Page 1

1 ek tsrm copy_Layout 1 12.10.2012 17:29 Page 1

Kocaeli

Şehir Tiyatrolarında perde

Tarihe sihirli

13ʼte

16-31 EKİM 2012

ş u n u dok

Altyapıda köy-kent ayrımı kalmadı 10ʼda

Bir dünya başarısı daha

Kimi ata yadigarıydı, kimi dede mirasıydı. Kimi nice asırlar gördü kimi yakın tarihe ışık tuttu. Ama hepsinin de ortak yanı bu kente ait olmalarıydı. Kaybolmaya yüz tutmuş nice tarihi eser, yapıt Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla yeniden hayat buldu. Son olarak İzmitʼin simgesi Sırrı Paşa Konağı da bu hizmet zinciri arasında yerini aldı 4-9ʼda

15ʼte

Mevsim; Kültür

12ʼde


2-3_Layout 1 12.10.2012 17:31 Page 1


2-3_Layout 1 12.10.2012 17:31 Page 2

BAŞKANDAN

KIRKBİR

Tarihi i k t a ş a y insan n ı s a ş a y

16-31 Ekim 2012

3

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “Tarihi yaşat ki insan yaşasın, devlet yaşasın.” Bizim, tarihe bakış açımız, Kocaeliʼndeki zihin durumumuz, halet-i ruhiyemiz budur” Bir şehri değerli, büyük ve cazip kılan şey; o şehirde yaşayan kültürel zenginliklerdir. Kültür, tarihten devraldığımız mirasın büyümesiyle ilerler. Kültürü, toplum yaşatır. Tarih ile güncel arasında bağ kurmayı öğrenemezsek, kültürel anlamda yıkıma uğrarız. Savaşlar, tarihi eserleri, tabii güzellikleri, gündelik ilişkilerdeki kültürel motifleri, sanatsal etkinlikleri yok eder ya da tahrip eder. Yani barış; tarihi eserlerin, tabiatın, sanatsal etkinliklerin ve insan ilişkilerindeki tatların korunmasıdır. Tarihe sahip çıkmak, barışçılığın ön şartıdır.

Şehirler canlıdır Tarihî mirası çürümeye terk etmek, silahlı saldırıya uğramak gibi büyük bir zarara neden olur. Şehir hayatı dediğimiz şey, hem şehirdeki insanların hayatıdır, hem de şehrin kendi hayatıdır. Yani şehirler canlıdır. Camileri, sarayları, kaleleri, ormanları, asırlık ağaçları, asırlık evleriyle ayakta duran bir şehir, bize çok şey anlatır. Öncelikle, o şehirde yaşayan insanların, şehri yaşattığını anlatır. Toplumda bir yaşama bilinci olduğunu anlatır. Ancak ve ancak geçmişe özenli bir vefa gösterenlerin, geleceğe dair umutları gerçekleşir. Tarihî yapıları yıkmak, tarihî ağaçları kesmek, şehri kalbinden bıçaklamak gibidir. Şehrin yüzüne bıçak saplamak, onu tanınmaz hale getirmek gibidir. Bu her şeyden önce bir bilinç meselesidir. Kültür meselesidir. İnsaf meselesidir. Olgunluk meselesidir.

3 bin 200 yıllık şehir Bir şehri en iyi şehrin kendisi anlatır. O nedenle bu kentin sokaklarına caddelerine, tepelerine, kıyılarına çıkmak gerekir. Kocaeli, 3 bin 200 yıllık bir şehir. Milattan önce 1200’lü yıllarda burada Frigler yaşamış. Ardından, Yunanistan’dan gelen göçebeler burada Astakoz şehrini kurmuşlar. Ondan sonra, Nikomedia şehri kurulmuş. Roma İmparatorluğu, milattan sonra 284’te Nikomedia’yı başkent yapmış. O dönemde bu bölge, dünyanın en büyük dördüncü şehriymiş. Sonra bu şehir 1000’li yıllarda Selçukluların eline geçmiş. I. Haçlı Seferi’nde tekrar elden çıkmış. Yani geri almışlar. Ta ki Orhan Gazi dönemine kadar. Akçakoca Bey, şehri fethederek Osmanlı toprağına katmış. Yüzyıllar sonra, İngiliz ve Yunan işgaline uğrayan İzmit, 28 Haziran 1921’de kurtarılmış. Yani binlerce yıl süren bir macerası var şehrimizin.

Kocaeli bu manada bir açıkhava müzesi gibidir. Bizans’tan kalma Eskihisar Kalesi, Kartacalı Komutan Hanniball’ın mezarı, Augustus Tapınağı Kocaeli’nde, Gebze bölgesindedir. 655 yıllık Orhan Gazi Camii, İzmit’tedir. Mimar Sinan’ın eserlerinden olan Pertev Paşa Külliyesi, İmaret Camii ve Çoban Mustafa Paşa Külliyesi; bize Osmanlı yadigarıdır. Tabii ki Kocaeli’ndeki sadece Osmanlı eserleri değil, bütün tarihî yapılar bizim için vazgeçilmez değerdedir. Tarihî saraylar, çeşmeler, kuleler, köşkler, ibadethanelerle bezeli bir şehir Kocaeli. Saymakla bitmez. Bütün bunlar şehrimizin çeyizi gibi, ziynetleri gibidir. Büyük Ressam ve Arkeolog Osman Hamdi Bey’in evi burada. Evi müzeleştirdik. Bu güzel müze, başımızın üstünde bir hükümdarlık tâcı gibi duruyor şimdi. Kent kimliğinin ayrılmaz bir parçası oldu.

Seka kimliğimizin merkezi unsuru Tarihî evlerin restorasyonu için kampanya düzenledik.“Yaşasın Tarih” dedik. Bu yaklaşım çerçevesinde, SEKA arazisinde Türkiye’nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesini hayata geçirdik. Sekapark’ı kurduk. Şimdi ise Seka sınırları içinde Bilim Merkezi’ni kuruyoruz. Yani “Seka nasılsa kapandı, artık çalışmıyor, boş, madem öyle buraları birilerine verelim, büyük kâr edelim” demedik. Bunu aklımızdan bile geçirmedik. Çünkü Seka bizim kent kültürümüzün, endüstriyel tarihimizin, hattâ kimliğimizin en merkezî unsuruydu. Seka, Kocaeli’ndeki sosyal hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. Kocaeli’nin tarihi değerlerine ayrı bir önem veriyoruz ve saklı kalan bu hazinelerin ortaya çıkması için çalışıyoruz. Tarihi eserlerimizdeki kalem işleri ve ahşap çalışmalarını da titizlikle sürdürüyoruz. Kentin önemli tarihi simgelerinden Sırrı Paşa Konağı’nda yaptığımız çalışmalar buna güzel bir örnektir. Bu çalışmalarda Kocaelili kalem işi ustalarının görev alması da ayrıca memnuniyet konusu.19. yüzyıla ait Sırrı Paşa Konağı’nda tamamen yok olan ve hasar gören özel süslemeler ise uzman eller tarafından yeniden gün ışığına çıkarıldı. Konaktaki ahşap malzemeler de kurulan atölyede hazır hale getirildi. Özellikle ilk iki katındaki yangın nedeniyle tamamen yok olan süslemeleri ve kalem işlerine özel önem verdik. Süleyman Paşa Hamamı'nı da tıpkı Sırrı Paşa Konağı gibi restore ederek, eski ihtişamına kavuşturduk.


4-5_Layout 1 12.10.2012 18:00 Page 1

4

KIRKBİR

MANŞET

16-31 Ekim 2012

Tarihe sihirli bir

ş u n u dok

Kimi Ata yadigarıydı, kimi dede mirasıydı. Kimi nice asırlar gördü, kimi yakın tarihe ışık tuttu. Ama hepsinin de ortak yanı bu kente ait olmalarıydı. Kaybolmaya yüz tutmuş nice tarihi eser, yapıt Kocaeli Büyükşehir Belediyesiʼnin katkı ve hizmetleriyle yeniden hayat buldu.

Tarihi Kentler Birliği üyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sınırları içindeki cami, hamam, okul, kilise, külliye, çeşme, köprü, kale, deniz feneri, mezarlık, tümülüs, gar binası, fabrika, türbe, ağaç, mağara, sivil mimarlık örnekleri ve benzeri toplam bin 844 korunması gerekli kültür varlığıyla tarihi açıdan önemli bir potansiyele sahip. Bu kültür hazinesinin bilincinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de kentin tarihine sahip çıktı. Başlattığı akımla zamana karşı savaş açtı. Kaybolmaya yüz tutmuş tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmaya başladı.

Sırrı Paşa Konağı Kentimizin en önemli kültür miraslarından olan Sırrı Paşa Konağı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin

restore ederek kentin tarihi kültürüne yeniden kazandırdığı önemli eserlerden. 19. yüzyıla ait konakta tamamen yok olan ve hasar gören ahşap malzemeler ve özel süslemeler kurulan atölyede hazırlandı. Çalışmalara KOMEK kursiyerleri de katkı sundu. Büyükşehir Belediyesi 19. yüzyılın ikinci yarısında İzmit Mutasarrıfı (valisi) Sırrı Paşa’nın yaşadığı Sırrı Paşa Konağı’nı restore ederken özellikle ilk iki katındaki yangın nedeni ile tamamen yok olan süslemeleri ve kalem işlerine de özel önem verdi. Sıva, bez ve ahşap üstü işlemelerin bulunduğu konakta her biri konusunda tecrübeli sanatkârlar tarafından yapılan işleme ve süsleme çalışmaları titiz bir şekilde gerçekleştirildi.

ANALİZ VE YÖNTEMLER IŞIĞINDA İşleme çalışmaları birçok analiz ve yöntem uygulanarak hayata geçirildi. Temizleme işlemlerinde kimyasal ve mekanik-raspalama yöntemleri uygulandı. Bu yöntemler ile üzerine yapılan boya ve badanayla tahrip olan işlemeleri dahi aslına uygun olarak korunabildi. Temizleme işleminden sonra ise orijinal tonların bulunması için renk analizi yapıldı. Kalem işi yapılan alanlarda orijinal zemin rengini elde edebilmek için astarlama yapılıp motifler duvarlara işlendi. Motiflerin renklendirilmesi, kontürleme ve varaklama işlemleri ise eşsiz güzellikteki süslemelerin ortaya çıkarılmasını sağladı.

MİMARİ ÖZELLİKLER 19. yüzyıla ait bir sivil mimarlık örneği olan Sırrı Paşa Konağı, İzmit Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa tarafından İzmit Hacı Hasan Mahallesi Yeni Çeşme Sokak'ta yaptırıldı. Planını bizzat Mutasarrıf Selim Sırrı Paşa’nın çizdiği, Körfez’e yönelik manzarası olan konağın iç duvarları; çeşitli manzara resimleri ve zengin kalem işleriyle süslendi. Konak, zemin kat, 1 normal kat, 1 ara kat bir de cihannüma olmak üzere toplam 4 katlı olarak, ahşap karkas yapı tekniğinde inşa edildi. Yapı, haremlik ve selamlık olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Konakta ve konağın müştemilatında, Fransa'dan özel olarak getirilen bazı malzemeler kullanıldı. (Tuğla, kiremit, vs. )


4-5_Layout 1 12.10.2012 18:00 Page 2

MANŞET

KIRKBİR

16-31 Ekim 2012

5

Sırrı Paşa Kimdir?

UYGULAMA ÖDÜLÜ Sırrı Paşa Konağı’nın iç mekân duvar bezemelerinin, Dolmabahçe Sarayı’nın restorasyonu için gelen ressamlar tarafından tezyin edildiği rivayet ediliyor. Süslemeler; manzara resimleri, bitkisel ve geometriksel karakterli kalem işi süslemelerden oluşuyor. Süslemelerin bir bölümünde altın varakta kullanılarak görsel etki ve estetik değer artırıldı. Konağın bahçesi, yöresel taşların kullanıldığı yüksek bir bahçe duvarına sahip. Duvarda İzmit’in Antik dönemine ait devşirme malzemeler de kullanıldı. Mutasarrıf Sırrı Paşa tarafından yaptırılan ve Kocaeli şehrinin en görkemli yapılarından birisi olan konak, zarif mimarisi ve zengin kalem işi süslemeleriyle dikkat çekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sırrı Paşa Konağı restorasyon uygulamasıyla “Tarihi Kentler Birliği 2011 Uygulama Ödülü”nü kazandı.

Konağa adını veren Sırrı Paşa’nın asıl adı Selim’dir. 1851 yılında Vidin’de doğmuştur. Babası Seyyit Bey, annesi Pembe Hanım’dır. İptidaî ve rüştî eğitimini Vidin’de yapmıştır. Bu sırada babasını kaybetmiştir. Daha sonra Vidin hükümet dairesine kâtip olarak girmiş; bir süre sonra da Vidin’de vali bulunan Hakkı Paşa’nın maiyetinde İstanbul’a gelmiştir. Onun yardımı ile eğitimini tamamlamış ve Hakkı Paşa’nın yeğeni Melek Hanım’la evlenmiştir. Yeniden devlet hizmetine girerek Sivas ili mektupçuluğuna oradan da Sivas merkez mutasarrıflığına yükselmiştir. Bu sırada uygulamaya giren bir kanunla Osmanlı Devleti’nin ilk Genel Yol İşleri Gezici Müfettişliği’ne atanmıştır. Gösterdiği başarı üzerine 1888’de İzmit mutasarrıflığına atanmıştır. Selim Sırrı Paşa, Bayındırlık’tan yetiştiği için İzmit mutasarrıflığı sırasında yol yapım işlerine hız vermiştir. Göreve başlar başlamaz Ankara’ya doğru yapılmakta olan şosa bitmemiş olduğundan sancak içinde yol seferberliği ilan etmiştir. İzmit Garı’ndan Taraklı’ya kadar olan 18 saat devam eden şose onun eseridir. Demiryolu boyunca sıralanan ve İzmit’in bir özelliği olan çınar ağaçlarını bu esnada diktirmiştir. Yetişmelerine dikkat etmiş zararı dokunanlara ceza verdirmiştir. Bu arada İzmit ovası bataklıklarının kurutulması için Tavşantepe yöresinden toprak getirterek bataklıkların kısmen kurutulmasını sağlamıştır. Bu kurutma sonucunda Çuhane-Sapak yolunu tamamlamıştır. 1894 yılında Fransız Koleji’nin yapımı sırasında kulesine Fransız bayrağı çekildiğinden bayrağı indirtmiş, inşaata engel olmuştur. Çarşıbaşı Caddesi’ni daraltan duvarını yıktırmıştır. Bu olay üzerine Fransız elçisinin şikayet ve müdahalesi ile görevinden alınmıştır. Uzun süre açıkta kalmış 1913 yılında Balkan Harbi sırasında iskân işlerini idareyle görevlendirilmiştir. İlk milletvekili seçimlerinde bağımsız olarak İzmit’ten adaylığını koymuş ise de kazanamamıştır. Son yıllarını Yukarı Pazar’da yaptırmış olduğu konakta geçirmiştir. 1924 yılında ölmüş, cenazesi Fevziye Camii yanına gömülmüştür. Daha sonra 1943 yılında Belediye Başkanı Kemal Öz’ün çabalarıyla kemikleri Namazgâh Şehitliği’ne kaldırılmıştır.

Sırrı Paşa Konağı yıllarca bu virane görünümdeydi


6-7_Layout 1 12.10.2012 17:40 Page 1

6

KIRKBİR

MANŞET

16-31 Ekim 2012

Osmanlı’dan bir miras; Süleyman Paşa Hamamı

İ

ESKİ HAL

Kocaeli tarihi zenginliklerin olduğu halen geçmişin izlerini taşıyan bir kent. Her karışında bir hazine saklı. Asırlar boyunca birçok tarihi eseri bugünlere kadar taşıyabilen vefalı bir kent. Kocaeli’ni bir tarih ve kültür kenti yapan nice değer bulunuyor. Özellikle İzmit ilçesinde adeta tarihi eser bolluğu var. Bu tarihi hazinenin bir parçası da Süleyman Paşa Hamamı. İzmit’in eski ticaret merkezi olan Yukarı Pazar Mahallesi’nde bulunan Süleyman Paşa Hamamı, Orhan Gazi Camii’ni de yaptıran Şehzade Süleyman tarafından yaptırılmış. Erkek ve kadınlara ayrı ayrı çift hamam şeklinde 14. yüzyılda inşa edilmiş olan hamamda, her iki kısım birbirine eşit planlı yapılmış, soğukluk ve halvet kısımları da bulunuyor. İzmit'te günümüze kadar ayakta kalabilen en erken tarihli Osmanlı dönemi hamam yapısı. Bir kısmı yıkılan hamamın büyük bir bölümü halen ayakta. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen hamamın kısa süre içinde yeniden hizmete açılması için çalışmalar sürüyor.

YAĞHANE’DEN GAZİ EVİ’NE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 75 senedir bakımı yapılmayan Atatürk Anıt Heykeli’ne sahip çıktı. Aynı zamanda Kocaeli’nin ilk heykeli olan Atatürk Anıtı’nın, bakım ve onarımı yapılarak yazıları yenilendi. Kentin ilk heykeli olan Atatürk Anıt Heykeli için yapılan restore çalışmalarında, bronzdan yapılmış heykeldeki aşınmalar giderildi,

Gebze’de çok eski bir ev

Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde yer alan sivil mimarlık örneği yapı, tarihi Sultan Orhan Camii’nin lojmanı olarak kullanıldı. Metruk haldeki sivil mimarlık örneği yapının Büyükşehir tarafından projeleri hazırlatıldı ve 2012’de restorasyon uygulaması tamamlandı.

Kimileri onu değirmen, kimileri böcekhane olarak anıyor. Gebze’de birçok amaç için kullanıldığı bilinen tarihi doku, bugün ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları ile şehit ve gazi yakınlarına hizmet ediyor. Gebze Eskihisar’da ilk sanayi tesislerinden biri olarak bilinen böcekhane ya da diğer adıyla yağhane binasının 1900’lü yıllarda ünlü ressam Osman Hamdi Bey tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. Osmanlı dönemimde Gayrimüslim ve Müslüman tebaanın iç içe, saygı ve hoşgörü içerisinde

yaşamış olduğu Eskihisar’da bulunan bu yapı, kimileri tarafından değirmen, kimileri tarafından yağhane, kimilerince depo, kimileri tarafından ise böcekhane olarak biliniyor. Araştırmalar yapının ipek böceği yetiştirme mekânı ve ipek dokuma atölyesi gibi çok amaçlı hizmet verdiğini de gösteriyor. İpekböcekçiliğinin en önemli merkezlerinden olan Kocaeli’nde bulunan yapının adı için sık olarak kullanılan Böcekhane ismi ise Osman Hamdi Bey’in 26 yıl yazlarını geçirdiği sayfiyesinde ipek böcekçiliği yapmasından ileri geliyor.

n e d i n e y a r n o s l ı y 5 9 1

İki asır gördü, depremde hasar aldı, ama bugünlere gelmeyi başardı. Osmanlı döneminin önemli mimarilerinden Tavşancıl Çarşı Camii, Büyükşehir tarafından yapılan restorasyon çalışmasıyla kaldığı yerden nice nesillere ışık tutmaya devam ediyor. Dilovası Tavşancıl Çarşı Camii, Unkapanı tüccarlarından Hacı Veliyiddin Ağa tarafından miladi 1817 yılında inşa edildi. Osmanlının son dönemlerinde yapılan camii, bölgede ayakta kalabilen tek eser olma özelliğine sahip. Cephesi kesme taşlardan oluşan camiye 1818 tarihindeki onarım sırasında çeşitli ağaç işlemeler ve asma mahfil katını destekleyen ahşap sütunlar ilave edildi. Camii, 1999 Marmara depreminde orta hasarlı hale geldi. Minberi bulunmadığı için sadece vakit namazlarının kılındığı camiinin temel malzemesi ise taş.


6-7_Layout 1 12.10.2012 17:41 Page 2

KIRKBİR

MANŞET

16-31 Ekim 2012

7

Bir Mimar Sinan Eseri

Pertev Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a 1568 yılında yaptırılan Yeni Cuma Camii mezbelelik görüntüsünden kurtularak tarihine yakışır bir görünüme kavuştu. Bölgenin zemini Ankara`dan getirilen ve tarihi dokuya uyumlu andezit taşıyla kaplanırken, vatandaşların dinlenebilmeleri için 10 adet dekoratif bank, 60 metrekare de perpola yapıldı. Ayrıca yapılan Mimar Sinan Köprüsü ve çevre düzenlemesi camiinin büyülü güzelliğini ortaya çıkardı.

Tarihe direnen bir konak; Portakal Hafız Portakal Hafız Konağı’nın bugünkü görünümü

Tarihi Çeşmeler Kocaeli bir kültür coğrafyasının bir parçası olmanın verdiği nimetten faydalanarak tarih boyunca yüzlerce çeşme ve akara ev sahipliği yapmış. Canfeda Hatun, Karatepe Köyü, İbrahim Paşa Ceşmeleri. Büyükşehir tarafından restore edilen bu çeşmeler gerek hikayeleri gerek görünümleriyle bulundukları bölgeyi cazibeli kılıyor.

Bir dönem soyluların eviydi, bir dönemse özel okul. Ulu önder Atatürk’ü de misafir etti, ünlü Fransız yazar Claude Farrare’yi de. Restorasyon projeleri hazırlanan 19. yüzyılın önemli mimarilerinden Portakal Hafız Konağı, tarihe karşı direnişine uzun yıllar devam edecek. İzmit Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi’ndeki Portakal Hafız Konağı Osmanlı Mebuslar Meclisi’ne İzmit Mebusu olarak katılan Hafız Rüştü Efendi’ye ait bir konak. Yüzünün yuvarlaklığı nedeniyle halk tarafından Hafız Rüştü Efendi’ye Portakal Hafız lakabı verilmiş, sahip olduğu bu konak yapısı da "Portakal Hafız Konağı" olarak adlandırıl-

mış. 19. yüzyıl Türk konut mimarisinin birçok özelliğini üzerinde bulunduran yapı, kâgir yapım tekniğinde iki katlı olarak inşa edilmiş. Konağın en dikkat çekici yönlerinden bir tanesi de geniş saçaklarıdır. Özellikle Karadeniz bölgesindeki geleneksel evlerde görülen bu uygulama, geleneksel İzmit evlerinde de uygulanmış. Fransız gazeteci-yazar Claude Farrare, Mustafa Kemal'le görüşmek için 1922 yılında İzmit'e geldiğinde Portakal Hafız Konağı'nda kalmıştır. 3. derece arkeolojik sit alanında bulunan konak, 2011 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce kamulaştırıldı. Harap durumdaki yapının restore edilmesi amacıyla projeleri hazırlandı.

Portakal Hafız Konağı’nın restorasyon projesi

Karatepe Köyü Çeşmesi


8-9_Layout 1 12.10.2012 17:41 Page 1

8

MANŞET

16-31 Ekim 2012

Tarih kokan evler

Tarih kokan kentler vardır ya! Kocaeli, işte o kentlerden. Kaldırımlarında geçmişin izleri, sokaklarında naftalin kokusu. Ve bir de bazı büyük insanların yaşam öyküleriyle dolu bir tarih hazinesidir Kocaeli. Bu büyük servetin bir parçası da Macar Kralı Thököly İmre’dir. Macar prensini doğup büyüdüğü topraklardan Kocaeli’ne getiren ve ölümüne kadar da bu kentte kalmasını sağlayan iki sebep vardır; İsyan ve Osmanlı hayranlığı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu önemli tarihi kişiliği unutmamak ve gelecek nesillere de anlatmak için eski Seka arazi içerisinde Thököly İmre Anı Evi ve yaşadığı Karatepe Köyü’ne de anıt mezar yaptırdı. Anı evinde 1657-1705 yılları arasında yaşayan Türk dostu Macar prensi Thököly İmre’nin dönemine ait 96’sı Macaristan’dan getirilen objeler yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Thököly İmre’nin anısına yaptığı bu tarihi hizmet Macaristan toplumu tarafından da sevinç ve hoşgörüyle karşılandı. Macaristan ile Türkiye arasında işbirliği protokolü imzalandı. Böylece Kocaeli’nden Macaristan’a dostluk köprüsü kuruldu.

Geçmişten günümüze gelen bir kayıkhane Osman Hamdi Bey Evi Müzesi’nin bir bölümü olan Osman Hamdi Bey Kayıkhanesi, konağın hemen yanı başında bulunan ahşap bir yapı. Atıl ve harap durumdaki yapı, bu görüntüsüyle yapı kompleksinden tamamen bağımsız olarak algılanırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce restorasyonu için projeleri hazırlatıldı. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan projeleri çerçevesinde yapılacak olan restorasyon uygulaması kısa süre içinde başlayacak.

Hz. Mevlana’yı yakından tanıyoruz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete açtığı Mevlevi Evi, 7’den 70’e herkesin büyük düşünür Hz Mevlana’nın felsefesini yakından tanımasına fırsat tanıyor. Kocaeli Mevlevi Evi, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sekapark alanı içerisinde Seka lojmanları olarak bilinen yapılardan birinin 2008 yılında yenilenmesiyle oluşturuldu. Açılışı da önem bir gün de; felsefesi ve hümanizması ile yaşadığı dönemin yanı sıra tüm dünyayı kendine hayran bırakan büyük düşünür Hz. Mevlana’nın ölümünün 735. yılında gerçekleştirildi.

Tarihi Yayınlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan tarihi yapıtların tekrar gün ışığına çıkmasını sağlarken bir yandan da tarihin belgelenerek, arşivlenmesine katkı sunuyor. Büyükşehir’in çıkardığı tarihi yayınlardan bazıları şöyle; Açık Hava Müzesi Kocaeli, Zaman Aynasında Bir Ulu Şehir Kocaeli, Kocaeli Turizm Rehberi, Kültür Envanteri, Mektepten Okula, Talebeden Öğrenciye Eğitim Tarihimizden Kesitler, Küçük Gezgin Kocaeli’nde, Süheyl Ünverin Anı Defteri, Sekapark Belgeseli, Kocaeli Basın Tarihi, Milli Mücadele’de Servetiye Cephesi, Ermeni Meselesi ve Tehciri, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İzmit Çuha FabGebze'nin güneybatısında, Darıca ilçe merke- rikası, Geçmişin Aralığından Gelezine bir kilometre uzaklıkta bulunan Eskihisar Ka- ceğe Süzülen Işık “Gelinler ve lesi’nin restorasyon öncesi proje hazırlığı Büyükşehir Takıları”, , Çanakkale Cephesinde tarafından tamamlandı. İstanbul- Ankara karayolu Şehit Olanlar Kocaelililer, İzmit’te ve Gebze istasyonu ile bağlantılı olan kale, eski Türk Eserleri, Tanzimat’tan Cumhuriçağlarda İzmit Körfezi’nin güneyindeki geçişi kont- yet’e İzmit Kenti, Karamürsel’in Kurturol altında tutan önemli bir geçit noktası durumun- luş Hikâyesi Karşı Yakanın Beyleri, daydı. Bugün ise Körfez’in en önemli geçiş noktası Tarihi İzmit Kent merkezi geleneksel konumunda. Kalenin Bizans döneminde, limanı ko- konutları, Tarihi İzmit Kent merkezi Mahalleler sokaklar, 16 adet bilgilenrumak amacıyla yapıldığı biliniyor. dirme kitapçığı

Eskihisar’da bir kale


8-9_Layout 1 12.10.2012 17:41 Page 2

KIRKBİR

MANŞET

16-31 Ekim 2012

9

Hem bilime hem tarihe hizmet

Tescilli evlere proje destegi Kocaeli’ndeki tescilli ev sahiplerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye genelinde rölöve, restitüsyon ve restorasyon uygulamalarına yapmış olduğu hibe yardımlarından pay alabilmeleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Büyükşehir 2009 yılından bu yana 22 evin proje, 10 evin de uygulama yardımı almasını sağladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, tescilli evini yenilemek isteyenlere röleve, restitüsyon ve restorasyon uygulamaları kapsamında proje hazırlatılması noktasında 50 bin TL, inşaat (restorasyon) aşamasında ise 200 bin TL’ye kadar karşılıksız nakdi yardımda bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan KUDEB de söz konusu karşılıksız yardımlardan faydalanmak isteyen Kocaelili vatandaşlara danışmanlık hizmeti veriyor ve ücretsiz olarak dosyalarını hazırlıyor. Sekapark arazisinde bulunan Seka I. Kağıt Fabrikası, yeniden işlevlendirme projesi kapsamında Seka Bilim Merkezi olarak işlevlendiriliyor. Seka Bilim Merkezi, bilim ve teknolojiyle ilgilenen, ilerlemek, kendisini geliştirmek isteyen gençler için bir eğitim üssü olacak. Bilim merkezinin 6 bin metrekarelik interaktif sergi salonu bulunacak. Bu salonda ziyaretçiler deney aletlerini kendileri kullanarak sonuçlarını anında gözlemleyebilecek. Restorasyonu Kocaeli Bü-

yükşehir Belediyesi’ne donanımı ise TÜBİTAK’a ait olan Seka Bilim Merkezi’nin 2013 yılının sonunda tamamlanması öngörülüyor. İlk adımı TÜBİTAK ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün başkanlığında, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından imzalanan protokolle atılan Seka Bilim Merkezi, sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da sayılı tesislerinden biri olacak.

Geçmişe Saygı İzmit Çukurbağ Mahallesi’nde bulunan XVIII. yüzyıla ait olduğu bilinen Hüseyin Paşa Cami’nin haziresi, nice asırlara daha tanıklık etmek üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi.

Tarihi Köprülere Büyükşehir eli

Kocaeli ile İstanbul arasında Roma döneminden kalma tek köprü olan 2000 yıllık Kutluca Köprüsü, eski ihtişamlı günlerine geri dönmek için gün sayıyor. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde de aktif olarak kullanıldığı bilinen hasarlı köprünün gelecek nesillere de ulaştırılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlandı. Büyükşehir Başiskele Servetiye Köyü’nün 150 yıllık tarihi köprüsünün restorasyonu için de proje hazırlandı. Karadenizli ustaların emekleriyle örülen tarihi taş köprü, Osmanlı döneminde 1850’li yıllarda İstiklal Savaşı’nda Yunan işgaline karşı mücadelesi ile bilinen Başiskele’ye bağlı Servetiye Karşı Köyü ve Servetiye Cami Köyleri’ni birbirine bağlamak için yapılmıştı.

Tarihi mezar Gölcük Ulaşlı-Konca mevkiinde bulunan MS. II. Yüzyılda Roma döneminde yapılmış olan bir mezar yapısı olan Konca Lahdi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemesi, bilgilendirme tabelası ve aydınlatma sistemi ile bir tarihi eser olarak algılanması sağlandı.

Başiskele/Servetiye


10-11 _Layout 1 12.10.2012 17:42 Page 1

10

KÖYLERİMİZ

KIRKBİR

16-31 Ekim 2012

Altyapıda köy-kent

ı d a m l a k ı ayrım

Köylerdeki yenilenen altyapı kalitesi kenttekiyle aynı oluyor. Bunun en güzel örneklerinden ikisi de geçtiğimiz günlerde hizmete açılan İzmit Hakkaniye-Kulmahmut ve Derince Çavuşlu-Karagöllü Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri oldu. Valilik ve Büyükşehir Belediyesiʼnin katkılarıyla yapılan iki tesis de kenttekilerle aynı kalitede inşa edildi. Maliyeti İl Özel İdaresi’nce karşılanan, proje-yapım ve işletme aşamaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen İzmit HakkaniyeKulmahmut Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Derince Çavuşlu-Karagöllü Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri düzenlenen iki ayrı törenle hizmete girdi. Törenlere Başkan Karaosmanoğlu ve Vali Ercan Topaca’nın yanı sıra Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Çöpoğlu, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, vali yardımcıları, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA Her iki tesisin de yapım masrafları İl Özel İdaresi tarafından karşılandı. Tesislerin proje, yapım ve işletmesini ise İSU üstlendi. İzmit Hakkaniye Köyü’nde düzenlenen ilk törende tesisle ilgili bilgi veren Bayram, ‘’Her iki tesisimiz de mühendislik çalışmaları, projesi, yapımı ve işletmesiyle yüzde 100 İSU malıdır. Burada İl Özel İdaresi, Büyükşehir ve İSU, örnek olacak bir çalışmaya imza atmıştır. Şehirlerdeki alt yapının aynısını köylerde de hayata geçiriyoruz’’ dedi.

ÇALIŞINCA TERTEMİZ OLUYOR Başkan Karaosmanoğlu da, ‘’Çalışınca yaşadığımız yer, evimiz, soframız, çevremiz tertemiz oluyor. Biz çevre ve çevrenin temizliği konusunda son derece hassas bir kurumuz. En ücra köyümüzün temizliği bile bizim için önemlidir. Bizim için en büyük mutluluk; şehirde veya köyde, nerede yaşarsa yaşasın halkımızın gülen yüzüdür. Bu tesislerden tertemiz su çıkıyor’’ ifadesini kullandı.

Buna asla izin vermeyiz. Sadece atık su değil, içme suyu arıtma tesislerimiz için de aynı şey geçerlidir. Ben evimde suyu musluktan içiyorum. Bu konuda İSU’ya ve bize güvenin’’ şeklinde konuştu.

KURUMLAR BİRLİKTE ÇALIŞIYOR Kocaeli’nde tüm kurumların halkın hizmetinde olduğunu ve örnek çalışmalara imza attığını dile getiren Vali Topaca, ‘’Şehirlerde ne varsa artık köylerde de olmaya başladı. Bunun en hızlı şekilde yaşandığı yerlerden birisi de Kocaeli’dir. Kocaeli’ndeki tüm kurumlar, birlikte hareket ederek şehirle köyü aynı standarda getirmek için çalışıyoruz. Halkımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetler yapmaya devam edeceğiz’’ açıklamasını yaptı.

İZMİT HAKKANİYE BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ İzmit Hakkaniye ve Derince Çavuşlu köylerinde düzenlenen törenlerde konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve tesislerde incelemelerde bulunuldu. Yaklaşık 3 ayda tamamlanan İzmit Hakkaniye’deki atık su arıtma tesisi yaklaşık bin 800 kişiye hizmet edecek. Tesiste Hakkaniye, Böğürgen, Kaynarca, Kulmahmut, Şahinler, Bulduk, Fethiye, Çağırgan, Süverler, Gökçeören, Sarışeyh ve Kısalar köylerinin atık suları arıtılacak.

DERİNCE ÇAVUŞLU BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ Yine 3 ay içinde tamamlanan Derince Çavuşlu’daki arıtma tesisi 2 bin 700 kişilik nüfusa hitap edecek. Modüler atık su arıtma tesisinde Derince ve Körfez ilçelerinin Kaşıkçı, Himmetli, Çavuşlu, Cumaköy, Karagöllü, Toylar, Geredeli, Tahtalı, Dikenli, Tepemanayır, Hatipler, Ahatlı, Duraklı, Elbizli, Alihocalar, Kargalı, Yağcılar, Kutluca, Osmanlı, Sevindikli, Karayakuplu, Çıraklı, Şemsettin, Naipköy, Elmacık, Kalburcu, Belen, Dereköy ve Sipahiler köylerinin atık suları arıtılacak.

TEMİZ ÇEVRE İNSANLIK HAKKIDIR Başkan Karaosmanoğlu, her iki tesise yapılacak ilavelerle çıkan suların bahçe, tarla ve arazi sulamalarında kullanılacağına da dikkat çekti. İl Özel İdaresi’nin mali katkısı ve İSU’nun çalışmasıyla hayata geçen proje için Vali Topaca ile emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, ‘’Temiz bir çevre insanlık hakkıdır. Sanayi kenti olan Kocaeli’nde artık hiç kimse istediği gibi çevreyi kirletemez.

İzmit Hakkaniye-Kulmahmut Modüler Atıksu Arıtma Tesisi

Derince Çavuslu Modüler Atıksu Arıtma Tesisi


10-11 _Layout 1 12.10.2012 17:42 Page 2

KIRKBİR

İCRAATIN İÇİNDEN

16-31 Ekim 2012

Kentsel dönüşümde Kocaeli buluşması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kentsel Dönüşümde Sektörler Buluşuyor” konulu toplantıların dördüncüsü Kocaeli’nde yapıldı. Toplantıda Başkan Karaosmanoğlu’nun yanı sıra Vali Ercan Topaca, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu, İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun, daire başkanları, belediye başkanları ve sektör temsilcileri hazır bulundu. Toplantının açılışında bir konuşma yapan Başkan Karaosmanoğlu, kentsel dönüşüm sürecinde Büyükşehir olarak sektöre destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

11

Vali Topaca ise konuşmasında kentimizdeki riskli binalarla ilgili bilgi verdi. Önemli açıklamalarda bulunan milletvekili Şeker de, 17 Ağustos depreminde yaşanan acılara ve kayıplara değindi, bu kayıpların depreme uygun inşa edilmeyen yapılardan kaynaklandığını söyledi. Bu nedenle kentsel dönüşümün çok önemli olduğuna vurgu yapan Şeker, Kocaeli’nin bu anlamda öncü olacağına dikkat çekti. Öte yandan Kentsel Dönüşümde Sektörler Buluşuyor toplantılarının geçen ay Van’da yapılan bölümüne Başkan Karaosmanoğlu da katılmıştı.

Yeni öğretmenlere Gez-Gör turu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen “Gez-Gör Kocaeli” programı ile Karamürsel’e atanan öğretmenler kenti tanıma fırsatı buldu. Karamürsel Belediyesi ile ortaklaşa hazırlanan program çerçevesinde Karamürsel’e yeni atanan 50 öğretmen Gez-Gör Kocaeli programı ile Kocaeli’deki tarihi ve kültürel mekânları gezdi. Yeni atanan öğretmenler ilk olarak Sekapark alanını gezerek buradaki kültürel mekânlarını görme fırsatı buldu. Misafirler Seka alanında bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait Mevlevi Evi’ni ve Gazi Evi dolaştı. Ardından Seka Film Platosu’nu gezen misafirler TRT’de yayınlanan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizinin çekildiği alanı inceledi. Kocaeli’nin tarih koridorunun başlangıcı olan Orhan Camii ve Kethüda Hatun Çeşmesini de ziyaret eden öğretmenler, burada İzmit’in tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. Tarih koridorunu dolaşan misafirler oldukça etkilendi.

Nesli tükenen hayvanları tanıdılar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayvanları Koruma Günü kapsamında Mehmet Obdan İlköğretim Okulu öğrencilerini Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ile Ballıkayalar Tabiat Parkı’nı gezdirdi. Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan etkinlikte çocuklar nesli tükenmekte olan birçok hayvan türünü yakından görme fırsatı buldu.

Uygulamalı deprem eğitimleri başladı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Sekapark Kültür Alanı içinde faaliyete açtığı Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’ndeki deprem eğitimleri okulların açılmasıyla tekrar başladı. 2012-2013 eğitim öğretim döneminde merkezin ilk konukları Zübeyde Hanım İlkokulu ile Nuh Çimento İlkokulu öğrencileri oldu. Öğrencilere deprem eğitimi verilerek eğitim sonunda ücretsiz olarak ‘Deprem Tedbirleri ve Teknik Bilgiler Kitapçığı’ ile deprem çantalarını oluşturmaları için ‘ilk yardım çantası’ armağan edildi.

İzmit Körfezi’nin doğusuna son hamle Büyükşehir Belediyesi hizmet binası arkasındaki otopark alanının sahil kısmını da düzenliyor. Kıyı tahkimatı yapılan bölge yaklaşık 20 dönümlük alan zemin çalışmalarının ardından park haline getirilecek. Projeyle Naila Cafe’den Kamboçya sahili olarak adlandırılan kıyı kesimine kadar yaklaşık 13 kilometre kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolu oluşacak.


12-13_Layout 1 12.10.2012 17:43 Page 1

12

KIRKBİR

16-31 Ekim 2012

Mevsim; Kültür

Kocaeli Büyükşehir Belediyesiʼnin düzenlediği Kültür Sanat Etkinlikleri Ekim ayı itibariyle sezonu açtı. Kültür Sanat Etkinlikleri bu ay Gebzeʼde Osman Hamdi Bey, İzmitʼte ise Leyla Atakan Kültür merkezlerinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca Türkiye Dil Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesiʼnin Seka Kültür Evleri alanındaki Sanat Edebiyat ve Kültür Akademisi'nde de birbirinden değerli yazar Kocaelililerle buluşuyor.

LEYLA ATAKAN KÜLTÜR MERKEZİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde önemli yazarları okurlarıyla buluşturdu. Doç. Dr. Erhan Afyoncu “Osmanlı İmparatorluğu’nda İsyanlar ve Darbeler”, Murat Güzel “Mehmet Akif Ersoy”, Mustafa Yazgan ise “Çocuklara Öyküler, Nasihatler” konulu söyleşileriyle Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde okurlarıyla buluştu. GEBZE OSMAN HAMDİ BEY KÜLTÜR MERKEZİ Mevlana İdris Zengin “Çocuklara Öyküler: Yağmurlu Şehirdeki Adam”, Yrd. Doç. Dr. Fatih M. Şeker “Türklerin İslam Algısının Tarihi ve Güncel Boyutu”, Prof. Dr. M. Fatih Andı “Kültür Mirasımız Cahit Zarifoğlu” konulu söyleşileriyle Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’ndeydi. SEKA SANAT EDEBİYAT VE KÜLTÜR AKADEMİSİ Sekapark’ta açılan Seka Sanat Edebiyat ve Kültür Akademisi’nde ise Dr. Ali Vasfi Kurt’un “Divan-ı

Hikmet Okumaları”, Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar’ın“Aşkın Halleri, Mevlana ve Mevlevilik” konulu konferansları vardı. 18 EKİMDE İKİ ETKİNLİK Etkinliklere ilgi bilgi hayli yoğun. 18 Ekim Perşembe günü Seka Sanat Edebiyat ve Kültür Akademisi’nde saat 19.30’da Sadık Yalsızuçanlar “Anadolu’nun Mayası, Anadolu Bilgeleri ve Bilgeliği”, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde yine 19.30’da Doç Dr. Ekrem Demirli “Anadolu’da Metafizik Düşünce Geleneğinin Oluşması” konulu konferanslarıyla yer alacak. NEY VE TARİHİ TÜRK MUSİKİSİ Diğer yandan Seka Sanat Edebiyat ve Kültür Akademisi’nde hergün 10.30 ile 12.00 saatleri arasında Neyzen Dr. Erdoğan Akkanat’ın ücretsiz ney dersleri ve 13.00 ile 16.00 saatleri arasında da Seka Tarihi Türk Musikisi Topluluğu’nun çalışmaları devam ediyor.


12-13_Layout 1 12.10.2012 17:43 Page 2

KIRKBİR

KÜLTÜR

16-31 Ekim 2012

13

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’ndan William Shakespeare’in ünlü eseri

Kral Lear ile perde

Kral Lear için Oyun Takvimi 26 Ekim Cuma Saat 20.00 27 Ekim Cumartesi Saat: 15.00 ve 20.00 1 Kasım Perşembe Saat 20.00 2 Kasım Cuma Saat 20.00 3 Kasım Cumartesi Saat 15.00 ve 20.00

Rezarvasyon İçin S.D.K.M Tel : 0.262. 311 59 00- Gişe: 2306 BU SEZON YENİ SAHNELENECEK OYUNLAR ; KRAL LEAR DİŞİ HOROZ RASAT ZAMANI Yazan : Ali Ömür Ulusoy Yöneten : Aydın Sigalı. Deprem konulu oyun yazma yarışması sunucunda 1. olan eser. Ocak 2013 ‘de SDKM – Büyük Sahne’ de… İTİRAFÇI YÜREK YEDİ KÖYÜN YARGICI HİZMETÇİLER KEL ŞARKICI DÖNEMEÇ Bu üç oyun; (Hizmetçiler, Kel Şarkıcı ve Dönemeç) Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde farklı performansların sahnelenmesine uygun biçimde perdelerini açan Tatbikat Sahne’sinde hayat bulacak. GEÇEN SEZONLAR SAHNELENMİŞ ve OYNAMAYA DEVAM EDECEK OYUNLAR; Kösem Sultan (Turan Oflazoğlu ), Kafesten Bir Kuş Uçtu –Guguk Kuşu ( Ken Kesey), Karanlıkta Komedi ( Peter Sheffer), Rita (Willy Russell), Seneye Bugun ( Bernard Slade), Eski Fotograflar (Dinçer Sümer) Robinson Dans Öğreniyor (Hansjorg Scheneider) Kristal Çiçek( Özlem Saraç) Gişe (Jean Tardieu)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarıʼnda perde heyecanı yaşanıyor. William Shakespeareʼin en ünlü eserlerinden biri olan yönetmenliğini ünlü İngiliz yönetmen Malcolm Keith Kayʼin yaptığı “Kral Lear” ile 20 Ekim Perşembe günü saat 20.00ʼde seyircisini selamlayacak olan Şehir Tiyatroları, bu yıl 9ʼu yeni olmak üzere 18 oyun sahneleyecek.

Bir Shakespeare klasiği olan “Kral Lear”in konusu ise şöyle: “İmparatorlukları yıkanın toplumlar değil, gücü tek başına ele geçirmek ve elinde tutmak isteyenlerin mücadelesi” olduğunun vurgulandığı oyunda ‘Yaşlı Kral Lear’ın kontrol ettiği ve çökme aşamasına gelen imparatorluğun artık son günleri yaşanmaktadır. Kral Lear imparatorluğun yönetimini üç kızı Goneril, Regan ve Cordelia arasında paylaştıracaktır. Bu mülkiyet ve güç paylaşımı, zaten karanlık, çirkin ve zalim imparatorlukta işlerin daha da kötüye gitmesine sebep olacak, gücü ele geçirmek isteyen soylular arasında, yalanlar ve entrikalar başlayacaktır. Ve kuşkusuz ki bu durum kardeşin kardeşi, oğlun babayı, akrabanın akrabayı yok edeceği bir dizi kanlı cinayetlere de neden olacaktır” İLK OYUN KRAL LEAR Özdemir Nutku’nun çevirisini yaptığı, ünlü İngiliz yönetmen Malcolm Keith Kay’in yönettiği, Gülcan Kay ve Koray Onur’un yönetmen yardımcılığını üstelendiği “Kral Lear” adlı oyunda Şehir Tiyatroları’nın başarılı oyuncuları; Ümit Bakış, Engin Benli, Funda İlhan, Koray Onur, A.Yaşar Özveri, Ozan Şahin, Serhat Güzel, Fatih Sevdi, Esra Bezen Bilgin, Pınar Ünsal, Çağrı Mengüç, Utku Oğuz, Ferdi Yıldız, Erdem Irmak, Tekin Ezgütekin, Cemal Aldiç, Volkan Dinç, Çağla Buldak ve Salper Saydam rol alıyor. İKİNCİ YENİ OYUN DİŞİ HOROZ Diğer yandan Kocaeli seyircisi, “Kral Lear”in ardından Kasım ayında yine yeni bir oyunu seyretme fırsatı yakalayacak. Hüznü ve neşeyi aynı anda yaşatan ve son derece ilginç bir kurgusu olan “Dişi Horoz” adlı oyun Kasım ayında Gölcük Kervansaray Sahnesi’nde perde açacak. GÜLDÜRÜRKEN DÜŞÜNDÜRECEK Oyunun; güldürürken düşündüren, insanı şaşkınlığa sürükleyen, hüznü ve neşeyi aynı anda yaşatan son derece ilginç bir kurgusu var. Babasının Kahya olması nedeniyle Keçecizade Köşkü’nde doğup büyüyen, annesi kendisini doğururken vefat eden, babasını da kaybedince köşkte bir başına yaşamak zorunda kalan Güllü’nün gözünden anlatılan oyunda, pek çok çelişik karakterin bir arada yaşadığı Keççecizade ailesinin trajikomik hikayesi konu ediliyor. HEM YAZDI HEM YÖNETTİ Mehmet Beyazıt’ın yazıp yönettiği, Meltem Özsa-

vaş’ın yönetmen yardımcılığını, Arzu Bigat Baril’in ise sanat danışmanlığını yaptığı oyunda Bülent Baytar, Meltem Özsavaş, Zeynep Özan, Seda Güven Şahin, Salih Mat, Nuri Karadeniz, Aytek Mete Elgün, Işık Öztorun ve Levent Muratoğlu rol alıyor. SAHNELENMESİ ZOR BİR ESER “Kral Lear”, yaklaşık 417 yıl önce, dünya tiyatrosunun en önemli kalemlerinden olan SHAKESPEARE tarafından kaleme alındı. Yazarın dört büyük trajedisinden biri olarak kabul görüyor. Yanı sıra, barındırdığı insan doğa ilişkileri, evrensel ahlak değerleri, trajedi ile komedyanın yer yer iç içe geçmişliği, çok sık ve farklı sahne geçişleri gibi unsurlar, oyunu çok karmaşık ve boyutları açısından en derinlikli Shakespeare eseri haline getiriyor. İşte bu nedenle de Türkiye’de de çok az sahnelenmiş. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bir araya getirdiği usta yaratıcı kadro ve deneyimli oyuncuları ile “Kral Lear” projesiyle her zaman olduğu gibi sadece yerel değil, ulusal ve uluslararası ölçekte de başarıyı hedefliyor.

Dişi Horoz adlı oyundan sahneler


14-15_Layout 1 12.10.2012 17:44 Page 1

14

TURİZM REHBERİ

KIRKBİR

16-31 Ekim 2012

Tarih Koridoruna gidecek var mı? Engelli vatandaşlar, öğrenciler, yurt dışından gelen yabancı misafirler….Bu kente gelip de Tarih Koridoruʼndan geçmeyen kalmıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentlileri ve misafirleri Tarih Koridoruʼnda bir yolculuğa çıkarıyor.

Kocaeli, bir tarih hazinesi. Her sokağında geçmişten bir kanıt kaldırım taşlarında bile tarihten bir iz taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de bu kentte yaşayan ya da yolu bu kente düşen herkesi, bu şehrin tarihini, turistik güzelliklerini yakından tanımaları için zaman aynasında bir yolculuğa çıkarıyor. Bazen engelli vatandaşlar, bazense meslek grupları, bazen öğrenciler, kimi zaman da yurt dışından gelen misafirler Tarih Koridoru’nda gezdiriliyor. Günübirlik yapılan geziler sayesinde kent yeniden keşfediliyor, tarihi zenginliğinin farkına varılıyor. BİR KENTİN ÖYKÜSÜ Bu kent öyle büyük bir kültürün mirasçısı ki, her sokağı tarihten bir hikayeyi anlatıyor. Bazen bir evin, bazen önemli bir kişiliğin, bazense kentin öyküsü çıkıyor karşımıza. Tarih Koridoru’nda ise yok yok. İzmit’in fetih simgesi olan tarihi Orhan Camii, Saat Kulesi, Sırrı Paşa Konağı, Kapanca Sokak, Süleyman Paşa Hamamı, Hacı Hasan Yumurtacı Camii, Av Köşkü bu koridorun en önemli eserleri olarak göze çarpıyor.

TARİHÇİ VE TERCÜMAN EŞLİĞİNDE Tarihi tren garı, arkeoloji ve gemi müzesi de pir pazılın parçaları gibi tarihi koridorun bütününü tamamlıyor. Geziler tercüman ve tarihçi eşliğinde yapılıyor. Böylece vatandaşlar ve misafirler merak ettikleri eserle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşıyor. Sıklığı talep doğrultusunda olan gezi sonunda ise vatandaşlar evlerine, akraba ve yakınlarına anlatabileceği bir dolu tarihi hikayeyle dönüyor.


14-15_Layout 1 12.10.2012 17:44 Page 2

KIRKBİR

SPOR

16-31 Ekim 2012

15

Bir dünya şampiyonu daha Veteranlar Serbest ve Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonasıʼnda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu Veteran güreşçi Mustafa Bayram 120 kiloda Dünya şampiyonu olurken,aynı kiloda yarışan bir başka mavi beyazlı güreşçi Mustafa Başdemir ise Dünya üçüncülüğü kazandı. Macaristan'ın Budapeşte şehrinde yapılan Veteranlar Serbest ve Grekoromen Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi. Güreş Federasyonu yetkililerinden Yusuf Açıkalın’ın kafile başkanlığını yaptığı şampiyonada adeta Kağıtspor rüzgarı esti. Kağıtsporlu veteran güreşçi Mustafa Bayram, finalde Moğolistanlı rakibini iki devrede de tuşla yenerek Dünya şampiyonu olurken Mustafa Başdemir ise bronz madalyanın sahibi oldu. Turnuvada 85 kiloda Nazmi Kahveciler ise Dünya beşinciliği elde etti. Dereceye güren güreşçileri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Müren Mutlu, Dünya Üçüncüsü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulubüʼnün başarılı milli güreşçisi Müren Mutlu Dünya Üniversitelerarası güreş şampiyonasında üçüncülük elde etti.

Minikler Güreş Ligi’nde Şampiyon Kağıtspor Kocaeli Minikler Güreş Ligi 2012 yılı müsabakaları, İzmit Atatürk Spor Salonunda yapılan müsabakalarla tamamlandı. Kocaeli’de bulunan altı kulübün katıldığı ligde iki takımla yer alan mavi beyazlı güreşçiler zirveyi bırakmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor İzmit Merkez Şubesi 15 puanla birinci olurken, Bekirpaşa Şubesi ise 12 puanla ikinci oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara kupaları verilirken, bu tip organizasyonların alt yapılardaki sporcuların gelişmesi açısından önemli olduğu kaydedildi.

16-31 Ekim 2012 Sayı: 40 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgilendirme Yayın Organı

SAHİBİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Yayın Yönetmeni Semiha Lavas Özkol

Sorumlu Müdür Mehmet Baydemir

Fotoğraflar/Arşiv Nurdoğan Sevencan/Rafiye Usta Yönetim Yeri Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. 41040 İzmit - Kocaeli Tel: 0262 318 10 00 www.kocaeli.bel.tr www.kirkbir.com

Grafik - Tasarım - Baskı:

Finlandiya'da yapılan Dünya Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası'na adını yazdıran isimlerden biri Kocaeli Üniversitesi adına şampiyonaya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor güreşçilerinden Müren Mutlu oldu. Güreşçi, 96 kilodaki ilk maçında Moğol rakibini yendikten sonra ikinci maçında Rus rakibine yenildi. Rakibinin finale kalması sonucu repesaj hakkı kazanan Mutlu, ilk maçında Ukraynalı rakibini yenerek üçüncülük maçı oynama hakkı elde etti. Polonyalı rakibini de yenen Müren Mutlu, bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun ikinci gününde mindere çıkan Türk güreşçilerden Taha Akgül altın madalya, Serdar Böke ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli Takımın Şampiyon Judocularda zirve mücadelesi gururu oldular 17 ülkeden 96 sporcunun katılımıyla İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Salonu’nda gerçekleşen Bayanlar Dünya Kupası müsabakalarına 28 sporcu ile katılan Türk milli takımımız 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya alarak müsabakalara damgasını vurdu. Turnuvada milli takım adına yarışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu bayan Judocular Sümeyye Akkuş ile Ayşe Saadet Arca iki gümüş madalya kazanarak milli takımın başarısında büyük söz sahibi oldu.

Geçtiğimiz sezon ligi şampiyonlukla tamamlayan mavi beyazlı judocular, bu sezonda zirve mücadelesini sürdürüyor. Ligde ikinci etap karşılaşmalarını Bursa Gemlik Spor salonunda oynayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Judocular genel klasmanda oynadığı dokuz karşılaşmada beş galibiyet, iki beraberlik, mağlubiyetle 17 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler Süper Ligde 27 puanla Galatasaray birinci sırada yer alırken 24 puanla İzmir Büyükşehir Belediyespor ikinci sırada bulunuyor. Mavi beyazlı Judocular üçüncü etap karşılaşmalarını ise Mersin’de oynayacak. Bayan judocular ise genel klasmanda oynadığı dokuz karşılaşmada yedi galibiyet iki mağlubiyetle 21 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bayanlarda da 27 puan toplayan Galatasaray birinci sırada bulunuyor.


16_Layout 1 12.10.2012 17:45 Page 1

N Ü G BU

DÜN

r o y i r e v r u z hu

Yenilenen yüzüyle

Yıllarca atıl vaziyette kalan İzmitʼin eski mahallerinden birisi olan Akçakoca Mahallesiʼnde inşa edinen Portakaloğlu Mustafa Ağa Mescidi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen yapılardan biri. Osmanlı döneminde İzmitʼte birçok yerde yapılan mahalle mescitlerinin önemli bir örneği. Günümüzdeki mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüʼne ait olan yapının, inşa tarihi kesin olarak bilinmiyor. Döneminin dini yapılarından çok sivil mimarlık özelliklerini sergileyen, kale planlı, minaresi bulunmayan mescit, şimdi ışıl ışıl görünümü ve yeni yaşam alanıyla semt sakinlerine huzur veriyor.

41 gazetesi 40.Sayi  
41 gazetesi 40.Sayi  

41 gazetesi 40.sayi

Advertisement