Kópavogsblaðið 19.12.2019

Page 1

w

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

Gleðileg jól

Salalaug

2

Hugvekja

4

Skötuveisla 6 Áramótabrenna 16

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Framleiðir klór á staðnum /2

„Jói á hjólinu“ fær heiðursverðlaun /2

Gleðileg jól Kópavogsblaðið óskar lesendum gleðilegra jóla og friðar með þökkum fyrir árið sem er að líða. Mynd: Kópavogsbær.

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Þorsteinn Lára löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Ólafur

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Sveinn

löggiltur fasteignasali

Helga

löggiltur fasteignasali

Magnús

sölufulltrúi

Arna

löggiltur fasteignasali

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

löggiltur fasteignasali

úi ur nasali

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasalifasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Harpa Magnús Kristín Arna löggiltur sölufulltrúi fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta Gunnar Albert

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert

Bjarni

Sérfræðingar í Kópavogi

steinnArna nús Helga Lára Bjarni Ólafur Gunnar Sveinn Albert

r

19. desember 2019. 110. tbl. 15. árgangur

Efnisyfirlit

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa

löggiltur fasteignasali

Margir þurfa aðstoð /14

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

Kristín

löggiltur fasteignasali

Vinnum fyrir öll 510 7900 510 7900 G E RUM VI Ð ALLAR TEGUNDI R BÍ LA

Sérfræðingar í Kópavogi

fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

steinn Helga Lára Ólafur gnús ga Magnús AlbertMagnús Albert Harpa Arna HarpaBjarni Arna Bjarni Arna Sveinn Bjarni Gunnar Gunnar Kristín KristínGunnar Albert Hrafn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Lára Ólafur Sveinn Helga Magnús Arna Bjarni Gunnar Albert Harpa Kristín

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur trúi sölufulltrúi ur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúilöggiltur löggiltursölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúi sölufulltrúi löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali leigumiðlari fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali nasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasalifasteignasali fasteignasali fasteignasali

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð

510 7900

Hlíðasmári 6, 201 fasteignasali Kópavogur

löggiltur

löggiltur

löggiltur

sölufulltrúi

sölufulltrúi

fastlind.is fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta viðskipta a löggiltur

ur fasteignasali

sölufulltrúi

sölufulltrúi

ðasmári 6, 201 Kópavogur

Harpa löggiltur

tryggingafélögSmiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 Kristín löggiltur

510 510 7900 7900510 7900

fasteignasali leigumiðlari fasteignasali Sérfræðingar í Kópavogi fastlind.is avogi Uppspretta Ólafur ánægjulegra Sveinn viðskipta Kristján Vernharð Davíð Lára Helga Magnús löggiltur

löggiltur

fasteignasali fasteignasali fasteignasali Lára Ólafur Sveinn Helga

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Arna

sölufulltrúi

Bjarni

löggiltur fasteignasali

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur fasteignasali

fastlind.is

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert

löggiltur fasteignasali

Harpa

Magnús

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Kristín

Arna

sölufulltrúi

Bjarni

löggiltur fasteignasali

Dalvegi 18 201 Kópavogi Sími: 5711133 Uppspretta ánægjulegra viðskipta sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

510 7900

fastlind.is

Harpa Kristín OG SPRAUTUM RÉTTUM ALLAR GERÐIR BÍLA

Gunnar Albert

löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali www.bilastod.is bilastod@simnet.is G E RUM •Vfasteignasali I Ð A L L A R T E G UN D I R BÍ L A

sölufulltrúi

510 7900

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

25%

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST ÍSLANDS • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðansíðan 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku 1, 1,1, Kópavogi 1, Kópavogi Kópavogi Kópavogi síðan síðan síðan síðan 1996 1996 1996 1996 AFSLÁTTUR ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ••• VIRÐING •VIRÐING VIRÐING VIRÐING ••• TRAUST •TRAUST TRAUST TRAUST ••• REYNSLA •REYNSLA REYNSLA REYNSLA Opið til af gjafabréfum ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS kl. 21 alla• VIRÐING síðan 1996

Auðbrekku 1, Kópavogi daga

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • Auðbrekku TRAUST1,•Kópavogi REYNSLA

síðan 1996

Sverrir Einarsson Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ALÚÐMargrét • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Sverrir Sverrir Sverrir Einarsson Einarsson Einarsson EinarssonMargrét Margrét Margrét Margrét Á. Á.Á. Guðjónsd. Á. Guðjónsd. Guðjónsd. Guðjónsd. Kristín Kristín Kristín Kristín Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir IngólfsdóttirHannes Hannes Hannes Hannes Ó. Ó.Ó. Sampsted Ó. Sampsted Sampsted Sampsted

SLÖKUN ... VELLÍÐAN ...

Hannes Ó. Sampsted

Gjöf gefin af kærleik

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir HannesHannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar Símar Símar Símar allan allan allan allan sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: 581 581 581 581 3300 3300 3300 3300 & && & 896 896 896 896 8242 8242 8242 8242 ••www.utforin.is •• www.utforin.is www.utforin.is www.utforin.is Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 5892 & 896 8242 www.likamslögun.is/vefverslun Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó.565 Sampsted Komum Komum Komum Komum heim heim heim heim til til til til aðstandenda aðstandenda aðstandenda aðstandenda og og og og ræðum ræðum ræðum ræðum skipulag skipulag skipulag útfarar útfarar útfarar útfarar efefef óskað ef óskað óskað óskað er. er. er.útfarar Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar allan sólarhringinn: 581skipulag 3300 & 896 8242 •er. www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og3300 ræðum skipulag ef óskað er. Símar allan sólarhringinn: 581 & 896 8242 • www.utforin.is Sverrir Einarsson

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og896 ræðum skipulag útfarar óskað er. útfarar Komum heim til 8242 aðstandenda og ræðum skipulag ef óskað er. er. Komum heim til aðstandenda ogefræðum skipulag útfarar ef óskað ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson MargrétHannes Á. Guðjónsd. Kristín HAFNARFJARÐAR Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Margrét Á. Guðjónsd. KristínÚTFARARSTOFA Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað Flatahraun Flatahraun Flatahraun Flatahraun 5a 5a5a • 5a •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is www.utfararstofa.is ••Símar: •Símar: •Símar: Símar: 565 565 565 565 5892 5892 5892 5892 &&er. & 896 & 896 896 896 8242 8242 8242 8242

Sverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar allan sólarhringinn: 581 3300 &allan 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til og ræðum útfarar ef & óskað er. Flatahraun 5a•aðstandenda •Símar: www.utfararstofa.is •8242 Símar: 565 5892 896 8242 Flatahraun 5a • 565 www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is 5892 & 896skipulag ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Nýbýlavegi 8 (Portið), s: 777 6000


2

Fimmtudagur 19. desember 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða Almennar viðgerðir Smurþjónusta

SALALAUG

Þjónustuskoðanir Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn Yfir 30 ára reynsla í viðgerðum á Volkswagen, Skoda og Mitsubishi

Auðbrekku 17 I 200 Kópavogi I Sími: 564 1180 bilvogurmot@simnet.is I www.bilvogur.is

Framleiðir klór á staðnum

N

ýtt klórframleiðslukerfi hefur verið tekið í notkun í Salalaug. Kerfið kemur frá Hollenska fyrirtækinu VDH Water Technology. Kerfið er flutt inn, uppsett og þjónustað af íslenska fyrirtækinu Vatnslausnir ehf. Nú er hægt að framleiða hreinan klór á staðnum úr hefðbundnu matarsalti í stað þess að kaupa klórvatn sem er innflutt frá Evrópu. Að nýta klór sem er framleiddur á staðnum hefur fjölmarga kosti í för með sér fyrir umhverfið og fyrir gesti sundlaugarinn-

ar. Nýi klórinn er notaður nánast samstundis og hann hefur verið framleiddur en það kemur í veg fyrir ýmis efnahvörf sem mynda óæskileg efni svo sem klóramín. Þá er klórinn framleiddur í svokallaðri „lokaðri sellu“ en þessi klór á að stuðla að lægra ph gildi vatnsins en hinn hefðbundni klór. Lægra ph gildi veldur því að klórinn verður mun virkari í að eyða örverum svo í raun þarf minna af klór út í vatnið. Sundlaugargestir ættu því að verða fyrir mun minni óþægindum, bæði hvað varðar lykt og ertingu

við húð og augu. Þeir Kópavogsbúar sem hafa ekki stundað sundlaugar bæjarins sökum óþæginda vegna klórs ættu nú vonandi að geta stundað Salalaugina með bros á vör.

ÓSKUM

KÓPAVOGSBÚUM öllum gleðilegra jóla og farsældar á komandi ári

Finnur þú starf við þitt hæfi hjá Kópavogsbæ?

Pipar\TBWA \ SÍA

Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, kopavogur.is. Hlökkum til að starfa með þér.

kopavogur.is

SÖGUFÉLAGIÐ

Jóhannes Jónasson, „Jói á hjólinu“, fær heiðursverðlaun Myndir: Guðmundur Þorsteinsson og Orri Ragnar Árnason Amin

S

ögufélag Kópavogs og Héraðsskjalasafn Kópavogs efndu til kaffidrykkju og piparkökuáts í tilefni aðventunnar um síðustu helgi. Viðburðurinn var vel sóttur eins og flestir viðburðir sem Sögufélagið stendur að en milli 80 og 90 manns komu. Tveim dögum fyrr hafði Þorkell Guðnason samband við formann félagsins og sagði honum að hann hafi séð mynd á Facebook af Jóhannesi Jónassyni, betur þekktur sem „Jói á hjólinu“ þar sem glöggt mátti sjá að á hjóli Jóa var númerið: „Í – 137“. Þetta þótti Kela ekki gott og bað um stuðning Sögufélagsins við að útvega gott „Y“ númer handa Jóa. Hjónin Erla og Siggi í Ísastál útbjuggu númeraplötuna Y-1942 en það er fæðingarár Jóa. Einnig var gerður minningapeningur með áletrun og mynd af hjólreiðamanni. Frímann Ingi Helgason flutti stutt ávarp af þessu tilefni og Þorkell Guðnason sagði frá hvernig þessi hugmynd varð til. Karen E. Hall-

dórsdóttir, formaður lista- og menningarráðs, afhenti Jóa glæsilegt heiðursskjal og minningapeninginn. Að þessu loknu var gengið til auglýstrar dagskrár. Fyrst las Hrafn A. Harðarson nokkur bráðskemmtileg ljóð úr nýútkominni ljóðabók

Kópavogsblaðið slf Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson Sími: 899 3024 Netfang: audun@kopavogsbladid.is Heimasíða: www.kopavogsbladid.is Auglýsingar: kopavogsbladid@kopavogsbladid.is Hönnun: Guðmundur Árnason Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com Prentun: Landsprent. Dreifing: Íslandspóstur

sinni: „Þar býr enginn“. Þá sýndi Marteinn Sigurgeirsson einstaklega fróðlegt og skemmtilegt viðtal sem hann tók við Þórð Guðnason, vélvirkja og rennismið, en Þórður starfrækti vélsmiðju við Álfhólsveg 22.

Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.


Ítarlegar upplýsingar má finna á www.201.is

Yfir 100 íbúðir seldar í 201 Smára 201 Smári hefur á örfáum mánuðum fyllst af mannlífi og íbúðir selst á ógnarhraða. Ungt fólk sér hverfið sem upplagðan kost til að leggja drög að lífi sínu til frambúðar enda henta eignirnar afar vel til fyrstu kaupa og fyrir kjarnafjölskyldur. Þá höfum við einnig afhent fjölda lykla til fólks sem vill minnka við sig eða færa sig úr mesta erli hversdagsins án þess að missa nálægð við verslun og þjónustu.

Snjallhverfi í hjarta höfuðborgarsvæðisins Engan þarf að undra að 201 Smári sé orðinn nýtt heimili svo margra einstaklinga á svo skömmum tíma því íbúðirnar eru ríkulega búnar snjalllausnum og þægindum. Þá er umhverfið fallegt og þaulhugsað, góð tenging við göngu- og hjólabrautir, frábært aðgengi að almenningssamgöngum, sorphirða og flokkun í sérflokki og útisvæðin glæsileg og örugg. Hverfið sjálft er rótgróið og allar nauðsynjar í göngufæri.

Tryggðu þér þína íbúð strax Nú bætast við íbúðir til sölu sem verða til afhendingar 2020, fjölbreyttar eignir af ýmsum stærðum þar sem allir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Ein af byggingunum þremur er sérstaklega hönnuð með þarfir eldri borgara að leiðarljósi, svalir yfirbyggðar og þægindi í hverju horni. Fáðu meira fyrir minna, lifðu í núinu og njóttu tímans sem skapast.

Snjöll hönnun og lausnir

Miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu

Yfir 100 verslanir í göngufæri

Hleðslustaðir fyrir rafbíla við hús og í hverfi

Stutt að samgönguæðum og í almenningssamgöngur

Hlíðasmári 6

Miklaborg fasteignasala

201 Kópavogur

Lágmúla 4, 108 Reykjavík

sími 510 7900

miklaborg@miklaborg.is

201@fastlind.is

5697000

Góðar og öruggar göngu- og hjólaleiðir

Deilibílar í hverfinu

Skólar og leikskólar í göngufjarlægð

Leiksvæði og opnir garðar

201.is


4

Fimmtudagur 19. desember 2019

að lengja. Það verður komið annað vor áður en við vitum af. Og þar sem Jesús er þetta nálægt okkur í tíma ætti það líka að vera óþarft að efast um að hann hafi verið til og sé það óþarft ætti tíminn sömuleiðis að vinna með þegar við hugsum um söguna hans. Hann sem sagt fæddist, dó og reis upp til eilífs lífs. Aðeins 21 amma síðan engillinn sagði við fjárhirða á Betlehemsvöllum, „Yður er í dag frelsari

fæddur.” Allt í lagi, við skulum halda því til haga að þessar ömmur hafi þá verið nokkuð langlífar. Hraði stundarinnar rennir ekki bara stoðum undir sannleiksgildi aðalpersónu kristninnar, heldur ætti sá hraði að gera okkur í raun jafn auðmjúk og hógvær og Jesús var fyrir tímanum og lífinu yfir höfuð. Ertu að nýta tímann vel, kanntu raunverulega að meta hann? Það má vafalaust heimsækja eins og eina ömmu og einn afa í stað þess að vera með nefið stöðugt ofan í snjallsímanum, það má vafalaust kíkja í kirkjuna sína og heyra um litla Jesúbarnið í Betlehem í stað þess að skrifa langar klausur um það á netinu að það hafi ekki verið til. Það er þó hins vegar ekki mitt að dæma, nóg er nú af dómunum samt. Kæri lesandi, ég vildi bara vekja þig til vitundar um þetta meðan þú bíður eftir jólunum og hvað það er líka dýrmætt að muna eftir njóta augnabliksins þegar stundin flýgur svona hratt. Gleðileg jól!

þróttahátíð HK var haldin hátíðleg sl. fimmtudag í veislusal Kórsins. Þetta var í fjórða sinn sem hátíðin er haldin með þessu fyrirkomulagi.

tilbúin að vinna fyrir liðið og gefur allt sem hann á í hvern einasta leik.

Aðrir sem voru tilnefndir voru: Elísabet Einarsdóttir: Blakdeild. Elvar Örn Halldórsson: Blakdeild. Gylfi Már Hrafnsson: Dansdeild. María Tinna Hauksdóttir: Dansdeild. Pálmi Fannar Sigurðsson: Handknattleiksdeild. María Lena Ásgeirsdóttir: Knattspyrnudeild.

Íþróttamaður HK 2019 er Ásgeir Börkur Ásgeirsson. Ásgeir Börkur átti stóran þátt í því að HK hélt sæti sínu í efstu deild á þessu árið með gríðarlega öflugri innkomu í liðið. Hann var valinn leikmaður ársins á lokahófi knattspyrnudeildar HK 2019 og var meðal varamanna í liði ársins hjá fótbolta.net fyrir tímabilið 2019 í Pepsi Max deildinni. Hann er frábær innan vallar sem utan með sýna leiðtogahæfileika. Ásgeir er góður liðsmaður,

Íþróttakona HK 2019 er Berglind Þorsteinsdóttir Berglind er gríðarlega mikilvægur hlekkur í meistaraflokksliði HK í handbolta kvenna. Hún bindur vörn liðsins saman. Hún hefur verið fastamaður í yngri landsliðum Íslands og spilaði með A landsliðinu í æfingaleikjum gegn Svíþjóð fyrir ári síðan. Berglind á framtíðina fyrir sig fyrir HK og Ísland. Berglind er fyrirmyndarleikmaður. Metnaðargjörn, dugleg, með mikla þrautsegju og frábært hugarfar.

HUGLEIÐING

www.samkop.is

SAMKÓP óskar íbúum Kópavogs Samkóp hvetur alla foreldra

gleðilegra jóla með ósk um Samkóp eru regnhlífarsamtök góðar samverustundir foreldrafélaga grunnskóla á nýju ári og minnir á Kópavogs. Samkóp hvetur alla foreldra útivistartíma barna. grunnskólabarna að taka þátt í grunnskólabarna að taka þátt í foreldrastarfi síns skóla.

foreldrastarfi síns skóla.

Útivistartími barna 12 ára og Samkóp eru yngri erregnhlífarsamtök til kl. 20:00. foreldrafélaga grunnskóla Börn á aldrinum 13-16 ára Kópavogs. hafa útivistartíma til kl. 22:00

Samtök foreldrafélaga í grunnskólum Kópavogs

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Hratt flýgur stund

R

ithöfundurinn Andri Snær Magnason er með ýmsar áhugaverðar viðmiðanir í nýju bók sinni Um tímann og vatnið. Ein þeirra snýr að þeirri staðreynd að það er í raun svo skammur tími síðan Jesús Kristur gekk hér á jörðinni, það er ekki nema 21 amma síðan og hópurinn sá kemst fyrir í strætó og afarnir meira að segja líka. Hugsið ykkur, það er ekki lengra síðan en hann var hér á jörðinni í holdi og blóði sem minnir okkur ekki einvörðungu á það að bera meiri virðingu fyrir tímanum, heldur líka það að Jesús er miklu nær okkur í tíma en við oft höldum. Það er einmitt ekki svo galið að spá svolítið í tímann þegar enn ein fæðingarhátíð frelsarans gengur í garð og þegar daginn fer

Sr. Sunna Dóra Möller.

HK

Íþróttahátíð HK

Í

Í ár voru eftirfarandi flokkar heiðraðir fyrir góðan árangur: 2. flokkur karla: Blakdeild - Urðu bikarmeistarar. 2. flokkur kvenna: Blakdeild - Urðu bikarmeistarar. 5. flokkur karla B lið: Knattspyrnudeild - Urðu íslandsmeistarar. Gylfi Már Hrafnsson og María Tinna Hauksdóttir voru einni heiðruð fyrir sín afrek sem danspar en þau unnu samtals 9 titla á árinu.


DOMINOS.IS | DOMINO’S APP | 58 12345


6

Fimmtudagur 19. desember 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Aðventuhátíð í Kópavogi Svipmyndir frá Aðventuhátíðinni sem haldin var laugardaginn, 30. nóvember síðastliðinn.

Hátíð í Smiðjuhverfi

Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum fyrir árið sem er að líða


kruathai.is

Af öllum sóttum tilboðum fylgir með 2 lítra Pepsi/Pepsi Max eða Appelsín Gildir til 30. desember Thailenskur matur er okkar fag B æ j a r l i n d 1 4 -1 6 , 2 0 1 K ó p a v o g i , w w w. k r u a t h a i . i s


KYKÓPAVOGSBLAÐIÐ NN IN G

8

Fimmtudagur 19. desember 2019

Frá vinstri: Hrafnhildur Guðjónsdóttir, Elísabet J. Hjálmarsdóttir, Ragnheiður Björnsdóttir, Ásgerður J. Ágústsdóttir, Gyða M. Marvinsdóttir, Vala Rut Friðriksdóttir.

Heimaþjónusta – Þarftu aðstoð við daglegt líf? Sinnum heimaþjónusta hefur unnið að því síðustu ellefu ár að byggja upp fjölþætta velferðarþjónustu. Þjónustan er hugsuð fyrir þá sem þurfa á aðstoð að halda sökum aldurs, fötlunar, heilsubrests eða annarra persónulegra aðstæðna.

Á

samt því að veita heimaþjónustu annast Sinnum vinnuprófanir fyrir VIRK starfsendurhæfingarsjóð. Ráðgjafi Sinnum útvegar skjólstæðingum VIRK tímabundin störf ásamt því að sjá um ráðgjöf og eftirfylgni. Stefna Sinnum er að veita einstaklingsmiðaða, persónulega og sveigjanlega þjónustu svo mæta megi þörfum og óskum hvers skjólstæðings. „Góð og samfelld þjónusta með hagsmuni skjólstæðinganna er höfð að leiðarljósi og er boðið uppá aðstoð við allar athafnir daglegs lífs, allt frá aðhlynningu og liðveislu til þrifa,“ segir Ragnheiður Björnsdóttir, framkvæmdastjóri. Þjónustunotendur eru í dag í kringum 150 talsins, meðal viðskiptavina eru sveitarfélög, stofnanir og einstaklingar (m.a. með beingreiðslusamninga) sem gera samninga til bæði lengri og skemmri tíma. Hluti þjónustunotenda Sinnum fullnýtir þjónustuna sem þeir eiga rétt á hjá sínu sveitarfélagi og auka lífsgæði sín svo enn meira með því að fá viðbótarþjónustu frá Sinnum sem þeir eða aðstandendur greiða fyrir. „Markmið okkar snýst um að búa einstaklingnum og fjölskyldu hans umgjörð sem veitir aukið öryggi í eigin búsetu. Um leið hefur einstaklingurinn aukið val og/eða frelsi og getur sjálfur verið virkari þátttakandi í samfélaginu sem felur í sér aukin lífsgæði.“ Ragnheiður segir starfsfólk Sinnum finna fyrir auknum áhuga viðskiptavina á því að hafa val um þá einstaklinga sem veita aðstoðina og tímasetninguna sem þjónustan fer fram á og að áhersla sé lögð á að koma til móts við þær væntingar. „Mesti vöxturinn hefur verið í þjónustu tengdri

þrifum, öryggis- og næringarinnlitum og aðstoð við böðun.“ „Mannauðs- og gæðamál eru okkur hugleikin og hefur fyrirtækið á undanförnum árum gengið í gegnum mikilvægt þróunar- og umbótastarf sem hefur skilað sér í bættri þjónustu.“ Embætti landlæknis gerði úttekt á gæðum og öryggi þjónustu Sinnum og er skýrslan aðgengileg á vef embættisins og á heimasíðu Sinnum. Úttektin tók meðal annars til atriða sem varða stefnu, þjónustumál, gæði, öryggi, skráningu, meðhöndlun frávika og kvartana og starfsumhverfi. „Við búum að því að hafa fjölmennan og öflugan hóp starfsfólks sem leggur mikið upp úr fagmennsku og sveigjanleika og er því almennt hægt

að bregðast hratt og örugglega við þjónustubeiðnum sem berast Sinnum. Hjá fyrirtækinu starfa hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar, þroskaþjálfar, sjúkraliðar, félagsliðar og almennt starfsfólk sem býr yfir dýrmætri reynslu.“ Mikil áhersla er lögð á þjálfun starfsmanna hjá Sinnum og sækja þeir ýmis konar námskeið og fræðsluerindi líkt og skyndihjálparnámskeið og námskeið í sýkingarvörnum. „Í þjónustu sem er sérstaklega faglega krefjandi er meiri tími lagður í undirbúning. Teymið fær í þeim tilvikum sérhæfðari fræðslu og kennslu á tækjabúnað í samvinnu við fagaðila. Umönnunaraðilar einstaklinga í öndunarvél sækja regluleg námskeið í

Hermisetri LSH þar sem fram fer bókleg og verkleg þjálfun“ segir Ragnheiður. Þjónustunotendur eru viljugir til að veita fyrirtækinu umsagnir og er þær að finna í kynningarbæklingi sem hægt er að fá sendan heim en einnig á heimasíðu og Facebooksíðu fyrirtækisins. Þessar umsagnir eru okkur afar dýrmætar þar sem við leggjum áherslu á framúrskarandi

þjónustu. „Það er velkomið að hafa samband með því að senda tölvupóst á Sinnum eða jafnvel koma á fund vegna fyrirspurna um þjónustu, segir Ragnheiður að lokum.“ Nánari upplýsingar: www.sinnum.is sinnum@sinnum.is Sinnum er einnig á Facebook


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

9

Fimmtudagur 19. desember 2019

Jól og áramót í kirkjum Kópavogs Digranes- og Hjallakirkja Aðfangadagur jóla 24. desember

Jólagleði í Digraneskirkju kl. 15:00 Fjölskyldustund með jólasálmum og jólagleði. Góðgæti í safnaðarsalnum á eftir. Prestur sr. Helga Kolbeinsdóttir. Lára Bryndís Eggertsdóttir, organisti. Hjallakirkja, aftansöngur kl. 18 Kór Hjallakirkju. Prestur: sr. Sunna Dóra Möller Organisti: Lára Bryndís Eggertsdóttir.

Jóladagur, 25. desember

í Hjallakirkju

Kertaljósastund í Hjallakirkju klukkan 14. Jólasöngvar og kertaljós. Kór Hjallakirkju syngur. Stundina annast sr. Helga Kolbeinsdóttir og Lára Bryndís Eggertsdóttir, organisti.

Sunnudagurinn 29. desember kl. 14:00 Jólastund eldri borgara í Digraneskirkju

Vönduð dagskrá. Söngvinir, kór eldri borgara í Kópavogi annast um sönginn. Kristján Hrannar Pálsson,

Kópavogskirkja 22. desember kl. 11:00 Þriðji sunnudagur í aðventu. Sr. Sighvatur Karlsson, settur héraðsprestur prédikar og þjónar fyrir altari.

24. desember, aðfangadagur kl. 15:00

Beðið eftir jólunum. Fjölskylduhelgistund. Stór hópur barna úr Skólakór Kársnes syngur undir stjórn Þóru Marteinsdóttur. Kl. 17.30 Lenka Mátéová, orgel, Katrin Heymann, flauta og Össur Ingi Jónsson, óbó flytja hátíðartónlist

Kl. 18:00 Aftansöngur á Aðfangadag. Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt.

25. desember, jóladagur kl. 14:00

Hátíðarguðsþjónusta. Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt. Ásta Ágústsdóttir, djákni prédikar.

25. desember, jóladagur kl 15:15

Hátíðarguðsþjónusta á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð. Ásta Ágústsdóttir, djákni prédikar.

Lindakirkja 24. desember - Aðfangadagur

16:00 Jólastund fjölskyldunnar Barnakór Lindakirkju og Unglingagospelkór Lindakirkju syngja undir stjórn Áslaugar Helgu Hálfdánardóttur. Fjölbreytt dagskrá. 18:00 Aftansöngur Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. Trompet: Steinar Kristinsson. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.

23:30 Miðnæturmessa Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. Trompet: Steinar Kristinsson. Sr. Dís Gylfadóttir þjónar.

25. desember - Jóladagur

11:00 Hátíðarguðsþjónusta Kvartettinn Lyrika syngur og leiðir safnaðarsönginn og mun flytja Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar í nýrri útsetningu. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson þjónar.

stjórnandi kórsins er organisti. Prestur er sr. Karen Lind Ólafsdóttir. Eftir stundina er boðið upp á kaffi og ýmislegt góðgæti. Allir eru velkomnir.

Gamlársdagur 31. desember kl. 16:00 í Hjallakirkju

Prestur er sr. Sunna Dóra Möller. Kór Hjallakirkju syngur. Organisti er Lára Bryndís Eggertsdóttir.

Sunnudaginn 5. Janúar 2020 er messufall

25. desember, jóladagur kl 15:15

Hátíðarguðsþjónusta á hjúkrunarheimilinu Sunnuhlíð. Ásta Ágústsdóttir, djákni prédikar.

31. desember, gamlársdagur kl. 18:00

Aftansöngur. Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar flutt. Dr. Karl Sigurbjörns, prédikar og þjónar fyrir altari.

1. janúar, nýjársdagur kl. 14:00

Hátíðartón sr. Bjarna Þorsteinssonar. Sóknarprestur prédikar og þjónar í öllum guðsþjónustum nema

26. desember - Annar í jólum

Kl. 11:00 Sveitamessa Kór Lindakirkju syngur fallega jólasálma með alþýðlegum blæ undir stjórn Óskars Einarssonar og við undirleik hljómsveitar. Sr. Guðni Már Harðarson þjónar. Sunnudagur 29. desember 11:00: Jólaball sunnudagaskólans. Gamlársdagur 17:00: Gamlársguðsþjónusta Kór Lindakirkju syngur undir stjórn Óskars Einarssonar. Gréta Salóme verður sérstakur gestur og mun syngja og leika á fiðlu. Sr. Guðmundur Karl Brynjarsson.

annað sé tekið fram. Kór Kópavogskirkju syngur í öllum guðsþjónustum undir stjórn Lenku

Mátéová nema annað sé tekið fram. Nánar á www.kopavogskirkja.is


10

Fimmtudagur 19. desember 2019

ATVINNULÍFIÐ

GERÐARSAFN

Tónsalir í Ögurhvarf

N

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

úna í haust flutti tónlistarskólinn Tónsalir starfsemi sína í nýtt og glæsilegt sérhannað húsnæði fyrir starsemi skólans að Ögurhvarfi 4A í Kópavogi. Tónsalir er einkarekinn skóli sem var stofnaður árið 2005 og hefur hann notið mikilla vinsælda enda námið fjölbreytt og faglegt. Í skólanum er kennt eftir rytmískri námsskrá, en rytmísk tónlist er safnheiti yfir djass, rokk, blús og aðrar tónlistartegundir sem teljast ekki til klassískrar tónlistar. Hægt er að fylgjast með skólastarfinu á heimasíðu skólans www.tonsalir.is sem og á Instagram síðu Tónsala.

Eftirprentun vegna mikilla vinsælda

M

ikil spenna myndaðist á Facebook síðu Gerðasafns í lok nóvember þegar safnið tilkynnti sölu á eftirprentun á Skilningstréi listakonunnar Hilmu af Klint. Gerðarsafn lagði áherslu á að mjög takmarkað framboð væri í boði og aðeins 50 eintök yrðu prentuð. Eins og gefur að skilja þá urðu línur Gerðarsafns rauðglóandi og varð upplagið upppantað á tveimur dögum. „Þetta fór langt fram úr okkar væntingum,“ segir Jóna Hlíf Halldórsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns. „Skilningstréð hennar Hilmu af Klint er rúmlega 100 ára gamalt

Jóna Hlíf Halldórsdóttir, forstöðumaður Gerðarsafns.

en ofsalega viðeigandi í dag. Hilma af Klint var fyrsti abstract listamaðurinn og var mjög innblásin af spíritisma í sínum verkum. Við höfðum fulla trú á því að fólk hefði áhuga á að hafa þetta verk hangandi uppi hjá sér en við bjuggumst aldrei við þessum viðbrögðum.“

Vegna mikilla eftirspurna þá ákvað Jóna Hlíf að gera eftirprentun af fjórum öðrum útgáfum af Skilningstrénu hennar Hilmu. Gerðarsafn er búið að bæta við fjölda nýrra vara í safnbúðina sína og er Jóna verulega ánægð með þær viðtökur sem búðin hefur fengið.

„Við förum í allsherjar yfirhalningu á búðinni síðar á næsta ári og hvetjum við alla til að koma og kíkja á okkur hér í Gerðarsafni“, segir Jóna Hlíf í lokin.

SAMVERA er besta jólagjöfin Fjölskyldan saman um jólin

www.samanhopurinn.is

Hátíð á Dalvegi og Bæjarlind

Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Thailenskur matur er okkar fag


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

11

Fimmtudagur 19. desember 2019

Gleðilega hátíð

Framhaldslíf með

endurvinnslu Á Íslandi fer aðeins um 37% raftækja og 33% rafhlaðna til endurvinnslu. Úrvinnslusjóður og Umhverfisstofnun hafa því sett á fót tilraunaverkefni til að auka skil á raftækjum, rafhlöðum og ljósaperum til endurvinnslu með því að færa söfnunina nær íbúum. Þessar vörur innihalda oft verðmæta málma og sjaldgæf efni sem mikilvægt er að endurvinna og draga þannig úr ofnýtingu á auðlindum jarðar. Þegar vörurnar eru orðnar að úrgangi geta þær verið hættulegar umhverfinu og heilsu manna og dýra vegna spilliefna sem þær innihalda.

Gefum raftækjum, rafhlöðum og ljósaperum framhaldslíf með endurvinnslu


12

Fimmtudagur 19. desember 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

BÓKASAFN

Jólastund á Þorláksmessu

Á

Þorláksmessu býður Bókasafn Kópavogs fjölskyldum að njóta rólegrar jólastundar á aðalsafni. Klukkan 11:30 verður boðið upp á náttfatasögustund þar sem rithöfundurinn Arndís Þórarinsdóttir mun lesa sögu um jólaköttinn. Klukkan 12:00 hefst notalegt jólajóga fyrir alla fjölskylduna og mun Helga Einarsdóttir jógakennari leiða tímann. Við

hvetjum alla til að taka með jógadýnur, teppi og púða og mæta í náttfötum eða öðrum þægilegum fatnaði! Eftir hádegið verður síðan jólabíó þar sem sýnd verður teiknimyndin Artúr bjargar jólunum.

FALLEGIR LEGSTEINAR Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

HREYFING

Fjölbreytt hreyfing í Íþróttaskóla Breiðabliks – Íþróttaskólinn byrjar aftur á nýju ári 11. janúar

S

íðasti dagurinn í Íþróttaskóla Breiðabliks var síðastliðinn laugardag og mættu yfir 150 börn með foreldrum sínum. Það var ævintýrabragur yfir tímanum og hjálpaði Íþróttaálfurinn þar til en hann gaf sér góðan tíma með krökkunum. Íþróttaskóli Breiðabliks hefur starfað frá árinu 1994 og er markmið hans að bjóða börnum á aldrinum 2-5 ára upp á fjölbreytt og markvisst hreyfinám sem tekur mið af þroskaþáttum

Skötuveisla Breiðabliks

Að hætti Hauks Valdimarssonar matreiðslumeistara í stúkunni á Kópavogsvelli

21. desember / 11-14 / Happdrættismiði fylgir / Verð: 3.500 kr.

barnanna. „Allir eiga að finna eitthvað við sitt hæfi,“ segir Daði Rúnar Jónsson skólastjóri. „Ekki er sóst eftir mikilli keppni eða afrekum tengd keppni í íþróttaskólanum, það er nægur tími til stefnu til slíkra verka. Hreyfinám og efling þroskaþátta barnsins sitja í fyrirrúmi en leikir af ýmsum toga og stöðvar með fjölbreyttu hreyfiálagi skipa stóran sess í dagskrá okkar. Markmið skólans er að gefa börnum kost á fjölbreyttu og vönduðu hreyfinámi þar sem þau fá svalað hreyfiþörf sinni og hafi um leið ánægju og gaman af.“ Rannsóknir hafa sýnt fram á að grunnþjálfun, þar sem áhersla er lögð á alhliða líkams- og hreyfiþroska og félagslega gott og jákvætt umhverfi, hefur lykilþýðingu fyrir einstaklinginn þegar fram í sækir. Íþróttaskóli Breiðabliks leitast við að skapa slíkt umhverfi með hjálp foreldranna. Foreldrar taka virkan þátt og aðstoða börnin eftir þörfum í íþróttaskólanum. Þar er upplagt tækifæri til að efla þroska barnsins og styrkja tengsl milli foreldra og barns. Laugardags morgnar í íþróttaskólanum eru fjölskyldustund í jákvæðu og hlýlegu umhverfi. Skólinn hefst á ný eftir áramót laugardaginn 11. janúar í Smáranum. Nánari upplýsingar um skólann er að finna á heimasíðu Breiðabliks: http://breidablik.is/ithrottaskolibreidabliks/

GÓÐ ÞJÓNUSTA Hátíð í Hvörfunum í Kópavogi Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum fyrir árið sem er að líða

Vinnum fyrir öll tryggingafélög Dalvegi 18 201 Kópavogi Sími: 5711133

ónsalir

Dalvegi 24, 201 Kópavogi, Sími: 571 7030, www.car-med.is


upictur volut ariam liquiae maioSjálfstæðisfélag illabo am alit aut utatquam es Kópavogs n consequi odis sanduciusam. KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Fimmtudagur 19. desember 2019

Við óskum Kópavogsbúum gleðilegra jóla og farsælda á nýju ári með þakklæti fyrir samstarfið á árinu sem er að líða. Laugardagsfundir hefjast að nýju laugardaginn 11. janúar 2020. Frummælandi verður Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra.

kurinn

Stjórn Sjálfstæðisfélags Kópavogs Ertu vinur okkar á Facebook?

www.xdkop.is

13


14

Fimmtudagur 19. desember 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

MÆÐRASTYRKSNEFND KÓPAVOGS

Margir þurfa aðstoð fyrir jólin

Heyrnarþjónustan Heyrn óskar Kópavogsbúum gleðilegra hátíðar, heyrumst á nýju ári

Hlíðasmári 19, 2. hæð • 201 Kópavogi • Sími 534 9600 • heyrn.is

Þ

essa dagana eru konurnar í Mæðrastyrksnefnd Kópavogs að undirbúa hina árlegu jólaaðstoð. Nefndin hefur starfað óslitið í bænum síðan 1968. Í Kópavogi eru starfandi 2 kvenfélög og 8 – 10 konur úr þeim félögum starfa og halda utan um starfsemina árið um kring. Öll þeirra vinna er sjálfboðastarf. Starfið hefur verið með svipuðu sniði og undanfarin ár, en jólaaðstoðin er alltaf umfangsmeiri og felst hún í því að styrkja þá sem búa við hvað erfiðastar aðstæður og búsettir eru í Kópavogi. Aðstoðin felst í matarkortum í stórmarkaðina og einnig matföng eftir fjölskyldustærð. Útlit er fyrir að núna muni nefndin afgreiða um 160 umsóknir, en á bak við hverja umsókn eru oft upp í 6 manns. Umsóknum þurfti að skila í lok nóvember sl. en þeim þarf alltaf að fylgja búsetuvottorð og staðgreiðsluskrá frá RSK. Há húsaleiga, lág laun ásamt atvinnuleysi og örorka eru helstu ástæður hjá þeim sem sækja um. Í tilkynningu frá Mæðrastyrksnefnd segir að fólk sæki ekki

um nema það sé í mikilli neyð og sem betur fer hafi verið hægt að aðstoða alla umsækjendur. Einstaklingum fjölgar, einkum ungum öryrkjum. Þá hefur fólki af erlendu þjóðerni fjölgað á milli ára. „Nefndin hefur í gegnum árin átt fjölmarga velunnara í Kópavogi, sem og annarra í samfélaginu og erum við þeim afar þakklát. Kópavogsbær hefur látið í té húsnæði að Fannborg 5. Þá er nokkur samvinna við Félagsþjónustuna, en má segja að okkar starf sé framlenging hennar. Á sama stað er tekið á móti vörum og fötum til endurnotkunar. Flest allt er þegið utan húsgagna. Við opnum aftur 21. janúar 2020 og verður opið alla þriðjudaga milli kl.: 16:00 til 18:00. „Í nóvember sendum við bréf til fyrirtækja í Kópavogi, þar sem óskað eftir stuðningi við starfsemina. Öll framlög eru vel þegin og viljum við benda á að styrktarreikningurinn er: Mæðrastyrksnefnd Kópavogs 536 05 403774, kt.: 500197 2349. Síminn er: 867 7251 opinn á virkum dögum milli klukkan 10:00 – 16:00. Tölvupóstur: maedrokop@simnet. is. og Facebook: www.maedro.is.“

Kópavogsbær óskar bæjarbúum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Hátíð í Laufbrekku og á Nýbýlavegi Gleðileg jól og farsælt komandi ár. Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

15

Fimmtudagur 19. desember 2019

Íþróttafélagið Gerpla óskar iðkendum, aðstandendum, samstarfs- og styrktaraðilum sem og Kópavogsbúum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári! Þökkum ánægjulegt samstarf og ómetanlegan stuðning á árinu sem er að líða. Stjórn og starfsfólk Gerplu

Jólin eru mætt í verslun Funa Ný sending af arinsettum

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími: 515 8700 – www.blikkas.is – blikkas@blikkas.is


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Hlíðasmára 9 201 Kópavogur Sími: 571 0888 www.gluggavinir.is

Áramótabrenna 2019 Hin árlega áramótabrenna Kópavogs verður haldin á efra bílastæði sunnan við Fífuna.

Flutningsþjónusta Mikaels

Bílastæði eru við Smárann, Sporthúsið og Smáraskóla. Einnig eru stæði við suðurenda Fífunnar, Smárann og við Fífuhvamm..

Flytjum það sem þú vilt flytja Kársnesbraut 87 200 Kópavogur Sími: 894 4560 www.flytja.is

Kveikt verður í brennunni kl. 20:30. Flugeldasýning Hjálparsveitar skáta hefst kl. 21:10

Ásgeir Páll sér um að halda uppi fjörinu með söng og hljóðfæraleik Kynnir er Samúel Örn Erlingsson

Flugeldasala Breiðabliks og HSSK Thailenskur matur er okkar fag

Breiðablik og HSSK eru í samstarfi um flugeldasölu. Kaupið úttektarmiða í Smáranum, íþróttahúsi Breiðabliks, og framvísið á sölustöðum HSSK og styrkið þannig báða aðila.

Bæjarlind 14-16 201 Kópavogur www.kruathai.is

Breiðablik óskar Kópavogsbúum sem og öðrum landsmönnum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs. Þökkum ánægjulegt samstarf, samskipti og stuðning á árinu sem er a líða.

Reynihvam

ur

Birkihvamm

Brenna

Auðbrekku 17 Sími: 564 1180 www.bilvogur.is

Digraneskirkja

mur

Skýringar

Skýringar

r

ammu

Víðihv

Bílastæði Gönguleiðir Rútur Undirgöng Lokað

Smárahvammsvöllur

r

ammu

Fífuhv

Tennishöllin

Sk ots

Gangbrautarljós

Lækja

smári

ði

Lækjasmári

Íþróttasvæði Kópavogs

ári Lautasm

Nýbýlavegi 8 (Portið) Sími: 777 6000 www.likamslogun.is

ári Lindasm

Kópavogsvöllur

Lautasmári

Lindasmári

Knatthús Smáraskóli Íþróttahúsið Smárinn

svegur

Fífuhvamm

Heilsugæsla Smáralind SMÁRALIND

Smáratorg


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.