J. Poschadel, T. Pahlke: Kdopak se tu chechtá?

Page 1


Mají zvířata

stejné pocity jako vy?

Jak zvířata projevují svoje pocit y? Láska ......................................................6 Strach .....................................................10 Štěstí .....................................................14 Smutek ..................................................18 Radost ...................................................22 Hněv .........................................................26

Když se pořádně rozzlobíte, možná začnete hodně nahlas křičet. Pokud máte z něčeho radost, občas si vesele poskočíte. A pokud jste z něčeho moc smutní, zkrátka vám vyhrknou slzy. Některé pocity mohou být velmi silné: můžete se cítit přímo skvěle, ale také pěkně nepříjemně. To, co cítíte, mohou ostatní vidět a slyšet. Stačí, aby se na vás podívali, a podle toho, jak se tváříte, nebo podle vašeho držení těla či postoje to hned poznají. Tak jim totiž dáváte najevo, jak vám je. Své pocity můžete ale vy jádřit i jinak: můžete o nich mluvit. Se svými rodiči nebo kamarády si můžete popovídat o tom, jestli se cítíte dobře nebo jestli zrovna máte z něčeho strach. Zvířata nedovedou mluvit tak jako vy, ale mají svůj vlastní jazyk. Také se mohou vztekat nebo být smutná, umějí se radovat, mohou se něčeho bát nebo

mít někoho ráda. A všechny tyto pocity vy jadřují svým tělem – říká se tomu také „řeč těla“. Tomuto zvláštnímu jazyku se vědci už dlouho snaží porozumět. Bedlivě zvířata pozorují a přitom zkoumají, jak se chovají a co chtějí svým tělem říct. Například sloni nahlas troubí a objímají se choboty, když se potkají, protože z toho mají radost. Mládě ledního medvěda, které svými tlapkami sevře obrovskou tlapu své maminky, a dokonce ji do ní kousne, se cítí moc spokojeně. Gorila si zase bubnuje na hruď, jestliže ji něco strašlivě rozzlobí. A věděli jste, že lvíčata skučí a žalostně naříkají, když se něčeho bojí? V této knížce je popsáno ještě mnohem více různých způsobů chování zvířat a také je tu vysvětleno, co znamenají. Přesvědčte se sami! Jens Poschadel


Tygr žije nejraději o samotě. Jen jednou v roce si samice najde partnera, aby se s ním mohla spářit a přivést na svět mláďata. Oba tygři spolu zůstanou jen několik dní a pak se zase rozejdou. Tygří táta tak své děti vůbec nepozná.

Tygr

Jeřáb Zjara táhnou jeřábi ve velkých hejnech na sever, kde hnízdí. Tito nádherní ptáci se shromažďují na loukách a polích. Tam troubí a tančí se svými partnery s doširoka rozevřenými křídly. Tak si páry slibují, že spolu zůstanou celý život.

Rajka Existuje mnoho různých druhů rajek. Všichni samečci se vyznačují zvláštním peřím, zpěvem a tancem, kterými chtějí udělat dojem na samičky. Samičky nejsou na pohled tak hezké jako jejich protějšky. Nejprve si samečky pozorně prohlédnou a pak si mezi nimi vyberou toho nejlepšího tátu pro svá mláďata.

Skákavka

8

Když se zamiluje sameček pavouka zvaného skákavka, začne tančit. Svým tancem chce zapůsobit na samičky. A aby byl obzvlášť nápadný, tak se zvětší. Udělá to tak, že zvedne svůj zadeček, který vypadá jako pestrobarevný vějíř, a pak se roztančí kolem samičky.

Aligátor Samice aligátora pomáhá svým mláďatům, když se líhnou z vajec, protože je to pro ně náročné. Používá k tomu svoje ostré zuby, ale postupuje přitom nadmíru opatrně až něžně. Poté malé aligátory odnese do vody, kde na ně dohlíží a chrání je před možným nebezpečím.

9


Cítit se šťastně

Štěstí Jaké to je, cítíte-li se naprosto spokojení? Když potřebujete, aby vás někdo objal nebo pochoval, a vaše maminka to udělá, všechno zlé najednou zmizí. Někdo si na vás udělal čas a postaral se o vás a vy znovu získáte jistotu a pocit bezpečí. Nemusíte se ničeho bát a můžete si klidně dál hrát a dovádět. Život mnoha divokých zvířat může být docela nebezpečný. Všude na ně číhají hladoví nepřátelé a mohou se objevit i jiné nástrahy. Ale pokud se zvířata cítí úplně v bezpečí, chovají se podobně jako my. Tulí se k sobě, skotačí, hrají si nebo se navzájem čistí.

V teplých paprscích jarního slunce by si mládě ledního medvěda chtělo hrát se svojí mámou. A tak pevně sevře její obrovskou tlapu a kousne ji do ní. Když se pořádně rozdovádí, šplhá to bílé klubko po své mamince, poskakuje jí po zádech a kouše ji do ucha. V řeči ledních medvědů to znamená: „No tak, hraj si se mnou!“

Andulka Andulky žijí v Austrálii, kde se sdružují do velkých hejn. Cítí-li se v bezpečí, rády si spolu hrají. Jedna začne a ostatní se ke hře přidají. Šplhají po větvičkách, dělají přemety nebo se přetahují.

Majestátní nosorožec je příliš neobratný, aby se sám dovedl poškrábat kdekoliv na svém ohromném těle. Proto si klíšťata, blechy a vši nechá ze své silné kůže vyzobávat drobnými ptáčky. Přitom stojí docela klidně a bez hnutí, nanejvýš sem tam škubne uchem.

Nosorožec

Lední medvěd 14

15