Page 1

U nás v kraji Čtvrtletní zpravodaj Královéhradeckého kraje | září 2011 | číslo 3/2011 | X. ročník | zdarma

Ekonomika krajských nemonic se lepší

str.

Ve Vrchlabí otevřeli rekonstuovaný domov seniorů

2

Slovo hejtmana Milí čtenáři,

str.

3

Nový Hrádek slavil titul krajské vesnice roku

str.

5

Krajské dožínky přilákaly tisíce lidí

léto je pryč, prázdniny a dovolené skončily a my všichni se chystáme na poslední měsíce tohoto roku, které – jak už to tak většinou bývá – jsou zpravidla hektické a poněkud uspěchané.

Královéhradecký kraj ale nezahálel ani přes léto. Studenti tří odborných středních škol se mohli hned v září začít vzdělávat ve zcela nových moderních výukových centrech. Stejně tak se podařilo modernizovat a rekonstruovat řadu silnic, kraj dokončil i opravy dalšího z domovů důchodců a dále pracuje na vylepšování zázemí pro pacienty i zdravotnický personál ve svých nemocnicích. Mohu vás ujistit, že v následujících měsících úsilí kraje nepoleví.

Bude třeba dokončit řadu rozpracovaných projektů a připravit další, především však vytvořit rozpočet kraje na další období tak, aby se i při snižujících se příjmech od státu dařilo všechna důležitá odvětví regionu dále rozvíjet. Věřím, že se to podaří a kraj znovu ukáže, že je dobrým hospodářem. Lubomír Franc

Na letošní Královéhradecké krajské dožínky se přišly podívat tisíce lidí. K vidění byly novinky z regionálního zemědělství, představili se i vítězové soutěže Potravinář roku. Návštěvníci se mohli seznámit i s prací středoškoláků, kteří studují obory související s životním prostředím, zemědělstvím a gastronomií.

Školství

Zdravotnictví

Ekonomika

Strojaři, stavaři či lesníci mají v kraji nejmodernější školy

Stonat v broumovské nemocnici je díky rekonstrukci příjemnější

Sdružené nákupy a aukce

Pustit se do studia technických oborů na středních školách v Královéhradeckém kraji bude zase o něco přitažlivější. V letošním školním roce se postupně otevírají moderní výuková centra, ve kterých se budou moci školit studenti ve strojírenských, stavebních či lesnických oborech nebo se připravovat na kariéru v au-

Opravené prostory nemocnice v Broumově začaly od srpna sloužit prvním pacientům. Stonat v tomto zdravotnickém zařízení pro ně nyní bude díky dokončené rekonstrukci pohodlnější. Stavba, za kterou Královéhradecký kraj zaplatil 22 milionů korun, je přitom pro klíčovou nemocnici celého Broumovska historictomobilovém průmyslu. Na ká. Nemocnici také investice vznik čtyř center odborného zajišťuje další perspektivní vzdělávání dokázal získat budoucnost. kraj přes 100 milionů korun „Nemocnice v Broumově ze zdrojů Evropské unie. Více na str. 4 má v krajském zdravotnictví

nezastupitelnou roli. Když jsme před rokem změnili její strukturu a skončila tam lůžková část chirurgie, slíbili jsme, že právě tento krok znamená pro nemocnici krok směrem k jejímu dlouhodobému zachování a jejímu dalšímu smysluplnému fungování. Dokončením této rekonstrukce a jejím zprovozněním má před sebou nemocnice další budoucnost,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc. Pokračování na str. 3

V krajských školách, nemocnicích či domovech důchodců se svítí či topí elektřinou nebo plynem, jejichž ceny získal Královéhradecký kraj v dražbě. Tím, že kraj začal ceny telefonního volání, elektřiny nebo plynu soutěžit v aukcích, a sdružil proto služby třeba 150 krajských organizací a firem, výrazně šetří na jejich provozu. Telefonovat tak budou krajské společnosti o téměř polovinu levněji, na elektřině se ušetří nejméně 2,5 milionu korun. Více na str. 2


U nás v kraji | září 2011 | strana 2

Z krajské ekonomiky

V elektronické aukci kraj vydražil levnější elektřinu

V první polovině roku nemocnice dál zlepšovaly svou ekonomiku

Nemocnice Královéhradeckého kraje během prvního pololetí letošního roku zlepšovaly své hospodaření. Ve srovnání se stejným obdobím loňska se hospodaření celého holdingu zlepšilo o deset milionů korun. Vyplývá to z předběžných výsledků ekonomiky nemocnic prvních šesti měsíců letošního roku, které má k dispozici krajský zdravotnický holding. „Za první pololetí má celý holding, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, lepší hospodaření Dražby se zúčastnilo devět o více než deset milionů firem. Ceny elektřiny oproti korun. A to i přesto, že loňskému roku v posledvýnosy od zdravotních ní době poměrně výrazně pojišťoven poprvé meziročně stouply: především kvůli o několik procent klesly. událostem v Japonsku, odEkonomika krajského zdraklonem Německa od využití votnictví se dále stabilizuje,“ jaderné energie či ropné krizi uvedl ředitel Zdravotnického související se situací v Lybii. holdingu Královéhradeckého Díky elektronické aukci však kraje Martin Scháněl. kraj získal nejvýhodnější Lepší výsledky ovlivnily dostupnou cenu elektřiny pro nižší náklady na provoz: své organizace. zdravotnictví spoří především

Vloni díky elektronické aukci kraj ušetřil třináct milionů na dodávce plynu. Elektronická dražba se ukázala jako velice efektivní způsob, jak snížit výdaje na provoz svých organizací. Přestože ceny elektřiny v souvislosti s událostmi ve světě oproti loňsku výrazně stouply, kraj v příštím roce zaplatí za elektřinu pro svých 142 organizací o 2,5 milionů korun méně. Vydražený elektrický proud budou odebírat krajské školy, nemocnice, domovy důchodců, muzea či galerie. Kraj ušetří daleko více, protože cena bude fixovaná po celý rok: přitom se předpokládá, že elektřina by v příštím roce mohla vzrůst až o 30 procent. „Vysoutěžená dodávka by měla být uzavřena na období od letošního listopadu do konce roku 2012. Vloni jsme díky elektronické aukci získali třináctimilionovou roční úsporu na dodávce plynu. Elektronická dražba se ukázala jako velice efektivní způsob, jak snížit

výdaje, které kraj platá za provoz svých organizací. Proto jsme nyní sloučili co největší možný počet příspěvkových organizací pro soutěž na elektřinu,“ uvedl ekonomický náměstek hejtmana Josef Táborský. Vyvolávací cena aukce, která vychází z roční spotřeby elektřiny krajských společností, začínala na necelých 49 milionech korun.

Na letošním CIAF se představily stíhačky ze čtrnácti zemí světa Na letošním ročníku letecké přehlídky Czech International Air Fest – CIAF, jehož partnerem je i Královéhradecký kraj, se předvedlo více než sedmdesát letadel a vrtulníků. Další téměř tři desítky letounů si mohli návštěvníci prohlédnout na statické ukázce. Pořadatelům se na každý den podařilo připravit více než šestihodinový program nabitý sólovými i skupinovými vystoupeními. Ukázky moderní vojenské techniky se střídaly s akrobatickými skupinami, jednotlivci i historickými letouny. Většina návštěvníků ocenila možnost být velmi blízko létajícím strojům, a to jak těch na statické ukázce, tak letounům, které okolo diváků pojížděly před, nebo po svých vystoupeních.

díky centrálním nákupům, na lécích či spotřebním zdravotnickém materiálu a ostatních nákladech v jednotlivých nemocnicích holdingu. Úspory přinesla i změna struktury náchodské nemocnice, která uzavřela lůžkové části chirurgie v Opočně a v Broumově. Lépe je na tom i nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, která se musí už historicky potýkat s nejméně příznivou hospodářskou situací, přestože poskytuje velice kvalitní zdravotní péči a má odpovídající výkonnost. Její hospodaření je na tom oproti loňsku lépe o několik milionů korun. „Loňské hospodaření nemocnic a zdravotnických zařízení Královéhradeckého kraje, který kraj řídí prostřednictvím krajského zdravotnického holdingu, skončilo se schodkem 15 milionů korun. Byl to o 60 milionů korun lepší výsledek, než se plánovalo,“ sdělil ekonomický náměstek zdravotnického holdingu Jiří Jarkovský.

Krajské organizace budou telefonovat o téměř polovinu levněji Krajský úřad, nemocnice, střední školy či silničáři Královéhradeckého kraje budou v příštím roce telefonovat téměř o polovinu levněji. Kraji se podařilo razantně stlačit cenu telekomunikačních služeb díky jejich centrálnímu nákupu pro všechny krajské firmy a organizace najednou. Zhruba 150 krajských firem a organizací tak na telefonování a dalších telekomunikačních službách ušetří v příštím roce 18 milionů korun. „Ukázalo se, že centrální nákupy mohou přinést velice zajímavou úsporu provozních výdajů krajských organizací. Již dříve jsme takto spojili nákupy léků pro nemocnice, elektřiny či plynu a vždy se podařilo získat výhodnější podmín-

ky. V případě telekomunikačních služeb to je zatím nejzajímavější úspora,“ řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc, který zavedení centrálních nákupů pro krajské organizace a firmy prosazoval. Krajské organizace vloni provolaly celkem 37 milionů korun: na pevných linkách 20 milionů a prostřednictvím mobilních telefonů 17 milionů korun. Nově vysoutěžená cena by měla být celkem 18,2 milionu korun, a to na rámcovou smlouvu na 27 měsíců: od letošního října do konce roku 2013. Za provoz na pevných linkách má kraj zaplatit 12,4 milionu korun, 5,4 milionu korun na mobilech. Dodavatel těchto služeb by měla být společnost Telefónica.


strana 3 | září 2011 | U nás v kraji

Z krajského zdravotnictví a sociálních služeb

Kraj za 32 milionů rekonstruoval domov důchodců ve Vrchlabí Více než 32 milionů korun zaplatil Královéhradecký kraj za modernizaci domova pro seniory ve Vrchlabí. Dělníci zde kompletně rekonstruovali druhé a třetí nadzemní podlaží a přistavěli nové čtvrté patro. V domově se tak výrazně zvýšil komfort pro jeho klienty. Přestavba budovy trvala třináct měsíců. „Královéhradecký kraj se snaží postupně zlepšovat v domovech důchodců péči o seniory. Domovy se daří postupně rekonstruovat a vytvářet v nich důstojné životní podmínky pro lidi, kteří potřebují, aby se o ně někdo staral a pomáhal jim s jejich každodenními potřebami,“ řekl náměstek hejtmana pro sociální oblast Vladimír Derner, který modernizovanou budovu domova ve Vrchlabí otevřel začátkem září. Rekonstruo-

vaná budova vrchlabského domova pocházela z druhé poloviny 19. století a potřebovala rozsáhlé stavební úpravy. Dělníci zde zcela vybourali druhé a třetí patro a kompletně je přestavěli, vybudovali rovněž nově čtvrté podlaží. „Budova domova již neodpovídala technickým a hygienickým podmínkám. Na chodbách byly například společné záchody. Nyní jsou zde jednolůžkové a dvojlůž-

kové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Do pokojů se rovněž mohlo pořídit nové vybavení a do koupelny zvedací hydraulická vana,“ dodal Derner. Domov pro seniory ve Vrchlabí se stará o 68 klientů. Poskytuje nyní další dvě nové služby. Odlehčovací služba pomáhá lidem, kteří pečují o své blízké doma, domov se zvláštním režimem je pak určený pro seniory, kteří trpí Alzheimerovou chorobou.

Stonat v broumovské nemocnici je díky rekonstrukci příjemnější V broumovské nemocnici začalo díky rekonstrukci sloužit 35 lůžek na interním oddělení, jejichž počet se zvýšil o deset, a 70 lůžek následné péče, kterých rovněž o deset přibylo. V nemocnici i nadále sídlí výjezdové středisko Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, kde působí dvě jednotky krajských záchranářů. Vloni v broumovské nemocnici skončila lůžková část chirurgického oddělení, která byla ztrátová. „Ročně se blížila ztráta této nemocnice pěti milionům korun. Lůžka chirurgie se změnila na lůžka interny a následné péče, která nemocnice potřebuje. I díky tomu by se mělo

postupně dostat hospodaření této nemocnice z červených čísel,“ uvedl ředitel Oblastní nemocnice Náchod Miroslav Vávra. Stavební práce se dotkly prvního patra interního oddělení, kde vznikla právě nová lůžka následné péče a geriatrie. Stavbaři v nemocničních budovách také vyměnili okna, modernizovali rozvody vytápění či vodoinstalace. „Rekonstrukce především odstranila havarijní stav některých objektů či pracovišť. Stavba proběhla za plného provozu nemocnice se vzájemným pochopením požadavků jak stavbařů, tak zdravotnického personálu,“ doplnil ředitel Vávra.

Nezastupitelná role neziskového sektoru

Zajištění sociálních služeb v území celého kraje patří k hlavním prioritám a úkolům krajské samosprávy. Tyto služby poskytuje kraj jednak prostřednictvím svých zařízení, další část poskytují města a obce. Nedílnou součástí sítě sociálních služeb jsou potom služby, které poskytují neziskové organizace. Ty poskytují služby jak rezidenční, k nejvýznamnějším patří například specializované zařízení pro osoby s roztroušenou sklerózou v Žirči nebo Hospic sv. Anežky České v Červeném Kostelci či azylové domy a domy na půli cesty, tak i širokou škálu služeb terénních. Mimo jiné nízkoprahová centra, pečovatelské služby, občanská poradenská střediska a různé aktivity protidrogové prevence. Neziskový sektor zajišťuje čtvrtinu služeb v kraji.

Nejobtížnější ze všech typů poskytovatelů je právě situace neziskových organizací. Na rozdíl od obcí a krajských zařízení, které vědí, že mají relativně silného zřizovatele, jsou neziskové organizace odkázány na dary a dotační řízení. Velmi často se stává, že tyto organizace ještě v polovině roku nevědí, s jakým finančním objemem pro svoji činnost do konce daného roku mohou počítat. Má-li se kraj úspěšně zhostit své role v oblasti zajišťování sociálních služeb, je zapotřebí, aby vytvořil i podmínky pro stabilizaci neziskových organizací jakožto nedílné součásti sítě sociálních služeb v kraji. Proto se i v návrhu krajského rozpočtu na rok 2012, který je poznamenán drastickými škrty, podařilo prosadit částku 26 milionů korun na dotační řízení, tj. zachovat

úroveň roku 2011. Dalším krokem pro stabilizaci sociálních služeb by mělo být schválení krajem podporovaných sociálních služeb na střednědobé období. Tento krok by tak měl přispět ke stabilizaci sociálních služeb poskytovaných i neziskovým sektorem. Měl by rovněž zabránit živelnému vzniku dalších nových sociálních služeb, které již není možné ufinancovat. Výsledkem by tedy měla být stabilní síť služeb, ve které si svoji nezastupitelnou roli nadále zachová neziskový sektor. Neziskové organizace náš kraj potřebuje mimo jiné i z toho důvodu, že právě zde pracují lidé, kteří tuto činnost vykonávají z přesvědčení. Proto se dá očekávat, že ji budou dělat rádi a také dobře. Vladimír Derner, náměstek hejtmana pro sociální oblast

Nově rekonstruované oddělení následné péče broumovské nemocnice otevřeli radní za zdravotnictví Jana Třešňáková, hejtman Lubomír Franc a Jiří Veselý, předseda zdravotního výboru krajského zastupitelstva a zároveň primář broumovské interny.

Kraj chce zjistit, co potřebují lidé pečující o seniory a postižené Jaké potřeby mají lidé, kteří pečují o seniory a osoby se zdravotním postižením, chce zjistit ve speciálním průzkumu Královéhradecký kraj. Každý, kdo pečuje o seniory či postižené a má zájem se vyjádřit k tomuto tématu, může poskytnout realizátorské společnosti svůj telefon prostřednictvím webové stránky www.rozvoj-obce.cz. Všechny zájemce o spolupráci bude zpracovatel průzkumu obratem kontaktovat. Po získání podrobnějších informací a po vzájemné

domluvě bude možnost setkat se v průběhu letošního října u kulatého stolu, kde se uskuteční debata na dané téma. Každý účastník po tomto setkání obdrží finanční odměnu ve výši 500 korun. Průzkum se nebude provádět v domácnostech dotazovaných. Průzkum je realizován v rámci projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb II“ financovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


U nás v kraji | září 2011 | strana 4

Z krajského školství

V Senátu mají sochu sv. Anežky Letošní školní rok v kraji začal otevřením nejmodernějšího centra pro mladé strojaře studentů hořické kamenické školy Na třetím nádvoří Valdštejnského paláce, sídla Senátu, odhalil místopřed„Stavělo se během výuky, seda Senátu Petr Pithart sochu sv. Anežky České. takže jsme museli částečDílo žáků kamenické ně vyučovat v náhradních a sochařské střední školy prostorech. Strojařina je velice zajímavý obor, o který v Hořicích požehnal pražský arcibiskup však není mezi mladými Dominik Duka. lidmi takový zájem, jaký by Socha vznikla v rámci stusi zasloužil. Vybudováním dentského sympózia, které se tohoto centra bude výuka našich oborů ještě přitažlivěj- pravidelně koná každý lichý ší,“ řekl ředitel střední školy rok v polovině června v hradecké Hradební Pavel Jankovský. V kraji se postupně dokončují další centra odborného vzdělávání, na které přispěje Evropská unie celkem 125 milionů korun. Ještě jedno centrum se dokončuje v Hradci a je zaměřené na automobilový průmysl. Stavební začne fungovat na střední průmyslové škole v Náchodě a pak v Trutnově na tamní střední škole lesnické.

Další tři nová výuková střediska vznikají pro automobilový průmysl, stavaře a lesníky. Kraj na jejich výstavbu získal 125 milionů z Evropské unie.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hradební ulici v Hradci Králové otevřela nejmodernější centrum pro výchovu mladých strojařů v Královéhradeckém kraji. Unikátní vzdělávání středisko v oborech strojírenství či v oblasti využití alternativních zdrojů energie vzniklo za 25 milionů korun a s přispěním peněz z Evropské unie. „Díky této investici tato škola zkvalitní výuku žáků i celoživotní vzdělávání ve strojírenských oborech, o jejichž absolventy je v současnosti na trhu práce velký zájem,“ uvedl krajský radní pro školství Jiří Nosek, který unikátní odborné centrum pro mladé strojaře otevřel. Díky tomuto projektu vznikla například odborná

učebna pro programování obráběcích CNC strojů či pro tvorbu odborných výkresů, laboratoře měření, elektrotechnického měření a mechatroniky nebo místnost pro digitální zpracování obrazu. Studentům školy budou po rekonstrukci sloužit také nové posluchárny, ateliéry či sociální zařízení.

Jičínská průmyslovka bude mít svářečskou školu

Mladí filmaři z Hradce přivezli výjimečná ocenění Již 73. ročník celosvětové soutěže amatérských filmů UNICA se tento rok konal poslední srpnový týden v Lucembursku. Na tomto tradičním mezinárodním klání amatérských filmařů byla letos Česká republika zastoupena čtyřmi soutěžními snímky. Tři z nich byly vybrány z hradecké krajské soutěže amatérských filmů a doplněny snímkem autora z Prahy. Stříbrnou medailí byl v silné

v areálu kamenické a sochařské střední školy v Hořicích. Mladí adepti kamenictví tvoří sochy z hořického pískovce na určité téma. V uplynulém školním roce byla jako téma zvolena osobnost české světice sv. Anežky České. Při příležitosti 800. výročí jejího narození byl vyhlášen Svatoanežský rok. Ten má ukázat životní dílo i dějinný význam této mimořádné osobnosti české historie.

světové konkurenci oceněn snímek Ondřeje Krejcara, který je lektorem filmu a videa krajské organizace Impuls Hradec Králové. Jeho film Nepřítelem osudu zachycuje pohnutý osud českého válečného pilota, rodáka z Nové Paky, ve službách britského Královského letectva a jeho příběh po návratu do vlasti. Dalším dvěma českým snímkům přiřkla mezinárodní porota bronzové medaile.

Jednu získal za snímek Deadline Filip Javora, studenta Střední školy aplikované kybernetiky Hradec Králové. Další bronzovou medaili vybojoval pro Českou republiku film Šedá pohádka Jaroslava Nykla z Prahy. Čtvrtým českým filmařem byl Lukáš Novák, student hradecké pedagogické fakulty, jehož hudební klip Navostro si mezi diváky na soutěži UNICA našel mnoho příznivců.

Svářečská škola by měla během příštího roku vzniknout na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole v Jičíně. Umožní to dotace z Evropské unie, kterou se škole podařilo získat. Jičínská „průmyslovka“ nechá proškolit kvalifikované instruktory a zároveň instaluje nová zařízení do svařovny. S projektem nové svářecí školy se začátkem září sezná-

mil i hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, senátor a náměstek hejtmana Josef Táborský, krajský radní pro oblast školství Jiří Nosek, starosta Jičína Martin Puš a představitelé významných jičínských firem. Svářečská škola zlepší vzdělávání v jičínské průmyslové škole, firmám pomůže se školením jejich zaměstnanců.


strana 5 | září 2011 | U nás v kraji

V Novém Hrádku slavili titul krajské vesnice roku

Nádvořím už do krajského sídla nezatéká, chybí tam už jen kavárna

Po dvou letech opouštějí dlažbu nádvoří hradeckého Regiocentra Nový pivovar v sídle Královéhradeckého kraje stavbaři. Přestože budova bývalého hradeckého pivovaru nedávno prošla zásadní nákladnou rekonstrukcí, do garáží i některých kanceláří krajských úředníků zatékalo vadnou izolací pod povrchem nádvoří. To se díky právě skončené opravě podařilo odstranit. „Vloni stavební společnost, která hradecký pivovar rekonstruovala, provedla opravy první větší části pivovarského nádvoří. Tyto práce skutečně závady odstranily a touto částí nádvoří do budov již nezatéká. Stejný postup proběhl během letošního léta na druhé části nádvoří. Nový Hrádek na NáVšechny práce hradí stavební chodsku byl předposlední firma v rámci záruky na dílo, srpnovou sobotu slavnostně takže kraj vyhlášen Vesnicí roku Králo- tyto dodavéhradeckého kraje. Zástupci tečné práce obce převzali ocenění z rukou pochopihejtmana Lubomíra France. telně nic Nový Hrádek uspěl v letošnestály,“ ním krajském kole soutěže uvedl mimo jiné díky svým invesnáměstek tičním projektům, například královéhrarekonstrukci náměstí. Zvítězil deckého v konkurenci dalších devěta- hejtmana třiceti přihlášených obcí. Vladimír

Derner. Stavbaři budou ještě na nádvoří dokončí rekonstrukce dvou fontán a budou pokračovat v budování kavárny, která má sousedit s vodárenskou věží. „Hosty v této kavárně mají v budoucnu obsluhovat lidé s mentálním postižením v rámci projektu začleňování handicapovaných do společnosti,“ doplnil Derner. Poprvé se stavbaři kvůli zatékání do objektu rekonstruovaného pivovaru, který by dokončen na konci roku 2007, vrátili již předloni v létě. Obsáhlá rekonstrukce městského průmyslového areálu v sídlo kraje získala v roce 2008 celostátní ocenění Stavba roku. Za pořízení pivovaru by měl kraj do roku 2017, kdy se má stát jeho majetkem, zaplatit více než 1,8 miliardy korun.

Malé obce dostanou Kormoráni další miliony způsobili škody na vodovody za stovky tisíc

Krajský úřad má jasnou vizi

Krátce Konference o cestovním ruchu v našem kraji

Zážitková turistika založená na znovuobjevování tradičních hodnot v regionu, to je hlavní téma třetího ročníku Konference na podporu regionálního cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, která se uskuteční 4. října v Regiocentru Nový pivovar v Hradci Králové. Je určena především pro zástupce měst a obcí, pracovníky informačních turistických center a kulturních institucí, podnikatele v cestovním ruchu a studenty odborných škol. (více na www.os-retour.cz)

Kraj bude mít svou „Tour de France“ Královéhradecký kraj bude mít svou mezinárodní velkou cenu, která bude součástí světového poháru v silniční cyklistice. Malého krajského „Tour de France“ se budou moci vedle profesionálů zúčastnit i cyklisté – amatéři či slavní sportovci. Závod by se měl uskutečnit v létě příštího roku a měl by začínat a končit v Hradci Králové. Trasa krajské velké ceny povede přes Nové Město nad Metují a Náchod na Dobrošov, a Orlickými horami přes Rychnov nad Kněžnou zpět do krajského města.

Přibližně 55 milionů korun letos Královéhradecký kraj vyčlenil na malé vodohospodářské projekty, což je zhruba stejně jako v loňském roce. Krajští zastupitelé v září rozhodli například o uvolnění čtyř milionů korun na výstavbu splaškové kanalizace v Hejtmánkovicích, bezmála milion korun poputuje do Havlovic na rekonstrukci obecního vodovodu. Další významné dotace na vylepšení vodovodů má jisté například Libáň, Sekeřice, Samšina, Skuhrov nad Bělou či Bartošovice v Orlických horách.

Zhruba 300 tisíc korun zatím letos dostali rybáři v regionu od Královéhradeckého kraje za škody, které jim v uplynulých měsících způsobili chránění kormoráni. Náhrady, které každoročně dostávají, ještě mohou výrazně narůst. Poprvé kraj v tomto roce poskytl i náhradu škody, kterou způsobila vydra říční. V loňském roce kraj rybářům rozdělil za škody způsobené kormorány bezmála milion korun. Od roku 2002 pak bylo vyplaceno na tyto účely téměř 4,4 milionu korun.

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad – spokojený občan: tak zní nová vize Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Vize krajského úřadu není jen několik slov. Každé slovo, které vize obsahuje, pod sebou skrývá proces změn, které úřad provede, aby se její formulace skutečně naplnila a zlepšila jeho fungování. Vize úřadu je součástí projektu SMART kraj = SMART region, v rámci kterého vzniknou například finanční, personální či marketingová strategie krajského úřadu.


U nás v kraji | září 2011 | strana 6

Z dopravy v kraji

Orlické hory a Broumovsko mají autobusy „na zavolání“ Cestujícím stačí 30 minut předem zavolat na dispečink, a požadovaný spoj si tak objednat. Systém byl zaveden na linkách, které využívá málo lidí. Jeden telefonický hovor stačí k tomu, aby si cestující na vybraných linkách v Orlických horách a na Broumovsku objednali odvoz autobusem. Pilotní projekt provozu takzvaných radiobusů spustil Královéhradecký kraj od začátku srpna. V budoucnu by mohl znamenat výraznou úsporu pro jeho rozpočet i zlepšení systému veřejné dopravy. „Systém radiobusů dotuje Královéhradecký kraj. Za zavolání cestující nic neplatí. Zatím kraj tyto spoje zavedl na třech linkách v Orlických horách a na jedné na

K hranicím u Olešnice povede nová silnice Řidiči, kteří využívají hraniční přechod mezi Olešnicí v Orlických horách a polským Lewinem Klodzkim, se do konce října dočkají kompletně rekonstruované příjezdové silnice. Loni se opravila část mezi Olešnicí a Polomem, letos práce pokračují v úseku Polom, Sedloňov a Úhor. Modernizace celé vozovky bude stát zhruba 65 milionů korun. Královéhradecký kraj získal se svými polskými partnery finance na tuto stavbu z programu Evropské unie určeného na přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Polskem. Silničáři zmodernizují více než devět kilometrů této přeshraniční komunikace. V současné době je tato komunikace ve velmi špatném stavu, a lidé proto častěji volí k cestě mezi Českem a Polskem buď přechod Náchod – Kudowa Slone, nebo téměř 70 kilometrů vzdálený přechod Bartošovice – Niemojów.

Broumovsku. Pokud se tento pilotní projekt osvědčí, mohl by se rozšířit i na jiné linky, které cestující využívají v menší míře, ale které kraj chce zachovat, aby se lidé dostali do škol, k lékaři či na nákupy,“ řekl krajský radní pro oblast dopravy Josef Ješina. Radiobusy nyní jezdí na linkách Rokytnice v Orlických horách – Nebeská Rybná, Bartošovice v Orlických horách – Orlické Záhoří a Rychnov nad Kněžnou – Zdobnice. A také na vybraných spojích o víkendech z Broumova

do Křinic a zpět. Cestující si mohou objednávat tyto spoje půl hodiny předem na

bezplatném telefonním čísle 800 101 520 v době od 06:00 do 21:00 hodin. Systém byl

zaveden na linkách, které využívá málo lidí. Další informace je možné najít na webu krajského organizátora dopravy www.oredo.cz. Královéhradecký kraj v letošním roce dotuje autobusové spoje 263 miliony korun. Jeho snahou je do budoucna zachovat co nejlepší dopravní dostupnost pro všechny obyvatele, ale zároveň hledat v systému veřejné dopravy úspory. V případě, že se radiobusy osvědčí, mohly by být zavedeny i na dalších málo využívaných linkách a snížit náklady kraje na objednávání autobusové dopravy.

Silničáři dokončili modernizaci vozovky u Janských Lázní Jízdu motoristům usnadní zmodernizovaná silnice druhé třídy mezi Janskými

Lázněmi a Svobodou nad Úpou v Krkonoších. Silničáři zde již dokončili práce, za

které Královéhradecký kraj zaplatil téměř 30 milionů korun. Většinu financí se kraji podařilo získat z fondů Evropské unie. „Silničáři položili nový asfalt na zhruba tři kilometry dlouhý úsek od křižovatky se silnicí třetí třídy do Janských Lázní až po křižovatku se silnicí druhé třídy do Pece pod Sněžkou. Zároveň prohloubili příkopy a upravili propustky. Rekonstrukce vozovky trvala od letošního dubna,“ řekl krajský radní

Klíčová silnice pro celé Broumovsko se po modernizaci rozšíří Pasa, životně důležitá silnice celého Broumovska, se má proměnit v pohodlnější, bezpečnější i rychlejší moderní dopravní tepnu. Rekonstrukce silnice II/303 počítá vedle modernizace vozovky především s vybudováním nového stoupacího pruhu. Královéhradecký kraj, který nyní stavbu připravuje, chce pro tuto akci získat více než 100 milionů korun z Evropské unie. „Stavět

by se mělo začít na podzim příštího roku a hotovo by mělo být do konce roku 2013. Celkové náklady by měly překročit zhruba 153 milionů korun. Krajští silničáři nyní připravují podklady pro stavební povolení a prostřednictvím krajského Centra evropského projektování budeme žádat na tento projekt evropské finanční zdroje,“ uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc. O evropskou podporu požádá tento projekt

v nejbližší vyhlášené výzvě a měla by činit 85 procent celkového rozpočtu. Rekonstrukce této silnice by měla proběhnout na zhruba čtyři kilometry dlouhém úseku, který patří především v zimě k nejnebezpečnějším. Silnice je jedinou cestou, kudy mezi Náchodem a Broumovem proudí kamiony, linkové autobusy či vozy sanitek záchranářů. Proto je její význam pro celou oblast zcela klíčový.

pro oblast dopravy Josef Ješina. Šlo o první etapu stavby silnice druhé třídy Čistá – Černý Důl – Svoboda nad Úpou (II/297). Postupně by mohly následovat opravy dalších úseků, pokud se kraji opět podaří získat dotace z Evropské unie. Celá silnice by tak měla být rekonstruována do roku 2013. Královéhradecký kraj by za pokračování stavby zaplatil zhruba 70 milionů korun.

U nás v kraji čtvrtletní informační zpravodaj Královéhradeckého kraje Evid. číslo: MK ČR E 13773 Vydavatel: Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245 Hradec Králové 495 817 111 unasvkraji@ kr-kralovehradecky.cz Texty a foto: archiv redakce Tisk a distribuce: R MEDIA, spol. s r.o.


strana 7 | září 2011 | U nás v kraji

Rakouský versus český model zdravotnictví Zdravotnictví vždy bylo velmi citlivým a ožehavým tématem. Jakékoli reformní kroky v této oblasti jsou bedlivě sledovány veřejností a provázeny bouřlivými diskuzemi. Ne vždy jsou však tyto diskuze vedeny korektně a s patřičnou znalostí problematiky. Jako zásadní zde vidím zejména rétoriku produkovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR a zástupci některých zdravotních pojišťoven. Tato rétorika se snaží utvrdit posluchače – nejširší veřejnost v názoru, že naše země má příliš mnoho lůžek ústavní péče, tudíž i příliš mnoho nemocnic, v nichž se tato lůžka nacházejí. Velmi mi vadí, pokud si tato rétorika bere na pomoc „evropské argumenty“. Ostatně, zaklínadlo typu: „V okolní

Evropě to dělají tak či onak, tak proč bychom to měli dělat jinak“, je v posledních letech významově posunováno do roviny prázdného a často i lživého klišé. Stačí vzít v potaz zdravotnické modely v geograficky blízkých srovnatelných lokalitách a hned nám prohlášení ministerských úředníků začnou rezonovat poněkud falešnými tóny. Podívejme se například na sousední Rakousko, kde můžeme najít mnohé zajímavé komparace. Rakouská republika má 8 milionů obyvatel a disponuje 67 tisíci lůžky ve 272 nemocnicích. Česká republika má 10 milionů obyvatel, na které připadá 62 tisíc lůžek rozmístěných ve 191 nemocničních zařízeních. Velkých nemocnic je u nás 12, v Rakousku pouze 8. Co toto srovnání ukazuje? Fakt, že těžiště lékařské péče bude v Rakousku zejména v práci malých nemocnic, které disponují 89% celkové lůžkové kapacity. Pokračování na str. 8

Předvedli nám ukázkové rozdělení zakázky! Rada Královéhradeckého kraje se rozhodla, že odhalí skryté rezervy v hospodaření sociální oblasti, posoudí efektivitu a řízení procesů Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a podívá se i na hospodaření Zdravotnického holdingu a zdravotnických zařízení. Krajské kontrolní mechanizmy nejsou zřejmě dostatečně fundované, proto je potřebné vybrat někoho, kdo tyto přednosti má. A tak se rozjela zajímavá tragikomedie v režii Rady KHK. 13. října 2010 schválila tato rada vypsání zakázky v maximální předpokládané hodnotě 600 tisíc Kč včetně DPH. Osloveným firmám byla odeslána výzva, která již obsahuje částku 800 tis. Kč bez DPH. Na výzvu reago-

valy tři firmy. První nabídla cenu 3x vyšší, než byla v zadávací dokumentaci - nebyla vyřazena. Druhá firma „zapomněla přibalit“ do nabídky živnostenská oprávnění. A tak byl vítěz zcela jasný, firma Axcode, s.r.o., která si získala renomé při zakázce na pražské Open Card! K tomuto výběru dodávám, že jedna z firem, která dělala v této zakázce křoví, organizovala předvolební kampaně pro ČSSD, dvě nabídky byly doručeny jednou osobou a obálky nadepsány jednou rukou… Kontrolní výbor prověřil výběr firmy, a i když výše uvedené zjistil, rada konstatovala, že je vše v souladu se zákonem. To ale není jediný úspěšný výběr firmy Axcode, s.r.o. Stejně úspěšná byla firma i tři měsíce před touto akcí, kdy s ní byla podepsána smlouva na audit sociální oblasti. Pokračování na str. 8

Názory zastupitelů Pro další rozvoj našeho kraje je nutná změna RUD V poslední době se i ve sdělovacích prostředcích častěji objevují zprávy o novele RUD – rozpočtového určení daní. Tak, jak považujeme za potřebné sledovat vývoj událostí při reformě zdravotnictví či penzijního či daňového systému, nechává nás problematika RUD často lhostejnými. Zdá se nám, že to téma běžnému životu vzdálené, nemající významnější praktický

dopad. Bohužel pravý opak je pravdou. Rozpočtové určení daní je soubor pravidel, podle kterých se rozdělují v České republice vybrané daně. Část z nich plní státní rozpočet, část rozpočty krajů a významná část i rozpočty jednotlivých měst a obcí. A právě poslední z těchto položek je dlouhodobě jablkem sváru. Pravidla v posledních dvou desetiletích totiž směřují podstatnou část těchto peněz zejména do Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. V těchto čtyřech městech žije 20% procent

obyvatel České republiky, ale směřuje sem 44% sdílených daní. Samotná Praha s 11,9% obyvatel pak čerpá téměř 32% těchto zdrojů. Na opačném pólu tohoto přerozdělení jsou obce s jedním až deseti tisíci obyvatel, ve kterých žije téměř polovina populace ČR, kam v přepočtu na jednotlivého obyvatele směřuje nejméně peněz. Důsledkem tohoto nespravedlivého systému je omezená možnost podpory veřejných služeb v těchto „nepreferovaných regionech“. Pokračování na str. 8

Třetí rok vládnutí stávající koalice v kraji se pomalu chýlí ke konci I když do dalších voleb do zastupitelstva kraje zbývá ještě celý rok, už se objevují první náznaky volebního boje. Je jistě zajímavé sledovat, jakými způsoby je tento předvolební boj veden. Jedni, a to bez rozdílu, zda v uplynulých letech působili v lavicích koaličních nebo opozičních,

budou prezentovat výsledky své práce, případně nabízet voličům svá řešení dalšího fungování kraje. Jiní, kteří se za uplynulé období prací pro kraj příliš nezdržovali, a opět tím dělítkem není, patří-li ten který zastupitel do koaličních či opozičních lavic, budou v rámci předvolebního boje poukazovat spíše na chyby druhých, pomlouvat a shazovat výsledky práce jiných kolegů. Tak jako je tomu i v jiných volbách, ti co opravdu

pracují na takovéto věci nemají čas ani povahu. Je na voličích, aby si všímali, kdo a jak se v následujících měsících projevuje a prezentuje, a sami si udělali úsudek, kdo toho kolik pro kraj vykonal. Ukazuje se, že ti co nejvíc křičí, tak činí proto, že mají nejvíce co skrývat a potřebují odvést pozornost od sebe samých. Bude to totiž jako vždy – správné rozhodování nebude o stranách, ale o konkrétních lidech. Helmut Dohnálek (SNK-ED)

Protipovodňová opatření v Mělčanech Letošní letní povodně opět ohrozily životy a majetek lidí, i když vážné škody nenapáchaly. Přesto musíme brát protipovodňová opatření vážně. Realizace protipovodňových opatření v oblasti Mělčan patří k nejnaléhavějším, ale jeho vybudování se neustále komplikuje a oddaluje, ačkoli největší povodeň v roce 1997si tady vyžádala 6 lidských životů a téměř dvoumiliardové škody. Dodnes zde občany vyděsí i předpověď možných

přívalových srážek. Jsem přesvědčen, že nejvýhodnější variantou je vybudování přehradní nádrže. Ta totiž nejen spolehlivě zadrží povodňovou vlnu říčky Dědina, ale bude také plnit dvě další důležité funkce. V prvé řadě bude moci v létě pomalým odpouštěním vody dotovat tok Dědiny, který v létě téměř vysychá a kvůli vyústěním čističek odpadních vod i septiků se mění v páchnoucí stoku a ničí život ve vodním toku. Geologické podloží je navíc takové, že přehradní nádrž bude průsakem dotovat i hladiny podzemních vod. Připomínám, že např. na zdroji podzemní vody Litá

je závislé zásobování celé Královéhradecké aglomerace a hladina spodní vody tady klesá.Druhé dvě varianty řešení mají spíše nevýhody. Suchý polder sice povodňovou vlnu Dědiny zadrží, ale to je také vše, voda se v něm rozlije a bez užitku zmizí. Hráze nedokážou dostatečně ochránit obce podél řeky. V současné době vedle nároků na výkup pozemků od soukromých vlastníků vyvstal další problém. Území bylo kvůli ochraně mihule potoční a vranky obecné zařazeno do Natury 2000. A to je nyní hlavní překážkou vybudování vodní nádrže. Pokračování na str. 8


U nás v kraji | září 2011 | strana 8

Z „rodinného stříbra“ Královéhradeckého kraje ZOO ve Dvoře má nový vzácný přírůstek Začátkem září se v ZOO Dvůr Králové narodilo druhé mládě pralesní žirafy okapi v historii zoo. Mládě se střídavě krmí a odpočívá, matka se o něj vzorně stará. K velké radosti chovatelů bylo potvrzeno, že je to samička. Okapi je nejbližší příbuzný žiraf. Až do doku 1901 byl znám jen domorodcům a je také posledním pozůstatkem třetihorných žiraf. ZOO Dvůr Králové je jediná zoo ze střední Evropy, která okapi chová.

Jiráskův Hronov načal devátou desítku Nepřetržitě od roku 1931 se v Hronově zhruba v polovině prázdnin scházejí amatérští divadelníci. Jiráskův Hronov je skutečný unikát, nejdéle trvající amatérský divadelní festival na světě. Představují se na něm všechny divadelní žánry, od inscenace klasické činohry, experimentálního a studentského divadla až po malé jevištní formy. Pro ochotnické divadelníky je účast na Jiráskově Hronově prestižní záležitostí.

Červený Kostelec opět nabídl folklór z celého světa Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci je nejvýznamnější akcí tohoto druhu v našem kraji a jedním z nejstarších festivalů v republice. Díky kvalitní organizaci a obsazení všech programů se zařadil mezi nejvýznamnější festivaly v Evropě. Na letošním 57. ročníku se publiku představilo takřka 600 tanečníků z celého světa.

V Hradci se sešli paromilové Poslední srpnovou sobotu se na obou březích Labe v centru Hradce Králové konal již devátý ročník Nábřeží paromilů. Více jak 45 vystavovatelů z Česka i zahraničí představilo celou řadu funkčních parních strojů nebo jejich věrných kopií.

Názory zastupitelů

Předvedli nám ukázkové rozdělení zakázky!

Pokračování ze str. 7 Axcode, s.r.o. zde hledala hlavní důraz na lůžka ve se ptát a prázdné argumenty možné úspory v hospodaření velkých, fakultních nenahradit těmi s relevantním za částku „pouhý“ jeden mocnicích, lůžka v malých obsahem. Vždy cíl je jasný: milion 75 tisíc korun. V této nemocnicích snižuje a volá zlepšení úrovně zdravotní činnosti byla firma natolik po redukci malých nemocnic. péče pro obyvatele. A k úspěšná, že sociální výbor A jak funguje český naplnění tohoto cíle můžeme na svém jednání podrobil model zdravotnictví? dojít pouze věcnou a pravvýstupy auditu negativní Laskavý čtenář promine, divou diskuzí. Za starého kritice a doporučil projednat ale to by bylo téma na mocnářství koloval jeden veškerá doporučení auditorů další diskuzi, která by vtip: Zavoláte někde do v odborných orgánech kraje. byla ostřejší chirurgických skalní ozvěny – Jak se daří, Přesto byl dán investičnískalpelů... Nechci zcela Rakousko? A ozve se vám – mu odboru pokyn připravit negovat současnou rétoriku Ouzko, ouzko... Při porovdodatek ke smlouvě, který ministerstva zdravotnictví, nání českého a rakouského firmě přiznává odměnu ale pokud je tato mediální zdravotnického modelu však 700 tisíc korun za činnost, masáž opřena o neúplnou tento příměr neplatí. kterou neprovedla, tou argumentaci, nezbývá než Karel Janeček (ČSSD) činností byla kontrola plnění

Rakouský versus český model zdravotnictví Pokračování ze str. 7 Podíváme – li se na rakouský model podrobněji, zjistíme, že tamní malé nemocnice těží z relativně levného provozu. Samozřejmě, síť malých nemocnic je v Rakousku doplněna o existenci špičkových velkých pracovišť, kde je koncentrována vysoce specializovaná péče a zajištěno i další vzdělávání lékařů. A tento rakouský model funguje, o tom nemůže být pochyb. A český systém? Ten v současnosti klade

Pro další rozvoj našeho kraje je nutná změna RUD Pokračování ze str. 7 Pokud se nepodaří stávající systém změnit, bude nadále ve srovnání se čtyřmi privilegovanými městy omezena podpora školství, sociálních služeb, kulturních a sportovních zařízení, tedy služeb, které využívají během svého života všichni občané.

Pokud tedy nechceme, aby náš kraj byl regionem druhé kategorie, musíme pro prosazení novely RUD udělat co nejvíce. Velice si proto cením aktivity starosty Chlumce nad Cidlinou Miroslava Uchytila, kterému se podařilo pro podporu „Výzvy k vyrovnání příjmu obcí v rámci RUD“ získat 305 zastupitelstev měst

a velkých obcí z celé ČR. Díky této aktivitě se podařilo znovu rozpoutat diskuzi o RUD i na vládní úrovni. Navíc o uvedené problematice budou jednat starostové obcí našeho kraje se zástupci ministerstva financí a poslanci a senátory, kteří byli zvoleni v našem kraji. Jiří Veselý (KDU-ČSL)

závazků zdravotních pojišťoven. Tady už aktéři této komedie narazili a dodatek nebyl podepsán. Ptáte se, jak proběhlo výběrové řízení na zakázku v sociální oblasti? Zřejmě nijak, rada ve spolupráci s koaličními partnery na jednání zastupitelstva v červnu odmítla svým hlasováním můj návrh na prověření tohoto výběru kontrolním výborem. Je zcela zřejmé, že se jedná o ukázkové rozdělení zakázky ve snaze vyhnout se podmínkám, které stanoví zákon o zadávání veřejných zakázek! Miloslav Plass (ODS)

Protipovodňová opatření v Mělčanech Pokračování ze str. 7 Ač jsou oba druhy živočichů chráněné, vyskytují se na řadě dalších lokalit. Navíc ochránci nemohou popřít, že povodně se negativně odrážejí i na těchto druzích a naopak nemohou vyloučit, že by vybudování vodní nádrže tyto druhy vyhubilo. Jsem přesvědčeným příz-

nivcem ochrany přírodního bohatství naší země, ale jsem také přesvědčen, že nelze dávat přednost chráněným živočichům před ochranou lidských životů. Musíme najít způsob, jak chránit přírodu a umožňovat normální podmínky pro život lidí. Otakar Ruml (KSČM)

U nás v kraji  

září 2011 | číslo 3/2011 Čtvrtletní zpravodaj Královéhradeckého kraje, X. ročník

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you