{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Van de redactie       

Dit is de tijd van de vallende bladeren; welkom in ons  herfstnummer.    In dit nummer kijken we terug en vooruit.  Terug op het Diplomatennis en de Clubkampioenschappen  dubbels.  Vooruit op mogelijk de grootste operatie op ons park sinds  jaren; de integrale banen‐ en hekwerk‐verganging; de  voorzitter weidt er twee alinea’s aan en schetst de huidige  stand van zaken.    Verder zien we de slagschaduw van de competies voor junioren  en senioren van 2013; alle informatie voor zover nu  voorhanden en de opgaveformulieren ook in deze editie.    Natuurlijk verder meer wat het waard is om door te nemen.    Veel leesplezier,    Redactie Koriander,   Rob. 

In dit nummer:  Van de voorzitter  Nieuwe leden, pasfoto’s,  Jarigen, ouderoproep  Halloween Bingo  Diplomatennis  Jeugdhonk 

5 6 7 8 9 10

Welkom Banen toernooi  Clubdubbels  Competities 2013  Notulen ALV  Uitnodiging ALV  Winterlessen TCF 

11 13‐14  15‐18  19‐20  20  21‐23 

Pagina 3 van 23 


. ..… van d de voorzitter  De zomeer zit er weerr op. De meeeste leden  hebben hun vakantiee alweer ach hter de rug.  u een rustigeere periode  Normalitter breekt nu aan voorr een tennisvvereniging, m maar zo niet  dit jaar b bij Korianderr.  De clubkkampioensch happen dubb bel zijn nog  maar net achter de rrug of de volgende  activiteitten dienen zich alweer aan.  

Naast on ns jaarlijkse jeugdtoernooi in de  herfstvakantie en dee start van heet nieuwe  klaverjassseizoen gaan we ook weeer op de  donderd dagavond begginnen met het  succesvo olle mix‐wisssel toernooi. Volop  activiteitten dus nog op ons tenniispark. 

In n november iis er ook weeer de gebruikkelijke  algemene ledeenvergaderin ng. De agend da staat  ok in dit club bblad. Ook daaar zal inform matie  oo ve erstrekt word den over de nieuwe banen en  uiiteraard zal d dan ook de b begroting 2013  worden toege w elicht door on nze penningmeester. 

Voor hett bestuur breeekt ook een n spannende  periode aan. Het Colllege van burrgemeester een  wethoud ders van de ggemeente Allmere zal  waarschijnlijk in de vvergadering vvan 2 of 9  oktober ons verzoekk om borgsteelling  behandeelen. Zoals eeerder vermeeld gaan wij  geld leneen om daarm mee een deel van de  investering in nieuwe tennisbaneen te  financierren. De 50%‐‐ borgstellingg van de  gemeentte hebben w wij nodig om een lage ren nte  te kunneen bedingen bij de bank. De Stichtingg  Waarborrgfonds Sporrt heeft al beesloten om  voor de andere 50% borg te staaan, dat is een n  mooi ressultaat van d de inspanninggen die er  vanuit het bestuur gedaan zijn. 

De vorige keer heb ik in m mijn column aaandacht  ge evraagd voorr onze behoeefte aan nieu uwe  vrrijwilligers. Ikk realiseer m me dat veel m mensen  ee en drukke baaan hebben een een druk sociaal  le even. Toch w wil ik jullie uitnodigen om nog  ee ens goed na te denken over de vraagg of je  ie ets meer voor onze veren niging zou wiillen en  ku unnen betekkenen. Een paaar uur per m maand  kaan al veel verschil maken n. 

Ik hoop een verwachtt dat in de maand  november begonnen n wordt met het  aanleggeen van de nieeuwe banen. Dat betekent  uiteraard d dat er een aantal wekeen niet  getennisst kan wordeen. Hoe lang precies  kunnen w we nu nog niet zeggen. D Dat is  afhankelijk van een aaantal omstaandigheden,  waarond der het weerr. Zodra we eeen concretee  inschattiing kunnen m maken zullen n we de leden  met een speciale nieeuwsbrief infformeren. 

Vaanuit het besstuur zijn wee ons aan hett  be eraden hoe w we bepaaldee vacatures kkunnen  op pvullen. Specciale aandaccht gaat daarrbij uit  naaar de Jeugd dcommissie. Meer inform matie  ovver de Jeugd dcommissie iss te lezen in dit  clubblad.  matie is te veerkrijgen via   Nadere inform vo oorzitter@ko oriandertenn nis.nl . Bellen n kan  naatuurlijk ookk. Zie voor dee telefoonnummers  vaan bestuursleeden en com mmissievoorzzitters  he et colofon vaan dit clubblaad.  To ot slot wens ik jullie allen n ondanks daat het  misschien wat m t kouder en n natter wordtt toch  ve eel tennispleezier !  Pe eter Vallentin 


Nieuwe leden  Senior  Astrid Wolleswinkel  Sandra Koegler‐Lieshout  Monique Karuin  Laura Diel  Jeanne Davies  Patty van Assem  Ilse de Beer‐Schuurman 

Sanne Goosen  Emiel Barlinckhoff  Harm Roze  Patrick Scholten  Astrid Theunissen  Ruby Klaassen 

 

Nick Kelders  Pearl Nieuwenhuizen  Wilbert Nieuwenhuizen  Jeugd     Thomas den Held  Dieu‐Donné Nieuwenhuizen  Dieu‐Didier Nieuwenhuizen   

Allemaal Hartelijk Welkom     

Nieuwsbrief gemist ?    De laatste tijd hoor ik nog wel eens dat leden geen nieuwsbrief ontvangen. Is dat het geval en wil je  de nieuwsbrief wel ontvangen geef dan je actuele e‐mail adres door aan de ledenadministratie.     Ineke de Graaf ( bi.degraaf@kpnmail.nl ) zal er dan voor zorgen dat je in de distributielijst van de  redactiecommissie wordt opgenomen.    Peter Vallentin   

Pasfoto vervangen?       

Volgens de richtlijnen van de KNLTB moet een jeugdlid  na 5 jaar en een senior na 10 jaar de foto vervangen.  Kijk een goed naar je pasje, lijkt deze foto nog wel?     Als je denkt, nee deze foto is wel erg oud, stuur dan  een nieuwe foto met  € 2,50 naar,     Ineke de Graaf  Sarsvenstraat 16  1316 HR Almere  

Studentenkorting   

Hallo Sudenten, denken jullie er even aan om een kopie van je studentenpas naar mij te mailen.  bi.degraaf@kpnmail.     Dit moet gebeuren voor eind DECEMBER.  Doe dit even want te laat is te laat.     Ineke de Graaf     

Pagina 6 van 23 


Jarigen: van harte gefeliciteerd!    Mykola Quinty Dominique Yousha Melissa Sven Tessa Babette Dominika Stefan Gijllion Ivana Lucien Valentijn Alisha Wiep Lars Demko Hanna Sanne

van den van van de

van de van de te

Polshchykov Daalmeijer Boom Heemskerk Neering Hees Diehoff Haan Piotrowska Jongebloet Elderen Boer Doorn Wit Nasim Velde Rövekamp Vorenhout Kreike Ligtvoet

4 6 9 11 16 18 22 26 28 7 7 18 27 3 7 12 17 19 21 23

oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober oktober november november november november december december december december december december december

Allemaal proficiat,

Ouders en andere betrokken leden gezocht voor de  jeugdcommissie !    Na heel wat jaren allerlei activiteiten voor de jeugd georganiseerd te hebben stoppen een  aantal belangrijke leden van de jeugdcommissie er na dit seizoen mee.     Onze laatste activiteit, zal de Halloween avond zijn op 3 november.    Dit is daarom een belangrijke oproep voor nieuwe vrijwilligers om zich aan te melden via  JC@koriandertennis.nl  Mocht u in eerste instantie wat meer informatie willen ontvangen of  andere vragen hebben kunt u ook bij hetzelfde adres terecht.    U wilt toch ook dat de jonge Koriander‐leden volgend jaar weer kunnen deelnemen aan het  Paard‐Veulen toernooi, de n8 van de jeugd, diploma‐tennis, Halloween en ….. ?  Beste ouders, meld je aan als lid van de commissie of geef je op om te helpen met een  activiteit naar keuze en zorg dat 2013 ook een leuk jaar wordt voor onze jeugdleden !  JC@koriandertennis.nl  De jeugdcommissie.   

Pagina 7 van 23 


Zaterdag 3 november wordt het weer griezelen bij  Koriander.   Dan is er weer Halloween‐bingo avond.    Kom ook!  Je mag een vriend of vriendinnetje  meenemen.   Als je verkleed komt, maak je ook nog een kans op  een mooie prijs.  Vergeet niet je racket mee te nemen!    Het duurt van 19.00  tot 22.30 uur.  Inschrijfgeld  is € 5 euro, kom je samen met een  vriend of vriendinnetje dan is het € 7,50.    Inschrijven kan via de website www.koriandertennis.nl   Sluitingsdatum is 28 oktober.       

>> DEVRI GLASHANDEL>> Voor al uw glasreparatie Kwaliteit, snel en……. Vriendelijke prijzen

Leveren en plaatsen van alle soorten glas en spiegels winkelruiten, isolatieglas

Luxe spiegels – lijsten voor spiegels – wijnsets Kadoartikelen – kandelaars – glazen tafels

Nieuwe Hemweg 52 1013 CX AMSTERDAM Telefoon 020 688 14 90 Fax 020 688 11 70 www.devri-amsterdam.nl

Pagina 8 van 23 


Diplomatennis   Op 30 september werd de jeugd t/m 12 jaar getest op hun  bal‐ en slagvaardigheid.     Na de warming up werden er verschillende oefeningen  gedaan en ook Spongebob was weer van de partij.     Aan het einde kreeg iedereen het welverdiende diploma en  een medaille.    Kijk voor meer foto’s op  de website 

             

Pagina 9 van 23 


Hallo allemaal,    Een aantal activiteiten hebben we alweer gehad van het jaar: Paardveulen, N8vd jeugd,  clubkampioenschappen en diplomatennis.   De  foto’s staan hiervan op de website.    Op 3 november is er weer Halloween‐bingo, meer informatie vind je verder in dit clubblad  op pagina 8. 

   

Pagina 10 van 23 


Dag Oude Banen, Welkom Nieuwe Banen Toernooi   

Het laatste toernooi van dit jaar valt  op 4 november 2012.    Het seizoen zit er alweer bijna op en wij krijgen na 26 jaar 6 nieuwe banen, tenminste daar  gaan we nu van uit.    Wij willen dan ook het Dagzontoernooi omdopen tot: Welkom Nieuwe Banen Toernooi.    Wat wij die dag precies gaan doen weten we zelf nog niet helemaal, maar wat we wel weten  is dat we de dag samen met jullie willen beginnen om 11.00 uur.     We starten dan met een BRUNCH…    Lijkt dit je leuk en wil je weten wat we nog meer voor jullie in petto hebben, schrijf je dan zo  snel mogelijk in.    Stuur een mailtje voor 31 oktober naar: korianderevenementencom@gmail.com  onder  vermelding van je naam, speelsterkte, telefoonnummer.    Wij hopen op een gezellige dag met veel deelnemers en natuurlijk heel veel zon en plezier.      Gerda en Michele 

Pagina 11 van 23 


Clubkampioenschappen dubbel 2012    Ze zijn weer gespeeld alle poulewedstrijden en  finales.  Op de afsluitende zondag 30 september jl.  kregen we daar ook nog eens een stralend zonnetje  en veel publiek bij.  Als organisatie kijken terug op  een zeer geslaagd toernooi met hier en daar toch  weer verrassende winnaars/verliezers .    Behalve de maandag hebben we ook zeer gunstig weer gehad.  Het was weliswaar iets aan de koude  kant,  maar dankzij de vele dekentjes en spannende partijen werd het publiek dan toch wel weer  opgewarmd. Tijdens de prijsuitreiking werden twee vertrekkende leden van de TC al even in het  zonnetje gezet,  ik doe dat nu nogmaals.    Miriam Greeve en Manon Rijkers ontzettend bedankt voor jullie inzet en enthousiasme de afgelopen  jaren. We zullen jullie zeker gaan missen:  Manon met haar rust en vastberadenheid en Miriam met  haar nimmer afwezige energie en veranderende haarkleur. MEIDEN BEDANKT!!!    We gaan met een ietwat verzwakt, maar zeker niet minder enthousiast  team verder  volgend  seizoen. Petra Lentjes, die heeft beloofd volgend jaar ALLE clubkampioenschappen op Koriander bij  te wonen en niet vanuit het Flevo,Ton de Wit die al bezig is een leuke spoeling te vinden voor zijn  haar zodat Miriam iets minder gemist wordt, Jurgen Wegbrans die ook volgend jaar onze ICT’er is en  altijd een goede oplossing weet te vinden voor “rare” problemen en Karin Rijkers die wij als back‐up  bereid hebben gevonden om vooral bij het altijd lastige plannen van wedstrijden te komen  assisteren.    Kortom, we gaan nu even in de winterslaap maar komen volgend seizoen terug met vernieuwde  energie en op vernieuwde banen!! Mede namens iedereen die hierboven is genoemd,    Edith Vallentin  

Pagina 13 van 23 


Winnaars clubdubbels Onderdeel

Plaats JD 17 GD17 JD 14 GD 12 en 14 GD 8 40+

HD 8 en 8 40+ - HD 8 40+ GD8 DD8 en 8 40+ GD 7 40+ DD 7 40+ HD 7 40+ GD7 DD7 HD7 GD6 DD6 HD6 GD5 HD3/4/5

Naam

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Mitchell Tollenaar+Valentijn de Wit Daniël van der Velden+Martijn Zwart Martijn Zwart+Jamie Greeve Thijs Hartman+Stephany Ristovski Sonny Beers+Mitchell Tollenaar Wisse van der Meulen+Daniël van der Velden Sonny Beers+Melany Beers Falco Neering+Melissa Neering Ronald van Velzen+Maybritt van Velzen Jop van Breugel+Wies van Breugel

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Joop Beers+Harry Tollenaar Ko van Raaphorst+Simon de Wit Marco Bouma+Kim Francooy Roelf van Hees+Evelien de Vries Laura Diel+Astrid Theunissen Jeanne Davies+Sanne Goosen Hans Nobbenhuis+Corinne Reijm Arnoud Mijnheer+Sanne Mijnheer-Van Dijk Dirkje Beukenkamp+Corinne Reijm Irma Schipperijn+Edith Vallentin Stef van der Heiden+Hans Nobbenhuis Erik Beukenkamp+Ruud Feringa Roland Pereboom+Miriam Greeve Jeffrey Robijn+Saskia Hoks Daphne Wegbrans+Katinka Zollner Saskia Hoks+Els de Kreij De Gruijl Arnoud Mijnheer+Jeroen Moria Jim Lachman+Peter Vallentin Danny Kamst+Linda Vlietstra Stefan Boermans+Petra Bieringa Siita Oldert+Manon Rijkers Ciska Vlietstra+Linda Vlietstra Stefan Boermans+Bas Bruins Danny Kamst+Robin Massini Thomas Roskam+Manon Rijkers Jordy Steenmetz+Jacqueline Pannekoek Olivier de Groot+Mark Vlietstra Frank Zijlmans+Paul Zijlmans

Pagina 14 van 23 


KNLTB voorjaarscompetitie 2013 jeugd    We zijn op zoek naar een enthousiast lid en/of ouder die in 2013 de jeugdcompetitie wil  organiseren/begeleiden. Uiteraard zal er sprake zijn van instructie en begeleiding.     Aanmelden kan bij: peter.vallentin@kpnmail.nl    De voorjaarscompetitie start in april en loopt door tot in juni. Het speelschema houdt rekening  met  de meivakantie. Je kunt je opgeven met een team, maar ook als individu, dan gaan wij op zoek naar  een passend team.     Categorieën:  woensdag district:  categorie t/m 10 jaar: geboortejaar 2003 of later (2004, 2005 …)  categorie t/m 12 jaar: geboortemaand oktober 2000 of later (november 2000, januari 2001…)    Gemengd  (5 wedstrijden; ME,JE,MD,JD en GD)   M=meisje; J=jongen; G=gemengd  Jongens  (6 wedstrijden; 4xJE en 2xJD)    E=enkel, D=dubbel  Meisjes   (6 wedstrijden; 4xME en 2xMD)      zaterdag district:  categorie t/m 14 jaar: geboortejaar 1999 of later (2000, 2001 …)  categorie t/m 17 jaar: geboortejaar 1996 of later (1997, 1998 …)    Gemengd  (5 wedstrijden; ME,JE,MD,JD en GD)   M=meisje; J=jongen; G=gemengd  Jongens  (6 wedstrijden; 4xJE en 2xJD)    E=enkel, D=dubbel  Meisjes   (6 wedstrijden; 4xME en 2xMD)      zondag district:  categorie t/m 14 jaar: geboortejaar 1999 of later (2000, 2001 …)  Gemengd  (5 wedstrijden; ME,JE,MD,JD en GD)   M=meisje; J=jongen; G=gemengd  Jongens  (6 wedstrijden; 4xJE en 2xJD)    E=enkel, D=dubbel  Meisjes   (6 wedstrijden; 4xME en 2xMD)    • Waar mogelijk houden wij  rekening  met voorkeuren voor teamindeling.  • Het aantal teams dat kan deelnemen aan de competitie is beperkt, dat heeft te maken met  de beschikbare baancapaciteit  • De teams spelen thuis‐ en uitwedstrijden in de regio Utrecht  •  De kosten voor de competitie (ongeveer € 25,00 p.p.) en de wijze waarop er betaald moet  worden, zal begin 2013 definitief vastgesteld worden.   • De informatieavond voor aanvoerders en begeleiders vindt  eind maart 2013 plaats. Dan  verstrekken wij  nadere informatie over de competitie  en reiken we  de  competitieformulieren en de wedstrijdballen uit. Er is dan ook gelegenheid tot het stellen  van vragen.           Pagina 15 van 23 


Opgeven kan t/m zondag 4 november 2012.  Daartoe dient onderstaand formulier volledig ingevuld ingeleverd te worden bij:  Peter Vallentin  Doddegrasweg 45  1313 AX Almere  036‐5332870    Mailen kan natuurlijk ook !  peter.vallentin@kpnmail.nl  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  FORMULIER OPGAVE JEUGDCOMPETITIE 2013  Naam  deelnemer  competitie       

Bondsnummer (ledenpas)       

Speelsterkte volgens pasje  Enkel – Dubbel      ‐   

Geboortedatum   ‐             ‐      

Ik meld me aan voor competitie in categorie  :  10 – 12 – 14 (za) – 14 (zo) – 17     Ik heb een voorkeur voor een team met  :  Jongens / Meisjes / Gemengd    Ik wil graag samen in een team met: (Let op: ieder kind moet zich apart inschrijven !)  1)  2)  3)  4)    Handtekening Ouder / Verzorger  :   E‐mail adres        :  Telefoonnummer      :    Ik ben wel / niet bereid om het team van mijn kind te begeleiden   (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)  Een inschrijving zonder handtekening van een ouder of verzorger is niet geldig  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐    Reserveer onderstaande data alvast in de agenda !    Speeldata/speeltijden.          Woensdagen    Zaterdagen:    Zondagen:           Aanvang 13.30 uur  Aanvang 8.30 uur    Aanvang 9.00 uur       1e speeldag         3 april (competitie deel  1)    6 april          7 april      2e speeldag      10 april  “  13 april      14 april  3e speeldag      17 april  “  20 april      21 april  4e speeldag        8 mei (competitie deel 2)  27 april      28 april  5e speeldag      15 mei  “  11 mei      12 mei  6e speeldag      22 mei  “  25 mei      26 mei  7e speeldag            1 juni        2 juni    Inhaaldagen:   maken wij  bekend  op de informatieavond.   Pagina 16 van 23 


KNLTB Competitie 2013 voor Senioren   

De inschrijving voor de voorjaarscompetitie is weer opengesteld. Vanaf nu kan er worden  ingeschreven. Opgeven kan t/m 4 november 2012 via de mail. Let op volledigheid van de  gegevens. De waarschijnlijke speeldata zijn te vinden op de site van de KNLTB www.knltb.nl.  In de volgende categorieën kan worden ingeschreven:    DINSDAG (district):  Nieuw Dames 17+ enkel (4xDE en 2xDD) of Dames 17+ dubbel (4xDD)    DONDERDAG (district):  Dames 17+ dubbel (4xDD)    VRIJDAG (District):  Herendubbel 50+ (4xHD) of Gemengddubbel 50+ (DD,HD en 2xGD) (vrijdagmorgen)  Gemengd 17+ of 40+(DE,HE,DD,HD en GD) of Gemengddubbel 17+ of 40+(DD,HD en 2xGD) of  Herendubbel 17+ of 40+ (4xHD) of Damesdubbel 17+ of 40+(4xDD) dit zijn categorieën die op  teamgemiddelde worden ingedeeld (vrijdagavond 19.00 uur).    ZATERDAG (district):  Heren 17+ (4xHE en 2xHD) of Dames 17+ (4xDE en 2xDD) of  Gemengd 17+ (DE,HE,DD,HD en  GD) of Heren 35+ (4xHE en 2xHD) of Gemengd 35+ (DE,HE,DD,HD en GD) of  Gem. dub.25+  zat.avond (DD,HD en 2xGD) met dubbelspeelsterkte 6,7,8 en/of 9    ZONDAG (district):  Gemengd 25+ 6 t/m 9  (DE,HE,DD,HD en GD) dit zijn categorieën die op speelsterkte zullen  worden gespeeld.    ZONDAG (landelijk):  Dames (4xDE en 2xDD)   Heren of Heren 35+ (4xHE en 2xHD)  Gemengd (2xDE, 2xHE, DD, HD en 2xGD)  of Gemengd 35+ (DE,HE,DD,HD,GD).     Tussen de haakjes ( ) staan de te spelen partijen waarbij DE=dames enkel, HE= heren enkel,  DD=dames dubbel, HD=heren dubbel en GD=gemengd dubbel.    Er is een aantal regels dat gehanteerd wordt bij het samenstellen van de teams.    ‐ Afhankelijk van het aantal beschikbare banen voor de competitie op zowel zaterdag   als zondag wordt met inachtneming van de KNLTB regels het maximaal aantal teams  vastgesteld.   ‐ Leden kunnen zich inschrijven t/m 4 november 2012 via een mail naar  marco.jansen@abbott.com onder vermelding van categoriesoort, bondsnummer,  speelsterkte en eventuele teamleden. De aanvoerder moet worden vermeld en zijn  of haar telefoonnummer dat op Internet zal worden vermeld i.v.m. de bezoekende  vereniging. Een ontvangstbevestiging van de inschrijving zal worden terug  Pagina 17 van 23 


gemailed. In de praktijk zijn individuele inschrijvingen moeilijk in te delen bij  bestaande teams. Zelf een nieuw team samenstellen kan altijd maar is afhankelijk  van de hoeveelheid ingeschreven teams. Vanwege de 6 nieuwe banen (1 soort)  kunnen we hopelijk meer teams inschrijven. Gaarne enig begrip voor deze situatie.   Bij overinschrijving beslist de Technische Commissie, in samenspraak met het  bestuurslid dat de TC in portefeuille heeft, welke spelers geselecteerd worden en  welke afvallen. Afvallers worden op de reservelijst geplaatst.  Bestaande teams die vorig jaar al competitie speelden hebben voorrang op nieuwe  teams.  De kosten worden per competitiesoort vastgesteld. 

‐ Inschrijven voor de competitie, daar moet u goed over nadenken. U gaat in teamverband  spelen en gaat hiermee een verplichting aan met andere teamleden. Als u zich opgeeft voor  de competitie. gaan wij ervan uit dat u zeven weken kunt spelen. Is dit niet zo en u geeft zich  als team op, houdt u er dan rekening mee dat er meer mensen in het team zitten. Bij  eventuele terugtrekking van een team zonder geldige reden kunnen er sancties uit  voortvloeien voor één of meerdere teamleden. De TC beslist hierover samen met het  bestuur. Hopelijk is dat allemaal niet nodig en gaan we een leuke en gezellige competitie  spelen.    Verplichte bardiensten voor competitiespelers: Het zal gaan als het afgelopen seizoenen.  Als een speeldag geheel of gedeeltelijk verregent, zal hetzelfde team op de inhaaldag de  bardienst moeten draaien.    De zaterdagcompetitiespelers zullen de bardiensten op zondag gaan invullen en de zondag‐ competitiespelers zullen dat op zaterdag doen of anders in overleg. Net als ieder jaar geldt  dat de bardiensten afgesproken moeten zijn voordat de competitiespullen uitgereikt  worden op de informatieavond eind maart 2012.     Tot slot: uiteraard zal ik qua baanindeling rekening proberen te houden met recreanten die  in de competitieweken in het weekend willen spelen. Informatie hierover zal in maart 2013  beschikbaar zijn.    Mocht u nog vragen hebben over de competitie dan kunt u contact met mij opnemen  Marco Jansen, 06‐15835626 of stuur een mailtje.    De Technische Commissie. 

Pagina 18 van 23 


Notulen

Notulen van de algemene vergadering van T.V. Koriander d.d. 27 maart 2011                                                                           Aanwezig: 40 stemgerechtigde leden.  Afwezig met kennisgeving: 5 stemgerechtigde leden    Opening.  De voorzitter opent de vergadering om 20.36 uur met een welkom aan de aanwezigen.     Mededelingen.  - Afgelopen zaterdag is de bestrating gefatsoeneerd; hiervoor dank aan Peter Lentjes.  - De tennisleraar wil graag laten weten dat hij nog ruimte heeft voor zomerlessen.  - Afgelopen zaterdag de Open Dag: 12 nieuwe leden  - Afgelopen zondag de puzzelrit: zeer succesvol  - Op de reclamemails heeft 85% positief gereageerd  - De gemeente wil in Almere Poort een tennispark neerzetten en het geld halen uit de verkoop  van grond van een andere tennisvereniging; deze vereniging zou dan moeten fuseren of  verhuizen. In het kader van hiervan hebben Ben Francooy en Peter Vallentin een gesprek  gehad met een aantal mensen van TV Waterwijk. TV Waterwijk heeft de voorkeur voor een  fusie en dan door de gemeente laten bepalen waar de fusieclub zou worden gevestigd. Dit  voorstel is afgewezen en hierna is er ook geen contact meer geweest.    Vaststellen van de agenda.  Er zijn geen aanpassingen aan de agenda.    Notulen ledenvergadering d.d. 22 november 2011.  De notulen van de ledenvergadering d.d. 29 november 2011 wordt goedgekeurd en vervolgens door  de voorzitter en secretaris ondertekend.    Jaarrekening 2011.  Richard de Kreij geeft een presentatie met een uitleg van de jaarrekening 2011; hierin 2 opvallende  zaken:  - Positief exploitatieresultaat; hoger als begroot  - Nagenoeg alle commissies zijn op of zelfs (ruim) onder hun begroting gebleven  De presentatie wordt ervaren als een duidelijk verhaal.     

Verslag kascontrolecommissie.  De kascontrolecommissie stelt voor het bestuur te dechargeren; voorstel wordt met algemene  stemmen aangenomen  .    Voorstel vervanging banen.  Peter Vallentin presenteert het vorstel voor vervanging van de banen. Hierna worden de financiële  consequenties hiervan door Richard de Krey uitgelegd en voorgerekend. Er volgt een discussie over  de optie om een stichting op te richten om de BTW te kunnen verrekenen. Uitgebreid wordt  uitgelegd waarom hier niet voor is gekozen. Ook wordt er gediscussieerd of TennisProVision en  Smashcourt nu hetzelfde zijn of dat er toch verschillen zijn.  Het bestuur vraagt mandaat om 6 nieuwe banen, met als toplaag TennisProVision/Smashcourt, aan  te leggen (incl. bestrating en hekken) tot een bedrag van maximaal € 180.000,00 incl. BTW.  Aanvullend wordt gesteld dat als er niet gekozen wordt voor TennisProVision maar voor Smashcourt  Pagina 19 van 23 


er nog terug gekomen gaat worden bij de ALV.  Het mandaat wordt met algemene stemmen aangenomen.  Tevens worden er nog leden opgeroepen om zitting te nemen in een klankbordgroep; ter plaatse  melden zich hiervoor aan: Wim Terschegget, Ad Verrips, Marco Janssen, Marcel van Eijk, Henk  Gietman, Ad Rijkers en Jop van Breugel.   

Rondvraag Peter Vallentin: afgelopen donderdagavonden een soort rackettrek geweest met vooraf indeling op  sterkte, onder leiding van Petra Bieringa; dit blijkt zeer succesvol. Voor de rackettrek op vrijdagavond  is nog niets geregeld, zij hier ideeën voor, een optie is laten verzorgen door de bardienst.  Antwoord: het lijkt erop dat indelen op sterkte veel succesvoller is  Ad‐hoc oplossing: komende vrijdagen wordt het e.e.a. geregeld vanuit het bestuur.  Ineke de Graaf: is het een idee om de contributie gespreid te laten betalen?  Antwoord: zullen we bespreken in de bestuursvergadering.    Sluiting  De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur met dank voor de aanwezigheid en  inbreng.     voorzitter,            secretaris,   Peter Vallentin            Ronald van Velzen.       

Uitnodiging …voor het bijwonen van de algemene vergadering van T.V. Koriander  Te houden op  dinsdag  27 november 2012 om 20.30 uur in het clubhuis, Mosweg 10,    

A g e n d a    1. Opening.  2. Mededelingen  3. Vaststellen agenda  4. Verslag ledenvergadering d.d. 27 maart 2012 (elders in clubblad)  5. Status vervanging banen  6. Begroting 2013 en vaststelling contributie 2013  7. Benoeming kascontrolecommissie  8. Rondvraag  9.  Sluiting    De secretaris , Ronald van Velzen (tel. 5341619)    Indien er minder dan 25 stemgerechtigde leden bij aanvang van deze vergadering aanwezig  zijn, wordt de vergadering verdaagd naar 27 november 2012,  20.45 uur met dezelfde  agenda 

Pagina 20 van 23 


Winterlessen bij TCF    Beste leden,    De zomerlessen zijn inmiddels voorbij en per 1 oktober zijn de winterlessen gestart.  Onze vereniging biedt u samen met Tenniscollege Flevoland ook winter tennislessen aan.    U kunt zich als volgt inschrijven:  • individueel voor 20 groepslessen. Ik probeer u bij een passende groep te plaatsen;  • per groep voor 10 of 20 lessen;   • privéles voor 1 of 2 personen. U bepaalt zelf welke dag, tijdstip, tijdsduur en hoeveel lessen u  wilt.    Het afgelopen winterseizoen zijn zelfs alle lessen gegeven, ondanks dat het een koude periode is  geweest. U bent vast, net als ik, enthousiast om deze winter uw tennisspel te verbeteren. Zowel op  technisch, tactisch, en conditioneel niveau kan ik u uitstekend begeleiden. Het voordeel is dat u na  de winter optimaal in vorm en vol zelfvertrouwen de zomerperiode (competitie/ toernooien) ingaat.     In de bijlage vindt u het inschrijfformulier. Deze kunt u versturen naar e‐mail paulvreeswijk@live.nl  Na uw inschrijving bekijken wij samen welke dag en tijdstip u het best uitkomt. Ik ben alle dagen van  de week, zowel overdag als ’s avonds,  beschikbaar. Op dit moment zijn er nog plaatsen beschikbaar  in een paar groepslessen.    Tijdens de verbouwing van de banen of als gevolg van regen/vorst onbespeelbare banen, mag ik  uitwijken naar tennisvereniging HNL, zodat we bijna zeker de 20 lessen kunnen halen.    Ik hoop u ook aankomend seizoen te treffen op de vereniging. Uiteraard kunt u ook gewoon  vrijspelen.  Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met mij op via mobiel 06 16 54 31 58 of e‐mail  paulvreeswijk@live.nl      Met sportieve groet,  Paul Vreeswijk     

Pagina 21 van 23 


INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN WINTER 2012/2013 

TV KORIANDER   

JUNIOREN Winterperiode 2012/2013  20 lesweken   ( 1 oktober 2012 t/m 1 maart 2013)    Naam : ……………………………………………………… Voornaam : ………………………….J/M    Adres : ………………………………………...................  Geb. Datum : …………………………….    Postcode : .............................................................    Plaats : .........................................….    Tel.Privé : .............................................................    Tel.Mob. : .........................................    E‐mail : .....................................................................................................................................    Hij/zij tennist ...................……… jaar en heeft ……..……………… jaar les gehad.   

Schrijft zich in voor: (is reeds lid van Koriander)   Betaling in eens  Bet. in 4 term.  ‰ Groep van 8 personen op 2 banen (20x)    €. 134,00             €. 38,00   ‰ Groep van 4 personen op 1 baan (20x)    €. 245,00             €. 66,50  ‰ Groep van 8 pers. op 2 banen 2x p.w.(40x)    €. 255,00    €. 68,00   ‰ Half uur privé‐les (losse les)      €.   22,50  ‰ 1 uur privé‐les (losse les)        €.   45,00   

Beschikbaar:   Maandag  Dinsdag   Woensdag  Donderdag  Vrijdag   

van van  van  van  van 

………………. ……………….  ……………….  ……………….  .................... 

tot tot  tot  tot  tot 

……………………. uur  …………………….  uur  …………………….  uur  …………………….  uur  ..........................  uur 

Indien u later in een groep instroomt betaalt u naar rato.   

Betalingswijze: ‰ Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om het volledige lesbedrag van €. …………… eind  oktober 2012 van mijn bank/girorekening éénmalig te incasseren. (Bij een éénmalige  machtiging is storneren niet mogelijk)   ‰ Hierbij machtig ik  TennisCollege Flevoland om in 4 termijnen van €. ………..… het lesgeld te  incasseren van mijn bank/girorekening.  e ‰ Contant betalen bij de lera(a)r(es) voor aanvang van de 1  les.    Bank/gironummer: ………………………………..   Naam rek. houder: ……………………………...….    Ondergetekende meldt zich aan voor de lessen in winterperiode 12/13 en gaat akkoord met het lesreglement  en de financiële consequenties die daar aan zijn verbonden.      Datum:.......................  Handtekening ouders/verzorgers:.............................................   

S.v.p. zo snel mogelijk per mail opsturen aan: paulvreeswijk@live.nl  

Pagina 22 van 23 


INSCHRIJFFORMULIER TENNISLESSEN WINTER 2012/2013 

TV KORIANDER   

SENIOREN Winterperiode 2012/2013  20 lesweken   (1 oktober 2012 t/m 1 maart 2013)    Naam : ……………………………………………………… Voornaam : ………………………….J/M    Adres : ………………………………………...................  Geb. Datum : …………………………….    Postcode : .............................................................    Plaats : .........................................….    Tel.Privé : .............................................................    Tel.Mob. : .........................................    E‐mail : .....................................................................................................................................    Hij/zij tennist ...................……… jaar en heeft ……..……………… jaar les gehad.   

Schrijft zich in voor: (is reeds lid van Koriander)  ‰ Groep van 4 personen op 1 baan (20x)  ‰ Half uur privé‐les (losse les)    ‰ 1 uur privé‐les (losse les)     

Betaling in eens     Bet. in 4 term.    €. 245,00           €. 66,50     €.   22,50    €.   45,00 

Beschikbaar: Maandag  Dinsdag   Woensdag  Donderdag  Vrijdag    

van van  van  van  van 

………………. ……………….  ……………….  ……………….  .................... 

tot tot  tot  tot  tot 

……………………. uur  …………………….  uur  …………………….  uur  …………………….  uur  ..........................  uur 

Indien u later in een groep instroomt betaalt u naar rato.   

Betalingswijze: ‰ Hierbij machtig ik TennisCollege Flevoland om het volledige lesbedrag van €. …………… eind  oktober 2012 van mijn bank/girorekening éénmalig te incasseren. (Bij een éénmalige  machtiging is storneren niet mogelijk)   ‰ Hierbij machtig ik  TennisCollege Flevoland om in 2 termijnen van €. ………..… het lesgeld te  incasseren van mijn bank/girorekening.  e ‰ Contant betalen bij de lera(a)r(es) voor aanvang van de 1  les.    Bank/gironummer: ………………………………..   Naam rek. houder: ……………………………...….    Ondergetekende meldt zich aan voor de lessen in winterperiode 12/13 en gaat akkoord met het lesreglement  en de financiële consequenties die daar aan zijn verbonden.      Datum:.......................        Handtekening :.............................................   

S.v.p. zo snel mogelijk per mail opsturen aan: paulvreeswijk@live.nl   

Beide formulieren zijn ook te vinden op onze website,   mocht u deze Koriandermix niet willen verknippen 

Pagina 23 van 23 

Profile for TV Koriander

Koriandermix oktober 2012  

clubblad TV Koriander

Koriandermix oktober 2012  

clubblad TV Koriander

Advertisement