Jeden rok v životě včely

Page 1


4 Úvod

8 Svět včel

2

4 VČELY MILUJÍ KVĚTINY 70 O autorech a institutu proBiene

10 RAČTE VSTOUPIT DO VČELÍHO ÚLU 14 Od vajíčka po včelu 16 MATKA VŠECH VČEL

72 Obrazový materiál a tiráž 20 A CO DĚLAJÍ OTCOVÉ? 24 PILNÝ JAKO VČELA 28 Staveniště ve tmě 30 Vyletět za sluncem 32 Tanec jako tajný jazyk 34 DIVOCE ŽIJÍCÍ PŘÍBUZNÍ VČEL


38 Včelí rok

54 Včely a lidé 33

40 JARO Vyrojení jako okamžik zrození

56 STARÉ JAKO DINOSAUŘI

44 LÉTO Med: víc než jen sladkost

62 JAK SE DAŘÍ VČELÁM DNES

58 Z PLÁSTU DO SKLENICE

64 Udělej něco pro dobro včel 48 PODZIM Podzimní úklid a vraždění trubců 52 ZIMA Zima ve včelím úlu

68 Jsou včely nebezpečné?


ÚVOD: Včely milují květiny

6

KOŠÍČKY NA PYL

BŘÍŠKO PLNÉ NEKTARU

Zahraj si na opravdového přírodovědce a pozorně se dívej. Vidíš? Včela má na nožkách zavěšené „košíčky“ plné pravého květového pylu! Ten se včele zachytává na tenkých chloupcích na zadních končetinách při sání nektaru. Kdykoliv se včela snese na květ a začne mlsat, zachytí se jí na košíčkách trocha pylového prášku. Ten pak včelka roznáší z květu na květ. Rostlinám tím dělá výtečnou službu, a to ze zcela prostého důvodu: Díky tomu se rostliny mohou rozmnožovat. Příští rok na louce znovu vyroste spousta nových květin – co možná nejbarevnějších a nejnápadnějších, aby k sobě přilákaly pilné včelky, které jim pomáhají se rozmnožovat.

Včela tedy létá z květu na květ a plní si bříško sladkým nektarem. Není to však totéž, jako když se ty v neděli ráno nacpeš k prasknutí lívanci nebo palačinkami. Pro včely je to skutečná práce. Jejich žaludek je totiž jako batůžek – jakmile je plný, včelka nasbíraný nektar odnese domů do úlu podobně jako ty, když jdeš nakupovat. Jen s tím rozdílem, že nektar včely neukládají do lednice, nýbrž do plástů v úlu.

Většinu nektaru, kterým se včelstvo živí, nasbírají včely z lučního kvítí.


Bez včel a ostatního opylujícího hmyzu by ovocné stromy nenesly tolik ovoce. Neměli bychom žádná jablka, třešně ani hrušky. Vidíš, jak důležitým partnerem jsou včely pro člověka?

BEZ VČEL NENÍ OVOCE Máš rád nebo ráda slaďoučké třešně, šťavnatá jablíčka a lahodné hrušky? Ty vzniknou jen tehdy, když včely na jaře opylují květy pylem. Teprve pak mohou stromy v létě a na podzim nést ovoce, které si můžeš natrhat a sníst nebo ze kterého si můžeš uvařit marmeládu či kompot. Včely jsou tedy pro nás nesmírně důležité. Bez nich by některé květiny, stromy a jiné rostliny vůbec nepřežily. Na louce se tak odehrává oboustranně výhodný obchod: Včely svým úsilím poskytují rostlinám životně důležitou službu – a naopak rostliny nasytí celé včelstvo.

Na zelených plochách ve městech se vysazuje stále méně květin, které by obsahovaly dostatek nektaru, a včely proto musí létat na stále větší vzdálenosti, aby naplnily svůj žaludek. Ty jim při tom můžeš snadno pomoci například tak, že vysadíš úžasnou květinovou louku (viz str. 66). A třeba se k tobě rádi připojí i rodiče a na balkoně ti pomohou vysadit květiny, které jsou pro včely obzvlášť vhodné.

Tip! Podobně jako včela můžeš i ty ochutnat sladký nektar z hluchavky: Utrhni jeden kvítek a vlož si jej do úst jako slámku. A teď potáhni. Cítíš, jak je šťáva pěkně sladká?

7


Zajímavost 24

Včela má velké množství smyslových buněk a až stokrát lepší čich než pes.


Pilný jako

VČELA Většina včel v úlu jsou dělnice. Sotva se vylíhnou, hned je čeká spousta práce: čistit buňky, krmit larvy, stavět nové buňky, hlídat úl a sbírat med. V každém včelstvu žijí tisíce těchto pilně bzučících tvorečků – některé včely jen po dobu pár týdnů, jiné zhruba půl roku. Záleží na tom, kdy se narodí. Letní včely přicházejí na svět od začátku jara do pozdního léta a žijí jen asi 40 dní. Existuje tedy více generací letních včel, avšak pouze jediná generace včel zimních. Zimní včely se líhnou od srpna do října a žijí až do března nebo dubna následujícího roku. Jejich nejdůležitějším úkolem je pomáhat včelstvu, aby úspěšně přečkalo zimu.

Včela dělnice je menší než královna a štíhlejší než trubec.

Na zimu se včely jako hrozen seskupí kolem matky, aby ji zahřívaly a zaopatřovaly. Dalším velmi důležitým úkolem zimních včel je chránit společenství a zásoby před predátory a vetřelci, jako jsou například rejsci, kteří by se na zimu rádi do teplého úlu přistěhovali a nasytili se včelami i jejich medem. S nadcházejícím jarem pak přibude další úkol zimních včel: vychovat novou generaci. Jakmile se dostatečně oteplí, vyletí ven, hledají čerstvý pyl a nektar a nosí jej do úlu.

25


DĚLNICE: Pilný jako včela

32

TANEC jako tajný jazyk Řeč zvířat se od lidské řeči zcela liší. Přesto se živočichům daří předávat si důležité informace. A včely to dokážou dokonce i v naprosté tmě. Určitě už něco víš o starém obrázkovém písmu nebo egyptských hieroglyfech. Lidé si jejich prostřednictvím předávali zprávy dávno předtím, než existovala písmena, jak je známe dnes. Možná tě někdy napadlo vymyslet si vlastní tajné písmo, kterému by rozuměli jen tvoji kamarádi.

chloupky vnímají ostatní včely vibrace, které při tanci vznikají. Koneckonců je v úlu naprostá tma, a ony proto tanec samotný ani vidět nemohou. Takto však mohou zachytit, co jim tančící kolegyně chce sdělit. Způsob tance například ukazuje, jak daleko je zdroj potravy.

Také včely se dorozumívají pomocí svého symbolického jazyka: tance! Jejich tanečním parketem je přitom plástev v úlu. Svými jemnými

VČELÍ KOMPAS

Tip! Vymyslete si s kamarády svůj vlastní včelí taneček. Tímto způsobem si můžete na louce předávat poselství, která zůstanou utajena všem kromě vás.

Zdá se, jako by včely měly někde uvnitř jakýsi zvláštní kompas. Ani tobě by za dobrého počasí nedělalo problém určit světové strany – podle toho, kde na obloze se právě nachází slunce. Podobně se podle pohybu slunce orientují i včely. Vnímají sluneční paprsky i skrze mraky a pamatují si, kde se slunce nachází. Když poletí neustále ve stejném úhlu ke slunečním paprskům, pak letí přímo rovně.


OSMIČKOVÝ TANEC Pokud se zdroj potravy nachází daleko, tančí včela osmičkový tanec. Pomocí něj svým sestrám vysvětluje, kde přesně se zdroj potravy nachází a jak moc je bohatý. Včelí roje se osmičkovým tancem informují také o nových místech vhodných k hnízdění.

Tady vidíš „taneční kroky” včely při kruhovém tanci.

KRUHOVÝ TANEC Nedaleký zdroj potravy včela signalizuje kruhovým tancem. „Nedaleký“ znamená ve vzdálenosti maximálně 100 metrů od včelího úlu. Při kruhovém tanci včela obíhá dokola střídavě vlevo a vpravo. Čím více potravy se u zdroje nachází, tím čileji včela tančí. Co přesně tam její kolegyně najdou, nijak nesděluje. Může to být nektar nebo něco jiného sladkého. Ostatní včely se nyní vydají ven a hledají. Někdy dokonce ukradnou med jinému, slabšímu včelstvu.

Včela se uprostřed svého tance zavrtí. Zakroutí zadečkem sem a tam a vrátí se znovu na začátek.

V temném úlu se včely při tanci orientují podle zemské přitažlivosti – vzhledem k ní se slunce nachází vždy nahoře. Při osmičkovém tanci včela obíhá po dráze ve tvaru osmičky. Její úhel ostatním včelám prozrazuje směr, ve kterém se zdroj potravy nachází. Uprostřed osmičky – na rovinkách – včela přidává vrtivý pohyb zadečkem; čím je vrtění prudší, tím bohatší je ohlášený zdroj. Rychlost tanečku udává, jak je potrava daleko.

33Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.