Knihovna Plzeň

Knihovna Plzeň

Pilsen, Czech Republic

Knihovna města Plzně je veřejnou univerzální knihovnou působící na celém území města Plzně.

www.knihovna.plzen.eu