Koillismaan uutiset 9_2021

Page 4

Torstai 29.4.2021

4

Kaupungilta rahapalkinto Pölkky Kuusamolle Kuusamon kaupunki muistaa tänä keväväänä lentopallon SM-hopeaa saavuttanutta naisten edustusjoukkuetta Pölkky Kuusamoa 6000 euron rahapalkinnolla. Saavutus on joukkueen liigahistorian paras. Kuusamon kaupungilla on yhteistyösopimus Kuusamon Pallo-Karhut Lentopallo ry:n kanssa naisten liigajoukkueen tukemisesta. Yhdistykselle kausi on ollut koronan vuoksi taloudellisesti haastava.

Kesäyliopistolle ja Kuusamo-opistolle avustusta Kasvatus- ja sivistyslautakunta on myöntänyt kesäyliopistolle toimintaavustusta 15.000 euroa ja kohdeavustusta 2.000 euroa kuusamolaisten avoimen korkeakoulunopiskelijoiden opintomaksujen alentamiseen. Kuusamo-opistolle lautakunta myönsi toiminta-avustusta yhteensä 13.000 euroa kansanopiston toiminnan tukemiseen.

Kuusamon rajanylityspaikan aukioloa rajoitetaan Kuusamon rajanylityspaikan aukioloa rajoitetaan kelirikon johdosta 1.5.30.5.2021 välisellä ajalla. Asiasta on sovittu Kainuun ja Kalevalan alueiden rajavaltuutettujen välillä. Kuusamon Kortesalmella sijaitseva Kuusamon rajanylityspaikka on auki ajalla 1.5.2021-30.5.2021 arkipäivisin kello 09.00-16.00. Viikonloppuisin (lauantai – sunnuntai) Kuusamon rajanylityspaikka on suljettu kaikelta liikenteeltä.

Nuorisoavustusta kolmelle yhteisölle Kuusamon kaupunki jakaa tälle vuodelle nuorisoavustuksia yhteensä 11.250 euron edestä. Avustuksia myönnettiin kaikille kolmelle, määräaikaan mennessä hakeneelle yhteisölle seuraavasti: Kuusamon 4 H-yhdistys 1200 euroa, Kuusamon Hevosystävät ry 1000 euroa ja Kuusamon Tunturisiskot ja -veikot 2500 euroa. Jäljelle jääneestä 6550 euron avustuksen käytöstä päättää Nuorisovaltuusto.

Hankepäällikkö Seija Härkönen näkee metsä- ja puualan tärkeänä työllistäjänä, jonne kaivataan lisää uusia osaajia.

Koillismaalla valmistaudutaan Kemin biotuotetehtaan työllisyysvaikutuksiin Metsä Group on rakentamassa Kemiin uutta biotuotetehdasta. Hankkeen kustannukset ovat noin 1,6 miljardia euroa. Rakennusvaihe kestää noin kaksi ja puoli vuotta, ja tehtaan on määrä valmistua 2023. Tehtaan työllisyysvaikutukset ulottuvat Koillismaalle saakka. Tähän valmistaudutaan parhaillaan myös koulutusorganisaatioiden toimesta. Kemin uuden biotuotetehtaan vaikutukset tulevat näkymään vahvasti myös Koillismaalla. Tehdas tarvitsee kuitupuuta vuosittain noin 7,6 miljoonaa kuutiometriä eli 4,5 miljoonaa kuutiota enemmän kuin Kemin nykyinen sellutehdas. Pääasiallisia hankintaalueita tulevat olemaan Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. Näillä alueilla kuitupuun lisäkäyttö kasvattaa metsänomistajien puunmyyntituloja. Lisäksi kuitupuun hankinnan yhteydessä kertyy noin miljoona kuutiota tukkipuuta, joka ohjataan yksityisille sahoille.

Päivittäin biotuotetehtaalle tullaan kuljettamaan puuta keskimäärin yhdeksän junaa ja 180 puutavaraautoa.

Ammattilaisten kouluttamiseen valmistaudutaan Puun korjuuseen ja kuljetukseen avautuu yli 1000 uutta työpaikkaa sekä noin 150 uutta korjuuketjua. Pohjois-Suomessa metsäkoneenkuljettajia ja puutavaran-autonkuljettajia kouluttavat tällä hetkellä Oulun seudun ammattiopisto ja Lapin koulutuskeskus REDU Lapin maakunnassa vastaten lähinnä nykyiseen tarpeeseen. Myös KSAK Oy:n Puuedu Koillismaa -hanke on käynnistänyt koulutusorganisaatioiden kanssa yhteistyön, jossa tarkastellaan koulutustarpeita Koillismaalla. Työryhmässä ovat mukana OSAO, REDU, Suomen Ammattiakatemia ja KSAK Oy. - Uusien metsäkone- ja puutavara-autonkuljettajien saaminen alalle on suuri haaste puunhankinnan laajentamisessa. Tarvitaan

Uusien metsäkone- ja puutavara-autonkuljettajien saaminen alalle on suuri haaste puunhankinnan laajentamisessa. Tarvitaan erilaisia ja eripituisia koulutusmuotoja nuorille ja aikuisille.

erilaisia ja eripituisia koulutusmuotoja nuorille ja aikuisille, toteaa Seija Härkönen Puuedu Koillismaa -hankkeesta. Härkönen muistuttaa, että metsä- ja puuala on tärkeä työllistäjä ja hyvinvoinnin tuoja Koillismaalla. - Hyvien osaajien saaminen ja alalla pitäminen sekä samalla koko toimialan imagon kohentaminen vaativat laajaa yhteistyötä niin tääl-

lä meillä kuin valtakunnallisestikin. Puuedu Koillismaa -hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda yhdessä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa työelämälähtöisiä ammatillisen koulutuksen malleja.

FAKTAT: Metsä Groupin Kemin tehtaan merkitystä Koillismaan metsä- ja puutoimialalle pohdittiin Puuedu Koillismaa -hankkeen järjestämässä tilaisuudessa 13.4.2021. Tilaisuudessa puhuivat Metsä Groupin projektipäällikkö Mikko Välikoski, Metsäkeskuksen metsätietopäällikkö Anssi Juujärvi, MHY Koillismaan johtaja Antti Härkönen ja Pölkky Oy:n hallinto- ja henkilöstöjohtaja Maria Virranniemi. Kommenttipuheenvuoron piti Jouni Korhonen, JobBoost-hankkeen hankepäällikkö.

Puutoimialan osaamisen kehittäminen Puuedu Koillismaa 2019-2022 Hallinnoija KSAK Oy / Koillis-Suomen Aikuiskoulutus

Kohderyhminä metsä- ja puutoimialalla toimivat yritykset ja muut organisaatiot sekä niiden henkilöstö Tavoitteena on luoda yhdessä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa työelämälähtöisiä ammatillisen koulutuksen malleja, parantaa toimijoiden Lean-osaamista sekä kehittää henkilöstön osaamista ja alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Koillismaan seudullinen kehittämisrahasto sekä KSAK Oy Lisätietoja: hankepäällikkö Seija Härkönen puh. 040 120 7677, seija.harkonen(at)ksak.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.