Page 1


Opis knjige Romaneskno dogajanje je postavljeno v zgodnje 20. stoletje v Malo Azijo. Turki in Grki, pripadniki dveh narodov, dveh veroizpovedi in dveh tradicionalnih nač inov ž ivljenja, so tam stoletja živeli v slogi in sož itju. Razpad Otomanskega cesarstva pa je kot nožzarezal mednje in preusmeril njihova ž ivljenja. Intimne zgodbe malih ljudi so pripete na trden zgodovinski skelet romana, mozaik č loveš kih usod, usod, ki se skuš ajo z vso silo upreti neuklonljivim silnicam zgodovine, pa združ uje fiktivna biografija turš kega narodnega junaka Mustafa Kemala Atatürka. LOUIS DE BERNIERES, eden najuspeš nejš ih in kritiš ko priznanih sodobnih pisateljev, je literarni preboj doživel z romanom Corellijeva mandolina, po katerem je bil posnet tudi istoimenski film. V svojih delih rad posega po zgodovinskem materialu. • epopeja o propadu Otomanskega cesarstva in nastanku turš ke države, ki jo je pisatelj ustvarjal deset let; • Ptice brez kril so najobsež nejš i in po mnenju mnogih kritikov – ki delo postavljajo ob bok Vojni in miru in drugim velikim romanom 19. stoletja – najboljš i roman priljubljenega ameriš kega pisatelja; • pisatelj je za delo prejel veliko nagrad in nominacij zanje (nominacija za Whitbreadovo nagrado in nagrado pisateljev Commonwealtha); • avtor je v besedilu dramatični zgodovinski material ubesedil z vso potrebno epsko š irino, impulzivnim opisom vojnih grozot in dekadentnosti propada sopostavil lirsko obarvane orise pokrajine, vse skupaj pa prepredel s filozofskimi degresijami o č lovekovi smrtnosti in zgodovinski nujnosti.


PTICE BREZ KRIL - Louis de Bernieres- povzetek  

PTICE BREZ KRIL - Louis de Bernieres- povzetek