Byggebo – Gripen 20

Page 1

Gripen 20

Välkommen till Gripen 20 Bästa Boendet i centrum

S

om Oskarshamns ledande samhälls­ utvecklare var det naturligt att ­Byggebo 2014 beslutade att bebygga Mejeri­plan. Först och främst h ­ andlade det om att avhjälpa den akuta bostads­bristen i tätorten. Genom tillskapandet av nya lägen­ heter i kvarteret Gripen underlättas positiva flyttkedjor. De nya lägenheterna är också mycket viktiga för näringslivet i Oskarshamn. Förutsättningen för att rekrytera kompetent arbetskraft ökar naturligtvis om utbud och tillgång på bostäder är gott. Första gången på 25 år Byggnaden, med sin breda arkitektur, ­förskönar också stadsbilden. Till gagn för invånarna men också för besökare, som får ett positivt första intryck av Oskarshamn. 2016 togs det första spadtaget. Och det var en historisk byggstart. För första gången på 25 år inleddes nyproduktion av hyresrätter i centrala Oskarshamn. Byggebos framtidstro smittade glädjande nog av sig på flera andra aktörer inom den lokala bostadsmarknaden, som också började nyproducera bostäder. – Det är med stolthet som vi går i bräschen för Oskarshamns utveckling, säger B ­ yggebos vd Benoni Ingelsjö. Ambitionen är att s­ kapa flera nya bostäder, allt för att förbättra situa­

tionen på bostadsmarknaden och göra Oskars­ hamn ännu mer attraktiv som stad. Gripen 20 erbjuder på många sätt ett extraordinärt boende. Närheten till handel och service och därtill landets modernaste ­hälsocentral samt folktandvård i fastigheten utgör stora fördelar både för äldre och yngre. Underhållsfri miljö Bästa boendet och ambitionen att medverka till ett långsiktigt hållbart samhälle går som en röd tråd genom byggnationen av Gripen 20. Lägenheterna är ljusa och öppna och har en modern standard. Materialvalen är både miljö­vänliga och underhållsfria. Exteriört ger det nya kvarteret också avtryck. Materia­lm ­ ässigt handlar det om tegel, puts, sten­material, stål och betong. Det innebär att en i det närmaste helt underhållsfri miljö uppnås. Bostadsdelen utmed Köpmangatan får en ljus karaktär med variationer av mörkare kulör­nyans. Fasaden mot Källgatan skiljer sig genom att den får en ljusare nyans. Färgsättningen i k ­ ombination med burspråk och skärmar innebär att ­fasaderna blir levande. I och med att den allra s­ enaste energitekniken har använts är fastigheten mycket energisnål. Välkommen till ett framtidsboende i Gripen 20, det bästa boendet i Oskarshamn.

Benoni Ingelsjö vd


Byggfakta & teknisk beskrivning GENERELLT

ALLMÄNNA YTOR

Nio våningsplan, därav sex för bostäder FÖRDELNING LÄGENHETER: 57 lägenheter, 8 s ­ tycken fyra rum och kök, 27 stycken tre rum och kök, 19 s­ tycken två rum och kök samt 3 stycken ett rum och kök UPPVÄRMNING: Fjärrvärme VENTILATION: Mekanisk till- och frånluft YTTERVÄGGAR: Putsad fasad och tegel

ENTRÉPARTIER: Aluminiumpartier POST: Postboxar i varje trapphus TRYGGHET/LÅSSYSTEM: Kodlås HISSAR: Fem hissar GARAGE: Garageplan med värme, 38 GÄSTPARKERING: Nej SOPHANTERING: Underjordsbehållare VERKSAMHETSLOKALER: Hälsocentral

ANTAL VÅNINGSPLAN:

GENERELLT LÄGENHETER FÖNSTER: Elitfönster, vridfönster BRÖSTNINGSHÖJD FÖNSTER: 600 millimeter GENERELL HÖJD ÖVERKANT FÖNSTER: 2 200 millimeter FÖNSTERBRÄDOR: Kalksten, 20 millimeter TAKHÖJD: Cirka 2 500 millimeter INNERVÄGGAR: Gips med microlitväv och betong FÄRG VÄGGAR: Alcrovit GOLV: Ekparkett, trestav GOLVSOCKLAR: Ek HALLGOLV: Klinkers 300x300 millimeter GARDEROBER: Släta vitmålade TRÖSKLAR: Ek LÄGENHET YTTERDÖRR: Ekfaner från Swedoor

med titthål

HANDTAG YTTERDÖRR: Assa 8685 INNERDÖRRAR: Släta vitmålade, Swedoor UPPVÄRMNING: Fjärrvärme, radiatorer LÄGENHETSFÖRRÅD: Tre kvadratmeter stort

nätförråd till varje lägenhet i garageplan TV/DATA/TELE: Multimediacentral i varje lägenhet TV-KANALER: Telia paket Lagom, se telia.se INTERNETHASTIGHET: 1 000 Mbit UTEPLATS: Balkong eller terrass

platser

och folktandvård samt sjukhustandvård VÄGGAR: Betong och gips INNERTAK: Betongbjälklag GOLV TRAPPHUS: Klinkers och terrassotrappor TVÄTTSTUGOR: Två gemensamma tvättstugor med modern tvättutrustning från Electrolux. Digitala bokningstavlor

KÖK

BADRUM

BÄNKSKIVOR: Sentensrot 525 KAKEL: Matt vitt, 100x300 KÖKSLUCKOR: Sentens, vita HANDTAG: Dill KYLSKÅP: Electrolux FRYS: Electrolux INDUKTIONSHÄLL/SPIS: Electrolux SPISFLÄKT: Franke DISKMASKIN: Electrolux DISKBÄNK: Franke BLANDARE: GBG Nautic med hög pip BELYSNING: Under överskåp, Protone Light GOLV: Ekparkett, trestav

VÄGGMATTA: Tarkett GOLVMATTA: Tarkett KOMMOD: IFÖ SPEGEL: IFÖ Option med belysningsramp BADRUMSSKÅP: IFÖ BLANDARE: GBG Nautic HANDDUKSTORK: Tax Salsa WC-STOL: Nautic 1500 med dolt S-lås,

Hygienic Flush VÄRME: Elektrisk golvvärme DUSCHBLANDARE: GBG Nautic Combi DUSCHVÄGGAR: INR Linc Niagara klarglas TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE: Förberett för egna installationer.
3 rum och kök 58,1 m2 Plan 4 078-0101

Ljus och trevlig lägenhet som tack vare den öppna planlösningen upplevs som större än sina 58 kvadratmeter. Ljusinsläpp från öster och väster. Terrassen ligger i västerläge och har utgång från vardagsrummet. Entré mot Källgatan. Hyra: 7 520 kr per månad


1 rum och kök 36,2 m2 Plan 4 078-0102

Ytterst välplanerad lägenhet, som har det bästa från två världar. Njut av den öppna planlösningens möjligheter eller gör ett eget rum av sovalkoven. Lägenheten ligger i västerläge och har kvällssol. Utgång till terrassen från vardagsrummet. Entré mot Källgatan. Hyra: 4 536 kr per månadNära till service E

tt eller möjligen två stenkast från allsköns butiker, livsmedelsaffärer, restauranger, systembolag, biograf, spelbutik med paketutlämning, torghandel, kulturhus med bibliotek och den centrala stadskärnan. Dessutom Sveriges modernaste hälsocentral och folktandvård med sjukhustandvård i fastigheten. Den nya bebyggelsen i kvarteret Gripen erbjuder ett smått unikt boende där trygghet, hög kvalitet och miljömedvetenhet har prioriterats. Hjärtat av Oskarshamn De 57 lägenheterna har ett högt attraktions­ värde beroende på flera olika faktorer. Det fantastiska läget i hjärtat av Oskarshamn är en. Ljusa och öppna planlösningar med topp­ modern standard en annan. En tredje är att fastigheten är byggd med hänsyn till miljön och att den är energisnål.
3 rum och kök 65,3 m2 Plan 4 078-0103

En lägenhet med lite extra flärd tack vare en rymlig walk in closet i ett av sovrummen. Dessutom extra förvaringsutrymmen. Lägenheten ligger i västerläge och har kvällssol. Utgång till terrassen från vardagsrummet. Entré mot Källgatan. Hyra: 8 047 kr per månad


3 rum och kök 57,2 m2 Plan 4 078-0104

En attraktiv hörnlägenhet med en öppen ­planlösning, som ger utrymme för många möbleringsalternativ. Lägenheten ligger i norrläge men har även ljusinsläpp från öster och väster. Rymlig balkong i västerläge med kvällssol. Balkongutgång från ett av sovrummen. Entré mot Källgatan, Hyra: 7 404 kr per månad
Modernaste hälsocentralen i Sverige E

n toppmodern hälsocentral som uppfyller alla upptänkliga krav vad gäller flöden, logistik, arbetsmiljö och patient­trygghet. Den nya hälsocentralen i kvarteret ­ Gripen ligger i framkant inom alla t­ änkbara områden och framstår därför som nummer ett bland liknande vårdanläggningar i Sverige. Ljusa, fräscha lokaler med till­talande ­varma färger på vissa ytor innebär att helhets­intrycket är mycket välkomnande. Vid p ­ laneringen har mycket vikt lagts vid patienternas bästa. Det betyder att det är lätt att hitta och att onödigt spring fram och tillbaka helt har eliminerats. En av de största ­fördelarna är att laboratoriet ligger ­strategiskt mitt i l­ okalerna och fungerar ­därför som hälsocentralens hjärta. Fler patienter För både personal och patienter är flytten från Slottsgatan till Gripen 20 efterlängtad. Trångboddheten och det faktum att verk­ samheten har bedrivits på två olika plan har påverkat vården negativt. I de nya l­ okalerna blir det precis tvärtom. Verksamheten blir mer

rationell vilket innebär att mer tid frigörs till direkt vård, att hälsocentralen kan ta emot ännu fler patienter. Hälsocentralen har 10 000 listade ­patienter. På årsbasis handlar det om drygt 13 000 läkarbesök och 7 500 besök hos sjuk­ sköterskor. När personalstaben är k ­ omplett finns sju läkare, tio sjuksköterskor, tre undersköterskor, två psykologer/psykote­ rapeuter och fyra sekreterare till­gängliga. Hälso­centralen i Gripen 20 erbjuder förut­ om ­traditionell vård även en rad special­ kompetenser inom områden som ­diabetes, demens, blodtryck och rök­avvänjning.2 rum och kök 49,3 m2 Plan 5 078-0105

Lägenheten har en smart öppen planlösning som ger många möbleringsalternativ. Strategiskt placerat funktionellt kök mot öster och söder. Hall med goda förvaringsutrymmen. Ljusinsläpp från väster och söder. Entré mot Källgatan. Hyra: 6 683 kr per månad


2 rum och kök 51 m2 Plan 4 078-0201

En hörnlägenhet med extra bonus i och med fin utsikt utmed Köpmangatan. Perfekt för den som vill att vardagsrummet ska vara avskärmat från den övriga delen av bostaden. Utgång till balkongen, som ligger i söderläge, från vardagsrummet. Entré mot Källgatan. Hyra: 6 658 kr per månad
Innergård med estetiska kvaliteter T

ack vare ett intimt samarbete mellan arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer och byggföretag får Gripen 20 en innergård som mot­ svarar högt ställda krav på en f­ unktionell, hållbar, trygg och tilltalande utemiljö. En ute­ miljö som är tillgänglig för alla. ­Innergården är utformad i god arkitektur och är estetiskt mycket tilltalande. Trygg utemiljö Olika detaljer som träd, växter, gräs och konstgräs är viktiga element för att skapa

estetiska kvaliteter, som sammantaget ger en utemiljö utöver det vanliga. Arkitekturen skapar bra möjlighet till över­ blick och därmed också en hög trygghetsfaktor. Stor hänsyn har också tagits till vardagsljud i centrala Oskarshamn. En låg bullernivå gör det möjligt att både prata och höra utan störande ljud. I den parkliknande miljön har inte heller barnen glömts bort. På innergården finns en lekyta med ett flertal olika lekredskap. Lek­ platsen motsvarar väl yngre barns behov av en kreativ och stimulerande miljö.


Naturliga mate – verkar för ett långsiktigt håll Materialvalet i kvarteret ­Gripen andas naturlighet och ­hållbarhet. Både exteriört och interiört. Det innebär att ­fastigheten och lägenheterna inte bara blir tilltalande. Genom byggnationen av Gripen 20 visar bostads­ företaget B ­ yggebo vägen mot ett långsiktigt h ­ ållbart samhälle.

Genomtänkt När det gäller lägenheternas olika planlösningar är de ­gjorda med både omtanke och stor finess. Det ­betyder bland annat att bostäderna är synnerligen yt­effektiva och ger därför utrymme för många olika typer av ­möblering. Fastigheten är energisnål och de tjocka v­ äggarna innebär, som bonus, att ljudisoleringen är bra. Samtliga väggar i lägenheterna är vitmålade som standard. Därmed utgör de ett perfekt underlag om den enskilde hyresgästen vill måla om på ett fackmannamässigt sätt.


rial tilltalar bart samhälle Ärliga material

Vackra fasader

Lägenheter i Gripen 20 präglas av ­varma och ljusa material. Golven i lägenheterna har ­ekparkett frånsett klinkers vid lägenhetsentréerna. Materialvalen är gjorda med största möjliga precision och därför tillskapas levande bostadsmiljöer. Det innebär att de miljövänliga materialen bara blir v­ ackrare med åren. Samtliga lägenheter har naturligtvis m ­ ycket energi­snåla diskmaskiner.

Med sina vackra fasader förskönar Gripen 20 stadsbilden i Oskarshamn på ett förnämligt sätt. Puts, tegel och stenplattor ger ett skiftande, modernt ­ och levande intryck. Burspråk, instick och utstick förstärker ytterligare, något som skapar fasader ­ med mycket karaktär. Den moderna och harmoniska ­färgsättningen är kronan på verket. Fasadmaterialen är i ­princip ­underhållsfria och utgör därför minsta möjliga miljö­påverkan.


4 rum och kök 80 m2 Plan 4 078-0202

Fyran har en stor balkong, som dessutom är ­utformad på ett originellt sätt. Den blir inte mindre attraktiv av det fina söderläget. Vardagsrum och kök är naturliga nav i och med placeringen mitt i ­bostaden. Bra förvaringsutrymmen med kläd­ kammare. Entré mot Källgatan. Hyra: 9 779 kr per månad
3 rum och kök 61 m2 Plan 3 078-0401

En lite annorlunda planlösning ger möjlighet till ­kreativ möblering. Vardagsrum och kök gifter sig fint i och med L-formen. Ljusinsläpp både från söder och norr. Balkong i attraktivt söderläge. Entré mot centrala Köpmangatan. Hyra: 7 499 kr per månad


Mervärden för väldigt många E

tt lyft för både patienter och ­personal. Folktandvårdens flytt från S ­ lotts­gatan till specialanpas­ sade lokaler i fastigheten Gripen 20 ­betyder mycket för väldigt många. Kliniken i ­Oskarshamn är en av de största i Kalmar län. Totalt besöker cirka 20 000 patienter folk­ tandvården i Oskarshamn varje år. Av dessa är ­omkring 12 500 vuxna och 7 500 barn. ­Andelen akutbesök utgörs av cirka 4 200. Stora tidsbesparingar De nya lokalerna innebär att folktandvården och den del av sjukhustandvården som flyttar från sjukhuset till Gripen 20 kan ta i bruk en i det närmaste optimal tandvårds­klinik med både bra arbets- och patientmiljö. Den nya logistiken resulterar i stora tids­besparingar, något som i sin tur betyder att personalen har möjlighet att ta emot ännu fler besök. ­Sjukhustandvården ska också f­ örläggas till Gripen 20 och det ger flera fördelar. Samordningen mellan de båda avdelningarna ­förbättras på flera olika plan, inte minst när det gäller remisshantering. Nya fräscha lokaler med toppmodern

­ trustning spelar också en viktig roll i u rekryteringsarbetet. Folktandvården blir helt enkelt än mer attraktiv för de aktuella yrkesgrupperna. Och en full personalstyrka är naturligtvis till gagn för patienterna. Kliniken i Gripen 20 innehåller 14 behand­ lingsrum, varav två är avsedda för sjukhus­ tandvården. Folktandvårdens medarbetare består av sex tandläkare, sex tandhygienister, 15 tandsköterskor samt kliniksamordnare och klinikchef. Vid sjukhustandvården arbetar ett team bestående av en tandläkare, två sköter­ skor och en tand­hygienist.3 rum och kök 57,6 m2 Plan 4 078-0406

Hall, vardagsrum och kök bildar ett U, som gör att lägenheten känns större än sina 57 kvadratmeter. Ljusinsläpp från norr och söder. Balkongen i söderläge har utgång från vardagsrummet. Entré mot centrala Köpmangatan. Hyra: 7 434 kr per månad
4 rum och kök 80 m2 Plan 7 078-0517

Cool hörnlägenhet som har det mesta av det bästa. Balkongen har unik form. Med kreativitet och fantasi kan den bli något alldeles extra. Västerläge ger dessutom härlig kvällssol. Ljusinsläpp från söder, väster och norr ger också en extra dimension. Entré mot Köpmangatan. Hyra: 10 362 kr per månadÄ

r du intresserad av ett framtida boende i en hyresrätt i fastigheten Gripen 20? Då ska du ta k ­ ontakt med Andreas Wöhry, Azra ­Salcinovic eller Marie Magnusson på telefon 0491-888 00, e-post uthyrningen@byggebo.se eller ­besöka ­uthyrningen på Västra Torggatan 12. Trion­ ­guidar dig igenom hela processen och s­ varar på alla frågor om och kring ett b ­ oende i G ­ ripen 20. Har du redan hittat din d ­ röm­lägenhet. Lämna en intresse­anmälan ­omgående. Intresse­anmälan är inte bindande. Fotnot: Samtliga hyror avser 2019 års hyresnivå

Kontakta uthyrningen 0491-888 00 uthyrningen@byggebo.se BESÖK Västra Torggatan 12 HEMSIDA www.byggebo.se TELEFON E-POST

Titta runt i lägenheterna I Byggebos lägenhetsväljare kan du kika på tiotalet olika lägenheter i 360 grader. Där finns också planskisser, solstudier och annan information. Dessutom ser du vilka ­lägenheter som fortfarande är lediga. Gå in på Byggebo.se/Gripen20

PRODUKTION www.krepart.se FOTO wec360, Scandinav Bildbyrå, Kalmar Läns Landsting, Curt-Robert Lindqvist TRYCK V-TAB 2018/07

Kontakta oss för mer informationTurn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.