Page 1

Dansk Pelsdyravl Huldstyring giver flere hvalpe / Kasakhstan på landkortet / Sælen skal tilbage Skindudstillinger i 2014 / Tablet til minkregistreringer / Julekrydsord

3F’er i arbejde efter minkkursus

Medlemsbl ad for dansk pelsdyravlerforening #8 november 2013


MARKEDETS BEDSTE MASKINE - øger stræklængden på dine skind Krog med uppercut funktion

Nu er du også g af ruller fri for indstillin ved rulleskift

Husk at vi også kan leverer markedets bedste ruller – til en god pris!

skraber du dine skind på en PAMU sA 200 XT kan du øge stræklængden på dine skind! PAMU SA 100

PAMU SA 200 XT

yg din maskine som52% du vil: M30

åndtering

14% M40

49% M30

14%

FOREKOMST AF M40

31% M40

34% $ andre

$

nd Flere stregski næste i er ov gå l vi størrelse

31%

FOREKOMST AF M40

20% andre

min max

$

PAMU SA200XT

min max

$ *Forbedret stræklængde er testet i samarbejde med NAFA og NORPOL EKSTRA KRoG oG min max

UPPERCUT

KVIKRENSER

BETJENINGSSKÆRM

SKINDTRANSPoRTSYSTEM

som 100XT + Aftrækker med sug til transportsystem + Skintransportsystem + uppercut til krog + Læderrenser + program til hullede skind + Recirkuleringstank inkl. 2 betjeningsskærme

PRIS KR. 1.024.600,-

Test af skindlængde foretaget efter skrab på SA 100 og SA 200 XT:

FEDTAFSKRABER

Resultat: ene 31% af skind XT 200 skrabt på SA går i M40

$

PAMU SA100XT

som basis + krog + lille udsugning til fedtskraber + copbørster med vandtilførsel + rullehastighed, inkl. 2 betjeningsskærme

CoPBØRSTER

PAMU SA100 BASIS

• inkl. 4 store ruller • 2 små ruller som kører modsat til ekstra rengøring v/forbenene • Savsmuldsdosering • Varme i stok • Kvikrenser • Fedtafskraber • Stor betjeningsskærm • Aftrækker XL med dobbelt træklængde

PRIS KR. 572.200,-

$

med vandtilførsel fjerner fedtstriber og gør ekstra rent ved forbenene giver et flot finish

LÆDERRENS

$ avler • 4 individuelle grupper vildmink fra samme $ • enslydende værdier på: tryk,$ ruller og rullehastighed $ • blindtest på størrelse og vægt lavet af NAFA PRIS KR. 771.700,-

LILLE UDSUGNING

Fedtskraber med udsugning gør en stor forskel på kvaliteten. Suget fjerner det flydende fedt og transporterer ca. 1 kg flydende fedt helt væk pr. 10 skind - fedt som ellers ville havne i gennemløbstromlen.

med recirkuleringstanksystem med 70-80° C varmt vand og 3-4 liter vand pr. skind (reel vandforbrug pr. skind kun ca. 2 dl)

min max

min max

82° 76°

RULLEhASTIGhED

- AT TRÆFFE DET RIGTIGE VALG ER AFGØRENDE - VÆLG PAMU oG Få ALLE MULIGhEDER

med mulighed for at tilvælge program for hullede skind

M30 Forskellige test har vist at vandet SKAL være min. 70° for at give den afgørende effekt - jo tættere på 80° jo bedre.

Kombinationen af 75-80° varmt vand og den store varmtvandsmængde på 3-4 liter pr. skind gør hele forskellen og forøger strækevnen.

M40

Gå over stregen med PAMU SA200 XT Se testresultater 14/08/13 14.37

GRøNLANdsvej 5 • 7480 viLdbjeRG • TLF. 96 13 30 30


INDHOLD – november 2013

z leder: minister for vækst

5

z dialog og samarbejde skaber fremtidens minkavler

6

z Kopenhagen Fur sonderer skridt for skridt ny jord

12

z Nyt universitetssamarbejde i Kasakhstan

15

z Dansk pelsdesign hitter i Kasakhstan

17

z Studio lærer fra sig i Kazakhstan

18

z Vær forberedt når Arbejdstilsynet kommer på besøg

21

z Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

24

z En sag om følelser og principper

26

z sælens renæssance

27

z Huldstyring af hanner og tæver gennem vinteren

giver bedre avlsresultat

z Nordiske forskere om avl, farmmanagement

og veterinære forhold

28

36

z Stor husdyrkongres giver indblik i minkforskning i Kina 39 z Moderne teknologi letter hverdagen på farmen

40

z Auktionshusets hus fylder 50

42

z Gode skatteråd ved årets udgang

45

z Sidste chance for det lovpligtige

driftslederkursus før 1. april 2014

49

50 z aktuelt 58 z Navnenyt

Forsidefoto Claus Sjödin

Nr. 8. nov ember 2013

3


El­Mover:

Kombi­Vogn:

Elektrisk med variabel hastighed frem og tilbage. Kan køres fra begge ender

Til flytning af dyr og hvalpe ved brug af rør / flyttefælder eller hvalpekasser

Mange muligheder

Foderskrabere:

Til fordeling. 2 modeller (Smal / Bred) Rustfri udførsel

Vinterly / Fødeindsats: Laves på fixmål, så de passer i alle kasser

Foderspartel:

Til nedtryk af foder. Foderet trykkes ikke helt igennem

Reperationsplade:

Flyttefælde:

Passer til de fleste redekasser

STÆRK kvalitet med nyt unikt lukkesystem

Siloer:

Fodersiloer fra 2500 Liter til 2x5000 Liter.

Silo skraber:

Længde: 220 cm. eller 320 cm.

Ekstraudstyr: Sprinkleranlæg Varme i bundlåge Automatik i bundlåge

Fældevogn:

Kapacitet: ca. 42 fælder Mål: Længde: 2200 mm. Bredde: 600 mm

Fodernæb: Ø38, Ø43

Foderhåndtag:

Gødningsspade:

Ergonomisk foderhåndtag, der minimerer belastning i arm og skulder ved fodring

Til udmugning i buret Rustfri stål

GasUnit:

Nem og enkel måde at, aflive syge og skadede dyr på farmen. Kapacitet ca. 125 aflivninger pr. flaske. Flaske: Returflaske, kan genfyldes.

Sorterfælder:

3 Størrelser X­Plus tæve, X­Plus han og XL­Han

Kantskraber: Jordfælde:

Til afskrabning af kanterne på gyllerenderne

Multipumpen: Pumpen har lang levetid p.g.a. unik opbygning. Passer i næsten alle maskiner på markedet

4

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Minister for vækst leder AF Tage Pedersen, tpe@kopenhagenfur.com

sikre, at dansk landbrug kan skabe vækst

miljøregulering og administrationen

og arbejdspladser.

af samme har kostet i form af tabte muligheder. Vi kunne have skabt værdier

"Pengene til at gøre Danmark til verdens

for sammenlagt op imod 20 milliarder

Det var næsten uvirkeligt at være til

mest solidariske samfund kommer fra

kr. mere gennem de seneste 10 år, hvis

Landbrug & Fødevarers delegeretmøde

dem, der tjener penge ind til vores fælles

vores rammebetingelser havde givet

i Herning. En siddende fødevareminister

velfærdssamfund. Dem, der producerer.

os mulighed for blot at fastholde vores

uddelte ubetinget ros til hvad hun kaldte

Dem, der eksporterer. Dem, der skaber

andel af verdensproduktionen af mink-

"verdens bedste landmænd". Det var klar

arbejdspladser. Dem, der vedholdende

skind. Karen Hækkerup kan forhåbentlig

tale fra en minister, der har truffet det

bidrager til samfundet. Det gør I. Og jeg

være med til at rette op på fortidens

væsentlige politiske valg, at landbruget

er stolt af at kunne sige, at jeg er mini-

dræbende reguleringssyndere. Herfra

skal være en vækstfaktor i Danmark.

ster for jer", erklærede Karen Hækkerup

er der i hvert fald ubetinget støtte til mi-

på delegeretmødet.

nisterens nye vej.

Siden Landbrugsministeriet skiftede navn til Fødevareministeriet har land-

Det er en meget markant melding, som

brugsproduktion, job- og værdiskabelse

jeg forventer mig en del af. Der skal

været langt nede på de siddende fø-

naturligvis handling bag ordene, og det

devareministres prioritetsliste. Det har

afventer vi nu. Regeringen har givet klart

handlet om bløde værdier med fokus på

udtryk for, at den vil i gang med at ny-

økologiske æbleplantager og andre feel

tænke reguleringen af landbruget med

good-emner med let appel til en overfla-

udgangspunkt i Natur- og Landbrugskom-

disk mediedagsorden. Den politisk kor-

missionens anbefalinger. Karen Hække-

rekte forbruger har været omdrejnings-

rup forventer, at kunne begynde en ud-

punktet, fordi spindoktorerne har ment,

rulning i 2016 baseret på et respektfuldt

at det var der flest stemmer i. Uanset om

samarbejde mellem de mange interes-

ministeren har været af rød eller blå ob-

senter. Vi vil fra Dansk Pelsdyravlerfor-

servans har det været samme plade.

enings side naturligvis følge processen tæt og komme med relevante indspark til

Det har en modig Karen Hækkerup ind-

den politiske proces, som nu skal i gang.

ledt et opgør med. Hun har erklæret, at Fødevareministeriet skal være et vækst-

Vi ved om nogen, hvad 00'ernes de-

ministerium, der skal være med til at

struktive og usammenhængende

Nr. 8. nov ember 2013

5


Der er mere, som forener os, end der er punkter, som adskiller os. Og selvfølgelig har vi vores konflikter. Det skal vi jo have. Det ligger i vores naturlige interesser. Men vi har også et fælles ønske om, at det skal gå dansk erhvervsliv godt. Torben Nielsen, adm. direktør Kopenhagen Fur

Dialog og samarbejde skaber fremtidens minkavler 3F og Kopenhagen har sammen været med til at uddanne ledige 3F'ere til arbejde på minkfarme. Både avlere og kursister har været glade for kurset - og ledige er kommet i arbejde.

arbejdsmarked Af Tobias østerga ard Brandt tob@kopenhagenfur.com Foto: Cl aus Sjödin

en GLS-A pelsdyravlerne en nemmere

et fire ugers kursus, hvor ledige introdu-

vej til danske medarbejdere med faglig

ceres til pelsdyravl ved at gennemføre

tyngde. For kursisterne er det en nem

det traditionelle minkpasserkursus. Yder-

indgang til det spændende erhverv.

mere har de 32 kursusdeltagere afsluttet tre uger på skolebænken med en uges

I begyndelsen af september iværksatte

praktik hos en nordjysk avler.

De danske pelsdyravlere nyder stor

Kopenhagen Fur, fagforbundet 3F og ar-

succes i disse år, samtidig er antallet af

bejdsgiverforeningen GLS-A et projekt-

Jobskabelse er i centrum

ledige i Danmark højt, og det kan være

kursus i Nordjylland, som har til mål at

Hos Kopenhagen Fur er administrerende

svært at finde arbejde. Med et nyt kursus

forberede ledige til arbejdet på en mink-

direktør Torben Nielsen klar i mælet:

for ledige giver Kopenhagen Fur i samar-

farm. Mink-kurset, som det hurtigt blev

Samarbejdet handler om at skabe dan-

bejde med 3F og arbejdsgiverforening-

døbt af både arrangører og deltagere, er

ske arbejdspladser.

6

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


- Det er jo sjovere at opleve dyret i den virkelig verden og se, hvordan de forskellige ting foregår i praksis. Så praktikken var højdepunktet på kurset, og så mundede den jo ud i en ansættelse, siger Kenneth Bentsen.

- Kopenhagen Fur har selvfølgelig en

et job på en pelsdyrfarm, siger Torben

have. Det ligger i vores naturlige interes-

stor interesse i at skabe noget arbejde i

Nielsen ved et kaffemøde med Vagn

ser. Men vi har også et fælles ønske om,

Danmark. Vi har en betydelig eksport, og

Henriksen, forhandlingssekretær hos

at det skal gå dansk erhvervsliv godt.

er med til skaffe valuta til landet, men vi

Den Grønne Gruppe i 3F.

Går det godt i erhvervslivet, går det også

vil også gerne være med til at stimulere

godt for 3F's medlemmer. Og når det går

en jobskabelse fra branchens side i Dan-

For medlemmer af Dansk Pelsdyravler-

godt hos pelsdyravlerne, er der jo også

mark. Op gennem 00'erne var det danske

forening er et samarbejde mellem Ko-

mulighed for gode jobs. Det er vigtigt, at

arbejdsmarked stramt, og vi var i en reel

penhagen Fur og 3F måske ikke just det

vi fokuserer på de ting, som forener os,

situation, hvor vi ikke kunne skaffe dansk

mest oplagte, men skellet mellem organi-

modsat vores stridspunkter, for vi kom-

arbejdskraft til farmene. Det betød, at

sationerne er måske ikke så stort endda.

mer bare længere, hvis vi samarbejder,

mange job gik til østeuropæere. Nu står

Torben Nielsen mener, at samarbejdet er

siger Torben Nielsen.

vi så i en situation, hvor der er ledig

mere oplagt, end det lige først anes.

dansk arbejdskraft, og vi vil meget gerne

Fremtidssikring af arbejdsstyrken

medvirke til, at få danske ledige hænder

- Der er mere, som forener os, end der

Vagn Henriksen har ansvaret for de gæl-

i sving. Vi er derfor meget glade for sam-

er punkter, som adskiller os. Og selvføl-

dende overenskomster hos blandt andet

arbejdet om at få ledige til at kunne tage

gelig har vi vores konflikter. Det skal vi jo

mejerier, agroindustrien, slagterier,

Nr. 8. nov ember 2013

7


Børge Olsen var praktikvært for ledige 3F'ere på minkpasserkursus. Kenneth Bentsen var i praktik, og har nu fået arbejde, mens Børge Olsens faste medarbejder er på barsel.

forædling og flere andre. Han har været

ken, er 31-årige Kenneth Bentsen. Han

Han kom som afslutning på kurset i prak-

den drivende kraft i samarbejdet mellem

havde tidligere arbejdet med både svin

tik hos minkavler Børge Olsen ved Ran-

3F og Kopenhagen Fur, og han ser store

og kvæg, og han tog kærkomment imod

ders. Han så hurtigt potentialet og pla-

perspektiver i et samarbejde på tværs af

muligheden for at blive undervist i mink-

nen er, at Kenneth Bentsen skal hjælpe

organisationer. Han slår samtidig fast, at

hold.

under pelsning og lidt frem, og så gør

det ikke drejer om de ansattes nationa-

den daglige køretur på godt 30 kilometer

litet, men at de ansatte arbejder under

- Jeg var i en situation, hvor der ikke var

danske forhold.

noget arbejde at tage, og så tænkte jeg: Hvorfor ikke arbejde med mink?

- Ufaglærte medarbejdere skal tilbydes

ikke Kenneth Bentsen noget. - Jeg er simpelthen så glad for det her arbejde. Bare det at komme ud af fjerene

uddannelse og efteruddannelse indenfor

Ifølge Kenneth Bentsen var minkkur-

om morgenen, opleve den friske luft,

de enkelte områder, hvis vi skal fremtids-

serne en god indføring i pelsdyravl. Fra

livet på farmen og få lov at lave noget –

sikre arbejdsstyrken. Vi må nok erkende,

retningslinjer for pasning, dyrevelfærd

det er bare godt, siger Kenneth Bentsen.

at landbruget og minkfarmerne måske

og produktionen over parring og avl til

ikke lige har haft fokus på efteruddan-

foder og fodring. Kursusindholdet fav-

Godt klædt på

nelse, og det forsøger vi så at afhjælpe

nede bredt og blev effektivt formidlet

Børge Olsen driver foruden virksom-

ved at tilbyde de her kurser. Evaluering-

af de faglige undervisere fra Nibe Land-

heden Randers Pels, en farm på 2.500

erne fra landbrugsskolerne fortæller os,

brugsskole. Højdepunktet på kurset var

tæver, og han tog gladeligt imod mulig-

at kursisterne oplevede kurset som en

dog praktikken, for som Kenneth Bent-

heden for at være praktiksted.

bragende succes. Uddannelse er vejen

sen siger, så er det altid rart at få jord

frem, hvis vi skal bevare arbejdspladser,

under neglene.

- Jeg fik et opkald fra 3F, om jeg ikke kunne bruge Kenneth Bentsen i en uges

siger Vagn Henriksen. - Det er jo sjovere at opleve dyret i den

praktik, og det synes jeg da var en god

Indføring i pelsdyravl

virkelig verden og se, hvordan de for-

idé, så kunne han hjælpe til, og jeg

Langt væk fra en verden af politik, in-

skellige ting foregår i praksis. Så prak-

kunne se, om han var en arbejdskraft,

teresser og fagorganisationer sidder

tikken var højdepunktet på kurset, og

som jeg kunne bruge, siger Børge Olsen

kursisterne, som har været glade for

så mundede den jo ud i en ansættelse,

og fortsætter:

tilbuddet. En af kursisterne, som har fået

siger Kenneth Bentsen.

arbejde direkte i forlængelse af praktik-

8

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


. v s o e r u b , d å r t , Redekasser Redekasser

Tråd til reparation

HG Chipboard med 18 mm speciel spånplade Leveres i ■ Hele ruller ■ Standardblokke ■ Specialmål efter ønske HG Limtræ/Birk med 11-lags birkefinér i hulbrættet

HG Birk/Birk i 11-lags birkefinér i hulbrættet

Du vælger kvaliteten: ■ ZincAlu10 ■ Rustfri ■ Plast-coated

Bure

Forelco vandssystemer Klarer problemet, hvis du er træt af store el-regninger eller vand, der fryser Færdige blokke leveres som al tråd fra HG i de velkendte Betafence-kvaliteter.

Du finder det hele hos HG Ring og få et godt tilbud på redekasser, reparationstråd og færdige bure. Vi hjælper også gerne hele vejen igennem, hvis du skal etablere nyt vandsystem til minkene – eller have det gamle renoveret. Bare tag fat i din sædvanlige HG kontakt. Vi er klar, når du kalder!

Erik Bach Tobias Rundin Ole Andersen Jens Villadsen Tonny B. Rasmussen

20 12 32 12 28 35 04 53 20 12 32 13 22 69 58 10 30 88 13 31

Heiko Andresen Johannes Nielsen Henrik Mortensen Jesper Ørskov Pedersen Jens Jørgen Madsen

20 29 32 44 30 80 12 00 20 20 56 11 30 80 08 68 40 38 84 27

Vejlevej 15, DK-8722 Hedensted Telefon (+45) 75 89 12 44 Telefax (+45) 75 89 11 80 www.hedensted-gruppen.dk

Døgnservice 20 21 30 44

Nr. 8. nov ember 2013

9


Forhandlingssekretær Vagn Henriksen, 3F, og adm. direktør Torben Nielsen, Kopenhagen Fur, har en fælles interesse i at skabe og udvikle arbejdspladser i pelsdyrbranchen. Foto: Iza Havelund.

- Det vigtigste for mig er, at lysten til

Benny Berge havde da praktikken be-

overtage farmene på sigt. Vi kan ikke

at arbejde er der, og Kenneth kom jo

gyndte allerede underskrevet kontrakter

bare satse på, at minkavlernes børn vil

godt klædt på med kurset i ryggen. Så

med den nødvendige arbejdskraft til

overtage. Vi er også nødt til at sørge for,

motivationen fejler ikke noget, og det

pelsningen, og derfor var der ikke behov

at der kommer kandidater i erhvervet

kan da også ses i hans indsats. Det pas-

for praktikanternes videre hjælp på far-

med de rette kompetencer, og som på

sede lige med, at min ene medarbejder

men. Fire andre kursister er imidlertid

sigt måske kunne starte selvstændig

skulle gå på barsel, og så kunne Kenneth

gået direkte fra kurset og ud i arbejde,

virksomhed op og være omdrejnings-

jo komme ind og lave lidt. Så kender vi

hvilket i disse tider er et særsyn for le-

punktet i det generationsskifte, som vi

ham også til næste gang, vi får behov for

dige kursister. Desuden forventer 3F, at

står overfor, siger Torben Nielsen og slår

arbejdskraft.

flere kursister har fået tilbudt arbejde

fast, at man skal gøre noget nu, hvis ge-

under pelsning.

nerationsskiftet skal ende lykkeligt. Vagn

- Det betyder meget for os minkavlere,

Henriksen mener, at det første skridt

at der er nogle unge mennesker som

Fokus på fremtidens minkavler

kan komme og hjælpe til. På den her

For Torben Nielsen skal samarbejdet

måde får vi et forhold til god arbejdskraft

med 3F netop ses i lyset af, at dansk

- Det, vi har sat i gang, med det første

i nærområdet, og jeg synes, at det her

pelsdyravl står med et stort behov for

hold i Nordjylland, er et skridt på ve-

initiativ er godt, for det hjælper os med

friske hænder, som på sigt kan udgøre

jen. Det er ingen hemmelighed, at vi vil

at få noget ung arbejdskraft ind i faget,

en del af stammen i erhvervet. Han tror

gentage succesen rundt i landet. Det

siger Børge Olsen.

også på, at der opstår et bedre socialt

her er vejen frem, og vi skal som faglig

fællesskab på farmen, når der anvendes

organisation være med til at understøtte

dansk arbejdskraft.

virksomhederne i deres efterspørgsel på

Minkavler Benny Berge ved Nibe var vært for de 16 kursisters farmbesøg,

mod en løsning nu er taget.

arbejdskraft. Godt samarbejde og fælles

og han havde selv to kursister i en uges

- Når man i en lille virksomhed hyrer

fodslag i forhold til efteruddannelse vil

praktik. Han ser kurset som et godt

en ekstra mand, så er det jo dels fordi,

løse mange problemer, siger Vagn Hen-

værktøj i forhold til fremtidens udfor-

man har brug for ekstra hænder, men

riksen.

dringer.

der ligger også mere og andet i de her små virksomheder. Der er også et socialt

Vil i dialog

- Vores erhverv har et kæmpe problem.

liv, og alt andet lige er det rart at have

De tidligere konflikter, der har været

Den gennemsnitlige avler er over 50 år,

dansk arbejdskraft, så man kan få vendt

mellem 3F og minkavlere rundt i landet,

og når priserne engang falder, står han

fodboldkampen og diskuteret de andre

vil Vagn Henriksen helst ligge bag sig,

tilbage med lommerne fuld af penge, in-

vigtige ting i tilværelsen. Og vi må bare

og han erkender, at 3F måske i enkelte

gen grund til at drive farmen, og ingen til

konstatere, at østeuropæisk arbejdskraft

situationer er gået for hårdt frem for at

at drive den videre. Så vi skal have nogle

ikke går særlig meget op i superliga, vild

fremtvinge dialog.

unge mennesker ind i erhvervet hurtigst

med dans og kommunalvalg. Så er der

muligt, ellers er der ingen fremtid, mener

den anden og helt centrale ting, og det

- Jeg har et stort ønske med det her

Benny Berge.

er at vi i dansk pelsdyravl har behov for

projekt, og det er at komme i dialog med

at uddanne nogle mennesker, som kan

farmerne. Udgangspunktet er ikke at

10

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Børge Olsen og Kenneth Bentsen har travlt med sortering af livdyr og aflivning af mink.

skabe en konflikt, som lammer hverken

de orker det bare ikke. Det handler ikke

- Vores branche ved fra første hånd med

farmerne, pelserierne eller auktionshu-

om penge, men måske mere frustratio-

pelsmodstanden, hvordan det føles, når

set. Udgangspunktet er altså at etablere

nen over at blive underkastet endnu et

omverdenen agerer på et uoplyst grund-

en dialog. Den har vi nok manglet. Og

kontrollerende regelsæt, siger Torben

lag. Det fører aldrig noget godt med

det kan vi hos 3F tage på vores kappe,

Nielsen.

sig, så vi tror da også, at dialog er vejen

måske særligt da vi startede den her

frem. Det er også derfor at Kopenhagen

konflikt tidligere på året. Det gik for

Vagn Henriksen anerkender, at mæng-

Fur har tilbudt 3F en stand på Landsud-

stærkt, og det var en konflikt, som var

den af regler er begrænsende for mink-

stillingen i Herning. Så får avlere og 3F

ved at løbe lidt af sporet. Det var start-

avlerne, og det er bestemt ikke 3F's in-

mulighed for på tomandshånd at drøfte

skuddet for at komme i gang, og vi skulle

tention at pålægge dem flere regler. Det

de faglige udfordringer, slutter Torben

nok have valgt en anden strategi, men vi

er derimod Vagn Henriksens ønske, at

Nielsen.

forsøger så at råde bod på det nu, siger

der kan skabes en god dialog med mink-

Vagn Henriksen.

avlerne, således at tidligere tiders myter

Kopenhagen Fur og 3F har planer om

om 3F ikke er fundamentet for fremtiden.

at udbrede projektet til resten af landet,

Mytedræberen

hvor ledige hænder kunne hjælpe til hos

Torben Nielsen er forstående overfor

- Jeg tror, at der i landbruget er en gene-

avlernes umiddelbare tilbageholdenhed

rel opfattelse af, at overenskomst er en

overfor fagforeningerne, men han tror

spændetrøje, som gør, at man ikke kan

ikke, at det bunder i manglende ønske

fortsætte, som man plejer. Det drejer sig

om gode arbejdsvilkår, men samfundets

nok om, at vi fra fagforeningernes side,

generelle regeltryk.

ikke har været gode nok til at komme i

lokale pelsdyravlere.

dialog med branchen. Når først vi er i - Vi diskuterer jo indimellem om kravet

dialog med landmændene, og vi sætter

om overenskomst er rimeligt på meget

os og snakker overenskomst, ja så findes

små virksomheder. Det er 3F's arbejde

spændetrøjen jo ikke. Minkavlerne kan

at kræve det. Heldigvis har vi organisa-

fortsætte arbejdsgangene stort set som

tionsfrihed i det her land, og så er der

tidligere, og det er en meget fleksibel

nogen som siger nej, men jeg tror ikke,

overenskomst, som passer til deres dag-

at det for avlerne handler om at spare

lige gang på farmen. Det tror jeg overra-

penge. Jeg tror, at det handler om, at de

sker mange. Men vi er den store stygge

i det daglige har så mange mennesker,

ulv hos 3F, og det tager vi på os. Sådan

som kommer på farmen og ser dem over

er virkeligheden. Gennem mange sager

skulderen, kontrollanter fra kommunen,

er det et rygmærke, vi har fået på, siger

Fødevarestyrelsen og hvad ved jeg. Der

Vagn Henriksen, mens Torben Nielsen

er så mange regler, de skal overholde,

giver ham ret i behovet for, at et sand-

og man kan da godt forstå, at de ikke

færdigt grundlag er til stede.

orker mere. Så kommer 3F med krav, og

Nr. 8. nov ember 2013

11


Der er så mange teknikker, som jeg ikke har set før. Jeg er meget overrasket, og jeg vil helt sikkert bruge pels i mine fremtidige designs. Rakhmet Mussakhanova, studerende på Kazakh National Academy of Arts

Kopenhagen Fur sonderer skridt for skridt ny jord Kopenhagen Fur har været til modeuge og afholdt seminar i Almaty i Kazakhstan. Interessen for pels er stigende, og der er potentiale i det centralasiatiske land.

Kasakhstan Af Iza Havelund iha@kopenhagenfur.com Tekst og foto: Iza Havelund

designs, siger Rakhmet Mussakhanova,

nalister er mødt vel op. Den røde løber

der er studerende på Kazakh National Aca-

er rullet ud.

demy of Arts. Designer: Jeg elsker pels

Rakhmet Mussakhanova er 22 år og ser en

Loftet over aftenens gæster er uendeligt

fremtid med mere europæisk pelsmode.

højt, og de store søjler af hvid skinnende

Lysten til pels stiger i Kasakhstan, i takt

Lige nu er økonomi og pris godt nok sta-

marmor indrammer lysekronerne af

med at økonomien vokser - og så er pels

dig vigtigere end kvalitet for størstedelen

guld. Under en af de prangende lysekro-

en nødvendighed på de mange vinterdage

af forbrugerne i Kazakhstan. Lyudmila

ner står en designer og modeblogger,

med ekstreme minusgrader. Almaty er

Nulberger er indehaver af EGO, som er en

der snakker om løst og fast.

den største by i Kazakhstan. Her er byliv

pelsforretning i hovedstaden, Astana. Hun

og mange natklubber som skaber liv og

har 10 års erfaring på det Kasakhstanske

- Der kunne godt være endnu mere pels

tiltrækker lovende unge designere, der ser

marked, og hun mener, at landets mentali-

med i aften, siger den unge mand, der

muligheder i modebranchen. Efter et se-

tet er speciel.

bærer et eksklusivt Rolex ur og et velsiddende jakkesæt.

minar om pelsteknikker, holdt af Kopenhagen Fur, er der ingen tvivl om, at de unge

- Det tager lang tid at lære dette land at

gerne vil lære og udvikle, hvilket blandt

klæde sig eksklusivt. Det kan være svært

Modebloggerens samtalepartner un-

andet er en af grundene til, at Kopenhagen

at forstå tankegangen her, siger hun og

derstreger efterspørgslen på pels ved

Fur er i Kasakhstan; for at udbrede viden

griner efterfølgende, mens hun kigger ned

at svare tilbage med et – ja, jeg har selv

om mulighederne inden for pels.

i sin blå drink, lavet af den velklædte tjener

tegnet en del pels styles. Jeg elsker det.

i baren bag hende.

Materialet er så lækkert.

har set før. Jeg er meget overrasket, og jeg

Vi er til modeshow i Almaty, det er mo-

Han er tydeligvis designer, og giver,

vil helt sikkert bruge pels i mine fremtidige

deuge, og kendisser, politikere og jour-

sammen med resten af gæsterne ved

- Der er så mange teknikker, som jeg ikke

12

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Interessen for pels er stor i Kasakhstan, og landet kan udvikle sig til et nyt stort marked for danske minkavlere.

modeugen, et indtryk af et moderne Ka-

Kopenhagen Fur blev i Kasakhstan kon-

esse vi oplevede fra potentielle aukti-

zakhstan med stor interesse for trend og

taktet af presse, købestærke forbrugere

onskunder, kan det desuden være, at vi

fornyelse.

og designere, som viste interesse for Ko-

allerede ser gæster fra Kasakhstan ved

penhagen Furs ydelser i form af auktion,

auktion i 2014, understreger hun.

- Designerne kan tydeligvis lide pels. Der

seminarer med mere.

er store mængder innovativt pelsdesign og accessories på gæsterne til Kazak-

- Vi mærker, at vi bliver genkendt, og at

hstan Fashion Week. Middelklassen, in-

der er en interesse for os som personer,

klusiv unge piger, sparer op og køber pels

hus og som brand. Særligt var det posi-

såvel på grund af vinterkulden som mode,

tivt, at der var en del, som ikke kun viste

understreger Anna Kalituha, markedsud-

interesse for at deltage i Kopenhagen

vikler i Kopenhagen Fur.

Furs seminarer i Kasakhstan, men også spurgte ind til, hvordan man køber skind

Udvikling, kontakter og håb

på vores auktion, understreger Anna Ka-

Besøget i Kasakhstan bragte mange po-

lituha, og hun fortsætter.

sitive overraskelser med sig. Ikke kun har Kopenhagen Studio indgået et 3-årigt

- Kopenhagen Fur bliver ved med at

samarbejde med Kazakh National Aca-

udvide sin kontaktflade ved deltagelse i

demy of Art. Et kunstnerisk orienteret

pressekonferencer, interviews, afhold-

universitet, som blandt andet uddanner

else af seminarer, som sponsorer af præ-

unge professionelle inden for tøj- og interi-

mier til designkonkurrence med mere.

ørdesign. Kopenhagen Fur oplevede også,

Der er en åbenhed overfor udvikling, og

at gæsterne ved Kazakhstan Fashion Week

kasakhstanerne bliver især inspireret af

ikke er bange for innovativt pelsdesign.

de europæiske designs. Med den inter-

Nr. 8. nov ember 2013

13


14

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Michael Stadi og Zhamilya B. Boldykova besegler samarbejdet mellem Kopenhagen Fur og Kazakh National Academy of Arts.

Nyt universitetssamarbejde i Kasakhstan Kopenhagen Fur har indgået et samarbejde med Kazakh National Academy of Arts, som er beliggende i Almaty, Kasakhstan. Samarbejdet giver de studerende adgang til viden om pelsteknikker og design. Kasakhstan Af Iza Havelund iha@kopenhagenfur.com Tekst og foto: Iza Havelund

men vi vil gerne blive bedre til at arbejde

internationalt show, hvor designeleverne

med pels og læder, siger Zhamilya B. Bol-

fra Kazakhstan, og andre medvirkende ele-

dykova, leder af eksterne designrelationer

ver fra andre samarbejdslande, viser deres

ved Kazakh National Academy of Arts.

designs frem på catwalken.

Internationalt modeshow

Kazakh National Academy of Arts lægger

Universitetet, Kazakh National Academy of

Planen er at undervise kreative og dyg-

særligt vægt på at udvikle håndarbejde,

Arts, udvider gerne sin undervisningsflade

tige elever på Kazakh National Academy

som kan bruges i praksis. Derfor har sam-

inden for arbejde med læder og pels. Der-

of Arts. Herefter udvælges de dygtigste

arbejdet med Studio stor betydning.

for har universitetet lige skrevet under på

elever, som efterfølgende vil besøge KICK

et fremtidigt samarbejde med KiCK.

i København i en uge. Her bliver de inspi-

- Det vil tage de dekorative håndværksud-

reret og arbejder med nye pelsteknikker i

dannelser til et højere niveau. Især inden

- Her på universitetet bliver der lagt større

Studio, som er KiCK’s kreative og faglige

for arbejdet med naturlige materialer, siger

og større vægt på, at man udvider sin hori-

værksted. Til sidst skal de kreere deres

Zhamilya B. Boldykova.

sont og udvikler den måde, som der bliver

eget design og får deres pelsstyles pro-

undervist på de forskellige fakulteter. Vi

duceret hos en buntmager i Kazakhstan.

På trods af, at universitetet gerne tager

arbejder allerede med metal og keramik,

Som sløjfen på hele pakken bliver der et

imod læren og inspiration, understreger

Nr. 8. nov ember 2013

15


Zhamilya B. Boldykova dog, at de bliver

og indikerer, at det alt sammen er for kon-

- Det er en forudsætning, at eleverne en-

betragtet som de stærkeste inden for

stant at højne niveauet.

ten tror på en fremtid med egen butik eller

mode og design i Kazakhstan.

har en drøm om at arbejde med pels i en En selvstændig fremtid

større modevirksomhed. På den måde ud-

Overraskende dygtige

Iværksættertrangen er, ifølge Zhamilya B.

bredes forståelsen for design og kvalitet af

- Folk besøger os for at se, hvad vi laver,

Boldykova, stor iblandt eleverne.

pels i Kazakhstan, siger han inden mødet

og vi rejser selv ud i verden. Men vi mang-

hæves.

ler stadig en del viden, understreger Zha-

- De fleste har en drøm om at starte deres

milya B. Boldykova.

eget, siger hun.

Eleverne bliver ligefrem rastløse, hvis ikke

Universitetet tænker meget som Danmark,

der sker nye tiltag.

når det kommer til undervisningsform. På fjerde eller femte semester begynder

- De studerende her er vant til at rejse ud i

eleverne at arbejde ved siden af studierne.

verden for at blive dygtigere. Nogle gange

Typisk på produktionsvirksomheder.

er folk faktisk blevet overrasket over niveauet her, fortæller hun.

- Der bliver fra skolens side lagt meget vægt på, at det er en tosidet uddannelse

Tiltagene fra universitetets side er

med teori og praksis, siger Zhamilya B.

mange. Nogle gange samles undervisere

Boldykova.

fra hele landet på Kazakh National Academy of Arts, hvor de diskuterer under-

Michael Stadi, som er leder af KiCK, nik-

visningspædagogik.

ker bestemt med hovedet, da Zhamilya B. Boldykova fortæller om elevernes lyst

- Hertil inviterer vi også arbejdsgivere fra

til at udvikle og være selvstændige. Mic-

forskellige virksomheder for at blive klog-

hael Stadi sidder lige overfor Zhamilya B.

ere på arbejdslivet, som de sender deres

Boldykova og han understreger overfor

elever ud i, siger Zhamilya B. Boldykova

hende, hvad pointen er med samarbejdet.


Dansk pelsdesign hitter i Kasakhstan Kasakhstanske modeller iført pelsdesign i Kopenhagen Fur kvalitet gik den 27. oktober ned ad catwalken. Modeshowet blev holdt på et eksklusivt hotel i den kasakhstanske by Almaty. Aftenen bød på masser af ros fra tilskuerne, fortæller Anna Kalituha, markedsudvikler i Kopenhagen Fur.

Kasakhstan

Blandt aftenens positivt stemte gæster

Pels i nye moderne former og farver til-

var vinderen af Open Way Young Desig-

trækker den unge kazakhstanske designer.

ners Contest 2013 til stede, som er en

Af Iza Havelund iha@kopenhagenfur.com Tekst og foto: Iza Havelund

konkurrence, som Kopenhagen Fur støt-

- Jeg vil meget gerne arbejde med pels.

ter op om, og er den eneste af sin slags i

Jeg synes, det er spændende at arbejde

Kasakhstan.

med farvning af pels og samtidig se,

Presse, købestærke forbrugere og de-

hvilke kombinationer der kan komme ud

signere har udvist betydelig interesse

Pels og minimalisme

af at fokusere på tekstur og overflade,

for innovativt skandinavisk pelsdesign

Open Way Young Designers Contest

siger hun og uddyber.

under den kazakhstanske modeuge. Her-

har til formål at give unge designere

under ved det modeshow, som Kopen-

mulighed for at vise deres talent for et

- Jeg håber, at der kan komme noget

hagen Fur selv afholdte. Græske designs

bredt publikum. På den måde kan de

uventet og usædvanligt ud af at bruge

samt Kopenhagen Fur-pels, som for nylig

kick-starte deres karriere ved at blive

pels i mine fremtidige kollektioner. No-

blev udviklet sammen med DAY Birger et

eksponeret overfor den Kasakhstanske

get mere luksuriøst, men stadig simpelt

Mikkelsen, blev især rost.

modebranche.

og æstetisk, hvilket også er i den skandinaviske ånd.

- Folk spørger, hvor de kan købe pelsene

- Mit eget design bærer meget præg af

henne. Interessen kom glædeligt bag på

minimalisme, rene linjer - og farver og

os, og det er dejligt, at kvalitet og skan-

geometriske former, siger Aidana Koz-

dinavisk design sælger, påpeger Anna

hageldina, vinderen af Open Way Young

Kalituha.

Designers Contest 2013.

Jeg vil meget gerne arbejde med pels. Jeg synes, det er spændende at arbejde med farvning af pels og samtidig se, hvilke kombinationer der kan komme ud af at fokusere på tekstur og overflade. Aidana Kozhageldina, vinderen af Open Way Young Designers Contest 2013

Nr. 8. nov ember 2013

17


Kopenhagen Fur holder seminar hos Winter Fantasy.

Studio lærer fra sig i Kazakhstan Kopenhagen Fur i oktober seminar hos Winter Fantasy, en buntmager i Kasakhstans største by, Almaty. Seminaret skal gøre de kasakhstanske syersker klogere på minkavl og pelsteknikker.

Kasakhstan Af Iza Havelund iha@kopenhagenfur.com Tekst og foto: Iza Havelund

Spørgsmålene fyldte luften i det lille sy-

Swakara egentlig er for et dyr, og hvor-

ser er kvinderne energiske, opsøgende og

dan de lever. Vi blev også klogere på,

åbne overfor moderne og innovative tiltag.

hvordan man farver skind, og hvilke

Især de unge vil gerne frem i verden.

redskaber der findes til at gøre vores arbejde lettere og resultaterne flottere,

Ung og selvstændig

siger 49-årige Galya Musina, der er syer-

Blandt det garvede publikum sidder to

ske på Winter Fantasy.

unge praktikanter. De har tilbragt en må-

lokale, da Kopenhagen Fur holdt seminar om pelsdyr og nye udfordrende pelstek-

ned hos Winter Fantasy. Lokalet, hvor kvinderne befinder sig til daglig, er domineret af gamle lysstoflam-

- Jeg vil gerne skabe nye designs med

per. I en lampe hænger en rød, og efter-

pels. Drømmen er helt klart engang at

- Vi kender mange af teknikkerne, men

hånden grå, nålepude udformet som en

blive selvstændig, siger 22-årige Tamila

for eksempel var det godt at høre, hvad

tomat. Trods de noget nedslidte omgivel-

Dzeigova.

nikker.

18

TIDSSKRIFT FOR DANSK PELSDYRAVL


Det er kvinder som hende, der tør udfor-

Winter Fantasy, som har en god kunde-

niveau med andre producenter, siger

dre den gængse idé om, hvad pels kan

kreds iblandt Almatys middelklasse, vil

Larissa Balian, og hun understreger ef-

bruges til, som Kopenhagen Fur leder ef-

gerne være med til at højne niveauet for

terfølgende, - Vores kunder rejser meget

ter i Kazakhstan. Tamila Dzeigova tegner

skrædder- og pelshåndværk i landet,

og kan se en masse. Derfor skal vi altid

beklædningsskitser, og pels er en stor

og det har Kopenhagen Fur gode res-

være klar til at opfylde deres krav og

del af hendes kreationer. Ved seminaret

sourcer og ekspertise til at hjælpe med.

gøre dem fashionable.

finder hun skitserne fra sin afgangseksa-

Det netop afholdte seminar er derfor

men frem på sin telefon.

første skridt i et nystartet samarbejde mellem det danske auktionshus og den

- Jeg vil prøve at sælge mine idéer til en

kasakhstanske buntmagervirksomhed.

designer ved Fashion Week, siger hun.

Samarbejdet vil ikke alene give Kopenhagen Fur et større indblik i det ka-

Kvantitet eller kvalitet

sakhstanske marked. Med større indsigt

Lysten til innovativt pelsarbejde er uden

i nye måder at arbejde med mink på, kan

tvivl til stede i Kasakhstan. Men ifølge

Winter Fantasy måske sælge flere spæn-

Larissa Balian, indehaver af Winter Fan-

dende pelsstyles til de kasakhstanske

tasy, er håndværksniveauet efter endt

forbrugere.

design- eller skrædderuddannelse ofte ikke højt nok.

- Kopenhagen Fur er en af de førende virksomheder på pelsmarkedet og alle,

- Mange nyuddannede designere og

der er i denne branche, kan nemt forstå,

skræddere har generelt større fokus på

at de er et skridt foran. Når man lever så

at tjene penge end på at dygtiggøre sig,

langt fra internationale pelsmarkeder,

fortæller Larissa Balian.

er det meget svært at være på samme

Danske FODeRMaskIneR ...fra 700 L til 1500 L fodertanke med og uden mixer eaftale Servic

med

3 åarns ti gar

Følfodvej 38 · 9340 Vodskov · tlf. 96 39 10 66 www.maachtechnic.dk · kro@maachtechnic.dk

Nr. 8. nov ember 2013

19


20

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Vær forberedt når Arbejdstilsynet kommer på besøg Arbejdstilsynet besøger alle arbejdspladser med ansatte. Som arbejdsgiver er det derfor en god idé at være klar over, hvad tilsynsbesøget indebærer - og at være godt forberedt. arbejdsmiljø Af Lone Højga ard Borg, arbejdsmiljøkonsulent, Videncentret for L andbrug info@kopenhagenfur.com Foto: Stefan K ai Nielsen

Ajourfør oplysninger i CVR

4. Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)

registret

for stoffer og materialer (kemiske pro-

For at tilsynet derfor har mulighed for at

dukter der anvendes i virksomheden).

komme i kontakt med virksomheden og

APB består af leverandørens brugsan-

varsle besøget, er det vigtigt at oplys-

visning samt et tillæg, der beskriver

ningerne i CVR-registret er rigtige. Tjek

hvordan der arbejdes med produktet i

Hvert år besøger Arbejdstilsynet ca.

derfor om telefonnummer, mailadresse

virksomheden - fx brug af værnemidler,

27.000 virksomheder, der bl.a. udvælges

mv. er rigtige, og få det rettet, hvis der

førstehjælp ved uheld mv.

efter, hvor der er størst risiko for pro-

er fejl.

blemer med arbejdsmiljøet. Det kaldes risikobaseret tilsyn.

5. Eftersynsrapporter for lovpligtige Hav dokumenterne klar

eftersyn af fx automatiske porte, trucks,

Under besøget bliver det kontrolleret,

maskiner

Derudover kan Arbejdstilsynet komme

om virksomheden lever op til arbejdsmil-

på besøg, hvis der er sket en ulykke på

jøreglerne. Virksomhedens arbejdsmiljø

virksomheden eller i forbindelse med

gennemgås med fokus på de væsent-

forskellige kampagner om sikkerhed og

ligste arbejdsmiljøproblemer, og der

7. Skriftlige instrukser i forhold til sik-

sundhed. Der udtages også virksomhe-

spørges ind til, hvordan virksomheden

kerhed på virksomheden fx aftaler, der

der på baggrund af stikprøver.

arbejder med arbejdsmiljøet.

er indgået mellem medarbejdere og ar-

Virksomheden kontaktes forud for

Derfor er det en god idé at have alle re-

tilsynet

levante arbejdsmiljødokumenter samlet

Hvis ens virksomhed er blevet udtaget til

i en eller to mapper, der let kan findes

8. Lovpligtig rygepolitik. En færdig ska-

et risikobaseret tilsyn, bliver man ringet

frem ved besøget. Mapperne skal inde-

belon kan printes fra Arbejdstilsynets

op af Arbejdstilsynet 1 til 4 måneder

holde følgende dokumentation:

hjemmeside og udfyldes.

virksomheden mulighed for at forberede

1. APV (ajourført inden for de seneste

Vær forberedt

sig og løse eventuelle arbejdsmiljøpro-

tre år)

Når Arbejdstilsynet kommer uanmeldt,

6. Tjeklister for egne eftersyn af maskiner

bejdsgiver om brug af værnemidler ved løsning af specifikke opgaver

inden besøget. Det gøres for at give

vil man som arbejdsgiver typisk være

blemer. Besøget er dog uanmeldt på den måde,

2. Dokumentation for at den årlige ar-

optaget af forskellige opgaver i forbin-

bejdsmiljødrøftelse er foretaget

delse med driften af virksomheden. Med andre ord kommer besøget næsten altid

at det ikke oplyses præcis hvilken dato,

på tværs.

det gennemføres, men blot i hvilken pe-

3. Beviser for gennemført lovpligtig ud-

riode. Efter telefonsamtalen får man en

dannelse - fx truckcertifikat, førerbevis

mail med oplysninger om, hvordan man

til traktor, teleskoplæsser, minilæsser

Men jo bedre man er forberedt, desto

kan forberede sig på besøget. Selvom

mv., svejsebevis § 26, arbejdsmiljøud-

større bliver overskuddet til at finde en

det ikke lykkes Arbejdstilsynet at få kon-

dannelse

løsning. Står du midt i noget, som ikke

takt med virksomheden, kommer de på

kan udsættes, kan det f.eks. være en idé,

tilsyn alligevel.

at spørge kontrollanterne, om de har

Nr. 8. nov ember 2013

21


mulighed for at vente fem minutter på kontoret, eller følge med mens du organiserer opgaveløsningen under besøget. Arbejdstilsynet vil bede om, at en medarbejder deltager i mødet. Hvis der er valgt en arbejdsmiljørepræsentant er det typisk repræsentanten, der deltager. Hvis virksomheden har under 10 ansatte, og derfor ikke har valgt en arbejdsmiljørepræsentant, kan det være en fordel på forhånd at have udpeget en medarbejder der kan deltage i besøget sammen med dig. Find også de relevante papirer, dokumentation mv. Besøget vil typisk bestå af et møde, hvor man snakker om arbejdsmiljøet på virksomheden og en rundtur på virksomheden, hvor de tilsynsførende ser, hvordan man arbejder og spørger ind til forskellige risikofaktorer. Det kan være håndtering af kemikalier, tunge løft og ergonomi, maskinsikkerhed, rygepolitik mv. Som forberedelse på den snak kan man evt. gennemgå Arbejdstilsynets vejviser for branchen på et personalemøde. Vejviseren kan findes på arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk. Afslutning på besøget

Før de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet forlader stedet, vil de oplyse virksomheden om udfaldet af besøget. Og du får en besøgsrapport, der meget kortfattet fortæller resultatet på skrift.

• Grøn smiley viser, at virksomheden ikke har noget udestående med Ar-

Efter besøget fra Arbejdstilsynet

nistrativ bøde eller en politianmeldelse.

bejdstilsynet. Forbud: Virksomheden kan få et forbud

Senest 14 dage efter tilsynsbesøget modtager virksomheden et brev fra

et rådgivningspåbud, et forbud, en admi-

• Gul smiley viser, at virksomheden har

mod at fortsætte arbejdet, hvis der er

Arbejdstilsynet. Brevet oplyser om ud-

fået et strakspåbud, et påbud med frist

overhængende og betydelig fare for

faldet af tilsynet. Hvis Arbejdstilsynet

eller en afgørelse uden påbud.

medarbejdernes eller andres sikkerhed

har fundet problemer, er der vedlagt en

og sundhed. Et forbud indebærer, at ar-

tilbagemeldingsblanket i brevet. Virk-

• Rød smiley viser, at virksomheden har

bejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det

somheden har derefter pligt til at give

fået et forbud eller et rådgivningspå-

ikke må genoptages, før det kan udføres

Arbejdstilsynet en tilbagemelding, der

bud.

fuldt forsvarligt.

fortæller, hvordan problemet er løst. Mulige sanktioner

Strakspåbud: Virksomheden kan få et

Arbejdstilsynet uddeler smileyer, som

Hvis det har vist sig, at virksomheden

strakspåbud, hvis der er tale om et alvor-

kan ses på Arbejdstilsynets hjemmeside.

ikke lever op til arbejdsmiljøloven, kan Ar-

ligt arbejdsmiljøproblem. Et strakspåbud

bejdstilsynet udstede et påbud med frist,

indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. det betyder, at virksomhe-

22

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


den får lov til at løse problemet midler-

• Ensidigt, gentaget arbejde

heden. Det er anklagemyndigheden, der

tidigt, indtil det er muligt at løse proble-

• Udsættelse for biologiske agenser ved

bestemmer, om der skal rejses tiltale

met permanent.

arbejde med organisk materiale • Indeklimaproblemer på grund af fugt

Påbud med frist: Et påbud med frist indebærer, at virksomheden kan fortsætte produktionen, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb. Arbejdstilsynet vil fast-

mod virksomheden, og det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrden.

og svampevækst • Indeklimaproblemer på grund af dårlig luftkvalitet • Risiko for sundhedsskadelig påvirkning

Overtrædelse af arbejdsmiljøloven straffes normalt med bøde, men kan i særligt grove tilfælde medføre frihedsstraf.

fra PCB

sætte en frist, der er lang nok til at sikre,

• Luftforurening fra arbejdsprocesser

Tilbagemelding: En virksomhed, der har

at virksomheden får den fornødne tid til

• Kræftfremkaldende stoffer og kode

fået et påbud med frist, et strakspåbud,

at finde en god og holdbar løsning på problemet.

nummererede produkter

et forbud eller en administrativ bøde, har

• Belastende akustiske forhold

pligt til - inden fristens udløb - at med-

• Støjbelastning og spidsværdi

dele Arbejdstilsynet, hvordan den har

Rådgivningspåbud: Et rådgivningspå-

• Tekniske hjælpemidler

løst de arbejdsmiljøproblemer, der har

bud påbyder virksomheden at bruge en

• Intern færdsel på faste arbejdssteder

udløst Arbejdstilsynet afgørelse.

autoriseret rådgivningsvirksomhed på

• Håndtering af gods på faste arbejds

arbejdsmiljøområdet, som kan bistå med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har

steder • Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.

fået påbud om.

Arbejdstilsynet kan aflægge et eller flere uanmeldte kontrolbesøg på virksomheden for at sikre sig, at problemerne er løst tilfredsstillende.

Administrative bøder: Virksomheden Rådgivningen skal desuden hjælpe

kan få en administrativ bøde, hvis der er

Vejledning: Virksomheden kan få en vej-

virksomheden med at styrke det fore-

tale om grove materielle overtrædelser

ledning, hvis der er arbejdsmiljøforhold

byggende arbejdsmiljøarbejde. Det

af tydelige og alment velkendte områder

på virksomheden, som bør justeres, men

indebærer dels rådgivning om konkrete

af arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet

hvor Arbejdstilsynet ikke finder, at der er

initiativer, der kan forebygge tilsvarende

udsteder kun administrative bøder, hvis

grundlag for at træffe en afgørelse.

arbejdsmiljøproblemer fremover, dels

overtrædelsen er klar og ukompliceret

rådgivning om at udarbejde og bruge en

og ikke beror på et skøn.

arbejdspladsvurdering (APV).

Vejledning sker fortrinsvis ved, at den tilsynsførende henviser til Arbejdstilsynets

En administrativ bøde er et tilbud til

trykte vejledningsmateriale, men den

En virksomhed kan få et rådgivningspå-

virksomheden om, at den kan afslutte

kan også afgives mundtlig eller skriftligt i

bud, når den samtidig får et påbud om et

sagen, hvis den betaler bøden inden fris-

forbindelse med et tilsyn.

alvorligt eller komplekst arbejdsmiljøpro-

tens udløb. Virksomheden har altså ret

blem, der er vanskeligt at løse, og som

til ikke at betale bøden, men Arbejdstil-

Vejledninger er ikke retligt bindende for

er omfattet af bekendtgørelsen om brug

synet vil i så fald indstille virksomheden

virksomheden, men er alene information

af autoriserede rådgivningsvirksomhe-

til retslig tiltale efter betalingsfristens

om arbejdsmiljøreglerne eller anbefalin-

der på arbejdsmiljøområdet. Det vil sige,

udløb.

ger til, hvordan et bestemt arbejdsmiljø-

at virksomheden kan få et rådgivningspåbud, når den samtidig får påbud om:

problem kan forbedres. Politianmeldelse: Virksomheden kan blive meldt til politiet, hvis der er tale

Har du spørgsmål: kontakt Maria Blæs-

• Problemer i det psykiske arbejdsmiljø

om en grov overtrædelse af arbejds-

bjerg-Obitsø, Kopenhagen Rådgivning

• Løft af byrder

miljøloven, eller hvis den ikke retter sig

41 86 13 04.

• Samlet daglig løftemængde

efter Arbejdstilsynets påbud. Politiet kan

• Manuelle løft og forflytninger

efterfølgende rejse tiltale mod virksom-

Nr. 8. nov ember 2013

23


Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Arbejdsmiljø Af Maria Bl æsbjerg-Obitsø, Kopenhagen Rådgivning msb@kopenhagenfur.com

at få efteruddannelse, så er det også et

Til selve drøftelsen skal der – hvis ikke

gode, at have medindflydelse på arbej-

alle medarbejdere har mulighed for at

det og dermed arbejdsmiljøet.

deltage – være talsmænd til stede. Alle virksomheder skal holde en årlig ar-

Medarbejderne skal inddrages

bejdsmiljødrøftelse

Det er arbejdsgiverens ansvar, at sørge I alle virksomheder - uanset størrelse - er

for, at de ansatte kan komme med

En arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde

det en god idé at arbejde systematisk

forslag til arbejdsmiljøet, og at de er

følgende punkter:

med arbejdsmiljøet. I alle virksomheder,

opdateret med de nødvendige oplys-

hvor der er ansatte, skal der foreligge en

ninger, der har betydning for sikker-

1. Tilrettelægge indholdet af samarbej-

arbejdspladsvurdering (APV), og der skal

heden og sundheden. Arbejdsgiveren

det om sikkerhed og sundhed for det

være en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Det

skal også sørge for, at de ansatte bliver

kommende år.

er altid arbejdsgiverens ansvar, at der er

hørt, når f.eks. en ny maskine skal ind-

F.eks.: Indkøb af en ny minilæsser.

styr på begge ting. Et godt arbejdsmiljø

købes og implementeres i virksomhe-

skal ikke undervurderes, da det kan give

den. Herunder hører selvfølgelig også

2. Fastlægge, hvordan samarbejdet skal

større engagement fra medarbejderne,

konsekvenserne for sikkerheden og

foregå.

fordi de har mulighed for indflydelse på

sundheden.

F.eks.: Der udpeges én ansvarlig (super-

deres arbejde. Ligesom det er et gode

bruger), der lærer de andre op i brug af

Eksempel på skema, der kan bruges til den årlige miljødrøftelse Årlig drøftelse om arbejdsmiljø afholdt (dato og sted)

deltagere (navne og underskrifter)

Tilrettelægge, indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år.

Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå.

Vurdere, om det foregående års mål er nået.

Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.

Hvis I er under 10 ansatte og ikke har en arbejdsmiljøorganisation (AMO), skal I også drøfte, om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

24

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


minilæsseren sikkerhedsmæssigt, men

5. Hvis I er under 10 ansatte og ikke har

over madpakken i frokostrummet. Det

også hvilke værnemidler, der skal bruges

en arbejdsmiljøorganisation (AMO),

skal bare dokumenteres, at drøftelsen

ved de forskellige redskaber.

skal I også drøfte, om der er den nød-

har fundet sted på den givne dato, og

vendige viden om arbejdsmiljø til stede

hvem der var til stede.

3. Vurdere, om det foregående års mål

i virksomheden.

er nået.

Krav om dokumentation

F.eks.: Er minilæsseren taget i brug

Den første arbejdsmiljødrøftelse skulle

Det skal dokumenteres, at den årlige

uden problemer, ved alle hvordan den

være afholdt senest d. 1. oktober 2011.

arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.

skal håndteres, så det er sikkerheds- og

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Det kan ske via et afkrydsningsskema

sundhedsmæssigt forsvarligt. Har sam-

og spørger, om den er blevet afholdt, og

fra Arbejdstilsynets hjemmeside (www.

arbejdet mellem superbrugeren og de

den ikke er det, har man tre måneder til

at.dk/amo), men det kan også noteres i

andre medarbejdere fungeret?

at få den afholdt. Er arbejdsmiljødrøftel-

APV'en, hvornår drøftelsen har fundet

sen stadig ikke afholdt efter de tre måne-

sted. De virksomheder, som skriver re-

der risikerer man at få et påbud.

ferat af drøftelsen, kan bruge referatet

4. Fastlægge mål for det kommende års samarbejde.

som dokumentation.

F.eks.: Kan nogle af de kemikalier, der

Hvordan mødet skal foregå, er der ikke

bruges i virksomheden, erstattes med

krav om. Det kan være et decideret

andre, som er mindre farlige.

møde, men kan også gøres uformelt hen

D E H Y NTermoslange

uden samlinger.

Vi kan NU levere termoslange i ruller a 100 m og 200 m samt tilhørende drikkeventiler.

Drikkeventil

■ Indbygget hvalpeskål. ■ Minimal vandspild. ■ Rustfri stålstift.

Automatisk udskrabning ■ Med automatisk udskrab i gyllerenderne får du mange fordele og lettere arbejdsgang..

■ Mindre ammoniak fordampning. ■ Bedre klima i minkhallerne. ■ Mindre og lettere arbejde ved renderne.

Frisk tempereret drikkevand til alle husdyr året rundt - Salg og service af komplette drikkevands- og udmugningssystemer - medbyg eller selvbyg..!

Nr. 8. nov ember 2013

25


En sag om følelser og principper sælskind

Af nina brønden jakobsen nbj@kopenhagenfur.com

Nu skal den grønlandske sæl igen være

har en høj kvalitet, der kan mærkes i den

Great Greenlands mission

bløde pels, som grønlænderne bearbej-

Det er Great Greenlands opgave at ind-

der med en stor håndværkskunnen. Der-

handle sælskind i Grønland på grundlag

for er det særligt salget af sælskind, der

af en serviceaftale med hjemmestyret.

har betydet, at de grønlandske fangere

Aftalen skal give fangerne mulighed for

har kunnet opretholde deres oprindelige

at afsætte deres skind på trods af en

levevis.

manglende efterspørgsel hos forbru-

hip. En ny samarbejdsaftale med Great

gerne, for at sikres de Grønlandske fan-

Greenland betyder nemlig, at Kopenha-

Grønlænderne værner om naturens

gers eksistens. Pelshusets aktiviteter er

gen Fur får grønlandske sælskind i porte-

ressourcer, og sælfangsten sker - som

i dag fordelt over fire områder: indhand-

føljen. Det betyder, at Kopenhagen Furs

den altid har gjort i Grønland - på en

ling, garveri, pelsfremstilling og salg.

store kundekreds vil blive præsenteret

bæredygtig måde, hvilket blandt andre

På Great Greenlands hjemmeside står

for sælskindene ved auktionshusets 5.

Greenpeace og Verdensnaturfonden

der under 'målsætninger blandt andet':

årlige auktioner.

anerkender. Alligevel er sælskind i ny-

"Gennem design og produktudvikling

ere tid kommet i modvind. I 1970'erne

på pelsmarkedet, skal Great Greenland

I det arktiske område er dyrene det ene-

præsenterede dyreretsaktivister med

medvirke til at skabe en forøget efter-

ste naturlige grundlag for menneskers

stor effekt begrebet 'babysæl' og viste

spørgsel af sælskind."

liv. For at overleve i det kolde, barske

billeder af inuitter, der slog sælerne ihjel

klima har inuitterne altid levet som jæ-

med køller. Det har haft store konsekven-

Hvert år præsenter Great Greenland

gere, og sælen har fra gammel tid været

ser for det grønlandske folk, og sagen

derfor en ny pelskollektion for at vise

det vigtigste fangstdyr. Alt fra sælen kan

er blevet et spørgsmål om følelser og

de nyeste trends og tendenser indenfor

bruges. Kødet spises, spækket bliver til

principper. I 2010 indførte EU et forbud

pelsdesign. Great Greenland har også

brændsel, og knoglerne til redskaber og

mod sælskindsprodukter, hvori der dog

løbende samarbejder med anerkendte

legetøj. Sælskindet har også stor betyd-

er indskrevet en undtagelsesklausul for

danske modefirmaer, og det er blandt

ning for Grønlands befolkning. Skindet

inuitter. Desværre er det de færreste, der

andet blevet til en unik aftale med Fritz

bruges til beklædning og brugsgen-

kender undtagelsen. Derfor har forbud-

Hansen, der lavede en særudgave af

stande som for eksempel kajakbetræk,

det betydet, at forbrugerne er holdt op

klassikeren Ægget, der blev beklædt

fordi det er vandtæt. Mange grønlandske

med at efterspørge skindene, og mange

med grønlandsk sælskind. Great Green-

familier er også i løbet af de seneste to

store forhandlere har ret og slet droppet

land har også allieret sig med den dan-

hundrede år blevet afhængige af salg af

handlen med sælskind fra Grønland.

ske designer Bennedikte Utzon af to om-

skind fra nedlagte fangstdyr. Sælskindet

26

gange. Første gang var i 1990'erne, og

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


senest viste Utzon sammen med Great

land. Vi har en dygtig medarbejderstab

- Hos Kopenhagen Fur arbejder man

Greenland en nyskabende sælkollektion,

både i Qaqortoq og øvrige steder på

løbende sammen med verdensførende

som imponerede alle ved Copenhagen

omkring 45 personer, men det kræver

designere og med indgåelsen af den nye

Fashion Week i vinteren 2013. Ideen er

enormt meget at holde sig ajour med,

samarbejdsaftale får Great Greenland en

at vise, hvordan man kan kombinerer

hvilke designere og hvilke nicher, der bør

allieret, der har kontakterne i orden, som

den praktiske påklædning til det arktiske

satses på de kommende sæsoner. For at

kan være med til at promovere sælskin-

klima med lækker lethed, men pelsboy-

sikre Great Greenland position i pelsbran-

det over for deres faste, gode købere for

kot fra forbrugere og modeindkøbere har

chen i segmentet for sælskind var der

såvel kunder, som designere og forbru-

gjort det svært for Great Greenland at nå

brug for en forandring, og derfor allierede

gere verden over, siger Lars Berg.

målet. Desuden kræver det tid og kræf-

vi os med Kopenhagen Fur, som vi tror på

ter at følge med en konstant omskiftelig

kan løfte denne store opgave, siger direk-

modebranche.

tør for Great Greenland Lars Berg.

- Det er til tider svært at følge med mo-

Med den nye, faste samarbejdsaftale

debranchens udvikling fra vores hoved-

med Kopenhagen Fur bør denne del af

sæde, der ligger i Qaqortoq i Sydgrøn-

problematikken være løst.

Sælens renæssance De grønlandske sælskind bliver fremover

kunne stå selv. Men sælskindet er så

for eksempel et minkskind, og det giver

en del af Kopenhagen Furs faste mar-

meget mere. Det er smukt. Hvert enkelt

nye muligheder. Sælens store styrke er,

kedsføringsaktiviteter, og det betyder

skind er et naturligt kunstværk. Vi har

at det er et stærkt materiale, og i øjeblik-

at Kopenhagen Studio vil arbejde med

endnu ikke set sælens fulde potentiale,

ket er det desuden billigt. Det tror jeg

sælskindet på nye, spændende måder.

men det tror jeg Kopenhagen Studio kan

kan få mange designere til at vælge sæl-

Den anerkendte modeskribent og pel-

lave om på, siger Jim Lyngvild, der selv

skind i fremtiden.

sentusiast Jim Lyngvild glæder sig over

har flere sælskindskreationer i gardero-

det nye samarbejde. Han har en klar

ben og fortsætter:

holdning til danskernes ambivalente forhold til sælskind.

- De dygtige buntmagere kan give sælskindet det løft, det trænger til. Hvis sæl-

- Mange danskere forbinder desværre

skindet garves og bearbejdes kunne det

sælskind med de gamle, kasseformede

sys til stor, smukke couture-kjoler, der

anorakker, som vores mormødre gik

kunne pryde catwalken i Paris, London

med. De var så stive, at de nærmest

og New York. Sælskindet er større end

Nr. 8. nov ember 2013

27


Huldstyring af hanner og tæver gennem vinteren giver bedre avlsresultat I vinteren 2012/13 fulgte vi 13 avlere, der gerne ville have ekstra fokus på huldstyring for derved at forbedre avlsresultatet. Både hanner og tævers huld blev vurderet og det aktuelle niveau blev sammenholdt med vore anbefalinger. Ud fra den daglige foderration og dyrenes aktivitet, diskuterede vi med avleren om fodringen skulle ændres. Avleren holdt øje med den lokale vejrudsigt og justerede fodermængden om nødvendigt, så dyrene var forberedte på ændringer i vejrliget. Denne sparring gav positive resultater i form af flere hvalpe. Både hannens og tævens huld har be-

Avl Af Bente Krogh Hansen, Kopenhagen Rådgivning BKH@kopenhagenfur.com

og Maria Bl æsbjerg-Obitsø, Kopenhagen Rådgivning msb@kopenhagenfur.com

avlsdyrene ud enkeltvis og sæt dem på

tydning for avlsresultatet - det ved vi.

avlsfoder. Hannen producerer sæd al-

Billedeserien Figur 1 viser det anbefalede

lerede i december, derfor skal testiklerne

huld gennem vinteren (se også den udta-

være på plads og ude af fedtet. Det kan

gelige anbefaling fra Kopenhagen Rådgiv-

med fordel tjekkes om begge trestikler er

ning på midtersiderne i dette blad). Han-

sunket ned i første halvdel af december.

nerne anbefales fra december til marts

Testiklerne vokser indtil marts, så tænk

at være i huld 3-2-2-3. ERGO, så snart

ikke på størrelsen i december.

der er pelset en række eller en hal, så flyt

Figur 1: Anbefalet huld fra december til april, hanner øverst – tæver nederst.

3

2 Dec.

3

28

2 Jan.

3

2

3 Feb.

2

Mar.

3

Apr.

4

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Tæven forberedes til næste års avlssæson ved at være i middelhuld gennem vinteren og flushes ved at reducere

Huskeliste ved huldvurdering

fodertildelingen i max. en uge (ca. 10-12 dage før parring) efterfulgt af en fodring efter ædelyst i 3-5 dage inden parring. Tævens huld anbefales at være i huld 2, 2+ umiddelbar før første februar, huld 3 i marts for at stige til huld 4 i april inden fødsel - altså følge månedens nummer 2, 3, 4. Husk på, at en huld 2 tæve er et slank dyr, der har noget at stå imod med i tilfælde af pludselig temperaturfald. Desuden skal huldet være således, at det er forsvarligt at reducere fodertildelingen til tæverne i forbindelse med flushingen.

1. Brug samme metode at vurdere dyrene ud fra hver gang – enten fra fodergangen, eller fra gyllerenden. 2. Se flere steder på minken – hals, ryg og hofter 3. Dyrene skal helst være i bevægelse 4. Skindet kan snyde – især hanner kan have meget bugskind 5. Mærk eventuelt huldet med hånden, som kontrol af øjevurderingen 6. Har man mange tæver så vurder nogle haller mandag, andre tirsdag og atter andre onsdag osv. Det vigtige er at se dyrene én gang ugentligt. Og fortsæt dette mønster gennem vinteren.

Gennem vinteren anbefales det, at dyrene huldvurderes 1 til 2 gange om ugen afhængigt af tidspunkt og vejret. Målet

sig optimalt, eller om der skal foretages

derer dyrene i forbindelse med fodringen,

er at vurdere om dyrenes huld udvikler

ændringer i fodertildelingen. Nogle vur-

andre laver en separat vurdering.

www.midt-vest.dk

Vil du virkelig gerne slå de irriterende insekter ihjel?

Ring til Schippers Export i Holland. 2309915

MS Maggot death plus, 20 kg (DK-REG739)

RENGØRING OG DESINFEKTION AF PELSDYRFARME Rengøring og desinfektion af pelsdyrfarme. Fast pris gives. Vaccination, blodprøvetagning, hjælp til pelsning og fodring samt alle andre forefaldende opgaver

RING PÅ TLF. 9641 1111

Tel: +31-(0)497-339774 www.schippers.dk

Nr. 8. nov ember 2013

Vikar- og Hjemmeservice Midt-Vest Nupark 47 . 7500 Holstebro . Tlf. 9641 1111 www.midt-vest.dk

29


Figur 2: Eksempel på huldfordelingen hos hanner og tæver fra en farm d. 16. januar – én streg pr. dyr.

Ved hvert besøg

Vi besøgte de 13 farme mellem 3 og 5 gange i løbet af vinteren 2012/13. Ved hvert besøg vurderedes ca. 100-200 tæver og 50-100 hanner i alt i hver farvetype. Figur 2 viser et eksempel på huldfordelingen i brown-glow d. 16. januar hos hanner og tæver - en streg for hvert dyr. Vi vurderede de dyr, der kom ud af redekassen, når vi gik på fodergangen, vel vidende, at vi ikke så huldet på de dyr, der lå i redekassen. Vi noterede dyrenes huld og beregnede huldfordelingen på det aktuelle tidspunkt. Sammen med avleren vurderede vi, om der skulle foretages ændringer i foderstrategien. Fremgang i avlsresultat

Avlernes resultater for 2013 og ændringen i forhold til 2012 ses i tabellen, de positive resultater er markeret med grønt. I forhold til 2012 havde elleve farme reduceret eller uændret goldprocent, en havde ikke goldprocenten fra sidste år, medens en enkelt havde øget goldprocenten med 1%. Ti farme havde fremgang i hvalperesultatet ved 2. tælling, to farme havde en tilbagegang, medens én farm havde et uændret resultat i forhold til 2012. Fremgangen lå mellem 0,1 og op til topscorerne på 1,3 hvalp pr. parret tæve. Allerede en fremgang på 0,1 hvalp pr. parret tæve, betyder en pæn ekstra indtjening. Med en skindpris på 600 kr., en gold % på 8, og 4% døde efter tælling er der en ekstra skindindtægt på ca.

Tabel 1. Goldprocent og antal hvalpe pr parret tæve i 2013, samt ændring i forhold til 2012 Resultat 2013 Gold %

Ændring i forhold til 2012

Hvalpe 2. tælling

Gold %

Hvalpe 2. tælling

Antal tæver

farm

1

10

5.1

1

-0,3

2

16

6.1

-3

0,7

957 949

3

8

5.6

-2

0,1

2184

4

8

6.2

0

-0,2

429

5

5

6.5

0

0,1

1246

6

11

5.6

-8

0,6

900

7

13

5.8

-2

0,4

2650

8

18

5.4

-12

1,1

4000

9

10

5.8

?

0,5

3300

10

8

6.3

0

0,3

10000

11

7

5.4

0

0

1219

12

11

5.5

-4

1,3

5900

13

8

6.7

0

1,3

4400

Farm 1-6: Brown/Glow tæver, farm 7-13: Gennemsnit af flere typer. Grøn baggrund viser et forbedret resultat i forhold til året før.

30

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Vi siger tak for lån af dyr og data hos: Bjarke Andersen, Børge Bech, Kaj Beilegaard Christensen, Lars Holten Hansen, Jim Jensen, Lasse Frejlev Jensen, Rune og Aron Jørgensen, Martin Kristensen, Hans Jørgen Lassen, Hans Christian Nielsen, Lars Christian Nielsen, Lars og Johannes Sørensen, Jens Wistoft (rækkefølgen passer IKKE til farmnummer).

50.000 kr. pr. 1.000 tæver. Er fremgangen

tilsammen betyder, at vi ikke kan vide

der gør forskellen. Det fremgår tydeligt, at

på 0,3 hvalpe pr. parret tæve, er der en

om det lavere hvalperesultat på farm 1

fokus på dyrenes huld giver ’flere poter’ i

ekstra skindindtægt på 150.000 kr. pr.

skyldes foderet, huldstyringen eller noget

sidste ende.

1.000 tæver. Det betyder, at der på en

helt tredje som netop er sket i år. Uanset

gennemsnitsfarm på 2.000 tæver er det

hvad, så kan årets resultat ikke ændres,

Tænk på næste avlssæson allerede nu.

ikke umuligt at få en ekstra skindindtægt

men ved at have fakta fra 2013, så ved

Så snart der er pelset en række eller en

på omkring 300.000 kr, ved at huldstyre

man, hvor man skal være særlig opmærk-

hal, så flyt avlsdyrene enkeltvis og sæt

korrekt gennem vinteren. Så der er god

som til næste år. Så skemaet har betyd-

dem på avlsfoder. Gennem vinteren er

økonomi i at gøre en ekstra indsats.

ning både på kort og på længere sigte.

det vigtigt at følge dyrene tæt. Det betaler

To farme, farm 1 og farm 4 havde lavere

Skemaet er et af redskaberne, vi bruger til

tjek vejrudsigten og tilpas fodringen, hvis

resultat i 2013 end i 2012. Farm 4 var ramt

at vurdere huldudviklingen. Kombinerer

det er nødvendigt.

af fedtede hvalpe. Farm 1 var lidt ander-

vi huldfordelingen med et vejehold, kan vi

ledes, på figur 3 ses huldfrekvenserne

reagere endnu hurtigere og dermed opti-

gennem vinteren. Der var lidt flere tæver

mere huldudviklingen!!

sig. Se på dine dyr, vurder deres huld,

i huld 3 d. 21. februar end den 16. januar, hvilket er den forkerte udvikling i forhold

Konklusion

til anbefalingen. Farm 1 fik desuden fo-

Vi glæder os sammen med avlerne over

der fra en fodercentral med tilbagegang

det gode resultat. Vi ved jo godt, at det

i avlsresultatet i forhold til sidste år. Det

er avlerens pasning i mellem vore besøg,

5. december

16. januar

21. februar

Figur 3: Huldfordeling for farm 1 fra december til februar

Nr. 8. nov ember 2013

31


Dansk Pelsdyravl Annoncepriser gældende fra 1. januar 2012. Alle priser er ekskl. moms

Tekstsideannoncer: priser på faste formater Størrelse

Bredde x Højde

1/1 side

182x253 mm

Pris

13.300

Farvetillæg

Alle priser er inkl. farver Gentagelsesrabat

1/1 side til kant

1/2 side

210x297 mm plus 3mm til beskæring

14.300

182x124,5 mm

7.000

4 indrykninger:

5 pct.

6 indrykninger:

10 pct.

8 indrykninger:

15 pct.

Gentagelsesrabat forudsætter samlet bestilling og at annoncerne indrykkes inden for en periode på 12 måneder fra bestillingstidspunktet. Ved samlet

1/4 side

89x124,5 mm

5.600

1/4 side

182x60,25 mm

5.600

1/8side

89x60,25mm

3.200

betaling af hele ordren efter første indrykning opnås yderligere rabat på 5 pct. Rubrikannoncer

12 kr. pr. spaltemillimeter (ingen rabat på rubrikannoncer). Dobbeltside til kant

420x253 mm plus 3mm til beskæring

25.500

Bagside

Specielt format

14.300

Indrykkes på www.kopenhagenfur.com på avlersiden.

Ovennævnte priser er for trykklart materiale

Tekniske data

Til kant i mm: b 210 x h 297 mm

Annoncemateriale sendes til ­

Antal spalter 4

plus 3 mm til beskæring

Kathrine Engberg på mail:

Papirkvalitet 90g Multiart Silk Spaltehøjde i mm 253

ken@kopenhagenfur.com Annoncemateriale

Leveres elektronisk i pdf-format i

Annoncesalg

Trykteknik Offset

CMYK-farver og med højopløselige

Kathrine Engberg

Spaltebredde i mm 42,5

billedfiler.

Langagervej 60

Spaltemellemrum i mm 4 Raster 80 linier

32

2600 Glostrup Deadline for tekstsideannoncer er

Tlf. 4326 1112

den 25. i måneder før udgivelse.

ken@kopenhagenfur.com

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Ellehammervej 10, Postboks 12 • 9900 Frederikshavn • www.norcar.com • tlf.

Norcar a60 - a62 - a72 - a75

Minkomatic M60

9621 9020

Halmopsamler m/pickup tromle

850 - 1300 og nu med 1600 liters foderkar, alle med blandere.

Opsamler hurtigt og effektivt i lukket beholder, tømmes via 2 hydrauliske udtømnings klapper i bunden. Rumfang ca. 1,2 kubik meter, 4 gange hurtigere en den traditionelle Halmgreb.

Pendlende midtle og bagaksler

Norcar Vaza Multi sprøjte 200 – 300 og 400 liter

Service venlig Ergonomisk

Stabilitet

TO TA L

Minkomatic M60 har mange options, for at kunne tilpasse maskinen til den individuelle kundes. Ønsker og behov, så som sæde sideforskydning – justerbart rat – luftsæde m.m.

Ergonomisk

SN

ING

ER

TIL

Fleksibel og bekvem

PE

Multisprøjte monteret med dysse system For spredning med flydende kalk

Atlas Copco GX 5 FF LSD YR

med indbygget køletørrer FAR

ME

7,5 hk - 10 bar 600 liter pr. minut 200 liter tank Normalpris

37.700,+ moms

• HALLER • MINKBURE • GYLLEANLÆG • VANDINGSANLÆG • AUTOMATISK UDMUGNING

SPECIAL TILBUDSPRIS

31.995, + moms • Aut. Atlas Copco servicecenter • Vi er altid klar med et godt tilbud på større og mindre trykluftanlæg • Egne servicebiler... for salg og service • Vi sælger og servicerer på tillid SERVICE

SERVICE

Bonde Maskiner a/s GVA Gruppen • Drøvten 44 • Gjøl • DK 9440 Aabybro Tlf. +45 98 27 73 00 • info@gva.dk • www.gva.dk

Nr. 8. nov ember 2013

Skive Trykluft Center Bilstrupvej 4 • 7800 Skive Tlf. 97 52 62 20

www.bondemaskiner.dk

33


Jasopels > Mere af det hele

EASY-OFF

TANEN SKINDENE FALDER

NÆRMEST AF AUTOMATISK

XL TANEN ER PRÆCIS 12 CM STØRRE END STANDARD STØRRELSEN.

A4 Dobbelt ann.indd 2-3

34

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Markedets mest ekspanderende tane Easy-off tanen er så nyskabende, at vi har taget patent på den Overfladekonturen giver det bedst mulige greb om skindene, så de sidder 100 % fast under tørring. Samtidig ekspanderer Easy-Off tanen mere end alle andre taner på markedet. Skindene er derfor lettere at tage af efter endt taning og tørring.

Med XL tanen bliver det ikke større!

helt store hanner. Den er præcis to størrelser (12 cm) større end standard størrelsen. Og den kan naturligvis bruges i MaxiStretch Tanemaskinen, så alle skind tæller med i statistikken.

Alle taner kan anvendes i MAXI vognen Jasopels MaxiVogn har plads til op til 200 taner. Vognen er forberedt til automatisk aftagning af skind og kan leveres med blæser. Den kan også tilkobles et eksisterende tørreanlæg.

XL tanen kan som den eneste på markedet håndtere skind fra de

Få mere at vide - kontakt Jasopels: Tlf.: 98 42 05 66 - e-mail: info@jasopels.dk Yderligere information, specifikationer og fotos på www.jasopels.dk

Jasopels A/S - Fabriksvej 19 - 7441 Bording

22/10/13 10.46

Nr. 8. nov ember 2013

35


På NJF kongressen på Island fra den 27. til 30. august var der flere spændende faglige sessioner. I oktober nummeret af Dansk Pelsdyravl blev der præsenteret emner fra sessionen om ”Foder og ernæring”. I dette nummer vil vi præsentere de vigtigste emner fra sessionerne om ”Avl og farmmanagement” og ”Veterinære emner”.

Nordiske forskere om avl, farmmanagement og veterinære forhold diskuteret i de senere år, da hollændere

En enkelt farm havde haft en fremgang i

har argumenteret for, at mærkerne på

avlsresultatet på 1,2 hvalp pr. parret tæve,

lædersiden af skindene ikke kommer fra

men i den anden ende havde en enkelt

bid, men opstår som følge af en ujævn

farm haft en nedgang i avlsresultatet.

modning af pelsen. I en dansk undersøg-

Konklusionen på undersøgelsen er, at

else blev bedøvede mink udsat for en

der er andre faktorer end huldstyring, der

Et af emnerne under avl og manage-

mekanisk påvirkning, der svarer til et bid

påvirker avlsresultatet, men at en optimal

ment-sessionen på det nordiske peldyr-

fra en burkammerat. Da ”biddene” blev

huldstyring er en forudsætning for at

forskermøde på Island var udfordring-

lavet mekanisk, vidste man nøjagtigt,

opnå et optimalt avlsresultat.

erne i forbindelse med gruppeindhus-

hvor de sad på skindet. Ved pelsning

ning af mink. I en dansk undersøgelse

kunne ”bidmærkerne” tydeligt genfindes

En anden forudsætning for et godt avlsre-

var formålet at fremavle mink, der kunne

på skind fra de mørke typer, medens de

sultat er, at minktæverne får mulighed for

indhuses i grupper, uden at der opstod

var meget svære at se på skind fra dyr i

at få lavet en god rede. I et lille pilotpro-

flere skader end hos parvis indhusede

de lyse typer. Undersøgelsen bekræfter,

jekt er der målt temperatur og luftfugtig-

mink. Undersøgelsen viste, at det er

at der er tale om mærker efter bid, når

hed i redekasser under diegivningsperio-

muligt at udvælge mink, der bedre kan

der ses sorte pletter på lædersiden af

den. Målingerne blev lavet med datalog-

indhuses i grupper, og at der er en høj

minkskind i forbindelse med pelsning.

gere, der blev fastgjort i redekasselåget

forskning Af Peter Foged L arsen og vilhelm weis pfl@kopenhagenfur.com

arvbarhed for gruppeindhusning. Men

lige over kuldet. Til måling af temperatur

undersøgelsen viste samtidig, at der kan

Huldstyring og redebygning

og luftfugtighed udenfor redekassen blev

være miljø og managementfaktorer, der

Huldstyring fra pelsning til fødsel har

der placeret dataloggere på det tomme

kan overskygge genetikken, da antallet

været et hedt emne de senere år. På kon-

bur ved siden af. Resultaterne viser, at

af bidmærker ændrede sig både i selekti-

gressen blev resultaterne af et projekt

det er muligt at gennemføre disse må-

onsgruppen og kontrolgruppen.

gennemført på 13 danske minkfarme vist.

linger med det anvendte udstyr, og de

Farmene havde fulgt de huldstyringsmo-

viser desuden, at der er tydelig forskel på

Netop bidemærker som mål for proble-

deller, som den Kopenhagen Rådgivning

svingninger i temperatur og fugtighed alt

mer med aggressivitet er blevet meget

anbefaler med gode resultater med dette.

afhængig af, hvor godt reden er bygget af

36

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Konsulent, Bente Krogh Hansen, Kopenhagen Rådgivning var blandt på oplægsholderne på den nordiske pelsforskerkongres.

tæven. I hvilket omfang dette har indvirk-

ninger. På kongressen blev reglerne for

for sammenhængen mellem hvalpesyge

ning på diegivningsperiodens forløb (her-

sundhedsovervågning af pelsdyrbesæt-

i vilde ræve og hvalpesyge i danske pels-

under problemer med fedtede hvalpe)

ninger i Finland og Danmark præsenteret.

dyrbesætninger. Dette er blot yderligere

kræver yderligere undersøgelser.

Reglerne er stort set ens i de 2 lande,

dokumentation for, at det er nødvendigt

da pelsdyravlere i begge lande er blevet

for danske pelsdyravlere at holde vilde

Miljø

pålagt årlige besøg af dyrlæger, og pålagt

ræve ude af deres farm.

Under managementdelen blev de miljø-

en mere udførlig registrering af medicin-

mæssige udfordringer for pelsdyrerhver-

forbrug og sundhedsstatus/dødsfald i

Plasmacytose

vet berørt. Der blev fremlagt resultater fra

deres besætninger.

En anden smitsom virussygdom, der volder pelsdyrerhvervet problemer, er

det danske forsøg af udmugningshyppighedens indflydelse på kvælstoffordamp-

Sundhedsproblemerne hos ræve har

plasmacytosen. En effektiv bekæmpelse

ningen (2 gange ugentlig udmugning er

ikke umiddelbart den store betydning for

af plasmacytose kræver en effektiv ana-

bedre én daglig udmugning), og der blev

dansk pelsdyrproduktion, men nogle af

lysemetode til at finde inficerede dyr.

givet idéer til, hvad der i fremtiden skal

resultaterne kan senere vise sig at få be-

Laboratorieteknikker bliver hele tiden

arbejdes hen imod. Her blev der blandt

tydning indenfor minkproduktionen.

forbedret, og det er også sket indenfor de teknikker, der bruges til at identificere

andet peget på udviklingen af et udmugningssystem, hvor gødning kan adskilles

Hvalpesyge

syge dyr. I plasmacytosebekæmpelsens

fra urin. Kan dette system etableres, vil

Et af de steder, hvor ræve og mink al-

barndom anvendtes den såkaldte Mal-

kvælstoffordampningen reduceres gan-

lerede i dag har et fælles problem, er i

lens test, hvor blodet blev analyseret

ske væsentligt, hvilket alt andet lige også

forbindelse med hvalpesygen i Danmark.

for antistoffer ved en iodtest. Testen var

vil give færre lugtgener.

Det er dog ikke kun farmrævene, der

uspecifik og afslørede kun de mest syge

har noget tilfælles med de danske mink,

dyr. Mallens test blev afløst af Agar te-

National sundhedsovervågning i

det er også de vilde ræve i den danske

sten (CIEP testen). Introduktionen af Agar

Norden

natur. I en dansk undersøgelse er DNA i

testen var årsagen til det helt store gen-

De veterinære emner var meget for-

hvalpesygevirus fra dansk farmede mink

nembrud i forbindelse med plasmacyto-

skellige og omhandlede spørgsmål om

og vilde ræve fra den danske natur un-

sebekæmpelsen.

sundhedsproblemer hos såvel ræve som

dersøgt. Det har vist sig, at der er så stor

mink. Sundheden hos produktionsdyr i

lighed mellem de to vira, at det med stor

Agar testen er imidlertid arbejdskræ-

almindelighed og pelsdyr i særdeleshed

sikkerhed kan konkluderes, at der er tale

vende både på farmene og i laboratoriet.

har befolkningens – og dermed også po-

om samme virus. Ydermere viste under-

En ny analysemetode er derfor introduce-

litikernes – store interesse. Der er derfor

søgelsen, at der er fundet det samme vi-

ret – den såkaldte ELISA metode. På kon-

i mange lande indført krav til øget kontrol

rus i døde ræve fundet syd for den dansk/

gressen blev resultaterne fra valideringen

med sundhedsstatus i pelsdyrbesæt-

tyske grænse. Der er nu dokumentation

af metoden vist. Resultaterne viser, at

Nr. 8. nov ember 2013

37


ProfeSSionel TranSPorT af PelSdyrfoder Har du brug for en tankvogn til minkfoder? Så kan VM Tarm a/s hjælp dig! Vi kan tilbyde minkfodertanke produceret i rustfast stål med lang levetid og små vedligeholdelsesomkostninger. Vores store erfaring og løbende salg af minkfodertanke til fodercentraler i Norden, har gjort at vores tekniske løsninger er markedsledende.

Du kan læse mere om, hvad vi kan tilbyde på vores hjemmeside www.vmtarm.dk/minkfodertanke.html. Du er også velkommen til at kontakte vores salgskonsulent Jacob Hindsig (jh@vmtarm.dk) på tlf. 51 54 16 44.

VM Tarm a/s • Tværvej 25 • DK-6880 Tarm • Tlf. 97 37 16 44 • info@vmtarm.dk • www.vmtarm.dk

38

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


der ikke er statistisk signifikant forskel på

i Danmark er iværksat et 3-årigt projekt,

i helingsprocessen hos mink i forhold til

de to metoder. ELISA metoden er blevet

der skal give et bedre overblik over sår-

andre husdyr, og at der er forskel på de

godkendt af Fødevarestyrelsen og startes

problematikken hos mink.

3 produkter, der er anvendt i denne un-

op på Sjælland, Fyn og Bornholm i 2013.

dersøgelse. De næste 2 år i projektet vil Indtil videre er der lavet undersøgelser

give endnu mere information omkring sår

Sår hos mink

af forskellige typer af sår hos mink i hhv.

ved mink, hvordan vi bedst muligt undgår

I de senere år er der kommet stor fokus

juni og oktober måned, samt hvor sårene

dem, og hvordan de bedst muligt kan be-

på sår hos mink. Ikke mindst forskellige

er placeret på minkene, og om der i den

handles, når de opstår.

medier har vist billeder af mink med sår,

henseende er forskel på behandlingsef-

hvilket har givet anledning til kraftige

fekten. Ligeledes er der lavet undersøgel-

reaktioner. Det er almindelig kendt, at

ser på visuel vurdering af sår. Disse har

sår ved mink ikke kan undgås. Udfor-

vist, at det ikke rent visuelt er muligt at

dringen er derfor at forsøge at minimere

vurdere hverken sårets størrelse eller al-

forekomsten af bidskader og blive bedre

der ved kun at se såret på dyret i buret.

til at lave en effektiv behandling af de bidskader, der måtte opstå. I forhold til

I samme projekt er der også lavet be-

andre husdyrarter er der meget lille viden

handlingsforsøg i mindre skala. De fore-

om sår hos mink. Det har bevirket, at der

løbige resultater antyder, at der er forskel

Stor husdyrkongres giver indblik i minkforskning i Kina forskning

timering og gødningshåndtering. Præ-

De kinesiske forskere præsenterede på

sentationerne gav anledning til mange

kongressen resultater fra studier om fod-

spørgsmål og rigtig god faglig diskussion.

erets sammensætning/fordøjelighed og dets betydning for tilvækst og pelsegen-

Af Peter Foged L arsen pfl@kopenhagenfur.com

På baggrund af IFASA kongressen i

skaber hos mink. Derudover var der fokus

København i 2012 havde vi et forhånds-

på genetiske studier af bl.a. gener med

Kopenhagen Fur var repræsenteret på en

kendskab til flere forskningsmiljøer i Kina,

betydning for pelssætning..

stor husdyrkongres i Kina i perioden fra

men præsentationerne gav mulighed for

den 15. til den 20. oktober 2013 på”11th

at identificere flere kompetente kinesiske

World Conference on Animal Production”

forskere indenfor pelsdyr. Der blev på

i Beijing med godt 2.000 deltagere fra

kongressen etableret god dialog med

hele verden. Der var ca. 20 pelsdyr-ind-

flere forskningsgrupper, som arbejder

læg på kongressen og en specialsession,

med pelsdyr. Der er ingen tvivl om, at de

hvor mink udgjorde en stor del af indlæg-

kinesiske forskere meget gerne vil samar-

gene. Der deltog desuden andre forskere

bejde med de danske forskere, som på de

fra Danmark, bl.a. Vivi Hunnicke Nielsen

fleste områder er langt foran deres kinesi-

og Mogens Sandø Lund fra Aarhus Uni-

ske kolleger, og der var stor konkurrence

versitet med en inviteret præsentation,

om vores opmærksomhed. Derudover

samt Steen Henrik Møller fra Aarhus Uni-

var der flere interessante invitationer til at

versitet med en præsentation af WelFur,

besøge flere af forskningsgrupperne og

og endelig præsenterede Peter Foged

deres forsøgsfarme og foderfaciliteter på

Larsen fra Kopenhagen Fur resultater fra

en rundtur i 2014.

vores egen forsøgsfarm om proteinop-

Nr. 8. nov ember 2013

39


Det giver mig et dagligt, ja nærmest live, overblik over farmene, og det lærer jeg meget af. Vi avlere skal huske, at diverse registreringer ikke er til for myndighederne, men for vores egen skyld. Margit Skovbjerg, minkavler

Moderne teknologi letter hverdagen på farmen Smartphones og tablets vinder frem over alt i hverdagen, og det giver nye muligheder for at inddrage teknologien i det daglige arbejde på farmen. Margit Skovbjerg fik en god idé, som skal give overblik i hverdagen og nemmere allokering af ressourcer. farmdrift Af Tobias østerga ard Brandt tob@kopenhagenfur.com Foto: Cl aus Sjödin

gang med at se på mulighederne for at

gere hurtigt på de tendenser, jeg kan se i

skabe overblik. Jeg så, at mine ansatte

registreringerne, siger Margit Skovbjerg

hele tiden havde mobilen ved hånden,

og fortsætter.

og så havde jeg platformen på plads, siger hun.

- Jeg kan se tendenser indenfor f.eks. dødsfald som gør mig klogere på, hvor-

Margit Skovbjerg er driftsleder for fire

Bliver klogere af registreringer

vidt der er særlige udfald på baggrund af

farme. Tre af dem er knyttet til Clausholm

Med smartphonen som udgangspunkt

geografisk placering på farmen, stamme,

Gods, mens hun selv ejer den fjerde. Hun

har Margit udviklet en mobil-app til nem-

type, køn, bursystem og f.eks sygdom.

har dermed det daglige ansvar for 18

mere registrering af sygdom, dødsfald

ansatte, 16.000 tæver og dermed knap

og foder. Og det giver ifølge Margit stor

Chef for forskning og rådgivning hos

90.000 mink. Det resulterer i en hverdag,

værdi til hendes farmdrift.

Kopenhagen Fur, Peter Foged Larsen,

hvor man skal holde tungen lige i mun-

mener ikke nødvendigvis at lykken ligger

den, hvis man skal gøre alle glade, samti-

- Det giver mig et dagligt, ja nærmest

dig med at man skal gribe de bolde, man

live, overblik over farmene, og det lærer

selv kaster op. Men løsningen på den ud-

jeg meget af. Vi avlere skal huske, at

- Det gælder for den enkelte avler om at

fordring lå for Margit Skovbjerg ligefor.

diverse registreringer ikke er til for myn-

finde en registreringshåndtering, som

dighederne, men for vores egen skyld.

passer ind i det daglige arbejde, og det

- Selvom jeg gerne ville, kan jeg ikke

De data, vi registrerer, er guld værd, og

kan så være den traditionelle for nogen,

være overalt hele tiden. Så jeg gik i

giver i hvert fald mig mulighed for at rea-

mens moderne teknologi er vejen frem

40

i en app.

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Margit Skovbjerg laver farmregistreringer på mobilen.

for andre. Det vigtigste er, at avlerne

Spændende udvikling

- Rigtig mange avlere går med en god

anvender de her registreringer konstruk-

Hos Kopenhagen Furs IT-afdeling, som

idé i maven, og den bør de dele med

tivt, evt. i samråd med deres konsulent

udvikler egne systemer, ser man spændt

verden. Ud i lyset med den, for den gode

eller dyrlæge, siger Peter Foged Larsen.

med fra sidelinjen.

idé kan gavne alle de danske minkavlere,

Det bliver aldrig, som man tror

- Vi har naturligvis fokus på den tekno-

Vejen til en app, som rent faktisk indgår

logiske udvikling, og det ligger naturligt

som en integreret del af det daglige ar-

for os at inddrage smartphones. Det er

bejde, har ifølge Margit Skovbjerg været

vi allerede godt i gang med ved vores

lang og målet er ikke nået endnu. Hendes

FarmCockpit. Vi vil helt sikkert følge med

erfaring er, at de udfordringer, man rent

på sidelinjen, når vi fremadrettet skal

faktisk får, ikke var dem, man forudså.

kigge på registrering kontra FarmCock-

og på den måde kan vi rykke yderligere, siger Margit Skovbjerg afsluttende.

pittet, siger Claus Andersen, som er IT- Der har været flere udfordringer, men

ansvarlig hos Kopenhagen Fur.

det værste har været det, at få systemet til at være enkelt. Det skal kunne bruges

Frem med de gode ideer

af alle, og virke i alle farm-setups. Det

Margit Skovbjerg, som forventer, at den

har virkelig været svært, og den første

seneste udgave af hendes system kom-

udgave led under det. Jeg har testet på

mer i brug til den nye sæson, er ikke

25 farme, og de udfordringer, som jeg

alene med at have en god idé, og hun

personligt forudså, var ikke vigtige, og

opfordrer alle sine kollegaer til at hoppe

testfarmene viste, at der var mere cen-

ud i denne slags projekter.

trale udfordringer andre steder.

Nr. 8. nov ember 2013

41


Den oprindelig bygning var hypermoderne ved indvielsen.

Auktionshusets hus fylder 50 auktionshuset

og Glostrup Kommunes daværende borg-

danske minkavlere, og derfor blev det

mester.

besluttet at bygge nyt. Valget faldt på en pløjemark i Glostrup, og den 5. februar

Af Søren Jespersen sje@kopenhagenfur.com

Den daværende formand for Dansk

1962 begyndte byggeriet. Det samlede

Pelsdyravlerforening, Vald. Olsen, holdt

byggeri omfattede kontor, auktionslokale

indvielsestalen. Han sagde blandt andet

(det nuværende Kopenhagen Room) og

Kopenhagen Furs hovedsæde blev ind-

"Pelsdyravl i Danmark er et meget ungt

en eftersynshal på samlet 8.659 kvadrat-

viet med kongelig pomp og pragt for 50

erhverv, men et erhverv som har vist sig

meter. Nu, 50 år efter, omfatter bygnings-

år siden den 9. december 1963. Kong

at få langt større betydning i vor sam-

massen over 70.000 kvadratmeter, og

Frederik, Dronning Ingrid og Prinsesse

fundsøkonomi, end nogen skulle have

det vidner også om den udvikling, som

Benedikte var æresgæster ved indviel-

tænkt sig for blot 25 år siden." En næsten

pelsdyrerhvervet har været igennem. En

sen, som faldt sammen med en auktion.

profetisk udtalelse, som vel i dag er lige

ny tilbygning til restauranterne er nu i

Huset vrimlede allerede dengang med

så præcis som dengang.

gang og sammen med en renovering af

kunder i hvide kitler. Med til indvielsen

kundefaciliteterne får det 50-årige hus en

var også landbrugsminister Karl Skytte,

Auktionshuset holdt i sine unge år til på

handelsminister Hilmar Baunsgaard, de

Nørrebro, men kunde- og skindtilstrøm-

øvrige nordiske formænd, ambassadører

ningen gjorde Nørrebro for småt for de

42

mindre ansigtsløftning.

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Kongefamilien ankommer i Store Krone til indvielsen af auktionshuset i Glostrup 9. december 1963.

Dronning Ingrid og Prinsesse Benedikte pĂĽ rundvisning blandt eftersynsskindene i Hal 1.

Kong Frederik, Dronning Ingrid og Prinsesse Benedikte omgivet af ministre, ambassadører og kunder ved indvielsen i den davÌrende auktionssal, nu Kopenhagen Room.

Nr. 8. nov ember 2013

43


360° Termisk overvågning Med en termisk videosikring fra Knop Elektronik får du en pålidelig og sikker overvågning af din farm. Masten indeholder både traditionelle styrbare videokameraer samt faste termiske kameraer, som giver dig fuld 360-graders overvågning. Alle kameraerne overvåges af den medfølgende computer, hvor billederne fra de termiske kameraer analyseres for afvigelser og bevægelser. Analyse-softwaren er udviklet af en af verdens førende virksomheder inden for overvågning og bruges bl.a. til både militære og civile overvågningsformål. Dette giver dig de bedste overvågningsforhold og reducerer falske alarmer til et absolut minimum. Uanset vejr- og lysforhold fungerer overvågningen upåvirket, da de termiske kameraer i samarbejde med analyse-soft-waren er i stand til meget præcist at identificere afvigelser. Installationen af masten er let og simpel, hvorfor din farm hurtigt bliver sikret. Efter installationen bliver masten tilsluttet en dansk kontrolcentral som 24 timer i døgnet overvåger din farm. Hvis det ikke er muligt at installere en mast på farmen, kan kameraerne også placeres langs hegnet, hvorved du opnår samme sikkerhed. Derudover er det muligt at inddele farmen i specifikke alarm-zoner, således at detekterede afvigelser kan udløse en akustisk såvel som visuel sirene, informere dig, en stedfortræder eller en vagtpatrulje gennem kontrolcentralen. Vi kan tilbyde en fordelagtig leasingaftale, som udover masten også inkluderer fuld service og vedligehold.

ForDele: - 3 stk. traditionelle styrbare kameraer - Vi overvågner alle 360 grader konstant (med 25 billeder i sekundet) - Professionelt analyse-software til automatisk billedanalyse - 24-timers døgnovervågning

kvalitet er ikke en tilfældighed, men et resultat af en målrettet indsats.

- Enkel og hurtig installation - Centralt placeret installationspunkt - Individuelt tilpassede løsninger

knoP elekTronik A/s Fabriksvej 20 • 7600 Struer • Tlf.: 9784 0444 • Fax.: 9784 0666 • knop@knop.dk • www.knop.dk

44

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Gode skatteråd ved årets udgang Skat, likviditet, virksomhedsordning og pension. Der er mange hensyn at tage, når den optimale virksomhedsdrift skal planlægges.

rådgivning Af Palle Høj, chefkonsulent og sk atteekspert og Søren Holst, reg. revisor Heden og Fjordens Rådgivningscenter

tetsmæssige reserver. Hvis du får lavet

tider. Det har vi allerede i dag i opspa-

en 10 eller 11 måneders opgørelse, giver

ringsordningen i virksomhedsordningen.

det et godt overblik på, hvor regnska-

Det glemmer vi måske en gang i mellem,

bet for 2013 ender, og hvor meget der

men det er en særdeles god ordning for

eventuelt skal indbetales inden nytår til

landbruget, hvor mange driftsgrene op-

pension eller skat. Det vil medføre den

lever svingende indkomster.

mindste betaling af ikke fradragsberetDu har formentlig en større indkomst i

tigede renter til SKAT, hvis man betaler

Andre driftsgrene har oplevet underskud

2013 end din forskudsregistrering siger.

restskatten inden nytår for indkomståret

de seneste år, og der har virksomheds-

Det vil give en restskat for 2013, som det

2013. Bemærk at sidste bankdag i 2013

ordningen fungeret særdeles godt og

er værd at tænke på inden nytår. Des-

er mandag den 30. december.

givet et likviditetsmæssigt input. Har du

uden vil det være klogt at beholde mest

sparet 1 mio. kr. op og efterfølgende får

muligt likviditet hjemme på farmen. Skal

Brug af virksomhedsordningen

et underskud på 1 mio. kr., får man ud-

pengene være ved SKAT eller hos dig?

Det allerbedste du kan gøre er at spare

betalt den foreløbigt indbetalte skat på

op i virksomhedsordningen, hvor du

250.000 kr. I virksomhedsordningen har

Med en rigtig god indtjening følger hel-

kan nøjes med at betale en foreløbig

vi en reel konjunkturudligningsfond.

digvis en rigtig god likviditet, og vort

skat på 25 %.

klare budskab er som tidligere præci-

Forskudsregistrering 2014

seret, at du selvfølgelig skal sørge for

Vi har i landbruget i mange år arbejdet

Du skal være opmærksom på SKAT´s

at udskyde skatten mest muligt, når du

for en konjunkturudligningsfond, så vi

forskudsregistrering som forventes

har en rigtig god indtjening. Men det

kunne spare op i gode tider og trække

udsendt i november måned. SKAT har

allervigtigste er at fastholde sine likvidi-

nogle af disse penge ud igen i dårlige

en målsætning om at den opkrævede

Nr. 8. nov ember 2013

45


aconto skat, som du betaler i løbet af

ter efter 2014, men da skal opsparingen

tefradrag og måske et overskud på lang

indkomståret, skal tilpasses, så den i

foretages på livsvarige pensionsordnin-

sigt. Du kan få tilbud om olierettigheder

højere grad kommer til at svare til den

ger (livrenter). Indskud på pensionsord-

i USA, vindmøller i Tyskland, solceller i

endelige skat for indkomståret. Dette

ninger er kreditorbeskyttet, og er dækket

Italien eller Spanien samt masser af an-

har SKAT gjort bl.a. ved i løbet af året,

udover den almindelige indskydergaranti

partsprojekter i Danmark.

at udsende automatiske ændringer til

på 750.000 kr. Vi vil hverken anbefale disse investerin-

forskudsopgørelsen. Konsekvensen af ændringerne har været en forhøjelse af

Deling af overskud mellem

ger eller blankt afvise dem, da der både

aconto skatteraterne og dermed frem-

ægtefæller

er gode investeringer og dårlige investe-

rykning af skattebetalingerne. Disse

Da der er mange virksomheder, der har

ringer i alle disse tilbud, som minkavlere

automatiske ændringer har ikke i alle til-

overskud i 2013, kan der være en idé i at

selvfølgelig bliver tilbudt inden årets

fælde taget hensyn til de rigtige forhold,

dele overskuddet. Et ægtepar, der første

udgang.

hvorfor vi i mange tilfælde har fået ned-

gang ønsker at dele dette overskud, skal

sat ændringerne.

inden udgangen af 2013 meddele SKAT

Som nævnt indledningsvis vil vi gerne

og kreditorer, at de begge hæfter for

opfordre til, at du gemmer din likviditet

Investeringer i bedriften

den samlede gæld. Ligedelingsreglerne

og kun bruger den på fornuftige inve-

Det vil aldrig være fornuftigt at investere

kan være fordelagtige at anvende, hvis

steringer på din farm, og at du bruger

i december måned blot for at spare i

indskud på ophørspension i forbindelse

opsparingsordningen i virksomhedsord-

skat. I de tilfælde vil du ofte komme til at

med kommende salg af ejendom mv.

ningen til at udskyde din skattebetaling

betale for meget for dine investeringer.

skal optimeres.

mest muligt. Virksomhedsordningen bør

Du vil stå stærkere efter nytår, når du

sammen med investeringer på farmen

ikke er tvunget til at købe, og derfor kan

Genanbringelse af

gå igen, hvis ikke prisen er attraktiv. Du

ejendomsavancer

kan kun afskrive 25 %, og du skal huske,

Fristen for genanbringelse af ejendomsa-

Gaver inden jul

at du i stedet kan spare beløbet op til 25

vancer fra 2012 udløber ved udgangen

Julegaver til medarbejdere i form af na-

% skat og investere næste år. Og rente-

af indkomståret 2013. Hvis du skal købe

turalier er fortsat skattefrie, i det omfang

besparelsen ved at få fradraget et år før

ejendom eller afholde forbedringsud-

værdien ikke overstiger 700 kr. Der er

er relativ beskeden med de lave renter,

gifter, som der skal genanbringes i, skal

fradragsret for julegaver til medarbej-

vi har eller får på indlån. Grænsen for

aftale om køb mv. være indgået inden

dere.

fradrag på hele beløbet ved småinventar

udgangen af 2013.

have første prioritet.

Du kan give afgiftsfri gaver til familie-

er på 12.300 kr. Du skal dog være opmærksom på, at 2013 er sidste år med

Succession i familiehandler

medlemmer, hvis gaverne ikke oversti-

mulighed for at afskrive på 115 % af

Hvis der er planlagt familiehandel med

ger følgende beløb:

købsprisen for fabriksnye maskiner og

en minkfarm til næste år, hvor det er me-

inventar.

ningen, at køber skal overtage en virk-

Børn, børnebørn, oldebørn og forældre:

somhedsopsparing, skal overdragelsen

58.700 kr.

Indskud på pensioner

af virksomheden ske den 1. januar 2014.

Det vil være fornuftigt at indskyde 50.000

De nødvendige forberedelser i forbin-

kr. på en rateordning, da det er godt at

delse med generationsskiftet skal derfor

fordele dine opsparinger og investerin-

være på plads inden nytår.

Svigerbørn: 20.500 kr. Beløbene gælder pr. gaveyder. Der er dog ikke fradragsret for denne type

ger. Der er fortsat også mulighed for at indskyde indtil 30 % af overskuddet fra

Reparation og vedligeholdelse af

den selvstændige virksomhed, så du kan

boligen

komme længere op end de 50.000 kr.

Hvis du vil udnytte muligheden for at få

Bemærk 30 % ordningen kun kan anven-

et fradrag på op til 15.000 kr. (pr. per-

des på ophørende ratepensioner et år

son) i 2013 skal du i gang, da arbejdet

yderligere, så det vil være en rigtig god

skal være udført i 2013 og være betalt

ordning at anvende her for 2013, hvorved

inden 1. marts 2014. Bemærk i øvrigt, at

man får et ekstra indskud på pensions-

fradragsmuligheden er forlænget til ud-

ordning. Specielt hvis man ikke tidligere

gangen af 2014 og omfatter som noget

har indbetalt større beløb på en pensi-

nyt, også udgifter til arbejdsløn afholdt

onsordning. 30. december 2013 er sidste

på sommerhuse.

gaver.

frist for at indbetale til pensionsordninger med fradragsret i 2013. Mulighed for

Skal man investere i andet?

indskud af indtil 30% af overskuddet fra

Der er også mange andre muligheder

den selvstændige virksomhed fortsæt-

for at investere dine penge og få et skat-

46

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Bliv medejer af ny topmoderne pelseri! Pelscenter Vestjylland blev stiftet i 2003 med 50 andelshavere, med tilsammen 251.000 mink til pelsning. Vi er pt. 52 andelshavere, og forventer 620.000 til pelsning i 2014, hvilket overstiger vores nuværende kapacitet. Vores planer for fremtiden, er at bygge et nyt pelscenter lidt syd for Lemvig, med en kapacitet til pelsning af 1 million mink. Forudsætning for at starte byggeriet er tegnet andelskapital, svarende til pelsning af 750.000 mink.

Unik hed i g i l u m lland Vestjy

For yderligere information kontakt: Driftsleder Thorkild Pedersen, tlf. 23 30 08 25. Mail: lemvig@pelscenter.dk eller formand for bestyrelsen: Poul Erik Bagger, tlf. 40 14 35 02

BV reklame.dk

Vi søger derfor et begrænset antal nye andelshavere, helst inden for en afstand af 80 km. Forventet opstart er november 2014, hvilket forudsætter bindende aftaler senest midt januar 2014.

Pelscenter Vestjylland lemVig

meldt tentan uldt valg a P D ik dif NYHE gstekn lser et vær skærin va Ny op st - Sakse i te Bedst

MM Multiservice MM Multiservice er et større, fleksibelt servicefirma med flere års erfaring. Vi lægger vægt på service og individuelle løsninger.

Rengøring og sanering af minkhaller Efter

Før

Nedvaskning af store loftrum

Professionel desinfektion af minkhaller

Vi tilbyder bl.a.:

· Salg af nye 8 og 10 tands skrabevalser · Opskæring af brugte skrabevalser · Renovering af beskadigede skrabestokke · Teknisk rådgivning vedr. skrabning

ERIK WESTERGAARD ApS Adresse: Erik Westergaard ApS. | Grebjerg 15, Gjøl | 9440 Aabybro E-mail: erik@skrabevalser.dk | www.skrabevalser.dk Telefon: 98 27 74 58 | Mobil : 40 85 74 58

Nr. 8. nov ember 2013

er i Vi arbejder 24 timift) (treholdsk

døgnet

MM IMULT CE I V R SE

et kalk Udlægning af læskudstyr, til lt ne sio es of med pr , kæmpelse af vira forebyggende be , lopper m.m. fluer, larver Hjørringvej 451 . 9750 Østervrå

Tlf. 20 73 17 09

www.mm-multiservice.dk

Vores mål er, at kunne indfri dine forventninger til et stykke grundigt udført arbejde, efter hvad der er aftalt.

47


NYHED - tERMISK VIDEOSIKRING

direkte opkobling til dansk godkendt kontrolcentral

alarm n termiske video “Jeg har valgt de ser den for at an jeg da d, Sy fra Sikring går ret, idet alarmen være fremtidssik l og tra en olc ntr ko dt en til en dansk godk t de af s ge eta en for alarm detektering ger efter varme. sø m so ra, me termiske ka valgt ekstra sikkerhed Jeg har som en nseg elh d me n ninge at kombinere løs Sikring Syd.” fra s de ele lig , alarmen .

Mølvadgård Mink

ZONE

Det termiske kamera detekterer personer når de forcerer hegnet ind til farmen, sker dette vil kameraet låse sig fast på de indtrængende personer og afgive alarm.

Se kameraet på WWW.SIKRINGSYD.DK

Alarmen fra det termiske kamera går direkte til F&P godkendt kontrolcentral og kontrolcentralen kobler sig op på kameraet og ser live billeder fra farmen.

Det termiske kamera overvågerhele området og sørger for 100% synlighed selv i mørke og dårlig sigtbarhed.

“Vi har set mange videosys temer igennem tiden og kan konstatere, at den nye termiske video alarm fra Sikr ing Syd virkelig giver nogle gode bille der, selv under ekstremt vanskelige forhold. Vores rolle som kontrolcentral blive r mere aktiv i forhold til at verificere alar men, og vi er dermed afhængige af gode billeder og i den forbindelse må vi sige , at det termiske kamera virkelig gør en forskel.” Kontrolcentralen Redning s-Ringen, Lemvig A/S


Sidste chance for det lovpligtige driftslederkursus før 1. april 2014 Rådgivning

Af Af Bente Lyngs, konsulent bls@kopenhagenfur.com

3 år efter, man har skrevet kontrakt med

FarmCockpit. Derudover vil der blive ar-

dyrlægen vedr. den obligatoriske sund-

rangeret det såkaldte Mink Grunduddan-

hedsrådgivning på farmen. Det gjorde

nelse, som er rettet mod nye minkavlere/

de fleste minkavlere omkring 1. april

driftsledere. Datoen for dette kursus er

2011, og derfor er det ved at være tid for

ikke fastlagt endnu.

de sidste ca. 500 avlere og deres driftsCa 1.000 minkavlere og deres driftsle-

ledere at tilmelde sig et af de mange kur-

Tilmeld dig selv og/eller din medarbejder

dere har indtil videre efteruddannet sig

ser, der bliver udbudt forskellige steder i

på FarmCockpit eller hos Lone Geertsen

på kurset Mink Efteruddannelse. Alle

landet i januar og februar 2014.

på tlf. 72132817 eller email: lge@kopen-

personer med ansvar for den daglige

hagenfur.com.

drift af en minkfarm har pligt til at efter-

Oversigt over disse efteruddannel-

uddanne sig hvert 3. år. Den første efter-

seskurser, kurser for minkpassere og

uddannelse skal have fundet sted senest

transportkursus ses i skemaet og på

dato

kursus

sprog

sted

07.01.2014

Avler/driftsleder

Dansk

Grindsted landbrugsskole

09.01.2014

Avler/driftsleder

Dansk

brønderslev

14.01.2014

Avler/driftsleder

Dansk

holstebro

15.01.2014

Avler/driftsleder

Dansk

odense

16.01.2014

Avler/driftsleder

Dansk

bramming

21.01.2014

Transport

Dansk

skejby

22.01.2014

Avler/driftsleder

Dansk

holstebro

23.01.2014

Avler/driftsleder

Dansk

nykøbing mors

28.01.2014

Avler/driftsleder

Dansk

viborg

29.01.2014

Avler/driftsleder

Dansk

brønderslev

30.01.2014

minkpasser

Dansk

viborg

04.02.2014

minkpasser

engelsk

viborg

05.02.2014

Avler/driftsleder

Dansk

bornholm

05.02.2014

Avler/driftsleder

dansk

bygholm landbrugsskole

06.02.2014

Avler/driftsleder

Dansk

bramming

11.02.2014

Avler/driftsleder

Dansk

holstebro

13.02.2014

Avler/driftsleder

Dansk

thisted

18.02.2014

Avler/driftsleder

Dansk

viborg

19.02.2014

Avler/driftsleder

Dansk

brønderslev

26.02.2014

minkpasser

Dansk

bramming

27.02.2014

minkpasser

engelsk

bramming

Nr. 8. nov ember 2013

49


Aktuelt avlerservice

Af Jesper L auge Christensen

Tidlig afregning efter december-auktionen

jlc@kopenhagenfur.com

og Søren Gersløv sg@kopenhagenfur.com

Hvis du ønsker Tidlig afregning 3 dage

Du kan bestille Tidlig afregning således:

efter auktionen, skal du bestille dette

Klik på Login. Log på FarmCockpit

SENEST sidste salgsdag fredag den

med dit kontonummer og din ad-

14. december. Udbetaling af Tidlig

gangskode. Under "Økonomi" finder

afregning sker med bankoverførsel

du "Forskud og Tidlig afregning". Sæt

fra Kopenhagen Fur onsdag den 19.

X hvis du ønsker Tidlig afregning.

december.

Husk der bliver beregnet renter af beløbet.

avlsdyrkontingenter 2013/2014

I denne forbindelse gør vi opmærksom på, at Tidlig afregning kun omfat-

Hvis du tidligere har bestilt Tidlig af-

ter det provenu, som fremkommer ef-

regning, skal du ikke foretage en ny re-

ter fradrag af evt. hvalpeforskud samt

gistrering, da det fortsætter, indtil du

alt skindforskud, udlæg, fakturaer m.v.

framelder dig. Hvis du er i tvivl, kan du

Avlsdyrkontingenter til Dansk

Hvis dit salg i december ikke oversti-

altid tjekke i dit FarmCockpit, om der

Pelsdyravlerforening og landsdels-

ger disse poster, vil du ikke modtage

er sat X ved Tidlig afregning.

foreningerne vil blive faktureret i

Tidlig afregning, men du kan i stedet

april 2013 på baggrund af Avlsdyr-

bede om at få dit skindforskud mak-

Avlere, der ikke har mulighed for at

tællingen, som skal indberettes til

simeret. Første udbetaling af skind-

bruge internet, er velkomne til at ringe

Kopenhagen Fur sidst i marts 2013.

forskud efter december-auktionen er

til Avlerservice, som vil hjælpe med

torsdag den 2. januar 2014.

til- og framelding til Tidlig afregning.

Kalender 22. november 2013 til 24. januar 2014

Udbetaling af forskud fra sæsonstart og mellem jul og nytår

dag/dato mandag 9. december

Sidste frist for at tilmelde besøg under decemberauktionen

onsdag 11. december

Eftersyn starter

lørdag 14. december til mandag 16. december

auktion

mandag 16. december

Sidste udbetaling af skindforskud inden jul Udbetaling fra deponeringskonti

onsdag 18. december

Udbetalinger fra deponeringskonti Ingen udbetalinger af skindforskud

torsdag 19. december

Tidlig afregning for december-auktionen

mandag 23. december

kopenhagen fur holder lukket

Kopenhagen Fur udbetale forskud

fredag 27. december

kopenhagen fur holder lukket

alle mandage og onsdage, som

mandag 30. december

kopenhagen fur holder lukket

falder på almindelige hverdage.

tirsdag 31. december

kopenhagen fur holder lukket

Du kan på side 54 i dette blad se

torsdag 2. januar

Første udbetaling af skindforskud efter decemberauktionen Udbetalinger fra deponeringskonti

fredag 6. januar

Afregningsdag for december-auktionen

fredag 24. januar

Januar-nummeret af Dansk Pelsdyravl udkommer

Fra sæsonstarten 2013/2014 vil

en oversigt med udbetalingsdage i forbindelse med jul og nytår.

Se datoer for skindudstillinger og generalforsamlinger på s. 57

50

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Medlemskontingent i 2013/2014 - grundkontingenter I december måned faktureres grundkontingent til alle medlemmer. Fakturaen trækkes over din konto hos Kopenhagen Fur og vil blive modregnet i afregningsbeløbet efter december-auktionen. Hvis der på dette tidspunkt ikke er indleveret skind på kontoen, beder vi dig indbetale kontingentet senest den 20. januar 2014. Fakturaen kan du se i FarmCockpit under Økonomi fra 10. januar 2014. Kontingentåret løber fra 1. november 2013 til 31. oktober 2014, og grundkontingenterne til Dansk Pelsdyravlerforening og de 4 landsdelsforeninger, Sjællands Pelsdyravlerforening, Nordjyllands Pelsdyravlerforening, Midtjyllands Pelsdyravlerforening samt Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening er:

Grundkontingenter (foreløbige satser) Forening

Aktive medlemmer

Aktive medlemmer KUN med Chinchilla/Rex kaniner

Dansk pelsdyravlerforening

kr. 750,00 inkl. Dansk Pelsdyravl

kr. 300,00 inkl. Dansk Pelsdyravl

Sjællands Pelsdyravlerforening

kr. 800,00

kr. 800,00

Nordjyllands Pelsdyravlerforening

kr. 700,00

kr. 700,00

Midtjyllands Pelsdyravlerforening

kr. 700,00

kr. 350,00

Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening

kr. 700,00

kr. 700,00

Landdelsforeninger

Kontingentet til landsdelsforeningerne i 2013/2014 vedtages først endeligt ved generalforsamlingerne i februar 2014. Derfor er de anførte kontingenter foreløbige satser. Der vil blive tillagt moms til alle de nævnte kontingenter.

Leveringspligt i forbindelse med hvalpeforskud Tilbagebetaling og forfald af hvalpeforskud

For en god ordens skyld vil vi henlede opmærksomheden på de leveringsfrister, der er fastsat i leveringskontrakten. Der skal således være indleveret minimum 20 % af skindene til Kopenhagen Fur medio december 2013. De

Hvalpeforskud forfalder til betaling med 20 % ved

20 % behøver ikke være indleveret til december-auktio-

december-auktionen 2013, 50 % ved februar-auktionen

nen, men skal blot være indleveret til salg i sæsonen

2014 og med restbeløbet ved april-auktionen 2014.

2013/2014.

Det betyder, at du efter december- og februar-auktionen

Hvis du ikke kan overholde leveringspligten, skal du give

fortsat vil kunne modtage forskelsbeløbet mellem hval-

Avlerservice skriftlig besked snarest.

peforskud og skindforskud, når der indleveres skind. Du har efterfølgende mulighed for at opnå dispensation Bogføringsmæssigt bliver hele hvalpeforskuddet mod-

fra leveringspligten, såfremt der er tale om dokumente-

regnet i forbindelse med opgørelse af din konto efter

ret ekstraordinært tab ved sygdom, forsikringsskade, til-

december- og februar-auktionen, og du har derefter

læg på egen farm eller salg af avlsdyr. Du kan altid se din

mulighed for at maksimere dit hvalpeforskud igen efter

leveringspligt på de fremsendte Lageropgørelser.

behov. Hvis du har bedt om ”Stående forskud”, bliver dit hvalpeforskud automatisk maksimeret.

Ved manglende opfyldelse af leveringskontrakten vil dette medføre opkrævning af gebyr for de skind, som ikke er blevet indleveret i sæsonen 2013/2014.

Nr. 8. nov ember 2013

51


Kvalitetsikrede Pelserier 2013/14 Morten Clausen

Bybæk 1

4520 Svinninge

stigshøj minkfarm aps/jens erik thomsen

Skovlundevej 3

4572 Nr. Asmindrup

40 36 97 89

Ellinge Minkfarm i/s/Niels Danielsen

Ferritslevvej 94

5540 Ullerslev

21 25 32 71

Mulsmark Mink/Jens Wistoft

Åbenråvej 22A

6340 Kruså

74 67 14 34

20 13 36 99

Kim Jensen

Roustvej 124

6818 Årre

76 77 55 70

30 25 55 70

Henning Sandager Sørensen

Rindumvej 48

6950 Ringkøbing

Niels Jørgen Søgård Jensen

Røjklitvej 25

6950 Ringkøbing

97 33 73 91

20 23 72 91

Løgager Minkfarm/John Agerbo

Løgagervej 42

6973 Ørnhøj

97 38 64 40

24 24 14 24

Brandborg Mink/Martin Sinkjær

Krogsgårdvej 2

6990 Ulfborg

97 49 63 93

21 29 63 93

Karin V. Kristensen

Hodsagervej 49

7490 Aulum

97 47 62 50

40 96 62 50

pelscenter midtjylland/Bo Larsen

Hosevej 1

7490 Aulum

97 45 44 62

21 91 44 62

Primdahl pelseri aps/Birger Primdahl og anders nørbjerg

Barslundvej 8

7500 Holstebro

21 61 69 81

21 40 21 42

Pelscenter Vestjylland A.M.B.A

Moeskjærvej 2

7620 Lemvig

97 88 77 05

23 30 08 25

erik christensen/hvidholmgård

Vestermarksvej 18

8723 løsning

75 89 36 34

40 58 82 40

Fiskers Pelseri/jesper stenholt fisker

Hviddingvej 43

8990 Fårup

86 42 48 45

40 94 48 45

Secher & Vinther I/S/ Max Vinther og Michael Secher

Nymøllevej 9

9240 Nibe

98 66 99 33

20 34 63 08

Dalsgaard Pels/Anders Jensen

Dalsgaardvej 27

9293 Kongerslev

98 31 63 90

40 54 33 19

P.N. Mink/Per Nielsen

Hedevangsvej 6

9300 Sæby

Pelscenter Nord ApS/Anders Jensen

Bjørnbækvej 33

9320 Hjallerup

98 31 63 90

40 54 33 19

Herman Kristen Jensen

Nibevej 206

9530 Støvring

96 86 76 51

24 45 19 86

nordjysk pelseri/leif frederiksen

Jennetvej 35

9982 Ålbæk

indleveringsfrister 2013/2014 Sidste frist tirsdag 19/11

Brown/Glow Pearl Beige Palomino

T T t

Fredag 22/11

2

Fredag 22/11

Brown/Glow Brown/Glow pearl beige palomino white Silverblue Sapphire Black Cross

T

tirsdag 03/12

52

4

torsdag 28/11

tirsdag 03/12

23 95 30 99

23 41 12 53

auktion, end din kvotatildeling giver

Frist nr.

1

3

24 61 92 24

Hvis du ønsker flere skind med til en

tirsdag 19/11

torsdag 28/11

40 82 36 40

EKSTRA SKINDPULJE

DECEMBER 2013 Opsamling

59 46 36 40

H H H

Brown/Glow mahogny Black Cross Silverblue sapphire white

H

mahogany blåræve

H

H h h h

1

indleveringscentral, da centralerne har mulighed for at medtage en ekstra skind-

Kvota

2 1

pulje til de enkelte auktioner. Skind i den ekstra skindpulje indgår i sorteringen på lige fod med kvotaskindene.

t t t t T

mulighed for, bedes du kontakte din

Dette vil fungere efter "først til mølle Kvota

2

princippet". BEMÆRK VENLIGST Der er kun kvota på frist 2 i Brown/Glow. Skind til frist 1 og 2 og evt. 3 vil til alle auktioner indgå på lige fod i sorteringen.

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


februar 2014 Opsamling

Sidste frist

Frist nr.

fredag 06/12

5

fredag 06/12

Brown/Glow pearl beige golden pearl palomino

fredag 13/12

6

fredag 13/12

Brown/Glow mahogany black white silverblue black cross brown cross div. cross cinnamon

fredag 20/12

7

fredag 20/12

Brown/Glow Brown/Glow white silverblue

tirsdag 07/01

8

onsdag 08/01

brown/glow mahogany black black cross brown cross div. cross cinnamon blåræve

tirsdag 15/01

9

onsdag 15/01

brown/glow shadow/hvide ræve blue frost ræve sølvræve div. mut. ræve

T H+T h+t h+t

kvota

1

T t t t t t t t t

Kvota kvota kvota kvota

2

t

Kvota kvota kvota

3 1

H h h h h h h

kvota kvota kvota

2

h

kvota

3

h h h

april 2014 Opsamling

Sidste frist

Frist nr.

tirsdag 14/01

10 onsdag 15/01

Brown/Glow

tirsdag 21/01

11 onsdag 22/01

Brown/Glow pearl beige

tirsdag 28/01

12 onsdag 29/01

Brown/Glow mahogany black white pearl beige

h

h

T

kvota

1

T

Kvota

2

t t t

Kvota

3

t

tirsdag 04/02

13 onsdag 05/02

brown/glow silverblue sapphire

h h+t h+t

kvota

1

tirsdag 11/02

14 onsdag 12/02

brown/glow mahogany black white udstillingsskind og store bundter

h h h

kvota kvota kvota kvota

2

kvota

3

t

Vinterskind i typen Pastel kan kun indleveres til april.

tirsdag 18/02

15 onsdag 19/02

brown/glow

h

tirsdag 04/03

16 onsdag 05/03

pastel palomino blåræve kaniner

h+t h+t

Nr. 8. nov ember 2013

BEMÆRK VENLIGST

Rest vinterskind i typen Palomino skal indleveres til april. Udstillingsskind i Palomino vil blive udbudt på april-auktionen.

53


Avlerbesøg under december-auktionen med besøg i Tivoli Kopenhagen Fur har indgået et samarbejde med Tivoli og vil

Du skal ved tilmelding oplyse:

derfor tilbyde alle besøgende avlere at besøge Jul i Tivoli til

• Dit kontonummer

rabatpris i forbindelse med besøget på auktionen. Vi vil have

• Hvilket tidspunkt du kommer

indgangsbilletter til Tivoli til en pris på kun kr. 50 pr. person

• Hvor mange personer der kommer

(normalpris kr. 95). Hvis du ønsker at besøge Tivoli, skal du

• Ønske om avlerkatalog

tilmelde dig dette samtidig med den almindelige tilmelding

• Ønske om besøg i Tivoli

til besøg under december-auktionen. Betalingen på kr. 50 pr. person vil blive faktureret og trukket via din avlerkonto.

Bekræftelse på tilmelding

Transporten til og fra Tivoli skal du selv sørge for. Bestilte billetter til Tivoli vil blive udleveret i Serviceskranken ved

Alle avlere, der har tilmeldt sig, vil før auktionen modtage et

ankomst til Kopenhagen Fur.

brev med bekræftelse på auktionsbesøget samt en vejledning om parkering, indgang etc. Der fremsendes et brev pr.

Tilmelding

kontonr. Dette brev skal medbringes til Kopenhagen Fur,

Sidste frist for tilmelding til auktionsbesøg samt besøg i

hvor det afleveres ved ankomsten.

Tivoli er mandag den 9. december. Salgsprogrammet for december-auktionen kan du finde på Tilmelding kan ske via dit FarmCockpit eller ved at ringe til

hjemmesiden.

Avlerservice på tlf. 43 26 12 55. Tilmelding til februar-auktionen 2014 kan ske fra begyndelsen af januar via dit FarmCockpit eller ved at ringe til Avlerservice på tlf. 43 26 12 55.

Åbning og lukning i forbindelse med jul 2013 og nytår 2014 i Avlerservice, Diagnostik og Rådgivningen dato Mandag den 16. december Åbent fra 8.00 – 16.00

Sidste auktionsdag på Kopenhagen Fur Udbetaling af skindforskud (sidste inden nytår) Udbetaling fra deponeringskonti

Tirsdag den 17. december Åbent fra 8.00 – 16.00 Onsdag den 18. december Åbent fra 8.00 – 16.00

Udbetaling fra deponeringskonti (sidste inden nytår)

Torsdag den 19. december Åbent fra 8.00 – 16.00

Tidlig afregning fra december-auktionen (husk at tidlig afregning skal være bestilt senest sidste salgsdag)

Fredag den 20. december Åbent fra 8.00 – 14.00 Mandag den 23. december til onsdag den 1. januar inkl.

Alle 3 afdelinger holder lukket i perioden

Torsdag den 2. januar Åbent fra 8.00 – 16.00 i Avlerservice og Diagnostik Rådgivningen holder lukket torsdag den 2. januar

udbetaling af skindforskud Udbetaling fra deponeringskonti

Fredag den 3. januar Åbent fra 8.00 – 14.00 i Avlerservice og Diagnostik Rådgivningen holder lukket fredag den 3. januar

Ved evt. akut sygdom på farmen kan Diagnostik kontaktes på tlf. 40 70 04 18. Akutte henvendelser til Rådgivningen kan i lukkeperioden ske til konsulenternes mobilnumre, som findes bagest i dette Pelsdyrblad.

54

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Vejledende fremstillingspriser for 2013 SKAT har den 13. november offentliggjort de vejledende fremstillingspriser for pelsdyr for indkomståret 2013. Pelsdyravlere, der anvender kalenderåret som regnskabsår, skal benytte de fremstillingspriser, der er fastsat ved kalenderårets udgang. Anvendes et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), skal de fremstillings-priser, der sidst er offentliggjort forud for regnskabsafslutningen benyttes. For pelsdyravlere gælder følgende vejledende fremstillingspriser for 2013:

For pelsdyravlere gælder følgende vejledende fremstillingspriser for 2013: Mink, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind:

kr. 195,00

Chinchilla:

kr. 92,00

Blå- og sølvræve, herunder avlsdyr, dyr til pelsning samt skind:

kr. 270,00

Unger under 3 mdr.:

kr.

0,00

Den vejledende fremstillingspris for mink er dermed steget med 20 kr. siden sidste år.

Elhegn

Minkhegn

med alarm til montering på eksisterende hegn

sæt en livsvarig ramme om din minkfarm

J.M. Hegn har nyudviklet et elhegn til montering på såvel nye som ældre betonhegn, samt hegn fremstillet af eternitbølgeplader. Elhegnet har indbygget alarm som automatisk aktiveres ved brud på såvel hegn som porte. Falske alarmer elimineres, idet SMS kun sendes til valgfrit telefonnummer ved brud. • Forhindrer indtrængen af udefra kommende ræve og katte, og derigennem nedbringer risikoen for smittefare.

Europas mest effektive minkhegn som tåler storm og snetryk

Hold minkene inde med godkendt hegn, 50 cm under jorden og 1,5 meter over

Materiale: cement, stolper m. plader

Vedligeholdelsesfrit

Naturligt design

Vanskeliggør tyveri fra farmen og andet ulovlig indtrængen.

Let at montere (ingen opgravning). Komplet monteringsvejledning medsendes. RYVEJ 4B DK-8752 ØSTBIRK TELEFON 75 78 19 22 www.jemo.as / E-mail: post@jemo.as

Nr. 8. nov ember 2013

Se mere på vores hjemmeside www.jemo.as, her findes også vores store program i brugte maskiner.

55


TWINCA TWINCA er i konstant udvikling, det gør at vi er førende indenfor individuel fodringssystem.

NYHED TWINCA Royal er fodermaskinen til den effektive og fremtidsorienterede minkfarm. Vi har udviklet fodermaskinen til stordrift, og den er konstrueret i et kraftigt og nutidigt design. Den patenterede foderpumpe sikrer en præcis fodermængde. I kombination med TwincaStep giver Twinca Royal et helt unikt fodringskoncept.

TwincaStep er et individuelt fodringssystem som TWINCA har udviklet i samarbejde med dyrlæger og minkavlere. Med TwincaStep er individuel fordring i vækstperioden ikke længere kompliceret og tidskrævende.

TWINCA Nr. Bjertvej 14 DK-7830 Vinderup Tlf.: +45 9744 8555 www.TWINCA.dk

56

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Generalforsamlinger i landsdelsforeningerne 2014 Alle aktive medlemmer af landsdelsforeningen har stemmeret Sjællands Pelsdyravlerforening Osted Kro

Mandag 3. februar 2014 Osted Kro, Hovedvejen 151, 4320 Lejre

Nordjyllands Pelsdyravlerforening Hotel Søparken, Åbybro

Mandag 10. februar 2014 Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Åbybro

Midtjyllands Pelsdyravlerforening Idom-Råsted, Holstebro

Fredag 31. januar 2014 Idom-Råsted, Idomlundvej, 7500 Holstebro

Fyn og Sydsjællands Pelsdyravlerforening Hovborg Kro, Hovborg

Fredag 7. februar 2014 Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg

Skindudstillinger 2014 Sjællands Pelsdyravlerforening

Fredag 24. januar 2014, åbent kl. 16.00 – 18.30

Nordjyllands Pelsdyravlerforening

Landsdelsudstillingen torsdag 6. februar 2014

Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup Hotel Søparken, Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Åbybro De lokale udstillinger afholdes på følgende tidspunkter: Vesthimmerland Pelsdyravlerforening Aars Hotel, Himmerlandsgade 11, 9600 Aars

Fredag 31. januar 2014, åbent kl. 14.00 - 18.00

Han Herred Pelsdyravlerforening Fjerritslev Kro, Østergade 2, 9690 Fjerritslev

Fredag 31. januar 2014, åbent kl. 14.00 - 18.00

Sæby og Østvendsyssel Pelsdyravlerforening Hjallerup Kro, Søndergade 1, 9320 Hjallerup

Fredag 17. januar 2014, åbent fra kl. 15.00

Ålborg Pelsdyravlerforening Gjøl Kro, Fjordgade 18, 9440 Aabybro

Fredag 17. januar 2014, åbent kl. 13.00 – 18.00

Nord Østvendsyssel Pelsdyravlerforening Restaurant Snerlen, Silovej 8, 9900 Frederikshavn

Onsdag 22. januar 2014, åbent kl. 14.00 – 18.00

Pelsdyravlerforeningen for Thy og Mors Hotel Vilsund Strand, Ved Stranden 2, 7700 Thisted

Fredag 24. januar 2014, åbent fra kl. 13.00

Vestvendsyssel Pelsdyravlerforening Vidstrup forsamlingshus, Gl. Hirtshalsvej 40, 9800 Hjørring

Fredag 17. januar 2014, åbent kl. 15.00 – 20.00

Midtjyllands Pelsdyravlerforening

Landsdelsudstilling fredag 31. januar 2014 Følger efter generalforsamlingen

Idom-Råsted, Idomlundvej, 7500 Holstebro

De lokale udstillinger afholdes på følgende tidspunkter Bordingegnens Pelsdyravlerforening Oplysning om sted følger

Lørdag 25. januar 2014, åbent kl. 12.00 - 16.00

Lemvig og Omegns Pelsdyravlerforening Pelscenter Vestjylland

Søndag 26. januar 2014, åbent kl. 13.00 - 17.00

Holstebroegnens Pelsdyravlerforening Musikteatret - Den Sorte Boks

Lørdag 25. januar 2014, åbent kl. 11.00 - 17.30

Ringkøbingegnens Pelsdyravlerforening Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Lørdag 18. januar 2014, åbent kl. 11.00 - 15.00

Djursland og Omegns Pelsdyravlerforening Kulturhuset Pavillonen, Kærvej 11, 8500 Grenå

Lørdag 18. januar 2014, åbent kl. 13.00 - 17.00

Sydhimmerlands Pelsdyravlerforening Hersom Forsamlingshus, Herredsvejen 148, 9500 Hobro

Lørdag 1. februar 2014, åbent kl. 13.30 - 16.00

Skive-Vinderup Pelsdyravlerforening Hotel Vinderup, Nørregade 2, 7830 Vinderup

Torsdag 23. januar 2014, åbent fra kl. 16.00

Fyn og Sydjyllands Pelsdyravlerforening

Landsdelsudstilling fredag 7. februar 2014, åbent fra kl. 13.00

Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg

De lokale udstillinger afholdes på følgende tidspunkter: Vejleegnens Pelsdyravlerforening Filskov Kro, Amtsvejen 34, 7200 Grindsted

Fredag 31. januar 2014, åbent kl. 14.00 – 17.00

Lillebælt Pelsdyravlerforening Orla Lauridsen, Kirkevej 2, 6580 Vamdrup

Fredag 31. januar 2014, åbent kl. 14.00 – 17.30

Grænseegnens Pelsdyravlerforening Stubbæk Forsamlingshus, Dybkærvej 2, 6200 Åbenrå

Fredag 31. januar 2014, åbent kl. 14.00 – 17.30

Esbjerg Pelsdyravlerforening Næsbjerghus, Krovej 7, Næsbjerg, 6800 Varde

Lørdag 25. januar 2014, åbent kl. 11.00 – 15.00

Nr. 8. nov ember 2013

57


NAVNENYT Omtale af fødselsdage, jubilæer etc. modtages til optagelse i Dansk Pelsdyravl. Send omtalen til info@kopenhagenfur.com og medsend gerne billede.

Bettina Jørgensen 25 års jubilæum

sen, og har i mange år deltaget aktivt og

Kære Bettina, Kopenhagen Fur og alle

positivt med sortering af hovedtyperne.

dine kollegaer ønsker dig et stort tillykke med jubilæet.

Udover at være en dygtig sorterer deltager Bettina også i arbejdet med

På lederteamets vegne

afvikling af auktionerne hvor Bettina

Nicklas Mollerup

bl.a. har bidraget til podiearbejde. Bettina Jørgensen kan den 22. november 2013 fejre sit 25 års jubilæum hos

Det er ikke kun hendes faglighed, Ko-

Kopenhagen Fur.

penhagen Fur har haft glæde af i de

Bettina startede i 1988 i Scanblack-afde-

tende humør har gjort Bettina til en

lingen under sorteringsleder Erik Mikkel-

vellidt kollega.

Inger Johansen 40 års jubilæum

nere år har Inger primært arbejdet med

sidste 25 år. Bettinas gode og smit-

VB-deling indenfor hovedtyperne. 40 år er rigtig mange år i samme virksomhed, og noget som både du og Kopenhagen Fur kan være rigtig stolte af.

Inger Johansen kan den 22. november fejre sit 40 års jubilæum.

Kopenhagen Furs ledelse takker Inger Johansen for et stort engagement og

Inger startede i 1973 i pastel-afdelin-

for en loyal arbejdsindsats og ønsker

gen hos Poul Erik Olsen og har bidra-

stort tillykke med jubilæet.

get som en dygtig sorterer og afholdt kollega i alle 40 år.

På lederteamets vegne Nicklas Mollerup

Inger har i årene arbejdet med alle facetter inden for skindsortering. I de se-

Sandra Wendel 40 års jubilæum

At arbejde i 40 år i samme virksomhed er en fantastisk indsats, som du kan være stolt over. Kopenhagen Fur og alle dine kolleger ønsker dig et meget stort tillykke med

Den 3. december 2013 kan skindsor-

dit jubilæum, og takker dig for din

terer Sandra Wendel fejre sit 40 års

loyale og pligtopfyldende indsats gen-

jubilæum på Kopenhagen Fur.

nem 40 år.

Sandra startede den 3.december 1973

På lederteamets vegne

og er en dygtig skindsorterer som alle

Marlene Uttenthal

værdsætter utrolig højt.

58

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


NAVNENYT Omtale af fødselsdage, jubilæer etc. modtages til optagelse i Dansk Pelsdyravl. Send omtalen til info@kopenhagenfur.com og medsend gerne billede.

Søren Ingvard Svenningsen 25 års jubilæum

facon, og er en af ildsjælene indenfor Lean og har senest uddannet sig som træner indenfor TWI. Kopenhagen Fur og alle dine kolleger ønsker dig tillykke med dit jubilæum og takker dig for din loyale og pligtop-

Søren Ingvard kan den 22. november

fyldende indsats.

2013 fejre sit 25 års jubilæum på Kopenhagen Fur.

På lederteamets vegne Marlene Uttenthal

Søren startede den 22. november 1988 i produktionsafdelingen og har i alle 25 år udviklet sine kompetencer og bidaget positivt. Søren lærer gerne fra sig på sin egen behagelige og rolige

Thomas Jensen 25 års jubilæum

der dagligt bidrager positivt med sin arbejdsindsats og humør. Kopenhagen Fur og alle dine kolleger ønsker dig tillykke med dit jubilæum og takker dig for din loyale og pligtopfyldende indsats.

Thomas Jensen kan den 22. november 2013 fejre sit 25 års jubilæum på Ko-

På lederteamets vegne

penhagen Fur.

Marlene Uttenthal

Thomas startede den 22. november 1988 og er en dygtig skindsorterer,

Tina Kappel 25 års jubilæum

Ud over at været en dygtig sorterer med overblik og engagement er Tina også en vellidt kollega. Tina er altid positiv og har et humør der smitter af på alle omkring hende.

Tina Kappel kan den 22. november

Kopenhagen Furs ledelse takker Tina

fejre sit 25 års jubilæum.

Kappel for dit store engagement og ønsker mange gange tillykke med

Tina startede i 1988 i Brune tæver hos

jubilæet.

Bjarne Rasmussen og har de seneste år arbejdet i gruppe 6 med farveafskibningssortering af mutationer.

Nr. 8. nov ember 2013

På lederteamets vegne Nicklas Mollerup

59


Invitation til afskedsreception Dansk Pelsdyr Foder A.m.b.a. inviterer til afskedsreception for vor direktør gennem 28 år Mogens Søndergaard Torsdag, den 19. december kl. 13.00 - 16.00 på Fladbro Kro, Randersvej 75, 8920 Randers NV

Vi glæder os til at se medlemmer, forretningsforbindelser, venner af huset og bestyrelsesmedlemmer gennem tiderne til et par fornøjelige timer. Birger Primdahl Bestyrelsesformand Dansk Pelsdyr Foder A.m.b.a

Dansk Pelsdyr Foder a.m.b.a.

Udbyhøjvej 63 · 8900 Randers

julekonkurrence

1. præmie

2. præmie

3. 3.præmie præmie

Kodeord:

_______________________________________________

Navn:

_______________________________________________

Kontonr.:

_______________________________________________

Adresse:

_______________________________________________

1. præmie: 4 julekræmmerhuse og 2 julehjerter fra Oh! By Kopenhagen Fur

By:

_______________________________________________

2: præmie: 3 julekræmmerhuse og 2 julehjerter fra Oh! By Kopenhagen Fur

Send løsningen til Dansk Pelsdyravl, Langagervej 60, 2600 Glostrup. Mærk

3. præmie: 2 julekræmmerhuse og 1 julehjerte fra Oh! By Kopenhagen Fur

kuverten “Julekonkurrence”. Løsningen skal være Dansk Pelsdyravl i hænde senest

JULEKONKURRENCE Med denne krydsogtværs ønsker Dansk Pelsdyravl alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Du deltager i konkurrencen ved at finde kodeordet i felterne markeret med gult. Krydsogtværsen kan også findes på www.kopenhagenfur.com. Du kan vinde:

onsdag den 1. januar 2014. Vinderne bliver offentliggjort i januar-nummeret.

60

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Nr. 8. nov ember 2013

61


køb og salg

avlsdyr

Mink-OVENLYSPLADER

Avlsdyr sælges

Kortbrædder – rygningsbrædder – spærtræ – høvlet minklægter – eternit m.m. haves på lager til billige priser. Levering/afhentning efter aftale.

Avlsdyr sælges i typerne Black, brown/glow, hvid (se hitlisten). Tlf.: 2243 4162

Seriøs kvalitetspelsning

af mink fra kontrolleret pelseri. Hel- eller delvis. Mange års erfaring. Dalsgaard Pels v /Anders Jensen www.dalsgaarden.com Dalgsgaardvej 27, 9293 Kongerslev Tlf. 4054 3319.

diverse

Rengøring af A-farme Minkkort m.v.

Levering af alle former for minkkort, burnumre, farmjournaler m.v. BHM Tryk, Høgevej 5, 6705 Esbjerg Ø. Tlf. 7514 2811

MC Fodermaskiner

Salg af nye og brugte fodermaskiner. Reparation & service af alle mærker. Bent Lauritsen Maskinfabrik Holstebro 9740 2100 Fax 9610 2106 Se mere på www.BentLauritsen.dk

Minkfodersiloer i rustfrit stål

beklædt med plastbelagte stålplader, med eller uden sprinkleranlæg. Stor aftapningsåbning. Størrelse fra 2.500-14.000 liter. Trapper og gangbroer efter ønske. Bent Lauritsen Maskinfabrik Holstebro 9740 2100. Fax 9610 2106. Se mere på www.BentLauritsen.dk

Ovenlysplader

60 cm ovenlys fra pr. mt. kr. 27,Minkklodser pr. stk. kr. 33,-. 45 x 70 mm minklgt. pr. mt. kr. 6,95. Træ til minkhaller – til fantasipris. Levering/afhentning – efter aftale. Aulumgård A/S Aulum – 9641 2100.

Bs skrabeautomat

Bs skrabeautomat xl fra 06 med Pamutec storkrens og fedtsug sælges. Tlf. 2443 3314

Flå linie sælges

HG combicut og HG Easy skind flå med 3 transportbånd til kroppe + HG flå tårn sælges samlet 100.000 kr. Tlf. 3052 8633

Fodersilo købes

Købes fodersilo, 6 tons til forår. Har en laversen silo til salg, 2,5 tons. Tlf. 4083 4551.

• Hvalpenet • Taner Fast pris gives. Arndal Rengøring ApS v/Michael Arndal Karen Brandsvej 16, 6960 Hvide Sande Tlf. 9731 2664 – 4018 2664

Call Just to fix it

Service af alle typer tørreanlæg. Tlf. 4072 7042

Køb/salg og vurdering

af landbrugsejendomme og minkfarme. 20 års erfaring i branchen. IKAST EJENDOMSCENTER Statsautoriseret ejendomsmægler Gunnar Jensen Tlf. 9715 5344 – Fax 9725 2144.

Blodprøver og Vaccinationer

Udføres samt alt forfaldende arbejde med mink. Kører i hele landet. Mink Service kontakt: 9748 4874/2331 0381, Gudumhusvej 1, 7600 Struer

Skrabe-valser 2013

Maskinel opskæring af 60, 80 og 100 mm, samt 160 mm (7 og 8 skær) ikke forskudte skær. SPAR 2/3 af nypris / evt. ring for nærmere oplysning. 24 års erfaring. Lassesen`s Snolderenovering Mimersvej 54, 7620 Lemvig Tlf. 2176 6164 Email: J.Lassesen.Kolding@mail.tele.dk

PELSNING

Kvalitetspelsning af mink

Hel el. delvis pelsning i kontrolleret og moderne pelseri af høj kvalitet. Mange års erfaring. Udhede minkfarm v/ Vagn og Søren Vandborg, Paradisvej 3, 6990 Ulfborg Tlf. 4093 2579.

TVIS MINK | FARMSERVICE

Kvalitetssikret Pelseri

Hel eller delvis pelsning tilbydes af forårshanner og goldtæver. Ellinge Minkfarm. V. Niels Danielsen Tlf. 2125 3271

job tilbydes/søges

Driftsleder søges

Egebjerg mink søger en erfaren medarbejder, der kan varetage rollen som driftsleder, og sammen med ejeren stå for den daglige drift af en af vores farme på 3.300 tæver. Herunder ledelse af medarbejdere og planlægning af den daglige drift. Vi forventer, du har god erfaring med mink og ledelse af medarbejdere. Du skal have ordenssans, overblik og flair for erhvervet. Samt have lysten og evnerne til at gå i spidsen, og skabe en god og harmonisk arbejdsplads for andre ansatte og produktionen. Du vil blive udfordret på din faglige viden, så vi sammen kan skabe et godt produktionsapparat, og økonomisk overskud der kan holde farmen i toppen, uanset de forhindringer der måtte komme. Egebjerg mink drives med 8.700 tæver fordelt på 3 farme i typerne Brown, mahogany, hvid og silver i traditionelle 2-rækket haller. Pelsningsarbejdet varetages ikke af os, men på en pelsningscentral. Skriftlig ansøgning med CV sendes til: egebjerg.mink@mail.dk v. Klaus Bruun Egebjergvej 32 7800 Skive Tel.: 2164 0206

Job søges

Erfaren minkpasser søger arbejde i Nordjylland. Har alle de lovpligtige kurser. Kontakt Bo Nikolaisen Tlf.: 3031 7901

Bliver dine skind behandlet bedst muligt? Hvordan sikrer du dig, at dine skind bliver mest værd ! - Brug Danpels.dk - Danmarks kvalitetsbevidste pelseri...

l Aut. transport af mink l Blodprøver l Vaccination l Pelsning l Alt forefaldent farmarbejde

Vi garanterer korrekt håndtering af dine mink /skind. Kontakt venligst Poul M. Aldershvile, Tvis Mink. Morrevej 1 A, Tvis, 7500 Holstebro 97 43 56 59 / 21 63 25 62 tvismink@mail.dk

Professionel håndværk siden 1980

62

Husk pelsning af goldtæver v/Volbæk Mink A ApS S·A Aggersundvej d j 16 · DK-9600 Aars Tlf. +45 98 65 89 00 · www.danpels.dk

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Hvide Sande Tagrens er også Vestjysk Minkrens

– Rengøring af minkhaller – Rengøring af hvalpenet – Desinfektion af minkhaller – Salg af desinfektionsvæske – Uforbindende tilbud gives – Vi kører over hele landet

Transport af mink, i ind- og udland. Kontakt: Jens Peter Nielsen Tlf. +45 40 234 239

www.minkkroppe.dk

Palle Jensen Mamrelund 1 A 6960 Hvide Sande 9731 2142 – 4029 4456

minkkroppe og fedt afhentes

KØB-SALG-VURDERING af alt til mink. Opstilling og flytning af minkhaller SØNDERLUND FARMSERVICE Tlf. 9747 3530 – 2094 3531 Se vores hjemmeside: www.soender-lund.dk

 

 

     

Køb og salg af brugt udstyr Beton hegn til farm og industri Tagplader B5 grå 125 x 112 cm. Pris fra 75,JM Farmsalg – 75 78 19 22 www.jm-farmsalg.dk

KVALITETS-PRODUKTER TIL:

Danfond A/S

Tlf. 74 42Tlf. 01 74 38 42 · Fax 01 74 38 42 01 87 minkkroppe@danfond.dk www.danfond.dk

Rengøring og vedligeholdelse af: Pelsnings- og andre maskiner, vedligehold farmen og andre bygninger. Nicoll - prof. tagrendesystemer. Nyheder på hjemmesiden. SE MERE PÅ: www.minkpro.dk Eller ring til Erik tlf: 40 456 787

E-mail: 677@edc.dk

www.edc.dk

Minkbure og redekasser.

Vi får mange henvendelser fra købere til minkfarme over hele landet – i alle størrelser – med eller uden avlsdyr.

STÅLTRAPEZPLADER

1. sortering v/køb af 100 m2 - pr. m2

48,-

Det er bare billigt! Afh./ Trapezplader 2. sortering længde 2500 mm pr. m2

27,-

Afh./ Teglsten/stål 2. sortering længde 2960 mm pr. m2

Storegade 12 • 6753 Agerbæk

kr. pr. m2.

Pris incl.: Stålspær. Fuldstøbt rand-fundament. Celleplader på sider. El-ledhejseport. Tagrender i stål. Ring: 31 24 15 36 - Martin 31 13 97 58 - Lars selv-byg

med-byg

total-byg

Gylleanlæg – der bare virker

Komplet vacuumsystem. Vi bruger Vogelsang pumper. Reparation af alle typer pumper. Render – Rendjern. Dansk Mink Gylleanlæg Tlf. 6160 8019

Nr. 8. nov ember 2013

Opklippet efter mål. Plastbelagt,rustfri eller aluzink. Kæmpe udvalg af tråd i ruller. Hurtig levering.

Medana A/S. 7565 0211.

www.medana-as.dk

Plastisol • Nova • Polyester & Galvaniseret

NYHED!

Teglstensprofil i stål, Stålplade med udseende som Eternit (fås i fix mål).

RING OG FÅ ET GODT TILBUD!

H. P. STÅLTAG ApS

86 62 37 05 . 20 72 66 01 . Fax 86 62 38 05

www.hp-staaltag.dk

hp@hp-staaltag.dk . klaus@hp-staaltag.dk

www.hegnslageret.dk

7

TWINCA

Pumpestationer Vandvarmere ERO drikkeventiler Tilbehør Kontakt Tlf. Mobil Email

3

Lars Johnsen +45 7531 0936 +45 2033 0936 lbj@lbj.dk www.thermofarm.dk www.lbj.dk DK-7100 Vejle

Medana A/S. 7565 0211.

www.medana-as.dk

www.hegnslageret.dk

TWINCA Telefon Hoved nr.: Fax.: Salg: Service:

9744 8555 9744 8455 4027 8555 4033 8552

E-mail: mail@twinca.dk Service Himmerland & Nordjylland Jess Pedersen Tlf.: 9827 7099 Mobil nr.: 2213 9865 Service Sjælland Hvalsø Maskinforretning Tlf.: 4640 8065 John mobil: 4078 5684 Ove mobil: 4052 8424

- frostfri siden 1998 Energibesparende drikkevandsanlæg

electronic

fra 500

Billig reparationstråd.

sk di råd pæ st ro tet Eu ali kv

Udføres som totalbyg

www.SydjyskStaalbyg.dk

Råhus til mink

Telefon 7519 6333

29,50

Alle priser er excl. moms

Tag/væg til lavpris - leveret

Overbygninger til 3 og 4 dyr. Ruser,forlåger,hylder,hvalpenet, rammer,beslag,ophængskroge. Vi fremstiller gerne efter specialmål. Hurtig levering

Service Djursland Mads Bonde Andersen Mobil nr.: 2460 0050

TWINCA Track

WWW.TWINCA.DK

63


Dansk Pelsdyravl

Næste nummer af bladet udkommer freDAG DEN 24. januar 2014

STØT BØRNENE I NAMIBIA Kopenhagen Furs Velgørenheds­ forening driver 29 børnehaver, der forbereder mere end 1.400 børn til skolegang i slumkvarteret Katutura i Namibias hovedstad Windhoek. Du kan støtte projektet ved at donere skind og samtidig vinde en rejse med ledsager til det sydvestafrikanske land.

❚❚

Læs mere på kopenhagenfur.com/namibia

Læs mere på kopenhagenfur.com/namibia Pension til pelsdyravlere SELV EN BLACK ELLER BROWN BLIVER MED TIDEN EN SILVER Hvem sørger for dig, når du bliver (sølv)grå i toppen? Som selvstændig pelsdyravler får du særligt gode vilkår på pensionsordning i Topdanmark – fx ekstra lave omkostninger.

52382 10.13

Få mere at vide på www.topdanmark.dk/pels-pension eller book en aftale med en assurandør på 44 74 71 12

64

TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L


Juletilbud fra Oh! by Kopenhagen Fur

3.800 kr. (før 7.600 kr.)

4.500 kr. (før 9.000 kr.)

4.500 kr. (før 9.000 kr.)

4.500 kr. (før 9.000 kr.)

3.200 kr. (før 6.400 kr.)

Vinteren er igen ved at være over os,

får rabatten ved at bruge avlerkoden i

af nye, spændende efterårs- og vinter-

og derfor ønsker Oh! by Kopenhagen

webshoppen.

varer.

dyravlerforening et godt juletilbud med

Den nye efterårs/vinter-kollektion 2013

http://shop.ohbykopenhagenfur.com

50 % rabat på alle vores varer i hele

er netop blevet lanceret, og vores

oktober, november og december. Du

webshop er derfor fyldt med masser

Fur at give medlemmer af Dansk Pels-

Nr. 8. nov ember 2013

65


Bestyrelse Formand

Pelsdyravler Tage Pedersen Troldhøjvej 6, 8722 Hedensted Tlf.: 7585 2222 / 7589 5626 (privat) Fax: 7641 9244 / Mobil: 2968 0000 tpe@kopenhagenfur.com NÆSTFORMAND

F yn og Sydjyll ands Pelsdyravlerforening

FODER

Pelsdyravler Henning Christensen Ølufgaardsvej 51, 6715 Esbjerg N Tlf.: 7511 7838 / Mobil: 2267 7838 hch@kopenhagenfur.com

Fagkoordinator og konsulent Mikael Lassén Tlf.: 7213 2811 / Mobil: 4025 3059 tml@kopenhagenfur.com

Sekretær: Hans Henrik Møller, Kopenhagen Rådgivning

Konsulent Mette Line Christiansen Tlf: 7213 2815 / mobil: 4186 1310 mlc@kopenhagenfur.com

Sjæll ands Pelsdyravlerforening

Konsulent Vilhelm Weiss Tlf.: 7213 2812 / Mobil: 4073 4941 vwe@kopenhagenfur.com

Pelsdyravler John Papsø Duelundvej 7, 8620 Kjellerup Tlf.: 8688 3213 / Fax: 8688 3813 / Mobil: 4018 3213 jpa@kopenhagenfur.com

Pelsdyravler Knud J. Vest Frederiksborgvej 541, 4040 Jyllinge Tlf.: 4678 8392 / Fax: 4673 2504 / Mobil: 4057 8877 kjv@kopenhagenfur.com

Pelsdyravler Jørgen Westergaard Nørredigevej 79, Gjøl 9440 Aabybro Tlf.: 9827 7414 / Mobil 4057 7414 jwe@kopenhagenfur.com

Sekretær: Hans Henrik Møller, Kopenhagen Rådgivning

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N Tlf.: 7213 2800 forskning@kopenhagenfur.com

FAGLIGE FUNKTIONER

Pelsdyravler Henning Christensen Ølufgaardsvej 51, 6715 Esbjerg N Tlf.: 7511 7838 / Mobil: 2267 7838 hch@kopenhagenfur.com

Kopenhagen Rådgivning

Forsknings- og Rådgivningschef Peter Foged Larsen Tlf.: 7213 2813 / Mobil 5085 2927 pfl@kopenhagenfur.com

Kopenhagen forskning

Pelsdyravler Knud J. Vest Frederiksborgvej 541, 4040 Jyllinge Tlf.: 4678 8392 / Fax: 4673 2504 / Mobil: 4057 8877 kjv@kopenhagenfur.com Pelsdyravler Lars Eilertsen Petersmindevej 130, 8520 Lystrup Tlf.: 8622 1103 / Fax: 8622 8883 / Mobil: 2334 0471 lei@kopenhagenfur.com Pelsdyravler Karsten Beltoft Jørgensen Mosbækvej 48, 9240 Nibe Tlf.: 9866 6226 / Mobil: 2065 0280 kbj@kopenhagenfur.com LEDENDE MEDARBEJDERE ADM. DIREKTØR

Torben Nielsen Tlf.: 4326 1041 tn@kopenhagenfur.com ØKONOMIDIREKTØR

Kåre Alfsen, Tlf.: 4326 1410 ka@kopenhagenfur.com

Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N Tlf.: 7213 2800 Funktionschef: Leif Bruun Tlf.: 4326 1002, lfb@kopenhagenfur.com UDVALG FOR FORSKNING OG RÅDGIVNING

John Papsø (formand), Tlf.: 8688 3213 Kent Troldtoft Pedersen, Tlf.: 9738 6451 Karsten Beltoft Jørgensen, Tlf.: 9866 6226 Jørgen Westergaard, Tlf.: 9827 7414 Jens Arne Kristiansen, Tlf.: 6269 1785 Henning Christensen, Tlf.: 7511 7838 Knud Vest, Tlf.: 4678 8392 Evald Hansen, Tlf.: 5926 8371 Jørgen Pedersen, Tlf.: 7585 2222 Finn Toft Madsen, Tlf.: 2099 4653 Kaj Kristensen, Tlf.: 7517 0183 Forsknings- og Rådgivningschef Peter Foged Larsen Tlf.: 7213 2813 / Mobil 5085 2927 pfl@kopenhagenfur.com Afdelingssekretær Susanne Skottrup Andersen Tlf: 7213 2802 / mobil 4186 1302 ssa@kopenhagenfur.com

Lars Skjoldegaard Tlf.: 4326 1021 / Mobil: 2268 0907 lsk@kopenhagenfur.com KOPENHAGEN FUR AVLERSERVICE

Kopenhagen farm

Herningvej 112 C, 7500 Holstebro Tlf.: 9613 5700 / Fax: 9613 5714 farm@kopenhagenfur.com kopenhagen Diagnostik

Langagervej 74, Postboks 1465, 2600 Glostrup Tlf.: 4326 1001, diagnostik@kopenhagenfur.com Seniorspecialist Jørgen Østergaard Tlf.: 4326 1003 / Mobil 4070 0418 joe@kopenhagenfur.com Rådgivende veterinær Mette Kragh Jensen Mobil 4186 1312 mkj@kopenhagenfur.com Afdelingschef Hans Henrik Møller Tlf.: 7213 2803 / Mobil 2532 0154 hhm@kopenhagenfur.com driftfaglig@kopenhagenfur.com

Kopenhagen rådgivning

Konsulenter Avl /genetik og farmmanagement

SEKRETARIATSCHEF

Forsker Marie Engbæk Tlf.: 7213 2818 / Mobil 4186 1318 men@kopenhagenfur.com

Driftfaglig afdeling

Sekretær Lone Geertsen Tlf. tlf: 7213 2817 lge@kopenhagenfur.com

KOMMUNIKATIONSCHEF

Sander Jacobsen Tlf.: 4326 1063 / Mobil: 2268 0932 sja@kopenhagenfur.com

Forsøgsleder og dyrlæge Tove Clausen Tlf.: 7213 2814 / Mobil 2258 1957 tcl@kopenhagenfur.com

Fagkoordinator og konsulent Michael Sønderup Tlf.: 7213 2808 / Mobil: 2033 4263 msn@kopenhagenfur.com Konsulent Bente Krogh Hansen Tlf.: 7213 2809 / Mobil: 4186 1309 bkh@kopenhagenfur.com

Konsulent Jens Groot Mobil 3060 8060 jeg@kopenhagenfur.com Konsulent Anne Mette Graumann Mobil 4186 1334 amg@kopenhagenfur.com Konsulent Martin S. Berthelsen Mobil 4186 1333 mbe@kopenhagenfur.com

Direkte tlf. 4326 1255 farmerservice@kopenhagenfur.com

Konsulent Maria Sylvest Blæsbjerg Tlf.: 7213 2804 / Mobil: 4186 1304 msb@kopenhagenfur.com

andre

LANDSDELSFORENINGER

Mil jø

Ræveavlerforeningen

Fagkoordinator og konsulent Henrik Bækgaard Tlf.: 7213 2807 / Mobil: 4186 1307 hbk@kopenhagenfur.com

Formand: Georg Larsen Birkevej 46, Hornum, 9600 Års Tlf.: 4061 6610

Konsulent Vibeke Hagelskær Lund Tlf.: 7213 2805 / Mobil: 4186 1305 vlu@kopenhagenfur.com

NORDJYLLANDS CHINCHILLAFORENING

Nordjyll ands Pelsdyravlerforening

Pelsdyravler Karsten Beltoft Jørgensen Mosbækvej 48, 9240 Nibe Tlf.: 9866 6226 / Mobil: 2065 0280 kbj@kopenhagenfur.com Sekretær: Hans Henrik Møller, Kopenhagen Rådgivning Midtjyll ands Pelsdyravlerforening

Pelsdyravler John Papsø Duelundvej 7, 8620 Kjellerup Tlf.: 8688 3213 / Fax: 8688 3813 / Mobil: 4018 3213 jpa@kopenhagenfur.com Sekretær: Vilhelm Weiss, Kopenhagen Rådgivning

Konsulent Elna Mortensen Tlf.: 7213 2806 / Mobil: 4186 1306 emo@kopenhagenfur.com Konsulent Per Lousdal Tlf.: 7213 2816 / Mobil: 4186 1311

Formand: Henrik Larsen Langoddevej 6, 9750 Østervrå Tlf.: 9895 1033 MIDTJYLLANDS CHINCHILLAFORENING

Formand: Karen D. Hansen Vilhelm Skyttes Vej 7, Vium, 8620 Kjellerup Tlf.: 9772 3722 DC2 SYD

Konsulent Simon Rytoft Christensen Tlf.: 7213 2818 / Mobil: 2795 7040

Formand: Johannes Edlefsen Vestervang 6, Jejsing, 6270 Tønder Tlf.: 7473 4480

Uddannelse

Konsulent Bente Lyngs Tlf: 7213 2810 / mobil: 4186 1321 bls@kopenhagenfur.com 66

SJÆLLANDS CHINCHILLAFORENING

Formand: Hans Erik Ploumann Johansen Bahhe Chinchilla Rekkendevej 14, Allerslev, 4720 Præstø TIDSSKRIF T FOR DANSK PEL SDY R AV L Tlf.: 5599 6290


DANSKE PELSDYRAVLERES VETERANKLUB

Formand: Hans Kargo Jensen Elmevej 3, 6650 Brørup Tlf.: 7538 1370 DTU VETERINÆRINSTITUTTET

Bülowsvej 27, 1870 Frederiksberg C Tlf.: 3588 6180 / Fax: 3588 6340 (Indsendelse af materiale skal ske gennem praktiserende dyrlæge) DET POLITISKE FODERUDVALG

Bestyrelsen for Dansk Pelsdyr Foder A/S Formand: Birger Primdahl Holstebro Minkfodercentral, Galgemosevej 21, 7500 Holstebro Tlf.: 2140 2142 DANSK PELSDYR FODER A.m.b.a.

Udbyhøjvej 63, 8900 Randers Tlf.: 8642 7422 / Fax: 8641 1466 Direktør: Mogens Mørch Søndergaard Mobil: 4010 1559 / mos@dpfish.dk Direktør: Henrik Eriksen Mobil: 2779 4585 / hme@dpfish.dk ANALYSELABORATORIET

Herningvej 112, Tvis, 7500 Holstebro Tlf.: 9743 5611 / Fax: 9743 5277 Laboratorieleder: Bent Munkøe Mobil: 4056 0436 / bm@dpf-as.dk KOPENHAGEN FUR Langagervej 60 2600 Glostrup Tlf.: 4326 1000 kopenhagenfur@kopenhagenfur.com kopenhagenfur.com Dansk Pelsdyravl 76. årgang Langagervej 60 2600 Glostrup Tlf.: 4326 1060 info@kopenhagenfur.com Redaktion Torben Nielsen (ansvarshavende)

Tlf.: 4326 1041

Sander Jacobsen (kommunikationschef)

Tlf.: 4326 1063

Søren Jespersen (media manager)

Tlf.: 4326 1289

Hans Løgstrup Poulsen (redaktør)

Tlf.: 4326 1061

Josefine Nedermark (journalist)

Tlf.: 4326 1419

Dansk Pelsdyravl er fagblad for pelsdyravl. Bladet udsendes til samtlige medlemmer af Dansk Pelsdyravlerforening, til opdrættere i udlandet samt til institutioner i ind- og udland. Annoncering Kathrine Engberg ken@kopenhagenfur.com

Tlf. 4326 1112

Artikler og annoncer til bladet skal være hos redaktionen senest den 25. i måneden forud for udgivelsen. Læserbreve må fylde max 1 side i bladet. Større faglige indlæg optages efter forudgående aftale. Dansk Pelsdyravl udkommer otte gange om året omkring den 20. i månederne januar, februar, marts, april, juni, september, oktober og november i et oplag på 4000 eksemplarer. Løsabonnement på Dansk Pelsdyravl Eva Andersen: Tlf. 4326 1062 Design, produktion og tryk MONTAGEbureauet ApS ISSN 0011-6424 Nr. 8. nov ember 2013

67


SMP

ALT HENVENDELSE; Dansk Pelsdyravlerforening: T: 43261061

Skraberuller - Har du nok til sæsonen ud? Vi har i november måned tilbud på skraberuller i alle størrelser, og det gælder både ruller med bølge skær (Motion wave) og med lige skær. Har du ikke nok eller ønsker du nogle på lager – så kontakt straks Jasopels’ salgsteam.

Vi ønsker alle en god sæson!! Skraberuller Jasopels T6 Skrabeautomat

Pr. stk.

950,-

Almindelige skraberuller

Pr. stk.

750,-

Søren Klindt Mobil 30172866 sk@jasopels.dk Sydjylland

Jens R. Andersen Mobil 30172836 jra@jasopels.dk Byggerier

Kjeld Christensen Mobil 30172877 kc@jasopels.dk Midt- & Vestjylland

Bjarne Justesen Mobil 30172888 bju@jasopels.dk Nordvest-/Himmerland

Ove Bæk Mobil 30172811 ob@jasopels.dk Nordjylland

Jens Åge Nielsen Mobil 30172844 jaan@jasopels.dk Øst-, Midt- & Vestjylland

Vores kvalitet – Dit valg Fabriksvej 19 · DK-7441 Bording • Tlf. 98 42 05 66 · Fax 76 95 13 43 • info@jasopels.dk · www.jasopels.dk

Mogens Kristensen Mobil 30172833 mk@jasopels.dk Hele landet

Palle Hansen Mobil 30172822 ph@jasopels.dk Fyn/Sjælland/Bornholm

Dansk pelsdyravl November 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you