Page 12

Stupaw 1 Ovako izgledaju grudi devoj~ice koja tek {to nije u{la u pubertet.

Razvoj grudi u pub bertetu obi~no se deli na ~etiri faze. One su prikazane na ilustracijama. Ako ti se u~ini da si neki stupaw razvoja presko~ila – ne pani~i! Ne razvijaju se sve devojke podjednako. Od stupwa 1 do stupwa 4 obi~no pro|e ~etiri do pet godina. Grudi }e ti biti potpuno formirane verovatno tek oko 18. godine.

Stupaw 2 Grudi po~iwu da pupe ispod svake bradavice, a one se tako|e pove}avaju i tamne, kao i oreoli oko wih. Povremeno mo`e da se desi da ti se javi neprijatan ose}aj na dodir.

Stupaw 3 Bradavice i krugovi oko wih nastavqaju da se pove}avaju i postaju sve tamniji. Rastu i grudi i izgledaju pomalo {iqato.

Stupaw 4 Grudi su potpuno razvijene.

14

Profile for Kreativni centar

Knjiga za svaku devojčicu  

KЊИГА ЗА СВАKУ ДЕВОЈЧИЦУ - Намењена је девојчицама и девојкама од 9 до 19 година. У њој се говори о променама које се дешавају у пубертету...

Knjiga za svaku devojčicu  

KЊИГА ЗА СВАKУ ДЕВОЈЧИЦУ - Намењена је девојчицама и девојкама од 9 до 19 година. У њој се говори о променама које се дешавају у пубертету...