Svenja Ernsten a Tobias Pahlke: Copak ze mě bude?

Page 1


L Ý T O M

1

a černě. ě t lu ž á n rve ídla má zba ř K . t ě má tmavě v k ě a n n a r u t t s ě é v žd se ýl létá z k drá a na ka o m é k a obrázku a Křehký mot t n l u ý o t o js M ji a i. – oč okr řipomínají atní hmyz t p s Na spodním k o a t n e é h r c e e t vš kvrnu, k miminka – stejně jako lí – ý á t o červenou s M . M ý . v ů t ě yklo t! nektar z kv akárek fen t ý k o d la je neumí léta s u i n n e je a a s jm a , m li e ý k t á mo í . Svým sos ež dospělí n k a motýl, mus n ji ý šest nohou ě n v ln e p r ú a b jí o a str – vypad nky stal pe e s u o housenky h it. é n enápad át proměn r k li o k ě n Aby se z n a k 5 se housen

VAJÍČKA

KUKLA

OTAKÁREK FENYKLOVÝ

2

3

6

4

7


VČELA

hž vět, na nic k a n u t ě v zk mi žije ve se m a ta m la e je č u v t i le o ím p lš a da a je Pilná včelk lu s mnoha o p S r. královna! T a t lí k e e č n v ý n k je d st sbírá sla k může klá říká trubci, a e š s v a m k ý č r jí e a t V i, k ním včelím úlu. Včelí samc . ly e č ělnice. Jed v d í jí n a t v a t ý s z o a n větší než ičí včely se otomstvo. m p a s o í e n s t a t t a s r O a ne ji oplodní. úkolů je st h íc jš ě ka se vylíh it č ž jí a le v ů Z jd . e e n v lást z jejich kukly, než y a staví p m v ie r d la a t í s m r t k jí pro Mimo jiné musí ještě k a š v . a t , va otová včela h e n hladová lar a t s í se z n

1

VČELÍ KRÁLOVNA

ZÁMOTEK

PLÁSTEV

2

5

LARVA

PILNÁ VČELIČKA

KUKLA

3

4

VAJÍČKO 10

11


DÁMA V KLOBOUKU

1

A K R Ů M O H C MU

5

ý Její červen . y lk á d z ž poznáte u Ale pozor! e . s t le u o v n u d k lé r h pře d Muchomů tíky nejde n u p i d zemí i na o m p ý íl u b o s t s k o e r by je klobouč ovatá! Hou d je povrchem, je d o a p k r í ů z á m h o c h a brž en Muc emeny, ný by, která s s u jí o u h ž t o s n á m Č roz zemí. že bychom ouby se ne , H lé í. a š t m ě k v a t o u ještě dalek li spory jso o b e n y s u r roskopem. ýt ik V m . y d s o u p r t t ý a v ozorov je museli p

VÝTRUSY

LAMELY

2

3

4

MYCELIUM

29