Marwick leden/únor 2017

Page 28

Text: Eva Samšuková, foto: Barbora Mráčková

28 — věda

Na návštěvě u česnekového vědce

Výzkum detergentů dovedl Františka Štěpánka k hledání odpovědi na vzrůstající odolnost bakterií vůči léčivům, hlavně ale zpět ze světa domů. To proto, že v Česku nalézá adekvátní doplnění státní podpory výzkumu a vědy také ze strany soukromé sféry. Aktivity v laboratořích profesorovy pražské alma mater VŠCHT podporuje od roku 2013 i Nadační fond Neuron. Jeho mecenáši se na konci října vůbec poprvé vydali na „místo činu“ podporovaného vědce.

Připadám si skoro jako zpátky na vysoké před odborným seminářem. Čekáme před vchodem Fakulty chemicko-inženýrské v pražských Dejvicích, kolem nás proudí davy posluchačů VŠCHT i ČVUT a já si opakuji vše, co jsem si při přípravě reportáže četla o alicinu. Očividně nejsem sama. Ačkoli ve skupině, s níž za chvíli sestoupíme do laboratoří profesora Františka Štěpánka, není ani jeden student, jsou účastníci velmi dobře připraveni, jak se o chvíli později ukáže z jejich fundovaných otázek. Jak by také ne? Vůbec poprvé v historii Nadačního fondu Neuron, který v roce 2010 založil Karel Janeček, se jeho mecenáši chystají podívat podporovanému vědci přímo pod ruce, kde se také ke slovu dostávají jejich finance.

© 2017 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným a člen sítě nezávislých členských společností KPMG přidružených ke KPMG International Cooperative („KPMG International“), švýcarské organizační jednotce. Všechna práva vyhrazena.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.