Isabelle Simlerová: Leporelo Malá žabka

Page 1


Z tůně je slyšet zpěv žabího samečka, který se snaží zalíbit jedné žabí samičce.


Kvá, kvá! Jaro je tu!


Žabí samička klade do vody vajíčka.

1 DEN


Sameček jí vyskočí na záda a vajíčka postupně oplodňuje.


Co se to ale v žabích vajíčkách děje?

7 DNÍ


Rostou v nich malí pulci. A jeden z nich se právě vylíhnul.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.