Page 1

Pro každého vhodný komunikační

kanál

P

okud odhalíte svou zvláštnost, dokonalost a jedinečnost, snadněji navážete kontakt se svým vyšším Já.

Odpoved_014-025.indd 15

9/30/13 12:30 PM


ODPOVĚĎ

Jaký jste „typ“? Vaše vyšší Já se podle toho zařídí Každý člověk má zcela osobní způsob, jak vnímá svět. Proto máme všichni vlastní metodu získávání informací z vyšších sfér. Vyšší Já se této metodě dokáže přizpůsobit. Ochotně se nám hlásí prostřednictvím toho kanálu, která poskytuje nejlepší „příjem“. Čím jasnější jsou otázky našeho nitra, tím jasněji, rychleji a bezprostředněji přicházejí odpovědi. Srozumitelnost, na kterou vyšší Já reaguje, závisí zčásti i na tom, zda si uvědomujete, jaký typ člověka asi jste a jaký asi nejste. Tím pročistíte kanál „vzhůru“ jistě lépe než někdo, kdo o tom nemá má skor skoro žádnou představu.

Teď není spr správná ráv ávná ná doba. dob oba. a. Zeptej se po ppozději zděj zd ějii zn ěj znov znovu. ovu. ov u.

16

Odpoved_014-025.indd 16

9/30/13 12:30 PM


PRO

KAŽDÉHO VHODNÝ KOMUNIKAČNÍ KANÁL

Nedůvěřivý, ale otevřený typ Položíte otázku a zároveň hned sami stanovíte, co jste ochotni akceptovat jako odpověď. Jak musí taková odpověď vypadat? Kontrolující typ Položíte otázku a zároveň hned sami určíte kanál, jímž očekáváte odpověď. Zkoumající typ Máte otázku a hned chcete vědět, jakým způsobem se v životě mohou demonstrovat odpovědi. Důvěřivý typ Položte otázku a vše ostatní přenechte univerzu.

Pravděpodobně budete mít pocit, že jste smíšený typ. Pokud si zatím nejste jisti, podívejte se na to ještě trochu blíž na následujících stránkách.

Tohle teď není aktuální téma.

17

Odpoved_014-025.indd 17

9/30/13 12:30 PM


ODPOVĚĎ

Typ 1: Nedůvěřivý ale otevřený Co by považoval za důkaz? Možná zprvu nemůžete „věřit“ vůbec ničemu, dokud to není dokázané. Odpovědi vašeho vyššího Já vám poslouží jen tehdy, když jim budete věřit. Nikoli „věřit“ v religiózním smyslu, nýbrž ve smyslu „jistě vědět, že to není náhoda“. Proto je prvním krokem definování, odkdy budete ochotni akceptovat nějakou odpověď, událost, znamení. Jak často musí přicházet nějaký impuls, abyste ho uznali za signál vyššího Já, za přesvědčivou indicii? Jednou? Třikrát? Během hodiny? V průběhu jednoho týdne? Za jakých okolností dospějete k přesvědčení, že to již nemůže být náhoda? Můžete si například stanovit, že odpověď musí přijít během následujících x dní. Tak, aby se dala jednoznačně identifikovat jako ta, která souvisí s vaším tématem. A minimálně x-krát, neboť jinak ji zřejmě budete považovat za náhodu.

Očekáváš přitom, že tě někdo jiný učiní šťastnějším, než právě jsi? Zkoumej, kdo nese zodpovědnost.

18

Odpoved_014-025.indd 18

9/30/13 12:31 PM


PRO

KAŽDÉHO VHODNÝ KOMUNIKAČNÍ KANÁL

Typ 2: Kontrola je lepší. Které cestě důvěřujete nejvíc? Možná už víte nebo věříte, že vyšší Já na vaše otázky reaguje. Znáte ale i případy, kdy jste se zmýlili. Ve kterých jste něco nepochopili nebo si mylně vyložili. Nebo případy, kdy vyšlo najevo, že to pro vás nebyl vůbec žádný signál. Jakým způsobem musí přijít odpověď, aby ji váš rozum dokázal akceptovat? Definujte si ten způsob. Na následujících stránkách se takový způsob naučíme. Můžete například prohlásit, že odpověď budete chápat a akceptovat jen v případě, že přijde nevyžádaná a prostřednictvím jiného člověka. Nebo v případě, že na ni sami nečekaně narazíte v okamžiku, kdy ji ani nebudete hledat.

Je to otázka diplomacie, di l macie nikoli prosazování.

19

Odpoved_014-025.indd 19

9/30/13 12:31 PM


ODPOVĚĎ

Typ 3: Z prozkoumání vzejde důvěra. Co chcete pochopit nejdřív? Jsou lidé, kteří se cítí nejšťastnější, když mohou nějakou věc zkoumat a pochopit. Pokud se domníváte, že patříte k tomuto typu, vaše cesta k odpovědi by mohla vést skrze požadavek co největšího počtu různých znamení a indicií týkajících se otázky, která vás zaměstnává. Co přesně byste museli zažít, abyste to dokázali akceptovat jako odpověď nebo nápovědu? Představte si, jaký byste měli pocit, kdybyste od vyššího Já dostali odpověď. Jak byste se cítili, kdybyste věděli, že jste každou vteřinou láskyplně doprovázeni? Možná byste prohlásili: Nezáleží na tom, jaká odpověď, kdy a jakým způsobem ke mně dorazí. Podstatné je pouze to, abych cítil, že přišla od mého vyššího Já. Hlavní je mít jistotu, že to není náhoda.

Cítíš v tuto chvíli vítr v zádech?

20

Odpoved_014-025.indd 20

9/30/13 12:31 PM


PRO

KAŽDÉHO VHODNÝ KOMUNIKAČNÍ KANÁL

Typ 4: Důvěra v Boha mě vždy povede bezpečně. Jaké jasnější důkazy ještě potřebujete? Třeba už věříte nebo jste skálopevně přesvědčení, že váš život je řízen shůry, neboť jste se o tom už často přesvědčili. Zároveň si ale občas přejete dostávat v pravý čas a ještě zřetelnější odpovědi. Co víc byste chtěli ještě zakusit a prožít? Jaké toužebné přání by vám vaše vyšší Já mohlo ještě splniti? Možná si přejete porozumět náznakům a odpovědím lépe nebo rychleji?

Udělej to, ale až později.

21

Odpoved_014-025.indd 21

9/30/13 12:31 PM


ODPOVĚĎ

Skoncujte pro sebe s „náhodami“. Dávejte pozor na nápadné události Pokud máte trochu víc jasno ohledně vašeho typu, můžete zvažovat, co vůbec budete jako odpověď nebo impuls brát. Mnozí lidé dostávají signály nepřetržitě; nerozpoznají je však, protože je považují za náhody. „Zrovna teď musí přijít ta hloupá náhoda, která mi brání… Taková náhoda, že se právě teď potkám s tím správným člověkem… To je nepříjemné, že mi nemoc znemožnila pokračovat… Jaká náhoda, že jsem právě teď narazil na tuto informaci…“ Dokud je náš rozum naprogramován tak, aby nápadné události, pro které nemá vysvětlení, považoval za náhodu, zachází s nimi odpovídajícím způsobem: hodí je do odpadkového koše. Tím promarňuje příležitosti vypátrat, co se za domnělou náhodou ve skutečnosti skrývá. Pokud se ale rozhodnete, že nic ve vašem životě není náhoda a vše souvisí se vším (i když to ne vždy dokážeme ihned rozpoznat), zaktivujete tím svůj šestý smysl, který vám umožní vnímat vše neobvyklé.

Odpověď jsi už dostal. Vzpomeň si.

22

Odpoved_014-025.indd 22

9/30/13 12:31 PM


PRO

KAŽDÉHO VHODNÝ KOMUNIKAČNÍ KANÁL

Cvičení na zdokonalení schopnosti vnímat Nejlepší bude, když si teď hned v hlavě zaměníte slovo „náhodný“ za slovo „nápadný“. Jednoduše proto, že vyšší Já často používá právě „nápadnosti“ k tomu, aby nám něco sdělilo. Této změny ve způsobu vnímání lze dosáhnout docela snadno. Jednoduše se sami pro sebe rozhodněte: Od této chvíle přestane v mém myšlení existovat slovo „náhoda“. Vyměnil jsem je za slovo „nápadnost“. V duchu si představte, jak slovo „náhoda“ mizí z vaší hlavy, odlétá nenávratně pryč a na jeho místo nastupuje slovo „nápadnost“. Můžete pochopitelně použít i jiný pojem spřízněného významu: „nezvyklost“, „podivnost“, „nápadná událost“, „souvislost“ nebo „synchronicita“. Zvolte si výraz, který nejvíc odpovídá vašemu současnému slovníku, pokud hovoříte o dosud nerozpoznané souvislosti.

༄ Toto cvičení se může vašemu intelektu jevit jako natolik triviální, že namítne: Takhle to asi nefunguje. Ale od této chvíle skutečně zjistíte, že již nedokážete uvažovat v kategorii „náhod“. Což je dobře, neboť jste si tím otevřeli cestu k navázání spojení s vaším vyšším Já.

Je jedno, co si myslí ostatní.

23

Odpoved_014-025.indd 23

9/30/13 12:31 PM


ODPOVĚĎ

Stanovte si pravidla pro otázky a odpovědi Mnohým lidem stačí i maličkost nebo pouhý pocit, aby si z něho odvodili poselství svého vyššího Já. Jiní nějaké souvislosti uvěří, až když před nimi absolutně nezvratně stojí. A mnozí v tom i přesto spatřují „náhodu“. Co by byl pro vás důkaz, že jste skutečně obdrželi poselství od svého vyššího Já? Odkdy byste si byli jistí, že se už nejedná o náhodu? Toto rozhodnutí pomůže vašemu vyššímu Já v budoucnosti oznámit, že se u vás pevně uchytilo.

S pomocí následujících deseti experimentů prozkoumáte své osobní spojení nahoru. Posílíte je a zdokonalíte, naučíte se klást přesné otázky a správně interpretovat odpovědi.

Polož si otázku, zda by tak jednala láska.

24

Odpoved_014-025.indd 24

9/30/13 12:31 PM


PRO

KAŽDÉHO VHODNÝ KOMUNIKAČNÍ KANÁL

༶ „Váš čas je omezený. Neplýtvejte jím na to, abyste žili život někoho jiného. Nedejte se svázat dogmaty – jsou to výsledky myšlení jiných lidí. Nedovolte, aby hluk hlasů jiných umlčel váš vnitřní hlas. Nejdůležitější je: naslouchejte svému srdci a své intuici, neboť ty již vědí, čím se opravdu chcete stát.“

Steve Jobs. * 24. února 1955 v San Francisku, † 5. října 2011 v Palo Altu. Americký podnikatel, spoluzakladatel a dlouholetý výkonný ředitel společnosti Apple Inc.

Odpoved_014-025.indd 25

9/30/13 12:31 PM

0036382  
0036382