Magazyn "Świat Kominków" nr 2/2021 (64)

Page 110

Te chnik a, b ezpie c zeńs t wo

Glen Dimplex Polska

A jednak coś się zmienia! Miał być węgiel przez kolejne 200 lat, a tutaj w ubiegłym roku ilość sprzedanych w Polsce pomp ciepła PO RAZ PIERWSZY przekroczyła ilość sprzedanych kotłów węglowych! Kotły węglowe to starzy znajomi z polskich domów, jak również chyba główny sprawca złej jakości powietrza. Nawet pod ładnie brzmiącymi hasłami „klasa 5” i „eko groszek”, to wciąż jest kocioł na węgiel. Tym bardziej cieszy, że mimo znacznej różnicy w cenie na korzyść „tradycji”, mimo kilku pokoleń, u których zakodowane jest węglowe DNA, jednak w końcu NOWE wygrywa. Co takiego jest w pompach ciepła, że uwiodło Polaków? Pompy ciepła to relatywna nowość na rynku grzewczym i ostro na wszelkie sposoby promowana. To jednak wcale nie musiało wystarczyć, musi być w tym produkcie „coś” więcej, aby 56.500 osób – mimo pandemii – sięgnęło po pieniądze, dwa razy więcej niż w „normalnym” roku 2019. I wcale nie chodzi o jakieś małe pieniądze, bo koszt najczęściej wybieranej wersji powietrze-woda wcale nie jest mały. Aby zrozumieć choć trochę przy-

czyny sukcesu pomp i spróbować znaleźć to magiczne „coś’, trzeba poznać sprawcę… Tajemnicy nie ma, bo powód nr 1 to pieniądze, czyli wysokie dotacje i ulgi. Pompy ciepła przetwarzają ciepło z powietrza, gruntu lub wody na energię cieplną używaną do ogrzewania domu i robią to w sposób niezwykle wydajny, działając niczym „odwrócona lodówka”. Odłóżmy na bok pompy pobierające ciepło z gruntu lub wody, bo te rozwiązania stanowią margines rynku, i zostańmy przy najpopularniejszych pompach powietrznych. Również opcja powietrze-powietrze w Polsce to margines, ponieważ mało jest u nas, np. popularnych w USA, systemów ogrzewania nadmuchowego. Wprawdzie do działania pompy ciepła potrzebny jest prąd elektryczny, jednak z 1 kW dostarczonej energii pompa jest w stanie w optymalnych warunkach wytworzyć 3−4, a nawet 5 kW energii cieplnej. I to jest „cud” nr 2 – wysoka stopa ewentualnego „zysku” kusi co bogatszych, bo jednak na start trzeba zainwestować tutaj więcej niż w kocioł na eko groszek. Chociaż w realnym życiu aż tak różowo nie jest, ale i tak jest to najefek-

Sukces z pompą. Pompą ciepła

Świat Kominków  2/2021

108

(64)

Ravelli /Ekoflam, model Dual 9 Super

Viessmann

TRZECI ELEMENT OZE

tywniejsze z obecnie dostępnych rozwiązań grzewczych. Najbardziej popularne rozwiązanie powietrze-woda starszej generacji przestawało efektywnie pracować w stosunkowo wysokich, bo bliskich „0” temperaturach, więc w polskich warunkach klimatycznych nie było doceniane. Zostało jednak w ostatnich latach dopracowane tak, aby nawet w temperaturach ujemnych nadal można było uzyskiwać więcej energii niż dostarczono. Aby nie być zaskoczonym nagłym zatrzymaniem pracy w niskiej temperaturze, większość pomp ciepła ma zainstalowany elektryczny dogrzewacz, który pomaga przetrwać krytyczne godziny czy dni. Oczywiście większość pomp ciepła zapewnia nie tylko ogrzewanie domu, ale też podgrzewanie ciepłej wody użytkowej i stanowić może jedyne ogrzewanie domu. Pompy ciepła generalnie są najbardziej polecane do nowych budynków niskoenergetycznych, jednak są też oferowane modele o innej charakterystyce, przeznaczone do modernizowanych budynków. Pompy ciepła powietrze-woda składają się zwykle z jednostki wewnętrznej oraz połączonej z nią jednostki zewnętrznej, a więk-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.