1 a leteće knjige

Page 1

Fantastične leteće knjige gospodina Morrisa Lessmorea Prvi razred u školskoj knjižnici
Tko je novi uÄ?enik?


Knjige ne lete, osim ako ih baciĹĄ, onda lete! Jako sam lijepo ovo nacrtao!
Zakasnio Perica na nastavu i pita ga učiteljica: "Zašto si, Perica, zakasnio?" "Jer na znaku piše: Uspori škola.''


Nisam ga nacrtao, sam je doĹĄao!Imam osjećaj da mi se netko smije iza leđa!Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.