Page 1

Tammerkosken / Klassillinen koulu

Valinnaiset oppiaineet 2011–2012


Kuvitus Ida Finne Ilari Kampman Tuuli Lehtil채 Sanna Lev채inen Milla Marjam채ki Alma Peltola Moona Rahikainen

2

Annika Pohjola Viena Luosa Hely Suhonen Annika Soljander Julia Perera Emilia Halonen Marko Reunanen

Jannariina Pasuri Anniina Virtanen Tuula Luoto Tara Kivivalli Tia Holm Aune Lampinen Maristella De Michele


Sisältö Valinnaiset aineet ja niiden ryhmien muodostuminen.....................................5 Valinnaisaineet.....................................................................................................6 Tuntijako...............................................................................................................8 Valinnaisaineiden valinta ....................................................................................10 Valinnaisaineiden arviointi .................................................................................11 Painotukset (2-3 h) 7. – 9. luokalla .....................................................................12 Kuvataide, painotus ...............................................................................................12 Latina B2, painotus ................................................................................................12 Pitkät kurssit (2 h) 8. ja 9. luokalla .....................................................................13 Englanti A2 ............................................................................................................13 Ranska A2 .............................................................................................................13 Saksa A2 ...............................................................................................................13 Espanja B2 ............................................................................................................13 Ranska B2 .............................................................................................................14 Saksa B2 ...............................................................................................................14 Venäjä B2 ..............................................................................................................14 Valinnainen ilmaisutaito, iloisesta itseilmaisusta teatterin tekemiseen..................14 Valinnainen kotitalous............................................................................................15 Valinnainen kuvataide ...........................................................................................15 Valinnainen liikunta................................................................................................15 Valinnainen musiikki ..............................................................................................16 Valinnainen tekninen työ .......................................................................................16 Valinnainen tekstiilitaito .........................................................................................16 Valinnainen tietotekniikka ......................................................................................16 Puolipitkät kurssit (2 h) 8. luokalla ....................................................................17 Elokuvakurssi ........................................................................................................17 Ilmaisun iloa...........................................................................................................17 Kasvi- ja eläintieteen erikoiskurssi.........................................................................17 Kotitalous, opin ja onnistun keittiössä....................................................................17 Kulttuuri- ja taidehistorian elämyskurssi ...............................................................18 Liikunta ..................................................................................................................18 Musiikki ..................................................................................................................18 Tekninen työ ..........................................................................................................18 Tekstejä tekemään – kirjoittamisen syventävä kurssi............................................19 Tekstiilitaito teemoittain ........................................................................................19 Tietotekniikka.........................................................................................................19 Lyhyet kurssit (1 h) 7. luokalla ...........................................................................19 Tietotekniikan perusteet .......................................................................................19 Lyhyet kurssit (1 h) 8. / 9. luokalla .....................................................................20 Communication skills.............................................................................................20 Englannin kielen lisäkurssi ....................................................................................20 Espanjan kielen alkeiskurssi..................................................................................20 3


Italian kielen alkeiskurssi .......................................................................................20 Ranskan kielen alkeiskurssi ..................................................................................21 Ruotsin kielen lisäkurssi ........................................................................................21 Kuvataiteen lisäkurssi, grafiikka ............................................................................21 Kuvataiteen lisäkurssi, keramiikka.........................................................................21 Kuvataiteen lisäkurssi, valokuvaus........................................................................22 Kotitalouden lisäkurssi, leivontakurssi ..................................................................22 Liikunnan lisäkurssi ...............................................................................................22 Musiikin lisäkurssi, bändikurssi..............................................................................22 Musiikin lisäkurssi, laulukurssi ...............................................................................23 Myyttikurssi ............................................................................................................23 Nuisku = Nuorten ihmissuhdetaidot.......................................................................23 Teknisen työn peruskurssi ....................................................................................23 Tekstiilityön lisäkurssi, taitaen käsillä ....................................................................23 Teksti haltuun – kirjoittamisen peruskurssi............................................................24 Tietotekniikan lisäkurssi, kuvankäsittely ...............................................................24 Tietotekniikan peruskurssi .....................................................................................24 Tutkimusretki historiaan.........................................................................................24 Tähtitiedon kurssi...................................................................................................24 Liitteet Valintalomake liite A ..............................................................................................25 Valintalomake liite B ..............................................................................................27 Valintalomake liite C ..............................................................................................29

Yhteystietoja .......................................................................................................31

4


Valinnaiset aineet ja niiden ryhmien muodostuminen Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisten aineiden kokonaismäärä vuosiluokilla 7–9 on yhteensä 13 vuosiviikkotuntia. Tammerkosken koulun opetussuunnitelmassa on päätetty jakaa kyseinen valinnaisuus 1-2 vuosiviikkotuntiin 7. luokalla, 6-7 vuosiviikkotuntiin 8. luokalla ja 5 vuosiviikkotuntiin 9. luokalla. Opetussuunnitelmassa on päätetty jokaisen valinnaisen aineen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt sekä vuosiluokat, joilla sitä tarjotaan. Yhteensä valinnaisia aineita on tarjolla 51 erilaista nimikettä. Koska tarjolla olevista aineista oppilaat tekevät kulloinkin valintansa, ei milloinkaan voida etukäteen olla varmoja, toteutuuko kyseinen aine seuraavan lukuvuoden opetuksessa. Poikkeuksen tekevät jo perusopetuksen alemmilla luokilla tehdyt kielivalinnat - A2-kielet, latina sekä painotettu kuvataide ja 7. luokalla tietotekniikka niille oppilaille, jotka eivät ole valinneet painotettua latinaa tai kuvataidetta. Valinnaisten aineiden osalta on myös muistettava, että jo perusopetuksen alemmilla luokilla tehdyt valinnat sitovat myös ylemmillä luokilla. Kysymys on aikaistetusta valinnasta ja tältä osin valintojen tekemisen mahdollisuus on ylemmillä luokilla vähäisempää. Kaikille oppilaille valinnaisia aineita tulee kuitenkin vähintään 13 vuosiviikkotuntia. Alaluokilla vapaaehtoinen A2-kieli opiskellaan 7. luokalla ylimääräisenä aineena ja 8. ja 9. luokilla se jatkuu valinnaisena aineena. Oppilaat tutustuvat 7. luokalla valinnaisten aineiden tarjontaan oppilaanohjauksen tunneilla kolmannessa jaksossa. Tammikuussa vanhempainillassa asiaa selvitetään huoltajille. Oppilaat tekevät valintansa sekä 8. että 9. luokkaa varten tammi– helmikuussa. Tällöin valinnoissa tulee olla oppilaan huoltajan allekirjoitus. Seuraava vaihe on valintojen yhteen laskeminen ja alustava hahmotelma syntyvien ryhmien lukumäärästä. Lopullinen resurssi koululle vahvistetaan vasta toukokuussa. Kun ryhmien lukumäärä on selvillä, ryhdytään muodostamaan ns. yhdessä opetettavia valinnaisainepalkkeja tai lauttoja. Koska lukujärjestyspaikkoja on rajallinen määrä, palkkien määrä pyritään minimoimaan. Oppilaiden valinnaisainepalkkien muodostamiselle on muitakin ehtoja, jotka tulee toteutua yllämainitun ehdon lisäksi. Näitä ovat mm. opettajien ja tilojen yhteiskäyttömahdollisuus, opettajien ja tilojen riittävyys sekä ryhmien minimi- ja maksimikoot. Aina yksittäisen oppilaan valinta ei toteudu. Tällöin syynä voi olla kahden samaan aikaan opetettavan ryhmän tuoma ongelma. Mikäli ryhmiä muodostuu useita, asia voidaan ratkaista. Joidenkin valinnaisten aineiden valintojen määrä voi jäädä liian pieneksi eikä ryhmää voida muodostaa lainkaan. Tällöin oppilaan tekemä varavalinta tulee tärkeään asemaan. Siksi myös varavalinnat kannattaa punnita huolella. Vaikka valinnaisten aineiden valintaan liittyy monia kysymyksiä, niihin on mahdollista saada oppilaanohjaajilta ja rehtoreilta vastauksia ja apua. Esa Parkkali, rehtori 5


Valinnaisaineet Painotukset Kuvataide Latina B2

7. – 9. luokalla

lyhenne KUP LAB2

2-3 h 2-3 2

Pitkät kurssit Englanti A2 Ranska A2 Saksa A2 Espanja B2 Ranska B2 Saksa B2 Venäjä B2 Valinnainen ilmaisutaito (AI) Valinnainen kotitalous Valinnainen kuvataide Valinnainen liikunta Valinnainen musiikki Valinnainen tekninen työ Valinnainen tekstiilitaito Valinnainen tietotekniikka

8. ja 9. luokalla

lyhenne ENA2 RAA2 SAA2 EAB2 RAB2 SAB2 VEB2 ITV KOV KUV LIV MUV TNV TSV ATV

2h 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Puolipitkät kurssit 8. luokalla Elokuvakurssi (AI,KU) Ilmaisun iloa (AI) Kasvi- ja eläintieteen erikoiskurssi (BI) Kotitalous, opin ja onnistun keittiössä Kulttuuri- ja taidehistorian elämyskurssi (HI) Liikunta Musiikki Tekninen työ Tekstejä tekemään – kirjoittamisen syventävä kurssi (AI) Tekstiilitaito teemoittain Tietotekniikka

lyhenne EK ITV BIV KOV HIV LIV MUV TNV ÄIV TSV ATV

2h 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lyhyet kurssit 7. luokalla Tietotekniikan perusteet / 7. lk. (yleinen ops)

lyhenne ATL

1h 1h

Lyhyet kurssit * 8. / 9. luokalla Communication skills Englannin kielen lisäkurssi Espanjan kielen alkeiskurssi Italian kielen alkeiskurssi Ranskan kielen alkeiskurssi Ruotsin kielen lisäkurssi Kuvataiteen lisäkurssi, grafiikka Kuvataiteen lisäkurssi, keramiikka Kuvataiteen lisäkurssi, valokuvaus

1h ENL/EN2L 1 ENAL/ENA2L 1 EAL 1 IAL 1 RAAL/RAA2L 1 RBL 1 GRA 1 KER 1 KUL 1

6


Kotitalouden lisäkurssi, leivontakurssi Liikunnan lisäkurssi Musiikin lisäkurssi, bändikurssi Musiikin lisäkurssi, laulukurssi Myyttikurssi (UE, ET) Nuisku = Nuorten ihmissuhdetaidot Teknisen työn peruskurssi Tekstiilityön lisäkurssi, taitaen käsillä Teksti haltuun – kirjoittamisen peruskurssi (AI) Tietotekniikan lisäkurssi, kuvankäsittely Tietotekniikan peruskurssi Tutkimusretki historiaan Tähtitiedon kurssi (FY)

KOL LIL MBL MUL UEL/ETL NUI TNL TSL ÄIL ATL APL HIL FYL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* kurssin sisältö on sama 8. ja 9. luokalla

7


Tuntijako

Yleisen opetussuunnitelman mukaan opiskelevat Yhteiset aineet Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet Tietotekniikka Vapaaehtoinen A-kieli Muut valinnaiset aineet Oppilaan tuntimäärä

7 3 2 2 3 2 2 0,5 1 2 1 2 3 2 3 0,5 1/3 1 2 30/32

8 3 3 2 3 2 3 1,5 1 2

9 3 3 2 4 3 2 1 1 3

2

2

0,5 7

1 5

2 5/7 30

2 3/5 30

8 3 3 2 3 2 3 1,5 1 2

9 3 3 2 4 3 2 1 1 3

Yht. 9 8 6 10 7 7 3 3 7 1 2 3 6 3 2 13/15 1 6 8/12 90/92

Kuvataidepainotuksessa opiskelevat Yhteiset aineet Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet Kuvataide, painotus Vapaaehtoinen A-kieli Muut valinnaiset aineet Oppilaan tuntimäärä

8

7 3 2 2 3 2 2 0,5 1 2 1 1 3 2 3 0,5 2/4 2 2 30/32

1 2

2

0,5 6 2 2 2/4 30

1 5 3 2 0/2 30

Yht. 9 8 6 10 7 7 3 3 7 1 2 3 6 3 2 13/15 7 6 2/6 90/92


Latinapainotuksessa opiskelevat Yhteiset aineet Äidinkieli ja kirjallisuus A-kieli B-kieli Matematiikka Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto/elämänkatsomustieto Historia ja yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet Valinnainen latina, painotus Vapaaehtoinen A-kieli Muut valinnaiset aineet Oppilaan tuntimäärä

7 3 2 2 3 2 2 0,5 1 2 1 1 3 2 3 0,5 2/4 2 2 30/32

8 3 3 2 3 2 3 1,5 1 2

9 3 3 2 4 3 2 1 1 3

1 2

2

0,5 6 2 2 2/4 30

1 5 2 2 1/3 30

Yht. 9 8 6 10 7 7 3 3 7 1 2 3 6 3 2 13/15 6 6 3/7 90/92

9


Valinnaisaineiden valinta • Valinnat tehdään 8. ja 9. luokkaa varten • Oppilas tekee valintansa sen mukaan, opiskeleeko hän tällä hetkellä A) yleisen opetussuunnitelman mukaan vai B) kuvataidepainotteisen opetussuunnitelman mukaan vai C) latinapainotteisen opetussuunnitelman mukaan • Jokaiselle varsinaiselle valinnalle on tehtävä myös varavalinta. Varavalinnat kannattaa miettiä myös huolella. Niitä käytetään, jos oppilaan toivomaa valinnaisaineryhmää ei synny tai sitä ei voida toteuttaa oppilaan työjärjestyksessä. • Valinnaisaineiden vaihtaminen ei ole mahdollista muutoin kuin poikkeustapauk-sissa. Lupa vaihtoon anotaan rehtorilta ja se edellyttää, että uuden aineen ryhmissä on tilaa ja että oppilas suorittaa opiskelematta jääneen osuuden uudesta aineesta. • Valintojen tulisi pohjautua oppilaan taitoihin ja kiinnostuksiin. Niitä tehdessä kannattaa ottaa huomioon seuraavat seikat: o kaikki valinnaisaineet ovat valittavissa sukupuolesta riippumatta, o mihinkään jatko-opintoihin ei vaadita tietyn valinnaisaineen opiskelua, o jatko-opinnoissa on usein hyötyä alaan liittyvän aineen opiskelusta, o valinnaisaineen arvosana päättötodistuksessa voi parantaa pääsymahdollisuuksia toisen asteen oppilaitoksiin, o valinnaisaineen opiskelun perusteella voi arvioida soveltuvuuttaan alan ammatteihin. Tee itsenäinen valinta! Valitse omien vahvuuksiesi ja kiinnostuneisuutesi mukaan. Saatat kuitenkin joutua eri ryhmään kuin kaverisi.

A) YLEISEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT (Valintalomake liite A) Yleisen opetussuunnitelman mukaan opiskelevat oppilaat opiskelevat valinnaisia oppiaineita 7 luokalla 1 tai 3 tuntia, 8. luokalla yhteensä 7 tuntia ja 9. luokalla 5 tuntia. Oppilas opiskelee • 8. luokalla 2 pitkää kurssia (2h + 2h), jotka jatkuvat 9. luokalla sekä yhden puolipitkän kurssin (2 h) ja yhden lyhyen kurssin (1h), A2-kielen lukijat jatkavat ko. kieltä pitkänä valinnaisaineena. • 9. luokalla yhden lyhyen kurssin (1h) sekä 8. luokalla alkaneet kaksi pitkää kurssia (2h + 2h)

10


B) KUVATAIDEPAINOTTEISEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN OPISKELEVAT (Valintalomake liite B) Kuvataidepainotteisen opetussuunnitelman mukaan opiskeleva oppilas opiskelee valinnaisia oppiaineita 7. luokalla 2 tai 4 tuntia, 8. luokalla yhteensä 6 tuntia ja 9. luokalla 5 tuntia. Oppilas opiskelee • 8. luokalla pitkän kuvataiteen kurssin (2h), yhden valinnaisen pitkän kurssin (2h), joka jatkuu 9. luokalla sekä yhden puolipitkän kurssin (2 h) tai kaksi lyhyttä kurssia (1h + 1h), A2-kielen lukijat jatkavat ko. kieltä pitkänä valinnaisaineena • 9. luokalla pitkän kuvataiteen kurssin (3h) sekä 8. luokalla alkaneen pitkän valinnaisen kurssin (2h) C) LATINAPAINOTTEISEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN N OPISKELEVAT (Valintalomake liite C) Latinapainotteisen opetussuunnitelman mukaan opiskeleva opiskelee valinnaisia oppiaineita 7. luokalla 2 tai 4 tuntia, 8. luokalla yhteensä 6 tuntia ja 9. luokalla 5 tuntia. Oppilas opiskelee • 8. luokalla pitkän latinan kurssin (2h), yhden valinnaisen pitkän kurssin (2h), joka jatkuu 9. luokalla sekä yhden puolipitkän kurssin (2 h), A2-kielen lukijat jatkavat ko. kieltä pitkänä valinnaisaineena • 9. luokalla pitkän latinan kurssin (2h), 8. luokalla alkaneen pitkän valinnaisen kurssin (2h) sekä yhden lyhyen kurssin (1h)

Valinnaisaineiden arviointi Pitkät ja puolipitkät valinnaiset kurssit arvioidaan numeroin 4–10. Valinnaiset lyhyet kurssit arvioidaan sanallisesti: hyväksytty / hylätty. Jokainen valinnaisainekurssi on suoritettava hyväksytysti, ennen kuin oppilas voi saada päättötodistuksen.

SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS ENSI LUKUVUOTTA VARTEN!

11


PAINOTUKSET Kuvataide, painotus

7. – 9. luokka yhteensä 7 h

Kuvataiteen pitkä kurssi jatkuu 7. luokan (2 h) valinnaisen jälkeen ja on tarkoitettu painotetun kuvataiteen valinneille oppilaille. 8. luokalla opiskellaan 2 h ja 9. luokalla 3 h. Oppilaan tietämys taiteesta ja taiteen ilmaisukeinoista kasvaa. Painotusoppilailla on mahdollisuus kehittää yksilöllisiä taipumuksia kuvallisessa ilmaisussa ja aikaa keskittyä pidemmän työjakson ajan samaan aihealueeseen. Opetus on monipuolista ja kuvataiteen sisältöalueita laajasti käsittelevää opetusta. Opetuksessa käytetään sekä perinteisiä kuvantekemisen ja muotoilun tekniikoita että mediateknologiaa. Opinnoissa harjaannutetaan oppilaan taitoja monipuolisesti eri kuvantekemisen alueilla ja häntä tuetaan ilmaisemaan omia havaintojaan, ajatuksiaan ja mielikuviaan kuvallisin keinoin. Vuosiluokalla 8 kuvataiteen keskeisten sisältöjen lisäksi arkkitehtuurin ja muotoilun tuntemus laajenee. Mediaa ja mediataidetta opiskellaan valokuva- ja elokuvailmaisun keinoin. Vuosiluokka 9 kuvataiteen keskeisten sisältöjen lisäksi taidehistorian ja nykytaiteen tuntemus syvenee. Taiteen merkitystä omassa ympäristössä tarkastellaan itse tekemällä. Kurssilla toteutetaan lopputyö oppilaan valitsemasta aiheesta. Työskentely on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Latina B2, painotus yhteensä

6h

Latinan kieli antaa hyvän pohjan muiden kielten opiskeluun sekä tarjoaa hyvän väylän eurooppalaisen kulttuurin alkulähteille. Kurssin tarkoituksena on tutustua paitsi latinan kieleen myös antiikin aatemaailmaan ja henkiseen ilmapiiriin sekä latinankielisiin lentäviin lauseisiin, jotka heijastelevat ikuista viisautta. Kyse on perinteisestä eurooppalaisesta yleissivistyksestä ja sen merkityksestä nykyajan ihmiselle. Näin pystymme tietoisesti tunnistamaan kreikkalaisroomalaisesta kulttuurista periytyviä muotoja ja sisältöjä sekä eurooppalaisessa että suomalaisessa kulttuurissa.

12


PITKÄT KURSSIT

8. ja 9. luokka

Englanti A2

2h

2h

Kurssin tavoitteena on, että opit ymmärtämään pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös laajempaa yleistietoa sisältävästä kuullusta tai luetusta tekstistä. Opit selviytymään hiukan vaativammista keskustelutilanteista sekä kertomaan suullisesti tai kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin verran yksityiskohtia. Opit tuntemaan kohdekulttuuria ja viestimään sille hyväksyttävällä tavalla. Kurssilla opit rakenteita, jotka ovat välttämättömiä yllämainittujen viestintätavoitteiden saavuttamiseksi. Opit käyttämään kielen oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Sinun tulee myös muistaa vieraan kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkitys. Ranska A2

2h

Kurssin tavoitteena on, että opit ymmärtämään yleiskielistä puhetta ja tekstiä, joka käsittelee nuorten elämää. Opit myös itse kertomaan vastaavanlaisista aiheista sekä selviytymään erilaisista käytännön tilanteista, joita kohtaat esimerkiksi lomamatkalla Ranskassa. Kurssilla opit lisää oman ja ranskankielisten maiden kulttuurista ja opit, kuinka erot vaikuttavat suulliseen ja kirjalliseen viestintään. Kurssilla tutustutaan myös ranskankielisten maiden maantietoon sekä nykyaikaan ja historiaan liittyviin tapahtumiin eri viestintävälineitä käyttäen. Saksa A2

2h

Kurssin tavoitteena on, että opit ymmärtämään yleiskielistä puhetta ja tekstiä, joka käsittelee nuorten elämää. Opit myös itse kertomaan vastaavanlaisista aiheista sekä selviytymään erilaisista käytännön tilanteista, joita kohtaat esimerkiksi lomamatkalla Saksassa. Kurssilla opit lisää oman ja saksankielisten maiden kulttuurista ja opit, kuinka erot vaikuttavat suulliseen ja kirjalliseen viestintään. Kurssilla tutustutaan myös saksankielisten maiden maantietoon sekä nykyaikaan ja historiaan liittyviin tapahtumiin eri viestintävälineitä käyttäen. Espanja B2

2h

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään yksinkertaista espanjankielistä puhetta sekä oppia puhumaan arkisissa tilanteissa espanjaksi. Lisäksi opetellaan ymmärtämään ja kirjoittamaan helpohkoja tekstejä. Käsiteltävät aihepiirit ovat oppilasta lähellä, niitä ovat mm. koti ja perhe, opiskelu, vapaa-aika, ystävät, harrastukset ja matkustus. Kurssi avaa ovia myös espanjankieliseen maailmaan. Sanonnat kuten ’ Sí, por favor.’ , '¡Vaya!' ja ’ Qué horror’ tulevat tarpeeseen, kun tutustumme eri maiden tapoihin, perinteisiin ja temperamenttisiin asukkaisiin. Kurssilta saatu peruskielitaito tarjoaa hyvän pohjan jatkoopinnoille. Kurssi arvioidaan tuntityöskentelyn, kotitehtävien ja kokeiden perusteella. 13


Pitkät kurssit

Ranska B2

2h

Kurssin tavoitteena on kahden vuoden aikana tarjota oppilaalle perustiedot ja –taidot ranskan kielestä, maan kulttuurista ja maantiedosta sekä antaa hänelle kielellisesti riittävä valmius ja rohkeus selvitä yksinkertaisista arkielämän kielenkäyttötilanteista sekä ymmärtää yksinkertaista normaalitempoista ranskankielistä puhetta ja helpohkoja autenttisia tekstejä. Kurssilla opetellaan ääntämistä ja puhumista, oikeinkirjoitusta, sanastoa ja ilmauksia sekä peruskielioppirakenteita. Kielen perusteiden harjoittelun ohella tutustutaan ranskankieliseen maailmaan eri viestintävälineiden avulla. Tavoitteena on myös antaa oppilaalle hyvät pohjatiedot mahdollisiin ranskan kielen lisäopintoihin ja kannustaa häntä niihin. Bon courage! Saksa B2

2h

Hallo, wie geht's? Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään yksinkertaista saksankielistä puhetta sekä oppia puhumaan yksinkertaisissa arkielämän tilanteissa. Lisäksi opitaan ymmärtämään helpohkoja tekstejä ja kirjoittamaan niitä itse. Kielen oppimisen ohella tutustutaan saksankieliseen maailmaan ja kulttuuriin; miten ajatellaan ja toimitaan, mitä syödään, millaista musiikkia kuunnellaan? Kurssin jälkeen osaat toimia Saksan matkallasi kaupassa, ravintolassa, hotellissa... Kurssi arvioidaan tuntityöskentelyn, kotitehtävien ja kokeiden perusteella. Venäjä B2

2h

Tervetuloa tutustumaan itäiseen naapurimaahamme, Venäjään! Tavoitteenamme on perehtyä sekä kauniiseen venäjän kieleen että venäläiseen kulttuuriin. Aloitamme luonnollisesti aakkosten eli kyrillisten kirjainten opettelusta. Suullisen kielitaidon harjoittelu on myös mukana alusta alkaen: opimme tervehtimään, kertomaan itsestämme ja esittämään kysymyksiä keskustelukumppanille. Opintojen edetessä mukaan tulevat lukeminen, kirjoittaminen, kuullunymmärtäminen, kielioppi ja maantuntemus. Kaikkia näitä kielen osa-alueita harjoittelemme monipuolisin työmenetelmin. Tavoitteena on oppia ymmärtämään ja käyttämään venäjän kieltä yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa ja saavuttaa tarvittavat perusvalmiudet jatkaa kielen opiskelua peruskoulun jälkeen. Valinnainen ilmaisutaito, iloisesta itseilmaisusta teatterin tekemiseen

2h

Ilmaisutaidon kurssilla saat tilaisuuden laittaa kaikki kyvyt käyttöön. Kurssilla harjoitellaan sanallista ja sanatonta ilmaisua: tehdään pieniä esityksiä, improvisoidaan yms. Kurssin aikana hyödynnetään myös mahdollisuuksien mukaan Tampereen runsasta teatteritarjontaa. Ilmaisukurssi on tekemisen kurssi, jonka aikana tuotetaan erilaisia esityksiä. 14


Pitkät kurssit

Valinnainen kotitalous

2h

Valinnaisen kotitalouden tunneilla syvennetään ja laajennetaan perusopetuksessa ( 7. lk. ) opittuja tietoja ja taitoja. Tunneilla valmistetaan ruokia ja leivonnaisia ja annetaan tietoa terveellisestä ravitsemuksesta. Opettelemalla ostamista ja valintojen tekemistä tavoitellaan järkeviä ja taloudellisia ratkaisuja. Opitaan huolehtimaan kodin puhtaanapidosta ja harjoitellaan taitoja, jotka auttavat selviytymään arkielämästä. Valinnaisen kotitalouden kurssi sisältää mm. suomalaista ruokaperinnettä, kodin juhliin ja kalenterivuoden juhliin liittyvää perinnettä, elintarviketietoa, kansainvälisiä ruokia ja leivonnaisia sekä erityisruokavalioita.

Valinnainen kuvataide

2h

Kuvataiteen valinnaiskurssilla syvennetään oppilaan perustaitoja monipuolisesti eri kuvantekemisen alueilla. Opetuksessa käytetään sekä perinteisiä kuvantekemisen ja muotoilun tekniikoita että mediateknologiaa. Oppilasta tuetaan ilmaisemaan omia havaintojaan, ajatuksiaan ja mielikuviaan kuvallisin keinoin. Tietämys taiteesta ja taiteen ilmaisukeinoista kasvaa. Perehdytään arkkitehtuurin ja muotoiluun havainnoimalla ja itse tekemällä. Mediaa ja mediataidetta lähestytään valokuvauksen ja/tai elokuvailmaisun keinoin. Nykytaiteeseen tutustutaan näyttelyja museokäynneillä.

Valinnainen liikunta

2h

Tavoitteena on jatkuvan liikuntaharrastuksen virittäminen ja uusien lajien kokeilu sekä liikuntapalveluiden käytön kynnyksen madaltaminen. Ryhmä valitsee kurssille lajit. Lajeja voivat olla esim. tennis, squash, sulkapallo, keilailu, biljardi, erilaiset tanssit, salibandy, pöytätennis, golf, minigolf jne.

15


Pitkät kurssit

Valinnainen musiikki

2h

Valinnaisen musiikin tavoitteena on musiikillisten valmiuksien (soitto, laulu, kuuntelu) kehittyminen mahdollisimman laaja-alaisesti. Tavoitteena on myös luovuuden kehittäminen erilaisin tehtävin (äänisuunnittelu, säveltäminen sanoittaminen). Tärkeänä tavoitteena on onnistumisen ilo ja elämykset musiikin parissa. Pyritään saamaan esityksiä koulun tilaisuuksiin. Valinnainen tekninen työ

2h

Tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja, taitoja ja valmiuksia itselle tarpeellisten esineiden suunnitteluun, valmistamiseen, huoltamiseen, entistämiseen ja kuluttamiseen (ekonomisuus). Aihepiirityöskentelystä siirrytään selkeästi omaehtoiseen tuottamiseen. Tuotteen suunnittelun merkityksen omaksuminen ja sen kautta muotoilun ja esteettisyyden arvostaminen. Tekniikoina aikaisemmin opittujen käsityötaitojen syventäminen. Lähtökohtana on että oppilaat suunnittelevat ja ideoivat valmistamansa esineet ja tuotteet itse. Tunneilla käydään läpi tuotesuunnitteluun ja muotoiluun liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja. Valinnainen tekstiilitaito

2h

Tekstiilityön valinnaiskurssilla syvennetään opittuja tietoja ja taitoja vaatteiden ja sisustustekstiilien suunnittelusta valmistamiseen ja huoltamiseen. Ompelun, neulonnan, virkkauksen, kudonnan ja kirjonnan aihepiirien lisäksi kokeillaan kiinnostuksen mukaan uusia tekniikoita. Yhdeksännellä luokalla harjoitellaan myös oman työn raportointia. Valinnainen tietotekniikka

2h

Tietotekniikan valinnaiskurssin tavoitteena 8. ja 9. luokalla on varmistaa oppilaan kyky toimia sujuvasti nykyaikaisessa tietoyhteiskunnassa. Taitoja harjoitellaan käytännön esimerkkien avulla. 8. -luokalla kurssilla perehdytään perus-työvälineohjelmien (tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka- ja taulukkolaskentaohjelmat) lisäksi kuvankäsittelyn perusteisiin ja WWWsivujen tekemiseen. Kurssilla käsitellään myös Internetiin liittyviä asioita, kuten esim. tietoturvaa, tiedonhakua ja tekijänoikeuksia. 9. -luokalla kurssilla syvennetään ja laajennetaan kahdeksannella luokalla opittuja taitoja. Tavallisen kuvankäsittelyn lisäksi kokeilemme myös videon editointia. Haastavuutta haluaville on lisänä ohjelmoinnin perusteita. Kurssin aikana on mahdollista suorittaa a-tason atk-ajokortti.

16


PUOLIPITKÄT KURSSIT

8. luokka

Elokuvakurssi

2h

2h

Elokuvakurssilla tutustutaan elokuvailmaisun perusteisiin. Opetellaan videokameran käyttöä ja kuvaamista erilaisten harjoitusten avulla. Käydään läpi demonstraatioiden ja harjoitusten avulla kuvallisen kerronnan keinoja. Käsikirjoitetaan, kuvataan ja editoidaan muutaman minuutin elokuva tai animaatio. Elokuvakurssilla myös katsotaan elokuvia ja keskustellaan niistä. Opetellaan analysoimaan elokuvan sisältöä ja ilmaisukeinoja. Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan elokuvakeskuksen ja lyhytelokuvajuhlien tarjontaa. Ilmaisun iloa

2h

Ilmaisutaidon kurssilla saat tilaisuuden laittaa kaikki kyvyt käyttöön. Kurssilla harjoitellaan sanallista ja sanatonta ilmaisua: tehdään pieniä esityksiä, improvisoidaan yms. Kurssin aikana hyödynnetään myös mahdollisuuksien mukaan Tampereen runsasta teatteritarjontaa. Ilmaisukurssi on tekemisen kurssi, jonka aikana tuotetaan erilaisia esityksiä. Kasvi- ja eläintieteen erikoiskurssi

2h

Kasvi- ja eläintieteen erikoiskurssilla jatketaan siitä, mihin biologian tunneilla päästään eli perehdytään tarkemmin joihinkin mielenkiintoisiin biologian osa-alueisiin oppilaiden mielenkiinnon mukaan, esimerkiksi tekemällä retkiä ja pienimuotoisia tutkimuksia tai tutkielmia ympäristöstä, keräämällä ja kuvaamalla biologista materiaalia ja analysoimalla sitä eri biologisin menetelmin. Tunneilla voidaan kasvattaa myös kasveja ja oppia hoitamaan niitä, sekä tutkia kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Mahdollista on myös oppia tuntemaan maatiloilla ja puutarhoissa viljeltäviä hyötykasveja, sekä sisä- että ulkotilojen koristekasveja. Lisäksi maaseudun kotieläimet ja kaupunkien lemmikkieläimet on yksi kurssin teemavaihtoehdoista. Kotitalous, opin ja onnistun keittiössä

2h

Tunneilla syvennetään ja laajennetaan perusopetuksessa (7. lk.) opittuja tietoja ja taitoja. Tavoitteena on kotitaloustyön arvostuksen lisääminen. Tutustumme ruoanvalmistusta helpottaviin ja nopeuttaviin valmisteisiin sekä menetelmiin. Harjoittelemme keittiön pienkoneiden käyttöä kotitaloustöiden helpottamiseksi. Otamme mukaan myös kansainvälisiä aiheita.

17


Puolipitkät kurssit

Kulttuuri- ja taidehistorian elämyskurssi 2h Kurssilla syvennetään historian tuntemusta kulttuurin, taiteen ja aatehistorian näkökulmasta. Tavoitteena on luoda yhtenäinen kaari antiikin kulttuurista nykypäivään ja vahvistaa näkemystä historiallisen kehityksen kokonaisvaltaisuudesta eri elämänaloilla. Kurssin sisältö mukailee tarpeen ja mielenkiinnon mukaan oppilaiden omia kiinnostuksen kohteita. Liikunta

2h

Liikunnan puolipitkällä lisäkurssilla syvennetään oppilaiden taitoja eri liikuntalajeissa. Kurssin sisältö suunnitellaan opettajan ja oppilaiden yhteistyönä. Kurssin tarkoituksena on monipuolistaa koululiikuntaa ja antaa virikkeitä omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen, sekä kehittää oppilaan ohjaus- ja esiintymistaitoja osallistumalla tuntien toteutukseen. Kurssin sisältö riippuu osallistuvan ryhmän valinnoista. Lajivalinnat voivat painottua esimerkiksi maila- ja pallopeleihin (tennis, sulkapallo, salibandy, jalkapallo, pesäpallo, jääpelit). Kurssin lajeina voivat myös olla esimerkiksi itsepuolustuslajit, tarkkuuslajit (keilailu, golf) tai vesiliikunta. Musiikki

2h

Tavoitteena on saavuttaa perustaidot yhdellä tai useammalla soittimella sekä kehittää mikrofonitekniikkaa ja äänenkäyttöä. Harjoitellaan yhteismusisointia. Tutustutaan monen tyyliseen musiikkiin. Tavoitteena on soitto- ja laulutaidon kehittyminen ja onnistumisen elämykset toiminnassa. Pyritään saamaan esityksiä koulun tilaisuuksiin. Tekninen työ

2h

Tavoitteena on antaa oppilaille tietoja, taitoja ja valmiuksia itselle tarpeellisten esineiden suunnitteluun, valmistamiseen, huoltamiseen, entistämiseen ja kuluttamiseen (ekonomisuus). yhden vuoden aikana kahden vuosiviikkotunnin puitteissa. Aihepiirityöskentelystä siirrytään selkeästi omaehtoiseen tuottamiseen. Tuotteen suunnittelun merkityksen omaksuminen ja sen kautta muotoilun ja esteettisyyden arvostaminen. Tekniikoina aikaisemmin opittujen käsityötaitojen syventäminen. Lähtökohtana on että oppilaat suunnittelevat ja ideoivat valmistamansa esineet ja tuotteet itse. Tunneilla käydään läpi tuotesuunnitteluun ja muotoiluun liittyviä ratkaisuvaihtoehtoja. 18


Puolipitkät kurssit

Tekstejä tekemään – kirjoittamisen syventävä kurssi

2h

Tekstejä tekemään -kurssilla syvennetään tekstilajien osaamista: kirjoitetaan tekstejä, kommentoidaan omia ja muiden tekstejä ja mahdollisesti julkaistaan niitä eri kanavien – esimerkiksi blogien ja mahdollisesti paikallisen median - kautta. Tällä kurssilla saat palautetta teksteistäsi ja työkaluja kehittää itseäsi kirjoittajana. Kurssilla vierailee myös kirjoittamisen ammattilaisia. Sopii asiakirjoittamisesta ja luovasta kirjoittamisesta pitäville.

Tekstiilitaito teemoittain

2h

Kurssilla kerrataan tekstiilityön (ompelu, neulonta, virkkaus, kudonta ja kirjonta) tekniikoita, suunnitellaan ja valmistetaan tekstiilejä yhteisesti valittujen teemojen mukaan.

Tietotekniikka

2h

Puolipitkää tietotekniikan kurssia oppilaan ei kannata valita, jos on jo valinnut pitkän tietotekniikan kurssin, koska kurssien sisältö on osittain päällekkäinen. Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle valmius käyttää tietokonelaitteistoa ja ohjelmistoja yhtenä työvälineenä. Taitoja harjoitellaan käytännön esimerkkien avulla. Kurssilla perehdytään useisiin perustyövälineohjelmiin, kuten tekstinkäsittely-, esitysgrafiikka-, taulukkolaskenta- ja kuvankäsittelyohjelmat. Tämän lisäksi kurssilla käsitellään Internetiin liittyviä asioita, kuten esim. tietoturvaa, tiedonhakua, tekijänoikeuksia ja WWW-sivujen tekoa. Kurssin aikana on mahdollista suorittaa @-tason atk-ajokortti.

LYHYET KURSSIT

7. luokka

Tietotekniikan perusteet / 7. lk. (yleinen ops)

1h

1h

Kurssilla opiskellaan tietokoneen käyttöön liittyviä perustaitoja.

19


LYHYET KURSSIT

8. ja/tai 9. luokka 1 h

Communication skills

1h

The purpose of this course is to enhance your English skills. You’ ll broaden your vocabulary and will also make use of your cooperative skills. The course will mainly be conducted in English. The work will include a multitude of written and oral exercises and activities. Drama work will also be used, as well as ICT when possible. This is not a revision course.

Englannin kielen lisäkurssi

1h

Kurssilla on tarkoitus vahvistaa erityisesti suullista kielitaitoa, joka auttaa oppilasta selviytymään jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Harjoitellaan selviytymistä erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Kerrataan ja syvennetään myös varsinaisilla englannin tunneilla käsiteltyjä rakenteita ja sanastoa. Kurssiin sisältyy myös tekstin- ja kuullunymmärtämisharjoituksia ja kirjallista tuottamista. Kurssin sisältöä pyritään sovittamaan kunkin ryhmän ja myös yksittäisten oppilaiden tarpeiden mukaan. Opetellaan käyttämään sanakirjoja. Kaikki työt tehdään tuntien aikana eikä kurssilla pidetä kokeita. Opetellaan arvioimaan omia tuotoksia. Tutustutaan englanninkielisten maiden kulttuureihin ja tapoihin.

Espanja kielen alkeiskurssi

1h

Kurssilla tutustutaan espanjan kielen perusteisiin sekä siihen, missä ja miten espanjaa maailmalla puhutaan. Kurssilla käsitellään perussanastoa, -fraaseja ja kielen rakenteita, joiden avulla pystyt kertomaan tärkeimmät tiedot itsestäsi ja ympäristöstäsi sekä kommunikoimaan kohdatessasi espanjankielisen ihmisen Suomessa tai maailmalla. Lisäksi harjoitellaan yksinkertaisimpien tekstien lukemista, kuuntelemista ja kirjoittamista. ¡Bienvenido!

Italian kielen alkeiskurssi

1h

Italian kielen alkeiskurssin tavoitteena on opettaa oppilaalle italian kielen alkeet ja antaa hänelle käyttökelpoinen peruskielitaito, jolla hän selviytyy yksinkertaisissa jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa ja luoda pohja myöhemmille italian kielen jatko-opinnoille ja tutustuttaa hänet Italiaan ja italialaiseen kulttuuriin. Kurssilla opiskellaan italian ääntämistä ja aakkosia sekä mm. tervehtimistä, esittelemistä, voinnin tiedustelua, tien neuvomista ja kysymistä, lukusanat, kellonajat, viikonpäivät, värit, säästä puhumista, asioimista kahvilassa, ravintolassa, kaupassa, postissa, pankissa ja matkatoimistossa.

20


Lyhyet kurssit

Ranskan kielen alkeiskurssi

1h

Kurssilla opiskellaan ranskan kielen alkeita: ääntämistä ja puhumista, sanastoa ja ilmauksia sekä peruskielioppirakenteita. Tavoitteena on antaa oppilaalle tuntuma ranskan kieleen, käyttökelpoinen alkeiskielitaito ja pohja mahdollisille lisäopinnoille sekä tutustuttaa häntä Ranskaan ja ranskankieliseen kulttuuriin; miten ajatellaan ja toimitaan, mitä syödään, millaista musiikkia kuunnellaan. Un croissant, s’ il vous plaît!

Ruotsin kielen lisäkurssi

1h

Kurssi kehittää ruotsin kielen tuottamista ja ymmärtämistä ja antaa valmiutta käyttää kieltä. Erityyppisten harjoitusten avulla opit puhumaan ja kirjoittamaan käyttäen laajempaa sanavarastoa. Totut kuuntelemaan kieltä monenlaisissa käytännön tilanteissa ja opit saamaan enemmän selvää niin lyhyistä viesteistä kuin pidemmistäkin teksteistä. Esimerkiksi internetin, sarjakuvien, laulujen ja ryhmätöiden sekä keskustelun avulla käytät jo osaamaasi kielitaitoa ja opit lisää.

Kuvataiteen lisäkurssi, grafiikka

1h

Taidegrafiikan kurssilla kokeillaan grafiikan eri menetelmiä, pääosin erilaisia syväja kohopainomenetelmiä. Opitaan tekemään painolaatta, vedostamaan ja ymmärtämään grafiikan sarjallisuus ja monistettavuus. Tutuksi tulee kuvan kerroksellisuus ja työskentely usealla laatalla ja sen suomat mahdollisuudet kuvan tekemisessä. Kurssiin kuuluu myös vaihtoehtoisesti näyttelykäynti, taiteilijavierailu tai vierailu graafisen alan yrityksessä.

Kuvataiteen lisäkurssi, keramiikka

1h

Keramiikan kurssilla tehdään savesta erilaisia käyttö- ja taide esineitä. Tavoitteena on raaka aineen muokkaaminen ja jalostaminen valmiiksi tuotteeksi. Harjoitustöissä opitaan käyttämään eri muotoilutekniikoita tarkoituksenmukaisella tavalla ja tutustutaan eri savimateriaalien mahdollisuuksiin.

21


Lyhyet kurssit

Kuvataiteen lisäkurssi, valokuvaus

1h

Kurssilla opitaan käyttämään digikameraa- ja digijärjestelmäkameraa. Perehdytään valokuvauksen teknisiin perusasioihin eli tutkitaan sitä miten valo, valotusaika ja kameran säädöt vaikuttavat kuvaan. Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet tietokoneella tulevat tutuksi. Erilaisten harjoitusten avulla opitaan kuvan sommittelua ja käyttämään valokuvaa oman ilmaisun välineenä. Tarkastellaan valokuvan käyttöä eri medioissa ja tutustutaan valokuvaan taidelajina. Mahdollisuus kokeilla perinteistä pimiötyöskentelyä. Kurssiin kuuluu myös vaihtoehtoisesti näyttelykäynti tai tutustuminen valokuvaajan työhön. Kotitalouden lisäkurssi, leivontakurssi 1 h Kurssi on leivonnan peruskurssi. Tavoitteena on kotileivonnan arvostuksen lisääminen oman kokemuksen kautta. Kurssi sisältää tietoja viljavalmisteista, mittaamisesta, keittiöhygieniasta, erilaisista kohotuskeinoista sekä perustaikinoista ja -leivonnaisista. Tutustumme kalenterivuoden juhlien leivonnaisiin sekä joihinkin kansainvälisiin leivonnaisiin. Liikunnan lisäkurssi

1h

Liikunnan lisäkurssilla on mahdollisuus tutustua uusiin liikuntalajeihin ja niiden harrastusmahdollisuuksiin kaupungissamme. Kurssin tavoitteena on lisätä oppilaan kiinnostusta liikunnan harrastamiseen. Kurssin aikana syvennetään myös perusliikuntataitoja oppilaiden ja opettajan yhteistyönä suunnitellun monipuolisen kurssisisällön avulla. Kurssin sisältö riippuu osallistuvan ryhmän valinnoista. Lajivalinnat voivat painottua esimerkiksi maila- ja pallopeleihin (tennis, sulkapallo, salibandy, jalkapallo, pesäpallo). Vaihtoehtoisesti osallistujat voivat keskittyä valinnoissaan aerobicin ja tanssin eri lajeihin. Kurssin lajeina voivat myös olla esimerkiksi itsepuolustuslajit, tarkkuuslajit (keilailu, golf) tai vesiliikunta. Musiikin lisäkurssi, bändikurssi

1h

Bändikurssilla on tavoitteena saavuttaa perustaidot yhteismusisoinnissa. Kurssi sisältää harjoittelua bändisoittimilla. Lisäksi äänenkäytön ohjausta laulajille. Tutustutaan myös mikrofonitekniikkaan. Ohjelmiston valinnassa kurssilaisten toivomukset otetaan huomioon.

22


Lyhyet kurssit

Musiikin lisäkurssi, laulukurssi

1h

Kurssilla opetellaan äänenhuoltoa ja äänenmuodostustekniikkaa. Perehdytään stemmalauluun ja mikrofonitekniikkaan. Paljon lauluharjoituksia erilaisissa kokoonpanoissa. Kurssin aikana saadaan esiintymisvalmiuksia. Ohjelmiston valinnassa pyritään huomioimaan kurssilaisten toiveet. Myyttikurssi

1h

Myyttien avulla oppilas perehtyy länsimaisen sivistyksen juuriin opiskelemalla Mesopotamian, Kreikan ja Rooman myyttejä ja jumaltaruja. Lisäksi kurssilla perehdytään oppilaiden toiveiden mukaan esim. Pohjois-Amerikan intiaanien, Kiinan tai Australian mytologioihin. Oppimateriaaleina käytetään mytologioita ja maiden historioita. Tunneilla luetaan tekstejä ja tehdään vaihtelevasti sukupuita, sarjakuvia, tehtäviä ja ryhmätöitä sekä pelataan oppilaiden tekemiä pelejä. Nuisku = Nuorten ihmissuhdetaidot

1h

Nuorten ihmissuhdekurssilla harjoitellaan ihmissuhdetaitoja erilaisten demonstraatioiden, leikkien, pelien, mielikuvamatkojen sekä yksilö-, pari- ja ryhmätehtävien avulla. Jokaiseen opetustuokioon liittyy myös teoriaa. Asioiden pohtiminen, useiden näkökulmien avaaminen ja erityisesti nuorten kuunteleminen muodostavat ihmissuhdekurssin selkärangan. Nuiskussa harjoitellaan kuuntelemisen taitoja, sekä opitaan ymmärtämään ja tunnistamaan erilaisia tunteita. Risti-riitatilanteisiin pyritään löytämään ratkaisuja sekä käsittelemään vastustusta. Opitaan arvostamaan itseä ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Puhutaan ystävyysja seurustelusuhteiden solmimisesta ja niiden säilyttämisestä. Opitaan kohtaamaan erilaisuutta ja kunnioittamaan omaa ja toisen arvomaailmaa. Käsitellään perheen ihmissuhteita. Päämääränä on tukea nuoren itsetunnon kasvua sekä oppia tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Teknisen työn peruskurssi

1h

Tavoitteena on perehdyttää oppilas johonkin teknisen työn osaalueeseen tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin. Pyritään valmistamaan lyhyestä kurssista huolimatta käyttökelpoinen esine. Koska oppilaita on sekä 8. että 9. luokalta, työt ovat yksilöllisesti suunniteltuja ja kunkin oppilaan taitoihin ja tietoihin pohjautuvia. Tekstiilityön lisäkurssi, taitaen käsillä

1h

Tavoitteena kurssilla on tutustua useaan erilaiseen erikoistekniikkaan ja suunnitella niiden pohjalta itselle sopivia tekstiilejä, asusteita ja koruja. 23


Lyhyet kurssit

Teksti haltuun – kirjoittamisen peruskurssi

1h

Tekstit haltuun -kurssilla perehdytään monipuolisesti tekstilajeihin: kirjoitetaan niitä itse, kommentoidaan omia ja muiden tekstejä ja mahdollisesti julkaistaan niitä eri kanavien kautta. Tällä kurssilla saat palautetta teksteistäsi ja työkaluja kehittää itseäsi kirjoittajana. Saat tukea ja ohjausta muidenkin oppiaineiden kirjallisten tehtävien tekemiseen. Sopii asiakirjoittamisesta ja luovasta kirjoittamisesta pitäville sekä niille, jotka haluavat parantaa kirjoittamisen taitojaan. Tietotekniikan lisäkurssi, kuvankäsittely

1h

Kuvankäsittelykurssia oppilaan ei kannata valita, jos on jo valinnut pitkän tietotekniikan kurssin, koska kurssien sisältö on osittain päällekkäinen. Kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas erilaisiin kuvankäsittely- ja kuvien esitysohjelmiin. Kurssilla käsitellään kuvia monin eri tavoin, tehdään yksinkertaisia animaatiota sekä pienimuotoinen videon editointiharjoitus. Kurssilla käsitellään myös kuviin liittyviä tekijänoikeuksia. Tietotekniikan peruskurssi

1h

Peruskurssia oppilaan ei kannata valita, jos on jo valinnut pitkän tietotekniikan kurssin, koska kurssien sisältö on osittain päällekkäinen. Kurssilla opiskellaan tietokoneen käyttöön liittyviä perustaitoja. Kurssi on tarkoitettu niille, joilla ei ole tietotekniikkaa 7. luokalla. Tutkimusretki historiaan

1h

Kurssilla tarjotaan mahdollisuus syventyä oppilaita kiinnostaviin historian aikakausiin, kulttuureihin ja ilmiöihin tutkimuksen keinoin. Erityisesti painottuvat alakoulun puolella käsitellyt aiheet Egyptistä antiikin Kreikkaan ja Roomaan sekä mahdollisesti edelleen keskiaikaan asti. Aiheet ja työtavat valitaan kurssin alussa yhdessä oppilaiden kanssa, pyrkimyksenä ohjata oppilasta itsenäiseen tiedon etsintään ja historiallisen tiedon monipuoliseen käsittelyyn. Tähtitiedon kurssi

1h

Tähtitiede on tieteistä vanhimpia. Avaruus, tähdet ja muut taivaankappaleet liittyvät edelleen meidän jokapäiväiseen elämäämme. Tähtitiedon kurssilla käydään läpi perusasioita taivaankappaleista (planeetat, Aurinko, asteroidit, meteoriitit ym.) ja niiden liikkeistä. Kurssilla perehdytään myös niihin menetelmiin, joilla uutta tietoa avaruudesta hankitaan ja saadaan perustietoa omakohtaisesta havain-tojen teosta lähtökohtana oppia tulkitsemaan, mitä tähtitaivaalla näkyy paljain silmin. Lisäksi perehdytään tärkeimpiin tähtitieteeseen liittyviin käsitteisiin ja ajankohtaisiin asioihin. 24


Liite A

Tammerkosken / Klassillinen koulu VALINNAT 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN YLEISEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN Oppilas: _________________________________________ Luokka: _______________ • • •

8. ja 9. luokkia varten valitaan kaksi pitkää kurssia (2 h+2 h), A2-kielen lukijat jatkavat ko. kieltä pitkänä valinnaisaineena. 8. luokkaa varten yhden puolipitkän (2 h) ja yhden lyhyen kurssin (1 h). 9. luokkaa varten yhden lyhyen kurssin (1 h).

Valinnaisia oppiaineita opiskellaan 8. luokalla yhteensä 7 tuntia ja 9. luokalla 5 tuntia. Merkitse varsinaiset valinnat (x) ja niille varavalinnat toivejärjestyksessä 1,2,… jne. Pitkät kurssit 2 h + 2h

Lyhenne

A2 Englanti A2 Ranska A2 Saksa B2 Espanja B2 Ranska B2 Saksa B2 Venäjä Valinnainen ilmaisutaito (AI) Valinnainen kotitalous Valinnainen kuvataide Valinnainen liikunta Valinnainen musiikki Valinnainen tekninen työ Valinnainen tekstiilitaito Valinnainen tietotekniikka Pitkiä kursseja yhteensä

ENA2 RAA2 SAA2 EAB2 RAB2 SAB2 VEB2 ITV KOV KUV LIV MUV TNV TSV ATV

Puolipitkät kurssit 2 h

Lyhenne

Valinta (x) 8. ja 9. luokkaa varten

Varavalinta (1,2… )

4h

EK ITV BIV KOV Kulttuuri- ja taidehistorian elämyskurssi (HI) HIV Liikunta LIV Musiikki MUV Tekninen työ TNV Tekstejä tekemään (AI) ÄIV Tekstiilitaito teemoittain TSV Tietotekniikka ATV Puolipitkiä kursseja yhteensä

Valinta (x) 8. luokkaa varten

Varavalinta

Elokuvakurssi (AI, KU) Ilmaisun iloa (AI) Kasvi- ja eläintieteen erikoiskurssi (BI) Kotitalous, opin ja onnistun keittiössä

2h 25


* kurssin sisältö on sama 8. ja 9. luokalla Lyhyet kurssit * 1 h

Lyhenne

Communication skills Englannin kielen lisäkurssi Espanjan kielen alkeiskurssi Italian kielen alkeiskurssi Ranskan kielen alkeiskurssi Ruotsin kielen lisäkurssi Kuvataiteen lisäkurssi, grafiikka Kuvataiteen lisäkurssi, keramiikka Kuvataiteen lisäkurssi, valokuvaus Kotitalouden lisäkurssi, leivontakurssi Liikunnan lisäkurssi Musiikin lisäkurssi, bändikurssi Musiikin lisäkurssi, laulukurssi Myyttikurssi (UE/ET) Nuisku = Nuorten ihmissuhdetaidot Teknisen työn peruskurssi Tekstiilityön lisäkurssi

ENL/EN2L

Valinta (x) 8. lk. 9. lk.

Varavalinta 8. lk. 9.lk.

ENAL/ENA2L

EAL IAL RAL RBL GRA KER KUL KOL LIL MBL MUL UEL/ETL NUI TNL TSL Teksti haltuun - kirjoittamisen peruskurssi (AI) ÄIL Tietotekniikan lisäkurssi, kuvankäsittely ATL Tietotekniikan peruskurssi APL Tutkimusretki historiaan HIL Tähtitiedon kurssi (FY) FYL Lyhyet kurssit yhteensä

Valinnaisaineet yhteensä

1h

8. lk 7h

1h

9. lk 5h

Päiväys ___________________________

__________________________________ Oppilaan allekirjoitus

_________________________________ Huoltajan allekirjoitus

Kirjoita tälle sivulle valintatoiveesi muistiin. Palauta erillinen värillinen valintalomake oppilaanohjaajallesi sopimuksen mukaan. Katso tarvittaessa ohjetta valinnaisaineoppaan sivulta 10.

26


Liite B

Tammerkosken / Klassillinen koulu VALINNAT 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN KUVATAIDEPAINOTTEISEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN Oppilas: _________________________________________ Luokka: _______________ • •

8. ja 9. luokkia varten valitaan yksi pitkä kurssi (2 h), kuvataidepainotus jatkuu 8. luokalla (2 h) ja 9. luokalla (3 h), A2-kielen lukijat jatkavat ko. kieltä pitkänä valinnaisaineena. 8. luokkaa varten valitaan yksi puolipitkä (2 h) tai kaksi lyhyttä kurssia (1 h).

Valinnaisia oppiaineita opiskellaan 8. luokalla yhteensä 6 tuntia ja 9. luokalla 5 tuntia. Merkitse varsinaiset valinnat (x) ja niille varavalinnat toivejärjestyksessä 1,2,… jne. Pitkät kurssit 2h Lyhenne Varavalinta Valinta (x) 8. ja 9. luokkaa varten Kuvataide, painotus (2 h/ 8. lk, 3 h/ 9. lk) x KUP A2 Englanti ENA2 A2 Ranska RAA2 A2 Saksa SAA2 B2 Espanja EAB2 B2 Ranska RAB2 B2 Saksa SAB2 B2 Venäjä VEB2 Valinnainen ilmaisutaito (AI) ITV Valinnainen kotitalous KOV Valinnainen kuvataide KUV Valinnainen liikunta LIV Valinnainen musiikki MUV Valinnainen tekninen työ TNV Valinnainen tekstiilitaito TSV Valinnainen tietotekniikka ATV 4 h/ 8. lk, 5 h/ 9. lk Pitkiä kursseja yhteensä

Puolipitkät kurssit 2 h

Lyhenne

EK ITV BIV KOV Kulttuuri- ja taidehistorian elämyskurssi (HI) HIV Liikunta LIV Musiikki MUV Tekninen työ TNV Tekstejä tekemään (AI) ÄIV Tekstiilitaito teemoittain TSV Tietotekniikka ATV Puolipitkiä kursseja yhteensä

Valinta (x) 8. luokkaa varten

Varavalinta

Elokuvakurssi (AI, KU) Ilmaisun iloa (AI) Kasvi- ja eläintieteen erikoiskurssi (BI) Kotitalous, opin ja onnistun keittiössä

h 27


* kurssin sisältö on sama 8. ja 9. luokalla Lyhyet kurssit * 1 h Lyhenne Communication skills Englannin kielen lisäkurssi Espanjan kielen alkeiskurssi Italian kielen alkeiskurssi Ranskan kielen alkeiskurssi Ruotsin kielen lisäkurssi Kuvataiteen lisäkurssi, grafiikka Kuvataiteen lisäkurssi, keramiikka Kuvataiteen lisäkurssi, valokuvaus Kotitalouden lisäkurssi, leivontakurssi Liikunnan lisäkurssi Musiikin lisäkurssi, bändikurssi Musiikin lisäkurssi, laulukurssi Myyttikurssi (UE/ET) Nuisku = Nuorten ihmissuhdetaidot Teknisen työn peruskurssi Tekstiilityön lisäkurssi

Valinta (x) 8. lk. 8. lk.

Varavalinta 8. lk. 8.lk.

ENL/EN2L ENAL/ENA2L

EAL IAL RAL RBL GRA KER KUL KOL LIL MBL MUL UEL/ETL NUI TNL TSL Teksti haltuun - kirjoittamisen peruskurssi (AI) ÄIL Tietotekniikan lisäkurssi, kuvankäsittely ATL Tietotekniikan peruskurssi APL Tutkimusretki historiaan HIL Tähtitiedon kurssi (FY) FYL Lyhyet kurssit yhteensä

Valinnaisaineet yhteensä

8. lk 6h

h

h

9. lk 5h

Päiväys ___________________________

__________________________________ Huoltajan allekirjoitus

_________________________________ Oppilaan allekirjoitus

Kirjoita tälle sivulle valintatoiveesi muistiin. Palauta erillinen värillinen valintalomake oppilaanohjaajallesi sopimuksen mukaan. Katso tarvittaessa ohjetta valinnaisaineoppaan sivulta 11.

28


Liite C

Tammerkosken / Klassillinen koulu VALINNAT 8. JA 9. LUOKKAA VARTEN LATINAPAINOTTEISEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN Oppilas: _________________________________________ Luokka: _______________ • • •

8. ja 9. luokkia varten valitaan yksi pitkä kurssi (2 h), latinapainotus jatkuu 8. ja 9. luokalla (2 h), A2-kielen lukijat jatkavat ko. kieltä pitkänä valinnaisaineena. 8. luokkaa varten valitaan yksi puolipitkä kurssi (2 h). 9. luokkaa varten valitaan yksi lyhytkurssi (1h).

Valinnaisia oppiaineita opiskellaan 8. luokalla yhteensä 6 tuntia ja 9. luokalla 5 tuntia. Merkitse varsinaiset valinnat (x) ja niille varavalinnat toivejärjestyksessä 1,2,… jne. Pitkät kurssit 2h Lyhenne Varavalinta Valinta (x) 8. ja 9. luokkaa varten x Latina B2, painotus LAP A2 Englanti ENA2 A2 Ranska RAA2 A2 Saksa SAA2 B2 Espanja EAB2 B2 Ranska RAB2 B2 Saksa SAB2 B2 Venäjä VEB2 Valinnainen ilmaisutaito (AI) ITV Valinnainen kotitalous KOV Valinnainen kuvataide KUV Valinnainen liikunta LIV Valinnainen musiikki MUV Valinnainen tekninen työ TNV Valinnainen tekstiilitaito TSV Valinnainen tietotekniikka ATV Pitkiä kursseja yhteensä 4h

Puolipitkät kurssit 2 h

Lyhenne

EK ITV BIV KOV Kulttuuri- ja taidehistorian elämyskurssi (HI) HIV Liikunta LIV Musiikki MUV Tekninen työ TNV Tekstejä tekemään (AI) ÄIV Tekstiilitaito teemoittain TSV Tietotekniikka ATV Puolipitkiä kursseja yhteensä

Valinta (x) 8. luokkaa varten

Varavalinta

Elokuvakurssi (AI, KU) Ilmaisun iloa (AI) Kasvi- ja eläintieteen erikoiskurssi (BI) Kotitalous, opin ja onnistun keittiössä

2h 29


* kurssin sisältö on sama 8. ja 9. luokalla Lyhyet kurssit * 1 h Lyhenne Communication skills Englannin kielen lisäkurssi Espanjan kielen alkeiskurssi Italian kielen alkeiskurssi Ranskan kielen alkeiskurssi Ruotsin kielen lisäkurssi Kuvataiteen lisäkurssi, grafiikka Kuvataiteen lisäkurssi, keramiikka Kuvataiteen lisäkurssi, valokuvaus Kotitalouden lisäkurssi, leivontakurssi Liikunnan lisäkurssi Musiikin lisäkurssi, bändikurssi Musiikin lisäkurssi, laulukurssi Myyttikurssi (UE/ET) Nuisku = Nuorten ihmissuhdetaidot Teknisen työn peruskurssi Tekstiilityön lisäkurssi

Valinta (x) 9. lk.

Varavalinta 9. lk.

ENL/EN2L ENAL/ENA2L

EAL IAL RAL RBL GRA KER KUL KOL LIL MBL MUL UEL/ETL NUI TNL TSL Teksti haltuun - kirjoittamisen peruskurssi (AI) ÄIL Tietotekniikan lisäkurssi, kuvankäsittely ATL Tietotekniikan peruskurssi APL Tutkimusretki historiaan HIL Tähtitiedon kurssi (FY) FYL Lyhyet kurssit yhteensä

Valinnaisaineet yhteensä

8. lk 6h

1h

9. lk 5h

Päiväys ___________________________

__________________________________ Huoltajan allekirjoitus

_________________________________ Oppilaan allekirjoitus

Kirjoita tälle sivulle valintatoiveesi muistiin. Palauta erillinen värillinen valintalomake oppilaanohjaajallesi sopimuksen mukaan. Katso tarvittaessa ohjetta valinnaisaineoppaan sivulta 11.

30


Yhteystietoja Tammerkosken / Klassillinen koulu Rautatienkatu 3-5 33100 Tampere

Rehtori: Esa Parkkali

Puhelin: 040 – 541 6706

Email: esa.parkkali@tampere.fi

Oppilaanohjaajat: Tiina Myllymäki Puhelin: 040 – 801 2586

Email: tiina.myllymaki@koulut.tampere.fi

Anne Pitkänen Puhelin: 040 – 801 6591

Email: anne.pitkanen@koulut.tampere.fi

Maarit Salli

Email. maarit.salli@koulut.tampere.fi

Puhelin: 0400 – 208 082

Lisätietoja koulun kotisivulta http://koulut.tampere.fi/tammerkoski ’

31


32

Valinnaisaineopas 2011-2012  

Valinnaisaineopas 2011-2012