Page 1


МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Аутор Владица Илић Рецензенти проф. др Димитрије Големовић, Факултет музичке уметности, Београд Даниела Јовчић, наставник музичке културе, ОШ „Вук Караџић“, Београд Емилија Кокаи, професор музичке културе, ОШ „Данило Зеленовић“, Сириг Лектор Ивана Игњатовић Графички дизајн Душан Павлић, Андреј Војковић Предметни уредник Владица Илић Уредник издања Славица Марковић Издавач Креативни центар Градиштанска 8, Београд тел./факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 За издавача мр Љиљана Маринковић Тираж 5.000 Штампа Публикум Copyright © Креативни центар 2013

* Издавач посебно захваљује на сарадњи и помоћи СОКОЈ-у, Етно-одсеку Музичке школе Стеван Стојановић Мокрањац у Краљеву и Радионици за израду народне ношње Кири.

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2) ИЛИЋ, Владица, 1979 Музичка култура : за шести разред основне школе / Владица Илић. - Београд : Креативни центар, 2013 (Београд : Публикум). - 91 стр. : илустр. ; 26 cm + 2 електронска оптичка диска (CD-ROM) Тираж 5.000. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија: стр. 89. ISBN 978-86-7781-990-3 COBISS.SR-ID 196103948

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника у оквиру уџбеничког комплета за музичку културу у шестом разреду основне школе решењем број 650-02-111/2012-06 od 26. 12. 2012. године.


Музичкa

култура за шести разред основне школе

Владица Илић


Увод

У

џбеник за 6. разред подељен је на пет тематских целина, од којих је свака посвећена једној области музичког стваралаштва. У теми Вокална музика упознаћеш се с најзначајнијим ствараоцима и извођачима вокалне музике – солистичке, камерне и хорске – као и с неким од најважнијих дела вокалне литературе. У теми Музички инструменти упознавање с гудачким инструментима започето у петом разреду настављено је упознавањем с трзалачким инструментима и инструментима са диркама. Прича о тим инструментима пропраћена је одговарајућим фотографијама, као и низом занимљивости у вези с њима. У оквиру теме Великани музичке сцене упознаћеш се са животима и стваралаштвом Лудвига ван Бетовена, Александра Бородина, Феликса Менделсона и других познатих композитора. У уџбенику ћеш пронаћи нотне записе најпознатијих тема из њихових дела, као и занимљивости које ће ти омогућити да завириш у радионицу композитора. У теми Музичке разгледнице путовање које је започето у петом разреду – упознавањем с музичком културом и традицијом Аустрије, Белгије, Италије, Финске и Енглеске – настављено је упознавањем с музичком културом и традицијом Јапана, Русије и Индонезије. У теми Народно стваралаштво упознавање с фолклором Војводине, западне и централне Србије започето у петом разреду настављено је упознавањем с главним карактеристикама народног стваралаштва североисточне Србије, југоисточне Србије и Косова и Метохије. У уџбенику за 6. разред заступљена су графичка, сликарска и вајарска дела најзначајнијих имена из историје наше и светске уметности. На два компакт диска која прате садржај уџбеника заступљена су, осим уметничких, и препознатљива дела народне, филмске, џез и поп музике у извођењу најзначајнијих оркестара, диригената, солистичких и камерних извођача. Уз ову књигу часови музичке културе за тебе ће бити права песма. Аутор

2


Водич

изјаве познатих личности назив наставне теме

задатак – упућује на задатке које би требало да урадиш како би утврдио знање

слушање – упућује на то на ком се компакт-диску и под којим бројем налази нумера препоручена за слушање

музиЧКи иНСТРумЕНТи Колико клавијатура има чембало? ОРГУЉЕ су највећи и најсложенији музички инструмент. Спадају у инструменте са диркама, иако се по начину добијања тона могу сврстати у дувачке инструменте. Састоје се од једне клавијатуре или више њих, а оне се називају мануали и свирају се рукама. На доњем делу инструмента налази се још једна клавијатура, која се свира ногама. Она се назива педал. Звук се ствара тако што се свирањем по клавијатурама из мехова ослобађа ваздух који струји кроз свирале. За извођење различитих звучних боја на оргуљама заслужни су регистри. Њиховим комбиновањем оргуље могу опонашати све боје оркестарских инструмената и људских гласова, па их зато често називају краљицом инструмената.

МУШКИ ХОР Кир Стефан Србин добио је назив по првом српском познатом композитору. На репертоару тог вокалног ансамбла заступљена је претежно духовна музика. 19

Непознати аутор, Сербски киноник ++Да ли је композиција изведена једногласно или вишегласно?

МЕШОВИТИ ХОР Радио-телевизије Србије у својој богатој историји стекао је углед једног од водећих европских хорова.

Оргуље су, уистину, највећи, најсмелији, највеличанственији инструмент који је људски ген измислио. Оне у себи садрже цео оркестар – рекао је Оноре де Балзак.

У прошлости једну од главних улога оргуље су имале у праћењу црквеног певања током богослужења. Данас су оне значајан солистички инструмент, за који пишу бројни савремени композитори и који поседују готово све значајне концертне дворане у свету. Најпознатији оргуљаши, а истовремено и најзначајнији композитори за оргуље били су Франсоа Купрен, Ђироламо Фрескобалди, Георг Фридрих Хендл, Цезар Франк и, највећи међу њима, Јохан Себастијан Бах. 36

Ј. С. Бах, Токата и фуга d-moll1

На похвалу да изврсно свира оргуље Ј. С. Бах је одговорио: Треба само у правом тренутку додирнути праву дирку и оргуље саме свирају. + Бах за оргуљама + Морске оргуље у Задру

У хрватском граду Задру постоје надалеко чувене морске оргуље, на којима се звук ствара уз помоћ енергије мора, односно таласима. 37

++Опиши звук морских оргуља.

32

Јohann Sebastian Bach, Toccata und Fuge d-Moll.

20

++Којим се редом јављају гласови

на почетку композиције? + Хор Радио-телевизије Србије ++Сазнај назив још неког нашег или иностраног хора.

Донеси на час снимак неког хорског дела, па га послушај с друговима из одељења. Хорови се сусрећу на различитим фестивалима и такмичењима. Манифестација на којој сваке године наступају хорови из Србије и других земаља назива се Мокрањчеви дани. Названа је по нашем најзначајнијем ствараоцу хорске музике Стевану Стојановићу Мокрањцу, а одржава се у његовом родном граду – Неготину. Осим те манифестације, велики значај имају и Хорске свечаности, које се сваке године одржавају у Нишу, као и манифестација Хорови међу фрескама, која се одржава у Београду. + Са Мокрањчевих дана

оргуље

Хорска песма је вишегласна композиција, писана на поетски текст за хор, са инструменталном пратњом или без ње. Хорско певање без инструменталне пратње назива се a cappella (а капела). Инструменталну пратњу могу чинити један инструмент или више њих, па и цео оркестар. Хором управља и диригује хоровођа – диригент. мушки хор мешовити хор

Фуснота – упућује на то како се у оригиналу пишу име аутора и назив дела

С. Ст. Мокрањац, Козар

www.mokranjcevi-dani.com – о манифестацији Мокрањчеви дани

Морске оргуље

1

+ Кир Стефан Србин

кључне речи – упућују на најзначајније појмове који се налазе на страни

хорска песма хоровођа

запамти – упућује на појмове које би требало да усвојиш како би употпунио знање

17

пронађи на интернету – упућује на интернет странице на којима ћеш наћи више информација из света музике

3


TEME Вокална музика

Музички инструменти

Великани музичке сцене

Музичке разгледнице

Народно стваралаштво


ВОКАЛНА МУЗИКА УЧИЋЕМО:

• како се назива музика која се изводи певањем • који певачки гласови постоје • како се називају ансамбли у којима пева више људи • шта је соло, а шта хорска песма • шта је мала троделна песма • шта је лук легата • шта је корона • шта је синкопа • шта је снизилица • нове ознаке за темпо и динамику ТВОЈ ЗАДАТАК ЋЕ БИТИ:

• да свираш и певаш различите композиције • да препознајеш звуке инструмената • да препознајеш различите гласове


ВОКАЛНА МУЗИКА Kакво певање називамо изражајним певањем?

ДОБАР ГЛАС ДАЛЕКО СЕ ЧУЈЕ Музика која се изводи певањем назива се вокална музика. Назив је добила од латинске речи vox, што значи глас. Певање појединца назива се солистичко или соло певање, док се оно које изводи организована група певача назива хорско певање. Људски глас најстарији је и најлепши музички инструмент. Настаје треперењем гласница које се налазе у грлу. Висину гласа контролишемо стезањем мишића грла, док његова снага зависи од јачине којом ваздух истискујемо из плућа. Због раста гласница у пубертету долази до промене гласа која се назива мутирање. Тада глас постаје дубљи и зрелији. Ова појава израженија је код дечака. Певачки глас, као и сваки други инструмент, морамо чувати и неговати. Ево неких правила којих би требало да се придржаваш:

1. Пре певања проветри просторију у којој се налазиш. 2. Немој певати у средини у којој је ваздух хладан. 3. Док певаш, немој удисати на уста, већ на нос. 4. Певај стојећи или у правилном седећем положају. ++Наведи још неки савет о томе како треба чувати и неговати глас.

 ети се наше народне изреке која говори о певању. С Објасни њено значење. 1

H Едгар Дега, Певачица у зеленом

Е. Григ, Солвејгина песма1

++Опиши осећања која у теби изазива Солвејгина песма.

++Играј се музичких питања и одговора с друговима

из одељења. Најпре смисли питање које желиш да поставиш неком од својих другова, па га отпевај. Затим сачекај одговор. Потруди се да твоје питање има занимљив ритмичко-мелодијски ток, а да певање буде изражајно.

6

¹ Edward Grieg, Solveig's Song.

вокална музика

Песма је човекова највећа радост

– рекао је Аристотел, један од највећих филозофа.


Ах, што волим Andante

       mp

Ах, што во - лим

    p

пес- ме звук,

  

во - лим бла - ге

  

ре - ку, по - ље,

  

mp Во - лим сун - це,

      

  

Во - лим шу - му,

   

Ј. С. Бах

во - лим гај,

но - ћи мук.

  

ја сам у - век

      во - лим дра - ги

до - бре во - ље.

 род - ни крај.

Волим игре, шале све, ал’ не волим људе зле. Волим оца, мајку милу, доброг брата, сестру чилу. Волим цвеће, птица лет, много волим читав свет. ++Шта све песник воли? Шта је то што не воли?

Да ли музички карактер одговара тексту песме?

Лук легата означава да се тонови различитих висина који су њиме повезани изводе на један дах. Такав начин извођења назива се легато (итал. legato – повезано).

2



но - ћи мук.

Ј. С. Бах, Ах, што волим¹ ++Да ли песму изводи дечји, женски или мушки глас?

На којим је инструментима изведена пратња? Да ли се у песми Ах, што волим неки део мелодије понавља? Који? Посматрајући свет око себе, приметио си да у њему постоје различите форме, тј. облици. Налик томе, и у музици постоје облици који нам олакшавају праћење музичког тока. Музички облик који има три дела – а б а – од којих су први и трећи исти или веома слични, а други различит, назива се мала троделна песма. 1

Johann Sebastian Bach, Ach, es schmeckt doch gar so gut.

а б а лук легата музички облици мала троделна песма

7


ВОКАЛНА МУЗИКА Како се назива музика која се изводи певањем?

ПЕВАЧКИ ГЛАСОВИ СОПРАН је највиши женски или дечји глас. Постоје драмски (изражајни), лирски (нежни) и колоратурни (виртуозни) сопран. Марија Калас један је од најбољих сопрана у историји опере. Током своје богате каријере ова грчка оперска дива често је демонстрирала способности у певању разноврсних сопранских арија, од драмских до колоратурних. 3

Ђ. Пучини, арија Vissi d’arte1 из опере Тоска

++Изложи своје утиске о гласу Марије Калас.

Којој врсти сопрана припада њен глас?

H Марија Калас

МЕЦОСОПРАН је женски глас виши од алта, а нижи од сопрана. Одликује се драматским карактером. Чечилија Бартоли италијанска је оперска певачица. По гласу се убраја у мецосопране, мада може да пева и сопранске улоге. 4

В. А. Моцарт, арија Керубина² из опере Фигарова женидба ++Каквог је карактера арија коју смо чули?

H Чечилија Бартоли

АЛТ је дубоки женски или дечји глас баршунастог звука. Певачице које певају алт су ретке, па њихове оперске улоге често преузимају мецосопрани с дубоким гласом. 5

Ж. Бизе, арија Хабанера3 из опере Кармен

++Одреди крaтaк ритмички мотив који се понавља

за време извођења арије. H Регина Креспин

8

Бисерка Цвејић је српски оперски мецосопран. Имала је значајну међународну каријеру, током које је певала у готово свим важним оперским кућама широм света.

¹ Giacomo Puccini, Vissi d'arte. ² Wolfgang Amadeus Mozart, Voi, che sapete. ³ Georges Bizet, Habanera.

сопран мецосопран алт


ТЕНОР је највиши мушки глас. Постоје драмски (херојски) тенор, лирски тенор и контратенор. Италијански оперски певач Лучано Павароти један је од најбољих тенора свих времена. С великим успехом наступао је на највећим светским оперским сценама. 6

Ђ. Пучини, арија Нико неће спавати ноћас1 из опере Турандот ++Којој врсти тенора припада глас Лучана Паваротија? H Лучано Павароти

БАРИТОН је мушки глас нижи од тенора, а виши од баса. Одликује се изузетном звучношћу и меканошћу. Тито Гоби један је од најпознатијих оперских певача XX века. 7

H Tито Гоби

Ђ. Росини, арија Фигара2 из опере Севиљски берберин ++Каквог је карактера арија Фигара?

БАС је дубоки мушки глас, таман и продоран. Аустријског оперског певача Курта Ридла његове колеге – оперски певачи – често су називале мега басом. 8

В. А. Моцарт, арија Сарастра3 из опере Чаробна фрула ++На који начин музичка пратња доприноси

тужном карактеру арије Сарастра?

H Курт Ридл

Арија је певани и најлепши део опере. Најчешће је изводи солиста уз пратњу оркестра. ++Отпевај неутралним слогом на или ла мелодију

неке песме коју смо учили прошле школске године. Задатак осталих ученика јесте да препознају која је то композиција. Ученик који погоди, певаће следећи. ¹ Giacomo Puccini, Nessun dorma. ² Gioacchino Rossini, Largo al Factotum. ³ Wolfgang Amadeus Mozart, O, Isis und Osiris.

Српски певач Мирослав Чангаловић једно је од највећих имена у историји српске оперске сцене.

тенор баритон

бас арија

9


Музичка култура за шести разред | Владица Илић  
Музичка култура за шести разред | Владица Илић  

Музичка култура за шести разред - Владица Илић