Kunststof en Rubber 8/9

Page 1

MET CATALOGUS KUNSTSTOFFEN 2013 25-26 september in Veldhoven

KUNSTSTOF & RUBBER

september 2013 - 66e jaargang / nr. 8/9

www.kunststofonline.nl


PROFESSIONALS IN EEN WERELD VOL KUNSTSTOF

Bezoek ons op Kunststoffen 2013 25 - 26 september 2013 Koningshof - Veldhoven Beneluxhal - Standnummer 49

Distributeur en adviseur in:

• Technische en standaard kunststoffen • Op maat gemaakte compounds • Synthetische rubbers en thermoplastische elastomeren • Kleur en additievenmasterbatches • Technisch advies • Service en assistentie bij verwerkingstechnieken • Recycling Distributie van - distribution de:

Resinex Belgium NV Moerenstraat 85A 2370 Arendonk - België Tel. +32 (0)14 67 24 96 Fax +32 (0)14 67 05 81 info@resinex.be

www.resinex.be

Resinex Netherlands BV Munsterstraat 12 7418 EV Deventer - Nederland Tel. +31 (0)570 67 75 84 Fax +31 (0)570 62 17 32 info@resinex.be


PRIJZEN

D

1,3 1,3 1,1 1,1 0,9

0,7 0,7

20 01 10 0 2

1,8 1,4 1,8

1,0 1,0

NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN-FEB JAN-FEB JAN-FEB MRT MRT MRT APR-MEI APR-MEI APR-MEI JUN JUN JUN JUL-AUG JUL-AUG JUL-AUG SEP SEP SEP OKT OKT OKT NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN JAN JAN FEB FEB FEB MRT MRT MRT APR APR APR MEI MEI MEI JUN JUN JUN JUL JUL JUL AUG AUG AUG SEP SEP SEP OKT OKT OKT NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN JAN JAN FEB FEB FEB MRT MRT MRT APRIL APRIL APRIL MEI MEI MEI JUN JUN JUN JUL JUL JUL AUG AUG AUG

0,5 0,5

PS normaal normaal PS

20 01 11 1 2

20 01 12 2 2

NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN-FEB JAN-FEB JAN-FEB MRT MRT MRT APR-MEI APR-MEI APR-MEI JUN JUN JUN JUL-AUG JUL-AUG JUL-AUG SEP SEP SEP OKT OKT OKT NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN JAN JAN FEB FEB FEB MRT MRT MRT APR APR APR MEI MEI MEI JUN JUN JUN JUL JUL JUL AUG AUG AUG SEP SEP SEP OKT OKT OKT NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN JAN JAN FEB FEB FEB MRT MRT MRT APRIL APRIL APRIL MEI MEI MEI

e afgelopen maanden trokken de prijzen aan van PP homo homo PP vrijwel alle standaard kunststoffen, ondanks de 1,4 1,4 min of meer gelijkblijvende kosten van de voorpro1,3 was het krappe aanbod bij een norducten. Oorzaak 1,3 male vraag. De productie van monomeren en polyme1,2 ren werd hier1,2en daar verminderd. Volgens de KI-Datenbank1,1 Polyglobe was begin augustus zo’n 75 1,1 procent van de nominale krakercapaciteit beschikbaar.

PVC PVC

Bij de polyolefinen stegen de prijzen met 30-35 euro. 20 01 10 0 20 01 11 1 In West-Europa waren enkele monomeerinstallaties 2 2 buiten bedrijf. Door de hoge zomertemperaturen moesten de Europese producenten hun productie beperken om oververhitting van het koelsysteem te voorkomen.

20 01 13 3 2

PShomo slagvast PP PS slagvast

20 01 12 2 2

1,6 1,3 1,6

Hoewel styreen goedkoper werd, steeg de prijs van polystyreen licht. Door het stilleggen van een monomeereenheid in Nederland Engeland werd het aanbod aan de krappe kant, terwijl de vraag normaal bleef.

1,2 1,4

1,0 1,0 1,0

NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN-FEB JAN-FEB JAN-FEB MRT MRT MRT APR-MEI APR-MEI APR-MEI JUN JUN JUN JUL-AUG JUL-AUG JUL-AUG SEP SEP SEP OKT OKT OKT NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN JAN JAN FEB FEB FEB MRT MRT MRT APR APR APR MEI MEI MEI JUN JUN JUN JUL JUL JUL AUG AUG AUG SEP SEP SEP OKT OKT OKT NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN JAN JAN FEB FEB FEB MRT MRT MRT APRIL APRIL APRIL MEI MEI MEI JUN JUN JUN JUL JUL JUL AUG AUG AUG

1,2 1,1 1,2

220 001 110 00 2

1,6 1,6 1,5 1,5

LDPE extru extru LDPE

220 001 111 11 2

220 001 112 22 2

In augustus was de vraag naar PVC normaal, maar het aanbod aan de krappe kant. Verwacht werd dat de prijzen zouden stijgen. Aan de aanbodzijde verander1,6 de niet veel.1,6 HDPE blaas HDPE spuit

220 001 113 33 2

LLDPE spuit spuit LLDPE

1,3 1,3 1,2 1,2 1,1

1,1

NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN-FEB JAN-FEB JAN-FEB MRT MRT MRT APR-MEI APR-MEI APR-MEI JUN JUN JUN JUL-AUG JUL-AUG JUL-AUG SEP SEP SEP OKT OKT OKT NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN JAN JAN FEB FEB FEB MRT MRT MRT APR APR APR MEI MEI MEI JUN JUN JUN JUL JUL JUL AUG AUG AUG SEP SEP SEP OKT OKT OKT NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN JAN JAN FEB FEB FEB MRT MRT MRT APRIL APRIL APRIL MEI MEI MEI

In augustus stegen de kunststofprijzen veelal sterker 1,0 dan de kosten. Het aanbod werd krapper doordat producenten hun productie verminderden, terwijl de 20 01 10 0 20 01 11 1 2 2 vraag betrekkelijk goed bleef. De vakantieperiode leek betrekkelijk weinig effect te hebben. Zowel etheen, propeen en styreen gingen met zo’n 40-50 euro per ton omhoog. De polymeerproducenten konden deze stijging doorberekenen.

NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN-FEB JAN-FEB JAN-FEB MRT MRT MRT APR-MEI APR-MEI APR-MEI JUN JUN JUN JUL-AUG JUL-AUG JUL-AUG SEP SEP SEP OKT OKT OKT NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN JAN JAN FEB FEB FEB MRT MRT MRT APR APR APR MEI MEI MEI JUN JUN JUN JUL JUL JUL AUG AUG AUG SEP SEP SEP OKT OKT OKT NOV NOV NOV DEC DEC DEC JAN JAN JAN FEB FEB FEB MRT MRT MRT APRIL APRIL APRIL MEI MEI MEI JUN JUN JUN JUL JUL JUL AUG AUG AUG 20 01 10 0 2

20 01 11 1 2

20 01 12 2 2

20 01 13 3 2

1,6 1,5

HDPE blaas

HDPE spuit

1,4 1,3

Prijzen juli, juni en mei 2013, in euro per ton (full truck loads)

1,2 1,1

juli NOV DEC JAN-FEB MRT APR-MEI JUN JUL-AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APRIL MEI JUN JUL AUG

1,0

2010

2 0 11

2 012

2 013

PP homo

PS

HDPE

LLDPE

1,4 1,3

LDPE

1,2 1,1

PVC NOV DEC JAN-FEB MRT APR-MEI JUN JUL-AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APRIL MEI JUN JUL AUG

1,0

HDPE spuit

De prijs van PS 1,4 steeg, zij het niet zo veel als de produ1,4 centen wilden. Door krapte bleven de prijzen van sty1,3 reen, en dus1,3 ook die van polystyreen aan de hoge 1,2 1,2 kant.

1,4 1,4

1,0

HDPE blaas

1,5 1,5

2010

2 0 11

2 012

2 013

PP

juni

mei

normaal

1850 - 1890

1840 - 1880

1820 - 1860

slagvast

1980 - 2010

1970 - 2000

1950 - 1980

blaas

1310 - 1350

1290 - 1330

1260 - 1300

spuitgiet

1400 - 1470

1370 - 1440

1340 - 1410

extrusie

1370 - 1410

1330 - 1370

1280 - 1320

spuitgiet

1380 - 1390

1330 - 1340

1330 - 1310

extrusie

1430 - 1480

1400 - 1450

1370 - 1420

spuitgiet

1410 - 1450

1380 - 1420

1360 - 1400

buis

1230 - 1330

1220 - 1320

1210 - 1300

folie

1320 - 1380

1300 - 1360

1280 - 1340

homo

1340 - 1370

1330 - 1360

1310 - 1340

blok

1380 - 1420

1360 - 1410

1330 - 1390

1210 - 10 - 1390300 kunststof & rubber # 8-9/2013

1

20 01 12 2 2

2 2


INHOUD

colofon

inhoud

Kunststof en Rubber is een maandelijks verschijnend vakblad voor de Nederlandstalige kunststofen rubberindustrie in Nederland en België. Het is bestemd voor kunststof- en rubberverwerkende bedrijven en hun afnemers en toeleveranciers, zoals grondstof- en machine­leveranciers, model-, matrijs- en gereedschapmakers, ontwerpers, constructeurs en opdrachtgevers. Uitgever: Elsbeth Lamfers Redactie-adviesraad: Eric van Beijsterveldt, Epco Blessing, Willem Böttger, Arie Brouwer, Bas de Bruin, Alain Dirven, Wijnand Hollander, Rein van der Mast, Servé Tonino Hoofdredacteur: Robin Zander (+31 6 222 08 034) Redacteur: Kitty Kampf (tel. 072 502 2998) Redactieadres: Postbus 58, 7400 AB Deventer redactie.kunststofenrubber@mybusinessmedia.nl www.kunststofonline.nl

8

Advertentieverkoop Account manager: Dennis Wielheesen Tel. 0570504344 d.wielheesen@mybusinessmedia.nl Int. Sales: Rob Swart Tel. +31 (0)622796633 r.swart@mybusinessmedia.nl Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd bij de rechtbanken in N ­ ederland. Abonnementenadministratie Abonnementen, bezorging en of adreswijzigingen MYbusinessmedia bv, abonnementen Kunststof & Rubber, Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam Nederland: 0900-0400 668 (lokaal tarief) Internationaal: +31 10 289 4008 kunststofenrubber@mybusinessmedia Abonnementstarieven: Jaarabonnement Nederland: €186,95* Jaarabonnement Buitenland: €211,15* Proefabonnement (3 edities): €29,85* KIVI-Niria leden: €102,82* (i.p.v. €186,95) Studentenabonnement: €56,-* (inschrijvingsbewijs verplicht) Losse exemplaren: €21,25* * Prijzen zijn exclusief 6% BTW en €3,75 administratiekosten excl. 21% BTW Jaarabonnement geldt tot wederopzegging. Beëindiging van het abonnement kan schriftelijk en telefonisch (010 289 4008) gebeuren, uiterlijk drie maanden voor het einde van de abonnementsperiode; nadien vindt automatisch verlenging plaats. Geldend tarief: 1 januari 2013

84

18

86

92

Druk Drukkerij Tesink, Zutphen Opmaak De Opmaakredactie, Wehl Hoewel de informatie gepubliceerd in deze uitgave zorgvuldig is uitgezocht en waar mogelijk gecontroleerd, sluiten de uitgever en de redactie uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheid van de verstrekte gegevens. MyBusinessMedia legt uw gegevens vast voor de uitvoering van de abonnementenovereenkomst. Uw gegevens kunnen door MyBusinessMedia of zorgvuldig geselecteerde derden worden gebruikt om u te informeren over relevante producten. Indien u hiertegen bezwaar hebt kunt u contact opnemen met de uitgever.

2

kunststof & rubber # 8-9/2013

bij het omslag Het is van kunststof en dat mag gezien worden. Bij Lamborghini is dat overduidelijk. Zie het artikel op pagina 88. (foto Lamborghini)

MET CATALOGUS KUNSTSTOFFEN 2013

25-26 september in Veldhoven

KUNSTSTOF & RUBBER

september 2013 - 66e jaargang /

www.kunststofonline.nl

nr. 8/9


st atistieken Artikelen

KubeTech betrekt productieautomatisering van Hagenstadt

8

Succesvolle financiering en innovatie door Agentschap NL

12

Eigen ontwikkelingen en begeleiding van klanten - Colorex Master Batch

14

Kunststoffen 2013: wat is er te zien

16

Probleem biedt kansen: recycling van PVC 18 Elektrische scooter met monocoque van vlas en natuurlijke hars

83

Flanders’ PlasticVision - Katalysator voor de kunststof- en rubberverwerkende industrie in Vlaanderen

84

Composites Europe en Hybrid EXPO

86

Lamborghini: hoe meer koolstofvezel, hoe beter

88

Lichtgewicht vrachtnetten

91

Toekomst voor onze kunststofindustrie: Cursus Matrijzen voor kunststoffen B

92

Bio-based polymeren

94

Catalogus Kunststoffen 2013 Wie levert wat Exposanten van A-Z

Rubrieken

BrancheBreed Actueel Marktrapporten Te gast: Kitty Kampf Toepassingen

21 26

4 6 13 13 100

nieuwsbrief Hebt u hem al ontvangen? De Kunststof en Rubber nieuwsbrief brengt u wekelijks op de hoogte van alle ins en outs in de sector. Nieuwe materialen en toe­passingen, evenementen, prijzen­informatie, vacatures, maar ook human interest. Aanmelden kan ­via www.kunststofonline.nl.

De economie groeit volgend jaar met een procentje. Dat is in elk geval de verwachting. Van wie weet ik eigenlijk niet meer. Ik weet wel dat het twee heren in pak waren – een van ING en de ander van Delta Lloyd meen ik – die het blijde nieuws in het NOS journaal van commentaar mochten voorzien. Zo van ‘we zijn er nog niet’ maar er is toch wel een ‘lichtpuntje’ en dan is ‘gematigd optimisme’ wel toegestaan. Een rondje langs de laatste berichten van het CBS maakt de vooruitzichten er op dit moment niet vrolijker op. De productie blijft krimpen staat er in een bericht. De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie is wel een uitzondering. Daar werd in juni 2013 0,9% meer geproduceerd dan in juni 2012. En terwijl de industrie in totaal in juni 2013 ruim 0,5% minder omzet had dan een jaar eerder, wist de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie een bescheiden omzetplusje te scoren van bijna 1%. Bovendien staat de Industrieradar van het CBS in augustus op zwaar weer: ‘Uit de beschikbaar gekomen gegevens blijkt dat 4 van de 6 indicatoren deze maand een verslechtering laten zien: het consumentenvertrouwen en de consumptie door huishoudens liepen terug en ook de indicatoren voor de productie van de EU-27 en de Duitse industriële orders zijn verslechterd. Alle indicatoren liggen onder de langjarig gemiddelde ontwikkelingen.’ Nu heb ik nooit zoveel met statistiek gehad. Ik heb altijd het idee dat je er alles mee kan bewijzen. Ik zag ooit een quasi-serieus bericht dat aan de hand van statische gegevens aantoonde dat sinds de introductie van het droogscheren mannen vaker longkanker kregen. Door het droogscheren ademde mannen meer baardhaartjes in en die zouden voor dat hogere percentage verantwoordelijk zijn. Daarna is het nooit meer goed gekomen tussen mij en de statistiek. Datzelfde geldt waarschijnlijk ook wel voor menig ondernemer. Die moet die gegevens steeds maar weer inleveren bij het CBS. Zou het dan niet leuk zijn als alle ondernemers, en de consumenten uiteraard, alleen nog maar positief zouden zijn? Dat lokt positief gedrag uit, heb ik me wel eens wijs laten maken. Bovendien – het is maar statistiek.

Robin Zander  r.zander@mybusinessmedia.nl

kunststof & rubber # 8-9/2013

3


branchebreed branchebreed Ergebeurt gebeurtveel veelbranche branchebreed: breed: Er opleidingen, bijeenkomsten, opleidingen, bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken,noem noemmaar maarop. op. bedrijfsbezoeken, Aanalles allesdeelnemen deelnemengaat gaatniet, niet, Aan maaralles allesoverslaan overslaanisisook ookgeen geen maar optie. optie.Op Opdeze dezepagina paginameldt meldtdede NRK NRKnieuwsfeiten nieuwsfeitenover overactuele actuele onderwerpen, onderwerpen,zodat zodatu ueen eengoed goed beeld beeldheeft heeftvan vanwat watzich zichinindede branche brancheafspeelt. afspeelt.

doorErik Erikde de Ruijter Ruijter door

Een jonge sector Ondernemingsdossier Samenwerken groeit snel loont De meeste bedrijven

in de rubberen van kunststofindustrie zijn Sinds de start het Ondernemingsjong, net als de industrie als geheel. dossier in november 2011 is grote Dat voortjongegemaakt. merken weEind geregeld. Bijvoorbeeld gang januari 2013 namen als het gaatondernemers om samenwerken. Aanrubberde ene bijna 2000 uit de kant hebben ondernemers de neiging om en kunststofindustrie, recreatie en horezaken alleen aan te pakken. Prima als je ca deel. Ook ruim 50 gemeenten, provintempo wilt maken en weet dat je alle kencies en andere overheden zijn actief. In nisrubberen ervaring huis hebt. Niet prima de en in kunststofindustrie zijn- nu als het voortkomt uit het gevoel ‘Ik wil het al 100 NRK ledenbedrijven aangesloten. alleen en kan niet rekenen op anderen’. Zij ervaren met het OndernemingsdosDe kunststofindustrie is een sector met sier de vermindering van hun adminisveel productinnovatie. Dat vraagt - nee eist tratieve lasten, hebben de wettelijke ver- ketensamenwerking. Dat pakken onderplichtingen uit de Wet Milieubeheer nemers op en vergeleken met andere digitaal op een rij en medewerkers ontmaakindustrie en het MKB scoren we vangen een e-mail waarschuwing als goed. En zo zitten we dus in een spagaat. actie nodig is. Alle bedrijfsdocumenten Ondernemers die soms uit zichzelf niet zijn verzameld en via internet toegankevoor samenwerken kiezen, gaan voor prolijk. Informatie kan gedeeld worden met ductinnovaties samenwerken. Hier liggen anderen, zoals de toezichthouder, wat dus kansen. Wat als we die weerstand konleidt tot betere samenwerking en dat den wegnemen! Als het vertrouwen en de bespaart vele uren. In totaal kan een win(st)-win(st) wordt gezien en gevoeld! bedrijf gemiddeld circa 25%, oftewel Want één ding is zeker: uit allerlei ondergemiddeld 4500 euro per jaar besparen. zoek blijkt dat samenwerken het succes Met de politieke steun van Kabinet en van bedrijven vergroot. minister Kamp wordt in 2013 hard aan de verdere uitbouw van OndernemingsOrganisatiegraad Als het branchevereniging dossier gewerkt. Bedrijven rubbermerken we dat ondernemersin hetdenogal en kunststofindustrie die mee willen eens alleen willen doen. Minder dan de doen aan het Ondernemingsdossier diehelft van alle ondernemingen is aangeslonen zich als lid aan te sluiten bij de NRK. ten bij de NRK en haar branches. NietMeedoen? Mail John Voetman aangesloten bedrijven praten niet mee (voetman@nrk.nl) over de toekomst, en het NRK-werk moet met minder contributie worden gefinan-

BioBased kunststoffen cierd. Er is een nieuwe NRK-brochure over steeds belangrijker gezamenlijke belangenbehartiging. Die

overin de op details wordt nog gesproop voor gezamenlijke belangen. Nieuwe hartiging voor biobased materialen en de bekend, NRK zet samenwerking ken. Doel is dat in 2020 14% van alle enerleden zijn welkom! Mail met John Voetman dienstverlening aan bedrijven krachtig met onderwijsveld gie duurzaam wordt opgewekt. ander en (voetman @nrk.nl) vorm te geven. Voor 2013 staan meerdere Als jonge industrie is de Een rubberdoel is om het energiegebruik verder terug acties op het programma. Zo wordt met kunststofindustrie niet sterk vertegente dringen. Ook de industrie moet minder Testvraag Als fabrikant van kunststof prode ministeries van EZ en IenM overlegd woordigd in de onderwijsoverlegstructuhoort uw energie gaan gebruiken tevensmedio haar 2012 ducten (aandeel kunststof over het uitbannen OXO’s50%) en ondersteuren. Het bestuur NRKenheeft bedrijf in de SBI code 22. Die code staat internationale concurrentiepositie behou-met nen van het gebruik van het kiemplant- een Werkgroep Onderwijs opgezet ook vermeld bij inschrijving KvK. Check uw den. Een dilemma, want energie duurder logo. Ook duurzaam inkopen is een de taak om het NRK-onderwijsbeleid code eens. Als de biobased SBI niet 22polymeren, is, dan kuntnet u maken niet deteoplossing. Zeker niet is speerpunt voor vorm isendus inhoud geven. Inmiddels die zelf veranderen bij de KvK. Komt u einnu goedkoop gas en olie bijvoorbeeld de als biobased composieten. Verder wor- een beleid geformuleerd opgehangen delijk in de CBS statistieken van de rubberAmerikaanse industrie de wind vol in de den activiteiten georganiseerd om het aan drie kapstokken: instroom, dooren kunststofindustrie! blaast. In het SER-akkoord staat een netwerk in de biobased polymeren waar- zeilen stroom en uitstroom. interessante oplossing: stel een lijst op deketen te versterken. Voor leden zal de Instroom moet zorgen voor voldoende Nieuwe NRK groep: compoun­ds met energiebesparende maatregelen NRK in 2013 starten met een speciale aanwas van personeel. Het beleid is en masterbatchles waarvan iedereen zegt dat ze zinvol zijn. elektronische nieuwsbrief BioBased tweeledig. Aan de ene kant zal de aanDe NRK heeft gesproken met leveranciers Vervolgens: kijk welke maatregelen uitwaarin een selectie van de belangrijkste dacht zich richten op het promoten van van compounds en masterbatches. Deze voerbaar zijn. Bedrijven en hun branches ontwikkelingen wordt gepresenteerd. de rubber- en kunststofindustrie bij leerbedrijven hebben behoefte aan meer conmoeten hierin een belangrijke stem heblingen en studenten. Aan de andere kant Meedoen met NRK BioBased en de tact met elkaar en met hun (potentiële) ben. Dit leidt tot een lijst van maatregelen richt het beleid zich op het tot stand nieuwsbrief ontvangen? Mail Roxy klanten. Bijvoorbeeld over gevaarlijke stofper sector. Zijn we dan klaar? Nee! brengen en verstevigen van bestaande Goudsmit (goudsmit@nrk.nl) fen/Reach, goedkeurende verklaringen Ondernemingen moeten de maatregelen contacten tussen opleidingsinstellingen voor voedselcontact, en wetgeving rond ook nog kunnen betalen. (HBO’s, MBO’s, ROC’s etc.) en geïnteres18 april Partners in Arbo en milieu. Ook innovatie en ketensaDe uitvoeringspraktijk is een grote zorg van seerde regionale bedrijven om regionale Kunststof & Rubber over menwerking vinden de bedrijven een gezade branches en VNO-MKB. Als inspecties samenwerking te bevorderen. BijvoorIndustriële marketing menlijk belang. De NRK wil de bedrijven alle maatregelen voor een sector zonder beeld op het gebied van stages, bedrijfsDPI Value Centre, PlasticsEurope en NRK ondersteunen en organiseert tijdens de overleg verplicht stellen, is het hek van de bezoeken, studieondersteuning etc. werken nauw met elkaar samen op het Kunststoffenbeurs in Veldhoven op 25 sepdam. Maatregelen willen wel eens tegenHierbijzijn, heeft de NRK vooral een makegebied van duurzaamheid, innovatie, tember een bijeenkomst voor alle geïntestrijdig of elkaar overlappen. laarsfunctie naar branches, educatie en communicatie. Zij beogen resseerde compoundeurs en leveranciers Een makkelijke discussie? Nee. bedrijven De komen-en onderwijsinstellingen. hiermee een sterke, gezamenlijke prevan masterbatches. Informatie en aanmelde maanden zullen overheid en bedrijfsleDoorstroom zal zich richten het prosentatie van hele(vandord@nrk.nl) rubber- en kunst- ven den: Martin vandeDord intensief overleggen. Voor deop rubbermoten van opleidingen bij onze bedrijven stofindustrie te realiseren naar zowel de en kunststofindustrie is het overleg van en hetwant in stand houden het bedrijven regels in de eigen industrie als naar belang, Nieuwe er is een lijst vanvan circa 250Branchekwalificatiesysteem. De NRK wil door de politiek, klanten, gebruikers en andeenergiebesparing maatregelen die horen bij MJA3. Als we middel van promotie bedrijven stimulere stakeholders. Op 18 april 2013 organiU heeft het vast gelezen. De SER-partijen van die praktijk de regel kunnen maken renwe om hier gebruik van teMeer maken. seren zij de 3e editiehebben van Partners en de milieuorganisaties een ener-in zijn een heel stuk verder. weten? Uitstroom zal zich erop richten vertrek Kunststof gesloten. & Rubber met als zijn thema Mail gieakkoord De hoofdlijnen Erik de Ruijter (deruijter@nrk.nl)

Aan wordt hard gewerkt aan vindtalle u opkanten www.nrk.nl. de toekomst van BioBased polymeren. Een ander aspect van de jeugdige leeftijd In de is debedrijven doelstelling een vantoekomst de sector(2030) is dat veel bij andegroot deel (25%) van dezijn kunststoffen re brancheorganisaties aangesloten.van hernieuwbaar te pas maken. Dat geldt vooralrestmateriaal voor bedrijven die de De basis is cellulose. de RKI gaat laatste decennia met eenVoor kunststofafdeling zijndan gestart. Daardoor zijn kunststofbedrijhet om alle materialen: rubber, therven in circa 10 vinmoplasten enbrancheverenigingen composieten. Dete NRK den, waar ze telkens een tijd kleine spreekt zich al langere uitgroep voor van deze niet-kernleden vormen. Dat maakt het lasbiobased materialen. tig om samen sterk te zijn. NRK komthet Met NRK BioBased heeftDede NRK voortouw genomen om de belangenbe-

4 4

D W K

Industriële Marketing. VNO-NCW voorzitter Bernard Wientjes, Henk ten Hove (CEO Wavin), Jan Schrama (DGA Poly Products) en Ab Hordijk (DGA Hordijk kunststoffen) spreken. Toegang is gratis. Bent u er ook bij? Reserveer dan 18 april vanaf 12.00 uur in uw agenda. Plaats van handeling: High Tech Campus te Eindhoven. Voorafgaand aan de middagbijeenkomst organiseren NRK en vele branches hun eigen (besloten) ledenvergaderingen. De inschrijving start februari. Zie: www.partnersinkunststofenrubber.nl

van werknemers waar mogelijk te beper-

kenseptember: en werknemers diegolftoernooi van baan willen 27 NRK

ofvrijdag moeten zoveel mogelijk te Op 27veranderen, september 2013 organiseert behouden onze bedrijfstak of toede NRK voor voor de 20ste keer de jaarlijkse komstmogelijkheden te bieden in een golfdag. Voor de hele rubberen kunststofnieuwe werkkring. industrie. Leden, niet-leden en relaties zijn welkom. De NRK nodigt u van harte uit DedeNRK roept bedrijven op contact de te legop oudste golfbaan van Nederland, Rosendaelsche Golfclub in Arnhem. U kunt in gen met ROC’s en MBO/HBO scholen deelnemen op alleen golf-niveaus. hun omgeving afspraken te maken Meer Www.Nrk.Nl/Agenda overinformatie? samenwerking. Via een mail horen Aanmelden? mail Boeters@nrk.nl we graag van uwnaar ervaringen. Mail Eric Schutjes (schutjes@nrk.nl)

kunststof & rubber # 8-9/2013

kunststof & rubber # 1-2/2013

kmd1


DE NR. 1 VOOR WERELDPRIMEURS: K 2013 Bereidt u voor op uw belangrijkste internationale zaken- en contactenplatform. Ongeveer 3.000 exposanten uit ruim 50 landen presenteren op meer dan 168.000m² netto-oppervlakte hun innovatieve, duurzame oplossingen en visionaire concepten op het gebied van machines en apparatuur, grond- en hulpstoffen, halffabricaten, technische onderdelen en versterkte kunststofproducten. Plan nu uw bezoek. U bent van harte welkom op uw K 2013.

Internationale vakbeurs, wereldwijd nr. 1 voor kunststof- en rubbertechnologie

k-online.de kmd1302_Image_210x297+3_NL.indd 1

Informatie in Nederland: Fairwise bv Verlengde Tolweg 2a _ 2517 JV Den Haag Tel. +31 (70)3501100 _ Fax +31 (70)3584061 info@fairwise.nl

13.06.13 17:24


actueel

Lijmacademie opgericht Onlangs is Lijmacademie BV opgericht door ingenieursbureau Makiba, partner van het Duitse instituut Fraunhofer IFAM. Makiba werkt samen met Midpoint Brabant en valt onder de certificering van het Nederlands Instituut voor Lastechniek. De organisatie beschikt in Gilze en Rijen over een volledig laboratorium en demonstratieruimten voor opleiding, onderzoek en expertise rond industriële lijmverbindingen van allerlei materialen. Het is de eerste particuliere opleiding van dit kaliber in Nederland, ook gericht op de Vlaamse markt. De Lijmacademie is gericht op de auto-, vliegtuig-, kunststof- en elektronica-industrie. De cursussen worden op drie niveaus gegeven: lijmvakman/vakvrouw (EAB), lijmspecialist (EAS) en lijmingenieur (EAE). Behalve in Gilze en Rijen worden ze ook op locatie gegeven. www.lijmacademie.nl

BIANOR opent fabriek in Roemenië BIANOR, de Pools-Nederlandse spuitgietonderneming, heeft een nieuwe productielocatie geopend in Ploiesti, Roemenië. Met deze uitbreiding wil het bedrijf zijn marktpositie in Midden- en OostEuropa vergroten. BIANOR stelt dat het nu beschikt over een strategische locatie voor levering aan de belangrijkste regio in Oost-, Midden- en West-Europa, in met name de verpakkings- en automobielsector. Daarnaast ziet BIANOR kansen in andere sectoren, zoals consumentenproducten. Op de nieuwe locatie in Roemenië

staan in totaal tien spuitgietmachines op 4700 vierkante meter. Er is een kernteam van 35 medewerkers die in Bialystok zijn opgeleid. www.bianorsolutions.com

Voor uw agenda Composites Europe 17-19 september 2013 in Stuttgart Europees evenement voor de composietindustrie www.composites-europe.com

Chen Hsong Europe opgericht Chen Hsong, de Chinese leverancier van spuitgietmachines, heeft een vestiging geopend in Ulft, Nederland: Chen Hsong Europe B.V. Er wordt gericht op zowel de auto- als de niet-automarkt. Vanuit de vestiging in Nederland, waar meerdere machines op voorraad zullen zijn en waar een reserveonderdelenmagazijn wordt ingericht, zullen alle Europese klanten en agenten ondersteund worden. Het Europese netwerk van agenten wordt uitgebreid. Chen Hsong levert kniehefboomen tweeplatenmachines, met sluitkrachten van 20 tot 6500 ton. Het hoofdkantoor van Chen Hsong staat in Hongkong, de fabrieken staan in China (Shenzhen, Shunde, Ningbo) en Taiwan (Tao Yuan). www.chenhsongeurope.eu

Nordson EDI Europe breidt aanbod uit Nordson EDI Europe - voorheen Verbruggen - heeft zijn producten serviceaanbod in de fabriek in Temse uitgebreid. Behalve nieuw ontwikkelde spuitkoppen levert het bedrijf nu ook remanufacturing van spuitkoppen. Door de uitgebreide capaciteiten van de fabriek in Temse kunnen spuitkoppen van klanten worden gerenoveerd en opgewaardeerd. Bij renovatie wordt de chroomlaag van de spuitkoppen verwijderd en opnieuw aangebracht. www.nordson.com

Kunststoffen 2013 25-26 september 2013 in Veldhoven Hét evenement voor de kunststof- en rubbersector. Op de beurs staan meer dan 250 bedrijven en kennisinstellingen, daarnaast is er een lezingenprogramma. www.kunststoffenbeurs.nl

Solids 2-3 oktober 2013 te Rotterdam vakbeurs voor de be- en verwerking, opslag en transport van vaste en droge stoffen. Samen met IP&D-congres. www.easyfairs.com/solid-nl

Recycling in Ontwerp 15 oktober 2013 in Enschede Presentatie van onderzoek naar het verbeteren van de recyclebaarheid van producten. www.saxion.nl

K 2013 16-23 oktober 2013 in Düsseldorf De grootste kunststofbeurs ter wereld. Het motto is ‘Kunst­ stoffen bewegen de wereld’ www.k-online.de

parts2clean 2013 22-24 oktober in Stuttgart Beurs voor het industrieel reinigen van onderdelen en oppervlakken www.parts2clean.com

Polymer Foam 2013 19-21 november 2013 in Hamburg Congres over blaasmiddelen en schuimproductie www.amiconferences.com

De Belgische fabriek in Nordson EDI in Temse.

6

kunststof & rubber # 8-9/2013


M A S T E R B AT C H E S W&R Plastics heeft zich vanaf haar oprichting in 1983 ontwikkeld tot gerenommeerd leverancier van hoogwaardige kleur masterbatches, additief masterbatches, mineraal gevulde compounds en geleidende compounds voor de kunststofverwerkende industrie. Wij leveren toegevoegde waarde in de producten en het proces van onze klanten door te voorzien in kwaliteit en service. W&R PLASTICS | Jean Monetpark 73 | 7336 BB Apeldoorn | Postbus 740 | 7300 AS Apeldoorn T +31 (0)55 533 52 24 | F +31(0)55 533 52 45 | www.wenrplastics.nl | info@wenrplastics.nl

Inmiddels is het in de kunststofwereld bekend dat Kurval BV de firma TRS Energietechniek in 2012 heeft overgenomen. Hierdoor is ons programma in combinatie met het bestaande (de matrijzen van Strack-Norma, het polijst- en lepprogramma van Jo-Ke en de elektrische verwarming van Watlow), fors uitgebreid. De groep randapparatuur bestaat uit: L&R systeemkoeling, Single tempereerapparatuur, Getecha maalmolens, producttransport en separeren met MTF fordertechnik en granulaattransport en -drogen van Simar. Door deze uitbreiding was het pand waar wij in gehuisvest waren te klein geworden. 400 meter verder dan het “oude” pand hebben wij een groter en mooier pand gevonden waar wij medio mei 2013 zijn ingetrokken. Onze productlijn vormt “de synergie” waar Kurval zo bekend om staat. Met deze nieuwe groep en het nieuwe pand kijken wij weer met een positieve blik naar de toekomst.

Wij zien u graag aan onze stand 133 in de Genderhal. Kurval BV / Kurval-TRS BV Haverstraat 145, 2153 GD Nieuw-Vennep Postbus 212, 2150 AE Nieuw-Vennep T. 0252-676080 / F. 0252-676104 E. info@kurval.nl - info@kurval-trs.nl / I. www.kurval.nl

ROI InsIde! Silos from the world market leader. De investering in silo’s dient rendabel te zijn. Daarom laat u best niets aan het toeval over. Met de ervaring van de marktleider speelt u in ieder geval op zeker: prima advies, eerste klasse engineering, silo’s in de spreekwoordelijke Zeppelin kwaliteit. Met de juiste toebehoren naadloos ingepast in uw logistiek concept en natuurlijk sleutel op de deur. Zeppelin Systems Benelux N. V. Tel. +32 (89) 62 94 00, zeppelin.belgium@zeppelin.be

www.zeppelin.be

031401314_AZ-KunststofRubber_89_2_RZ.indd 1

12.08.13 10:59


rubriek

5

1

4

3 Figuur 1: Detail van de uitneemarm die wordt aangedreven door een lineaire motor. Figuur 2: Gripper voor het uitnemen van de deksels uit 16-voudige etagematrijs. Figuur 3: Detailopname van de overzetunit die producten op sluitunit legt. Op de sluitunit worden de producten gesloten waarna ze gestapeld worden in magazijnen. Figuur 4: Magazijnen waarin de producten worden gestapeld. Er zijn twee sets van twee magazijnen die onafhankelijk van elkaar zijn te openen om zo de producten te verwijderen. Figuur 5: Toegangsdeur automatisering voorzien van deurbeveiliging. Uitsluitend wanneer de automatisering stil staat is het mogelijk om de deur te openen.

8

kunststof & rubber # 8-9/2013

2


KubeTech betrekt productieautomatisering van Hagenstadt Voor het uitnemen, sluiten en stapelen van deksels uit 16-voudige matrijs Het lukte het Amerikaanse bedrijf KubeTech niet om de gespuitgiete deksels binnen 9 seconden uit een 16-voudige etagematrijs te nemen, te sluiten en te stapelen in een magazijn. Het Nederlandse Hagenstadt uit Moerkapelle, gespecialiseerd in productieautomatisering, loste het probleem op en maakte daarbij onder meer gebruik van modellen uit een 3D printer.

H

et tweemansbedrijf Hagenstadt bestaat sinds 2011 en ontleent zijn succes aan de competenties van de eigenaren Geo Hagen en Paul van de Stadt; respectievelijk productontwikkelaar op het vlak van productieautomatisering en specialist in onderhoud en besturingen voor de kunststof industrie. De samenwerking is begonnen toen Geo Hagen binnen zijn eigen technische bureau een opdracht kreeg waarbij hij goed de kennis van Paul van de Stadt kon gebruiken voor het programmeren van de bijbehorende robot. Het eindresultaat en de ‘klik’ waren dermate goed, dat besloten werd tot een verdere samenwerking en de oprichting van Hagenstadt.

Cyclustijd van 9 seconden Omdat beide heren afkomstig zijn uit de spuitgietwereld, richten de oplossingen die binnen Hagenstadt worden ontwikkeld zich hoofdzakelijk op spuitgietmachines en alle voorkomende handelingen en processen rondom deze machines. Geo Hagen: ‘Om in deze wereld de juiste productieautomatisering oplossingen te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat je weet hoe het hierin toegaat. We hebben allebei feeling met de kunststoffen zelf maar bijvoorbeeld ook het oppakken van lichte producten, mogelijke effecten en gevolgen van statische elektriciteit en uiteraard de koppeling van de oplossing naar de betreffende spuitgietmachine.’ Een aansprekend project dat in de eerste helft van 2013 werd afgerond, is het ontwerpen van een productie automatiseringsoplossing waarbij deksels uit een 16-voudige spuitgietmatrijs worden genomen, dichtgevouwen en vervolgens gestapeld in één of meer magazijnen. Opdrachtgever is het Amerikaanse bedrijf KubeTech Custom Molding; een groot bedrijf met meer dan 40 jaar ervaring op het vlak van ontwikkelen en produceren van spuitgietproducten en zes productiesites in Noord-Amerika. De deksels waar het om gaat zijn bedoeld voor zogenaamde ‘lid on pouche’ verpak-

kingen zoals we deze in Nederland onder meer kennen van de vochtige doekjes. Voorheen werd een stikkersluiting gebruikt, maar steeds vaker worden kunststof deksels op de verpakking verlijmd die zo vaak moeten kunnen openen en sluiten als er doekjes in de verpakking zitten. Veelal worden hiervoor filmscharnieren gebruikt. De sluitingen zijn hygiënischer en hebben een langere functionele levensduur dan de stickers.

16-voudige matrijs Het belangrijkste probleem voor KubeTech was de snelheid van het uitnemen van de deksels uit de 400 tons Husky spuitgietmachine, het dichtvouwen van de producten en het wegleggen in één of meer magazijnen. Om de spuitgietmachine ‘bij te houden’, was een cyclustijd van maximaal 9 seconden vereist. In de uiteindelijke oplossing heeft Hagenstadt een gripper ontwikkeld die wordt aangedreven door een lineaire motor (figuur 1). Deze gripper bestaat uit twee delen met elk acht vacuümunits voor het uitnemen van de 16 deksels (figuur 2). Bij het terugtreden uit de matrijs worden de twee maal acht deksels afgegeven aan twee overzetunits die, door een kantelbeweging van 90°, de deksels op de sluitunit leggen (figuur 3). Deze beweegt zich vervolgens naar een vacuüm gripper waar een speciaal mechanisme - geïntegreerd in de productdrager - de 16 deksels gelijktijdig sluit. De vacuüm gripper eenheid neemt vervolgens de deksels op en brengt deze in twee van de vier magazijnen waar de deksels worden gestapeld (figuur 4). Tijdens bedrijf is het mogelijk de magazijnen te openen om de deksels uit te nemen; enerzijds om de magazijnen te kunnen legen, maar vooral om er - in het kader van kwaliteitscontrole - gemakkelijk één of meer deksels uit te kunnen halen. De oplossing kiest dan automatisch een ander magazijn. Een filmpje van het proces is te vinden op youtube onder de titel: Hagenstadt automation for plastic lids. ► kunststof & rubber # 8-9/2013

9


rubriek

Figuur 6: Bedrading van het laagspanningsgedeelte in de besturingskast; linksboven is de PLC zichtbaar.

Figuur 7: Achteraanzicht van de automatisering, opgesteld achter de spuitgietmachine.

Ontwerpproces

van de twijfel toen we het voorstel - dat uiteraard op tekening en als digitale 3D simulatie al beschikbaar was - hebben geproduceerd met behulp van een 3D-printer. Een ideale mogelijkheid om écht te laten zien hoe het werkt. Hetzelfde hebben we gedaan met de magazijnen waar wij met plaatwerk wilden werken en de klant overtuigd was van de noodzaak van carbon staafjes.’ Paul van de Stadt vult aan: ‘Om aan de eisen van de Verenigde Staten te voldoen, was bovendien het nodige uitzoekwerk aan de orde; onder meer op het vlak van de gebruikte kabels, elektrische componenten en de spanning. We hebben zoveel mogelijk onderdelen via het internet besteld opdat een eventuele vervanging hiervan ook eenvoudig vanuit Amerika mogelijk is.’

Gedurende het ontwerpproces waren er verschillende zaken die de specifieke aandacht vroegen waaronder de cyclustijd en de veiligheid. De gewenste cyclustijd van 9 seconden is met 0,5 seconde gereduceerd door onder meer de toepassing van een lineaire motor. Hiermee is een voldoende hoge versnelling op te bouwen om de gripper binnen de gewenste tijd en over een afstand van 1300 mm in de matrijs te brengen en daar de producten uit te nemen. Rekening houdende met een openingstijd van de matrijs van 1,5 seconde. Alle bewegingen zijn verder elektrisch uitgevoerd om deze zo gelijkmatig en nauwkeurig mogelijk te laten verlopen. Het grijpen en handelen van de deksels zelf gebeurt met vacuüm. Qua veiligheid zijn alle benodigde en vereiste maatregelen genomen om te voorkomen dat mens of machine schade oplopen (figuur 5). Bovendien is alle aandacht besteed aan de visualisatie om het instellen van de oplossing en het oplossen van problemen te vereenvoudigen. Zo is een real time visualisatie beschikbaar van het vullen van de magazijnen en een speciale ‘scrap functie’. Zolang deze laatste functie is geactiveerd worden alle geproduceerde deksels weggegooid hetgeen onder meer wordt gebruikt bij het begin van een productierun. Middels de stepfunctie is het programma stap voor stap te doorlopen om eventuele problemen te kunnen analyseren en op te lossen. De bedieningsdisplay is in tweevoud beschikbaar aan twee zijden van de machine. Hierdoor heeft de operator de mogelijkheid om snel de gewenste waarde af te lezen. Geo Hagen: ‘Om het uiteindelijke ontwerp goedgekeurd te krijgen, is relatief veel overleg nodig geweest. Zo was men er bij KubeTech niet van overtuigd dat onze oplossing om de deksels te sluiten zou werken. Wij wisten dit vrijwel zeker omdat we eerder oplossingen voor productieautomatisering hebben ontwikkeld voor gelijksoortige producten. We kregen het voordeel

10

kunststof & rubber # 8-9/2013

Eindresultaat De ontwikkelde productieautomatiseringsoplossing is uiteindelijk in tweevoud volledig in eigen beheer gebouwd. Inclusief besturingskast, programmeerwerk en installatiewerk (figuur 6 en 7). Bovendien is de oplossing in Nederland uitvoerig getest. Het transport is in twee delen verlopen. Eén deel is per vliegtuig vervoerd, het tweede deel volledig geconserveerd in een speciale container en per boot vanuit Rotterdam. Al met al heeft het project, dat officieel in maart werd afgerond, ongeveer een jaar geduurd. ‘Het is natuurlijk fantastisch om te horen dat een klant als KubeTech tevreden is met de oplossing die wij als relatief klein Nederlands bedrijf hebben ontwikkeld en gebouwd. Ook vanuit de kant van de operators hebben we positieve geluiden mogen ontvangen. Ik denk dat de beperkte grootte van ons bedrijf juist de flexibiliteit oplevert die een klant als KubeTech nodig heeft. We zijn bereid om in discussie te gaan over oplossingen en vinden het geen enkel probleem om voorgestelde oplossingen goed te onderbouwen of - zoals dit ook is gebeurd - te ‘bewijzen’ met behulp van modellen van◄ uit de 3D printer.’ Ing. M. de Wit-Blok

CE(2


Visions become reality.

COMPOSITES EUROPE 17-19 Sept 2013 | Messe Stuttgart 8th European Trade Fair & Forum for Composites,Technology and Applications www.composites-europe.com Organiser:

Partners:

Co-exhibition:

Tickets are valid for both events. Kunstof & Rubber A6.pdf 1 27-8-2013 10:06:49

CE(2013)_210x148+3_GB+HE.indd 1

25.07.13 12:06

OPTIMALE PRESTATIES, MAXIMALE VEILIGHEID PL’c’ gecertificeerd volgens Machine Richtlijn 2006/42/EC EN1114-1 (Extruder) C

M

Y

CM

MY

CY

Hoge kwaliteit kunststof voor een lage prijs?

CMY

Ontdek het volledige gamma aan smeltdruk opnemers

K

Op onze website treft u een breed aanbod aan secundair kunststof. Brancheleden kunnen ook zelf hun secundaire kunststof gratis te koop aanbieden. Beter voor het milieu, beter voor uw portemonnee.

www.gefran.be GEFRAN Benelux NV info@gefran.be – Tel. +32 14 24 81 81 – Fax. +32 14 24 81 80

LevelC_9x12,3_2013_Benelux.indd 1

28/05/13 08.34

www.polyring.org


Succesvolle financiering en innovatie IQ Medical Ventures BV uit Delft financierde met het Innovatiekrediet de succesvolle ontwikkeling van de EZ-Blocker® (spreek uit: easy), een slimme vinding van een Nederlandse anesthesioloog voor gescheiden longventilatie en -isolatie. Voor de verdere internationale commercialisering en productie is het product verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Teleflex.

Johan F.M. Remmerswaal, IQ Medical Ventures: “Met de ontwikkeling van medische producten is normaal gesproken veel geld gemoeid. Bovendien is het begintraject erg risicovol, zo ook bij de EZ-Blocker®. Via Agentschap NL kregen we in 2007 een Innovatiekrediet. Dat heeft ons enorm geholpen om de financiering voor het project rond te krijgen. Inmiddels is, na de succesvolle verkoop van het ontwikkelde product, het krediet plus de opgebouwde rente in 2012 volledig terugbetaald. Voor een nieuw project is een nieuw krediet verkregen.”

Innovatiekrediet ➢ Voor innovatieve Nederlandse ondernemingen met een goede business case ➢ Ter ondersteuning van unieke technische of klinische ontwikkelingsprojecten met resterende inhoudelijke risico’s ➢ Risico- en rentedragende lening die tot 35 % van de projectkosten financiert tot maximaal € 5 miljoen

Agentschap NL 088 602 5420

innovatiefonds adv.indd 1

➢ Kan kwijtgescholden worden als het project inhoudelijk mislukt (en is dan een subsidie geworden) ➢ Gewaardeerd om persoonlijk contact met adviseurs en flexibiliteit bij veranderingen in het project ➢ http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/ ondernemingsfinanciering voor andere financieringsregelingen www.innovatiekrediet.nl innovatiekrediet@agentschapnl.nl

05-08-2013 11:31:44


toepassingen

Bedieningspoortje met kunststof behuizing.

Bedieningspaneel MMID, Boon Edam en Protonic ontwikkelden een bedieningspaneel voor toegangspoortjes die worden ingezet voor onderhoudsen beveiligingsdoeleinden. In een vroeg stadium van het project hebben MMID, Boon Edam en elektronicapartner Protonic vastgelegd aan welke eisen het bedieningspaneel moest voldoen. MMID wist in korte tijd en tegen relatief lage kosten een kunststof behuizing te ontwikkelen. Door een integrale aanpak, waarbij alle disciplines samenwerkten aan dit project, heeft de 17 inch display een luxe en moderne uitstraling gekregen. Door de vlakke afwerking van de behuizing loopt het display naadloos over in de behuizing, wat de schoonmaakbaarheid bevordert. Het product kan op meer manieren bevestigd worden, bijvoorbeeld plat verzonken in een werkblad of losstaand in een schuine stand. De behuizing is gemaakt van ABS, het display wordt afgedekt met een PMMA-plaat. www.mmid.nl

De bodem van de Sidel StarLite fles. Sterker en lichter. (foto Sidel)

sen: van bovenaf 30% en zijwaarts 55% zwaarder. De gewichtsverlaging is tot 1 gram PET voor een 0,5 liter fles of 2 gram voor een 1,5 liter fles. www.sidel.com/starlite.

Zeer dunne computers Licht, dun en stijlvol. Dat is de omschrijving van de nieuwe generatie ultra notebook computers. Voor deze producten bracht Bayer MaterialScience een versterkt polycarbonaat op de markt. Traditionele notebooks kunnen tot 2,6 kg wegen en zijn tot 3,5 cm dik. De ultradunne laptops wegen 1,5 kg en zijn maar 2,1 cm dik. Als het versterkte polycarbonaat wordt gebruikt, kan het gewicht met nog eens 100 gram om laag en is een dikte van 1,4 cm of minder haalbaar. Het PC is leverbaar in een groot aantal kleuren. www.materialscience.bayer.com.

Bodem PET-fles De Sidel StarLite is een PET-fles voor niet-koolzuurhoudende dranken. Door de vorm van de basis kon het gewicht van de fles omlaag. Vergeleken met conventionele PET-flessen is de StarLite goedkoper te produceren, beter te stapelen op het pallet en vormvaster in de transportketen, aldus Sidel. Kenmerkend voor de basis zijn de Edge Beam, groeven die de stijfheid bevorderen, en de Smart Disc, een schijf die voorkomt dat de basis vervormt. Sidel stelt dat de flessen zwaarder kunnen worden belast dan veel andere fles-

100

Notebook-computers met een behuizing van versterkt polycarbonaat kunnen licht en dun zijn. (foto Bayer)

kunststof & rubber # 8-9/2013

PMMA-plaat veilig voor vogels De QUINN Sound Barrier Wall Flysafe bestaat uit PMMA-platen die aan één kant zijn voorzien van folie met afbeeldingen die voorkomen dat er vogels tegenaan vliegen. De vogels zien de wand als een barrière, terwijl hij voor mensen doorzichtig blijft. De platen zijn bestemd voor bijvoorbeeld geluidswanden, beglazing, serres en dakbedekking. Het patroon op de platen is asymmetrisch en kan in alle richtingen worden gebruikt. Door een speciaal productieproces kan het patroon niet krassen, beschadigd raken of worden weggepoetst bij het verwijderen van graffiti. Het ontwerp is gebaseerd op onderzoek dat heeft uitgewezen dat vogels een afstand van 10 cm beschouwen als te klein om doorheen te vliegen. www.quinn-plastics.com

Bedrukte geluidsschermen: veilig voor vogels, toch doorzichtig.


markt & trends

Duitse spuitgietsector De Duitse spuitgietmarkt laat een bescheiden groei zien, ondanks de kwetsbare Europese economie. Dat is de conclusie van AMI, dat een marktrapport samenstelde over de spuitgietindustrie in Duitsland. Het rapport bevat gegevens over 2250 spuitgietbedrijven in Duitsland. De vorige editie van het overzicht verscheen in 2009. Ondanks de recessie slaagde de Duitse spuitgietsector erin het hoofd boven water te houden. De vraag naar spuitgietpolymeer groeide van 2007 tot 2012 met gemiddeld bijna 1% per jaar. Hoewel dit niet veel lijkt, is dat meer dan in de meeste andere Europese markten. In 2009 daalde de vraag naar granulaat 200.000 ton als gevolg van de financiële crisis. Daarna is herstel opgetreden, onder andere door sterkere export, vooral in de auto-industrie. Meer dan een kwart van alle gespuitgietproducten in Duitsland wordt gebruik in de auto’s. Duitsland neemt meer dan een kwart van alle spuitgietactiviteiten in de EU27 voor zijn rekening en telt veel grote ondernemingen. De grootste afnemers van polymeer zijn actief in de verpakkingssector, zoals Artenius en Alpla (PET-voorvormen), Global Closure Systems en Bericap (doppen en deksels), RPC, Jokey Plastic en Groku (PP bakken en emmers), en Schoeller Allibert (kratten en transportverpakking). De grootste omzet behalen echter bedrijven die spuitgieten voor de auto-industrie: Faurecia, Röchling en Samvardhana Motherson Peguform. De kern van het rapport zijn de gegevens over bedrijven die spuitgieten in opdracht. De gids geeft ontwerpers, beslissers en kopers een groot aantal gegevens over spuitgietbedrijven. Titel: AMI’s guide to the injection moulding industry in Germany 2 delen: Deel 1 Noord Duitsland, deel 2 Zuid Duitsland Prijzen vanaf 265,00 euro Informatie: www.amiplastics.com

Synthetisch rubber Marktonderzoeksbureau Ceresana heeft een allesomvattend rapport samengesteld over synthetisch rubber. De onderzochte rubbertypen zijn SBR, BR, NBR, IIR, EPDM, CR en IR. Het veruit belangrijkste type is SBR. Hiervan werd in 2012 meer dan 5,4 miljoen ton geproduceerd. Daarna komt BR, dat ongeveer een kwart van de mondiale hoeveelheid voor zijn rekening nam. Voor beide typen is het grootste toepassingsgebied de bandensector (bijna 70% van het gebruik). EPDM wordt voornamelijk verwerkt tot pakkingen, slangen en kabels; NBR in slangen, banden, afdichtingen en spuitgietproducten. In 2012 nam Zuidoost-Azië ongeveer de helft van het rubbergebruik voor zijn rekening en circa 47% van de productie. Daarna kwamen Noord-Amerika, op korte afstand gevolgd door West- en Oost-Europa. Ceresana verwacht dat Zuidoost-Azië marktaandeel blijft winnen. Inhoud: hoofdstuk 1 geeft een beschrijving en marktanalyse van de markt voor de verschillende typen; hoofdstuk 2 beschrijft de rubbermarkt in de 18 grootste landen; hoofdstuk 3 gaat in op de verschillende toepassingsgebieden; hoofdstuk 4 analyseert vraag en omzet per rubbertype; hoofdstuk 5 profileert de 50 grootste rubberproducenten. Titel: Market Study - Synthetic Rubber Prijs vanaf 2100,00 euro www.ceresana.com/en/Market-Studies/Plastics/Synthetic-Rubber

te gast

door Kitty Kampf

Luisteren naar de klant

In de aanloop naar de K 2013, die van 16-23 oktober in Düsseldorf wordt gehouden, heb ik nogal wat persconferenties bezocht. Aan het woord kwamen grondstoffabrikanten, machinebouwers en producenten van randapparatuur. Terwijl de ene producent nog wat wit om de neus zag omdat de crises zich in zijn sector uiteindelijk toch nog flink liet voelen, had de ander de tekenen tijdig gezien en maatregelen getroffen. Allemaal leken ze uit te stralen dat ze hun zaken volledig onder controle hadden, maar of dat ook voor iedereen daadwerkelijk gold, betwijfel ik. Het is niet meer zo dat als het in het ene werelddeel regent, in het andere de zon schijnt. De crises zijn mondiaal, instabiliteit laat zich overal voelen. Ik denk dat ze zich daar op hebben verkeken. Zoals gezegd, er waren bedrijven die maatregelen hadden genomen toen duidelijk werd dat de bomen niet langer tot in de hemel groeiden. Sommige hebben ‘helaas afscheid moeten nemen’ van een deel van hun personeel. Andere hebben geherstructureerd door activiteiten te verkopen en te kopen. Een soort kwartetspel op grote schaal: als ik van jou de composieten mag, krijg jij van mij de elastomeren. Een interessante categorie vormden de bedrijven die goed hadden nagedacht over hun producten. Maken wij nog wel wat de markt vraagt? De markt vraagt sneller, zuiniger, betrouwbaarder, automatischer en vooral zorgelozer. Kunnen wij aan die eisen voldoen? Tot die laatste groep behoorden ondernemingen die alles op alles hebben gezet om hun producten aan te passen aan de ‘moderne tijd’. Wat wel heel opvallend was: tijdens de persconferenties zeiden werkelijk alle bedrijven, van zeer groot tot wat kleiner, dat ze ECHT HEEL GOED zouden luisteren naar de klant. Je kreeg bijna het idee dat ze dat voorheen niet genoeg deden. Die belofte, naar de klant luisteren - misschien kunt u daar uw voordeel mee doen. Kitty Kampf ✉ k.kampf@mybusinessmedia.nl

kunststof & rubber # 8-9/2013

13


Te c h v e r t o r i a l

Eigen ontwikkelingen en begeleiding van klanten maakt Colorex Master Batch tot een stabiel en kleurrijk kunststoffenbedrijf Als specialist in gemodificeerde masterbatches en compounds richt Colorex Master Batch uit Helmond zich nadrukkelijk op het begeleiden van haar klanten. Directeur en oprichter van het bedrijf Henry van Tilburg is namelijk van mening dat een gedegen kennis van kunststoffen van groot belang is om voor een specifiek vraagstuk de beste oplossing te kiezen. Verder wordt binnen het bedrijf veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het eigen ontwikkelingslab en natuurlijk de eigen productieruimte. Colorex Master Batch B.V. is voortgekomen uit het bedrijf VTK. Henry van Tilburg startte dit bedrijf in 1974 met een gecombineerde activiteit van spuitgieten en extruderen van hoofdzakelijk aluminium. Toen hij zich in de jaren erna steeds meer ging bezig houden met het extruderen en verwerken van kunststoffen, veranderde hij in 1986 de naam van het bedrijf in Colorex Master Batch B.V. en stootte hierbij de spuitgietwerkzaamheden af.

Hoofdactiviteiten Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot 18 medewerkers van wie er verschillende al

ruim dertig jaar beroepservaring hebben opgebouwd met kunststoffen. Henry van Tilburg: “In principe leveren we zowel masterbatches als compounds. Masterbatches zijn de geconcentreerde ‘additieven’ die een kunststof verwerkend bedrijf aan zijn eigen basis kunststof kan toevoegen waardoor zijn producten in elk geval de gewenste kleur (inclusief metallic look, pearl glans, fluorescerend, reflecterend of glow in the dark) krijgen, maar in veel gevallen ook andere eigenschappen. Bijvoorbeeld slagvaste, antistatische, vlamdovende of elektrisch en warmte geleidende eigenschappen. In de meeste gevallen gaat het om 2% die hij toevoegt. In het geval van compounds kopen wij zelf de grondstof in en voegen de benodigde additieven toe om het uiteindelijke product de gewenste eigenschappen mee te geven. Omdat wij een middelgrote onderneming zijn met korte communicatielijnen, kunnen wij snel en efficiënt produceren van 1kg tot 100.000 ton waarvan 35 ton per dag.”

Eigen ontwikkelingen

Bijna 40 jaar geleden startte het bedrijf als VTK met het spuitgieten en extruderen van aluminium, rubber en thermoplasten. De laatste 25 jaar richt het bedrijf zich volledig op gemodificeerde kunststof grondstoffen en additieven. De inhoud van dit artikel ligt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Kenmerkend voor Colorex Master Batch is het feit dat de masterbatches en compounds niet standaard vanuit een catalogus worden geleverd, maar altijd specifiek worden afgestemd op de (latente) behoeften van de klant. Het bedrijf legt dan ook een sterke focus op het begeleiden van de klant in het maken van de juiste keuze ten aanzien van de benodigde kunststof. Er zijn immers vele factoren die een rol spelen bij de keuze van de grondstof en additieven. Niet alleen de

Colorex Master Batch levert zowel masterbatches als complete compounds; altijd afgestemd op de wensen en eisen van de klant. kleur en de zojuist genoemde eigenschappen, maar ook de wijze waarop de kunststof verwerkt dient te worden. Henry van Tilburg: “Bij klanten die al kunststof producten maken stellen we vaak de vraag waarom er gekozen is voor een specifieke kunststof. Daarbij komen we regelmatig tegen dat deze keuze uiteindelijk niet de beste blijkt te zijn. Bijvoorbeeld omdat niet alle mogelijkheden bekend waren, omdat er inmiddels nieuwe ontwikkelingen zijn gedaan of gewoon vanwege gebrek aan voldoende kennis. Het is dan van belang om vervolgens goed naar de klant te


luisteren en op basis daarvan de gewenste masterbatch te ontwikkelen.”

Samenwerken Om uiteindelijk voor hun klanten de beste oplossing te bieden, ontwikkelt Colorex Master Batch in het eigen laboratorium steeds weer nieuwe samenstellingen en mogelijkheden. Hiertoe bevat het eigen laboratorium alle denkbare apparatuur om testen uit te voeren die nodig zijn voor de ontwikkeling van nieuwe en de verbetering van bestaande producten. Daarnaast biedt deze ruimte de mogelijkheid om kleine samples aan te maken die in een later stadium eenvoudig zijn op te schalen naar productie of test runs bij de klant. Hierbij wordt bovendien intensief samengewerkt met andere bedrijven en kennisinstellingen zoals TNO en de Technische Universiteiten. Ook buitenlandse wetenschappelijke organisaties zijn betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe masterbatches en compounds. Het eigen laboratorium wordt tevens gebruikt om het hele productieproces te monitoren en simuleren om zo de kwaliteit te kunnen waarborgen. Hierbij voeren gekwalificeerde medewerkers relevante tests uit – voornamelijk conform ISO normen – en documenteren alle gegevens van de geproduceerde batches. Zo wordt er onder andere getest op weerstand tegen impact, treksterkte, MFI hardheid, vlamdovendheid, kleur, HDT, Vicat enz. Op deze manier zijn de effecten van aanpassingen nauwkeurig te analyseren. Henry van Tilburg: “Omdat onze

De eindproducten worden getest op uiteenlopende eigenschappen waaronder dikte, hardheid en bijvoorbeeld elektrische of warmtegeleidbaarheid.

In het eigen ontwikkelingslaboratorium wordt veel onderzoek gedaan om nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande te verbeteren. medewerkers in het laboratorium zowel kwaliteitscontroles uitvoeren áls werken aan onderzoek en ontwikkeling, kennen zij uiteindelijk de productspecificaties als geen ander.”

Projecten Door de grote hoeveelheid kennis en ervaring én de mogelijkheden binnen Colorex Master Batch, wordt het bedrijf zowel nationaal als internationaal ingeschakeld voor specifieke projecten. Eén van die projecten is het verbeteren van zonnecollectoren waarbij de metalen onderdelen zijn vervangen door kunststof onderdelen die nanodeeltjes bevatten, genaamd Thermalcond (www.thermalcond.eu). Vooral de elektrische en warmtegeleidbaarheid van de kunststoffen spelen bij dit project een belangrijke rol. Een ander project waarbij Colorex Master Batch is betrokken betreft NanoOnSpect (www.nanoonspect.eu). Het doel van dit project is het verbeteren van de verdeling van materialen door middel van online metingen. Het laatste internationale project waar Colorex Master Batches actief bij betrokken is, betreft Recytube. Binnen dit project ligt de focus op het ontwikkelen van een methode waarmee nanodeeltjes snel en accuraat kunnen worden gemeten zodat het mogelijk is deze opnieuw te gebruiken (www.recytube.eu). Henry van Tilburg: “En zo zijn er nog vele andere voorbeelden te noemen. Gemiddeld zijn we bezig met 10 – 20 projecten en worden regelmatig nieuwe samenstellingen geproduceerd en ontwikkelingen gedaan. Wat dat betreft: geen week is hetzelfde!”

Biopolymeren Eén van de aandachtspunten van Colorex Master Batches betreft de ontwikkeling, productie en het gebruik van biopolymeren. Henry van Tilburg: “Klanten die dit type polymeer willen gebruiken, moeten goed weten waar ze mee bezig zijn en wat zij willen bereiken. In veel gevallen zijn deze compounds duurder en ook de verwerking en eigenschappen zijn duidelijk anders dan op olie gebaseerde kunststoffen. Bedrijven die tóch kiezen voor biopolymeren, doen dit dan ook vaak vanuit een visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Cradle to Cradle of duurzaamheid in het algemeen.”

www.colorex.nl

.

The Master service in Color Batch Colorex Master Batch B.V. Achterdijk 12 5705 CB Helmond The Netherlands Tel.: +31 (0)492 524254 Fax: +31 (0)492 528784 E-mail: post@colorex.nl


techniek

Kunststoffen 2013 Thema: Innovatieve materialen en processen

Op woensdag 25 en donderdag 26 september vindt de 15e editie van Kunststoffen plaats in NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven. Er zijn 240 stands, waarop meer dan 250 bedrijven zich presenteren. Het lezingenprogramma vermeldt veel interessante sprekers.

D

e 250 exposanten zijn met name afkomstig uit Nederland, België en Duitsland. Het zijn ontwerpbureaus, productontwikkelaars, grondstofleveranciers, spuitgiet- en extrusiebedrijven, vacuümvormers, gereedschapmakers, machineleveranciers, softwareleveranciers en rapid-prototypers. Kortom: het is de vakbeurs van en voor de gehele keten.

Innovatieroute op de beursvloer Belangrijke innovaties en grensverleggende technologie worden voor de bezoeker zichtbaar gemaakt op de beursvloer. Deze innovaties zijn herkenbaar aan een speciaal logo. De exposanten informeren u graag over hun innovaties.

Wanneer

Woensdag 25 en donderdag 26 september 2013 09.30-17.00 uur

Waar

Conference Hotel Koningshof Locht 117 5504 RM Veldhoven (bij Eindhoven)

Informatie

www.kunststoffenbeurs.nl

Vooraf inschrijven www.kunststoffenbeurs.nl

16

kunststof & rubber # 8-9/2013

Meer informatie: www.kunststoffenbeurs.nl

Gratis op Kunststoffen 2013

• toegang tot de expositie • toegang tot het congresprogramma • netwerkmogelijkheden in een ongedwongen sfeer • beursmagazine • koffie / thee en frisdrank • parkeren


Pak uw kans op de Kunststoffenbeurs 2013. Laat u bijpraten over nieuwe ontwikkelingen. (foto Mikrocentrum)

Keynote-lezingen Tijdens de beurs worden keynote-lezingen en exposantenlezingen gehouden. De keynote-sprekers gaan

in op de thema’s van de beurs: materialen, machines en matrijzen, producten.

Keynote lezingen woensdag 25 september

Keynote lezingen donderdag 26 september

10.35 uur - How a performance polymer producer develops prod­ucts for food applications under the European Direct­ives and how they bring these products successful to the market - Du Pont de Nemours

10.35 uur - De FlexiMould technologie: Een reconfigureerbare mal voor thermovormen en composietverwerken - dr. ir. Sebastiaan Boers, Directeur, Optimal Forming Solutions

11.20 uur - Voldoet uw product aan de Europese wetgeving voor kunststof voedselcontactmaterialen? Sonja Grosemans, Intertek

11.20 uur - Carbon based coatings: less friction for lubricant free operation; Wim Geurts, Oerlikon Balzers

12.05 uur - Ontwerpen voor voedselveiligheid Sonja Eijpe, People Creating Value

12.05 uur - Simulaties helpen de Matrijzenbouwers ir. Gerard Hegemans, COMSOL

13.50 uur - EUROMAP recommendations for energy measurement - dr. Harald Weber, VDMA Plastics and Rubber Machinery

13.50 uur - Onderscheidend vermogen door design Pezy

14.35 uur - Ontwikkelingen en innovaties in spuitgietmachines en het spuitgieten - dipl.-ing. Jochen Mitzler, Krauss Maffei

14.35 uur - Kleur SABIC

15.20 uur - Ontwikkeling en innovaties rond extrusie en extrusiemachines

15.20 uur - In mould decoration Leonhard Kurz

kunststof & rubber # 8-9/2013

17


RECYCLING

Probleem biedt kansen Recycling van PVC Rond 1960 beleefde PVC zijn industriële doorbraak. Sindsdien is het op grote schaal ingezet als vervanger van bijvoorbeeld beton, metaal of hout. Het vinden van een geschikte oplossing voor het verwerken van PVCreststromen kan problematisch zijn. Vaak wordt bij gebrek aan recyclingopties gekozen voor verbranding en stort. Maar elk probleem kan worden vertaald in een kans. Dat is de overtuiging van Baetsen, dat groots investeert in PVCrecycling. ‘Vergrijzing’ van PVC

Het PVC maalgoed.

Met een gemiddelde levensduur van zo’n 50 jaar zullen naar verwachting in de komende decennia massaal PVC-producten vervangen worden. Dat betekent dat een grote stroom PVC-afval vrijkomt. Naar schatting wordt tot 2020 alleen al in Europa zo’n 6,5 miljoen ton PVC per jaar geproduceerd en komt in deze zelfde periode ongeveer 6,8 miljoen ton aan PVC-reststromen vrij. Grote aantallen, zeker als hier tegenover wordt uitgezet dat bij de huidige situatie op recyclinggebied slechts 3% hiervan gerecycled kan worden.

Verantwoordelijkheid en kans Tegen deze achtergrond besloot de Baetsen-Groep zich in 2012 toe te gaan leggen op PVC-recycling. ‘Als onderneming hebben wij altijd twee belangen voor ogen: hoe dragen we bij aan een duurzamere maatschappij en hoe combineren we dit met zakelijke kansen’, licht commercieel directeur Stephan Kuijken toe. Baetsen besloot de kansen te vergroten door overname van een kleine maar veelbelovende kunststofrecycler die in 2009 voor zijn recyclingconcept de Innovatieprijs Energie en Duurzaamheid ontving. De ervaring en visie van Baetsen op het gebied van recycling in combinatie met een gezonde financiële situatie maken de weg vrij voor verdere professionalisering van PVC-recycling. Het hoofdkantoor van Baetsen is gevestigd in Veldhoven; voorts zijn er locaties in Son, Echt en Veghel.

ontdoeners als producenten graag voor verantwoorde partijen kiezen. Ben je in staat om PVC-afval om te zetten in een hoogwaardige grondstof, dan doe je zowel zakelijk als maatschappelijk goede zaken.’ De reststromen kunnen zijn bouwafval, productie-uitval en -afval, en post-consumerafval. Deze worden aangeleverd door bedrijven of ingezameld op bouw- en sloopprojecten. Baetsen gaat het PVC opwerken door breken en opschonen. Als afzetkanalen worden genoemd producenten van buizen, damwanden, wikkelkernen en vloeren. De ontwikkeling van het PVCrecyclingsysteem is nog in volle gang. Er zijn voor PVC nog geen kwaliteitscertificaten. Wel heeft Baetsen certificaten voor diverse andere stromen, processen en systemen, waaronder ISO 9001 en 14001, VCA* 2008 en MVO Prestatieladder Niveau 3.

Succes door ketenaanpak Behalve grote ambities heeft Baetsen ook oog voor de realiteit. Lamers: ‘We doen wat binnen ons vermogen ligt, maar het is aan andere partijen om zich bij ons aan te sluiten. Baetsen is overtuigd van het belang van ketenaanpak, waarbij alle partijen in de PVC-keten gezamenlijk hun verantwoordelijkheden oppakken en zo een duurzame oplossing voor PVC-reststromen realiseren.’ Kuijken: ‘Onze deuren staan open: of je nu PVC-reststromen kwijt wilt, of juist grondstoffen voor nieuw PVC nodig hebt, of op een andere manier in de keten wil samenwerken. Wij zoeken partners in de breedste zin van het woord. In eerste instantie partners in bouw en industrie, en producenten die PVCgrondstoffen nodig hebben. Maar daarnaast ook partijen zpals gemeentelijke overheden, kennisinstituten enzovoort. Samen gaan we verder in het verduurzamen van PVC.’ Rutger Algra

www.baetsen.com

Investering Met een miljoeneninvestering in 2013 in het vernieuwen, uitbreiden en verfijnen van de productielijn wordt een grote stap gezet in het realiseren van een cradleto-cradle-aanpak voor PVC. Operationeel Directeur Peter Lamers: ‘Als je het goed doet, dan liggen er interessante kansen. De maatschappelijke druk op overheden om strenger afvalbeleid te voeren, en de daarop volgende keuzes van de industrie, zorgen dat zowel

18

kunststof & rubber # 8-9/2013

Links Stephan Kuijken (Commercieel Directeur Baetsen-Groep) en rechts Peter Lamers (Operationeel Directeur Baetsen-Groep).


Kunststoffen 2013 woensdag 25 en donderdag 26 september 2013 van 09.30 tot 17.00 uur

•A lle exposanten, hun producten en diensten •L everanciersregister: wie levert wat?

Conference Hotel Koningshof Locht 117 5504 RM Veldhoven (bij Eindhoven) Toegang gratis

KUNSTSTOF & RUBBER CATALOGUS

www.kunststofonline.nl


Kunststoffen 2013 Innovatieve materialen en processen � � � �

Nieuwe materialen, duurzaamheid en innovatie Grensverleggende technieken Expositie van 250 specialistische bedrijven en kennisinstellingen Deelname congresprogramma inbegrepen

15e editie • Grati

s toegang

beurs.nl

www.kunststoffen

Vakbeurs & Congres Woensdag 25 en donderdag 26 september 2013 NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven

Met ondersteuning van:


Wie levert wat - Kunststoffen 2013 3D Scannen 4C Creative AKF/AGF Allimex CNC-Consult GOM Optical Greijn Form Lamers Tooling Mitutoyo Nederland Sirris Technex Zeiss

52 220 205 5 47 44 6 173 191 159 106

Afdichtingen F.W. Breidenbach Ceracon Groneman Inno-Mould Mavom Medanco Philips Ceramics Sico D&E. Simon Silex Sonderhoff VIBA VMT Products

12 238

Bevestigingsmateriaal CS Plastics 40 Groneman 89 Mavom 186 Philips Ceramics 207 Plast.Mach.Equip. 121 Socem Inpact 39 Tesa 229 VIBA 116

Bewerken kunststoffen 143 233 89 196 186 28 207 146 115 156 116 84

Automatisering 4C Creative AJ Solutions Blisss Software CNR Druk&Techniek CS Plastics Datalyzer Dongsan Bearing Effit Systems Engel Benelux Ferlin De Groot Hemmes Kistler Nederland Koot Automation Kotraco KraussMaffei Kuwatec Mold-Masters Obinion Ora Machines Plastics Mach. Equip. De Ridder TDR Sirris Sonderhoff Tampo Techniek Technex Timmers

V.A.C. Machines Viaware

52 187 105 11 40 219 225 105 125 150 172 157 41 93 142 94 140 168 34 144 121 160 191 156 204 159 165

Aeson Air Products AKF/AGF Allimex Alpha AMS Group Artisan Printing Batelaan Van Boxtel Branson Ultrasoon CNR Druk&Techniek D.C.S. (Asp/D-Print) Doeko Dutch Port. Trading Econcore Feronyl Fimic Sas Formit Greijn Form De Groot Heraeus Noblelight Inno-Mould Knoors Printing Koot Automation KI Lüdenscheid Kurval Kuypers KWB Lamers Tooling Lopritec Maan Moliporex Perfect Coat Pezy Pyrasied Qolortech Q Plastics Rokatec Sico D&E. Simon Simonis Plastic Sirris

127 197 220 205 22 167 107 215 154 128 11 194 110 43 138 153 195 228 44 172 231 196 214 93 56b 133 75 235 6 190 83 43 163 117 217 15 179 112 146 208 191

Synprodo 23 TSG Group 37 V.A.C. Machines 12 VDL Wient. Emmen 30 VDL Wientjes Roden 30 VMT Products 84 Wicro Plastics 114 Windesheim 63 W&R Plastics 98

Raff Plastics Resinex Rodepa Plastics Silex Sirris SMI Will & Co Wittenburg W&R Plastics

68 49 202 115 191 21 79 20 98

(Branche)Organisatie Federplast.Be 191 Flanders’ PlasticVision 191 Mikrocentrum Opleid. 58 NOVU 54 PlasticsEurope 59 PVT 59 Sirris 191 Spe-Benelux 60

Decoratiefolie 3M Nederland AL Printing CNR Druk&Techniek D.C.S. (Asp/D-Print) Leonhard Kurz Lopritec

132 170 11 194 10 190

CAD/CAM 4C Creative AKF/AGF BPO CNC-Consult Femto Engineering Greenock-CAD Greijn Form Lamers Tooling MMID People Creat. Value Pezy Sirris TSG Group Vanberlo VMT Products

52 220 129 5 51 113 44 6 151 32 117 191 37 188 84

Compounderen Addcomp Holland AKG Polymers Albis Benelux AZO Colorex Cossa Polimeri Inverko Inverko Polymers Korrels & 4kflex Kuwatec De Monchy Philips Ceramics Plastima / Boy Plettenburg Polykemi Qolortech Q Plastics

203 97 24 80 162 21 134 134 155 140 118 207 91 77 108 15 179

Extruders + toebehoren AJ Solutions 187 AZO 80 Van Boxtel 154 CS Plastics 40 Euro-Stel 199 Fimic 195 Gejaplast 169 Gneuß 77 Kurval 133 Kuwatec 140 Layerwise 101 Meaf Machines 193 Obinion 34 Ora Machines 144 Plastic Mach. Equip. 121 Plastima / Boy 91 Plettenburg 77 Ramix 174 De Ridder TDR 160 Rokoma 25 S-Point 160 Stufa 216 Technex 159 Tool-Temp Benelux 25 Extrusiebedrijf Addcomp Holland 203 Allimex 205 Bäcker 123 Colorex 162 Custom Made Profiles 152 Ekon 31 Enitor 46 Ferd. Stükerjürgen 221 Injextru Plastics 16 Inverko 134

Inverko Polymers Medanco Philips Ceramics Plastec Qolortech Raff Plastics Rodepa Plastics Roffelsen Plastics Sico D&E. Simon Silex VMT Products

134 28 207 13 15 68 202 223 146 115 84

Gereedschapmateriaal AJ Solutions 187 Gejaplast 169 J. Hersbach 176 Knarr Vertriebs 136 Kurval 133 Mitutoyo Nederland 173 Nobi Techn. Hoses 192 TAWI 166 Technex 159 TSG Group 37 Zeiss 106 Grondstoffen + additieven 3M Nederland 132 Addcomp Holland 203 AKG Polymers 97 Albis Benelux 24 BASF Polyurethanes 9 Bayer 74 Biesterfeld Plastic Ben. 9 Biesterfeld Spec.Chemie 9 BMP Benelux 212 Brenntag 240 Colorex 162 Distrupol 100 Econcore 138 Gabriel-Chemie 161 IMCD 210 Inverko 134 Inverko Polymers 134 Korrels & 4kflex 155 LKAB Minerals 145 Mavom 186 MB Barter / MBT 99 Merco-Polymers 211 Meusburger Georg 78 De Monchy 118 Nexeo Solutions 139 Philips Ceramics 207 Picoplast 50 Polyone 88 Prime Polymers 3 ►

kunststof & rubber # 8-9/2013

21


catalogus

Qolortech Q Plastics Raff Plastics Resinex Rodepa Plastics SMI Synprodo TU Delft Ticona Benelux Ultrapolymers Velox Benelux Will & Co Wittenburg W&R Plastics

15 179 68 49 202 21 23 57 147 104 124 79 20 98

Halffabricaat Alligator Plastics 26 Allimex 205 Ampco Metal 198 Appkuns 213 Batelaan 215 Bayer 74 Biesterfeld Plastic Ben. 9 Van Boxtel 154 Colorex 162 Econcore 138 Ekon 31 Enitor 46 GL Plastics 29 Greijn Form 44 Ter Hoek Vonkerosie 87 HSV 42 Inno-Mould 196 KIK Powerful 69 Lankhorst 31 Perfect Coat 163 Philips Ceramics 207 Pyrasied Xtreme 217 Raff Plastics 68 Roffelsen Plastics 223 Rokatec 112 Roto-Art 230 Scholz Benelux 236 Silex 115 Smit Spuitgietwerk 48 VDL Parree 30 Will & Co 79 Hot stamp machines CNR Druk&Techniek 11 Knoors Printing 214 Koot Automation 93 Leonhard Kurz 10 Lopritec 190 Hotrunnersystemen Bäcker 123 CS Plastics 40 DME Europe 109

22

Dutch Port. Trading Ewikon Gejaplast Heitec J. Hersbach IMDA Incoe Koot Automation Kuwatec Layerwise Otto Männer Mold-Masters Moliporex Obinion Ora Machines Philips Ceramics Promatrix PSG Plastic Service Sise Synventive Technex

43 2 169 171 176 171 183 93 140 101 239 168 43 34 144 207 226 81 199 181 159

Kennisoverdracht 4C Creative Ampco Metal Blisss Software Cel Kunststoffen Colorex Datalyzer Van Dijk 3DE DPI Value Centre Dutch Port. Trading Econcore Engel Benelux Engenia

52 198 105 237 162 219 14 65 43 138 125 58

Flanders’ Plasticvision 191

Fontys Hogeschool 61 Gejaplast 169 Greenock-CAD 113 Injection Point 35 KIK Powerful 69 Knoors Printing 214 Korrels & 4kflex 155 KI Lüdenscheid 56b Lopritec 190 Maan Research 83 Mikrocentrum Opleid. 58 Mitutoyo Nederland 173 MMID 151 Mold-Masters 168 Moliporex 43 Moulds And More 8 NOVU 54 People Creat. Value 32 Platos Consulting 180 PTGe 64 PVT 59 Resinex 49 Rokoma 25

kunststof & rubber # 8-9/2013

Sirris Spe-Benelux Stenden Pre Technex TU Delft TSG Group Vanberlo VDL Parree Viaware VIBA Zeiss

191 60 62 159 57 37 188 30 238 116 106

Kleurmeting Colorex Gabriel-Chemie Gullimex Pyrasied Xtreme Scholz Benelux

162 161 96 217 236

Lasertechniek Aeson Alpha Appkuns Branson Ultrasoon Gabriel-Chemie Ora Machines Perfect Coat Pyrasied Xtreme Rofin-Baasel Surtechno TSG Group V.A.C. Machines VDL Wientjes Roden

127 22 213 128 161 144 163 217 103 189 37 12 30

Lijmen 3M Nederland Alpha Van Boxtel Ceracon Feronyl Greijn Form Groneman Henkel Nederland Maan Research Mavom Pyrasied Xtreme Sirris Sonderhoff VDL Wientjes Roden VIBA

132 22 154 233 153 44 89 175 83 186 217 191 156 30 116

Masterbatches Addcomp Holland Albis Benelux Ampacet Europe Colorex Gabriel-Chemie IMCD Korrels & 4kflex

203 24 19 162 161 210 155

Merco-Polymers De Monchy Qolortech Resinex SMI Tosaf Benelux W&R Plastics

211 118 15 49 21 45 98

Matrijzen+gereedschap AKF/AGF 220 Allimex 205 Ampco Metal 198 AMS Group 167 Appkuns 213 ART Group 27 Axxicon Moulds 90 F.W. Breidenbach 143 B&S Technology 101 Dewaco 131 Van Dijk 3DE 14 DME Europe 109 Doeko 110 Dongsan 225 Dutch Port. Trading 43 ELHI Polymer 122 Engel Benelux 125 Enitor 46 Euronyl 149 Euro-Techniek 85 Stükerjürgen 221 Feronyl 153 Gejaplast 169 Globalmolde 224 Greenock-CAD 113 Greijn Form 44 Hendrikx Matrijzen 135 J. Hersbach 176 Ter Hoek Vonkerosie 87 IMDA 171 Injection Point 35 ITW Vortec 111 KIK Powerful 69 Knarr 136 KI Lüdenscheid 56b Kurval 133 Kuwatec 140 Lamers Tooling 6 Layerwise 101 Otto Männer 239 Mareco 73 Meusburger Georg 78 Molde Matos. 209 Moldes RP 177 Moldit 164 Moliporex 43 Montetrading 8 Moulds And More 8 NPK Design 120 Obinion 34

Partner In Plastics Peters Kunststoffen Pezy Promatrix Q Plus Ramix Rokatec Rokoma L. Saccol Sico D&E. Simon Simonis Plastic Sise Socem Inpact Staalvorm Surtechno TAWI Technex Timmerije TSG Group Tumag VDL Parree Verbi VIBA VMT Products VRT Wicro Plastics Winters

184 149 117 226 72 174 112 25 86 146 208 199 39 206 189 166 159 38 37 4 30 110 116 84 17 114 227

Meet- + regelapparatuur J.J. Bos 222 Datalyzer 219 Effit Systems 105 Fontys 61 Gejaplast 169 Gneuß 77 GOM Optical 47 Gullimex 96 J. Hersbach 176 Kistler 41 Kotraco 142 Kurval 133 Kuwatec 140 Mitutoyo 173 Plettenburg 77 De Ridder TDR 160 Rokoma 25 Sise 199 Socem Inpact 39 Technex 159 VIBA 116 Waterlinq 66 Zeiss 106 Modelmakerij AMS Group 167 CNR Druk&Techniek 11 Dewaco 131 Van Dijk 3DE 14 Dutch Port. Trading 43


Greenock-CAD Greijn Form Knoors Printing Kurval KWB NPK Design People Creat. Value Philips Ceramics RP² Socem Inpact TSG Group VIBA VMT Products VRT

113 44 214 133 235 120 32 207 7 39 37 116 84 17

Moldflow-Simulaties Albis Benelux ART Group BPO Cel Kunststoffen Van Dijk 3DE Dutch Port. Trading ELHI Ewikon Greenock-CAD KIK Powerful KI Lüdenscheid Mareco Moliporex Obinion People Creat. Value Pezy Promatrix Resinex Sico D&E. Simon Simonis Plastic Sirris Socem Inpact Synventive Technex Timmerije

24 27 129 237 14 43 122 2 113 69 56b 73 43 34 32 117 226 49 146 208 191 39 181 159 38

Nabewerking AKF/AGF Appkuns Artisan Printing Van Boxtel CNR Druk&Techniek Dewaco Dutch Port. Trading Feronyl Greijn Form De Groot Inno-Mould KIK Powerful Knoors Printing Koot Automation Kurval KWB

220 213 107 154 11 131 43 153 44 172 196 69 214 93 133 235

Medanco 28 Moliporex 43 Simonis Plastic 208 VDL Parree 30 VDL Wientjes Roden 30 VK Print 218 VMT Products 84 Wicro Plastics 114 Ondersteuning uitvinders/ productontwikkelaars

Aeson AKF/AGF Albis Benelux Allimex Ampco Metal AMS Group Appkuns ART Group BPO Colorex MasterBatch Datalyzer Van Dijk 3DE Doeko Effit Systems Euro-Techniek Femto Engineering Greenock-CAD KIK Powerful Kistler Nederland Knoors Printing Koot Automation KI Lüdenscheid KWB Maan Research Medanco MMID Moulds And More NOVU People Creat. Value Pezy Philips Ceramics Promatrix Resinex Smit Spuitgietwerk Socem Inpact Timmerije TSG Group Ultrapolymers VDL Parree VMT Products VRT Well Design

127 220 24 205 198 167 213 27 129 162 219 14 110 105 85 51 113 69 41 214 93 56b 235 83 28 151 8 54 32 117 207 226 49 48 39 38 37 104 30 84 17 71

Oppervlaktebehandeling 3M Nederland 132 Alpha 22 CNR Druk&Techniek 11 DME Europe 109

Feronyl Fontys Gullimex Heraeus Noblelight Knarr Knoors Printing KI Lüdenscheid Kurval Lopritec Maan Research Mavom Perfect Coat Platos Consulting Plettenburg Pyrasied Xtreme Simco (Nederland) Sirris Sise Surtechno Thermo-Clean Tigres Gerstenberg V.A.C. Machines VMT Products

153 61 96 231 136 214 56b 133 190 83 186 163 180 77 217 111 191 199 189 199 180 12 84

Productieautomatisering AJ Solutions 187 ART Group 27 Blisss Software 105 Van Boxtel 154 CNR Druk&Techniek 11 CS Plastics 40 Datalyzer 219 Femto Engineering 51 Ferlin 150 Fimic 195 Greenock-CAD 113 Kistler Nederland 41 Knoors Printing 214 Koot Automation 93 KI Lüdenscheid 56b Kuwatec 140 Lamers Tooling 6 Obinion 34 Ora Machines 144 Partner In Plastics 184 Q Plus 72 De Ridder TDR 160 Sirris 191 TAWI 166 Technex 159 Thiele & Kor 1 Timmers 165 VDL Kunststoffen 30 Productontwikkeling 4C Creative 52 Addcomp Holland 203 AKF/AGF 220 Albis Benelux 24

Alligator Plastics 26 Allimex 205 Alpha 22 Ampco Metal 198 AMS Group 167 Appkuns 213 ART Group 27 Van Boxtel 154 BPO 129 F.W. Breidenbach 143 Colorex 162 Dewaco 131 Van Dijk 3DE 14 Doeko 110 Dutch Port. Trading 43 Econcore 138 Ekon 31 ELHI 122 Enitor 46 Euronyl Plastics 149 Feronyl 153 Formit 228 GL Plastics 29 Greenock-CAD 113 Greijn Form 44 Injection Point 35 KIK Powerful 69 Koot Automation 93 KI Lüdenscheid 56b Kuypers 75 KWB 235 Lamers Tooling 6 Lankhorst 31 Maan Research 83 Medanco 28 MMID 151 Moliporex 43 Moulds And More 8 NOVU 54 NPK Design 120 Oirschot Olie 67 People Creat. Value 32 Peters Kunststoffen 149 Pezy 117 Philips Ceramics 207 Plettenburg 77 Promatrix 226 Rokatec 112 RP² 7 Sico D&E. Simon 146 Simonis Plastic 208 Sirris 191 Smit Spuitgietwerk 48 Socem Inpact 39 Technex 159 TU Delft 57 TSG Group 37 Ultrapolymers 104 Vanberlo 188

VDL Kunststoffen VDL Parree Verbi VMT Products VRT Well Design Winters W&R Plastics

30 30 110 84 17 71 227 98

Profielen Van Boxtel Custom Made Prof. Enitor Ferd. Stükerjürgen Injextru Plastics Medanco Philips Ceramics Plastec Plastima / Boy Roffelsen Plastics Sico D&E. Simon Silex VMT Products

154 152 46 221 16 28 207 13 91 223 146 115 84

Pultrusie Anziplast Montetrading Sico D&E. Simon

95 8 146

Randapparatuur Airconet AJ Solutions Van Boxtel CNR Druk&Techniek CS Plastics C&T Technics Ferlin Ferromatik Milacron Fimic Sas Gejaplast Knoors Printing Koot Automation Kotraco Kurval Kuwatec Mold-Masters Moretec Nobi Techn. Hoses Obinion Ora Machines Plastic Mach. Equip. Plastima / Boy Plettenburg De Ridder TDR Rokoma Simco (Nederland) Sise S-Point Tampo Techniek

55 187 154 11 40 234 150 36 195 169 214 93 142 133 140 168 36 192 34 144 121 91 77 160 25 111 199 160 204 ►

kunststof & rubber # 8-9/2013

23


catalogus

TAWI Technex Thiele & Kor Tool-Temp Benelux Tumag V.A.C. Machines VIBA Wilmod Wittmann Battenfeld

166 159 1 25 4 12 116 33 148

Rapid prototyping AMS Group ART Group CNC-Consult Dutch Port. Trading Ferd. Stükerjürgen Fontys Hogeschool Greijn Form KIK Powerful Layerwise Mareco Moliporex Sa Montetrading NPK Design RP² Simonis Plastic Sirris Socem Inpact, Lda TSG Group VDL Parree VIBA VRT

167 27 5 43 221 61 44 69 101 73 43 8 120 7 208 191 39 37 30 116 17

Recycling Air Products AKG Polymers ART Group Colorex Ekon Ferlin Fimic Sas Gneuß Inverko Comp. Inverko Polymers Koot Automation Korrels & 4kflex Kotraco KI Lüdenscheid Kuwatec Lankhorst Ora Machines Plastic Mach. Equip. Plastima / Boy Plettenburg Q Plastics Raff Plastics Resinex Rodepa Plastics Sirris

197 97 27 162 31 150 195 77 134 134 93 155 142 56b 140 31 144 121 91 77 179 68 49 202 191

24

TU Delft 57 Wittmann Battenfeld 148 Reverse engineering 4C Creative AKF/AGF Allimex AMS Group CNC-Consult Van Dijk 3DE Dutch Port. Trading GOM Optical KIK Powerful Lamers Tooling Mitutoyo Nederland Moliporex Sa People Creat. Value Philips Ceramics Sirris Socem Inpact Technex TSG Group Vanberlo Well Design

52 220 205 167 5 14 43 47 69 6 173 43 32 207 191 39 159 37 188 71

RIM-gieten Dutch Port. Trading HSV Moliporex RP² Socem Inpact VMT Products

43 42 43 7 39 84

Robots + robotsystemen 4C Creative 52 AJ Solutions 187 CS Plastics 40 Ferlin 150 Ferromatik 36 Gejaplast 169 Koot Automation 93 KraussMaffei 94 Kuwatec 140 Moretec 36 Obinion 34 Ora Machines 144 Partner In Plastics 184 Plastic Mach. Equip. 121 De Ridder TDR 160 Sirris 191 Sonderhoff 156 Thiele & Kor 1 Timmers 165 Wittmann Battenfeld 148 Rotatiegieten Van Boxtel Dragon Plastics Roto-Art

kunststof & rubber # 8-9/2013

154 185 230

VMT Products

84

Rubber Air Products 197 Albis Benelux 24 Allimex 205 Biesterfeld Plastic Ben. 9 Van Boxtel 154 F.W. Breidenbach 143 Brenntag 240 IMCD 210 Inno-Mould 196 Korrels & 4kflex 155 Maan Research 83 MB Barter / MBT 99 Medanco 28 De Monchy 118 Montetrading 8 Pezy 117 Resinex 49 RP² 7 Sico D&E. Simon 146 Silex 115 Sonderhoff 156 VMT Products 84 Winters 227 Wittenburg 20 Schuimproductie Roto-Art Silex Sonderhoff Synprodo VMT Products

230 115 156 23 84

Software 4C Creative CNC-Consult Datalyzer Effit Systems Femto Engineering Gejaplast Greenock-CAD De Groot J. Hersbach Mitutoyo Nederland Partner In Plastics Technex Viaware Zeiss

52 5 219 105 51 169 113 172 176 173 184 159 238 106

Spuitgietbedrijf AKF/AGF AKG Mouldings Alligator Plastics Allimex AMS Group Anziplast Appkuns

220 97 26 205 167 95 213

Van Boxtel 154 F.W. Breidenbach 143 Dewaco 131 Didak Injection 82 Dongsan Bearing 225 DPI 126 ELHI Polymer 122 Euronyl Plastics 149 Euro-Techniek 85 Ferd. Stükerjürgen 221 Feronyl 153 Globalmolde 224 GL Plastics 29 Hollarts 178 HSV 42 Injection Point 35 Inno-Mould 196 Insigne 130 Inverko 134 Inverko Polymers 134 Kellpla 158 KIK Powerful 69 Knarr Vertriebs 136 KI Lüdenscheid 56b Lankhorst 31 Mareco 73 Medanco 28 Molde Matos, S.A. 209 Moldit 164 Mold-Masters 168 Montetrading 8 NP Plastics 119 Peters Kunststoffen 149 Philips Ceramics 207 Promatrix 226 Reobijn 102 Rokatec 112 Sico D&E. Simon 146 Simonis Plastic 208 Smit Spuitgietwerk 48 Socem Inpact 39 Sonderhoff 156 Timmerije 38 VDL Kunststoffen 30 VDL Parree 30 VMT Products 84 Spuitgietmachines en/of toebehoren AJ Solutions 187 Ampco Metal 198 AZO 80 Ceracon 233 Chen Hsong Europe 70 CS Plastics 40 Dongsan Bearing Corp 225 Engel Benelux 125 Euro-Stel 199 Ferromatik Milacron 36

Fontys Hogeschool Gejaplast Knarr Koot Automation KraussMaffei Kurval Kuwatec Layerwise Otto Männer Mold-Masters Moretec Plastic Nobi Techn. Hoses Obinion Ora Machines Plastic Mach. Equip. Plastima / Benelux De Ridder TDR Rokoma Sise Stork Stufa Technex Thiele & Kor Tool-Temp Benelux TSG Group Wicro Plastics Wittmann Battenfeld

61 169 136 93 94 133 140 101 239 168 36 192 34 144 121 91 160 25 199 18 216 159 1 25 37 114 148

Temperatuurregeling Air Products 197 AJ Solutions 187 Ampco Metal 198 Bäcker 123 CS Plastics 40 Ewikon 2 Gejaplast 169 Gneuß 77 J. Hersbach 176 Koot Automation 93 Kotraco 142 Kurval 133 Kuwatec 140 Otto Männer 239 Mold-Masters Europa 168 Moretec 36 Obinion 34 Ora Machines 144 Plastic Mach. Equip. 121 Plastima Breda / Boy 91 Plettenburg 77 PSG Plastic Service 81 Q Plus 72 De Ridder TDR 160 Rokoma 25 Sise 199 S-Point 160 Stufa 216 Synventive 181 Technex 159


Tool-Temp Benelux

25

Testen materiaal+product

Air Products 197 Ampco Metal 198 J.J. Bos 222 Cel Kunstst. Khlim 237 Colorex Master Batch 162 Datalyzer 219 Effit Systems 105 Femto Engineering 51 Flanders’ Plasticvision 191 Fontys Hogeschool 61 Gejaplast 169 Korrels&4kflex Elast. 155 Kotraco 142 KI Lüdenscheid 56b Maan 83 Mitutoyo Nederland 173 People Creating Value 32 Pezy 117 Plastima Breda / Boy 91 Resinex Netherlands 49 Scholz Benelux 236 Shimadzu Benelux 182 Simco (Nederland) 111

Sirris Technex TSG Group Zeiss

191 159 37 106

Thermovormen Batelaan Kunststoffen 215 Van Boxtel 154 Cel Kunstst. Khlim 237 Econcore 138 Ferd. Stükerjürgen 221 Greijn Form Technics 44 Kotraco 142 Kuwatec 140 Meaf Machines 193 Plastica Thermof. 92 Simonis Plastic 208 Technex 159 VDL Wientjes Emmen 30 VDL Wientjes Roden 30 Vacuümgieten Dutch Port. Trading Moliporex Sa Rokatec RP²

43 43 112 7

TSG Group VRT

37 17

Vacuümvormen Batelaan Kunststoffen 215 Van Boxtel 154 Dutch Portugal Trading 43 Econcore 138 Greijn Form Technics 44 Moliporex Sa 43 Rokatec 112 TSG Group 37 VDL Wientjes Roden 30 VKF Vacuümvormtech.137 Vakblad Kunststof en Rubber 59 Kunststof Magazine 141 NOVU 54 Verpakkingen Aeson Alpha Van Dijk 3DE Econcore Femto Engineering

127 22 14 138 51

HSV 42 Inverko Compounding 134 Inverko Polymers 134 Synprodo 23 VDL Parree 30 Vezelversterkte kunststof AKF/AGF 220 Van Boxtel 154 Colorex Master Batch 162 Econcore 138 Ekon 31 Femto Engineering 51 Feronyl 153 GL Plastics 29 Greijn Form Technics 44 KIK Powerful Plastics 69 Korrels&4kflex Elast. 155 Lankhorst Mouldings 31 Resinex Netherlands 49 Sico D&E. Simon 146 Sirris 191 Technex 159 Ticona Benelux 147 TSG Group 37 VIBA 116

Windesheim Wittenburg Waterbehandeling 3M Nederland Air Products Brenntag Nederland Gejaplast Kuwatec Thiele & Kor Tool-Temp Benelux Waterlinq

63 20

132 197 240 169 140 1 25 66

Energie efficiënte vlakfolie extrusie lijnen

Onze vertegenwoordiging in de Benelux:

http://www.extruder-machine.be

kunststof & rubber # 8-9/2013

25


catalogus

Exposanten 3M Nederland

stand 132

3M is een internationaal technologiebedrijf met meer dan 50.000 producten dat al meer dan 100 jaar nieuwe producten introduceert en perfectioneert, uitvindingen doet en producten ontwikkelt voor uiteenlopende sectoren zoals de industrie, gezondheidszorg, kantoor en consument. Enkele voorbeelden van producten; Post-it Notes, Scotch tape, lijmen, (reflecterende) folies en persoonlijke beschermingsmiddelen. Op de Kunststoffenbeurs zullen de laatste innovaties op het gebied van tapes & lijmen gepresenteerd worden. 3M NEDERLAND BV Industrieweg 24, 2382 NW Zoeterwoude Contact: Ferdinand Ammerlaan, T +31 (0)71-5450672 fammerlaan@mmm.com; www.3m.nl

4C Creative CAD CAM Consultants stand 2 4C - voor iedereen die tot 3D kan tellen Bescherm de Investering, Bespaar niet op Eisen! 3D Scannen met Artec Scanners - Scantechniek met gewoon licht, geen laser, geen markers, snel en veilig. ZW3D Cad/Cam - ZW3D Cad/Cam combineert 3D parametrisch solid/surface modelleren met Cam-functionaliteit van 2- tot 5-assig frezen. Robotfrezen & ZW3D Cad/Cam - De robot als off-line programmeerbare CNC-machine. De complete oplossing voor betrouwbaar programmeren en simuleren. 4C Creative CAD CAM Consultants Meerstraat 79, 7815 XB Emmen Contact: Els Rappard-Oostland; T +31 (0)591-377442 els@4cccc.nl; www.4cccc.nl

A ADDCOMP HOLLAND

stand 203

Addcomp is een toonaangevende, onafhankelijke producent en ontwikkelaar van unieke polymeeradditief-formuleringen. De klanten van Addcomp bevinden zich wereldwijd en zijn actief in nagenoeg alle polymeer eindtoepassingen, zoals auto’s, verpakkingen, geotextiel en agricultuur. Addcomp is gespecialiseerd in: • Vloeibare ingrediënten • Hoge vulgraad aan additieven (›60%) • Hoge dispersie • Laagsmeltende/kleverige ingrediënten •C oupling agents (maleïnezuuranhydride gegrafte polyolefinen) • Cooled compacts 100% additives. ADDCOMP HOLLAND BV Rudolf Dieselstraat 8-10, 7442 DR NIJVERDAL Contact: Harry Verbakel; T +31 (0)548-620403 info@addcomp.nl; www.addcomp.nl

26

kunststof & rubber # 8-9/2013

AESON

stand 127

Kwaliteitszorg, automatisering en betrouwbaarheid behoren vandaag de dag ongetwijfeld tot de belangrijkste aandachtsgebieden van kunststofverwerkende ondernemers. Juist daarom nemen steeds meer van hen contact op met de specialisten van AESON Solutions. AESON Solutions biedt de mogelijkheden om naar wens in te stappen in het traject van productontwikkeling tot daadwerkelijk verbinden van thermoplastische kunststoffen. Standaard apparatuur, op maat gemaakte automatisering, begeleiding en service zijn de speerpunten van onze onderneming. Geen ander in Nederland heeft zich zo gespecialiseerd in het verbinden van kunststoffen. Met name de technieken waarbij geen toevoegmateriaal nodig is, zoals warmelucht-, ultrasoon-, laser-, spiegel-, infrarood- en vibratielassen, zijn zonder meer specialismen van AESON Solutions. AESON BV Rokerijweg 2c, 1271 AH HUIZEN Contact: R.W. Dasbach; T +31 (0)35-5233828 info@aeson.nl; www.aeson.nl

AGENTSCHAP NL

stand 56a

Agentschap NL Agentschap NL is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, en houdt zich bezig met de uitvoering van overheidsbeleid rond de thema’s Duurzaam­ heid, Innovatie en Internationaal. Een van de instrumenten om innovatie te bevorderen is het Innovatiekrediet dat gefinancierd wordt uit het Innovatiefonds MKB+. Innovatiekrediet • Het Innovatiekrediet is een risico- en rentedragende lening die tot 35% van de projectkosten financiert tot maximaal 5 miljoen euro. • Voor alle innovatieve Nederlandse ondernemingen met een goede nieuwe business case. • Ter ondersteuning van unieke technische of klinische ontwikkelingsprojecten met resterende inhoudelijke risico’s. • Als het project inhoudelijk mislukt kan het krediet kwijtgescholden worden. AGENTSCHAP NL Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL DEN HAAG Contact: Kees van Hoeven; T +31 (0)88-6025420 innovatiekrediet@agentschapnl.nl www.innovatiekrediet.nl


AIRCONET

stand 55

Airconet is een serviceverlenend bedrijf, gecertificeerd met ISO 9001, VCA en STEK. Airconet is gespecialiseerd in verkoop, verhuur, service en engineering van persluchtinstallaties van onder andere Boge en Ekomak compressoren en industriële proceskoeling van onder andere MTA waterkoelmachines en MTA vloeistofkoelers. Airconet verhuurt, ontwerpt, installeert en verleent service en onderhoud aan alle perslucht- en koelinstallaties. MAATWERK IN PERSLUCHT EN KOELTECHNIEK AIRCONET Coenecoop 745, 2741 PW WADDINXVEEN Contact: Henk Neuteboom/Emiel Vosters; T +31(0)182633009 h.neuteboom@airconet.nl; e.vosters@airconet.nl www.airconet.nl

AIR PRODUCTS

AJ SOLUTIONS

stand 187

AJ Solutions biedt het compleet gamma van toebehoren en randapparatuur voor de kunststofverwerkende bedrijven in de Benelux. • BMS (Verwarmingsbanden, thermokoppels, onderhoudsen reinigingsmiddelen, werkplaatsuitrusting, kniptangen en gereedschap, detectie en magneten, spanklemmen en hijsmateriaal, waterkoppelingen en verdelers, robotgrijpers, EOAT, schroeven en cilinders, neuzen en schroefpunten) • Ambersil (lossingsmiddelen en anti-roestmiddelen) • GAMMAFLUX G24 (Hotrunner-sturingen) • MB ENGINEERING (Ontstoffing, rookgas afzuiging) • Ro.Ma (Transportbanden, separators) • Ultra Purge (Purgeercompound) In de Belux zijn we ook agent voor o.a. HB-Therm, Koch, Wanner, Geiger, Farragtech en Ferlin. AJ SOLUTIONS Vierselbaan 40, Unit 14/15, B 2240 ZANDHOVEN, België Contact: Alain Janssens; T +32 (0)3-3662455 info@ajsolutions.be; www.ajsolutions.be

stand 197

Air Products (NYSE:APD) serves customers in industrial, energy, technology and healthcare markets with a unique portfolio of atmospheric, process and specialty gases, equipment and services. For companies interested in mechanical processing technologies, we offer gases and equipment for cryogenic grinding. Cryogenic grinding technology enables companies to achieve significant quality improvements in the production, processing and recycling of materials. Air Products offers complete technical support, from feasibility and design through start-up and ongoing service. We can test your product using PolarFit Ultra-FineGrinding Mill at state-of-the-art trial facilities in Europe, Asia and the United States. AIR PRODUCTS Klaprozenweg 101, 1033 NN AMSTERDAM Contact: Mr. Stewart Leiwakabessy T +31 (0)20-4353535; nlinfo@airproducts.com www.airproducts.nl Hersham Place Technology Park, Molesey Road, Hersham, KT12 4RZ Walton-on-Thames, United Kingdom Contact: Mrs. R. Kuszewska; T +48 (0)22-4403233 kuszewr@airproducts.com; www.airproducts.nl

AKF/AGF INDUSTRIE

stand 220

AKF/AGF Industrie B.V. levert spuitgietproducten in een high-tech marktsegment. Daartoe beschikt zij over capaciteiten voor reversed engineering, productontwikkeling, matrijzenbouw en spuitgieten. U kunt bij ons terecht voor het laten of co-ontwikkelen van een spuitgietproduct, advies op het gebied van materialen en uitvoeringen, het construeren en laten vervaardigen van spuitgietmatrijzen in huis en het spuitgieten van halffabricaten en/of eindproducten. Onze onderneming is thans werkzaam in de aerospace-industrie, machinebouw, food processing, elektrotechnische branche, installatiebranche en technische industrie. AKF/AGF INDUSTRIE BV Nikkelstraat 18, 1411 AK NAARDEN Contact: Johan Bakker; T +31 (0)35-6945545 johan.bakker@akf-agf.nl; www.akf-agf.nl

AKG POLYMERS

stand 97

AKG Polymers (www.akgpolymers.com) is toonaangevend als het gaat om PP-recyclaat. Onze hoogwaardige Vision PP compounds worden vervaardigd uit soortzuivere post-indus► triële en post-consumer grondstofstromen en worden kunststof & rubber # 8-9/2013

27


catalogus

steeds vaker succesvol toegepast in kunststofproducten die voorheen enkel uit virgin materiaal geproduceerd konden worden. Zo worden niet alleen kosten, maar ook nog eens het milieu gespaard! AKG POLYMERS BV Kalkwijk 5, 7681 DV VROOMSHOOP Contact: R. Eppink; T +31 (0)546-667788 rep@akg.nl; www.akgpolymers.com

AKG MOULDINGS

stand 97

AKG Mouldings (www.akgmouldings.com) behoort tot dezelfde groep als AKG Polymers en is gespecialiseerd in het spuitgieten van dunwandige producten (o.a. voor tuinbouw en voedselverpakkingen) en producten voor de bouw. Voor het in loon vervaardigen van complexe producten hebben zij de beschikking over een volledig geautomatiseerd machinepark (van 90 tot 660 ton). AKG MOULDINGS Kalkwijk 5, 7681 DV VROOMSHOOP Contact: Bert de Wals; T +31 (0)546-667788 info@akgmouldings.nl; www.akgmouldings.nl

ALBIS BENELUX

stand 24

De Albis Groep is één van de grootste compoundeurs en distributeurs voor kunststof granulaat en masterbatches in Europa met vestigingen over de gehele wereld. Naast het eigen Albis leveringsprogramma zoals de special compounds, masterbatches en de Albis Green Line biogradable, biobased en recyclingproducten, is Albis de officieel distributeur voor BASF, Styrolution, Bayer Material Science, LyondellBasell, Lanxess, Eastman, Ineos, Solvay, Kepital, Vamptech, Ampacet, Toray, Tecnaro, MBA Polymers, Romira, Sipol en Uteksol. Albis beschikt over laboratoria, technical centers en regionale teams voor de benodigde technische ondersteuning van A tot Z, d.w.z. van product idee tot en met de eindproductie. ALBIS BENELUX BV Paardeweide 2, 4824 EH BREDA Contact: R. Brink; T +31 (0)76-5433800 albisbenelux@albis.com; www.albis.com

ALLIGATOR PLASTICS

stand 26

Alligator adviseert en ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van kunststof producten. Vanaf het adopteren van uw idee tot de productie en assemblage. Het spuitgieten van kunststof producten is onze kernactiviteit. Onze specialisatie is 2k spuitgietwerk. Onze toewijding ziet u terug in uw producten. We gaan graag net iets verder dan enkel het bedenken van een goed pro-

28

kunststof & rubber # 8-9/2013

duct. Een goede oplossing vinden wij niet genoeg; we gaan ook voor de onderscheidende oplossing. Uiteindelijk hebben we één doel: uw maximale rendement. ALLIGATOR PLASTICS BV Ekkersrijt 7602, 5692 HP SON EN BREUGEL Contact: Peter Tilleman; T +31 (0)499-474400 peter.tilleman@alligator-plastics.nl www.alligator-plastics.nl

ALLIMEX

stand 205

ALLIMEX IP staat voor ALL Import & Export Industrial Projects, waarbij kwaliteit, prijs en betrouwbare levertermijnen voorop staan. Indien u producten of projecten heeft die in Europa moeilijk te produceren zijn, of die prijstechnisch niet haalbaar zijn, zoekt Allimex de geschikte leverancier in Azië of elders. Alle projecten worden vakkundig door ons team bestudeerd zodat u een gepaste offerte ontvangt. Allimex IP begeleidt de projecten van begin tot einde. Dit omvat engineering, reverse engineering, tooling, productie, kwaliteitscontrole en transport. Wij zijn actief in metaal, kunststoffen, energiebesparende projecten, etc. ALLIMEX BVBA Industrieterrein Kolmen 1409, B 3570 ALKEN, België Contact: Klaas Clerckx / Danny Vanden Boer T +32 (0)11-729650 danny@allimex.eu; www.allimex.eu

ALPHA

stand 22

Alpha is al 20 jaar exclusief verdeler van het Zwitserse Telsonic voor de serieproductie van kunststof producten: • Ultrasoon verbinden • Thermisch lassen • Klinken (pulse staking) Nieuw in ons aanbod zijn de ultracompacte MAG generatoren. Hierdoor kunnen verschillende generatoren naast elkaar ingebouwd worden in een enkele stuurkast. Deze generatoren zijn ideaal voor zowel eenvoudige als complexe processen in geautomatiseerde productielijnen. Alpha geeft deskundig advies tijdens de verschillende fasen van uw project. We leveren zowel standaard machines als ultrasoon componenten. ALPHA BVBA Kleimoer 2, B 9030 GENT, België Contact: mw. Ir. K. Van den Broecke / Steven Van Raemdonck; T +32 (0)9-2438090 krista@alpha.be; info@alpha.be; www.alpha.be

AL PRINTING

stand 170

aL Printing zal een aantal van haar nieuwe in mould label oplossingen tonen op de beurs. Zo zullen barrière IMLlabels te zien zijn in de productgroep short life IML. Deze labels zijn geproduceerd met de nieuwste materialen waarmee glazen en aluminium verpakkingen vervangen kunnen worden door een uit kunststof vervaardigd alternatief. Voor de midlife oplossing wordt een spectaculaire Venice Mask box getoond. Deze kunststof box heeft een zeer hoogwaardige finish, hierdoor krijgt u de indruk dat deze box van metaal gemaakt is in plaats van uit kunststof. Naast deze 2 noviteiten worden de volgende zaken getoond: ►


HOE VER GAAT U MET KUNSTSTOF?

De Quinny Yezz is de eerste buggy ter wereld met een volledig kunststof frame en daardoor ‘s werelds compactste en lichtste buggy. Pezy heeft Dorel geholpen dit uitdagende ontwerp technisch en economisch haalbaar te maken. Winnaar van de ‘’Best of the Best’’ Red Dot Award.

Wij verleggen grenzen door technologische expertise te combineren met innovatief design. Alle disciplines van het totale ontwerpproces werken bij ons integraal samen. Daardoor kunnen wij snel en trefzeker onderscheidende producten ontwikkelen. Pezy Product Innovation, uw partner voor: Industrial Design Function Development Plastics Engineering Rapid Tooling Industrialization Wij helpen u graag met het realiseren van succesvolle innovaties!

Passion to create Groningen | Eindhoven | Singapore www.pezy.com

Samsonite Inova, de koffer met de beste volumegewicht verhouding in zijn klasse. Red Dot Award winnaar dankzij het buitengewone productontwerp.


Uw betrouwbare partner voor de

gereedschaps- en matrijzenbouw NIEUW afmetinge 15 nieuwe 1 Nu tot 996

Uw voordelen:

n

» Uitgebreide keuze uit 113 afmetingen

196!

» Leverbaar als geboorde F – platen evenals ongeboorde P – platen

» Met passende inbouwcomponenten voor de nieuwe geleidingsdiameter 66 mm

Kunststoffen, Veldhoven (NL) 25.–26.09.2013 | Stand 78

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria

Tel: +34 933 746 136 +34 933 746 137 nexeobenelux@nexeosolutions.com www.nexeosolutions.com

in Pa ck ag

NEXEO SOLUTIONS

g

Ot

CONNECTING YOU TO YOUR PLASTIC MARKET NEEDS

Pe he rm B rs Lig uild ona ar F h in l c ke Ag urni ting g & are ts C t / El ric ur o C ns os Op ect ult e t m u r r S ti ic re uc et tio ics Te ma cal al n Sp xti ll & Me & El l L To or es ar dia ec tro ge ys ts & ni Ap Le cs pl isu ian re ce s

He

A LEADING DISTRIBUTOR

al

th

ca re

Au

to m

ot

ive

T 00 43 (0) 55 74 / 67 06-0 | F -11 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com


Digitale inmould labels, Gelamineerde inmould labels en Pasteurisatie- en Sterilisatie-echte inmould labels. Bezoek ons op onze stand voor meer informatie. AL PRINTING Postbus 22, 5540 AA REUSEL Contact: B. Lavrijsen; T +31 (0)497-621212 blavrijsen@alprinting.com; www.alprinting.com

AMPACET EUROPE

stand 19

Ampacet’s Masterbatch technology brings plastic alive, giving it the right look and function for almost any end use: • Food & Beverage, Household, Industrial • Cosmetics, Hygienics, Personal Care • Agriculture, Geo-Textiles • Consumer goods: Toys, Garden, Leisure, sport • Construction, E&E, Automotive Since 1937 those who work with plastic have turned to us for the Black, White, Color and additive formulations they need. As the leading manufacturer of Black, White, Color concentrates and additive Masterbatches, we offer exceptional products and service the world over. We span the globe with manufacturing sites and R&D centres in North and South America, Europe and Asia, and back our products with world-class technical support. AMPACET EUROPE Zone Industrielle Riedgen, L 3451 DUDELANGE, Luxemburg; Contact: Mrs. Caroline Scheydecker T +352 (02)920991 marketing.europe@ampacet.com; www.ampacet.com

AMPCO METAL

stand 198

AMPCO METAL, producent en leverancier van hoogwaardige koper- en brons legeringen, opgericht in 1914 in de Verenigde Staten, is uitgegroeid tot een wereldwijde onderneming. Gedurende de afgelopen eeuw heeft AMPCO METAL een meer dan verdienstelijke naam opgebouwd. Regelmatig wordt er op de markt van de brons- en koperlegeringen verwezen naar AMPCO METAL als dé referentie, dé standaard en dé norm! Het overgrote deel van ons materiaal wijkt af van de gebruikelijke norm en is gepatenteerd. Onze bronslegeringen zijn bijzonder taai en slijtvast met hoge mechanische eigenschappen. Onze koperlegeringen kenmerken zich door een goede hardheid te combineren met een hoog warmtegeleidend vermogen. AMPCO METAL

Postbus 56, 3440 AB WOERDEN Contact: Jean-Pierre Stassen; T +31 (0)800-9933399 stassen@ampcometal.com; www.ampcometal.com

AMS GROUP

stand 167

AMS Group BV maakt in Nederland & China prototypes, matrijzen en geassembleerde technische producten & apparaten voor klanten uit de volgende sectoren: • Fitness & Health • Professional Dispensing • Safety & Security • Plastic Injection Moulding Project management en R&D worden in Amsterdam uitgevoerd, productie en assemblage in China. Klantvoorbeelden: DPI, Reobijn, Attema, NP Plastics, AWA Molding, Artiplast, Topvision Group, Neopost Technologies, By the Glass International, AXA Stenman, Power Plate, Famostar, Devillé ASC, VDL Parree, Ascom, Enraf Nonius, Dewaco, Dorel, Ultimaker, Alfen, DisQ Mobile Gym, Bravilor Bonamat, Prolyte, TE Instruments, Micronic, Precico, Vibrogym, Innospense, Akapp Stemmann. AMS GROUP BV Asterweg 20-S3, 1031 HN AMSTERDAM Contact: Bart Bakkum; T +31 (0)20-4940354 bbakkum@ams-site.com; www.ams-site.com

ANZIPLAST

stand 95

UW PARTNER IN SPUITGIETEN • 60 spuitgietmachines: van 22 ton tot 1500 ton • Spuitgewicht van enkele grammen tot 10 kg • Eenvoudige tot heel complexe matrijzen • Voor uiteenlopende sectoren zoals o.a. auto’s, machinebouw, verlichting, bouw, verpakkingsproducten, huishoudartikelen, elektronicabehuizingen, etc. • Gasinjectie, sandwich moulding, 2-K spuitgieten, snelloopmachines voor dunwandige verpakkingsartikelen, logistieke onderdelen,…. • 3D Ontwerp van producten en prototypes • Verwerking van verschillende thermoplasten (PP, PS, PE, PA, POM, ABS, …) • Iso 9001 • Pultrusie van glasvezelversterkte staven in diameter 4, 6,10 mm ANZIPLAST Prins Albertlaan 70, B 8870 IZEGEM, België Contact: Koen Dewitte; T +32 (0)51-333333 info@anziplast.be; www.anziplast.be

► kunststof & rubber # 8-9/2013

31


catalogus

APPKUNS

stand 213

Appkuns biedt een totaaloplossing op het gebied van kunststof productontwikkeling en fabricage. Gespecialiseerd in: • Ontwerpen van producten • Construeren, aanmaken, onderhoud van matrijzen • Spuitgieten • Spuitgietblazen • Spuitgieten 2K (twee componenten) • Cleanroomproductie Als ontwerper/fabrikant van kunststof producten is Appkuns zich ervan bewust dat deze activiteiten aan de basis liggen van het succes van de producten van haar klanten. Conti­ nuïteit en constante kwaliteit van de producten staan hoog in het vaandel. Appkuns tracht door voortdurende investeringen in het machinepark, up-to-date te blijven op het gebied van kunststofspuitgieten. Appkuns maakt gedurende het gehele proces - van opdracht tot levering - gebruik van traceability via barcodes. APPKUNS BV Nijverheidsweg 10, 4906 CL OOSTERHOUT Contact: C. van Baal; T +31 (0)162-427885 c.vanbaal@appkuns.nl; www.appkuns.nl

ART GROUP

stand 27

gegroeid tot een full service kunststofdrukkerij met vele vakmensen in dienst. Door hun creativiteit en vaardigheden om de machines op maat te modelleren, zijn zij gespecialiseerd in bedrukken van producten met moeilijk bedrukbare vormgeving. ARTISAN PRINTING SERVICE BV De Vest 2, 5555 XL VALKENSWAARD Contact: J.J.C. Peters; T +31 (0)40-2042485 artisan@valkenswaard.com; www.artisan.eu

AXXICON MOULDS EINDHOVEN

AZO ART - Always Right Tooling is een internationale onderneming met vestigingen in Nederland, Hong Kong en China. Wij leveren een one-stop-shopping concept in stempel- en matrijstechniek. ART is tevens de ideale partner voor het leveren van geïntegreerde oplossingen voor metaalkunststof combinaties. ART staat borg voor de engineering, vervaardiging, montage en het productiegereed leveren van een uitgebreid scala aan spuitgietmatrijzen en stempels, of het nu gaat om uiterst gecompliceerde gereedschappen voor massafabricage of om eenvoudige gereedschappen voor klein seriefabricage. Alle matrijzen en stempels worden uitgebreid onder productieomstandigheden getest en gevalideerd in de proefafdeling, inclusief klein seriefabricage. ART GROUP Hermesstraat 8, 5047 TS TILBURG Contact: Nico van Wijnen; T +31 (0)13-5720550 sales@artooling.com; www.artooling.com

ARTISAN PRINTING SERVICE

stand 107

Wij zetten voor u al 26 jaar alles op alles De visie van de bedrijfsleiding ‘Wij zetten alles op alles’ is vanaf de oprichting in 1987 al een speerpunt. Artisan is uit-

32

kunststof & rubber # 8-9/2013

stand 90

Axxicon Moulds Eindhoven B.V. is een matrijsmaker gespecialiseerd in optische media, microfluidics, ultra-precision parts en samplematrijzen voor plastic property testing. Al meer dan 20 jaar levert Axxicon met trots haar AIM Mould System. Dit is een matrijshuis met diverse soorten verwisselbare inserts, en geschikt voor het vaststellen en meten van diverse materiaaleigenschappen van plastics op basis van onder andere ISO, ASTM en UL standaarden. Afnemers zijn materiaalleveranciers, compounders, OEM’s, testinstituten en universiteiten wereldwijd verspreid over meer dan 30 landen. Wij verheugen ons op uw bezoek aan onze stand (nr. 90), waar wij u graag uitgebreid kennis laten maken met onze mogelijkheden! AXXICON MOULDS EINDHOVEN BV Postbus 1717, 5602 BS EINDHOVEN Contact: Joy Thaels-Vermeer; T +31 (0)499-494450 eindhoven@axxicon.com; www.axxicon.com

stand 80

AZO N.V. is gespecialiseerd in de automatisering van bulkgoederen met een eigen engineering-, service- en montageafdeling voor de Benelux. In Antwerpen is ook een volwaardig testcentrum beschikbaar. AZO is exclusief verdeler van amixon en Schenck Processing. AZO Benelux werd in 1995 opgericht als filiaal van de Duitse fabrikant en trendzettende ontwerper voor de automatisering van stortgoed. Met de steun van deze wereldwijd bekende machinefabriek met ca. 940 medewerkers en meer dan 64 jaar ervaring in op- en overslag van poeders en granulaten, ontwikkelde deze vestiging zich in sneltreinvaart tot een volwaardig en onafhankelijk bedrijf. In het hart van de Benelux biedt AZO haar klantenkring uitgebreide technologische knowhow met gespecialiseerde afdelingen polymeren, chemie, voeding en farma. AZO NV Katwilgweg 15, B 2050 ANTWERPEN, België Contact: Huguette Van Reeth; T +32 (0)3-2501600 hvanreeth@azo.be; www.azo.be

B BÄCKER

stand 123

Wij zijn een gespecialiseerde toeleverancier voor de matrijzen- en stempelbouw. Verder bieden wij productiebedrijven werkzaam in de kunststof- en metaalverwerkende industrie een breed programma aan automatiseringsapparatuur en speciale machines. Met behulp van onze producenten zijn


wij in staat een leveringsprogramma aan te bieden van de hoogste kwaliteit. Tevens beschikken wij over een grote voorraad standaard componenten. Voortdurend worden nieuwe technieken geïntroduceerd met als doelstelling productiviteit en kwaliteit te verhogen en kosten te besparen. Levering van o.a.: GÜNTHER hotrunnersystemen, AHP-MERKLE hydraulische cilinders, CONTOURA en STEMKE contourvolgende koeling, MILLUTENSIL toucheerpersen, CUMSA matrijsdelen, matrijsplaten bewerkt, OYXSTER koelwaterreiniging, ISOCOS matrijsisolatie en VOEST-ALPINE geleidingselementen. BÄCKER BV Pieter Lieftinckweg 20, 1505 HX ZAANDAM Contact: Marco Bäcker; T +31 (0)75-6818000 t.b.backer@tbbacker.nl; www.tbbacker.nl

BASF POLYURETHANES

stand 9

Polyurethanes (PU) make life more comfortable, safer and more pleasant - and they help to save energy sustainably. BASF Polyurethanes is the leading supplier of polyurethane basic products, systems and specialties. The brand PU Solutions Elastogran expresses over 40 years of experience of the market for Polyurethane systems and specialty elastomers in Europe. For Automobiles, Construction Industries, Sports and Leisure, Shoes, In Furniture, and Electronic Industries. BASF POLYURETHANES GMBH BASF Polyurethanes GmbH, E-KUE/EI - A30, D 49448 LEMFOERDE, Duitsland Contact: Mr. C. Buschmann; T +49 (0)5443-122501 carsten.buschmann@basf.com; www.pu.basf.de

BATELAAN KUNSTSTOFFEN

stand 215

Waarom doen wij wat wij doen? Wij maken WAAR! Oftewel wij maken producten en wij maken de verwachtingen van onze klanten waar. Dat doen wij al dik 50 jaar. Hoe maken wij waar? Door het verwerken van ideeën tot een eindproducten en dat allemaal onder 1 dak. Wat maken wij dan? Wij maken 100% maatwerk thermovorm producten van technische kappen, displays tot verpakkingen. BATELAAN KUNSTSTOFFEN BV Veerpolder 8, 2361 KV WARMOND Contact: Chris Chrispijn; T +31 (0)71-5613301 info@batelaan.nl; www.batelaan.nl

BAYER MATERIALSCIENCE

stand 74

With 2012 sales of 11.5 billion euro, Bayer Material­Science is among the world’s largest polymer companies. Business activities are focused on the manufacture of high-tech polymer materials and the development of innovative solutions for products used in many areas of daily life. The main seg-

ments served are the automotive, electrical and electronics, construction and sports and leisure industries. Bayer MaterialScience has 30 production sites around the globe and employed approximately 14,500 people at the end of 2012. Bayer MaterialScience is a Bayer Group company. BAYER MATERIALSCIENCE AG Kaiser-Wilhelm-Allee/K 12, D 51368 Leverkusen, Duitsland Contact: Mr. Steven Daelemans; T +49 (0)214301 info@bayermaterialscience.com www.plastics.bayer.com

BIESTERFELD PLASTIC BENELUX

stand 9

Biesterfeld Plastic Benelux BV is de leverancier van DuPont (POM, PA, HTN PA, PBT, TPC-ET), DuPont Renewably Sourced Materials (RS PA, PTT, RS TPC-ET), INEOS Olefins & Polymers Europe (PP, HDPE, L(L)DPE), Styrolution (PS, Performance Products), Chi Mei (ABS, SAN, PC, PMMA, SMMA, SBC), BASF (TPU), ExxonMobil (TPE-V, Vistamaxx,Vistalon), Chevron Phillips (PPS), LG Chemicals (PMMA, SMMA, M-ABS, ASA, PC/ABS, PC/ASA.POE), Solvay Advanced Polymers (PES, PSU), Idemitsu (PC, SPS), DuPont VESPEL, APA (MPR), Biesterfeld (Industrieel PA, POM, PCP-ET, Plastoclean), Biesterfeld Rubbers (elastomeren: NR,ESBR,BR, NBR, IR, CSM en rubber­additieven). BIESTERFELD PLASTIC BENELUX BV Postbus 503, 4100 AM CULEMBORG Contact: M.V.C. Cobelens; T +31 (0)345-687878 plastic-benelux@biesterfeld.com www.biesterfeld-plastic.com

BIESTERFELD SPECIAAL CHEMIE

stand 9

Biesterfeld Speciaal Chemie B.V. is een snel groeiende Europese distributeur van: LifeScience, Food Ingredients, CASE en Performance Additives. Producenten zijn o.a. AKZO Nobel, Great Lakes - Chemtura, J&J, Newos, Kum Yang Korea. Voor de kunststofindustrie zijn het voornamelijk hoogwaardige additieven. Leveringsprogramma: • Additieven algemeen: multifunctionele antimicrobiële additieven. • Brandvertragers: broom, fosfor - Reofos, Emerald, Firemaster • Rookonderdrukkers: antimoontrioxide/nondusting ATO Antistatica: Armostat • Slip en anti-blocking: Armid, Armoslip • Superconductive Black: Ketjenblack • Synthetic organoclays: Perkalite • Expandeerbaar grafiet, titaandioxide (TiO2), blaasmiddelen, stabilisatoren, stearaten (metaal) • PVC: reologie-additieven, schuimstabilisatoren, viscodepressants BIESTERFELD SPECIAAL CHEMIE BV Postbus 503, 4100 AM CULEMBORG Contact: Jacques Resoort; T +31 (0)345-687800 j.resoort@biesterfeld.com www.biesterfeld-spezialchemie.com

► kunststof & rubber # 8-9/2013

33


catalogus

BLISSS SOFTWARE

stand 105

Blisss is met Naviplast in Nederland inmiddels trots marktleider in ERP voor de kunststofverwerkende industrie. Eén van de grootste voordelen is dat Naviplast één pakket is. Dat betekent dat alle informatie (van financieel tot verkoop en productie) in dezelfde omgeving zit. U hoeft dus niet meer te koppelen tussen een financieel of een logistiek systeem. BLISSS SOFTWARE BV Nina Simonestraat 80-82, 6541 EC NIJMEGEN Contact: Dirko Wijers; T +31 (0)24-3737968 dirko@blisss.nl; www.blisss.nl

BMP BENELUX

stand 212

BMP Benelux is al meer dan 25 jaar gespecialiseerd in de distributie en verkoop van grondstoffen voor de kunststofverwerkende industrie. Ons verkoopgebied is voornamelijk de Benelux en daar verzorgen wij de distributie voor o.a. Total Petrochemicals (PP, PE, Lumicene, EVA), Synthos (PS), Unipetrol (HDPE, MDPE) en Kraton Polymers (SBS, SEBS). Sinds 2011 hebben wij ook een kantoor in Warschau. Vanuit deze vestiging bedienen wij de Poolse lokale markt. Wij leveren al onze grondstoffen rechtstreeks van de producent of binnen 48 uur vanuit ons centraal gelegen magazijn veelal in de door u gewenste verpakking. Wilt u meer weten, bel ons dan op +31 35 5435720 of bezoek onze website: www.bmp-benelux.nl Verder bent u uiteraard weer net zoals voorgaande jaren van harte welkom op onze stand 212. BMP BENELUX BV Eemweg 6a, 3742 LB BAARN Contact: mw. Sonja Greeve; T +31 (0)35-5435720 sonja.greeve@bmp-benelux.nl; www.bmp-benelux.nl

j.j. bos bv

stand 222

j.j. bos b.v. is een technisch advies- en handelsbureau voor hoogwaardige technische producten en vertegenwoordigt een aantal buitenlandse fabrieken. De nadruk ligt hierbij op wetenschappelijke instrumenten en beproevingssystemen voor bepaling van mechanische eigenschappen van materialen en constructies. De organisatie richt zich hierbij vooral op zes technologieën waarin zij actief is en haar productenprogramma op heeft afgestemd, t.w.: • Mechanische beproeving en simulatie • Elektronenmicroscopie • Trillings- en omgevingstechnologie • Aerosol en stroming • Rek- en spanningsmeting • Sensoren j.j. bos bv Marconistraat 11, 2809 PH GOUDA Contact: Ramon van ‘t Hoff; T +31 (0)182-619333 info@jjbosbv.nl; www.jjbosbv.nl

VAN BOXTEL KUNSTSTOFFEN

stand 154

VBK: voor alle bewerkingen van uw kunststoffen • Bewerken van kunststoffen • CAD/CAM - Productontwikkeling • Lijmen • Vacuümvormen

34

kunststof & rubber # 8-9/2013

• Apparaten, machinebouw • Leidingsystemen • Kunststoflassen VBT: Kunststofgroothandel voor al uw halffabrikaten: platen, profielen, rubber platen, buizen, staf. Tevens zijn wij dealer van HSK lasapparatuur: handlasföhnen, extruders, spiegellassen, stomplassen. VAN BOXTEL KUNSTSTOFFEN Koperslagerstraat 2, 5405 BS UDEN Contact: M.J.J. Willems; T +31 (0)413-273944 vbt@vbv.nl; www.vbv.nl

BPO

stand 129

Over BPO BPO uit Delft is al meer dan vijfentwintig jaar de firma voor productontwikkeling en optimalisatie van een zeer breed scala van producten en klanten. BPO ontwikkelt en optimaliseert producten, variërend van producten uit één stuk tot complexe, samengestelde producten, zoals een bureaustoel voor Ahrend, Tapje voor Heineken en een koffer voor Samsonite. BPO biedt zijn klanten innovatief design, deskundig advies en effectieve optimalisaties, met zijn rijke kennis en ervaring op het gebied van ontwerp en optimalisatie. Met onze geavanceerde computersimulaties worden zeer uiteenlopende analyses, zoals FEM-, moldflow-, spuitgiet-, koelingen CFD-analyses verricht. De verlaging van de kosten en technische haalbaarheid, maar ook minimalisering van het risico zijn centrale thema’s in onze projecten. BPO BV Scheepmakerij 11-12, 2628 AA DELFT Contact: mw. Lydia van Steekelenburg T +31 (0)15-3620000 info@bpo.nl; www.bpo.nl

BRANSON ULTRASONICS

stand 128

Branson is de toonaangevende wereld marktleider in de industrie voor wat betreft onderzoek, ontwikkeling, fabricage en marketing van apparatuur voor het verbinden en ultrasoon reinigen van kunststoffen, alsmede ultrasone apparatuur voor biologische en chemische processen. Door de jarenlange ervaring op het gebied van het verbinden van kunststoffen bepaalt Branson internationaal de maatstaaf. Groot, klein, dik, dun, technisch eenvoudig of gecompliceerd, er is praktisch geen einde aan het aantal kunststof onderdelen die met elkaar verbonden moeten worden. Branson lassystemen verbinden alle onderling gelijke thermoplasten of verschillende thermoplasten d.m.v. klinken en ‘verankeren’ onderling gelijke thermoplasten in dragers van hout, tex-


tiel en dergelijke. Tijdens de Kunststoffen 2013 tonen wij diverse typen ultrasone lasapparatuur en voorbeelden van toepassingen. BRANSON ULTRASONICS BV Vlierberg 26a, 3755 BS EEMNES Contact: Richard Timmers; T +31 (0)35-6098111 richard.timmers@emerson.com; www.branson.nl

F.W. BREIDENBACH

stand 143

Breidenbach, opgericht in 1951, is een Nederlands-Duitse onderneming gespecialiseerd in het spuitgieten van zachte kunststoffen, waaronder thermoplastische elastomeren (TPE). De kennis en competentie op het gebied van zachte materialen zorgen ervoor dat wij producten mogelijk maken, die eerder onmogelijk leken. Met onze eigen matrijzenmakerij en designers is Breidenbach een complete partner voor ontwikkelaars en fabrikanten. Breidenbach produceert op 40 machines tussen 30 en 350 ton, en is actief in zeer diverse branches waaronder sanitair, elektronica, meubelindustrie en de auto-industrie. Ervaar de spuitgiettechniek van Breidenbach en bezoek onze stand, waar een diversiteit aan TPE, waaronder ook 2-componenten, producten gepresenteerd zullen worden. F.W. BREIDENBACH GMBH & CO. KG Marchandweg 45, 3771 MN BARNEVELD Contact: René de Beer; T +31 (0)342-404749 rdebeer@fwbreidenbach.nl; www.fwbreidenbach.nl

BRENNTAG NEDERLAND

stand 240

Brenntag Nederland BV is onderdeel van de internationale Brenntag organisatie. Brenntag Nederland BV bestaat uit 3 onderdelen: Industriële Chemicaliën, Specialiteiten en Export. Brenntag is distributeur van een groot assortiment aan kunststoffen, rubbers, weekmakers en allerlei additieven. Brenntag heeft de vertegenwoordiging van o.a.: BASF, Budenheim, Cabot, Chemtura, Dow, DuPont Titanium Technology, Evonik, Galata Chemicals, Lanxess, Momentive, Peter Greven, Schill & Seilacher, Stepan en Zeochem. BRENNTAG NEDERLAND BV Industrieweg 1, 1231 KG LOOSDRECHT Contact: J.P. Jacobs - Product Manager T +31 (0)6-53201390 / +31 (0)35-5889215 jean-pierre.jacobs@brenntag.nl

B&S TECHNOLOGY

C CEL KUNSTSTOFFEN KHLIM

stand 237

Cel Kunststoffen wil als onderzoeksgroep van de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) een competente en stimulerende partner zijn in innovatieve en toekomstgerichte industriële projecten. Cel Kunststoffen wil samen met de hogeschool, de lokale kunststofverwerkers en de overheid een constructieve bijdrage leveren aan een duurzame verankering van de kunststofnijverheid in Vlaanderen. Om deze missie te realiseren werken we aan een efficiënte dienstverlening vanuit ons materiaallab en aan toegepast onderzoek in de kunststofverwerking. CEL KUNSTSTOFFEN KHLIM Wetenschapspark 27, B 3590 DIEPENBEEK, België Contact: Jan Kerremans; T +32 (0)11-278825 jan.kerremans@khlim.be; www.celkunststoffen.be

CERACON

stand 233

The main business of CeraCon is designing, manufacturing and selling, customer specific machine systems for two different purposes: 1) The manipulation of components, to facilitate the automated application of Foam seals. This can be from standard format systems to highly complex integrated processes. 2) Thermal Treatment of components, either for the curing requirements of the applied foam sealant or for other customer specific needs. This is through horizontal or vertical designed oven systems. Should the customer prefer to receive completed, pre-processed parts, CeraCon offer the additional service of contract gasketing. This can be for small or large quantities. CERACON GMBH Talstrasse 2, D 97990 WELKERSHEIM, Duitsland Contact: Mr. Jens Saalmann; T +49 (0)7934-9928-0 epost@ceracon.com; www.ceracon.com

CHEN HSONG EUROPE

stand 70

stand 101

B&S Technology BV richt zich op het ontwerpen en fabriceren van stempels, matrijzen, fijnmechanische componenten en samengestelde producten in het kwalitatief hoogwaardige segment van de markt. B&S biedt een totaalconcept en speelt vanaf de ontwikkeling van een product tot en met het onderhoud en de nazorg een doorslaggevende rol. De opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk in de marktsegmenten micro-elektronica, medicofarma, voeding, auto-, en de glas- en verpakkingsindustrie. B&S TECHNOLOGY BV Swaardvenstraat 2, 5048 AV TILBURG Contact: J. Schapendonk; T +31 (0)13-4625809 j.schapendonk@bstechnology.nl; www.bstechnology.nl

Sinds 1 mei 2013 is Chen Hsong Europe opgericht en gevestigd aan de Riezenweg 20A te Ulft. Er staan machines op voorraad en er is een onderdelenmagazijn ingericht. Naast opleidingen verzorgen we hier ook machinedemonstraties en proefspuitingen. Chen Hsong heeft zijn machines compleet vernieuwd en aangepast aan de Europese standaard. Een Beckhoff of B&R besturing hoort tot de standaard uitrusting. Eerste prioriteit van Chen Hsong Europe is het uitbreiden van zijn agentennetwerk naar 35 landen in Europa. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het in de markt zetten van het merk en het ondersteunen van bestaande en nieuwe klanten. CHEN HSONG EUROPE BV ► Riezenweg 20a, 7071 PV ULFT kunststof & rubber # 8-9/2013

35


catalogus

Contact: H. Corbey; T +31 (0)315-681252 info@chenhsongeurope.eu; www.chenhsongeurope.eu

CNC-CONSULT & AUTOMATION

stand 5

CNC-Consult is gespecialiseerd in servicegerichte verkoop van CAD/CAM-software op maat, 3D-scanners, 3D-printers en desktop CNC-machines. Innovatieve producten die we combineren met betrokken en praktijkgerichte ondersteuning van onze consultants. Aan deze specialisten kunt u elk vraagstuk toevertrouwen. Zo investeert u bij CNC-Consult als ISO 9001-gecertificeerd specialist niet alleen in techniek, maar ook in uw eigen kennis en vakmanschap. Met CNCConsult haalt u het optimale uit uw productieprocessen. CNC-Consult & Automation is sinds 1995 actief in de maakindustrie op de Benelux-markt. Met meer dan 17 jaar ervaring heeft CNC-Consult zich inmiddels in de markt bewezen als klantgerichte speler die vooruit denkt. Thinking ahead! CNC-CONSULT & AUTOMATION BV Titaniumlaan 86, 5221 CK S-HERTOGENBOSCH Contact: mw. Y. van den Heuvel; T +31 (0)73-5225085 yvonne@cncconsult.nl; www.cncconsult.nl

CNR DRUK & TECHNIEK

stand 11

CNR Druk & Techniek heeft zich vanaf haar oprichting gespecialiseerd in de verkoop van industriële drukmachines en voorbehandelingsapparatuur. Naast de eigen drukkerij is dit, 30 jaar later, nog steeds de belangrijkste pijler van het bedrijf. Ons team beschikt over meer dan 60 manjaar ervaring en vakkennis over verschillende druktechnieken. Het staat borg voor een deskundig advies en een professionele begeleiding bij de invoering, het dagelijks gebruik en het onderhoud. Het leveringsprogramma omvat tampondruk-, zeefdruk-, digitale en dry offset drukmachines voor uiteenlopende toepassingen. Ons product- en dienstenassortiment is volledig hierop afgestemd met randapparatuur, drukinkten en toebehoren. Als u uw (industriële) drukwerk wilt uitsteden, kan onze drukkerij uitkomst bieden. Of het nu gaat om prototypes, nul-series of grote productieseries, uw drukwerk wordt tot in de puntjes verzorgd. CNR DRUK & TECHNIEK Rondven 16, 6026 PX MAARHEEZE Contact: Ric Rijnders; T +31 (0)495-491884 r.rijnders@cnr-dt.nl; www.cnr-dt.nl

COLOREX MASTER BATCH

stand 162

Colorex Master Batch B.V. ontwikkelt masterbatch en compounds voor de kunststofverwerkende industrie. Wij brengen uw grondstoffen op kleur en voegen er bijvoorbeeld

36

kunststof & rubber # 8-9/2013

antistatische, geleidende, hittebestendige, vlamdovende of slagvaste eigenschappen aan toe. Wat het kunststof eindproduct ook verlangt, wij zorgen ervoor dat uw grondstof erop is aangepast. Colorex Master Batch heeft zich vergaand gespecialiseerd in productontwikkeling en productie van gemodificeerde masterbatch en compounds. Er werken 14 medewerkers, stuk voor stuk vakmensen, die alles zelf ontwikkelen, mengen en produceren volgens de hoogste normen en uiteraard volledig gecertificeerd. Mede dank zij ons eigen laboratorium onderscheiden we ons door razendsnel te ontwikkelen en te leveren. COLOREX MASTER BATCH Achterdijk 12, 5705 CB HELMOND Contact: H.J.M. van Tilburg / R.C.J. de Laat T +31 (0)492-524254 henry@colorex.nl; rob@colorex.nl; www.colorex.nl

COSSA POLIMERI

stand 21

Cossa Polimeri combines 45 years experience in production and colouring of thermoplastic compounds. It is a modern company equipped with advanced processing plants and sophisticated control equipment. The synthesis of our activity is our products characterised by Estea Brand name formulated on different polymers and finalized to satisfy the technical requirements of our customers. The faithful reproducibility of colour is a characteristic of our compounds and is applicable to the flame retardant products, to be modified with elastomers and mineral fillers, reinforced with glass fibre and to each formulation and product requested by customers. Product quality certified ISO 9001:2008. COSSA POLIMERI SRL Via Dei Brughiroli 6, IT 21050 GORLA MAGGIORE (VA) Contact: Mr. Gianluigi Mariani; T +39 (0)331-607833 estero@cossapolimeri.it; www.cossapolimeri.it

CS PLASTICS

stand 40

CS Plastics is gespecialiseerd in randapparatuur en automatisering op en rond kunststofverwerkende machines, dit zowel voor extrusie, injectie, blazen, PET. Actief in de Benelux met volgende producten: • PIOVAN grondstoftransport, drogen, doseren, mengen, conditioneren, hermalen, ontstoffen, tempereren, koelen. • MB CONVEYORS transportbanden, separatoren, buffersystemen en automatisaties, logistiek van afgewerkte producten/verpakkingen. • C.M.G maalmolens, schredders, recyclage • CHEM-TREND reinigingscompounds, matrijsbescherming, ontvormen en smeren • EICHHOLZ opslag, mengen, distributie • P.S.G. hotrunners, regelkasten, verwarmingsbanden, koelwaterverdelers • ARENA COMET thermische reinigingsapparatuur • GIMATIC componenten voor grijperbouw • BRIXIA EXP schroeven en cilinders


• KONGSKILDE blaas-en afzuigsystemen, cutters, cyclonen, sluizen, filters • LEIDINGWERK buizen, bochten, flexibels, bevestigingsmateriaal • VEILIGHEIDSHEKWERK CS PLASTICS Spieveldstraat 14, B 9160 LOKEREN, België Contact: mw. E. Dergent/J. Lippens; T +32 (0)9-2620460 info@csplastics.be; www.csplastics.be

C&T TECHNICS

stand 234

C&T technics bv is een modern, dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het reinigen van machines en onderdelen uit de kunststof producerende en -verwerkende industrie. C&T technics verstaat de kunst van het reinigen van: (pre) heaters en mixers, filters, leidingen en appendages, extruders en extruder-onderdelen, die plates, hotrunnersystemen en spuitneuzen, matrijzen en mallen, machines en onderdelen voorzien van rubber. Reiniging vindt doorgaans plaats in volledig temperatuuren zuurstofgecontroleerde ovens onder monitoring van de temperatuur van het te reinigen object. C&T TECHNICS BV Frontstraat 12a, 5405 AK UDEN Contact: H. Broeksteeg; T +31 (0)413-331083 h.broeksteeg@ct-technics.nl; www.ct-technics.nl

CUSTOM MADE PROFILES

D.C.S. (ASP/D-PRINT SERVICE)

stand 194

ASP - The Art of Special Painting asp.info@skynet.be; www.asp-info.be; +32 (0)474-640211 Ons lakwerk is uw visitekaartje. ASP geeft uw product een bijzondere afwerking van hoge kwaliteit. U kunt bij ons terecht voor: standaardkleuren, special looks, metal looks, verouderingstechnieken en folietechnieken. Stralen, metalliseren en poedercoaten tot afmetingen van 12 m. D-PRINT service - Tampon- en zeefdrukkerij, transferdruk en Digitale print info@d-print.be; www.d-print.be; +32 (0)474-287784 Tampondruk: bedrukken van allerhande kunststofvoorwerpen tot 5 kleuren. Zeefdruk/transfer: personaliseren van textiel, werkkledij enz. NIEUW: Industriële DIGITALE PRINTER D.C.S. BVBA (ASP/D-PRINT SERVICE) Industriepark Rupelweg 14, B 2850 BOOM, België Contact: Dany Sterck; T +32 (0)3-4599919

DEWACO KUNSTSTOFFEN

stand 131

stand 152

Custom Made Profiles is al meer dan 45 jaar specialist in de ontwikkeling van klant specifieke kunststofprofielen. Om u te helpen met materiaalkeuze, modellering of nabewerking van uw profiel, bieden wij u graag onze kennis over verschillende soorten kunststoffen, productiemethoden en nabewerkingen aan. Samen met ú ontwikkelen we dat ene, unieke profiel dat 100 procent is toegesneden op úw situatie! Extrusie, Co-extrusie, Tri-extrusie. D.m.v. het aanbrengen van dubbelzijdige tape, ommantelen met decorfolies, bedrukken met warmtedruk-decorfolies, boren, (rotatie)stansen, beschermfolie aanbrengen of het aanbrengen van tekst (injektprinting) is uw profiel direct inzetbaar. Ook uw bestaande profiel kan worden voorzien van decorfolies. CUSTOM MADE PROFILES Postbus 57, 7700 AB DEDEMSVAART Contact: F. Smeding; T +31 (0)523-624352 f.smeding@kunststofprofielen.nl www.kunststofprofielen.nl

D DATALYZER INTERNATIONAL

San Giorgilaan 2, 5644 DS EINDHOVEN Contact: M. Schaeffers; T +31 (0)40-2940980 sales@datalyzer.com; www.datalyzer.com

stand 219

DataLyzer is in Nederland de grootste leverancier van software op het gebied van SPC, FMEA, OEE en kalibratie van meetinstrumenten. Met vestigingen in USA, India, UK en Nederland, meer 30 jaar ervaring en meer dan 3000 bedrijven die de software gebruiken heeft DataLyzer oplossingen voor zowel kleine als grote ondernemingen. DATALYZER INTERNATIONAL

Dewaco Kunststoffen is gespecialiseerd in het spuitgieten en eventueel samenstellen van spuitgietproducten. Veel van deze producten worden in eigen huis en/of op klantspecificatie (door)ontwikkeld op de eigen ontwikkelingsafdeling, die is voorzien van 3DCAD. Door een inpandige gereedschapmakerij is een flexibele organisatie ontstaan die de productie kan ondersteunen en direct betrokken is bij de ontwikkeling van producten en matrijzen. De matrijzen worden hoofdzakelijk intern gebouwd en onderhouden. Dewaco wordt graag al in de beginfase betrokken bij het ontwikkelen van een product, om met kennis en ervaring een optimaal product en proces te kunnen waarborgen. DEWACO KUNSTSTOFFEN Postbus 952, 5600 AZ EINDHOVEN T +31 (0)40-2838397 info@dewaco.nl; www.dewaco.nl

DIDAK INJECTION

stand 82

Didak Injection: PERFORMANCE IN PLASTICS Didak Injection is ook dit jaar aanwezig op de Kunst­ kunststof & rubber # 8-9/2013

37


catalogus

stoffenbeurs te Veldhoven ter presentatie van zijn kunde op het vlak van spuitgieten van kunststoffen. Didak Injection beschikt over een uiterst modern machinepark waarmee ze

een breed gamma van producten kan vervaardigen: zeer kleine producten van enkele grammen tot grote producten met een gewicht van 15 kg. Specialiteiten zoals gasinjectie, 2 componenten spuitgieten en inmould labeling van etiketten behoren tot de mogelijkheden en leveren producten op met extra meerwaarde. Als productiebedrijf beperken wij ons niet louter tot de productie van uw kunststofproducten, zo verzorgen wij voor u tevens het gehele traject op vlak van productontwikkeling en matrijsconstructie, dit alles volgens de ISO 9001 normen. DIDAK INJECTION Industrieweg 1, B 2280 GROBBENDONK, België Contact: Emiel Van Hemeldonck; T +32 (0)14-507960 info@didak.be; www.didak.be

VAN DIJK 3DE

stand 100

Distrupol is distributeur van kunststoffen met meer dan 30 jaar ervaring in de Benelux. Door een intensieve samenwerking met verschillende producenten bieden wij u een uitgebreid assortiment aan polymeren en elastomeren. www.distrupol.com DISTRUPOL BV Noordweg 3 / Postbus 11, 3330 AA ZWIJNDRECHT Contact: mw. Annemarie Struik; T +31 (0)78-6250181 annemarie.struik@distrupol.com; www.distrupol.com

38

kunststof & rubber # 8-9/2013

stand 109

Uw wereldwijde leverancier van het meest complete gamma aan matrijzen en toebehoren, spuitgietsystemen, stansmatrijzen, gereedschappen en accessoires voor oppervlaktebewerking. Als onderdeel van Milacron en een nauwe samenwerking met andere Milacron-firma’s zoals: Mold-Masters, Ferromatik, Uniloy en Cimcool, kunnen we voor elke toepassing de geschikte oplossing bieden aan een scherpe prijs. Ontdek ook onze e-Shop. Steeds de beste prijzen 24/7 en snelle levering. DME EUROPE Industriepark Noord G1, Oude Baan 1, B 2800 MECHELEN, België Contact: Ben Bindt; T +31 (0)206545571 dme_benelux@dmeeu.com; www.dmeeu.com

stand 14

Van Dijk 3DE bv is een Nederlands ontwerp- en engineer­ ingsbureau dat zich richt op de ontwikkeling en realisatie van producten voor zowel consumenten als professionele gebruikers. Van Dijk 3DE is gespecialiseerd in kunststof producten. Het modelleren van complexe 3D surfaces, matrijsconstructie, moldflow-analyse en ondersteuning op het gebied van procesoptimalisatie behoren tot het dienstenpakket. De doelstelling van 3DE is om klanten optimaal te onder­steunen bij het realiseren van producten die aan alle klantenwensen voldoen. Een optimale samenwerking met de opdrachtgever garandeert snelle en betrouwbare resultaten. VAN DIJK 3DE BV Harderwijkerweg 141a, 3852 AB ERMELO Contact: Ron van Dijk; T +31 (0)341-416594 info@3de.nl; www.3de.nl

DISTRUPOL

DME EUROPE

DOEKO

stand 110

Al ruim 49 jaar is Doeko een solide partner in ontwikkeling, ontwerp en realisatie van uiteenlopende producten voor diverse branches zoals de verpakkings-, auto- en medische industrie, semiconductor en micro-elektronica. Er staan ervaren vakmensen en een zeer modern en compleet machinepark ter beschikking voor het produceren van stempels, thermovorm- en spuitgietmatrijzen, fijnmechanische modules en componenten. Doeko beschikt over 2 volelektrische Fanuc spuitgietmachines met een sluitkracht van 50 en 180 ton. Beide machines zijn uitgerust met een Fanuc robot voor handling. Op Kunststoffen 2013 laten wij zien dat we door intensieve samenwerking met partner Verbi een product kunnen leveren, van schetsontwerp tot geproduceerd eindproduct. DOEKO BV Th. van Heereveldstraat 1, 6551 AK WEURT Contact: Hendri Sas; T +31 (0)24-6790750 info@doeko.nl; www.doeko.nl013

ber 2 3 en 4 decem 13.00 - 21.00

uur

r.de a k l a k e s s e m . www BESTURINGSTECHNIEK

Groneman BV Amarilstraat 11 7554 TV Hengelo (Ov.) Tel: 074 - 255 11 40 info@groneman.nl www.groneman.nl

- Zelfsnijdende draadbussen - Slijtvaste schroefdraad - Hoog belastbaar

Bezoek Groneman op Kunststoffen 2013 Standnummer 89

k Bezoep ons o

FFEN TSTO KUNS RS 2013 U E B nr. 96 Stand

allesondercontrole.com

Datapaq RotoPaq. Optimale temperatuurcontrole bij rotatiegieten. NL 074 265 77 88 BE 053 80 97 54

1650AdvKunstRub_Tpaq21.indd 1

23-08-13 11:04

AANDRIJFTECHNIEK

VERBINDINGSTECHNIEK

Ga voor verbindingstechniek naar Groneman


DONGSAN BEARING CORP

stand 225

As a specialized manufacturer and supplier of ball cages, Dongsan Bearing has built a good reputation in the external customers with the best products of high quality and great precision. Products: Ball Cages, Miniature ball cages (brass, aluminum, POM). Recirculating Ball Cages(for injection molding). Field: Components Mould and Die, Automation, medical devices etc. DONGSAN BEARING CORP 71B 10L, 640-9, Gojandong, Namdong-gu, 405-817 INCHEON, Korea; Contact: Mrs. Sunny Kim; T +82 (0)32-8212367 sales@dongsanbearing.com; www.dongsanbearing.com

DPI

stand 126

Uw (eind)producten tegen gunstige voorwaarden geproduceerd, geassembleerd, getest en afgeleverd hebben? Bezoek ons op stand 126. DPI BV Postbus 111, 5660 AC GELDROP Contact: mw. G.W.F. Brouwers; T +31 (0)40-2809808 info@dpi.eu; www.dpi.eu

DPI VALUE CENTRE

stand 65

DPI Value Centre is een onafhankelijke stichting die ondernemers (MKB-ers & starters) helpt met innovatie op het gebied van polymeren. Hierbij schakelen wij ons netwerk in van industriële bedrijven en kennisinstellingen. Wij hebben toegang tot experts op het gebied van polymeren: van product- en procesontwikkeling, marketing, octrooien en financiën tot subsidies. Soms loopt u tegen een probleem aan waarbij de oplossing, met toepassing van onze kennis van polymeren, een stuk dichterbij komt. Onze innovatiecoaches helpen u graag. Door onze nauwe banden met het Dutch Polymer Institute (DPI) zijn wij vertrouwd met de laatste ontwikkelingen in de polymerensector. Deze kennis delen we graag tijdens workshops, lezingen en presentaties. DPI VALUE CENTRE Postbus 902, 5600 AX EINDHOVEN Contact: mw. Judith Tesser-Van Vught T +31 (0)40-2474011 info@dpivaluecentre.nl; www.dpivaluecentre.nl

DRAGON PLASTICS ROTOMOULDING stand 85 Dragon Plastics Rotomoulding is expert in het ontwikkelen en vervaardigen van klantspecifieke kunststof producten en halffabricaten met behulp van rotatiegieten. De kwalitatief hoogwaardige producten worden desgewenst onder UN of UL (vlamvertraging) keurmerk geproduceerd en gecertificeerd en kunnen worden voorzien van extra versteviging en/ of isolatie. De methode van Lean Manufacturing garandeert bovendien een optimaal productieproces en houdt kosten beheersbaar. Het resultaat is een diversiteit aan naadloos gesloten, slagvaste en recyclebare producten waarmee gerenommeerde ontwerpers en bedrijven zich kunnen onderscheiden en duurzaam kunnen groeien. DRAGON PLASTICS ROTOMOULDING Verbindingsweg 1, 4695 RV SINT-MAARTENSDIJK Contact: Danny Vroegop; T +31 (0)166-663831 info@dragonplastics.nl; www.dragonplastics.nl

DUTCH PORTUGAL TRADING

stand 43

Voor de Benelux markt Dutch Portugal Trading en Moliporex / Vangest een succesvolle samenwerking sinds 1987. Wij zijn gespecialiseerd in de levering van spuitgietmatrijzen voor de auto-, elektronische- en telecommunicatie-industrie, alsook in: industrial design, product engineering, rapid prototyping, rapid tooling en controle meetmallen. In 2009 zijn er 2 nieuwe fabrieken geopend; in één fabriek kunnen matrijzen gebouwd worden tot 35 ton en in de andere fabriek hebben we ons gespecialiseerd in prototype bouw voor o.a.: SLS-, SLA- en RIM-gegoten modellen uit siliconentools en highspeed milling. DUTCH PORTUGAL TRADING CV Postbus 14, 5130 AA ALPHEN NB Contact: mw. Laura Makker; T +31 (0)13-5114205 janmakker@dutchportugaltrading.nl lauramakker@concepts.nl www.moliporex.pt; www.dutchportugaltrading.nl

E ECONCORE

stand 138

EconCore biedt een wereldwijd gepatenteerde productietechnologie waarmee hyper-economische honingraatpanelen uit composietmateriaal kunnen worden geproduceerd (en in een verder stadium worden bekleed). De klant, licentienemer, kan met een voorgesteld machinepark high-end ultralichte sandwichpanelen in serie produceren met een geringe inzet van middelen en materialen (zowel in behoefte als in herwinning). De technologie is multi-inzetbaar in toepassingen voor o.m. de automobiel-, bouw- , constructie-, meubel en verpakkingsindustrie. Het Econcore Technology Netwerk koppelt (klanten)ervarings knowhow aan pro-actieve R&D in materialen en toepassingen. ECONCORE Ambachtenlaan 17, B 3001 LEUVEN, België Contact: mw. Bianka Nagy; T +32 (0)16-381060 bianka.nagy@econcore.com; www.econcore.com

EFFIT SYSTEMS

stand 105

Effit is een informatiesysteem (MES Systeem,) in de spuitgietbranche. Dit systeem wordt gebruikt voor het monitoren en bijsturen van productieprocessen. EFFIT SYSTEMS Dieze 5, 5422 VS GEMERT Contact: Bert van de Ven; T +31 (0)88-1005588 info@effitsystems.nl; www.effitsystems.nl

EKON

stand 31

Ekon, een zusterbedrijf van Lankhorst Mouldings, ontwikkelt en vervaardigt kunststof producten op basis van vlakextrusie. Ekon heeft een jarenlange ervaring in de productie van plaat en band uit gerecyclede kunststoffen. Daarnaast is er een sterke groei op het gebied van producten uit virgin materialen. De uitgebreide ervaring in kunststofverwerking gecombineerd met de modernste productieapparatuur zor► gen voor daadkracht in het vinden van oplossingen. kunststof & rubber # 8-9/2013

41


catalogus

ENGENIA

EKON BV Postbus 92, 6120 AB BORN Contact: Jos van Ham; T +31 (0)46-4891111 ekon@ekon.nl; www.ekon.nl

ELHI POLYMER MOULDING

stand 122

ELHI Polymer Moulding profileert zich reeds sinds 1949 op het gebied van specialistische, hoogwaardige kunststof producten en sub-assemblies als een zeer innovatieve partner. Al ruim 60 jaar is ELHI Polymer Moulding een begrip dat staat voor kwaliteit, continuïteit en technisch vernuft. De gehele werkwijze van ELHI heeft tot doel om samen met onze partners te werken aan een langdurige en intensieve samenwerking en de keten voor onze klanten te verkorten. ELHI Polymer Moulding is door en met deze filosofie reeds jarenlang een gewaardeerde toeleverancier voor haar klanten. Inzet, betrokkenheid en een door ISO-9001-2008 certificering gegarandeerde kwaliteit zijn kernfactoren in de relatie met onze opdrachtgevers. ELHI POLYMER MOULDING Postbus 1580, 5602 BN EINDHOVEN Contact: A.J.L. van Pelt; T +31 (0)40-2662777 j.van.pelt@elhi.nl; www.elhi.nl

ENGEL BENELUX

stand 125

K 2013 wordt de volgende stap in het ENGEL succesverhaal De zomervakantie is voorbij. De K-beurs staat voor de deur. Ook dit jaar zet Engel een stap voorwaarts in de ontwikkeling van machines en technologieën. Dit is dan ook ons hoofdthema voor de beurs in Veldhoven. Het succesverhaal willen we verder doorzetten door op de K-beurs 2013 opnieuw uit te pakken. In totaal zullen er 25 machines op de beurs produceren, waarvan 12 op onze eigen stand. Deze 12 productie-eenheden onderscheiden zich één voor één op het gebied van gecompliceerde systeemintegratie door machine, matrijs en automatisering perfect op elkaar af te stemmen. Twee wereldprimeurs zijn te zien op de K: de e-speed 650T verpakkingsmachine en de kleine volelektrische e-motion 30T. Wij vertellen u er graag over op onze stand: 125 ENGEL BENELUX BV Peppelkade 25, 3992 AL HOUTEN Contact: mw. Tonny Hakkert; T +31 (0)30-6380194 tonny.hakkert@engel.at www.engelglobal.com/benelux

stand 58

Engenia is supplier of courses on an academic level for companies within the technology industry or processtechnology. Engenia is situated at the High Tech Campus in Eindhoven. Courses with open registration as well as incompany courses are scheduled all over the Benelux. Engenia can also be found on LinkedIn and Twitter. ENGENIA High Tech Campus 9, Room 3.27, 5656 AE EINDHOVEN Contact: Ad Brouwers; T +31 (0)6-51626976 ad.brouwers@engenia.nl; www.engenia.nl

ENITOR

stand 46

Pionier op het gebied van kunststof extrusie gevestigd in Buitenpost. • Opgericht in 1938 • In 1956 begonnen met extrusie • 75 extrusielijnen • 23.000 m² productieoppervlakte • 200 werknemers • ISO 9001- OHSAS 18001 - ISO 14001 Waarom Enitor? Enitor heeft onder andere co-extrusie, triextrusie en quadextrusie ontwikkeld, de techniek waarbij verschillende kleuren en kunststoffen gecombineerd worden tot één profiel. De profielen van Enitor worden in alle takken van industrie gebruikt, zowel in Nederland als wereldwijd. Bij Enitor beseft men dat de veeleisende markten van vandaag een superieur product verlangen, nauwkeurige aandacht voor details en een hoge mate van service en prestatie. ENITOR BV Beatrixstraat 7-9, 9285 TV BUITENPOST Contact: mw. Ilja Postma; T +31 (0)511-541700 i.postma@enitor.nl; www.enitor.com

EURONYL PLASTICS GROUP

stand 149

Euronyl Plastics Group, met Euronyl Belgium te Nazareth als hoofdzetel, is hét kunststof spuitgietbedrijf dat dankzij een unieke mix van mogelijkheden borg staat voor de beste realisatie van uw projecten. De groep concentreert zich op verschillende marktsegmenten: • Industriële toelevering: industrie, automobiel en consumentenartikelen. • MFC toelevering: (bio)medische & farmaceutische kunststofproducten, voeding en cosmetische verpakkingen. Actueel produceren meer dan 200 spuitgietmachines, van 30 tot 2300 ton, vanuit verschillende landen in zowel Oost- als West Europa en Tunesië, de producten voor onze klanten. Euronyl Plastics Group, for all your injection moulding products. EURONYL PLASTICS GROUP Venecoweg 18, B 9810 NAZARETH, België Contact: Peter De Winter; T +32 (0)9-3802644 dewinter.peter@euronyl.be; www.euronylplastics.com

EURO-STEL

stand 199

EURO-STEL ontwikkelt eigen schroefgeometrieën voor zowel spuitgieten als extrusie. Van verschillende uitgangspunten vertrekkende, ontwikkelt EURO-STEL schroeven met

42

kunststof & rubber # 8-9/2013


een breed toepassingsgebied. EURO-STEL heeft belangrijke ontwikkelingen gedaan op het gebied van geometrie en metallurgie bij verwerking van allerhande polymeren ten opzichte van slijtage en opbrengst. Onderzoek wijst uit dat ES-schroeven de volgende voordelen bieden: perfecte homogeniteit, eliminatie van ongesmolten materiaal en degradatie van smelt, energiewinst door lagere temperatuur, vlottere kleurwissel, verlengde levensduur, kleiner uitvalspercentage. Bij EURO-STEL kunt U zowel voor nieuwe onderdelen als voor revisie terecht, waaronder o.a. holm-, schroef-, cilinder-, terugslagklepreparatie. Tevens bouwt EURO-Stel complete extruders volgens klantenwens aan competitieve prijzen. EURO-STEL NV Maastrichtsesteenweg 441, B 3700 TONGEREN, België Contact: Ronny Oostenbach; T +32 (0)12-264110 moors@eurostel.be; www.eurostel.be

EURO-TECHNIEK EINDHOVEN

stand 85

Euro-Techniek is een specialist op het gebied van metaal omvormen en plastic spuitgieten. Op deze gebieden verzorgen wij product en proces engineering, het maken van gereedschappen en eventueel ook de uiteindelijke productie van componenten. Uniek is de combinatie en kruisbestuiving van deze activiteiten onder één dak. Wij zijn een technisch gedreven bedrijf, trots op ons vakmanschap, kennis en machinepark. Wij werken efficiënt en effectief, resulterend in hoge leverbetrouwbaarheid en een laag klachten niveau. Door korte lijnen houden wij de overhead laag. Wij zijn ISO9001, ISO 13485 (medical), ISO/TS16949 (automobiel) gecertificeerd, en hebben ook gecertificeerde clean room productie. EURO-TECHNIEK EINDHOVEN BV De Run 4216, 5503 LL VELDHOVEN Contact: Herman Verhoeven; T +31 (0)40-2539995 info@euro-techniek.nl; www.euro-techniek.nl

EWIKON HEIßKANALSYSTEME

stand 2

EWIKON is een van ‘s werelds grootste en meest vooraanstaande leveranciers van hotrunnersystemen. Tijdens de Kunststoffen 2013 presenteert EWIKON nieuwe en verbeterde producten voor meervoudige matrijzen, zij-aanspuiting en naaldafsluitertoepassingen: • Slimline HPS III-S3 high performance neuzen voor directe open of naaldgesloten aanspuiting van kleine producten in meervoudige matrijzen. Minimale holteafstand 12 mm. • HPS III-MH meervoudige neuzen zowel voor zij-aanspuiting als voor zeer compacte naaldgesloten systemen met een minimum afstand van 6 mm tussen de aanspuitpunten. • Elektrische naaldaandrijving met stappenmotor-techniek en touch screen bediening. Het systeem combineert uiterst precieze positionering van de naalden met de mogelijkheid van individuele instelling van de procesparameters. EWIKON HEIßKANALSYSTEME GMBH Siegener Straße 35, D 35066 FRANKENBERG, Duitsland Contact: Mr. Gerhard Bald; T +49 (0)64515010 info@ewikon.com; www.ewikon.com

F FEDERPLAST.BE

stand 191

Federplast.be (een koepelstructuur van Agoria en essenscia) staat in voor de sectoriële ondersteuning van bedrijven die artikelen en onderdelen in kunststoffen en rubber produceren. Federplast.be vertegenwoordigt 266 ondernemingen. De basismissie van Federplast.be is het versterken van de competitiviteit en verzekeren van de continuïteit van de Belgische kunststof- en rubberverwerkende industrie door acties in prioritaire domeinen en door te streven naar partnerships op Belgisch en Europees niveau met als doel optimale benutting van de middelen. Federplast.be helpt zijn lidbedrijven via individuele en collectieve diensten, maar ondersteunt ook initiatieven in het belang van de sector: sociaal beleid, duurzame ontwikkeling, innovatie en marktontwikkeling (exporttopics, normalisatie, sectorimago, grondstoffen). FEDERPLAST.BE A. Reyerslaan 80, B 1030 BRUSSEL, België Contact: G. Scheys; T +32 (0)2-7068080 geert.scheys@federplast.be; www.federplast.be

FEMTO ENGINEERING

stand 51

Femto Engineering is een ingenieursbureau in Delft en Münster (Duitsland) met 16 jaar ervaring op het gebied van FEM-analyses met betrekking tot mechanische eigenschappen, vloeistof- en warmteberekeningen, maar kan u ook verder helpen in de ontwikkelfase van uw innovatieve projecten. Femto faciliteert in een breed spectrum van de industrie: maritiem en offshore, aerospace, high-tech, consumentenproducten en kunststoffen. Daarnaast is Femto al jaren actief in het uitvoeren van R&D trajecten, zoals SPH analyses (Smoothed Particle Hydrodynamics), in samenwerking met TU/Delft en TNO. Femto is CAE partner van Siemens PLM Software voor o.a. FEMAP en NX Nastran en levert ook maatwerk aan haar klanten zoals het eigen ontwikkelde product SDC Verifier, voor code checking (bijv. Eurocode 3). FEMTO ENGINEERING Postbus 2854, 2601 CW DELFT Contact: B. Modderman; T +31 (0)15-2850580 innoveren@femto.nl; www.femto.nl

FERDINAND STÜKERJÜRGEN

stand 221

With a high level of competence and creativity, the family business Ferdinand Stükerjürgen produces components made from different thermoplastics by means of various processes. With great commitment, inventive talent and readiness to strike new paths, our company develops solutions and manufactures products for the future. Our business philosophy is based on a complex full service solution. Hence we provide a high level of in-house production and offer you: Consulting services, Development, CAD/CAM, Prototype construction, In-house compounding of materials, In-house tool design and construction, Injection moulding compo► nents, Extruded profiles (mono, co- and tri-extrusion), kunststof & rubber # 8-9/2013

43


catalogus

Vacuum deep drawn components, Silicone injection moulding components and extruded profiles, Assembly manufacture, Modern processing centre, In-house paint shop. FERDINAND STÜKERJÜRGEN GMBH&CO. KG, Grüner Weg 4, D 33397 RIETBERG-VARENSELL, Duitsland Contact: Mr. Jens Maier; T +49 (0)5244-4040 info@stuekerjuergen.de; www.fs.stuekerjuergen.de

FERLIN PLASTICS AUTOMATION

stand 150

Ferlin Plastics Automation is producent en leverancier van een breed programma randapparatuur voor de kunststofverwerkende industrie. Het belangrijkste eigen product dat tijdens de beurs getoond wordt is de Gravimix, een gravimetrisch doseer-mengsysteem dat in meer dan 70 uitvoeringen leverbaar is. Movac is het vacuümtransportsysteem dat Ferlin naar klantwens bouwt en programmeert. Daarnaast vertegenwoordigingen van: Farragtech drogeluchtdroogsysteem met perslucht en OMP transportband, Geiger Handling robots, Autotherm tempereerapparaat en koelinstallatie, Pallmann verkleiningstechniek, Iceva en Digi Color hopperloaders en drogers, Bolder extruderregeling en Silo­anlagen, Achberg materiaalopslag- en leidingwerkonderdelen. FERLIN PLASTICS AUTOMATION BV Galileistraat 29, 7701 SK DEDEMSVAART Contact: H. Wennemars; T +31 (0)523-613439 info@ferlin.nl; www.ferlin.nl

FERONYL

stand 153

• Spuitgieten van technische stukken uit kunststoffen en composieten sinds 1950. • Design, ontwikkeling en productie van matrijzen. • 43 Spuitgietpersen van 10T tot en met 1300T. Gespoten gewichten van 0,05gr tot ongeveer 6500gr. • Specifieke overmolding (plastiek, ceramiek, metaal) en assemblage door las-, mof- of lijmverbinding. • Productie van onze eigen inserts (automatisch draaien en frezen) voor overspuiting. • Sectoren: distributie, chemie, luchtvaart, defensie, transport, precisiemechanica, elektriciteit, elektronica, audiovisueel, … • Gespoten materialen: PA – POM – PPA – PES – PPS – PEEK – PBT – PC – PSU – ABS – PE – PP – PS – SAN – PPSU – PAI – TPU – TPE – PMMA – PEI – ABS/PC – PAA – PEI… versterkt met glasvezel, koolstofvezel, metaalvezels, …

44

kunststof & rubber # 8-9/2013

• Gecertifieerd ISO 9001 / EN 9100 • New activity: MIM, metal injection molding. FERONYL Industrielaan 101, B 7700 MOUSCRON, België Contact: Geoffrey Ducrocq; T +32 (0)56-857530 ducrocq.q@feronyl.com; www.feronyl.com

FERROMATIK MILACRON BENELUX stand 36 Ferromatik Milacron introduceert dit jaar de nieuwe F-serie spuitgietmachines met kleinere opspanmaten. Deze machines zijn volledig modulair. Dat wil zeggen dat de klant voor elke functie kan kiezen of hij deze elektrisch of hydraulisch wil hebben. De F-serie machines hebben een modern design en zijn leverbaar van 50 tot en met 650 ton. De ELEKTRON serie heeft een nieuw modern design en is leverbaar van 30 tot 550 ton voor zeer aantrekkelijke prijzen. Graag informeren wij u op onze stand over de mogelijkheden die Ferromatik machines u kunnen bieden. FERROMATIK MILACRON BENELUX BV Driebanweg 27, 1607 ML HEM Contact: Gerrit Hesseling; T +31 (0)229-278614 ferromatik@ferromatik.nl; www.ferromatik.com

FIMIC SAS

stand 195

Automatische continue schraperfilters & Guillotines. FIMIC SAS Kleimoer 10, B 9030 MARIAKERKE, België Contact: Koenraad Verbeke; T +32 (0)475-399780 kv@filtex.be; www.fimic.it

FLANDERS’ PLASTICVISION DIVISIE INNOVATIVE CLUSTER

stand 191

Flanders’ PlasticVision bestaat als organisatie uit twee afdelingen. Enerzijds is er de innovatiecel (FPV IC) die de innovatiemotor wil zijn voor de Vlaamse kunststof- en rubberverwerkende industrie. Bedrijven uit deze industrie kunnen bij de cluster terecht voor informatie over innovaties, technologisch advies en partnering voor specifieke onderzoeksprojecten rond kennisopbouw. Anderzijds is er de divisie Vlaams Kunststofcentrum (FPV VKC), het technologiecentrum van de organisatie. Het centrum verleent technologische en operationele ondersteuning en doet ontwikkeling voor alle spelers in de waardeketen van kunststofproducten zoals grondstofproducenten, matrijzenmakers, machinebouwers en kunststofverwerkers en -gebruikers en dit vanuit opgebouwde expertise omtrent het materiaal, het proces en de recyclage van het product. FLANDERS’ PLASTICVISION DIVISIE INNOVATIVE CLUSTER Etienne Sabbelaan 49, B 8500 KORTRIJK, België Contact: Jan Geeraert; T +32 (0)56-282825 info@plasticvision.be; info_TC@plasticvision.be www.plasticvision.be

FLANDERS’ PLASTICVISION DIVISIE VLAAMS KUNSTSTOFCENTRUM stand 191 Flanders’ PlasticVision bestaat als organisatie uit twee afdelingen. Enerzijds is er de innovatiecel (FPV IC) die de innovatiemotor wil zijn voor de Vlaamse kunststof- en rubberverwerkende industrie. Bedrijven uit deze industrie kunnen bij


Het netwerkmoment voor de kunststofbewerkende en -verwerkende industrie 02 & 03/10/2013 • AHOY, ROTTERDAM

SOLIDS2013

DE NEDERLANDSE VAKBEURS VOOR DE BEEN VERWERKING, OPSLAG EN TRANSPORT VAN VASTE EN DROGE STOFFEN

Ontdek de laatste innovaties en producten op hét stortgoed platform in Nederland voor vaste en droge stoffen. SOLIDS richt zich op de verwerking, handling, transport en opslag van stortgoed. Speciaal voor inkopers én leveranciers die zich specialiseren in de productie en verwerking van poeders, granulaten en bulkgoederen.

easyFairs.com/SOLIDS-NL Bezoek ook Pumps & Valves De enige Nederlandse component gerichten vakbeurs voor technologie & innovatie in industriële pompen, kleppen en afsluiters 185_123_SOLIDS_2013_NL_NL.indd 1

7/08/2013 16:06:02

Bezoek ons op Kunststoffe n 2013 STAND 34 BE NE LU XH AL

Borche BS-serie hydraulische spuitgietmachines zijn voorzien van uiterst stille en energiezuinige servo-motoren. De KEBA besturing is voorzien van overzichtelijke Nederlandstalige KEBA software. Hydraulische en elektrische componenten zijn afkomstig van Europese fabrikanten. Standaard is de BS-serie voorzien van een groot aantal extra’s zoals o.a. 2 kerntrek inrichtingen, 2 luchtprogramma’s, Euromap 67 robotprotocol en een microfilter systeem. De prijsstelling van Borche machines is uiterst concurrerend. De prijs van deze BS-150 bedraagt bijvoorbeeld 39.500 Euro, inclusief plaatsing.

OBINION Plastics Machinery b.v. Tempelhof 4, 3045 PV Rotterdam Tel. +31 (0)85-7842833 info@obinion.com www.obinion.com/borche


molds & components runnerless solutions die sets surface finishing customized solutions

Kunststoffen 2013

Kempenhal 109

uw contact: dme_benelux@dmeeu.com www.facebook.com/DMEEurope

www.dmeeu.com

a Milacron Company - worldwide nr 1 Kunststof&Rubber_8-9_185x123mm.indd 1

7/31/2013 3:23:11 PM

Anziplast ontwikkelt en produceert spuitgietonderdelen voor hoogtechnologische bedrijven in diverse sectoren. We zijn een lange termijnpartner voor onze klanten en denken mee in alle fasen van het proces: van co-design en matrijzenbouw tot productie, assemblage, stockage en uitgebreide logistieke services. Kwaliteit en leverbetrouwbaarheid staan voorop. Samenwerken met Anziplast staat gelijk met een nononsense en klantgerichte aanpak. Dankzij onze expertise bieden we u competitieve en innovatieve topproducten.

/ Excellence

www.anziplast.be

Bezoek onze stand op de vakbeurs

‘Kunststoffen 2013’ 25 en 26 september 2013 Veldhoven (NL)

/ Anziplast

/

ANZIPLAST nv

/ Spuitgieten

/

Prins Albertlaan 70

/ Matrijzen

/

B-8870 Izegem

/

[Stand 95]

/ Projecten

+32 51 33 33 33

/

info@anziplast.be

/


de cluster terecht voor informatie over innovaties, technisch advies en partnering voor specifieke onderzoeksprojecten rond kennisopbouw. Anderzijds is er de divisie Vlaams Kunststofcentrum (FPV VKC) dat het technologiecentrum van de organisatie vormt. Dit centrum verleent technologische en operationele ondersteuning en doet ontwikkeling voor alle spelers in de waardeketen van kunststofproducten zoals grondstofproducenten, matrijzenmakers, machinebouwers en verwerkers en gebruikers en dit vanuit opgebouwde expertise omtrent het materiaal, het proces en de recyclage van het product. FLANDERS’ PLASTICVISION DIVISIE VLAAMS KUNSTSTOFCENTRUM Etienne Sabbelaan 49, B 8500 KORTRIJK, België Contact: Jan Geeraert; T +32 (0)56-282825 info@plasticvision.be; info_TC@plasticvision.be www.plasticvision.be

FONTYS HOGESCHOOL TOEGEPASTE NATUURWETENSCHAPPEN stand 61 Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen (TNW) verzorgt de opleidingen Technische Natuur­kunde en Applied Science. Het lectoraat Thin Films & Functional Materials is onderdeel van TNW. Het lectoraat doet toegepast onderzoek naar en met dunne filmtechnieken voor het aanbrengen van functionele materialen. Dit onderzoek gebeurt i.s.m. het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen met inzet van studenten en docenten. Voorbeelden van projecten zijn het inkjetprinten van polymeren en nanodeeltjes, voorbehandeling van substraten met microplasmaprinting, nanogestructureerde coatings met antireflectieeigen­schappen en easy-to-clean coatings. In het laboratorium van het lectoraat zijn verschillende dunnefilmtechnologieën en analysemethoden beschikbaar om dit onderzoek uit te voeren. FONTYS HOGESCHOOL TOEGEPASTE NATUURWETENSCHAPPEN Rachelsmolen 1, 5612 MA EINDHOVEN Contact: Jan Bernards; T +31 (0)88-5074280 j.bernards@fontys.nl; www.fontys.nl

FORMIT

stand 228

Formit bv is gespecialiseerd in het ontwerp, de ontwikkeling en de productie van klantspecifieke kunststof producten. Uitgangsmateriaal is vlakke kunststof plaat. De productiemethodes die worden gebruikt zijn CNC-frezen, facetteren, zagen, CNC-buigen en solvent lassen. De kracht van de techniek ligt in het feit dat er geen gebruik hoeft te worden gemaakt van dure gereedschappen of matrijzen. Hierdoor blijven de aanloopkosten laag en zijn er korte ontwikkel- en productiedoorlooptijden mogelijk. Daarnaast kunnen er in elk stadium van de ontwikkeling (zelfs na een eerste serie) nog eenvoudig wijzigingen worden doorgevoerd. FORMIT BV Dragonder 15b, 5554 GM VALKENSWAARD Contact: Rob van der Haar; T +31 (0)40-2662920 info@formit.nl; www.fimic.it

G GABRIEL-CHEMIE DEUTSCHLAND stand 161 GABRIEL-CHEMIE Group is specialised in the colouring and refining of plastics. The Company was founded in 1950 and is today one of the leading masterbatch producers in Europe. Our independent, privately owned group has its headquarters in Gumpolds­kirchen, Austria, subsidiaries in Germany, Great Britain, Hungary and the Czech Republic and Russia. GABRIEL-CHEMIE DEUTSCHLAND GMBH Ritzenschattenhalb 1, D 87480 WEITNAU/OBERALLGÄU, Duitsland - Contact: Jeroen Savelkoul T +49 (0)8375-92010; info@de.gabriel-chemie.com www.gabriel-chemie.com

GEJAPLAST SERVICES&SOLUTIONS stand 169 GejaPLAST levert randapparatuur en diensten ter verbetering van product, proces en rendement. Zoals LIAD Color­ Save1000 gravimetrische doseerapparatuur en monitoringsoftware. Plasticeerschroeven, plasticeercilinders en sperringsets. Herzog afsluitbare spuitneuzen en gasinjectors. Mengneuzen/statische mengers en filterneuzen. Airtect lekkagedetectie voor spuitneus en hotrunner. Adam Equipment test- en weegapparatuur. 4Clean reinigingscompound en Picat trainingsoftware. Op www.mouldshop.nl vindt u velerlei gebruiks- en verbruiksproducten t.b.v. spuitgieten, extrusie en matrijsbouw. Van koelnippel tot flowmeter en van verwarmingselement tot messing en koperen gereedschappen. Nieuw: wilt u inzicht krijgen in wat zich in de koelcircuits werkelijk afspeelt? Kies dan voor Mouldflo! De oplossing voor monitoren van stroming en temperatuur bij meervoudige circuits in de spuitgietmatrijs. GEJAPLAST SERVICES & SOLUTIONS De Scheper 319, 5688 HP OIRSCHOT Contact: Gerrit van de Ven; T +31 (0)499-550520 info@gejaplast.nl; www.gejaplast.nl; www.mouldshop.nl

GLOBALMOLDE

stand 224

GLOBALMOLDE is specialized in design and manufacture of molds for the plastics industry. Our vision is to be a recognized industrialization partner for plastic based products. We use our own skills and experience as mold makers to cooperate with customers from the initial conception and product development stage, through the design and manufacture of moulds, production optimization, assuring injection of plastic parts, production management of non plastic parts till quality control and logistics. GLOBALMOLDE Zona Industrial Moita 11H - P.O. Box 177, PT 2430 MARINHA GRANDE, Portugal Contact: Mrs. Nathalie Scabers; T +351 (0)244-555330 nathalie.scabers@globalmolde.pt www.globalmolde.pt

GL PLASTICS

stand 29

GL Plastics is een kunststof spuitgietbedrijf dat beschikt over 40 machines met een sluitkracht van 28 t/m 650 ton. kunststof & rubber # 8-9/2013

47


catalogus

Productgewicht van 0,004 gram t/m 2 kg. Compact spuitgieten, 2K, Insert Moulding, Reel-to-Reel Moulding, Micro Moulding en In-Mould-Labelling. All-in-One: geheel ontzorging van onze klant van schets tot eindproduct. Innovatie, Betrouwbaarheid, Flexibiliteit en een concurrerende Prijs/Kwaliteit verhouding. Seriegrootte van duizenden tot miljoenen stuks. Intern gereedschapmakerij en assemblage. Certificering: ISO 9001:2008 + ISO/TS 16949:2009. GL PLASTICS BV Ekkersrijt 5711, 5692 EP SON Contact: Paul van den Broek; T +31 (0)40-2642600 p.vandenbroek@gl-plastics.nl; www.gl-plastics.nl

GNEUß KUNSTSTOFFTECHNIK

stand 77

Gneuss Kunststofftechnik is one of the technology leaders on the world market in the sector of plastics processing. Since its foundation in 1983, Gneuss has made a name for itself as a supplier of innovative solutions for the plastics processing industry. Key factors of the company’s philosophy are the development and the sales of high-tech products with unique properties. Today, Gneuss’ products have the highest technological level worldwide. Many international patents guarantee this technological edge over their competitors.Their patented Rotary Filtration Systems and unique Multi-Rotation Extruder MRS are established worldwide, especially in the field of polymer recycling. GNEUß KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH Moenichhusen 42, D 32549 BAD OEYNHAUSEN, Duitsland Contact: Mrs. Andrea Kossmann; T +49 (0)5731-53070 gneuss@gneuss.com; www.gneuss.com

GOM OPTICAL METROLOGY

stand 47

GOM ontwikkelt en verdeelt optische meetsystemen met focus op toepassingen zoals 3D digitaliseren, 3D coördinaten metingen, vervormingsmetingen en kwaliteitscontrole. GOM meetsystemen worden gebruikt bij productontwikkeling, kwaliteitsinspectie en voor het testen van materialen en componenten. Als een globale industriepartner voor optische 3D meetsystemen met meer dan 20 jaar ervaring, beschikt GOM over afdelingen in de Benelux, Zwitserland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Italië. Daarnaast worden de producten en systemen verspreid door toegewijde en competente partners. Wereldwijd worden GOM-systemen gebruikt in de automobielindustrie, de lucht-en ruimtevaart en voor de productie van consumptiegoederen, alsook door al hun toeleveranciers. Tevens maken tal van onderzoekscentra en universiteiten gebruik van de GOM systemen. GOM OPTICAL METROLOGY Interleuvenlaan 15f, B 3001 HEVERLEE, België Contact: mw. Evelien Winant; T +32 (0)16-408034 e.winant@gom.com; www.gom.com

GREENOCK-CAD SERVICE

stand 113

Greenock CAD Service is een Benelux-organisatie met 50 medewerkers, verdeeld over verschillende vestigingen: Ede (NL), onze Belgische vestigingen in Erembodegem (Aalst),

48

kunststof & rubber # 8-9/2013

Luik, Massenhoven en Oostende en het kantoor in Luxemburg. Als Reseller in de Benelux leveren wij kennis en advies en dragen totaaloplossingen aan op het gebied van CAD- en CAD/CAM-systemen. CAD-systemen van marktleiders zoals Autodesk Autocad / Inventor / Revit en Dassault. Greenock CAD Service is een hoogwaardig kennisbedrijf dat diensten biedt met betrekking tot kennen en kunnen. Dus niet enkel software, maar ook implementatie, opleidingen, consultancy en de integratie met andere bedrijfsonderdelen. Onze missie is de complete automatisering binnen uw bedrijf up-and-running te maken en een ‘Your Exact Engineering Solution’ te bieden. GREENOCK-CAD SERVICE Industrielaan 27, B 9320 EREMBODEGEM, België Contact: mw. Marleen Hobbels; T +32 (0)53-781332 info@greenock.eu; www.greenock.eu

GREIJN FORM TECHNICS

stand 44

Greijn Form Technics is een kunststofbewerker. Het vacuüm­vormen van klantspecifieke producten uit kunststof plaat is onze hoofdactiviteit. Onze grootste machine kan zelfs tot formaat van 2500 x 4000 mm vormen. Zagen, frezen, draperen, buigen, zetten, verlijmen, assembleren behoren natuurlijk ook tot de bewerkingsmogelijkheden. We hebben de beschikking over drie stuks CNC freesmachines, één 3-assige en twee 5-assige, waarvan de grootste zelfs een freesbed heeft met een afmeting van 2600x6000x1200 mm. Door korte directe lijnen en zeer flexibele organisatie maken we op korte termijn nieuwe, speciale en complexe producten productiegereed. Van 1 tot circa 100.000 stuks. GREIJN FORM TECHNICS Broeklaan 103, 5953 NA REUVER Postbus 4618, 5953 ZG REUVER Contact: mw. Claudia van Duren; T +31 (0)77-4741682 c.vduren@greijn.com; www.greijn.com

GRONEMAN

stand 89

Groneman B.V. is toeleverancier op het gebied van aandrijftechniek, besturingstechniek en verbindings­techniek. Het leveringsprogramma van de afdeling Verbindingstechniek biedt een keur aan mogelijkheden op het gebied van verbinden, lijmen, afdichten, ingieten van elektronische componenten. We tonen hoe onze ENSAT zelftappende draadbus verbindingen in talloze kunststoftoepassingen, in de metaalverwerking en in legeringen vast en zeker maakt. Stevige constructies, snelle productie en probleemloze assemblage: hoge eisen die tegenwoordig aan mechanische verbindingselementen worden gesteld. Draadbussen van Kerb Konus hebben zich al jarenlang wereldwijd bewezen. U kunt altijd rekenen op een stevige constructie waaraan u hoge eisen mag stellen. GRONEMAN BV Amarilstraat 11, 7554 TV HENGELO Contact: mw. Karin Eidhof; T +31 (0)74-2551143 marketing@groneman.nl; www.groneman.nl

DE GROOT BEWERKINGSMACHINES stand 172 De Groot Bewerkingsmachines levert een totaalpakket aan machines, onderdelen en diensten van de hoogste kwaliteit


in alle marktsegmenten voor de hout- en kunststofbewerker. Wij willen dat onze klant zich nergens zorgen over hoeft te maken, zowel voor, tijdens als na de aanschaf van een machine. Daarom bieden we ook diensten aan zoals opleidingen, onderhoud, keuringen, een helpdesk, teleservice, software updates, onderdelenmagazijn, infocentrum en verhuisservice. Wij regelen het allemaal, zodat u zich kunt richten op uw core-business. We werken graag met u samen om meer rendement te halen uit uw bewerkingsproces. DE GROOT BEWERKINGSMACHINES BV Vinkenveld 3, 5249 JN ROSMALEN Contact: F. Meenderink; T +31 (0)73-5471300 info@degroot.nl; www.degroot.nl

GULLIMEX

stand 96

Sinds 1981 zijn wij toonaangevend leverancier van professionele meetinstrumenten voor de voedingsmiddelen-, farmaceutische, medische en industriële sector. Temperatuur meten en (draadloos) registreren, hygiënebepaling, verpakken onder beschermende atmosfeer en het meten van laagdikte, kleur en glans zijn voor ons kernbegrippen. Met onze producten leveren wij een bijdrage aan de veiligheid, kwaliteit, presentatie en verschijningsvorm van uw product. GULLIMEX Oostermaat 7, 7623 CS BORNE Contact: Joost Bakker; T +31 (0)74-2657788 info@gullimex.com; www.gullimex.com

H HEITEC HEISKANALTECHNIK

stand 171

Heitec Heisskanaltechniek GmbH is een toekomstgerichte onderneming in de hotrunnertechniek. Heitec biedt U innovatieve en hoog efficiënte hotrunneroplossingen in veeleisende toepassingen voor een afvalvrije productie van uw kunststof artikelen. Deze 100% Duitse onderneming heeft meer dan 25 jaar ervaring en bouwt voor haar klanten hotrunnersystemen met een zeer hoge nauwkeurigheid. Er werken momenteel 100 vakmensen. Wij bieden u: • Geavanceerde, complete hotrunneroplossingen • Hotrunnerneuzen • Naaldafsluitbare systemen • Hotrunnerbalken en -aanspuitstukken • Plug-in klare aanbouwhotrunners • Hotrunner-regelapparatuur Het doel van onze onderneming is het produceren van duurzame producten met de beste kwaliteit, zonder daarbij ook het milieu te belasten. HEITEC HEISKANALTECHNIK GMBH Frankenbergerstrasse 25, D 35099 BURGWALDBOTTENDORF, Duitsland Contact: Mr. Heiko Schindler; T +49 (0)645172830 jan.darimont@imda.be; info@heitec.com; www.heitec.com

TECHNISCH ADVIESBURO HEMMES stand 157 Wij leveren producten voor de technische automatisering en met name voor de kunststofindustrie brengen wij de volgende productgroepen onder de aandacht:

• Uitneem grijpersystemen en componenten • Vacuümzuignappen • Vacuümcomponenten • Transportbanden • Aanspuitgrijpers • Buffersystemen • Rollenbanen Ons assortiment zuignappen en grijpercomponenten bevat vele noviteiten die wij op de beurs tentoon zullen stellen. TECHNISCH ADVIESBURO HEMMES BV Slachthuisweg 37, 7556 AX HENGELO OV Contact: Patrick Zandvoort; T +31 (0)74-2504374 hemmes@tah.nl; www.tah.nl

HENDRIKX MATRIJZEN GROEP

stand 135

Onze visie richt zich op de gedachte dat een goede matrijzenmaker meer kan bieden dan enkel de vervaardiging van een kwalitatief goede matrijs. Hiervoor hebben wij in eigen huis productontwikkeling en een proefspuitcentrum. Dit traject wordt aangestuurd door middel van projectmanagement, waardoor we een hoge betrokkenheid bij het project realiseren. Door onze brede kennis en ervaring kunnen deze projecten variëren van kleine tot grote matrijzen bestemd voor de kunststof-, rubber- en aluminiumproductenindustrie. Wilt een enkelvoudige proefmatrijs of een meervoudige zeer complexe matrijs? Wij hebben voor elke vraag een passend antwoord! HENDRIKX MATRIJZEN GROEP Laarakkerweg 22, 5061 JR OISTERWIJK Contact: E.C. Huyding; T +31 (0)13-5230380 info@hendrikx.info; www.hendrikxmatrijzen.nl

HENKEL NEDERLAND

stand 175

Henkel is wereldmarktleider op het vlak van lijmen, afdichten en oppervlaktebehandeling en producent van enkele gerenommeerde merken waaronder Loctite. Breng tijdens Kunststoffen 2013 een bezoek aan de Henkel stand en ontdek onze innovatieve oplossingen op het vlak van kunststofverlijming. Wij beschikken niet alleen over een compleet portfolio aan lijmtechnieken, maar bieden ook de nodige doseerapparatuur aan voor de perfecte lijmverbinding! HENKEL NEDERLAND BV Brugwal 11, 3432 NZ NIEUWEGEIN Contact: Peter de Jong; T +31 (0)30-6073850 technologies.benelux@henkel.com; www.loctite.nl

HERAEUS NOBLELIGHT

stand 231

Heraeus Boilerplate 2013 Heraeus Noblelight GmbH with its headquarters in Hanau kunststof & rubber # 8-9/2013

49


catalogus

and with subsidiaries in the USA, Great Britain, France, China and Australia, is one of the technology- and marketleaders in the production of specialist light sources. In 2012, Heraeus Noblelight had an annual turnover of 92,5 Million euro and employed 715 people worldwide. The organization develops, manufactures and markets infrared and ultraviolet emitters and systems for applications in industrial manufacture, environmental protection, medicine and cosmetics, research, development and analytical measurement techniques. Heraeus Noblelight acquired on January 31, 2013 the Fusion UV Systems group headquartered in Gaithersburg, Maryland (USA). HERAEUS NOBLELIGHT GMBH Reinhard-Heraeus-Ring 7, D 63801 KLEINOSTHEIM, Duitsland; contact: mw. Silke Jung; T +49 (0)6181-358492 hng-infrared@heraeus.com www.heraeus-noblelight.com/infrared

J. HERSBACH

stand 176

J. HERSBACH BV is gespecialiseerd in het leveren en op voorraad houden van hooggelegeerde gereedschapsstalen en standaard matrijsonderdelen. Gespecialiseerde medewerkers geven u advies op maat bij uw keuze van gereedschapsstalen en matrijsonderdelen. Door de grote zaagcapaciteit (1300 mm en 4000 mm) is HERSBACH in staat uit voorraad de meest gebruikelijke staalsoorten, zoals bijvoorbeeld Toolox33 en Toolox44, 1.2083 ESU, 1.2343 ESU, 1.2316, 1.2767 en nog vele andere kwaliteiten uit 3-D smeedstukken te zagen. Een groot assortiment geslepen gereedschapsstalen, compleet uitwerperprogramma, Hasco matrijsonderdelen en bewerkings- en harderijfacilteiten, verkorten de doorlooptijden voor het maken van gereedschappen, stempels en matrijzen aanzienlijk. J. HERSBACH BV Daniël Pichotstraat 15, 3115 JB SCHIEDAM Contact: J.P. Hersbach; T +31 (0)10-4091970 jphersbach@hersbach.nl; www.hersbach.nl

TER HOEK VONKEROSIE RIJSSEN

stand 87

Ter Hoek is een groeiende onderneming, die gespecialiseerd is in vonkerosie-technieken. Producten waarin draad en/of zinkvonkwerk zit zijn bij uitstek geschikt om bij ons onder te brengen. Met de kennis en ervaring die wij de afgelopen 23 jaar hebben opgebouwd gaat het met de kernactiviteit draadvonken tot zeer nauwkeurige hoogte. Met de speciale ‘dunne-draad’ draadvonkmachines van Makino zijn wij in staat om een tolerantie tot 0,001 mm te halen. Door contour-zuiverheden en lage ruwheid zijn we in staat een loopspeling tot 0,001 mm te halen, tussen twee gevonkte delen. Onze meetkamer is uitgerust met meetmachines van Mitutoyo: een QV-Vision en een Crista-Apex C9108. TER HOEK VONKEROSIE RIJSSEN BV Propaanstraat 1, 7463 PN RIJSSEN Contact: mw. G. ter Hoek; T +31 (0)548-540807 info@terhoekvonkerosie.nl; www.terhoekvonkerosie.nl

HOLLARTS KUNSTSTOFTECHNIEK stand 178 Als fullservice kunststofspuitgietbedrijf produceert Hollarts een grote variëteit aan logistieke middelen voor de bloe-

50

kunststof & rubber # 8-9/2013

menteelt, de voedselverwerkende industrie en de levensmiddelenbranche. Ook voor de industrie en de consumentenmarkt levert Hollarts een uitgebreide range aan producten. Vanuit onze fullservice gedachte kunnen wij reeds in de ontwerp- en engineeringfase van nieuwe producten met onze klanten meedenken. Ook het optimaliseren van bestaande productontwerpen behoort tot ons specialisme. Dankzij ons brede machinepark en onze uitgebreide logistieke mogelijkheden zijn wij in staat om flexibel in te spelen op de wensen en behoeften van onze klanten. Meer informatie treft u aan op onze website: www.hollarts.nl HOLLARTS KUNSTSTOFTECHNIEK BV Postbus 44, 6940 BA DIDAM Contact: T. Holland; T +31 (0)316-227333 tjerkholland@hollarts.nl; www.hollarts.nl

HSV TECHNICAL MOULDED PARTS / stand 42 HSV PACKAGING & INSULATION stand 42

HSV Packaging & Insulation ontwikkelt en produceert matrijsgevormde delen uit partikelschuimen als: EPS, EPP, Piocelan etc. Voor toepassingen waarbij vormvrijheid, isolatie en gewicht een rol spelen. HSV TMP houdt zich bezig met spuitgieten, schuimspuitgieten en compressiespuitgieten van middel tot zeer grote producten voor de meest uiteenlopende branches. Hiervoor staan geavanceerde, robotbediende machines van 500T tot 4000T met shotgewichten van 1 tot wel 25 kg ter beschikking. HSV TECHNICAL MOULDED PARTS BV / PACKAGING & INSULATION BV Frankeneng 19, 6716 AA EDE GLD T +31 (0)318-648999 sales@hsv.nl; www.hsv.nl


IMCD

stand 210

IMCD Benelux B.V. is al meer dan 20 jaar een toonaangevende distributeur met een uitgebreid productportfolio van hoogwaardige kunststofadditieven en compounds. Ons team van toegewijde, technische verkopers weet door middel van een uitstekende marktkennis en langdurige relaties met zowel klanten als leveranciers proactief in te spelen op de behoeftes in de markt. Door middel van een zeer uitgebreid productportfolio van internationaal vooraanstaande leveranciers zijn wij in staat een combinatie aan te bieden voor unieke kansen in de markt. IMCD: Value through expertise IMCD Hardwareweg 2k, 3821 BM AMERSFOORT Contact: Martijn Oostendorp; T +31 (0)33-4560465 martijn.oostendorp@imcd.nl; www.imcd.nl

IMDA

stand 171

In ons bedrijf wordt jarenlange ervaring gecombineerd met vooruitstrevende technieken. Imda NV wil dan ook meer zijn dan een traditionele matrijzenmakerij en kan de industrie een “totale” dienstverlening aanbieden. Zowel productdesign, matrijzen, machines en toebehoren zitten in het aangeboden gamma. De combinatie van ervaring en kennis in deze deelgebieden garandeert de klant een kwalitatief, optimaal product. Imda NV is sterk in: • Matrijzenbouw • Produceren van fijnmechanische onderdelen • Herstellen van bestaande matrijzen • CAD-CAM design en tekenwerk • EDM vonkerosie en draadvonkerosie • Zeer nauwkeurig freeswerk, vlakslijpen & rondslijpen, laserlaswerken • De allernieuwste Hauser coördinaatslijpmachine! IMDA NV Ambachtstraat 10a, B 2390 MALLE, België Contact: Jan Darimont; T +32 (0)3-3125033 jan.darimont@imda.be; www.imda.be

INCOE INTERNATIONAL EUROPE

spuitgiettechnologie. De internationale markt voor de spuitgieterij maakt gebruik van het ruime toepassingsgebied van ons assortiment aan hotrunnerproducten. Dit maakt technische oplossingen mogelijk die voldoen aan de eisen van allerlei markten: motorvoertuigen, elektronica, technische onderdelen, transport, verpakkingen, farmaceutische industrie, cosmetica, huishoudelijke producten. INjection COntrol Engineering betekent: wij zijn uw deskundige partners voor al uw wensen op het gebied van spuitgiettechniek. INCOE INTERNATIONAL EUROPE Carl-Zeiss-Straße 47, D 63322 RÖDERMARK, Duitsland Contact: Mrs. B. Behrens / Mr. R. Kabus T +49 (0)6074-89070; info@incoe.de; www.incoe.com

stand 183

INJEXTRU PLASTICS

INNO-MOULD Sinds 1958 is ons familiebedrijf pionier op het terrein van hotrunnertechnologie. Tegenwoordig ontwikkelen en produceren wij wereldwijd hotrunnersystemen voor alle vormen van spuitgieten van kunststoffen. Onze Europese vestiging werd opgericht in 1975. Onze productiefaciliteiten in de VS, Brazilië, Duitsland, Singapore en China kunnen uw bedrijf ter plekke van dienst zijn. Ons servicenetwerk bedient meer dan 35 landen. Dit netwerk bestaat uit en staat onder toezicht van deskundigen op het terrein van de hotrunner- en

stand 16

Injextru Plastics nv is sinds 1947 een gerenommeerde producent en toeleverancier op de Europese kunststofprofielenmarkt. Jarenlange ervaring, ondersteund door 90 loyale medewerkers en een ISO9001-kwaliteitsborging, staan garant voor het ontwikkelen en produceren van ingewikkelde en constructieve profielen. Hierbij is een nauwe samenwerking tussen de klant en Injextru Plastics van essentieel belang. Profielen in mono-, co- en tri-extrusie, uitgevoerd in een brede waaier van thermoplasten. Eventueel uitvoerbaar met hotfoil, klittenband of zelfklevende tape, aluminiuminlage en het voorzien van uitstansingen en boorgaten. Injextru Plastics beschikt over een ruim productiemachinepark en een R&D afdeling met gereedschapmakerij. In 2006 werd de bestaande productiecapaciteit uitgebreid met een nieuwe productiehal van 7000 m². In 2012 is er een nieuwe hal van 4000 m² bijgebouwd voor opslagdoeleinden. INJEXTRU PLASTICS Szamotulystraat 15, B 8700 TIELT, België Contact: Hubert Damas; T +32 (0)51-423900 h.damas@injextru.be; f.wouda@injextru.be; www.injextru.be

stand 196

Zoals onze bedrijfsnaam laat verstaan zijn we gespecialiseerd in speciale pers- en spuitgiettechnieken. We persen zelf halffabricaten in high performance en fluorplastics (PEEK, PPS, PCTFE, PFA, PVDF, PTFE, TFM). Voor grotere productieseries kunnen we materiaalbesparende oplossingen bieden d.m.v. near net shape moulding, al dan niet met de bijhorende CNC nabewerking van uw producten. We beschikken ook over een spuitgietafdeling geoptimaliseerd voor hoge temperatuur kunststoffen zoals PEEK en ► fluorthermoplasten. Hot moulding van thermohardende kunststof & rubber # 8-9/2013

51


catalogus

vandermeer@inverko.nl; www.inverko.nl

materialen en technische onderdelen in rubber behoren eveneens tot onze mogelijkheden. INNO-MOULD Doornpark 23, B 9120 BEVEREN, België Contact: Mario Laureys; T +32 (0)3-7553730 mario@innomould.be; www.innomould.be

INSIGNE

ITW VORTEC

stand 130

Insigne presenteert zich op Kunststoffen 2013 nadrukkelijk als full service partner bij de realisatie van klantspecifieke projecten en producent van (semi-) cleanroomproducten. De totale verzorging van de nieuwste uitvoering van de fietsdrager van Twinny, de Kronos en Rheia is een schoolvoorbeeld van geslaagde samenwerking tussen klant, designburo, spuitgieter, metaalbewerker en assemblagebedrijf. Insigne functioneerde als spil in dit proces en het meer dan fantastische resultaat is te zien op Kunststoffen 2013! De productiemogelijkheden onder ISO-8-omstandigheden zijn recent verder uitgebreid. In een geïsoleerde productie-unit realiseert Insigne o.a. hulpmiddelen t.b.v. gynaecologisch onderzoek, oogmedische hulpinstrumenten, onderdelen voor drinkverpakkingen en verpakkingen voor specerijen. Het display met productvoorbeelden op onze stand laten de verschillende mogelijkheden zien op dit gebied. INSIGNE BV Manmakerweg 1, 2971 VP BLESKENSGRAAF Contact: B.W.M. van de Velde; T +31 (0)184-697200 bob@insigne.nl; www.insigne.nl

INVERKO COMPOUNDING

stand 134

De Inverko Groep is specialist op het gebied van hergebruik van kunststoffen. Ons totaalconcept ‘Van afval tot eindproduct’ is de basis voor onze activiteiten waarbij samen met onze klanten een duurzame oplossing wordt gezocht en gerealiseerd, indien nodig op basis van maatwerk. De Inverko Groep stelt zich ten doel door middel van hergebruik van kunststoffen een gesloten keten te realiseren. De Inverko Groep is producent en leverancier van maalgoed, regranulaat, hoogwaardige compounds en eindproducten voor de kunststofverwerkende industrie. INVERKO POLYMERS BV Stevinstraat 8, 9351 VK LEEK Contact: Ronald van der Meer; T +31 (0)594-580075

52

K KELLPLA

stand 158

Als fabrikant van kunststof spuitgietartikelen werd Kellpla in 1952 opgericht. Inmiddels is Kellpla uitgegroeid tot een

stand 134

De Inverko Groep is specialist op het gebied van hergebruik van kunststoffen. Ons totaalconcept ‘Van afval tot eindproduct’ is de basis voor onze activiteiten waarbij samen met onze klanten een duurzame oplossing wordt gezocht en gerealiseerd, indien nodig op basis van maatwerk. De Inverko Groep stelt zich ten doel door middel van hergebruik van kunststoffen een gesloten keten te realiseren. De Inverko Groep is producent en leverancier van maalgoed, regranulaat, hoogwaardige compounds en eindproducten voor de kunststofverwerkende industrie. INVERKO COMPOUNDING BV Eerste Bokslootweg 17, 7821 AT EMMEN Contact: Coen Kolthof; T +31 (0)591-637683 kolthof@inverko.nl; www.inverko.nl

INVERKO POLYMERS

stand 111

ITW Vortec was in 1961 het eerste bedrijf dat het wervelstroomprincipe omzette in praktische en effectieve koel toepassingen. Met gebruik van normale, gefilterde perslucht als krachtbron, wordt deze omgezet in twee luchtstromen, een warme en een koude. Bij 7 bar en 21°C inlaat luchttemperatuur kan een Vortex-buis een koelvermogen ontwikkelen tot 1520 kcal/h of een minimum lucht temperatuur van -40°C. Kenmerken: • Koeling zonder koelmiddelen (CFK of HCFK) en zonder bewegende onderdelen, dus betrouwbare en probleemloze werking. • Geen elektriciteit, dus veilig, geen RF-storingen. • Compact en lichtgewicht voor makkelijke montage, zelfs in nauwe en moeilijk bereikbare plaatsen. ITW VORTEC Aalsvoort 74, 7241 MB LOCHEM Contact: Tom Wesselink; T +31 (0)573-288381 info@vortec.nl; www.vortec.nl

ART Group the art of Mould & Die making • Insert moulding / 2K • Single stage / Multi stage moulds • Hybrid tooling for metal-plastic combinations • Rapid prototyping - Rapid tooling • Injection moulding / Validation • Overhaul / Spare parts • Form and Trim dies

• Project management • Process and Mould Flow Analysis / FMEA • Product development / R&D • Engineering

Stand no. 27 ART-GVW

Mould & Die Services B.V.

De Hoef 4 NL-5311 GH Gameren www.artooling.com

t . +31 (0) 418 561 924 f . +31 (0) 418 562 109 e. sales@artooling.com

kunststof & rubber # 8-9/2013 artgroup-adv-90x123-Kunststof-&-Rubber-2012.indd 2

02-07-13 21:09


leverancier van hoogwaardige kunststof spuitgietartikelen met een geavanceerd machinepark en zeer moderne productiefaciliteiten. E.e.a. heeft mede een belangrijke bijdrage geleverd aan het feit dat Kellpla inmiddels een gewaardeerde toeleverancier is voor producenten van o.a. kopieermachines, consumentenelektronica, elektrische apparatuur, machines, onderdelen voor gebouwen en installaties alsmede medische voorzieningen. KELLPLA BV Minckelersstraat 8, 5916 PE VENLO Contact: Hans Derks; T +31 (0)77-3548400 info@kellpla.nl; www.kellpla.com

KIK POWERFUL PLASTICS

stand 69

KIK is een modern, ISO 9001 gecertificeerd (ISO/TS, PPAP fähig) industrieel toeleveringsbedrijf, gespecialiseerd in het spuitgieten van kunststoffen. Naast een eigen matrijzenmakerij heeft KIK tevens een eigen assemblageafdeling. De kwalitatief hoogwaardige, producten die KIK vervaardigt met nauwkeurigheden t/m 0,01 mm, zijn van zeer uiteenlopende vorm en complexiteit en worden in een veelvoud aan markten ingezet. Het pakket aan materialen dat hiervoor verwerkt wordt, bestrijkt alle thermoplasten. Het succes van KIK is te danken aan de voortdurende innovatie, de intensieve samenwerking met klanten en leveranciers, de motivatie, flexibiliteit, kennis, ervaring en snelheid van de organisatie en de consistente kwaliteitsbewaking. KIK POWERFUL PLASTICS Havenweg 26, 5145 NJ WAALWIJK Contact: Pjotr Vesters (managing director); T +31 (0)416560970; pjotr.vesters@kik.nl; info@kik.nl; www.kik.nl

KISTLER NEDERLAND

stand 41

Kistler Instrumente AG ontwikkelt en produceert piëzoelektrische sensoren voor het meten van druk, kracht en versnelling, en is één van de meest toonaangevende leveranciers van instrumentatie voor dynamische metingen. Voor de kunststofindustrie heeft Kistler een ruime keuze aan sensoren met toebehoren voor het controleren en optimaliseren van het spuitgietproces. Op de Kunststoffen 2013 worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van procescontrole, zero-defect productie, matrijsidentificatie en hotrunnerbalancering voor de kunststofindustrie getoond. KISTLER BV NEDERLAND Leeghwaterstraat 25, 2811 DT REEUWIJK Contact: E.A. van veen; T +31 (0)182-304444 sales.nl@kistler.com; www.kistler.com

KNARR VERTRIEBS GMBH

stand 136

KNARR–Your powerful partner in tool and mould making The KNARR group of companies offer a full range of mould bases and mould accessories from stock. The standard parts program covers ejector pins, flat ejectors, sleeves, DLC-coated pins, guiding elements, sprue bushings, interlocks, date stamps, cooling items, and innovative products for toolmakers and plastic injection branch. Special parts such as inserts, cooling cores etc. can be manufactured too. On www.knarr.com we offer to our customers also an online shop and a configurator for mould bases.

KNARR-the synonym for quality, performance and service! KNARR VERTRIEBS GMBH Gunterstrasse 31, D 95233 HELMBRECHTS, Duitsland Contact: Rainer Gahn / John van Veen; T +49 (0)9252-99930 vertrieb@knarr.com; www.knarr.com

KNOORS Printing Systems&Supplies stand 214 Knoors Printing Systems & Supplies is totaalleverancier voor drukmachines die nodig zijn om producten te voorzien van een codering of een decoratie. Ons leveringsprogramma bestaat uit Comec-Inkprint tampondrukmachines, dübi-tech foliedruk en etiketteermachines, Arcotec corona, bevlammings- of plasmavoorbehandelingssystemen. Niet alleen stand a-lone systemen, maar ook complete automatiseringen worden door ons gerealiseerd. Ook alle denkbare toebehoren zoals clichéplaten, drukinkten etc. worden door ons geleverd. Tevens bieden wij de mogelijkheid om prototypen en z.g. nulseries voor onze klanten in eigen atelier te bedrukken. KNOORS PRINTING SYSTEMS & SUPPLIES Instraat 20, 6021 AC BUDEL Contact: J. Knoors; T +31 (0)495-499517 info@josknoors.nl; info@comec-benelux.nl www.josknoors.nl; www.comec-benelux.nl

KOOT AUTOMATION & SERVICE

stand 93

Koot Automation & Service is met ca. 30 man één van de totaal leveranciers van apparatuur voor de spuitgietindustrie. In het programma zitten uitsluitend kwaliteits topmerken als: Toshiba SGM’s, Star en Fanuc (3- en 6 assen) robots, Simatec granulaat transportsystemen, SAS grijpersystemen, Athena hotrunnercontrollers, Masterwatt verwarmingsbanden, Virginio Nastri transportbanden, Industrial Frigo waterbehandeling, Cumberland maalmolens, BM Silo’s en natuurlijk de speciaal automatiseringen. Koot Automation & Service heeft voor de speciaal machinebouw alle disciplines in eigen huis. Van engineering tot en met de besturing & software. Zelfs beschikken we over 2 CNCfreesbanken in eigen huis waardoor op alle gebied de snelste en best mogelijke service gegarandeerd kan worden. Koot Automation levert alle apparatuur dan ook met meer toegevoegde waarde. KOOT AUTOMATION & SERVICE Heizeecht 6, 5721 VC ASTEN Contact: T. Bakker; T +31 (0)493-699595 twan@kootautomation.nl; info@kootautomation.nl www.kootautomation.nl

KORRELS & 4KFLEX ELASTOMEREN stand 155 Korrels houdt zich bezig met de ontwikkeling van betaalbare en toch hoogwaardige thermoplastische elastomeren. Naast SBS & SEBS compounds produceren wij TPO-, TPU- en TPV-compounds die geschikt zijn voor bijvoorbeeld afdichtingen en een goede chemische bestandheid hebben. Alle elastomeren die Korrels ontwikkelt zijn klantspecifiek en worden door ons vervaardigd in Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in ontwikkelen van materialen op het gebied van 2K-producten. Hechting op de hardste polymeren is daarbij mogelijk. Korrels levert tevens poeders, cryogeen of ambi- ► kunststof & rubber # 8-9/2013

53


catalogus

ent vermalen o.a.: PP/PE/EVA/TPE. Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van ontwikkeling van TPE-com­ pounds staat het team van Korrels elke dag voor u klaar. KORRELS BV & 4KFLEX ELASTOMEREN Postbus 55, 8190 AB WAPENVELD Contact: mw. Ing. J.M.R. Warrink; T +31 (0)38-4479325 judith@korrels.nl; www.korrels.nl

KOTRACO

stand 142

Kotraco Plastic Machinery is leverancier van apparatuur voor de kunststofverwerkende industrie in de Benelux, zoals granulaattransportsystemen, drogers, matrijsverwarmers, maalmolens, transportbanden, buffersystemen, silo’s, masterbatchkasten en analyse-apparatuur voor granulaat. Op stand 142 in de Genderhal toont Kotraco een beknopt overzicht uit het leveringsprogramma van zijn vertegenwoordiging Moretto, in de vorm van producten en presentaties. De producten van Moretto kenmerken zich door hun innovatieve eigenschappen en hun compleetheid en kunnen zowel als stand-alone unit als compleet systeem worden toegepast. De samenwerking van Kotraco en Moretto leidt tot een klantgerichte benadering, waarbij alle aspecten van het leveringsproces zijn gewaarborgd: van projectbegeleiding, productie en installatie, inbedrijfname tot after sales. KOTRACO BV Pakketboot 47, 3991 CH HOUTEN Contact: J.A. Koolhaas; T +31 (0)30-6350603 j.koolhaas@kotraco.nl; info@kotrako.nl; www.kotraco.nl

KRAUSSMAFFEI TECHNOLOGIES

stand 94

KraussMaffei Technologies bouwt verschillende machinetypen voor de kunststoffenindustrie. En ook robots en robotsystemen. Vanuit Breda wordt de service en de verkoop in de Benelux verzorgd. Specificatie van enkele series die worden gebouwd door KraussMaffei: • De CX-serie, sluitkracht van 350 tot 6.500 kN • De GX-serie, sluitkracht van 4.000 tot 9.000 kN • De MX-serie, sluitkracht van 8.500 kN tot 40.000 kN • De AX-serie en EX-serie elektrische machines met een sluitkracht van 500 tot 3500 kN Bij alle spuitgietmachines ligt tegenwoordig de nadruk op een zo laag mogelijk energieverbruik. Zie www.kraussmaffei.com (hoofdkantoor te München) KRAUSSMAFFEI TECHNOLOGIES GMBH Minervum 7408, 4817 ZG BREDA Contact: Ing. Mark Verveer; T +32 (0)76-5722522 info.kmbenelux@kraussmaffei.com; www.kraussmaffei.nl

KUNSTSTOF EN RUBBER

stand 59

Kunststof en rubber is hét multimediale vakmedium voor de kunststofindustrie. De inhoud van Kunststof en rubber biedt een mix van bedrijfsstrategische, economische en technische vakinformatie voor en over alle partijen in de kunststofketen. Aangevuld met de jaarlijkse bedrijvengids, een wekelijkse nieuwsbrief, een website en databank.l KUNSTSTOF EN RUBBER Postbus 58, 7400 AB DEVENTER Contact: mw. Kitty Kampf; T +31 (0)570-504331 k.kampf@mybusinessmedia.nl; www.kunststofonline.nl

54

kunststof & rubber # 8-9/2013

KUNSTSTOFF-INSTITUT LÜDENSCHEID stand 56b With 70 employees, the Kunststoff-Institut Ludenscheid combines - since already 25 years - scientific know-how with today’s production capabilities. Our focus is on increasing the quality and economic efficiency- especially for injection moulded parts. The Kunststoff Institut Lüdenscheid supports customers with the selection of materials, design and development as well as the optimisation and implementation of products, surface and decoration technologies, moulds and processes in the total field of plastic technology. Our competences are: material testing & engineering, failure analysis, surface technology, process development & engineering, product and mould optimisation, education & training and innovations. We work on the innovative field of process-, surface-, testing- and mould technology. KUNSTSTOFF-INSTITUT LÜDENSCHEID Karolinenstrasse 8, D 57489 LÜDENSCHEID, Duitsland Contact: Mr. Ing. Stephan van der Steen T +49 (0)23511064191 mail@kunststoff-institut.de; www.kunststoff-institut.de

KUNSTSTOF MAGAZINE

stand 141

Kunststof Magazine is het grootste, onafhankelijke vakblad voor ondernemers en leidinggevenden in de kunststofsector in Nederland en België. Het tijdschrift verschijnt negen keer per jaar en verstrekt technische en toepassingsgerichte informatie op het gebied van be- en verwerken van kunststoffen, grondstoffen, machines en gereedschappen. Tevens biedt het de lezer speciaal geselecteerde branche- en productinformatie: ook online. Kunststof Magazine houdt haar lezers op een prettige en deskundige manier op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en geeft inzicht in de zaken waar de direct belanghebbenden in de kunststofsector zich mee bezighouden. Kortom: wil je niets missen, kies je voor Kunststof Magazine. KUNSTSTOF MAGAZINE Oude nieuwsveenseweg 111-113, 2441 CT NIEUWVEEN Contact: Hugo van der Horst; T +31 (0)172-578730 redactie@kunststof-magazine.nl www.kunststof-magazine.nl

KURVAL

stand 133

Inmiddels is het in de kunststofwereld bekend dat Kurval BV de firma TRS Energietechniek in 2012 heeft overgenomen. Hierdoor is ons programma in combinatie met het bestaande (de matrijzen van Strack-Norma, het polijst- en lepprogramma van Jo-Ke en de elektrische verwarming van Watlow), fors uitgebreid. De groep randapparatuur bestaat uit: L&R systeemkoeling, Single tempereerapparatuur, Getecha maalmolens, producttransport en separeren met MTF fordertechnik en granulaattransport en -drogen van Simar. Door deze uitbreiding zijn wij verhuisd naar een ander pand in Nieuw-Vennep. Onze productlijn vormt de synergie waar Kurval zo bekend om staat. Met deze nieuwe groep en een ander pand kijken met een positieve blik naar de toekomst.


KURVAL BV Haverstraat 145, 2153 GD NIEUW VENNEP Postbus 212, 2150 AE NIEUW VENNEP Contact: mw. Corina Holthuis; T +31 (0)252-676080 info@kurval.nl; www.kurval.nl

Contact: Klaas Wubs; T +31 (0)411-614140 info@kwb.nl; www.kwb.nl

L LAMERS TOOLING

KUWATEC

stand 140

Kuwatec (voorheen Kurval Kunststoftechniek B.V.) levert en/of vertegenwoordigt: • REGLOPLAS met waterapparaten tot 180 °C en olieapparaten tot 350 °C met vermogens van 6 tot 60 kW t.b.v. het tempereren van matrijzen en overige • GEIGER en APEX 3-assige CNC robotsystemen • NEW OMAP en KOCH granulaat droog- meng- en transportapparatuur • TRIA maalmolens en shredders • Flli.VIRGINIO transportbanden en overige apparatuur voor de kunststofindustrie Tevens repareren en onderhouden wij diverse apparatuur van merken zoals HELIOS, KOCH, LABOTEK, COLORTRONIC, PRM, PIOVAN, TOOLTEMP, MOTAN, WITTMAN enz. Wij bieden ook diverse merken gebruikte (gereviseerde) randapparatuur aan voor een aantrekkelijke prijs en voeren wij reparaties uit in eigen huis of op locatie. KUWATEC BV Zinkerweg 9c, 5145 NL WAALWIJK Contact: Chris Sprengers; T +31 (0)416-563739 chris.sprengers@kuwatec.nl; www.kuwatec.nl

KUYPERS KUNSTSTOFTECHNIEK

stand 75

Kuypers Kunststoftechniek is een familie bedrijf dat reeds bijna 30 jaar gespecialiseerd is in het vervaardigen van hoogwaardige kunststof constructies en onderdelen. Het is een flexibele no-nonsense organisatie die indien gewenst graag met de klant mee denkt naar een gewenste eindresultaat. Kuypers is van oorsprong een kunststoflasbedrijf en qua technieken zijn wij ruim ingericht. Met een verspanende afdeling voorzien van volledig geautomatiseerde zaag-, draai-, en freesmachines. Maar ook vervormen en verbinden van kunststoffen d.m.v. warm en koud buigen als ook warmgaslassen, spiegel- (stomp)lassen, extrusielassen en vibratielassen van alle thermoplastische kunststoffen. KUYPERS KUNSTSTOFTECHNIEK BV Koningshoek 8, 5094 CD LAGE MIERDE Contact: R. Kuypers; T +31 (0)13-5096611 info@kuypers.com; www.kuypers.com

KWB

stand 6

stand 235

KWB bv te Boxtel is een kunststof bewerkend bedrijf, waarbij middels alle thermoplastische kunststoffen zoals PP, HPDE, PVC, PVDF etc. vanuit buis- en plaatmateriaal vanaf engineering via CNC-bewerking en assemblage tot een eindproduct kunnen worden gerealiseerd; KWB bestaat inmiddels 25 jaar. KWB BV Staarten 8, 5281 PL BOXTEL

TOOLING à la CARTE is ons motto. Wij adviseren u bij uw productontwerp, matrijzen en spuitgieten. Wij zoeken in overleg met u naar de beste oplossing. Ook geven wij graag een second opinion. Wij bieden maatwerk met onze eigen moderne productie met o.a. bewerkingscel: Robot en 3- en 5-assig bewerkingscentrum. Of we zoeken op uw verzoek naar een oplossing via onze collega in China. LAMERS TOOLING BV Nassaustraat 20, 5932 EB TEGELEN Contact: Jos Lamers; T +31 (0)77-3733530 lamers@lamers.nl; www.lamers.nl

LANKHORST MOULDINGS

stand 31

Lankhorst Mouldings ontwerpt, ontwikkelt en produceert op maat gemaakte producten uit (gerecyclede) kunststof. Kunststof is een uitstekend alternatief voor onder andere producten van hout en beton, en is ideaal toepasbaar in de industrie en de transportwereld. Dit komt vooral door de combinatie van eigenschappen zoals schokvastheid, draagkracht, flexibiliteit en bestandheid tegen vocht. Met een divers aanbod van productiemachines kan Lankhorst producten fabriceren met een grote variëteit aan diktes en gewicht. Lankhorst laat zien wat we tot nu toe ontwikkeld hebben en raken graag met u in gesprek over eventuele toekomstige oplossingen! LANKHORST MOULDINGS Postbus 203, 8600 AE SNEEK Contact: Stefan Hofman; T +31 (0)515-487525 info@lankhorst-mouldings.com; www.lankhorst-mouldings.com

LAYERWISE

stand 101

LayerWise is a leading European production center exclusively focusing on Metal 3D Printing for industrial, medical and dental applications. The Additive Manufacturing (AM) technology mastered by LayerWise targets both serial production and prototying. The digital approach challenges traditional metalworking and molding practices by producing the optimum shape of complex freeform parts in a single manufacturing step, in a variety of metals and metal alloys. Monolithic AM parts exhibit improved performance, functionality and reliability, using less material and no scrap. Typical industrial applications cover complex circulation parts as well as tool inserts with conformal cooling. LAYERWISE NV Kapeldreef 60, B 3001 LEUVEN, België Contact: Rob Snoeijs; T +32 (0)499-331414 ► rob.snoeijs@layerwise.com; www.layerwise.com kunststof & rubber # 8-9/2013

55


catalogus

LEONHARD KURZ BENELUX

stand 10

KURZ en decoratie van kunststoffen (www.kurz.nl) KURZ transferfolies worden ingezet in groot aantal toepassingen in de kunststoffen industrie: Van (elektronische) huishoudproducten tot mobiele telefoons, van cosmetische toepassingen tot de automobielindustrie. KURZ ziet zijn sterkte in het vermogen om te voldoen aan de eisen die specifieke toepassingen vragen, of het nu gaat om de normale transferprocessen of het decoreren tijdens het spuitgietproces, zoals IMD (Inmould Decoration) en insert moulding van complexe 3D vormen. Kurz bezit de kennis. Een belangrijk voordeel voor de klant is dat KURZ hetzelfde design kan leveren voor de verschillende applicatie processen. LEONHARD KURZ BENELUX BV Roggeweg 24, 6534 AJ NIJMEGEN Contact: R. Goossens; T +31 (0)24-3781840 info@kurz.nl; www.kurz.nl

LKAB MINERALS

stand 145

The LKAB Minerals Group (formerly Minelco Group) is an internationally active minerals mining and processing group with companies and offices worldwide. Our natural mineral solutions for the polymer industry include unique flame retardant fillers, reinforcing fillers as well as a range of extenders. With our in-house research and development unit, we offer joint development projects to customers. LKAB MINERALS GMBH Friedrichstrasse 47, D 45128 ESSEN, Duitsland Contact: Mrs. Christa Traeder; T +49 (0)201-4506140 germany@lkabminerals.com; www.lkabminerals.com

LOPRITEC

stand 190

Lopritec is leverancier van nieuwe en tweedehands machines voor tampon- folie- en zeefdruk. Voor de nieuwe machines zijn dit de merken ITW Morlock, Madag Printing Systems en Alraun Siebdruck. Voor tweedehands zijn dit de meest populaire en meest duurzame merken. Naast deze machines leveren we tevens alle toestellen, toebehoren en diensten voor deze druktechnieken. Ook indien de machine niet bij Lopritec aangekocht werd staan wij tot uw dienst voor het onderhoud en de herstellingen. LOPRITEC BVBA Vaerestraat 45/1, B 8720 DENTERGEM (OESELGEM), België Contact: Marc Locquet; T +32 (0)9-3885821 info@lopritec.com; www.lopritec.com

M MAAN RESEARCH & DEVELOPMENT GLUEING SOLUTIONS stand 83

Maan Research & Development is het onderzoeks- en ontwikkelingsorgaan binnen de Maan Group. Zij zet vragen op het gebied van lijmverbinding, hechting en oppervlakbehandeling om in praktische antwoorden. Zo nodig grenzend aan het technisch haalbare. Dit jaar besteedt Maan R&D in haar stand speciale aandacht aan Maan Plasma Treatment. Een atmosferische voorbehandelingsmethode om de hechtingseigenschappen van kunststof en rubber te verbeteren. Heeft u een uitdagende vraag op het gebied van hechting op kunststof of rubber? Wij zijn er dol op! MAAN RESEARCH & DEVELOPMENT - GLUEING SOLUTIONS Klipperweg 16, 8102 HR RAALTE Contact: Roelof Klein; T +31 (0)6-13915477 r.klein@maangroup.nl; www.maanrd.nl

OTTO MÄNNER

stand 239

The männer group is involved in the development and manufacturing of high-precision molds, valve gate hot run ner systems and micro injection molding machines. Quality, reliability, long working life, and outstanding economy are what the company’s customers value most. männer solutions find application in the medical, personal care and packaging industry. With around 370 employees worldwide, männer is among the industry’s leading suppliers. männer has its own production, sales, and service locations in Europe, the USA, and Asia. OTTO MÄNNER GMBH Unter Gereuth 9-11, D 79353 BAHLINGEN, Duitsland Contact: Mr. Arno Pfaff; T +49 (0)7663-6090 info@maenner-group.com; www.maenner-group.com ►

56

kunststof & rubber # 8-9/2013

4706.0


dh Ku B n Ke ove st ezo m n 2 sto ek pe 5 ff on nh en en s al | s 26 201 ta se 3 nd pt 12 em 5 ber

Ve l

Pakkende prestatie.

ENGEL packaging.

Kortste cyclustijden, maximale output en hoogste proceszekerheid. Onberispelijk, stabiel en zeer energiezuinig verpakt. Zo verzekeren de intelligente spuitgietoplossingen van ENGEL packaging uw productiviteit op een indrukwekkende manier. Op elk gebied. Van 1-grams-drinkdop tot aan industriële reservoirs van meer dan 100 kilogram. Wereldwijd, betrouwbaar en in goede samenwerking. Dat is de pakkende prestatie die wij vanzelfsprekend vinden. Pakkende prestatie. Op elk gebied. Van dopje tot emmer. Met ENGEL packaging.

ENGEL packaging ENGEL BENELUX B.V. | Peppelkade 25 | NL-3992 AL Houten tel: +31 (0)30 638 0194 | fax: +31 (0)30 637 9462 | e-mail: ebx@engel.at

be the first.

ENGEL AUSTRIA GmbH | A-4311 Schwertberg | tel: +43 (0)50 620 0 | fax: +43 (0)50 620 3009 e-mail: sales@engel.at | www.engelglobal.com

4706.06 ENG ANZ KeR packaging MH A4 nl 130627.indd 1

26.07.2013 16:17:49


Hartelijk welkom op stand 150 van Ferlin plastics automation, dé leverancier van apparatuur voor de kunststofverwerkende industrie. De naam zegt het al, automatisering, en dan vooral op het gebied van materiaalhandling. Ferlin is de producent van de Gravimix, het Gravimetrische doseer-/mengsysteem voor de kunststof verwerkende industrie. Onze combinatie van engineering en automatisering, leidt tot creatieve, doeltreffende en voordelige oplossingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van standaard componenten. Daarbij kunt u denken aan hopperloaders, drogers, koeling, maalmolens, transportbanden en volumetrische doseerunits. Naast spuitgieten zijn wij ook uw partner voor de automatisering rondom uw extruders. Uiteraard, kan Ferlin voor de installatie en implementatie van de geleverde goederen zorgen. We hebben meer dan 30 jaar ervaring. Ferlin Plastics Automation B.V. Galileistraat 29, 7701 SK Dedemsvaart T.: +31 523 613439 F.: +31 523 616587 E.: info@ferlin.nl I.: www.ferlin.nl

stand 6

UW PARTNER VOOR GRONDSTOFSPECIALITEITEN IN DE SECTOREN: } Kunststof } Rubber } Verf & Coating } Composiet

Voor Spuitgietmatrijzen uit Tegelen of China: www.lamers.nl / lamers@lamers.nl

VELOX Benelux Meerpaal 14E 4904 SK Oosterhout Tel: +31 (0)162 748 020 Fax: +31 (0)162 748 021 info.nl@velox.com www.velox.com

2013 Kunststoffen.09.2013 26 25.09.2013 Veldhoven, NL

Stand 124


MARECO KUNSTSTOFFEN

stand 73

Mareco Kunststoffen vervaardigt technische kunststof spuitgietproducten en assemblies. Onze specialisatie ligt in het verwerken van hoogwaardige polymeren. Onze belangrijkste afnemers zijn bedrijven in de medische, elektronica- en sensorindustrie. Wij zijn preferred supplier bij diverse afnemers in deze sectoren. Wij denken graag in een vroeg stadium met u mee, waardoor optimaal maakbare producten ontstaan. Naast spuitgieten is een eigen gereedschapmakerij en engineering voor handen. Ons zusterbedrijf Mareco Prototyping produceert Rapid Prototypes op microniveau door middel van fotopolymerisatie, waarmee zeer hoge resoluties gerealiseerd worden. MARECO KUNSTSTOFFEN BV Rijnaakkade 20, 5928 PT VENLO Contact: Marc Janssen; T +31 (0)77-3875050 sales@mareco.nl; www.mareco.nl

MAVOM

stand 186

Mavom is sinds 1938 specialist in productie, marketing en verkoop van hoogwaardige chemische producten voor industriële toepassingen. Met vestigingen in Nederland en België en zo’n 70 medewerkers levert Mavom aan een groeiend aantal klanten. Mavom vervaardigt in eigen productie: oppervlaktebehandelingsproducten, reinigers en galvanische processen. Verder worden o.a. smeermiddelen, lijmen, onderhoudsproducten en vele andere chemische specialiteiten geïmporteerd. De markten waarop Mavom zich richt zijn de metaal-elektro, chemie en elektronica. Een groot deel van Mavom’s producten vindt via de technische handel de weg naar de industriële eindafnemer. MAVOM Handelsweg 6, 2404 CD ALPHEN AAN DEN RIJN Contact: mw. Lara Brahiml T +31 (0)172-436361 brahim@mavom.nl; www.mavom.nl

MB BARTER/MBT POLYMERS

stand 99

Trading en distribution of Polymers, PET & Rubber. MB BARTER / MBT POLYMERS BENELUX Lambrechtshoekenlaan 147, B 2170 MERKSEM, België Contact: Michael Swannet; T +32 (0)3-6440039 info@mbtpolymers.be; www.mbbarter.ch

MEAF MACHINES

sen en benodigdheden • Doorlopend onderzoek en ontwikkeling • Hechte samenwerking met leveranciers • Blijvende after-sales service en assistentie op een wereldwijde schaal • Assisteren van klanten in elke stap van hun ontwikkeling/ processen, zelfs jaren na aankoop van een machine! Voor de Benelux werkt MEAF samen met Alfatechnics bvba als vertegenwoordiger. MEAF MACHINES BV Industrieweg 10, 4401 LB YERSEKE Contact: R. de Bruijne; T +31 (0)113-571495 office@meaf.com; www.meaf.com

MEDANCO

stand 28

Medanco Rubber & Plastic Solutions is een MKB onderneming die zich concentreert op de ontwikkeling en productie van technische en medische precisie rubber- en kunststofproducten. In Veldhoven worden met name kleine en middelgrote series geproduceerd, vaak met zeer specialistische materialen specifiek ontwikkeld voor de applicatie. Bij Medanco ligt de nadruk op specials en hier neemt de medische sector een prominente plaats in. In 2013 wordt, ook voor de medische markt, een modulair in te zetten clean room klasse 7 in gebruik genomen. We komen graag met u in contact voor een nadere kennismaking. MEDANCO BV De Run 5213, 5504 DC VELDHOVEN Contact: William van den Broek / André Kramer T +31 (0)40-2306820; william.vandenbroek@medanco.nl; andre.kramer@medanco.nl info@medanco.nl; www.medanco.nl

MERCO-POLYMERS

stand 211

stand 193

MEAF Machines B.V. heeft meer dan 65 jaar ervaring in het produceren van machines voor de plastic verwerkende industrie en heeft zichzelf gepositioneerd als een specialist in het vervaardigen van zowel standaard als op maat gemaakte folie-extrusielijnen, thermovormmachines en randapparatuur. MEAF streeft ernaar om te voldoen aan de individuele, specifieke behoeften van zijn klanten door: • De mogelijkheid voor machine aanpassingen volgens wen-

Hoofdgroepen: grondstoffen en/of additieven. Merco Polymers is officieel distributeur in de Benelux voor Braskem en kleindistributeur voor Ducor PP. Wij leveren vanaf 25 kg tot volle wagens. Braskem PPH, PP-random, PPC, LDPE, LLDPE, HDPE en EVA. Ducor PP (PPH, PPH Clarified, PPC, PPRandom). Betrouwbaarheid en kwaliteit staan bij ons voorop. Een team met gemotiveerde mensen staat graag voor u klaar om u een gedegen advies te geven. kunststof & rubber # 8-9/2013

59


catalogus

MERCO-POLYMERS BV Krijgsman 11-Commerce Parc, 1186 DM AMSTELVEEN Contact: Jorge Jansen; T +31 (0)20-3450016 jj@merco-polymers.com; www.merco-polymers.com

MEUSBURGER GEORG

stand 78

Meusburger - uw betrouwbare partner voor de gereedschaps- en matrijzenbouw. Ons bedrijf is marktleider als het gaat om gestandaardiseerde normdelen. Wereldwijd profiteren al meer dan 10.000 klanten van onze uitstekende service en jarenlange ervaring in de fabricage van kwaliteitsnormdelen. Vanwege ons omvangrijk productprogramma, dat perfect op uw behoefte is voorzien, zijn wij de ideale partner op elk gebied in de gereedschaps- en matrijzenbouw. MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG Kesselstrasse 42, A 6960 WOLFURT, Oostenrijk Contact: Mr. Michael Hiller; T +43 (0)5574-67060 sales@meusburger.com; www.meusburger.com

MIKROCENTRUM OPLEIDINGEN stand 58 Gezien de snelheid van technische en organisatorische veranderingen is het zeer belangrijk dat medewerkers hun kennis en kunde op peil houden. Mikrocentrum biedt een uitgebreid programma praktijkgerichte cursussen. Jaarlijks worden meer dan 500 verschillende cursussen gegeven, in het open traject en bedrijfsintern. De cursussen worden verzorgd door een team van 140 freelance docenten. MIKROCENTRUM OPLEIDINGEN Kruisstraat 74, 5612 CJ EINDHOVEN Contact: Barend Blom; T +31 (0)40-2969911 info@mikrocentrum.nl; www.mikrocentrum.nl

MITUTOYO NEDERLAND

stand 173

Mitutoyo Nederland B.V. is een volledige dochter van de Japanse Mitutoyo Manufacturing Corporation Ltd., werelds grootste leverancier van precisie-meetinstrumenten. Mitutoyo investeert voortdurend geld, tijd en inspanning om de meest geschikte oplossingen te vinden voor onze klanten op het gebied van verkoop, ondersteuning, trainingsmogelijkheden en een RvA geaccrediteerde kalibratie service. Op de Kunststoffenbeurs, zal Mitutoyo de laatste generatie vormmeetinstrumenten, beeldverwerking en een selectie van producten laten zien. MITUTOYO NEDERLAND BV Storkstraat 40, 3905 KX VEENENDAAL T +31 (0)318-534911 info@mitutoyo.nl; www.mitutoyo.nl

MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM stand 151 Integrale productontwikkeling door specialisten. MMID gelooft dat samenwerking de basis is voor efficiënte productontwikkeling. De interactie tussen verschillende disciplines essentieel. Al vanaf het begin integreert MMID functionaliteit, design en produceerbaarheid in zijn producten. Dit blijkt een succesvolle combinatie. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat een nauwe samenwerking met de opdrachtgever nodig is om het beste resultaat te behalen. Daarom werken we zoals we werken. Met aantoonbaar resultaat. In twee

60

kunststof & rubber # 8-9/2013

decennia heeft MMID laten zien dat ook de meest complexe vragen te beantwoorden zijn met deze multidisciplinaire aanpak. Benieuwd wat een samenwerking u kan opleveren? Bezoek dan onze stand tijdens Kunststoffen 2013. MMID FULL SERVICE DESIGN TEAM BV Westvest 145, 2611 AZ DELFT Contact: mw. Anouk Vanwersch T +31 (0)15-2136736 look@mmid.nl www.mmid.nl

MOLDE MATOS

stand 209

Injection moldmaker since 1968. More than 3300 molds made for automotives, electronics, housewares, fittings, medical... 90% for export. Certification NP EN ISO 9001:2008. Family company (2º generation) with a team of 34 people. Molde Matos has 3 injection companies associated: Plimat www.plimat.com (specialized in fittings), Plimex www.plimex.org (specialized in valves) and Matosplas www. matosplas.com (subcontract and injection trial plant, 10 injection machines from 55T to 400T). We can offer you a complete service from development of your product, mold design and mold manufacturing, to series production of injection mouldings, subsequent assembly and packaging. MOLDE MATOS, S.A. Estrada da Nazaré, nº 2 - p.o. box 59, PT 2431-959 MARINHA GRANDE, Portugal Contact: Mr. Luis Miguel Matos / Mrs. Isabel Alves T +351 (0)244-545700; mmatos@moldematos.pt ialves@moldematos.pt; www.moldematos.pt

MOLDES RP

stand 177

The company was established in 1990. Moldes RP is a company specialised in the production of plastic injection molds having accurate technical requirements towards providing several business sectors. In a recent past Moldes RP started increasing its own technical abilities. Thereby the company modernized side by side with the industrial development and trends. It engaged in new technologies so it yielded into improvements and easy making the output and process of each tool. MOLDES RP, S.U. Lda. Rua Nova do Moinho de Cima, Cumeiras, Embra, PT 2430-402 MARINHA GRANDE, Portugal Contact: Mrs. Mafalda Rodrigues; T +351 (0)244575370 mafalda.rodrigues@moldesrp.pt; www.moldesrp.pt

MOLDIT-INDÚSTRIA DE MOLDES

stand 164

MOLDIT, S.A. is a Moldmaker Company. We build injection and compression tools up to 50 ton. • Compression tools-we are experts in SMC, LFT, IMC; • Injection tools-we are experts in 2K (2 components) • Gas Injection; Injection over textile and Bumper tools. MOLDIT - INDÚSTRIA DE MOLDES, S.A. Zona Industrial de Ul / Loureiro - Apartado 28, PT 3721-903 OLIVEIRA DE AZEMÉIS, Portugal Contact: Mr. José Costa; T +351 (0)256-690050 jose.costa@moldit.pt; www.moldit.pt


MOLD-MASTERS EUROPA

stand 168

Mold-Masters is the global leader in melt delivery and process control systems. It designs and manufactures the plastic industry’s most advanced hot runner systems, temperature controllers and auxiliary equipment. Since 1963, Mold-Masters has invested heavily in research and development. With over 900 granted and pending patents, MoldMasters has created many technology breakthroughs and enabled countless new ways of molding a part with hot runners. With manufacturing facilities in North America, South America, Europe, India and Asia as well as sales and service support in 70 countries, Mold-Masters spans the globe with its capabilities. MOLD-MASTERS EUROPA GMBH Neumattring 1, D 76532 BADEN-BADEN, Duitsland Contact: Mr. M. Schiele; T +49 (0)7221-50990 europe@moldmasters.com; www.moldmasters.com

MOLIPOREX

stand 43

Voor de Benelux markt Dutch Portugal Trading en Moliporex/Vangest, een succesvolle samenwerking sinds 1987. Wij zijn gespecialiseerd in de levering van spuitgietmatrijzen voor de automobiel-, elektronische en telecommunicatie industrie, alsook in: industrial design, product engineering, rapid prototyping, rapid tooling en controle meetmallen. In 2009 zijn er 2 nieuwe fabrieken geopend; in één fabriek kunnen matrijzen gebouwd worden tot 35 ton en in de andere fabriek hebben we ons gespecialiseerd in prototype bouw voor o.a.: SLS, SLA, RIM gegoten modellen uit siliconentools en highspeed milling. MOLIPOREX SA P.O. Box 199, PT 2431-976 MARINHA GRANDE Codex, Portugal Contact: Mr. Jorge Oliveira; T +351 (0)244-573000 janmakker@dutchportugaltrading.nl; moliporex@moliporex.pt www.moliporex.pt; www.vangest.pt

DE MONCHY INTERNATIONAL

stand 118

De Monchy International is distributeur van grondstoffen voor een groot aantal bekende chemieproducenten actief in o.a. kunststoffen. Het bedrijf fungeert als schakel tussen producenten, de verwerkende industrie en eindgebruikers die eindproducten ontwikkelen, specificeren en produceren. Wij verlenen professionele commerciële, technische en logistieke service en hebben een substantiële marktaanwezigheid in technische kunststoffen. Wij werken met een technisch ervaren team van medewerkers die over de nieuwste markt- en productkennis beschikken en klanten deskundig kunnen adviseren. Vertegenwoordigingen: Asahi Glass Fluoropolymers, Total Petrochemicals, Multibase Dow Corning, Shuman Plastics, Domo Engineering Plastics GmbH, Teijin Kasei Europe, Kolon Industrie , RTP Company, Gharda Chemicals, Presafer Phosphor Chemical Company, Bio-Tec Environmental, Godboat PVDF. DE MONCHY INTERNATIONAL BV Hoogvlietsekerkweg 156, 3194 AM HOOGVLIET-ROTTERDAM Contact: P. Hendriks; T +31 (0)10-4130320 phendriks@monchy.com; www.monchy.com

MONTETRADING LIMITED

stand 8

Monte Trading is producent van klantspecifieke spuitgiet- en blaasgietmatrijzen en producten. Wij zijn met ruim 10 jaar ervaring gespecialiseerd in productie in China. Wij verzorgen uw product van de tekentafel tot het gerede product. Naast de productie verzorgen wij ook de assemblage van uw product. Met kantoren in Hong Kong en Shanghai zijn wij dagelijks bij de bron van de producten. Ons westers management zorgt dat we de kwaliteit leveren die u in Europa gewend bent. MONTETRADING LIMITED Room 601, 555 Wu Ding Road, SHANGHAI 200040, China Contact: L.R. Boddaert T +86 (0)21-6248 3522 / +86 (0)21-3251 7076 boddaert@montetrading.cn; www.montetrading.cn

MORETEC PLASTIC MACHINERY

stand 36

Moretec Plastic Machinery is gespecialiseerd in de verkoop, installatie en onderhoud van spuitgietmachines en randapparatuur voor de kunststofverwerkende industrie. Door onze jarenlange ervaring zijn wij in staat om samen met u de beste oplossing te vinden voor optimalisatie van uw productieproces. Op onze stand tonen wij een deel van ons uitgebreide productenpakket waaronder de populaire Babyplast mini-spuitigietmachines, Gravicolor & Beltcolor doseerapparaten en de energiebesparende honeycomb Vismec droger. Daarnaast informeren wij u graag over Welltec servo aangedreven spuitgietmachines en alle andere producten die wij leveren. MORETEC PLASTIC MACHINERY BV Driebanweg 27, 1607 ML HEM Contact: Gerrit Hesseling; T +31 (0)229-279030 sales@moretec.nl; www.moretec.nl

MOULDS AND MORE

stand 8

Moulds and More is een jonge dynamische onderneming waar kennis en ervaring de basis vormen voor het realiseren van matrijs gerelateerde projecten. Marco de Bruin heeft bijna 30 jaar ervaring in de nationale en internationale branche van de spuitgietmatrijzen, daardoor is Moulds and More in staat matrijsgerelateerde projecten uit te voeren met een juiste prijs-prestatie. Moulds and More heeft ervaring in de volgende disciplines: enkel- tot hoogvoudige matrijzen, doppen- en dekselmatrijzen, 2K-3K technologie, complete matrijsprojecten en matrijswijzigingen, reparatie en onderhoud. Kennis en kunde in projectmanagement, China projecten, productierealisatie en managementondersteuning. MOULDS AND MORE BV Linge 30, 3961 JG WIJK BIJ DUURSTEDE Contact: Marco de Bruin; T +31 (0)6-53877739 marco@mouldsandmore.nl; www.mouldsandmore.nl

► kunststof & rubber # 8-9/2013

61


catalogus

N NEXEO SOLUTIONS

stand 139

Nexeo Solutions is the largest global plastics distributor with a centralized business model. The company provides broad logistics capabilities, in-depth market knowledge and dedicated technical expertise. As a private company employing more than 2300 employees with operations across North America, Europe and Asia, Nexeo Solutions is a leading distributor of chemicals, plastics, composites and environmental services. In Europe, Nexeo Solutions is focused exclusively on the business of connecting producers and customers of plastics. Nexeo Solutions specializes in providing trusted products and services in mixed truckloads and less-than-truckload quantities in a wide range of industries. Our global infrastructure and experienced team position us to help your business connect to a wide range of the world’s leading plastics manufacturers. Learn more at www.nexeosolutions.com. NEXEO SOLUTIONS Carretera Reial 137-139, 08960 ST. JUST DESVERN, Spanje Contact: mw. Chantal van Sambeek; T +34(0)933746136 cvansambeek@nexeosolutions.com www.nexeosolutions.com

NOBI TECHNICAL HOSES - NTH

stand 192

Handel en groothandel in technische slangen en aanverwante artikelen alsmede im- en export hiervan. Eén van onze key-segmenten is de kunststofverwerkende sector. Speciaal afgestemd op deze sector leveren wij hoogwaardige flexibele slangen en aanverwante artikelen zoals koppelingen en slangklemmen. NOBI TECHNICAL HOSES - NTH Bezoekadres (alleen op afspraak): Op gen steen 28, 6372 RC LANDGRAAF Postadres: Postbus 31017, 6370 AA LANDGRAAF Contact: Marco Blankenhagen; T +31 (0)45-2053207 / +31 (0)6-31905850 info@nobi-nth.nl; www.nobi-nth.nl

NOVU

stand 54

NOVU (Nederlandse Orde van Uitvinders) is de beroepsorganisatie van productontwikkelaars, uitvinders en onderzoekers. Vanuit een onafhankelijke positie ondersteunt de (vereniging) NOVU haar leden tijdens het traject ‘van idee tot markt’. Naast het eigen magazine Vindingrijk (zowel in print als online), de persoonlijke spreekuren, cursussen en de site novu.nl vormt ook het NOVU ledennetwerk een belangrijke bron van informatie. Sinds enige tijd kan men zelf prototypes vervaardigen in ProtoSpace, het Utrechtse FabLab. Hiertoe staat een vijftal digitaal aangestuurde machines ter beschikking, waaronder een 3D kleurenprinter. NOVU is één van de initiatiefnemers van dit lab. NOVU

62

kunststof & rubber # 8-9/2013

Postbus 10152, 3505 AC UTRECHT Contact: mw. Desiree Gerritsen; T +31 (0)30-2467707 info@novu.nl; www.novu.nl

NPK DESIGN

stand 120

Creating sustainable solutions that people love to use. npk design is een internationaal ontwerpbureau, een sterke partner in ontwikkeling, ontwerp en realisatie van uiteenlopende producten en services. Strategische advisering, public, industrial en graphic design, prototyping, engineering en supply management behoren tot onze expertise. De ontwerpfilosofie van npk design gaat er vanuit, dat nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen en een geïntegreerde werkwijze onontbeerlijk zijn voor succesvolle productontwikkeling. Een multidisciplinair projectteam met verschillende inzichten en belangen - dat betrokken is bij het gehele proces, zorgt voor een breed draagvlak. Dit is de basis voor topkwaliteit en succes op de markt. NPK DESIGN BV Noordeinde 2d, 2311 CD LEIDEN Contact: ir. W.J.P. Peters; T +31 (0)71-5141341 npk@npk.nl; www.npk.nl

NP PLASTICS

stand 119

NP Plastics BV, spuitgietbedrijf van hoogwaardige kunststofproducten met een shotgewicht tot circa 700 gram. NP Plastics verzorgt en begeleidt het hele traject van productontwerp, matrijsontwerp en -bouw en productfabricage met eventuele nabewerking. Wij streven een zo hoog mogelijke mate van flexibiliteit na. Kwaliteit in denken en doen. NP Plastics al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner voor kunststof spuitgietproducten. NP PLASTICS BV Luchterweg 10, 2211 SZ NOORDWIJKERHOUT Contact: B.H. Pot; T +31 (0)252-371070 info@np-plastics.nl; www.np-plastics.nl

O OBINION

stand 34

Naast Borche spuitgietmachines biedt OBINION Shini randapparatuur met de beste prijs/kwaliteit verhouding. Op Kunststoffen 2013 tonen we de nieuwe SGD inkleurapparatuur voorzien van weegcel, de volledig nieuw ontwikkelde SG-24 serie knabbelaars en STM matrijsverwarming met LCD besturing met magneetkoppeling. Het Shini programma omvat o.a. maalmolens, drogers, koelunits, materiaal transport, robots, w.o. takkenpikkers en volledige systeem oplossingen. De transportbanden leveren we van Virginio. Met de nadruk op efficiency en kostenreductie geven we dit jaar extra aandacht aan matrijzen, magneetspan-systemen en mold-flow analyse. OBINION BV Tempelhof 4, 3045 PV ROTTERDAM


Contact: A. Vermeijden; T +31 (0)85-7842833 info@obinion.com; www.obinion.com

OIRSCHOT OLIE

zoek, demonstraties in eigen huis of proeven in productieomstandigheden; in de realisatie: volledige montage, in bedrijfname, documentatie en instructie; in de nazorg: reparatie en onderhoud, ondersteund door een belangrijk eigen wisselstukkenmagazijn. ORA MACHINES Ambachtenlaan 35, B 3001 HEVERLEE, België Contact: de heer Van Ballegooijen; T +32 (0)16 400383 info@ora.be; www.ora.be

stand 67

P PARTNER IN PLASTICS

Wij laten productieprocessen excelleren. Met MOBIL olie kunt u uw productieprocessen nóg efficiënter en effectiever laten verlopen. U kunt zelfs geld besparen met een uitgebalanceerde keuze voor de toe te passen smeermiddelen in uw organisatie. Zo kunt u bij onze specialisten bijvoorbeeld terecht met vragen zoals: • Hoe kan ik mijn processen nog efficiënter laten verlopen? • Hoe kan ik ongeplande stilstand voorkomen? • Ook wij willen duurzamer produceren. Hoe kan ik onze CO2-uitstoot verminderen? • Hoe kan ik mijn marge verhogen? •K an ik mijn medewerkers opleiden om de productie efficiënter te laten verlopen? Oirschot Olie is dé zelfstandige smeermiddelendistributeur die staat voor de verkoop en distributie van MOBIL smeerolieproducten in Nederland. Interesse in olie, service en expertise … Neem direct contact met ons op: 0499 577 377 OIRSCHOT OLIE Industrieweg 26, 5688 DP OIRSCHOT Contact: Arthur Twaalfhoven; T +31 (0)499-577377 verkoop@oirschotolie.nl; www.oirschotolie.nl

ORA MACHINES

stand 144

ORA vertegenwoordigt in Nederland fabrikanten met een gevestigde naam : ASS, Motan-Colortronic, Hummel, Leistritz en Rapid. Vandaag zijn de activiteiten in drie belangrijke groepen ondergebracht: • enerzijds een uitgebreide waaier aan machines: extrusielijnen, ultrasoon-, rotatie- en spiegellasmachines • anderzijds een ruim aanbod aan randapparatuur voor de volledige grondstofbehandeling, de thermische huishouding (koeling en verwarming), hotrunnerregelsystemen, automatisering van in-line montage en productafvoer (robotisering), tot de recyclage van productieafval (maalinstallaties), • tenslotte betekenen 50 jaar ervaring een belangrijke toegevoegde waarde. In de projectfase: haalbaarheidsonder-

stand 184

GLAROFORM: Matrijzen voor dunwand verpakkingen KEBO: Matrijzen voor medische en dispenserdelen BFA: MES-systemen voor spuitgieten en montage WALDORF: Automatisering - IML PARTNER IN PLASTICS De Akker 114, 2743 DP WADDINXVEEN Contact: Peter Hotz; T +31 (0)6-41721313 peter.hotz@kpnmail.nl

PEOPLE CREATING VALUE

stand 32

People Creating Value is een ontwerpbureau voor integrale productontwikkeling met een zeer uitgebreid competentie werkveld. Zij bestaat uit ervaren specialisten (projectleiders, projectmanagers, consultants) uit verschillende disciplines in integrale productontwikkeling die waarde toevoegen door het genereren en implementeren van nieuwe ideeën. People Creating Value excelleert op het gebied van: • Projectmatig innoveren; definiëren, aannemen en uitvoeren van projecten (projectmanagement) • Projectmatig adviseren en het leveren van interim projectleiders en professionals Materialen spelen een belangrijke rol in het ontwerpen van nieuwe producten. People Creating Value heeft zich toegelegd op het ontwikkelen van materialenkennis als sleutelcompetentie en heeft de benodigde expertise en de ervaring in huis om klanten te adviseren en te begeleiden in het materiaalselectieproces. PEOPLE CREATING VALUE BV Oldenzaalsestraat 125, 7514 DP ENSCHEDE Contact: Bart Velthuizen; T +31 (0)53-4342624 info@pcvgroup.com; www.peoplecreatingvalue.com

► kunststof & rubber # 8-9/2013

63


catalogus

PERFECT COAT

stand 163

Perfect Coat is een industrieel lakbedrijf gespecialiseerd in het natlakken, bedrukken, laseren en assembleren van kunststof producten. De geautomatiseerde productie kenmerkt zich door perfecte kwaliteit, service en kennis. Op dit moment is Perfect Coat bezig met het verder uit-ontwikkelen van een vooruitstrevende innovatie op het gebied van het verchromen van kunststof producten. Het huidige milieuvervuilende proces wordt hierbij vervangen door een milieuvriendelijk proces. Bovendien kunnen met deze nieuwe techniek nagenoeg alle soorten kunststof verchroomd worden, hetgeen bij het huidige galvano-proces niet mogelijk is. PERFECT COAT Slootsekuilen 26, 5986 PG BERINGE Contact: Marc Kessels; T +31 (0)77-3060985 marc.kessels@perfectcoat.nl; www.perfectcoat.nl

PETERS KUNSTSTOFFEN

stand 149

Peters Kunststoffen behoort tot de Euronyl Plastics Group. • Spuitgieten van kunststofproducten • Specialisatie toelevering • Ideale prijs-kwaliteit-service verhouding • Synergie productie mogelijkheden binnen de Euronyl Plastics Group (tot 2300 ton / 7,8 kg PP) • Van idee tot afgewerkt product (R&D ondersteuning, prototypes, matrijzenbouw, productie) • 19 spuitgietmachines van 45 tot 800 ton • Producten tot 3,8 kg (PP basis) • CNC robots voor uitname en stapeling • Uitgebreide grondstofkennis : PE, PP, PS, SAN, ABS, PA, POM, … • ISO 9001:2008 en UL (E337384) certificatie • Enkele sectoren : industrie, bouw, tuinbenodigdheden, verpakking, verlichting, huishoudartikels, … Euronyl Plastics Group, for all your injection moulding products. PETERS KUNSTSTOFFEN Slootsekuilen 38, 5986 PG HELDEN-BERINGE Contact: Patrick Godding; T +31 (0)77-3061000 patrick@peterskunststoffen.nl www.euronylplastics.com

PEZY PRODUCT INNOVATION

stand 117

Pezy Product Innovation verlegt grenzen door technologische expertises te combineren met innovatief design. Alle disciplines van het ontwerpproces werken integraal samen. Zo ontwikkelen wij snel en trefzeker onderscheidende producten. Onze specialisten werken van ideefase tot en met productievrijgave integraal samen. Daardoor zijn we in staat de grenzen van de verschillende disciplines te verleggen. Dit resulteert in productontwerpen die gegarandeerd functioneel, maakbaar, maar bovenal onderscheidend zijn. Zo helpen we onze klanten met het realiseren van succesvolle innovaties. Pezy Product Innovation heeft vestigingen in Groningen, Eindhoven en Singapore. Dankzij onze uitgebreide ontwikkelwerkplaats met testlab kunnen we snel en trefzeker ontwikkelen. PEZY PRODUCT INNOVATION Narvikweg 5-5, 9723 TV GRONINGEN

64

kunststof & rubber # 8-9/2013

Contact: Ing. Jan Hoekstra; T +31 (0)50-3189600 info@pezy.com; www.pezy.com

PHILIPS CERAMICS UDEN

stand 207

Philips Ceramics Uden (PCU) ontwikkelt en produceert hoogwaardige keramische componenten voor de professionele en consumentenindustrie. Door middel van spuitgieten extrusietechnieken worden enkelvoudige en samengestelde producten in grote volumes geproduceerd tegen de laagst mogelijke kosten. De toepassing van onze technologie geeft keramiek bijzondere optische, thermische, chemische en mechanische eigenschappen. Hiermee kunnen wij met keramiek oplossingen bieden waar andere materialen niet langer voldoen. Naast de ontwikkeling van transparante keramiek zijn met name de spuitgiet- en geavanceerde verbindingstechniek belangrijk voor een optimale vormvrijheid en nieuwe ontwerpmogelijkheden. Samen met product ontwikkelaars verkennen wij graag nieuwe mogelijkheden. PHILIPS CERAMICS UDEN Frontstraat 4, 5405 AK UDEN Contact: Krisztian Komaromy; T +31 (0)6-31679916 krisztian.komaromy@philips.com www.lighting.philips.com/main/

PICOPLAST

stand 50

Picoplast heeft zich volledig toegelegd op de levering van technische kunststoffen voor het spuitgieten. De onderneming werkt samen met een aantal Europese fabrikanten van naam teneinde een zeer uitgebreide range polymeertypes beschikbaar te hebben. Zo zijn vele types POLYAMIDE, POLYCARBONAAT, POLYACETAL, TPE, TPU, ABS, PC/ABS, PBT, PPO, PMMA, PPS, PES uit voorraad leverbaar. Onze vertegenwoordigingen in de Benelux zijn: EMS-Grivory (polyamides), Kraiburg TPE (TPE/2K-spuitgieten), Evonik (PMMA), COIM (TPU), Elix Polymers (ABS) en Chevron Phillips (Ryton). Tijdens deze beurs zullen wij de nadruk leggen op ons grote assortiment technische kunststoffen. PICOPLAST BV Swierderkerkweg 4, 6363 CJ WIJNANDSRADE Contact: Chris Duijckers; T +31 (0)45-5245551 cduijckers@picoplast.nl; www.picoplast.nl

PLASTEC

stand 13

Plastec n.v. is een bedrijf dat door middel van extrusie kunststofprofielen produceert voor industriële toepassingen en ook voor de bouwnijverheid. Naast de productie op maat of custom-made, hebben wij ook een uitgebreid gamma aan standaardprofielen. Onze materiaalkennis (PVC, ABS, HiPS, HDPE, …), gekoppeld aan een up-to-date machinepark, garanderen u een uitstekende prijs/kwaliteit-verhouding. PLASTEC NV Prijkelstraat 32, B 9810 NAZARETH, België Contact: Paul Dhondt/Rick Reede; T +32 (0)9-3847926 pauldhondt@plastec.be; r.reede@zonnet.nl www.plastec.eu

PLASTICA THERMOFORMING

stand 92

Veel kunststof thermovormproducten van Plastica vinden we dagelijks om ons heen. Ze zijn verwerkt in onder meer vliegtuigen, vrachtwagens, treinen, bussen of apparaten


voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, straatverlichting en displays. Plastica is op heel veel plaatsen aanwezig met kunststof halffabricaten en eindproducten. Plastica is gespecialiseerd in het produceren maar ook ontwikkelen van kunststof producten. In allerlei maten en kleuren, voor diverse toepassingen en in oplages van 1 tot 10.000 stuks. De ker­nactiviteit is het thermovormen en/of frezen van klantspecifieke producten uit kunststof. PLASTICA THERMOFORMING Marconilaan Noord 72, 4614 HB BERGEN OP ZOOM Contact: T.A. Osse; T +31 (0)164-236033 osse@plastica-thermoforming.nl www.plastica-thermoforming.nl

PLASTIC MACHINERY EQUIPMENT stand 121 PME is een leverancier van randapparatuur voor de kunststofverwerkende industrie in de brede zin van het woord. Wij vertegenwoordigen niet alleen exclusief buitenlandse en binnenlandse producenten, maar bieden service, onderhoud, engineering en projectbegeleiding voor alle randapparatuur rond spuitgietmachines, extruders, blaasmachines of andere machines die kunststof, kunststof halffabricaten of eindproducten produceren. Wij bieden de eindklant een totale onafhankelijkheid met betrekking tot de verwerkingsmachine zelf. Wat zijn onze kernactiviteiten? De kernactiviteiten van PME omvat 3 pijlers waarop de firma gebaseerd is, namelijk: • SERVICE en ONDERHOUD • ROBOTS en AUTOMATISATIE • GRONDSTOF, KOEL- en TEMPEREERSYSTEMEN PLASTIC MACHINERY EQUIPMENT Ballingsweg 25, B 9620 ZOTTEGEM, België Contact: Rony Vangrunderbeek; T +32 (0)495-875049 rony@pme.be; www.pme.be

PLASTICSEUROPE NEDERLAND

stand 59

PlasticsEurope is de officiële stem van de Europese kunststofproducenten met meer dan 100 bedrijven als lid. Deze bedrijven produceren gezamenlijk meer dan 90% van alle kunststoffen binnen de Europese gemeenschap. PlasticsEurope is de enige Europese handelsvereniging met als hoofdkwartier Brussel en vertegenwoordigingen in alle 27 lidstaten van de Europese gemeenschap. PlasticsEurope heeft innige samenwerkingsverbanden ontwikkeld met zusterorganisaties die de Europese kunststofproductieketen vertegenwoordigen. Hieronder vallen 50.000 verwerkers en meer dan 1000 machinefabrikanten. PLASTICSEUROPE NEDERLAND Postbus 443, 2260 AK LEIDSCHENDAM Contact: Stuf Kaasenbrood; T +31 (0)70-44406106; +31 (0)46-7222606 info.nl@plasticseurope.org; www.plasticseurope.org

PLASTIMA BREDA/BOY BENELUX

stand 91

Plastima Breda BV is opgericht in 1954 en dus al lange tijd een vertrouwde en betrouwbare partner voor extrusielijnen en bijbehorende randapparatuur. Voor inkoop en verkoop van gebruikte machines hebben wij onze business unit Used Plastic Machinery (UPM). Bovendien is sinds 2012 ons pro-

gramma nog verder uitgebreid met de business unit Boy Benelux, spuitgietmachines van 10 tot 90 t. Eigen servicemonteurs zorgen voor een korte responstijd en vakkundige hulp. Op stand 91 hebben wij naast een Boy spuitgietmachine specifieke aandacht voor energiebesparende koeltechniek van ONI, Dr. Collin laboratoriumapparatuur en de Kreyenborggroep. PLASTIMA BREDA BV / BOY BENELUX Minervum 7436, 4817 ZG BREDA Contact: H. Boode; T +31 (0)76-5714302 info@plastima.nl; www.plastima.nl

PLATOS CONSULTING

stand 180

PlaToS-Consulting is een technisch adviesbureau, gespecialiseerd in dienstverlening in het domein van plasmatechnologie & oppervlaktebehandeling. Bedrijven kunnen naargelang hun specifieke behoeftes via o.a. innovatieworkshops, procestraining, troubleshooting, subcontracting, huurapparatuur, haalbaarheidsstudies kennis maken met de mogelijkheden die plasmatechnologie en andere oppervlaktebehandelingen voor hun eigen productie kunnen betekenen. PLATOS CONSULTING Elsbrug 11, B 9260 WICHELEN, België Contact: Dr. Ralf Greger; T +32 (0)474-572635 ralf.greger@platos-consulting.be www.platos-consulting.eu

PLETTENBURG TECHNISCH BUREAU stand 77 Plettenburg Technisch Bureau levert en reviseert installaties voor de kunststof- en voedselverwerkende industrie. Door projectmatige aanpak vertalen wij wensen van klanten in werkende installaties. Plettenburg verzorgt correcte opstelling, uitlijning en, inbedrijfstelling, en levert de machine draaiend op werkplek op. Wij verhandelen wereldwijd gebruikte machines voor de kunststofverwerkende industrie. Tevens worden alle voorkomende revisies en reparaties aan de machines uitgevoerd. Vertegenwoordigingen: Eprotec: polymeerpompen FDM: materiaal transportsystemen Folitec: dikte-,lengte-, breedtemeetapparatuur Gneuß: zeefwisselaars, meet/regelapparatuur, extruders Gräff: temperatuurtechniek Hellweg: maalmolens Herbold: wasinstallaties en maalmolens IBD: wikkeltechniek; LSF: wikkelaars Kuhne: vlakfolie, blaasfolie-, dieptrekfolie-, plaatinstallaties Munchy: regenereerextruders Plas-Mec: mengers en mixers Tijdens de beurs tonen wij samen met door ons vertegenwoordigde machinefabrieken de nieuwste ontwikkelingen ; continu roterende filtersystemen, meet en regeltechniek, MRS extrudertechniek, maalmolens. PLETTENBURG TECHNISCH BUREAU BV Bedrijvenstraat 3, 7641 AM WIERDEN Contact: René Dreierink; T +31 (0)546-572183 info@plettenburg.com; www.plettenburg.com

► kunststof & rubber # 8-9/2013

65


catalogus

POLYKEMI

stand 108

Over 40 year old Swedish company Polykemi is the biggest independent compounder in Scandinavia. Over 240 employees and 24 compounding lines enables supply of 50.000t per year to customers in Europe, Iran, South America and Asia (from our newest establishment - a production & sales subsidiary in Kunshan near Shanghai). Polykemi AB develops and manufactures a wide range of tailor-made thermoplastics compounds and blends, using most plastic polymers (PP, PA, PC, ABS, PBT ao). The group also consists of: Rondo Plast AB (1980) working with recycling of plastics regenerating & repelletizing and SCANFILL AB (2008) offering efficient and eco-friendly packaging solutions. POLYKEMI AB Bronsgatan 8, SE 271 21 YSTAD, Zweden Contact: Mr. Johan Sonesson; T +46 (0)411-17030 johan.sonesson@polykemi.se; www.polykemi.se

POLYMER TECHNOLOGY GROUP EINDHOVEN

stand 64

Polymer Technology Group Eindhoven BV (PTG/e) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van polymeren. Bij PTG/e kunt u terecht voor projecten die de gehele kennisketen op kunststofgebied omvatten, van monomeer tot eindproduct. PTG/e werkt met een uitgebreid netwerk van specialisten en consultants en beschikt over academisch geschoolde medewerkers. We hebben actuele en gedetailleerde kennis in huis op het gebied van synthese, verwerking en analyse. PTG is 100% dochter van de TU/e Holding en kan daardoor vrij opereren op de campus van de TU Eindhoven. PTG/e is door het Dutch Polymer Institute en AgentschapNL (MIT vouchers) erkend als kennisinstelling. POLYMER TECHNOLOGY GROUP EINDHOVEN BV Postbus 6284, 5600 HG EINDHOVEN Contact: Jan van den Oever; T +31 (0)40-7517676 info@ptgeindhoven.nl; www.ptgeindhoven.nl

POLYONE

stand 88

PolyOne Corporation (NYSE: POL), with 2009 annual revenues of approximately $2.1 billion, is a leading global provider of specialized polymer materials, services and solutions. Headquartered in Ohio, USA, PolyOne has operations in North America, South America, Europe, and Asia as well as joint ventures in North America and South America. PolyOne serves more than 10,000 customers across the globe and offers more than 35,000 polymer solutions. The company has more than 4,000 employees worldwide – located in more than 40 manufacturing and warehouse facilities, over a dozen labs and technical centers, and sales and service locations on four continents. POLYONE Maltakade 59, 3446 BC WOERDEN Contact: P. Nonnekens; T +31 (0)348-430360 paul.nonnekens@polyone.com; www.polyone.com

66

kunststof & rubber # 8-9/2013

PRIME POLYMERS

stand 3

Prime Polymers is officieel distributeur in de Benelux voor ExxonMobil Chemical, Borealis, Eni Versalis, Radici Plastics, Wiwax, Romira, ICO Polymers en Artenius. Zij vormt de schakel tussen de producent en kunststofverwerkers. Prime Polymers distribueert de volgende producten in de Benelux: • ExxonMobil Chemical: propeen-elastomeren, EPDM rubber, butyl, mPE, PP, LDPE, LLDPE, HDPE, EVA, EAA, Ionomer, (Bitumen) Modifiers en PE Wax. • Borealis: Metallocene plastomers • Eni Versalis: PS, SAN en ABS • Radici Plastics: PA6, PA6.6, industrieel nylon, POM en PBT • Wiwax: PE Wax • Romira Technische Kunststoffe: PPE/PA, PC/ABS/ASA compounds, transparant ABS • Ico Polymers: PE poeder • Artenius Italia: PETG PRIME POLYMERS BV Hoevestein 36f, 4903 SC OOSTERHOUT Contact: mw. B. Dreise; T +31 (0)162-491650 info@prime-polymers.com; www.prime-polymers.com

PROMATRIX

stand 226

Een unieke methode van Promatrix voor het produceren van hoogwaardig kunststof producten tegen gunstig tarief. De methode leent zich perfect voor producten van klein tot extra groot in kleine series. Alle kennis en kunde op het gebied van productontwikkeling, matrijzenbouw én het spuitgieten van kunststof producten is verenigd in één onderneming; Promatrix. PROMATRIX BV Nijverheidsbuurt 13c, 3474 LA ZEGVELD Contact: Jan-Willem Timmerman; T +31 (0)348-692055 jw.timmerman@promatrix.nl; www.promatrix.nl

PSG PLASTIC SERVICE

stand 81

PSG Plastic Service ontwikkelt, produceert en verkoopt al meer dan 50 jaar hotrunnersystemen voor het aanspuiten van kunststof producten. Van enkelvoudig tot 256-voudige systemen in vele variaties, altijd afgestemd op de specifieke wensen van de klant. Voor de verwerking van bijna alle gangbare kunststoffen van PP tot PEEK. Hotrunner-regelkasten voor de kunststofverwerkende industrie is onze andere productgroep. Meer dan 50 jaar ervaring met compleet eigen ontwikkeling, productie en verkoop. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij u met raad en daad van dienst zijn. PSG Plastic Service GmbH, SERVICE zit in onze naam!


PSG PLASTIC SERVICE GMBH Strandloper 9, 8532 BJ LEMMER Contact: Dré Schulte; T +31 (0)6-53292021 dschulte@psg-online.de; www.psg-online.de

PVT PRODUCENTEN VERENIGING THERMOPLASTEN

59

De PVT is de brancheorganisatie die de belangen behartigt van de Nederlandse kunststofbedrijven die thermoplasten verwerken. 1. Belangrijke activiteit binnen de PVT is kennisoverdracht. In samenwerking met partners (Syntens, DPI Value Centre, TNO) worden bijeenkomsten en workshops georganiseerd. 2. De PVT biedt aangesloten bedrijven goede mogelijkheden hun netwerk uit te breiden, door deel te nemen aan de kennis- en themabijeenkomsten, NRK activiteiten en het directeurendiner. 3. De PVT realiseert gemeenschappelijke praktische ondersteuning, zoals leveringsvoorwaarden en inkoopvoorwaarden, Arbocatalogus Thermoplasten en helpdesk REACH. 4. Samen met de NRK behartigt de PVT de belangen van alle kunststofverwerkende bedrijven in Nederland en Europa. PVT PRODUCENTEN VERENIGING THERMOPLASTEN Loire 150, 2491 AK DEN HAAG Contact: ir. Martin van Dord; T +31 (0)70-4440660 info@pvt.nl; www.pvt.nl

PYRASIED XTREME ACRYLIC

stand 217

PyraSied is groothandel en bewerker van kunststof met als specialiteit acrylaat, polycarbonaat en PETG voor optische en technische toepassingen. Naast het realiseren van creatieve en high tech bewerkingen, introduceren wij nieuwe materialen op de Nederlandse en Belgische markt. Dit jaar introduceren wij diverse technische Makrolon polycarbonaatplaten en een nieuwe generatie diffuserplaten in acrylaat en polycarbonaat die veel licht doorlaat en toch een goede spreiding geeft. De diffusercollectie bestaat uit platen die een variatie bieden in lichttransmissie, diffusiteit, dikte en materialen. PYRASIED XTREME ACRYLIC Apolloweg 26, 8938 AT LEEUWARDEN Contact: Sied Kooistra; T +31 (0)58-2150651 sales@pyrasied.nl; www.pyrasied.nl

Q QOLORTECH

blijkt uit onze referenties. Niet voor niets zijn inmiddels ruim 300 kunststofverwerkers in binnen- en buitenland een tevreden klant bij QolorTech! QOLORTECH Aalbosweg 26, 8171 MA VAASSEN Contact: Tim de Jong; T +31 (0)578-578619 t_s_dejong@qolortech.com; www.qolortech.nl

Q PLASTICS

stand 179

Q Plastics B.V. is uw partner in het optimaliseren van grondstofstromen in de kunststofindustrie. We leveren kunststoffen, direct uit voorraad en tegen gunstige condities. Ook zijn we afnemer van overtollige voorraden, uitvallen en restmaterialen. Deze verwerken we onder andere tot hoogwaardige compounds. Q PLASTICS BV Science Park 400, 1098 XH AMSTERDAM Contact: mw. Catelijne Schoots; T +31 (0)20-8884253 info@q-plastics.com; www.q-plastics.com

Q PLUS

stand 72

Q Plus BV is reeds 24 jaar importeur van Stäubli SA en mag worden beschouwd als de Stäubli vestiging in Nederland. Stäubli staat voor innovatie en kwaliteit en is fabrikant van matrijs wisselsystemen (magnetisch, hydraulisch en mechanisch), matrijshandlingssystemen (t.b.v. matrijsinvoer, -transport en -onderhoud) en producthandling systemen (robots en wisselsystemen). Daarnaast produceert men een zeer brede range snelkoppelingen in enkelvoudige en meervoudige uitvoering voor alle voorkomende aansluitingen voor koelwater, kerntrekkers, hotrunnerssystemen en elektra. Stäubli heeft een mondiaal netwerk en helpt kosten te reduceren door efficiëntie verbeteringen bij het spuitgieten, blowmolden, rotatie gieten vacuümvormen en andere kunststof gerelateerde productie technieken. Bezoek www.quick-mold-change.com voor een impressie. Q PLUS BV Kubus 200, 3364 DG SLIEDRECHT Contact: Ad van Zijl; T +31 (0)184-611533 verkoop@qplus.nl; www.qplus.nl

R RAFF PLASTICS

stand 15

Innovatieve kleuroplossingen voor klantspecifieke wensen met de beste performance! Over kleur raken wij nooit uitgepraat. Alweer ruim 25 jaar bedenkt QolorTech klantspecifieke oplossingen voor een nog beter resultaat. Eind jaren zeventig begonnen als gespecialiseerd handelshuis in pigmenten, pigmentpreparaten en hulpstoffen voor de industrie, nu inmiddels uitgegroeid tot een modern productiebedrijf waar naast kwaliteit ook service en flexibiliteit hoog in het vaandel staan. QolorTech ontwikkelt en produceert o.a. masterbatches voor de kunststofverwerkende industrie. En dat we dat goed doen

stand 68

RAFF Plastics, met vestigingen in Houthulst en Londerzeel, is dankzij zijn uitgebreide machinepark en dankzij de vakbekwaamheid van zijn medewerkers, in staat om een heel brede waaier van kunststoffen te verwerken: PP, HDPE, LDPE, PVC, PET, PVB, EVA, PS, PC en ABS. Naast onze recyclageactiviteiten behoort ook de aanlevering van prime en off grade materialen steeds tot onze mogelijkheden, zodat u bij RAFF Plastics terecht kunt voor het gehele gamma aan grondstoffen. RAFF PLASTICS NV Melanedreef 16b, B 8650 HOUTHULST, België Contact: mw. Caroline Van der Perre; T+32 (0)51610500 info@raffplastics.be; www.raffplastics.be ► kunststof & rubber # 8-9/2013

67


catalogus

RAMIX INJECTION MOULDS

stand 174

Ramix Injection Moulds combineert ruim 60 jaar ervaring met de laatste ontwikkelingen op het gebied van matrijzen. Dit betekent dat onze klanten altijd een betrouwbare matrijs krijgen geleverd volgens de modernste technieken. In de afgelopen 15 jaar hebben we ons gespecialiseerd in het construeren van matrijzen voor hoge temperatuur kunststoffen (procestemperaturen boven de 200ºC). Voor uw hoogwaardige matrijs voor PPSU, PPS, PVDF, PEI of vergelijkbare materialen is deze ervaring goud waard. We produceren perfecte matrijzen voor uw toepassing in de medische, constructie, installatie, elektro- of auto-markt. RAMIX INJECTION MOULDS Rollepaal 3, 7701 BR DEDEMSVAART Contact: mw. Marion van der Zande; T+31(0)523624598 info@ramix.nl; www.ramix.nl

REOBIJN

stand 102

Reobijn is opgericht in 1959 en gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van technische complexe kunststof spuitgietproducten en -componenten met een hoge toegevoegde waarde. In nauwe samenwerking met de klant worden door onze engineers volgens een projectmatige aanpak ideeën omgezet in concrete producten. De kwaliteit wordt bewaakt door de eigen kwaliteitsdienst. Reobijn is gespecialiseerd in het verwerken van vele soorten technische kunststoffen. Specialiteiten o.a.: 2K-spuitgieten, aanbrengen van PUR-afdichting, bedrukkingen, assemblage. Reobijn is o.a. actief in de volgende branches: elektrotechniek, sanitair- en medische industrie, luchtbehandelings- en verwarmingsindustrie, levensmiddelenindustrie, auto-industrie alsmede de industrie voor technische en huishoudelijke apparaten. REOBIJN BV Industriestraat 28, 7482 EZ HAAKSBERGEN Contact: P.B.W. de Reus; T +31 (0)53-5740404 p.dereus@reobijn.nl; www.reobijn.nl

RESINEX NETHERLANDS

stand 49

Resinex is een van Europa’s grootste distributeurs van kunststoffen, elastomeren, compounds en rubbers. Kwalitatief advies is onze grootste troef: van idee tot concept, van ontwerp tot ontwikkeling, onze commerciële en technische medewerkers bieden u de nodige ondersteuning bij elk project. Een team van specialisten zorgt voor het volledige logistieke proces vanuit het hoofdkantoor in Aren­ donk. Dit team staat voortdurend in contact met leveranciers en transporteurs om jaarlijk zo’n 500 kiloton op hun plaats van bestemming te krijgen. Bezoek onze website op www.resinex.nl voor een compleet overzicht van ons productenpakket. RESINEX NETHERLANDS BV Munsterstraat 12, 7418 EV DEVENTER Contact: Eric van Beijsterveldt; T +31 (0)570-677584 info@resinex.be; www.resinex.nl

DE RIDDER TDR

stand 160

De Ridder TDR is leverancier van: Voor Benelux: FANUC ROBOSHOT, volelektrische spuitgietmachines met sluitkracht van 15 tot 350 ton; FIEGE

68

kunststof & rubber # 8-9/2013

ELECTRONICS, hotrunnerstuurkasten; PROCESS CONTROL, gravimetrische batchmengers, continue mengers; MASS, transportbanden. Voor Belux: LABOTEK: Granulaattransport en droging; BOETHERM: tempereertoestellen (water tot 160°C, olie tot 350°C), transportbanden; GETECHA: maalmolens, takkenpikkers en lineaire robots; FRIGEL: tempereertoestellen, koelgroepen, drycoolers; BOSTON MATTHEWS: extruders en volgapparatuur; BOLDER AUTOMATION: doseertoestellen, automatisatie extrusielijnen; GROCHE TECHNIK: schroeven, cilinders voor alle merken. Onze service, De Ridder SRM (Benelux) in Best, telt 18 ervaren monteurs en heeft een magazijn voor wisselstukken. Alle info : www.ridder.net of www.ridderplastics.be DE RIDDER TDR BVBA Ninoofsesteenweg 244, B 1700 DILBEEK, België Contact: Tom Noens; T +32 (0)2-7628910 tdr@ridder.net; www.ridder.net; www.ridderplastics.be

RODEPA PLASTICS

stand 202

Rodepa Plastics is een jonge, dynamische onderneming gespecialiseerd in het recyclen en toeleveren van kunststoffen voor de kunststofverwerkende industrie. Als betrouwbare toeleverancier voor bedrijven die gerecyclede kunststoffen toepassen heeft Rodepa Plastics zich toegespitst op de recycling van LDPE, HDPE, PP en PS. Binnen Rodepa worden verschillende activiteiten uitgevoerd, namelijk vermalen en extruderen. De kracht van Rodepa Plastics is dat er veel soorten kunststoffen in veel verschijningsvormen (folie, kratten, bakjes, trays en overige spuitgiet- en extrusiedelen) verwerkt kunnen worden. Het maalgoed en regranulaat van Rodepa Plastics wordt door de klanten verwerkt tot nieuwe kunststofproducten, regranulaten of compounds. RODEPA PLASTICS BV Binnenhaven 136, 7547 BJ ENSCHEDE Contact: Mark Langenhof (+31 (0)6-10833101); +31 (0)53 - 4288829 m.langenhof@rodepaplastics.nl; www.rodepaplastics.nl

ROFFELSEN PLASTICS

stand 223

Roffelsen Plastics is een productiebedrijf met vestigingen in Nederland en Slowakije. Er wordt binnen het bedrijf gestreefd de gehele productieketen van haar producten te beheren. Dit komt tot uiting in het samenstellen van staalconstructies, het modificeren en produceren van granulaten, het vervaardigen van extrusiemallen, het extruderen van eindartikelen, en het verpakken naar klantwens. Roffelsen Plastics heeft vele jaren ervaring in het extruderen van zacht kunststof kabels, rondsnoer, waslijndraad en diverse klantspecifieke profielen. Deze producten worden gebruikt in de zeilmakerij, markiezen, meubelindustrie en bouw. ROFFELSEN PLASTICS Haverdijk 8, 5704 RC HELMOND Contact: Mark Roffelsen; T +31 (0)492-592800 mark@roffelsen.com; www.roffelsen.com

ROFIN-BAASEL BENELUX

stand 103

Met meer dan 2200 medewerkers wereldwijd is Rofin een vooraanstaand leverancier van industriële lasers en laser-


systemen voor de materiaalbewerking. Toepassingen voor onze lasers worden voornamelijk gevonden bij het markeren, lassen, snijden en structureren van o.a. kunststoffen en metalen. ROFIN-BAASEL BENELUX BV Edisonweg 52, 2952 AD ALBLASSERDAM Contact: Hans Matser; T +31 (0)78-6931037 info@rofin-baasel.nl; www.rofin.com

ROKATEC

stand 112

Rokatec: Partner voor ontwikkeling én productie. Eén partner voor zowel ontwikkelen als productie! Nieuws in 2013: • Rokatec wint prestigieuze prijs op PaperWold Messe met design en innovatief ontwerp papierpons. • Rokatec Machining & Assembly vergroot de productiecapaciteit in de machinefabriek naar 20 uur per dag om in de behoefte van CNC verspaning te voorzien. • Vestigingen in China en België - Korte communicatielijnen met zowel opdrachtgevers als productie is de basis voor een optimale samenwerking, korte doorlooptijden en waarborging van kwaliteit. Onze specialiteiten: Kennis van productietechnologieën toepassen in de engineeringfase; Denken vanuit belang opdrachtgever; Engineering en productie door één bedrijf; Combinaties van kunststof en metaal; Onze kracht is het slim toepassen van wereldwijde productietechnische kennis. ROKATEC BV Veldzigt 6, 3454 PW DE MEERN Contact: R.A.J. Kazius; T +31 (0)30-6666868 ronald.kazius@rokatec.com; www.rokatec.com

ROKOMA

stand 25

Rokoma B.V. is al meer dan 25 jaar leverancier van materialen en apparatuur voor de Technische Dienst van kunststof verwerkende bedrijven. Enkele vertegenwoordigingen zijn: Dynisco drukopnemers, Wema industriële verwarming, Xaloy schroeven, cilinders, zeefwisselaars, meltpompen etc. In de Rokoma webshop worden deze en vele andere materialen aangeboden. Het team van Rokoma komt graag bij u op bezoek om samen met u de juiste oplossingen te zoeken voor uw problemen. Met de expertise en ervaring die in de loop der jaren is opgebouwd, kan Rokoma B.V. een waardevolle partner voor u zijn!! ROKOMA BV Ambachtsweg 22, 5683 CD BEST Contact: G. Teeuwen; T +31 (0)40-2265655 gerd@rokoma.com; www.rokoma.com http://webshop.rokoma.com

ROTO-ART

stand 230

Roto-Art BV produceert klantspecifieke kunststof producten d.m.v. de rotatiegiettechniek. Met onze jarenlange ervaring én passie voor het rotatiegieten produceren wij producten voor verschillende branches o.a. verlichting, bloempotten, meubilair, vaten, scooterboxen etc. Het rotatiegieten van kunststoffen heeft vele voordelen; grote vormvrijheid, slagvaste en naadloze producten, eenvoudig gebruik van inserts, lage matrijskosten, ook kleine series mogelijk. Met onze gedegen kennis begeleiden wij onze klanten in hun product-

ontwikkeling. Ons moderne machinepark bestaat momenteel uit 10 machines. Onze dynamische organisatie, met korte lijnen, zorgt ervoor dat wij zeer flexibel kunnen produceren; zowel kleine als grotere series. Waar anderen stoppen, gaan wij verder! ROTO-ART BV Polluxstraat 4, 5047 RB TILBURG Contact: C. Oerlemans; T +31 (0)13-5799406 info@roto-art.nl; www.roto-art.nl

RP² REAL PARTS/RAPID PRODUCTION stand 7 RP² is gespecialiseerd in de vervaardiging van prototypes en kleine productieseries in kunststof en metaal. Door de combinatie van moderne Additive Manufact­uring technologie en ouderwets vakmanschap zijn wij in staat producten te vervaardigen met een zeer hoog kwaliteitsniveau. Wij werken voor vele verschillende klanten uit branches als elektronica, telecom, auto’s, consumentenartikelen, speelgoedindustrie, architectuur en kunst. Van fraai afgewerkte mock-ups tot compleet samengestelde eindproducten. RP² kan snel en flexibel op uw aanvragen reageren. Vooral in de ontwerpfase van nieuwe producten wordt dit door onze klanten zeer gewaardeerd. Bezoek onze stand en wij praten graag eens met u over wat wij voor u kunnen betekenen. RP² REAL PARTS / RAPID PRODUCTION Gouden Rijder 6, 4879 AW ETTEN-LEUR Contact: M. de Winter; T +31 (0)76-5089742 rp2@rp2.nl; www.rp2.nl

S L. SACCOL

stand 86

VEELZIJDIG IN SPUITGIETEN • 16 spuitgietmachines van 35 ton tot 440 ton • Spuitgewichten van 0,5g tot +/- 2 kg • Spuitgieten van technische producten in thermoplastische kunststoffen • Nabewerking, assemblage, omspuiten inzetstukken • Verwerking van al dan niet vezelversterkte materialen o.a. ABS, PS, PP, PC, PBT, PA, POM, PEI, …) • Ontwerp van producten en prototypes • Ontwerp en realisatie van matrijzen • Voor verschillende sectoren: o.a. Automobiel, Bouw, Tuinbouw, Bureautica, … • ISO9001 , ISO/TS 16949 L. SACCOL NV Bremheidelaan 12, B 2300 TURNHOUT, België Contact: mw. Hélène Saccol; T +32 (0)14-419128 hs@saccol.com; www.saccol.com

SCHOLZ BENELUX

stand 236

SCHOLZ BENELUX bedient diverse industrieën met hoogwaardige pigmenten van gerenommeerde producenten, biedt technische ondersteuning om tot de juiste pigmentkeuzes te komen en denkt mee in het optimaliseren van de productieprocessen van zijn klanten. Als exclusieve distributeur van LANXESS levert Scholz BAYFERROX anorganische pigmenten en COLORTHERM chroomoxide groenpigmenten. ► kunststof & rubber # 8-9/2013

69


catalogus

LANXESS produceert de BAYFERROX en COLORTHERM types op duurzame wijze. De pigmenten zijn van constante en stabiele kwaliteit en hebben zich in de afgelopen decennia bewezen in diverse industrieën. Daarnaast levert SCHOLZ BENELUX met titaandioxide van KRONOS een breed assortiment van hoogwaardige producten voor de toepassing kunststof. SCHOLZ BENELUX BV Nude 54d, 6702 DN WAGENINGEN Contact: mw. Sanne Bouw; T +31 (0)317-617044 info@scholz-benelux.com; www.scholz-benelux.com

SHIMADZU BENELUX

stand 182

Shimadzu is a world-leading manufacturer of Analytical and Testing Instruments. Shimadzu develops and manufactures innovative products for laboratories in Industry, Science and Governmental Institutions. Our Products lines include, among others: Analytical systems for Chromatography (HPLC, LCMS, GC, GCMS), spectroscopy (UV/VIS, FTIR, AAS), environmental analysis (TOC) and Material Testing Machines (Hardness, Capillary Rheometer, Tensile Testers). SHIMADZU BENELUX Australiëlaan 14, 5232 BB ‘S-HERTOGENBOSCH Contact: Marcel Bisschops; T +31 (0)73-6430320 marcel.bisschops@shimadzu.nl; www.shimadzu.nl

SICO D&E. SIMON

stand 146

SICO is producent van rubber en kunststoffen met een capaciteit van 120 persen en 275 werknemers in 4 vestigingen. Onze moderne hoofdvestiging en ontwikkelingscentrum staat in Steinau bij Frankfurt, tevens hebben wij productie in Tsjechië en Italië. Naast nagenoeg alle rubberkwaliteiten en kunststofkwaliteiten beschikken wij over een eigen matrijzenmakerij met onder meer de mogelijkheid tot vonk-eroderen. Dit betekent dat bemonsteringen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd. Wij zijn sinds 21.10.2004 in het bezit van het ISO / TS 16949 certificaat. Bedrijven zoals Porsche, BMW, Philips, VDO, VW, WOCO, Burgmann en Continental maken gebruik van onze diensten. SICO D&E. SIMON GMBH Karl Winnackerstrasse 10-12, D 36393 STEINAU A/D STRASSE, Duitsland Contact: Wim van Zijl; T +31 (0)182-349530 wimzijl.sicogroup@hccnet.nl; www.sico.de

SILEX

stand 115

Silex GmbH is a leading company in Germany for Silicone extrusion, development and customer specified production of tubes and profiles made of Silicone rubber. Products: Silicone tubes - sponge (foam) tubes - braided tubes (pressure tubes) - silicone profiles - sponge profiles, used in Automotive, Household appliances, Medical, Building & Construction, Electrical, Aerospace and many other industries worldwide. One of our specialties is co-extrusion, we do have in-house compound development and production as well as tool designing and construction. We are located in Herne (Ruhrgebiet) and employ 80 people. Silicone rubber offers a broad temperature range and has excellent UV and ozone resistance.

70

kunststof & rubber # 8-9/2013

SILEX GMBH Werderstrasse 53, D 44628 HERNE, Duitsland Contact: Herman Kleinepier; T +49 (0)2323-986440 info@silex-silikon.de; www.silex-silikon.de

SIMCO (NEDERLAND)

stand 111

Sinds 1946 is SIMCO, onderdeel van de wereldwijde ITWgroep, actief in Europa. Onze activiteiten zijn begonnen met de opkomst van kunststoffen in de textielindustrie. Vandaag de dag bieden we een compleet assortiment oplossingen voor de beheersing van statische elektriciteit, elektrostatisch opladen en baanreinigingstoepassingen in Europa, Afrika en het midden Oosten. We zijn werkzaam in velerlei sectoren, zoals de kunststof-, verpakkings-, converting en grafische industrie. Onze producten worden afgezet via een uitgebreid, deskundig agentennetwerk. SIMCO (NEDERLAND) BV Aalsvoort 74, 7241 MB LOCHEM Contact: Sjoerd Crezee; T +31 (0)573-288333 s.crezee@simco-ion.nl; www.simco-ion.nl

SIMONIS PLASTIC

stand 208

Simonis Plastic is a top level integrator in the field of thermoplastics injection molding. Established 40 years ago, it serves many industries including the automotive, aeronautics, industrial vehicles, medical, defense, food & beverage, rail, and electro-technics. Simonis provides production facilities in Belgium, China, Russia, and Romania which allows offering customers European level service, engineering, and quality with very attractive pricing to fit all levels of requirements, budgets, deliveries schedules, and technology complexity. At Simonis we offer customers a complete project management solution to meet all their part development needs, as well as any of the individual steps in the process: from Material selection, parts design and simulation, rapid prototyping, and tool manufacturing, to parts production, and any of many post production operations. SIMONIS PLASTIC Rue Bonne Fortune, 102, B 4430 ANS, België Contact: Mr. Fernando Fuentes; T +32 (0)4-2398842 info@simonis-plastic.be; www.simonis-plastic.be

SIRRIS

stand 191

Sirris is het collectief centrum van de Belgische technologische industrie. We helpen ondernemingen bij het invoeren van technologische innovaties. Op die manier kunnen zij hun concurrentiepositie op een duurzame manier versterken. Onze expertisedomeinen: overbrug de kloof tussen R&D en de markt, test innovaties uit in een industriële omgeving met de Application Labs. Bij Sirris ontwikkelen we kennis in eigen huis, en tevens houden we de vinger aan de pols voor ontwikkelingen elders in de wereld. Daardoor hebben jullie snel toegang tot diepgaande expertise in meer dan twintig domeinen. MATERIALS ENGENEERING - PRODUCTION TECHNOLOGY MECHATRONICS - ADDITIVE MANUFACTURING SOFTWARE ENGINEERING & ICT-TECHNOLOGIE COACHING SIRRIS Wetenschapspark 3, B 3590 DIEPENBEEK, België


Contact: mw. Hilde Krikor; T +32 (0)473-992129 philippe.brunain@sirris.be; www.sirris.be

SISE

stand 199

Opgericht in 1971 te Oyonnax (Frankrijk) ontwerpt, vervaardigt en distribueert S.I.S.E. een compleet gamma producten hoofdzakelijk bestemd voor de kunststof-spuitgietnijverheid. • Temperatuurregeling voor hotrunnermatrijzen: S.I.S.E. is een referentie van temperatuur regelaars en bewijst al meer dan 40 jaar een welverdiende reputatie voor innovatie, robuustheid en kwaliteit. • Sequentiële injectie-controle: Pionier van deze techniek, afficheert vandaag een positie van wereldleider met systemen in alle continenten. • Thermoregulatie door vloeistof: Breed bereik van 6-200 kW standaard, verdeeld over temperaturen van 95-160°C (water) en tot 350 °C (olie). • Werkplaatstoezicht Cyclades: S.I.S.E. realiseert sinds 1981 real-time toezichtsystemen voor productie. Cyclades laat opvolging van alle transacties toe. SISE Parc Industriel Sud, F 01100 OYANNAX, Frankrijk Contact: Jean-Michel Chapuis; T +33 (0)4-74773453 sise@sise.fr; www.sise.fr

SMI

stand 21

SMI is sinds de jaren ’90 actief in de technische, commerciële begeleiding en verkoop van masterbatches en compounds in de kunststofverwerkende industrie. Het uitgebreid gamma van masterbatches en compounds wordt aangeboden in de extrusie-, blow moulding- en spuitgietsector en is toepasbaar voor alle kunststoffen verwerkt in de thermoplastische industrie (polyolefinen, hoogwaardige technische kunststoffen en blends). SMI BVBA Derbystraat 37, B 9051 GENT, België Contact: mw. Marleen Van Roelenbosch T +32 (0)9-2202745; smi-mvr@skynet.be

SMIT TECHNISCH PLASTIC SPUITGIETWERK

stand 48

Smit-plastic heeft een in 40 jaar opgebouwde knowhow van spuitgietwerk, speciaal in hoogwaardige technische producten. Bedrijven als Vacuvin BV Delft, Gispen kantoormeubelen en de automobielindustrie zijn afnemers van SmitPlastics. Smit-Plastics kan spuitgieten tot 7500 gram shotgewicht. Een van onze specialiteiten is de combinatie van metaal en kunststof. Ook voor productontwikkeling kan U bij ons terecht. Uiteraard zijn wij ISO gecertificeerd. Wij leveren just in time dit is mogelijk door gebruik van eigen vervoersdienst. SMIT TECHNISCH PLASTIC SPUITGIETWERK BV Amperestraat 10, 4004 KB TIEL Contact: G. de Krieger; T +31 (0)344-673030 info@smit-plastics.com; www.smit-plastics.com

SOCEM INPACT

stand 39

Socem Inpact, makes part from Socem Group, a mold making company. Socem Inpact is responsible for the global

markets and at the same time possesses all the latest know-how in order to guarantee and support more challenging projects. Ranging from industrial design to product engineering through silicone molds, prototype molds and composite materials prototypes. Socem Inpact also invests in quality to ensure products reliability until its conclusion. At it spearheads the research and development in partnership with various technology centers, innovation is Inpact´s main principle. SOCEM INPACT, LDA Rua do Brejo 6, PT 2445-719 MARTINGANÇA, Portugal Contact: Mr. Carlos Novo / Mrs. Noelia Oliveira T +351 (0)244-009900; inpact@inpact.pt; www.inpact.pt

SONDERHOFF CHEMICALS

stand 156

The Sonderhoff group of companies, consisting of Sonderhoff Holding GmbH, Sonderhoff Chemicals GmbH, Sonderhoff Engineering GmbH and Sonderhoff Services GmbH with subsidiaries and representatives all over the world will exhibit at the Kunststoffen 2013 at booth 156. Sonderhoff Chemicals GmbH develops and produces chemical gasketing, potting and gluing systems based on polyurethane, silicone or PVC and markets them worldwide. Sonderhoff Engineering GmbH develops mixing and dosing machines and automation concepts according to the customers’ specifications, from stand-alone systems up to fullyautomated production lines, for gasketing, gluing and potting applications. Sonderhoff Services GmbH offers a complete range of services – from the production of individual sample parts, through pilot series and small batches, right up to series production on a production scale. SONDERHOFF CHEMICALS GMBH Richard-Byrd-Strasse 26, D 50829 KÖLN, Duitsland Contact: Mr. Carsten Broich; T +49 (0)221-95685281 c.broich@sonderhoff.com; www.sonderhoff.com

SPE-BENELUX

stand 60

The Society of Plastics Engineers (SPE) is een global society voor de kunststofprofessional. De missie van de SPE luidt: ‘...de promotie van wetenschappelijke en toegepaste kennis met betrekking tot kunststoffen’. We zijn een actieve vereniging en breed vertegenwoordigd in de gehele kunststofbranche. De met regelmaat terugkerende bijeenkomsten rondom allerlei thema’s biedt leden de gelegenheid relaties en kennis uit te bouwen. Een ideale aanvulling op het netwerk ► is de toegang tot de wereldwijde ledenlijst. Verder hebben kunststof & rubber # 8-9/2013

71


catalogus

leden gratis toegang tot de uitgebreide elektronische database en korting bij verschillende vakbladen en nog veel meer. De voordelen van een lidmaatschap? Kom eens praten op onze stand. SPE-BENELUX Aaltenseweg 91, 7091 EP DINXPERLO Contact: Edwin Hilgeholt; T +31 (0)315-231114 ehilgeholt@dahanan.eu; www.4spe.org

S-POINT

stand 160

S-point levert temperatuurregeling d.m.v. koelinstallaties, temperatuurregelunits en verwarmingselementen. De onder handen koelprojecten variëren in capaciteit van 1 tot 1200 KW en in temperatuur van -35 °C tot +35 °C. Individueel te leveren temperatuurregelunits hebben verwarmingscapaciteiten variërend 3 tot 300 KW in een temperatuurbereik tot ca. 230°C met het medium water en tot ca. 350°C met thermische olie. Voor grotere vermogens en specifieke vragen wordt eveneens maatwerk ontwikkeld, gebouwd en geïnstalleerd. Transportsystemen en materiaalbehandeling onderscheiden wij, vermaling, droging, kristallisatie en transport van granulaten, doseersystemen en transport van halffabrikaten en gerede producten. Als productiemachines worden extruders voor regranuleren, kabel, buis, profiel, folie en buiscoating geleverd. S-POINT BV Prisma 87, 3364 DJ SLIEDRECHT Contact: P.J.M. van Dinther; T +31 (0)184-413314 spoint@spointbv.nl; www.spointbv.nl

STAALVORM

stand 206

Staalvorm is gespecialiseerd in matrijzen voor de verpakkingsindustrie die zich onderscheiden door een stabiel matrijsontwerp wat resulteert in korte cyclustijden en minimaal onderhoud. Staalvorm spuitgietmatrijzen vinden hun weg in de volgende marktsegmenten: tuinbouwproducten, dunwandige producten, deksels en schroefdoppen. Staalvorm is een matrijzenmaker die naast de nieuwbouw van matrijzen ook gespecialiseerd is en ingericht is voor reparatie, onderhoud en aanpassingen van matrijzen. STAALVORM BV Bedrijfsterrein Ziedewij 15, 2991 LA BARENDRECHT Contact: Erik Post; T +31 (0)180-619351 info@staalvorm.nl; www.staalvorm.nl

STENDEN PRE

stand 62

Stenden PRE is een kennisknooppunt in Emmen op het gebied van duurzame kunststoffen met als doelstelling de gehele kennisketen te versterken. Stenden PRE is ontstaan uit een samenwerking tussen Stenden Hogeschool, Applied Polymer Innovations (API Institute) en Emmtec Services

72

kunststof & rubber # 8-9/2013

(NUON). Stenden PRE heeft als belangrijke doelen voor het versterken van de kennisketen: (1) de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven en publieke sector op het gebied van duurzame kunststoffen en kunststoftechnologie versterken; (2) door middel van de samenwerking tussen de bovengenoemde partijen wordt innovatie gestimuleerd en aangejaagd en (3) door middel van toegepast onderzoek versterken van het innovatievermogen van de kunststofsector. STENDEN PRE Van Schaikweg 94, 7811 KL EMMEN Contact: Dr. Jan Jager; T +31 (0)6-51081238 jan.jager@stenden.com; info@stenden.com www.stendenpre.com

STORK PLASTICS MACHINERY

stand 18

Stork Plastics Machinery B.V. is een Nederlandse producent van snelle en betrouwbare spuitgietmachines in de range van 1000 kN tot 24000 kN. Op de Kunst­stoffen 2013 zullen onze verkopers u informeren over de meest recente ontwikkelingen en een klein voorproefje geven over wat er op de K 2013 getoond zal worden. Natuurlijk zullen zij ook graag antwoord geven op al uw overige vragen, dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Wij hopen u te mogen ontvangen tijdens de Kunststoffen 2013 op standnummer 18 in de Beneluxhal. Het verkoopteam Benelux. STORK PLASTICS MACHINERY BV Alfred Marshallstraat 2, 7559 SE HENGELO (OV.) Contact: mw. Wilma de Vries; T +31 (0)74-2405000 sales@storkspm.com; www.storkspm.com

STUFA

stand 216

Advisering bij nieuw te ontwikkelen verwarmingstoepassingen of zoeken naar een oplossing voor een bestaand verwarmingsprobleem. Verkoop van verwarmingselementen, patroonelementen, inschroefelementen, vlakverwarmingen, regelapparatuur, controllers, alarmunits, wegopnemers, (smelt)drukopnemers, load cells, verwarmde slang. STUFA Beatrixlaan 7, 5443 AV HAPS Contact: mw. Gerrie Oreel; T +31 (0)485-350333 info@stufa.nl; www.stufa.nl

SURTECHNO

stand 189

Surtechno is gespecialiseerd in het herstellen, onderhouden en wijzigen van diverse types matrijzen. De afdeling Mould Service is uitgerust met een innovatief machinepark met diverse bewerkingsmachines, testpersen, uitgebreide lastoepassingen, CAD/CAM-afdeling en servicewagens. Een hefcapaciteit van 50 ton zorgt ervoor dat zo goed als iedere tool gehanteerd kan worden. Mould Service wordt sinds een 15-tal jaar ondersteund door de afdeling Surface Technology. Deze afdeling bezit expertise op het vlak van het aanbrengen en herstellen van texturen. Verder legt men zich toe op het oplossen van vloei- en/of lossingsproblemen door middel van oppervlaktebehandelingen. Surtechno biedt de klant totaalservice met de nadruk op mobiliteit en flexibiliteit. Een 30-tal vakkundige werknemers en een uniek machinepark maken van Surtechno een betrouwbare partner. SURTECHNO NV


Siberiëstraat 5, B 3900 OVERPELT, België Contact: Peter Vangansewinkel; T +32 (0)11-819180 peter.vangansewinkel@surtechno.be www.surtechno.be

SYNPRODO

stand 23

Synprodo in Wijchen, producent van EPS en EPP, is dé expert op het gebied van verpakkingen (zowel voor voedsel als voor de farmaceutische sector), technische producten voor de klimaatbeheersingssector en tuinbouwtoepassingen (trays). Als meest ervaren leverancier in West-Europa kunnen wij onze klanten telkens weer te verrassen met innovatieve oplossingen. Dankzij de modernste designfaciliteiten, zelf ontwikkelde materialen (ook biologisch afbreekbaar!), een ultramodern machinepark en meerdere professionele R&D afdelingen kunnen wij vrijwel elke wens vertalen in een perfect passend product. Zoals u van een leverancier van ons kaliber mag verwachten, hanteren wij hierbij de allerhoogste kwaliteitsnormen. SYNPRODO BV Postbus 3, 6600 AA WIJCHEN Contact: Peter de Bruijn; T +31 (0)24-6491911 info@synprodo.nl; www.synprodo.nl

SYNVENTIVE MOLDING SOLUTIONS

stand 181

Synventive Molding Solutions is de toonaangevende producent van hoogwaardige hotrunnersystemen voor de spuitgietindustrie. Synventive heeft wereldwijd meer dan 600 werknemers in dienst, produceert in Noord-Amerika, Europa en China en heeft eigen verkoopkantoren en agenten in 26 landen, waardoor het mogelijk is de klanten korte levertijden en lokale service en support te garanderen. In Nederland bestaat het team uit binnen- en buitendienstverkoop, engineering en service. Met het zeer uitgebreide standaard productenpakket van Synventive zijn vele toepassingen mogelijk, van zeer kleine kunststof onderdelen tot grote en complexe componenten. Synventive heeft meer dan 40 jaar ervaring in verschillende hotrunnertechnologieën. SYNVENTIVE MOLDING SOLUTIONS BV De Lind 21, 4841 KC PRINSENBEEK Contact: Michael Theuns; T +31 (0)76-5430886 mtheuns@synventive.com; www.synventive.com

T TAMPO TECHNIEK NEDERLAND

TAWI

stand 166

TAWI biedt zeer complete, ergonomische oplossingen voor alle hefproblemen. Onze producten zijn onder te verdelen in 6 hoofdgroepen, te weten: • VacuEasylift vacuüm-hefsystemen • VacuCobra vacuüm-hefsystemen • LYFTMAN LR railsystemen • PROTEMA elektrische hefwagens • TH80 frequentiegestuurde takels • TAWI-Grip, een volledig pneumatisch hefsysteem Of u veel of weinig ruimte heeft, TAWI vindt altijd een passende oplossing voor u! Gebruik onze jarenlange ervaring om te zien wat de beste toepassing bij u op het bedrijf met uw producten zal zijn. Door het gebruik van onze systemen wordt niet alleen de productiviteit verhoogd, maar worden ook de werkcondities aanzienlijk verbeterd. TAWI levert hoogwaardige kwaliteitsproducten tegen zeer concurrerende prijzen. TAWI BV Houtse Parallelweg 34-35, 5706 AB HELMOND Contact: Jean Pierre van Schijndel; T+31 (0)49-2523705 info@tawi.nl; www.tawi.nl

TECHNEX

stand 159

Technex is leverancier van apparatuur, technologie, software en systemen voor kwaliteitscontrole en procesoptimalisatie, voor ingangscontrole, spuitgietoptimalisatie en eindcontrole. Technex toont in Veldhoven o.a. de modulaire Priamus BlueLine apparatuur met Priamus FILL CONTROL regelsystemen voor zero-defect spuitgieten door volledig automatische regeling van de hotrunner en machine-instellingen zoals inspuitsnelheidsprofiel, smelttemperatuur, nadrukprofiel en matrijstemperatuur. Voor ingangscontrole, productcontrole en foutanalyse introduceert Technex een nieuwe Karg Melt Indexer, een Precisa vochtbalans, een Netzsch DSC, Chatillon krachtmeetapparatuur, Binder klimaatsimulatiekasten, Skyray XRF apparatuur voor RoHS en REACH controle, RDM verpakkingstesters en FASEP Fiber lengtebepaling in glasvezelgevulde kunststoffen. TECHNEX BV Industrieweg 35, 1521 NE WORMERVEER Contact: Loran Mak; T +31 (0)75-6474567 info@technex.nl; www.technex.nl

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT stand 204

Tampo Techniek Nederland b.v. is fabrikant van tampondrukapparatuur. Wij bouwen machines variërend van handmatige 1-kleurenmachines tot volledig geautomatiseerde custom-made lijnen. Daarnaast verkopen wij ook kleinformaat digitale flatbed UV inkjetprinters en leveren we alle aanverwante artikelen. TAMPO TECHNIEK NEDERLAND BV J.F. Kennedylaan 18, 5555 XD VALKENSWAARD Contact: F.A. Junier; T +31 (0)40-2014436 info@tampotechniek.com; www.tampotechniek.com

stand 57

Vanuit de TU Delft wordt een project voor de Climate KIC uitgevoerd. Dit project houdt het vormen van een gemeenschap rond een website in, waar men gemakkelijk en kosteloos kunststof bijproducten en reststromen kan aanbieden en kan vinden. Deze bijproducten en reststromen worden nog vrij vaak afgevoerd met het restafval, met name de kleinere partijen. De tijd die men moet besteden aan het vinden van een afnemer weegt namelijk niet op tegen de baten. Omdat de website (www.polyring.org) erg gemakkelijk in het gebruik is, is die moeite praktisch weggenomen. TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT MSE, 3mE, Mekelweg 2, 2628 CD DELFT Contact: ir. Jan-Henk Welink; T +31 (0)15-2789205 ► j.h.welink@tudelft.nl; www.kunststoffenproject.tudelft.nl kunststof & rubber # 8-9/2013

73


catalogus

TESA

stand 229

tesa is één van de grootste fabrikanten ter wereld van zelfklevende oplossingen voor de industrie. Dankzij onze technologie en onze gekwalificeerde werknemers, bieden we u een meerwaarde aan om uw processen en eindproducten te verbeteren. De hoge kwaliteit van de tesa tapes bieden uitstekende resultaten. Tijdens onze 125 jaar ervaring, hebben onze tapes zich bewezen in een uitgebreid assortiment van veeleisende toepassingen. TESA Stationsplein 3-1, 1211 EX HILVERSUM Contact: mw. Aurélie Maes; T +32 (0)2-5250826 aurelie.maes@tesa.com; www.tesa.nl

THERMO-CLEAN

stand 199

Thermo-Clean is één van de grotere spelers binnen de industriële reiniging, gespecialiseerd in het reinigen van machineonderdelen en hulpstukken vervuild met kunststoffen, oliën, lakken... Een over jaren opgebouwde know how, de juiste installaties, een onderbouwde werkstructuur en goed opgeleid personeel vormen de essentiële factoren om een perfecte reiniging binnen de afgesproken levertermijn te kunnen garanderen, uiteraard volgens de strengste milieu- en kwaliteitsnormen. De gebruikte methodes zijn uitermate geschikt voor het reinigen van warmtewisselaars, extruderschroeven, dies, filters, pijpleidingen maar ook van berubberde tanks, pomphuizen en elektromotoren… Thermo-Clean heeft verschillende productie-eenheden in Europa en is gecertificeerd volgens NBN-EN-ISO 9001:2008 & 14001:2004. THERMO-CLEAN NV Dellestraat 45, B 3550 HEUSDEN-ZOLDER, België Contact: Steven Daenen; T +32 (0)13-539060 info@thermoclean.com; www.thermoclean.com

THIELE & KOR PLASTICS MACHINERY stand 1

Thiele&Kor Plastics Machinery Thiele & Kor Plastics Machinery is een jong en dynamisch bedrijf met veel ervaring en gespecialiseerd in het leveren van diensten en producten voor de kunststofverwerkende industrie. Wij zijn totaalleverancier en hebben daartoe alle kennis en ervaring in huis om u van dienst te zijn. Wij zijn exclusief leverancier voor:

• Wanner-Technik: Maalmolens • Plasma: Schroeven, cilinders, slijtdelen en gebruikte machines. Tevens kunnen wij u voorzien van tempereerapparatuur. Onze servicedienst bestaat uit ervaren medewerkers, die voor u beschikbaar zijn voor service on call, onderhoud, inspecties, servicecontracten en revisiewerkzaamheden. THIELE & KOR PLASTICS MACHINERY BV Celsiusbaan 4a, 3439 NC NIEUWEGEIN Contact: mw. Christa Bruinink; T +31 (0)30-7111395 info@tkpm.eu; www.tkpm.eu

TICONA BENELUX

TIGRES DR. GERSTENBERG

74

kunststof & rubber # 8-9/2013

stand 180

Tigres Dr. Gerstenberg GmbH is gespecialiseerd in het ontwerpen en de productie van atmosferische plasma/coronaapparatuur. Deze apparaten worden gebruikt bij de voorbehandeling van kunststoffen om de hechtingseigenschappen te verbeteren voor navolgende productiestappen zoals lijmen, bedrukken, lakken. Met de verschillende basisconfiguraties (DBD-corona, verblazen corona, indirecte corona, plasmatoortsen BLASTER en DRAGON) is het mogelijk op de meest diverse eisen van de klanten in te spelen. Huurapparatuur, testinstallaties, samenwerking in de productontwikkeling horen tot de mogelijkheden. TIGRES DR. GERSTENBERG GMBH Mühlenstrasse 10-12, D 25462 RELLINGEN, Duitsland Contact: Mr. Timo Landahl; T +49 (0)4101-777888 tigres@tigres.de; www.tigres.de

TIMMERIJE

• Sumitomo Demag: Spuitgietmachines • Wemo Automation: Robots en toebehoren • Koch-Technik: Granulaatlogistiek en droging

stand 147

Ticona, onderdeel van Celanese Corporation, is één van ‘s werelds grootste producenten van engineering plastics. Het bedrijf heeft langdurige ervaring op het gebied van spuitgiet applicaties in key markets als automotive, elektronica, telecommunicatie, medische applicaties, etc. Ticona is marktleider voor een groot deel van haar kunststoffen. Materialen als Hostaform (POM), Fortron (PPS), Vectra LCP, Zenite (LCP), Celstran (LFT), GUR (UHMPE), Celanex (PBT), of Themx (PCT) zijn wereldwijd verkrijgbaar. Ticona is meer dan alleen producent van engineering plastics. Als producent is Ticona een partner voor de klant in project consulting, technische ondersteuning en materiaalontwikkeling. Nadere informatie kunt u vinden op www.ticona.com TICONA BENELUX Daalwijkdreef 25, 1103 AD AMSTERDAM-ZUIDOOST Contact: M. Hullekes; T +31 (0)20-3980166 rien.hullekes@ticona.nl; www.ticona.com

stand 38

Profiteer mee met het hoger level in plastics bij Timmerije. Als producent van klantspecifieke kunststof spuitgietproducten met ruim 100 medewerkers, een eigen engineer­ ingafdeling en gereedschapmakerij, hebben wij daarvoor volop geïnvesteerd. Kwaliteit leveren en meedenken met u als klant zit in het DNA van ons bedrijf. Op basis van een geïntegreerde professionele aanpak tussen product- en procesontwikkeling zetten wij ook dit jaar weer onze ruime kennis en ervaring in voor u slimme en duurzame oplossingen. Wij zien u graag op onze stand (nr. 38).


TSG GROUP

TIMMERIJE BV Schoolweg 29, 7161 PK NEEDE Contact: Frank Bruins; T +31 (0)545-283800 info@timmerije.nl; www.timmerije.nl

TIMMERS MACHINEBOUW

stand 165

De focus van uw organisatie ligt op het ontwikkelen en vermarkten van de producten. Met de groei van omzet ontstaan ook de kansen van kostenbesparing en effectiviteit verhoging. Wij hebben bewezen dat onze organisatie de kennis en ervaring heeft, om flexibel en kosten efficiënt productieprocessen te automatiseren. Leg ons uw uitdaging voor. Ons creatief denken en het constructief werkproces zal bijdragen aan uw doelstelling. TIMMERS MACHINEBOUW Galliërshof 2, 5349 BV OSS Contact: mw. D. Laurenssen; T +31 (0)412-405053 info@timmersmachinebouw.nl www.timmersmachinebouw.nl

TOOL-TEMP BENELUX

stand 25

De directie van Rokoma heeft samen met Tool-Temp AG het bedrijf Tool-Temp Benelux B.V. opgericht. Omdat Tool-Temp Benelux al snel een groot succes was, is besloten om in Best een nieuw (groter) pand te kopen. Daar staan een groot aantal veel toegepaste apparaten op voorraad en is uiteraard ook een groot pakket aan reservedelen opgeslagen om snel en efficiënt service te kunnen verlenen. Ook is de mogelijkheid aanwezig om in Best apparaten te testen en te repareren en reviseren. Tool-Temp AG bestaat dit jaar 40 jaar en om dat te vieren, hebben ze enkele apparaten gedurende het gehele jaar zéér scherp geprijsd. TOOL-TEMP BENELUX BV Ambachtsweg 22, 5683 CD BEST Contact: Gerd Teeuwen; T +31 (0)40-2266922 gerd@tool-temp-benelux.nl www.tool-temp-benelux.nl

TOSAF BENELUX

stand 45

TOSAF Benelux levert al kleurmasterbatches sinds 1983. Voor de polymeerindustrie in de Benelux is TOSAF al zo’n 30 jaar één van de toonaangevende spelers op de markt. Door gecombineerd onderzoek en ontwikkeling, samen met wereldwijde inkoopmogelijkheden kunnen wij onze klanten de vereiste kwaliteit bieden tegen concurrerende prijzen. Het is onze missie om onze klanten gemakkelijk te gebruiken producten te leveren met een optimale prijs-kwaliteit verhouding, welke voldoen aan de vereiste reguleringen. TOSAF Benelux BV is een DIN ISO 9001 en 14001 gecertificeerd bedrijf met meer dan 35 werknemers. TOSAF is één van de wereldleiders in kleurmasterbatch en polymeeradditieven voor de polymeer producerende industrie. TOSAF BENELUX BV Vincent Van Goghstraat 25, 5121 CK RIJEN Contact: mw. W. van der Bruggen; T +31 (0)161-221100 benelux@tosaf.nl; www.tosafbenelux.nl

stand 37

TSG Group ‘Van idee tot productie’ Als projectenorganisatie bieden wij als TSG Group technische oplossingen voor de markten consumer, auto’s, industry en medical door: Design, Engineering Projects, Residential Engineering. De TSG Group biedt als one-stopshoporganisatie een breed scala van diensten aan, waaronder conceptstudies, sterkteberekeningen, productontwikkeling, mechanische engineering en het leveren van industrialisatie-/design voorstellen plus de uitvoering daarvan. Daarnaast kunnen er functionele prototypes of eindproducten in onze eigen protoshop vervaardigd worden. Kernwoorden: decoratietechnieken voor metaal en plastic, engineering van (sub)modules en eind producten, professionele protoshop, massaproductie, laserlassen, titaniumbewerkingen, tooling, speciaalmachines, mechanische systemen, statische- en dynamische analyses. TSG GROUP Furkapas 8, 5624 MD EINDHOVEN Contact: J. van Lieshout; T +31 (0)40-2548222 c.degraaf@tsggroup.nl; www.tsggroup.nl

TUMAG

stand 4

TUMAG BVBA is een ISO9001-2008 gecertificeerde gereedschapmakerij gevestigd te Turnhout. Wij vervaardigen matrijzen en gereedschappen voor de kunststofverwerkende industrie. Daarnaast ontwikkelen en vervaardigen wij mechanische componenten voor de high tech industrie. Met een interne engineering, modern machinepark en eigen spuitgietmachines leveren wij klantspecifieke oplossingen in diverse marktgebieden, 2K-technologie is een van onze vele specialiteiten. Onze 200 ton 2K machine is uitgerust met robot, om voor onze klanten een volledige procesvrijgave te kunnen verrichten. Onze organisatie is er op ingericht om onze klanten vanaf het ontstaan van een idee tot aan de start van de massaproductie te kunnen ondersteunen. TUMAG BVBA Bremheidelaan 2, B 2300 TURNHOUT, België Contact: J. Schrama; T +32 (0)14-639856; +32(0)47-7062209 johan.schrama@tumag.be; www.tumag.be

U ULTRAPOLYMERS

stand 104

Ultrapolymers levert materialen voor alle marktsegmenten. Het uitgebreide leverprogramma omvat polyolefinen, engineering plastics, specialty compounds, industriële compounds en diverse duurzame oplossingen. Producenten die ► kunststof & rubber # 8-9/2013

75


catalogus

Ultrapolymers vertegenwoordigt zijn o.a. LyondellBasell, Sabic Innovative Plastics, Domo Engineering Plastics, Basf, Ascend en Solvay. Tevens levert Ultrapolymers compounds van Ravago Plastics, zowel prime als industriële kwaliteit. Ultrapolymers staat garant voor een excellente service en ondersteunt zijn klanten tijdens het gehele ontwikkeltraject tot en met de uiteindelijke verwerking. Op de Kunststoffenbeurs presenteert Ultrapolymers zijn actuele leverprogramma en worden de nieuwste ontwikkelingen getoond. Speciale aandacht is er voor oplossingen om metaal te vervangen door kunststof in de bouwindustrie. ULTRAPOLYMERS BV Galvanistraat 14-2, 6716 AE EDE Contact: Robert Gerressen; T +31 (0)318-641216 robert.gerressen@ultrapolymers.nl info@ultrapolymers.nl; www.ultrapolymers.com

V V.A.C. MACHINES

VANBERLO

stand 30

VDL Kunststoffen is specialist in het 2K-spuitgieten (tot 650 ton) en omspuiten van inserts en lagers. Zowel in design, engineering als productie wordt met de klant meegedacht in het bereiken van de laagste integrale kostprijs. Doordachte automatiseringen inclusief 100% kwaliteitscontrole en efficiency spelen hierin vaak een belangrijke rol. Flexibele oplossingen in inkoop en logistiek vormen een vanzelfsprekende schakel tussen leverancier, producent en klant. VDL KUNSTSTOFFEN BV Industrieweg 107, 5591 JL HEEZE Contact: Rick van Haren / Roel Noordhoek T +31 (0)40-2241160 info@vdlkunststoffen.com; verkoop@vdlkunststoffen.com www.vdlkunststoffen.com

VDL PARREE

stand 30

stand 12

V.A.C. Machines is gespecialiseerd in machines voor plaatbewerking en lasertechnologie. In België en Luxemburg vertegenwoordigen wij TRUMPF. Onze kwalitatieve producten en de nauwe samenwerking met onze klanten hebben ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot één van de grootste en sterkste machineleveranciers. De dienst na verkoop staat bij ons in het middelpunt, onze ambitie is om de snelste en best geschoolde service te kunnen leveren. V.A.C. MACHINES NV Kleine Pathoekeweg 13-15, B 8000 BRUGGE, België Contact: Karel Vincke; T +32 (0)50-315083 sales@vac-machines.be; www.vac-machines.be

stand 188

Our challenge is to realize the product dreams of our clients within the current market demands. Bridge the gap. Combining stakeholder strength with our strategic engineering and knowledge. It’s all about the finished product. A quality product that meets both technical and economical market standards. Throughout the years, we’ve come across a number of engineering and design challenges. Challenges we’ve gladly taken on and overcome. We can solve the most complex challenges with down-to-earth practicality. Using an integrated system approach. And staying in touch with the latest developments. Helping us to create game-changing innovations for our clients around the globe. VANBERLO Beemdstraat 29, 5653 MA EINDHOVEN Contact: Bas Berkhout; T +31 (0)40-2929090 b.berkhout@vanberlo.nl; www.vanberlo.nl

76

VDL KUNSTSTOFFEN

kunststof & rubber # 8-9/2013

VDL Parree is uw betrouwbare leverancier voor losse onderdelen, maar zeker ook uw hoogwaardige partner als systeemleverancier. De productie van zowel alle kunststof- als metaaldelen en eindassemblage vindt in eigen huis plaats. Naast alle logistieke voordelen die dit biedt, heeft u daar mee aan VDL Parree ook een zeer ervaren ontwikkelpartner. Service op het hoogste niveau evenals kwaliteitsborging, zorgen samen met het uitgebreide wereldwijde leveranciersnetwerk, voor een partner die werkelijk in staat is toegevoegde waarde te leveren. VDL Parree is in staat tegen de juiste kostprijs voor u te produceren, o.a. door middel van sterk geautomatiseerde productieprocessen. De grote toegevoegde waarde en het scherpe prijsniveau maken VDL Parree tot die systeemleverancier waarmee u de concurrentie de komende jaren ruimschoots aan kunt! VDL PARREE BV Postbus 6815, 5975 ZG SEVENUM Contact: mw. B. Weeber; T +31 (0)77-4677088 b.weeber@vdlparree.nl; www.vdlparree.com


VDL WIENTJES EMMEN

stand 30

Ontwikkeling, engineering en productie van hoogwaardige kunststof producten. Productietechnieken: spuitgieten van (vezelversterkte) thermoplasten tot 20.000 kN sluitkracht, gasinjectie, 2 componenten en inmould labelling. Warmpersen van thermoharders (polyester) en assemblage. Spiegellassen van kunststof producten. Producent van sheet moulding compound (SMC), een met glasvezel versterkt kunststof halffabricaat. VDL WIENTJES EMMEN BV Phileas Foggstraat 30, 7825 AK EMMEN Contact: J. Dallinga; T +31 (0)591-669666 info@vdlwientjesemmen.nl; www.vdlwientjesemmen.nl

VDL WIENTJES RODEN

stand 30

VDL Wientjes Roden ontwikkelt, produceert en assembleert in nauwe samenwerking met zijn opdrachtgevers thermoplastische kunststofproducten voor tal van afzetmarkten. In de ontwikkelfase worden er soms series van 1 stuks opgestart, terwijl in de productiefase vaak geproduceerd wordt in series van 50 tot 4.000 stuks. De producten zijn van klein naar groot, van eenvoudige tot complexe technische en zichtproducten te produceren. Onze medewerkers zijn zeer bekwaam en hebben zeer veel ervaring in het ontwikkelen en produceren van kunststofproducten. In het kort: thermoplastische kunststofproducten, eigen ontwikkelafdeling, vacuümvormen, verspaning, 5 assig CNC-(na)bewerking, lassen en lijmen, assemblage, systeemleverancier, flexibel, innovatief, oog voor het milieu, ISO 9001 en ISO 14001, UL Moulder. VDL WIENTJES RODEN BV Produktieweg 9, 9301 ZS RODEN Contact: C. Mulder; T +31 (0)50-5024811 info@vdlwientjesroden.nl; www.vdlwientjesroden.nl

VELOX BENELUX

stand 124

VELOX is een Europese distributeur van hoogwaardige grondstofspecialiteiten voor de kunststof-, rubber-, verf en coatingindustrie. We zijn met 195 werknemers vertegen-

woordigd in 18 landen en kunnen u een scala aan producten aanbieden voor diverse toepassingen. Door een nauwe samenwerking met onze leveranciers en wereldwijde sourcing, zijn we goed gepositioneerd om steeds veranderende behoeften van onze klanten te voldoen. Enkele voorbeelden: Lubrizol, GLS/PolyOne, Arkema, Pentac Polymer, SK Chemicals, Topas Advanced Polymers, Ineos, Asahi Kasei. Ontdek onze diensten op de Kunststoffen 2013. Wij nodigen u uit voor een bezoek aan stand 124. Velox Benelux - Specialities in motion www.velox.com VELOX BENELUX Meerpaal 14e, 4904 KT OOSTERHOUT Contact: Silvan de Spirt; T +31 (0)162-748020 info.nl@velox.com; www.velox.com

VERBI

stand 110

Al 30 jaar maakt Verbi in Helmond gereedschappen voor de kunststofverwerkende industrie. Met allround vakmensen en een modern machinepark worden spuitgietmatrijzen vervaardigd voor voornamelijk technische producten, waaronder ook 2K. Daarnaast maakt Verbi een compleet programma laboratoriummatrijzen, waarvan de snelwisselmatrijs volgens Iso/Campus inmiddels wereldwijd wordt ingezet. Op kunststoffen 2013 laat Verbi zien hoe samen met betrouwbare partner Doeko in zeer korte tijd een product wordt ontwikkeld en vervaardigd, van schetsontwerp tot eindproduct. Daarnaast introduceert Verbi VOS (Verbi Onderhoud en Service) een aparte direct response afdeling die zich volledig toelegt op plegen van onderhoud aan bestaande matrijzen. VERBI BV Weth. Van Nunenstraat 4, 5706 TK HELMOND Contact: Arjen Vos; T +31 (0)492-539614 info@verbi.com; www.verbi.com

VIAWARE

stand 238

Viaware is het bedrijf achter Focos, een SAAS-oplossing (Software as a Service) die specifiek is ontwikkeld ter ondersteuning van communicatie binnen de food-contactketen. Focos voorziet o.a. in het aanmaken en beheren van Documents of Compliance (DoC), beheer van supporting documents, worst case calculations, communicatie met klanten en leveranciers, specifiek voor verwerkers en toeleveranciers binnen de kunststofsector. Focos zorgt voor: • Verwerking en beheer van product- en grondstofdocumentatie; • Vereenvoudiging en begeleiding in het proces naar correcte Documents of Compliance; • Effectieve ketencommunicatie; • Kennisverwerving; • Communicatieplatform voor- en met relaties m.b.t. food contact documentatie. Daarnaast organiseren wij trainingen rond de food contact ► wetgevingen en workshops voor het werken met Focos. kunststof & rubber # 8-9/2013

77


catalogus

Tevens zorgt Viaware voor maatwerk voor klanten die Focos wensen te integreren bij hun bestaande business software. VIAWARE BV Tuindorpstraat 61, 7555 CS HENGELO Contact: Wim Jansen; T +31 (0)74-7600420 info@viaware.nl; www.focos.eu

VIBA

stand 116

Al meer dan 75 jaar is VIBA een autoriteit in de wereld van techniek. Wij maken van technische producten en oplossingen van meer dan 100 topmerken uit fabrieken over de hele wereld, maatwerk voor de afzetmarkten in de Benelux. Een breed en diep assortiment in bevestigingsoplossingen in de industrie en bouw, gespecialiseerde gereedschappen voor metaalbewerking en hoogwaardige meetapparatuur en meetgereedschappen, maar ook een compleet assortiment voor de professionele autowerkplaats, de luchtvaartindustrie en de tooling en composietenbranche. VIBA zorgt als provider voor het rendement van haar partners. Dat doen we traditioneel goed op een vernieuwende manier. Dynamiek in Techniek staat bij VIBA centraal. Innovatieve oplossingen naast beproefde technieken. VIBA NV Bleiswijkseweg 41, 2712 PB ZOETERMEER Contact: A.W.M. Romani; T +31 (0)79-3306748 romani@viba.nl; www.viba.nl

VKF VACUUMVORMTECHNIEK

stand 137

Ruim 25 jaar zijn wij wereldmarktleider op het gebied van kunststoffen met meer dan 700 medewerkers all over the world. Wij doen alles op het gebied van signing en winkelinrichting en hebben allerlei standaardproducten in een meer dan 1000 pagina’s dikke catalogus staan, per direct uit voorraad leverbaar. Daarnaast zijn wij producent op het gebied van metalen en aluminium producten. Ook kunnen wij uw producten voorzien van een opdruk, want wij bezitten ook een eigen drukkerij, waar we naast zeefdruk en tampondruk ook digitaal kunnen printen. Daarnaast bezitten wij een eigen spuitgiet- en VACUUMVORMBEDRIJF. Dus ALLES onder 1 dak. Wij helpen u graag! Vraag gratis onze catalogus aan of neem deze mee op de beurs! VKF VACUUMVORMTECHNIEK BV Akkermansbeekweg 7, 7061 ZA TERBORG Contact: H. Schreurs; T +31 (0)315-395820 verkoop@vkf-vacuumvormtechniek.nl www.vkf-vacuumvormtechniek.nl

78

kunststof & rubber # 8-9/2013

VK PRINT

stand 218

VK Print bedrukt alles Ongeacht vorm, materiaal, grootte of oplage. Van maatbeker tot emmer, van radiatorknop tot bidon en van winkelmandje tot alle mogelijke kunststof halffabricaten. Of het nu gaat om vlakke of ronde producten, materialen als ABS, PP, PC, POM of silicone: wij zijn door onze jarenlange ervaring in staat om al deze materialen te bedrukken. Wij beschikken over de modernste full-colour tamponprintmachines en een breed machinepark met rond- en vlakzeefdrukmachines. VK Print bedrukt het snel, goed en precies zoals u het voor ogen heeft. VK PRINT Holtmark 5, 7217 PP HARFSEN Contact: H. Damen; T +31 (0)573-432199 h.damen@vkprint.nl; www.vkprint.nl

VMT PRODUCTS

stand 84

VMT Products is een internationale, industriële onderneming die zich toelegt op engineering, productie en verkoop van technische halffabrikaten en eindproducten, gebaseerd op de kunststoftechnologie. Als één van de weinige ondernemingen bieden wij een compleet pakket kunststofproducten. Onze afdelingen en mogelijkheden: • Engineering: cadcam product (3D), werktekenen matrijzen • Gereedschap-/modelmakerij: aluminium matrijzen, stalen matrijzen, rotatiegietmatrijzen • Rotatiegieten: PE, PP, inserts meevormen • Spuitgieten: Lagedruk (TSG), Hogedruk, Silicone/TPE • Polyurethaan: Integraal hardschuim, spraytechniek • Lakkerij: 2-K lakken: watergedragen lakken, soft-touch, EMC-shielding, nikkelcoating, kopercoating VMT PRODUCTS BV Europaweg 28, 8181 BH HEERDE Contact: J.J.M. Lammers; T +31 (0)578-692700 info@vmt-products.nl; www.vmt-products.nl

VRT

stand 17

Venture Rapid Technologies heeft zich gespecialiseerd in het leveren van professionele prototypes en kleine series. Kleine series leveren wij middels rapid manufacturing, siliconenmatrijzen alsook middels spuitgieten in diverse kunststoffen. Onze kennis en ervaring in productietechnieken maken dat wij u kunnen adviseren hoe u op een efficiënte wijze kunt beschikken over de producten die u wenst. Kortom VRT adviseert, ontwerpt en levert producten volgens uw specifieke wensen. VRT BV Ambachtsweg 4, 5683 CD BEST Contact: mw. Joyce Jaggan; T +31 (0)499-330774 info@vrt.nl; www.vrt.nl

W WATERLINQ

stand 66

Waterlinq is een professionele en flexibele organisatie die gespecialiseerd is in industriële waterbehandeling. Wij leveren hoogwaardige waterbehandelingsproducten en spui/


doseersystemen voor open systemen zoals koeltorens en voor gesloten koelsystemen t.b.v. machine- en matrijskoeling. Waterlinq is actief in vele branches maar ook specifiek in de kunststofverwerkende industrie. Het behandelen van koel- en tempereerwater is maatwerk, met het behoud en de bedrijfszekerheid van uw machines en matrijzen als doel. Toch biedt Waterlinq dit maatwerk aan tegen zeer scherpe prijzen. Onze constante inspanning op het gebied van productontwikkeling en efficiency maakt het dat wij onze waterbehandelingsproducten zeer concurrerend kunnen aanbieden. WATERLINQ BV Angelenweg 165e, 5349 TG OSS Contact: Reyer Kastelijn; T +31 (0)412-820228 info@waterlinq.nl; www.waterlinq.nl

WELL DESIGN

stand 71

WeLL Design is een innovatie en ontwerpbureau, dat nieuwe mogelijkheden creëert voor waardevolle zakelijke oplossingen door te innoveren, het creëren en realiseren van nieuwe concepten en producten met behulp van een human-centred design aanpak. WE LOVE TO CHALLENGE THE NOW BY IMAGINGING TOMORROW, BELIEVING that strong business is the result of meaningful and smart solutions. FEEDING our passion with tomorrow’s trends, market insights, new technology and your business need. SEARCHING for that one solution that will make the difference. CREATING new options with cross over innovation, experts, end users, methods, tools. REALISING valuable business together WITH YOU. WELL DESIGN Nijverheidsweg 16w, 3534 AM UTRECHT Contact: Rob Willemsen; T +31 (0)6-51584370 rob.willemsen@welldesign.com; www.welldesign.com

WICRO PLASTICS

stand 114

Wicro Plastics is een spuitgietbedrijf dat in 60 jaar tijd is uitgegroeid tot een internationaal georiënteerde system supplier. Onze kernactiviteit is het spuitgieten van thermoplastische kunststoffen en het leveren van de bijbehorende matrijzen, daarnaast verzorgen wij het totale traject van inkooponderdelen tot en met de assemblage van complete systemen. Dit alles kunnen we onder één dak aanbieden. Efficiency, flexibiliteit en deskundigheid staan bij ons hoog in het vaandel. Aan de hand van deze speerpunten zijn we in staat om kwalitatief hoogwaardige producten te leveren. Wicro Plastics levert aan een breed scala van bedrijfstakken met elk haar eigen eisenpakket, zoals automobiel, techniek, meubelbranche alsook de kinderproductensector. WICRO PLASTICS BV Karreweg-Noord 47-49, 5995 MG KESSEL LB Contact: mw. Carolien Janssen; T +31 (0)77-4621216 c.janssen@wicro.nl; www.wicro.nl

WILL & CO

stand 79

Naast grondstoffen voor de Chemische, Verf & Coating, Lijm, Levensmiddelen, Farmaceutische en Cosmetica indus-

trie, levert Will & Co een breed gamma aan technisch hoogwaardige kunststoffen en additieven. Daarnaast bieden wij onze klanten actieve ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Dit betekent dat wij bij kunststofverwerkers een actieve rol spelen vanaf de ontwerp- en ontwikkelingsfase tot en met de serieproductie en hulp bieden bij productieproces en trouble shooting. Voor polymeerproducenten en compoundeurs zijn wij een aanspreekpunt voor de vele mogelijkheden met functionele additieven en bieden ondersteuning bij de receptuurontwikkelingen. Test de kennis en creativiteit van onze mensen! WILL & CO BV Dellaertlaan 24, 1171 HG BADHOEVEDORP Contact: Jacques van Lindonk / Jorg Heeringa / Epco Blessing; T +31 (0)20-6597501 info@will-co.nl; www.will-co.nl

WILMOD HEATING & SYSTEMS

stand 76

Wilmod Heating & Systems kenmerkt zich als een dynamische, flexibele en ervaren leverancier. Met een keuze uit een breed assortiment op het gebied van verwarmingssystemen, infraroodtechniek en temperatuurregelapparatuur leveren wij klantspecifieke oplossingen. Wilmod Heating & Systems is ‘sneller, beter en completer’ door onze mogelijkheden van quickservice voor patroon- en verwarmingselementen en Elstein infraroodstralers. Tijdens de Kunststoffen 2013 willen wij u, naast ons ruime assortiment aan overige randapparatuur, extra attenderen op onze mogelijkheden tot klantspecifieke oplossingen betreffende infraroodtechniek. Verder stellen wij graag onze TQS Quartz Starlers aan u voor, waarvan wij de vertegenwoordiging voor de Benelux hebben verkregen. WILMOD HEATING & SYSTEMS Industrieweg 10, 2712 LB ZOETERMEER Contact: Gerrit Rensink; T +31 (0)79-3461919 info@wilmod.nl; www.wilmod.nl

HOGESCHOOL WINDESHEIM, LECTORAAT KUNSTSTOFTECHNOLOGIE stand 63 Het lectoraat Kunststoftechnologie heeft als doel het hoger onderwijs in kunststoffen te bevorderen. Dat gebeurt onder meer door onderwijs te geven, onderzoek te doen en projecten op te zetten. Het lectoraat doet vooral toepassingsgericht onderzoek naar de verwerking en het gebruik van kunststoffen en composietmaterialen. Duurzaamheid en mens- en milieugericht denken, staan hierbij centraal. HOGESCHOOL WINDESHEIM, LECTORAAT KUNSTSTOFTECHNOLOGIE Campus 2-6, 8000 GB ZWOLLE Contact: mw. Miriam van Schaick; T +31 (0)88-4698017 my.van.schaik@windesheim.nl www.windesheim.nl/onderzoek/onderzoeksthemas/technologie/kunststoftechnologie/

GEREEDSCHAPMAKERIJ WINTERS stand 227 Op de beurs worden diverse producten getoond die vervaar► digd worden met door ons gemaakte spuitgietmatrijzen. kunststof & rubber # 8-9/2013

79


catalogus

• O.a. omspuiten van sensoren en metalen delen (onbemand). • Diverse thermoharde producten, uitschroefproducten (vroegere bakeliet) • Polyester producten, ter vervanging van aluminium onderdelen onder de motorkap (BMC) materiaal. • Meercomponenten producten. • Rubber producten. • Voorbeelden van 5-assig simultaan frezen. • We hebben ook de mogelijkheid tot proefspuiten, evt. aanloopseries. • Keramiek onderdelen, vervaardigd met door ons gemaakte matrijzen. • Ben zelf persoonlijk (Dhr. Ernest Winters) aanwezig om de reden van ons bestaan toe te lichten. GEREEDSCHAPMAKERIJ WINTERS BVBA Europalaan 7, B 3900 OVERPELT, België Contact: Ernest Winters; T +32 (0)11-649486 Info@Matrijzen-Winters.be; www.Matrijzen-Winters.be

WITTENBURG

stand 20

Wittenburg/Witcom Partner in TPE, medical & food compounds Wittenburg is uw betrouwbare partner in thermoplastische elastomeren (TPE) voor o.a. medische en voedselgerelateerde toepassingen. Wittenburg is gespecialiseerd in het ontwikkelen van maatwerk TPE-oplossingen, in nauwe samenwerking met de relaties. Wittenburg beschikt over de vereiste kwaliteitssystemen en speciale productiefaciliteiten om de productie en het testen van materialen te ondersteunen voor de high-end en gereglementeerde markten. Witcom Engineering Plastics, het zusterbedrijf, is gespecialiseerd in ontwikkeling en productie van hoogwaardige engineering plastic compounds voor: auto & transport, luchtvaart-, elektriciteit & elektronica, industriële, medische- en consumptieproducten. Polymeren voorzien van vezelversterkingen zoals glas, koolstof en aramide. Functionele toevoegingen zoals PTFE/siliconen/grafiet/geleidende koolstof. WITTENBURG BV Productieweg 12, 3899 AK ZEEWOLDE Contact: Han van den Brink; T +31 (0)36-2000301 hb@wittenburgbv.nl; www.wittenburgbv.nl

WITTMANN BATTENFELD BENELUX stand 148 Wittmann Battenfeld is de enige leverancier die zowel de spuitgietmachine als de randapparatuur kan leveren als een turnkey project en dit onder eigen beheer. De spuitgietmachines zijn leverbaar vanaf een sluitkracht van 5 ton tot en met 1600 ton. Deze zijn leverbaar met servohydrauliek of als hybride machine, wat het energieverbruik ten goede komt voor de spuitgieter. WITTMANN BATTENFELD BENELUX NV Nieuwlandlaan 1a, B 3200 AARSCHOT, België Contact: Michel Van der Motten; T +32 (0)16-551180 michel.vandermotten@wittmann-group.be www.wittmann-group.com

80

kunststof & rubber # 8-9/2013

W&R PLASTICS

stand 98

W&R Plastics heeft zich vanaf zijn oprichting in 1983 ontwikkeld tot gerenommeerd leverancier van hoogwaardige kleurmasterbatches, additiefmasterbatches, mineraal gevulde compounds en geleidende compounds voor de kunststofverwerkende industrie. Wij leveren toegevoegde waarde in de producten en het proces van onze klanten door te voorzien in kwaliteit en service. W&R PLASTICS BV Jean Monnetpark 73, 7336 BB APELDOORN Contact: M.C. Schonk; T +31 (0)55-5335224 info@wenrplastics.nl; www.wenrplastics.nl

Z ZEISS

stand 106

ZEISS is wereldwijd een toonaangevende leverancier van microscopen, CNC-coördinatenmeetmachines (CMM’s), en biedt totaaloplossingen voor 3D-meet­techniek en materiaalmicroscopie in meetkamers en productieomgevingen. Door de combinatie van 3D-meetmachines zoals de ZEISS METROTOM 800 en materiaalmicroscopen zoals de ZEISS STEMI 2000 is het mogelijk om ZEISS-kwaliteit te garanderen in uw complete QA/QC-proces. Betrouwbare, hoogwaardige meettechniek bestaat voornamelijk uit de juiste meetmachine, goed ontworpen software en klantenservice en support. Bij ZEISS werken deze elementen in perfecte harmonie samen. Wij zijn uw leverancier van totaaloplossingen bij kwaliteitscontrole. ZEISS Trapezium 300, 3364 DL SLIEDRECHT Contact: K. Gerritsen; T +31 (0)184-433551 info.nl@zeiss.com; www.zeiss.nl


Constructeursdag Constructeursdag

OUTSIDE THE BOX ONTWERPEN Constructeursdag OUTSIDE OUTSIDE THE THE BOX BOX ONTWERPEN ONTWERPEN POWERED BY

Constructeur Constructeur Constructeur POWERED BY POWERED BY

NOVEMBER 2013 OUTSIDE19THE BOX ONTWERPEN LOCATIE DE FABRIQUE IN MAARSSEN

Vanwege succes weer het thema voor Constructeursdag 2013 Constructeur Vanwege Vanwege succes succes weer weer het het thema thema voor voor Constructeursdag Constructeursdag 2013 2013 POWERED BY

UITGEDAAGD Vanwege DOOR TOPSPREKERS succes weer het thema voor Constructeursdag 2013 BEOORDELING Topsprekers met passie voor hun vak dagen u weer uit gebruik te BEOORDELING maken van nieuwe technologieën op aanpalende vakgebieden. BEOORDELING CONSTRUCTEURSDAG 2012 Het programma is nog volop in ontwikkeling. Zeker is dat het weer een inspirerende dag wordt.

AL VASTGELEGDE SPREKERS Prof. Adriaan Beukers, TU Delft Ontwerpen van lichtgewicht constructies Daan Kersten, Additive Industries en Philippe Reinders Folmer, Renishaw Benelux Trends in additive manufacturing: re-engineering van ontwerpen voor 3D printing, 3D metaalprinten Ir. Sjef van Gastel, Assembleon Het ontwerpen van duurzame machines: ontwerptips voor het reduceren van energieverbruik energie van machines Prof. Rudolf Kriens, Rudolf Kriens Consulting Productontwikkeling anno 2013/2014: de veranderende rol van de constructeur

BEOORDELING ‘Door opzet, kennis en enthousiasme was het een waardevolle en prettige dag, waarmee ik zeker mijn voordeel kan doen’ ‘Technische aspecten met goede onderbouwingen op hoog niveau. Fijne sprekers om naar te luisteren’ ‘Boven verwachting, goede sprekers, strak georganiseerd’

q q 75% van de deelnemers bezocht het event om q q q inspiratie op te doen q Volgens 90% van de bezoekers voldeed het q q q event (ruim) aan de verwachtingen 92% heeft aangegeven de Constructeursdag q q q 2013 te bezoeken

EEN DAG VOL INSPIRATIE EN VERRASSING. MET TOONAANGEVENDE SPREKERS, MARKTPARTIJEN EN COLLEGA’S. MELD NUALVAST ALVASTAAN AANENEN WEES GEGARANDEERD VANPLAATS! EEN PLAATS! MELD UU NU WEES GEGARANDEERD VAN EEN MELD U NU ALVAST AAN EN WEES GEGARANDEERD VAN ENGINEERSONLINE.NL/CONSTRUCTEURSDAG MELD U NUENGINEERSONLINE.NL/CONSTRUCTEURSDAG ALVAST AAN EN WEES GEGARANDEERD VAN EEN EEN PLAATS! PLAATS! ENGINEERSONLINE.NL/CONSTRUCTEURSDAG ENGINEERSONLINE.NL/CONSTRUCTEURSDAG SPONSORED BY:

Constructeur Constructeur POWERED BY:

Constructeur Constructeur

constructeur met logo's NIEUW.indd 1

19-08-2013 13:00:00


catalogus

I

S C I T S A L P H N TO U C H W I T

OUR PARTNERS

ALBIS BENELUX B.V. Paardeweide 2 • NL - 4824 EH Breda Tel: +31/(0)76/54 33 800 • Fax: +31/(0)76/54 26 700 albisbenelux@albis.com • www.albis.com 82 kunststof & rubber # 8-9/2013


Elektrische scooter Monocoque van vlas en natuurlijke hars

NPSP Composieten heeft in nauwe samenwerking met diverse partners de duurzaamste scooter ter wereld ontwikkeld. Het consortium bouwde een elektrische scooter met een volledig dragende constructie van bio-composiet materiaal Nabasco.

D

e constructie van de scooter, de zogeheten monocoque, is gemaakt van composiet op basis van Nederlands vlas en van natuurlijke harsen. Het is voor het eerst dat een vervoersmiddel gemaakt van deze veelbelovende en duurzame materialen op de markt komt. Aan het project werkten twaaf bedrijven, 56 studenten, elf docenten en twintig professionals mee.

Productiemethode De afgelopen twee jaar is de bio-composiet monocoque getest in het Inholland ComposietenLab en is de beste productiemethode vastgesteld. Gelijktijdig is op basis van doelgroeponderzoek het design van de scooter bepaald, waardoor deze nu direct klaar is voor de verkoop onder de naam Be.e. Een conventioneel, metalen frame voor scooters bestaat uit meer dan honderd onderdelen en veertien kunststof kappen. Dat wordt in de Be.e vervangen door één body. Met deze innovatie wordt de deur geopend naar toepassing van hoogwaardig bio-composiet in alle vervoersmiddelen. Ter illustratie: als alle auto’s in Nederland een dragende constructie van bio-composiet zouden krijgen, dan levert dat door gewichtsverlaging een CO2reductie op van 1,08 miljoen ton. Dit is 8,5% van de doelstelling om tussen 1990 en 2012 de CO2-uitstoot in Nederland met 13 miljoen ton te verminderen. De bio-based scooter is volgens NPSP Composieten een bewijs dat bio-based composieten tot zwaar belastbare producten kunnen worden verwerkt. Deze materialen zijn daarmee én high tech én goed toe te passen in sustainable design.

Duurzaam verkoopconcept Van.Eko is een start-up die de Be.e gaat vermarkten vanuit een innovatief circulair business model. De Be.e zal aangeboden worden in een Kilometer-Bundel

abonnementsvorm. Dit houdt in dat gebruikers maandelijks een KM-Bundel kunnen aanschaffen bij Van. Eko. In ruil daarvoor kan de abonnementhouder zijn of haar ingekochte kilometers verbruiken op de Be.e, die eigendom blijft van Van.Eko.

Markt Vier afstudeerders van het Inholland Lectoraat CBRD (Cross-media, Brand, Reputation and Design Management hebben potentiële markten in kaart gebracht. horen zijn vrijheid, comfort en veiligheid. Het onderzoek resulteerde in een concreet designadvies, namelijk de bio-based monocoque, vormgeven als een totaalvolume, met prototypische scooter kenmerken (riant zitten en twee voeten naast elkaar op een vlakke treeplank). Willem Böttger - NPSP Composieten B.V.

www.npsp.nl

Partners

De partners voor de ontwikkeling van de scooter zijn: elektrische scooter fabrikant Van.Eko, vlasleverancier Van de Bilt Zaden en Vlas, malproducent Modec, harsleverancier Euroresins, harsontwikkelaar DSM, hennepleverancier HempFlax, elektronicaontwikkelaar Betronic, engineer Co.En en ontwerpbureau Waarmakers, spuiterij Ton de Rooij, Qwic en Hogeschool Inholland vanuit diverse vakgebieden. De ontwikkeling van de bio-scooter is ondersteund vanuit een RAAK-project van de Stichting Innovatie Alliantie (SIA).

kunststof & rubber # 8-9/2013

83


BRANCHE

Flanders’ PlasticVision

Katalysator voor de kunststof- en rubberverwerkende industrie in Vlaanderen De kunststof- en rubberverwerkende industrie in Vlaanderen is op vandaag een zeer performante sector met een werkgelegenheid van meer dan 18.000 personen, een omzet van € 6 miljard en een exportgraad van 75%. Kenmerkend voor de sector is dat deze is opgebouwd uit enkele grote ondernemingen en een groot aantal kmo’s. Als we de concurrentiepositie van deze sector bekijken, kunnen we stellen dat de bedrijven uit onze regio vandaag voor enkele grote uitdagingen staan als gevolg van business- en technologietrends. Een aantal voorbeelden zijn de steeds kortere levenscycli van producten, de toenemende concurrentie uit het Verre Oosten, de milieuproblematiek, enz.

F

landers’ PlasticVision, Innovative Cluster (FPV IC) Flanders’ PlasticVision, Innovative Cluster (FPV IC) is de competentiepool die de Vlaamse kunststof- en rubberverwerkende industrie wil stimuleren om meer samen te werken en de Vlaamse kunststofsector concurrentieel te houden ten opzichte van de buitenlandse kunststofmarkten. FPV IC is tevens het platform voor kennisuitwisseling tussen de kunststofindustrie en onderzoekswereld in de zin dat ze nieuwe onderzoeksthema’s definieert die innovatie in de sector mogelijk moet maken. FPV IC is de brug tussen de theorie, het labo en de productie van innovaties in verband met kunststoffen en rubbers. Kmo’s uit de kunststofsector kunnen bij deze kunststofcluster terecht voor informatie over innovaties, technologisch advies en partnering voor specifieke onderzoeksprojecten rond kennisopbouw. FPV IC heeft als uitdagingen: •e en open en laagdrempelige kennisbron worden voor ondernemingen en partnerorganisaties •h et ondersteunen en stimuleren van innovatie op het vlak van producten en processen bij de Vlaamse kunststof- en rubberverwerkers •h et opzetten van een dynamische samenwerking tussen kennisinstellingen en industrie •h et faciliteren van samenwerking tussen KMO’s onderling in een geest van open innovatie met als doel het creëren van sterkere regionale clusters Dit zou finaal moeten leiden tot een gewaarborgde en duurzaam verbeterde competitiviteit, een gereduceerde time-to-market en een verhoogde marktpenetratie van onze kunststof- en rubberverwerkende bedrijven door het introduceren van technologische innovaties.

FPV VKC: Flanders’ PlasticVision, Vlaams Kunststofcentrum Voor de kunststofverwerkers en kunststofgebruikers die nood hebben aan technologische oplossingen en hands-on ondersteuning zijn onze kennis, ons labo, onze process hall en onze opleidingsfaciliteiten een

84

kunststof & rubber # 8-9/2013

Opleidingen over kunststof op maat van uw bedrijf.

absolute meerwaarde omdat FPV VKC binnen een industrieel, individueel, operationeel en confidentieel kader een oplossing kan bieden voor elk kunststof gerelateerd probleem. Dankzij een integrale kijk op kunststoffen en de bijhorende productieprocessen en –technologieën is FPV VKC het eerste aanspreekpunt voor elk bedrijf dat een probleem ondervindt in verband met kunststof. Wij bieden diepgaande analyses, praktisch advies en technologische interventies on site aan. Daarnaast kunnen bedrijven bij ons terecht voor opleidingen en laboonderzoeken. Aan alle bedrijven uit de kunststof gerelateerde sectoren en alle industriële kunststofgebruikers uit andere industrietakken bieden wij een totaaloplossing, op gelijk welk moment van de productiecyclus (grondstof, verwerkingstechnieken, procestechnologieën, eindproduct, recyclage – met inbegrip van innovatie op elk niveau) van het product. FPV VKC biedt bedrijven een snelle, comfortabele en confidentiële oplossing aan voor hun probleem, in nauwe samenwerking en overleg met de klanten. Op die manier wil FPV VKC een onmisbare ondersteunende partner zijn voor het behoud en de groei van de Vlaamse kunststofsector. FPV VKC wil erkend worden als hét kunststofinstituut in Vlaanderen en zichzelf onmisbaar maken voor alle bedrijven die met kunststoffen in contact komen tijdens het productieproces van hun product. Het VKC wil


Product- en materiaalkarakterisatie vindt plaats in ons test-labo.

dit doen door als externe technologische divisie van een bedrijf een total service solution op maat aan te bieden. Op die manier kunnen de bedrijven blijven innoveren en zichzelf blijven heruitvinden om aan de uitdagende eisen van de maakindustrie te voldoen, terwijl hun core business gehandhaafd blijft.

FPV IC: Flanders’ PlasticVision, Innovative Cluster Flanders’ PlasticVision heeft via haar competentiepool FPV IC en het technologiecentrum Vlaams Kunststofcentrum (FPV VKC) een goed beeld van wat er leeft in de kunststof- en rubberverwerkende industrie. Dit leidt tot de vaststelling dat er binnen die industrie vandaag voornamelijk nood is aan ondersteuning op het vlak van de verwerking van biogebaseerde kunststoffen, recyclage van kunststoffen en het leveren van producten met extra functionaliteiten. De verwerking van standaard plastics die geproduceerd worden uit hernieuwbare materialen in plaats van aardolie levert op zich geen extra moeilijkheden op. De kunststoffen gebaseerd op hernieuwbare bronnen daarentegen zijn veel kritischer. Veelal zijn deze producten echter minder stabiel tijdens het verwerkingsproces en is bijsturing van diverse parameters noodzakelijk. In Vlaanderen is heel wat kennis opgebouwd bij de diverse associaties en technologiecentra om de bedrijven hierbij te ondersteunen.

Kwaliteit België behoort tot de top wat betreft hergebruik van kunststoffen. De grootste uitdaging bestaat erin een constante kwaliteit van recyclaat als grondstofstroom te genereren en dit start al vanaf de afvalophaling. Betere scheiding aan de bron en optimalisatie van de scheidingstechnieken moeten er toe leiden dat nagenoeg zuivere grondstoffen bekomen worden. Via het toevoegen van additieven kunnen ook de verwerking en de producteigenschappen verder geoptimaliseerd worden. Ook op het vlak van recyclage zijn bij de diverse kennisinstellingen in Vlaanderen heel wat compe-

Het machinepark voor procesondersteuning.

tenties aanwezig. Hierbij is recent ook meer en meer aandacht voor cross-sectorale samenwerking tussen instellingen ten dienste van de kunststof- en de textielindustrie aangezien de problematieken heel gelijklopend zijn. Kunststoffen hebben vaak een langere levensduur dan het artikel waaruit ze gemaakt zijn. Het toevoegen van een extra functionaliteit kan bijdragen aan de duurzaamheid van een kunststof product in de zin van een langere gebruiksduur. Een voorbeeld hiervan zijn coatings die de kunststof beschermen tegen omgevingsfactoren en degradatiefenomenen zoals cracking, verkleuring en krasvorming tegengaan. Recente projecten tussen kennisinstellingen en bedrijven uit de sector konden op heel wat bijval rekenen.

Krachten bundelen Toch is er nog werk aan de winkel: de kunststof- en rubberverwerkende industrie heeft het als typische kmo-sector niet gemakkelijk om toegang te krijgen tot heel verspreid aanwezige kennis en deze succesvol te implementeren. Het is dus hoog tijd om de krachten te bundelen en de versnippering tegen te gaan, zowel wat betreft onderzoek, ontwikkeling als ondersteuning van de industrie. Daarbij is samenwerking in regionale clusters van kennispartners een trend die de industrie hoopvol stemt en ons een voorsprong moet garanderen ten opzichte van onze buurlanden. Alleen zo zal innovatie tot valorisatie kunnen leiden. Als ook u hiervan wil profiteren, neem dan contact op met Jan Geeraert, algemeen directeur van Flanders’ ◄ PlasticVision. jan.geeraert@ plasticvision.be Onze kantoren langs de Etienne Sabbelaan in Kortrijk. kunststof & rubber # 8-9/2013

85


COMPOSIETEN

COMPOSITES EUROPE en HYBRID EXPO 17 tot 19 september 2013 in het Stuttgart Exhibition Centre Met een toename van het aantal exposanten en het expositieoppervlak blijft COMPOSITES EUROPE groeien waarmaken. Ruim 400 exposanten zullen van 17-19 september op de beurs in Stuttgart aanwezigheid. Tegelijkertijd wordt de HYBRID EUROPE gehouden, een nieuwe beurs voor samengestelde producten in de breedste zin van het woord.

N

ieuwe lichtgewicht constructies, geavanceerde productietechnieken en automatisering staan in het middelpunt van de belangstelling.

Composites Europe De internationale lijst met exposanten varieert verder van grondstofproducenten, leveranciers, verwerkers

en technologieproducenten tot dienstverleners aan de composietindustrie. De vraag uit het buitenland naar expositieruimte is groot in Stuttgart. Het Nederlandse paviljoen is uitverkocht en groter dan ooit, maar ook de Amerikaanse, Chinese en andere paviljoens blijven groeien. Met bedrijven uit Tunesië, Slovenië, Noorwegen en Litouwen groeit het aantal deelnemende landen tot 27.

Toepassingsgebieden Het accent van de beurs ligt op de vier belangrijke gebruikers van composieten: de bouwsector en de auto-, de windmolen- en de vliegtuigindustrie.

Bouw: composieten van Büfa zijn gebruikt voor het energieneutrale nieuwe hoofdkantoor van Enexis in Zwolle. (foto Enexis)

Bouw Het gebruik van composieten in de bouw groeit, evenals het aantal toepassingen in de infrastructuur of in gevelelementen. Volgens de AVK, de brancheorganisatie voor versterkte kunststoffen, zal het gebruik van bijvoorbeeld koolstofvezelversterkte kunststoffen in

Nederlandse en Belgische deelnemers

Nederland presenteert zich met een circa 15 bedrijven, waarvan de meeste in het Holland Composiet Paviljoen in Hal 4 staan. Het 200m² grote Holland Paviljoen is een gezamenlijke presentatie die aanbieders uit Nederland een opvallend platform biedt om zich internationaal te profileren. U treft er onder andere Bijl Profielen, Ten Cate Advanced Composites, CT-Platon, Dutch Thermoplastic Components (DTC), PFT Profiles, TPRC en Van der Mast Industrial Innovations.

Auto’s: samenwerking tussen Henkel en Benteler-SGL maakt de serieproductie van lichte vezelversterkte bladveren op basis van een PUR matrix mogelijk. (foto Henkel)

86

kunststof & rubber # 8-9/2013

Elders op de beurs zijn Nederlandse bedrijven vertegenwoordigd via hun Duitse agent of presenteren zich met een eigen stand zoals CATO, Chromaflo, Klieverik Heli en Lantor Belgische exposanten zijn onder andere: BASALTEX, Kaneka, 3B Fibreglass, Umicore Specialty Materials


COMPOSITES EUROPE 2013

Wanneer: 17-19 September 2013, 09.00-18.00 uur Waar: Hal 4 en 5 van de Landesmesse Stuttgart, Messepiazza 1, Stuttgart Wat: Grondstoffen, halffabricaten en tussenproducten, eindproducten, verwerkingstechniek, machines www.composites-europe.com www.hybrid-expo.de Windenergie: mal voor een windmolenwiek van Gurit. (foto Gurit)

2020 met 132 procent zijn gestegen. In 2011 lag het aandeel van koolstofvezel-composiet rond de 9%. Hiervan werd 44% gebruikt voor het versterken van beton, 37% voor tunnel- en brugrenovatie, 10% voor nieuwbouw en 9% voor andere bouwdoelen. Auto’s Met composieten kan bij auto’s mogelijk een gewichtsverlaging van 70% ten opzichte van staal en 30% ten opzichte van aluminium worden gerealiseerd. Daarvoor is de grootschalige productie van composiet onderdelen en bijbehorende automatisering nodig. Hoe ver de industrie hiermee is, is te zien op de beurs. Windenergie De producenten van windmolens zijn grote afnemers van composieten. Er is echter een stagnering opgetreden, met name bij handlamineren en vezelspuiten. Dit komt door de geringe automatisering en doordat de uitbreiding van offshore windparken om economische, financiële en technische redenen momenteel stagneert. De molenwieken steeds groter en kan dit alleen worden opgevangen door glasvezels deels te vervangen door koolstofvezels. Luchtvaart De nieuwe Airbus A350 XWB is een mijlpaal in de geschiedenis van de luchtvaart en een bewijs voor het enorme ontwikkelingspotentieel van composieten. De XWB bestaat voor 53% uit koolstofvezelcomposiet. De nieuwe Boeing 787 Dreamliner bestaat voor de helft uit composiet. Op de beurs staan diverse bedrijven die actief zijn in de luchtvaartsector. www.composites-europe.com

Luchtvaart: het Close Contour materiaal RAKU-TOOL CC-6503 van de Duitse firma Rampf wordt gebruikt voor de bouw van een geluiddemper voor vliegtuigen.

en innovatieve verbindingstechnieken een centrale rol spelen op HYBRID Expo. www.hybrid-expo.com

Randprogramma Het omlijstende programma van COMPOSITES EUROPE varieert van het lezingenforum tot het productdemonstratieterrein. Hier geven specialisten uit de industrie en de onderzoekswereld een overzicht van de trends op de markt voor composietmaterialen. Op 16 en 17 september vindt de Internationale Conferentie van de AVK plaats, de Duitse federatie ◄ voor vezelversterkte kunststoffen.

Première HYBRID Expo Tegelijk met de COMPOSITES EUROPE wordt voor het eerst de HYBRID Expo georganiseerd, een evenement op het gebied van hybride componenten en gerelateerde technieken en toepassingen. Op HYBRID Expo zal de volledige procesketen van massaproductie van hybride componenten te zien zijn: van materiaalonderzoek, productie en verwerking, machines, fabrieken en apparatuur tot de eindcomponent. Er worden rond 100 exposanten verwacht. Er wordt vooral aandacht besteed aan procesversnelling bij de productie van metaal-kunststof composieten. In dit verband zullen technieken voor het spuitgieten van kunststoffen, maar ook voor het spuitgieten van keramiek, persen

De Composites Europe is gericht op de praktijk. Er worden allerlei productdemonstraties gegeven. kunststof & rubber # 8-9/2013

87


COMPOSIETEN

Lamborghini Hoe meer koolstofvezel, hoe beter Een vooraanstaande gebruiker van composiet is autofabrikant Lamborghini. Een bezoek aan de fabriek in SantÁgata Bolognese maakt duidelijk waarom deze auto’s zo duur zijn. Het is niet alleen de exclusiviteit, maar ook het vele handwerk dat nodig is om de composiet onderdelen te vervaardigen.

30 jaar ervaring met koolstofvezel

A

utomobili Lamborghini heeft ongeveer 30 jaar ervaring met vezelversterkte kunststoffen. In 1983 werd een prototype van de Countach gebouwd met een bestuurderscel van koolstofvezelversterkte kunststof (CVK). Uit rijproeven bleek dat de 490 pk V12 motor in

combinatie met het lage gewicht een ‘zeer dynamisch geheel‘ vormde. De auto is uiteindelijk opgeofferd aan de botstest, de eerste botsproef met een sportauto met zoveel koolstofvezel. Een volgende stap werd in 1990 genomen met de Diablo, die een grotendeels koolstofvezel carrosserie had. Een tunnelvormig onderdeel uit hetzelfde materiaal gaf de buisvormige stalen constructie de nodige stijfheid. Het aandeel glas- en koolstofvel nam verder toe in de 1993 Diablo Roadster. In de 2001 Murciélago waren ook de centrale tunnel, grote delen van de onderkant en de wielkasten gemaakt van CVK. In 2011 ging Lamborghini nog een stap verder: de Aventador kreeg een monocoque die geheel van koolstofvezel is gemaakt. Het gewicht: 147,5 kg. De ophanging, motor en overbrenging zijn met de monocoque verbonden via een aluminium sub-frame aan de voor- en achterkant. De hele combinatie is extreem stijf en erg licht. De body-in-white weegt slechts 229,5 kg.

Chassis en carrosserie in vijf stappen

In 2009 verwerkte Lamborghini ongeveer 100 ton koolstofvezelversterkt materiaal. In 2013 is dit gestegen tot meer dan 300 ton.

Prepreglijn.

88

kunststof & rubber # 8-9/2013

De productie is georganiseerd in vijf lijnen: 1. De prepreg lijn. Hier worden de prepreg-onderdelen gemaakt, dit is voornamelijk handwerk. Uitharden vindt plaats in een autoclaaf bij een druk van 6 bar en een temperatuur van 135 °C.

RTM-lijn.

Epoxyschuim-lijn.


In Sant’Agata is fabriek gebouwd speciaal voor de productie van de monocoque en de body-in-white.

2. De RTM-lijn. Hier worden onderdelen en subassemblages gemaakt; dit proces is in hoge mate geautomatiseerd. Uitharding vindt plaats in een verwarmde kamer (100 °C). De prepreg onderdelen die uit de autoclaaf komen en de epoxyschuim delen worden geïntegreerd in de RTM monocoque constructie. 3. De lijn waar de epoxyschuim verstijvingsonderdelen worden geproduceerd. 4. Op de vierde lijn worden de monocoque constructie en het dak bewerkt, geassembleerd en gemeten. 5. Op de vijfde lijn wordt de monocoque verbonden met de aluminium voor- en achtersubframes en met de andere carrosseriepanelen. De carrosserie wordt doorgemeten met een zeer nauwkeurige meetsysteem. Als alles in orde wordt bevonden kan de bodyin-white worden gelakt en verder geassembleerd.

Het ‘Prepreg Center’, het laboratorium waar conventionele productiemethoden worden geperfectioneerd.

Het ACRC heeft twee laboratoria: het Prepreg Center waar conventionele productiemethoden worden geperfectioneerd, en het Out of Clave Center, waar de nadruk ligt op innovatieve technieken waarvoor geen grote autoclaven nodig zijn. Reparatie Ook reparatietechnieken voor composiet ►

Onderzoek Automobili Lamborghini heeft twee onderzoekscentra voor composiet: het Advanced Composite Research Center (ACRC) in Italië en het Advanced Composite Structures Laboratory (ACSL) in Seattle, V.S. In het ACRC werken meer dan 40 experts aan de ontwikkeling van allerlei grote en kleine composiet onderdelen. Dit laboratorium bouwt prototypes en mallen en bedenkt concepten voor optimale productiemethoden.

Monocoque-afwerking.

Het ‘Out of Clave Center’, waar de nadruk ligt op innovatieve technieken waarvoor geen autoclaaf nodig is. Hier worden ook reparatiemethoden ontwikkeld

Montage en meten. kunststof & rubber # 8-9/2013

89


rubriek

worden onderzocht. Lamborghini heeft een speciale groep experts die beschadigingen kunnen repareren. Deze ‘flying doctors’, zoals het bedrijf ze noemt, ondersteunen de servicecentra van de dealers. Op afstand beoordelen zij schade, gaan dan naar de plaats waar de auto staat, en repareren de koolstofvezelconstructie. Lamborghini garandeert dat het herstelde gebied voor 100 procent dezelfde kwaliteit heeft als het originele onderdeel. Vooral reparatie van schade aan de dragende constructie van de auto’s vergt specialistische kennis. Simulatie Een belangrijk onderzoekspunt is simulatie, een ingewikkeld onderwerp als het gaat om koolstofvezel. Met moderne systemen, die Lamborghini grotendeels zelf heeft ontwikkeld, kunnen de technische eigenschappen en het botsgedrag van CVK betrouwbaar en nauwkeurig worden berekend.

Forged Composite Een nieuw materiaal, waar Lamborghini veel van verwacht, is Forged Composite. Het is een zeer licht, vormvast en nauwkeurig materiaal. Heeft conventioneel CVK lange geweven vezels, Forged Composite is gemaakt van 2,5-5 cm korte vezels. Met meer dan 500.000 gevlochten vezels per 2,5x2,5 cm ontstaat een materiaal dat veel lichter en veel sterker is dan titanium. Forged Composite is voor het eerst verwerkt in de monocoque en de ophanging van het prototype van de Sesto Elemento.

Concept-auto’s met veel koolstofvezel Lamborghini Sesto Elemento Deze auto heeft een V10 motor, permanent 4-wielaandrijving en weegt 999 kg. Het vermogen is 570 pk, de vermogen/gewicht-verhouding 1,75 kg/pk, en versnelt van 0-100 km/uur in 2,5 seconde. Er is veel composiet in verwerkt. Lamborghini Urus De Urus is, zoals Lamborghini het noemt, een superatleet in het SUV-segment. In chassis, carrosserie en interieur is zoveel mogelijk kool◄ stofvezelversterkt polymeer verwerkt. Kitty Kampf foto’s Lamborghini

Concept-auto: Sesto Elemento. Genoemd naar het zesde element van het periodiek systeem: koolstof.

90

kunststof & rubber # 8-9/2013


TOEPASSINGEN

Lichtgewicht vrachtnetten Lager brandstofgebruik, minder CO2-uitstoot Air France-KLM-Martinar Cargo zullen de vracht in hun vliegtuigen voortaan vastzetten met lichtgewicht vrachtnetten van Dyneema. Met elk Dyneema-net bespaart de luchtvaartcombinatie meer dan 795 liter kerosine per jaar. Dat betekent dat er per net jaarlijks ruim 2,5 ton minder CO2 zal worden uitgestoten.

D

e netten zijn gemaakt door AmSafe Bridport, wereldleider op het gebied van vastzetmaterialen voor de luchtvaart, en zullen in de toekomst worden gebruikt in alle vliegtuigen van Air France-KLMMartinair Cargo, de speciale luchtvrachtdivisie van de Air France-KLM-groep. Het is de eerste grote luchtvaartgroep die alle netten voor vrachtpallets, die normaal gesproken van polyestervezel worden gemaakt, vervangt door netten met Dyneema (UHMW-PE, polyetheen met een ultrahoog moleculairgewicht).

ontwikkeling en het testen van de lichtgewicht netten. Ze zijn erin geslaagd netten te maken die ongeveer 9 kg wegen, de helft van een traditioneel net van polyestervezel. ‘We zijn er trots op dat wij als eerste grote luchtvaartgroep overstappen op lichtgewicht netten met Dyneema’, zei Camiel Eurlings, president-directeur van KLM. ‘Air France-KLM staat al acht jaar achtereen op de eerste plaats van de Dow Jones Sustainability Index in de categorie luchtvaartmaatschappijen.’

Air France-KLM-Martinair Cargo, AmSafe Bridport en DSM hebben een aantal jaren samengewerkt aan de

Belangrijk is ook dat het personeel de lichtgewicht netten met Dyneema gemakkelijk en veilig kan hanteren. Bovendien zijn de netten minder gevoelig voor beschadiging dan polyesternetten en vragen zij daardoor ongeveer de helft minder onderhoud, wat een aanzienlijke besparing oplevert. De netten gaan vijf jaar mee. UHMWPE-vezel van DSM Dyneema wordt geproduceerd in Heerlen en in Greenville, North Carolina (VS). Daarnaast is DSM Dyneema partner in een Japanse joint venture voor de productie van HMPE. www.dyneema.com

Lichtgewicht vrachtnetten met Dyneema zullen de uitstoot van broeikasgassen van Air France-KLM verlagen. Het net is een gezamenlijke ontwikkeling van Air France-KLM-Martinair Cargo, AmSafe Bridport en DSM.

Op dinsdag 9 juli overhandigden Atzo Nicolaï, president van DSM Nederland (links), en Ian Kentfield, president van AmSafe Bridport (rechts), het lichtgewicht vrachtnet aan Camiel Eurlings, president-directeur van KLM (midden).

kunststof & rubber # 8-9/2013

91


techniek

Toekomst voor onze kunststofindustrie Cursus Matrijzen voor kunststoffen B De Nederlandse kunststofindustrie laat het merendeel van de benodigde matrijzen inmiddels in het buitenland maken, van Portugal of Oost-Europa tot Zuidoost-Azië. Aan proefmatrijzen en specials kunnen matrijzenmakers in ons land echter nog een goede boterham verdienen. Terwijl nu ook weer werk terugkomt omdat de kwaliteit en communicatie onder de maat bleken. Dus blijft er vraag naar opleidingen op dit gebied, om in eigen land matrijzen te kunnen blijven produceren, maar ook om met buitenlandse matrijzenmakers te kunnen communiceren en hun kwaliteit te kunnen bewaken. Mikrocentrum Opleidingen voorziet al tientallen jaren in die opleidingsbehoefte, met Matrijzen voor kunststoffen B als een van de highlights in het cursusaanbod. ‘Als een constructeur deze brede en diepgaande cursus heeft gevolgd, is hij volleerd.’

P

aul van der Linden studeerde werktuigbouwkunde aan de HTS en doorliep bij de voormalige Philips Plastic- en Metaalwarenfabriek de hele kunststoftechniek, van gereedschapmaken tot productontwerp. Nu is hij als rasechte praktijkman al meer dan twintig jaar docent bij Mikrocentrum. Zijn collega Dick van de Wetering is onder meer specialist in het calculeren aan kunststoffen en matrijzen. Zo vullen ze elkaar aan en verzorgen ze samen de cursus Matrijzen voor kunststoffen B.

Up-to-date Van der Linden spreekt van een hoogaangeschreven cursus waarmee Mikrocentrum in de kunststofwereld veel naamsbekendheid heeft verworven. Al zijn de hoogtijdagen, met jaarlijks twee cursusrondes van zo’n 15-20 deelnemers in Eindhoven en twee in Utrecht, intussen wel voorbij. ‘In mijn tijd hadden we bij Philips 100 spuitgietmachines en een eigen gereedschapmakerij. Dus kwamen er veel cursisten van Philips en andere grote bedrijven, zoals Océ en DAF. Nu gaat veel productie van gereedschappen naar het buitenland. Maar Nederlandse opdrachtgevers die daar uitbesteden, moeten nog wel met hun leveranciers kunnen meedenken. Dus blijft er behoefte aan deze cursus.’ Natuurlijk is de cursusinhoud geactualiseerd en komen nu up-to-date technologieën aan orde, zoals 2K-spuitgieten, water- en gasinjectie en nieuwe koeltechnieken; het terugdringen van cyclustijden is een belangrijke drijver voor dergelijke innovaties. Het sterk in opkomst zijnde 3D-printen is nog niet

92

kunststof & rubber # 8-9/2013

in beeld voor de productie van matrijzen, maar voor enkelstuks en kleine aantallen matrijzen worden inmiddels wel sintertechnieken toegepast, meldt Van der Linden.

Volleerd Met een doorloop van 19 wekelijkse cursusavonden en de combinatie van een uitgebreide afstudeeropdracht met een stevig theorie-examen is Matrijzen voor kunststoffen B een van de zwaarste cursussen bij Mikrocentrum. Van der Linden: ‘De doelgroep is van HBO-niveau, of minimaal MBO+. Deelnemers verwerven bijvoorbeeld kennis van en inzicht in sterkteberekeningen, materiaalkeuze, matrijsconstructie en kostprijsberekening voor product en matrijs. Wil je binnen de kunststofindustrie op een bepaald niveau kunnen meepraten met klanten, inkopers of leveranciers, dan

Cursussen kunststofverwerking en matrijstechnologie

Mikrocentrum Opleidingen biedt op het gebied van kunststofverwerking en matrijstechnologie een breed scala aan cursussen gericht op kwaliteitsverbetering en optimalisatie van productierendement in de kunststofindustrie. Naast Matrijzen voor kunststoffen A en B zijn dat onder meer Proefspuiten en Probleemanalyse bij spuitgieten. Deze cursussen worden in Eindhoven en in sommige gevallen ook in Utrecht gegeven. Desgewenst kunnen ze bedrijfsintern (op maat) worden verzorgd. Naast de theorie is er veel aandacht voor de praktijk. De docenten zijn ervaren praktijkmensen en experts in de kunststoftechniek, en Mikrocentrum beschikt over een practicum met twee moderne spuitgietmachines.


Cursus Matrijzen voor kunststoffen B

Cursist Rick Vogels met het eindresultaat van de groepsopdracht, een bidonhouder. Ten behoeve van de product- en matrijsontwikkeling is een prototype gemaakt met Additive Manufacturing.

moet je deze cursus hebben gevolgd. Na deze brede en diepgaande cursus is een constructeur volleerd. Hij krijgt een getuigschrift dat in Nederland wordt erkend als een teken van bekwaamheid.’

‘Pittige cursus’ Rick Vogels, allround gereedschapmaker bij Verbi, producent van gereedschappen voor de kunststofindustrie te Helmond, heeft dit voorjaar de cursus met succes afgerond. Hij noemt het een pittige cursus. ‘Voor de theorie moest ik goed bij de les blijven, anders zou ik afhaken. Thuis heb ik er nog veel tijd in moeten steken. Ook de groepsopdracht nam veel tijd in beslag; ons verslag telde 110 pagina’s en dan hebben we het nog beknopt gehouden. Binnen de groep had ik de constructie van de matrijs op me genomen. Bij Verbi heb ik er nog niet zoveel getekend, dus ik heb er veel uren aan moeten besteden.’

Complete opdracht Die groepsopdracht benadert zoveel mogelijk de praktijk in de industrie, vult docent Paul van der Linden aan. ‘De cursisten werken met een compleet programma van eisen van een (fictieve) klant, denk aan functionaliteit, duurzaamheid en weerstand tegen invloeden van vloeistoffen, gassen en de temperatuur. Ze moeten de materiaalkeuze doen, het productontwerp maken, een uitgebreide matrijsconstructie ontwerpen, een kostprijsberekening maken, een verslag schrijven en een presentatie geven aan de examencommissie.’

Theorie en praktijk Het vak van gereedschapmaker leer je in de loop van een groot aantal jaren en de cursus dient daarbij als ondersteuning, zegt Rick Vogels. ‘Ik vond het geweldig om de theorie te volgen, ook al

Integrale aanpak Met zijn ‘topcursus’ op het gebied van de kunststoftechniek wil Mikrocentrum Opleidingen een integrale aanpak van de ontwikkeling van spuitgietproducten en -matrijzen uitdragen. Het maken van een goed product- en matrijsontwerp met bijbehorende kostprijscalculatie is een complex proces en alle stappen daarin hangen onderling samen. Bovendien moet het tegenwoordig steeds sneller, vanwege het streven naar een korte time-to-market. Dus moeten alle betrokkenen over de grenzen van hun eigen specialisme kunnen heenkijken om hun inbreng te optimaliseren en het complete traject te versnellen. De cursus Matrijzen voor kunststoffen B reikt daarvoor de benodigde kennis en vaardigheden aan. Inhoud: • Kunststoffen: Inleiding, Gedrag, Constructieve aspecten, Vervorming, Haalbare toleranties, Productvormgeving, Reologie • Spuitgietmatrijzen: Inleiding, Fabricage productvormende delen, Delingen, Aanspuiten, Koeling, Uitstoting, Warmtebehandelingen, Mechanische sterkte • Extra: Calculeren spuitgietproducten en matrijzen, Speciale spuitgiettechnieken • Opdracht: de deelnemers werken in een multidisciplinair team een complete opdracht uit van productschets en -eisen tot een kunststofspuitgietproduct inclusief matrijs. • Afsluiting: theorie-examen en beoordeling eindopdracht • Planning: 19 avondbijeenkomsten (één keer per week); 1 dag theorie-examen en verdediging eindopdracht • Startdata: Utrecht (start 30 september) of Eindhoven (start 3 oktober) • Prijs: € 1.985,00 • Informatie: Barend Blom, tel. +31 (0)40-2969933, b.blom@mikrocentrum.nl www.mikrocentrum.nl

komen niet alle onderwerpen, bijvoorbeeld sterkteberekeningen, meteen in mijn dagelijkse werk aan de orde. De docenten kwamen ook met veel praktijkvoorbeelden.’ De cursus is echt bedoeld voor gevorderden in de kunststoftechniek, zo was zijn ervaring. ‘Met mijn 23 jaar was ik het groentje van de groep, de meeste deelnemers waren toch wel 30+.’ En het smaakt naar meer; een volgende cursus zal op het gebied van spuitgieten liggen, omdat hij daar in zijn werk meer en meer mee te maken krijgt.

Toekomst Zijn leergierigheid geeft in ieder geval aan dat Rick Vogels toekomst ziet voor het kunststofvak in Nederland. ‘Wij hebben het bij Verbi hartstikke druk en zitten voorlopig vol werk. Het gaat in ons land niet slecht met de matrijzenmakers die er nog over zijn. Wij zijn breed georiënteerd en kunnen in principe alles van productontwikkeling tot spuitgieten leveren. Als een matrijs uit China moet komen, is die zes weken op de boot onderweg en als er dan iets niet klopt, zit de klant met de gebakken peren. Wij hebben een goede service en kwaliteit en kunnen zelf proefspuitingen verzorgen. We doen het goed doordat we klanten betrouwbaarheid, flexibiliteit en een korte doorlooptijd bieden. Voor onze custom-made matrijzen geven we de klant veel inspraak, om samen tot het ◄ beste resultaat te komen.’ Barend Blom, Mikrocentrum kunststof & rubber # 8-9/2013

93


BIOPOLYMEREN

Bio-based polymeren Meeste ontwikkeling bij ‘drop-in’ materialen Het Duitse nova-Instituut heeft omvangrijk onderzoek gedaan naar bio-based polymeren. Het instituut deed dit in samenwerking met internationale experts op dit gebied. Gekeken is naar bio-based polymeren geproduceerd door 247 bedrijven op 363 plaatsen verspreid over de hele wereld. Hiervan zijn 114 bedrijven op 135 locaties gedetailleerd bestudeerd. De studie is gericht op ‘construction polymers’, dat wil zeggen de polymeren die later een groot deel van het kunststof eindproduct uitmaken.

D

e onderzoekers vonden een productiecapaciteit van 3,5 miljoen ton, dat is zo’n 1,5 procent van de totale polymeerproductie (235 miljoen ton) in 2011. De producenten van bio-based polymeren schatten dat de

productiecapaciteit in 2020 bijna 12 miljoen ton zal bedragen. Met een verwachte totale polymeerproductie van 400 miljoen ton in 2020, is het aandeel van de bio-based kunststoffen dan toegenomen tot 3 procent.

Drop-in

Figuur 1. Van biomassa naar polymeer.

De meest dynamische ontwikkeling wordt voorspeld voor drop-in biopolymeren, die chemisch identiek zijn aan hun petrochemische tegenhangers, maar geheel of gedeeltelijk zijn verkregen uit biomassa. Deze groep wordt aangevoerd door gedeeltelijk bio-based PET (Bio-PET), waarvan de productiecapaciteit in 2020 ongeveer 5 miljoen ton zal bedragen. Het wordt via bio-ethanol verkregen uit suikerriet. Het tweede polymeer in deze groep zijn bio-based polyolefinen zoals PE en PP, eveneens gebaseerd op bio-ethanol. Van de ‘nieuwe’ bio-based polymeren PLA en PHA wordt verwacht dat de capaciteit tussen 2011 en 2020 zal verviervoudigen. De meeste investeringen in nieuwe bio-based polymeercapaciteit zal plaatsvinden in Azië en Zuid-Amerika vanwege de beschikbaarheid van grondstoffen en een gunstig politiek kader. Het aandeel van Europa zal afnemen van 20% naar 14% en dat van Noord-Amerika van 15% naar 13%. Het aandeel van Azië zal toenemen van 52% naar 55% en van Zuid-Amerika van 13% naar 18%. Het rapport concludeert dat de marktaandelen niet dramatisch zullen verschuiven en dat in elk werelddeel de productiecapaciteit zal toenemen. Het nova-Instituut stelt dat het rapport voor het eerst goed gefundeerde cijfers geeft over de mondiale productiecapaciteit van alle bio-based polymeren. De studie betreft uitsluitend producenten van bio-based polymeren en niet die van compounds. Opgenomen zijn gegevens over bio-based polymeren die verkregen zijn uit biomassa en over polymeren die gedeeltelijk op fossiele grondstoffen gebaseerd zijn (PBS en PBAT).

Routes Figuur 2. Bio-based polymeren: ontwikkeling van de productiecapaciteit van 2011 tot 2020.

94

kunststof & rubber # 8-9/2013

Figuur 1 toont de belangrijkste routes om biomassa om te zetten in bouwstenen voor polymeren.


Ontwikkelingen Figuur 2 en 3 tonen de belangrijkste resultaten van het marktonderzoek. De meest dynamische ontwikkeling wordt voorspeld voor bio-based PET (Bio-PET) met een productiecapaciteit van ongeveer 5 miljoen ton in 2020, gebaseerd op bio-ethanol van suikerriet.

Bio-based PET Bio-mono-etheenglycol (MEG), een belangrijke component van PET, zal in grote hoeveelheden worden geproduceerd door Indian Glycols Ltd in India (175.000 ton/jaar) en door Greencol Taiwan in Taiwan (100.000 ton/jaar). Het Indiase bedrijf JBF Industries gaat in Brazilië een productie-eenheid bouwen met een MEGcapaciteit van 500.000 ton. Deze zal na 2015 in bedrijf worden genomen. Aangekondigd is ook de productie van bio-based terefthaalzuur, het andere bestanddeel van bio-PET. Er zijn al bedrijven die een deel van hun PET-capaciteit bestemd hebben voor de productie van bio-PET, bijvoorbeeld Tejin en Indorama Venture, beide in Azië, met respectievelijk 100.000 en 300.000 ton/jaar. In 2011 werd ongeveer 620.000 ton bio-based PET geproduceerd uit bio-MEG; verwacht wordt een groei van de capaciteit tot bijna 5 miljoen ton in 2020.

Figuur 3. Aandeel biomassa in bio-based polymeren: ontwikkeling van de productiecapaciteit van 2011 tot 2020. Zie ook de tabel.

PLA - polymelkzuur 25 bedrijven hebben een totale productiecapaciteit opgebouwd (huidig) van meer dan 180.000 ton per jaar PLA. De grootste producent, NatureWorks, had in 2011 een capaciteit van 140.000 ton, de andere producenten van 1500 en 10.000 ton per jaar. De bestaande PLAproducenten zouden hun capaciteit willen uitbreiden tot 800.000 ton/jaar in 2020. Tegen die tijd zouden er minstens zeven fabrieken moeten zijn met een capaciteit van meer dan 50.000 ton per jaar.

Investeringen Met name in Thailand, India, Taiwan, China en Japan wordt capaciteit gebouwd. Zie figuur 4.

Figuur 4. Ontwikkeling van het aandeel bio-based productiecapaciteit in de verschillende regio. Bio-based polymeren

Bio-based Polymers in the World

Drie delen: marktgegevens, trends, 114 bedrijfsprofielen. Totaal 360 pagina’s. Prijs: 6500,00 euro + BTW (inclusief 1 jaar toegang tot producenten-database) www.biobased.eu/market_study Bij de tabel Uitleg van de afkortingen: CA = celluloseacetaat, PA = polyamide, PBAT = polybuteenadipaattereftalaat, PBS = poly-

Gemiddeld

Aantal

Percentage

producenten

biomassa

tot 2020

Vestigingen

CA

50%

9

15

PA

60%*

14

17

PBAT

50%*

3

3

PBS

80%*

11

12

PE

100%

3**

2

buteensuccinaat, PE = polyetheen, PET = polyetheentereftalaat,

PET

30% to 35%***

4

4

PHAs = polyhydroxyalkanoaat, PLA = polymelkzuur, PP = polypro-

PHAs

100%

14

16

peen, PVC = polyvinylchloride, PUR = polyurethaan.

PLA

100%

27

32

* Toename tot dit percentage in 2020.

PP

100%

1

1

** Inclusief 2 bedrijven op 1 locatie, gerekend als 2. *** Komende capaciteiten van bio-pTA (gezuiverd tereftaalzur), uitgaande van een toename van het gemiddelde aandeel biobased grondstof, niet het totaal van de bio-PET capaciteit. **** Zetmeel in kunststof compound.

PVC

43%

2

2

PUR

30%

10

10

Zetmeel ****

40%

19

21

Tabel. Bio-based polymeren, afkorting, gemiddeld percentage biomassa, producenten, vestigingen. kunststof & rubber # 8-9/2013

95


branche register

Gas/Waterinjectie

Cel Kunststoffen Wetenschapspark 27 3590 Diepenbeek, België T +32 (0)11 278825 F +32 (0)11 278826 E celkunststoffen@celkunststoffen.khlim.be I www.celkunststoffen.be

Grondstoffen

Jupiterweg 41a 3893 GC Zeewolde T 036 - 5309060 F 036 - 5309040 Polymer additives: Blowing Agents, Polymerization Catalysts, Anti­oxidants, Light Stabilizers, Flame Retardants, Optical Brightners Chopped Fibers Mould release and Process Additives for Polymers, Compounds and Masterbatches.

Granulatoren

Rolweg 27, 4104 AV Culemborg Postbus 503, 4100 AM Culemborg T +31 - (0) 345-687878 F +31 - (0) 345-687879 E plastic-benelux@biesterfeld.com I www.biesterfeld-plastic.com Leverancier van: Du Pont (o.a. POM, PA), INEOS Polyolefins (PP, PE), Styrolution (PS), Chi Mei (ABS, SAN), BASF (TPU), ExxonMobil (TPE-V), SK Chemicals (PETG), LG Chem (PC Compounds,PMMA), Chevron Phillips (PPS), Solvay Advanced Polymers (PSU), Idemitsu (PC), SMPC (Rubber)

Hoevestein 36 F, 4903 SC Oosterhout T 0162 - 491650 F 0162 - 491651 E info@prime-polymers.com I www.prime-polymers.com T Belgie 0032 (0) 25133313 F België 0032 (0) 25130455 Officieel distributeur voor: ExxonMobil Chemical, Polimeri Europa, Radici Plastics, Styrolution, Ico Polymers, Romira Technische Kunststoffe, Wiwax en Artenius Italia.

Albis Benelux BV Suurmond BV/Automatik Plastics Machinery GmbH Voltweg 9, 8071 CZ Nunspeet T 0341 - 254900 F 0341 - 258484 E info@suurmond.com I www.suurmond.com

96

Paardeweide 2 4824 EH Breda T 0031 (0)76 - 5433800 F 0031 (0)76 - 5426700 E albisbenelux@albis.com I www.albis.com Compounding en distributie van (granulaat) standaard kunststoffen, technische kunststoffen, recycle- en biobased kunststoffen, masterbatches en special compounds. Officiëel distributeur voor o.a. BASF, Styrolution, Bayer Material Science, Lanxess, LyondellBasell, Eastman, Solvay, Ampacet, KEP, Tecnaro, Uteksol, Vamptech, MBA en Albis Plastic. Kunststoffen o.a. PE, PP, PS, ABS, MABS, SMMA, MBS, SAN, ASA, PMMA, CAB, PETG, PC, PC/ABS, PC/ASA, PC/PBT, PA6, PA66, POM, PBT, TPE, TPU, TPS, PPE, PEEK, PPS, PSU, PPA.

kunststof & rubber # 8-9/2013

Distrupol B.V. Bezoekadres: Noordweg 3 3336 LH Zwijndrecht Postadres: Postbus 11 3330 AA Zwijndrecht The Netherlands T +31 (0)78-6250181 F +31 (0)78-6250053 E info-benelux@distrupol.com I www.distrupol.com

PTC Polymer Trade Center BV

Laan van Mertersem 64 4813 GH Breda T +31 (0)76 520 6866 F +31 (0)76 515 3763 E info@polymertradecenter.nl I www.polymertradecenter.nl

PTI

Plastics Trading International bv

Uw partner in aan- en verkoop van al Uw kunststoffen

Merco-Polymers B.V. Commerce Parc Krijgsman 11 1186 DM Amstelveen T +31 (0)20-3450016 F +31 (0)20-6401139 E info@merco-polymers.com I www.merco-polymers.com http://twitter.com/mercopolymers Officieel distributeur : Braskem en Kleindistributeur Ducor petrochemicals

Zomerland 31 4761 TA Zevenbergen Nederland T 0031(0)651354128 F 0031(0)168336203 E info@plastics-tradinginternational.com I www.plastics-tradinginternational.com


branche register

Heetspiegeltechniek

Malen in Loon

T 035 - 6098111 F 035 - 6098120 E info@branson.nl I www.branson.nl

Smile Plastics Netherlands

Resinex Netherlands BV Munsterstraat 12 7418 EV Deventer, Nederland T 0570 - 677 584 F 0570 - 621 732 E info@resinex.be I www.resinex.com

Resinex Benelux N.V. Moerenstraat 85a B2370 Arendonk, België T +32 - 14 67 24 96 F +32 - 14 67 05 81 E info@resinex.be I www.resinex.com

Kunststofverwerkende ­ industrie

Industrieweg 5, 6114 KP Susteren T +31(0)46-4496600 F +31(0)46-4395925 E bb-sus@smile-group.com I www.smile-group.com

Matrijshuizen, toebehoren, hotrunnersystemen

DME Europe

Ambiente en cryogene vermaling van kunststoffen, alsmede drogen, mengen en herverpakken

Industriepark Noord G1 B-2800 Mechelen, België T +32 (0)15 21 50 11 E dme_europe@dmeeu.com I www.dmeeu.com I www.facebook.com/DMEEurope

Masterbatches

Matrijzen

HSV Packaging & Insulation Nederland BV Ultrapolymers BV Galvanistraat 14-2 Postbus 138, 6710 BC Ede T 0318 - 641216 F 0318 - 620365 E info@ultrapolymers.nl

Ultrapolymers Group NV Gerard Mercatorstraat 90 3920 Lommel, België T +32 - 11 579 557 F +32 - 11 634 596 E info@ultrapolymers.be I www.ultrapolymers.com

Frankeneng 19, 6716 AA Ede Postbus 351, 6710 BJ Ede T +31 318 648999 F +31 318 632032 I www.hsv.nl

Hoe hard wilt u het hebben? Wij zijn namelijk héél flexibel in het gieten van polyurethaan producten in alle soorten en maten.

Lamers Tooling BV

W & R Plastics BV Jean Monnetpark 73 7336 BB  APELDOORN T 055 - 5335224 F 055 - 5335245 E info@wenrplastics.nl I www.wenrplastics.nl

Nassaustraat 20, 5932 EB Tegelen T +31 (0)77-3733530 E lamers@lamers.nl I www.lamers.nl TOOLING á la CARTE is ons motto.

Masterbatches en compounds

Maatwerk in polyurethaan www.maropol.nl +31(0)183 50 54 60

Colorex Master Batches BV

Lijmen Will & Co B.V. Dellaertlaan 24 1171 HG Badhoevedorp Postbus 46 1170 AA Badhoevedorp T +31 20 6597501 F +31 20 6597392 E info@will-co.nl I www.will-co.nl

Achterdijk 12, 5705 CB Helmond T +31 (0)492-524252 F +31 (0)492-528784 E post@colorex.nl I www.colorex.nl

Ruplo Lijmtechniek Meeuwstraat 2a 9791 GE TEN BOER T 050 - 3022702 F 050 - 3022179 E info@ruplo.nl I www.ruplo.nl ISO 9001 gecertificeerd

kunststof & rubber # 8-9/2013

97


branche register

Meet & regelapparatuur

Productontwikkeling ontwerpbureaus

Spuitgietbedrijven Van der Vleuten Kunststofindustrie B.V.

GEFRAN BENELUX NV Lammerdries-Zuid 14A 2250 Olen, België T +32 14 24 81 81 F +32 14 24 81 80 E info@gefran.be I www.gefran.be Sensoren: Smeltdruk, voor elk polymeer Wegopnemers voor spuitgiet­ machines Temperatuursensoren voor meting in de smelt Instrumentatie: Temperatuurregelaars voor 1 of meerdere zones Solidstate relais met of zonder stroombewaking Automatisering: Totaaloplossing voor extrusie en spuitgieten Drives: AC-, DC- en Servodrives

Opleidingen

Van Dijk 3DE BV Harderwijkerweg 141a 3852 AB Ermelo

98

Het adres voor: - Spuitgieten - Extruderen - Recycling van PP kunststoffen - In Mould Labelling (IML)

T 0341 416 594 F 0341 416 764 info@3de.nl www.3de.nl creative product development

Spuitgietmachines

Recycling

GIERSBACH D-35708 Haiger Tel.: + 49 (0)2773 / 9406 - 0 Giersbach_GmbH@t-online.de www.giersbach.info • Kunststoff-Recycling • Kunststoff-Handel • WEISS-Recyclinganlagen

Softwarepartner Opleidingen-themadagen-seminars Kruisstraat 74, Eindhoven T 040 - 2969933, F 040 - 2969930 E info@mikrocentrum.nl I www.mikrocentrum.nl www.kunststoffenbeurs.nl Uw partner voor zowel open- als bedrijfsinterne opleidingen voor o.a. Kunststoftechniek, Spuitgieten, Extruderen, Vacuüm/Thermovormen, Rotatiegieten, Matrijzen, Verbin­­dings­techniek en Composieten.

Energieweg 8, 5422 VN Gemert, The Netherlands T +31 - 492 - 365255 F +31 - 492 - 366910 E info@vleutenkunststof.nl I www.vleutenkunststof.nl

Blisss software B.V. Nina Simonestraat 80-82 6541 EC Nijmegen T 024 - 3737968 F 024 - 3886941 E info@blisss.nl I www.blisss.nl Dé Microsoft ERP partner met ­specialistische kennis van de kunststofverwerkende industrie. Van planning, orderverwerking tot machineparkkoppeling: Blisss biedt de oplossing.

kunststof & rubber # 8-9/2013

ARBURG BV

GL Plastics B.V. “Innovatief in Spuitgieten” Ekkersrijt 5711, 5692 EP Son T 040 - 2642600 F 040 - 2642630 E info@gl-plastics.nl I www.gl-plastics.nl Engineering-Matrijzen-SpuitgietenBedrukken-Lakken-LijmenAssembleren-Verpakken, 42 spuitgietmachines, 28 Ton t/m 650 Ton, 1K, 2K, IML, Insert Moulding, Zichtproducten, Technische producten, productgewicht tot 2000 gram, Projectmanagement, monodelen/modulen t/m afbouw van systemen.

Krommewetering 81 NL - 3543 AM Utrecht T 030 - 2426060 F 030 - 2426070 E Netherlands@Arburg.com I www.arburg.nl Elektrische, hybride en hydraulische spuitgietmachines met sluitkrachten van 125 tot 5.000 kN. Robotsystemen - geïntegreerd in de SELOGICA direct machinebesturing.

TandradPolymeer­pompen

Plettenburg Technisch Bureau BV T 0546 - 572183 F 0546 - 573105 E info@plettenburg.com I www.plettenburg.com Eprotec: Polymeerpompen


branche register

Vacuümvormen Suurmond BV/Maag Pump Systems AG Voltweg 9, 8071 CZ Nunspeet T 0341 - 254900 F 0341 - 258484 E info@suurmond.com I www.suurmond.com

Testapparatuur

Batelaan Kunststoffen B.V. Veerpolder 8, 2361 KV Warmond T 071 - 5613301 F 071 - 5616701 E info@batelaan.nl I www.batelaan.nl

Wrijvingslastechniek Zwick GmbH & Co. Celsiusweg 32 NL-5928 PR Venlo T +31 (0)77-3870606 F +31 (0)77-3824150 E info@zwick.nl I www.zwick.nl

Ultrasoontechniek

ALPHA BVBA Kleimoer 2 B – 9030 GENT T +32 9 243 80 90 F +32 9 243 80 91 E info@alpha.be I www.alpha.be Ultrasoon-, Laser- Hot Air Cold stake en Hoogfrequent lassen Ultrasoon- en Droogijsreinigen

T 035 - 6098111 F 035 - 6098120 E info@branson.nl I www.branson.nl

Zeefwisselaars

Suurmond BV/Maag Filtration Systems Voltweg 9, 8071 CZ Nunspeet T 0341 - 254900 F 0341 - 258484 E info@suurmond.com I www.suurmond.com

T 035 - 6098111 F 035 - 6098120 E info@branson.nl I www.branson.nl

kunststof & rubber # 8-9/2013

99


Oeps,

productiefoutje! Als kunststofverwerker of OEM hebt u een grote verantwoordelijkheid als u een nieuw product in de markt zet. Flanders’ PlasticVision Vlaams Kunststofcentrum zorgt dat uw producten aan de strengste normen voldoen en dat uw productie vlekkeloos verloopt. Wij geven u de garantie dat u altijd een correct advies en oplossing krijgt voor uw vraag omtrent kunststof. Zorgenvrij produceren en altijd tevreden klanten, een geruststellende gedachte. Ervaar het comfort van de “No cure, no pay”-garantie voor uw bedrijf. Bel Peter (056 28 18 28) voor een vrijblijvende afspraak.

Ontdek onze

“No cure, no pay”garantie Voorwaarden op www.plasticvision.be

Voor de kunststofverwerkers en kunststofgebruikers die nood hebben aan technologische oplossingen en hands-on ondersteuning zijn onze kennis, ons labo, onze process hall en onze opleidingsfaciliteiten een absolute meerwaarde omdat FPV VKC binnen een industrieel, individueel, operationeel en confidentieel kader een oplossing kan bieden voor elk kunststof gerelateerd probleem.

E. Sabbelaan 49 | BE-8500 Kortrijk | T +32 56 28 18 28 | E info@plasticvision.be | S www.plasticvision.be


Full Support from Design to Final Part

Engineering

Plastics

CHARTE
COLORIMETRIQUE

Polyolefins

PPH, PPC, PPR, PP compounds LDPE, LMDPE, MDPE, HDPE, E/A TPO, Plastomers, PB • Engineering Plastics ABS, PC, PC/ABS, ASA, PC/ASA, PBT, PC/PBT, PPO, PC/Polyester, PA6, PA66, PARA, PA/ABS, POM, PEI, TPI, PEI/Siloxane •

Specialty compounds

Elastomers & Rubbers TPE-S, TPE-V BR, E-SBR, S-SBR

Industrial Compounds Recycled PP, PE, PS & engineering compounds

Sustainable Solutions Compostable, biodegradable & environmental friendly compounds

Anti-Static, EMI, ESD, Thermally Conductive, Lubricated, highly filled & reinforced compounds

Ultrapolymers Group NV Gerard Mercatorstraat 90 • 3920 Lommel • Belgium Tel +32 (0)11 57 95 57 • Fax +32 (0)11 63 45 96 info@ultrapolymers.com

Ultrapolymers BV Galvanistraat 14-2 • 6716 AE Ede Netherlands Tel +31 (318) 64 12 16 • Fax +31 (318) 62 03 65 info@ultrapolymers.nl

ultrapolymers.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.