Lesní škol(k)a karty

Page 1


Úvod Příroda nám poskytuje útočiště, je to místo, kde nacházíme klid a žasneme nad krásami života. Neomezuje ji čas, nestísňují zdi, a ani dnes nad ní nemáme plnou kontrolu. Z přírody jsme vzešli a v přírodě jsme doma, takže naše přežití úzce souvisí s její existencí. Pro děti je to nejlepší možné hřiště, kde se setkají s nekonečnou rozmanitostí, bohatými vůněmi a nejrůznějšími povrchy, s živými tvory všech podob i velikostí a se spoustou rostlin, jak jedlých, tak jedovatých. Příroda nabízí nepřeberné množství příležitostí k podstupování zdravých rizik, k učení a údivu, a nadto představuje svobodný prostor oddělený od světa dospělých.

karty_booklet.indd 3

22.05.20 8:00


karty_booklet.indd 4

Lesní školy a školky jsou jedním z mnoha hnutí vzniklých takzvaně zdola, které se v současnosti objevují po celém světě a kladou si za cíl znovu děti propojit s přírodou. Venkovní setkávání inspirované tímto proudem dnes probíhají v pestré škále prostředí a jsou součástí běžné nabídky mnoha výchovných institucí, ale ve všech případech mají jedno společné: odehrávají se v přírodní lokalitě, v níž kvalifikovaný průvodce tvoří pro všechny zúčastněné bezpečný a příjemný prostor. Bez omezení čtyř stěn, bez rozptylování elektronickými zařízeními a příliš úzkostlivého dohledu v sobě děti pěstují přednosti jako houževnatost, sebevědomí a emoční inteligenci, které jim budou oporou po celý život. V tomto rámci pak dostávají možnost ubírat se libovolným směrem, který je zrovna zajímá, a učit se o sobě i o světě okolo vlastním tempem. 4

22.05.20 8:00


JAK KARTY POUŽÍVAT Balíček karet, který držíte v rukou, je určen pro rodiče, učitele a pečovatele, kteří přijmou roli průvodců a budou své svěřence povzbuzovat, podněcovat a pomáhat jim aktivity dokončit. Děti jsou nesmírně zvídavé a neustále si chtějí hrát a prozkoumávat. Když mají rozhodování ve svých rukou, aktivně se podílejí na vlastním vzdělávání, a výběr různorodých venkovních zážitků je v jejich rozvoji silně podpoří. Vedoucí by měli dětem co možná nejvíce umožnit, ať si samy zvolí, jak se s kartami aktivit bude nakládat, a rady či podporu poskytovat pouze v případě nutnosti.

5

karty_booklet.indd 5

22.05.20 8:00


karty_booklet.indd 6

Karty jsou rozděleny do čtyř sad: hry ve skupině, lesní umění, zálesácké dovednosti a propojování s přírodou. Děti vykročí ze své komfortní zóny a přitom dostanou jednoduché a přehledné návody, jak si vyzkoušet různé věci, které by je možná samy od sebe nenapadly. Karty také poslouží dospělým, kteří se skupině snaží představit nějakou novou dovednost — zejména těm, kdo si ohledně hraní v přírodě a s přírodou ještě nejsou jistí. Zkrátka nepřijdou ani průvodci z lesní školy a školky, kteří díky pozorování, jak se děti rozhodují a co je baví, dokážou lépe naplánovat budoucí setkání. Balíček karet je skladný a šikovný do ruky, takže ho můžete nosit všude s sebou a používat spontánně podle situace. Ale nezapomeňte: vedení vždycky přenechejte dětem!

6

22.05.20 8:00


karty_hry ve skupine.indd 1

Hry ve skupine

22.05.20 7:46


Lesní požár Tato hra překypuje ohnivou energií a skvěle se hodí na začátek dne. 1. Vymezte velké obdélníkové území (např. bundami nebo batohy) a stanovte, kdo bude „požár“. 2. Všichni ostatní se shodnou na třech živočišných druzích, které žijí v okolí. Každý si jeden z nich tajně vybere. 3. Požár se postaví doprostřed herního území a všechna „zvířátka“ se shromáždí na jedné z kratších stran herního pole, což bude jejich domeček. 4. Požár vyvolá jeden druh zvířete, například zvoláním: „KRÁLÍCI!“Všichni králíci musejí proběhnout do domečku na opačné straně. Kohokoli požár chytí, ten se také stává požárem (ulovení hráči se vezmou za ruce a běhají spolu). Komu se do protilehlého domečku podaří dostat, bude příště vybíhat odtamtud. 5. Když požár zakřičí „LESNÍ POŽÁR!“, na protější stranu musejí vyběhnout všichni. 6. Hra pokračuje tak dlouho, dokud v poli nezbude poslední zvíře — to je vítěz!

karty_hry ve skupine.indd 2

22.05.20 7:46


Dravci na stopě kořisti Napínavá varianta klasické schovávané, která je založena na komunikaci a spolupráci v týmu. 1. Vysvětlete skupině, že dravec (neboli predátor) je zvíře, které loví a jí ostatní živočichy, a kořist je naopak živočich, který slouží jako potrava. Pak hráče rozdělte na dva týmy: dravce a kořisti. 2. Každý si nasbírá zásobu klacíků. Z nich se budou dělat stopovací šipky, které dravce dovedou ke skrýši kořistí. 3. Zatímco dravci čekají, kořisti mají 15 minut na to, aby se na skrýši domluvily a vyskládaly k ní stopovací šipky, přičemž poslední by se měla nacházet přibližně 15 metrů před cílem. Tam kořisti z klacků udělají kříž (×). 4. Jakmile uplyne čtvrt hodiny, dravci se pustí po stopě kořistí. Až dospějí k ×, jako jedna smečka začnou po potravě pátrat v okolí. 5. Pokud budou kořisti objeveny, dravci vyhráli. Pokud se kořisti najít nenechají, vyskočí na procházející predátory a zakřičí „KONEC!“ a vítězem se stávají ony.

karty_hry ve skupine.indd 4

22.05.20 7:46


Hladová ptáčata Při této akční hře se na svět podíváte očima lovícího ptáka. Potřeby: kousky vlny (dlouhé asi 12 cm) různých barev — jak výrazných, tak těch, které splynou s okolím

1. Před začátkem hry po herním území poschovávejte „červy“ (kousky různě barevné vlny) a zapamatujte si jejich polohu. Rozdělte děti do dvou týmů. 2. Najděte pro každý tým dva klacky a na jeden z nich uvažte vždy po jednom kousku vlny za každou barvu. Poslouží hráčům jako nápověda. Na druhý klacek budou nalezené červy navazovat. 3. Dejte oběma týmům nápovědní klacek (znázorňující všechny barvy, po nichž budou hráči pátrat). 4. Sdělte dětem, že jsou malá ptáčata a musejí držet pospolu, aby si při lovu vypomohla. Stanovte časový limit i hranice území a ptáčata mohou vyrazit na lov! 5. Jakmile čas vyprší, zavolejte všechny ptáčky zpátky a pusťte se do sčítání červů — vyhrává tým, který jich nasbíral více.

karty_hry ve skupine.indd 5

22.05.20 7:46


Propojování s prírodou

karty_propojovani s prirodou.indd 1

22.05.20 7:57


Narozeninový dort pro Zemi Uplácáním patlavého dortu z bláta děti společně oslaví krásy světa a navážou hluboký vztah nejen s matkou Zemí, ale i mezi sebou navzájem. Potřeby: voda • nádoby na vodu • lopatky/rýčky

1. Zvolte si pro oslavu dobré místo, kde nebude nouze o hlínu. 2. Naberte vodu a doneste ji na zvolené místo. 3. Každý si lopatkou vykope jámu. Nalijte do ní vodu a nahrňte zpátky vyhrabanou zeminu. Klackem umíchejte bláto. 4. Lopatkou nebo holýma rukama bláto na vybraném místě navršte a vytvarujte do libovolné podoby. Pak ho ozdobte ptačími pírky, kamínky nebo opadanými okvětními lístky sebranými ze země. 5. Zapíchejte do dortu svíčky a společně Zemi zazpívejte „Hodně štěstí, zdraví“.

karty_propojovani s prirodou.indd 2

22.05.20 7:57


Podzimní duha V této aktivní a zároveň tvořivé hře se spadaným listím si naplno vychutnáte barvy podzimu. Potřeby: malý kbelík na vodu

1. Vydejte se do lesa, kde na zemi leží listí různých barev a poblíž se nachází zdroj vody (pokud v okolí žádný není, vezměte si vodu s sebou z domova). 2. Vyjmenujte se skupinou všechny barvy duhy, pak děti oblast prozkoumají a najdou si pro svou duhu to pravé místo — například na zemi, padlém kmeni nebo velkém balvanu. 3. Přichází čas umíchat bláto. Nakopejte si ze země hlínu, přilijte vodu a smíchejte klackem. 4. Naberte bláto a uplácejte obrys duhy: může být dlouhá a úzká nebo třeba zatočená do kruhu — fantazii se meze nekladou! Nasbírejte si listy, které zachycují barevnou rozmanitost podzimu. 5. Podle svých představ je v libovolném pořadí do bláta zatlačte. 6. Poodstupte a obdivujte pestrobarevné duhy všude okolo.

karty_propojovani s prirodou.indd 3

22.05.20 7:58


Výletní hůl Výletní hůl je hmatatelnou připomínkou konkrétního zážitku v přírodě, díky níž si zapamatujete všechna navštívená místa i to, co jste po cestě prožili. Potřeby: kusy provázku/vlny nebo gumičky

1. Každý si najde hůl a ováže ji provázky/vlnou (případně menší děti na ni místo toho navlečou gumičky). 2. Řekněte dětem, že se jde na procházku. Po cestě budou sbírat přírodniny, které se jim zalíbí, a budou je na hůl postupně přidávat. Posbírané předměty jim poslouží jako připomínky zážitků, věcí, které je zaujaly, nebo pocitů/ myšlenek. 3. První nalezený předmět se umístí na vršek hole jako začátek a poslední přijde dolů, díky čemuž pak děti mohou svůj příběh vypovědět pěkně popořádku. 4. Pobídněte každé dítě, ať ostatním svůj výlet převypráví, a navádějte ho ukazováním na jednotlivé předměty.

karty_propojovani s prirodou.indd 4

22.05.20 7:58