Multecimimari

Page 1

ArchitectuREfugee / MMÜİLMTAERCİİ

Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu Önerisi ArchitectuREfugee Collective/ MMÜİLMTAERCİİ Topluluğu


EKİP Konsept/Araştırma: Esra Akcan (Cornell Üniversitesi) Sergi Yerleşim Planı: Aydan Volkan-Onur Arat (Kreatif Mimarlık), Esra Akcan, Aybars Aşçı (Efficiency Lab for Architecture) Sergi Tasarım ve Uygulama: Aydan Volkan-Onur Arat “Mülteci Mimarlar” Kolaj: Esra Akcan (Aaron Goldstein ile, Cornell Üniversitesi) “Mülteciler için Mimarlar” Kolaj ve Video: Esra Akcan (Aaron Goldstein ile, post-prodüksiyon: SGM) “Mülteci Evi”: Aybars Aşçı, Esra Akcan (Eda Sarman ile) “Platform”: Davetli mimar/sanatçı/yazarlar (bkz. “Platform Programı”) ve izleyiciler Platform Programı Koordinasyon: Esra Akcan, Pınar Üner Yılmaz (Chicago Illinois Ünivesitesi) Katalog: Editör: Esra Akcan, Yazarlar: bkz. “Yayın”

1. YERLEŞTİRME

ArchitectuREfugee / MMÜİLMTAERCİİ Mülteci Mimarlar

“Mülteci Mimarlar” yerleştirmesi, dünyanın en büyük mülteci krizinin yaşandığı İkinci Dünya Savaşı sırasında ve hemen öncesinde Türkiye’de mimarlık yapan göçmen mimarlar üzerine bir araştırmadır. Bu göçmenlerin Türkiye mimarlığına etkileri, Ankara-Ulus’un kentsel planlama tarihine odaklanarak sergilenir.


Ankara-Ulus (1924-1945) Egli

Sch端tte-Lihotzky

Taut Holzmeister

Holzmeister


Ankara-Ulus (1924-1945)

Els瓣sser Bonatz

Jansen

Reuter

Akal覺n

Jansen2. YERLEŞTİRME

ArchitectuREfugee Mülteciler İçin/Mimarlar MMÜİLMTAERCİİ

“Mülteciler için Mimarlar” yerleştirmesi, 1961 yılından sonra misafir işçi programı ile, ve 1980 darbesinden sonra yurttaşlıktan atılarak ya da Kürt kimliği yüzünden mülteci olarak Türkiye’den Berlin-Kreuzberg’e göçen yurtsuz bireylerin konutlarının kentsel dönüşümü üzerine bir araştırmadır.


Berlin-Kreuzberg (1974-1989) Hadid

Krier, Rossi, Hollein

Bohigas/Mackay/Martorell

Eisenman

Rossi

Rob Krier

Gregotti

Ungers

Kleihues Hejduk Hertzberger

Koolhaas


Berlin-Kreuzberg (1974-1989) Moldenhauer

Ar覺n

Siza

Moldenhauer

Baller

B繹hm

Siza


Koolhaas and Zenghelis Bohigas, Mackay, Martorell Eisenman

Bohigas, Mackay, Martorell Faller, Schröder, Muschalek Faller, Schröder, Muschalek Bohigas, Mackay, Martorell Aldo Rossi Grashorn, Flammang, Licker Bartels, Schmidt-Ott Pfeiffer, Ellermann

Schürmann, Schürmann


Video-Booth


3. YERLEŞTİRME

ArchitectuREfugee Mülteci Evi / MMÜİLMTAERCİİ

“Mülteci Evi” içi su çevre-labirenti biber gazı dolu yarı-saydam bir çadır-ev mecazıdır. Bu evin su dolu merkez odasına girilmez, yaklaşmak isteyenler biber gazı dolu çevre labiretinde yürümeyi (imzayla) kabul etmelidir.4. YERLEŞTİRME

ArchitectuREfugee / MMÜİLMTAERCİİ Platform

“Platform” Bienal süresince belirli aralıklarla, yurtsuzluk üzerine çalışan herhangi bir ülkeden mimar, sanatçı ve yazarları, bir imge, yerleştirme, metin, seminer, film gösterimi ya da performans ile serginin içeriği üzerine bir yorum yapmaya ve bu yorumu isterlerse pavyonda seçtikleri bir yere yerleştirmeye davet eder.


Amfi ve film g繹sterim alan覺


Plug-in 襤stasyonlar覺

Plug-in 襤stasyonlar覺


PLATFORM PROGRAMI Olası Davetliler

Giorgio Agamben: İtalya. Filozof. “Beyond Human Rights” makalesinin yazarı Imre Azem,Gaye Günay: Türkiye. Sanatçı. Kibrit Film. “Ekümenopolis” filminin yaratıcıları Tammam Azzam: Suriye. Sanatçı. “Kiss” duvar sanatının yaratıcısı Şeyla Benhabib: Türkiye/ABD. Politik felsefe yazarı. Another Cosmopolitanism kitabının yazarı Teddy Cruz: Meksika. Mimar. San Diego-Tijuana sınırında göç üzerine işlerin mimarı T. J. Demos: ABD. Sanat tarih ve kuramcısı. The Migrant Image kitabının yazarı Can Dündar: Türkiye. Gazeteci. “Gözdağı” Gezi belgeselinin yaratıcısı Herkes için Mimarlık: Türkiye. Mimarlık grubu. “#Occupy Gezi Architecture” projesinin mimarları Emily Jacir: Filistin. Sanatçı. “Where We Come From” yerleştirmesinin sanatçısı Sinan Logie: Türkiye. Mimar. “Gecekondoo” projesinin mimarı Saloni Mathur: Hindistan/ABD. Sanat tarih ve kuramcısı. Migrant’s Time kitabının editörü Walid Raad: Lübnan/ABD. Sanatçı. Atlas Grup projesinin başı Orhan Pamuk: Türkiye. Yazar. İstanbul ve Kafamda Bir Tuhaflık kitaplarının yazarı Gayatri Spivak: Hindistan/ABD. Edebiyat Çalışmaları. “Righting Wrongs” makalesinin yazarı Hito Steyerl: Almanya. Sanatçı. “November” filminin yaratıcısı Khaled Takreti: Suriye/Fransa. Sanatçı. LOL sergisinin yaratıcısı Nihad al-Turk: Suriye/Lübnan. Sanatçı. Syria’s Apex Generation sergisinde sanatçı Eyal Waizman: İsrail/İngiltere. Mimar. Forensic Architecture kitabının yazarı


YAYIN

ArchitectuREfugee ArchitectuREfugee//MMM MÜÜİİLLM MTTAAEERRCCİİİ İ

Sergi kataloğu üç ana başlık altında, mülteci ve mimarlık ilişkisinin kuramsal boyutu, Ankara’nın inşası ve Berlin’in kentsel dönüşümü hakkında, mimar ve araştırmacıların önceden yayınlanmış ve/veya bu katalog için yazılmış makalelerini bir araya getirecektir.


İÇİNDEKİLER ÖNERİSİ Esra Akcan

“Giriş: Mimarlık, Mültecilik, Ankara ve Berlin” INSERT: 2016 VENEDIK TÜRKİYE PAVILYONU MİMARİ ÇİZİMLERİ (Aydan Volkan, Onur Arat: Sergi tasarımı Aybars Aşçı, Esra Akcan: “Mülteci Evi”)

I.BÖLÜM: MİMARLIK VE MÜLTECİLİK

III.BÖLÜM: MÜLTECİLER İÇİN MİMARLAR ve BERLİN

Giorgio Agamben Hannah Arendt Şeyla Benhabib Teddy Cruz: T.J.Demos Edward Said Gayatri Spivak Anthony Vidler

Esra Akcan: Hardt Waltherr Hämer: Vittorio Lampugnani: Anılar:

“Beyond Human Rights” “We Refugees” Yeni yazı ya da “Another Cosmopolitanism” “Border Translations: Urbanism Beyond the Property Line” Yeni yazı ya da The Migrant Imagedan seçki “The Art of Displacement” “Righting Wrongs” Yeni yazı ya da “Vagabond Architecture”

INSERT: Sergilenen “Mülteci Mimarlar” Kolajı

II.BÖLÜM: MÜLTECİ MİMARLAR ve ANKARA Aydan Balamir Sibel Bozdoğan Bernd Nicolai Süha Özkan Uğur Tanyeli Elvan Altan Bülent Batuman

Yeni yazı ya da Clemens Holzmeister seçki Yeni yazı ya da Modernism and Nation Building seçki Yeni yazı ya da Moderne und Exil seçki Yeni yazı ya da “Türk-Alman Dostluk Yurdu Öneri Yarışması” Yeni yazı ya da Mimarlığın Aktörleri seçki Yeni yazı Yeni yazı

INSERT: Sergilenen “Mülteciler için Mimarlar” Kolajı

“Açık Mimarlık ve IBA 1984/87” “12 Principles” Yeni yazı Berlin-Kreuzberg binalarının tasarımına ait anılar Cihan Arın Oriol Bohigas/David Mackay Yalçın Çetin Bahri Düleç Peter Eisenman Vittorio Gregotti Zaha Hadid Rem Koolhaas Rob Krier Heide Moldenhauer Arthur Ovaska Alvaro Siza


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.