Kópavogsblaðið 19.09.2019

Page 1

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Dreift frítt í öll hús í Kópavogi

Efnisyfirlit Tímamót

2

Viðtalið

4 6

Allt fyrir bílinn

7

Hin hliðin

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Innleiðing Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna /2

Kópavogsbúi og Þingeyingur greina ljósmyndir úr sögu Kópavogs /6

Heimsókn / 12

Grænlensk skólabörn í Kópavogi Á hverju ári síðan 2006 hefur KALAK, vinafélag Grænlands og Íslands, í samvinnu við Kópavogsbæ, Hrókinn og fjölmörg fyrirtæki og einstaklinga, boðið 11 ára börnum af austurströnd Grænlands til tveggja vikna dvalar á Íslandi. Aðaltilgangur ferðarinnar er að kenna börnunum sund og kynna þau fyrir jafnöldrum sínum og íslensku samfélagi.

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Þorsteinn Lára löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Ólafur

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Sveinn

löggiltur fasteignasali

Helga

löggiltur fasteignasali

Magnús

sölufulltrúi

Arna

löggiltur fasteignasali

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

löggiltur fasteignasali

úi ur nasali

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur Aðstoðarmaður fasteignasali fasteignasalifasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasala

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Harpa Magnús Kristín Arna löggiltur sölufulltrúi fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta Gunnar Albert

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert

Bjarni

Sérfræðingar í Kópavogi

steinnArna nús Helga Lára Bjarni Ólafur Gunnar Sveinn Albert Diðrik

r

19. september 2019. 107. tbl. 15. árgangur

w

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa

löggiltur fasteignasali

Íslandsmeistarar í rallakstri /14

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 510 7900

Sérfræðingar í Kópavogi

G E RUM VI Ð ALLAR TEGUNDI R BÍ LA

fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

steinn Helga Lára Bjarni Ólafur Sveinn ga nús Magnús Albert Magnús Albert Harpa Arna Harpa Bjarni Arna Arna Bjarni Gunnar Gunnar Kristín KristínGunnar Albert Hrafn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Lára Ólafur Sveinn Helga Magnús Arna Bjarni Gunnar Albert Harpa Kristín

ur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur úi rlöggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggilturlöggiltursölufulltrúi löggiltur löggiltursölufulltrúilöggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali leigumiðlari fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali nasali fasteignasali fasteignasali nasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð

510 7900

löggiltur

löggiltur

löggiltur

löggiltur

sölufulltrúi

sölufulltrúi

fastlind.is fastlind.is fastlind.is aiðskiptaUppspretta ánægjulegra viðskipta löggiltur

sölufulltrúi

sölufulltrúi

ðasmári 6, 201 Kópavogur

Harpa löggiltur

Kristín löggiltur

510 510 7900 7900510 7900

fasteignasali leigumiðlari fasteignasali Sérfræðingar í Kópavogi fastlind.is avogi Uppspretta Ólafur ánægjulegra Sveinn viðskipta Kristján Vernharð Davíð Lára Helga Magnús Hlíðasmári 6, 201 fasteignasali Kópavogur

ur fasteignasali

löggiltur

fasteignasali fasteignasali fasteignasali Lára Ólafur Sveinn Helga

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Arna

sölufulltrúi

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa sölufulltrúi

Magnús

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Kristín

Arna

sölufulltrúi

Smiðjuvegur rauð Harpa gata • Sími Bjarni Gunnar 38 Albert Kristín564 löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

510 7900

fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur fasteignasali

0606 • Fax 564 0636 löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali www.bilastod.is bilastod@simnet.is G E RUM •Vfasteignasali I Ð A L L A R T E G UN D I R BÍ L A

sölufulltrúi

RÉTTUM OG SPRAUTUM ALLAR GERÐIR BÍLA

510 7900

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST ÍSLANDS • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðansíðan 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku 1, 1,1, Kópavogi 1, Kópavogi Kópavogi Kópavogi síðan síðan síðan síðan 1996 1996 1996 1996 síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐINGALÚÐ • TRAUST •VIRÐING REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi síðan •1996 VIRÐING •••TRAUST • REYNSLA ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ••• VIRÐING •VIRÐING VIRÐING VIRÐING ••• • TRAUST •TRAUST TRAUST TRAUST • REYNSLA •REYNSLA REYNSLA REYNSLA Opið til

ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS kl. 21 alla• VIRÐING Auðbrekku 1, Kópavogi daga

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • Auðbrekku TRAUST1,•Kópavogi REYNSLA

síðan 1996

Sverrir Einarsson Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ALÚÐMargrét • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Sverrir Sverrir Sverrir Einarsson Einarsson Einarsson EinarssonMargrét Margrét Margrét Margrét Á. Á.Á. Guðjónsd. Á. Guðjónsd. Guðjónsd. Guðjónsd. Kristín Kristín Kristín Kristín Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir IngólfsdóttirHannes Hannes Hannes Hannes Ó. Ó.Ó. Sampsted Ó. Sampsted Sampsted Sampsted

Hannes Ó. Sampsted

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir HannesHannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar Símar Símar Símar allan allan allan allan sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: 581 581 581 581 3300 3300 3300 3300 & && & 896 896 896 896 8242 8242 8242 8242 ••www.utforin.is •• www.utforin.is www.utforin.is www.utforin.is Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 5892 & 896 8242 Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó.565 Sampsted Komum Komum Komum Komum heim heim heim heim til til til til aðstandenda aðstandenda aðstandenda aðstandenda og og og og ræðum ræðum ræðum ræðum skipulag skipulag skipulag útfarar útfarar útfarar útfarar efefef óskað ef óskað óskað óskað er. er. er.útfarar Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar allan sólarhringinn: 581skipulag 3300 & 896 8242 •er. www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og3300 ræðum skipulag ef óskað er. Símar allan sólarhringinn: 581 & 896 8242 • www.utforin.is Sverrir Einarsson

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og896 ræðum skipulag útfarar óskað er. útfarar Komum heim til 8242 aðstandenda og ræðum skipulag ef óskað er. er. Komum heim til aðstandenda ogefræðum skipulag útfarar ef óskað ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson MargrétHannes Á. Guðjónsd. Kristín HAFNARFJARÐAR Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Margrét Á. Guðjónsd. KristínÚTFARARSTOFA Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað SMÁRALIND Flatahraun Flatahraun Flatahraun Flatahraun 5a 5a5a • 5a •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is www.utfararstofa.is ••Símar: •Símar: •Símar: Símar: 565 565 565 565 5892 5892 5892 5892 &&er. & 896 & 896 896 896 8242 8242 8242 8242 Sverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar allan sólarhringinn: 581 3300 &allan 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til og ræðum útfarar ef & óskað er. Flatahraun 5a•aðstandenda •Símar: www.utfararstofa.is •8242 Símar: 565 5892 896 8242 Flatahraun 5a • 565 www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is 5892 & 896skipulag ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242


2

Fimmtudagur 19. september 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

ÍBÚASAMRÁÐ

Samráðsgátt um innleiðingu Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna

O

pnuð hefur verið samráðsgátt fyrir íbúa Kópavogsbæjar um innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálf-

bæra þróun. Í samráðsgáttinni er hægt að koma á framfæri ábendingum um áherslur við innleiðingu á hverju markmiði fyrir sig.

„Þátttaka íbúa við innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna er mikilvægur þáttur í því að innleiðing markmiðanna takist vel til. Við höfum verið að auka áherslu á íbúasamráð og þátttöku almennings, og er samráðsgáttin liður í því,“ segir Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs. Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti haustið 2018 að innleiða Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna í nýrri stefnu bæjarins. Stefnan samanstendur af hlutverki, framtíðarsýn og gildum auk yfirmarkmiða úr Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Kópavogur er fyrsta sveitarfélagið á Íslandi til að innleiða Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna með formlegum hætti. Markmiðið með stefnunni er að tryggja lífsgæði íbúa Kópavogs og

taka um leið þátt í átaki þjóða heims um innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun samanstanda af sautján markmiðum sem mynda jafnvægi milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunar; hinnar efnahagslegu, félagslegu og umhverfis-

legu. Þá fela þau einnig í sér fimm meginþemu sem eru mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samstarf. Íbúar eru hvattir til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri og hafa þannig áhrif á innleiðingu Heimsmarkmiðanna. Slóðin er: heimsmarkmid-kopavogur.betraisland.is.

14 þar sem m.a. er góð þvottaaðstaða og aðstaða til að hreinsa húsgögn auk þess sem þar fer vel um starfsfólkið. „Við höfum mikla reynslu í að hreingera heimili; sameignir, fyrirtæki og sumarhús auk sérhæfðari verkefna

á sjúkrahúsum, álverum og hreingerningum um borð í skipum og flugvélum,” segir Einar Gunnlaugsson. „Starfsfólk okkar er að sjálfsögðu ómissandi. Það er vel þjálfað, með hreina sakaskrá og gerir alltaf sitt

besta. Við leggjum okkur fram um að skapa gott starfsumhverfi með góðum aðbúnaði og jákvæðum samskiptum og hefur sama fólkið starfað hjá fyrirtækinu árum saman,“ segir Einar.

MARKAÐSSTOFA KÓPAVOGS KYNNIR

50 ára fjölskyldufyrirtæki í Kópavogi

E

itt af elstu starfandi fyrirtækjum í Kópavogi er fyrirtækið Þvegillinn sem fagnar 50 ára starfsafmæli um þessar mundir. Þvegillinn er fjölskyldufyriræki sem var stofnað af Gunnlaugi Einassyni og fjölskyldu árið 1969. Fyrirtækið var stofnað á heimili Gunnlaugs við Álfhólsveg og hefur alltaf verið með heimilisfesti í Kópavogi. Helstu verkefnin Í upphafi voru að hreingera og bóna sjúkra- og skurðstofur á Borgarspítalanum í Fossvogi en fljótlega bættust við verkefni í

öðrum stofnunum, fyrirtækjum og í heimahúsum. Árið 2000 tóku Einar Gunnlaugsson húsasmíðameistari og Magnea Geirsdóttir við rekstri fyrirtækisins og 2003 hóf Gunnlaugur Einarssonar, sonur þeirra, einnig störf hjá fyrirtækinu.

Aukin umsvif

Verkefnum hefur fjölgað jafnt og þétt og þau eru orðin fjölbreyttari og flóknari sem kalla á tilheyrandi sérhæfðan tækjabúnað. Þvegillinn er nú kominn í húsnæði við Nýbýlaveg

Finnur þú starf við þitt hæfi hjá Kópavogsbæ?

Pipar\TBWA \ SÍA

Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, kopavogur.is. Hlökkum til að starfa með þér.

TÍMAMÓT

Rebel 10 ára

K kopavogur.is

lippistofan Rebel Nýbýlavegi 18 fagnar 10 ára starfsafmæli um þessar mundir. Stofan, sem er rakarastofa og býður upp á klippingar fyrir dömur og herra ásamt skeggsnyrtingu, var stofnuð í september árið 2009 af Hrólfi Baldurssyni. Árið 2013 tók Jörgen Árni Albertsson við rekstrinum og starfa þar nú nú 3 starfsmenn. Munu þeir taka vel á móti viðskiptavinum með kaffi og afmælisköku föstudaginn 20. september.

Kópavogsblaðið slf Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson Sími: 899 3024 Netfang: audun@kopavogsbladid.is Heimasíða: www.kopavogsbladid.is Auglýsingar: kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Kópavogsblaði er dreift frítt í öll hús í Kópavogi. Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Hönnun: Guðmundur Árnason Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com Prentun: Landsprent Dreifing: Íslandspóstur

Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.


PIPAR\TBWA · SÍA

Heimsmarkmiðin í Kópavogi – taktu þátt

Íbúar í Kópavogi eru hvattir til að taka þátt í innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Komdu með ábendingar í nýrri samráðsgátt Kópavogsbæjar: www.kopavogur.is/heimsmarkmidin Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru hluti af stefnu Kópavogsbæjar. Markmiðið er að tryggja lífsgæði íbúa Kópavogs og taka um leið þátt í átaki þjóða heims um innleiðingu Heimsmarkmiðanna.

kopavogur.is


4

Samkóp hvetur alla foreldra grunnskólabarna að taka þátt í foreldrastarfi síns skóla. Samkóp eru regnhlífarsamtök foreldrafélaga grunnskóla Kópavogs.

www.samkop.is

SAMKÓP minnir á að útivistartími barna og Samkóp hvetur alla foreldra grunnskólabarna að taka þátt í unglinga tók breytingum foreldrastarfi síns skóla. í september Samkóp eru regnhlífarsamtök SAMKÓP eru regnhlífasamtök foreldrafélaga grunnskóla foreldrafélaga grunnskóla Kópavogs. Kópavogs. Erum á facebook

Glæsileg sjávarútvegssýning í Laugardalshöllinni 25. – 27. september 2019

ICELAND FISHING EXPO 2019 Sjávarútvegur 2019

Allar nánari upplýsingar á www.icelandfishexpo.is

GÓÐ ÞJÓNUSTA Í HLÍÐASMÁRA

Fimmtudagur 19. september 2019

HIN HLIÐIN

Margrét Friðriksdóttir

Áfram höldum við að yfirheyra bæjarfulltrúa Kópavogs í stafrófsröð. Nú er komið að Margréti Friðriksdóttur, forseta bæjarstjórnar, sem situr í bæjarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Fjölskylduhagir og fyrri störf: Ég er gift Eyvindi Albertssyni og höfum við verið saman hátt á fimmta áratug. Menntaskólinn í Kópavogi hefur verið minn starfsvettvangur um áratuga skeið og þar var ég skólameistari í 25 ár en var að láta af störfum núna 1. ágúst. Gælunafn: Sem barn og unglingur var ég kölluð Maggý, en eftir það ætíð Margrét. Ef einhver kallar mig Maggý í dag þá er það ljóst að viðkomandi hefur þekkt mig frá því í æsku. Gæludýr: Við áttum Krumma, svartan poodle hund, í 15 ár eða þar til hann dó úr elli. Höfum verið með það á áætlun að fá okkur aftur hund þegar við verðum meira heima. Búseta Fjölskyldan flutti í Kópavoginn árið 1990. Við höfum búið í Bæjartúninu síðan sem er yndislegur staður þar sem stutt var fyrir mig í vinnuna, og útivistarparadísin í Fossvogsdal í göngufæri. Ég er fædd og uppalin á Sauðárkróki og Skagfirðingur í báðar ættir. Það var gott að alast upp á Króknum þar sem frelsi til útivistar var mikið, góðir skólar og skemmtilegir krakkar. Hvenær vaknaði áhugi þinn á stjórnmálum? Ég hef lengi haft áhuga á stjórnmálum en taldi mig ekki hafa tíma til að taka þátt í því starfi með vinnu minni sem skólameistari og þeirri miklu uppbyggingu sem átti sér stað í Menntaskólanum í Kópavogi. Fyrir hvaða málefni brennur þú helst? Unga fólkið okkar á taka við þjóðfélaginu og því mikilvægt að uppeldi og skólar séu fyrsta flokks. Þá er ljóst að þeim sem komin eru á efri ár fjölgar með bættum lífssk-

Margrét Friðriksdóttir situr í bæjarstjórn Kópavogs fyrir Sjálfstæðisflokkinn.

ilyrðum og því mikilvægt að huga að því að það fólk sem skilað hefur sinni starfsæfi geti lifað við mannsæmandi kjör. Hvað er það ánægjulegasta sem þú hefur upplifað í bæjarpólitíkinni? Það sem gerir setu í bæjarstjórn Kópavogs svo ánægjulega er að sjá að það sem verið er að vinna með hverju sinni verður að veruleika nokkrum vikum og mánuðum síðar. Við höfum samþykkt að vinna eftir Barnasáttmála og Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og þar er Kópavogur í fararbroddi. Þá er mér ofarlega í huga vinnuhópur sem ég tók þátt í um að láta börnin í Kársnesskóla við Skólagerði njóta vafans er upp kom mygla í skólahúsnæðinu þar sem við lögðum til að skólinn yrði rifinn sem vissulega var djörf ákvörðun. Hvernig er hinn hefðbundni vinnudagur þinn sem bæjarfulltrúi? Það er ekkert til sem heitir hefðbundinn vinnudagur þegar maður er bæjarfulltrúi. Starfið gengur út á að sitja fasta fundi bæði í bæjarstjórn og þeim nefndum og vinnuhópum sem maður tekur þátt í hverju sinni. Þá er heilmikill undirbúningur og skipulag fyrir fundina og síðan er mikilvægt að kynna sér vel þá málaflokka sem eru á borði manns hverju sinni. Núna er að fara af stað vinna við fjárhagsáætlun og því fylgir lota af vinnufundum.

Sem formaður Menntaráðs fæ ég töluvert af tölvupóstum og símtölum frá foreldrum um einstök mál í skólunum en annars er starfið bundið við það hvar maður er hverju sinni s.s. í Krónunni eða sundlaugunum því fólk er duglegt að láta mann vita og ræða um það sem vel er gert eða betur má fara í bænum okkar. Hvað gerir Kópavog að sérstökum bæ að búa í og starfa? Nú hef ég búið og starfað í Kópavogi í nærri 30 ár og breytingarnar eru miklar. Kópavogur var lítill og þægilegur bær þegar ég flutti hingað og leið svolítið fyrir að allt var stærra og meira hjá stóra bróður í Reykjavík. Uppbyggingin hefur verið gríðarleg á þessum tíma, ný hverfi hafa sprottið upp og ég fer ekki lengur í reiðtúr um Leirdalinn eins og ég gerði forðum. Öll þjónusta er orðin til fyrirmyndar, glæsilegir skólar og leikskólar, íþróttamannvirki og íþróttafélög í fremstu röð. Bærinn rekur öfluga félagsþjónustu, menningarhúsin okkar og svo mætti lengi telja. Það er gott að búa í Kópavogi og hér vill fólk vera. Hvað mætti betur fara í bænum? Þó bærinn okkar hafi tekið stakkaskiptum á fáum áratugum er alltaf hægt að gera betur og að því er unnið alla daga í bæjarstjórn Kópavogs. Með ört stækkandi bæ þarf að passa vel upp á að öll þjónusta fylgi samhliða fólksfjölgun. Við þurfum að huga betur að umhverfismálum, fegra bæinn okkar og losa okkur við fjölmarga gáma og drasl sem finnst víða um bæinn. Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag og mættir ráða öllu, sem ekki væri hægt að taka til baka, hvað myndir þú gera? Það væri margt og erfitt að gera upp á milli fjölmargra spennandi verkefna. Óskalistinn er langur og ljóst að einn dagur myndi vart duga. Ég myndi útbúa öflug snjalltækniver í öllum skólum bæjarins og upplýsingatæknivæða leikskólana. Ég myndi efla sálfræðiþjónustu og sérhæfð skólaúrræði fyrir börn með geðrænan vanda. Taka inn börn á leikskóla strax að loknu 12 mánaða fæðingarorlofi foreldra, fjölga dagvistunarrýmum fyrir eldri borgara í samvinnu við ríkið, bæta umhverfið á Hamraborgarsvæðinu, opna menningarmiðstöð í efri byggðum, lækka skatta og gjöld og svo mætti lengi telja.

ÍÞRÓTTASKÓLI

2019

Íþróttaskóli HK fyrir börn 30 mánaða til fimm ára, er að fara aftur af stað. Markmiðið með íþróttaskólanum er að kynna börnin fyrir fjölbreyttri hreyfingu og verkefnum í hlýlegu umhverfi með kennara og foreldrum í íþróttasalnum í Kórnum. Námskeiðin verða á sunnudagsmorgnum í Kórnum. Athugið að takmarkað pláss er á námskeiðin, að hámarki eru 30 börn á hvoru námskeiði. Hópur 1: 2 1/2 til 3 ára, kl: 09:00-9:50 Hópur 2: 4 ára og eldri, kl. 10:00-10:50

www.italiano.is sími: 551 2345 Hlíðasmára 15

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Námskeiðið er 10 skipti og hefst 22. september og lýkur 1. desember. Frí verður 13. október vegna móts í Kórnum. Námskeiðagjald: 15.000 kr. Skráning fer fram á www.hk.felog.is


Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og færð aðra pizzu sömu stærðar að auki.

DOMINOS.IS | DOMINO’S APP | 58 12345


6

Fimmtudagur 19. september 2019

MYNDAVEFUR KÓPAVOGS

Kópavogsbúi og Þingeyingur greina ljósmyndir úr sögu Kópavogs Í tilefni af því að sextíu ár voru liðin frá því Kópavogsbær fékk kaupstaðarréttindi 11. maí 2015 var ákveðið að stofna myndavef á heimasíðu bæjarins kopavogur.is.

opna fróðleiksbrunna staðkunnugra með því að standa ásamt Héraðsskjalasafninu að myndgreiningarmorgnum annan hvern miðvikudag haust, vetur og vor en þeir fundir leggjast svo í sumardvala. Einnig geta glöggir gestir vefjarins sent ábendingar um myndefnið í gegnum þar til gerða ábendingarhnappa sem eru undir hverri mynd. Komið hafa mjög svo skemmtilegar og gagnlegar upplýsingar sem annars hefðu mögulega aldrei komið fram. Við hvetjum því alla til þess að notfæra sér þennan möguleika.“

Vekur minningar

Símon Hjalti Sverrisson, margmiðlunarfræðingur og Valdimar F. Valdimarsson, sagnfræðingur.

A

fmælisnefnd ýtti verkefninu úr vör og vefurinn var opnaður í janúar 2016. Hann var í byrjun í umsjá upplýsingatæknideildar bæjarins en Héraðsskjalasafn Kópavogs sem kom að undirbúningnum frá upphafi tók að fullu við umsjá vefjarins í ársbyrjun 2019. Þeir sem hafa séð um vefinn eru Valdimar Friðrik Valdimarsson og Símon Hjalti Sverrisson. Ljósmyndir eru ein tegund skjala og því sér Héraðsskjalasafn Kópavogs um vörsluna, að sögn Símons Hjalta. „Héraðskjalasafn Kópavogs hefur frá upphafi fengið afhent til vörslu myndasöfn einstaklinga sem tekið hafa myndir í Kópavogi. Þá eru ljósmyndir Kópavogsbæjar og stofnana hans varðveittar hjá Héraðsskjalasafninu vegna opinbers hlutverks þess. Þessi söfn eru uppistaðan í myndavefnum ásamt öðrum mynd-

um sem til eru í Héraðsskjalasafninu, en ljósmyndir fylgja oft öðrum skjölum sem afhent eru, enda styður samhengið fróðleiksgildi ljósmynda og skjala. Miklu máli skiptir hvaðan ljósmynd kemur til að varpa ljósi á tilurð hennar og sögu. En stundum dugar það ekki til og þá er mikilvægt að fróðleiksmenn sem hafa búið í Kópavogi komi til skjalanna eins og hann Valdi, hann er afar glöggur á staði og fólk, þekkir þetta allt.“

Jafnvígur á Austurog Vesturbæ

Valdi segist vera jafnvígur á Austurbæinn og Vesturbæinn. „Já, ég er það svona nokkurn veginn,“ segir hann og hlær. „Ég var alinn upp á Álfhólsveginum og við krakkarnir þvældumst um allan gamla bæinn. Þá æfðum við fótbolta á Vallargerðisvelli og handbolta í íþróttahúsi Kársnesskóla.

GÓÐ ÞJÓNUSTA

Auk þess að þekkja fólk um allan bæ þekktum við flest hús. Allur bærinn var leiksvæði og ferðast var um á hjóli eða gangandi. Ef fannst grassvæði þá var skipt í lið og spilaður fótbolti.“ Símon er ekki Kópavogsbúi en telur sjónarhornið utan frá geta hjálpað mikið. „Ekkert er sjálfsagt þegar kemur að skráningu mynda. Það að þekkja ekki Kópavogskirkju getur haft sína gagnsemi, þá skráir maður eftir heimamönnum að kirkjan heiti Kópavogskirkja en lætur hana ekki standa þarna á myndinni sem sjálfsagðan hlut án þess að nefna hana á nafn. Þetta er auðvitað hálfgert skrípadæmi, en skýrir samt gagnsemi utanaðkomenda. Svo er alltaf betra að vera sannur Þingeyingur,“ segir Símon og glottir við tönn.

„Þessir fundir eru mjög ánægjulegir, við höfum stundum ekki hugmynd um myndefnið fyrirfram en fyrir kemur að fundarmenn sjá sjálfa sig, vini og vandamenn birtast óvænt og jafnvel gamla sénsa í sinni fornu dýrð. Fyrir augu bera horfnir staðir og byggingar, það vekur minningar og rifjar upp sögur. Myndir hafa speglast og þá giska menn á nágrannasveitarfélögin. Bílnúmerin bjarga miklu. Við eigum glöggskyggna og minnuga sérfræðinga á því sviði. Sumir eru jafnvel góðir í að greina baksvip og hnakka. Skiptingin úr vinstri umferð í hægri er ákaflega gott viðmið við tímasetningu. Kópavogsbúar hafa tollað í tískunni á öllum tímum og hárgreiðsla, föt og annar sýnilegur stíll og tíðarandi styður okkur líka. Svo muna ýmsir af gestunum samkomusali, verslanir og opinberar byggingar að innan sem utan en mörg hús hafa tekið verulegum stakkaskiptum í Kópavogi í tímans rás, að ekki sé talað um umhverfið utan dyra, götur, íþróttavelli og fleira.“ Fleiri hverfi eru komin til sögunnar í Kópavogi en gamli Austurbærinn og Vesturbærinn. Þeir félagar eru spurðir hvort eitthvað gagn sé í myndvefnum fyrir hverfi eins og Smára, Kóri, Sali, Hvörf og Þing. „Já, hiklaust,“ segja þeir Símon og Valdi. „Íbúar þessara nýju hverfa hafa margir áhuga á hvernig svæðið sem þeir búa á var áður fyrr og hvað menn sýsluðu þar. Þótt byggð sé ung er upphaf hennar strax orðin saga á fimm árum. Myndir af grunnum að stórhýsum eins og Turninum og Smáralindinni segja sitt.“

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Myndir á Héraðsskjalasafn

Á myndavefnum má finna myndir frá því á fjórða áratug tuttugustu aldar og fram á okkar daga. Hernámið, Sundlaug Kópavogs, höfnin, félagsheimilið, loftmyndir, sumardagurinn fyrsti, 17.júní, íþróttavellir og opin svæði og myndbönd meðal annars. Stöðugt er verið að bæta myndum við vefinn. „Frá því að vefnum var hleypt af stokkunum hafa bæst við myndasöfn sem verið er að opna eitt af öðru. Vefurinn hefur stækkað nokkuð en alltaf má gera betur. Við hvetjum þá sem eiga myndir sem fela í sér vitnisburð um Kópavog, áður fyrr og nú, að koma á Héraðsskjalasafnið með myndasöfn sín eða foreldra sinna og myndirnar sem afi og amma tóku þegar þau voru að setjast að í Kópavogi. Héraðsskjalavörðurinn sagði að við mættum alls ekki gleyma að nefna hin skjölin; bréf og önnur skjöl, til dæmis heimilisbókhald sem ýmsir færðu áður fyrr. Afkomendur horfinna Kópavogsbúa ættu að hugsa til þess að leyfa minningu um líf þeirra og störf að lifa í skjölum á Héraðsskjalasafninu.“ Flest myndasöfn sem berast safninu eru sett á stafrænt form handa þeim sem afhentu þau. Einnig geta eigendur myndanna afhent ljósmyndir inn til Héraðsskjalasafns Kópavogs þar sem þær eru varðveittar á öruggan hátt og um ókomna tíð. Sé mynd birt á vefnum er þess gætt að tilgreina hver tók hana ef þess er nokkur kostur. „Ljósmyndarar sem eiga myndir á vefnum eru Herbert Guðmundsson ritstjóri Voga, Kristín Þorgeirsdóttir (Krissý) ljósmyndari, Magnús Bæringur Kristinson skólastjóri, Sigurður Einarsson, Skúli Skúlason ritstjóri Framsýnar, Jóhannes Borgfjörð Birgisson (Boggi á blaðinu) svo einhverjir séu nefndir til dæmis. Svo má ekki gleyma því að margar myndir eiga sér ekki nafngreindan höfund, koma bara úr daglega lífinu frá fólki sem átti myndavél.“ Héraðskjalasafnið er að Digranesvegi 7, gamla Pósthúsinu. Þar er vel tekið á móti öllum.

Nýta krafta Sögufélagsins

Það eru ekki bara Kópavogsbúinn og Þingeyingurinn sem greina og skrá myndir úr sögu Kópavogs. „Héraðsskjalasafnið nýtur líka krafta Sögufélags Kópavogs við að greina ljósmyndir. Í því er fólk sem getur romsað upp íbúasögu húsa í heilum hverfum,“ segja þeir félagar. „Þær hreinlega flæða sögurnar af mönnum og málefnum. Sögufélagið aðstoðar líka við að

Börn í skólagörðum sunnan við Kópavogsbraut. Horft í vestur í átt að Þinghólsbraut. Ljósmyndari: Herbert Guðmundsson

Í BÆJARLIND

www.flatbakan.is sími: 567-1717 Bæjarlind 2 Horft yfir Hafnarfjarðarveg í átt að Kópavogskirkju. Hreyfill með biðstöð og á móti er Dairy Queen sjoppan. Mynd tekin um 1965. Ljósmyndari: Óþekktur


KY NN IN G Saman eflum við Kópavog

ALLT FYRIR BÍLINN GÓÐ ÞJÓNUSTA Í KÓPAVOGI

BÍLAVIÐGERÐIR, RÉTTINGAR- OG SPRAUTUVERKSTÆÐI

OPIÐ

Opið

MÁN.-FIM. 8-17 FÖS. 8-15

Mán.- Fim kl. 8–17 Fös. kl. 8–16

HJÓLASTILLINGAR

SMURÞJÓNUSTA

VARAHLUTIR

PÚSTÞJÓNUSTA

VÉLASTILLINGAR

VIÐGERÐIR

Allar almennar bílaviðgerðir Við leggjum metnað okkar í vandaða og góða þjónustu. Við höfum sérhæft okkur í Toyota bifreiðum síðan 1995. Gerum einnig við allar gerðir bíla. Áralöng reynsla og mikil þekking!

Erum á Facebook Smiðjuvegi 68, (gul gata) Sími: 587-1350 www.bifreidaverkstaedi.is bifkop@internet.is

Sjáum um allt sem viðkemur tjónaviðgerðum bifreiða Fagleg vinnubrögð, snyrtimennska, góð þjónusta og ánægðir viðskiptavinir. Erum á Facebook Dalvegi 16a, sími: 564 5255, rettjoa@rettjoa.is www.rettjoa.is

Lentir þú í tjóni? Við bjóðum þér að koma með bílinn til okkar Þú færð frítt tjónamat Við sjáum um samskiptin við þitt tryggingarfélag Þú færð úthlutaðan viðgerðartíma Við útvegum þér bílaleigubíl á meðan viðgerð stendur

VERKSTÆÐI VARAHLUTIR SMURÞJÓNUSTA Gerum við allar gerðir bíla, stóra sem smáa. Sjáum um allar almennar smurningar og lesum í ástand bílsins.

Hafðu samband í síma 567 4477 Erum á Facebook

Smiðjuvegi 38e, gul gata, 200 Kópavogi, sími: 567 4477, bliki@blikinn.is, blikinn.is

Smiðjuvegi 34 gul gata, sími: 544 5151, biljofur.is

Erum á Facebook


ALLT FYRIR BÍLINN

KY NN IN G Saman eflum við Kópavog

GÓÐ ÞJÓNUSTA Í KÓPAVOGI

OPIÐ

MÁN.-FIM. 8-17 FÖS. 8-16

Sinnum öllum almennum bílaviðgerðum Þjónustuverkstæði fyrir BL og sinnum ábyrgðaskoðunum fyrir alla bíla sem BL hefur umboð fyrir

Þjónustuverkstæði bifreiða síðan 1961 Sérhæfum okkkur í þjónustu á bílum frá BL og Bernhard, bensín, diesel og rafbílum frá Subaru, Nissan, Renault, Isuzu og Honda bifreiðum.

Erum á Facebook Smiðjuvegi 22, græn gata, sími: 567 7360, bfo@bfo.is, bfo.is

Alhliða bílamálunarog réttingarverkstæði Við sérhæfum okkur í viðgerðum á Mercedes Benz og KIA bifreiðum en tökum þó að okkur allar tegundir bíla.

Erum á Facebook Skemmuvegi 34, 200 Kópavogi, sími: 557 9711, toppur@toppur.is, www.toppur.is

Bílamálun og réttingar Sérhæfum okkur í bílamálun og réttingum bifreiða, framrúðuskipti ásamt almennum viðgerðum bifreiða.

Bílamálun • Bílaréttingar • Framrúðuskipti • Almennar viðgerðir • Felgusprautun • Innréttingasprautun • Tjónsmat

Erum á Facebook Skemmuvegi 30, sími: 557 4540, lakkskemman@lakkskemman.is www.lakkskemman.is

Skemmuvegi 26, blá gata 200 Kópavogi, sími: 534 0016, bilamal@bilamal.is, www.bilamal.is


ALLT FYRIR BÍLINN

KY NN IN G Saman eflum við Kópavog

GÓÐ ÞJÓNUSTA Í KÓPAVOGI

OPIÐ

MÁN.-FÖS. 9-18 LAU. 9-15

Allar almennar bílaviðgerðir

Sérhæfum okkur í réttingum, plastviðgerðum og málun á öllum gerðum bifreiða Gerum við fyrir öll tryggingarfélög, einstaklinga og fyrirtæki. Viðurkennt réttingarverkstæði.

Dekkjaskipti, bremsuviðgerðir, demparaskipti og margt fleira

Erum á Facebook Smiðjuvegur 38, rauðgata, sími: 588 1720

Almennar viðgerðir Smurþjónusta Þjónustuskoðanir Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn

Sérhæfðir í réttingu og sprautun Vinnum fyrir öll tryggingarfélög og erum gæðavottað verkstæði

Yfir 30 ára reynsla í viðgerðum á Volkswagen, Skoda og Mitsubishi

Erum á Facebook Auðbrekku 17 I 200 Kópavogi I Sími: 564 1180 bilvogurmot@simnet.is I www.bilvogur.is

Smiðjuvegur 38, 200 Kópavogi, sími: 564 0606, bilastod@simnet.is www.bilastod.is


10

Fimmtudagur 19. september 2019

KKÓPAVOGSBLAÐIÐ YN NI NG

Verslaðu á nomy.is

Ein öflugasta kokkasveit landsins opnar veisluþjónustu Nomy er ný og fersk veisluþjónusta, staðsett í glæsilegu eldhúsi að Hjallabrekku 2 í Kópavogi. Þeir sem standa að Nomy eru allir metnaðarfullir matreiðslumeistarar og hafa verið fyrirferðarmiklir á bestu veitingahúsum Reykjavíkur í gegnum tíðina.

E

igendur eru Bjarni Siguróli Jakobsson, Fannar Vernharðsson og Jóhannes Steinn Jóhannesson en þeir hafa yfirgripsmikla reynslu á matreiðslusviðinu þegar kemur að veislum og einkamatreiðslu fyrir allskonar viðburði enda hafa þeir eldað frá litlum einkadinnerum og uppí mörg hundruð manna árshátíðir o.fl.

Hágæða veisluþjónusta fyrir öll tilefni

Okkar sérfræðikunnátta kemur sér vel þegar þarf að búa til frumlega matseðla fyrir hvert tilefni þar sem aldrei eru tveir viðburðir eins. Við erum stöðugt að þróa

nýja rétti og hugmyndir sem gætu litið dagsins ljós í fyrsta skipti í þinni veislu. Innblásturinn kemur frá árstíðabundnu hráefni þar sem við kjósum ávallt það ferskasta sem í boði er hverju sinni. Við kryddum það með kunnáttu, reynslu og nútímalegum bragðsamsetningum þar sem ferskleiki, hollusta og bragðgæði leika lausum hala.

Við uppfyllum væntingar um mat sem þig langar til að borða

Við mælum með að fólk kíki inná heimasíðu okkar nomy.is þar sem að við bjóðum uppá fjölbreytta matseðla og erum einnig með vefverslun þar sem hægt er að panta veitingar sem henta bæði fyrir minni sem stærri viðburði.

Vefverslunin okkar er tilvalin fyrir þá sem vilja panta mat án mikillar fyrirhafnar - einföld og þægileg lausn.

Nomy er í samstarfi við Norræna húsið og fleiri veislusali

Í október munum við bjóða upp á villibráðarkvöld í Norræna húsinu og annars staðar ef eftir því er óskað, hægt er að nálgast matseðilinn á heimasíðu okkar. Svo eru jólin á næsta leyti og þá verðum við með í boði jólahlaðborð, jólasmárétti o.fl. Ásamt því að bjóða uppá jólakvöld í Norræna húsinu.

„Þeir sáu um matinn í brúðkaupinu okkar og voru fagmennskan uppmáluð! Við þurftum ekki að hafa áhyggjur af neinu og maturinn var ekkert minna en fullkominn.“ „Besta og faglegasta veisluþjónusta sem ég veit um. Er ennþá að hugsa um anda croquette bollurnar.“

Leyfðu okkur að létta undir með þér og færa þér jólamáltíðina heim að dyrum

„Ég get eiginlega ekki útskýrt nægilega vel með orðum hversu ánægð við vorum með matinn hjá strákunum á Nomy í brúðkaupinu okkar. Fagmennska fram í fingurgóma. Við hjónin vorum með ákveðnar séróskir um matarstemninguna í veislunni og fóru þeir langt fram úr væntingum okkar. Maturinn sem og útfærslan á matnum var svo frábær að um var talað lengi á eftir.“

Umsagnir viðskiptavina

Strákarnir eru byrjaðir að taka við pöntunum og hvetjum við áhugasama að senda fyrirspurnir á nomy@nomy.is.

Við munum bjóða uppá sérstakan hátíðarmatseðil í vefversluninni þar sem að þú getur sótt til okkar jóla- og áramótamáltíðina og boðið þarafleiðandi uppá dýrindis veislu - þú verður stjarnan, okkar er ánægjan. Almenn ánægja ríkir um þjónustu Nomy eins og sjá má í ummælum viðskiptavina á facebook: „Ég mæli 100% með Nomy veisluþjónustu.“

Fylgist með okkur á


Glæsileg sjávarútvegssýning í Laugardalshöllinni 25. – 27. september 2019

Fjöldi íslenskra og erlendra fyrirtækja sýna allt það nýjasta í tækjum og þjónustu við sjávarútveginn. Sýningin er opin: Miðvikudag: 25. sept. 14.00-19.00 Fimmtudag: 26. sept. 10.00-18.00 Föstudag: 27. sept. 10.00-18.00 Allar nánari upplýsingar á www.icelandfishexpo.is

ICELAND FISHING EXPO 2019 Sjávarútvegur 2019


12 KROSSGÁTA

LAUSN ORG

VERÐUR

BAUL

VEITA EFTIRFÖR

Í RÖÐ

PASSA

BLEYTUKRAP

LITAST

DIGUR

LYKT

ÁFORM

FUGL

GYLTU

HÖFUNDUR BH • KROSSGATUR.GATUR.NET

STYGGLEGA SÓT

KLIFUN SLANGA DVELJA

GRÍMUKLÆÐA SVELG

LAND RÍKI Í ARABÍU

SAMTÖK

DÝRAHLJÓÐ

B U R Æ Ð A R K L Á Ý R

KÆPA

HAÐNA

DVELJA

KVÍÐI

FOKVONDUR

VOTVIÐRI

TRYLLINGUR

AFSPURN

PENINGAR SNÍKJUDÝR

BLÓÐHLAUP

ÓHREINKA

VIÐDVÖL

FUM

VÍÐSVEGAR

NÝLEGA

ÞÁTTTAKANDI

AFSPURN

BRODDUR

STÆKKA

RÉTTUR

VAFI

ÖRÐU

FRÚ

UMGERÐ

PÁPI

LITUR

NÁTTA OP

KVÍSL

FRÁLAG

MÍGA

LETURTÁKN

HAKA

ANGAN

KLAKA

AF VIÐLAG

EKKI

TAUMUR

TVEIR EINS AFGANGUR

ÞJÁNINGA

KLEFI

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

UMHVERFIS

HNUGGINN

TÍMABIL

HJARA

TROMMA

HEIÐUR

EYÐA

SLABB ÁTT

DANS

ÁLÍTA

DUNDA UNNA

Í RÖÐ

SÆGUR

ÓREIÐA

BOR

RÉNUN

VELTA

TVEIR EINS

UPPLÝSINGAR

FÝSN

Gunnar Albert Harpa Kristín löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur Sérfræðingar í Kópavogi fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúi sölufulltrúi fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

Uppspretta Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Láraánægjulegra Ólafur viðskipta Sveinn

löggiltur fasteignasali

OTA

GJALDMIÐILL

Y T T U R R A N A I N G U G U Ð T Ó R A A K R A P T E P P U F A R S Í I L M A Y Y G Ö G N I R N D DANS

NÝR

BLÓMI

HEGNI

STÆLA

TVEIR EINS

GOÐ

HLJÓÐFALL

TÁKNMYND

SLÉTTUR

ANGAN VÆTA

TVEIR EINS PÍLA

Þórunn Hannes Stefán KristjánBjarniVernharð Harpa Kristín L Gunnar Albert Davíð

Þorsteinn Helga Magnús Arna Þórunn Hannes Stefán Kristján VernharðÞórunn Lára Ólafur Sveinn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Lára Ólafur Sveinn Helga Magnús Arna Bjarni löggiltur fasteignasali

ÚTVORTIS

ERLENDIS

Á hverju ári síðan 2006 hefur KALAK, vinafélag Grænlands og Íslands, í samvinnu við Kópavogsbæ, Hrókinn og fjölmörg fyrirtæki og einstaklinga, boðið 11 ára börnum af austurströnd Grænlands til tveggja vikna dvalar á Íslandi. Aðaltilgangur ferðarinnar er að kenna börnunum sund og kynna þau fyrir jafnöldrum sínum og íslensku samfélagi. Í ár komu þau föstudaginn 6. september og fara til baka núna um helgina. Hópurinn samanstendur af 16 börnum og 5 kennurum. Sundkennarar eru þau Guðrún H. Eiríksdóttir og Haraldur Erlendsson en þau hafa annast sundkennsluna af mikilli fagmennsku undanfarin ár. Börnin byrja daginn á sundkennslu í Salalaug og taka svo þátt í skólastarfi með jafnöldrum sínum í Vatnsendaskóla. Eftir hádegi fara þau svo aftur í sund. Þrátt fyrir tungumálaörðugleika hefur allt samstarf gengið ljómandi vel. Margir leggja sitt af mörkum við að gera dvöl barnanna sem ánægjulegasta. Þau heimsækja Húsdýragarðinn og Skautahöllina, versla smáveigis í Kringlunni, fara í ferð um Gullna Hringinn og á hestbak. Heimsókn á Bessastaði er ein af stóru stundunum fyrir börnin og kennara þeirra.

FARMRÚM

DRYKKUR

JAFNINGUR

GJÁLFRA

DÝRAHLJÓÐ

RAKLEIÐIS

Grænlensk skólabörn í Kópavogi

FÆRNI

TÓNLISTARSTÍLL

KLUKKA

U Á B R E Y T E R T T I K R I N D R A R T A P Á K Æ F U R R A R S A R G A G E R A L U R L S N Ú Á L K A T L A G

STEFNUR

HEIMSÓKN

TVEIR EINS

FLAGG SNÍKILL

HVOFTUR

SÝKJA

SPENDÝR

KK NAFN

GLITRA

SKURÐBRÚN

SMÁR

AFTURENDI

ERGJA

ELSKA

SNEIÐ

STRÁ

KOMUMST

ÍSKUR

LEYSIR

GIFTA

SKERGÁLA

MJÓLKURVARA

F E B I T E U G G U R E G N I A U T A M F Á T V Æ N A Í T I L Ð A N A G U LÁTLAUS

MYND: TRISH STEEL (CC BY-SA 2.0)

TELJUM

HÖFUNDUR BH • KROSSGATUR.GATUR.NET

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Fimmtudagur 19. september 2019

sölufulltrúi

sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

510 7900

löggiltur fasteignasali

510 7900

fastlind.is Helga Magnús Arna löggiltur fasteignasali

löggiltur löggiltur sölufulltrúi fasteignasali fasteignasali l f

sölufulltrúi

sölufulltrúi

Bjarni

löggiltur fasteignasali

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

fastlind.is

Glæsileg sjávarútvegssýning í Laugardalshöllinni 25. – 27. september 2019 Fjöldi íslenskra og erlendra fyrirtækja sýna allt það nýjasta í tækjum og þjónustu við sjávarútveginn. Sýningin er opin:

Miðvikudag: 25. sept. 14.00-19.00 Fimmtudag: 26. sept. 10.00-18.00 Föstudag: 27. sept. 10.00-18.00 Allar nánari upplýsingar á www.icelandfishexpo.is

ICELAND FISHING EXPO 2019 Sjávarútvegur 2019

Allar nánari upplýsingar á www.icelandfishexpo.is

Vinnum fyrir öll tryggingafélög Dalvegi 18 201 Kópavogi Sími: 5711133

Gun

söluful

51


FJÖLSKYLDU

TILBOÐ 11 ár í Kópavogi

Tilboð 1

Tilboð 2

Eggjanúðlur með kjúklingi. Kjúklingur í massaman karrý. Nautakjöt í ostrusósu. Djúpsteiktar rækjur.

Hrísnúðlur með kjúkling. Kjúklingur í grænu karrý Svínakjöt í súrsætri sósu. Djúpsteiktar rækjur.

Ásamt hrísgrjónum og súrsætri sósu

Ásamt hrísgrjónum og súrsætri sósu

Tilboð 3 Eggjanúðlur með kjúkling. Kjúklingur í gulu karrý. Svínakjöt í ostru sósu og engifer. Djúpsteikt ýsa.

Fyrir 2 4.250 kr.

Fyrir 3 5.990 kr.

Fyrir 4 7.400 kr.

Fyrir 5 eða fleiri 1.799 kr. á manna

Ásamt hrísgrjónum og súrsætri sósu

Thailenskur matur er okkar fag Bæjarlind 14-16, 201 Kópavogi, www.kruathai.is


14

Fimmtudagur 19. september 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

SKÁK

Hörðuvallaskóli Norðurlandameistari

S

veit Hörðuvallaskóla varð Norðurlandameistari grunnskólasveita í skák í síðustu viku. Mótið fór fram í Stokkhólmi í Svíþjóð helgina 6.-8.september. Yfirburðirnir voru algerir yfir frændum okkar. Allar fimm viðureignirnar unnust með miklum mun og í rauninni leyfðu okkar menn einungis tvenn jafntefli, en unnu átján skákir. Núna er kjarninn í þessari sigursælu sveit komnir í framhaldsskóla, þannig að pláss verður fyrir aðra til að feta í fótspor þeirra. Líklegt að það verði einhver skólasveit úr Kópavogi því efniviðurinn er nægur. Barnaskólasveit (1.-7.bekkur) Hörðuvallaskóla tók bronsið í Norðurlandamóti barnaskólasveita sem fram fór á sama stað og tíma.

Grunnskólasveitir: 1. Hörðuvallaskóli, Kópavogi (Ísland)19 vinninga af 20 mögulegum. 2. Engelbrektsskolan, Stokkhólmi (Svíþjóð) 14 vinninga 3. Nyelandsvej Skole, Fredriksberg (Danmörk) 10 vinninga 4. Olari, Espoo (Finnlandi) 8 vinninga 5. Nordberg Skole, Osló (Noregi) 5 vinninga 6. Nannaskolan, Uppsala (Svíþjóð) 4 vinninga Lið Hörðuvallaskóla: Vignir Vatnar Stefánsson, Stephan Briem, Arnar Milutin Heiðarsson, Sverrir Hákonarson og Óskar Hákonarson.

Barnaskólasveitir: 1. Täby Friskola Enhaga, Täby (Svíþjóð) 15.5 vinninga af 20 mögulegum 2. Jong Skole, Sandvika (Noregi) 15 vinninga 3. Hörðuvallaskóli, Kópavogi (Ísland) 10.5 vinninga 4. Giersings realskole, Odense (Danmörku) 8.5 vinninga 5. Vallatorpsskolan, Täby (Svíþjóð) 6.5 vinninga 6. Vuoniitty, Helsinki (Finnlandi) 4 vinninga Lið Hörðuvallaskóla: Benedikt Briem, Guðrún Fanney Briem, Hilmar Óli Viggósson, Grétar Jóhann Jóhannsson, Snorri Sveinn Lund og Guðmundur Reynir Róbertsson. Liðsstjóri var Gunnar Finnson.

AÐSENT

Skýr framtíðarsýn í Kópavogi

Á

síðasta kjörtímabili var mótuð yfirstefna fyrir Kópavogsbæ þar sem tekið er mið af Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og skýr framtíðarsýn var ákveðin. Farið var af stað með metnaðarfulla vinnu við að þróa mælikvarða og upplýsingakerfi sem vakið hafa athygli og hafa leitt til þess að ólíkir aðilar hafa óskað eftir samstarfi við Kópavogsbæ um þróun. Samstarfssamningur við Félagsmálaráðuneytið og UNICEF um upplýsingakerfi um líðan og velferð barna er skýrt dæmi um það.

Við fórum af stað með lýðræðisog samráðsverkefnið Okkar Kópavogur – taktu þátt. Þátttaka í slíkri vinnu veitir íbúum tækifæri til að ákveða í sameiningu hugmyndir að verkfnum og úthluta fjármagni í framkvæmdir í Kópavogi.

Theódóra Þorsteinsdóttir.

Mælikvarðarnir eru byggðir upp af samfélags- og umhverfislegum vísum og eiga að stuðla að og viðhalda lífsgæðum íbúa, rétt eins og lofað var í yfirstefnunni. Þar segir að Kópavogsbær ætli sér að veita framúrskarandi þjónustu og að bærinn sýni umhverfislega og samfélagslega ábyrgð. Jafnframt eigi að huga vel að líðan, heilsu og velferð íbúa á öllum aldri, allt í anda Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Síðast en ekki síst

Frá stofnun höfum við Píratar lagt mikla áherslu á gagnsæi í stjórnsýslu og mikilvægi þess að allar upplýsingar séu bæði aðgengilegar, auðfinnanlegar og stjórnkerfið sé sem opnast.

AÐSENT

Tökum þátt

U

m þessar mundir gefst þér kostur á aðkomu að tveimur málum í gegnum lýðræðisog samráðsvettvang Kópavogs: Fjárhagsáætlun ársins 2020 og innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Frá stofnun höfum við Píratar lagt mikla áherslu á gagnsæi í stjórnsýslu og mikilvægi þess að allar upplýsingar séu bæði aðgengilegar, auðfinnanlegar og stjórnkerfið sé sem opnast. Við trúum því að þú eigir sjálfgefinn rétt á aðkomu um öll málefni sem þig varðar og með því að nota tæknina er þetta nú auðveldara en nokkru sinni fyrr. Á hverju hausti vinnur bæjarstjórn að gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið á eftir en fram að þessu hafa bæjarbúar ekki fengið tækifæri til að hafa beina aðkomu að þeirri vinnu. Allir Kópavogsbúar sem eru fæddir árið 2006 og fyrr geta nú skráð sig inn á samráðgsátt í gegnum vef bæjarins, kopavogur.is, sent inn tillögur og tekið

þá ætlar Kópavogur að vera samfélag sem byggir á lýðræðislegum ákvörðunum þar sem íbúar hafa áhrif á eigin mál. Þar vil ég staldra við. Við fórum af stað með lýðræðis- og samráðsverkefnið Okkar Kópavogur – taktu þátt. Þátttaka í slíkri vinnu veitir íbúum tækifæri til að ákveða í sameiningu hugmyndir að verkefnum og úthluta fjármagni í framkvæmdir í Kópavogi. Við ákváðum að ráða í starf verkefnastjóra íbúatengsla því við viljum efla þátt tökulýðræðið eins yfirstefnan okkar segir til um. Nú höfum við lagt af stað með samráðsgátt þar sem hægt er að koma með ábendingar, bæði hvað varðar þá fjárhagsáætlun sem nú er unnið að hjá bæjarstjórn og einnig er varðar innleiðingu Heimsmarkmiða. Allt er þetta að finna á heimasíðu Kópavogsbæjar og vil ég hvetja íbúa til þess að kynna sér og taka þátt. Í október verður síðan verkefnið Okkar Kópavogur keyrt í þriðja sinn sem byggir á fyrri reynslu. Með þessu bætum við tengsl okkar við íbúa, færum íbúum aukna ábyrgð og virkjum þá í aukinni þátttöku í ákvarðanatöku.

Sigurbjörg Erla Egilsdóttir, bæjarfulltrúi Pírata í Kópavogi.

þátt í umræðum um þær hugmyndir sem þegar hafa borist. Við í bæjarstjórninni munum svo hafa þessar ábendingar til hliðsjónar í vinnu okkar við gerð fjárhagsáætlunarinnar. Þá hefur einnig verið opnuð samráðsgátt um innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, en Kópavogur er fyrsta sveitarfélagið á

Íslandi til að innleiða þau með formlegum hætti. Heimsmarkmiðin eru 17 markmið um ólíka þætti sem stuðla að sjálfbærri þróun. Þar er meðal annars fjallað um menntun, jafnrétti, samgöngur og loftslagsmál. Á samráðsgáttinni stendur íbúum til boða að koma á framfæri ábendingum um áherslur við innleiðingu á hverju markmiði fyrir sig. Aukin völd og áhrif íbúa geta komið mikilvægum áherslum á framfæri og þannig líka er hægt að ráðstafa peningunum betur og sanngjarnar. Ég gleðst því yfir þessu aukna samráði og hvet þig til þess að fara inn á kopavogur.is og taka þátt!

KYNNING

Sjávarútvegssýningin stækkar í Laugardalshöll Sjávarútvegssýningin SJÁVARÚTVEGUR 2019/ ICELAND FISHING EXPO 2019 verður haldin LAUGARDALSHÖLL í haust. Að sögn Ólafs M. Jóhannessonar framkvæmdastjóra sýningarinnar hefur sýningin stækkað umtalsvert frá síðustu sýningu 2016 og mun hún nú fylla alla sali Hallarinnar: „Sýningin hefur vaxið töluvert og mikil eftirspurn hefur verið eftir sýningarsvæðum bæði frá innlendum og erlendum aðilum. Það er ánægjulegt að sjá hversu fjölþætt sú þjónusta er sem íslenskur sjávarútvegur býr yfir. Á sýningunni verður að finna bæði stór og smá fyrirtæki er þjóna sjávarútveginum og sýna allt það nýjasta á þessu sviði. Ég hef alltaf haft sterkar taugar til sjávarútvegsins enda hefur hann fleytt okkur í gegnum boðaföll alls kyns kreppa og áfalla í gegnum áratugi. Sjávarútvegurinn er að þróast í átt til hátækniðnaðar sem má sjá í fjölbreytni fyrirtækjanna sem taka þátt í sýningunni. Tilgangur sýningarinnar er að veita fagaðilum og áhugafólki tækifæri til að kynnast þróun og nýjungum í sjávarútvegi. Þessar jákvæðu tæknibreytingar

skipta miklu fyrir velferð íslensks samfélags. Þarna hefur fjölbreyttur hópur innan sjávarútvegsgeirans tækifæri til að hittast en almenningur á einnig fullt erindi á sýninguna.“ Sjávarútvegssýningin 2019 hefst miðvikudaginn 25. september og lýkur föstudaginn 27. september.

ICELAND FISHING EXPO 2019 Sjávarútvegur 2019

RALLÝ

Íslandsmeistarar í rallakstri

K

ópavogsbúarnir Baldur Arnar Hlöðversson og Heimir Snær Jónsson urðu um síðustu helgi Íslandsmeistarar í rallakstri með því að sigra RallyReykjavík, árlega rallaksturskeppni sem stendur yfir í þrjá daga. Þetta var jafnframt þriðja umferð Íslandsmótsins og þrátt fyrir að enn sé ein keppni eftir þá tryggðu þeir sér Íslandsmeistaratitilinn, en þeir rétt misstu af titlinum í fyrra. Þetta er annað árið í röð sem þeir sigra Rally Reykjavík sem erfiðasta og lengsta rall ár hvert. Þeir byrjuðu að aka saman í fyrra en báðir hafa mikla reynslu úr rallinu. Heimir Snær, sem er aðstoðarökumaður, var að sigra þessa keppni í þriðja sinn í röð en það hafa aðeins þrír aðrir aðstoðarökumenn náð að gera í 44 ára rallsögu Íslands. Baldur er ökumaður og er

yngstur til að verða Íslandsmeistari síðan 1994 þegar Rúnar Jónsson varð Íslandsmeistari, en það ár fæddist einmitt Baldur. Þrátt fyrir að þetta sé aðeins annað tímabilið þeirra saman í ralli þá hafa þeir þekkst frá því Baldur var 7 ára gamall en faðir Baldurs og bróðir Heimis öku saman í nokkur ár frá árunum 2001 til 2005. Baldur Arnar er 25 ára og er fæddur og uppalinn í Kópavogi. Hann hefur keppt í rallakstri frá 2009 fyrst sem aðstoðarökumaður en árið 2011 byrjaði hann að keyra, þá 17 ára. Heimir Snær er 34 ára og er fæddur og uppalinn í Kópavogi. Hann er giftur Tinnu Viðarsdóttur og eiga þau tvær dætur. Heimir tók þátt í sinni fyrstu rallkeppni árið 2004 og hefur tekið þátt óslitið síðan.


Fjárhagsáætlun 2020

Viltu hafa áhrif?

Mynd: Malín Brand.

Kópavogsbær leitar eftir áliti og ábendingum íbúa við gerð árhagsáætlunar fyrir árið 2020. Samráðsgátt fyrir íbúa í Kópavogi verður opin til 23. september 2019. www.kopavogur.is

kopavogur.is


KÓPAVOGSBLAÐIÐ kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is

m a u r Fö rleg inni va ferð m íu

Hlíðasmára 9 201 Kópavogur Sími: 571 0888 www.gluggavinir.is

Flutningsþjónusta Mikaels Flytjum það sem þú vilt flytja Kársnesbraut 87 200 Kópavogur Sími: 894 4560 www.flytja.is

Thailenskur matur er okkar fag Bæjarlind 14-16 201 Kópavogur www.kruathai.is

ICELAND FISHING EXPO 2019 Sjávarútvegur 2019

Smiðjuvegi 68, gul gata, sími: 587 1350, bifkop@internet.is, www.bifreidaverkstadi.is

Hlíðasmári 6

Kópavogi

510 7900

GÆTUM AÐ YNGSTU VEGFARENDUM Í UMFERÐINNI, SÉRSTAKLEGA Í GRENND VIÐ SKÓLA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.