Kópavogsblaðið 29.09.2019

Page 1

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Dreift frítt í öll hús í Kópavogi

Efnisyfirlit Salurinn

2

Hin hliðin

4

Viðtalið

6

Samfélagsleg ábyrgð 10

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Tónlistarveisla í allan vetur /2

50 ár í BYKO /6

Umhverfið / 2

Heimalind er gata ársins Birkir Jón Jónsson, formaður bæjarráðs, Andri Steinn Hilmarsson, formaður umhverfisog samgöngunefndar, Margrét Friðriksdóttir, forseti bæjarstjórnar og yngstu íbúar Heimalindar gróðursettu tré í götu ársins.

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Þorsteinn Lára löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Ólafur

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Sveinn

löggiltur fasteignasali

Helga

löggiltur fasteignasali

Magnús

sölufulltrúi

Arna

löggiltur fasteignasali

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

löggiltur fasteignasali

úi ur nasali

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur Aðstoðarmaður fasteignasali fasteignasalifasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasala

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Harpa Magnús Kristín Arna löggiltur sölufulltrúi fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta Gunnar Albert

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert

Bjarni

Sérfræðingar í Kópavogi

steinnArna nús Helga Lára Bjarni Ólafur Gunnar Sveinn Albert Diðrik

r

29. ágúst 2019. 106. tbl. 15. árgangur

w

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa

löggiltur fasteignasali

Blikar eru sterkastir /10

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 510 7900

Sérfræðingar í Kópavogi

G E RUM VI Ð ALLAR TEGUNDI R BÍ LA

fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

steinn Helga Lára Bjarni Ólafur Sveinn ga nús Magnús Albert Magnús Albert Harpa Arna Harpa Bjarni Arna Arna Bjarni Gunnar Gunnar Kristín KristínGunnar Albert Hrafn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Lára Ólafur Sveinn Helga Magnús Arna Bjarni Gunnar Albert Harpa Kristín

ur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur úi rlöggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggilturlöggiltursölufulltrúi löggiltur löggiltursölufulltrúilöggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali leigumiðlari fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali nasali fasteignasali fasteignasali nasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð

510 7900

löggiltur

löggiltur

löggiltur

löggiltur

sölufulltrúi

sölufulltrúi

fastlind.is fastlind.is fastlind.is aiðskiptaUppspretta ánægjulegra viðskipta löggiltur

sölufulltrúi

sölufulltrúi

ðasmári 6, 201 Kópavogur

Harpa löggiltur

Kristín löggiltur

510 510 7900 7900510 7900

fasteignasali leigumiðlari fasteignasali Sérfræðingar í Kópavogi fastlind.is avogi Uppspretta Ólafur ánægjulegra Sveinn viðskipta Kristján Vernharð Davíð Lára Helga Magnús Hlíðasmári 6, 201 fasteignasali Kópavogur

ur fasteignasali

löggiltur

fasteignasali fasteignasali fasteignasali Lára Ólafur Sveinn Helga

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Arna

sölufulltrúi

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa sölufulltrúi

Magnús

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Kristín

Arna

sölufulltrúi

Smiðjuvegur rauð Harpa gata • Sími Bjarni Gunnar 38 Albert Kristín564 löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

510 7900

fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur fasteignasali

0606 • Fax 564 0636 löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali www.bilastod.is bilastod@simnet.is G E RUM •Vfasteignasali I Ð A L L A R T E G UN D I R BÍ L A

sölufulltrúi

RÉTTUM OG SPRAUTUM ALLAR GERÐIR BÍLA

510 7900

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST ÍSLANDS • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðansíðan 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku 1, 1,1, Kópavogi 1, Kópavogi Kópavogi Kópavogi síðan síðan síðan síðan 1996 1996 1996 1996 síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐINGALÚÐ • TRAUST •VIRÐING REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi síðan •1996 VIRÐING •••TRAUST • REYNSLA ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ••• VIRÐING •VIRÐING VIRÐING VIRÐING ••• • TRAUST •TRAUST TRAUST TRAUST • REYNSLA •REYNSLA REYNSLA REYNSLA Opið til

ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS kl. 21 alla• VIRÐING Auðbrekku 1, Kópavogi daga

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • Auðbrekku TRAUST1,•Kópavogi REYNSLA

síðan 1996

Sverrir Einarsson Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ALÚÐMargrét • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Sverrir Einarsson

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Tónlistarskóli Kópavogs auglýsir laus pláss í Tónalandi

Hannes Ó. Sampsted

Í Tónalandi fer fram marghliða Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir HannesHannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar Símar Símar Símar allan allan allan allan sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: 581 581 581 581 3300 3300 3300 3300 & && & 896 896 896 896 8242 8242 8242 8242 ••www.utforin.is •• www.utforin.is www.utforin.is www.utforin.is Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted tónlistarþjálfun fyrir 5-7 ára börn Komum Komum Komum Komum heim heim heim heim til til til til aðstandenda aðstandenda aðstandenda aðstandenda og og og og ræðum ræðum ræðum ræðum skipulag skipulag skipulag útfarar útfarar útfarar útfarar efefef óskað ef óskað óskað óskað er. er. er.útfarar Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar allan sólarhringinn: 581skipulag 3300 & 896 8242 •er. www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og3300 ræðum skipulag ef óskað er. Símar allan sólarhringinn: 581 & 896 8242 • www.utforin.is Sverrir Einarsson

Sverrir Sverrir Sverrir Sverrir Einarsson Einarsson Einarsson EinarssonMargrét Margrét Margrét Margrét Á. Á.Á. Guðjónsd. Á. Guðjónsd. Guðjónsd. Guðjónsd. Kristín Kristín Kristín Kristín Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir IngólfsdóttirHannes Hannes Hannes Hannes Ó. Ó.Ó. Sampsted Ó. Sampsted Sampsted Sampsted

þar Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og896 ræðum skipulag útfarar óskað er. útfarar Komum heim til 8242 aðstandenda og ræðum skipulag ef óskað er. sem Komum heim til aðstandenda ogefræðum skipulag útfarar ef óskað er. fléttast saman hreyfileikir, ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson MargrétHannes Á. Guðjónsd. Kristín HAFNARFJARÐAR Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Margrét Á. Guðjónsd. KristínÚTFARARSTOFA Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er. SMÁRALIND söngvar og tónlistarsköpun með Flatahraun Flatahraun Flatahraun Flatahraun 5a 5a5a • 5a •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is www.utfararstofa.is ••Símar: •Símar: •Símar: Símar: 565 565 565 565 5892 5892 5892 5892 &&& 896 & 896 896 896 8242 8242 8242 8242 Sverrir Einarsson

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar allan sólarhringinn: 581 3300 &allan 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til og ræðum útfarar ef & óskað er. Flatahraun 5a•aðstandenda •Símar: www.utfararstofa.is •8242 Símar: 565 5892 896 8242 Flatahraun 5a • 565 www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is 5892 & 896skipulag ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

rödd og hljóðfærum. Upplýsingar í síma 570-0410 og á tonlistarskoli.is


2

Fimmtudagur 29. ágúst 2019

SALURINN

Tónlistarveisla í allan vetur

S Rush Iceland trampólíngarður Dalvegi 10-14

S : 519 3230

SMÁRALIND

Laus störf hjá Kópavogsbæ

alurinn fagnar tuttugasta starfsári í vetur með glæsilegri dagskrá þar sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi. Tíu tónleikar verða í Tíbrá tónleikaröðinni og boðið verður upp á sófaspjall við tónlistarmenn. Af fingrum fram sló öll met í sumar í forsölu þannig að aukatónleikar eru komnir í sölu. Jazz í Salnum með heimsþekktum jazzistum verður áfram á dagskrá auk fjölda annarra tónleika.

Einstakt tilboð á Tíbrátónleikaröðina í tilefni 20 ára afmælis Salarins

Í tilefni tuttugu ára afmælis Salarins fæst 50% afsláttur af miðaverði ef keyptir eru miðar á alla tónleikana tíu í áskrift en áskriftarsalan stendur til 10. september. Verðlaunahafar íslensku tónlistarverðlaunanna, Strokkvartettinn Siggi, hefur leikinn 10. september með því að flytja fimm verk eftir konur. Allar nánari

Hjá leikskólum Kópavogs er óskað eftir aðstoðarleikskólastjórum, leikskólakennurum, deildarstjóra, sérkennurum, þroskaþjálfa og matreiðslumanni. Í grunnskólum Kópavogs er óskað eftir frístundaleiðbeinendum, sérkennara, forfallakennurum, stuðningsfulltrúa og smíðakennara. Á velferðarsviði er óskað eftir starfsfólki í stuðningsþjónustu og þroskaþjálfa í þjónustuíbúðir. Í sundlaugum Kópavogs er óskað eftir starfsmanni í laugarvörslu og móttöku. Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf á heimasíðu okkar www.kopavogur.is

kopavogur.is

Kópavogsblaðið slf Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson Sími: 899 3024 Netfang: audun@kopavogsbladid.is Heimasíða: www.kopavogsbladid.is

Prentun: Landsprent Dreifing: Íslandspóstur Hönnun: Guðmundur Árnason Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com

Jazz í Salnum og Norrænir tónlistardagar í vor

Sigurbjörn Bernharðsson.

upplýsingar um það sem verður í boði á Tíbrá má nálgast á salurinn.is.

Metsala var í forsölu á Af fingrum fram tónleika vetrarins

Tónleikaröð Jóns Ólafssonar, Af fingrum fram, hefur fest sig í sessi og seldist upp á nokkra tónleika í forsölu í sumar. Gestir Jóns í vetur verða Emilíana Torrini, Daníel Ágúst, Helgi

Heimalind er gata ársins

U

Björnsson, Eyþór Ingi, Ragnhildur Gísladóttir, Jónas Sigurðsson, Páll Rósinkranz, Sigríður Thorlacius, Björgvin Halldórsson og Eyjólfur Kristjánsson. Einstakir tónleikar þar sem áheyrendur kynnast tónlistarmönnunum og tónlist þeirra. Gwilym Simcock og Miles Okazaki koma fram í tónleikaröð Sunnu Gunnlaugsdóttir, Jazz í Salnum, nú á haustdögum. Áfram verður boðið upp á fjölskyldustundir og hádegistónleika í hverjum mánuði. Frítt er inn á þá viðburði og allir velkomnir.

UMHVERFIÐ

mhverfisviðurkenningar umhverfis- og samgöngunefndar Kópavogsbæjar voru afhentar í Gerðarsafni nýverið. Sjö viðurkenningar voru veittar fyrir hönnun og umhverfi, og loks var val á götu ársins kynnt. Heimalind er gata ársins. Þar afhjúpaði Margrét Friðriksdóttir forseti bæjarstjórnar viðurkenningarskjöld og flutti ávarp. Þá gróðursettu Margrét, Andri Steinn Hilmarsson formaður umhverfis- og samgöngunefndar, Birkir Jón Jónsson formaður bæjarráðs tré í götunni og nutu við það dyggrar aðstoðar yngstu íbúa götunnar. „Við Heimalind standa 9 lágreist einbýlishús, 3 parhús og 5 raðhús. Íbúar hafa lagt rækt við að viðhalda sérkenni húsa og skapa falleg garðsvæði. Samspil forgarða og bygginga mynda fallega heild í landslaginu með samræmi í litum húsa og grænu yfirbragð … Bygging húsanna við Heimalind hófst um 1998 og kjölfarið risu falleg hús við eina best skipulögðu götu bæjarins. Lega götunnar og útlit húsanna skapar upplifun um samheldni, náttúrutengsl og natni til þeirra sem við götuna búa,“ segir í

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

umsögn um Heimalind. Aðrar viðurkenningar voru: Endurgerð húsnæðis: Álfhólsvegur 48: Berglind Gear Bjarnadóttir og John Gear Víghólastígur 24: Guðrún María Ólafsdóttir og Kári Pálsson

Mynd: Jónatan Grétarsson

Jónas Sigurðsson.

Umhirða húss og lóðar: Skólagerði 22: Inga Sigurðardóttir, Ingólfur Einar Kjartansson Hrauntunga 93: Ingolf Jóns Petersen / Sigrún I Petersen Hönnun: Bæjarlind 5: Hornsteinar Arkitektar /Byggingafélagið Besta Frágangur húss og lóðar á nýbyggingarsvæði: Sunnusmári 24-28: 201 Smári / Arkís arkitektar.

Birkir Jón Jónsson, formaður bæjarráðs, Andri Steinn Hilmarsson, formaður umhverfis- og samgöngunefndar, Margrét Friðriksdóttir, forseti bæjarstjórnar, og yngstu íbúar Heimalindar gróðursettu tré í götu ársins.

Kópavogsblaði er dreift frítt í öll hús í Kópavogi. Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.


LEIKLISTARNÁMSKEIÐ FYRIR NÝLIÐA

Hefst mán. 9. sept.

kl. 19.00-22.00 Nánari upplýsingar og skráning á www.kopleik.is

Kíkið á

www.kopleik.is

og skoðið það sem við höfum verið að gera og skráið ykkur á póstlista og/eða gangið í félagið. Þið finnið okkur líka á Facebook undir Leikfélag Kópavogs, líkið við okkur þar og fáið fréttir af okkur.

LEIKÞÁTTA BARNA OG DAGSKRÁ UNGLINGAÍ NÓVEMBER

NÝTT ÍSLENSKT

NÁMSKEIÐ

Í SAMVINNU VIÐ LEYNILEIKHÚSIÐ

Nýir og gamlir félagar setja upp stutta leikþætti Nánar á www.kopleik.is

Leikfélag Kópavogs LK-255x390-agu19.indd 1

Leiklistahátið eftir áramót fyrir unglinga Nánar á vef Leynileikhússins www.leynileikhusid.is og www.kopleik.is

Eftir áramót Nánar á www.kopleik.is

Leikfélag Kópavogs er opið öllum áhugamönnum um leiklist. Nýir félagar ávallt velkomnir. Nánari upplýsingar og skráning á www.kopleik.is 25/08/2019 16:09


4

Fimmtudagur 29. ágúst 2019

HIN HLIÐIN

Styrkir vegna námskostnaðar og verkfæra- og tækjakaupa fólks með fötlun Kópavogsbær vekur athygli á rétti fólks til að sækja um styrki skv. 25. grein laga nr. 38/2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Styrkurinn er ætlaður fólki með fötlun sem þarfnast sérstaks stuðnings af þeirri ástæðu. Styrkurinn er til hæfingar, endurhæfingar eða starfsendurhæfingar og eru forsendur þær að eiga lögheimili í Kópavogi, hafa náð 18 ára aldri og hafa varanlegt örorkumat. Bænum er heimilt að veita styrk til greiðslu námskostnaðar sem ekki er greiddur samkvæmt ákvæðum annarra laga, einnig er heimilt að veita styrk til verkfæra- og tækjakaupa vegna heimavinnu eða sjálfstæðrar starfsemi, enda teljist starfsemin hafa gildi sem félagsleg hæfing eða endurhæfing sem miði að því að auðvelda fötluðu fólki að skapa sér atvinnu. Umsóknir skulu berast á þar til gerðu eyðublaði ásamt greinargerð til þjónustuvers Kópavogsbæjar, Digranesvegi 1, 200 Kópavogur. Eyðublaðið má nálgast í þjónustuveri Kópavogsbæjar eða á vef bæjarins, www.kopavogur.is. Umsóknarfrestur er til og með 1. október 2019.

Kópavogur.is

FALLEGIR LEGSTEINAR

Karen Elísabet Halldórsdóttir

Áfram höldum við að kynnast bæjarfulltrúum Kópavogs, í stafrófsröð. Karen Elísabet Halldórsdóttir er næst í röðinni en hún situr í bæjarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Fjölskylduhagir, menntun, fyrri störf og núverandi starf: Ég er einhleyp og á tvær dætur; Júliu, 18 ára og Elísu, 14 ára. Ég er á mínu öðru kjörtímabili sem bæjarfulltrúi. Starfa sem skrifstofustjóri hjá Raftækjasölunni ehf. Er menntuð í sálfræði og mannauðsstjórnun. Gælunafn: Hef algerlega sloppið við það, nema þegar ég var verkstæðispúki í Steypustöðinni. Þá var ég kölluð „stelpan“, enda sú eina sem var á staðnum á 40 manna karlavinnustað. Gæludýr: Yorkshire Terrier, Þula að nafni. Hún er fordekruð prinsessa sem stjórnar lífi allra í kringum hana. Búseta: Ég hef bara búið í Kópavogi, bæði vesturbæ og austurbæ. Aldrei sloppið þaðan almennilega út, íhaldsöm í eðli mínu. Núna bý ég í Hvannhólma. Það er frábær gata sem er ótrúlega notaleg og gróin. Hvenær vaknaði áhugi þinn á stjórnmálum? Ég hef alltaf verið pólitísk að því leiti að ég hef skoðun og metnað fyrir samfélaginu í heild sinni og hef mikla réttlætiskennd. Ég fæddist inn í flokkinn, enda frá rammpólitísku heimili sem var bækistöð margra skemmtilegra funda og fagnaða. Alltaf fjör og ýmislegt plottað þar. Gunnar Birgisson var heimilisvinur og því fékk ég þetta allt beint í æð. Heyrði líklega meira en ég átti oft að heyra. Fyrir hverja viltu helst beita þér í stjórnmálum eða fyrir hvaða málefni brennur þú helst? Ég held að maður geti ekki leyft sér að velja málefni. Sem bæjarfulltrúi verð ég að hafa áhuga á öllu sem

Karen Elísabet Halldórsdóttir, bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins.

bærinn er ábyrgur fyrir, hvort sem það eru velferðarmál; skipulagsmál, skólar eða bara holur í götunum. Allt skiptir máli. Hvað er það ánægjulegasta sem þú hefur áorkað/upplifað í bæjarpólitíkinni? Að sjá verkefnin lifna við. Það er glettilega gaman að sjá hverf rísa upp sem áður voru bara hugmynd. Ég verð samt að segja að ég er afar stolt af því að hafa tekið þátt í að breyta ákveðinni hugsun í Menningarhúsunum. Núna eru söfnin opin og full af lífi. Barnamenningin sem við vinnum stöðugt að er svo sannarlega að virka. Það þarf ekki lengur að hvísla á bókasafninu. Það má horfa á Harry Potter og borða popp eða stunda jóga í hádeginu. Hvernig er hinn hefðbundni vinnudagur þinn sem bæjarfulltrúi? Þetta er frekar sérstakt starf, þó svo að ég megi varla kalla það starf og vinnudagurinn er langt frá því að vera hefðbundinn. Sumir vilja meina að þetta sé bara áhugamál. Hins vegar tel ég að við það að fá þann heiður að taka sæti sem fulltrúi bæjarbúa í bæjarstjórn þá ertu í rauninni í því starfi alla daga næstu 4 árin og vinnu-

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

tíminn er bara ótilgreindur. Hann fer svolítið eftir því hvað maður setur mikinn metnað og hjarta í málefni bæjarins. Ég stunda til dæmis pottinn í Salalaug. Þar lendi ég ótrúlega oft á rabbi við bæjarbúa um hvað þeir eru að spá í fyrir bæinn. Skrifstofan er í rauninni bara þar sem ég er þann daginn. Ég fer auðvitað á marga fundi á vegum bæjarins eða annarsstaðar til þess að viðhalda þekkingu og færni í viðmiklum málaflokkum sem bænum ber lögbundin skylda til að reka, líkt og skólamálum og velferðarmálum. Hvernig hefur Kópavogur breyst hin síðari ár? Þegar ég var að alast hér upp voru raunverulega bara holóttar götur; ein 12 metra sundlaug og malarfótboltavellir. Skiptistöðin var „hang-outið“ í Hamraborg sem enginn þorði inn nema pönkarar, húsgrunnar stútfullir af vatni sem maður „sigldi“ á gömlum pallettum. Það þótti ótrúlega hallærislegt að búa í Kópavogi og Breiðablik féll alltaf á haustin eins og laufin. Það sem er sérstakt við Kópavog núna eru þessar miklu framfarir sem átt hafa sér stað í raun á örfáum árum. Hér vilja margir búa. Hvað mætti betur fara í bænum? Auðvitað má alltaf gera betur. Helst dettur mér í hug að það þarf að fara í markvisst átak í dagdvalarmálum aldraðra. Eldri borgurum fjölgar mjög ört í Kópavogi og eru nú tæplega 13% af íbúafjölda. Dagdvalir eru bæði nauðsynlegar fyrir einstaklinginn sjálfan en líka aðstandendur hans. Þetta er kærkomin hvíld fyrir aðstandendur sem og þetta hefur jákvæð áhrif á þann sem nýtir plássið. Þetta er í raun „ódýrt úrræði“ en er háð því að ríkið greiði fram sinn hlut af rekstrinum. Ef þú værir bæjarstjóri í einn dag og mættir ráða öllu, sem ekki væri hægt að taka til baka, hvað myndir þú gera? Það er nú ansi margt. Ég myndi reisa fjölskyldumenningargarð við Menningarhúsin með skautasvelli og gosbrunni, stútfullan af listaverkum sem mætti leika sér í og fræðast um. Ég myndi lengja opnunartíma sundlauga; fjölga pottum og leiktækjum í laugunum, aðskilja göngu- og hjólreiðastíga og setja upp 9 holu golfvöll í Fossvogi fyrir neðan Kjarrhólma.

Opið: 10-17 alla virka daga Verið velkomin Ljósker og vasar í úrvali

Auðbrekkur 4, 200 Kópavogi, sími: 537 1029, www.bergsteinar.is

SAMFÉLAGSLEG ÁBYRGÐ FYRIRTÆKJA Markaðsstofa Kópavogs býður fulltrúum fyrirtækja í Kópavogi á opinn fund um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Fundurinn verður haldinn miðvikudaginn 11. september nk. kl. 12:00 til 13:00 í Molanum, Hábraut 2, 200 Kópavogi. Hrund Gunnsteinsdóttir framkvæmdastjóri Festu, miðstöðvar um samfélagslega ábyrgð, heldur framsögu um hugmyndafræðina og mikilvægi þess að rekstraraðilar tileinki sér samfélagslega ábyrga starfshætti. Auður Finnbogadóttir verkefnastjóri stefnumótunar hjá Kópavogsbæ mun einnig fara yfir innleiðingu bæjarins á Heimsmarkmiðum Sameinuðuþjóðanna og tengingu þeirra við samfélagslega ábyrgð. Boðið verður uppá léttar veitingar.

Tek að mér alla krana- og grabbavinnu Tek einnig að mér trjáfellingar og geri föst verðtilboð.

Arnbergur • Sími: 895 8244

Fundurinn er opinn forsvarsmönnum fyrirtækja í Kópavogi. Þátttakendur eru vinsamlegast beðnir að tilkynna þátttöku með tölvupósti til markadsstofa@kopavogur.is eða í síma 864 8830. Markaðsstofa Kópavogs, Engihjalla 8, 200 Kópavogi


Þú sækir pizzu og stóran skammt af brauðstöngum og færð aðra pizzu sömu stærðar að auki.

DOMINOS.IS | DOMINO’S APP | 58 12345


6

Fimmtudagur 29. ágúst 2019

Páll er í sambúð með Söru Rakel en þau eru búsett hér í Kópavogi. Þau Gylfi og Fríða eiga köttinn Jasmín sem fer í reglulegar eftirlitsferðir um Álfhólsveginn þar sem þau búa.

Grjótharður Bliki

Leitun er að grjótharðari Blika en Gylfa. Hann mætir á alla leiki hjá strákunum og stelpunum ef hann getur. „Það var einfalt fyrir mig að skipta um félag þegar ég flutti frá Húsavík á sínum tíma. Þá fór ég bara úr græna búning Völsungs yfir í græna búning Breiðabliks. Ég hef aldrei æft fótbolta en er áhugamaður um allar íþróttir. Þegar bekkjabræður mínir, Basli og Óli Hákonar, byrjuðu í meistaraflokki fór ég að venja komur mínar á völlinn og þá var ekki aftur snúið. Breiðablik er og hefur verið í fararbroddi í uppeldi á knattspyrnufólki eins og sést á öllum atvinnumönnum okkar. Ég er mjög stoltur Bliki og starfaði lengi fyrir Breiðablik í stjórnum og ráðum. Þar kynntist ég mörgu frábæru fólki sem kemur að öllu innra starfi félagsins.

Gylfi Þór Sigurpálsson er grjótharður Bliki og Kópavogsbúi. Hann fagnar nú 50 ára starfsafmæli hjá BYKO.

„Hvurn andskotinn vantar þig?“

TÍMAMÓT

50 ár hjá BYKO Það heyrir til tíðinda þegar fólk nær háum starfsaldri, sérstaklega þegar starfað hefur verið óslitið hjá sama vinnuveitanda. Gylfi Þór Sigurpálsson fagnaði nýlega 50 ára starfsafmæli hjá BYKO en þar hóf hann ungur störf árið 1969. Gylfi Þór er fæddur á Húsavík 1951 og flutti með foreldrum sínum á Þinghólsbraut í vesturbæ Kópavogs haustið 1968. „Ég vil hvergi annars-

staðar vera en í Kópavogi. Hér hef ég búið ýmist í austurbæ eða vesturbæ ásamt fjölskyldu minni.“ segir Gylfi. Hann er kvæntur Fríðu Björk Páls-

dóttur og eiga þau tvö börn, þau Hörpu Dögg og Aron Pál. Harpa Dögg er kvænt Má Viðarssyni og eiga þau eina stelpu en þau eru búsett í Danmörku. Aron

Í júní árið 1969, þegar Gylfi hóf störf hjá BYKO, var fyrirtækið ekki sama verslunarveldið og það er í dag. „Ég fékk tímabundna vinnu í BYKO hjá Guðmundi H. Jónssyni, stofnanda fyrirtækisins. Þetta áttu bara að vera 1-2 mánuðir því ég var að bíða eftir annarri vinnu. Ég gleymi aldrei fyrsta deginum. Guðmundur sagði mér að ég ætti að mæta í plötuhúsið sem var í Auðbrekku 28. Þar væri maður sem tæki á móti mér. Ég fór þangað, 17 ára, og ekki mjög borubrattur. Þar tók á móti mér maður sem sem hvessti á mig augun og sagði orðrétt: „Hvurn andskotann vantar þig?“ Ég svaraði að ég hefði verið sendur til að vinna og þá spurði maðurinn: „Hvur segir það?“ Það sljákkaði aðeins í karlinum þegar ég sagði honum að Guðmundur H. Jónsson hefði sent mig. Þá bað hann mig að koma með sér

Kynnir:

GÓÐ ÞJÓNUSTA Á NÝBÝLAVEGI

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

að bera plötur. Svona var ég boðinn velkominn til starfa hjá BYKO og það hefur greinilega virkað í öll þessi ár því hér er ég enn.“ Á þessum fyrsta vinnudegi Gylfa voru 15 manns að vinna í föstu starfi hjá BYKO að eigendum meðtöldum. Verslunin var þá við Kársnesbraut og var aðeins 135 fermetrar að stærð.

Fyrstu árin hjá BYKO

„Ég kynntist vel fólkinu í kringum BYKO á Kársnesbrautinni á þessum fyrstu árum, til dæmis þeim Þórði og Helgu á Sæbóli og Dóru, dóttur þeirra, hennar manni, Guðmundi Marínó og börnum. Þau ráku Litaskálann sem var við hlið BYKO og á móti Blómaskálanum. Ég man líka vel eftir fólkinu á Brúarósi og fleirum þarna í nágrenninu og líka eftir gömlu byggingameisturunum sem byggðu upp Kópavog á fyrri tíð.“ Starfsferillinn spannar 50 ár hjá fyrirtækinu og Gylfi hefur víða komið við. „Ég hef starfað í nánast öllum deildum fyrirtækisins. Ég hef rekkað timbur; afgreitt timbur, starfað við plötuafgreiðslu, handlangað við byggingu hússins að Nýbýlavegi, ekið sendibíl BYKO í nokkur ár, séð um póstkröfusendingar út á land, unnið á lager, verið í hurða- og parketdeild og starfað sem aðstoðarverslunarstjóri í BYKO á Hringbraut. Síðustu árin hef ég séð um hreinlætistækjadeildina í Breiddinni. Ég er mjög þakklátur fyrir að hafa fengið að kynnast öllu því frábæra fólki sem ég hef unnið með í gegnum tíðina ásamt frábærum vinnuveitendum.“ En hefur það einhverntímann hvarflað að Gylfa að starfa annarsstaðar en hjá BYKO? „Nei, það hefur aldrei hvarflað að mér. Ég hef reyndar fengið nokkur tilboð í gegnum tíðina en hef alltaf hafnað þeim. BYKO er einstakur vinnustaður með sterka samheild og liðsheild og hér hefur mér alltaf liðið vel. Hér er gott að vera og ég hef alltaf verið ánægður í starfi. Það eru forréttindi að geta sagt það eftir 50 ára starfsferil hjá sama fyrirtækinu.“


VERTU

stqf REEBOKFITNESS.IS

BETRI STINGDU ÞÉR AF STAÐ!

KT Æ R S M A LÍK ÐEINS A D N U &S

. R K 0 0 39.9

ÞÚ VERÐUR BETRI MEÐ REEBOK FITNESS!

TRYGGÐU ÞÉR ÁRSKORT! ÁRSKORTIN FÁST OG GILDA EINGÖNGU Í KÓPAVOGSLAUG OG SALALAUG

FYRIR ALLA | ENGIN BINDING


Hjallakirkja & Digraneskirkja Hjallakirkja er opin þriðjudaga-fimmtudaga frá 10.00-16.00 og á föstudögum frá 12.00-14.00. Lokað á mánudögum. Við hvetjum fólk til að fylgjast með heimasíðunni hjallakirkja. is. Einnig er Hjallakirkja á Facebook: Hjallakirkja Kópavogi og svo má fylgja kirkjunni á Instagram undir Hjallakirkja til að fá reglulega fréttir af starfinu í kirkjunni.

Digraneskirkja er opin þriðjudaga-fimmtudaga kl. 10.00-14.00. Lokað á föstudögum og mánudögum. Við hvetjum fólk til að fylgjast með heimasíðunni digraneskirkja.is. Einnig er Digraneskirkja á Facebook: Digraneskirkja og svo má fylgja kirkjunni á Instagram undir Digraneskirkja til að fá reglulega fréttir af starfinu í kirkjunni.

Helgihald:

Fjölbreytt helgihald er alla sunnudaga kl. 11.00 í Hjallakirkju og Digraneskirkju. Við hvetjum fólk til að taka frá stund í vikunni til að koma til kirkjunnar, kyrra hugann, hlusta á fallegan kórsöng og taka undir í sálmunum og eiga gott og gefandi bænasamfélag. Prestar kirkjunnar messa til skiptis og utan um tónlistina í kirkjunum halda organistarnir Lára Bryndís Eggertsdóttir, Hjallakirkju, og Sólveig Sigríður Einarsdóttir í Digraneskirkju. Við tökum vel á móti öllum og ef fólk vill taka þátt í þjónustunni með okkur, lesa ritningarlestra eða bænir, þá er um að gera að hafa samband við okkur því kirkjan er samfélag fólks sem kemur saman og leggur til þjónustu og þar er sannarlega til hlutverk fyrir alla. Um það bil mánaðarlega er fjölskyldumessa, þá sameinast sunnudagaskólinn og helgihaldið í Hjallakirkju.

Aðrar athafnir: Prestar kirknanna annast aðrar kirkjulegar athafnir svo sem skírnir, brúðkaup og jarðarfarir. Hægt er hafa samband beint við þá ef þjónustu er óskað á slíkum tímamótum og eru þeir til taks með ráðgjöf varðandi allt utanumhald. Ekki hika við að hafa samband ef við getum leiðbeint ykkur og verið innan handar – allar spurningar eru góðar spurningar. Sr. Sunna Dóra Möller, sóknarprestur Hjallakirkju: sunna@hjallakirkja.is Sr. Gunnar Sigurjónsson, sóknarprestur Digraneskirkju: gunnar@digraneskirkja.is Sr. Karen Lind Ólafsdóttir, prestur Hjallakirkju: karen@hjallakirkja.is Sr. Helga Kolbeinsdóttir, æskulýðsprestur Digranes- og Hjallakirkju: Helga@digraneskirkja.is Bókun á Hjallakirkju vegna athafna fer fram hjá skrifstofustjóra kirkjunnar, Guðrúnu Sigurðardóttur, í síma 554 6716 á skrifstofutíma eða á netfanginu gudrun@hjallakirkja.is. Bókun á Digraneskirkju vegna athafna fer fram hjá kirkjuverði Digraneskirkju í síma 554 1620 eða kirkjuvordur@digraneskirkja.is.


Æskulýðsstarf Hjallakirkju og Digraneskirkju Digranes- og Hjallakirkja sameinast í vetur um að bjóða upp á skemmtilegt starf fyrir krakka á öllum aldri. Minnstu börnin eru velkomin í krílasálma til sr. Helgu Kolbeinsdóttur, æskulýðsprests Digranes- og Hjallakirkju og Láru Bryndísar Eggertsdóttur, organista Hjallakirkju. Við ætlum eiga notalega stund saman alla þriðjudagsmorgna í Hjallakirkju. Kirkjuprakkarar bjóða svo 6-9 ára börn velkomin alla mánudaga í Digraneskirkju og fimmtudaga í Hjallakirkju. Við sækjum börnin í frístundirnar og förum svo með þau í kirkjurnar þar sem við ætlum að brasa ýmislegt skemmtilegt saman, fara í leiki, baka, föndra, hlusta á sögur og syngja. Skráning í kirkjuprakkara er á heimasíðum kirknanna og á netfangiðhelga@digraneskirkja.is . TTT er skemmtilegt starf fyrir 10-12 ára snillinga og er alla mánudaga í Digraneskirkju. Æskulýðsfélag Digranes- og Hjallakirkju er

svo með samverur fyrir ungmenni í 8. bekk alla fimmtudaga í vetur í Hjallakirkju. Þar gerum við margt skemmtilegt saman, förum í leiki, vinnum að verkefnum og spjöllum um lífið og tilveruna. Starfið er í umsjá Sr. Helgu Kolbeinsdóttur og leiðtogar eru Sara Lind Arnfinnsdóttir, Matthildur Þóra Bolladóttir og Margrét Kristín Leifsdóttir.

Sunnudagaskóli Hjallakirkju og Digraneskirkju Sunnudagaskóli er alla sunnudaga í safnaðarheimili Hjallakirkju kl. 11.00, gengið inn á neðri hæð. Sunnudagaskólinn er uppbyggileg og góð stund fyrir alla fjölskylduna þar sem við segjum Biblíusögurnar, syngjum sunnudagaskólasöngvana, fáum brúður í heimsókn og gerum margt meira skemmtilegt. Um þessar samverur sér sr. Helga Kolbeinsdóttir æskulýðsprestur ásamt leiðtogunum Söru Lind Arnfinnsdóttur, Höllu Marie Smith og Bryndísi Svavarsdóttur.

Digranes- og Hjallasókn verða í samstarfi í vetur og koma því saman í öflugu og skemmtilegu starfi. Haustdagskrá eldri borgara í Digraneskirkju og Hjallakirkju

Æskulýðsstarf Digraneskirkju og Hjallakirkju

Umsjón: Sr. Helga Kolbeinsdóttir, sr. Karen Lind Ólafsdóttir, Sólveig Sigríður Einarsdóttir, organisti, Guðrún Sigurðardóttir djáknanemi og Ólöf I. Jónsdóttir, húsmóðir.

Allt starf hefst í september.

Þriðjudagar í Digraneskirkju

Þriðjudaga kl. 10:30 í Hjallakirkju.

Kl. 11 Kl. 11.50 Kl. 12.40 Kl. 13.20

Leikfimi Íþróttafélags aldraðra ÍAK (einnig á fimmtudögum kl. 11) Hádegisverður Helgistund með örtónleikum Dagskrá og kaffi

Hér er það sem boðið er upp á alla þriðjudaga. Hægt að taka þátt í einum lið eða öllum. Fyrsta samverustundin verður 10. september kl. 11 í Digraneskirkju. Við fögnum haustinu með heitri kjötsúpu, fallegri tónlist og skemmtilegum gestum. Öllu verði er stillt í hóf - hádegisverður og kaffi kr. 1000, en 1500 kr. þegar við gerum okkur glaðan dag með veglegri veitingum. Við minnum á kirkjubílinn, akstursþjónustu Digranes- og Hjallasafnaðar. Pöntun á þriðjudögum frá kl. 9 í síma 554 1620. Verð kr. 500 fram og til baka.

Miðvikudagar í Digraneskirkju

Kl. 19:30-21:30 Prjónakaffi (Kaffi á 300 kr). Hópur á Facebook undir nafninu: digranesprjón.

Fimmtudagar í Digraneskirkju

Kl. 11 Leikfimi Íþróttafélags aldraðra ÍAK Kl. 11:50 Bænastund Við hvetjum alla sem hafa áhuga á notalegum samverustundum í vetur til að mæta og kynna sér dagskrána hjá okkur. Við hlökkum til að sjá þig!

Fjölskyldumessa 1. september kl. 11 í Hjallakirkju.

Krílasálmar

Sunnudagaskóli

Í Hjallakirkju sunnudaga kl. 11:00. (Hefst með fjölskyldumessu sunnudaginn 1. september kl. 11:00).

Kirkjuprakkarar (starf fyrir 6-9 ára börn)

Í Digraneskirkju á mánudögum kl. 16:00-17:00 Kirkjubíllinn sækir börnin í frístundir skólanna (Stoppar hjá frístund Smáraskóla kl. 15:30, hjá frístund Kópavogsskóla kl. 15:45) Í Hjallakirkju á fimmtudögum kl. 16:00-17:00 (Leiðtogar sækja börnin í frístund Álfhólsskóla kl. 15:45) Rafræn skráning á heimasíðum kirknanna.

TTT (starf fyrir tíu til tólf ára)

Í Digraneskirkju á mánudögum kl. 17:15-18:00.

Æskulýðsfélag (fyrir unglinga í 8.-10. bekk) Í Hjallakirkju á fimmtudögum kl. 20:00-21:30. Nánari upplýsingar á heimasíðum kirknanna (www.digraneskirkja.is og www.hjallakirkja.is) og hjá Sr. Helgu Kolbeinsdóttur á netfangið helga@digraneskirkja.is.


10

Fimmtudagur 29. ágúst 2019

MARKAÐSSTOFA KÓPAVOGS

Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja Samfélagsleg ábyrgð er hugtak sem heyrist sífellt oftar, en hvað felst í því? Til að leita svara við þeirri spurningu mun Markaðsstofa Kópavogs bjóða fulltrúum fyrirtækja í Kópavogi til opins fundar undir yfirskriftinni „Samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja“.

Fundurinn verður haldinn í Molanum miðvikudaginn 11. september nk. kl. 12:00 og verður hann opinn öllum sem áhuga hafa á viðfangsefninu. Hrund Gunnsteinsdóttir, fram-

kvæmdastjóri Festu, miðstöðvar um samféagslega ábyrgð, heldur framsögu um hugmyndafræðina og mikilvægi þess að rekstraraðilar tileinki sér samfélagslega ábyrga starfshætti. Auður Finnbogadóttir verkefnastjóri stefnumótunar hjá Kópavogsbæ mun einnig fara yfir innleiðingu bæjarins á Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og tengingu þeirra við samfélagslega ábyrgð. „Að vera samfélagslega ábyrgur snýst ekki einvörðungu um að fylgja lögum og reglum og leggja fé til góðgerðarmála heldur frekar um að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og samfélaginu öllu í starfsháttum og daglegum rekstri. Gagnkvæmur ávinningur felst í því að fyrirtæki bæta mannlegt samfélag og umhverfi sitt og skila þannig framförum sem koma þjóðfélaginu og komandi kynslóðum til góða og samhliða því skjóta þau syrkari stoðum undir eigin starfsemi,“ segir Björn Jónsson hjá Markaðsstofu Kópavogs. Hann hvetur alla sem áhuga hafa á að kynna sér betur hvað felst í hugtakinu Samfélagsleg ábyrgð til að koma á fundinn, hlutsa á skemmtilega framsögu og taka þátt í umræðum.

KRAFTLYFTINGAR

Blikar eru sterkastir K raftlyftingadeild Breiðabliks voru mótshaldarar Íslandsmótsins í réttstöðulyftu nýverið sem fram fór í Smáranum. Mótið gekk mjög vel og stóðu tveir Blikar uppi sem Íslandsmeistarar. Ásdís Írena Sigurðardóttir sigraði í -72kg flokki og Brigit Rós Becker stóð uppi sem sigurvegari í -84kg flokki. Að auki hlutu Blikar fjölmörg silfur- og bronsverðlaun. Kraftlyftingardeild Breiðablik varð stigahæsta liðið á mótinu, sem þarf ekki að undra enda gríðarlega efnilegt, og sterkt, íþróttafólk þar á ferðinni.

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

MENNING

Vel heppnuð tónleikaferð Skólahljómsveitar Kópavogs

Birgitta Rún Skúladóttir lék á flautu. Tónleikagestir höfðu á orði að gæði hljómsveitarinnar væri langt umfram það sem þeir áttu að venjast frá svona ungum hljóðfæraleikurum.

E

lstu nemendur Skólahljómsveitar Kópavogs fóru í vel heppnaða tónleikaferð til Ítalíu, Slóveníu og Króatíu í sumar. Hljómsveitin kom fram á sumartónleikaröðum í Piran í Slóveníu og Lasize við Gardavatnið á Ítalíu auk þess að halda tónleika á eigin vegum í bæjunum Porec og Pula í Króatíu og víðar. Ekið var í tveggja hæða rútu milli staða, allt frá Milano á Ítalíu til Rovinj í Króatíu. Alls urðu tónleikarnir sex talsins og var hljómsveitinni hvarvetna mjög vel tekið. Höfðu tónleikagestir á orði að gæði hljómsveitarinnar væru langt umfram það sem þeir áttu að venjast frá svona ungum hljóðfæraleikurum og að lagavalið væri einstaklega spennandi. Auk þess að spila á tónleikum fór hópurinn í skoðunarferðir, meðal annars um Feneyjar ásamt tilheyrandi gondólaferð, átti dagsstund í skemmtigarðinum

Garda-land og prófaði GoKart keppni í Króatíu. Undirbúningur svona ferðar tekur langan tíma og hafa unglingarnir í SK verið að safna fyrir ferðinni síðustu tvö ár, með tónleikahaldi og ýmiskonar fjáröflun. Einnig þarf að æfa upp fjölda tónverka til að hafa meðferðis, bæði hljómsveitarverk og ekki síður einleiksverk, því margir nemendur sveitarinnar fengu tækifæri til að láta ljós sitt skína sem einleikarar í ferðinni. Samtals voru 58 hljóðfæraleikarar á aldrinum þrettán ára til tvítugs í ferðinni auk átta fullorðinna fararstjóra sem sáu um að allt gengi samkvæmt áætlun þessa tíu daga.

Saunatunnur Ótrúlegt úrval á flottu verði

Viðareldstæði og kamínur

Fallegar vörur í úrvali

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími: 515 8700 – www.funi.is – funi@funi.is


VETRARSTARF 2019-2020 WWW.HK.IS

Knattspyrnudeild HK

Æfingataflan fyrir tímabilið 19/20 er klár. Hana fá finna inni á www.hk.is. Æft verður bæði inni í Kór og fyrir utan. Núna er komið upphitað gervigras og lýsingu á vellinum fyrir utan Kórinn.

Handknattleiksdeild HK

Æfingataflan fyrir tímabilið 19/20 er klár. Hana má finna á www.hk.is. Æft er í Kórnum, Digranesi, Kárnesi og Lindum fyrir yngstu börnin (2010-2013) og Kórnum og Digranesi fyrir eldri flokka. Það er spennandi tímabil framundan þar sem meistaraflokkar karla og kvenna spila bæði í efstu deild þetta tímabilið og í fyrsta sinn leika þau heimaleikina í Kórnum.

Blakdeild HK

HK er með eina sterkustu blakdeild á Íslandi. Bæði meistaraflokkur karla og kvenna eru meðal fremstu liða í Mizuno deildinni. Blakdeild HK er með aðstæður í Fagralundi.

Dansdeild HK

Danskennsla fyrir alla, börn, unglinga og fullorðna, byrjendur og framhald. Allir okkar danskennarar eru vel menntaðir. Dansdeild HK er með aðstæður í Fagralundi.

Bandýdeild HK

Bandýdeildin okkar hefur verið jafnt og þétt að stækka undanfarin ár. Þeir eru með æfingar sem eru opnar öllum sem hafa áhuga. Bandýdeild HK er með aðstæður í Digranesi.

Borðtennisdeild HK

Æfingar eru hafnar í borðtennisdeild HK þennan veturinn. HK er komið í efstu deild í borðtennis og eiga Íslandsmeistara í 2 flokki. Borðtennisdeild HK er með aðstæður í Snælandsskóla.

Nánari upplýsingar um starf HK má finna á heimasíðu félagsins, www.hk.is


12

Fimmtudagur 29. ágúst 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

SKÁK

ÍÞRÓTTASKÓLI BREIÐABLIKS

Hefst laugardaginn 7. september í Smáranum

Í íþróttaskóla Breiðabliks gefst 2-5 ára börnum (fædd 2014-2016) kostur á að hreyfa sig í skemmtilegu umhverfi undir leiðsögn foreldra og reyndra þjálfara. SKÓLATÍMI Á LAUGARDÖGUM: 2-3 ára, kl. 9:30 4-5 ára, kl. 10:30 SKÓLAGJÖLD: 10 tíma kort á 15.000 kr.

SJÁ NÁNAR: www.breidablik.is/ithrottaskoli

Stúlknaæfingar í skák í Breiðabliksstúkunni

N

ámskeið í skák fyrir stúlkur fer fram í stúku Breiðabliks á Kópavogsvelli á mánudögum frá 17:30 til 19:00. Námskeiðið er á vegum Skákskóla Íslands í samstarfi við Skákdeild Breiðabliks. Æfingarnar eru ætlaðar áhugasömum skákstelpum sem hafa áhuga á að bæta sig í skák á hinum ýmsu sviðum. Skráningargjald fyrir vorönn er 10.000 kr. en öllum er frjálst að mæta og prófa

eina æfingu. Skráning fer fram á staðnum eða í gegnum netfangið: stulknaskak@gmail.com.

Rauði krossinn í Kópavogi hefur störf á ný eftir ánægjulegt sumarfrí og ríkir mikil tilhlökkun fyrir komandi verkefni. Í boði eru mörg vönduð og hagnýt námskeið, sem sniðin eru að þörfum einstaklinga og hópa. Staðsetning: Hamraborg 11, 200 Kópavogur. 26. ágúst 2019 27. ágúst 2019 5. september 2019 12. september 2019 23. september 2019 1. október 2019 10. október 2019 14. október 2019 19. október 2019 22. október 2019 7. nóvember 2019 18. nóvember 2019 25. nóvember 2019

Sálrænn stuðningur Skyndihjálp 4 klukkustundir Slys og veikindi barna Sálrænn stuðningur Skyndihjálp 4 klukkustundir Psychosocial support training in English Children´s accidents and illnesses Sálrænn stuðningur Sálrænn stuðningur II Skyndihjálp 4 klukkustundir Slys og veikindi barna Sálrænn stuðningur Skyndihjálp 4 klukkustundir

Þegar keypt er námskeið af Rauða krossinum er um leið verið að styrkja starf okkar Nánari upplýsingar eru í 570-4063 og á kopavogur@redcross.is

Skemmtilegt tónlistarnám

Nú er opið fyrir umsóknir í eftirfarandi tónlistarnám:

* Gítarnám * Píanónám * Trommunám * Rafbassanám * Söngnám

Vinnum fyrir öll tryggingafélög Dalvegi 18 201 Kópavogi Sími: 5711133

Tónsalir er rytmískur tónlistarskóli þar sem leitast er við að viðhalda gleðinni í hljóðfæranáminu.

...BARA GAMAN... Ögurhvarf 4A. Sími 534-3700. www.tonsalir.is

Upplýsingar og innritun á www.tonsalir.is


KOMDU Í

KARATE FRÍR GALLI FYRIR BYRJENDUR

KARATESKÓLI FYRIR BÖRN FÆDD 2014

I M Í T U F U R P R Í FR Byrjendanámskeið fyrir börn, unglinga og fullorðna Byrjenda- og framhaldsnámskeið fyrir börn, unglinga og fullorðna Frábær líkamsrækt, styrkur, agi og skemmtun! Skráning á breidablik.is allar upplýsingar á Facebooksíðu deildarinnar

KARATEDEILD BREIÐABLIKS Sendið okkur póst á karate@breidablik.is til að fá frekari upplýsingar

FRÍSTUNDASTYRKIR SVEITAFÉLAGA UPP Í ÆFINGAGJÖLD


14

Fimmtudagur 29. ágúst 2019

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

BREIÐABLIK VETRARSTARFIÐ 2019-2020 WWW.BREIDABLIK.IS

Knattspyrna

K

nattspyrnudeild Breiðabliks er stærsta deild landsins með rúmlega 1.500 iðkendur og margir efnilegustu knattspyrnumenn og konur landsins hafa alið manninn innan hennar vébanda. Fífan er sannkallaður suðupottur knattspyrnunnar á Íslandi enda sjaldan dauð stund þar sem landsliðsmenn og ungar knattspyrnuhetjur æfa alla daga. Æfingar fara fram á gervigrasi innanhúss í Fífunni og á gervigrasi utanhúss á

Taekwondo

Æ

ft er þrisvar sinnum í viku og hentar íþróttin öllum aldri. Lagt er uppúr því að krakkar og foreldrar geti æft saman, á sama tíma og áhersla er lögð að að hafa skemmtilegar æfingar og sníða íþróttina að einstaklingnum. Iðkendur eru í sérstökum taekwondo galla, sem er hvítur, með belti. Þegar keppt er eru notaðar sérstakar brynjur, handa og fótahlífar, höfuðhlíf, hanskar og tannhlíf. Öryggis keppenda er því mjög vel gætt. Fjölmörg mót eru haldin á Íslandi á hverju ári og erlendis eru þau nánast óteljandi. Haldin eru

Kópavogsvelli og í Fagralundi. Breiðablik leggur mikla áherslu á að hafa metnaðarfulla og vel menntaða þjálfara á öllum aldurshópum og hjá báðum kynjum. Æfingatöflur og frekari upplýsingar má finna á breidablik.is/knattspyrna .

Frjálsar

F

rjálsar íþróttir bjóða upp á alhliða hreyfingu þar sem hægt er að taka tillit til getu og metnaðar hvers og eins. Strákar og stelpur æfa saman og keppa á sömu mótum þó keppnin sjálf sé oftast kynskipt. Hjá deildinni starfa margir

Körfuknattleikur

Heimsmeistaramót, Evrópumót, Norðurlandamót, opin mót o.m.fl. þannig að miklir möguleikar eru fyrir iðkendur að ferðast, keppa og skoða heiminn út frá því sem viljinn bíður upp á. Allar nánari upplýsingar fást á heimasíðu deildarinnar, www. breidablik.is/taekwondo.

D

eildin býður upp á æfingar fyrir börn frá 6 ára aldri, að auki verður áfram boðið uppá æfingar fyrir börn á leikskólaaldri einu sinni í viku. Auk reglulegra æfinga taka iðkendur þátt í hinum ýmsu mótum á tímabilinu, en þau

Skíði

S

umarið er að baki en við í skíðadeild Breiðabliks eigum von á frábærum vetrarmánuðum enda elskum við snjóinn og veturinn. Það krefst þreks og úthalds að renna sér eins og vindurinn í hvítum snjó og því byrja skíðakrakkarnir á þrekæfingum á haustin til að undirbúa

Kraftlyftingar

K

Sund

raftlyftingar eru kraftaíþrótt sem samanstendur af þremur greinum, hnébeygju, bekkpressu og réttstöðulyftu. Á kraftlyftingamótum er annars vegar keppt í samanlögð um árangri greinanna þriggja og hins vegar í árangri í einstökum greinum. Kraftlyftingar eru krefjandi einstaklingsíþrótt og taka æfingar mið af því. Iðkendur æfa

S

unddeild Breiðabliks býður upp á sundkennslu og sundæfingar fyrir börn frá 4 ára aldri. Æfingar eru í boði fyrir krakka og unglinga í fimm mismunandi hópum, allt eftir getu hvers og eins. Boðið er upp á 6 og 12 vikna sundnámskeið fyrir börn á aldrinum 4 til 6 ára. Námskeiðin eru tvisvar í viku og standa yfir allan veturinn. Þjálfarar Sunddeildar Breiðabliks eru fagmenntaðir íþróttafræðingar og kennarar með mikla reynslu af þjálfun barna og ungmenna. Nánari upplýsingar má finna á www.breidablik.is/sund.

Skák

S

kákdeild Breiðabliks í samstarfi við Skákskóla Íslands býður í vetur upp á öfluga skákþjálfun með það að markmiði að æfa huga í skemmtilegu andrúmslofti. Boðið er upp á æfingatíma í stúkunni við Kópavogsvöll fyrir grunnskólakrakka sem hafa náð þó nokkurri færni og reynslu í skák og yfirleitt komin með skákstig sem og þá sem hafa náð grunnfærni í skák og hafa áhuga á að ná lengra. Hver iðkandi velur sér eins margar æfingar í viku og henta honum. Einnig verður hægt að velja um að mæta

Íþróttaskóli Breiðabliks

(Leikskólahópur)

A

llt frá upphafi hefur Breiðablik lagt metnað sinn í að þau börn sem þangað koma njóti leiðbeininga færustu aðila; íþróttakennara, leikskólakennara og grunnskólakennara. Í skólanum leggjum við áherslu á að þessi fyrstu kynni barna af íþróttahúsum séu jákvæð og að þeim líði vel inni í íþróttasalnum enda er það forsenda þess að börn haldi áfram að iðka íþróttir. Áfram verður íþróttaskólinn á laugardögum í vetur undir styrkri stjórn reynslumikla kennara. Forráðamönnum verður áfram boðið upp á að kaupa svokölluð 10 tíma klippikort, sama klippikortið er hægt að

Hjólreiðar

Í seinna og fara fyrr ef tíminn t.d. rekst á aðrar tómstundir. Iðkendur utan Kópavogs og í hvaða taflfélagi sem er eru velkomnir. Allir geta mætt í nokkur skipti til að prófa án æfingagjalds. Æfingatafla og frekari upplýsingar um deildina má finna á www. breidablik.is/skak.

Kópavogi býr margt besta hjólreiðafólk landsins og undanfarin tvö ár hefur það getað æft undir formerkjum Breiðabliks eftir að ljóst varð að áhugi á hjólreiðadeild í Kópavogi var mikill. Deildin leggur áherslu á að kenna undirstöðuatriði varðandi hjólreiðar í hóp, samskipti á hjólreiðastígum

Þríþraut

Þ

ríþrautadeild Breiðabliks er nýjasta deildin innan félagsins. Deildin mun verða með öflugt starf í vetur og mun bjóða upp á fjórar mismunandi æfingaleiðir. Æfingaleið 1. Þrjár sundæfingar í viku með þjálfara, með aðgangi að laug á æfingatíma. Æfingaleið 2. Aðgangur að öllum æfingum á vegum félagsins sem

nota fyrir og eftir áramót og fleiri en eitt barn geta notwwað sama kortið. Fyrsti tíminn er 7. september 2019. Sjá nánar upplýsingar á www.breidablik.is/ithrottaskoli

Hlaupahópur

Þ

að eru allir velkomnir í Hlaupahóp Breiðabliks, hvort sem er byrjandi í hlaupum eða „einhleypur“ (vanur hlaupari sem hleypur oftast einn). Við vitum að það getur verið erfitt að stíga skrefið inn í nýjan ókunnugan hóp en

Karate

K

arate er frábær íþrótt fyrir stelpur og stráka, konur og karla. Hjá karatedeild Breiðabliks æfa um 150 krakkar, unglingar og fullorðnir á aldrinum 6–50 ára í aldursskiptum flokkum. Í vetur verðum við með sérstakan Karateskóla sem er hugsaður

af reynslumestu þjálfurum landsins. Þá eru hjá deildinni starfandi greinaþjálfarar fyrir eldri iðkendur (t.d. kastgreinar og stangarstökk) og aðstoðarþjálfarar eftir þörfum.Æfingahóparnir eru 5 talsins og miðast aldurinn við næsta ár: 7-8 ára, 9-10 ára, 11-12 ára, 13-14 ára, 15 ára og eldri. Æfingar eru í Fífunni og Smáranum auk Laugardalshallar. Æfingatöflu og frekari

upplýsingar um deildina má finna inn á breidablik.is/frjalsar.

sem eru 11 ára og eldri taka þátt í Íslandsmóti. Deildin leggur áherslu á að ráða metnaðarfulla þjálfara sem starfa með því hugarfari að æfingar séu skemmtilegar og gefandi. Æfingar eru öllum opnar, jafnt byrjendum sem lengra komnum og boðið er upp á að prófa nokkrar æfingar áður en ákvörðun er tekin um framhaldið. Æfingar fara fram í Smáranum, íþróttahúsi Linda-

skóla og Fagralundi. Æfingatöflur, má finna á www.breidablik.is/korfubolti.

sig undir skíðavertíð vetrarins. Æfingar fara fram í Kársnesskóla, Kópavogsskóla og Sporthúsinu. Þegar það hvítnar í Bláfjöllum hefjast skíðaæfingar í Bláfjöllum og eru þær alla jafna frá klukkan 18 til 20 á kvöldin á virkum dögum og klukkan 10:0012:00 um helgar. Æft er alla daga þegar opið er í fjöllunum, því reynt að nýta allan þann tíma sem gefst. Vetur konungur getur verið dyntóttur og oft getur verið lokað

vegna veðurs en þeim mun meira er skíðað þegar opið er. Æfingatöflu og nánari upplýsingar um skíðadeildina er að finna á www.breidablik.is/skidi og á facebook.

á sínum eigin hraða og val á tegundum æfinga miðar ávallt við að ná fram því besta hjá hverjum og einum. Rík áhersla er lögð á rétta beitingu líkamans og tæknilega útfærslu keppnis- og hliðargreina. Auk þess sem mikil áhersla er lögð á heilbrigt líferni, gott mataræði og jákvætt viðhorf. Íþróttin er fyrir fólk á öllum aldri, af öllum stærðum og gerðum. Kraftlyftingadeildin hefur aðstöðu undir stúku Kópavogsvallar, þar sem til staðar er heimsklassa tækjakostur og kraftlyftingamenn í fremstu

röð sem leiðbeina og aðstoða. Nánari upplýsingar um æfingatíma og annað sem tengist deildinni má finna á www. www.breidablik.is/kraftlyftingar

og í umferð með vélknúnum ökutækjum. Einnig eru æfingar fyrir lengra komna sem stefna á keppnir. Formaður hjólreiðadeildarinnar er Hákon Hrafn Sigurðsson, margfaldur Íslandsmeistari í hjólreiðum og þríþraut. Nánari upplýsingar má finna á breidablik.is/hjolreidar og facebook síðu deildarinnar, https://www.facebook.com/ breidablikhjol/

fara fram utandyra með aðgangi að laug á æfingatíma. Æfingaleið 3. Allar úti og inni æfingar á vegum félagsins (sund, hlaup, hjólreiðar, styrktarþjálfun). Með aðgengi á æfingar félagsins í Sporthúsinu og í sundlauginni á æfingatíma. Æfingaleið 4. Allar úti og inni æfingar á vegum félagsins (sund, hlaup, hjólreiðar, styrktarþjálfun). Árskort í Sporthúsið og í Sundlaugar Kópavogs fylgir. Æfingabúðir í október og apríl. Boðið er upp á hjóna- og paraafslátt munum einnig að við höfum öll tekið það skref og enginn séð eftir því. Mjög öflugt félagsstarf er í Hlaupahóp Breiðabliks, hvort sem er um að ræða smærri eða stærri viðburði. Sérstök skemmtinefnd sér um að skipuleggja árshátíð hópsins sem haldin er ár hvert. Ferðanefnd heldur utan um utanlandsferðir hópsins en reynt hefur verið að fara árlega í maraþonferð fyrir krakka á síðasta ári í leikskóla. Það verður ýmislegt brallað og krökkum kennd undirstöðuatriði í karate undir öruggri handleiðslu skemmtilegra þjálfara. Upplýsingar og fróðleik má finna á heimasíðu deildarinnar www.breidablik.is eða á Facebook (Karatedeild Breiðablik) og s vo má alltaf senda okkur tölvupóst á karate@breidablik.is.

og styrkur er í boði fyrir 18-25 ára sem velja æfingaleið 3 eða 4. Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu deildarinnar www.breidablik.is erlendis (þar sem fjölbreyttar vegalengdir eru í boði). Hlaupahópurinn hittist fjórum sinnum í viku og hleypur saman ýmist með eða án þjálfara. Nánari upplýsingar má finna á breidablik.is og facebook síðu deildarinnar sem heitir einfaldlega Hlaupahópur Breiðabliks.


Harðparket frá Krono Original

Margverðlaunað umhverfisvottað harðparket í BYKO. Umhverfisvottun Bláa engilsins er þýskt umhverfismerki sem hefur verið notað í yfir 40 ár. Einungis umhverfisvænar vörur sem standast hæstu kröfur fá leyfi þýskra yfirvalda til að nota merkið. www.blauer-engel.de

Ánægðustu viðskiptavinirnir 2 ár í röð! Auðvelt að versla á byko.is


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Áskrift!

50% afsláttur!

T

Flutningsþjónusta Mikaels Flytjum það sem þú viltþað flytja Flytjum sem Kársnesbraut 87 þú vilt flytja 200 Kópavogur Sími: 894 4560 www.flytja.is

Ef keyptir eru miðar á alla tónleikana tíu fæst 50% afsláttur af miðaverði í tilefni 20 ára afmælis Salarins.

2019

10/09

Hlíðasmára 9 201 Kópavogur Sími: 571 0888 www.gluggavinir.is

Áskriftarsölu lýkur 10. september.

Strokkvartettinn Siggi – Terra Memoria 24/09

From Russia with Love 8/10

Svítur og svör með selló og harmonikku 22/10

Mezzó, flauta og píanó 5/11 SMÁRALIND

Le Grand Tango 28/01

B

Í

2020

Barokk og baðstofan í upphafi þorra 11/02

Eylönd með Umbru

R 25/02

Kraftmikill kabarett og tælandi tangó 17/03

Á

Meistaraverk fyrir fiðlu og píanó 31/03

Kordo kvartettinn

Rush Iceland trampólíngarður Dalvegi 10-14

S : 519 3230

Fylgdu okkur á � Facebook Salurinn .is Hamraborg 6

Instagram 200 Kópavogur

sími 44 17 500


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.