Page 1

ARTOTEK.Värmland I Konstfrämjandets projekt Artotek 73, försågs ett femtiotal bibliotek runt om i Sverige med fyrtio grafiska blad till utlån. Verksamheten följdes senare upp av ett utökat utbud på fler bibliotek. Genomslaget verkar ha varit gott, och ”kvalitetskonst” förmedlades till en bred och demografiskt varierad låntagarkår. 70-talets artotek var helt uttalat ett led i ett vidare folkbildningsprojekt. Det gällde att bekämpa hötorgskonsten och låta alla människor ur alla samhällsklasser få tillgång till kvalitativ kultur. Frågeställningen i Artoteket.Värmland 2015 är en annan, men bottnar i Konstfrämjandets folkbildnings uppgift där tillgänglighet och kvalité är ledord. Artoteket.Värmland 2015 kretsar på många sätt kring offentligheten och det privata.Tematiskt har de inbjudna konstnärerna förhållit sig till MOBIL. Konstfrämjandet Värmland har bjudit in ett 10 tal unga kulturskapare med rötter i Värmland. Ett antal verk som samtalar om samtiden och ställer frågor om samtiden i ett traditionellt spår och ett spår där samtidskonsten tar större plats. Mycket nöje kom låna!


DVD boring

Jesper Vieleby, Malmö

Ti m e i s r u n n i n g t i m e f o r e vo l u t i o n

Mundus, 2014

Om Jesper

Jesper Veileby är född i Karlstad (1985), han är bosatt och verksam i Malmö sedan 2009. Han är utbildad vid KonstOm Verket: högskolan i Malmö och är också del Verket Mundus tar sitt namn ifrån det utav en konstnärsduo tillsammans med António Corceiro-Leal. latinska ordet för värld. I ett dia-arkiv konstnären som du får ta med dig hem dokumenteras en målarlåda ifrån sekelskiftet. UtbildningarMaster in Fine Arts, KonstKonstnären bjuder in dig till att njuta högskolan i Malmö (mentor João Penalav dessa färgsprakande bilder samtidigt va), 2012-2014 Bachelor in Fine Arts, som du kan kontemplera måleris rela- Konsthögskolan i Malmö, 2009-2012 Måtion till optik. Mundus knyter också an leri Årskurs 2, Dômen Konstskola, Götetill en tid då konsten och vetenskapen borg, 2008-2009 Konstprojektlinjen, Kyrfortfarande var tydligt bundna till var- keruds folkhögskola, Årjäng, 2006-2007 andra i rollen att gestalta omvärlden. Solo UtställningarThe Spot, Galleri KHM, Malmö, 2014Hidden Playground, Espaço Mundus,2014 Monterade diabilder Campanhã, Porto, Portugal, 2013 Hidden (40st), dia behållare, dia-skådare, index Playground, Galleri Pictura, Lund, 2012 (pamflett, 24sid.), låda (43 x 32 x 9 cm). w w w . l e a l v e i l e b y . c o m

Om Verket:

Om Dvd boring

Bachelor of Fine Arts Klockorna klämtar. dags att ta tag i revo- 2009-2010 Det Konglige Danske Kunstalutionen, Vad kan du göra? Hämta jord- kademi gubbarna så kör vi. Prof. Anette Abrahamsson 2008-2011 Trondheim academy of fine arts Du befinner dig på en okänd omlopps- Prof. Per Teljer, Mads Gamdrup bana genom ett fragment av ett fraktalt 2006-2008 Idun loven, Stockholm universum eftersläpandes ett brinnande klot så låt inte vardagen besegra din 2012 Music production in computer envivilja. roment Du har varit här förr och inte än, tiden rinner iväg men rör du dig snabbt nog http://thestrawberryrevolution.tumblr. står den still. com/


Julia Olofsson, Göteborg

S a ra Fo rs s t r ö m , S k e l l e f t å

Candelabra

ST H L M O l j a 1 8 X 2 3 c m

Om Julia

Om Verket:

Inspirationen från en glamourbild från 40-talet blev en tuschlavering med det flyttbara ljuset i fokus. Det man själv kan kontrollera och avgöra när det ska få syre. Individen söker sig fram med detta redskap för att kunna tyda konturerna runt om dig lättare, samtidigt som hennes egen kontur fördunklas mer ju längre ifrån sig hon håller ljuset.

Just nu har jag ägnat mig åt att återskapa det mänskliga i platser eller händelser som är på väg att förändras. Genom teckning brukar jag beskriva en suggestiv naturromantisk dystopi, oftast av omarbetat gammalt material. Det som förmultnar och absorberas upp av tiden är något som är det primära i mina arbeten, där är min kärna i gestaltningen. Arenan jag använder mig av är ofta naturen, den som alltid är tillräckligt stark att med tiden utplåna det som människan byggt upp, där någonting hela tiden förändras och tappar i sitt värde oavsett om det så gäller kropp, status eller boningar.

Om Verket:

Den rätta väskan ska följa mig i många år och på många platser. Den ska vara stor nog att rymma det nödvändiga samt en liten aning mer, och lätt nog att lyfta över huvudet och bära över långa, snöslaskiga perronger, kullerstenslagda gator, snårig skog och ängar med knähögt gräs. Den ska ha de rätta rundade hörnen och vara sydd i ett material som sparar små märken av de platser vi tillsammans besökt. När jag tänker på väskan rymmer den stora, mörka rum som ändrar form och ordning i all oändlighet.

Om Sara Gerlesborg School of fine art, Bohuslän, Sweden Nordic Art School, Finland Steneby School of crafts and design, Sweden


M a t h i l d a Fr y k b e r g , G ö te b o r g

S e r ial Model Invoice Batch, Over (1997)

Om Verket: Värmlandsbördige Axel Sandoz Skoglund har varit verksam sedan början av 90-talet och arbetar uteslutande med måleri. Kännetecknande för stilen är paletten som alltid består av samma två färger och motiven som skildrar tillvaron i och efter olika slut. Filmslut, årsbokslut och vägars ände. Världens undergång och utdöende teknik. Målningarna är en del i ett större pågående arbete som består av att sammanställa en slutlig katalog.

M i g ra n t

Om Axel

Om Verket:

MIGRANT är berättelser om människor, globalisering, mobilitet och flykt. Verket innehåller ett magasin och ett klädesplagg. Vänligen hantera materialet varsamt och med respekt.

MATHILDA FRYKBERG (*1987) är konstnär, redaktör och projektmakare, verksam i Göteborg. Arbetar främst med text, bild och mat som konstnärliga uttrycksmedel. Har studerat kurser vid bla. Göteborgs Konstskola, Konsthögskolan Valand och HDK och deltagit i utställningar och utställningsevent på bla. Konstepidemin i Göteborg, Göteborgs Konstförening och Röda Sten Konsthall.


Amanda Karlsson, Göteborg

Anna Lidberg, Stockholm

Otydligheten

Fa n , A n n a . V i va r j u b a r n ny s s ?

Om Anna:

Om Amanda

Om Verket:

Den där sekunden då man slutar vara i rörelse. Otydligheten i mellantinget som kan beskrivas som stillastående men egentligen är fylld med brist på riktning. Otydligheten i detta gör nästa steg intressant. Vägen är fortfarande öppen att ta vilket beslut man vill men man kan aldrig stanna i detta mellanting i mer än en flyktig sekund. Målet är sekundärt men rörelsen är ofrånkomlig.

Uppfinningen av film kan få dig att tro att minnet är som en film, spelade i strömmar av bildspråk; men titta på Amanda Karlssons målningar och teckningar, inser man snabbt att detta inte är sant. Minnet består av ögonblick, förhöjt av känslor. Amanda Karlsson, som är född 1989 i Karlstad, är för närvarande baserad i Göteborg. Hon har ställt ut mycket i Sverige, Berlin, och även nyligen på Brooklyn Art Library. Att arbeta i den typen av ”hyperrealism”, där saker och ting är nästan kusligt exakt, men ändå märkligt världsliga, fångar briljant ögonblick att definiera minne, ofta från ett barns perspektiv.  

Om Verket:

Fan, Anna. Vi var ju barn nyss? 2009. Video, 4:20 min. I videoverket “Fan, Anna. Vi var ju barn nyss?” försöker syskonen ta sig tillbaka till det tillstånd de kunde befinna sig i när de var barn. I sin nostalgiska strävan misslyckas de totalt. I mötet mellan de två filmerna väcks också frågan om huruvida ögonblicket någonsin funnits. Är inte även den första filmen iscensatt och ett konstruerat tillstånd?

Född 1984 i Skoghall, bor och arbetar i Stockholm. Utbildad på Konstfack i Stockholm samt Chelsea College of Art and Design, London. Anna Lidberg arbetar med videoinstallationer, objekt och sociala projekt. I hennes arbeten ryms frågeställningar kring konstens tillgänglighet, maktstrukturer och relationen till betraktaren. Där finns också ett intresse för de förskjutningar som finns i återberättande. Ett ifrågasättande av minnets förmåga att återge något som det var, samt ett upplyftande av att, just den, förvanskningen kan vara den mest intressanta och sanningsenliga. Upprepningar, kopior, modeller och miniatyrer är återkommande i Lidbergs arbeten. Li-

I Artoteket visas “Fan, Anna. Vi var ju barn nyss?” som miniatyrversion, för kaså de känslor som minnet aktiverar. mobiltelefon. I synnerhet längtan.


Simon Torsell Le rin, Bettina Hvidevold Hystad, Sunnemo

S i m o n To rs e l l L e r i n , B e t t i n a H v i d e vo l d H y s t a d , S u n n e m o

Mount Buzhou

with Damo Suzuki

Om Verket: Om Verket: Mount Buzhou är ett uråldrigt kinesiskt mytologiskt berg beläget någonstans i västra Kina som sägs bära upp himlen. 2010 reste Lerin / Hystad till Chongqing och Kunming i sydvästra Kina. I Green Lake Park i Kunmings centrum samlades varje dag över tusen pensionärer för att tillsammans spela traditionell kinesisk musik. Lerin / Hystad ägnade två månader åt att spela in pensionärernas musik. Dessa inspelningar är grunden för albumet Mount Buzhou som kombinerar field-recordings av traditionell kinesisk musik med ljudlandskap, tung drone, electronica och post-rock. Tillsammans med albumet Mount Buzhou har duon också spelat in en video, en drömsk, psykedelisk reseskildring med sin utgångspunkt i en taxi resa genom Chongqings gator. Videon presenteras i en audiovisuell föreställning då duon framför albumet live. På Artoteket presenteras albumet på vinyl och CD..

Om Simon , Bettina

Simon Torssell Lerin / Bettina Hvidevold Hystad with Damo Suzuki är en kulturell pilgrimsresa i fotspåren till den japanske experimentell musikern Damo Suzuki känd som sångare från det tyska krautrock bandet Can. Lerin / Hystad´s projekt följer Suzuki från att han genom en kontaktannons i Expressen 1967 hamnar i den värmländska o http://bettinaandsimon.files.wordpress.com/2012/06/damo_buch. jpg rten Gräsmark för att sedan resa vidare till Tyskland där han möter Can. Boken skildrar också hans pågående projekt Damo Suzuki´s Network ett http://bettinaandsimon.files.wordpress.com/2012/06/ damo_buch.jpg projekt där Suzuki reser världen över och skapar improviserad musik tillsammans med lokala musiker. Simon Torssell Lerin / Bettina Hvidevold Hystad with Damo Suzuki släpptes den 13 December av det tyska skivbolaget Clouds Hill.

Lerin / Hystad är en Svensk/Norsk konst och musik duo bestående av Simon Torssell Lerin & Bettina Hvidevold Hystad som varit aktiva sedan 2010. De arbetar i ett gränsland mellan konst och musik med ett intresse för improvisation, samarbete, historieberättande och chans. Deras musik blandar fieldrecordings med ambient, electronica, post-rock och drone. Deras arbeten är främst presenterade som ljudinstallationer, videor, digitala collage, konserter, böcker och skivor. I December 2013 gav de ut vinylboxen Simon Torssell Lerin / Bettina Hvidevold Hystad with Damo Suzuki på tyska skivbolaget Clouds Hill, boxen innehöll också en bok skriven av Lerin / Hystad om Damo Suzuki. Lerin / Hystad driver också skivbolaget Extemporaneous Recordings som ger

ut experimentell musik i exklusiva utgåvor. De är också aktiva improvi-

satörer och har samarbetat med Damo Suzuki, Omar Rodriguez Lopez, Keiji Haino, Schneider TM med flera.

Om Simon , Bettina

Simon Torssell Lerin / Bettina Hvidevold Hystad with Damo Suzuki är en kulturell pilgrimsresa i fotspåren till den japanske experimentell musikern Damo Suzuki känd som sångare från det tyska krautrock bandet Can. Lerin / Hystad´s projekt följer Suzuki från att han genom en kontaktannons i Expressen 1967 hamnar i den värmländska o http://bettinaandsimon.files. wordpress.com/2012/06/damo_buch.jpg rten Gräsmark för att sedan resa vidare till Tyskland där han möter Can. Boken skildrar också hans pågående projekt Damo Suzuki´s Network ett http://bettinaandsimon.files.wordpress.com. Bok samt en live inspelning från Fylkingen med Simon Torssell Lerin / Bettina Hvidevold Hystad och Damo Suzuki pressad på 180-gram vit vinyl.

A5artotek varmland1  
A5artotek varmland1  
Advertisement