtstartare kan bidra till att vi räddar ett liv är det värt varenda krona, framhåller Häradssparbankens vd Christel Ödell. Hon var en av dem som lyssnade till den tidigare fysioterapeuten och sjukhuschefen Stefan Jutterdals berättelse i samband med att han placerade ut en hjärtstartare vid Arena Oskarshamn som nybliven ambassadör för Hjärtuppropet. Det resulterade i att Häradssparbanken så småningom kontaktade honom och Hjärtuppropet för undersöka hur de kunde bidra för att rädda flera liv. – Som fristående sparbank kan vi själva disponera hur vi vill inves­

HÄR FINNS HÄRADSSPARBANKENS HJÄRTSTARTARE:

Mönsterås

l Häradssparbanken

l Ljungnäs

l Mönsterås Segelklubb (Varvet)

l Kronobäcks klosterruin

l Blomstermåla

l Brandsstationen i Ålem

Oskarshamn

l Saltvik (skolan)

l Kolberga (Coop)

l Häradssparbanken

l Ernemar hamn

l Skorpetorp (golfbanan)

tera vår vinst inom olika samhällsområden. Att medverka med 500 000 kronor till ett projekt som skapar ökad trygghet och förhoppningsvis även kommer att rädda liv känns som en självklarhet. Det är ett sätt för oss att bidra med ytterligare livskvalitet, säger Christel Ödell.

Häradssparbankens satsning innebär att det kommer att placeras ut tolv nya hjärtstartare som är tillgängliga dygnet runt i Mönsterås och Oskarshamn. Platserna är väl valda med utgångspunkt från var det tidigare har saknats hjärtstartare.

Rädda fler liv

Björn Jadeland, som är initiativtagare till Hjärtuppropet och var på plats i Mönsterås tillsammans med projektledare Niklas Waldenström och ambassadörerna Stefan Jutterdal och Staffan Lindeborg i samband med att satsningen offentliggjordes, framhåller samarbetet som både unikt och livsviktigt.

4

Tidigare sjukhuschefen i Oskarshamn

Stefan Jutterdal var nära att mista livet av hjärtstopp. Nu är han ambassadör för Hjärtuppropet och den som inspirerade Häradssparbanken till sponsorsatsningen på tillgängliga hjärtstartare.

hjärtvänligare samhälle Kalender

"Att medverka till ett projekt som förhoppningsvis kommer att rädda liv känns som en självklarhet."

– I Sverige drabbas årligen cirka 6 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa överlever bara tio procent. Det är deprimerande siffror och vi kan inte rädda alla. Däremot vet vi att vi kan rädda betydligt flera liv än i dag genom sådana här satsningar, säger han.

För Stefan Jutterdal är det lite speciellt, och även extra känslosamt, att Häradssparbanken bidrar till ett så stort antal ytterligare tillgängliga hjärtstartare i hans hemregion.

– Jag är imponerad över Häradssparbankens stora och snabba engagemang för ett hjärtvänligare samhälle.

HJÄRTUPPROPET

Ett initiativ som vill få fler utbildade i hjärt-lungräddning och sprida kunskap om hur hjärtstartare fungerar och ska användas. Hjärtuppropet vill få fler hjärtstartare utplacerade där hjärtstoppen verkligen sker. De hjärtstartare som redan finns måste bli tillgängliga – inte som i dag där nio av tio hjärtstartare inte är tillgängliga dygnet runt. I Oskarshamns kommun finns totalt 80 registrerade hjärtstartare varav 44 procent är tillgängliga dygnet runt. I Mönsterås är motsvarande siffra 34 hjärtstartare varav 38 procent är ständigt tillgängliga.

– Vi är cirka 350 medlemmar i klubben och bedriver en aktiv ungdoms- och tävlingsverksamhet. Dessutom är det många personer som rör sig och vistas runt vår anläggning på Varvet vid Nynäsområdet. Förra säsongen drabbades en person av hjärtproblem på vår anläggning. Det gick bra tack vare rådigt ingripande. Vi har haft planer kring en hjärtstartare och lovordar därför Häradssparbankens satsning väldigt mycket.

Peter Johansson, ordförande Mönsterås Segelklubb

Hjärtuppropets syfte är att få flera utbildade i hjärt-lungräddning och sprida kunskap om hur hjärtstartare fungerar.

Foto: Johan

– Jag har erfarenhet som sjuksköterska och HLR-instruktör och är väl medveten om vikten av tillgängliga hjärtstartare. Inte minst efter att ha varit närvarande vid hjärtstoppet på segelklubben under förra säsongen. Klosterruinen är ett stort turistmål med många besökare året runt och vi har även återkommande evenemang som lockar stor publik. Vi har länge funderat på en hjärtstartare vid Kronobäck. Nu blir det verklighet tack vare Häradssparbanken.

Iréne Pettersson Holm, ordförande Klosterruinen Kronobäcks Vänner

– Vi har sedan tidigare en egen hjärtstartare. Men den är bara tillgänglig när klubbhuset är bemannat. Genom Häradssparbankens satsning kommer vi att ha en hjärtstartare som är tillgänglig dygnet runt och dessutom registrerad och ansluten till tjänsten sms-livräddare. Det är vi väldigt tacksamma för. Även om vi sysslar med friskvård kan det hända saker på golfbanan. Vi har 1 200 medlemmar och en hel del gäster under högsäsong.

Sievert Hansson, ordförande Oskarshamns Golfklubb

5
Marklund

K-G och Annika Lundgren har varit uppmärksamma på okända telefonnummer och hittills undvikit att bli utsatta för bedrägeri. De uppskattar Sara Westerbergs information om hur man ska skydda sig från att bli lurad.

Minskar risken för bedrägeri

Nästan dagligen har ett okänt nummer ringt på telefonen.

Men Annika Lundgren har avböjt att svara.

– Jättebra. Man behöver inte svara om man känner sig osäker, förklarar Sara Westerberg.

Bedrägerier via telefonsamtal, SMS eller hembesök har blivit ett allt större samhällsproblem som drabbar människor i alla åldrar. Under det senaste året har Häradssparbanken utökat antalet informationsträffar för att göra kunderna uppmärksamma på hur man ska gå till väga för att både skydda sig själv och sina närstående.

Kalender

– Det har varit väldigt efterfrågat och uppskattat. Vid i stort sett varje möte är det någon eller några som har blivit utsatta för bedrägeriförsök, berättar Sara Westerberg på Häradssparbankens marknadsavdelning.

Tydliga varningstecken

Såväl de lokala kunder som har blivit utsatta, som de anmälningar

som polisen har fått, kan vittna om hur förslagna bedragarnas tillvägagångsätt oftast är. De kan exempelvis utge sig för att ringa från banken med ett manipulerat telefonnummer och erbjuda hjälp för att lösa ett påhittat problem. Samtidigt försöker de forcera och stressa upp situationen för att få den utsatta personen att tänka irrationellt.

– Det finns några tydliga varningstecken på att det kan röra sig om bedrägeri; en oväntad kontakt som uppger att det är bråttom att lösa ett problem och uppmanar till att logga

TRE TIPS FÖR ATT

BLI SVÅRLURAD:

• Lägg på om samtalet känns obekvämt, stressande eller konstigt.

• Logga inte in med säkerhetsdosa eller e-legitimation – exempelvis BankID – på någon annans uppmaning.

• Banken ringer aldrig för att be någon logga in eller lämna ut personliga uppgifter.

in med e­legitimation, koder eller med säkerhetsdosa, förklarar Sara Westerberg och råder alla som känner sig utsatta att behålla lugnet och inte lämna ut någon personlig information på någon annans uppmaning.

Förberedd anledning

Likaså betonar hon att det är bra att avbryta kontakten tidigt om man känner sig orolig eller osäker. Det underlättar för att kunna fatta ett välgrundat beslut och inte göra något förhastat.

– Vi rekommenderar också att ha en anledning förberedd till varför man inte har tid att prata vidare om någon ringer. Exempelvis att man är på väg ut, att färdtjänst väntar eller något annat.

Genom att inte svara på okända telefonnummer har K­G och Annika Lundgren från Mönsterås undvikit att hittills bli utsatta för bedrägeriförsök. Men de känner en viss oro.

– Därför är det väldigt bra att Häradssparbanken går ut med den här informationen. Det är lätt att bli lurad om man inte är uppmärksam och vet hur bedragarna går till väga, säger de.

6

Therése har siktet inställt

En stark revanschlust.

Så beskriver IK Oskarshamns nytillträdda klubbdirektör sina känslor efter uttåget ur SHL.

– Utmaningar är en stor drivkraft. Min plan är att vi ska framåt och uppåt igen, säger Therése Elofsson leende.

Att Therése en dag skulle ta plats i direktörsstolen var knappast något som fanns i tankarna när hon kom i kontakt med IK Oskarshamn för drygt fem år sedan. Förhoppningen var att tillfälligt kunna kombinera sitt sportintresse med konsultuppdrag inom försäljnings­ och affärsutveckling.

– Det var precis innan IK avancerade till SHL och blev en betydligt mer spännande resa än jag hade kunnat drömma om. Två och ett halvt år senare anställdes jag som kommersiell chef och så småningom gick jag in i rollen som vice klubbdirektör, berättar hon.

Liknande moment

Med bakgrund som marknadschef för både Hultsfredsfestivalen och FKP Scorpio, som bland annat drev Bråvallafestivalen, kan Therése dra tydliga paralleller mellan musik­ och

Hästarna hemma i Mörlunda tar en stor del av Therése Elofssons fritid i anspråk.

IK Oskarshamns klubbdirektör Therése Elofsson har siktet inställt. Hennes målsättning är att ta klubben framåt och uppåt igen.

"Mitt mål är att jobba stenhårt tills vi är tillbaka på samma nivå igen."

idrottsbranschen som hon har stor nytta av i sitt arbete.

– Organisationerna liknar varandra, inte minst när det gäller livemomentet. Men även all planering, partners, kommunikation och biljettförsäljning. Ideell kraft är också oerhört viktig.

Musiken ligger henne fortfarande varmt om hjärtat och hon försöker fortfarande gå på en del konserter i den mån det finns tid och möjlighet. Annars tar de två hästarna hemma i

THERÉSE ELOFSSON

ÅLDER: Fyller 50 år i juni

FAMILJ: Make Mikael, barnen

Frans, 18, och Majken, 14 år, hästarna Missy och Remi, hund samt tre katter

BOR: Hus i utkanten av Mörlunda GÖR: Klubbdirektör och kommersiell chef i IK Oskarshamn

FRITID: Har två hästar, en hund och är engagerad i dotterns fotbollslag.

Mörlunda en stor del av hennes fritid i anspråk.

– Sedan har jag även engagerat mig i min dotters fotbollslag. Jag är väl någon form av lagledare, förklarar Therése leende.

Tvekade aldrig

En roll som hon numera även axlar i IK Oskarshamn. När hon fick frågan i samband med omorganisationen efter uttåget ur SHL var det ingen tvekan.

– Jag vågar att satsa och utmana. Dessutom har jag bred kompetens och ser många utvecklingsmöjligheter för klubben. Mitt mål är att jobba stenhårt tills vi är tillbaka på samma nivå igen.

Att ta över ledarskapet under en turbulent tid med många tuffa beslut ser Therése Elofsson också som en spännande utmaning.

– Hade det varit helt tyst efter de åtgärder vi har vidtagit hade jag varit mer orolig. Alla reaktioner visar att hockeyn verkligen berör många människor häromkring, konstaterar hon.

7

Etablering som ger ännu mer närhet

Ytterligare ett steg närmre kunderna och det personliga mötet. Sedan början av januari finns Häradssparbanken på plats i centrala Oskarshamn med ett dagligen bemannat kontor.

– Det är en lyckad etablering som har tagits emot mycket väl, konstaterar vd Christel Ödell.

Med en fjärdedel av kunderna, både privat och företag, i Oskarshamn har tankarna kring ett kontor funnits länge. I slutet av 2023 blev tankarna verklighet då Häradssparbankens kontor i Oskarshamn, en våning upp på Östra Torggatan intill Hotell Post, bjöd in allmänheten till invigning. Den 8 januari i år öppnade kontoret officiellt.

– Det var väldigt stort intresse redan från start och med facit i hand kan vi konstatera att etableringen i Oskarshamn har varit väldigt lyckad. Förutom att vi har blivit mycket väl mottagna av både kommun och näringsliv och redan etablerat oss som en samhällsaktör i kommunen, har kontoret i Oskarshamn även resulterat i många nya kunder, förklarar Christel Ödell nöjt.

Vikarierande privatmarknadschef Margareta Liljebjörn och vd Christel Ödell ser stora fördelar med Häradssparbankens etablering i Oskarshamn.

"Vi upplever att både våra gamla och nya kunder uppskattar att få träffa sin bankrådgivare personligen."

Personliga möten

Med hög tillgänglighet, kundnärhet och personliga möten har Häradssparbanken skapat en egen nisch i tider av neddragningar och minskad service. Genom att öka den lokala närvaron med kontor i Oskarshamn skapas ännu högre tillgänglighet och närhet samt ytterligare möjligheter till personliga möten.

– På kontoret i Oskarshamn erbjuder vi framför allt bokade möten och rådgivning. Vi upplever att både våra gamla och nya kunder uppskattar att ha en exklusiv tid för sitt möte och få träffa sin bankrådgivare personligen.

Trivsel hög prioritet

I likhet med Häradssparbankens kontor i Mönsterås är kontoret i Oskarshamn inredd med en känsla av igenkänning, värme och lokala inslag. Att skapa trivsel för både kunder och personal har haft högsta prioritet.

– Lokalernas utformning och design inbjuder till både personliga möten och större sammankomster. Det här är en miljö där människor ska kunna träffas under såväl enskilda som mera dynamiska och kreativa former.

"Det här är en miljö där människor ska kunna träffas under dynamiska och kreativa former."

Förutom att komma närmare kunderna framhåller Christel Ödell även hållbarhetsaspekten med ett kontor i Oskarshamn.

– Genom att erbjuda våra kunder i Oskarshamn att träffa sin kontaktperson från Häradssparbanken på hemmaplan minskar både antalet resor och tidsåtgång väsentligt, betonar hon.

8

De tillgodoser hög tillgänglighet, kundnärhet och personliga möten. Placeringsrådgivare Marie Mohs, marknadsansvarige Robert Schöttke, kundstöd företag Liselotte Kämpe, vd Christel Ödell och privatrådgivare Yvonne Folkesson finns på plats för kunderna på Häradssparbankens kontor i Oskarshamn.

OM HÄRADSSPARBANKENS KONTOR I OSKARSHAMN:

Kalender

Kalender

– Vi samarbetar sedan flera år tillbaka med dem både genom företaget och privat. De är offensiva i sin marknadsföring, vilket gör det extra roligt att arbeta ihop, och att de nu följer sin devis "Kom närmre!" underlättar ytterligare.

Peter Törnström, Rekordfabriken

Kalender

– När jag nyligen behövde byta ut min bankdosa slapp jag resan till Mönsterås och kunde snabbt och smidigt få det gjort i Oskarshamn efter jobbet. Även om många bankärenden kan göras digitalt uppskattar jag alltid det personliga mötet.

Malin Brunby, Oskarshamn

– Det ligger helt i linje med deras profil att vara lokala och personliga. Som både företagare och privatperson uppskattar jag närheten och flexibiliteten. Tiden är värdefull och det är enkelt och effektivt att göra sina bankärenden i Oskarshamn.

Tomas Ingvarsson, SARV & G2V Energi

9

Sommarens evenemang & aktiviteter

MED HÄRADSSPARBANKEN SOM ARRANGÖR ELLER SAMARBETSPARTNER

15-16 juni

Friidrottscamp för barn under ledning av Oskarshamns SK

17 juli

Allsång på Torget samt barn- och familjeshow med Sean Banan

Vecka 30

O-ringen Smålandskusten där

Sparbankerna i Kalmar län tillsammans är etappvärd för etapp 4 (läs mer på sid 22-23)

10 augusti

Fliserydsdagen med allt från fordonsutställning och bingopromenad till musikalisk underhållning

14 september

Hälso- och hållbarhetsmässa med föreläsningar, aktiviteter och utställningar på Munken hotell och konferens

3-30 juni

Mönsterås Fotoklubb har fotoutställning i eventrummet på Häradssparbanken i Mönsterås

18 juli

Lions sommarmarknad i Köpingen med massor av knallar och marknadserbjudanden i butikerna

1-30 augusti

Konstutställning med Jan Hultman i eventrummet på Häradssparbanken i Mönsterås

13 augusti

Fordonskväll i Hembygdsparken i Mönsterås med mopeder och traktorer samt motorcyklar och bilar

14-22 september

Hållbarhetsvecka med aktiviteter kring social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i kommunen

Tävling

28-29 juni

Oknöfestivalen med musik- och familjeunderhållning där Häradssparbanken är huvudsponsor

27 juli

Traktorrace på Boo Gård i Mönsterås där Häradssparbanken medverkar med monter

10 augusti

Mönsterås Boule Club arrangerar bouletävling på Häradsvallen med cirka 200 deltagare

5 september

Häradssparbankens Scramble över nio hål i tvåmannalag på Mönsterås Golfbana

Leta & vinn!

Hur många "Kom närmre"-logotyper hittar du i tidningen? Skicka in det rätta antalet på info@haradssparbanken.se och var med i utlottningen av ett av tre presentkort hos Mönsterås Handel på 1 000 kr. Tävlingen pågår fram till 31/8 2024.

Denna logotyp räknas ej

Lycka till! 10
Foto: Peter Holgersson, bildbyrån

Populär allsång åter på Torget

Diggi-diggi-diggi-ding-ding-ding, den 17 juli glider Kingen in… Sean Banan är en av artisterna på scenen när Häradssparbanken åter arrangerar Allsång på Torget. Han får celebert sällskap av David Lindgren, Shirley Clamp och gruppen Show Fever.

Redan på eftermiddagen onsdag den 17 juli inleds festligheterna med en fartfylld Sean Banan Show. Han kommer senare på kvällen även att göra ett gästspel under Allsång på Torget. – Att de yngres favorit Sean Banan inleder dagen känns som en perfekt start på vårt populära och återkommande sommararrangemang på Torget, konstaterar Häradssparbankens marknadsansvarige Robert Schöttke.

Hög kvalitet på artister Allsång på Torget har lockat man ur huse sedan starten 2010, i samband med Häradssparbankens 100­årsjubileum, och har sedan dess varit ett mycket uppskattat och återkommande evenemang.

– Ända sedan allsången inleddes har vi satsat på hög kvalitet och artister för alla smakriktningar och åldrar. Sommarens startfält med David Lindgren, Shirley Clamp och Show Fever är inget undantag. Dessutom blir det

Kalender

en riktig tvådagarsfest med Lions sommarmarknad dagen efter, framhåller Robert Schöttke.

Helt gratis

En bidragande orsak till framgången är också den kända allsångsledaren Peje Johansson som har varit med sedan start och även har mycket kontakter i musikvärlden.

– Det är ett fantastiskt arrangemang som har fått stort genomslag även i artistsverige. Som Shirley Clamp uttryckte det; Vad kul att äntligen få komma till allsången i Mönsterås!

I likhet med tidigare år är hela kalaset gratis och förhoppningen är att åter kunna bjuda på en fullsatt helkväll på Torget med fint väder och allsångshumöret på topp.

– Det här är definitivt en av sommarens höjdpunkter, säger Robert Schöttke och betonar samtidigt att allsången möjliggörs tillsammans med medarrangörer och samarbetspartners.

Den 17 juli utlovas folkfest på Torget i Mönsterås när Häradssparbanken arrangerar allsång med kända och folkkära artister.

Slog igenom med dunder och brak i tv-programmet "Floor Filler", släppte singeln "Skaka rumpa" och blev sedan Sveriges mest älskade banan tack vare sina Melodifestivalbidrag "Sean den förste Banan", "Copacabanana" och den klassiska jullåten "Gott nytt jul". Är nu på turné med sin scenshow och budskap om att alltid våga vara sig själv.

DAVID LINDGREN

Har med sina tre finalplatser och två år som programledare för Melodifestivalen verkligen etablerat sig i svenska folkets hjärtan. Som ciceron för Diggiloo, Sveriges största sommarturné, har han visat sin mångfald och folklighet. Dessutom har han medverkat i flertalet musikaler och krogshower som Mamma Mia och Hairspray.

SHIRLEY CLAMP

Blev ett med svenska folket när hon 2004 som rödhårig yrhätta med magisk sångröst damp ner i Melodifestivalen och slutade på andra plats med Låten ”Min Kärlek”. Har under senare år skapat en sing-up-show där hon blandar sina favoritlåtar med vardagshumor och reflektioner över händelser och kontraster i sitt liv både som artist, dotter och mamma.

SHOW FEVER

Showgrupp med bland annat Oskar Berlevik från Blomstermåla. Han har jobbat med showbiz i olika former och tidigare medverkat i Hotell Munkens Julshow och Strandagalan. Kommer till allsången med Malene Mørch och Emmelie Walldenstjärna i gruppen Show Fever.

11
Årets artister
Kalender påAllsångtorget 17 juli
Foto: Magnus Ragnvid Foto: Sean Banan

Kalender

Eleverna Vincent Andersson och Maja Partyka i årskurs 3 på Fliseryds skola uppskattar tipsen från Sara Westerberg kring hur man ska hantera och spara sina pengar.

FRAMTIDA FRIHET MED

ETT TIDIGT SPARANDE

Att köpa en egen mobiltelefon står högst på önskelistan för nioåriga Maja Partyka.

För att nå dit är hon väl medveten om att det krävs en hel del sparande.

När Sara Westerberg, projektledare för Unga och Ekonomi på Häradssparbanken, besöker årskurs 3 vid Fliseryds skola handlar det om att både informera och inspirera. Målsättningen är att få eleverna att inse att de själva kan göra skillnad genom att tidigt lära sig att hantera sin ekonomi.

– Det är jättebra att prata om pengar med sina föräldrar. Ju mer insatt man är kring pengar och ekonomi desto enklare är det att förstå hur det hänger ihop och kunna spara till det man vill köpa så småningom, förklarar hon för klassen.

Informationen till eleverna omfattar bland annat hur man tar hand om sina pengar i digital form via exempelvis bankkort och swish samt vikten av att inte lämna ut sina koder till obehöriga.

Genom att själva placera ut bilder på olika saker efter dess värde på en kostnadsstege får eleverna även praktiska erfarenheter kring vardagsekonomi.

– Om en påse godis kostar så här mycket kan man ju faktiskt spara en hel del på att äta lite mindre, konstaterar Ivan­Louie Syrén

efter att ha satt upp sin bild på kostnadsstegen.

Just spartipsen är något som engagerar de yngre. Vincent Andersson sparar just nu till ett nytt dataspel och för Maja Partyka hägrar en egen mobiltelefon.

– Att ta hand om och hushålla med sin ekonomi är viktigt för alla. Därför är det bra att man tidigt får insikt om pengars värde. Den som har mest pengar är inte alltid lyckligast. Men det är en stor frihet att ha en sparad slant när det är något som man vill ha eller behöver köpa, framhåller Sara Westerberg för klassen.

Med kostnadsstegen får eleverna konkret insikt kring vad olika saker kostar och hur man bör prioritera.

Influerar

Som ung flykting drömde han om en trygg ekonomi för sig själv och sin familj.

I dag är Mohammed Salih en av Sveriges främsta influencers inom ekonomi och inspirerar en bred målgrupp genom sitt instagramkonto ”Mohammeds väg till miljonen”.

Förutom de 78 000 följare som han når kontinuerligt via sina sociala medier medverkade Mohammed Salih även i vinterns föreläsning med PengaPeppen. Tillsammans med initiativtagaren Moa Tyborn besökte han Mönsterås för att uppmuntra och inspirera både föräldrar och barn till en öppen, rofylld och lärorik dialog om pengar.

– Det här var något jag gjorde för att jag älskar att träffa människor i alla åldrar och få dem att tänka till kring sin ekonomi och inspirera till sparande, förklarar han.

Trots knapra ekonomiska förhållanden under lång tid på flykt i barndomen hade Mohammed själv en öppen dialog kring pengar med sina föräldrar. Det låg så småningom till grund för hans eget intresse för ekonomi och sparande som tog fart på allvar i yngre tonåren.

Klirr i klassk

Technology och Kapitalinvest visade sig vara perfekta val i fondportföljen.

Det kan klass 9C vid Parkskolan i Mönsterås intyga efter att ha vunnit årets upplaga av Fondmästerskapen.

Sedan oktober förra året har de tre niondeklasserna vid Parkskolan satt sina ekonomiska kunskaper på prov.

– Varje klass har fått 100 000 kronor i fiktiva pengar att placera i olika fonder som de själva väljer. Den fondportfölj som sedan ger störst avkastning vinner, förklarar Sara Westerberg.

12

om vägen till miljonen

MOHAMMEDS TIPS PÅ HUR

MAN PRATAR OM PENGAR

MED BARN:

• Börja tidigt och introducera enkla koncept om pengar – exempelvis skillnaden mellan mynt och sedlar och skillnaden mellan att spara och spendera.

• Använd konkreta exempel – låt barnen använda fysiska pengar och spara i traditionell spargris.

• Spela pengaorienterade spel som exempelvis Monopol som ger en konkret upplevelse om pengars värde.

• Låt barnen vara med när man planerar familjebudgeten och diskuterar kostnader för vardagliga utgifter.

• Förklara vikten om att spara för framtida mål och grundläggande tankar kring investeringar.

– Pengar och dess värde är ganska abstrakt i dagens nästintill kontantlösa samhälle och svårt att både förklara och förstå. Därför blir det allt viktigare att man som förälder pratar om pengar med sina barn. Det kan handla om allt ifrån när barnen är redo för eget bankkort, till veckopeng och hur man ibland måste prioritera för att få pengarna att räcka, säger han.

Sara Westerberg tillsammans med Moa Tyborn och Mohammed Salih från Pengapeppen när de pratade pengar med elever från Parkskolan och Mönsteråsgymnasiet.

assan med rätt fonder

Fondmästerskapen arrangeras av Häradssparbanken sedan ett antal år tillbaka med syfte att inspirera och utbilda ungdomar i privatekonomi. I samband med att tävlingen inleddes förra hösten var eleverna inbjudna till Häradssparbanken.

– Där fick de en spargenomgång och information kring hur man placerar fonder och vad man bör tänka på. Genom att ge eleverna kunskap och olika valmöjligheter vill vi få dem att förstå att de kan påverka sin ekonomi.

Stort intresse

Under tävlingens gång har de medverkande klasserna fått regelbunden uppdatering varje månad kring hur

deras fondplaceringar har utvecklats. Genom att själva kunna följa och påverka sina fondval har tävlingen skapat stort engagemang bland eleverna. I slutet av maj stod det klart vilken klass som hade lyckats bäst.

– Det har varit väldigt kul att se hur våra fonder har utvecklats. Det här är verkligen en tävling som har gett större förståelse för ekonomi och triggat till framtida sparande, säger Esma Hodzic Mehic från klass 9C som knep förstaplatsen i Fondmästerskapen.

För klass 9C innebar segern ett tillskott på 5 000 kronor till klasskassan. På andra plats kom klass 9B som vann 3 000 kronor och trea blev klass 9A som vann 2 000 kronor.

Klass 9C lyckades bäst i Fondmästerskapen och fick sin fondportfölj att växa mest. Som belöning vinner klassen 5 000 kronor till klasskassan.

13
Foto: Privat

Giftermål med pompa och ståt

Det slog inte direkt gnistor om deras första dejt för åtta år sedan. Men det såddes ett frö av kärlek som så småningom började spira. I sommar gifter sig Marie Engström och Martin Eriksson med pompa och ståt i Kalmar domkyrka och sedan följer två dagars bröllopsfestligheter på Öland.

Det råder febril aktivitet på den lilla gården Smisserum utanför Kristdala, som paret köpte och flyttade till för drygt tre år sedan. Treåriga dottern Anastasia följer intresserat mammas och pappas förberedelser inför den stora dagen.

– Pappa ska laga raggarbilen, berättar hon glatt.

Bilen hon syftar på är en Lincoln Continental Cabriolet ­64. Den ska både ta bröllopsparet från kyrkan i Kalmar till logen för festen vid Lundegård på Öland och hade även en avgörande betydelse för att Marie, 29, och Martin, 30 år, överhuvudtaget fick kontakt med varandra.

– Jag var ute på en dejtingsida på nätet när jag fick syn på Martins profilbild där han bar cowboyhatt och stod vid sin raggarbil. Det var den bilden som gjorde att jag fastnade för honom och bestämde mig för att skriva till honom, berättar Marie.

"Detta är något som man bara gör en gång i livet. Ska vi gifta oss så ska vi göra det ordentligt."

Även om den första fysiska dejten, i februari 2016, slutade med ett beslut om att inte ses mera dröjde det bara ett par dagar innan Martin började höra av sig igen.

– Jag behövde väl lite tid att reflektera, konstaterar han leende. Men insåg ganska snabbt att vi hade mycket gemensamt. Dessutom tyckte jag ju att Marie var väldigt söt.

Drömhuset

Bröllopsparet Martin Eriksson och Marie Engström samt treåriga dottern Anastasia njuter av sitt paradis på den lilla gården Smisserum utanför Kristdala som de flyttade till för några år sedan.

Den andra dejten gick desto bättre och sedan dess har paret varit oskiljaktiga. Knappt ett år efter att de hade

träffats köpte de ett gemensamt hus i Århult, utanför Oskarshamn, som började renoveras. Uteblivet bygglov för ett välbehövligt garage fick dem så småningom att börja se sig om efter nytt boende. Maries dröm om en hästgård ledde dem till Smisserum och den lilla gården med tillhörande mark på 4,2 hektar.

– Det här är vårt paradis. Nu kommer vi inte att flytta mer. Någon häst har vi inte skaffat ännu. Däremot höns och ankor och snart grisar och får, berättar Marie som var höggravid när flyttlasset gick för drygt tre år sedan.

"Pappa ska laga raggarbilen."

Det var också här, i vardagsrummet, som Martin friade – sent på kvällen ­ den 20 juni förra året.

Två av Martin Erikssons ögonstenar; blivande hustrun Marie Engström och hans Lincoln Continental Cabriolet -64. Bilen spelade dessutom en viktig roll när paret träffades.

Kalender

Ett frieri som inte gick helt enligt planerna. Men som trots, eller tack vare, detta blev helt oförglömligt. Paret hade tidigare pratat om att gifta sig. När Martin sedan lade locket på började Marie tro att han hade ångrat sig och bestämde sig för att konfrontera honom.

– När jag ringde honom fick jag besked att vi skulle prata om det efter jobbet. Jag förväntade mig det värsta och fick nästan en chock när han mötte mig i kostym, med tända ljus och kräftor på bordet. Det var ett helt fantastiskt frieri även om det inte var enligt Martins planer då jag skyndade på allt, förklarar Marie med instämmande leende från den blivande maken.

Den 15 juni är den stora dagen. Även själva bröllopet kommer att gå i traditionens tecken – ett prinsessbröllop, som Marie beskriver det.

Tvådagarsfest

MARIE OCH MARTINS TIPS FÖR BRÖLLOPSBUDGETEN:

• Börja planera tidigt. Det blir inte alltid som man har tänkt sig och det påverkar kostnaderna.

• Gör upp en budget för alla tänkbara kostnader och spara på ett dedikerat bröllopskonto.

• Mycket av det som ska köpas in finns på loppisar och second hand. Det blir mycket billigare.

• Samla inköpen till Black Friday om möjligt. Vi köpte bland annat lampor och belysning till mycket bra priser.

• Ikeas lakan kan även användas som bordsdukar. Det blir mycket billigare än att köpa dyra linnedukar.

• Ta hjälp av vänner och släkt under själva bröllopsfestligheterna. Det blir billigare än att hyra in personal.

Som traditionen bjuder är bröllopet planerat att hållas ett år efter frieriet.

Efter att ha reviderat de ursprungliga planerna har paret begränsat sig till totalt cirka 80 inbjudna bröllopsgäster. Festligheterna kommer att pågå i två dagar med själva bröllopet, middag och bröllopsfest på lördagen och sedan ”bakispizza” och paketöppning på söndagen. Därefter åker bröllopsparet själva i väg på ett par dagars glamping, en kombination av glamour och camping, för att koppla av och smälta alla intryck.

– Budgeten för hela bröllopet är närmare 150 000 kronor och då har vi ansträngt

Det är många bitar som ska på plats inför bröllopet. Rätt bordsplacering är A och O för en lyckad fest.

oss för att hålla kostnaderna nere. Å andra sidan är ju detta något som man bara gör en gång i livet. Ska vi gifta oss så ska vi göra det ordentligt, konstaterar brudparet samstämmigt.

Framgångsrik generationsväxling. Sedan 2012 har ägarstrukturen successivt förändrats på Plåtson med Häradssparbanken som viktigt stöd. Bill Sturesson, Johan Rosengren, Ulf Rosengren, Marcus Hellens, företagsrådgivare Ulf Karlsson och Pär Henriksson. På bilden saknas delägare Erik Hjelm.

Nya mål på fortsatt framgångsresa

Yrkesutövningen är i grund och botten densamma. Samtidigt är det en milsvid skillnad mellan det plåtslageri som startade 1982 och den verksamhet som Plåtson i dag bedriver.

– Det har varit en fantastisk utveckling, konstaterar vd Johan Rosengren.

Tillsammans med Erik Hjelm, Marcus Hellens och Pär Henriksson är han andra kullen ägare till det framgångsrika företaget. En generationsväxling som inleddes redan 2012 i samband med att Ulf Rosengren aviserade sitt utträde.

– När Ulf slutade var min intention att fortsätta att driva Plåtson vidare lokalt, förklarar Bill Sturesson som var med och startade plåtslageriet tillsammans med Ulf och Lasse Linderson.

Större lokaler Lösningen blev att plocka in de erfarna och kompetenta medarbetarna Johan Rosengren och Erik Hjelm i ägarstaben. Fyra år senare utökades ägartrion till en kvartett då även Marcus Hellens anslöt.

– Vi växte stadigt och vill behålla kompetensen i huset. Så det var ett naturligt val, säger Bill Sturesson som själv lämnade sin post 2022 och

ersattes av Pär Henriksson som hade värvats från Scania några år tidigare. I samband med detta firade Plåtson 40­årsjubileum och flyttade samtidigt in i nya ändamålsenliga lokaler på Gjutaregatan, där hela verksamheten kunde samlas under ett och samma tak. En nödvändighet med tanke på den expansion som hade pågått under många år.

– Större lokaler var ett måste för att kunna fortsätta utvecklingen inom alla våra verksamhetsområden.

Portar

Ägarkvartetten syftar på såväl den ursprungliga byggnadsplåt­ och smidesverksamheten som industriservice och montering och driftsättning av garage­ och industriportar. – Inom portverksamheten har vi haft en enorm utveckling och nyligen tecknades ett nytt avtal med en leverantör i Tjeckien som gör att vi kan öka ytterligare, säger Marcus Hellens. Detsamma gäller industriservice där

kontroll och reparation av transportstativ från Scania har varit ett stort uppdrag sedan 2012. En verksamhet som nu är på gång att utökas ytterligare genom ett nytt avtal med Scania.

– Det är ett samarbete som vi är väldigt stolta över. Det innebär också att vi kommer att investera i ytterligare en 3D­scanner, förklarar Pär Henriksson.

Även en rad nya större projekt är på ingång. Framtiden ser onekligen ljus ut för det anrika plåtslageriet som i dagsläget har närmare 70 anställda inklusive filialen i Västervik.

– Det är inte utan att man känner stolthet över hur de yngre förmågorna har förvaltat verksamheten, betonar Ulf Rosengren med instämmande nickar från Bill Sturesson.

– Vi hade å andra sidan inte varit där vi är i dag utan våra företrädare. Det är dessutom tryggt att ha den kompetensen tillgänglig att kunna luta oss emot, konstaterar Marcus Hellens och de övriga efterträdarna.

16
"Det är inte utan att man känner stolthet över hur de yngre förmågorna har förvaltat verksamheten."

SÄTTER PUSSELBITARNA PÅ PLATS

En spännande framgångsresa.

Så beskriver Häradssparbankens företagsrådgivare Ulf Karlsson Plåtsons ägarskifte och utveckling som han har följt från första parkett sedan 2012.

Som företagsrådgivare spelar han en viktig roll när det gäller de ekonomiska delarna i samband generations- och ägarskifte.

– Vi strävar efter att ha en så nära och transparant kontakt som möjligt med våra företagskunder. Ju tidigare vi kommer in i processen kring ett ägarskifte – desto bättre.

Han betonar att det är många pusselbitar som ska falla på plats i samband med en överlåtelse. Både för de befintliga ägarna och de som ska överta verksamheten.

– Ett ägarskifte kan se ut på väldigt många sätt och kan både vara en snabb process och mera långdragen. Som företagsrådgivare har vi tillgång till hela bankens nätverk och den specialistkompetens som ofta krävs inom flera olika områden, förklarar han.

"Ett ägarskifte kan se ut på väldigt många sätt."

Samarbetet mellan Häradssparbankens företagsrådgivare och kunder omfattar det mesta som rör ekonomin – från finansiering till sparande, placeringar och mycket mer.

– Att ha nära, personliga och kontinuerliga kontakter underlättar samarbetet väsentligt. Är jag väl bekant med ett företags verksamhet och ägarna är det betydligt enklare för mig att hitta passande lösningar, säger Ulf Karlsson. Något som Plåtsons företrädare kan instämma i till fullo.

– Vi har alltid haft ett nära samarbete med Häradssparbanken. Deras tillgänglighet och engagemang har spelat en viktig roll för vår utveckling och framgång. De har stor lokal kännedom och förstår vår marknad, betonar Johan Rosengren och de övriga ägarna.

Byggnationen av den nya bryggan i Havslätt i Oskarshamn sätter kunskaperna hos Plåtsons medarbetare på prov. Vid sidan av byggnadsplåt och smidesverksamhet utför det anrika plåtslageriet även industriservice samt portmontering.

Företagsrådgivare Ulf Karlsson framhåller nära, personliga och kontinuerliga kontakter som viktiga förutsättningar för ett bra samarbete.

17
Kalender

Sedan 1996 har Lectus Produktion tillverkat den prisade museifällpallen Stockholm II. Framgångarna har fått vd Johan Björnholm att fundera på ytterligare egna produkter från familjeföretaget.

Prisad pall med unik design

Den finns representerad på såväl MoMA i New York, Tate Britain i London och Nationalmuseum i Stockholm som ytterligare drygt 2 250 museer över hela världen.

Vad få vet är att den prisade museifällpallen Stockholm II tillverkas av Lectus i Mönsterås.

Produktionen inleddes 1996 i samband med att en av de internationellt mest erkända svenska formgivarna, Hans Ehrich och företaget A&E Design, åtog sig att utveckla en pall som Nationalmuseum kunde erbjuda sina besökare. Han lyckades skapa en prototyp för en fällpall med två identiskt lika halvor som föll museets ledningsgrupp helt i smaken.

– Vi hade tidigare haft en del uppdrag mot möbelindustrin och det bidrog nog till att Hans Ehrich kontaktade oss för produktutveckling och tillverkning av fällpallen, berättar Lectus Produktions vd Johan Björnholm som är tredje generationen i familjeföretaget som bland annat jobbar med avancerad rörbockning, pulverlackering, svetsning och montering.

Johan Björnholm betonar att ursprungsmodellen Stockholm II var i stort sett fulländad redan från start. Den unika konstruktionen och

designen gjorde stor succé bland museibesökarna och efterfrågan ökade stort från andra museer, konstgallerier, skolor och även privatpersoner över hela världen. Fällpallen har belönats med bland annat utmärkelsen ”Utmärkt svensk form” och ”Red Dot Design – Best of the Best”.

133 000 pallar

– Under årens lopp har vi sedan utvecklat pallen för olika marknader och ändamål. New York är lite kraftigare och större och speciellt utvecklad för den amerikanska marknaden, Chicago är allroundpallen med lite lägre sitthöjd för att passa vid ett matbord och

Bakom den unika designen av museifällpallen ligger formgivaren Hans Ehrich och företaget A&E Design. Pallen finns på Nationalmuseum i Stockholm och ytterligare 2 250 museer över hela världen.

Snupi är barnpallen. Hittills har vi tillverkat närmare 133 000 pallar totalt, förklarar Johan Björnholm.

Fler produkter

Fällpallen är den enda egna produkten som både tillverkas och säljs av Lectus Produktion. I övrigt handlar det huvudsakligen om legotillverkning mot möbel­ och fordonsbranschen.

– Uppmärksamheten kring i synnerhet Stockholm II har varit väldigt kul och inspirerande. Det har medfört att det finns vissa funderingar på att ta fram ytterligare egna produkter. Men det är ännu inget klart, berättar Johan Björnholm hemlighetsfullt.

18
Foto: Mikael Sjöberg Foto: Peder Björkegren

Med hela världen som arbetsplats

Från en röd stuga i Timmernabben till hängivna datorspelare runt om i hela världen.

Henrik Sonesson har, genom sitt företag Nabb Gaming, bland annat varit ytterst delaktig i utvecklingen av den internationella spelsuccén Helldivers II.

Avståndet mellan den rogivande miljön i 1800­talsstugan på Varvsvägen i Timmernabben och den blodiga frihetskamp som soldaterna i Helldivers utkämpar i en fientlig galax kan knappast vara större. Men det är ändå här, framför sin datorskärm, som Henrik Sonesson har dragit sitt strå till stacken i utvecklingen av det hyllade samarbetsskjutspelet som tidigare i år introducerades till de flesta stora spelplattformar över hela världen.

– Det känns riktigt häftigt. Sedan spelet släpptes i februari har det varit en global toppsäljare med upp till 800 000 användare samtidigt runt om i världen, konstaterar han nöjt.

Från Österlen

I sin roll som spelprogrammerare kodar Henrik bland annat design, arkitektur och logik på uppdrag av olika spelföretag. Det är knappast en slump att karaktärerna har sina olika funktioner och rör sig som de gör.

Framför datorn i hemmet i Timmernabben utvecklar och programmerar Henrik Sonesson olika typer av datorspel som når spelare över hela världen.

huset i Timmernabben 2015.

– Eftersom min sambo har sina rötter här kändes det naturligt att flytta hit, berättar Henrik.

Oftast sitter han ensam hemma på kammaren och jobbar vid datorn. För att hålla sig ajour med spelvärlden är han själv en flitig spelare inom en rad olika genrer.

– Det finns ofta en grundidé kring hur ett spel ska se ut och fungera. Sedan kommer jag in och bidrar med mina kunskaper som programmerare, förklarar han.

Henrik kommer ursprungligen från Österlen. I samband med en spelutvecklingsutbildning på dåvarande högskolan i Kalmar träffade han sin blivande sambo Anna. Efter en sejour i Malmö hittade paret det idylliska

– Sedan tar jag ofta en promenad genom samhället mitt på dagen. Det är en fantastiskt fin miljö och det kan också ge mycket inspiration. Förhoppningen är att Henrik Sonesson ska kunna fortsätta med sitt företag och samtidigt vidga vyerna som spelprogrammerare.

– Det finns väldigt många roliga projekt i branschen där jag kan bidra med mina kunskaper och sätta personliga avtryck. Det gäller bara att komma i kontakt med de stora spelföretagen och visa att det går att nå ut i världen. Även från lilla Timmernabben, säger han leende.

Samarbetsskjutspelet Helldivers II är en global succé med upp till 800 000 användare där Henrik Sonesson till stor del ligger bakom spelkaraktärernas funktioner.

19
Foto: Sony Interactive Entertainment

Pensionärspar på rull mot nya mål

Snöstorm i kombination med breda sommardäck var inte den bästa kombinationen.

Men Ulf och Ninni Kassell har inte gett upp drömmen om att så småningom nå den norska Atlantkusten med sin Ford Mustang Cabriolet.

Att ge sig i väg på spännande och dramatiska bilutflykter bidrar till att sätta guldkant på tillvaron för pensionärsparet på Oknö. Men egentligen behöver de inte åka så långt för att njuta fullt ut av livet.

– Det räcker egentligen med att luta sig tillbaka hemma i soffan och blicka ut över Mönsteråsviken. Havet bjuder på ett fascinerande skådespel och det är inte ovanligt att se havsörnar som glidflyger över strandkanten, förklarar Ulf och hans hustru nickar instämmande.

Även om paret har bott i Mönsterås i 22 år vittnar dialekten fortfarande om ett helt annat ursprung.

– Vi är från Stockholm och bodde tidigare i Grödinge utanför Botkyrka, utan någon som helst tidigare koppling till Mönsterås. Det började med att vår äldsta dotter Ingela med familj flyttade hit på grund av jobb. När hon kort därefter drabbades av stroke bestämde sig lillasyster Camilla för att flytta efter och stötta henne. Så småningom tog även vi, och yngsta dottern Jenny samma beslut, och började leta efter ett passande boende, berättar Ninni.

"Havet bjuder på ett fascinerande skådespel och det är inte ovanligt att se havsörnar som glidflyger över strandkanten."

Njuter av lugnet

Det resulterade så småningom i att de flyttade till huset på Rotholmsvägen som sedan dess har anpassats efter

Att påta i trädgårdslandet hemma på Oknö ligger Ninni Kassel varmt om hjärtat. Behovet av storstadspuls tillgodoser hon med regelbundna besök i Stockholm.

parets behov. Någon längtan tillbaka till storstan har de inte haft.

– Som säljare inom marinbranschen med hela södra Sverige som arbetsområde har det varit fantastiskt skönt att få komma hem till lugnet, konstaterar Ulf som gick i pension när han fyllde 70 för fem år sedan.

Ninni, som har jobbat inom förskola och kommunal LSS­verksamhet i Mönsterås och har varit pensionär sedan hon fyllde 65 för sex år sedan, stillar sitt behov av storstadspuls med att regelbundet träffa sin gamla gymnastikkompisar i Stockholm.

– Fast jag gillar också att bara vara hemma och påta i trädgården. Sedan är det ju otroligt kul att bo nära barn och barn­

20

barn då vi har dottern Jenny med familj som närmsta granne, Camilla några mil bort i Krokstorp och Ingela i Laholm på Västkusten, säger hon.

Förverkligat en dröm

Att inte behöva leva på marginalen som pensionärer är en stor förmån. För Ulf har det inneburit att han har kunnat förverkliga en gammal dröm; att äga en Ford Mustang. En annan ynnest är att kunna ge sig i väg på sporadiska semesterresor till både när och fjärran. Gärna med bil och i synnerhet med

– Förra året försökte vi ta oss till den norska Atlantkusten två gånger. Den senaste gången, i septem­

SPARANDE SOM SÄTTER GULDKANT

Häradssparbanken ger goda råd och tips om hur man kan pensionsspara.

Något som i många fall är en förutsättning för att kunna sätta guldkant på tillvaron som senior.

Ju tidigare – desto bättre. För den som vill slippa oro och vara på säkra sidan när det börjar närma sig pensionen har försäkringsspecialist och placeringsrådgivare

Pernilla Arenius ett tydligt och handfast råd.

– Det allra bästa är att börja pensionsspara direkt när man får sin allra första lön. Då behöver det inte heller vara så stora summor, säger hon. Hon är väl medveten om att pensionen kanske inte är det första man tänker på som nybliven inkomsttagare.

Att äga en Ford Mustang har länge hägrat för Ulf Kassel. Tillsammans med hustru Ninni har han förverkligat drömmen som nu tar pensionärsparet från Oknö på spännande bilutflykter ut i världen.

Ulf Kassell har gått i land. Den tidigare säljaren inom marinbranschen tillbringar numera en stor del av sin fritid bakom ratten i drömbilen.

ber, överraskades vi av ett rejält oväder i Gullbrandsdalen och fick vända hemåt. Men vi ger oss inte. I år är det tredje gången gillt, betonar pensionärsparet Kassell leende.

– Här spelar äldre vuxna en betydande roll. De har ofta egna erfarenheter och många vet hur viktigt det är att komma i gång tidigt med sitt pensionssparande.

Hur man väljer att spara till sin pension är väldigt individuellt. Pernilla råder alla som är osäkra att kontakta sin privat- eller företagsrådgivare för att gå igenom de egna förutsättningarna och göra en prognos.

– En bra generell rekommendation är att man sparar cirka tio procent av sin inkomst varje månad. Att spara i fonder passar vanligtvis de flesta, framhåller hon och betonar att det finns möjligheter att själv påverka sin framtida ekonomiska livskvalitet om man är lite aktiv.

– Men det finns även många lösningar för dem som inte är så aktiva själva. Det är heller aldrig för sent att börja spara. Det viktigaste är att inte vara rädd för att ta hjälp kring sin framtida pension. Sparande skapar ekonomisk trygghet och valfrihet.

HUR MYCKET BEHÖVER DU PENSIONSSPARA?

Flera saker påverkar hur mycket du själv behöver spara till din pension. Några saker att ta hänsyn till:

• När du vill gå i pension

• Hur mycket du kan spara utifrån livssituation

• Om du jobbar heltid eller deltid

• Om du har tjänstepension eller inte

• Hur mycket du vill ha ut i månaden som senior

21
Pernilla Arenius.

Malin Petersson och Emilie Huuva från Häradssparbanken tillsammans med O-ringens projektledare Anders Strömbäck vid en av kontrollerna på etapp 4 som sparbankerna i Kalmar län är värd för.

Orienteringsfest med stjärnglans

Världens största orienteringsäventyr, O-ringen, beräknas locka närmare 20 000 deltagare till Smålandskusten – från små barn till veteraner samt stora delar av världseliten.

Häradssparbanken är, tillsammans med övriga sparbanker i Kalmar län, värd för etapp 4.

Under vecka 30 väntas totalt cirka 22 000 besökare från ett 40­tal länder till Oskarshamn och övriga länet för att på olika sätt medverka i O­ringen Smålandskusten.

– Det är verkligen ett jättearrangemang som måste fungera på alla plan. Från logistik till boende, framhåller projektledare Anders Strömbäck.

Udda lösningar

Han har arbetat med O­ringen Smålandskusten under två och ett halvt år och är nu inne på upploppet. Att ytterst hålla i trådarna för hela evenemanget beskriver Anders Strömbäck som betydligt mer än att bara arrangera en orienteringstävling.

– Vi ska bjuda på en riktig familjefest som ska ge alla medverkande

O-RINGEN

O-ringen är världens största orienteringsäventyr och startade 1965 i Skåne. Tävlingarna hålls alltid vecka 30, på en ny plats varje år. Tävlingen lockar närmare 20 000 deltagare som gör cirka 75 000 etappstarter. Deltagarna är mellan 5 och 95 år, kommer från ett 40-tal olika länder och är allt från världselit till motionärer. Läs mer på www.oringen.se

Foto: Peter Holgersson, bildbyrån

SPARBANKSIDÉN

En sparbank är ingen vanlig bank, vi finns där du är, i vått och torrt, i väder och vind. Sparbanksidén gör att vi som sparbanker kan stötta och sponsra föreningar för att drömmar på landsbygden ska bli verklighet.

Förvandling

positiva minnen. För att allt ska klaffa krävs en hel del udda lösningar. Bland annat kommer det att finnas ett 100tal inhyrda bussar under veckan som ska skjutsa deltagarna till de mera långväga etapperna, berättar han.

Anders Strömbäck har själv deltagit i tio O­ringentävlingar och har i sin roll som projektledare besökt de senaste två årens arrangemang i Uppsala och Åre. Trots dessa erfarenheter i bagaget har han svårt att föreställa sig den förvandling som i synnerhet Oskarshamn kommer att genomgå under vecka 30.

– Det kommer att bli otroligt spännande att se hur O­ringenstaden i Döderhultsdalen tar form med cirka 2 500 campingplatser för 10 000 tävlande och deras familjer. Det blir

22

O-ringen Smålandskusten beräknas locka närmare 20 000 deltagare från hela världen till skogarna runt Oskarshamn. Ett evenemang som bidrar till att sätta regionen på kartan.

dubbelt så stort som Böda Sand på Öland.

SPARBANKSETAPPEN

Fredag

26 juli

VAD INNEBÄR OCH MEDFÖR O-RINGEN SMÅLANDSKUSTEN?

”Att vara etappvärd och engagera oss i tävlingarna var ett givet val för oss. O-ringen är ett bra skyltfönster för kommunen att visa upp oss som boendeort, besöksmål och vår vackra natur – lugnet, småskaligheten och den personliga servicen är något man måste uppleva på plats.”

Cecilia Drehmer, näringslivschef, Mönsterås kommun

”Få svenska städer, om ens någon i vår storlek, kan mäta sig med allt vi kan erbjuda gällande livskvalitet, natur och näringsliv. Här finns alla förutsättningar att leva ett rikt liv. Det är en unik möjlighet att få visa upp det för så många besökare under en dryg veckas tid. Målet är givetvis att många ska vilja återkomma som besökare eller nya invånare.”

Magnus Franzén, vd, Attraktiva Oskarshamn

Det stora besöksantalet och det unika tillfälle som O­ringen medför att visa upp Oskarshamn och övriga länet har legat till grund för Häradssparbankens engagemang i tävlingen. Tillsammans med Ålems Sparbank, Högsby Sparbank, Tjustbygdens Sparbank, Virserums Sparbank, Lönneberga­Tuna­Vena Sparbank, Vimmerby Sparbank och Ölands Bank kommer de att vara värd för etapp 4, med start och mål på Arena Döderhultsdalen, på fredag den 26 juli.

"Vi ska bjuda på en riktigt familjefest som ska ge alla medverkande positiva minnen."

– Både vi, och övriga sparbanker i länet, har ett stort intresse av att öka attraktiviteten i regionen och få fler människor att flytta hit. Genom att medverka som etappvärd vill vi bidra till en riktigt rolig upplevelse för alla medverkande och besökare, säger

Från motionärer till världseliten med Tove Alexandersson i täten.

Emilie Huuva och Malin

Petersson från Häradssparbanken som båda kommer att följa tävlingen på plats under veckan.

– Vi är väldigt tacksamma för våra partners som engagerar sig i O­ringen. Deras stöd är ovärderligt för att tävlingarna ska kunna genomföras på bästa sätt, betonar Anders Strömbäck.

23
Foto: Peter Holgersson, bildbyrån Foto: Cornelia Höglind Foto: Mönsterås kommun

Kreativ bluesprocess med

MÖNSTERÅS BLUESBAND

CALLE ENGSTRÖM

sång, gitarr och munspel

MATS GRÖNQVIST

sång och gitarr

PEO FAHLSTRÖM

sång och keyboards

TOMMY MEDNER

trummor (sedan 1995)

VICTOR JOHANSSON

elbas och kontrabas (sedan 2020)

Några övriga musikanter som medverkat i MBB under åren:

Jim Ingvarsson, trummor, Lars Hamnede, keyboards, Tomas Idebrant, trummor, Eva Bergquist, keyboards, Erland Jakobsson, keyboards, Bosse "Shorty Bo" Johnsson, bas och Bo Olsson, bas

24

med blå toner under 50 år

Ett väl sammansvetsat gäng som har levererat blues från köpingen under 50 år. Mats Grönqvist, Victor Johansson, Tommy Medner, Calle Engström och Peo Fahlström är Mönsterås Bluesband. Den 26 oktober hålls jubileumsfest på Kalmar Teater.

De såg dagens ljus i samma veva som Abba och Kiss. Sedan dess har Mönsterås Bluesband blivit närmast en institution i bluesvärlden och i allra högsta grad bidragit till att sätta den lilla köpingen på den globala musikkartan.

Den 26 oktober firar den anrika orkestern 50­årsjubileum med albumsläpp – det 16:e i ordningen – och en helkväll i musikens tecken på Kalmar Teater och Teatervallen. Men vägen dit har varit både lång och krokig. Den tog sin början under fritt valt arbete på högstadiet vid Parkskolan 1974. – Mitt musikintresse började med Evert Taube och sedan lyssnade jag bland annat på Cornelis och Stones. Men det var i samband med att jag hörde Sonny Boy Williamson på en resa till badhuset i Oskarshamn 1971 som jag kände att jag ville börja spela själv. Vi var några kompisar som bestämde oss för att starta ett band. Parkskolans musiklärare, Gunnar Eriksson som också blev vår första basist, hjälpte oss med lokal och utrustning, berättar Calle Engström med instämmande nickar från de övriga två kvarvarande ursprungsmedlemmarna Mats Grönqvist och Peo Fahlström.

Egen prägel

Den 2 maj 1974 var det dags för scendebut. Konstellationen saknade dock namn och arrangören valde kort och gott att kalla dem för Mönsterås Bluesband vid presentationen. Och så fick det bli. Ett namn som under årens lopp har blivit synonymt med bandets repertoar som huvudsakligen består av egenkomponerad bluesmusik med svenska texter.

– Även om vi hämtar mycket inspiration från den amerikanska bluestraditionen så gör vi vår egen grej. Man kan även hitta spår av folkmusik i våra låtar. Men bluestonen ligger alltid till grund för musiken – sedan sätter vi vår egen prägel, förklarar Mats Grönqvist.

De svenska texterna är också något av Bluesbandets signum. För Calle

"Att skriva texter på svenska om saker som jag har upplevt hemma i Sverige känns mera genuint."

Engström, som hittills har cirka 120 egenskrivna låtar registrerade hos Stim, skulle det kännas nästintill lite patetiskt att skriva på något annat språk än sitt modersmål.

– Att skriva texter på svenska om saker som jag har upplevt hemma i Sverige känns mera genuint. Samtidigt har våra svenska texter kanske medfört att vi har blivit lite åsidosatta i vissa bluessammanhang, säger han.

En stor fest

Under 80­ och 90­talet var Mönsterås Bluesband på ständig turné samtidigt som medlemmarna hade civila jobb vid sidan av musicerandet.

– Upp till 60 spelningar per år var ingen ovanlighet. Det var turnéer runt om i såväl hela Sverige som Norden och ett flertal länder i norra Europa. Vi har även haft förmånen att få spela tillsammans med flera av våra tidiga amerikanska förebilder och idoler, berättar Peo Fahlström.

Inför Mönsterås Bluesbands 20­årsjubileum 1994 började Calle Engström, tillsammans med bandets dåvarande organist Lasse Hamnede, att planera en stor fest. Det mynnade ut i Mönsterås Bluesfestival med både svensk och internationell blueselit på scenerna. 30 år senare lever och frodas både Bluesbandet och Bluesfestivalen i högsta välmåga – även om

LÄS MER PÅ NÄSTA UPPSLAG

25

Mönsterås Blues Band när det bildades 1974. Från vänster Calle Engström, Mats Grönqvist, Tommy Lindberg, Gunnar Eriksson och Peo Fahlström.

det är länge sedan de båda gick skilda vägar.

– Fast vi spelar gärna på festivalen fortfarande om vi får möjlighet, framhåller Tommy Medner som blev medlem i bandet året efter den första festivalen, 1995, tack vare sina meriter från Oskarshamns Storband.

En kreativ process

Yngst i sällskapet – både till ålder och antal år i bandet – är Victor Johansson som kom med 2020 när den tidigare basisten Bosse Olsson valde att lämna Bluesbandet efter 33 år.

– Det känns fantastiskt kul att spela tillsammans med de här gubbarna som man såg upp till som yngre, säger han leende.

Trots ärorika 50 år är Mönsterås Bluesband vid ytterst god vigör. Under året har de mer inbokade spelningar än på länge och våren har tillbringats i studio för inspelning av nya skivan som, förutom att släppas på alla digitala plattformar, även kommer att tryckas upp i 300 signerade exemplar på vinyl.

– Tiden går jäkligt fort även om 50 år är väldigt länge. Att vi fortfarande finns och spelar ihop beror nog främst på att vi har kul och utvecklas tillsammans. Mönsterås Bluesband är resultatet av en gemensam kreativ process. Jag har svårt att se att vi ska sluta spela ihop inom en överskådlig framtid. Vi har fortfarande nya saker att upptäcka, säger Calle Engström.

NÅGRA AV BLUESBANDETS

MEST MINNESVÄRDA SPELNINGAR:

Berwaldhallen

En gala som arrangerades av Sveriges Radio som även spelades in. Bluesbandet delade gala med bland andra Buddy Guy, George Harmonica Smith, Lloyd Glenn och Doug MacLeod.

Falun Folkmusik Festival

Bluesbandet spelade tillsammans med Earl Thomas inför en publik på 2 000 personer. Mitt under konserten välter en stor ljuspelare. Tack och lov kom ingen till skada.

Mönsterås Kyrka

Under Bluesfestivalen spelade delar av Bluesbandet tillsammans med Thornetta Davis i kyrkan som var full till sista plats och nästintill gungade av publikens jubel.

Blomstermåla Folkets Hus

Mönsterås Bluesbands 40-årsjubileum med bland annat Sven Zetterberg och Knock Out Greg som gästartister. Över 1 000 gäster och en spelning som förevigades på livealbumet ”40 years live”.

Medlemmarna i Mönsterås Bluesband träffas i replokalen varje vecka. Hittills har det resulterat i 16 album. Den senaste skivan släpps i samband med jubileumsfesten.

26
Spelning på Malmöfestivalen 2022. Foto: Bosse
Foto:
Pettersson
Privat

Satsning som gynnar en levande havsmiljö

Ett levande hav är en förutsättning för båtliv.

Med en ny spolplatta och tillhörande filteranläggning bidrar Mönsterås Segelklubb till att minska negativ påverkan på den känsliga havs- och skärgårdsmiljön.

Med Mönsteråsvikens glittrande vattenyta som fond visar ordförande Peter Johansson segelklubbens spolplatta som ska stå färdig inför höstens båtupptagningar.

– Syftet är att fånga upp de rester av giftig bottenfärg och andra miljöskadliga kemikalier som annars hade riskerat att hamna i havet, förklarar han och berättar att det handlar om en investering på cirka 600 000 kronor som till viss del har sponsrats av Häradssparbanken samt med statligt LOVA­medel.

Tributyltenn

Bakom satsningen ligger kommunprojektet ”Rena båtbottnar” som har till uppgift att fasa ut båtbottenfärg med tributyltenn, ett hormonstörande gift som angriper både vattenlevande organismer och människor. Mätningar visar att det förbjudna ämnet fortfarande finns i bottenfärgen på många båtar i Mönsterås kommun.

– Från och med nästa år, 2025, kommer inga båtar med för höga mätvärden att få sjösättas i kommunen utan att först ha sanerats, förklarar Peter Johansson.

Han betonar att saneringen inte går att göra i anslutning till spolplattan.

"Från och med nästa år, 2025, kommer inga båtar med för höga mätvärden att få sjösättas i kommunen."

Närhet till både ramp och kran. Mönsterås Segelklubbs ordförande Peter Johansson betonar att det ska vara enkelt att använda den nya spolplattan både under säsong och vid höstens upptagningar.

Däremot förväntas de regelbundna bottentvättarna både att underlätta och öka tryggheten framöver eftersom allt avfall filtreras och omhändertas.

Allt filtreras

– Med hjälp av en stationär högtryckstvätt spolas båtbotten ren från löst sittande bottenfärg, andra kemikalier samt olika typer av påväxt. Spillvattnet från spolplattan går sedan igenom filteranläggningen istället för att rinna ut direkt i havet.

Förutom Mönsterås Segelklubb

har Häradssparbanken även sponsrat Mönsterås Båtklubb som också bygger en spolplatta i anslutning till sin anläggning på Oknö. Marknadsansvarige Robert Schöttke ser de 150 000 kronor som respektive båtklubb har fått i bidrag som en viktig investering för miljön.

– Förhoppningen är att fler båtägare i kommunen inte ska bottenmåla sina båtar och istället tvätta dem rena på spolplattorna. Det tjänar både båtägarna och miljön på i slutänden, säger han.

27
Foto: Mostphotos

Vi är Häradssparbanken

JONSSON

Behöver du komma i kontakt med någon? Scanna QR-koden

28
MATILDA
DOÉN HERMANSSON JOAKIM KESERTZI MALIN PETERSSON ALMIRA ALIJI SAMIRA SRIRI EMIL SÖDERMAN ANN
ANNIKA PERSSON CARINA DAHLBERG EMILIE HUUVA AMANDA ARRHENIUS MARGARETA LILJEBJÖRN SARA WESTERBERG STEFAN
YVONNE FOLKESSON MARIE MOHS MARIE-LOUISE SVENSSON LARS BERGGREN MATILDA SYRÉN ULF KARLSSON LISELOTTE KÄMPE PERNILLA ARENIUS JOAKIM ADOLFSSON MALIN PERSSON ERIK GLADYSZ SARAH HULTMAN ANNELIE AHLBERG CHRISTEL ÖDELL JOHAN FORNEHEIM SANDRA PALMQVIST AMANDA LINDSTRÖM ROBERT SCHÖTTKE
Kalender
BLOMQVIST
JOHANSSON
KUNDTJÄNST 0499-452 00 WEBB www.haradssparbanken.se
@Häradssparbanken @Haradssparbankenmonsteras @Häradssparbanken Mönsterås

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.