Κατάλογος εκδόσεων μικρασιατικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος

Page 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ μικρασιατικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος

Κέντρο Μικρασιατικών Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΙ.ΜΕ.ΤΕ.)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2010


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ μικρασιατικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος Μάιος 2010 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ Αθανασία συζ. Κώστα Παντελόγλου Συντάκτης: Κώστας Π. Παντελόγλου Πληκτρολόγηση, επιμέλεια: Παντελής Κ. Παντελόγλου Γραφεία: Π. Χατζηγεωργίου 8, Ν. Φιλαδέλφεια 143 41 Οικία: Δεκελείας 141, Ν. Φιλαδέλφεια 143 42 Τηλέφωνα: 210/2530463 και 210/2531983 © Copyright: Εκδόσεις Παντελόγλου 2010


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ μικρασιατικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Από τις Εκδόσεις Παντελόγλου, που ξεκίνησαν την διαδρομή τους το έτος 1979 και δραστηριοποιούνται ευδοκίμως κατά γενική ομολογία στον τομέα των εκδόσεων αυτοδιοικητικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος(*), έχουν εκδοθή και ωρισμένες εργασίες μικρασιατικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος του Κώστα Π. Παντελόγλου Πολιτικού Μηχανικού ΕΜΠ, Δημοτικού Συμβούλου Αθηναίων και Μέλους της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος τα χρόνια 1975-1978, που περιλαμβάνουν κείμενα που έχει εντοπίσει αυτός διάσπαρτα σε βιβλία περιοδικά εφημερίδες πρακτικά κά. του 19ου και 20ου αιώνος εις την διάρκεια μιας πολύχρονης εκτεταμένης και εντατικής ερευνητικής προσπάθειάς του, ανασκαφής στο ορυχείο των προσπαθειών του λαού μας για την πρόοδο – ενώ παράλληλα με αριθμό φυλλαδίων που συντάσσει ο ίδιος τοποθετείται και επί ζητημάτων μικρασιατικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος. Κατ’ αυτόν τον τρόπον το Κέντρο Μικρασιατικών Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΙ.ΜΕ.ΤΕ.) των Εκδόσεων Παντελόγλου έχει ήδη από πολλών ετών κάνει αισθητή την παρουσία του, ενώ εκρίθη αναγκαίο να κυκλοφορήσει και ο Κατάλογος των Εκδόσεων μικρασιατικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος του Κέντρου αυτού ώστε να πληροφορηθή κάθε ασχολούμενος ή ενδιαφερόμενος περί τα τοιαύτα και για αυτές τις εργασίες, τις μέχρι τώρα δημοσιοποιηθείσες, του Κώστα Π. Παντελόγλου και τα σχετικά δημοσιεύματά του. Οι Εκδόσεις Παντελόγλου έχουν την γνώμη ότι και ο Κατάλογος των Εκδόσεων μικρασιατικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος του Κέντρου Μικρασιατικών Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕ.ΜΙ.ΜΕ.ΤΕ.), είναι, και θα είναι χρήσιμος – ελπίζουν δε ότι ποικιλόμορφα θα εκφραστεί θετική ανταπόκριση στην προσπάθειά τους. (*) Βλ. Κατάλογος των Εκδόσεων αυτοδιοικητικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος, Μονάδα Τεκμηρίωσης και Μελέτης Ζητημάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εκδόσεις Παντελόγλου, Αθήνα 2010

4


ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: 1.

2.

Επί των ενδεικνυομένων Συνταγματικών και Νομοθετικών μεταρρυθμίσεων εις τας κειμένας διατάξεις περί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως (Αναφορά και εις την Αυτοδιοίκησιν της Μικράς Ασίας) Γνώσις της Μικράς Ασίας∙ Μικρασιατικές Πατρίδες ● Πόλεις και Σιδηρόδρομοι της Μικράς Ασίας κείμενο δημοσιευθέν την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνος

3.

2 Ντοσσιέ

5 Ντοσσιέ

Περί της διαδρομής της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοικήσεως από τους αρχαίους χρόνους μέχρι την σύγχρονη εποχή κείμενα περιέχοντα παρουσιάσεις αναλύσεις σχόλια και συμπεράσματα για στοιχεία που προσεκόμισαν και γνώμες που διετύπωσαν παράγοντες της επιστήμης και της τοπικής αυτοδιοικήσεως κατά την διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνος, καθώς και αναφορές στις πηγές και σε εκτεταμένη ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία 8 Ντοσσιέ (Αναφορά και εις την Αυτοδιοίκησιν της Μικράς Ασίας)

4.

Δημοτικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Οικιστικής Δραστηριότητας για την Πολεοδομική Ανάπλαση (Μικρασιατο)Προσφυγικών Οικισμών

5.

Απαιτούμενες ενέργειες για κάποια αντιμετώπιση από την μεριά των Δήμων του ζητήματος της Πολεοδομικής Ανάπλασης των (Μικρασιατο)Προσφυγικών Συνοικισμών αλλά και των «Ρυθμιστικών» επεμβάσεων της Κρατικομονοπωλιακής εξουσίας στην περιοχή τους

6.

Απαιτούμενες ενέργειες για κάποια αντιμετώπιση του ζητήματος της Πολεοδομικής Ανάπλασης των (Μικρασιατο)Προσφυγικών Συνοικισμών

5


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 7.

Μερικά για τους (Μικρασιατο)Προσφυγοσυνοικισμούς, τις Δημοσυνεταιριστικές Επιχειρήσεις για την Πολεοδομική τους Ανάπλαση και την ανάγκη δημιουργίας Κέντρων Μελετών

8.

Μ’ αφορμή το Υπόμνημα ΔΕΠΟΣ-Δημάρχων (Νέας Φιλαδέλφειας Συκεών Θήβας και Καισαριανής) προς το Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΥΧΟΠ) για τα Έργα Ανάπλασης σε 4 (Μικρασιατο)Προσφυγικούς Συνοικισμούς / και Σχετικά με μια (εν γνώσει μη σωστή) βιβλιογραφική αναφορά (του πολιτικού μηχανικού Πάνου Μαΐστρου) στις Δημοτικές Συνεταιρι στικές Επιχειρήσεις Οικιστικής Δραστηριότητας

9.

Κέντρο Ιστορίας Νέας Φιλαδέλφειας – Ανακοίνωση ότι «ξεκινά τις εργασίες του», «στεγάζεται στην Οδό Μουδανίων Αρ. 8», «αντικείμενο των εργασιών του … όλα όσα αφορούν την περιοχή και τους ανθρώπους της και έχουν λάβει χώραν από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι τις ημέρες μας», «στόχος του … σε πρώτη φάση … να συγκεντρώσει υλικό σχετικό με το αντικείμενο των εργασιών του (φωτογραφίες, έγγραφα, προσωπικές αναμνήσεις, κά.», «κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο…» [Νέα Φιλαδέλφεια 18 Ιανουαρίου 1986]

10. Ονόματα (εργολάβων) και αριθμοί (οικημάτων) αναφορικώς με την δημιουργίαν του (Μικρασιατο)Προσφυγικού Συνοικισμού της Νέας Φιλαδέλφειας [Απόσπασμα από δημοσίευμα του έτους 1928] 11. Το Ak Sehir, η γενέτειρά μου [Από συνέντευξη του Δήμαρχου Νέας Φιλαδέλφειας Σάββα Σταματιάδη]

6


ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12. «Ο Δήμος να οργανώσει σταυροφορία διατήρησης και συλλογής λαογραφικού υλικού & ιστορικών κειμηλίων από την Μικρασία· να φτιάξει Λαογραφικό Μουσείο» [Από την Δημοτική εφημερίδα της Νέας Φιλαδέλφειας του παλαιού συμμαθητή – και συναγωνιστή σε χαλεπούς καιρούς Φιλαδελφειώτη γιατρού Θανάση Μάλλιου γιατί υπάρχει συναντίληψη σ’ αυτό το θέμα και μας έβρισκε σύμφωνους κάθε φορά που έγραφε σχετικά στην Δημοτική – και δεν το έκανε λίγες φορές αυτό εδώ και μια σχεδόν 10ετία – αλλά και γιατί νομίζομε πως έχουν την θέση τους σ’ αυτό εδώ το φυλλάδιο του Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας (Ιούνιος 1986)] 13. Ανάπλαση των (Μικρασιατο)Προσφυγικών Οικισμών· διαπιστώσεις και διεκδικήσεις της Γ’ Πανελλαδικής Συνάντησης (Μικρασιατο)Προσφυγικών Δήμων και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσφύγων 1922 [«7. Με την έννοια Ανάπλαση εννοούμε την αναβάθμιση των (Μικρασιατο)προσφυγικών περιοχών με βάση αρχιτεκτονική πολεοδομική μελέτη που θα διατηρεί την πολιτιστική και παραδοσιακή φυσιογνωμία των οικισμών αυτών χωρίς να αναπαράγει τις συνέπειες της αντιπαροχής, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει σύγχρονες ανθρώπινες κατοικίες και τους απαραίτητους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Σε όλες τις φάσεις της Ανάπλασης αποφασιστική πρέπει να είναι η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των άμεσα ενδιαφερομένων κατοίκων, καθώς και των (Μικρασιατο)προσφυγικών σωματείων. Η Ανάπλαση δεν αναβαθμίζει μόνον τις (Μικρασιατο)προσφυγικές περιοχές, αλλά και τις πόλεις που τις περιλαμβάνουν, και πρέπει να θεωρηθή σημαντικό αναπτυξιακό και πολιτιστικό έργο με ευρύτερες ευεργετικές συνέπειες» - 2 Οκτωβρίου 1988] 14. Η μνήμη της Μικρασίας πρέπει να είναι μια πράξη διαρκής

7


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 15. Φιλαδέλφεια (Αλά Σεχίρ) [Ένα από τα κεφάλαια πολυτίμου συγγράμματος περί Μικράς Ασίας του Σταματίου Αντωνοπούλου διατελέσαντος Γενικού Προξένου της Ελλάδος εν Σμύρνη. Το σύγγραμμα εξεδόθη το 1907 στην Αθήνα· οι περί Φιλαδελφείας πληροφορίες συνελέγησαν από τον ίδιο στην πρώτη του περιοδεία – «διαρκέσασαν από της 4ης Ιουνίου μέχρι της 4ης Ιουλίου 1901» – κατά την οποίαν επεσκέφθη τις πόλεις Μαγνησία, Κασσαμπά, Σαλιχλί, Φιλαδέλφεια, Ουσάκιο, Αφιόν-Καρά-Ισσάρ, Κοτύαιο, Εσκί Σεχίρ, Ικόνιο, Σίλη και Άγκυρα] 16. Λόγος προμηθεϊκός υπέρ του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας (Αναφορά σε εργασία του Αριστείδη Θ. Μουράτογλους δημοσιευθείσα στο περιοδικό σύγγραμμα του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου στα 1907-8) 17. Χάρτης της Δυτικής Μικράς Ασίας Εξερευνηθείς υπό Φίλιπψων 1901-1904 Επεξεργασθείς υπό Ανδρ. Κορδέλλα 18. Συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επί της καταστροφής του Δάσους Ποδονίφτη για τον εκεί (Μικρασιατο)Προσφυγικό Συνοικισμό (1925) 19. Τα κύρια σημεία Ανακοινώσεως του Σπήλιου Αγαπητού στο Διεθνές Συνέδριο Κατοικίας των Παρισίων (1928) επί της εν Ελλάδι προσπαθείας για την Στέγαση των (Μικρασιατών) Προσφύγων

8


ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 20. Οι (Μικρασιατο)Προσφυγικοί Συνοικισμοί ξεχωρίζουν από την άμορφη μάζα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της περιοχής Αθηνών (Μια αναφορά του Αρχιτέκτονος-Πολεοδόμου Προκόπη Βασιλειάδη σε εισήγησή του το έτος 1966 με θέμα: «Η σημερινή πολεοδομική μορφή των Αθηνών κλπ») 21. Ανεξάντλητος ο κατάλογος των Μικρασιατών Ελλήνων που υπήρξαν οι σκαπανείς της παιδείας των Λαών της Ευρώπης και οι πρωτοπόροι της πνευματικής δημιουργίας της προσδιοριστικής του πολιτισμού της Οικουμένης (Αναφορά σε ομιλία του Ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου για την πνευματική μεγαλουργία και ηθική ακτινοβολία του Μικρασιατικού Ελληνισμού καθώς και για την κατορθωμένη από την Αρχαιότητα κρίσιμη συμβολή του στην προαγωγή του Ανθρωπίνου Γένους) 22. Νέα Φιλαδέλφεια (Ποδονίφτης) 1924-1928 23. Μία των γραφικωτέρων του Ελλησπόντου θέσεων και η της πόλεως Μαδύτου επί της Ευρωπαϊκής αυτού άκρης (1890) 24. Σάββας Παπαγρηγοριάδης μέλος της εθνικής και πνευματικής ηγεσίας του Μικρασιατικού Ελληνισμού (1878-1951) 25. Μικρασιατικός Χαλασμός. Έτσι αφήσαμε τον τόπο μας (Μια αφήγηση της δασκάλας Κατίνας Μαμέλη) 26. Οι Μικρασιάτες Έλληνες (Από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου Οι αρχαίοι άνθρωποι της Ανατολής, 1945)

9


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 27. Οι Ποδαράδες, πριν τον (Μικρασιατο)Προσφυγικό Συνοικισμό και τα πρώτα χρόνια από την δημιουργία του (1928) 28. Πνευματικό μνημόσυνο προς τιμήν του ποιητή-αγωνιστή της εθνικής ιδέας, σημαιοφόρου του Μικρασιατικού Ελληνισμού, Άγγελου Σημηριώτη στο κινηματοθέατρο «Αστήρ» της Νέας Ιωνίας (Αναφορά σε γραφτό του Σπύρου Μελά δημοσιευθέν το 1950) 29. Νέα Φιλαδέλφεια (και Νέα Χαλκηδόνα) 1928 30. Ο Μαδύτιος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (1868-1938) ιεράρχης και επιστήμων μεγάλου διεθνούς κύρους (Αναφορά σε γραφτό του Γρηγορίου Παπαμιχαήλ Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών) 31. Δημήτρης Γληνός, ο εκ Σμύρνης Δάσκαλος του Γένους – η μορφή του· οι παιδαγωγικές του αντιλήψεις· η άποψή του για την γλώσσα και τον δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό γενικώτερα· η κοινωνικοπολιτική του πορεία. Η εθνεγερ τική του δραστηριότητα (Αναφορά σε μελέτη της παιδαγωγού Ρόζας Ιμβριώτη δημοσιευθείσα το έτος 1964) 32. Πόνεσα την αιώνια σταυρωμένη ράτσα μου που κιντύνευε πάλι στο προμηθεϊκό βουνό του Καυκάσου· δεν ήταν ο Προμηθέας, ήταν η Ελλάδα καρφωμένη στον Καύκασο και φωνάζει· φωνάζει τα παιδιά της να την σώσουν (Από το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη Αναφορά στο Γκρέκο – στα παρατιθέμενα περιγράφεται ο αγώνας διασώσεως του Ελληνικού πληθυσμού που συγκεντρώθηκε στον Καύκασο ή κατοικούσε εκεί και κινδύνευε από τα Τούρκικα στρατεύματα και την διαμορφούμενη κατάσταση μετά την έκρηξη της Ρωσσικής επαναστάσεως)

10


ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 33. «Ένας γλωσσολόγος υπάρχει στην Ελλάδα ο Μένος Φιλήντας» (Ψυχάρης) [Αναφορά σε γραφτό του ποιητή και πνευματικού ανθρώπου Ρήγα Γκόλφη μ’ αφορμή τον θάνατο του Φιλήντα] 34. Για τον Άγγελο Σημηριώτη (1870-1944), την ζωή και το έργο του (Οι άνθρωποι με την ψυχική και διανοητική ποιότητα του Άγγελου Σημηριώτη στολίζουν ολόκληρη εποχή και ανυψώνουν τον πολιτισμό μιας Χώρας) [Αναφορά σε γραφτό του Μιχαήλ Ροδά δημοσιευθέν το 1946] 35. Η Μικρασία στον πανεθνικό αγώνα της Ανεξαρτησίας – αναφορικά με την Μικρασία προβάλλει μια ιστορική σταθερά: ότι η πνευματική άνθιση συμπορεύεται με τον έρωτα προς την ελευθερία και την ανεξαρτησία [Αναφορά σε πρυτανικό λόγο του Καθηγητού Διεθνούς Δικαίου Γεωργίου Τενεκίδη για την 25η Μαρτίου που εκφωνήθηκε στην Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών] 36. Το ιστορικό της ιδρύσεως της ΑΕΚ (ύστερα από την Μικρασιατική Καταστροφή· οι πρωτεργάτες της προσπάθειας· η αθλητική παράδοσις της Κωνσταντινουπόλεως· πώς οραματί ζονταν τον Σύλλογο αυτοί που τον ίδρυσαν; τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου· η σύνθεση της Ομάδας οι προπο νήσεις της το πρώτο της ματς) [Από βιβλιαράκι του Πάνου Μακρίδη, έκδοση της εφ. Αθλητική Ηχώ] 37. Ο Μαδύτιος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ως συγγραφεύς [Αναφορά σε γραφτό του πρωτοποριακού Αθηναιογράφου Δημητρίου Γρ. Καμπούρογλου]

11


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 38. Περί Φιλαδελφείας Μικράς Ασίας (η αρχαία πόλις, η ρωμαϊκή εποχή, η βυζαντινή εποχή) και περί τινων επιγραφών της πόλεως ταύτης .1 [Από δημοσίευμα του αρχαιογράφου και μεσαιωνοδίφου Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέως δημοσιευθέν το 1875] 39. Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Άγγελου Σημηριώτη στην Νέα Ιωνία (1952) 40. Ο πόνος του ξεριζωμού των Μικρασιατών Ελλήνων από τα Βουρλά [Από ένα γραφτό του Νίκου Μηλιώρη στον οποίο πολλά οφείλει η Μικρασιατική Γραμματολογία] 41. Ωρισμένα εκ της ιστορίας του Γηπέδου της ΑΕΚ (Γύρω στα 1926 παραχωρήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή Στεγάσεως Προσφύγων ένας δενδροφυτευμένος χώρος στην Νέα Φιλαδέλφεια για Γυμναστήριο των παιδιών των Μικρασιατών Προσφύγων…) 42. Ωρισμένα για το Φλαγγινιανό Σπουδαστήριο το φυτώριο Ελληνικών συνειδήσεων που λειτούργησε στην Βενετία από το 1665-1797 με εποπτεία της διδασκαλίας από τον Μητροπολίτη Φιλαδελφείας που είχε την έδρα του εκεί· πρόκειται για μια μεγάλη πατριωτική υπόθεση που ο Ελληνισμός θα πρέπει να θυμάται με πολλή ευλάβεια (Αναφορά σε γραφτό του ποιητή Νικηφόρου Βρεττάκου)

12


ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 43. Ο Ελληνισμός εν τη Μικρά Ασία από τους προομηρικούς χρόνους (περί το 1000 π.Χ.) και μετά – Κριτική αναγγελία της μελέτης του Karl Dieterich Das Griechentum Kleinasiens εν Λειψία 1915 και του φυλλαδίου του Κ. Λαμέρα Περί Μικράς Ασίας και των εν αυτή Κρυπτοχριστιανών εν Αθήναις 1921, από τον σημαντικό Έλληνα επιστήμονα Δημήτριο Καλλιτσουνάκι προ της Μικρασιατικής Καταστροφής 44. Η ΑΕΚ την εποχή του Πολέμου του ’40, της Γερμανικής Κατοχής και των πρώτων μεταπελευθερωτικών χρόνων 45. Ωρισμένα για την σωματειακή οργάνωση και την πνευματική και φιλολογική κίνηση εις την Μάδυτο, πόλη της Θρακικής Χερσονήσου επί του Ελλησπόντου (1875-1921) 46. Περί Φιλαδελφείας Μικράς Ασίας (η αρχαία πόλις, η ρωμαϊκή εποχή, η βυζαντινή εποχή) και περί τινων επιγραφών της πόλεως ταύτης .2 [Από δημοσίευμα του αρχαιογράφου και μεσαιωνοδίφου Αθανασίου Παπαδοπούλου Κεραμέως δημοσιευθέν το 1875] 47. Τα Φιλολογικά Σαλόνια της Πόλης 1900-1914 (η βαθύτερη φυσιογνωμία τους, η πνοή που τα θέρμανε, οι καρποί τους – από μια σημαντική γυναίκα της Πόλης, την Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού, που τα έζησε με αγάπη) 48. Αιγαίου ιθαγένεια (αμετροέπειες συμμάχων και ισχυρισμοί γειτόνων απίθανης προκλητικότητας μας αναγκάζουν να παρουσιάσουμε την εθνική ταυτότητα της περιοχής της υδρογείου που η ελληνική ιθαγένειά της είναι βεβαιωμένη με την σφραγίδα αιώνων ιστορίας και με την ομοθυμία των σημερινών κατοίκων της – Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος 1978)

13


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 49. Μερικά σχετικά με την Πορεία μέσα στον χρόνο.

Νέα Φιλαδέλφεια Νέα Χαλκηδόνα Ιστορία – Λεύκωμα – Ειδήσεις του Γιώργου Κ. Κακάτσου 50. Για το ζήτημα της μόρφωσης καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής, το ζήτημα της δια βίου εκπαίδευσης (ωρισμένα της σχετικά πρόσφατης εθνικής μας παραδόσεως) 51. Για το βιβλίο του εκ Σμύρνης Δάσκαλου του Γένους Δημήτρη Γληνού Η Τριλογία του Πολέμου 52. Μ’ αφορμή ένα βιβλίο για την Αθήνα την εξέλιξή της την Πολεοδομία της τα αφορώντα τις Συγκοινωνίες και Μεταφορές στον χώρο της από το 1830-2000 53. Γιάννης Πασαλίδης [Πρόεδρος της Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ)] ένα σημείωμα μ’ αφορμή την επέτειο του θανάτου του (14 Μαρτίου 1968) 54. Ανοιχτό Γράμμα προς όλους τους φίλους και γνωστούς τους συναγωνιστές ωραίων αγώνων από το ’60 ως τις μέρες μας, εν όψει των Δημοτικών Εκλογών 55. Απλή μνεία μελέτης του Καθηγητού Νικόλαου Ι. Πανταζόπουλου αναφερομένης στην Αυτοδιοίκηση του Μικρασιατικού Ελληνισμού (Με αφορμή την συμπλήρωση 80 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922)

14


ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 56. Ανοσιούργημα, κατεδαφιστικό και της Αθλητικής Ιδέας, επιχειρείται σε βάρος της Μικρασιατοπροσφυγουπόλεως της Νέας Φιλαδέλφειας μια τοποθέτηση επιστημονικού και πολιτικού χαρακτήρα για τα επαπειλούμενα μ’ αφορμή την αντιμετώπιση δήθεν του γηπεδικού της αθλητικής ενώσεως κωνσταντινουπολιτών (αεκ)

57. Μια Έκθεση Μικρασιατικού Βιβλίου – (προς ανάδειξιν της προσφοράς του Μικρασιατικού Ελληνισμού στον Παγκόσμιο πολιτισμό, προς χάραξιν πορείας Ελληνικής στον Σύγχρονο Κόσμο, προς επαρκή διαφώτισιν όψεων του μείζονος προβλήματος των Ελληνοτουρκικών σχέσεων και του προβλήματος Ευρώπη-Τουρκία) [Μετά βιβλιογραφικής καταγραφής όλως ενδεικτικώς 124 βιβλίων περιοδικών και εφημερίδων, εκ των 1200 εκτεθέντων στην εν λόγω Έκθεση, συγγραφέων όπως: ο Νεόφυτος Βάμβας, ο Ν.Π. Ελευθε ριάδης (Τα προνόμια του Οικουμενικού Πατριαρχείου Σμύρνη 1909), ο Σίμων Κατακουζηνός, ο Δημήτριος Μαυροφρύδης (Δοκίμιον ιστορίας της Ελληνικής γλώσσης Σμύρνη 1871), ο Αδαμάντιος Κοραής (Τι πρέπει να κάμωσιν οι Γρακοί εις τας παρούσας περιστάσεις Βενετία 1805), ο Κ.Ι. Άμαντος, ο Α.Μ. Ανδρεάδης, ο Σταμ. Αντωνόπουλος (Μικρά Ασία Αθήναι 1907), ο Δημ. Α. Γληνός, ο Karl Dieterich, ο Μαργαρίτης Ευαγγελίδης (Περί των Δικαιωμάτων

και Παθημάτων των Εστιών του Πολιτισμού Μικράς Ασίας και Θράκης Αθήναι 1918), ο Π. Κ. Καρολίδης, ο Π. Κοντογιάννης, ο Κ. Λαμέρας (Η Μικρά Ασία και οι εν αυτή Κρυπτοχριστιανοί Αθήναι 1921), το Οικουμενικόν Πατριαρχείον (Μαύρη Βίβλος διωγμών και μαρτυρίων 1914-1918 Κωνσταντινούπολις 1919), ο Γ. Σάκαρης (Ο Ελληνισμός εν τη Μικρά Ασία Αθήναι 1915), το Υπουργείον Εξωτερικών (Οι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία Αθήναι 1917), ο Α.Ι. Αιγίδης (Η Ελλάς χωρίς τους Πρόσφυγας Αθήναι 1934), ο Μιχ. Αναστασιάδης, ο Μιχ. Αργυρόπουλος, ο Β.Α. Αρτεμιάδης (Τα ιστορικά ερείσματα των αξιώσεων των Ανταλλαξίμων Αθήναι 1930), ο Δημοσθένης Δανιηλίδης, ο Κ.Ι. Δεσποτόπουλος, ο Εμμ. Εμμανουηλίδης, ο Χρυσός Ευελπίδης, ο Μιχ. Γ. Θεοτοκάς, ο Παντελής

15


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Καψής, ο Φώτης Κόντογλου, η Μέλπω Μερλιέ (Το Αρχείο της Μικρασιατικής Λαογραφίας Αθήναι 1948), ο Νίκος Ε. Μηλιώρης, ο Α.Δ. Πάλλης (Η Ανταλλαγή των Πληθυσμών Αθήναι 1933), ο Κώστας Σ. Παπαδόπουλος (Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή Αθήναι 1963), ο Σωκρ. Προκοπίου (Σεργιάνι στην Παλιά Σμύρνη Αθήνα 1949), ο Χρήστος Σολωμονίδης (Η Δημοσιογραφία στην Σμύρνη Αθήνα 1959), ο Ιωαν. Συκουτρής, ο Γ. Σωτηρίου (Χριστιανικά Μνημεία της Μικράς Ασίας Αθήναι 1920), ο Βασίλειος Τατάκης (Η συμβολή της Καππαδοκίας στην Χριστιανική σκέψη Αθήνα 1960), ο Γεώργιος Τενεκίδης, ο Φίλιππος Κ. Φάλμπος (Τα σπίτια της Σμύρνης Αθήναι 1957), ο Δημήτρης Φωτιάδης, ο Α.Χ. Χαμουδόπουλος (Από το ημερολόγιο ενός Δημοσιογράφου 1908-1948 Θεσσαλονίκη 1948), ο Πλάτων Χατζημιχάλης (Εθνικής Οικονομίας πενήντα έτη 1890-1940 Αθήναι 1944), ο Χρυσόστομος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας (Φως δια τους Νέους Σμύρνη 1920), ο Ernst Curtius, κά. – Αναφορά εις την Έκθεση της Ενώσεως Σμυρναίων (Πρόεδρος Αλεξ. Μπενάκης Μέλη Δ.Σ. Νικ. Αρώνης Νικ. Καραράς Νικ. Μηλιώρης Φιλ. Φάλμπος, κά.) που έλαβε χώραν από 16 Απριλίου έως τις 7 Μαΐου 1967, αναφορά εις μνήμην Παντελή Κ. Παντελόγλου (1914-1976) εκ Κωνσταντινουπόλεως και Μαρίας Γιαννακαρώνη-Παντελόγλου (1920-2003) εκ Σμύρνης] 58. Περιεχόμενα των Ντοσσιέ του Ιστορικού Αρχείου Νέας Φιλαδέλφειας των Εκδόσεων Παντελόγλου 59. Περιεχόμενα των Ντοσσιέ του Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας ως εκδόσεως ιστορίας παιδείας και πολιτισμού (Εκδόσεις Παντελόγλου) 60. Μερικά για τα Σχολικά Κτίρια του ’30 και το Σχολείο το Μεγάλο στην Νέα Φιλαδέλφεια [Σοβαρή βιβλιογραφία 16 τίτλων και προπολεμική φωτογραφία του Σχολείου του Μεγάλου στην Νέα Φιλαδέλφεια (2ο Δημοτικό Σχολείο), φωτογραφία της δεκαετίας του ’30 δηλαδή]

16


ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 61. Εις Ανάμνησιν Στιγμών Νεανικών ● Ανήσυχοι Νέοι του ’60, Ρεμπέτικο (Λαϊκό) Τραγούδι και ο Τύπος της Κοινωνικοπολιτικής Πρωτοπορίας 62. Σε συνέχεια του Ανοιχτού Γράμματος της 31ης Μαΐου 2002 63. Η Ιστορία της Νέας Φιλαδέλφειας και οι Δημοτικές της Αρχές 64. Βιβλία τινά Μικρασιατικού περιεχομένου της Βιβλιοθήκης του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας (Προς σχηματισμόν πλήρους κατά το δυνατόν Μικρασιατικής Βιβλιοθήκης αλλά και Βιβλιοθήκης Αυτοδιοικητικής) 65. Ονόματα Μικρασιατικών Πατρίδων στις Οδούς της Μικρασιατοπροσφυγουπόλεώς μας! (Με αφορμή την μετονομασία της Οδού Ραιδεστού της Νέας Φιλαδέλφειας σε Οδό Σάββα Σταματιάδη) 66. Η Νέα Φιλαδέλφεια, τα επιτεύγματα και τα εκκρεμή προβλήματα αυτής – Δενδροστοιχίες Πλατείες Κήποι· Σχολικά Κτίρια· Οδοποιΐα (Ασφαλτόστρωσις Δρόμων, Γέφυρες προς Περισσό)· Ύδρευσις Φωτισμός· Οι μη Αποκατεστημένοι εισέτι Μικρασιάτες Πρόσφυγες· Κοινωνική Πρόνοια Δημοτικόν Ιατρείον· Αθλητισμός Παιδικές Χαρές Άλσος· Το Κράτος να ενισχύση τους Δήμους να μην αφαιρεί πόρους τους (Αναφορά στον εκ Βουρλών της Μικράς Ασίας προοδευτικό δημοκράτη Δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας Νικόλαο Τρυπιά και μια συνέντευξή του εν έτει 1957) 67. Τα Φυλλάδια του Κόσμου της Ν. Φιλαδέλφειας, Φυλλάδια πληροφορήσεως και γνώμης, αφιερώνονται στην μνήμη των Μικρασιατών προσφύγων Νεοφιλαδελφειωτών Παντελή Παντελόγλου, Κατίνας Μαμέλη και Νικολάου Τρυπιά

17


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 68. Τινά περί του Πάνου Χαλδέζου, Διευθυντού της Κεντρικής Ενώσεως των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) από της επανασυστάσεώς της μεταπολεμικά (και για μια σχεδόν εικοσαετία) 69. Για την σχέση μου με την Νέα Ιωνία και τον Δήμαρχό της Μηχανικό Γιάννη Δομνάκη· μ’ αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του (Αναφορά και στην Νέα Φιλαδέλφεια) 70. Μερικά για τα Ντοσσιέ του Ιστορικού Αρχείου Νέας Ιωνίας των Εκδόσεων Παντελόγλου και τα Ντοσσιέ του Κόσμου της Νέας Ιωνίας ως εκδόσεως ιστορίας παιδείας και πολιτισμού (Εκδόσεις Παντελόγλου) 71. Αναγκαία τοποθέτηση εν όψει των Δημοτικών και Νομαρχιακών Εκλογών της 15ης Οκτωβρίου 2006 (σε συνέχεια του Ανοιχτού Γράμματός μου της 31ης Μαΐου 2002 προς όλους τους φίλους και γνωστούς, τους συναγωνιστές ωραίων αγώνων από το ’60 ως τις μέρες μας, και της προσθήκης της 2-4 Δεκεμβρίου 2005… Νέα Φιλαδέλφεια 10 Οκτωβρίου 2006) 72. Για το βιβλίο του Καθηγητού Πέτρου Δ. Ντούσκου με τίτλο Σύγχρονη Εποχή και Διπλωματία – Το τανγκό των εποχών (Εκδόσεις Gutenberg 2006) [Αναφορά και στα άλλα βιβλία του, καθώς και στον εκ Βουρλών της Μικράς Ασίας προοδευτικό δημοκράτη Δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας (1951-1965) Νικόλαο Τρυπιά]

18


ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 73. Μνεία δύο εκδόσεων μ’ αφορμή την συμπλήρωση 40 χρόνων από τον θάνατο του Γιάννη Πασαλίδη, Προέδρου της προδικτατορικής Ενιαίας Δημοκρατικής Αριστεράς (ΕΔΑ) 74. Από τα περιοδικά του Αρχείου των Εκδόσεων Παντελόγλου – [Βιβλιογραφική καταγραφή τριών κειμένων που αναφέρονται στον εκ Σμύρνης Δάσκαλο του Γένους Δημήτρη Γληνό (1882-1943), και ωρισμένα από το πρώτο εκ των τριών κειμένων] 75. Σημειώσεις ενός παλαιού Φιλαδελφειώτη (1. Για την Αρχιτεκτονική Κληρονομιά και την Ιστορία της Νέας Φιλαδέλφειας 2. Για τον Νίκο Μηλιώρη [Το Μικρασιατικό Αρχείο και τον Σάββα Παπαγρηγοριάδη]) 76. Ωρισμένα για την προδικτατορική Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) [Αναφορά και στον εκ Βουρλών της Μικράς Ασίας συνεργαζόμενο μετά της ΕΔΑ προοδευτικό δημοκράτη Νικόλαο Τρυπιά, Δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας τα χρόνια 1951-1965] ο Οι εργασίες του Κώστα Π. Παντελόγλου διατίθενται αποκλειστικά από τις Εκδόσεις Παντελόγλου. Για πληροφορίες και παραγγελίες γράψτε μας στις διευθύνσεις: - Π. Χατζηγεωργίου 8, Ν. Φιλαδέλφεια 143 41 - Δεκελείας 141, Ν. Φιλαδέλφεια 143 42 ή τηλεφωνείστε μας στα τηλέφωνα 210/2530463 και 210/2531983.

19Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.