KÖZSZÖV meghívó online előadásra 2023.03.29.

Page 1

ROVAROK ÉS LÁRVÁK A TÁNYÉRUNKON

témában webináriumot rendez a Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos Szövetsége

2023. március 29. szerda 14:30 kezdettel

Előadó:

Gajdos-Kiss Annamária Nikolett kockázatkezelési referens

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

TAGOKNAK INGYENES DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT

Jelentkezési határidő: 2023.03.22.

Részt szeretnék venni az online előadáson (klikk)

KIEMELT TÁMOGATÓINK

A RÉSZVÉTEL KÖZSZÖV

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.